Barometr 2. čtvrtletí 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 2. čtvrtletí 2012"

Transkript

1 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k výše mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5 mld. Kč a objem krátkodobých úvěrů pak 349,3 mld. Kč. Objem celkových úvěrů se meziročně zvýšil o 55,8 mld. Kč. Růst vykázal jak dlouhodobý, tak i krátkodobý dluh, i když rozdílně (viz graf 1). V případě dlouhodobého dluhu (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) to bylo o 51,3 mld. Kč (6 %) a u krátkodobého dluhu o 4,5 mld. Kč (1 %). Graf 1: Dluh obyvatelstva Dosud nesplacený dluh mělo koncem prvního pololetí letošního roku 2,8 milionu osob; 2,5 milionu osob mělo krátkodobý dluh a 622 tisíc pak dluh dlouhodobý. Někteří z klientů měli jak dlouhodobý, tak i krátkodobý dluh. Počet klientů s dlouhodobým dluhem se meziročně zvýšil o téměř 29 tisíc, v případě krátkodobého dluhu jich přibylo méně, a to necelých 12 tisíc. Na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem připadlo koncem června 2012 v průměru 1,5 mil. Kč a na jednoho klienta s krátkodobým úvěrem pak necelých 144 tisíc Kč. Průměrná částka na klienta se meziročně zvýšila v obou případech. Tabulka 1: Úvěry obyvatelstvu za posledních 12 měsíců počátek období nové úvěry splacené úvěry konec období roční změna DD dluh mld. Kč 900,1 180,7 129,3 951,5 51,3 KD dluh mld. Kč 344,8 122,1 117,5 349,3 4,5 DD+KD dluh mld. Kč 1244,9 302,7 246, ,70 55,8 Z hlediska věkových skupin se na meziročním růstu dlouhodobých úvěrů o 51,4 mld. Kč podílely z téměř tří čtvrtin osoby ve věku od 35 do 44 let. Objem dlouhodobých úvěrů v prvních dvou věkových skupinách se naopak meziročně o 5,5 mld. Kč snížil (viz graf 2) CCB 1 z 14

2 Graf 2: Roční změna objemu dlouhodobého dluhu k Na růstu objemu krátkodobých úvěrů v období konce června 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ve výši 4,5 mld. Kč se podílela zejména věková nejstarší skupina (růst o 5,2 mld. Kč), u dvou navazujících věkových kategorií se objem krátkodobých úvěrů meziročně také zvýšil (dohromady o 4,5 mld. Kč). Snížení objemu krátkodobých úvěrů naopak vykázaly první tři věkové kategorie klientů (v souhrnu o 5,4 mld. Kč), k největšímu poklesu došlo u lidí ve věku od 30 do 34 let. Graf 3: Roční změna objemu krátkodobého dluhu k Na přírůstku dlouhodobého dluhu ve druhém čtvrtletí roku 2012 oproti prvnímu čtvrtletí ve výši 12,1 mld. Kč se podílely nově poskytnuté úvěry částkou 48 mld. Kč, splacené úvěry dosáhly výše necelých 36 mld. Kč, jak ukazuje tabulka 2. V případě krátkodobého dluhu byl přírůstek pouze 0,1 mld. Kč, protože objem splacených a nově poskytnutých úvěrů byl téměř totožný (33 mld. Kč, resp. 32,9 mld. Kč). O růst dluhu mezi březnem a červnem se tak zasloužily dlouhodobé úvěry, neboť objem krátkodobých úvěrů zůstal v daném období prakticky totožný CCB 2 z 14

