Slovo redakce. Letošní ples naší školy našima očima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redakce. Letošní ples naší školy našima očima"

Transkript

1

2 Slovo redakce Vážený učitelský sbore, drazí studenti. dostává se Vám do rukou druhé číslo obnoveného školního časopisu. I nás samotné překvapila vlna zájmu, která se vzedmula po vydání prvního prosincového čísla. Všem velmi děkujeme za podporu a postřehy, které nám dodávají inspiraci a chuť pokračovat. Byli bychom rádi, kdyby se našimi společnými silami stal časopis vskutku školním. A co naleznete v prvním čísle roku nového? Pokusili jsme se opět nalézt témata, která jsou nejen zajímavá a snad třeba i trochu pomohou ve výuce. Také bychom Vás rádi poprosili, abyste přispívali podněty a návrhy na tvorbu únorového vydání. Máte možnost na facebooku ve skupině Okvětní lístky, nosit návrhy písemně do kabinetu A405 a nakonec i kontaktovat jednotlivé redaktory. Ale dost bylo úřadování, máme tu rok 2010, rok, který je patrně posledním, kdy se bude maturovat dle dosavadního systému maturit. To nás přivádí na téma maturitního plesu v sobotu 9.1. jako tradičně v Lucerně. Naši investigativci se vypravili přímo na místo, aby pro Vás připravili napínavou reportáž z průběhu. Více na dalších stranách. S příchodem nového roku jsou spojena zejména různá předsevzetí. My bychom pro naše čtenáře měli také několik přání. Pro všechny bez výjimky hlavně zdraví, pro maturanty úspěšné složení maturitních zkoušek, ostatní studenti ať pracují nejen v lednu, ale stejně i v únoru, březnu A v neposlední řadě pro naše ctěné pedagogy vesmírných dálav dosahující trpělivost. Budou ji potřebovat. Ostatně jako každý jiný rok. Vaše redakce Letošní ples naší školy našima očima Letošní jubilejní 50. maturitní ples byl zahájen slavnostním proslovem studentů Miroslava Purmanna a Gábiny Kulhavé jménem celého maturitního ročníku. Čekání na nástup prvních ročníků zpříjemnilo účastníkům první z celé řady předtančení v podání studentů naší školy. Po něm se již parket zaplnil mladými nadějemi našeho ústavu. Na jejich očích bylo znát nervózní očekávání z toho, co je čeká, nejen po zbytek večera, ale také následující léta studia. Čas mezi nástupy vyplnila další předtančení a poté již nastal vrchol celého večera. Okamžik, pro nějž se tu většina hostů sešla. Maturanty při vstupu do hlavního sálu doprovodila hudba z filmu Requiem za sen. Každá skupinka utvořila útvar, který při troše fantazie připomínal kruh. V nitru obrazce vždy zaujímal pozici třídní učitel se svým pomocným šerpovacím personálem alias šerpou. Nelze zamlčet, že třída 4.E pojala nápis na maturitní šerpě vskutku originálně, kdy místo známého rčení: Alea iacta est (Kostky jsou vrženy), přišla s neortodoxním: Illea iacta est, což znamená Střeva jsou vržena. Díky zdravotnickému zaměření naší školy se ukázalo toto úsloví vhodnějším než původně zamýšlené. I při současné finanční krizi se našlo dost štědrých mecenášů, kteří nelitovali obdarovat zlatkou právě ošerpované maturanty. Společenské tance odstartovalo sólo maturujících s vyučujícími a rodiči. Dopadlo to dobře, všichni přežili. Taneční zábava byla přerušena pouze mezi desátou a jedenáctou hodinou dvěma půlnočními překvapeními. V prvním se svou třídou 4.AL excelovala pohybově velmi nadaná paní profesorka Jirkovská. V druhém jsme se se 4.E přenesli do kravína až v dalekých jihočeských Hošticích. Maturitní ples byl posléze ukončen a většina zábavychtivých se odebrala na After party do klubu P. M. Už při příchodu nás trochu zarazila dlouhá fronta na šatnu, která se stejně během pár vln příchozích přeplnila. Parket byl během chvilky zaplněn tancechtivými odvážlivci a atmosféra se začala s přibývajícím alkoholem - omlouvám se, překlep:o), s přibývající dobrou náladou zpestřovat a vřít. Myslím si, že každý účastník si zde našel své. Já odcházel něco po čtvrté hodině ranní a ještě se zde přesmíru žilo :o) Vaše redakce

