Barometr 2. čtvrtletí 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 2. čtvrtletí 2012"

Transkript

1 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k výše mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5 mld. Kč a objem krátkodobých úvěrů pak 349,3 mld. Kč. Objem celkových úvěrů se meziročně zvýšil o 55,8 mld. Kč. Růst vykázal jak dlouhodobý, tak i krátkodobý dluh, i když rozdílně (viz graf 1). V případě dlouhodobého dluhu (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) to bylo o 51,3 mld. Kč (6 %) a u krátkodobého dluhu o 4,5 mld. Kč (1 %). Graf 1: Dluh obyvatelstva Dosud nesplacený dluh mělo koncem prvního pololetí letošního roku 2,8 milionu osob; 2,5 milionu osob mělo krátkodobý dluh a 622 tisíc pak dluh dlouhodobý. Někteří z klientů měli jak dlouhodobý, tak i krátkodobý dluh. Počet klientů s dlouhodobým dluhem se meziročně zvýšil o téměř 29 tisíc, v případě krátkodobého dluhu jich přibylo méně, a to necelých 12 tisíc. Na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem připadlo koncem června 2012 v průměru 1,5 mil. Kč a na jednoho klienta s krátkodobým úvěrem pak necelých 144 tisíc Kč. Průměrná částka na klienta se meziročně zvýšila v obou případech. Tabulka 1: Úvěry obyvatelstvu za posledních 12 měsíců počátek období nové úvěry splacené úvěry konec období roční změna DD dluh mld. Kč 900,1 180,7 129,3 951,5 51,3 KD dluh mld. Kč 344,8 122,1 117,5 349,3 4,5 DD+KD dluh mld. Kč 1244,9 302,7 246, ,70 55,8 Z hlediska věkových skupin se na meziročním růstu dlouhodobých úvěrů o 51,4 mld. Kč podílely z téměř tří čtvrtin osoby ve věku od 35 do 44 let. Objem dlouhodobých úvěrů v prvních dvou věkových skupinách se naopak meziročně o 5,5 mld. Kč snížil (viz graf 2) CCB 1 z 14

2 Graf 2: Roční změna objemu dlouhodobého dluhu k Na růstu objemu krátkodobých úvěrů v období konce června 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ve výši 4,5 mld. Kč se podílela zejména věková nejstarší skupina (růst o 5,2 mld. Kč), u dvou navazujících věkových kategorií se objem krátkodobých úvěrů meziročně také zvýšil (dohromady o 4,5 mld. Kč). Snížení objemu krátkodobých úvěrů naopak vykázaly první tři věkové kategorie klientů (v souhrnu o 5,4 mld. Kč), k největšímu poklesu došlo u lidí ve věku od 30 do 34 let. Graf 3: Roční změna objemu krátkodobého dluhu k Na přírůstku dlouhodobého dluhu ve druhém čtvrtletí roku 2012 oproti prvnímu čtvrtletí ve výši 12,1 mld. Kč se podílely nově poskytnuté úvěry částkou 48 mld. Kč, splacené úvěry dosáhly výše necelých 36 mld. Kč, jak ukazuje tabulka 2. V případě krátkodobého dluhu byl přírůstek pouze 0,1 mld. Kč, protože objem splacených a nově poskytnutých úvěrů byl téměř totožný (33 mld. Kč, resp. 32,9 mld. Kč). O růst dluhu mezi březnem a červnem se tak zasloužily dlouhodobé úvěry, neboť objem krátkodobých úvěrů zůstal v daném období prakticky totožný CCB 2 z 14

