Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s."

Transkript

1 Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od

2 SPOLOČNÝ CENNÍK Obsah Cenník mesačných programov Programy Happy 3 Zľava k Happy a Biznis Star pre verných zákazníkov 3 Programy Podľa seba Naj 5 Programy Podľa seba Naj 12-mesačná viazanosť 5 Programy Podľa seba Naj 24-mesačná viazanosť 6 Balíčky Podľa seba Naj ako doplnková služba 7 Volania Najbližším 7 Program služieb Študentský paušál 7 Dátové služby k Študentskému paušálu 8 Program 40 8 Program Bez záväzkov 8 Neobmedzený víkend 9 Večerné volania 9 Víkendové SMS 9 Poistenie elektronického zariadenia 9 Paušál pre nepočujúcich 9 Služba mobilnej bezpečnosti Mobile Security Telekom Edícia 10 Programy itariff 10 Program Naj Cenník programov služieb Biznis Star 12 Zľava k Happy a Biznis Star pre verných zákazníkov 12 Mobilný internet so zdieľaním dát za zvýhodnenú cenu k paušálom Biznis Star a Podnikateľ 14 Ponuka tabletov/notebookov 14 Biznis Star dátový roaming 15 Biznis Star hlasový roaming 15 Biznis Star volania do zahraničia 1 a 2 16 Programy Podnikateľ 16 Doplnkové balíky k programom Podnikateľ 18 Služba Partner 19 Programy pre monitorovacie zariadenia 19 Hovory do zahraničia 20 Výhodné volania do zahraničia 21 Minúty v roamingu 23 Dátové služby v roamingu 24 Internet v zahraničí 24 Biznis Data roaming 24 Štandardné služby 25 Doplnkové služby 25 Multimediálne správy MMS 27 Internet v mobile 27 Služba mobilnej bezpečnosti Mobile Security Telekom Edícia 28 MobilMail 28 BlackBerry 28 Volacie tóny 29 Služba Kde je SMS služby na 29 PC Messenger 29 Mobilný internet 0 EUR 30 Mobilný internet 30 Doplnková služba 4G Mobilný internet 31 Mobilný internet: Ponuka tabletov od 1 32 Mobilný internet: Ponuka notebookov od 1 32 Mobilný internet: zľava pre nepočujúcich 33 Magio internet Security 33 Rodičovská kontrola 33 Zabavte sa s mobilom 34 Informačné služby 36 Faktúry 37 Iné poplatky 38 Dôležité informácie 39 2 Cenník programov služby Fix Easy Fix 40 Easy Fix s telefónom za zvýhodnenú cenu 40 Easy Fix 0 s telefónom za 1 40 Neobmedzené volania do SR 41 Neobmedzené Telekom volania minút do SR 41 Večerné volania 41 Volania Najbližším 42 Neobmedzené SMS do SR 42 Víkendové SMS 42 web'n'walk 42 Internet v mobile Roamingové Easy volania 43 Roamingové Easy SMS 43 Cenník Easy Dvojnásobný kredit za prenos čísla 45 Easy Time 45 Dĺžka platnosti kreditu pre program Easy Time 45 Easy Free 46 Dĺžka platnosti kreditu pre program Easy Free 46 Rodičovské služby 47 Programy Easy 47 Neobmedzené volania do SR 47 Neobmedzené Telekom volania minút do SR 48 Volania Najbližším 48 Neobmedzené SMS do SR 48 Víkendové SMS 49 Easy Plus 49 Dobíjanie kreditu 49 Dobíjanie z paušálu 50 Služba kreditka 50 Prechod na mesačné programy služieb a na programy služby Fix 50 Odkazová schránka 50 Hovory do zahraničia 50 Easy Roaming 51 Roamingové Easy volania 51 Roamingové Easy SMS 52 Dáta v roamingu 53 Štandardné služby 53 Doplnkové služby 53 Multimediálne správy MMS 54 web'n'walk 54 Internet v mobile MobilMail 54 Volacie tóny 54 Služba Kde je SMS služby na 54 Zábava s mobilom 55 Informačné služby 56 Iné poplatky 57 Dôležité informácie 58 Spoločné ustanovenia 58 Oznámenie o zmene názvu služieb k Telekom Centrá 59

3 Cenník mesačných programov CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV SPOLOČNÝ CENNÍK Programy Happy Programy Happy Happy XS Happy S Happy M Happy L Happy XL Happy XL volania Happy XXL Volania do siete Telekom a pevných Neobmedzené sietí v SR mimo špičky a cez víkend Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Voľné minúty do všetkých sietí v SR Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené SMS/MMS do všetkých sietí v SR - - Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené - Neobmedzené aj do EÚ zo SR Internet v mobile voľný objem dát 100 MB 200 MB 500 MB Neobmedzený Neobmedzený 500 MB - 4G Internet v mobile Neobmedzený Voľné minúty do EÚ zo SR Mesačný poplatok 9,99 16,99 23,99 29,99 44,99 /39,99 * 29,99 54,99 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná. * Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Happy XL od Programy Happy bez mobilného telefónu Počas prvých troch celých zúčtovacích období nasledujúcich odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie programu služieb Happy bez viazanosti, je pre prípad výpovede tejto zmluvy dohodnutá trojmesačná výpovedná lehota, ktorá je rovnaká pre obe zmluvné strany a ktorá začne plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa tretieho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí prvých 3 celých zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je výpovedná lehota jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia. Účastník môže kedykoľvek po uplynutí troch celých zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb požiadať o zmenu programu služieb Happy na akýkoľvek iný program Happy, pričom táto zmena bude účinná od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie tejto zmeny. Programy Happy s mobilným telefónom na splátky Podmienkou poskytovania programov služieb Happy s kúpou vybraných mobilných telefónov na splátky je uzavretie kúpnej zmluvy a Dodatku k Zmluve o poskytovani verejnych služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Okrem mesačného poplatku za programy služieb Happy bude Účastníkovi vyúčtovaná aj akontácia a jednotlivé mesačné splátky kúpnej ceny mobilného telefónu počas celej doby viazanosti (24 splátok) podľa Prílohy A. Cenník programov Happy Cenník mobilnych telefónov k programom Happy, platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Zmena programu Happy na akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná. Zľava k Happy a Biznis Star pre verných zákazníkov Obdobie poskytovania služieb k telefónnemu číslu Zľava z mesačného poplatku Viac ako 18 mesiacov 2 % Viac ako 4 roky 4 % Viac ako 7 rokov 6 % Viac ako 10 rokov 10 % Viac ako 15 rokov 12 % Podmienky: Ponuka platí do Podmienkou poskytovania zľavy pre verných zákazníkov je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie programu Služieb Happy alebo Biznis Star počas doby viazanosti aspoň 24 mesiacov (ďalej len Dodatok ). Zľava pre verných zákazníkov bude uplatňovaná na mesačný poplatok za program Služieb Happy alebo Biznis Star počas celej doby viazanosti dojednanej v Dodatku. Po uplynutí dojednanej doby viazanosti prestane byť zľava pre verných zákazníkov poskytovaná. Výška zľavy pre verných zákazníkov je závislá od dĺžky obdobia, počas ktorého boli vo vzťahu k telefónnemu číslu a SIM karte, ktoré sú uvedené v Dodatku, poskytované Podnikom jeho Služby, či už v predplatenej forme, alebo s mesačným programom Služieb. V prípade prenesenia telefónneho čísla od Podniku k inému operátorovi sa dovtedajšie obdobie nezohľadňuje. Výška zľavy pre verných zákazníkov sa určuje vždy ku dňu uzavretia Dodatku a uplatňuje sa počas celej doby viazanosti v rovnakej výške. Zľavu pre verných zákazníkov nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny mesačných poplatkov Služieb Happy alebo Biznis Star. 3

