Obsah Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Jednotný vizuální styl Prodejna regionálních produktů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 19-35. Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 3-18. Jednotný vizuální styl Prodejna regionálních produktů"

Transkript

1

2 Obsah A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 3-18 B/ Jednotný vizuální styl Prodejna regionálních produktů 19-35

3 Standardy udílení Statutu A/ Prodejna regionálních produktů

4 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 1. Obecné informace Regionální značení je jedna z cest, jak zviditelnit venkovské regiony a podpořit rozvoj sociálně, kulturně a environmentálně orientované ekonomiky v oblastech, které jsou zajímavé svým přírodním a kulturním bohatstvím. Hlavní podporovanou skupinou jsou zdejší podnikatelé (řemeslníci, zemědělci, malé a střední podniky), jejichž schopnosti a dovednosti pomáhají šířit dobré jméno regionu a naopak pro ně znamená identifikace s regionem jedinečnou marketingovou příležitost. Regionální značky přispívají také k rozvoji udržitelného cestovního ruchu umožňují turistům orientaci při nákupech v turistických regionech, poskytují jim alternativu ke konzumnímu stylu cestovního ruchu nejen díky místním výrobkům, ale i díky propagaci a osvětě, která značení doprovází. Nákup místních výrobků a využívání místních surovin také snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem. Značené výrobky, jejich propagace a prodej, případně i možnost osobního setkání s výrobci a návštěva dílen či statků zároveň posilují turistickou atraktivitu regionu, dotváří jeho charakter a příznivě ovlivňují vnímání regionu jako celku. Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Kromě existence regionálního značení musí mít turisti i regionální kupující možnost tyto výrobky nakoupit. Proto vznikají prodejní místa s označením Prodejna regionálních produktů. Seznam certifikovaných prodejních míst je k nalezení na turistických portálech i stránkách o regionálním značení. 4

5 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 2. Cíl standardu Díky globalizaci a rozvoji marketů se ztížily podmínky pro malé a střední podnikatele. Obvykle se jedná o živnostníky a malé firmy, kterým nedostatek finančních prostředků nedovoluje dostatečně propagovat svou produkci a čelit levným výrobkům nadnárodních firem. Vzniká potřeba tyto producenty podpořit, zejména odbyt jejich výrobků a služeb. Zaváděním a udělováním statutu Prodejen regionálních produktů se snažíme napomoci místním výrobcům, především pak těm, jejichž výrobky nesou značku VYSOČINA regionální produkt s odbytem a zviditelněním jejich produktů i samotným prodejcům těchto výrobků. Standard je určen především prodejcům, u nichž je garantována stabilní kvalita prodeje, jak po stránce nabídky, tak i kultura prodeje. Hlavním přínosem pro prodejce je pak zviditelnění a dosažení konkurenční výhody. Hlavním cílem je tedy podpořit a propagovat místní výrobky a posílit regionální ekonomiku. Současně však reagujeme na v poslední době stále se zvyšující se poptávku spotřebitelů po místních produktech. Informace o tom, že spotřebitel nakupuje potraviny či jiné zboží z místní produkce, od konkrétních výrobců, je pro spotřebitele důležitá a také to řada z nich vyžaduje. 5

6 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 3. Základní pojmy Biopotravina Potravina vyrobená z produktů kontrolovaného ekologického zemědělství tzv. bioproduktů. Certifikace Proces hodnocení výrobků nebo produktů nezávislou třetí stranou a udělení práva používat k jejich označování a propagaci regionální značku / Statut. Výrobce certifikovaného regionálního produktu Fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která výrobek vyrobila, či jej opatřila svým jménem a tento úkon provedla v určitém regionu za použití regionální pracovní síly, materiálů, surovin či technik a certifikační komisí ji bylo uděleno právo používat příslušnou regionální značku. Výrobce certifikovaného produktu VYSOČINA regionální produkt Fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která výrobek vyrobila, či jej opatřila svým jménem a tento úkon provedla v Kraji Vysočina za použití regionální pracovní síly, materiálů, surovin či technik a certifikační komisí kraje ji bylo uděleno právo používat příslušnou regionální značku VYSOČINA regionální produkt Certifikovaný regionální produkt Produkt schválený certifikační komisí příslušného regionu a označený příslušnou regionální značku. Komise Certifikační orgán občanského sdružení ZERA, o. s., který posuzuje shodu předložených produktů a výrobků se specifikacemi uvedenými v těchto Standardech a jeho přílohách a rozhoduje o udělení práv k užívání značky pro určitý výrobek. Obvykle má 9-20 členů složených z výrobců, zemědělců, zástupců hospodářské, agrární, popř. potravinářské komory a organizací působících v cestovním ruchu. 6

