Absolventská práce. Holocaust očima židovských dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Holocaust očima židovských dětí"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce Holocaust očima židovských dětí Eliška Hanušová IX.A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2011/2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne 10. března 2012 Jméno autorky: Eliška Hanušová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat paní Jitce Zíkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Holocaust očima židovských dětí byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na osudy židovských dětí.

5 Obsah Úvod Nicholas George Winton Síla lidskosti Petice Zápisky Niny Boniové Dvakrát v Královci V rajchu Číslo Zápisky Šlamy Kutnovského Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací. 17

6 Úvod Absolventskou práci z dějepisu jsem si vybrala, protože mě dějepis zajímá a baví. A proč jsem si zvolila téma holocaust? Jako referát v hodině dějepisu jsem měla za úkol zpracovat téma:,,o životě a velkých činech pana Wintona. Tak jsem se poprvé blíže seznámila s tím, co se dělo během druhé světové války. Paní učitelka Zíková mi nabídla, jestli se tématu holocaust nechci věnovat i ve své absolventské práci. Ráda jsem souhlasila, ale až později mi došlo, jak smutné a těžké bude pročítat osudy dětí. Když si představím, jaké jsou zájmy, radosti a život dnešních dětí, a srovnám to s tím, čím si musely projít židovské děti, tak je mi z toho smutno. Pro mě je už jen těžké o těchto hrůzách číst a děti, stejně staré a mladší než já, to musely prožít na vlastní kůži. I přes úzkost, která se mě zmocnila při čtení knih, jsem za své téma absolventské práce ráda a myslím, že by se s tím měli všichni lidé povinně seznámit. Myslím, že to židovským dětem dlužíme. Protože to, co se dělo se nesmí už nikdy, NIKDY opakovat! Není možné na tyto hrůzy zapomenout. Jsem vděčná za život, který můžu žít bez války a utrpení a za domov, který mám. Obdivuji lidi, kteří druhou světovou válku přežili a vzdávám čest nevinným lidem, kteří ve válce zamřeli. 5

7 1. Nicholas Winton Sir Nicholas George Winton (* 19. května 1909, Londýn) je britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Nicholas Winton se narodil v rodině německo-židovského obchodníka. Rodina se přistěhovala do Anglie již v roce 1907 a změnila své příjmení z Wertheimer na Winton. Rodiče na své židovské víře příliš nelpěli a také malého Nicholase nechali pokřtít. Po vychození základní školy navštěvoval internátní školu a ještě před složením maturity se zaučoval ve Vojenské bance. Později odjel k příbuzným do Německa, aby získával praxi v různých bankách v Hamburku, v Berlíně a nakonec i v pařížské Národní bance. Během dovolené v zimě 1938 se zapojil do záchrany židovských dětí z Československa, kterým pomáhal dostat se do Anglie až do vypuknutí války. Během války sloužil u RAF, kvůli slabšímu zraku však pouze v administrativě, přestože pilotní zkoušky složil už před válkou. Po nástupu nacistů k moci vzniklo několik dobrovolnických organizací. Pomoc spočívala jak v poskytování finanční pomoci, tak i ve vyjednávání s úřady států, které byly ochotné uprchlíky přijmout. Po křišťálové noci si v těchto organizacích uvědomili, že židé pod vládou nacistů jsou v přímém ohrožení života a upravili svoji taktiku - namísto záchrany celých rodin - se snažili dostat ze země alespoň děti tím, že jim našli adoptivní rodiny. Přestože Nicholas Winton svůj čin nepovažuje za nic výjimečného a nikdy o něm sám nemluvil, náhoda v roce 1988 způsobila, že se o transportech ohrožených dětí z Prahy do Londýna dozvěděla jeho žena Greta tím, že nalezla seznamy dětí a příslušné dokumenty na půdě. Pozornost veřejnosti se k němu upřela až po deseti letech, když jeho příběh znovu připomněl film Všichni moji blízcí a později dokument Síla lidskosti. V loňském roce přibyl poslední dokument Nickyho rodina. V roce 1998 Nicholase Wintona přijal na Pražském hradě Václav Havel a vyznamenal jej řádem T. G. Masaryka. V roce 2002 byl potom v rodné Británii povýšen anglickou královnou do šlechtického stavu. Jeho jménem je také pojmenována planetka Winton. Z iniciativy českých studentů vznikla petice, ve které podepsaní žáci základních a středních škol žádají o udělení Nobelovy ceny míru Nicholasu Wintonovi. 6