3 Aktuálně: Nový trestní zákoník Od je účinný nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Je to nejrozsáhlejší změna našeho právního systému za několik posledních let. Předchozí trestní zákoník byl schválen v roce 1961 (č. 140/1961 Sb., trestní zákon), který byl podle informací ministerstva spravedlnosti 70x novelizován. Zákoník je strukturován do dvou částí: části obecné, která upravuje základní rámec trestní odpovědnosti a trestních sankcí, a část zvláštní, která přesně definuje konkrétní trestné činy a jejich skutkovou podstatu, přičemž právě v této oblasti je mnohem přesnější než do konce loňského roku platný zákon. Nový zákoník se řídí pravidlem, že je pokud možno nutné nejprve uplatňovat mimotrestní prostředky. Zároveň také přesněji hierarchizuje závažnost jednotlivých trestných činů tak, že za nejzávažnější trestný čin, pro který se tedy zároveň uplatňují i nejpřísnější tresty odnětí svobody, se nově považuje vražda. Trestné činy se také nově dělí na přečin a zločin, přičemž u prvního z nich se pohybuje trestní sazba maximálně do 5 let odnětí svobody, zatímco u zločinů jde až o doživotí. U nejzávažnějších zločinů se zvyšuje maximální trestní sazba z patnácti na dvacet let, výjimečným trestem je pak odnětí svobody dokonce až na 30 let (dosud 20 let). Trestně odpovědná je přitom podle nového trestního zákoníku osoba od 15 let věku (původně zavedená hranice 14 let byla novelou ještě před nabytím účinnosti zákona znovu posunuta o jeden rok nahoru). Deset nejvýraznějších změn: 1. Za vraždu osmnáct let vězení o tři roky se zvyšuje hranice trestu za úmyslné zabití člověka. Nově je základní sazba let. Za předem naplánovanou vraždu to bude ještě o dva roky více. Přitvrzuje se i v dalších násilných deliktech a u recidivistů lze udělit výjimečný trest do 30 let nebo doživotí. 2. Rozlišení zabití a vraždy mírněji se posuzuje zabití člověka v reakci na předchozí situaci. Třeba v situaci, kdy manžel dlouhodobě a brutálně týrá svoji ženu a ta ho v silném rozrušení zabije. Není posuzována jako vražda, ale zabití se sazbou Rozlišení tvrdých a měkkých drog neznamená, že se drogy legalizují, ale přesněji se rozlišují tresty za držení tzv. měkkých a tvrdých drog, určuje se také (společně s nařízením vlády), kdy bude držení drogy považováno za přestupek a kdy za trestný čin. 4. Domácí vězení až na dva roky soudci mohou dle nového zákoníku uložit za méně závažná provinění alternativní trest tzv. domácího vězení. Takto potrestaný člověk by nesměl od 20:00 do 5:00 ráno vycházet z domu. Kontrola měla být prováděna skrze elektronické náramky, ale díky nedostatku financí budou kontrolu provádět zatím probační úředníci. 5. Zákaz prostituce u míst, kde se schází děti nově je zaveden trestný čin prostituce ohrožující mravní vývoj dětí pro lehké ženy, co nabízí své služby v blízkosti škol nebo míst, kde se shromažďují děti. Trestán bude sazbou až dva roky. 6. Zákaz vstupu na stadion fanouškovi, který během sportovní akce spáchá výtržnost, může být uložen až desetiletý zákaz vstupu na stadion a povinnost hlásit se na policejní služebně. 7. Za neplacení alimentů do vězení naplnění skutkové podstaty zanedbání povinné výživy, tedy neplacení alimentů déle než 4 měsíce, bude trestán odnětím svobody až do dvou let. 8. Vězení pro stalkery až na tři roky může být poslán za mříže člověk, který se dopustí nebezpečného pronásledování, dosud bylo toto chování jen obtížně postižitelné. 9. Přísnější tresty za týrání zvířat až na dva roky bude poslán do vezení ten, kdo se dopustí týrání zvířete, postižitelné bude i nestarání se o zvíře. 10. Peněžitý trest až 36,5 milionu Kč zvýšení peněžité pokuty z 5 milionů s přihlédnutím k finanční situaci obviněného. Karel

4 Anketa na naší škole......na téma Domácí vězení Martin Dvořák (4.AL) Podle mě je to dobrý nápad, určitě bych to dal za menší zločiny. Taky si myslím, že nebudou tolik přeplněné věznice a hlavně to nebude pro stát tolik nákladné. Anna Klinderová + Anna Rusnáková (3.E) Já ani nevím, že něco takového je. Ale myslím si, že je to dobrý nápad, protože být doma je někdy horší než být ve vězení. Ale také je k tomu nevhodný právní a státní systém a také nejsou kapacity na to uhlídat. Láďa Šustr (2.BL) Je to dobře je to akorát pro ty střední zločiny, které si nezaslouží jít do vězení, ale je pro ně málo, aby měli jen veřejně prospěšné práce. A hlavně to podle mě náš systém nezvládne. Silvie Šagátová (1.AK) Je to určitě vhodné, je to taková zlatá střední cesta, ale určitě s tím, jako se vším, budou problémy, má to své pro a proti ukáže až čas. A taky si myslím, že by o tom měla veřejnost dostat více informací. Mgr. Jaroslav Ryšavý Určitě se mi to nelíbí, moc nápravné to není. Lépe by se třeba měly udělovat i milosti.. A mnohem levnější pro stát je, když si odpracují veřejně prospěšné práce, pořád přece říkají, že stát nemá peníze.. A pokud to má být domácí vězení, tak ho udělovat přiměřeně zločinu. Martin

