Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia"

Transkript

1 Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Mária Srebalová Srebalová Doc. JUDr. PhD , Poprad Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magister práv, Mgr správneho a environmentálneho práva, dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce, philosophie doctor, PhD správneho a environmentálneho práva, rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce, doktor práv, JUDr. Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní 2009 správneho a environmentálneho práva, habilitácia a obhajoba habilitačnej práce, docent, doc Daňový úrad Bratislava V pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/pred mety) Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, docent Predmety v dennej forme bakalárskeho štúdia Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra správneho a environmentálneho práva, vysokoškolský učiteľ (asistentka) vedenie seminárov z predmetov Správne právo hmotné, Správne právo procesné Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

2 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra správneho a environmentálneho práva, vysokoškolský učiteľ (odborná asistentka), od roku 2009 funkčné miesto docenta vedenie seminárov a prednášok z predmetov Správne právo 1, Správne právo 2, Správne právo 3, Správa katastra nehnuteľností v SR, Fundamentals of Administrative Law and of Public Administration in Slovak Republic. Predmety v dennej forme magisterského štúdia vedenie konzultácií z predmetov Administratívnoprávne praktikum I., Administratívnoprávne praktikum II. Predmety v doktorandskom študijnom programe vedenie konzultácií z predmetov Správna veda I., Správna veda II., Theory of Administrative Law I, Theory of Administrative Law II., Zodpovednosť vo verejnom práve. Odborné alebo umelecké zameranie Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 1. monografia 2. učebnica 3. skriptá Správne právo 1. Publikačná činnosť Požadované: (5) + 2 Skutočné: (10) Výstupy publikačnej činnosti Požadované autorstvo: 3 (vedecké publikácie kategórie atribútu výstupov A AK) Skutočné: 3 3. Súhrnný rozsah strán v publikačných kategóriách Požadované: 10 AH Skutočné: 23 AH a) Autorstvo vedeckých monografií: AAA01 AAB01 ABB01

3 Spolu: 3 b) Pôvodné vedecké práce ABD01-ABD03 3 ADE01-ADE02 2 ADF01-ADF05 5 AEC01-AEC02 2 AED01-AED43 43 AFC03-AFC08 6 AFD03-AFD15 13 Spolu: = 74 Z toho zahraničné: ADE01-ADE02 2 AEC01-AEC2 2 AFC03-AFC08 6 Spolu zahraničné: = 10 c) Autorstvo vysokoškolských učebníc a skrípt Učebnica (ako celok): ACB06 1 Skriptá (ako celok): BCI05 1 Spolu: 1+10 = 2 d) Autorské hárky: ACB01 ACB02 ACB03 ACB04 ACB05 0,4 AH 0,3 AH 0,3 AH 0,4 AH 1,5 AH

4 ACB06 ACD01 BCI01 BCI02 BCI03 BCI04 4,7 AH 1,4 AH 0,1 AH 0,1 AH 2,2 AH 1,8 AH BCI05 7,9 AH BCI06 1,84 AH Spolu AH: 22,94 AH = 23 AH Výstupy a) Vedecké monografie (vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách) AAA01 1 b) Vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze WoS AFC05 1 c) Vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničnej konferencie vydané v renomovanom zahraničnom vydavateľstve) AFC04 1 Výstupy spolu: 3 Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Ohlasy (339): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (4) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (66) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (264) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (4) Počet

5 doktorandov: školených ukončených Kontaktná adresa školení: 4 ukončení: 6 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Šafárikovo nám. č. 6 P. O. Box Bratislava

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Čl. 3, ods. 2, pís. b PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Dátum a miesto narodenia: 23. 12. 1981, Bratislava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 16.06.2015 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Monika MATUŠOVIČOVÁ, rodená Majzlanová a)

Více

Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ

Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ Obsah 2 Záznamník výskumníka - projekty ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NASTAVUJE AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV PROSTREDNÍCTVOM ÚPRAVA

Více

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 Interná smernica č. 1/201 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana HAJDUOVÁ, KUBÍNOVÁ a) Akademické tituly,

Více

Kategórie publikačnej činnosti

Kategórie publikačnej činnosti Kategórie publikačnej činnosti Príloha č. 1 Smernice č. 13/2008-R Beáta Bellérová, SlPK Zatriedenie MŠ SR - A 1 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAB Vedecké monografie vydané

