POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)"

Transkript

1 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Základní rysy internetu Síť typu WAN. Všechny uzly připojené k Internetu používají protokoly TCP/IP. Založen na technice směrování paketů. Veškerá propojení mezi sítěmi jsou realizována routery (směrovači). Služby Internetu jsou založeny na modelu klient - server. Služby klient-server klient - žádá o konkrétní služby a zahajuje komunikaci server - svoje služby poskytuje na žádost klienta, neposkytuje služby z vlastní iniciativy SERVER proces Operační systém požadavky odpovědi KLIENT uživatelské rozhraní aplikace Operační systém TCP/IP síť Základní služby internetu 1. World Wide Web (WWW) 2. Elektronická pošta ( ) 3. Přenos souborů (FTP) 4. Vzdálené přihlášení (Telnet) 5. Elektronické konference (Mailing Lists) 6. Diskusní skupiny (News) 7. Instant messaging ICQ, Skype, Jabber, atd. 8. Peer-to-peer sítě (P2P) - sdílení souborů 9. Internetová televize a rádio, IPTV (digitální televizní vysílání, jeho služby a aplikace šířené prostřednictvím internetu, tedy protokolu TCP/IP) 10. VoIP telefonování prostřednictvím internetu

2 1. Služba World Wide Web (WWW, webové stránky) Služba je založena na modelu klientský počítač / zařízení s internetovým prohlížečem webový server. Základem této služby je internetová stránka, tedy textový soubor uložený na webovém serveru, která obsahuje textové informace, odkazy na obrázky, zvuky, videosekvence a hypertextové odkazy na další webové stránky. Obsah webové stránky je naformátován a pozicován pomocí HTML značek (tagů) a kaskádových stylů (CSS Cascading Style Sheets). Webové stránky mohou plnit funkci informační, popřípadě prezentační (prezentace firmy, instituce, soukromé osoby či skupiny), dále komunikační (chat), elektronický obchod (e-shop), atd. Princip služby: Pro komunikaci mezi webovým serverem a internetovým prohlížečem na klientském počítači je používán HTTP protokol. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený především pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Nejčastěji používá port TCP / 80. a. Uživatel napíše do prohlížeče tzv. URL (Uniform Resource Locator) adresu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit. b. Doménový název webového serveru (např. je převeden na IP adresu (např ), identifikující tento server v síti Internet. c. Na tomto server je nalezena požadovaná webová stránka (textový soubor). Nejčastěji se jedná o úvodní stránku (např. index.htm) d. Obsahuje-li tento soubor nějaké příkazy (např. skripty jazyka PHP či ASP), jsou tyto příkazy provedeny a vytvořena výsledná statická HTML stránka. e. Tento soubor (HTML stránka) je odeslán internetovému prohlížeči na klientském počítači f. Prohlížeč tuto stránku interpretuje a zobrazí správně naformátované a pozicované objekty (text, obrázky, video)