5 10 otázek pro pana profesora Mgr. Jaroslava Ryšavého 1. Na svět přišel v Pardubicích, jednom z nejkrásnějších východočeských měst. 2. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor matematika a chemie. Mezi oblíbené předměty patřily, jak jinak, matematika a chemie, však ty méně oblíbené byly jazyky. 3. Od roku 1990 učil na hotelové škole, kde krom svých předmětů ještě učil podobné potraviny a výživu. 4. Mimo školství pracoval jako vedoucí obchodního oddělení v mezinárodní firmě, která obstarávala správu budov. 5. U nás na škole je pátým rokem, tudíž od roku 2006 a učí zde matematiku a chemii. Má na starost třídu 2.AL jako třídní profesor. 6. Je svobodný a bezdětný. 7. Ve volném čase se věnuje hlavně své pět a půlleté psí slečně labradorce Barče, kterou má od jejich devíti měsíců. Dále rád sportuje, jezdí na kole a plave, v zimě běžkuje. 8. Mezi jeho oblíbená jídla patří svíčková a celkově česká kuchyně. Rád se napije džusu a pije kávu, u které říká, že by jí měl pít méně:o) Z literatury preferuje sci-fi žánr. V televizi se rád podivá na dobrou starou českou nebo francouzskou komedii. 9. Na Otázku z řad čtenářů, jaká je jeho největší neřest, odpověděl, že cigarety, i když nějakou dobu už nekouří. 10. Jeho dětským snem bylo stát se letcem nebo popelářem, v pozdějším věku si přál pracovat s lidmi. Velice děkujeme panu profesorovi za ochotu odpovídat a za dobrou náladu při zpovědi:o) Příště se můžete těšit na odpovědi nové paní profesorky Mgr. Jany Königsmarkové Ouha. Jak jste si jistě všimli, zbytek této stránky je téměř nevyužit. Skutečně to není chyba tisku. Od příštího čísla tu může být Váš příspěvek!!!! Rádi poskytneme prostor talentovaným autorům, a proto nám noste vaše příspěvky. Nejlepší si zde budete moci přečíst.

6 Klub přátel Prahy Příběh země Ve středu se několik historie chtivých nadšenců sešlo na Václavském náměstí. Po čekání na poslední opozdilce se celá výprava vydala do nové budovy Národního muzea, kde nám velmi ochotnými zaměstnanci bylo sděleno, že si celé muzeum užívá Košické zlato bez nás. A pokud nejsme pozváni, máme smůlu. Po chvíli přemýšlení, zda nevyrobíme falešné pozvánky, nebo se budeme tvářit jako univerzitní profesoři, jsme další přesvědčování vzdali a zostuzeni odešli. Kreativní vedení exkurze se během chvíle dohodlo na plánu B, tedy návštěvě hlavní budovy Národního muzea, kde k našemu velkému potěšení probíhala právě výstava Příběh Země. Přímo po vstupu do expozice jsme narazili na tvrdé jádro. Kdo by však čekal rozvášněné fotbalové fanoušky, byl by zklamán, šlo o tvrdé jádro země, neboť se skládá ze samého železa. Konec konců nad model Země v obří velikosti jsme vystoupili po připravené rampě, zároveň jsme sledovali na druhé straně haly vyobrazení vulkanické činnosti opět téměř v měřítku 1:1. Celá výstava byla rozdělena do sekcí podle období. Ve všech prostorech se nacházely interaktivní tabule, na nichž jsme si mohli vyzkoušet různé hry k zobrazovaným tématům. Největší úspěch měl vývoj stravování člověka. Od Australopitheca po Homo sapiens. Naše politické vedení exkurze zaznamenalo kolosální úspěch, kdy dosáhlo 96%. Ani jako Neandrtálci by tedy nevyhynuli. V dalších částech expozice byly vystaveny artefakty rostlin a živočichů, byla zde i sekce o enviromentální výchově. Celá výprava se pak zastavila u velké mapy ČR, kde nám jednou ze studentek byla s vážnou tváří položena zásadní otázka: Jak se jmenuje vyhaslá sopka v Praze? Skoro až zahanbeně jsme klopili zrak k zemi, čekali na odpověď, jak na poslední ortel A nechali se podat. Odpověď byla věru šokující: Je to Říp, nevzdělanci. Po této větě jsme raději zamířili do jeskyní a nechali se unášet jejich krásami. Expozice české speleologické společnosti se nacházela o patro níž a jejím centrem byla napodobenina jeskyně, kde si někteří hráli na permoníky a jiní na upíry. Protože se již blížila zavírací hodina muzea, museli jsme však zamířit k šatnám a domů. Dvě hodiny strávené v Národním muzeu však rozhodně nebyly zbytečně promarněné. Pozvánka Klubu přátel Prahy Mobilisace 1938 KDE: Armádní muzeum Žižkov, U Památníku 2, Praha 3 KDY: středa od 16:00 do 18:00 SRAZ: v 15:45 nástupiště metra C Florenc (červená linie) CENA: vstup zdarma