7 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Koordinátor Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s. V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Koordinátor zároveň řídí udělování značky Regionální síť prodejen. V kraji Vysočina je koordinátorem ZERA o.s. se sídlem Náměšť nad Oslavou, Podhradí Krátký dodavatelský řetězec Co nejkratší cesta výrobku nebo produktu od prvovýrobce nebo producenta ke spotřebiteli. Lze ji sledovat a vyjádřit vzdáleností v km, kterou výrobek či produkt na této cestě urazí a/nebo počtem podnikatelských subjektů, zapojených do jeho skladování, úpravy, zpracování, balení, označování a prodeji konečnému spotřebiteli. Nejkratší dodavatelský řetězec je: producent spotřebitel, a oba žijí v jedné obci. Prodejce výrobků VYSOČINA regionální produkt Fyzická nebo právnická osoba prodávající zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, která má ve svém sortimentu zařazený minimálně tři produkty nesoucí značku VYSOČINA regionální produkt Prodejna regionálních produktů Je prodejna nebo provozovna služeb označená Statutem regionálních prodejen, která splňuje určité zastoupení regionálních produktů a produktů VYSOČINA regionální produkt ve svém sortimentu nabízeného zboží. Právo k označení je udělováno certifikační komisí. Regionální potravina Potravinářský výrobek oceněný v uplynulých letech značkou Regionální potravina v rámci propagační kampaně Ministerstva zemědělství, viz. katalogu oceněných vítězů: Regionální produkt Výrobek nebo služba, vyrobený nebo nabízená v určitém regionu za použití regionální pracovní síly, materiálů, surovin či technik, avšak bez oficiálního označení regionální značkou 7

8 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Regionální značení Systém regionálního značení výrobků a služeb, který je koordinován na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s. Na regionální působí koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise. Regionální značka Logo, kterým jsou označovány certifikované regionální produkty. Výrobce regionálních produktů Fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která výrobek vyrobila, či jej opatřila svým jménem a tento úkon provedla v určitém regionu za použití regionální pracovní síly, materiálů, surovin či technik. VYSOČINA regionální produkt Ochrannou známkou chráněná značka regionálních výrobků a produktů udělována certifikační komisí. 8

9 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 4. Všeobecné zásady standardů 4.1. Kdo může o Statut požádat Oprávněným žadatelem Statutu Prodejna regionálních produktů jsou: podnikatelské subjekty (právnické či fyzické osoby) s předmětem podnikání zahrnujícím maloobchodní prodej zboží, příp. hostinskou činnost a provozovnou v Kraji Vysočina; subjekty provozující informační centra Podmínky udělení statutu Maloobchodní prodejny Pro označení provozovny Statutem Prodejna regionálních produktů musí být v této provozovně spotřebiteli nabízeny především certifikované výrobky VYSOČINA regionální produkt, regionální výrobky a produkty od výrobců se sídlem v Kraji Vysočina, nebo z jejich provozoven na území Kraje Vysočina. Dále je možno nabízet regionální produkty od výrobců se sídlem nebo provozovnou v ČR. Produkty z území krajů sousedících s Krajem Vysočina a to Jihočeský, Jihomoravský, Středočeský, Pardubický jsou pak bodově zvýhodněny. Jako doplňující sortiment zboží mohou být nabízeny další české produkty nebo výrobky, vyrobené především z přírodních materiálů nebo surovin, při jejichž získávání, zpracování a výrobě jsou respektovány požadavky na ochranu životního prostředí. Tato skutečnost musí být na výrobku zřetelně doložena ochrannou známkou, udělenou certifikačním orgánem, odpovědným za oficiální certifikační program. 9