4 SPOLOČNÝ CENNÍK CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV Zložky programu služieb Happy: Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR zahŕňajú neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, ktoré nie sú čerpané v rámci zložky Voľných minút do všetkých sietí v SR zahrnutých v mesačnom programe Happy, okrem programu služieb Happy XS, v rámci ktorého Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR zahŕňajú neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od hod. do 7.00 hod. (mimo špičky a cez víkend). Voľné minúty v rámci zložky Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. Voľné minúty do všetkých sietí v SR zahŕňajú v tabuľke vyššie uvedený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. SMS/MMS do všetkých sietí v SR zahŕňa SMS a MMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a u SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. V prípade programu služieb Happy XXL sa neobmedzené SMS/MMS vzťahujú aj na zasielanie z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla v krajinách Európskej únie. Internet v mobile zahŕňa v tabuľke vyššie uvedený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom. Pri programoch Happy XS, Happy S, Happy M a Happy XL volania sa dáta prenesené nad voľný objem dát spoplatňujú cenou 0,1000 /MB s DPH (s tarifikáciou po 1 kb). Pri programoch Happy L a XL nie je voľný objem prenesených dát objemovo obmedzený, avšak po prenesení objemu MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web n walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming. Voľné minúty do EÚ zo SR zahŕňajú voľných minút odchádzajúcich hovorov uskutočnených z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie. Voľné minúty budú uplatňované na volania prostredníctvom služby Hovory do zahraničia i InterCall 33, pričom sa uplatní sekundová tarifikácia od prvej sekundy (1 + 1). Po vyčerpaní voľných minút bude pre hovory na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie uplatňovaná jednotná cena 0,0900 / min. s DPH, a to aj pri hovoroch cez službu InterCall 33. Cena po vyčerpaní voľných jednotiek v rámci vybraného programu Happy Happy XS Happy S Happy M Happy L Happy XL Happy XL volania Happy XXL Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR za minútu 0,1300 0,1300 0,0600 0,0600 Odoslanie jednej SMS/MMS v rámci SR 0,1000 0,1000 0,1000 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách od prvej sekundy hovoru. Cena za odoslané SMS v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena za odoslané SMS do zahraničia je 0,1513 /SMS s DPH a vzťahuje sa na SMS správy poslané na účastnícke čísla zahraničných operátorov. Využívanie hlasových služieb v roamingu je spoplatnené v závislosti od zvolenej roamingovej služby podľa Cenníka služby Roaming. Volania do zahraničia sú spoplatnené podľa Cenníka pre službu Hovory do zahraničia. K programom Happy je možné aktivovať nasledujúce doplnkové balíčky, a to za mesačný poplatok podľa tabuľky nižšie: Doplnkové balíčky k programom Happy Happy XS Happy S Happy M Happy L Happy XL Happy XL volania Happy XXL 4G Internet v mobile 9,99 9,99 9,99 9,99 Neobmedzený internet v mobile 10,99 10,99 5,99 5,99 Neobmedzené SMS/MMS 6,99 6,99 6, minút extra 6,99 6,99 6,99 6,99 Volania Najbližším 9,99 9,99 9,99 9,99 Volania do EÚ a USA za 9 centov 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 50 minút do zahraničia 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Doplnkový balíček 4G Internet v mobile umožňuje účastníkom využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 73 Mb/s a max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú službu 4G Internet v mobile je účastník oprávnený aktivovať k programom Happy M/L/XL/XL volania (k programu Happy XXL je poskytovaný automaticky ako jeho súčasť), ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,HSUPA alebo HSPA (nie Flash-OFDM). Tento balíček zahŕňa: - v prípade programu Happy M, Happy L, Happy XL, Happy XL volania jednorazové zvýšenie objemu dát o MB/mesiac navyšujúcich: a) voľný objem dát v prípade, ak účastník v rámci svojho programu Happy využíva Internet v mobile 500; b) objem dát pre prenosy plnou rýchlosťou, ak účastník v rámci svojho programu Happy využíva Neobmedzený internet v mobile. - v prípade programu Happy XXL balíček zahŕňa neobmedzený objem dát, avšak po prenesení objemu MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kbit/s. Podmienkou pre využitie tejto služby je, že účastník využíva SIM kartu a súčasne aj mobilné zariadenie podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Doplnkovú službu môže účastník využívať len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne zobrazená na mape pokrytia, ktorú Podnik zverejňuje na Internetovej stránke a na Predajných miestach. Ponuka doplnkového balíčka k programom Happy M/L/XL/XL volania: Doplnková služba 4G Internet v mobile je v období od do

5 CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV SPOLOČNÝ CENNÍK poskytovaná za mesačný poplatok, ktorý je zahrnutý v poplatku za poskytovanie programu služby Happy. Ak je táto doplnková služba aktivovaná v období do , je služba poskytovaná na dobu určitú a to do K tomuto dňu bude služba automaticky deaktivovaná. Doplnková služba aktivovaná po je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak, za za mesačný poplatok 9,99 s DPH. K aktivácií doplnkového balíčka dôjde v prípade akceptácie žiadosti účastníka Podnikom k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúcom v zúčtovacom období, v ktorom bola žiadosť účastníka o aktiváciu doručená Podniku. Ostatné podmienky poskytovania služby Internet v mobile nie sú aktiváciou a využívaním tejto doplnkovej služby dotknuté. Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile zahŕňa neobmedzený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom. Po prenesení objemu MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s. Doplnkový balíček Neobmedzené SMS/MMS zahŕňa neobmedzený počet SMS a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a u SMS. Doplnkový balíček 100 minút extra zahŕňa dodatočných 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. Doplnkový balíček Volania Najbližším zahŕňa 100 % zľavu z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla v ktorejkoľvek mobilnej sieti v SR, ktoré navyše nie sú čerpané v rámci zložky Voľných minút do všetkých sietí v SR zahrnutých v mesačnom programe Happy ani v rámci iných zložiek programov Happy. Zmena vybraných účastníckych čísel v rámci doplnkového balíčka Volania Najbližším je spoplatnená sumou 1 za každú zmenu bez ohľadu na počet menených vybraných účastníckych čísel. Aktiváciou doplnkového balíčka Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje (ak predtým bola aktívna) služba Ty a ja. V prípade deaktivácie doplnkového balíčka Volania Najbližším je jeho deaktivácia realizovaná k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, pričom jeho opätovná aktivácia nie je možná. V prípade realizácie zmeny v osobe Účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb dochádza k automatickej deaktivácii doplnkového balíčka Volania Najbližším. V prípade zmeny zvoleného programu služieb Happy na program iný ako Happy Účastník stráca nárok na poskytovanie doplnkového balíčka Volania Najbližším. Doplnkový balíček Volania do EÚ a USA za 9 centov predstavuje službu, v rámci ktorej bude uplatňovaná cena 0,0900 /min. s DPH pre všetky odchádzajúce hovory uskutočnené z územia SR na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande a v USA. Cena bude uplatňovaná na volania prostredníctvom služby Hovory do zahraničia i InterCall 33, pričom sa uplatní minútová tarifikácia ( ). Doplnkový balíček 50 minút do zahraničia zahŕňa 50 voľných minút odchádzajúcich hovorov uskutočnených z územia SR na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande a v USA. Voľné minúty budú uplatňované na volania prostredníctvom služby Hovory do zahraničia i InterCall33, pričom sa uplatní sekundová tarifikácia od prvej sekundy (1 + 1). Po vyčerpaní voľných minút bude pre hovory na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande a v USA uplatňovaná jednotná cena 0,0900 /min. s DPH, a to aj pri hovoroch cez službu InterCall33. Doplnkový balíček 50 minút do zahraničia nie je možné kombinovať s doplnkovým balíčkom Volania do EÚ a USA za 9 centov ani so službou Výhodné volania do zahraničia. Poznámka: Ponuka platí do K programom Happy je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou balíčkov Viac, Víkendové SMS, Večerné volania, Neobmedzený víkend, Presun voľných minút. Pre programy Happy je aktivácia CLIP spoplatnená sumou 4,99. Účastníkom, ktorým je v zmysle zmluvných podmienok dojednaných do (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej Dodatku účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude mesačný poplatok uplatňovaný vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy do a podľa Prílohy A. Cenník programov Happy Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku programov Happy platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od (vrátane) do (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti účtovaný mesačný poplatok za program služieb Happy, akontácia a splátky kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy od (vrátane) do (vrátane) a podľa jeho Prílohy A. Cenník programov Happy Cenník mobilných telefónov k programom Happy platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od (vrátane) do (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej Dodatku je účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude mesačný poplatok uplatňovaný vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platného a účinného pre programy Happy do (vrátane) a podľa Prílohy A. Cenník programov Happy Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku programov Happy, platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti účtovaný mesačný poplatok za program služieb Happy, akontácia a splátky kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa Prílohy A. Cenník programov Happy Cenník mobilných telefónov k programom Happy, platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Programy Podľa seba Naj Každý program Podľa seba Naj je zložený z balíčkov Podľa seba Naj v počte určenom podľa tabuľky, pričom konkrétnu kombináciu balíčkov Podľa seba Naj si účastník zvolí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. V rámci každého typu programu Podľa seba Naj je možné kombinovať balíčky Podľa seba Naj v ľubovoľných kombináciách, pričom viacnásobne je možné v rámci jedného programu Podľa seba Naj použiť len Balíček do všetkých sietí/ Balíček 50 minút do všetkých sietí. Ostatné balíčky Podľa seba Naj je možné použiť len jedenkrát, a to buď ako štandardný, bonusový, alebo doplnkový balíček. Vybraný program Podľa seba Naj bude pozostávať zo súčtu voľných jednotiek (z odchádzajúcich hovorov, odchádzajúcich SMS správ alebo objemu prenesených dát), prípadne zvýhodnenej ceny odchádzajúcich hovorov, a to podľa kombinácie balíčkov Podľa seba Naj zvolenej účastníkom. Programy Podľa seba Naj 12-mesačná viazanosť Program Počet balíčkov Mesačný poplatok Podľa seba Naj 1 1 9,99 Podľa seba Naj ,99 Podľa seba Naj ,99 Podľa seba Naj ,99 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Podmienkou poskytovania programov Podľa seba Naj je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o zmenu kombinácie balíčka Podľa seba Naj tvoriacej súčasť ním využívaného programu Podľa seba Naj; takáto zmena bude spoplatnená administratívnym poplatkom v sume 0*/3,01 s DPH a bude účinná od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie zmeny. V prípade programov Podľa seba Naj poskytovaných na základe Dodatku 5