8 2. Síla lidskosti Síla lidskosti je dokument o činech Nicholase Wintona. Dokumentem provází muž, kterému pan Winton jako malému chlapci zachránil život transportem do Velké Británie. Film nám přibližuje atmosféru v Československu před 2. světovou válkou. Vystupuje v něm několik zachráněných dětí, teď už dědečků a babiček. Tito zachránění lidé vzpomínají na své pocity, na dobu před válkou doma u svých rodičů v Československu a na dětství v Anglii. Pan Winton jako mladý muž v roce 1938 vyrazil se svým kamarádem lyžovat. Už dříve se zajímal o politické dění v Evropě. Svou cestu přerušili v Československu. Šokoval je plánovaný osud českých židů. Nicholasem Wintonem otřáslo vědomí, že veliké spoustě židovských dětí hrozí tragický konec, a proto se rozhodl zorganizovat záchrannou akci. Většina lidí panu Wintonovi rozmlouvala jeho rozhodnutí. On ale v dokumentu říká:,, Proč by se věc nedala uskutečnit, když je opravdu rozumná. Winton začal od nuly. Psal dopisy na všechny strany. Odpověděla jen Velká Británie a Švýcarsko, ostatní státy zavřely oči, uši, ale hlavně brány své země. Pro Nicholase Wintona začala úporná práce pod tlakem času. Rodiče k němu chodili a domlouvali transporty svých dětí. Nicholas Winton začal shánět adoptivní rodiče, kteří by se o děti v novém domově postarali. Pan Winton si uvědomoval nezbytnost transportu dětí a věděl, že nemá moc času. Někdy se musel uchylovat i k padělání dokladů pro děti. Dokázal zorganizovat velkou záchrannou akci. Zajistil dětem nový domov a dobré rodiče, kteří dětem zajistili vzdělání, dali jim lásku a přijali je do své rodiny a země. Kdyby žena pana Wintona neuklízela na půdě jejich domu a nenašla by dokumenty a fotografie zachráněných dětí, tak bychom se možná nikdy nedozvěděli o jeho činech. Když pan Winton odpovídal v dokumentu na otázku, proč nikomu neřekl o tom, co dokázal před válkou, odpověděl:,, To by přece udělal každý. Dokument končí okamžikem, kdy si Nicholase Wintona pozvou do televizního pořadu a on netuší, že byli také pozváni lidé, které jako děti zachránil. Když moderátorka začne popisovat jeho hrdinství a vyzve, aby povstali ti, kterým pan Winton zachránil život, povstane polovina sálu. Tato chvíle je velice působivá a dojemná. Mnoho lidí Nicholasi Wintonovi vděčí za svůj život a takovéto činy by opravdu neudělal každý, jak si myslí Sir Nicholas George Winton. Pan Winton je úžasný a obdivuhodný člověk. 7

