A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch"

Transkript

1 ŠAMPIONÁTY KRÁLOVNY SPORTU A TELEVIZNÍ DIVÁCI Ve dnech 23. až 31. srpna 2003 se v Paříži konalo mistrovství světa v lehké atletice. Česká televize je přiblížila prostřednictvím přímých přenosů v rozsahu 48,5 hodiny. U diváků se tato nabídka setkala s příznivou odezvou, vysílané přenosy vyhledávalo v průměru 432 tisíce, tzn. 5,2 % dospělých, což představovalo zhruba každého pátého diváka v danou dobu u televizorů. Zájem mužů byl bezmála dvojnásobně větší než pozornost, kterou šampionátu věnovaly ženy. Pro českou atletiku pařížské mistrovství sice nedopadlo nejlépe (získanými medailemi bylo dokonce nejslabší v posledním desetiletí), ale velikostí diváckého ohlasu je v éře elektronicky měřené sledovanosti druhé nejlepší za Sevillou konanou v roce Více detailů nabízí následující tabulka, z dat v ní obsažených jsou nejdůležitější dva závěry. Předně to, že kádr příznivců špičkové atletiky na obrazovce je za běžných okolností větší než 410 tisíc dospělých (z čehož je více než 250 tisíc mužů). Dále to, že při větším časovém posunu, kdy přímé přenosy připadají na okrajové časy, jako tomu bylo v roce 2001, kdy se mistrovství uskutečnilo v Kanadě, počet zájemců o atletiku výrazně i významně klesá. DOSPĚLÍ 15+ MUŽI ŽENY Šamiponát Konaný Vysíláno Sledovanost Podíl Sledovanost Podíl Sledovanost Podíl hod. tis % % tis % % tis % % 2003 Paříž , ,2 19, ,8 27, ,6 13, Edmonton , ,4 14, ,2 20, ,7 7, Sevilla , ,6 18, ,3 26, ,0 12, Atény , ,7 18, ,4 25, ,3 11,85 Zájem o jednotlivé přenosy rostl podle účasti českých reprezentantů a jejich medailových nadějí. Je příznačné, že druhým nejsledovanějším přenosem byl přenos se závěrem desetiboje ve středu 27. srpna od 16:50 hodin, třetím nejsledovanějším přenos s kvalifikací pro oštěp mužů v pátek 29. srpna od 18:20 hodin a vůbec nejsledovanějším byl pak přenos zahrnující vlastní soutěž oštěpařů v neděli 31. srpna od 16:00 hodin. Pro úplnost je třeba dodat, že největší přízeň mužů i žen měla stejné adresáty - vystoupení dvojice českých desetibojařů Šebrleho a Dvořáka a oštěp našeho reprezentanta Železného.

2 Nepřekvapuje, že nejvíce pozornosti u dětí vyvolaly stejné přenosy jako v případě dospělých. Detaily nabízejí následující dvě tabulky: Paříž 2003 ODEZVA DOSPĚLÝCH NA JEDNOTLIVÉ PŘENOSY DOSPĚLÍ 15+ MUŽI ŽENY Datum Den Začátek Konec Min. v tis. v % v % v tis. v % v % v tis. v % v % Sobota 16:00:10 21:00: ,1 15, ,3 22, ,9 8, Neděle 16:34:08 20:12: ,5 18, ,0 25, ,1 12, Pondělí 17:55:10 22:28: ,7 16, ,9 23, ,7 10, Úterý 9:45:10 13:59: ,5 26, ,4 43, ,6 15, Úterý 17:50:10 22:18: ,6 16, ,1 20, ,3 11, Středa 9:45:10 12:14: ,4 27, ,1 40, ,6 16, Středa 16:50:21 23:01: ,4 24, ,2 34, ,8 15, Čtvrtek 18:20:10 22:20: ,2 15, ,7 21, ,9 10, Pátek 18:20:10 22:23: ,0 17, ,9 24, ,2 11, Sobota 14:15:10 20:09: ,0 19, ,0 23, ,2 15, Neděle 16:00:10 19:58: ,4 29, ,6 36, ,3 23,24 Průměr 437 5,2 19, ,8 27, ,6 13,36 Zdroi: ATO - Mediaresearch Paříž 2003 OHLAS DĚTÍ NA JEDNOTLIVÉ PŘENOSY DĚTI leté 10-14leté Datum Den Začátek Konec Min. v tis. v % v % v tis. v % v % v tis. v % v % Sobota 16:00:10 21:00: ,2 13,14 3 0,5 7, ,8 17, Neděle 16:34: ,7 14,84 6 0,9 8, ,5 20, Pondělí 17:55:10 22:28: ,5 16,38 8 1,3 11, ,7 19, Úterý 9:45:10 13:59: ,6 11,73 8 1,3 10, ,8 12, Úterý 17:50:10 22:18: ,9 17,85 8 1,3 9, ,6 23, Středa 9:45:10 12:14: ,0 17, ,6 17, ,4 17, Středa 16:50:21 23:01: ,2 24,41 9 1,4 13, ,0 31, Čtvrtek 18:20:10 22:20: ,9 22,01 9 1,4 16, ,4 24, Pátek 18:20:10 22:23: ,1 17, ,5 10, ,6 22, Sobota 14:15:10 20:09: ,8 16,80 4 0,6 7, ,0 22, Neděle 16:00:10 19:58: ,2 21, ,8 13, ,5 27,36 Průměr 30 2,4 17,94 8 1,2 11, ,5 22,52 Zdroi: ATO - Mediaresearch