6 SPOLOČNÝ CENNÍK CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov nie je poskytovaný Balíček 0,06 celý deň a nie je možné využiť žiadnu akciovú ponuku na kúpu akciového mobilného telefónu. Ponuka platí do Programy Podľa seba Naj 24-mesačná viazanosť Program Počet balíčkov Mesačný poplatok Bonusový balíček Podľa seba Naj alebo mobilný telefón Podľa seba Naj 1 1 9,99 áno Podľa seba Naj ,99 áno Podľa seba Naj ,99 áno Podľa seba Naj ,99 áno Balíčky Podľa seba Naj Počet voľných jednotiek v rámci balíčka Balíček 50 minút do všetkých sietí *** (volania do všetkých národných sietí) 50 minút Balíček do všetkých sietí**** (volania do všetkých národných sietí) 40 minút Balíček neobmedzených volaní večer a víkend (víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom Neobmedzený a pevných sietí v SR) Balíček SMS zadarmo (SMS do všetkých národných sietí) SMS Neobmedzený objem dát. (Po prenesení Balíček Neobmedzený internet v mobile objemu MB dát bude rýchlosť dátových prenosov znížená na maximálne 64 kb/s.) Balíček 0,06 celý deň* 0 Balíček volania cez deň** (volania do mobilnej siete Telekom a pevných sietí Neobmedzený v SR cez pracovné dni) * Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3, 5 a 7. ** Ponuka platí len pre program Podľa seba Naj 7. *** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 24-mesačnou viazanosťou. **** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 12-mesačnou viazanosťou. Balíček do všetkých sietí/balíček 50 minút do všetkých sietí zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. Balíček neobmedzených volaní večer a víkend zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od hod. do 7.00 hod. Voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. Ak je súčasťou programu Podľa seba Naj Balíček do všetkých sietí/balíček 50 minút do všetkých sietí a zároveň aj Balíček neobmedzených volaní večer a víkend, čerpajú sa víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí v SR najprv z voľných minút z Balíčka neobmedzených volaní večer a víkend. Balíček SMS zadarmo zahŕňa SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a u SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena za SMS po vyčerpaní voľného objemu SMS správ v rámci balíčka je 0,2000 /SMS s DPH. Balíček Neobmedzený internet v mobile zahŕňa neobmedzený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom. Po prenesení objemu MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na maximálne 64 kb/s. Aktivovaním Balíčka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web n walk Surf, Surf&Mail, Giga, web n walk 100, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet , zdieľanie dát služby Mobilný internet alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Balíček 0,06 celý deň (len pre Podľa seba Naj 3, 5 a 7) predstavuje zvýhodnenú cenu 0,0605 s DPH/min. za každý odchádzajúci hovor na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR účtované po prvej sekunde hovoru. Balíček 0,06 celý deň nezahŕňa žiadne voľné minúty odchádzajúcich hovorov ani iné voľné jednotky. Po uplynutí obdobia poskytovania Balíčka 0,06 celý deň, ktorou je obdobie viazanosti, dôjde k automatickej deaktivácii Balíčka 0,06 celý deň a k jeho zmene na Balíček do všetkých sietí/ Balíček 50 minút do všetkých sietí. Balíček 0,06 celý deň nie je možné počas obdobia jeho poskytovania zmeniť na iný typ balíčka Podľa seba Naj v rámci vybraného programu Podľa seba Naj. V prípade, že je súčasťou programu Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jeden Balíček do všetkých sietí/balíček 50 minút do všetkých sietí, čerpajú sa odchádzajúce hovory najprv z voľných minút z každého Balíčka do všetkých sietí/balíčka 50 minút do všetkých sietí a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa všetky odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň. V prípade, že je súčasťou programu Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň Balíček neobmedzených volaní večer a víkend, čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov a počas pracovných dní v čase od hod. do 7.00 hod., najprv z voľných minút z Balíčka neobmedzených volaní večer a víkend a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa takéto odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň. V prípade, že je súčasťou programu Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jedenbalíček do všetkých sietí/balíček 50 minút do všetkých sietí a Balíček neobmedzených volaní večer a víkend, čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov a počas pracovných dní v čase od hod. do 7.00 hod. najprv z voľných minút z Balíčka neobmedzených volaní večer a víkend, následne z voľných minút z každého Balíčka do všetkých sietí/balíčka 50 minút do všetkých sietí a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa takéto odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň. Balíček volania cez deň (len pre Podľa seba Naj 7) zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a všetkých pevných sietí v SR počas pracovných dní od 7.00 hod. do hod. Voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. Ak je súčasťou programu Podľa seba Naj Balíček do všetkých sietí/balíček 50 minút do všetkých sietí a zároveň aj Balíček volania cez deň, čerpajú sa volania cez deň do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí v SR najprv z voľných minút z Balíčka volania cez deň. Balíček volania cez deň je možné využiť len pri mesačnom programe Podľa seba Naj 7 (pri mesačných programoch Podľa seba Naj 3 a 5 je možné využiť Doplnkový balíček volania cez deň). Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Podmienkou poskytovania programov Podľa seba Naj je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o zmenu kombinácie balíčka Podľa seba Naj (okrem Balíčka 0,06 celý deň, ktorý nie je počas obdobia viazanosti možné meniť) tvoriacich súčasť ním využívaného programu Podľa seba Naj; takáto zmena bude spoplatnená administratívnym poplatkom v sume 0*/3,01 s DPH a bude účinná od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie zmeny. Ponuka platí do * Zvýhodnená výška poplatku platí do Účastníkom, ktorí si do (vrátane) aktivovali alebo požiadali o aktiváciu programu Podľa seba Naj, sú programy Podľa seba Naj (a tiež štandardné, bonusové i doplnkové balíčky) poskytované a spoplatnené podľa podmienok uvedených v Cenníku programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platnom a účinnom pre programy Podľa seba do