3 Tabulka 2: Vývoj úvěrů ve druhém čtvrtletí 2012 mld. Kč stav k nové úvěry splacené úvěry stav k změna DD 939, ,9 951,5 12,1 KD 349, ,9 349,3 0,1 celkem 1 288,6 80,9 68, ,70 12,1 V období od konce června 2011 do konce června 2012 se celkový objem úvěrů domácností zvýšil o 55,8 mld. Kč. Na tomto růstu participovali zejména lidé ve věku od 35 do 44 let, jejichž úvěry se na celkovém objemu podílely 73 %. Objem celkových úvěrů se také zvýšil i ve dvou nejstarších věkových kategoriích (v souhrnu o 24 mld. Kč). Naproti tomu se ve třech mladších věkových skupinách celkový objem úvěrů meziročně snížil, a to o téměř 9 mld. Kč, nejvíce u lidí ve věku od 25 do 29 let. Podíl krátkodobých úvěrů na celkovém objemu úvěrů se v daném období o 1 procentní bod snížil. Ke snížení došlo u úvěrů lidí ve věku 30 až 54 let, u dalších věkových kategorií se nezměnil. Koncem června 2012 vykázala nejvyšší podíl objemu krátkodobých úvěrů na celkovém objemu úvěrů nejstarší věková kategorie, a to 62 %. V žádné další věkové kategorii nebyl objem krátkodobých úvěrů vyšší než objem úvěrů dlouhodobých. Ke hranici 50% podílu krátkodobých úvěrů na celku se přiblížila ještě nejmladší věková kategorie (47 %). Objem krátkodobých úvěrů lidí ve věku od 30 do 34 let se na celkovém objemu jejich úvěrů podílel pouhými 15 % a 21 % u lidí ve věku od 35 do 44 let. Koncem června roku 2012 mělo dlouhodobé úvěry 15 % lidí z celkového počtu osob ve věku od 35 do 44 let a 14 % v případě osob od 30 do 34 let. 44 % lidí z věkové skupiny od 35 do 44 let mělo krátkodobý úvěr a ve věkové skupině od 45 do 54 let to bylo 38 %. Dlouhodobý pohled Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2010 se objem dlouhodobého dluhu zvýšil o 118 mld. Kč a počet klientů s dlouhodobým dluhem o téměř 65 tisíc. Oproti plynulému růstu dlouhodobého dluhu vykazuje krátkodobý dluh fluktuace mezi čtvrtletími (viz graf 4). I tak se však jeho objem v daném období zvýšil o 25 mld. Kč a počet klientů pak o 212 tis. Kč. Průměrná částka na klienta se od konce září 2010 do konce června 2012 u dlouhodobého dluhu zvýšila o 34,5 tisíc Kč, zatímco u krátkodobého dluhu došlo k poklesu o 2 tisíce Kč. Počet klientů s dlouhodobým úvěrem se v daném období zvýšil o necelých 57 tisíc. Zvýšil se i počet klientů s krátkodobým úvěrem, a to o 241 tisíc. Koncem září 2010 mělo dlouhodobý úvěr 6 % obyvatelstva nad 14 let a krátkodobý úvěr 25 % z nich, koncem června 2012 to bylo již 7 % u dlouhodobých úvěrů a 28 % u úvěrů krátkodobých CCB 3 z 14

4 Graf 4: Vývoj dlouhodobých úvěrů Graf 5: Vývoj krátkodobých úvěrů Věková struktura klientů Jak vyplývá z grafu 6, největší podíl dlouhodobých úvěrů na jejich celkovém objemu patřil koncem června 2012 osobám ve věku od 35 do 44 let, a to 43 %. Čtvrtina dlouhodobého dluhu připadla pak na lidi ve věku od 30 do 34 let. Pouhé 1 % vykázala nejmladší věková skupina a 4 % ta nejstarší. Obdobné proporce dostaneme i pro počet klientů podle věkových skupin. Na osoby ve věku od 30 do 34 let připadla nejvyšší průměrná částka dlouhodobého úvěru, a to téměř 1,8 mil. Kč. Obě sousední věkové skupiny pak měly v průměru necelých 1,7 mil. Kč. Nejnižší průměrná částka na klienta patří nejstarší věkové skupině (600 tisíc Kč). Necelých 7 % obyvatel mělo koncem prvního pololetí dlouhodobý úvěr. Rozdíly mezi věkovými skupinami jsou výrazné. Nejvyšší zastoupení klientů v poměru k počtu obyvatel v dané věkové skupině, a to 15,4 %, měly CCB 4 z 14