9 8

10 4. Zápisky Niny Boniové Nina se narodila ve Varšavě, až do chvíle, než nastoupila do školy, žila jako ostatní děti. Po pěti letech roku 1939 musela školu přerušit kvůli válce. Vzpomíná na bombardování Varšavy německými letadly, na sirény ohlašující nálety, které zněly skoro každou noc. Jejich rodina měla málo potravin a vody. Po čtyřech týdnech do Varšavy přijeli Němci. Za úkol měli zničit židy, kteří podle nich zavinili 2. světovou válku. I přes vyhlazovací akce se rodina Niny udržela sedm měsíců. Tři měsíce před konečnou likvidací ghetta zemřel její otec. Vypukla poslední likvidace ghetta, tentokrát však židé chtěli ukázat, že dovedou vzít do ruky zbraň. Uvědomovali si, že proti německé armádě nemají šanci, ale nechtěli se bezbranně podvolit jejich rozkazům, raději chtěli zemřít se zbraní v ruce. Okna z jejich půdy vedla na nádraží, odkud odjížděly přeplněné vlaky do táborů. 19. dubna 1943 začala šílená akce, jak jí nazvala Nina. Lidé z domu, kde bydlela, se schovali do úkrytů. Ráno přijeli do jejich ulice Němci, říkali jim oddíl katanů. Na hlavy vojáků začali obyvatelé ghetta shazovat granáty. Spousta Němců zemřela a zbylí utekli. V ulici nastalo strašné ticho. Po půl hodině ze ulice zatřásla. Přijely tanky, minomety, přiletěla pozorovací letadla. Židovští bojovníci převáděli lidi kanály do bezpečných úkrytů. Pod jejich okny procházely zástupy židovských odsouzenců. Nina vše pozorovala z okna domu, uviděla Němce, kteří je obklíčili. Rychle se běžela schovat do úkrytu ke své rodině. Vojáci prohledali celý jejich byt, ale nic nenašli. Němci objevili sousední úkryt. Nina píše, že jen čeká, až přijde řada na ně. 25. dubna padl bunkr organizátorů židovské akce. Toho dne němečtí vojáci převáželi židy na vozech, které se zastavily před domem, kde žila Nina. Vojáci zapálili jejich dům. Ninu i její rodinu napadlo, že se musí dostat na vůz, který stojí pod jejich okny. Podplatili vojáka, který hlídal vůz. Ninu, jejího bratra a maminku voják pustil mezi ostatní židy, které převáželi. Muž, který akci řídil, vydal rozkaz, aby všichni sestoupili z vozů. Začali je rozdělovat na tři skupiny. První skupina mířila do táborů, u druhé se až později rozhodne, kam je dopraví a třetí na místě zastřelí. Bratr Niny se ocitl ve skupině mířící do táborů, její matka byla přidělena do druhé skupiny a Nina byla určena k zastřelení. Musela se postavit ke zdi a v tu chvíli přemýšlela o strachu a o tom, že už nikdy nikoho neuvidí. Zastřelili člověka vedle ní. V posledním okamžiku Ninu vtlačila její známá na vůz. Až později si všimla, že vedle ní sedí její bratr. Vůz projížděl hořícím ghettem. Nině se podařilo dostat na árijskou stranu. Musela být odkázána sama na sebe. Bydlela ve vsi na břehu Visly. Znovu prožila hlad a bombardování Polska, když se blížila 9

11 ruská vojska. Přišla vítězná Rudá armáda, až tehdy Nina začala plakat, uvědomovala si, jak moc jí chybí její blízcí, ale i vzdělání a výchova. Avšak nejdůležitější je, že všechny hrůzy přežila. 5. Dvakrát v Královci Příběh je o malém chlapci jménem Petrus Brudněvič. Bydlel se svými rodiči a babičkou ve vesnici Gromyv v Rusku. Když začala válka, bylo mu necelých sedm let. Jako malý kluk nechápal smysl války a do té doby, než pro jeho otce přišel oddíl partyzánů, se chlapce válka nijak nedotkla. Jeho otec Petrusovi slíbil, že se vrátí s vítězstvím, ale už se mu tatínek nevrátil. Čas ubíhal a jednoho dne, přiletěla německá letadla a začala shazovat bomby na vesnici, ve které chlapec bydlel. Vzpomíná na hvízdot kulek a hořící chalupy. Petrusovu maminku zasáhla střepina z granátu. Chlapec píše o svých zoufalých pocitech při strašné chvilce, když jeho maminka padala na zem. Jeho babička ho vzala za ruku a utíkala s ním do lesa, do zákopů. Když vše utichlo, Petrus doufal, že až se vrátí do vesnice, najde tam svoji maminku živou. Ale ona pořád ležela na zemi jako předtím. Chlapci zbyla už jen babička. Po několika dnech přijeli do vesnice Němci. Lidé z vesnice museli nastoupit na nákladní auto. Odvezli je na vlakovou zastávku, kde čekali tři dny. Čtvrtý den všechny naložili do vagonů a vezli je na další zastávku, kde jim dali poprvé najíst. Další den nastoupili do posledního vlaku, který je vezl do tábora v Královci. Němci všechny prohlédli, nesahali na ně rukama, ale dlouhými hůlkami. Nikomu z nich nepřidělili práci, ale každý den spalovali část lidí v peci, která byla za zdí s železnou bránou. Chlapec s babičkou jen čekali na strašnou smrt. Jednou vybral Němec mezi dětmi čtrnáctiletého chlapce a vedl ho k železné bráně. Hoch se vrhl na vojáka a vrazil mu nůž do prsou. Chlapce hned chytili a táhli ho pryč. Všechny vyhnali na plac v táboře, kde visel železný hák. Vojáci přivedli chlapce a pověsili ho za nohy na železný hák. Pod něj nalili hořlavinu a zapálili ji. Chlapec křičel, házel sebou a hořel Němci tloukli ty, kteří se nechtěli dívat. Druhý den Petruse odvedli do jiného tábora, kde měl pracovat. Chlapec byl rád, že se nemusí každý den bát hrozné smrti, ale měl velký strach o svoji babičku. Musel čistit lokomotivy. Chlapcova obratnost se zalíbila strojvůdci, a proto ho vzal jednou s sebou. Zastavili ve městě a strojvůdce někam odešel. Petrus využil příležitosti 10