7 CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV SPOLOČNÝ CENNÍK Cena po vyčerpaní voľných jednotiek v rámci vybraného programu Podľa seba Naj Program Odchádzajúce hovory v rámci SR/za minútu Odoslanie SMS v rámci SR Podľa seba Naj 1 0,2017 0,1008/0,2000** Podľa seba Naj 3 0,0605*/0,1614 0,1008/0,2000** Podľa seba Naj 5 0,0605*/0,1210 0,1008/0,2000** Podľa seba Naj 7 0,0605*/0,1008 0,1008/0,2000** * Zvýhodnená cena platná v prípade aktivácie Balíčka 0,06 celý deň v rámci vybraného programu Podľa seba Naj, a to za podmienok špecifikovaných vyššie v opise Balíčka 0,06 celý deň. ** Cena sa účtuje v prípade aktivácie Balíčka SMS zadarmo po vyčerpaní voľných SMS. Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách od prvej sekundy hovoru. Cena za odoslané SMS v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena za odoslané SMS do zahraničia je 0,1513 /SMS s DPH a vzťahuje sa na SMS správy poslané na účastnícke čísla zahraničných operátorov. Ak súčasťou programu Podľa seba Naj nie je Balíček Neobmedzený internet v mobile, prístup na internet v rámci mobilnej siete Telekom prostredníctvom SIM karty, t. j. prenos dát, sa spoplatňuje sumou 0,49 / MB s tarifikačným intervalom 1 kb pre všetky APN a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Po prenesení 50 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na maximálne 64 kb/s. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb za službu Roaming. Ponuka platí do Balíčky Podľa seba Naj ako doplnková služba Balíčky Podľa seba Naj je možné poskytnúť aj ako doplnkovú službu, ktorá je kombinovateľná výlučne s programami Podľa seba Naj. K programu Podľa seba Naj je možné aktivovať nad rámec štandardných balíčkov Podľa seba Naj zahrnutých v programe Podľa seba Naj maximálne jeden ďalší balíček Podľa seba Naj ako doplnkovú službu, a to za cenu mesačného poplatku podľa tabuľky nižšie. Balíčky Podľa seba Naj ako doplnková služba Mesačný poplatok Doplnkový balíček 50 minút do všetkých sietí*** (volania do všetkých národných sietí) 10,07 Doplnkový balíček do všetkých sietí **** (volania do všetkých národných sietí) 10,07 Doplnkový balíček neobmedzených volaní večer a víkend (víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom 10,07 a pevných sietí v SR) Doplnkový balíček SMS zadarmo (SMS do všetkých národných sietí) 10,07 Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile 9,99/5,99** Doplnkový balíček volania cez deň* 4,99 * Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3 a 5. ** Zvýhodnený mesačný poplatok za doplnkový balík platí pri využití ponuky do a pri súčasnej aktivácii vybraného programu Podľa seba Naj a podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a uplatňuje sa počas viazanosti. *** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 24-mesačnou viazanosťou. **** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 12-mesačnou viazanosťou. Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Počet voľných jednotiek (odchádzajúce hovory, odchádzajúce SMS alebo objem prenesených dát) v balíčkoch Podľa seba Naj ako doplnkovej službe je totožný ako pri štandardných balíčkoch Podľa seba Naj tvoriacich súčasť programov Podľa seba Naj, pričom v prípade ich aktivácie účastníkom sa voľné jednotky pripočítajú k voľným jednotkám v rámci zvoleného programu služieb. K aktivácii balíčka Podľa seba Naj ako doplnkovej služby dôjde prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o jeho aktiváciu. Ponuka platí do Volania Najbližším Aktivačný poplatok 0 Zmena v nastavení služby 1,00 Mesačný poplatok 2,99 V rámci doplnkovej služby Volania Najbližším je poskytovaná zľava 100 % z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom. Mesačný poplatok za službu Volania Najbližším 2,99 bude účastníkom účtovaný po uplynutí obdobia bezplatného poskytovania služby. Program Cena za volania, SMS a MMS na tri čísla 0 Obdobie bezplatného poskytovania služby Volania Najbližším Podľa seba Naj 3 3 mesiace Podľa seba Naj 5 6 mesiacov Podľa seba Naj 7 24 mesiacov Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Podmienkou aktivácie služby Volania Najbližším je súčasná aktivácia programu Podľa seba Naj 3 a vyššie na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Aktiváciou služby Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje (ak predtým bola aktívna) služba Ty a ja. V prípade deaktivácie služby Volania Najbližším nie je možná jej opätovná aktivácia. V prípade zmeny zvoleného programu služieb Podľa seba Naj na iný program služieb Účastník stráca nárok na poskytovanie služby Volania Najbližším, okrem prípadu zmeny na program služieb Podľa seba Naj 3 a vyššie, keď Účastníkovi bude služba Volania Najbližším poskytovaná i naďalej, avšak Účastník stráca nárok na obdobie bezplatného poskytovania (zľavu z mesačného poplatku) služby Volania Najbližším. Ponuka platí do Program služieb Študentský paušál Program Študentský paušál pre zákazníkov do 26 rokov*** Voľné minúty mesačne Voľné SMS správy mesačne Mesačný poplatok Odchádzajúce hovory v rámci SR za minútu Odchádzajúce hovory v rámci SR za minútu Odchádzajúce SMS správy v rámci SR ,1300* 0,0600** 0,0600 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Ponuka platí do Pre Študentský paušál je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy po sekundách. Podmienkou poskytnutia Študentského paušálu je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Študentský paušál nie je možné aktivovať na SIM karte, vo vzťahu ku ktorej sa účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb využívať počas dohodnutého obdobia viazanosti niektorý z mesačných programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ takto dohodnuté obdobie viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte ešte neuplynulo. Ponuka Študentský paušál nie je kombinovateľná s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ako ani so zľavami poskytovanými na základe osobitných dohôd o poskytovaní výhod. So Študentským paušálom nie je možné vo vzťahu k SIM karte využiť ani žiadnu akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. V období, počas ktorého je aktivovaný program služieb Študentský paušál, nie je možné aktivovať a využívať služby Presun voľných minút, Ty a ja, Balíčky Viac a Smart roaming a v prípade, že ich má Účastník ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku aktivované alebo ich využíva, budú odo dňa aktivácie programu služieb Študentský paušál automaticky deaktivované. K SIM karte, vo vzťahu ku ktorej bol aktivovaný program služieb 7