3 Tabulka 2: Vývoj úvěrů ve druhém čtvrtletí 2012 mld. Kč stav k nové úvěry splacené úvěry stav k změna DD 939, ,9 951,5 12,1 KD 349, ,9 349,3 0,1 celkem 1 288,6 80,9 68, ,70 12,1 V období od konce června 2011 do konce června 2012 se celkový objem úvěrů domácností zvýšil o 55,8 mld. Kč. Na tomto růstu participovali zejména lidé ve věku od 35 do 44 let, jejichž úvěry se na celkovém objemu podílely 73 %. Objem celkových úvěrů se také zvýšil i ve dvou nejstarších věkových kategoriích (v souhrnu o 24 mld. Kč). Naproti tomu se ve třech mladších věkových skupinách celkový objem úvěrů meziročně snížil, a to o téměř 9 mld. Kč, nejvíce u lidí ve věku od 25 do 29 let. Podíl krátkodobých úvěrů na celkovém objemu úvěrů se v daném období o 1 procentní bod snížil. Ke snížení došlo u úvěrů lidí ve věku 30 až 54 let, u dalších věkových kategorií se nezměnil. Koncem června 2012 vykázala nejvyšší podíl objemu krátkodobých úvěrů na celkovém objemu úvěrů nejstarší věková kategorie, a to 62 %. V žádné další věkové kategorii nebyl objem krátkodobých úvěrů vyšší než objem úvěrů dlouhodobých. Ke hranici 50% podílu krátkodobých úvěrů na celku se přiblížila ještě nejmladší věková kategorie (47 %). Objem krátkodobých úvěrů lidí ve věku od 30 do 34 let se na celkovém objemu jejich úvěrů podílel pouhými 15 % a 21 % u lidí ve věku od 35 do 44 let. Koncem června roku 2012 mělo dlouhodobé úvěry 15 % lidí z celkového počtu osob ve věku od 35 do 44 let a 14 % v případě osob od 30 do 34 let. 44 % lidí z věkové skupiny od 35 do 44 let mělo krátkodobý úvěr a ve věkové skupině od 45 do 54 let to bylo 38 %. Dlouhodobý pohled Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2010 se objem dlouhodobého dluhu zvýšil o 118 mld. Kč a počet klientů s dlouhodobým dluhem o téměř 65 tisíc. Oproti plynulému růstu dlouhodobého dluhu vykazuje krátkodobý dluh fluktuace mezi čtvrtletími (viz graf 4). I tak se však jeho objem v daném období zvýšil o 25 mld. Kč a počet klientů pak o 212 tis. Kč. Průměrná částka na klienta se od konce září 2010 do konce června 2012 u dlouhodobého dluhu zvýšila o 34,5 tisíc Kč, zatímco u krátkodobého dluhu došlo k poklesu o 2 tisíce Kč. Počet klientů s dlouhodobým úvěrem se v daném období zvýšil o necelých 57 tisíc. Zvýšil se i počet klientů s krátkodobým úvěrem, a to o 241 tisíc. Koncem září 2010 mělo dlouhodobý úvěr 6 % obyvatelstva nad 14 let a krátkodobý úvěr 25 % z nich, koncem června 2012 to bylo již 7 % u dlouhodobých úvěrů a 28 % u úvěrů krátkodobých CCB 3 z 14

4 Graf 4: Vývoj dlouhodobých úvěrů Graf 5: Vývoj krátkodobých úvěrů Věková struktura klientů Jak vyplývá z grafu 6, největší podíl dlouhodobých úvěrů na jejich celkovém objemu patřil koncem června 2012 osobám ve věku od 35 do 44 let, a to 43 %. Čtvrtina dlouhodobého dluhu připadla pak na lidi ve věku od 30 do 34 let. Pouhé 1 % vykázala nejmladší věková skupina a 4 % ta nejstarší. Obdobné proporce dostaneme i pro počet klientů podle věkových skupin. Na osoby ve věku od 30 do 34 let připadla nejvyšší průměrná částka dlouhodobého úvěru, a to téměř 1,8 mil. Kč. Obě sousední věkové skupiny pak měly v průměru necelých 1,7 mil. Kč. Nejnižší průměrná částka na klienta patří nejstarší věkové skupině (600 tisíc Kč). Necelých 7 % obyvatel mělo koncem prvního pololetí dlouhodobý úvěr. Rozdíly mezi věkovými skupinami jsou výrazné. Nejvyšší zastoupení klientů v poměru k počtu obyvatel v dané věkové skupině, a to 15,4 %, měly CCB 4 z 14