10 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Produkty označené ochrannou značkou VYSOČINA regionální produkt musí být v provozovně zastoupeny nejméně počtem 3 položek nabízeného zboží. Struktura nabízeného zboží je bodově hodnoceno, každý žadatel o udělení Statutu Prodejna regionálních produktů musí dosáhnout minimální hranice 50 bodů Podnikové prodejny a prodej ze dvora Musí nabízet kompletní sortiment vlastních produktů, z nichž minimálně 3 položky jsou označené ochrannou značkou VYSOČINA regionální produkt a dalších výrobků certifikovaných jako výrobky VYSOČINA regionální produkt Mimo to mohou doplňkově nabízet další sortiment zboží regionálních výrobků bez ohledu na certifikaci, případně i jiné zboží Podmínky platné pro všechny typy prodejen Povinností provozovatele prodejny je Statut používat a propagovat. Provozovatel je povinen: 1. umístit logo Statutu Prodejna regionálních produktů na venkovní plochy budovy prodejny, 2. umístit logo ve vnitřních prostorách prodejny, 3. pokud má provozovatel vlastní webové stránky zaměřené na propagaci nabídky prodejny, umístní na ně logo Statutu Prodejna regionálních produktů spolu s aktivním odkazem a 4. logo Statutu Prodejna regionálních produktů bude využito na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, roletách atd., 5. označit regály, poličky obsahující zboží se značkou VYSOČINA regionální produkt 6. vhodným způsobem označit a odlišit regály, poličky obsahující zboží se značkami jiných regionálních produktů, a to jak certifikovaných tak necertifikovaných Provozovatel není oprávněn využívat logo Statutu Prodejna regionálních produktů pro jiné než výše uvedené účely a bez souvislosti s certifikovanými výrobky. Provozovatel se zavazuje veškeré propagační materiály, inzerce a další tiskové výstupy poskytnout koordinátorovi v kopii. Provozovatel není oprávněn poskytovat logo Statutu Prodejna regionálních produktů třetím osobám. 10

11 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Dodavatelé nabízeného zboží Provozovatel prodejny označené se Statutem Prodejna regionálních produktů, musí přednostně usilovat o smluvní vztahy s dodavateli certifikovaného zboží VYSOČINA regionální produkt. Tuto povinnost prokazuje aktuálním seznamem dodavatelů držitelů certifikátu VYSOČINA regionální produkt. Tento seznam předkládá provozovatel koordinátorovi při kontrole. Seznam obsahuje jméno/firmu dodavatele, sídlo dodavatele, název a sídlo provozovny dodavatele, ve které je zboží vyrobeno, názvy a/nebo označení dodávaného zboží. Provozovatel prodejny musí při výběru dodavatelů usilovat o zajištění co možná nejkratšího dodavatelského řetězce od výrobce ke spotřebiteli. Vhodnými dodavateli jsou drobní a malí podnikatelé, řemeslníci, umělci, chráněné dílny, soukromí zemědělci, malé a střední právnické osoby se sídlem/místem podnikání v Kraji Vysočina Vybavení prodejny Podle typu a zaměření provozovny je vhodné, aby při zařizování a vybavování byly použity přírodní materiály, jako dřevo, rákos, sláma, plátno, vlna, hlína, sklo, papír atd. před plasty. Stejně tak je vhodné přistupovat i k výběru vhodných obalů na zboží, nákupní košíky a tašky Užívání certifikátu Právo na užívání Statutu (certifikát) je nepřenosné a neprodejné. Certifikát platí po dobu 2 let od data obdržení certifikátu. Po dobu platnosti certifikátu garantuje výrobce nepřetržité plnění kritérií, která uvedl v žádosti, a je povinen hlásit koordinátorovi jakékoli změny skutečností uvedených v žádosti, a to písemně, nejpozději do 3 týdnů od vzniku změny. V případě závažných změn koordinátor postoupí informaci o změně komisi, která při nejbližším zasedání rozhodne o nutnosti vystavení nového certifikátu i o tom, jestli certifikát bude vystaven. Nejpozději 1 měsíc před uplynutím lhůty platnosti certifikátu je nutné podat žádost o certifikaci znovu; v případě včasného podání žádosti se platnost certifikátu automaticky prodlužuje do nejbližšího zasedání komise. O znovu udělení či neudělení rozhoduje certifikační komise na svém nejbližším jednání dle pravidel uvedených v kapitole 5 tohoto statutu. 11