8 SPOLOČNÝ CENNÍK CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV Študentský paušál, nemôže byť aktivovaná dcérska SIM karta so službou Partner a v prípade, ak už bola k SIM karte aktivovaná dcérska SIM karta so službou Partner, bude odo dňa aktivácie programu služieb Študentský paušál dcérska SIM karta deaktivovaná. * Cena platí pre prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov v rámci SR uskutočnených v jednom zúčtovacom období. ** Cena platí pre minúty odchádzajúcich hovorov v rámci SR nasledujúce po prevolaní prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov v rámci SR v jednom zúčtovacom období. *** Študentský paušál je určený iba pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí v čase podpisu Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ešte nedovŕšili vek 27 rokov. Dátové služby k Študentskému paušálu Program Aktivačný poplatok Mesačný poplatok Voľný objem dát pre APN WAP a internet (v MB) Spoplatňovanie nad voľný objem dát ( /MB) Internet v mobile **/5, ,1008 Neobmedzený internet v mobile 0 1,99***/9,99 Neobmedzene* Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Ponuka platí do Uvedené ceny platia pri súčasnej aktivácii programu služieb Študentský paušál na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, resp. Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 24 mesiacov. Ďalšie podmienky poskytovania služieb Internet v mobile 500 a Neobmedzený internet v mobile sú upravené v časti Cenníka programov a služieb upravujúcej poskytovanie služby Internet v mobile. * Po prenesení MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na maximálne 64 kb/s. ** Služba Internet v mobile 500 bude poskytovaná so zľavou vo výške 100 % z mesačného poplatku odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie programu služieb Študentský paušál s viazanosťou 24 mesiacov až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 12 mesiacov odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ( Zvýhodnené obdobie ) a odo dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb za mesačný paušálny poplatok vo výške 5,99 s DPH. *** Služba Neobmedzený internet v mobile bude poskytovaná za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok vo výške 1,99 s DPH odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie programu služieb Študentský paušál s viazanosťou 24 mesiacov až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ( Zvýhodnené obdobie ) za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok vo výške 1,99 s DPH a odo dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb za mesačný paušálny poplatok vo výške 9,99 s DPH. Program 40 Voľné minúty mesačne* Voľné SMS správy mesačne** Mesačný poplatok Odchádzajúce hovory v rámci SR za minútu (po vyčerpaní voľných minút) Odchádzajúce SMS správy v rámci SR (po vyčerpaní voľných SMS) Program ,03 0,1210 0,1008 * Voľné minúty sa vzťahujú na odchádzajúce hovory na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR. ** Voľné SMS správy sa vzťahujú na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Poznámka: Všetky ceny sú uvedené v s DPH. Pre Program 40 je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy po sekundách. Podmienkou poskytnutia Programu 40 je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Program 40 nie je možné aktivovať na SIM karte, vo vzťahu ku ktorej sa účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb využívať počas dojednanej doby viazanosti niektorý z mesačných programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ takto dojednaná doba viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte ešte neuplynula. Ponuka Programu 40 nie je kombinovateľná s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ako ani so zľavami poskytovanými na základe osobitných dohôd o poskytovaní výhod. S Programom 40 nie je možné vo vzťahu k SIM karte využiť ani žiadnu akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. K Programu 40 je možné aktivovať štandardné doplnkové služby s výnimkou služieb: Partner, Balíčky Viac, Ty a Ja, Presun voľných minút, Smart roaming, Večerné volania, Víkendové SMS, Neobmedzený víkend, Virtuálna privátna sieť, Neobmedzene s kolegami a Konferenčný hovor, ak nie je uvedené ďalej inak; aktivovaním Programu 40 budú všetky tieto doplnkové služby automaticky deaktivované, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Program Bez záväzkov Voľné minúty do všetkých sietí v SR Mesačný paušál /mesiac Cena za minútu do všetkých sietí v rámci Slovenska Cena za SMS na účastnícke čísla v rámci SR Program Bez záväzkov* 0 0 0,1210 0,0605 Poznámka: Pre program Bez záväzkov je aktivácia CLIP bezplatná. Ceny sú uvedené v s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy po sekundách. Cena za odoslané SMS na účastnícke čísla v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena za odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov je 0,1502 /SMS s DPH. * Program Bez záväzkov nie je možné aktivovať a súčasne využívať na SIM karte, na ktorej sa účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb využívať po dojednanú dobu viazanosti niektorý z mesačných programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ doba viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte už neuplynula. Na ceny programu Bez záväzkov nie je možné súčasne uplatniť a využiť akékoľvek zľavy, výhody alebo akciové ponuky spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a program nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s. S programom Bez záväzkov nie je možné využiť ani žiadnu akciovú ponuku na kúpu akciového mobilného telefónu alebo inú platnú akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. K programu je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou služby Partner, Balíčky Viac, Ty a Ja, Presun voľných minút, Smart roaming, Večerné volania, Víkendové SMS, Neobmedzený víkend, Konferenčný hovor, Virtuálna privátna sieť a Neobmedzene s kolegami, aktivovaním programu Bez záväzkov budú tieto služby automaticky deaktivované, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. S účinnosťou od platí, že: Ak na SIM karte s aktivovaným programom Bez záväzkov nebude uskutočnený odchádzajúci hovor, odoslaná SMS správa alebo zrealizovaná žiadna dátová prevádzka v období viac ako 365 dní, k poslednému dňu práve prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, k ukončeniu poskytovania služieb a deaktivácii príslušnej SIM karty. 8

9 CENNÍK MESAČnÝCH PROGRAMOV SPOLOČNÝ CENNÍK Neobmedzený víkend Neobmedzené volania a SMS počas celého víkendu v rámci mobilnej siete Telekom za 2,02 s DPH za víkend! Službu Neobmedzený víkend si aktivujete zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK na skrátené číslo Poplatok za službu za 1 víkend 2,02 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Poplatok za službu sa vzťahuje na jeden víkend, počas ktorého je služba aktivovaná. Služba Neobmedzený víkend sa uplatňuje iba počas víkendov na volania a SMS správy uskutočnené a poslané z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo v mobilnej sieti Telekom. Služba sa nevzťahuje na volania a SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a u SMS. Hovory a SMS správy presahujúce vymedzený časový rozsah (víkend) sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka služieb. Aktiváciu služby je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK alebo VIANOCE na skrátené číslo Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Deaktivácia služby je možná zaslaním bezplatnej SMS na číslo s textom OK VYP alebo VIANOCE VYP. Deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Služba bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia. Večerné volania Prinášame neobmedzené večerné volania v mobilnej sieti Telekom pre všetkých zákazníkov s paušálom. Aktivujte si túto ponuku a jej výhody môžete využívať každý večer, a to len za 2 na 7 dní. Pridajte si k svojmu programu skvelé neobmedzené večerné hovory, veď teraz je to také jednoduché! Stačí poslať bezplatnú SMS-ku s textom VECER na číslo Poznámka: Cena je uvedená v s DPH. Ponuka platí do a uplatňuje sa na volania v čase od do 6.00 hod. uskutočnené zo štandardného účastníckeho čísla na iné štandardné účastnícke číslo v mobilnej sieti Telekom. Hovory presahujúce vymedzený časový rozsah sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka služieb. Služba sa poskytuje na obdobie 7 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži vždy o ďalších 7 dní. Poplatok za službu vo výške 2 s DPH sa vzťahuje na jedno 7-dňové obdobie poskytovania služby. Deaktivovanie služby je možné zaslaním bezplatnej sms s textom VECER VYP na číslo 12323, pričom služba bude deaktivovaná ku koncu prebiehajúceho 7-dňového obdobia. Služba bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia. Víkendové SMS Užívajte si nekonečné esemeskovanie počas celého víkendu len za 1,01 s DPH za víkend! Službu víkendové SMS si aktivujete jednoducho. Zašlite SMS-ku s textom VIKEND na číslo a posielajte cez víkend SMS správy do všetkých sietí v neobmedzenom počte. Poznámka: Cena je uvedená v s DPH. Ponuka platí do Služba Víkendové SMS sa uplatňuje iba počas víkendov na SMS správy poslané z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo do všetkých slovenských národných sietí. Ponuka neplatí pre SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a u SMS. Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Pre deaktiváciu služby je potrebné zaslať bezplatnú SMS s textom VIKEND VYPNI na číslo 12323, pričom deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Služba bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia. POISTENIE ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA Poškodený či zničený mobil, tablet alebo modem už nemusí byť žiadny problém. Poistite si ho už za 0,99 mesačne! Poistná suma el. zariadenia Mesačná splátka poistného Do 100 (vrátane) 0,99 Od 101 do 250 (vrátane) 1,49 Od 251 do 1000 (vrátane) 2,49 Poznámka: Ceny sú uvedené v s DPH. Služba Poistenie elektronického zariadenia je poskytovaná spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Poistnú zmluvu, ktorej predmetom je poistenie elektronického zariadenia, je možné uzavrieť iba v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nového a nepoužitého mobilného telefónu, tabletu alebo modemu (elektronické zariadenie) poistníkom od Podniku, ktorá je uzatvorená spolu so Zmluvou alebo Dodatkom k nej uzatvoreným medzi poistníkom ako účastníkom zo Zmluvy a Podnikom, ktorého predmetom je poskytovanie mesačných programov hlasových alebo dátových verejných elektronických komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete Podniku poistníkovi ako účastníkovi zo Zmluvy s viazanosťou min. 24 mesiacov. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je doba viazanosti poskytovania Služby poistníkovi ako účastníkovi na základe Zmluvy, a to bez prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby zo strany Podniku, ku ktorému dôjde v dôsledku porušenia povinností stanovených príslušnou Zmluvou zo strany poistníka ako účastníka a súčasne ide o poskytovanie Služby počas pôvodnej doby viazanosti dohodnutej v Zmluve bez dojednania novej doby viazanosti. Poistnú sumu el. zariadenia predstavuje cena nedotovaného elektronického zariadenia vrátane DPH, ktorá je v čase podpisu poistnej zmluvy uvádzaná v Cenníku neakciových elektronických zariadení Podniku. Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu elektronického zariadenia získate na čísle , Ponuka platí do Paušál pre nepočujúcich Program Paušál pre nepočujúcich VoĽnÉ minúty mesačne Neobmedzené SMS Neobmedzený internet v mobile Mesačný poplatok 20 12,00 Volania do mobilnej siete Telekom a do národných pevných sietí za minútu * mimo špičky v špičke a víkend 0,4033 0,0806 * Spoplatňovanie po prevolaní 20 voľných minút v rámci Slovenska. Špička vo všetkých sieťach je v pracovné dni od 7.00 do hod. 9

