Barometr 2. čtvrtletí 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 2. čtvrtletí 2012"

Transkript

1 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k výše mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5 mld. Kč a objem krátkodobých úvěrů pak 349,3 mld. Kč. Objem celkových úvěrů se meziročně zvýšil o 55,8 mld. Kč. Růst vykázal jak dlouhodobý, tak i krátkodobý dluh, i když rozdílně (viz graf 1). V případě dlouhodobého dluhu (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) to bylo o 51,3 mld. Kč (6 %) a u krátkodobého dluhu o 4,5 mld. Kč (1 %). Graf 1: Dluh obyvatelstva Dosud nesplacený dluh mělo koncem prvního pololetí letošního roku 2,8 milionu osob; 2,5 milionu osob mělo krátkodobý dluh a 622 tisíc pak dluh dlouhodobý. Někteří z klientů měli jak dlouhodobý, tak i krátkodobý dluh. Počet klientů s dlouhodobým dluhem se meziročně zvýšil o téměř 29 tisíc, v případě krátkodobého dluhu jich přibylo méně, a to necelých 12 tisíc. Na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem připadlo koncem června 2012 v průměru 1,5 mil. Kč a na jednoho klienta s krátkodobým úvěrem pak necelých 144 tisíc Kč. Průměrná částka na klienta se meziročně zvýšila v obou případech. Tabulka 1: Úvěry obyvatelstvu za posledních 12 měsíců počátek období nové úvěry splacené úvěry konec období roční změna DD dluh mld. Kč 900,1 180,7 129,3 951,5 51,3 KD dluh mld. Kč 344,8 122,1 117,5 349,3 4,5 DD+KD dluh mld. Kč 1244,9 302,7 246, ,70 55,8 Z hlediska věkových skupin se na meziročním růstu dlouhodobých úvěrů o 51,4 mld. Kč podílely z téměř tří čtvrtin osoby ve věku od 35 do 44 let. Objem dlouhodobých úvěrů v prvních dvou věkových skupinách se naopak meziročně o 5,5 mld. Kč snížil (viz graf 2) CCB 1 z 14

2 Graf 2: Roční změna objemu dlouhodobého dluhu k Na růstu objemu krátkodobých úvěrů v období konce června 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ve výši 4,5 mld. Kč se podílela zejména věková nejstarší skupina (růst o 5,2 mld. Kč), u dvou navazujících věkových kategorií se objem krátkodobých úvěrů meziročně také zvýšil (dohromady o 4,5 mld. Kč). Snížení objemu krátkodobých úvěrů naopak vykázaly první tři věkové kategorie klientů (v souhrnu o 5,4 mld. Kč), k největšímu poklesu došlo u lidí ve věku od 30 do 34 let. Graf 3: Roční změna objemu krátkodobého dluhu k Na přírůstku dlouhodobého dluhu ve druhém čtvrtletí roku 2012 oproti prvnímu čtvrtletí ve výši 12,1 mld. Kč se podílely nově poskytnuté úvěry částkou 48 mld. Kč, splacené úvěry dosáhly výše necelých 36 mld. Kč, jak ukazuje tabulka 2. V případě krátkodobého dluhu byl přírůstek pouze 0,1 mld. Kč, protože objem splacených a nově poskytnutých úvěrů byl téměř totožný (33 mld. Kč, resp. 32,9 mld. Kč). O růst dluhu mezi březnem a červnem se tak zasloužily dlouhodobé úvěry, neboť objem krátkodobých úvěrů zůstal v daném období prakticky totožný CCB 2 z 14