3 2. Elektronická pošta ( ) Přenos a doručování zpráv (text, obrázek, soubor) do poštovních schránek na poštovním serveru. Služba využívá nejčastěji tyto protokoly pro odesílání a příjem elektronické pošty: Protokol SMTP (Simple Mail Transport Protocol) - pro doručení pošty od odesilatele do poštovní schránky adresáta (port 25), tedy protokol pro odeslání pošty. Protokol POP3 (Post Office Protocol) - pro vzdálený přístup k poštovní schránce na poštovním serveru (port 110), tedy protokol pro příjem pošty. Pro příjem pošty existuje také protokol IMAP (Internet Message Access Protocol). Uživatel musí mít na poštovním serveru založenou schránku (účet) ve formátu: serveru (např. Většina schránek je limitována určitou velikostí neboli kapacitou. Pro prohlížení pošty je možné využít webové rozhraní, popř. aplikaci na klientském počítači - ový klient (např. MS Outlook, Thunderbird, atd.) 3. Přenos souborů FTP (File Transfer Protocol) Tato služba umožňuje oboustranný přenos a sdílení souborů mezi počítači, na kterých mohou být nainstalovány dva různé operační systémy. Služba je založena na modelu klient server (je nutné znát uživatelské jméno a heslo). Jsou potřebné dva počítače pro přenos protokolem FTP (protokol TCP / port 21). Na prvním počítači musí být nainstalován, správně nakonfigurován a spuštěn FTP server. Tento počítač poskytuje data pro ostatní počítače. Další počítače (klienti) se mohou připojovat na FTP server pomocí programu k tomu určeném FTP klient (např. Total Commander, FTP Commander, atd.). Po ověřeném připojení klienta (login+heslo) může provádět řadu operací podle práv, která mu byla přidělena, např. odesílání dat na server, přenos dat ze serveru na lokální disk, přejmenování, mazání souborů, atd. FTP protokol nepoužívá při přenosu dat a přihlašovacích údajů šifrování, což představuje bezpečnostní riziko! Pro větší bezpečnost přenášených dat a přihlašovacích údajů je dneska vhodnější používat jednoduchý zabezpečený protokol SCP (Secure Copy Protocol), popřípadě mnohem dokonalejší protokol SFTP. Oba nabízejí šifrování přenášených dat a přihlašovacích údajů.

4 4. Vzdálené přihlášení (Telnet) Tento klient/server protokol dovoluje uživateli klientského terminálu připojit se ke vzdálené stanici či síťového uzlu pomocí internetového protokolu TCP/IP. Mezi libovolným koncovým počítačem a terminálem přenáší znaky. Po navázání spojení, může uživatel zadávat příkazy, které budou prováděny jako kdyby byly napsány přímo na klávesnici vzdáleného počítače. Telnet bývá nejčastěji využíván pro vzdálenou administraci a jako nástroj pro odstraňování problémů na vzdáleném počítači. 5. Elektronické konference (Mailing Lists) Služba umožňující výměnu názorů mezi uživateli na určité téma. Příspěvky zasílané na adresu konference jsou automaticky rozesílány em všem účastníkům konference uživatel musí mít přístup k poště. Zprávu obdrží ti uživatelé, kteří nejprve aktivně projeví zájem o dané téma a přihlásí se k odběru takových zpráv. Ve většině případů pak sami mohou takto přihlášeným uživatelům zprávy rozesílat (ale u některých maillistů tomu může být technickými prostředky zabráněno). Aby lidé přihlášení do maillistu nebyli obtěžováni nevyžádanou poštou (tzv. spam), která nesouvisí s tématem, platí u maillistů obvykle jednoduché pravidlo: může na adresu maillistu poslat pouze ten, kdo se sám nejprve do maillistu přihlásil. Takto lze s dobrými výsledky eliminovat činnost většiny spamovacích robotů. 6. Diskuzní skupiny (News) Je to služba, pomocí které si účastníci diskuse vyměňují názory na stanovený okruh témat či problémů. Tyto okruhy stanovuje správce systému, který jednotlivé diskusní skupiny spravuje. Příspěvky jsou ukládány na tzv. news server, který se stará o jejich zpracování a roztřídění do správných diskusních skupin. Uživatel si je může na tomto serveru přečíst a odeslat na něj zpět svou reakci, kterou news server zpracuje a opět ji vystaví ostatním. Tato služba využívá NNTP protokol (Network News Transfer Protocol). 7. Instant messaging Instant messaging je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, posílat soubory a i jinak komunikovat (hlasová a video komunikace). Hlavní výhodou oproti používání např. u spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund). Mezi nejznámější komunikační programy patří ICQ, Miranda, Jabber, Skype, Windows Messenger, a mnoho dalších. Některé z nich nabízejí také hlasovou a video komunikaci (např. Skype) 8. Peer-to-peer sdílení souborů Peer-to-peer (doslova rovný s rovným) neboli P2P je označení architektury počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). je tedy opakem architektury klient-server. Tyto sítě se často nazývají výměnné sítě, neboť nabízejí možnost výměny nasdílených souborů, přímo mezi uživateli. Dnešní anonymní výměnné sítě umožňují (legální i nelegální) výměnu souborů. mezi nejznámější P2P klienty patří DC++, Gnuttela, atd.