12 a utekl. Doběhl do vesnice a tam se ho ujala žena, která mu dala najíst a schovala ho u sebe. Po dvou měsících se dočkali zprávy, že Němci ustupují. Petrus se rozhodl, dostat se do vesnice, kde bydlel. Doufal, že by se mohl tatínek, nebo babička vrátit domů. Když přišel, nenašel ani jejich dům, ani vesnici. Cítil se strašně opuštěný. Šel na nejbližší zastávku a nedaleko uviděl tábor vojáků. Rozhodl se, že půjde za vojáky a oni ho nevyhnali. A tak táhl s vojáky do Německa. Cestou se zastavili v táboře, v Královci. V táboře bylo ticho a Petrusovi bylo velmi smutno, protože tady spálili jeho babičku. 6. V rajchu Svůj příběh vypráví Máňa Kuzmenková. Začíná letním večerem, kdy s dětmi na ulici honí káču. Byla to její poslední bezstarostná hra. Toho večera přinesl místní účetní důležitou zprávu: Válka. Vesnice, kde Máňa bydlela, byla nedaleko hranic a už druhý den slyšela hřmění děl a střelbu z pušek. Netrvalo dlouho a Němci přišli do jejich vesnice. První dny se hladoví vojáci pustili do dobytka a slepic, a pak začali tvrdě účtovat s lidmi. Jednou v noci vtrhli němečtí vojáci do chalupy, kde bydlela Máňa. Máňu a jejího tatínka, maminku, dva bratry a dvě sestry nacpali do nákladního auta. Auto jelo na západ několik dní. Nakonec auto zastavilo a rodina vystoupila z auta. Zazněl rozkaz: Ženy a děti vlevo, muži vpravo! Sotva se stačila rozloučit s tatínkem, Němci křičeli: Schnell! Schnell! Muže někam odvedli a Máňa se sourozenci zůstala s maminkou. Na noc dětem maminka ustlala na podlaze. Máňa se probudila časně z rána, vzpomíná na příšerné dusno, že se nedalo ani dýchat. Nesměli, ale otevřít ani okna, nebo dveře. Takto přečkali o hladu a velkém dusnu čtrnáct dní. Nedaleko domu, kde přespávali, byl malý domek s číslem čtyřiadvacet. Do domku vždy nahnali lidi a pustili plyn. Mrtvé házeli do pece a popel sypali na hromadu, kam si chodily Němky a hnojily si jím své zahrádky. Mánina maminka se pokoušela přelézt ostnaté dráty, aby dětem přinesla něco k jídlu. Dvakrát se jí to povedlo, ale pak vojáci vyměnili ostnaté dráty za elektrické dráty. Několik dní na to onemocněla Mánina maminka, a pak její bratr a dvě sestry. Máňa se rozhodla poprosit Němce o propustku do nemocnice. Prosila o propustku jen k mamince, u sourozenců slyšela, když je odnášeli: Kaput. Máňa vzpomíná, že když odcházela do nemocnice, její malý bratr ležel tak tiše, skoro ani nedýchal. 11