5 osoby ve věku 35 až 44 let, a jen o 1 procentní bod méně to bylo u osob ve věku 30 až 34 let. Nejméně zadlužená, co do počtu klientů, byla naopak nejmladší a nejstarší věková skupina (pouze 0,9 %, resp. 1,9 % z nich mělo dlouhodobý úvěr). Graf 6: Struktura dlouhodobých úvěrů k podle věkových skupin Z celkové částky nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů ve druhém čtvrtletí letošního roku (48 mld. Kč) připadlo téměř 40 % na věkovou skupinu 35 až 44 let. Nejméně se na objemu nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů v daném období podílela nejmladší a nejstarší věková supina (dohromady dosáhly pouze 6 %). Nejvyšší průměrnou částku nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů získali ve druhém čtvrtletí lidé ve věku od 30 do 34 let, a to téměř 2,3 mil. Kč. Jen o něco nižší si pak nově v průměru vypůjčili lidé obou sousedních věkových kategorií. Nejnižší průměrnou částku na nově poskytnutý úvěr vykázala nejstarší věková skupina, a to 1 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo nový dlouhodobý úvěr více než 23 tisíc osob. Necelých jich bylo ve věku 35 až 44 let. Nejmenší zastoupení měla nejstarší věková kategorie (844 osob). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl počet klientů, kteří získali nový dlouhodobý úvěr, o necelých 450 osob nižší. Ke snížení počtu klientů nejvíce přispěli lidé ve věku 25 až 29 let. Pouze ve dvou věkových kategoriích se počet klientů s nově získaným úvěrem meziročně nesnížil, a to u lidí ve věku od 35 do 44 let a, i když s podstatně nižší růstem, i u lidí ve věku od 45 do 54 let. Celkový objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů byl koncem června 2012 ve srovnání s červnem 2011 o necelé 2 mld. Kč nižší. Nepatrně nižší byla i průměrná částka připadající na jeden nově poskytnutý dlouhodobý úvěr, a to necelých 32 tisíc Kč. Nejvíce se průměrná částka nově poskytnutých úvěrů meziročně snížila u nejstarší věkové kategorie (o téměř 106 tisíc Kč). Vyšší částku než o rok dříve si v průměru půjčili lidé ve věku od 45 do 54 let a pak také nejmladší věková skupina. Graf 7 ukazuje rozložení krátkodobých úvěrů ke konci června letošního roku mezi věkové skupiny. Z celkové částky krátkodobých úvěrů ve výši 349 mld. Kč patřila téměř jedna třetina lidem ve věku od 35 do 44 let a více CCB 5 z 14

6 než čtvrtina pak osobám od 45 do 55 let. Nejstarší věková skupina obsadila třetí příčku, připadla na ni necelá pětina krátkodobých úvěrů. Graf 7: Struktura krátkodobých úvěrů k podle věkových skupin Nejvyšší průměrnou částku na klienta vykázala koncem června letošního roku skupina osob ve věku od 45 do 55 let, a to necelých 170 tisíc Kč. Nejmenší průměrná částka 80 tisíc Kč připadla na nejmladší věkovou skupinu. Ve věkové kategorii od 35 do 44 let mělo krátkodobý úvěr téměř 44 % osob. Jen o něco méně (38 %) to bylo u osob ve věku od let. Nejnižší míru zatížení krátkodobým úvěrem vykázala nejmladší kategorie (necelých 13 % z nich) a pouze 17 % lidí v nejstarší věkové kategorii mělo krátkodobé úvěry. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšil jak objem krátkodobých úvěrů (o 4,5 mld. Kč), tak i počet klientů (o téměř 12 tisíc). Neplatí to však o všech věkových kategoriích. Ve třech mladších věkových kategoriích obyvatelstva se meziročně snížil jak dluh, tak i počet klientů, a to o více než 5 mld. Kč a téměř o 41 tisíc klientů. O meziroční zvýšení objemu krátkodobých úvěrů a počtu klientů se tak zasloužily tři nejstarší věkové kategorie a v jejich rámci nejvíce nejstarší věková skupina, jejíž krátkodobý dluh se meziročně zvýšil o více než 5 mld. Kč. V důsledku tohoto vývoje se podíl lidí s krátkodobým dluhem na celkovém počtu obyvatel v dané věkové skupině zvýšil z 16 % na 17 %. Tento podíl je však v rámci věkových skupin druhý nejnižší. Nižší je jen u nejmladší věkové skupiny. Ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo téměř 295 tisíc lidí nový krátkodobý úvěr v celkové výši 33 mld. Kč. Téměř třetina z celkového objemu těchto úvěrů připadla na osoby ve věku od 35 až 44 let a necelá čtvrtina pak na osoby ve věku od 45 do 54 let. Nejmenší částí (11 %) se podílela nejmladší věková skupina. Ve srovnání se stejným období loňského roku získalo ve druhém čtvrtletí nový krátkodobý úvěr o 660 osob více. Počet klientů s novým úvěrem se však zvýšil pouze ve dvou věkových kategoriích, a to u nejstarší věkové kategorie (podstatně) a pak u lidí ve věku od 35 do 44 let. Z lidí, kteří získali nový krátkodobý úvěr, jich pětina patřila do nejstarší věkové skupiny, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,4 tisíce osob. V průměru si však vypůjčili o téměř tisíc Kč méně než ve stejném období loňského roku. Ve věkové skupině 30 až 34 let se počet lidí s novým úvěrem snížil nejvíce ze všech, ale průměrná částka naopak vzrostla o více než Kč CCB 6 z 14