5 Výhody internetu 1. Informace většina lidí vidí v internetu zdroj cenných informací, které jsou ve většině případů zdarma 2. Komunikace snadná a rychlá komunikace prostřednictvím u. Diskuze, konference a komunikace v reálném čase (chat). Telefonování přes Internet. 3. Programy na Internetu je velké množství programů, které jsou nabízeny zdarma (freeware, shareware, atd.) 4. Praktické informace aktuální zpravodajství, počasí, televize, mapy, jízdní řády, telefonní seznamy, atd. 5. Rozhlas, televize 6. Obchodování velké množství internetových obchodů nabízející prakticky vše, výhodou je většinou nízká cena, dokonalé informace o produktu, před koupí zboží se dají získat reference v diskuzích, recenzích atd. 7. Internetové bankovnictví ve své bance si spravujete svůj účet jak chcete, kdy chcete a odkud chcete. 8. Služby přes internet pojišťovny umožňují sjednání cestovních pojištění, styk s úřady, fotoalby, online poradny, atd. Připojení k Internetu Způsob připojení je možné rozdělit do dvou oblastí: a) kabelem Dial-up, ISDN, kabelová TV, pevné připojení, xdsl b) bezdrátově WiFi, WiMAX, satelitní připojení, GSM/UMTS mobilní sítě PŘIPOJENÍ KABELEM Dial-up Vytáčené připojení k internetu pomocí modemu přes telefonní síť / ústřednu. Modem se ve své podstatě choval jako telefonní přístroj volající na speciální telefonní číslo. Výhody: ve své době dostupná pořizovací cena, poměrně snadná instalace, snadno dostupné připojení (svého času jej nabízely společnosti VOLNÝ, QUICK, atd). Nevýhody: velmi nízká přenosová rychlost 56 kb/s pro download, 33 kb/s pro upload, cena připojení se odvíjela od jeho délky, nespolehlivé připojení, během připojení nelze stejnou linkou telefonovat. Vhodné připojení pro občasné zaslání u bez příloh, či prohlížení nenáročných webů mimo tarifní špičku. Dnes se tento způsob připojení k internetu téměř nevyužívá. ISDN Dnešní telefonní sítě jsou založeny na digitálních telefonních ústřednách a přenosové cesty mezi ústřednami jsou také plně digitalizovány. ISDN nabízí plně digitální přenos až k účastníkovi, s možností komunikace pomocí jedné digitální účastnické přípojky (hlas, text a obraz). Zároveň ji lze použít pro připojení k internetu (datové služby). Jedná se o vylepšení technologie Vytáčeného připojení k internetu (Dial-up) Výhody: terminálový adaptér (ISDN modem) umožňuje vyšší rychlost oproti klasickému analogovému modemu, rychleji navázané spojení na internet, větší stabilita spojení, není blokován telefon. Nevýhody: vyšší náklady na provoz paušál + minuty.