7 Událost měsíce Mezi významné události, které ovlivnily chod světových dějin, se řadí 30. leden 1933, kdy se Adolf Hitler, vůdce NSDAP, stal říšským kancléřem. Této události předcházela Hitlerova neúspěšná kandidatura na prezidenta v roce Volbám předcházela masivní kampaň, ve které mu pomáhal jeho pozdější ministr propagandy doktor Joseph Goebbels. Měl velkou finanční podporu od obchodních a finančních magnátů. Ta mu umožňovala používat letadlo, díky němuž dokázal rychle cestovat a během jednoho dne měl i čtyři proslovy. Přesto se mu nepodařilo zvítězit. V prvním kole získal 30,1 % hlasů, zatímco jeho hlavní protivník a stávající prezident Hindenburg 49,6 %. Ostatní dva kandidáti zůstali s velkým odstupem vzadu. Protože ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu, rozhodovalo se ve druhém kole. Ve druhém kole získal 36 % hlasů a Hindenburg přes 53 %, což ukazuje, že si větší část národa Hitlera jako prezidenta nepřála. Hitler se dostal k moci, přestože nedosáhl přesvědčivého volebního vítězství. Kancléřem by se nestal, kdyby v lednu 1933 nestál v čele nejsilnější strany. Při posledních volbách Výmarské republiky do Říšského sněmu (6. listopadu 1932) ztratili nacionální socialisté (NSDAP) oproti volbám 31. července 1932 dva miliony hlasů, zatímco komunisté získali dalších hlasů a dosáhli magického počtu 100 mandátů v říšském sněmu. Úspěch komunistů (KPD) vyvolával strach před občanskou válkou a tento strach se stal nejsilnějším Hitlerovým spojencem. Po neúspěšných pokusech ve vedení vlády kancléři Brünningem a von Papenem se Hindenburg pod tlakem těchto okolností rozhodl jmenovat Hitlera kancléřem. Ten ve svých volebních bojích raných třicátých let nezapíral svou nenávist vůči Židům, ale ani ji nestavěl do popředí. Poté, co se Hitler dostal k moci, začal uskutečňovat svoji politiku a pokoušel se zlikvidovat své odpůrce. Požár Říšského sněmu z 27. února, který zinscenovali sami nacisté, mu poskytl příležitost začít s útokem na komunisty. Mezi dělnictvem, o jehož přízeň velmi stál, by s podobnými hesly nezískal mnoho hlasů. Ve vzdělaných a majetných vrstvách, u malých živnostníků a sedláků byly protižidovské předsudky velmi rozšířené, hlučný antisemitismus však byl považován za špatný. Následovaly události, které vedly k největší válce v historii. V roce 1934 se Hitler rozhodl zbavit těch členů SA (úderné oddíly) a NSDAP, kteří stále ještě věřili v socialistickou revoluci a svým násilím začali znervózňovat voliče i konzervativní obchodní kruhy, které tajně podporovaly Hitlera. Zároveň byly SA velkou překážkou na cestě sbližování Hitlera a tradičně konzervativního reichswehru (říšské armády). Hitler si uvědomoval, že bez podpory armády a jejích důstojníků se mu nemůže podařit skutečně se dostat k moci. Zavraždění mnoha politických odpůrců, konkurentů ve vlastní straně a především Röhma vešlo do dějin jako Noc dlouhých nožů (29. až 30. června). 16. března 1934 byla znovu zavedena všeobecná branná povinnost, která byla zakázána v důsledku versaillského míru z roku září 1935 byly v Norimberku prohlášeny tzv. Norimberské zákony. Jednalo se o zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti, který také zbavoval všechny židy práv. Později uzavřel spojenectví s fašistickou Itálií, která byla po napadení Habeše izolována. Proto Hitler musel dávat pozor, aby se kvůli Itálii nedostal do rozporů s Velkou Británií. Dne 7. března 1936 Německo vypovědělo Locarnskou smlouvu a obsadilo demilitarizované území v Porýní. Roku 1936 a 1937 došlo k vypracování plánů, které vedly k tomu, že 12. března 1938 Hitler vynutil souhlas rakouského kancléře k obsazení Rakouska a německá vojska okupovala Rakousko. 29. září 1938 došlo k Mnichovské konferenci, které okleštilo Československo. 1. září 1939 bylo Polsko přepadeno Německem a 3. září vyhlásila Velká Británie a Francie Něměcku válku. Martin

