Výroční zpráva pro rok Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah"

Transkript

1 Výroční zpráva pro rok 2005 Obsah 2006 Brenda Kučerová Vydalo Dobrovolnické centrum MOTÝLEK o. s. FN-PDM, Černopolní 9, Brno Telefon, fax: Mobil: IČO: Bankovní spojení: ebanka, a.s., Jánská 1/3, pobočka Brno číslo transparentního účtu: /2400 Text: Bc. Jarmila Konečná, Bc. Magda Hrudková, Dagmar Štrajtová Foto: archiv DC MOTÝLEK o. s. Grafická úprava a sazba: Brenda Kučerová, VISIONE - reklamní agentura, s. r. o. Počet výtisků: 400 Schváleno: Magdou Hrudkovou 1. Úvod Kdo je dobrovolník? Představení projektů DC Motýlek Dobrovolníci dětem Lidská tvář Dobrovolníci seniorům Motýlek dobrovolníkům Zpráva o činnosti:...13 leden: dobročinná dražba Betléma...13 únor: personální změna - ředitelka...13 II. ročník Charita Cupu...14 červen: dětský den...14 lanové centrum září: personální změna - koordinátorka výzdoba LDN a táborák pro pacienty říjen: Světový den hospicové a paliativní péče...15 listopad: spolupráce na projektu S tebou mě baví svět...16 Make a connection ve VD prosinec: benefiční koncert mikulášská nadílka v LDN Dobroš 2005 předvánoční setkání dobrovolníků vánoční nadílka pacientům průběžně: nábor dobrovolníků...18 veřejná sbírka 6. zpráva o hospodaření orgány DC Motýlek sponzoři a partneři

2 Úvod Dobrovolnické centrum Motýlek má za sebou dalších 365 dní svého působení. Minulý rok se nesl v duchu několika zásadních změn, které však byly charakteru formálního a výrazně neovlivnily kontinuitu jednotlivých projektů. Loňský rok ale pro mne přinesl jednu velikou a zásadní změnu. Všimla jsem si, že lidé začínají uvažovat s jistou dávkou společenské odpovědnosti. Snad si začínají uvědomovat význam teze, která říká, že společnost je tak vyspělá, jak se dokáže postarat o své nejslabší. Je velmi osvěžující pozorovat, že se obecné myšlení ubírá trošku jiným (správným) směrem. Už se nesetkávám tak často s tím, že dobrovolnictví je chápáno jako jistá forma bláznovství. Člověk, který se rozhodne ve svém volném čase dělat něco, z čeho bude mít prospěch někdo jiný, začíná požívat zasloužené vážnosti a respektu. A to je dobře. Dobrovolníky mezi sebou vždy vítáme a snažíme se jim svou prací připravit co nejlepší podmínky pro jejich činnost. Hluboce si vážíme toho, že se najde stále více lidí různých věkových kategoriích, kteří k nám přichází s nadějí, že u nás budou mít možnost pomáhat. V minulém roce se do našich dobrovolnických projektů zapojili skutečně dobrovolníci každého věku. Nejmladšímu registrovanému dobrovolníkovi je 16 let a ten nejstarší již oslavil sedmdesátku. Přibývá také dobrovolníků, kteří občas s sebou vezmou své ratolesti, aby i ony potěšily pacienty. Rok 2005 uplynul rychle, přinesl do Motýlka nové dobrovolníky i nové koordinátory. V roce následujícím budeme své projekty obohacovat, rozšiřovat a snad se nám bude dařit je více prezentovat. Všem, kteří nás v minulém roce podpořili, děkujeme a těšíme se na další spolupráci! Bc. Magda Hrudková ředitelka K do je dobrovolník Obecně je dobrovolník vymezen jako člověk, který ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu věnuje své schopnosti, dovednosti, čas a energii jiným lidem, kteří to potřebují. Dobrovolníkem se může stát každý člověk. Aktivit, do kterých se dobrovolníci mohou zapojit je čím dál tím více, takže si každý může vybrat svou oblast zájmu. Člověk se stává dobrovolníkem, pokud pomůže nevidomému přejít silnici, nebo když nezištně pomáhá svému blízkému. Každý z nás se někdy dobrovolníkem stává a ani o tom neví. Dobrovolníci organizovaní v centrech mají svou činnost obvykle jasně vymezenou. Aby jí dobře zvládli, musejí projít proškolením a podepsat smlouvu o dobrovolnické spolupráci. Dobrovolnickou službu pak vykonávají pravidelně a podle určených regulí. Do programu Dobrovolníci v nemocnici se zapojují lidé, kteří by rádi pomohli hospitalizovaným pacientům. Jejich přítomnost na odděleních jednotlivých klinik využívají pacienti, jejich doprovod a do jisté míry i personál. Umístění do nemocničního zařízení je vážnou změnou ve způsobu života. Pacienti většinou nevnímají svou hospitalizaci příjemně, právě naopak. Dlouhodobá hospitalizace pacienta vede k nepříznivému duševnímu stavu, projevující se zejména psychickou deprivací nebo subdeprivací. Jsou zde různá pravidla, na které pacient není zvyklý, např. brzké vstávání, brzké usínání, sdílení pokoje s dalšími pacienty. Pobyt v zařízení jej značně omezuje - zužuje se okruh jeho zájmů a zvyklostí, které každodenně vykonával. Stereotyp nemocnice se po čase stane jeho živlem, ve kterém normální život představuje hrozbu a nejistotu. Strádá jak po psychické, tak i fyzické stránce. Hospitalismus postihuje lidi každého věku zejména však děti a seniory. Právě proto se stává význam působení dobrovolníků ve Fakultní nemocnici Brno nepostradatelnou součástí komplexní psychosociální péče o pacienta. Obsah činnosti dobrovolníků má při přímém styku s pacienty FN Brno především sociálně rehabilitační charakter. Dobrovolníci zapojují pacienty do výtvarných aktivit, povídají si s nimi, nabízejí jim doprovod na lékařské vyšetření nebo na krátkou procházku, předčítají jim knihy a časopisy, luští společně křížovky a kvízy nebo se pacientům stávají protihráči při hře v karty či v šachy. Kvalifikovaní dobrovolníci zajišťují také canisterapii či muzikoterapii. Nabídka těchto činností dává prostor kreativitě, udržuje aktivitu pacientů a přenáší jejich koncentraci na činnost samot- 3 4