5 osoby ve věku 35 až 44 let, a jen o 1 procentní bod méně to bylo u osob ve věku 30 až 34 let. Nejméně zadlužená, co do počtu klientů, byla naopak nejmladší a nejstarší věková skupina (pouze 0,9 %, resp. 1,9 % z nich mělo dlouhodobý úvěr). Graf 6: Struktura dlouhodobých úvěrů k podle věkových skupin Z celkové částky nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů ve druhém čtvrtletí letošního roku (48 mld. Kč) připadlo téměř 40 % na věkovou skupinu 35 až 44 let. Nejméně se na objemu nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů v daném období podílela nejmladší a nejstarší věková supina (dohromady dosáhly pouze 6 %). Nejvyšší průměrnou částku nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů získali ve druhém čtvrtletí lidé ve věku od 30 do 34 let, a to téměř 2,3 mil. Kč. Jen o něco nižší si pak nově v průměru vypůjčili lidé obou sousedních věkových kategorií. Nejnižší průměrnou částku na nově poskytnutý úvěr vykázala nejstarší věková skupina, a to 1 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo nový dlouhodobý úvěr více než 23 tisíc osob. Necelých jich bylo ve věku 35 až 44 let. Nejmenší zastoupení měla nejstarší věková kategorie (844 osob). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl počet klientů, kteří získali nový dlouhodobý úvěr, o necelých 450 osob nižší. Ke snížení počtu klientů nejvíce přispěli lidé ve věku 25 až 29 let. Pouze ve dvou věkových kategoriích se počet klientů s nově získaným úvěrem meziročně nesnížil, a to u lidí ve věku od 35 do 44 let a, i když s podstatně nižší růstem, i u lidí ve věku od 45 do 54 let. Celkový objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů byl koncem června 2012 ve srovnání s červnem 2011 o necelé 2 mld. Kč nižší. Nepatrně nižší byla i průměrná částka připadající na jeden nově poskytnutý dlouhodobý úvěr, a to necelých 32 tisíc Kč. Nejvíce se průměrná částka nově poskytnutých úvěrů meziročně snížila u nejstarší věkové kategorie (o téměř 106 tisíc Kč). Vyšší částku než o rok dříve si v průměru půjčili lidé ve věku od 45 do 54 let a pak také nejmladší věková skupina. Graf 7 ukazuje rozložení krátkodobých úvěrů ke konci června letošního roku mezi věkové skupiny. Z celkové částky krátkodobých úvěrů ve výši 349 mld. Kč patřila téměř jedna třetina lidem ve věku od 35 do 44 let a více CCB 5 z 14