Cenník mesačných programov. Obsah. Programy Podľa seba Naj. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy

Cenník mesačných programov. Obsah. Programy Podľa seba Naj. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 1. 212 Obsah Cenník mesačných programov Cenník mesačných programov

Více

Obsah. Cenník mesačných programov. Programy Podľa seba Naj. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy

Obsah. Cenník mesačných programov. Programy Podľa seba Naj. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy Cenník programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platný od 1. 11. 211 Obsah Cenník mesačných programov Cenník mesačných programov Programy Podľa

Více

Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY platný od 1. 5. 2014 SPOLOČNÝ CENNÍK Obsah HLASOVÉ

Více

Cenník mesačných programov. Obsah. Programy Podľa seba. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy

Cenník mesačných programov. Obsah. Programy Podľa seba. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy Cenník programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., platný od 1. 2. 211 Obsah Cenník mesačných programov Cenník mesačných programov y Podľa seba 3

Více

Cenník mesačných programov. Obsah. Programy Podľa seba. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy

Cenník mesačných programov. Obsah. Programy Podľa seba. Cenník mesačných programov. Cenník programov Fix. Cenník Easy Cenník programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platný od 1. 9. 211 Obsah Cenník mesačných programov Cenník mesačných programov Programy Podľa

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., platný od 1. 10. 2010 Obsah Akciový T-Mobile Mobilný internet 0 EUR 3 Programy Podľa seba 3 Balíčky

Více

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Použitie klubových bodov na mesačné poplatky za služby Internet v mobile 100 100 % 1 330 0 95 % 1 263 0,20 50 % 665 1,99 Internet v mobile 500 100 % 1 997 0 95 % 1 897 0,30 50 % 998 3,00 25 % 499 4,49

Více

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Použitie klubových bodov na mesačné poplatky za služby web'n'walk 100 100 % 1 341 0 95 % 1 274 0,20 50 % 671 2,01 25 % 335 3,02 web'n'walk 100 + E-mail 100 % 2 346 0 95 % 2 229 0,35 50 % 1 173 3,52 25

Více

od Mobilný telefón Program 40 Fix 9 Fix 12 Fix Viac 55Viac Relax SMS Viac 400Viac 1000Viac 200Viac Relax 200 Podľa seba 5

od Mobilný telefón Program 40 Fix 9 Fix 12 Fix Viac 55Viac Relax SMS Viac 400Viac 1000Viac 200Viac Relax 200 Podľa seba 5 Mobilný telefón Program 40 Fix 9 Fix 12 Fix 16 20+20Viac LG S310 Samsung C3530 Sony Ericsson Cedar Samsung C3750 Samsung S5230 Sony Ericsson YENO LG EGO T500 Samsung S5260 Star II Samsung Galaxy 5 i5500

Více

Cenový výmer č. 11/2015

Cenový výmer č. 11/2015 Cenový výmer č. 11/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb platný od 1. 11. 2009 Zažime to spolu Obsah Neobmedzený víkend 3 Paušál pre blízkeho na 2 roky bez mesačného poplatku! 3 Programy Podľa seba 4 Balíčky Podľa seba ako doplnková

Více

Cenový výmer č. 14/2015

Cenový výmer č. 14/2015 Cenový výmer č. 14/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

volajte na Slovensku a do celej EÚ len za 0,10 /min. [3,01 Sk/min.] so službou EÚ hovory

volajte na Slovensku a do celej EÚ len za 0,10 /min. [3,01 Sk/min.] so službou EÚ hovory apríl máj 2009 biznis spr@vy Vážený zákazník, prinášame vám informácie o našej aktuálnej ponuke služieb a zariadení, ktoré vám môžu ušetriť náklady na komunikáciu s vašimi zákazníkmi, obchodnými partnermi,

Více

Akciový cenník 1/2018

Akciový cenník 1/2018 Akciový cenník 1/2018 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

ku každej službe TELEFONOVANIE s mobilnými paušálmi a pevnou linkou

ku každej službe TELEFONOVANIE s mobilnými paušálmi a pevnou linkou plyšový mobík ako Darček ku každej službe TELEFONOVANIE s mobilnými paušálmi a pevnou linkou máj 2013 telefonovanie MOBILNÉ TELEFONOVANIE telefonovanie OBSAH Mobilné telefonovanie Vyberte si svoj paušál

Více

V Cenníku, časť A Akciové ponuky, časť HLASOVÉ PAUŠÁLY, sa na strane 6 dopĺňa nasledovný text: XS mini. volania 24,99 22,99 22,99 32,99 47,99 62,99

V Cenníku, časť A Akciové ponuky, časť HLASOVÉ PAUŠÁLY, sa na strane 6 dopĺňa nasledovný text: XS mini. volania 24,99 22,99 22,99 32,99 47,99 62,99 Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 21. 10. 2015 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb platný od 1. 10. 2009 Zažime to spolu Obsah Paušál pre blízkeho za polovicu na 2 roky 3 Neobmedzený víkend 3 Vyberte si svoj nekonečný paušál! 3 Programy Podľa seba 4 Balíčky

Více

Orange biznis služby

Orange biznis služby , Biznis paušály Príloha č. k Cenníku služieb platnému od 30. 5. 03. Znenie platné od. 5. 07 Ostatné sprístupnené služby sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb. Orange biznis služby Účastnícke

Více

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od TARIFA IP Hlas REZIDENT Mesačný poplatok 0 Medzinárodné volania (min.) 0-24 hod. Voľné minúty 0 zóna 0,12 zóna 0,13 Volania v rámci SR (min.) 0-24 hod. zóna 0,34 Miestne, Medzimestské 0,07 zóna 0,79 GSM

Více

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

Cenník PROGRAMOV A SLUŽIEB Magenta Mobile

Cenník PROGRAMOV A SLUŽIEB Magenta Mobile Cenník PROGRAMOV A SLUŽIEB Mobile a 1 Biznis Pre využívanie riešenia Mobile a 1 Biznis je potrebná aktivácia programu služieb Mobile VPN, Mobile Mini, Mobile Basic, Mobile Standard, Mobile Manager alebo

Více

AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE

AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE Príloha k Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete Časť Cenník pre hlasové služby,

Více

Cenník PROGRAMOV A SLUŽIEB MAGENTA MOBILE platný od

Cenník PROGRAMOV A SLUŽIEB MAGENTA MOBILE platný od Pre využívanie riešenia Mobile je potrebná aktivácia programu služieb,,, Mobile, Mobile alebo vo vzťahu k jednotlivým SIM kartám Účastníka a uzavretie Rámcovej zmluvy o spolupráci Mobile. Pri novej aktivácii

Více

Orange biznis služby

Orange biznis služby Príloha č. k Cenníku služieb platnému od 0. 5. 0, znenie platné od 5. 6. 07, Biznis paušály Ostatné sprístupnené služby sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb. Orange biznis služby Účastnícke

Více

Dial up pripojenie, platný od

Dial up pripojenie, platný od Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby, platný od 1.4.2015 Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Elektronické komunikačné služby podliehajú 20%-nej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH).