8 Osobnost měsíce Sir Winston Churchill byl britský politik, voják, premiér Velké Británie v letech 1940 až1945 a 1951 až 1955, historik a spisovatel (v roce 1953 obdržel Nobelovu cenu - Šest svazků Dějin druhé světové války). Winston Leonardo Spencer-Churchill se narodil 30.listopadu 1874 na zámku Blenheim ve Woodstocku, hrabství Oxfordshire. Jeho snem bylo dostat se na vojenskou akademii, tento sen se splnil v roce 1893 a na třetí pokus se stal vojenským kadetem na Královské vojenské akademii v Sandhurstu. Během svého působení v armádě se zúčastnil nejdříve boje v západní Indii proti divokým kočovným kmenům. Působil zde, jako válečný dopisovatel. Jako syn prominentního politika a člena parlamentu se pokusil prosadit v politice. První kandidatura do Dolní sněmovny v roce 1899 za konzervativce mu nevyšla. V říjnu roku 1900 se konaly nové volby, v nichž Churchill využil své popularity z Búrské války a byl zvolen ve volebním obvodu Oldham za konzervativce. Během svého působení ve vládě byl ministrem obchodu a lordem admirality (ministr námořnictví), kde před 1. sv. válkou důrazně prosazoval, aby měla Británie převahu na moři. V roce 1915 byl pro neúspěšné velení odvolán, ve stejném roce nastoupil opět do armády, do hodnosti majora. Nakonec se bojů neúčastnil. Poté byl jmenován ministrem pro výrobu válečného materiálu a při Velké říjnové socialistické revoluci v Rusku prosazoval nejtvrdší zásah, podle jeho slov bylo třeba bolševismus,,zadusit ještě v kolébce. Po roce 1930 se stáhl do ústraní. Přesto byl stále aktivní ve svých kritických projevech v parlamentu. Jeho postoj k nacismu se projevil při zahraniční politice premiéra Chamberlaina, tzv. Appeasementu, kdy tvrdě kritizoval ústupky, které byly učiněny Hitlerovi a jeho spojencům. 1. září 1939 bylo Polsko napadeno Německem a 3. září vstoupila Británie do války. Následujícího dne se Winston Churchill stal opět prvním lordem admirality. Při jeho návratu do úřadu, si podřízení předávali tuto informaci heslem,,winston is back- winston je zpět. Během tzv. podivné války se ukázal být jedním z nejaktivnějších ministrů, kdy jediná výrazná aktivita probíhala na moři. V květnu 1940 se stal Winston Churchill ministerským předsedou (rozhodovalo se mezi ním a lordem Halifaxem) a 13. května pronesl ve sněmovně známý projev o krvi, slzách a potu a odsunul do pozadí prominentní politiky appeasementu. Během II. světové války byl vůdčí osobností Spojenců. V době nemoci amerického prezidenta Roosevelta byl v podstatě jediným demokratem při politickém dělení Evropy ve snaze co nejvíce omezit vliv Sovětského svazu, jmenovitě Stalina, učinil mnoho kontroverzních rozhodnutí. Například uznání hranice Polska a SSSR z roku Spojence v rozhodování o Evropě získal až s novým prezidentem USA Harry Trumanem. Churchill se jako premiér VB účastnil konferencí v Teheránu, na Jaltě a v Postupimi, kde zastupoval nejslabšího spojence, ale snažil se aby tomu tak nebylo. Dostalo se mu všeobecné popularity hlavně díky burcujícím projevům během letecké bitvy o Británii. Lidé ale měli v živé paměti chyby konzervativců ve 30. letech a tak v červnu 1945 prohráli volby a Churchill odstoupil z funkce ministerského předsedy. Mnozí si mysleli, že v sedmdesáti letech odejde do důchodu, ale Churchill pracoval na svém návratu, napsal dílo za které dostal Nobelovu cenu a odmítl titul vévody, který by mu umožnil vstup do Horní sněmovny. Jeho Fultonský projev je znám použitím termínu,,železná opona. Výrok, který původně pronesl Goebbles. Tento pojem se uchytil pro označení hranice mezi demokracií a rudou diktaturou. V roce 1951 jeho strana vyhrála volby a Winston mohl slavit návrat do premiérského křesla. 5.dubna 1955 kvůli zdravotnímu stavu odstoupil z funkce. 15.ledna 1965 měl záchvat mrtvice a umírá o devět dní později 24.ledna. Jeho pohřeb byl prvním státním pohřbem, kterým byl vyznamenán nečlen královské rodiny od smrti polního maršála lorda Robetrse z Kandaharu v roce Jeho pohřeb 30. ledna se zároveň stal přehlídkou světových politických osobností, překonanou až pohřbem papeže Jana Pavla II. v roce Martin