Více

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Inauguračné konanie uchádzača: doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 21. 11. 2012, č. PdF/6720/2012 Inauguračné

Více

M E T O D I C K É U S M E R N E N I E

M E T O D I C K É U S M E R N E N I E Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ Košice, 25. 11. 2013 Č. j.: 993/2013 M E T O D I C K É U S M E R N E N I E k obsahu habilitačného spisu V zmysle ust. 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 9. 10. 2013 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Ľubica Sipková, rod. Pomothyová a) Akademické

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová NOVINKY v EPCA Dagmar Bugárová NOVINKY MŠVVaŠ Metodické SlPK Dopĺňanie Nové Typ Vyhláška č. 456/2012 pokyny CVTI Bratislava Web evidencia publikačnej činnosti IF a indexovanosť v databázach WoS a SCOPUS

Více

Článok 1 Pedagogická prax

Článok 1 Pedagogická prax Kritériá Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok získania umelecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore 2.2.7. Architektonická tvorba Umelecká rada Vysokej

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie Návrh habilitačnej komisie Uchádzač: Dr. Viktoriya Serzhanova Študijný odbor: 3. 4. 2 teória a dejiny štátu a práva Habilitačná komisia schválená Vedeckou radou UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach dňa

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie Strana 3572 Zbierka zákonov č. 456/2012 Čiastka 109 Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké

Více

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v oblasti výskumu pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy na Pedagogickej fakulte Univerzity

Více

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. Študijný plán Názov študijného program : 9.1.9. plikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNr. Josef iblík, rc. Názov predmetu kupina* kredity garant Š T U I J N Funkcionálna analýza

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

Rozhodnutie rektora č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Rozhodnutie rektora č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ Košice, 30.01.2015 Č. j. 142/2015 Rozhodnutie rektora č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA VŠEOBECNÉ KRITÉRIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 24. 9. 2013, č. VR-14282-13 Habilitačné konanie

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR Príloha: Kritériá na habilitačné konanie a na konanie na vymenúvanie profesorov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR Príloha: Kritériá na habilitačné konanie a na konanie na vymenúvanie profesorov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Více

Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. 76 od10 zákona č.131/2002 Z.z. 4 od 10 a 5a vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. Meno, priezvisko, rodné

Více

Základné typy dokumentov a ich častí pre registráciu a vykazovanie publikačnej činnosti. Stručná charakteristika

Základné typy dokumentov a ich častí pre registráciu a vykazovanie publikačnej činnosti. Stručná charakteristika Základné typy dokumentov a ich častí pre registráciu a vykazovanie publikačnej činnosti. Stručná charakteristika Predmet evidencie publikačnej činnosti O evidencii publikačnej činnosti autorov (ďalej EPC)

Více

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Sone Lovašovej, PhD. (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 3.1.14. sociálna práca habilitačnou

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

SPRÁVA A HODNOTENIE HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA A HODNOTENIE HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA A HODNOTENIE HABILITAČNEJ KOMISIE Dekan Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene doc. Ing. Marián Kučera, PhD. na základe vyjadrenia Vedeckej rady Fakulty environmentálnej

Více

Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Váha jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti - atribút výstupov: 60 % -

Více

Ing., PhD Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Ing., PhD Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Habilitačné konanie : 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z. z. 1 ods. 14, 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Vladimír Vietoris Akademické

Více

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Kód AAA AAB ABA ABB ABC ABD ACA ACB Názov kategórie Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov ID: 5379 Odporúčaný študijný plán PDGD - OŠP PDGD Akademický rok Forma štúdia Stupeň štúdia Študijný program 2010/2011 Denná III. 264049

Více

Adresa Kríková Bratislava Telefón Fax

Adresa Kríková Bratislava Telefón Fax Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko / Meno Ivor Jaroslav Adresa Kríková 7 821 07 Bratislava Telefón +421248208816 Fax +421248208839 E-mail jaroslav.ivor@paneurouni.com Štátna príslušnosť Slovenská

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 5.2.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 5.2. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 5.2.16 MECHATRONIKA Garant: Údaje o študijnom programe Odporúčaný študijný plán Informačné