3 Tabulka 2: Vývoj úvěrů ve druhém čtvrtletí 2012 mld. Kč stav k nové úvěry splacené úvěry stav k změna DD 939, ,9 951,5 12,1 KD 349, ,9 349,3 0,1 celkem 1 288,6 80,9 68, ,70 12,1 V období od konce června 2011 do konce června 2012 se celkový objem úvěrů domácností zvýšil o 55,8 mld. Kč. Na tomto růstu participovali zejména lidé ve věku od 35 do 44 let, jejichž úvěry se na celkovém objemu podílely 73 %. Objem celkových úvěrů se také zvýšil i ve dvou nejstarších věkových kategoriích (v souhrnu o 24 mld. Kč). Naproti tomu se ve třech mladších věkových skupinách celkový objem úvěrů meziročně snížil, a to o téměř 9 mld. Kč, nejvíce u lidí ve věku od 25 do 29 let. Podíl krátkodobých úvěrů na celkovém objemu úvěrů se v daném období o 1 procentní bod snížil. Ke snížení došlo u úvěrů lidí ve věku 30 až 54 let, u dalších věkových kategorií se nezměnil. Koncem června 2012 vykázala nejvyšší podíl objemu krátkodobých úvěrů na celkovém objemu úvěrů nejstarší věková kategorie, a to 62 %. V žádné další věkové kategorii nebyl objem krátkodobých úvěrů vyšší než objem úvěrů dlouhodobých. Ke hranici 50% podílu krátkodobých úvěrů na celku se přiblížila ještě nejmladší věková kategorie (47 %). Objem krátkodobých úvěrů lidí ve věku od 30 do 34 let se na celkovém objemu jejich úvěrů podílel pouhými 15 % a 21 % u lidí ve věku od 35 do 44 let. Koncem června roku 2012 mělo dlouhodobé úvěry 15 % lidí z celkového počtu osob ve věku od 35 do 44 let a 14 % v případě osob od 30 do 34 let. 44 % lidí z věkové skupiny od 35 do 44 let mělo krátkodobý úvěr a ve věkové skupině od 45 do 54 let to bylo 38 %. Dlouhodobý pohled Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2010 se objem dlouhodobého dluhu zvýšil o 118 mld. Kč a počet klientů s dlouhodobým dluhem o téměř 65 tisíc. Oproti plynulému růstu dlouhodobého dluhu vykazuje krátkodobý dluh fluktuace mezi čtvrtletími (viz graf 4). I tak se však jeho objem v daném období zvýšil o 25 mld. Kč a počet klientů pak o 212 tis. Kč. Průměrná částka na klienta se od konce září 2010 do konce června 2012 u dlouhodobého dluhu zvýšila o 34,5 tisíc Kč, zatímco u krátkodobého dluhu došlo k poklesu o 2 tisíce Kč. Počet klientů s dlouhodobým úvěrem se v daném období zvýšil o necelých 57 tisíc. Zvýšil se i počet klientů s krátkodobým úvěrem, a to o 241 tisíc. Koncem září 2010 mělo dlouhodobý úvěr 6 % obyvatelstva nad 14 let a krátkodobý úvěr 25 % z nich, koncem června 2012 to bylo již 7 % u dlouhodobých úvěrů a 28 % u úvěrů krátkodobých CCB 3 z 14

4 Graf 4: Vývoj dlouhodobých úvěrů Graf 5: Vývoj krátkodobých úvěrů Věková struktura klientů Jak vyplývá z grafu 6, největší podíl dlouhodobých úvěrů na jejich celkovém objemu patřil koncem června 2012 osobám ve věku od 35 do 44 let, a to 43 %. Čtvrtina dlouhodobého dluhu připadla pak na lidi ve věku od 30 do 34 let. Pouhé 1 % vykázala nejmladší věková skupina a 4 % ta nejstarší. Obdobné proporce dostaneme i pro počet klientů podle věkových skupin. Na osoby ve věku od 30 do 34 let připadla nejvyšší průměrná částka dlouhodobého úvěru, a to téměř 1,8 mil. Kč. Obě sousední věkové skupiny pak měly v průměru necelých 1,7 mil. Kč. Nejnižší průměrná částka na klienta patří nejstarší věkové skupině (600 tisíc Kč). Necelých 7 % obyvatel mělo koncem prvního pololetí dlouhodobý úvěr. Rozdíly mezi věkovými skupinami jsou výrazné. Nejvyšší zastoupení klientů v poměru k počtu obyvatel v dané věkové skupině, a to 15,4 %, měly CCB 4 z 14