7 Úvěrové smlouvy Ke konci června letošního roku evidoval Bankovní a Nebankovní registr více než 5,6 milionu aktivních úvěrových smluv. Z toho se necelých 5 milionu smluv týkalo krátkodobých úvěrů. Počet smluv se meziročně zvýšil jak u dlouhodobých úvěrů, tak i u krátkodobých. V průměru připadlo na jednu smlouvu 1,3 mil. Kč dlouhodobých úvěrů a necelých 71 tisíc Kč krátkodobých úvěrů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v registrech evidováno o téměř 150 tisíc smluv více. Krátkodobých úvěrů se týkalo 87 % smluv z jejich celkového počtu, což je o jeden procentní bod méně, než ve stejném období loňského roku. U dlouhodobých úvěrů se průměrná částka meziročně zvýšila, a to o necelých 14 tisíc Kč, zatímco u krátkodobých úvěrů se naopak o 820 Kč snížila. Koncem června letošního roku připadla na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem 1,1 smlouvy, což je totožný výsledek jako ve stejném období předchozího roku. Na klienta s krátkodobým úvěrem to byly v průměru 2 smlouvy, v předchozím období 1,9 smluv. Z celkového počtu smluv na krátkodobý úvěr ke konci června 2012 se jich téměř polovina týkala osobních a spotřebitelských úvěrů, o rok dříve to bylo 51 %. Graf 8: Počet smluv na dlouhodobý úvěr (stav ke konci období) Ve druhém čtvrtletí bylo uzavřeno 343,9 tisíc úvěrových smluv, což je o 5,4 tisíc nových smluv více než ve stejném období loňského roku. Počet nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně o necelých 300 snížil, zatímco počet nových smluv na krátkodobý úvěr se naopak o 5,7 tisíc zvýšil. Počet smluv na osobní a spotřebitelský úvěr se meziročně o 15,8 tisíc snížil CCB 7 z 14

8 Graf 9: Počet smluv na krátkodobý úvěr (stav ke konci období) U nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně snížila průměrná částka připadající na jednu smlouvu, a to o 46 tisíc Kč na necelé 2 miliony Kč. Průměrná částka na novou smlouvu na krátkodobý úvěr se naopak o 3 tisíce Kč zvýšila a činila 103 tisíc Kč. V rámci posledních pěti čtvrtletí byla průměrná výše dlouhodobých úvěrů připadající na jednu nově uzavřenou smlouvu ve druhém čtvrtletí roku 2012 druhá nejnižší. Ve srovnání s druhým čtvrtletí roku 2011 byla průměrná částka dlouhodobých úvěrů na jednu nově uzavřenou smlouvu o 45,5 tisíc Kč nižší. Graf 10: Průměrná výše dlouhodobých úvěrů na smlouvu uzavřenou v daném čtvrtletí Průměrná výše krátkodobého úvěru připadající na jednu smlouvu uzavřenou ve druhém čtvrtletí letošního roku byla nejvyšší v rámci posledních pěti čtvrtletí. O Kč převýšila průměr z konce června roku Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byla vyšší o téměř 20 tisíc Kč CCB 8 z 14

