POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska architektury d. rozdělení sítí dle topologie e. rozdělení sítí dle rozlehlosti 2. Typy kabelů a jejich porovnání, zapojení UTP, strukturovaná kabeláž a. přehled jednotlivých druhů kabelů a jejich parametry b. zapojení konektorů RJ45 přímé a křížené zapojení c. strukturovaná kabeláž 3. Komunikace v sítích, referenční model ISO/OSI a. způsoby komunikace v sítích spojové/nespojové sítě b. přenos dat: packet/rámec c. RM ISO/OSI 4. Přístupové metody, aktivní prvky a. přístupové metody v sítích přehled b. popis vysílání jednotlivých metod c. přehled a funkce aktivních prvků sítě 5. Síťové standardy se zaměřením na standard Ethernet a WiFi a. charakteristika standardu Ethernet b. typy Ethernetu a jeho značení c. WLAN přehled a vlastnosti jednotlivých variant (b/g/n) d. provedení prvků (Ad hoc / Infrastrukturní mod) e. typy klientských adaptérů a typy bezdrátových antén f. bezpečnost WLAN g. konfigurace bezdrátové sítě, konfigurace AP 6. Síťové karty a. základní parametry a označení b. Wake on, vzdálené bootování c. duplexní provoz d. instalace ovladače e. informace o síťové kartě f. MAC adresa 7. HW a SW konfigurace serveru a. HW požadavky na server (RAM, HDD, UPS b. disková pole a metody RAID c. SW požadavky na server d. dedikovaný/nededikovaný server e. přehled základních serverových OS v LAN f. význam služeb: File server, Proxy server, Print server, Mail server, DHCP server, DNS server a FireWall 8. Protokol TCP/IP, adresace v sítích TCP/IP a. vrstevnatý model TCP/IP (porovnání s ISO/OSI) b. přehled protokolů aplikační vrstvy: HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP, SSL, DNS, DHCP c. přehled protokolů transportní vrstvy: TCP, UDP d. přehled protokolů síťové vrstvy: IP e. adresace v sítích (IPv4) popis a formát IP adresy f. třídy IP adres strana 2 / 6

3 g. informace o nastavení TCP/IP 9. Síť P2P konfigurace sítě a. základní charakteristika sítě P2P b. práce s klientem c. instalace a odebrání protokolu TCP/IP d. konfigurace TCP/IP e. vytvoření pracovní skupiny význam pracovních skupin f. pojmenování počítačů 10. Síť P2P uživatelské účty a skupiny a. význam uživatelských účtů b. správa uživatelských účtů nastavení a konfigurace c. správa hesel a uzamykání účtů, silné heslo d. skupiny uživatelů význam skupin, předdefinované skupiny e. uživatelský profil f. správa uživatelských účtů na vzdáleném PC g. MMC konzole 11. Síť P2P sdílení dat, přístup k počítači a. sdílení složek v síti b. přístup ke sdíleným složkám (Místa v síti, mapování, UNC) c. kdo pracuje v mých složkách d. sdílení na vzdáleném PC e. přístup ke vzdálenému počítači 12. Tisk v sítích P2P a. způsoby připojení tiskáren do sítě b. sdílení tiskáren c. instalace sdílené tiskárny d. sdílení tiskárny pomocí HW tiskového serveru e. tisková fronta 13. Síť P2P zabezpečení dat pomocí NTFS. Komprimace dat a. základní NTFS oprávnění přehled b. oprávnění síťových uživatelů oprávnění ke sdílení c. přidělování oprávnění (povolení a odepření) d. vícenásobná oprávnění NTFS, skutečná oprávnění NTFS e. dědění oprávnění, rušení dědění f. změna vlastnictví složky (souboru) g. změna NTFS oprávnění při kopírování a přesouvání dat h. komprimace a šifrování souborů a složek 14. Síť s Windows serverem 2003 a. základní výhody architektury Klient-server b. přehled edicí OS Windows server a jejich vlastnosti c. souborový systém NTFS přehled vlastností d. uspořádání pevných disků (základní disky / dynamické disky) e. typy svazků na dynamických discích f. odolnost proti chybám metody RAID g. komprimace dat h. diskové kvóty 15. Windows server 2003 ovládání systému. Doména a adresářové služby a. konzola MMC, přidání/odebrání snap-in modulů b. server DHCP, klient DHCP c. systém APIPA strana 3 / 6

4 d. nastavení rozsahu přidělovaných IP adres e. server DNS f. Doména a adresářové služby g. Active Directory logická a fyzická struktura h. objekty Active Directory i. registrace počítače v doméně 16. Windows server uživatelské účty a profily a. doménové a místní uživatelské účty b. předefinované účty uživatelů c. správa doménových uživatelských účtů d. restrikce účtů a silná hesla e. úprava zásad hesel a účtů f. uživatelské profily, změna profilů g. typy profilů: místní, cestovní a povinný h. domovská složka uživatele i. vytvoření záložního administrátora 17. Windows server skupiny uživatelů a. typy skupin b. rozsahy skupin c. předdefinované skupiny místní d. předdefinované skupiny globální e. systémové (speciální skupiny) f. správa skupin v doméně, vlastní skupiny g. spolupráce skupin - propojení doménových a lokálních skupin 18. Windows server sdílení dat a HW a. význam sdílení a způsoby sdílení b. systémová pravidla pro sdílení c. skryté a vícenásobné sdílení d. sdílené složky pro účely správy systému e. oprávnění ke sdílení oprávnění síťových uživatelů 19. Windows server zabezpečení dat pomocí NTFS oprávnění a. základní oprávnění NTFS - zabezpečení dat na úrovni souborového systému b. dědění oprávnění, přebírání vlastnictví souborů a složek c. zjištění aktuálního NTFS zabezpečení pro konkrétní uživatele a skupiny d. kombinace sdíleného oprávnění a NTFS zabezpečení e. domovská složka uživatele - zabezpečení 20. Tisk ve Windows serveru 2003 a. základní terminologie tiskové zařízení místní/síťové, tiskový server, ovladač b. možné připojení tiskových zařízení (vzdálené místní/vzdálené síťové) c. sdílení a zabezpečení tiskového zařízení d. instalace síťových tiskáren e. místní a síťová tiskárna f. práce s frontou 21. Windows server 2003 ochrana dat a. automatická ochrana pomocí diskových polí b. metody RAID1 a RAID5 c. ruční ochrana pomocí zálohování d. princip zálohování e. typy zálohování f. kombinace základních zálohovacích metod strana 4 / 6