5 osoby ve věku 35 až 44 let, a jen o 1 procentní bod méně to bylo u osob ve věku 30 až 34 let. Nejméně zadlužená, co do počtu klientů, byla naopak nejmladší a nejstarší věková skupina (pouze 0,9 %, resp. 1,9 % z nich mělo dlouhodobý úvěr). Graf 6: Struktura dlouhodobých úvěrů k podle věkových skupin Z celkové částky nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů ve druhém čtvrtletí letošního roku (48 mld. Kč) připadlo téměř 40 % na věkovou skupinu 35 až 44 let. Nejméně se na objemu nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů v daném období podílela nejmladší a nejstarší věková supina (dohromady dosáhly pouze 6 %). Nejvyšší průměrnou částku nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů získali ve druhém čtvrtletí lidé ve věku od 30 do 34 let, a to téměř 2,3 mil. Kč. Jen o něco nižší si pak nově v průměru vypůjčili lidé obou sousedních věkových kategorií. Nejnižší průměrnou částku na nově poskytnutý úvěr vykázala nejstarší věková skupina, a to 1 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo nový dlouhodobý úvěr více než 23 tisíc osob. Necelých jich bylo ve věku 35 až 44 let. Nejmenší zastoupení měla nejstarší věková kategorie (844 osob). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl počet klientů, kteří získali nový dlouhodobý úvěr, o necelých 450 osob nižší. Ke snížení počtu klientů nejvíce přispěli lidé ve věku 25 až 29 let. Pouze ve dvou věkových kategoriích se počet klientů s nově získaným úvěrem meziročně nesnížil, a to u lidí ve věku od 35 do 44 let a, i když s podstatně nižší růstem, i u lidí ve věku od 45 do 54 let. Celkový objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů byl koncem června 2012 ve srovnání s červnem 2011 o necelé 2 mld. Kč nižší. Nepatrně nižší byla i průměrná částka připadající na jeden nově poskytnutý dlouhodobý úvěr, a to necelých 32 tisíc Kč. Nejvíce se průměrná částka nově poskytnutých úvěrů meziročně snížila u nejstarší věkové kategorie (o téměř 106 tisíc Kč). Vyšší částku než o rok dříve si v průměru půjčili lidé ve věku od 45 do 54 let a pak také nejmladší věková skupina. Graf 7 ukazuje rozložení krátkodobých úvěrů ke konci června letošního roku mezi věkové skupiny. Z celkové částky krátkodobých úvěrů ve výši 349 mld. Kč patřila téměř jedna třetina lidem ve věku od 35 do 44 let a více CCB 5 z 14

6 než čtvrtina pak osobám od 45 do 55 let. Nejstarší věková skupina obsadila třetí příčku, připadla na ni necelá pětina krátkodobých úvěrů. Graf 7: Struktura krátkodobých úvěrů k podle věkových skupin Nejvyšší průměrnou částku na klienta vykázala koncem června letošního roku skupina osob ve věku od 45 do 55 let, a to necelých 170 tisíc Kč. Nejmenší průměrná částka 80 tisíc Kč připadla na nejmladší věkovou skupinu. Ve věkové kategorii od 35 do 44 let mělo krátkodobý úvěr téměř 44 % osob. Jen o něco méně (38 %) to bylo u osob ve věku od let. Nejnižší míru zatížení krátkodobým úvěrem vykázala nejmladší kategorie (necelých 13 % z nich) a pouze 17 % lidí v nejstarší věkové kategorii mělo krátkodobé úvěry. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšil jak objem krátkodobých úvěrů (o 4,5 mld. Kč), tak i počet klientů (o téměř 12 tisíc). Neplatí to však o všech věkových kategoriích. Ve třech mladších věkových kategoriích obyvatelstva se meziročně snížil jak dluh, tak i počet klientů, a to o více než 5 mld. Kč a téměř o 41 tisíc klientů. O meziroční zvýšení objemu krátkodobých úvěrů a počtu klientů se tak zasloužily tři nejstarší věkové kategorie a v jejich rámci nejvíce nejstarší věková skupina, jejíž krátkodobý dluh se meziročně zvýšil o více než 5 mld. Kč. V důsledku tohoto vývoje se podíl lidí s krátkodobým dluhem na celkovém počtu obyvatel v dané věkové skupině zvýšil z 16 % na 17 %. Tento podíl je však v rámci věkových skupin druhý nejnižší. Nižší je jen u nejmladší věkové skupiny. Ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo téměř 295 tisíc lidí nový krátkodobý úvěr v celkové výši 33 mld. Kč. Téměř třetina z celkového objemu těchto úvěrů připadla na osoby ve věku od 35 až 44 let a necelá čtvrtina pak na osoby ve věku od 45 do 54 let. Nejmenší částí (11 %) se podílela nejmladší věková skupina. Ve srovnání se stejným období loňského roku získalo ve druhém čtvrtletí nový krátkodobý úvěr o 660 osob více. Počet klientů s novým úvěrem se však zvýšil pouze ve dvou věkových kategoriích, a to u nejstarší věkové kategorie (podstatně) a pak u lidí ve věku od 35 do 44 let. Z lidí, kteří získali nový krátkodobý úvěr, jich pětina patřila do nejstarší věkové skupiny, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,4 tisíce osob. V průměru si však vypůjčili o téměř tisíc Kč méně než ve stejném období loňského roku. Ve věkové skupině 30 až 34 let se počet lidí s novým úvěrem snížil nejvíce ze všech, ale průměrná částka naopak vzrostla o více než Kč CCB 6 z 14