9 Přečetli jsme za Vás Robert MERLE byl francouzský romanopisec, dramatik, literární historik, překladatel a profesor anglické a americké literatury. Proslul například utopickým sci-fi románem Malevil či třináctidílnou historickou ságou Dědictví otců. Některé jeho romány byly také úspěšně zfilmovány. Narodil 28. srpna 1908 v alžírském městě Tébessa jako syn francouzského důstojníka. V roce 1918 se rodina přestěhovala do Francie. Vystudoval filosofii a anglistiku, učil a překládal. Během druhé světové války se zúčastnil bojů o Dunkerque v roce 1940, kdy padl do zajetí. Z této zkušenosti čerpal ve své prvotině Víkend na Zuydcoote. Ve svých dílech neskrýval levicové a především humanistické založení. Psal romány válečné, politické, sociálně zaměřené, satiricko-realistické, také utopie a sci-fi s filosofickým podtextem, snad nejúspěšnější byly ovšem jeho romány historické. Ve svých dílech se Merle zabýval otázkou rasismu, zla, fanatismu, společenského útlaku, válek a hledáním jejich kořenů v lidské psychice a společnosti. Své romány situoval do druhé světové války, smyšlené současnosti či do Pacifiku 19. století (Ostrov). Robert je i autorem biografie kubánského revolucionáře a dnešního prezidenta Fidela Castra (Útok na kasárna). Zemřel ve věku 95 let v domě v La Malmaison u Paříže, když mu selhalo srdce. Smrt je mým řemeslem Román vypráví životní příběh postavy Rudolfa Langa (ve skutečnosti Rudolfa Hösse) v rozmezí let 1913 až V mládí je Rudolf deprimován svým přísným otcem, který si výslovně přeje, aby se Rudolf stal knězem a vykoupil tak hříchy celé své rodiny. Rudolf ale kvůli incidentu na školním dvoře ztratí víru v Boha a jeho jedinou církví se stává Německo, snaží se být prospěšný vlasti. Smysl života najde až v přísném a organizovaném vojenském životě, kdy se postupně účastní několika bitev 1. světové války a nakonec skončí nezaměstnaný a hladový. Před sebevraždou ho zachrání až vstup do NSDAP, členství ve straně mu znovu dává pocit sounáležitosti. Po nějaké době ho strana přeloží na statek barona von Jeseritze, který si mladíka svým způsobem oblíbí a nabídne mu vlastní statek, pokud bude schopen vše opravit. Rudolf dře a úkol nakonec splní, takže se stěhuje na statek, kde je svým vlastním pánem, se svou manželkou Elsou. Dále pokračuje v politické činnosti, potírá vliv komunistů a socialistů a cvičí údernou jednotku "Smrtihlavů", v podstatě jezdeckou eskadronu strany. I když nesplňuje fyzické požadavky přijetí do SS, je v jeho případě udělána výjimka. Po nějaké době ho Himmler pověří novým úkolem, má vést koncetrační tábor v polské Osvětimi. Rudolf se bez rozmýšlení s celou rodinou přestěhuje a stará se o vedení tábora. Po nějaké době má pro něj Himmler nové poslání, chce, aby Lang vymyslel způsob, jak co nejneefektivněji zlikvidovat Židy, protože právě oni jsou největším nebezpečím pro čistou německou rasu. Rudolf proto vystaví plynové komory, kremační pece, kde likviduje těla Židů. Po kapitulaci Německa se skrývá. Nakonec je polapen a postaven před lidový soud ve Varšavě. Je odsouzen a roku 1947 pověšen v Osvětimi na jedné ze šibenic, kterou dal sám vystavět pro vězně. Autor na jednu stranu odsuzuje události v Německu, na druhou stranu ale sugestivně líčí tragédii jedince, který "pouze" podlehl přísnému vojenskému životu a systému rozkazů, jejich plnění a následujících trestů. Kniha je psychologickým obrazem Rudolfa Langa a líčí jeho mravní přerod z věřícího a utlačovaného dítěte na mechanicky poslouchajícího vojáka. Rudolfovy časté záchvaty, které se projevují ztrátou zraku a neschopností nezkresleně vnímat okolní svět, nám dávají tušit, že hlavní hrdina musel trpět menší duševní poruchou, která měla za důsledek chorobnou přesnost a dodržování denní rutiny, protože "výpadky" se objevovaly právě tehdy, když Rudolf narušil svůj zaběhaný rytmus. Velmi důležitou roli sehraje v příběhu i Rudolfův otec, který je pro Langa obrazem, jež ho jako noční můra provází celým