13 V nemocnici ji poslali do místnosti, kde měla být její maminka. Když vešla dovnitř, uviděla šest postelí, na každé ležely dvě ženy. Hned šla ke svojí mamince. Máňa vypráví, že jí skoro ani nepoznala, byla žlutá jak z vosku, celá opuchlá a stěží mluvila. Maminka se vyptávala Máni na sourozence. V tomto obdivuji Máňu, ona neřekla své mamince, že její bratr a dvě sestry jsou mrtví, řekla mamince, že se mají líp, dostávají víc jídla a začínají se zpravovat. Mánina maminka byla šťastná, že jsou její děti v pořádku. Když se Máňa vrátila zpátky, její bratr byl už mrtvý. Druhý den měli nastoupit do aut. Odvezli je do továren, kde měli pracovat od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. K obědu dostali třicet gramů černého chleba a černou polévku. Máňa schovávala svojí mamince chleba, aby se rychleji uzdravila. Po pěti dnech si Máňa vyprosila návštěvu u své maminky, ale když přišla do nemocnice, místnost, kde měla ležet její matka, byla prázdná. K Máně přiběhl voják a vyvedl ji ven. Máňa pochopila, že všechny ženy z místnosti, kde ležela její maminka, zemřely. Po matčině smrti žila Máňa v táboře ještě dva měsíce. Tábor osvobodila vojska spojenců. Máňa byla velmi šťastná z příchodu vojáků. Poslední větou říká, že si navždy bude pamatovat urážky a utrpení, které prožila v rajchu. 7. Číslo Svůj příběh vypráví Kaťa Žačkinová. Když začala válka a německá vojska postupovala ke vsi, kde Kaťa bydlela, musela s maminkou a mladší sestrou utéct. Katin otec sloužil v armádě. Rodiny vojáků byly označovány jako rodiny komunistů, které měli Němci nařízeno zatknout. Kaťa s maminkou a sestrou utekli do vesnice Drozdov, kde bydlely rodiny partyzánů a sovětských vojáků. Jednou Němci obklíčili vesnici a všechny zatkli. Vojáci je vedli do města, kde je zavřeli do sklepení. Kaťa byla uvězněna asi se třemi sty lidí v nevelkém sklepě týden. Po týdnu je převezli do koncentračního tábora. V táboře byly velmi špatné podmínky. Mořili vězně hladem a objevili se nemocní lidé, které Němci odvedli do lesa a tam je zastřelili. Takto zemřela Kati babička a teta. Vězni, kteří měli něco společného s partyzány, nebo sovětskými vojáky naložili do vlaků. Mezi převáženými vězni byla i Kaťa s maminkou a sestrou. Po šesti dnech jízdy se vlak zastavil. Němci všem poručili vystoupit. Když se Kaťa dostala z vlaku, byla tmavá noc a pršelo. Němečtí vojáci je hnali do lesa, kde hořel oheň a vedle byla budova 12