7 Úvěrové smlouvy Ke konci června letošního roku evidoval Bankovní a Nebankovní registr více než 5,6 milionu aktivních úvěrových smluv. Z toho se necelých 5 milionu smluv týkalo krátkodobých úvěrů. Počet smluv se meziročně zvýšil jak u dlouhodobých úvěrů, tak i u krátkodobých. V průměru připadlo na jednu smlouvu 1,3 mil. Kč dlouhodobých úvěrů a necelých 71 tisíc Kč krátkodobých úvěrů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v registrech evidováno o téměř 150 tisíc smluv více. Krátkodobých úvěrů se týkalo 87 % smluv z jejich celkového počtu, což je o jeden procentní bod méně, než ve stejném období loňského roku. U dlouhodobých úvěrů se průměrná částka meziročně zvýšila, a to o necelých 14 tisíc Kč, zatímco u krátkodobých úvěrů se naopak o 820 Kč snížila. Koncem června letošního roku připadla na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem 1,1 smlouvy, což je totožný výsledek jako ve stejném období předchozího roku. Na klienta s krátkodobým úvěrem to byly v průměru 2 smlouvy, v předchozím období 1,9 smluv. Z celkového počtu smluv na krátkodobý úvěr ke konci června 2012 se jich téměř polovina týkala osobních a spotřebitelských úvěrů, o rok dříve to bylo 51 %. Graf 8: Počet smluv na dlouhodobý úvěr (stav ke konci období) Ve druhém čtvrtletí bylo uzavřeno 343,9 tisíc úvěrových smluv, což je o 5,4 tisíc nových smluv více než ve stejném období loňského roku. Počet nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně o necelých 300 snížil, zatímco počet nových smluv na krátkodobý úvěr se naopak o 5,7 tisíc zvýšil. Počet smluv na osobní a spotřebitelský úvěr se meziročně o 15,8 tisíc snížil CCB 7 z 14

8 Graf 9: Počet smluv na krátkodobý úvěr (stav ke konci období) U nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně snížila průměrná částka připadající na jednu smlouvu, a to o 46 tisíc Kč na necelé 2 miliony Kč. Průměrná částka na novou smlouvu na krátkodobý úvěr se naopak o 3 tisíce Kč zvýšila a činila 103 tisíc Kč. V rámci posledních pěti čtvrtletí byla průměrná výše dlouhodobých úvěrů připadající na jednu nově uzavřenou smlouvu ve druhém čtvrtletí roku 2012 druhá nejnižší. Ve srovnání s druhým čtvrtletí roku 2011 byla průměrná částka dlouhodobých úvěrů na jednu nově uzavřenou smlouvu o 45,5 tisíc Kč nižší. Graf 10: Průměrná výše dlouhodobých úvěrů na smlouvu uzavřenou v daném čtvrtletí Průměrná výše krátkodobého úvěru připadající na jednu smlouvu uzavřenou ve druhém čtvrtletí letošního roku byla nejvyšší v rámci posledních pěti čtvrtletí. O Kč převýšila průměr z konce června roku Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byla vyšší o téměř 20 tisíc Kč CCB 8 z 14