10 životem. Ne že by se ho Lang bál, ale v otci celoživotně vidí příklad a autoritu, kterou je nutné poslouchat bez odmlouvání. Za otce později považuje především Himmlera, a tak ho ani nenapadne, že by rozkazu mohl neuposlechnout. Kniha je psána v ich-formě, skoro formou deníku, která mapuje důležité události Langova života. Většina míst je označována jen prvními písmeny, Rudolf věděl, že všechny podstatné detaily jeho mise musely být utajeny. Z celé knihy je patrná rezignace Langova lidství, pouze přizpůsobení se rozkazům a naprostá eliminace vlastního uvažování. Vždyť jste zabil tři a půl milionu osob! rozčílil se žalobce. Lang požádal o slovo Promiňte, ale zabil jsem jich jenom dva a půl milionu. Tomáš Úryvky ze slohových prácí bývalých studentek 2.E na téma: Stáří Člověk stárnout musí, může, a v některých případech dokonce chce. V období dospívání se mu často zdá, že by už mohl být dále, než je, a tak se dělá starším. Jinak se obléká, chová se jako dospělý, někdy používá i drsné výrazy V tomto pubertálním věku začne obvykle i kouřit a pokouší se osvojit si mnohé jiné zvyky a projevy dospělých. Činí tak ve snaze vypadat starší. Když je člověk však opravdu starý, a nebo se jeho stáří začne přibližovat, pozorujeme u něj pravý opak. Skutečné stáří je synonymem naší babičky, dědy, rodičů, často i vzpomínek na ty nejvřelejší a nejmilejší chvíle v našem životě, které jsme často prožívali v jejich náručí.. Markéta Jindrová Starší lidé jsou náchylnější vůči virovým onemocněním, proto je potřeba dbát na přísun tepla a vitamínů. Libují si v jídle, a tím vzniká obezita, jejím následkem je odrovnání kloubů, které znemožní pohyb. Prevencí této nemoci, která se jmenuje osteoporóza je zajištění přísunu vápníku, želatiny a omezení jídla. Taky jejich obezitu může způsobit cukrovka, která je způsobená nadměrným množstvím cukru v krvi. Díky nepravidelné ústní hygieně, špatným zubům či častým kazům vzniká parodontóza... Michaela Heczková Staří lidé nás obklopují už od pradávna a myslím, že jsou pro nás důležití. Skrze ně můžeme přijímat různé zkušenosti, rady a názory v určitých oblastech. Většina z nich je moudrá, i když si to často nepřipouštíme a v jistém smyslu jimi opovrhujeme. Každodenně na ulicích potkáváme staré lidi. Můžeme si na tu určitou babičku nebo dědečka udělat svůj názor, ale nemůžeme všechny,,házet do jednoho pytle. Každý z nich je úplně jiný a každý si prošel v životě něčím jiným. Řekla bych, že se dají starci rozdělit do několika skupin.. Martina Wagnerová Život začíná zrozením malého človíčka. Postupem času dospívá, sbírá zkušenosti a vědomosti. Život, který nám darovali naši rodiče, končí stářím a smrtí. Stáří má své klady i zápory. Jedním z kladů jsou zkušenosti, které člověk sbírá celý život a poté je sděluje mladší generaci. Ale není to vždy tak a je to zároveň i zápor stáří. Staří lidé jsou zatrpklí a podle mého závidí mladým lidem možnosti a elán. Anna Rajnišová V určitém věku, ženy 60 let + a muži 65 let, nastává přičlenění člověka z pracovního procesu na odpočinkový (tzv. důchod). Člověk je dotován státem částkou cca kč. Jsou mu poskytovány slevy na dopravu a kulturní akce. Může navštěvovat i různé seniorské kluby a jezdit s nimi na výlety a zájezdy. Se stářím se dá bojovat správnou životosprávou a životním stylem. V případě movitějších pak pomocí plastické chirurgie. Důležité je také zázemí a přítomnost rodiny. Miriam Jelínková