3 Projekty 3 nou, což bezpochyby pozitivně ovlivňuje stav psychiky. Dobrovolníci se stávají důležitým mostem mezi profesionální péčí zdravotnického personálu a obyčejným lidským kontaktem přicházejícím zvenčí. Pacienti se často zdráhají zatížit svou rodinu a přátele vlastními pocity beznaděje a strachu. Dobrovolník není ani profesionál ani člen rodiny. Přichází za pacientem jako rovnocenný partner a to může pacientovi otevřít nečekaný a chybějící prostor pro ventilaci jeho obav. Svým citlivým a trpělivým přístupem tak dobrovolníci posilují duševní rovnováhu pacientů, která je při léčbě klíčová. Dobrovolnické centrum Motýlek je občanské sdružení, které vyhledává, školí a zprostředkovává dobrovolníky na vybrané kliniky a oddělení FN Brno. V současné době Motýlek realizuje tři projekty rozčleněné podle cílové skupiny pacientů děti, senioři a onkologicky nemocní dospělí - v nichž dohromady působí 87 dobrovolníků. DC Motýlek má tři koordinátory projektů a dva externí spolupracovníky pro vedení supervizí. V pracovně právním poměru jsou trvale dva zaměstnanci. Každá z koordinátorek se věnuje plně svému projektu a svým dobrovolníkům. Pořádá pro ně supervize, je jim k dispozici podle potřeb a pravidelně působí na pracovišti, kam dobrovolníci docházejí. Na organizování benefičních či osvětových akcí se však podílí všechny společně. Dobrovolníci dětem 3.1 Projekt Dobrovolníci dětem je realizován na Pracovišti dětské medicíny FN v ul. Černopolní Brno-Černá pole a na jednom oddělení v hlavní budově FN Brno - Bohunice. Dobrovolníci docházejí na 11 oddělení na šesti klinikách. Patří mezi ně Klinika dětské onkologie, Klinika dětské ORL, I. dětská interní klinika, Klinika dětské chirurgie, traumatologie a ortopedie, Dětská oční klinika a nově také Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie. Od února 2005 došlo v Dobrovolnickém centru Motýlek k personální změně a to na pozici koordinátora tohoto projektu. Cinnost dobrovolníků Aktivita dobrovolníků se může odvíjet různým směrem. Od povídání, čtení knih, hry až po relativně náročnou kreativní činnost. Dobrovolníci mají buď na oddělení nebo v sídle Dobrovolnického centra Motýlek, řadu pomůcek, které mohou při své činnosti využít. Velmi oblíbenou činností je malování slupovacími barvami na sklo. Dětem se dobrovolníci mohou věnovat buď individuálně, nebo pokud to jejich aktuální zdravotní stav dovoluje, také skupinově v hernách. Působení dobrovolníků na oddělení se může velmi pozitivně odrazit i na doprovodu malých pacientů. Maminky (rodiče, prarodiče) mají možnost s dětmi na oddělení zůstávat takřka celý den. Jsou jim hlavní psychickou oporou. Nicméně jejich potenciál není nevyčerpatelný a potřebují také dobít baterky. Přítomnost dobrovolníka u jejich dítěte jim dává prostor k relaxaci, odpočinutí. Volný čas, který se jim naskýtá mohou využít různými způsoby. Mohou se připojit k aktivitě dobrovolníka a malého pacienta, vypít si kávu, jít na procházku, vyřídit potřebné záležitosti a pod. Mezitím načerpají novou energii, která se v náročné situaci rychle vytrácí. Hospitalizace dítěte takovou náročnou situací určitě je. Dobrovolníci mohou pomoci v tom, aby doprovázející člen rodiny zůstal stabilní a silnou oporou malého pacienta. Po celou roční dobu sledovali dobrovolníci události, které by si mohli s dětmi na odděleních připomenout a připravit se na ně. Před Velikonocemi barvili vajíčka a vyráběli přáníčka, na Mezinárodní den dětí se malovala trička, v adventní době dobrovolníci s dětmi vyráběli vánoční přáníčka a různé jednoduché dárky pro jejich blízké. Dobrovolníci na KPRCH V dubnu roku 2005 projevilo o dobrovolníky zájem také Dětské oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie. Jde o specifické oddělení a to hned z několika důvodů. Jako jediné dětské oddělení se totiž nenachází v areálu dětské nemocnice, ale na Pracovišti medicíny dospělého věku v Brně-Bohunicích. Dětské oddělení popálenin je relativně malé a dochází sem dobrovolníci každý všední den odpoledne. Oddělení popálenin patří mezi ta oddělení, kde jsou děti hospitalizované dlouhodobě a opakovaně a proto i přes velice přátelskou atmosféru, která tady panuje, zde mají dobrovolníci své místo a velký prostor pro práci s dětmi. P rospěšná výpomoc na Klinice dětské onkologie Od června jsme začali velice úzce spolupracovat s psycholožkou Kliniky dětské onkologie. Ta vede každý týden psychoterapeutické skupiny pro rodiče dětí hospitalizovaných na KDO. Vzhledem k tomu, že maminky nerady nechávají své děti na odděle- 5 6