12 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 5. Proces certifikace Žadatel je povinen nejpozději 14 dní před zasedáním certifikační komise dodat koordinátorovi v tištěné podobě podepsanou žádost o udělení statutu Prodejna regionálních produktů. V období od podání žádosti do zasedání certifikační komise bude provedena kontrola na místě. Zápis z kontroly bude nedílnou součásti žádosti o udělení Statutu. Žádost je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. O udělení práv k užívání Statutu rozhoduje Certifikační komise, která je totožná s certifikační komisí pro udělení značky VYSOČINA regionální produkt. Komise zasedá nejméně 2x ročně, při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání budou zveřejněny alespoň 1 měsíc předem na stránkách Certifikační komise dle přiložené žádosti přidělí žadateli počet bodů a na základě toho rozhodne o přidělení statutu Prodejna regionálních produktů. Žadatel obdrží do 14 dnů od rozhodnutí certifikační komise certifikát o přidělení Statutu nebo odepření vydat certifikát o přidělení Statutu. 12

13 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Povinnosti prodejce Prodejce musí zajistit, že zákazník, který si koupí produkt označený jako Regionální produkt, musí mít jistotu, že tento produkt splňuje následující kritéria: původ výrobku v daném regionu kvalita výrobek nepoškozuje životní prostředí jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu (např. tradice, místní suroviny, řemeslná práce, motiv regionu nebo jiná výjimečná vlastnost). Prodejce musí zajistit pomoc vhodným způsobem pomoc výrobcům dodavatelům zboží VYSOČINA regionální produkt v reklamě a propagaci jejich certifikované produkce, s odbytem jejich produktů a v neposlední řadě se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím dobrého jména regionu. O zvolených způsobech pomoci výrobcům informuje prodejce koordinátora při kontrole. Prodejce musí vhodnou propagací a reklamou usilovat o posilování sounáležitosti místního obyvatelstva s regionem, podněcovat zapojení obyvatel do dění v regionu a zprostředkovávat kontakty mezi výrobci a dalšími lokálními aktéry. Za vhodnou propagaci se považuje například letáky, katalogy výrobků, či účast prodejce ve společném stánku pro jarmarky a výstavy v regionu. Povinností provozovatele prodejny je Statut používat a propagovat. 13

14 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 6.2. Povinnosti koordinátora Koordinátor se průběžně zajišťujeťovat propagaci všech certifikovaných prodejních míst. A to jak na svých webových stránkách tak na a dalších regionálních i státních turistických portálech. 14

15 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 6.3. Žádost o udělení Standardu Prodejna regionálních produktů Žádost o udělení Standardu Prodejna regionálních produktů Jméno žadatele / název firmy:... Jméno zástupce (u právnických osob):... Adresa:... IČ:...DIČ:... Tel.:...Fax: web:... Prohlašuji, že jsem seznámen/a se Standardy udílení značky Prodejna regionálních produktů a budu se jimi řídit a respektovat je. Prohlašuji, že údaje obsažené v této žádosti (včetně příloh) jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si vědom/a právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správněprávní, a to zejména dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V... dne... Podpis a razítko: 15