14 krematoria s vysokými komíny, ze kterých se hnal černý kouř a velký zápach. Katě bylo jasné, že je vodou na smrt. Dostali se do tábora, kde spalují lidi. Skupince vězňů, ve které byla i Kaťa rozkázali stát bez pohnutí. Kaťa stála na místě tři hodiny. Poté přišel Německý důstojník z jednotky SS a všem poručil, aby se svlékli. Když se všechny ženy a děti svlékly, seřadili je po jednom a vedli je do budovy krematoria. Prošli první místností a zastavili se ve druhé, tam ženám ostříkali vlasy a namazali jim hlavy jakousi tekutinou. V další místnosti stála velká nádoba s hustou mastí. Němec poručil, aby si všichni mastí namazali nohy až po kolena. Kaťa si pomyslela: To je konec, už nikdy nic neuvidím. Vojáci nahnali vězně do poslední místnosti a zavřeli za nimi dveře. Najednou Kaťa pocítila, jak se pod ní pohnula podlaha a začala se naklánět. Dole uviděla oheň. Ženy a děti, které stály na okraji, spadly s křikem do ohně. Kaťa se také nemohla udržet a začala se smekat k ohnivé propasti. V tom okamžiku se stalo něco, co nikdo nečekal. Podlaha se začala znovu zvedat. Polili je studenou vodou a vyvedli ven. Ukázalo se, že jen poděsili transport, ještě nebyli na řadě, aby shořeli v krematoriu. Po hodině čekání, jim přidělili oblečení a po jednom je pouštěli k Němce, která je prohlédla, udělala na záda červenou značku ve tvaru X a vytetovala každému na ruku číslo. Kaťa dostala číslo Dovedli je do domu, kde stáli dřevěné pryčny. Kaťa byla tak vyčerpaná, že se hned položila na pryčnu a usnula. V noci ji vzbudil Německý rozkaz: Apell! Vyhnali vězně před dům a seřadili do desetistupů. Na jednom místě musili stát od tří ráno do deseti odpoledne. Mnozí vězni padali na zem hladem, nebo vysílením. V deset hodin vězňům přinesli vlažnou vodu - čaj, ve kterém plavili březové listy, na pět lidí přidělili misku hořké tekutiny, které říkali polévka. Po obědě zazněl znovu rozkaz: Apell! Další vysilující sedmihodinové stání, to se opakovalo každý den. Po několika dnech museli ženy začít pracovat. Nedaleko tábora byl rybník. Němci přinutili vězně, aby vlezli do studené vody a nádobami vylévali vodu z rybníka do strouhy a potom vodu ze strouhy měli přenášet znovu do rybníka. Kaťa žila v Osvětimi víc než rok, odloučili jí od maminky, necelý rok o ní neměla žádné zprávy. Koncem roku 1944 se začalo proslýchat, že se Rudá armáda blíží k Osvětimi. Němci ničili dokumenty, pálili domy, krematorium vyhodili do povětří a odváželi vězně. Kaťa se pamatuje, jak je všechny vyhnali na dvůr tábora. Německý voják každého prohlížel. Kdo nebyl schopen chůze, na toho ukázal Němec prstem a tím ho určil k zastřelení. 13

15 Kaťa s ostatními vězni musela vydržet dlouhou vyčerpávající cestu k zastávce vlaku. Vojáci naložili vězně do vagonů a převezli je do jiného tábora, který nebyl o nic lepší, než Osvětim. Když se sovětská armáda blížila k táboru, kde byla vězněná Kaťa, Němci chtěli všechny otrávit, ale naštěstí nestihli rozdat otrávené jídlo, protože do tábora vjely sovětské tanky. Za dva dny se Kaťa vrátila do vlasti. Doma se šťastně shledala s maminkou a sestrou. 8. Zápisky Šlamy Kutnovského Když vypukla 2. světová války i nejbližší přátelé na Šlamu začali pokřikovat: Jude! Šlamy rodinu Němci přestěhovali do polského ghetta, kde bydleli v garáži udělané z prken. Dokud měli zásoby potravin, měli co jíst, ale zásoby jídla pomalu docházely. Šlama se rozhodl, že přejde hranice do třetí říše, kde se daly sehnat levné potraviny. Chlapcova maminka Šlamu nechtěla přes hranice pustit, protože se bála, že ho na hranicích chytí a pošlou do koncentračního tábora. Ale neměli co jíst a tohle byla jediná šance, jak získat potraviny. Šlama měl štěstí, protože několikrát přešel hranice a Němci ho nechytili. Jednou, když se vracel s potravinami ze třetí říše, doma už nikoho nenašel. Domy byly vypálené a všude spousta mrtvých. Šlama se dozvěděl, že jeho rodiče odvezli do Varšavského ghetta.šlama se rozhodl přejít hranice do Německa. Bohužel tehdy neměl tolik štěstí a chytila ho pohraniční stráž a zavedla na strážnici. Šlama strážníkům řekl, že mu rodiče odvedli do Německa a už má jen tetu, za kterou chtěl jít. Chlapec nakonec velitele strážnice uprosil. Šlama šel do vesnice Zambisko k sedlákovi Čeměrychovi, u kterého pracoval za jídlo a střechu nad hlavou. Sedlák na chlapce byl velmi hodný. Když se Čeměrych dozvěděl, že Šlama je žid, tak na chlapce nezměnil názor a ani ho nevyhnal. Čeměrych měl sousedy Durkovi. Paní Durková byla velmi zlá, měla dceru, za kterou chodil německý četník Wrona. Paní Durková Wronovi řekla, že je šlama žid a Wrona přivedl velitele četnictva. Čeměrycha zavřeli do vězení na čtyři roky, protože pomáhal židovi. Šlamu vzali na strážnici a tam chlapce třikrát denně vyslýchali. Druhý den ráno Šlamu četníci hrozně zbili a poslali na gestapo. Na gestapu chlapce vzali k výslechu. Ptali se ho jestli je žid, mačkali mu prsty mezi dveřmi, šlapali mu po břiše, ale Šlama se nepřiznal, to by byl jeho konec. Poté mu přečetli rozsudek. Rozhodli, že Šlamu s jeho spoluvězněm Kovalčikem ráno pověsí. V noci Šlama 14