4 ní samotné, nabídli jsme ve spolupráci s dobrovolníky pomoc. Vždy v den konání skupiny získá dobrovolník od psycholožky jména dětí, jejichž maminky by se rády skupiny zúčastnily. Maminky vědí, že o jejich dítě bude v danou chvíli postaráno a mohou se plně věnovat terapeutické skupině. Díky této spolupráci výrazně vzrostla poptávka po dobrovolnících právě na Klinice dětské onkologie. V současné době sem dochází více než 15 dobrovolníků, kteří svou činností pokrývají každý všední den. R ekapitulace roku 2005 V uplynulém roce docházelo na dětská oddělení dohromady 47 dobrovolníků. Z nich 27 přišlo do Dobrovolnického centra Motýlek a setrvalo v činnosti. Zájem o činnost dobrovolníka v dětské nemocnici projevilo 36 dobrovolníků a 9 z nich do programu z různých důvodů nenastoupilo. V loňském roce ukončilo svou dobrovolnickou činnost v dětské nemocnici 18 dobrovolníků. Odcházeli obvykle z důvodů studijních, pracovních nebo jiných povinností. L idská tvář dobrovolníci na Interní hematoonkologické klinice FN Brno 3.2 Na Interní hematoonkologické klinice jsou léčeni pacienti s krevními nádorovými onemocněními jako je leukémie, lymfomy, mnohočetné myelomy, ale také s nenádorovými krevními chorobami. Tato onemocnění s sebou nesou mnoho fyzických obtíží jako je výrazné oslabení imunity a následné nebezpečí vzniku závažné infekce, která by mohla ohrozit i život pacienta. Pacienti se často potýkají s nechutenstvím, nevolnostmi a dalšími potížemi vyplývající buď z nemoci samotné nebo z její léčby. Onkologické onemocnění však má také neblahý vliv na psychiku pacienta. Pocit stigmatizace, vyřazení z aktivního života, obavy z budoucnosti, z výsledku léčby to vše nemilosrdně útočí na psychiku pacienta. Každý z nás je schopen čelit takové situaci svým specifickým způsobem a intenzitou. Proto se i zde stala přítomnost dobrovolníků nepostradatelnou součástí psychosociální péče o pacienty. Dobrovolníci se stávají důležitým mostem mezi profesionální péčí zdravotnického personálu a obyčejným lidským kontaktem přicházejícím zvenčí. Pacienti se často zdráhají zatížit svou rodinu a přátele svými pocity beznaděje a strachu. Dobrovolník není ani profesionál ani člen rodiny. Přichází za pacientem jako rovnocenný partner a to může pacientovi otevřít nečekaný a chybějící prostor pro ventilaci jeho obav. Svým citlivým a trpělivým přístupem tak dobrovolníci posilují duševní rovnováhu pacientů, která je při léčbě často klíčová. Na hematoonkologické klinice docházejí dobrovolníci jak na lůžkovou část tak na ambulanci. Na lůžkové oddělení přicházejí za pacienty na návštěvu, nabízejí jim však také možnost strávit volný čas výtvarnou činností, stolní hrou nebo krátkou procházkou. Na ambulanci dobrovolníci připravují pacientům čekajícím na léčebnou proceduru teplé nápoje, přinášejí jim časopisy a denní tisk, nebo si s nimi povídají. Jejich přítomnost zde má pomoci pacientům snadněji překlenout stresovou situaci spojenou s čekáním na léčebný zákrok. K docházelo aktivně na lůžkové oddělení hematoonkologie 7 dobrovolníků na ambulanci 5 dobrovolníků. V průběhu roku 2005 ukončilo svoji činnost celkem 11 dobrovolníků. Stávající dobrovolníci IHOK tvoří dobrou partu se stálou a pevnou základnou, ve které vznikají vzájemné přátelské vztahy, což se bezpochyby odráží na pozitivní atmosféře, kterou mohou vnímat také pacienti. Akce na IHOK Pacienti IHOK se v roce 2005 mohli zúčastnit hned několika akcí pořádaných Motýlkem. Bylo to například promítání filmů Shrek 1, Shrek 2, Snowborďáci a Deník Brigit Johnsnové. Další příjemnou akcí byl básnický podvečer plný veršů o lásce inspirovaných cestováním především po Austrálii, který nabídli Alena Reidlová Slepičková a Pavel Sobek. Přednášené básně byly podmalovány klidnou hudbou nabízející svým splynutím s verši široký rozměr k relaxaci naslouchajících pacientů. V dubnu rozproudili atmosféru na oddělení interpreti brněnské folkové skupiny 7 8