16 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Příloha A: Čestné prohlášení o plnění podmínek pro maloprodejce Prohlašuji tímto, jménem 1 - svým jako podnikající fyzické osoby, - právnické osoby, kterou zastupuji, že: a) jsem v období posledních 3 let nebyl a ani nyní nejsem v úpadku či předlužen, nebyl a není na můj majetek prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na můj majetek pro nedostatek majetku, není proti mně pravomocně nařízena exekuce a můj majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou, b) nemám daňové nedoplatky, c) nemám nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a mám vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR, d) není proti mně vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí ani České obchodní inspekce, e) při provozování své podnikatelské činnosti plním všechny platné kvalitativní a technické předpisy, které se na tuto činnost vztahují (hygienické a technické normy, bezpečnost práce atd.), f) v souvislosti se svou podnikatelskou činností nepoškozuji životní prostředí nebo jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy, Jméno: Název firmy: Funkce: V... dne... Podpis: 1 nehodící se škrtněte 16

17 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů Nabízený sortiment zboží prodejny / zařízení a) Podniková prodejna a prodej ze dvora Seznam vlastních výrobků (produktů) se značkou VYSOČINA regionální produkt: Seznam dalších výrobků (produktů) se značkou VYSOČINA regionální produkt: b) Maloobchodní prodejny PRODUKT SPECIFIKACE POČET BODŮ NÁZEV PRODUKTU DODAVATEL Vysočina regionální produkt min. 3 produkty 30 Každý další produkt (nad 3 produkty) 10 Produkty z kraje Vysočina Produkty producentů ze sousedících krajů Necertifikovaný produkt 5 Bio potraviny 8 Ekologicky šetrný výrobek 8 Regionální potravina 7 Certifikovaný regionální produkt Bio potraviny 3 Ekologicky šetrný výrobek 3 Regionální potravina 3 Produkty z ČR Certifikovaný regionální 3 Bio potraviny 1 Ekologicky šetrný výrobek 1 Regionální potravina 1 5 Celkový počet bodů: Vyplněnou žádost zašlete nebo odevzdejte koordinátorovi značky: ZERA, Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, Jitka Schellová, tel.: , mobil:

18 A/ Standardy udílení Statutu Prodejna regionálních produktů 6.4. Bodová stupnice hodnocení nabízeného zboží Standardů udílení značky Prodejna regionálních produktů Produkt Specifikace Počet bodů VYSOČINA regionální produkt min. 3 produkty 30 Každý další produkt (nad 3 10 Produkty z kraje Vysočina Každý produkt 5 Bio potraviny 8 Ekologicky šetrný výrobek 8 Regionální potravina 7 Produkty producentů ze sousedících krajů Certifikovaný regionální produkt 5 Bio potraviny 3 Ekologicky šetrný výrobek 3 Regionální potravina 3 Produkty z ČR Certifikovaný regionální produkt 3 Bio potraviny 1 Ekologicky šetrný výrobek 1 Regionální potravina 1 18

19 B/ Prodejna Jednotný vizuální styl regionálních produktů

20 B/ logo prodejny regionálních produktů 20

21 B/ samolepka na dveře 20 x 20 cm - označení prodejny 21

22 B/ samolepka na dveře 20 x 20 cm /SPECIFIKACE/ Plastová samolepka, průměr 20 cm, plnobarevný tisk na plastovou samolepicí folii. snímatelná část samolepky 22

23 B/ samolepka na dveře 20 x 20 cm 23

24 B/ wobler regálový 10 x 10 cm 24

25 B/ wobler regálový 10 x 10 cm /SPECIFIKACE/ Plnobarevný potisk na karton z jedné strany, kruhový výřez o průměru 100 mm, nalepen plastový držák o rozměru 200x15 mm 200 transparentní pásek 15 r =10mm potištěná plocha wobleru 25

26 B/ wobler regálový 10 x 10 cm 26

27 B/ stopper regálový 7,5 x 7,5 cm 27

28 B/ stopper regálový 7,5 x 7,5 cm /SPECIFIKACE/ Plnobarevný potisk na karton z obou stran, kruhový výřez o průměru 75 mm, nalepen samolepicí plastový držák s gripem a pružinkou, délka 22 mm plocha pro upevnění stoperu r =7,5mm oboustranná lepící páska pro připevnění stopperu potištěná plocha stopperu 28