3 Při porovnání celkové odezvy na přenosy z mistrovství uskutečněných od roku 1999 podle věku je už na první pohled zřejmé, že ve všech skupinách byl zájem o všechny tři šampionáty konané v Evropě troj- až čtyřnásobně větší zájem než o mistrovství uspořádané v Kanadě. Tak tvrdý je dopad časového posunu, který přenosy dostává z hlediska Středoevropanů do okrajových časů. Pozoruhodné je, že ohlas jednotlivých skupin na zprostředkování mistrovství v Paříži, v Seville, ale i v Aténách je jak ve sledovanosti, tak v podílu na publiku obdobný. Ve všech třech případech jako diváci s nejsilnějším zájmem o přenosy, tzn. s relativně největší sledovaností vycházejí skupiny ve věku od 45 let výše. Pokud jde o podíl na publiku, jeho největších hodnot dosahují zpravidla 45-54letí a většinou také 15-24letí. OHLAS PODLE VĚKU 15-24letí 25-34letí 35-44letí Šampionát v tis. v % v % v tis. v % v % v tis. V % v % 2003 Paříž 58 3,8 24, ,1 19, ,8 20, Edmonton 22 1,3 22, ,1 14, ,6 15, Sevilla 52 3,1 19, ,4 19, ,8 17, Atény 56 3,3 17, ,0 20, ,1 18, letí 55-64letí 65 a víceletí 2003 Paříž 96 6,1 22, ,8 18, ,7 16, Edmonton 23 1,5 13, ,1 9, ,7 12, Sevilla 98 6,4 20, ,5 16, ,2 17, Atény 80 4,9 18, ,2 19, ,5 16,10 Podle vzdělání roste ohlas s vyšším vzděláním. Oproti Aténám se sledovanost přenosů ze Sevilly zvýšila ve všech vzdělanostních skupinách. Pokud jde o Paříž, tak se ve srovnání se Sevillou zlepšily sledovanost i podíl na publiku u diváků se základním vzděláním a vyučených bez maturity. U zbývajících dvou skupin diváků s úplným středním vzděláním a graduovaných se obě složky ohlasu snížily, v prvním případě nepatrně, ve druhém výrazně. Ohlas na vysílání z Edmontonu je rovněž z hlediska vzdělání nízký a je uváděn spíš pro úplnost dat než pro srovnání s odezvou na přenosy šampionátů konaných v Evropě.