5 Proutníci. Hudba spojená s vtipem a písničkami na přání přinesla dobrou náladu a výborný zážitek z poslechu. Mikulášskou nadílku provedli již zkušení čerti s dlouholetou praxí a anděl nováček. Pacientům společně rozdávali sladkosti, které si někteří z nich museli zasloužit přednesem básničky. Čerti s andělem a Mikulášem roznesli po oddělení svěžest a vykouzlili úsměvy na tvářích pacientů. Ti nepřišli zkrátka ani při příležitosti ukončení starého roku, kdy jim dobrovolníci přinesli perníková srdíčka a přání do nového roku. Dobrovolníci seniorům 3.3 Zkuste si položit hypotetickou otázku: Kdybyste se chtěli stát dobrovolníkem v nemocnici, za kterými pacienty byste chtěli pravidelně docházet? Za dětmi, za dospělými onkologicky nemocnými pacienty nebo za seniory v léčebně dlouhodobě nemocných, která je vzdálena 10 km od centra Brna? Patrně většina z Vás odpoví lákalo by mne docházet za nemocnými dětmi, o několik méně z Vás řekne - dokázal(a) bych si představit, že bych chodil(a) na onkologii, ale zanedbatelný počet respondentů odpoví chci pravidelně navštěvovat nemocné seniory, protože na ně ostatní zapomínají. O to víc si rozhodnutí těchto dobrovolníků a jejich obětavého přínosu vážíme. L éčebna pro dlouhodobě nemocné Do Léčebny dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou s kapacitou 85 míst jsou přijímáni pacienti, jejichž zdravotní stav v důsledku chronické choroby, úrazu či jiného handicapu vyžaduje stálou odbornou ošetřovatelskou péči, rehabilitaci a lékařský dohled. Pacienti léčebny jsou často znaveni dlouhodobým střídáním pobytů v různých zdravotnických zařízeních a mnohdy mohou trpět hospitalismem. Zdravotnickému personálu ve snaze vykonávat zodpovědně svou odbornou práci již nezbývá tolik času, aby se zastavil a popovídal si s pacientem. Prostor dobrovolníků proto začíná právě tam, kde časové možnosti personálu končí. N áplň činnosti dobrovolníků Dobrovolníci pacienty pravidelně navštěvují. Jsou seniorům trpělivými posluchači i společníky, ale také asistenty při procházce, spoluhráči při stolních hrách, vítanými partnery při luštění křížovek, při předčítání knihy nebo denního tisku. Dobrovolníci přinášejí uvolnění, svěží energii ale hlavně svůj čas, který pacientům nabízejí. Často tak mezi nimi vznikají i přátelské vazby. Mimo jiné se dobrovolníci podílejí také na výzdobě interiéru léčebny a spolupracují při přípravě kulturních akcí, které jsou Motýlkem organizovány pro potěchu pacientů. R ekapitulace roku 2005 V roce 2005 projevilo zájem o dobrovolnictví v projektu Dobrovolníci seniorům celkem 16 nových dobrovolníků, z toho 4 do programu nakonec nenastoupili. Celkem 8 dobrovolníků ve stejném roce ukončilo svoji činnost. K bylo do tohoto programu zapojeno 18 dobrovolníků věnujících návštěvě pacientů v průměru 2-3 hodiny týdně. Většina z nich do léčebny dojíždí vlakem z Brna, proto jim DC Motýlek nabízí proplácení jízdného. Akce v LDN Dobrovolníci se aktivně zapojili např. při přípravě velikonoční pomlázky. V září se v léčebně konala brigáda, které se zúčastnili dobrovolníci ze všech projektů Dobrovolnického centra Motýlek. Svépomocí tak vyzdobili stěny chodeb léčebny malbami stromů a kytek, které rozveselily tamní interiér. Okna a dveře pokojů pacientů rozsvítili obrázky ze slupovacích barev, stěny pokojů pak veselými motýlky. Tentýž den připravil Motýlek táborák pro pacienty, dobrovolníky a personál léčebny. Při příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče se v Léčebně dlouhodobě nemocných konal Den otevřených dveří, v rámci kterého byla prezentována jak léčebna tak Dobrovolnické centrum Motýlek. V prosinci přinesl Mikuláš, čert a anděl pacientům LDN mikulášské balíčky. V polovině prosince přišli do léčebny skauti, kteří pacienty na pokojích potěšili písničkou doprovázenou kytarou a voňavými čerstvými vánočkami upečenými podle receptu z roku Vánoční pozornost o pacienty doplnila již tradičním rozdáváním vánočních balíčků s teplými ponožkami a ovocem dobrovolnice Katka. Těsně před vánočními svátky navštívili pacienty léčebny koledníci. Někteří z pacientů se tak mohli zúčastnit hudebního vánočního pásma Putování za hvězdou, které za 9 10

6 doprovodu kytary, violy, bicích a basové kytary předvedla skupina Studenti z Brna. Po ukončení tohoto programu se studenti vydali za imobilními pacienty na pokoje. S navštěvováním pokojů jim pomohla ještě další samostatná skupinka dětí, která své koledy doprovázela kytarou a houslemi. Na každém pokoji se koledníci zdrželi, aby zazpívali dvě až tři koledy, popřáli poklidné svátky a předali zdobené perníčky a přání. Do léčebny také pravidelně dochází dobrovolnice provádějící canisterapii. Možnost pohladit si pejska a chvíli se s ním mazlit dělá přímo zázraky. Pacienti tuto formu terapie skutečně milují. R ekonstrukce knihovny a jídelny pro pacienty Ke konci roku 2005 získalo DC Motýlek grant od Nadace Siemens, který bude využit na rekonstrukci bývalé knihovny ve 3 patře LDN a menší jídelny, která se nachází ve 2. patře. Realizace proběhne do konce března Pacienti tak budou mít možnost se setkat se svou návštěvou nebo s dobrovolníkem v příjemném prostředí mimo vlastní pokoj, kde budou mít soukromí. Ze stejných prostředků bude obnoven knižní fond knihovničky, zakoupen CD přehrávač, zrekonstruován nábytek a zakoupeny nové židle, ubrusy, závěsy apod.. Vznikne tak nový funkční prostor pro pořádání komorních kulturních akcí, koncertů nebo divadelních představení. M otýlek dobrovolníkům 4 Dobrovolníci vykonávají svou činnost bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci především potřebují zpětnou vazbu. Dobrovolnické centrum Motýlek se proto snaží dobrovolníky průběžně hodnotit a motivovat ústní neformální formou, ale také formálně například při příležitosti setkání dobrovolníků v rámci Světového dne dobrovolníků, který je stanoven na 5. prosince. Na tomto setkání obdrží všichni aktivní dobrovolníci drobné dárky a certifikáty dokládající jejich zapojení do dobrovolnického programu v daném roce. V ýcvik a další vzdělávání dobrovolníků Dobrovolník se může setkat s pacienty, kteří jsou na sklonku života, nebo se těžce vyrovnávají se ztrátou vlastní soběstačnosti či trpí hospitalismem. To vše klade vysoké nároky na teoretickou přípravu dobrovolníka, aby svým přístupem laika, byť dobře zamýšleným, pacientovi neublížil. Před tím, než je dobrovolník začleněn do aktivního programu, musí projít proškolením zaměřeným mimo jiné na specifika komunikace a přístupu k pacientům, je poučen o svých právech a povinnostech, podepisuje dobrovolnickou smlouvu jejíž součástí je kodex dobrovolníka a mlčenlivost, předkládá potvrzení o bezinfekčnosti a výpis z rejstříku trestů. Po té jej koordinátor doprovází při jeho první návštěvě pacienta. Sleduje, jak si dobrovolník počíná a podává mu zpětnou vazbu. Další samostatná činnost dobrovolníka je koorinátorem monitorována a metodicky vedena se zajištěním pravidelných supervizí pod vedením externího supervizora. Kromě úvodního proškolení proto dobrovolníkům nabízíme interaktivní přednášky v rámci níže zmíněných supervizí. V roce 2006 však chceme zaměřit naši pozornost na další průběžné vzdělávání dobrovolníků v oblastech psychologie, komunikace, ergoterapie a specifik jednotlivých somatických potíží pacientů pod vedením profesionálních lektorů v rámci samostatných seminářů pořádaných ve 2 měsíčních intervalech. Tyto programy by měly zefektivnit práci dobrovolníků s pacienty a současně zmírnit jejich fluktuaci. Pravidelné supervize Péče o dobrovolníky Dobrovolnického centra Motýlek je mimo jiné zajištěna pravidelnými supervizemi, k jejichž účasti se dobrovolníci zavazují již podpisem smlouvy. Supervize pořádaná ve dvouměsíčních intervalech je společným setkáním dobrovolníků z daného projektu za přítomnosti koordinátora a supervizora, kterým je v řízení supervize vzdělaný psycholog. Toto setkání vytváří bezpečný prostor pro ventilaci problémů, obav, ale také sdílení pozitivních prožitků vyplývajících z konkrétní dobrovolnické činnosti každého z dobrovolníků. Témata supervizí se obvykle dotýkají činnosti dobrovolníka s pacienty, spolupráce se zdravotnickým personálem nebo 11 12