Elektronické komunikačné služby podliehajú 20%-nej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH). AKCIOVÝ CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PEVNEJ SIETE Príloha k Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete Časť Cenník pre hlasové služby,

Více

Príloha č. 2 k Orange Doma cenníku platnému od

Príloha č. 2 k Orange Doma cenníku platnému od Príloha č. k Orange Doma cenníku platnému od.. 0 Orange Doma biznis cenník Článok Príloha č. k Orange Doma cenníku platnému od.. 0 (ďalej tiež ako táto príloha ; Orange Doma cenník platný od.. 0 ďalej

Více

Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav

Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Magenta 1 spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Časť I. Predmet Osobitných podmienok 1. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,

Více

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN)

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Č.j.: 57977/2015 Účinnosť od 01.12.2015 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia... 1 2. Predaj IP koncových

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Dodatok č. 2 k Cenníku Orange Click

Dodatok č. 2 k Cenníku Orange Click Úvodné ustanovenia Tento Dodatok č. 2 (ďalej len Dodatok ) k Orange Click cenníku platnému od 15. 5. 2009 (ďalej len Cenník ) nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 7. 2009. Predmetom Dodatku je úprava cien

Více

platný od 1. mája 2013

platný od 1. mája 2013 platný od 1. mája 2013 TESATEL, s.r.o., Závodie 394, Žilina 010 04, Slovenská republika Tel.: 041 5655725 - tesatel@tesatel.sk - www.tesatel.sk IČO: 36397725, IČ DPH: SK2020105758 - OR Okresný súd Žilina

Více

biznis otvárame svet vášmu biznisu s paušálmi Biznis Svet paušály máj jún 2011

biznis otvárame svet vášmu biznisu s paušálmi Biznis Svet paušály máj jún 2011 máj jún 2011 biznis spr@vy Vážený zákazník, hľadáte spôsob, ako zjednodušiť svoje podnikanie? Nechajte sa inšpirovať našou ponukou a uľahčite si komunikáciu s obchodnými partnermi aj so svojimi blízkymi.

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

O 2. Cenník. platný od

O 2. Cenník. platný od O 2 Cenník platný od 1. 2. 2017 Obsah O 2 Fér 3 Férový strop 3 Extra balíčky 4 Mesačná platba za zariadenie pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 6 O 2 Paušál 7 Darujte

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb platný od 1. 7. 2009 Zažime to spolu Obsah Paušál pre blízkeho za polovicu na 2 roky 3 Volajte každý večer neobmedzene 3 Víkendové SMS 3 Vyberte si svoj nekonečný paušál! 3 Neobmedzený

Více

O 2. Cenník. platný od

O 2. Cenník. platný od O 2 Cenník platný od 19. 10. 2017 Obsah O 2 Voľnosť 4 Datahit 4 Jednorazové navýšenie voľných dát 5 Zmena programu O 2 Fér s dobíjaním kreditu na O 2 Voľnosť 5 O 2 Paušál 5 Extra balík dát 6 Datahit 6

Více

O 2. Cenník. platný od

O 2. Cenník. platný od O 2 Cenník platný od 12. 9. 2017 Obsah O 2 Voľnosť 4 Datahit 4 Jednorazové navýšenie voľných dát 5 Zmena programu O 2 Fér s dobíjaním kreditu na O 2 Voľnosť 5 O 2 Paušál 5 Extra balík dát 6 Datahit 6 Jednorazové

Více

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Více

Telefonovanie apríl. Najlepšie ceny smartfónov na trhu!

Telefonovanie apríl. Najlepšie ceny smartfónov na trhu! Telefonovanie apríl Najlepšie ceny smartfónov na trhu! Obsah Naj lepšie ceny Mobilné telefonovanie Mobilné telefonovanie Paušály Podľa seba Naj 4 Volaj s Fixom bez faktúr a užívaj si extra kredit navyše!

Více

ponuka pre podnikateľov a živnostníkov

ponuka pre podnikateľov a živnostníkov ponuka pre podnikateľov a živnostníkov internet hlasové služby Panter Pro platí od 3. 2. 2016 do dátumu platnosti uvedeného pri ponukách výhodné zariadenia prečo je výhodné byť zákazníkom Orangeu monitorovanie

Více

Akciový cenník 1/2016

Akciový cenník 1/2016 Akciový cenník 1/2016 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného

Více

teraz je ideálny čas na zábavu a zdieľanie zážitkov

teraz je ideálny čas na zábavu a zdieľanie zážitkov teraz je ideálny čas na zábavu a zdieľanie zážitkov S Ideálnymi paušálmi Delfín 15 a Delfín 20 a s kartami ISIC, ITIC, EURO

Více

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám Strana 1 / 9 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 12. 2015 Dátum splatnosti: 31. 12. 2015 Najneskôr tento deň by mala

Více

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI DIGI Vám dáva stále viac! CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ

Více

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2022054397 IČO: 37998757 Bankové spojenie Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90

Více

O 2. Cenník. platný od

O 2. Cenník. platný od O 2 Cenník platný od 15. 6. 2017 Obsah O 2 Voľnosť 4 Datahit 4 Jednorázové navýšenie voľných dát 5 Zmena programu O 2 Fér s dobíjaním kreditu na O 2 Voľnosť 5 O 2 Paušál 5 Extra balík dát 6 Datahit 6 Jednorazové

Více

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP Príloha 4 Cenník na poskytovanie služby ADSL Partner Dátum vydania: 16.3.2016 strana 1 z 56 OBSAH 1. ČASŤ A) CENNÍKA... 5 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 5 3. ZRIADENIE PRÍSTUPU ADSL PARTNER TP (S PROGRAMOM

Více

O 2. Cenník. platný od

O 2. Cenník. platný od O 2 Cenník platný od 1. 12. 2016 1 Obsah O 2 Fér 3 Férový strop 3 Extra balíčky 4 Mesačná platba za zariadenie pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 6 O 2 Paušál 7 Darujte

Více

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY SPOLOČNOSTI LAST MILE GALVÁNIHO 6

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY SPOLOČNOSTI LAST MILE GALVÁNIHO 6 TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY SPOLOČNOSTI LAST MILE GALVÁNIHO 6 Obchodný kontakt: Michaela Debnárová, sales@lastmile.sk, +421 915 693 719 Technický kontakt: technika@lastmile.sk Hotline: hotline@lastmile.sk,

Více

cenník pre poskytovanie verejných služieb

cenník pre poskytovanie verejných služieb DIGI Vám dáva stále viac! cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od

Tarifa internetového pripojenia Doma platná od internetového pripojenia Doma platná od 20.02.2016 Jednorázova úhrada za zriadenie pre programy M, L a XL Jednorázova úhrada za zriadenie pre program S V s DPH 49 69 Mesačné poplatky za služby pri rôznej

Více

Cenník služby Internet na doma DSL platný od Príloha č. 1 k Cenníku služby Internet na doma DSL platná od Dodatok č.

Cenník služby Internet na doma DSL platný od Príloha č. 1 k Cenníku služby Internet na doma DSL platná od Dodatok č. Cenník služby Internet na doma DSL platný od. 3. 203 Príloha č. k Cenníku služby Internet na doma DSL platná od. 3. 203 Dodatok č. k Cenníku služby Internet na doma DSL platný od 22. 3. 203 Dodatok č.

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb platný od 1. 6. 2009 Zažime to spolu Obsah Paušál pre blízkeho za polovicu na 2 roky 3 Volajte každý večer neobmedzene 3 Víkendové SMS 3 Programy Vo veľkom 3 Programy itariff

Více

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP Príloha 4 Cenník na poskytovanie služby ADSL Partner Dátum vydania: 01.06.2017 strana 1 z 56 OBSAH 1. ČASŤ A) CENNÍKA... 5 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 5 3. ZRIADENIE PRÍSTUPU ADSL PARTNER TP (S PROGRAMOM

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb platný od 1. 4. 2009 Zažime to spolu Obsah Paušál pre blízkeho za polovicu na 2 roky 3 Volajte každý večer neobmedzene 3 Víkendové SMS 3 Programy Vo veľkom 3 Programy itariff

Více

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb platný od 1. 5. 2009 Zažime to spolu Obsah Paušál pre blízkeho za polovicu na 2 roky 3 Volajte každý večer neobmedzene 3 Víkendové SMS 3 Programy Vo veľkom 3 Výhody programu

Více

I (ulica, I Register, číslo zápisu. l, PSC,, podnikateľa: I

I (ulica, I Register, číslo zápisu. l, PSC,, podnikateľa: I q~.. Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretej podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok") P.oDNIK: ro1:;0~né~enô

Více

cenník pre poskytovanie verejných služieb

cenník pre poskytovanie verejných služieb DIGI Vám dáva stále viac! cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní

Více

Evidenčné číslo zmluvy... PODNIK Obchodné meno

Evidenčné číslo zmluvy... PODNIK Obchodné meno Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") medzi Evidenčné číslo zmluvy... Róbert Machciník,

Více

Informácia a pravidlá pre zamestnancov STU k využívaniu HVPS Orange na STU.