6 než čtvrtina pak osobám od 45 do 55 let. Nejstarší věková skupina obsadila třetí příčku, připadla na ni necelá pětina krátkodobých úvěrů. Graf 7: Struktura krátkodobých úvěrů k podle věkových skupin Nejvyšší průměrnou částku na klienta vykázala koncem června letošního roku skupina osob ve věku od 45 do 55 let, a to necelých 170 tisíc Kč. Nejmenší průměrná částka 80 tisíc Kč připadla na nejmladší věkovou skupinu. Ve věkové kategorii od 35 do 44 let mělo krátkodobý úvěr téměř 44 % osob. Jen o něco méně (38 %) to bylo u osob ve věku od let. Nejnižší míru zatížení krátkodobým úvěrem vykázala nejmladší kategorie (necelých 13 % z nich) a pouze 17 % lidí v nejstarší věkové kategorii mělo krátkodobé úvěry. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšil jak objem krátkodobých úvěrů (o 4,5 mld. Kč), tak i počet klientů (o téměř 12 tisíc). Neplatí to však o všech věkových kategoriích. Ve třech mladších věkových kategoriích obyvatelstva se meziročně snížil jak dluh, tak i počet klientů, a to o více než 5 mld. Kč a téměř o 41 tisíc klientů. O meziroční zvýšení objemu krátkodobých úvěrů a počtu klientů se tak zasloužily tři nejstarší věkové kategorie a v jejich rámci nejvíce nejstarší věková skupina, jejíž krátkodobý dluh se meziročně zvýšil o více než 5 mld. Kč. V důsledku tohoto vývoje se podíl lidí s krátkodobým dluhem na celkovém počtu obyvatel v dané věkové skupině zvýšil z 16 % na 17 %. Tento podíl je však v rámci věkových skupin druhý nejnižší. Nižší je jen u nejmladší věkové skupiny. Ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo téměř 295 tisíc lidí nový krátkodobý úvěr v celkové výši 33 mld. Kč. Téměř třetina z celkového objemu těchto úvěrů připadla na osoby ve věku od 35 až 44 let a necelá čtvrtina pak na osoby ve věku od 45 do 54 let. Nejmenší částí (11 %) se podílela nejmladší věková skupina. Ve srovnání se stejným období loňského roku získalo ve druhém čtvrtletí nový krátkodobý úvěr o 660 osob více. Počet klientů s novým úvěrem se však zvýšil pouze ve dvou věkových kategoriích, a to u nejstarší věkové kategorie (podstatně) a pak u lidí ve věku od 35 do 44 let. Z lidí, kteří získali nový krátkodobý úvěr, jich pětina patřila do nejstarší věkové skupiny, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,4 tisíce osob. V průměru si však vypůjčili o téměř tisíc Kč méně než ve stejném období loňského roku. Ve věkové skupině 30 až 34 let se počet lidí s novým úvěrem snížil nejvíce ze všech, ale průměrná částka naopak vzrostla o více než Kč CCB 6 z 14

7 Úvěrové smlouvy Ke konci června letošního roku evidoval Bankovní a Nebankovní registr více než 5,6 milionu aktivních úvěrových smluv. Z toho se necelých 5 milionu smluv týkalo krátkodobých úvěrů. Počet smluv se meziročně zvýšil jak u dlouhodobých úvěrů, tak i u krátkodobých. V průměru připadlo na jednu smlouvu 1,3 mil. Kč dlouhodobých úvěrů a necelých 71 tisíc Kč krátkodobých úvěrů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v registrech evidováno o téměř 150 tisíc smluv více. Krátkodobých úvěrů se týkalo 87 % smluv z jejich celkového počtu, což je o jeden procentní bod méně, než ve stejném období loňského roku. U dlouhodobých úvěrů se průměrná částka meziročně zvýšila, a to o necelých 14 tisíc Kč, zatímco u krátkodobých úvěrů se naopak o 820 Kč snížila. Koncem června letošního roku připadla na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem 1,1 smlouvy, což je totožný výsledek jako ve stejném období předchozího roku. Na klienta s krátkodobým úvěrem to byly v průměru 2 smlouvy, v předchozím období 1,9 smluv. Z celkového počtu smluv na krátkodobý úvěr ke konci června 2012 se jich téměř polovina týkala osobních a spotřebitelských úvěrů, o rok dříve to bylo 51 %. Graf 8: Počet smluv na dlouhodobý úvěr (stav ke konci období) Ve druhém čtvrtletí bylo uzavřeno 343,9 tisíc úvěrových smluv, což je o 5,4 tisíc nových smluv více než ve stejném období loňského roku. Počet nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně o necelých 300 snížil, zatímco počet nových smluv na krátkodobý úvěr se naopak o 5,7 tisíc zvýšil. Počet smluv na osobní a spotřebitelský úvěr se meziročně o 15,8 tisíc snížil CCB 7 z 14

