DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, SENOŽATY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY"

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: Fax: Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú /0100 IČO: Dohoda o přijetí dítěte do Dětského domova Senožaty, příspěvkové organizace, jako do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zřizovatelem zařízení je Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57. Dohoda se uzavírá mezi: Dětským domovem Senožaty, Senožaty 199, příspěvkovou organizací, IČO zastoupeným: ředitelkou Mgr. Martinou Buchalovou Horskou a zákonným zástupcem dítěte... příjmení, jméno narozen(a) trvalé bydliště příjmení, jméno narozen(a) trvalé bydliště

2 uzavírají podle ustanovení 42, odstavec 5, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu: Nezletilý /á/:... narozen /a/:... trvalé bydliště: : se přijímá do Dětského domova v Senožatech, jako do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to ode dne: hod: Důvod umístění: Údaje o zdravotním stavu dítěte: Lékařská péče v zařízení je zajištěna na dětském oddělení Nemocnice Pelhřimov. Podepsaný zákonný zástupce 1. bere na vědomí, že při pobytu v Dětském domově Senožaty, jako v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na pobyt nezl. se vztahují pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení, 2. bere na vědomí, že zařízení je povinno dle 42 odst. 9 zákona č. 359/1999 Sb. oznámit přijetí dítěte do zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 3. bere na vědomí, že v případě pobytu dítěte trvajícího déle než 6 měsíců, se na svěřené dítě pohlíží jako na dítě, na něž je sociálně-právní ochrana zaměřena ve smyslu 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., a zařízení je povinno tuto skutečnost oznámit úřadu dle bodu 2. ve smyslu 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. k realizaci dalších opatření, - 2 -

3 4. vyjadřuje tímto svůj souhlas s tím, aby a/ nezletilé navštěvovaly v dětském domově tyto osoby: b/ informace o dítěti byly podávány těmto osobám: c/ dítě bylo předáváno k vycházkám nebo pobývalo u těchto osob: personál DD d/ informace o provozu a návštěvních hodinách DD Senožaty: 1/ Telefonovat do DD na tel. č ( pondělí až pátek hodin ) Informace Vám podá: ředitelka DD Mgr. Martina Buchalová Horská sociální pracovnice Burdová Dana vedoucí vychovatelka Ješátková Michaela na tel. č ( v ostatním čase ) provoz DD - ošetřující personál DD 2/ Psát, event. poslat balíček do DD na adresu: Dětský domov Senožaty Senožaty - 3 -

4 3/ Osobní návštěva v DD Návštěvy jsou každý den - dopoledne od 9,30-11,00 hodin odpoledne od hodin ( doporučujeme předem zavolat, aby děti nestonaly nebo nebyly mimo DD - na vycházce, výletě apod. ) Zákonný zástupce dítěte se zavazuje platit za kalendářní měsíc příspěvek na úhradu pobytu a péče v Dětském domově Senožaty, jako v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce - hotově v pokladně Dětského domova, složenkou nebo převodem na účet DD Senožaty u KB, č.ú /0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte. - Výše příspěvku se stanoví v souladu s 42c, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to zvláštní přílohou - " Dohoda o příspěvku na úhradu pobytu a péče v Dětském domově Senožaty, jako v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc." Pokud se Dětskému domovu Senožaty vyplácí přídavek na dítě, příspěvek se snižuje o jeho výši. - Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. - Příspěvek na úhradu pobytu a péče se na žádost osob uvedených v 452b odst. 1 nebo z podnětu zařízení se sníží nebo nevyžaduje, jestliže po zaplacení by příjem zákonného zástupce nebo příjem jeho rodiny poklesl pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. Příspěvek se rovněž nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce nebo osoba společně s ním posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/2006 Sb.). - Doklady pro nevyžadování příspěvku předloží zákonný zástupce do 8 dnů od přijetí dítěte do Dětského domova Senožaty a dále vždy po uplynutí šesti měsíců od posledního doložení příjmu prokáže, že splňuje podmínky pro nevyžadování příspěvku. V případě nesplnění těchto povinností bude příspěvek vyměřen. - Příspěvek náleží Dětskému domovu Senožaty od prvního dne pobytu dítěte v zařízení, pokud bylo dítě k pobytu přijato v době do hodin. - Pobývá-li dítě mimo zařízení po dobu alespoň dvou dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za každý takový den o jednu třicetinu. Denní úhrada se nesnižuje, odejde-li dítě ze zařízení v době po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou. - Po skončení pobytu dítěte v Dětském domově Senožaty, provede zařízení vyúčtování přeplatku nebo nedoplatku. - Jestliže by dlužná částka nebyla dobrovolně zaplacena, bude vymáhána výkonem rozhodnutí (exekucí)

5 V Senožatech dne.. zákonný zástupce... ředitelka Mgr. Martina Buchalová Horská (v.z. zástupkyně ředitelky) Příloha: "Dohoda o příspěvku na pobyt a péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc." - 5 -

6 DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: Fax: Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú /0100 IČO: Dohoda o příspěvku na pobyt a péči v Dětském domově Senožaty, příspěvkové organizaci, jako v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zřizovatelem zařízení je Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57. Dohoda se uzavírá mezi: Dětským domovem Senožaty, Senožaty 199, příspěvkovou organizací, IČO zastoupeným: ředitelkou Mgr. Martinou Buchalovou Horskou a zákonným zástupcem dítěte příjmení a jméno narozen(a) č. OP / č. Pasu trvalé bydliště příjmení a jméno narozen č. OP / č. Pasu trvalé bydliště - 6 -

7 uzavírají ve smyslu ustanovení 42, odstavec 8, písm. i, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu: Dne byl(a) nezl. nar.: přijat(a) do péče Dětského domova Senožaty, přísp. organizace, jako do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje od.201 zaplatit příspěvek na pobyt a péči, v částce... Kč/měsíčně, k rukám Dětského domova Senožaty, a to nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Platby je možné provádět hotově v pokladně dětského domova, složenkou nebo převodem na účet DD Senožaty u KB, č. účtu , kod banky: 0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte. Po skončení pobytu dítěte v Dětském domově Senožaty, příspěvkové organizaci, provede zařízení vyúčtování přeplatku nebo nedoplatku. Jestliže by dlužná částka nebyla dobrovolně zaplacena, bude vymáhána výkonem rozhodnutí (exekucí). V Senožatech dne zákonný zástupce dítěte ředitelka DD (v.z. zástupkyně ředitelky) - 7 -

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 206/2009 Sb. - stav k 7. 7.2009 206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více