5 g. plánování zálohování h. obnova dat 22. Vzdálená správa počítačů ve Windows, vzdálená plocha a. Správa počítače b. MMC konzola c. správa vzdálené stanice pomocí MMC (Správy počítače) d. vzdálená plocha e. povolení vzdálené plochy f. připojení ke vzdálené ploše 23. Internet princip fungování. Způsoby připojení k internetu. a. vznik a vývoj sítě internet b. princip fungování sítě Internet, princip a přenášení dat c. domény a jejich rozdělení (generické a geografické) d. IP adresa, URL adresa a DNS služby e. způsoby připojení k síti Internet a jejich základní charakteristiky: (Dial-Up, ISDN, ADSL, WiFi, GPRS/EDGE/3G, kabelová TV, satelit) 24. Internet základní internetové služby a vyhledávání informací a. způsoby vyhledávání informací: katalogové a fulltextové vyhledávače b. české a zahraniční katalogové a fulltextové vyhledávací portály c. pokročilé způsoby vyhledávání s vyhledávačem Google d. základní internetové služby: WWW, FTP, MAIL, CHAT, ICQ, DNS, ebanking, IM, IP telefonie, sociální sítě e. komunikace v reálném čase IM vs. MAIL f. sociální sítě výhody a rizika 25. Elektronická pošta princip fungování. Konfigurace ového klienta. a. princip elektronické pošty b. formát ové adresy c. přeposílání a odpověď na mail d. posílání zpráv více adresátům a skrytá kopie e. konfigurace ového klienta např. Outlook, nastavení protokolů SMTP/POP3/IMAP f. rozdíl mezi POP3 a IMAP protokolem 26. Novell Netvare - základy OS, NDS a. instalace OS NetWare b. start a vypnutí serveru c. vzdálený přístup k serveru d. NDS a její vlastnosti e. typy objektů v NDS f. kontext g. přihlášení uživatelů k serveru 27. Novell NetWare uživatelské účty a. program NWAdmin b. správa uživatelských účtů c. vlastnosti a restrikce účtů d. domovské složky uživatelů e. tvorba záložního administrátora 28. Novell Netvare - zabezpečení souborů a složek a. práva k adresářům a souborům přehled a význam b. pojmy: trustee, IRF, efective rights c. nastavení a vyhodnocení práv strana 5 / 6

6 d. dědění práv e. atributy k adresářům a souborům f. mapování logických disků 29. Novell Netvare zabezpečení objektů NDS a. práva k objektům přehled a význam b. pojmy: trustee, IRF, efective rights c. nastavení a vyhodnocení objektových práv d. dědění práv e. vytvoření záložního administrátora f. vytvoření administrátora pro daný kontejner strana 6 / 6

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Datasheet Fujitsu CELVIN NAS Server Q700 Úložiště dat

Datasheet Fujitsu CELVIN NAS Server Q700 Úložiště dat Datasheet Fujitsu CELVIN NAS Server Q700 Úložiště dat Ochrana RAID pro 2 disky Produkt CELVIN NAS Server Q700 uspokojí potřeby firem z hlediska centralizované správy dat. Umožňuje partnerům a uživatelům

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

WorkCentre Pro 32/40 Barevná reprodukce Podrobná specifikace

WorkCentre Pro 32/40 Barevná reprodukce Podrobná specifikace Podrobná specifikace WorkCentre Pro 32 Colour WorkCentre Pro 32 Colour pokročilé multifunkční systémy WorkCentre Pro 40 Colour vyobrazený s doplňkovým příslušenstvím zastoupeným vysokokapacitním podavačem

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15

OBSAH. 3 Začínáme pracovat s operačním systémem Linux...15 Obsah vii OBSAH LINUX PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1 Úvod...3 1.1 Kdo by si měl přečíst tuto knihu...3 1.1.1 Co byste měli uělat, než začnete tuto knihu číst...3 1.2 Kdy se můžete čtení této knihy vyhnout...4 1.3

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523 OBCHODNÍ MATERIÁL Identifikační systém wam4 docházka MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ v. 060523 Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS, a.s. 3 2. Nabízené řešení identifikačního

Více

Nasazení bezdiskových pracovních stanic

Nasazení bezdiskových pracovních stanic Nasazení bezdiskových pracovních stanic soslinuxvsítifaiutb Implementation of diskless workstations running OSLinuxinFAIUTBnetwork Petr Kohout Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více