9 Graf 11: Průměrná výše krátkodobých úvěrů na smlouvu uzavřenou v daném čtvrtletí Platební kázeň Dlouhodobé úvěry Objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením (u kterých se klient opozdil se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících) dosáhla koncem června 2012 výše 15,2 mld. Kč. Nejvíce (38 %) se na této částce podílely úvěry osob ve věku od 35 do 44 let. Tato věková kategorie však má i největší podíl na dlouhodobém dluhu. Nejmenší podíl patřil nejmladší věkové skupině, tj. lidem mezi 15 a 24 rokem věku. Nejvyšší podíl dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením na celkovém objemu dluhu v dané věkové kategorii vykázala nejstarší věková skupina (lidé starší než 55 let), a to 3,2 %. Tedy u 3,2 % objemu jejich dlouhodobých úvěrů existovalo riziko, že dluh nebude řádně splacen. U nejmladší věkové kategorie se dluh ohrožený nesplacením podílel na jejich celkovém dluhu 3 %. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšla věková kategorie 30 až 34 let, u které tento podíl tvořil pouze 1,1 %. Za všechny věkové kategorie se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením podílel na jejich celkovém objemu 1,6 %. Tabulka 3: Podíl ohroženého dlouhodobého dluhu na jeho objemu podle věkových kategorií věk klientů (%) let 3,3 3,1 2,9 2,8 3, let 1,7 1,7 1,6 1,6 1, let 1,0 1,0 1,0 1,0 1, let 1,3 1,2 1,2 1,3 1, let 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 55+ let 2,6 2,4 2,7 2,7 3,2 průměr 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 V průměru se míra selhání u dlouhodobých úvěrů v období červen 2011 až červen 2012 mírně zvýšila v důsledku vývoje v letošním roce, jak uvádí tabulka 3. Graf 12 ukazuje, že tak tomu nebylo u všech věkových CCB 9 z 14

10 kategorií. Nejvyšší zvýšení míry selhání v daném období vykázala nejstarší věková kategorie a naopak nejvíce se v tomto ohledu zlepšila kategorie nejmladších klientů. Graf 12: Míra selhání u dlouhodobého dluhu Na každého klienta, který nezaplatil splátky dlouhodobého úvěru ve třech po sobě jdoucích měsících, připadla v průměru částka nesplacením ohroženého dluhu ve výši 517 tisíc Kč. Největší byla u lidí ve věku 45 až 54 let (540 tisíc Kč) a nejmenší u lidí starších než 55 let (350 tisíc. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve to bylo 4,9 %. Objem dlouhodobých úvěrů lidí v nejstarší a nejmladší věkové kategorii je sice relativně malý, malý je i počet klientů vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové kategorii. Pokud však člověk v těchto dvou kategoriích dlouhodobý úvěr získá, stane se poměrně značně rizikovým klientem z hlediska řádného splácení. Krátkodobé úvěry Objem krátkodobých úvěrů ohrožených nesplacením dosáhl koncem června 2012 výše 28,7 mld. Kč a byl téměř dvojnásobný ve srovnání s objemem dlouhodobých úvěrů. Na tomto objemu se necelou třetinou podíleli lidé ve věku 35 až 44 let a čtvrtinou pak navazující věková skupina (45 až 54 let). Pouze 4 % z celkové částky po splatnosti patřila nejmladší věkové skupině. Objem ohroženého dluhu tří mladších věkových kategorií se na celkovém objemu ohroženého dluhu podílel 26 %. U podílu ohroženého krátkodobého dluhu na jeho objemu nebyly mezi věkovými kategoriemi velké rozdíly (viz tabulka 4). Nejvyšší podíl krátkodobého dluhu ohroženého nesplacením na jeho celkovém objemu vykázala věková skupina od 25 do 29 let (9,4 %) a poté lidé ve věku od 30 do 34 let (8,6 %). Nejlépe si z tohoto hlediska vedla nejstarší věková skupina s podílem ve výši 7,7 % CCB 10 z 14