7 kontaktu s rodinou či vymezení role dobrovolníka na oddělení. Supervizor zde prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek napomáhá zvyšovat schopnost reflexe vlastní činnosti a sebereflexe dobrovolníků. Supervize má také funkci podpůrnou, zaměřenou na prevenci syndromu vyhoření, funkci interaktivní a v neposlední řadě také funkci informativní a vzdělávací. Účast na supervizních setkáních znamenají duševní hygienu dobrovolníků, posilují je a povzbuzují v další činnosti. S portovní a společenské akce Význam dobrovolnického centra jako takového spočívá mimo jiné hlavně v tom, že dobrovolníkům zajišťuje optimální prostředí pro jejich činnost, nabízí kvalitní zázemí a snaží se o vytváření přátelské a pozitivní atmosféry mezi dobrovolníky navzájem. Jednou z cest jak dostát těmto vnitřně daným závazkům je pořádání společných akcí. Mezi ty nejúspěšnější patří například návštěva Lanového centra v Brně nebo pozvánka na společný předvánoční večer v kavárně. Podobný účinek však mají také pracovní akce a brigády jako byla zářijová brigáda zaměřená na výzdobu Léčebny pro dlouhodobě nemocné, která byla příjemně zakončena táborákem s pacienty léčebny. Společný zážitek z dobře vykonaného díla dobrovolníkům dovolil načerpat čerstvou energii pro další činnost a nabídl jim prostor pro navázání nových přátelských vztahů. Zpráva o činnosti 5 leden: D obročinná dražba Betléma V lednu uspořádalo Dobrovolnické centrum Motýlek ve spolupráci se sdružením Nová Akropolis dobročinnou dražbu. Na aukci byly prodávány figurky Betléma, které byly čtyři týdny před dražbou vystaveny ve Velkém Špalíčku. Keramické postavičky vytvářely děti hospitalizované v dětské nemocnici. Jednalo se o děti z různých odděleních a Betlém vyráběly ve výtvarné dílně pod odborným vedením. Výtěžek z dražby, Kč, byl použit na nákup výtvarných potřeb pro děti, kterým jejich zdravotní stav neumožnil docházet do výtvarné dílny. únor: Personální změna Od 1. února 2005 došlo v Dobrovolnickém centru Motýlek k personální změně a to na pozici výkonné ředitelky a koordinátorky projektu Dobrovolníci dětem. Zakladatelku DC Motýlek Dášu Labudovou vystřídala bývalá dobrovolnice Magda Hrudková. Personální změna nepřinesla zásadní změny v chodu projektu ani ve fungování celého dobrovolnického centra. II. ročník Charita Cup Poslední únorovou sobotu se v tenisové hale v Brně - Kohoutovicích odehrál benefiční tenisový turnaj Charita Cup Jednalo se již o jeho druhý ročník. Turnaje se zúčastnilo šest smíšených tříčlenných družstev. Výtěžek z turnaje, více než Kč byl použit na krytí nákladů spojených s chodem jednotlivých projektů DC Motýlek. Atmosféra turnaje byla velice přátelská a všichni přišli hrát s nadšením a radostí. červen: D ětský den v nemocnici Na počátku června oslavili dobrovolníci spolu s dětmi Mezinárodní den dětí. Speciální základní škola a Speciální mateřská škola přichystaly program pro děti venku, v areálu dětské nemocnice. Tohoto programu se však nemohly zúčastnit děti, které nemohly opustit lůžko na oddělení. Za těmito dětmi přišli dobrovolníci a spolu s nimi děti vyráběly svá vlastní trička. Koupená bílá trička malovaly speciálními barvami na textil buď podle předem připravených šablon, nebo rovnou bez předloh. Lanové centrum DC Motýlek se snaží odměňovat své dobrovolníky. Pozvali jsme proto dobrovolníky na společnou sportovní akci - návštěvu lanového centra. Žádný z dobrovolníků neměl ještě zkušenost s návštěvou zařízení tohoto typu a pro všechny to byla zajímavá forma zábavy, relaxace a načerpání inspirace pro zábavu během jarních a letních podvečerů. Akce se zúčastnilo celkem 17 dobrovolníků ze všech projektů. Užili jsme si výbornou zábavu, na kterou jsme dlouho ještě vzpomínali