29 B/ stopper regálový 7,5 x 7,5 cm 29

30 B/ závěsná tabule 50 x 50 cm 30

31 B/ závěsná tabule 50 x 50 cm /SPECIFIKACE/ Plnobarevný potisk na karton z obou stran, kruhový výřez o průměru 500 mm, zavěšeno na lanka či silony lanka r =5 mm r =500 mm 5 31

32 B/ závěsná tabule 50 x 50 cm 32

33 B/ pruh regálových lišt 297 x 30 mm 33

34 B/ pruh regálových lišt 297 x 30 mm /SPECIFIKACE/ Plnobarevný potisk na kancelářský papír z jedné strany, rozměr 297x30 mm (možno vytisknout celou A4 s několika pruhy a nařezat), vkládá se do plastových regálových lišt o výšce 30 mm transparentní lišta vsunutí vkladu 500 potištěný vklad 30 34

35 B/ pruh regálových lišt 297 x 30 mm 35

36

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Žádost o obnovené udělení značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně příloh A-C

Žádost o obnovené udělení značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně příloh A-C Žádost o obnovené udělení značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně příloh A-C Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou

Více

Žádost o obnovené udělení značky. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt. včetně příloh A-C

Žádost o obnovené udělení značky. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt. včetně příloh A-C Žádost o obnovené udělení značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt včetně příloh A-C Žádost o obnovené udělení značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Číslo drženého certifikátu 1 : Jméno

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka" ŘEMESLNÉ VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ, PŘÍRODNÍ, POTRAVINÁŘSKÉ A JINÉ SPOTŘEBNÍ PRODUKTY Včetně příloh č. 1-4 Žádost o udělení značky Kvalita z Hlinecka Řemeslné výrobky,

Více

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt 1. Značka VYSOČINA regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka VYSOČINA regionální produkt (dále jen značka ) byla vytvořena v rámci systému

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka"

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka" ZÁŽITKY Včetně příloh č. 1 5 Žádost o udělení značky Kvalita z Hlinecka ZÁŽITKY Údaje o žadateli Název firmy žadatele:... Jméno statutárního zástupce (u firem):...

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt

Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt pro zážitky včetně příloh A-D Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY 2/9 Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl značky

Více

Příloha č. 2. Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ

Příloha č. 2. Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ Příloha č. 2 Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ Jméno žadatele (FO)

Více

Žádost o udělení značky KRKONOŠE originální produkt

Žádost o udělení značky KRKONOŠE originální produkt Příloha č. 2 dokumentu Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt Žádost o udělení značky KRKONOŠE originální produkt včetně příloh A-D Příloha č. 2 (Zásady pro udělování a užívání

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt. ve znění platném od 27. 3. 2013

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt. ve znění platném od 27. 3. 2013 Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt ve znění platném od 27. 3. 2013 Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1. Značka ČESKOSASKÉ

Více

Žádost o udělení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka

Žádost o udělení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka Žádost o udělení ochranné známky Jméno žadatele / název firmy: Adresa: Právní forma:.. IČ:.DIČ:. Počet zaměstnanců:.. Telefon: Fax:. e mail:..web:.. Kontaktní osoba:.. Žádám o udělení ochranné známky pro

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt ve znění platném od 18. 121. 20131 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt

Více

Žádost o udělení značky BROUMOVSKO regionální produkt

Žádost o udělení značky BROUMOVSKO regionální produkt Příloha č. 2 (Zásady pro udělování a užívání značky BROUMOVSKO regionální produkt ) 1/8 Příloha č. 2 Zásad pro udělování a užívání značky BROUMOVSKO regionální produkt Žádost o udělení značky BROUMOVSKO

Více

Žádost o udělení značky - certifikace

Žádost o udělení značky - certifikace Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Žádost o udělení značky - certifikace VYSOČINA regionální produkt včetně příloh A-D (Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální

Více

Žádost o udělení značky

Žádost o udělení značky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Příloha č. 2.1 Zásad pro udělování a užívání značky JESENÍKY originální produkt Žádost o udělení

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1. Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt (dále jen značka

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 1. 3. 2011 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku HANÁ regionální produkt 1/7 Zásady pro udělování a užívání