11 Tabulka 4: Podíl ohroženého krátkodobého dluhu na jeho objemu podle věkových kategorií věk klientů (%) let 10,8 10,5 8,8 8,6 8, let 10,3 10,5 9,3 9,3 9, let 8,8 9,1 8,2 8,4 8, let 8,3 8,8 7,9 8,1 8, let 7,8 8,3 7,5 7,8 8,0 55+ let 7,9 8,4 7,6 7,9 7,7 průměr 8,4 8,9 7,9 8,1 8,2 Podíl ohroženého krátkodobého dluhu na jeho celkovém objemu se od června roku 2011 do června roku 2012 mírně snížil. Nejvýraznější zlepšení prokázala nejmladší věková skupina. Dvě nejstarší věkové kategorie dosahovaly v daném období lepší výsledky než ostatní kategorie. Graf 13: Míra selhání u krátkodobého dluhu Z celkového počtu klientů s krátkodobým úvěrem, kteří se opozdili se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících, jich téměř 30 % bylo ve věku od 35 do 44 let a 22 % ve věku od 45 do 54 let. Pouhými 6 % se na něm podílela nejmladší věková skupina. Z hlediska rizikovosti klientů (podíl klientů, kteří se opozdili se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících na jejich celkovém počtu) vykázala nejhorší výsledky opět věková kategorie od 25 do 29 let, ve které rizikoví klienti představovali 12 % z celkového počtu klientů v této věkové kategorii. Necelých 12 % lidí ve věku od 30 až 34 let z celkového počtu klientů v tomto věku se opozdilo se splátkami svých úvěrů. Nejlépe dopadla opět nejstarší věková kategorie, u které řádně nesplácelo 8,9 %. Jak je vidět, rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími jsou mnohem menší než u dlouhodobých úvěrů. V průměru dlužili řádně nesplácející klienti s krátkodobým úvěrem částku 106 tisíc Kč. Nejvyšší průměrnou částkou se vykázala věková kategorie 45 až 54 let, a to 122 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková kategorie (64 tisíc Kč) CCB 11 z 14

12 Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé. Na rozdíl od dlouhodobých úvěrů nejvíce rizikovou skupinou jsou v tomto případě lidé ve věku 25 až 29 let a lidé v nejstarší věkové kategorii patří k nejméně rizikovým. Dluh podle hlavních dluhových nástrojů Z celkového objemu krátkodobých úvěrů ke konci června 2012 představovaly podstatnou část osobní a spotřebitelské úvěry, a to 72 %. Ve srovnání se stejným období loňského roku se jejich podíl o 2 procentní body snížil. Objem osobních úvěrů se meziročně snížil o 13,4 mld. Kč na 167,8 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to o 11,5 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Objem dluhu ve formě zbývajících dluhových nástrojů se meziročně snížil o 3,7 mld. Kč. Graf 14: Vybrané dluhové nástroje U osobních úvěrů dosáhla koncem června letošního roku průměrná výše úvěru na klienta částky 167,5 tisíc Kč, což je o 2,4 tisíce Kč více než ve stejném období loňského roku. Ještě větší zvýšení zaznamenaly spotřebitelské úvěry, u kterých se průměrná částka na klienta meziročně zvýšila o téměř 13 tisíc Kč na 107 tisíc Kč. U splátkových karet došlo naopak k poklesu průměrné částky na klienta, a to o 6,3 tisíce na necelých 29 tisíc Kč CCB 12 z 14