8 Graf 9: Počet smluv na krátkodobý úvěr (stav ke konci období) U nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně snížila průměrná částka připadající na jednu smlouvu, a to o 46 tisíc Kč na necelé 2 miliony Kč. Průměrná částka na novou smlouvu na krátkodobý úvěr se naopak o 3 tisíce Kč zvýšila a činila 103 tisíc Kč. V rámci posledních pěti čtvrtletí byla průměrná výše dlouhodobých úvěrů připadající na jednu nově uzavřenou smlouvu ve druhém čtvrtletí roku 2012 druhá nejnižší. Ve srovnání s druhým čtvrtletí roku 2011 byla průměrná částka dlouhodobých úvěrů na jednu nově uzavřenou smlouvu o 45,5 tisíc Kč nižší. Graf 10: Průměrná výše dlouhodobých úvěrů na smlouvu uzavřenou v daném čtvrtletí Průměrná výše krátkodobého úvěru připadající na jednu smlouvu uzavřenou ve druhém čtvrtletí letošního roku byla nejvyšší v rámci posledních pěti čtvrtletí. O Kč převýšila průměr z konce června roku Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byla vyšší o téměř 20 tisíc Kč CCB 8 z 14

9 Graf 11: Průměrná výše krátkodobých úvěrů na smlouvu uzavřenou v daném čtvrtletí Platební kázeň Dlouhodobé úvěry Objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením (u kterých se klient opozdil se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících) dosáhla koncem června 2012 výše 15,2 mld. Kč. Nejvíce (38 %) se na této částce podílely úvěry osob ve věku od 35 do 44 let. Tato věková kategorie však má i největší podíl na dlouhodobém dluhu. Nejmenší podíl patřil nejmladší věkové skupině, tj. lidem mezi 15 a 24 rokem věku. Nejvyšší podíl dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením na celkovém objemu dluhu v dané věkové kategorii vykázala nejstarší věková skupina (lidé starší než 55 let), a to 3,2 %. Tedy u 3,2 % objemu jejich dlouhodobých úvěrů existovalo riziko, že dluh nebude řádně splacen. U nejmladší věkové kategorie se dluh ohrožený nesplacením podílel na jejich celkovém dluhu 3 %. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšla věková kategorie 30 až 34 let, u které tento podíl tvořil pouze 1,1 %. Za všechny věkové kategorie se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením podílel na jejich celkovém objemu 1,6 %. Tabulka 3: Podíl ohroženého dlouhodobého dluhu na jeho objemu podle věkových kategorií věk klientů (%) let 3,3 3,1 2,9 2,8 3, let 1,7 1,7 1,6 1,6 1, let 1,0 1,0 1,0 1,0 1, let 1,3 1,2 1,2 1,3 1, let 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 55+ let 2,6 2,4 2,7 2,7 3,2 průměr 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 V průměru se míra selhání u dlouhodobých úvěrů v období červen 2011 až červen 2012 mírně zvýšila v důsledku vývoje v letošním roce, jak uvádí tabulka 3. Graf 12 ukazuje, že tak tomu nebylo u všech věkových CCB 9 z 14

10 kategorií. Nejvyšší zvýšení míry selhání v daném období vykázala nejstarší věková kategorie a naopak nejvíce se v tomto ohledu zlepšila kategorie nejmladších klientů. Graf 12: Míra selhání u dlouhodobého dluhu Na každého klienta, který nezaplatil splátky dlouhodobého úvěru ve třech po sobě jdoucích měsících, připadla v průměru částka nesplacením ohroženého dluhu ve výši 517 tisíc Kč. Největší byla u lidí ve věku 45 až 54 let (540 tisíc Kč) a nejmenší u lidí starších než 55 let (350 tisíc. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve to bylo 4,9 %. Objem dlouhodobých úvěrů lidí v nejstarší a nejmladší věkové kategorii je sice relativně malý, malý je i počet klientů vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové kategorii. Pokud však člověk v těchto dvou kategoriích dlouhodobý úvěr získá, stane se poměrně značně rizikovým klientem z hlediska řádného splácení. Krátkodobé úvěry Objem krátkodobých úvěrů ohrožených nesplacením dosáhl koncem června 2012 výše 28,7 mld. Kč a byl téměř dvojnásobný ve srovnání s objemem dlouhodobých úvěrů. Na tomto objemu se necelou třetinou podíleli lidé ve věku 35 až 44 let a čtvrtinou pak navazující věková skupina (45 až 54 let). Pouze 4 % z celkové částky po splatnosti patřila nejmladší věkové skupině. Objem ohroženého dluhu tří mladších věkových kategorií se na celkovém objemu ohroženého dluhu podílel 26 %. U podílu ohroženého krátkodobého dluhu na jeho objemu nebyly mezi věkovými kategoriemi velké rozdíly (viz tabulka 4). Nejvyšší podíl krátkodobého dluhu ohroženého nesplacením na jeho celkovém objemu vykázala věková skupina od 25 do 29 let (9,4 %) a poté lidé ve věku od 30 do 34 let (8,6 %). Nejlépe si z tohoto hlediska vedla nejstarší věková skupina s podílem ve výši 7,7 % CCB 10 z 14