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Zásady pro udělování a užívání značky JESENÍKY originální produkt ve znění platném od 1.11.2012

Více

ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ZNAČKY ZNOJEMSKO regionální produkt

ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ZNAČKY ZNOJEMSKO regionální produkt ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ZNAČKY ZNOJEMSKO regionální produkt 1. Značka Název značky 1.1 Cíl značky Značka Znojemsko regionální produkt (dále jen značka ) byla vytvořena v rámci systému regionálních

Více

Žádost o udělení značky

Žádost o udělení značky Příloha č. 2 Zásad pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt Žádost o udělení značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně příloh A-D Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Verze I ve znění platném od 1. 2. 2012 Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt 1. Značka MORAVSKÁ

Více

Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY

Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY Příloha č. 2.1 (Zásady pro udělování a užívání značky ŠUMAVA originální produkt ) 1/8 Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY Číslo drženého certifikátu

Více

Žádost o udělení značky

Žádost o udělení značky Příloha č. 2 Zásad pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Žádost o udělení značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt včetně příloh A-D Příloha č. 2 (Zásady pro udělování

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Žádost o udělení značky HANÁ regionální produkt

Žádost o udělení značky HANÁ regionální produkt Příloha č. 2 Zásad pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt Žádost o udělení značky HANÁ regionální produkt včetně příloh A-D Žádost o udělení značky HANÁ regionální produkt 2/9 Žádost o

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt ve znění platném od 20. 5. 2012

Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt ve znění platném od 20. 5. 2012 Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt ve znění platném od 20. 5. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován

Více

Zásady pro udělování a užívání značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Zásady pro udělování a užívání značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Zásady pro udělování a užívání značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt ve znění platném od 1. 1. 2012 Zásady pro udělování a užívání značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt 1. Značka

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ŠUMAVA originální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky ŠUMAVA originální produkt Systém značení šumavských výrobků a služeb je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státním rozpočtem ČR v rámci projektu - Turistický destinační management Bavorský

Více

Zásady pro udělování a užívání značky. OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky. OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt ve znění platném od 1.1. 2015 a) VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY b) REGIONÁLNÍ SLUŽBY c) ZÁŽITKY Zásady pro udělování a

Více

Zásady pro udílení a užívání regionální značky Tradice Bílých Karpat

Zásady pro udílení a užívání regionální značky Tradice Bílých Karpat Zásady pro udílení a užívání regionální značky Tradice Bílých Karpat ve znění platném od 1. 1. 2014 včetně přílohy č. 1: Kritéria pro udílení regionální značky Tradice Bílých Karpat Zásady pro udílení

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ZNAČKY. Original product of Sokolovsko

PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ZNAČKY. Original product of Sokolovsko PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ZNAČKY Original product of Sokolovsko Základní informace Na území Sokolovska vznikla nová regionální značka s názvem Original product of Sokolovsko. Značka byla vytvořena

Více

Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Příloha č. 2.2 (Zásady pro udělování a užívání značky ŠUMAVA originální produkt ) 1/8 Žádost o udělení značky ŠUMAVA originální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Název firmy nebo jméno žadatele: Jméno

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionáln lní produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. ŽÁDOST O PODPORU v rámci tréninkové výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Číslo žádosti: Datum doručení:

Více

Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt ve znění platném od 16.8.2007 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku KRKONOŠE originální produkt Zásady pro udělování a

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka

Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka VÝROBKY A PRODUKTY Včetně přílohy č. 1 Obsah 1) Základní informace k udělování značky... 2 a) Cíle a základní principy regionálního značení...

Více

4. VYZVU. "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkť'" .. M.. '" k předkládání žádostí o udělení značky. STRAVOVACí A UBYTOVAcí SLUŽBY

4. VYZVU. MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkť' .. M.. ' k předkládání žádostí o udělení značky. STRAVOVACí A UBYTOVAcí SLUŽBY MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, 0.5.:, 4. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkť'" STRAVOVACí A UBYTOVAcí

Více

Regionem se rozumí územní celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územně samosprávný celek.