11 ABeCeDa...nejpopulárnějších hudebních stylů E jako ELEKTRONICKÁ HUDBA Elektronická hudba je volný termín pro hudbu, vytvářenou elektronickými nástroji, tedy zdroji zvuku, které disponují elektronickými součástmi, např. Theremin, syntetizér, sampler, počítač, apod. Nástroje elektromechanické (např. elektrická kytara) tedy do této skupiny podle definice IEEE nepatří. Osobně bych do, říkejme třeba, elektroniky zařadil spoustu těles, skupin, projektů a interpretů od disko hudby hrané na zábavách, kde se scházejí pubertální a pseudopubertální mladí lidé, až někam po tvrdé techno na velikých stejdžích poslouchané fajnšmekry svého stylu. Ale mám na to jen kousek papíru a osobně se bez mučení přiznám, že tento žánr nikdy nebyl mně blízkým, ale pokusím se udělat vše pro ty, kteří ho rádi mají. O počátku této silné větve hudebního světa se mi povedlo vyšťourat informací poskromnu, ale pyšně mohu říci, že elektronika vznikala a formovala se již v 70. letech, ale spíš pak v 80. a 90. Byla to hudba diskžokejů, kteří přestali hudbu jen pouštět, ale začali ji i sami tvořit a mixovat. Nebylo potřeba moc hudebníků, neboť hudba vznikala a vzniká spíše strojově. I když se rozmohl trend, kdy DJ řádí na mixážním pultu a před ním se vlní a svým zpěvem doprovází vizuálně atraktivní slečna. Však je pak otázkou, kdo doprovází koho :o) A to se dostávám k tomu, že elektronika je často používána i pouze jako hudební doprovod, například u rapu. Vždy byla elektronická hudba spojována s tancem, ať už jako hip hop, klasické disko nebo třeba trance. V dnešní době je strašně moc větévek, větviček, větvičičiček ba i poupat elektroniky, kdy se odnože různě kombinují, obohacují a celkově vyvíjejí. Myslím a uznávám, ač nerad :o), že je elektronika svou různorodostí a množstvím větví schopna konkurovat i rocku. Představitel Blues Elektronická hudba Hip Hop Jazz Metal Pop Punk R&B Reggae Rock Ska Depeche mode, kdo by neznal tuto britskou elektronickou legendu založenou roku Jejich hudební styl by se dal nejlépe charakterizovat jako synth rock nebo také synth pop (používání umělých zvuků, vytvářených syntezátory a samplery). Stali se jednou z nejvytrvalejších a nejúspěšnějších hudebních skupin, které se objevily během New Wave éry. Mnoho jejich klipů se často opakovalo na MTV. Díky svému inovativnímu dílu, nahrávacím technikám a použití vzorkování (ang. sampling), ovlivnili mnoho dnes populárních umělců. Jejich album Violator z roku 1990 je považováno za klenot elektronické hudby. Ačkoli jsou významní pro moderní techno scénu, zůstávají nadále u alternativní hudby. V Tallinnu v Estonsku existuje bar zcela věnovaný této skupině. Nehraje zde žádná jiná hudba ani videoklip než pouze a jenom od nich. Mezi vystavenými památečními předměty visí i fotografie Martina Gora při návštěvě baru. V Praze existovala restaurace Black Angel, tematicky i hudebně zaměřená na Depeche Mode, její činnost však byla v roce 2009 ukončena. Ve Velké Británii měli Depeche Mode přes 40 hitových singlů, což je více než u kteréhokoli jiného umělce. Svojí hudbou ovlivnili u nás například skupiny Oceán a nebo Shalom. Tomáš

12 Trocha poezie na závěr Továrna na smrt Tam v té zemi, kde hluboká je víra, Tam v tom navždy smutném kraji, Tam v tom místě, kde bez pomoci Všehomíra, Ti, kdo pamatují, peklo znají. Dva tábory blízko sebe, Lide jen masou bezbrannou, Zatáhlo se černě nebe, Kruté heslo nad branou. Peklo na zem tady prosáklo, Krutost dozorců nezná mezí, I dobro se toho místa zaleklo, V nelidských podmínkách lidé nazí. Smrt se stálým hostem stala, Vojáci vězně třídí jako odpad, Každá bytost se toho místa bála, Pak ten našeptaný Ďáblem nápad. Staré léto, mladá zima Courám se parkem, kde barvy hrají, Smutek do pestrých kolor skryt, Poslední fábory na pařátech vlají, Kmeny zdobí zašlý lásky ryt. Déšť šumí si písně bez věty, Květiny odložily poslední lístky, krčí se jak Piety nad svými okvěty, skřivánek ukryt do staré lísky. Zoufalý strach v očích zvěře, Že nenaplní spíže dostatkem, Až zima zaklepe na dveře, Že zůstanou jaru ostatkem. Sbírám do duše pírka bílých vran, Jako Ikaros spojím je do křídel, A odnesu na prah Nebeských bran, Vše, co zima stihne nezřetel. Neviditelná smrt silou plynnou, Se záminkou očistné kúry, Nevinní lidé po stovkách hynou, Sepjaté ruce prosí o pomoc shůry. Když Bůh tak milosrdný, všemocný, Proč nevinné bytosti přehlížel, Nad tím, co kázal vůdce zlomocný, Pospolu s Ďáblem dohlížel. Komíny krematorií mastný dým unikal, Stoupal vzhůru k nebi blíž, On tyto duše nikdy nepřijal, Proto tam dodnes v mlze uslyšíš. První číslo pro vás připravili: Generál Tomáš Zajíček Poručík Martin Zelinka Pucflek Karel Dinda Kreslířka strategických map Diana Fabiánová Tichý nářek tisíců bezbranných lidí, Co doprovázejí poletující deště kapky, Však to není voda, co tvé oko vidí, Jsou to slzy zoufalých vpité do Země matky. Tam, kde Bůh zradil a odmítl být s nimi, Tam na konci kolejí, tam v Osvětimi

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou"

Trump kritizoval země NATO. USA se bez aliance obejdou Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou" 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby "platili svůj odpovídající podíl" nebo

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.3.2010 Mgr. Jitka Riedlová Společensko-historická situace

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Cesta Adolfa Hitlera k moci

Cesta Adolfa Hitlera k moci Cesta Adolfa Hitlera k moci 1908 smrt matky Narozen 1889 v rakouském Braunau 1906 Vídeň chce se stát malířem - MARNĚ živoří až do války 1914 již v Mnichově narukuje do německé armády získává železný kříž

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Marie Švrčková Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování Téma: Závěrečné opakování Vzdělávací oblast:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více