16 s Kovalčikem přepilovali mříže a utekli. Kovalčik Šlamovi sehnal nové doklady a práci v továrně. Šlama pracoval v továrně, ale pak továrna musela být převedena do vojenského sektoru, a proto Šlama z továrny utekl. Po pár dnech Šlamu chytili němečtí vojáci. Šlamu se skupinou dalších lidí Němci převezli do města Hanoveru, kde je vyložili na náměstí, kam si přicházeli bohatí Němci a kupovali si lidi jako dobytek. Šlamu a pár dalších chlapců koupil místní kníže a převezli je do svého parku, kde museli kopat zákopy. Protože se blížily sovětské armády, němečtí vojáci naložili chlapce z parku a převezli je do továrny. Angličané na továrnu shodili bomby, a tak Šlamu zase převezli. Němci chlapce rozdělili po oddílech jako kurýry. Šlamu přidělili do Sorecka. Šlama 14. ledna 1945 dostal rozkaz jet s hlášením k německému vojenskému praporu, ale místo toho jel do malé vesničky. Ve vesnici se Šlama schovával dva dny. 16. ledna 1945 do vesničky přijela ruská vojska a Šlamu osvobodila. Velitel tankistů Šlamu poslal na Židovský výbor. Ve výboru se Šlama setkal s kamarády a odjel s nimi do sirotčince v Lublini. 15

17 9. Závěr V rámci absolventské práce jsem viděla film Nickyho rodina o panu Wintonovi. Ve filmu je fascinující, jak pan Winton inspiroval studenty, kteří začali pomáhat lidem v nouzi. Například uspořádali akce na pomoc lidem v Africe. Nicholas Winton se stal velkým vzorem, protože on je živý důkaz toho, že když opravdu chceme něco změnit, tak to můžeme dokázat. Přemýšlím nad tím, jak vypovědět pocity, ze své práce. Asi strach, hrůza, zděšení, ale i naděje, úcta a překvapení kolik toho dokáže člověk přežít. Nedokážu si představit, že bych byla v kůži kteréhokoli židovského dítěte, o kterém vyprávím ve své práci. Nevím, jestli jsem natolik silná, abych dokázala hrůzy, které byly prováděné židům přežít a poté se vrátit do normálního života. Díky této práci jsem se naučila, že si mám víc vážit svého života, protože ne každý má to štěstí žít a mít skvělou rodinu. Na světě je tolik malicherných věcí, nad kterými člověk naříká a stěžuje si, ale měli bychom si uvědomit, že je zázrak dostat šanci žít. Myslím, že mě vypracování této absolventské práce změnilo, pomohlo mi utřídit hodnoty života a doufám, že přispělo k tomu, abych se stala lepším člověkem. 16

18 Seznam literatury Knihy: Deníky dětí, Jaromír Hořec, Naše vojsko, 1. vydání, Praha 1961 Film: Síla lidskosti, režie: Matěj Mináč, Česko / Slovensko 2002 Nickyho rodina, režie: Matěj Mináč, Česko / Slovensko 2011 Internetové stránky: 17

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934,

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, když mi byly necelé čtyři roky. Byl to krásný, secesní

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

Musely jsme, byly dvě holky. Jedna musela venku pomoct hospodařit jeden tejden a ta druhá byla v kuchyně. Jít na pole, krmit dobytek.