9 Graf 11: Průměrná výše krátkodobých úvěrů na smlouvu uzavřenou v daném čtvrtletí Platební kázeň Dlouhodobé úvěry Objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením (u kterých se klient opozdil se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících) dosáhla koncem června 2012 výše 15,2 mld. Kč. Nejvíce (38 %) se na této částce podílely úvěry osob ve věku od 35 do 44 let. Tato věková kategorie však má i největší podíl na dlouhodobém dluhu. Nejmenší podíl patřil nejmladší věkové skupině, tj. lidem mezi 15 a 24 rokem věku. Nejvyšší podíl dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením na celkovém objemu dluhu v dané věkové kategorii vykázala nejstarší věková skupina (lidé starší než 55 let), a to 3,2 %. Tedy u 3,2 % objemu jejich dlouhodobých úvěrů existovalo riziko, že dluh nebude řádně splacen. U nejmladší věkové kategorie se dluh ohrožený nesplacením podílel na jejich celkovém dluhu 3 %. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšla věková kategorie 30 až 34 let, u které tento podíl tvořil pouze 1,1 %. Za všechny věkové kategorie se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením podílel na jejich celkovém objemu 1,6 %. Tabulka 3: Podíl ohroženého dlouhodobého dluhu na jeho objemu podle věkových kategorií věk klientů (%) let 3,3 3,1 2,9 2,8 3, let 1,7 1,7 1,6 1,6 1, let 1,0 1,0 1,0 1,0 1, let 1,3 1,2 1,2 1,3 1, let 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 55+ let 2,6 2,4 2,7 2,7 3,2 průměr 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 V průměru se míra selhání u dlouhodobých úvěrů v období červen 2011 až červen 2012 mírně zvýšila v důsledku vývoje v letošním roce, jak uvádí tabulka 3. Graf 12 ukazuje, že tak tomu nebylo u všech věkových CCB 9 z 14

10 kategorií. Nejvyšší zvýšení míry selhání v daném období vykázala nejstarší věková kategorie a naopak nejvíce se v tomto ohledu zlepšila kategorie nejmladších klientů. Graf 12: Míra selhání u dlouhodobého dluhu Na každého klienta, který nezaplatil splátky dlouhodobého úvěru ve třech po sobě jdoucích měsících, připadla v průměru částka nesplacením ohroženého dluhu ve výši 517 tisíc Kč. Největší byla u lidí ve věku 45 až 54 let (540 tisíc Kč) a nejmenší u lidí starších než 55 let (350 tisíc. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve to bylo 4,9 %. Objem dlouhodobých úvěrů lidí v nejstarší a nejmladší věkové kategorii je sice relativně malý, malý je i počet klientů vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové kategorii. Pokud však člověk v těchto dvou kategoriích dlouhodobý úvěr získá, stane se poměrně značně rizikovým klientem z hlediska řádného splácení. Krátkodobé úvěry Objem krátkodobých úvěrů ohrožených nesplacením dosáhl koncem června 2012 výše 28,7 mld. Kč a byl téměř dvojnásobný ve srovnání s objemem dlouhodobých úvěrů. Na tomto objemu se necelou třetinou podíleli lidé ve věku 35 až 44 let a čtvrtinou pak navazující věková skupina (45 až 54 let). Pouze 4 % z celkové částky po splatnosti patřila nejmladší věkové skupině. Objem ohroženého dluhu tří mladších věkových kategorií se na celkovém objemu ohroženého dluhu podílel 26 %. U podílu ohroženého krátkodobého dluhu na jeho objemu nebyly mezi věkovými kategoriemi velké rozdíly (viz tabulka 4). Nejvyšší podíl krátkodobého dluhu ohroženého nesplacením na jeho celkovém objemu vykázala věková skupina od 25 do 29 let (9,4 %) a poté lidé ve věku od 30 do 34 let (8,6 %). Nejlépe si z tohoto hlediska vedla nejstarší věková skupina s podílem ve výši 7,7 % CCB 10 z 14

11 Tabulka 4: Podíl ohroženého krátkodobého dluhu na jeho objemu podle věkových kategorií věk klientů (%) let 10,8 10,5 8,8 8,6 8, let 10,3 10,5 9,3 9,3 9, let 8,8 9,1 8,2 8,4 8, let 8,3 8,8 7,9 8,1 8, let 7,8 8,3 7,5 7,8 8,0 55+ let 7,9 8,4 7,6 7,9 7,7 průměr 8,4 8,9 7,9 8,1 8,2 Podíl ohroženého krátkodobého dluhu na jeho celkovém objemu se od června roku 2011 do června roku 2012 mírně snížil. Nejvýraznější zlepšení prokázala nejmladší věková skupina. Dvě nejstarší věkové kategorie dosahovaly v daném období lepší výsledky než ostatní kategorie. Graf 13: Míra selhání u krátkodobého dluhu Z celkového počtu klientů s krátkodobým úvěrem, kteří se opozdili se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících, jich téměř 30 % bylo ve věku od 35 do 44 let a 22 % ve věku od 45 do 54 let. Pouhými 6 % se na něm podílela nejmladší věková skupina. Z hlediska rizikovosti klientů (podíl klientů, kteří se opozdili se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících na jejich celkovém počtu) vykázala nejhorší výsledky opět věková kategorie od 25 do 29 let, ve které rizikoví klienti představovali 12 % z celkového počtu klientů v této věkové kategorii. Necelých 12 % lidí ve věku od 30 až 34 let z celkového počtu klientů v tomto věku se opozdilo se splátkami svých úvěrů. Nejlépe dopadla opět nejstarší věková kategorie, u které řádně nesplácelo 8,9 %. Jak je vidět, rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími jsou mnohem menší než u dlouhodobých úvěrů. V průměru dlužili řádně nesplácející klienti s krátkodobým úvěrem částku 106 tisíc Kč. Nejvyšší průměrnou částkou se vykázala věková kategorie 45 až 54 let, a to 122 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková kategorie (64 tisíc Kč) CCB 11 z 14