6 Připojení přes kabelovou televizi Je nutné mít doma přípojku kabelové televize a navíc provider (poskytovatel služeb) musí službu připojení k internetu nabízet. Páteřní rozvody kabelové televize byly původně metalické (koaxiální kabel), v současné době jsou téměř výhradně optické. Rozvody končí v rozvodné skříní domu, odtud jsou již vedeny koaxiálními kabely do jednotlivých bytových jednotek. Technik poté natáhne kabel k místu kde bude počítač. Ke kabelu se připojí kabelový modem a ten se propojí se síťovou kartou v počítači. Je-li v domácnosti více počítačů (zařízení), propojí se nejprve se switchem / AP. Výhody: rychlost, pokud není připojeno příliš mnoho uživatelů, připojení bez časového omezení, pouze za paušál, neomezený přenos dat. Nevýhody: pořizovací náklady, vysoký paušál pro občasné použití, služba závislá na kabelové televizi. xdsl DSL je zkratka označující technologii přenosu dat přes klasické telefonní linky. Přenos dat je prováděn prostřednictvím modemů mezi uživatelem a telefonní ústřednou, odkud jsou data pomocí vlastní digitální sítě přenášena dále. DSL - Digital Subscriber Line digitální účastnická linka. U nás se používá ADSL. Tato technologie využívá klasických telefonních linek pro vysokorychlostní přenos dat. Během připojení k internetu je možno zároveň telefonovat, což umožňují na koncích linky (ústředna, účastník) filtry splittery.

7 Princip fungování DSL spočívá ve využití volného kmitočtového pásma telefonních přípojek. Pro hlasové služby se používají kmitočet do 3400 Hz, které běžnému hlasovému provozu plně postačují. Vyšší frekvence jsou volné pro vysokorychlostní přenos dat. Data se tedy přenášejí na jiných kmitočtech, takže DSL neomezuje telefonní hovory. Výhody: dostupnost všude tam, kde vede telefonní linka Nevýhoda: vyšší paušál, tzv. agregace, kdy datový tok je sdílen s dalšími uživateli. Pevné připojení (pronajatý datový okruh) Pevné připojení je nejběžnějším způsobem stálého připojení k internetu s vysokou přenosovou rychlostí. Jde o fyzické spojení s poskytovatelem služeb (ISP) prostřednictvím metalického nebo častěji optického vedení, popřípadě vysokorychlostního bezdrátového spojení (technologie WiFi, WiMAX). Výhody: vysoká přenosová rychlost, stabilní a kvalitní připojení, možnost využít dalších služeb poskytovatele (např. IP telefonie, IPTV, atd.) PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÉ Wi-Fi, WiMAX viz. kapitola zabývající se bezdrátovými sítěmi Satelitní připojení Satelitního přístupu k internetu je využíváno především všude tam, kde není možno zajistit jiný způsob připojení. Existují dva způsoby připojení: jednosměrné připojení, kdy uživatel může data pouze přijímat a pro jejich odesílání musí vlastnit ještě jiné připojení k Internetu obousměrné připojení Základní nevýhoda tohoto způsobu připojení je dána vlastností satelitu. Signál musí překonat obrovské vzdálenosti, což představuje zpoždění při komunikaci přibližně čtvrt sekundy. Na rozdíl od jiných způsobů připojení, kdy odpověď na požadavek lze dostat za několik milisekund, to u satelitu může být více než půl sekundy. Nevhodné např. pro telefonování. Mobilní technologie Pro připojení se využívá GSM nebo UMTS modemu (samostatná karta, zabudovaný do mobilního telefonu či PDA, USB modem). Datové přenosy jsou uskutečňovány přes mobilní síť pomocí technologie GPRS, EDGE, HSCSD, HSPDA, CDMA. Výhody: mobilita dostupnost všude, kde je signál GSM či UMTS mobilní sítě Nevýhody: nízká rychlost, vyšší cena za připojení

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Vznik a vývoj internetu

Vznik a vývoj internetu d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Vznik a vývoj internetu Závěrečná práce Autor: Marek Tesař, Jan Palásek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2009 1 OBSAH

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz 2N NetStar Obchodní popis systému Verze 1.0.0 www.2n.cz 1 Obsah Autoclip routing... 9 Assistant. Operátor Call Waiting... 9 CallBack... 10 CLIP modifikace... 10 Hotelové služby... 11 Incoming Hold CLIP...

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více