Musely jsme, byly dvě holky. Jedna musela venku pomoct hospodařit jeden tejden a ta druhá byla v kuchyně. Jít na pole, krmit dobytek. Scénář k rozhlasové nahrávce Paní Hermina Musilová, rozená Schebestová, se narodila 3. dubna 1928. ve Stonařově. Tehdy byl Stonařov převážně německou obcí, jen asi čtvrtinu obce tvořili obyvatelé české

Více

Příběh MUDr. Anny Pánkové

Příběh MUDr. Anny Pánkové Příběh MUDr. Anny Pánkové Zpracovali: Marek Krátký, Matyáš Levy, Nikolaj Weig Vyučující: Mgr. Lenka Syslová ZŠ Emy Destinnové, Praha 6 Poděkování paní Anně Pánkové za setkání a vyprávění příběhu, poskytnutí

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 669 ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Barbora Kalkušová, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 669 ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Barbora Kalkušová, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 669 ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ Autor práce: Barbora Kalkušová, IX.A Konzultant: Mgr. Eva Zálohová Školní rok: 2010 2011 2010

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Ať je mír a každý poctivě žije, aby už k ničemu podobnému nikdy nedošlo. Hermina Musilová, rozená Schebestová Zpracovali: Hana Hrdličková, Daniel Krčál, Matěj Kučera, Vanda Vacková

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB 1) N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem.

Více

Věroslava Tkáčová vzpomíná. Autorský tým: Matěj Madra, Josef Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Vendula Navrátilová

Věroslava Tkáčová vzpomíná. Autorský tým: Matěj Madra, Josef Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Vendula Navrátilová Věroslava Tkáčová vzpomíná Autorský tým: Matěj Madra, Josef Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Vendula Navrátilová Paní Věroslava Tkáčová se narodila 26. září 1924 v Ostravě - Michálkovicích. Poklidné dětství

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Název lekce: BOJ ZA PRAVDU. Téma: DOBRO A ZLO. Klíčové kategorie: politika, historie, svoboda slova, společnost, média, válka

Název lekce: BOJ ZA PRAVDU. Téma: DOBRO A ZLO. Klíčové kategorie: politika, historie, svoboda slova, společnost, média, válka Název lekce: BOJ ZA PRAVDU Téma: DOBRO A ZLO Klíčové kategorie: politika, historie, svoboda slova, společnost, média, válka Předmět: Občanský výchova, Dějepis, Právo, Rodinná výchova, Psychologie Obtížnost:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Figuriny. "Ha-ha-ha! " začala se řehotat Katarina,když ožila. "Hi-hi-hi!" odpovědi se jí dostalo od Anabely.

Figuriny. Ha-ha-ha!  začala se řehotat Katarina,když ožila. Hi-hi-hi! odpovědi se jí dostalo od Anabely. Figuriny "Ha-ha-ha!" bylo první, co figuríny řekly, když v buticích, výkladech obchodů a v skladištích velkoobchodů začaly ožívat. Každá jedna figurína se začala smát. Jakoby chtěla popřít tu nepřirozenou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová

Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová Info o filmu Název? Film Síla lidskosti Kde? V Dolních Kralovicích Kdy? 19. 4. 2011 Kdo? 5. 9. třída Nicholas Georg Winton

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Zazvonění purpurového zvonku signalizovalo Hortonovi jeho nejméně příjemnou dobu týdne. Raději by podstoupil výprask měchačkou. Horton se jednoduše

Zazvonění purpurového zvonku signalizovalo Hortonovi jeho nejméně příjemnou dobu týdne. Raději by podstoupil výprask měchačkou. Horton se jednoduše 4 Ve které se odhalí Halfpottova minulost... Zazvonění purpurového zvonku signalizovalo Hortonovi jeho nejméně příjemnou dobu týdne. Raději by podstoupil výprask měchačkou. Horton se jednoduše nedokázal

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton se narodil 19. května 1909 v Londýně v německo-židovské rodině, která odešla v roce 1907 z Německa do Britanie před stále rostoucími antisemitskými náladami. Po

Více