Regionem se rozumí územní celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územně samosprávný celek. METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Vnitřní řád Asociace regionálních značek, o.s. znění platné od 26. 8. 2011

Vnitřní řád Asociace regionálních značek, o.s. znění platné od 26. 8. 2011 Vnitřní řád Asociace regionálních značek, o.s. znění platné od 26. 8. 2011 Preambule Asociace regionálních značek, o.s. (dále jen ARZ) sdružuje právnické i fyzické osoby, které se podílejí na zavádění,

Více

Žádost o udělení značky TOULAVA regionální produkt

Žádost o udělení značky TOULAVA regionální produkt Žádost o udělení značky TOULAVA regionální produkt 1/12 Žádost o udělení značky TOULAVA regionální produkt pro ubytovací a stravovací služby včetně příloh A-D Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka"

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Kvalita z Hlinecka" UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Včetně příloh č. 1 7 Žádost o udělení značky Kvalita z Hlinecka UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Údaje o žadateli Název firmy nebo

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY

Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY Příloha č. 1 Zásad pro udělování a užívání značky TOULAVA regionální produkt Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY A. Kritéria pro výrobce:

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt

Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt pro ubytovací a stravovací služby včetně příloh A-D SLUŽBY 2/11 Žádost o udělení značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ

Více

Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt

Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ) 1/5 A. Kritéria pro výrobce: Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 1) Místní subjekt a)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

žádost O udělení značky "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkť'"

žádost O udělení značky MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkť' Příloha č. 2.2 Zásad pro udělování a užívání značky "MORA VSKÉ KRA VAŘSKO regionální produkt U 1/12 Příloha č. 2.2 Zásad pro udělování a užívání značky "MORA VSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkť'" žádost

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií verze 2011/2012

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií verze 2011/2012 Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií verze 2011/2012 Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Zavedení a fungování regionálního značení produktů (nabídka pro regiony)

Zavedení a fungování regionálního značení produktů (nabídka pro regiony) Zavedení a fungování regionálního značení produktů (nabídka pro regiony) Motto: Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel.

Více

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Příloha č. 3 Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Základní informace o společnosti: Název podnikatelského subjektu / profesní organizace:

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam Ing. Václav Hlaváček, CSc. Ing. Jaromír Musil, Ph.D. RegionÁlnÍ potravina Jihomoravského kraje Definice: Regionální potravina ve smyslu metodiky soutěže je produkt

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1/6 Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt A. Kritéria pro výrobce: 1) Místní

Více

Certifikační kritéria pro značku KRKONOŠE originální produkt

Certifikační kritéria pro značku KRKONOŠE originální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt ) 1/5 A. Kritéria pro výrobce: Certifikační kritéria pro značku KRKONOŠE originální produkt 1) Místní subjekt a) Živnostník,

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt ve znění platném od 6.5.2010 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Regionální potravina v roce 2011

Regionální potravina v roce 2011 Regionální potravina v roce 2011 Ing. Jindřich Fialka Odbor potravinářské výroby a legislativy Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny - MZe 29.11.2010 Praha Regionální potravina v roce 2011 Plná

Více

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt A. KRITÉRIA PRO VÝROBCE 1) Místní subjekt a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou na Znojemsku, tj. na území okresu Znojmo (viz přiložená

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 31.5.2013

Nařízení obce č. 1 ze dne 31.5.2013 Nařízení obce č. 1 ze dne 31.5.2013 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Hlína se přijetím usnesení na svém 14. veřejném zasedání konaném dne 31.5.2013 usnesla vydat na základě 18 odst.

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 2

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 2 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: 1. Doklad o právní subjektivitě 2 POVINNÉ PŘÍLOHY 2. Čestné prohlášení žadatele 2 3. Prohlášení o partnerství 2 4. 5. Prohlášení

Více

Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ) 1/5 A. Kritéria pro výrobce: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt 1) Místní subjekt a) Živnostník,

Více

Metodika pro udělování značky Regionální potravina (dále jen Metodika )

Metodika pro udělování značky Regionální potravina (dále jen Metodika ) Metodika pro udělování značky Regionální potravina (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek), který

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více