8 září: Personální změna Od 1. září 2005 byla přijata nová koordinátorka dobrovolníků pro projekt Dobrovolníci seniorům, Jarmila Konečná. V ýzdoba LDN a táborák pro pacienty Na počátku září proběhla v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou brigáda, které se zúčastnilo cca 20 dobrovolníků ze všech projektů Motýlka. Cíl byl jednoduchý: přispět k výzdobě a osvěžení interiéru LDN tak, aby se v jejích prostorách mohli pacienti cítit alespoň o trošku lépe. Dobrovolníci se proto pustili do výroby barevných kartonových motýlků, které pak na motouzcích rozvěšovali podél oken na schodišti, nebo v pokojích pacientů, vyráběli krásné květiny z barevné jutoviny a papíru a zdobili okna pokojů pacientů obrázky ze slupovacích barev. Nejnáročnější částí práce však byla malba stromů života přímo na bílé zdi chodeb léčebny. Jednoduchý nápad založený na otisku barvou napuštěné šablony vyříznuté z mycí houby byl současně geniální. Neuvěřitelným způsobem tak ožily chodby léčebny a zdi podél schodiště. Odměnou za dobře vykonané dílo byl všem Motýlkem zorganizovaný odpolední táborák pro pacienty, dobrovolníky, ale také pro personál léčebny. Pacienti si po konzultaci se sestřičkami na chvilku zahřešili malým kelímkem piva či dobrého vína, ke kterému přikusovali čerstvě dozlatova opečený špekáček. Dobrovolníci nezapomněli ani na pacienty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit opékacího rituálu a po poradě se zdravotnickým personálem nosili špekáčky také pacientům na pokojích. Přestože to byl náročný den, všichni dobrovolníci odjížděli příjemně utahaní s pocitem dobře a smysluplně odvedené práce. Za jejich ochotu a pomoc upřímně děkujeme. říjen: S větový den hospicové a paliativní péče Dobrovolnické centrum Motýlek se společně s Domem léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě a Hospicem svaté Alžběty spolupodílel na organizaci Světového dne hospicové a paliativní péče. Osvětové akce k této příležitosti se konaly ve dnech 7. a 8. října C o je hospicová a paliativní péče? Jedná se o laskavou a profesionálně vedenou formu zdravotní a ošetřovatelské péče o nevyléčitelně nemocné, která má ve světě svou významnou tradici zasluhující podporu i u nás. Smyslem paliativní péče je zmírňování symptomů nevyléčitelné choroby, především je to léčba bolesti. Dobrovolnické centrum Motýlek, ač přímo nezajišťuje ošetřovatelskou péči o terminálně nemocné pacienty se péče o ně zapojuje do tohoto projektu zapojilo především proto, že své dobrovolníky vysílá mimo jiné i právě k těmto pacientům. A kce pořádáné v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče V pátek 7. října byla zahájena veřejná sbírka. Brňané mohli v centru svého města potkat mladé lidi prodávající odznáčky s logem slunečnice symbolem hospicové a paliativní péče. Koupí odznáčku podpořili každou ze tří pořádajících organizací a současně na malém letáčku získali informace o průběhu celé akce. V průběhu tohoto dne byly pro brněnské střední školy promítány dokumentární filmy popisující problematiku stáří, umírání a paliativní medicíny. V podvečer se v kině Art konala recepce pro sponzory a podporovatele, v rámci které proběhla vernisáž fotografií Evžena Sobka. Návštěvníci recepce mohli také shlédnout film Můj život beze mne. V sobotu 8. října se od do hod. konal Den otevřených dveří všech tří pořádajících organizací. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, Hospic sv. Alžběty v Kamenné ulici v Brně a Dobrovolnické centrum Motýlek v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou. V sobotu odpoledne navštívila sídlo veřejného ochránce práv v brněnské Údolní ulici 39 zakladatelka hospicového hnutí v ČR MUDr. Marie Svatošová, která zde uvedla přednášku na téma Hospice a umění doprovázet. Světový den hospicové a paliativní péče byl završen tentýž den benefičním koncertem sboru dětí a mládeže při Státní filharmonii Brno KANTI- LÉNA, který se uskutečnil v katedrále sv. Petra a Pavla. listopad: S polupráce na projektu S Tebou mně baví svět Make connection ve Výtvarné dílně Od listopadu do prosince proběhlo celkem 8 setkání dětí hospitalizovaných ve FN Brno se studenty Pedagogické fakulty MU, kteří pro děti připravili speciální 15 16