12 Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé. Na rozdíl od dlouhodobých úvěrů nejvíce rizikovou skupinou jsou v tomto případě lidé ve věku 25 až 29 let a lidé v nejstarší věkové kategorii patří k nejméně rizikovým. Dluh podle hlavních dluhových nástrojů Z celkového objemu krátkodobých úvěrů ke konci června 2012 představovaly podstatnou část osobní a spotřebitelské úvěry, a to 72 %. Ve srovnání se stejným období loňského roku se jejich podíl o 2 procentní body snížil. Objem osobních úvěrů se meziročně snížil o 13,4 mld. Kč na 167,8 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to o 11,5 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Objem dluhu ve formě zbývajících dluhových nástrojů se meziročně snížil o 3,7 mld. Kč. Graf 14: Vybrané dluhové nástroje U osobních úvěrů dosáhla koncem června letošního roku průměrná výše úvěru na klienta částky 167,5 tisíc Kč, což je o 2,4 tisíce Kč více než ve stejném období loňského roku. Ještě větší zvýšení zaznamenaly spotřebitelské úvěry, u kterých se průměrná částka na klienta meziročně zvýšila o téměř 13 tisíc Kč na 107 tisíc Kč. U splátkových karet došlo naopak k poklesu průměrné částky na klienta, a to o 6,3 tisíce na necelých 29 tisíc Kč CCB 12 z 14

13 Graf 15: Průměrná výše úvěru na klienta podle vybraných dluhových nástrojů Počet osob, které měly osobní úvěr, se meziročně snížil o téměř 96 tisíc na 1 mil. Meziročně se naopak značně zvýšil počet osob s dluhem na splátkových kartách, a to o 152 tisíc. A o téměř 17 tisíc se také zvýšil počet osob, které měly spotřebitelský úvěr. V období od konce září roku 2010 do konce června roku 2012 se objem krátkodobých úvěrů zvýšil o 25 mld. Kč. K tomuto růstu nejvíce přispěly spotřebitelské úvěry (růst o 18 mld. Kč), přičemž se jeho průměrná výše 107 tisíc Kč byla o Kč nižší. Zvýšil se i objem dluhu na splátkových kartách (růst o 12 mld. Kč) a o 6,6 tisíce Kč byla vyšší i průměrná částka na klienta. Objem osobních úvěrů se v daném období snížil o 6,2 mld. Kč, avšak průměrná částka se zvýšila o 2,5 tisíce Kč na téměř 168 tisíc Kč. Ke snížení došlo v daném období i u finančního leasingu, a to o téměř 10 mld. Kč. Průměrná částka na klienta se v tomto případě také snížila, a to o necelých 40 tisíc Kč na 241 tisíc Kč. Závěr Z údajů Bankovního a Nebankovního registru vyplývá, že objem úvěrů poskytnutých domácnostem dosáhl koncem června 2012 výše mld. Kč, což je o 55,8 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Objem dlouhodobých úvěrů se v daném období zvýšil o 51,3 mld. Kč na 651,5 mld. Kč, objem krátkodobým úvěrů dosáhl výše 349,3 mld. Kč a byl vyšší o 4,5 mld. Kč než o rok dříve. Na růstu objemu dlouhodobých úvěrů se nejvíce podílely úvěry lidí ve věku od 35 do 44 let, na růstu objemu krátkodobých úvěru pak lidé starší než 55 let. Dlouhodobý úvěr mělo koncem června letošního roku necelých 7 % z celkového počtu lidí starších než 14 let a krátkodobý úvěr mělo čtyřikrát více osob (28 %). Ve druhém čtvrtletí získali lidé nové úvěry v celkové výši 81 mld. Kč, ve stejné výši jako ve druhém čtvrtletí loňského roku. O něco se snížil objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů a objem nově poskytovaných krátkodobých úvěrů se naopak o něco zvýšil CCB 13 z 14