11 Tabulka 4: Podíl ohroženého krátkodobého dluhu na jeho objemu podle věkových kategorií věk klientů (%) let 10,8 10,5 8,8 8,6 8, let 10,3 10,5 9,3 9,3 9, let 8,8 9,1 8,2 8,4 8, let 8,3 8,8 7,9 8,1 8, let 7,8 8,3 7,5 7,8 8,0 55+ let 7,9 8,4 7,6 7,9 7,7 průměr 8,4 8,9 7,9 8,1 8,2 Podíl ohroženého krátkodobého dluhu na jeho celkovém objemu se od června roku 2011 do června roku 2012 mírně snížil. Nejvýraznější zlepšení prokázala nejmladší věková skupina. Dvě nejstarší věkové kategorie dosahovaly v daném období lepší výsledky než ostatní kategorie. Graf 13: Míra selhání u krátkodobého dluhu Z celkového počtu klientů s krátkodobým úvěrem, kteří se opozdili se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících, jich téměř 30 % bylo ve věku od 35 do 44 let a 22 % ve věku od 45 do 54 let. Pouhými 6 % se na něm podílela nejmladší věková skupina. Z hlediska rizikovosti klientů (podíl klientů, kteří se opozdili se splátkami ve třech po sobě jdoucích měsících na jejich celkovém počtu) vykázala nejhorší výsledky opět věková kategorie od 25 do 29 let, ve které rizikoví klienti představovali 12 % z celkového počtu klientů v této věkové kategorii. Necelých 12 % lidí ve věku od 30 až 34 let z celkového počtu klientů v tomto věku se opozdilo se splátkami svých úvěrů. Nejlépe dopadla opět nejstarší věková kategorie, u které řádně nesplácelo 8,9 %. Jak je vidět, rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími jsou mnohem menší než u dlouhodobých úvěrů. V průměru dlužili řádně nesplácející klienti s krátkodobým úvěrem částku 106 tisíc Kč. Nejvyšší průměrnou částkou se vykázala věková kategorie 45 až 54 let, a to 122 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková kategorie (64 tisíc Kč) CCB 11 z 14

12 Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé. Na rozdíl od dlouhodobých úvěrů nejvíce rizikovou skupinou jsou v tomto případě lidé ve věku 25 až 29 let a lidé v nejstarší věkové kategorii patří k nejméně rizikovým. Dluh podle hlavních dluhových nástrojů Z celkového objemu krátkodobých úvěrů ke konci června 2012 představovaly podstatnou část osobní a spotřebitelské úvěry, a to 72 %. Ve srovnání se stejným období loňského roku se jejich podíl o 2 procentní body snížil. Objem osobních úvěrů se meziročně snížil o 13,4 mld. Kč na 167,8 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to o 11,5 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Objem dluhu ve formě zbývajících dluhových nástrojů se meziročně snížil o 3,7 mld. Kč. Graf 14: Vybrané dluhové nástroje U osobních úvěrů dosáhla koncem června letošního roku průměrná výše úvěru na klienta částky 167,5 tisíc Kč, což je o 2,4 tisíce Kč více než ve stejném období loňského roku. Ještě větší zvýšení zaznamenaly spotřebitelské úvěry, u kterých se průměrná částka na klienta meziročně zvýšila o téměř 13 tisíc Kč na 107 tisíc Kč. U splátkových karet došlo naopak k poklesu průměrné částky na klienta, a to o 6,3 tisíce na necelých 29 tisíc Kč CCB 12 z 14