9 program. V rámci programu Make a connection získali tito studenti grant na uspořádání opakovaných setkání s hospitalizovanými dětmi. Během nich děti soutěžili, malovali, zpívali, viděli taneční představení romské skupiny Merci a povídali si se známým cestovatelem Jiřím Kolbabou. Setkání se odehrávala ve výtvarné dílně při FN Brno - PDM. Speciální program připravili studenti také pro děti hospitalizované na Dětském oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie. Toto oddělení se nachází v hlavní budově FN Brno v Bohunicích a tak děti nemají možnost účastnit se akcí konaných na Pracovišti dětské medicíny. V rámci programu S Tebou mě baví svět se také oni plnohodnotně zapojili do lákavých aktivit jako např. malování na trička, muzikoterapie, koukání na film podle svého přání, atd. prosinec: Benefiční koncert Dne 2. prosince 2005 se v Dělnickém domě v Brně - Židenicích uskutečnil benefiční folkový koncert, jehož výtěžek byl věnován na provoz Dobrovolnického centra Motýlek. Hlavním interpretem večera byla pražská folková skupina Devítka, dále moravská dívčí folková skupina Arnika a amatérská bluegrassová kapela Samorost. Návštěvníci koncertu měli možnost zakoupit si drobné výrobky dětských pacientů Fakultní nemocnice a roztomilé vánoční pohlednice. Poděkování jistě patří všem sponzorům a podporovatelům, kteří se na přípravě či financování organizace večera podíleli. Mezi nejvýznamnější patří městská část Brno Židenice, která naší organizaci prominula platbu nájmu sálu, reklamní agentura Marais, firma Butter, s.r.o. a Tamda, a.s.. Díky nim mohli návštěvníci koncertu strávit příjemný večer poslechem pohodové hudby a současně podpořit činnost Motýlka. M ikulášská nadílka v LDN a na IHOK V den, který od nepaměti patří sv. Mikuláši, čertu a andělovi, navštívila tato trojice pacienty v Léčebně pro dlouhodobě nemocné a na Interní hematoonkologické klinice. Čert byl výjimečně krotký ale občas si neodpustil hrozivé řinčení řetězem a ukazování svých velikánských rohů. Za ta léta zkušený anděl a Mikuláš rozdávali pacientům mikulášské balíčky. Pro pacienty bylo toto osvěžení úsměvné jindy ale také dojetím slzavé. Jen čert byl trochu smutný, protože mu pytel zůstal prázdný Dobroš 2005 Každoročně je v období kolem Světového dne dobrovolníků, který je stanoven na 5. prosince pořádán slavnostní večer udělování cen nejlepším dobrovolníků v Jihomoravském kraji Dobroš roku. Tuto akci již tradičně pořádá občanské sdružení Ratolest pod záštitou primátora města Brna. Vypisováno je celkem pět kategorií, ve kterých mohou být dobrovolníci nominováni. Dobrovolnické centrum Motýlek nominovalo hned tři dobrovolníky, zástupce z každého projektu. Za projekt Dobrovolníci dětem byla nominována dobrovolnice paní Anička Horáková v kategorii Nejvěrnější dobrovolník, v projektu Dobrovolníci seniorům to byla paní Adriena Jeřábková v kategorii Nejobětavější dobrovolník a v projektu Lidská tvář si nominaci v kategorii Dobrovolník s nejkrásnějším úsměvem zasloužila slečna Eva Mátlová. Všem jsme drželi palce. Bohužel však byla konkurence obrovská a proto jsme naše favoritky ocenili pouze interně o týden později při příležitosti Setkání dobrovolníků. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Setkání dobrovolníků Při příležitosti končícího roku 2005 uspořádal Motýlek předvánoční setkání všech dobrovolníků. Akce se konala v příjemném prostředí Chat Noire v Brně na Lidické ulici. Chtěli jsme využít tohoto setkání pro to aby se mezi sebou poznali i dobrovolníci z jiných projektů, kteří se nemohou běžně v nemocnici setkat, protože docházejí na rozdílná oddělení a kliniky. Současně bylo příjemné vnímat atmosféru, kterou vyzařuje početná skupina pozitivních a aktivních lidí. Doufáme, že se všem hned na počátku podařilo nasát předvánoční atmosféru a uvolnit se společnou hrou. Po té byli všichni dobrovolníci odměněni certifikáty dokládajícími jejich aktivní zapojení v dobrovolnickém programu v roce 2005 a malými vánočními dárečky. Za jednotlivé projekty byli také vyhlášeni nejlepší dobrovolníci roku 2005, kteří byli shodou okolností nominováni na cenu Dobroš Každý z dobrovolníků si však zaslouží naše osobní poděkování za dosavadní činnost a působení v Motýlku. V ánoční nadílka pacientům Předvánoční čas byl pro hospitalizované pacienty hodně náročný. Většina z nich by si určitě přála 17 18

10 být na svátky doma u svých blízkých. Bohužel, ne vždy je možné toto přání vyplnit. Proto jsme se společně s dobrovolníky snažili alespoň částečně navodit předvánoční atmosféru a vykouzlit na tvářích pacientů úsměvy. Pacienti byli obdarováni ručně zdobenými perníčky a vánočním přáním s motivem motýlka, pro seniory byly také připraveny teplé ponožky. V Léčebně pro dlouhodobě nemocné byla nadílka obohacena o koledování koledníků, kteří hráli na kytary, housle, violu, bicí, flétny a překrásně zpívali známé i neznámé vánoční koledy. Průběžně: Nábor dobrovolníků Aby do dobrovolnického centra stále přicházeli noví dobrovolníci je často podmíněno tím, že se o dobrovolnictví a o konkrétní možnosti zapojit se v naší organizaci jako dobrovolníci někde dozvěděli. Jedním z cílů Dobrovolnického centra Motýlek je proto oslovovat studenty středních, vyšších, vysokých škol a širokou veřejnost s cílem představit dobrovolnictví jako moderní formu konkrétní pomoci potřebným lidem prostřednictvím besed, seminářů a osvětových akcí. Semináře odkrývají tématiku dobrovolnictví, které se ve světě stalo prestižním pro občany i firmy a rovněž v ČR se začíná formovat jako stabilní prvek rozvoje občanské společnosti. Cílem je poukázat na důležitost občanské angažovanosti a solidarity, která bourá bariéry lidské lhostejnosti. Dobrovolnictví může být také chápáno jako aktivní a smysluplné využití volného času k získání praxe, zkušeností, k otevření nových životních souvislostí. Naše společnost stále ještě zcela nepřijala dobrovolnictví jako samozřejmou a přirozenou součást života jak je tomu v zahraničí. Proto je nutné eliminovat předsudky, obavy a podezření plynoucí z nejasné představy o dobrovolnictví. Další ze zdrojů informací jsou tisk a jiná média, která nejčastěji oslovujeme při pořádání benefičních akcí. Mimo osvětovou činnost a upozorňování na naše aktivity probíhá také cílený nábor dobrovolníků prostřednictvím inzerce na internetu i v tisku, prostřednictvím letáčků umísťovaných ve školách, v knihovnách, v ordinacích lékařů a na jiných veřejných místech s cílem oslovit vnímavou cílovou skupinu potencionálních budoucích dobrovolníků. Někteří dobrovolníci si však naši organizaci vyhledají sekundárně sami. Jsou to například bývalí pacienti FN Brno, nebo lidé, kteří se setkali s těžkou životní zkouškou v podobě ohroženého zdraví či dokonce života jejich blízkých a jejich hodnoty změnily pořadí. Často to jsou také studenti, kteří hledají praxi a nové zkušenosti. Nebo lidé, kteří se setkali s dobrovolnictvím dříve a nyní by rádi obnovili svoji dobrovolnickou iniciativu prostřednictvím naší organizace. Veřejná sbírka Na základe rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla Dobrovolnickému centru Motýlek, o.s. od do řádně povolena veřejná sbírka. Účelem veřejné sbírky je krytí provozně investičních nákladů Dobrovolnického centra Motýlek, o.s.. Výtěžek sbírky od října do prosince 2005 byl Kč. Veřejná sbírka v tomto období probíhala v rámci Světového dne hospicové a paliativní medicíny a v rámci benefičního folkového koncertu. Přehled o aktuálním zůstatku lze sledovat na transparentním účtu zřízeného u E- banky / Všem dárcům a podporovatelům děkujeme