14 Celkový objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů byl koncem června 2012 ve srovnání s červnem 2011 o necelé 2 mld. Kč nižší. Nepatrně nižší byla i průměrná částka připadající na jeden nově poskytnutý dlouhodobý úvěr, a to necelých 32 tisíc Kč. Nejvíce se průměrná částka nově poskytnutých úvěrů meziročně snížila u nejstarší věkové kategorie (o téměř 106 tisíc Kč). Vyšší částku než o rok dříve si v průměru půjčili lidé ve věku od 45 do 54 let a pak také nejmladší věková skupina. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku získalo ve druhém čtvrtletí nový krátkodobý úvěr o 660 osob více. Počet klientů s novým úvěrem se však zvýšil pouze ve dvou věkových kategoriích, a to u nejstarší věkové kategorie (podstatně) a pak u lidí ve věku od 35 do 44 let. Z lidí, kteří získali nový krátkodobý úvěr, jich pětina patřila do nejstarší věkové skupiny, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,4 tisíce osob. V průměru si však vypůjčili o téměř tisíc Kč méně než ve stejném období loňského roku. Ve věkové skupině 30 až 34 let se počet lidí s novým úvěrem snížil nejvíce ze všech, ale průměrná částka naopak vzrostla o více než Kč. Ke konci června letošního roku evidoval Bankovní a Nebankovní registr více než 5,6 milionu aktivních úvěrových smluv. Z toho se necelých 5 milionu smluv týkalo krátkodobých úvěrů. Počet smluv se meziročně zvýšil jak u dlouhodobých úvěrů, tak i u krátkodobých. V průměru připadlo na jednu smlouvu 1,3 mil. Kč dlouhodobých úvěrů a necelých 71 tisíc Kč krátkodobých úvěrů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v registrech evidováno o téměř 150 tisíc smluv více. Ve druhém čtvrtletí bylo uzavřeno 343,9 tisíc smluv, což je o 5,4 tisíc nových smluv více než ve stejném období loňského roku. Počet nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně o necelých 300 snížil, zatímco počet nových smluv na krátkodobý úvěr se naopak o 5,7 tisíc zvýšil. Počet smluv na osobní a spotřebitelský úvěr se meziročně o 15,8 tisíc snížil. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů na jejich objemu se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve to bylo 4,9 %. Objem dlouhodobých úvěrů lidí v nejstarší a nejmladší věkové kategorii je sice relativně malý, malý je i počet klientů vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové kategorii. Pokud však člověk v těchto dvou kategoriích dlouhodobý úvěr získá, stane se poměrně rizikovým klientem z hlediska řádného splácení. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2011 se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé. Na rozdíl od dlouhodobých úvěrů nejvíce rizikovou skupinou jsou v tomto případě lidé ve věku 25 až 29 let a lidé v nejstarší věkové kategorii patří k nejméně rizikovým. Objem osobních úvěrů se meziročně snížil o 13,4 mld. Kč na 167,8 mld. Kč. V průměru připadla na jednoho klienta částka 167,5 tisíc Kč, což je o 2,4 tisíce Kč více než ve stejném období loňského roku. Objem spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to o 11,5 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Zvýšila se i částka na klienta, a to o téměř 13 tisíc Kč na 107 tisíc Kč. Dluh na splátkových kartách se o 10 mld. Kč meziročně zvýšil na téměř 32 mld. Kč. Na jednoho klienta připadlo 35 tisíc Kč, což bylo o 6 tisíc více než ve stejném období loňského roku CCB 14 z 14

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Analýza zadluženosti českých domácností

Analýza zadluženosti českých domácností Měšec.cz: Analýza zadluženosti českých domácností 25. října 2005 Úvěry domácnostem patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících služeb, které finanční instituce domácnostem poskytují, a to již téměř tři

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů. Mgr. Michal Němec

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů. Mgr. Michal Němec Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů Mgr. Michal Němec červen 2014 Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Informační společnost v číslech 2015

Informační společnost v číslech 2015 Informační společnost v číslech 2015 Český statistický úřad připravil, na základě výše uvedené datové publikace, souhrnný textový komentář, který obsahuje základní informace o rozšíření a rozvoji využívání

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více