13 Graf 15: Průměrná výše úvěru na klienta podle vybraných dluhových nástrojů Počet osob, které měly osobní úvěr, se meziročně snížil o téměř 96 tisíc na 1 mil. Meziročně se naopak značně zvýšil počet osob s dluhem na splátkových kartách, a to o 152 tisíc. A o téměř 17 tisíc se také zvýšil počet osob, které měly spotřebitelský úvěr. V období od konce září roku 2010 do konce června roku 2012 se objem krátkodobých úvěrů zvýšil o 25 mld. Kč. K tomuto růstu nejvíce přispěly spotřebitelské úvěry (růst o 18 mld. Kč), přičemž se jeho průměrná výše 107 tisíc Kč byla o Kč nižší. Zvýšil se i objem dluhu na splátkových kartách (růst o 12 mld. Kč) a o 6,6 tisíce Kč byla vyšší i průměrná částka na klienta. Objem osobních úvěrů se v daném období snížil o 6,2 mld. Kč, avšak průměrná částka se zvýšila o 2,5 tisíce Kč na téměř 168 tisíc Kč. Ke snížení došlo v daném období i u finančního leasingu, a to o téměř 10 mld. Kč. Průměrná částka na klienta se v tomto případě také snížila, a to o necelých 40 tisíc Kč na 241 tisíc Kč. Závěr Z údajů Bankovního a Nebankovního registru vyplývá, že objem úvěrů poskytnutých domácnostem dosáhl koncem června 2012 výše mld. Kč, což je o 55,8 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Objem dlouhodobých úvěrů se v daném období zvýšil o 51,3 mld. Kč na 651,5 mld. Kč, objem krátkodobým úvěrů dosáhl výše 349,3 mld. Kč a byl vyšší o 4,5 mld. Kč než o rok dříve. Na růstu objemu dlouhodobých úvěrů se nejvíce podílely úvěry lidí ve věku od 35 do 44 let, na růstu objemu krátkodobých úvěru pak lidé starší než 55 let. Dlouhodobý úvěr mělo koncem června letošního roku necelých 7 % z celkového počtu lidí starších než 14 let a krátkodobý úvěr mělo čtyřikrát více osob (28 %). Ve druhém čtvrtletí získali lidé nové úvěry v celkové výši 81 mld. Kč, ve stejné výši jako ve druhém čtvrtletí loňského roku. O něco se snížil objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů a objem nově poskytovaných krátkodobých úvěrů se naopak o něco zvýšil CCB 13 z 14