13 Graf 15: Průměrná výše úvěru na klienta podle vybraných dluhových nástrojů Počet osob, které měly osobní úvěr, se meziročně snížil o téměř 96 tisíc na 1 mil. Meziročně se naopak značně zvýšil počet osob s dluhem na splátkových kartách, a to o 152 tisíc. A o téměř 17 tisíc se také zvýšil počet osob, které měly spotřebitelský úvěr. V období od konce září roku 2010 do konce června roku 2012 se objem krátkodobých úvěrů zvýšil o 25 mld. Kč. K tomuto růstu nejvíce přispěly spotřebitelské úvěry (růst o 18 mld. Kč), přičemž se jeho průměrná výše 107 tisíc Kč byla o Kč nižší. Zvýšil se i objem dluhu na splátkových kartách (růst o 12 mld. Kč) a o 6,6 tisíce Kč byla vyšší i průměrná částka na klienta. Objem osobních úvěrů se v daném období snížil o 6,2 mld. Kč, avšak průměrná částka se zvýšila o 2,5 tisíce Kč na téměř 168 tisíc Kč. Ke snížení došlo v daném období i u finančního leasingu, a to o téměř 10 mld. Kč. Průměrná částka na klienta se v tomto případě také snížila, a to o necelých 40 tisíc Kč na 241 tisíc Kč. Závěr Z údajů Bankovního a Nebankovního registru vyplývá, že objem úvěrů poskytnutých domácnostem dosáhl koncem června 2012 výše mld. Kč, což je o 55,8 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Objem dlouhodobých úvěrů se v daném období zvýšil o 51,3 mld. Kč na 651,5 mld. Kč, objem krátkodobým úvěrů dosáhl výše 349,3 mld. Kč a byl vyšší o 4,5 mld. Kč než o rok dříve. Na růstu objemu dlouhodobých úvěrů se nejvíce podílely úvěry lidí ve věku od 35 do 44 let, na růstu objemu krátkodobých úvěru pak lidé starší než 55 let. Dlouhodobý úvěr mělo koncem června letošního roku necelých 7 % z celkového počtu lidí starších než 14 let a krátkodobý úvěr mělo čtyřikrát více osob (28 %). Ve druhém čtvrtletí získali lidé nové úvěry v celkové výši 81 mld. Kč, ve stejné výši jako ve druhém čtvrtletí loňského roku. O něco se snížil objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů a objem nově poskytovaných krátkodobých úvěrů se naopak o něco zvýšil CCB 13 z 14

14 Celkový objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů byl koncem června 2012 ve srovnání s červnem 2011 o necelé 2 mld. Kč nižší. Nepatrně nižší byla i průměrná částka připadající na jeden nově poskytnutý dlouhodobý úvěr, a to necelých 32 tisíc Kč. Nejvíce se průměrná částka nově poskytnutých úvěrů meziročně snížila u nejstarší věkové kategorie (o téměř 106 tisíc Kč). Vyšší částku než o rok dříve si v průměru půjčili lidé ve věku od 45 do 54 let a pak také nejmladší věková skupina. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku získalo ve druhém čtvrtletí nový krátkodobý úvěr o 660 osob více. Počet klientů s novým úvěrem se však zvýšil pouze ve dvou věkových kategoriích, a to u nejstarší věkové kategorie (podstatně) a pak u lidí ve věku od 35 do 44 let. Z lidí, kteří získali nový krátkodobý úvěr, jich pětina patřila do nejstarší věkové skupiny, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,4 tisíce osob. V průměru si však vypůjčili o téměř tisíc Kč méně než ve stejném období loňského roku. Ve věkové skupině 30 až 34 let se počet lidí s novým úvěrem snížil nejvíce ze všech, ale průměrná částka naopak vzrostla o více než Kč. Ke konci června letošního roku evidoval Bankovní a Nebankovní registr více než 5,6 milionu aktivních úvěrových smluv. Z toho se necelých 5 milionu smluv týkalo krátkodobých úvěrů. Počet smluv se meziročně zvýšil jak u dlouhodobých úvěrů, tak i u krátkodobých. V průměru připadlo na jednu smlouvu 1,3 mil. Kč dlouhodobých úvěrů a necelých 71 tisíc Kč krátkodobých úvěrů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v registrech evidováno o téměř 150 tisíc smluv více. Ve druhém čtvrtletí bylo uzavřeno 343,9 tisíc smluv, což je o 5,4 tisíc nových smluv více než ve stejném období loňského roku. Počet nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně o necelých 300 snížil, zatímco počet nových smluv na krátkodobý úvěr se naopak o 5,7 tisíc zvýšil. Počet smluv na osobní a spotřebitelský úvěr se meziročně o 15,8 tisíc snížil. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů na jejich objemu se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve to bylo 4,9 %. Objem dlouhodobých úvěrů lidí v nejstarší a nejmladší věkové kategorii je sice relativně malý, malý je i počet klientů vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové kategorii. Pokud však člověk v těchto dvou kategoriích dlouhodobý úvěr získá, stane se poměrně rizikovým klientem z hlediska řádného splácení. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2011 se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé. Na rozdíl od dlouhodobých úvěrů nejvíce rizikovou skupinou jsou v tomto případě lidé ve věku 25 až 29 let a lidé v nejstarší věkové kategorii patří k nejméně rizikovým. Objem osobních úvěrů se meziročně snížil o 13,4 mld. Kč na 167,8 mld. Kč. V průměru připadla na jednoho klienta částka 167,5 tisíc Kč, což je o 2,4 tisíce Kč více než ve stejném období loňského roku. Objem spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to o 11,5 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Zvýšila se i částka na klienta, a to o téměř 13 tisíc Kč na 107 tisíc Kč. Dluh na splátkových kartách se o 10 mld. Kč meziročně zvýšil na téměř 32 mld. Kč. Na jednoho klienta připadlo 35 tisíc Kč, což bylo o 6 tisíc více než ve stejném období loňského roku CCB 14 z 14