Informácia a pravidlá pre zamestnancov STU k využívaniu HVPS Orange na STU. Informácia a pravidlá pre zamestnancov STU k využívaniu HVPS Orange na STU. 1. Úvod Slovenská technická univerzita v Bratislave dňa 19.10.2010 podpísala Dodatok so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. o

Více

Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro

Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro Časť I. Predmet Osobitných podmienok Tieto Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro (ďalej len OP ) vydané spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., so

Více

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI DIGI Vám dáva stále viac! CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ

Více

Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro

Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro Časť I. Predmet Osobitných podmienok Tieto Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Juro (ďalej len OP ) vydané spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., so

Více

Internet október. Internet zadarmo až na 100 dní!

Internet október. Internet zadarmo až na 100 dní! Internet október Internet zadarmo až na 100 dní! Obsah Internet pre každého Neobmedzený internet úplne zadarmo až na 100 dní! V najlepšom veku začnite s najobľúbenejším internetom Internet pre seniorov

Více

CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV

CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV. Vám ponúka nasledovné kupóny pre Pre-Paid SIM karty siete Iridium. Kupóny môžu použiť noví ako aj existujúci užívatelia siete Iridium. Ak ste už vlastníkom SIM predplatenej

Více

A. cenník pre poskytovanie služieb internetového prístupu

A. cenník pre poskytovanie služieb internetového prístupu ÚČINNOSŤ : od 01.09.2014. Zúčtovacie obdobie : kalendárny mesiac. cenník pre poskytovanie verejných služieb Cenník pre poskytovanie verejných služieb je spolu so všeobecnými a osobitnými podmienkami neoddeliteľnou

Více

I ~taktné tel. číslo (predvoľba a tel. č.~

I ~taktné tel. číslo (predvoľba a tel. č.~ q~.. Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretej podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok") PODNK' Obchodné

Více

Cenník služieb OSBD Čadca INTERNET + TELEVÍZIA ( INT+TV )

Cenník služieb OSBD Čadca INTERNET + TELEVÍZIA ( INT+TV ) Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

Účastník - Právnická osoba

Účastník - Právnická osoba Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A0655902 SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907944736; Ident. kód dodatku: 6050017 ID predajcu ID367DSP02 Orange Slovensko, a. s. so

Více

ponuka pre podnikateľov a živnostníkov

ponuka pre podnikateľov a živnostníkov ponuka pre podnikateľov a živnostníkov internet hlasové služby Panter Pro platí od 26. 8. 2015 do dátumu platnosti uvedeného pri ponukách výhodné zariadenia prečo je výhodné byť zákazníkom Orangeu monitorovanie

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Čislo OP / Pas: Platnosť OP / Pas: Rodné číslo/ičo: Čislo OP/cest. pasu, preuk. povol. na pobyt:

Čislo OP / Pas: Platnosť OP / Pas: Rodné číslo/ičo: Čislo OP/cest. pasu, preuk. povol. na pobyt: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0867794 SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0915807291; Ident. kód dodatku: 6696503 ID predajcu ID309GPB01 Orange Slovensko, a. s. so

Více

Číslo účastníka: / 11. Dokument bol vygenerovaný :05:23 užívateľom Vladimír Vetrák A

Číslo účastníka: / 11. Dokument bol vygenerovaný :05:23 užívateľom Vladimír Vetrák A zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach. V prípade, že Podnik o to Účastníka požiada, je tento povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predajnom

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby občanov v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade s 37 ods. 1 zákona

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

O 2 Fér. Obsah. Cena. O 2 Fér 3 Extra balíčky 4 O 2 Mobil+ pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 6

O 2 Fér. Obsah. Cena. O 2 Fér 3 Extra balíčky 4 O 2 Mobil+ pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 6 Obsah O 2 Fér O 2 Fér 3 Extra balíčky 4 O 2 Mobil+ pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 6 O 2 Paušál 7 O 2 Paušál s mobilným telefónom a so službou O 2 Mobil+ 8 Internet+

Více

O2 Cenník platný od

O2 Cenník platný od O Cenník 2 platný od 2. 2. 2015 1 Obsah O 2 Fér O 2 Fér 3 Extra balíčky 3 O 2 Mobil+ pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 5 Kredit 5 O 2 Paušál 6 O 2 Paušál s mobilným telefónom

Více

viete, ako najľahšie ušetríte na IT vo vašej fi rme?

viete, ako najľahšie ušetríte na IT vo vašej fi rme? viete, ako najľahšie ušetríte na IT vo vašej fi rme? začnete využívať cloudové služby od Orangeu Cloudové služby využijú podniky všetkých veľkostí, živnostníci aj remeselníci, ktorí chcú svoj biznis robiť

Více

Dokument bol vygenerovaný :19:38 užívateľom Valéria Poláková

Dokument bol vygenerovaný :19:38 užívateľom Valéria Poláková Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto

Více

cenník viazanosť vám nepristane predplatené služby Moja 4ka cenník platný od ČLEN RODINY SWAN

cenník viazanosť vám nepristane predplatené služby Moja 4ka cenník platný od ČLEN RODINY SWAN cenník predplatené služby Moja 4ka cenník platný od 9. 6. 2016 viazanosť vám nepristane ČLEN RODINY SWAN Váš slovenský slovenský operátor operátor www.4ka.sk PREDPLATENÁ SLUŽBA MOJA 4KA SIM karta Moja

Více

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: ID predajcu: ID078DSP05 JNMD Ident. kód dodatku: 8191015 SIM karta s prideleným tel. číslom: 0903540701 Dátum: 6. 3. 2015 Orange Slovensko,

Více

Akciový cenník N5/2017

Akciový cenník N5/2017 Akciový cenník N5/2017 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Dodatok č. 82 k Cenníku služieb platnému od

Dodatok č. 82 k Cenníku služieb platnému od Dodatok č. 82 k Cenníku služieb platnému od 30. 5. 2013 Tento Dodatok č. 82 (ďalej len Dodatok ) k Cenníku služieb platnému od 30. 5. 2013 (ďalej len Cenník ) nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19. 5. 2016.

Více

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: ID predajcu: DS007EXT10 Ident. kód dodatku: 7513809 SIM karta s prideleným tel. číslom: 0915796747 Dátum: 14. 6. 2014 Orange Slovensko, a.

Více

O 2 Cenník. platný od

O 2 Cenník. platný od O 2 Cenník platný od 26. 8. 2014 Obsah O 2 Fér 4 Extra balíčky 4 O 2 Mobil+ pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 7 Dobitie kreditu s platbou na faktúru 7 O 2 Paušál

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více

Akciový cenník N6/2017

Akciový cenník N6/2017 Akciový cenník N6/2017 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: ID predajcu: DS007EXT08 Ident. kód dodatku: 8491886 SIM karta s prideleným tel. číslom: 0918542865 Dátum: 24. 7. 2015 Orange Slovensko, a.

Více

biznis jún 2007

biznis jún 2007 biznis spr@vy jún 2007 // novinky > hovorte s kolegami, koľko potrebujete str. 2 > získajte Mobilný Orange Internet s množstvom nových výhod str. 3 > značkový notebook so zľavou až 6 000 Sk str. 4 > prijímajte

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby m m m m m RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby Slovák Telekom, a t Karadíitova 10.82513 Bratislava. Slovenské republika tel.: 0800123 456 ICO: 35763 469. IČ DPH: SK 2020273893. DIČ: 2020273893 Zapísaná

Více