14 Celkový objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů byl koncem června 2012 ve srovnání s červnem 2011 o necelé 2 mld. Kč nižší. Nepatrně nižší byla i průměrná částka připadající na jeden nově poskytnutý dlouhodobý úvěr, a to necelých 32 tisíc Kč. Nejvíce se průměrná částka nově poskytnutých úvěrů meziročně snížila u nejstarší věkové kategorie (o téměř 106 tisíc Kč). Vyšší částku než o rok dříve si v průměru půjčili lidé ve věku od 45 do 54 let a pak také nejmladší věková skupina. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku získalo ve druhém čtvrtletí nový krátkodobý úvěr o 660 osob více. Počet klientů s novým úvěrem se však zvýšil pouze ve dvou věkových kategoriích, a to u nejstarší věkové kategorie (podstatně) a pak u lidí ve věku od 35 do 44 let. Z lidí, kteří získali nový krátkodobý úvěr, jich pětina patřila do nejstarší věkové skupiny, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,4 tisíce osob. V průměru si však vypůjčili o téměř tisíc Kč méně než ve stejném období loňského roku. Ve věkové skupině 30 až 34 let se počet lidí s novým úvěrem snížil nejvíce ze všech, ale průměrná částka naopak vzrostla o více než Kč. Ke konci června letošního roku evidoval Bankovní a Nebankovní registr více než 5,6 milionu aktivních úvěrových smluv. Z toho se necelých 5 milionu smluv týkalo krátkodobých úvěrů. Počet smluv se meziročně zvýšil jak u dlouhodobých úvěrů, tak i u krátkodobých. V průměru připadlo na jednu smlouvu 1,3 mil. Kč dlouhodobých úvěrů a necelých 71 tisíc Kč krátkodobých úvěrů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo v registrech evidováno o téměř 150 tisíc smluv více. Ve druhém čtvrtletí bylo uzavřeno 343,9 tisíc smluv, což je o 5,4 tisíc nových smluv více než ve stejném období loňského roku. Počet nových smluv na dlouhodobý úvěr se meziročně o necelých 300 snížil, zatímco počet nových smluv na krátkodobý úvěr se naopak o 5,7 tisíc zvýšil. Počet smluv na osobní a spotřebitelský úvěr se meziročně o 15,8 tisíc snížil. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů na jejich objemu se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve to bylo 4,9 %. Objem dlouhodobých úvěrů lidí v nejstarší a nejmladší věkové kategorii je sice relativně malý, malý je i počet klientů vzhledem k počtu obyvatel v dané věkové kategorii. Pokud však člověk v těchto dvou kategoriích dlouhodobý úvěr získá, stane se poměrně rizikovým klientem z hlediska řádného splácení. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2011 se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé. Na rozdíl od dlouhodobých úvěrů nejvíce rizikovou skupinou jsou v tomto případě lidé ve věku 25 až 29 let a lidé v nejstarší věkové kategorii patří k nejméně rizikovým. Objem osobních úvěrů se meziročně snížil o 13,4 mld. Kč na 167,8 mld. Kč. V průměru připadla na jednoho klienta částka 167,5 tisíc Kč, což je o 2,4 tisíce Kč více než ve stejném období loňského roku. Objem spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to o 11,5 mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Zvýšila se i částka na klienta, a to o téměř 13 tisíc Kč na 107 tisíc Kč. Dluh na splátkových kartách se o 10 mld. Kč meziročně zvýšil na téměř 32 mld. Kč. Na jednoho klienta připadlo 35 tisíc Kč, což bylo o 6 tisíc více než ve stejném období loňského roku CCB 14 z 14

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2011) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Index Cribis nemocnice OS

Index Cribis nemocnice OS podíl na celku Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2013) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CRIF Czech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

PRAHA CZ VZOROVÁ,431 77777 PRAHA CZ

PRAHA CZ VZOROVÁ,431 77777 PRAHA CZ VÝPIS Z NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ 24.02.2014 15:03:28 str. 1/7 OSOBNÍ DATA Nalezeno Kód: B000000000 Jméno: EDUARD Příjmení: NERAD Pohlaví: Muž Rodné číslo: 777777/1111 Datum narození:

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Obec Chýně Zpráva o hospodaření za období 2010-2013

Obec Chýně Zpráva o hospodaření za období 2010-2013 Obec Chýně Zpráva o hospodaření za období 2010-2013 Autoři: Věra Kameníčková Jan Cikler Ondřej Pirohanič Barbora Laušmanová Praha, 2014 PROHLÁŠENÍ Tato Zpráva o hospodaření obce Chýně za období 2010 2013

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Hospodářský vývoj České republiky se po většinu roku 2007 vyznačoval stabilitou a vytvářel relativně příznivé prostředí pro hospodaření

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 25. srpna 2014 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 2 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 3 3. ROZVAHA... 5 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 6 5. FINANČNÍ

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více