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké monografie vydané v domácich - pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove Prešovská univerzit v Prešove Všeobecné kritériá n obsdzovnie funkcií profesorov docentov Konkrétne podmienky n obsdzovnie funkcií profesorov Prešov 2008 Všeobecné kritériá n obsdzovnie funkcií profesorov

Více

1 Údaje o doktorandskom študijnom programe Automatizácia a riadenie 1.1 Charakteristika študijného programu

1 Údaje o doktorandskom študijnom programe Automatizácia a riadenie 1.1 Charakteristika študijného programu 1 Údaje o doktorandskom študijnom programe Automatizácia a riadenie 1.1 Charakteristika študijného programu Názov študijného programu: Stupeň vysokoškolského štúdia: Udeľovaný akademický titul: Forma štúdia:

Více

Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Ako písať

Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Ako písať r i Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce Dušan Katuščák Ako písať SEMNÁRNE ROČNÍKOVÉ PRÁCE PRÁCE PRÁCE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČNNOST DPLOMOVÉ PRÁCE ZÁVEREČNÉ A ATESTAČNÉ PRÁCE DZERTÁCE

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovnovzdelávacej

Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovnovzdelávacej Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovnovzdelávacej činnosti a) predmety, ktoré uchádzač zabezpečoval počas svojej pedagogickej praxe Ing. Marcela Gergeľová, PhD. zabezpečovala

Více

- majú rozsah aspo 1 AH, náklad aspo 100 exemplárov, prísluné vydavate ské

- majú rozsah aspo 1 AH, náklad aspo 100 exemplárov, prísluné vydavate ské Kategórie publika nej innosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahrani ných AAB Vedecké monografie vydané v domácich - pôvodné monotematické práce vedecko-objavite ského charakteru alebo

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta SMERNICA DEKANA č. 1/2017 KRITÉRIÁ HODNOTENIA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO Ev. č. 14/1/2017 KOMÁRNO 2017 Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

3. Univerzita Blaise-Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra;

3. Univerzita Blaise-Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2012

INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva v spolupráci s Inšpektorátom práce Trnava Vás pozývajú

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 195): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY. Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEI REPUBLIKY Pedagogickf a odborni zamestnanci, ich vzdelavanie a odmehovanie Zakon c. 317/2009 Z. z. o pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch a o zmene a doplneni

Více

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UP, Olomouc

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UP, Olomouc Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine na vymenovanie doc. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. za profesora v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia Inauguračná komisia pre

Více

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie ) dotácia EPČ AAA AA Vedecké monografie vydané v zahraničných Vedecké monografie vydané v domácich AA A A AD AA A - pôvodné monotematické práce

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej a publikačnej činnosti Ing. Stanislavy Strelcovej, PhD. Habilitačná komisia v zložení: predseda: prof.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie RRRR. Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-YY-NNNN

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie RRRR. Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-YY-NNNN Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie RRRR Formulár VPP Názov projektu Evidenčné číslo projektu APVV-YY-NNNN Zodpovedný riešiteľ Príjemca I. kategória PUBLIKÁCIE A CITÁCIE Plán Skutočnosť 1.01 Počet

Více

Smernica č. 7 / 2008

Smernica č. 7 / 2008 Smernica č. 7 / 2008 Príprava a spracovanie dokumentácie súvisiacej s habilitačným a vymenúvacím konaním a knižnými publikáciami na SjF STU v Bratislave Časť A Habilitačné konanie V súlade s ustanoveniami

Více

Ekonomická univerzita v Bratislave ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Ekonomická univerzita v Bratislave ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Ekonomická univerzita v Bratislave ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Bratislava 2011 ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK Ekonomickej univerzity v Bratislave Akademický senát Ekonomickej univerzity

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

DIDAKTIKA MATERSKEJ ŠKOLY Inštrukcie k praxi v MŠ

DIDAKTIKA MATERSKEJ ŠKOLY Inštrukcie k praxi v MŠ DIDAKTIKA MATERSKEJ ŠKOLY Inštrukcie k praxi v MŠ Cieľom hospitačnej praxe ku kurzu Didaktika materskej školy je oboznámiť študentov/-tky s charakterom výučbového procesu v materských školách v domácich

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 99): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více