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k

Ekonomické výsledky nemocnic k Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2004 60 Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004 Tato aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů ze statistického

Více

Nemocenské pojištění v roce 2007

Nemocenské pojištění v roce 2007 Nemocenské pojištění v roce 2007 statistická informace Počet pojištěnců Průměrný počet nemocensky pojištěných za období až 2007 činil 4 469 tis. osob a byl tak o 1,8 % (78 tis. osob) vyšší než ve stejném

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 216 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 25, tisíce osob. Přibylo zejména seniorů, ale také dětí mladších 15 let. Nejvíce obyvatel se řadilo

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 217 zvýšil o 31,2 tisíce. Přibylo seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let, naopak osob v produktivním

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH 2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH 2.4.1. Srovnání věkové struktury ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH Věková struktura

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Podle údajů získaných od Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2016 rozvedeno 25,0 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v předchozím roce a nejméně od roku 2000. Úbytek rozvodů byl

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing)

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

1 Počet a struktura narozených

1 Počet a struktura narozených 1 Počet a struktura narozených 1.1 Vývoj počtu narozených V devadesátých letech nastalo ve vývoji počtu narozených několik historických mezníků. V roce došlo k největšímu snížení počtu živě narozených

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

3. Zaměstnanost cizinců v ČR

3. Zaměstnanost cizinců v ČR Život cizinců v ČR 3. Zaměstnanost cizinců v ČR Cizinci mohou v České republice vykonávat výdělečnou činnost jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé (živnostníci). Pro účely této publikace se pod pojmem

Více

4 Rozhlas a zvukové nahrávky

4 Rozhlas a zvukové nahrávky 4 Rozhlas a zvukové nahrávky 4.1 Rozhlas Počet provozovatelů rozhlasového vysílání v České republice se dlouhodobě příliš nemění a jejich počet přesahuje 70. Pouze jeden provozovatel je veřejnoprávní,

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 2,260.732 ze zahraničí: 1,958.031 (86,6 %) z tuzemska: 302.701 (13,4 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Příloha. Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Příloha. Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Příloha Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena,

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Graf 4. 1 Výměra ekologicky obhospodařované půdy v Královéhradeckém kraji podle okresů

Graf 4. 1 Výměra ekologicky obhospodařované půdy v Královéhradeckém kraji podle okresů 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Půdní fond: Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Obhospodařovaná půda tvoří 85 % zemědělské půdy. Ekologické zemědělství: Počet ekofarem se za pět let

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů)

Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů) Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2001 (analýza statistik rodinných účtů) Pavel Kofroň Tomáš Sirovátka VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno březen 2003 Obsah Cíl studie 3 Část A Příjmy a sociální

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2011) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau,

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

z toho Obydlené byty celkem

z toho Obydlené byty celkem Bytový fond a výstavba bytů v městských částech Brna Důležitým faktorem životní úrovně je úroveň bydlení, dotýká se kvality života všech obyvatel a její zvyšování je jedním z prostředků stabilizace lidských

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel kraje poklesl Každý šestý obyvatel kraje bydlí v krajském městě Rok 2013 představoval další pokles počtu obyvatel Olomouckého kraje. Na konci roku žilo v kraji celkem

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více