11 6 Zpráva o hospodaření za rok 2005 Orgány sdružení 7 Příjmy Statutární město Brno ,- Celkem ostatní provozní výnosy ,- Příjmy celkem: ,- Výdaje nemateriálové náklady provozní náklady ,- osobní náklady (včetně odvodů a OON) ,- prezentace 2 455,- daně a poplatky 8 930,- pojištění dobrovolníků 3 500,- opravy 6 415,- celkem nemateriálové náklady ,- Rada sdružení: Předsedkyně: MUDr. Taťana Horká, Brno Místopředseda: Mgr. Milan Pilát, psycholog FN Brno - PDM Členové: Mgr. Jana Marounková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Brno - PDM Martina Šmuková, Jana Chladilová, vrchní sestra FN Brno - LDN, Bílovice nad Svitavou Dagmar Labudová, Hana Urbánková, Bc. Magda Hrudková, výkonná ředitelka Bc. Jarmila Konečná, koordinátorka Statutární zástupce: Výkonná ředitelka: Bc. Magda Hrudková Revizní komise: Mgr. Kateřina Štulíková, psycholog FN-PDM Brno Zdeňka Růžičková, vrchní sestra Dětské oční kliniky Marie Kalíšková, dobrovolník materiálové náklady výtvarné a kancelářské potřeby ,- ostatní materiál ,- celkem materiálové náklady ,- dar pro FN Brno - nákup antidekubitních matrací ,- Náklady celkem ,- Poznámka V roce 2005 jsme obdrželi dar od nadace Siemens ve výši ,- Kč, který bude vyčerpán do V roce 2005 jsme kryli některé náklady ze zisku z roku

12 Poděkování Z a sponzorskou pomoc a dary: Barunka, s.r.o. Bossard CZ, s.r.o. FN Brno Buter, s.r.o. Cafe Chat Nore Českomoravské štěrkovny, a.s. Ekont, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Eurinox, s.r.o. Fulgur, s.r.o. FunTomas, s.r.o. Horký Pavel, MUDr. Italinox, s.r.o. Jihomoravský kraj Karlova pekárna Kino Art Konfirm, s.r.o. Labuda Miroslav Magistrát města Brna Marais, s.r.o. Nadace Siemens Plotzer Martin, Ing. Queen, s.r.o. Rous Surgical, s.r.o. Silnice Brno, a.s. Tamda, a.s. Umlauf, s.r.o. U.S.O.B. Úřad městské části Brno Židenice Visione, reklamní agentura V roce 2005 s námi spolupracovali: BiTo centrum Citroen Color Cars Dobrovolníci DC Motýlek FN Brno HFH strojní Horká Taťjana, MUDr., horolezecký oddíl Lokomotiva Brno Kiss Hády Kolářová Maruška Konečný Karel Nadační fond Krtek pan Košíček pěvecký sbor Antea Pilát Milan, Mgr. Radio Petrov Radio Proglas Ratolest Brno, o.s. Speciální Mateřská škola při FN Brno Studenti Brna - hudební skupina Šuhajová Katka Velký Špalíček Vlčková Irena, Mgr. Vodičková Martina Vojenská střední škola, Brno Vykoukalová Hana, Mgr. Výtvarná dílna při FN Brno 13. středisko Junáka Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum Motýlek Bankovní spojení: ebanka, a.s., Jánská 1/3, pobočka Brno číslo transparentního účtu: /2400 Telefon, fax:

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK Za období: 1.1. 31.3.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V uvedeném období - 9 dobrovolníků ukončilo spolupráci (z celkem 74 spolupracujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

výroční zpráva za rok 2006 Dobrovolnické centrum Motýlek

výroční zpráva za rok 2006 Dobrovolnické centrum Motýlek výroční zpráva za rok 2006 Dobrovolnické centrum Motýlek V ýroční zpráva pro rok 2006 2007 Brenda Kučerová Vydalo Dobrovolnické centrum MOTÝLEK o. s. FN-PDM, Černopolní 9, 625 00 Brno Telefon, fax: 532

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK VE FN BRNO

POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK VE FN BRNO POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK VE FN BRNO Za období: 1.1. 30.6.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V 1. pololetí 2008-21 dobrovolníků ukončilo spolupráci - 66 dobrovolníků

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 P Poděkování Za sponzorskou pomoc a dary: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HANUS-ORBESOVÁ AXIS s. r. o. BOHEMIA SEKT a. s. BOUFIN s. r. o. BRAND PROMOTION CZ s. r. o. BURIAN JIŘÍ, Ing. BUTER s. r. o. CITROEN COLOR CARS

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Dobrovolnictví v sociálních službách Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Představení o. s. ADRA Adventist Development and Relief Agency založena vusa vroce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více