4 OHLAS PODLE VZDĚLÁNÍ Vzdělání Základní Vyučení bez maturity Úplné střední Vysokoškolské Sled Podíl v tis. v % v % 2003 Paříž 66 4,2 14, ,4 19, ,5 21, ,6 23, Edmonton 20 1,2 13, ,1 10, ,6 17, ,9 24, Sevilla 55 3,4 11, ,0 16, ,8 21, ,1 32, Atény 58 3,3 11, ,4 16, ,6 21, ,6 30,04 Podle socioekonomicklého postavení ohlas na tři mistrovství pořádaná v Evropě vykazuje dynamické proměny. Skupina A přijímala nejpříznivěji šampionát v Seville a mistrovství v Paříži vykázalo, když pomineme Edmonton, nejmenší odezvu. Totéž platí o sledovanosti skupiny B, zatímco její podíl na publiku roste od Atén po Paříž (pochopitelně s výjimkou Edmontonu). Zájem od roku 1997 do roku 2003 opět s výjimkou Edmontonu roste ve skupinách C a D. Nejvíce rozkolísaný ohlas projevuje skupina E, která je ovšem ze všech socioekonomických skupin nejpočetnější. OHLAS PODLE SOCIOEKONOMICKÉHO POSTAVENÍ Skupina A B C 2003 Paříž 16 3,8 21, ,3 26, ,4 21, Edmonton 10 1,8 25, ,8 20, ,4 14, Sevilla 51 8,0 32, ,8 25, ,0 18, Atény 35 5,5 28, ,7 23, ,4 18,74 Skupina D E Sled Podíl Sled Podíl Šampionát v tis. v % v % v tis. v % v % 2003 Paříž 125 5,6 20, ,7 16, Edmonton 21 1,2 12, ,4 12, Sevilla 85 4,1 13, ,9 17, Atény 76 3,7 14, ,8 16,29

5 Také podle velikosti místa bydliště odezva na tři šampionáty uskutečněné v Evropě se dynamicky měnila. Ohlas na přenosy z mistrovství v Seville oproti šampionátu v Aténách vzrostl ve všech velikostech místa bydliště s výjimkou měst s 5 až 20 tisíci obyvateli. Sledovanost atletiky v Paříži ve srovnání se Sevillou klesla, i když většinou jen mírně, ve všech velikostech místa bydliště. Přitom nelze přehlédnout skutečnost, že toto snížení sledovanosti až na velkoměsta bylo doprovázeno v sídlech do 5 tisíc obyvatel a 20 až 100 tisíc obyvatel růstem podílu na publiku na úroveň ze všech tří mistrovství uspořádaných v Evropě největší. OHLAS PODLE VELIKOSTI MÍSTA BYDLIŠTĚ Sídlo Do 1 tis. obyv. 1 až 5 tisíc 5 až 20 tisíc 2003 Paříž 56 3,9 15, ,4 17, ,7 19, Edmonton 12 0,9 10, ,0 10, ,7 16, Sevilla 58 4,0 13, ,5 14, ,2 18, Atény 31 2,6 9, ,8 14, ,9 21,87 Sídlo 20 až 100 tisíc 100 a více tisíc Sled Podíl Sled Podíl Šampionát v tis. v % v % v tis. v % v % 2003 Paříž 126 6,2 22, ,4 20, Edmonton 28 1,5 15, ,7 17, Sevilla 122 6,8 22, ,4 22, Atény 107 5,4 21, ,4 20,05 Dá se říci že atletika jako královna sportu dlouhodobě má u nás v časech, kdy se lidé aspoň částečně mohou věnovat svým koníčkům, více než 400 tisíc příznivců starších patnácti let. Mezi těmito televizními diváky ze tří pětin až dvou třetin převažují muži nad ženami. Karel Zeman analytik programu Výzkum programu a auditoria ČESKÁ TELEVIZE

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

2013/14. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Mgr. Pavla Paterová

2013/14. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Mgr. Pavla Paterová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2013/14

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET

KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET a. s., Dům "U zlatého melounu",, tel.: 224 225 659, 224 229 464, fax: 224 230 129, e-mail: info@dema.praha.cz, http://dema.praha.cz/ KNIHOVNY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ INTERNET Zpracováno pro Národní knihovnu

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Abstrakt 5. Úvod 7

Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Abstrakt 5. Úvod 7 Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace OBSAH Abstrakt 5 Úvod 7 1. Vývoj české rodiny za posledních 100 let (z pohledu dat z výběrových šetření) -

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení

C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení C. Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách Souhrn, diskuse zjištění v širším kontextu a doporučení Tomáš Sirovátka (s využitím studií A a B) 2010 I. Úvod:

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti

Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti Krátká studie 5/2012 Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti 3. ZÁŘÍ 2012 DANIEL MÜNICH, JAN STRAKA 1 Shrnutí: Na základě nových ukazatelů

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA...

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... 6 3.1. ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA... 6 3.2. SÍDELNÍ STRUKTURA... 7 4. OBYVATELSTVO... 10 4.1. POČET OBYVATEL, VÝVOJ

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více