Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4"

Transkript

1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie v Letňanech se představuje str. 6 Milí čtenáři... od tohoto čísla Letňanských lisů dochází k jedné zásadní změně. Rada MČ se rozhodla přijmout nabídku jiného nakladatele, který nově zajišťuje vydávání Letňanských listů. Pro čtenáře tato změna až tak moc neznamená, zcela nové kontakty a pravidla však platí pro inzerenty. Podrobnosti k tomu najdete na straně 5. Ohlasy na 1. číslo Letňanských listů v nové podobě byly v drtivé většině příznivé a děkujeme za ně. Jsme však vděční i za hlasy kritické a už v tomto čísle jsme udělali další změny, které by měly pomoci k tomu, aby Letňanské listy ještě lépe naplňovaly ambici být tiskovinou plnou jasných a přehledně uspořádaných informací. Mírná úprava grafiky souvisí se změnou uvedenou výše. Vytvořili jsme stálé rubriky, které budete nacházet vždy na stejném místě. K nim pak budeme doplňovat další aktuální materiály podle potřeby. Pokud jste navštívili internetové stránky naší městské části, zaznamenali jste změnu i tam. Stránky se nejen přebarvily, ale postupně upravujeme i jejich obsah tak, aby byly aktuální, obsažné a přehledné. Za všechny, kdo Letňanské listy a webovou prezentaci Letňan připravují, vám přeji příjemné čtení. Ing. Tomáš Raška, předseda redakční rady Elektronický nákup na radnici Na úřadu městské části připravujeme změnu způsobu nákupu. Nadpis článku říká vše, ale ne každému čtenáři se hned vybaví, jaká změna se na úřadu naší městské části připravuje. Někteří z vás pravděpodobně už vyzkoušeli nakupování přes internet a možná zjistili, že se tímto způsobem dá, na rozdíl od nákupu v běžném obchodě, dosáhnout zajímavé slevy. Současný způsob nákupu na letňanské radnici lze popsat jednoduše. V okamžiku, kdy je rozhodnuto a schváleno, co a v jakém množství nakoupit, jinými slovy je jasné zadání, dochází k oslovení vybraných firem, které si vyzvednou nebo je jim zasláno em konkrétní zadání (předmět poptávky). Ke stanovenému termínu zasílají nebo přinášejí jednotlivé firmy svoje nabídky, ze kterých je vybrána nabídka vítězná. Následuje podpis smlouvy nebo je odeslána vítězné firmě závazná objednávka. Firma dodá objednané zboží v dohodnutém termínu, kvalitě a za nabídkovou cenu. Následuje fakturace a celý případ končí, dokumentace je uložena do příslušné složky a skříně se postupně naplňují, což vyvolává potřebu koupit nové, a když už je není kam dát, tak postavit úřad ještě vetší. Elektronický způsob nákupu je věcně podobný, ale ve stručnosti probíhá takto: Jakmile je jasné zadání (co a kdy nakoupit), dojde k jeho zpracování prostřednictvím internetové aplikace (software), kde je specifikován nejen předmět nákupu, ale i další obchodní podmínky, termíny zaslání nabídky a další libovolné přílohy (soubory). Následuje výběr potencionálních dodavatelů z oborového katalogu firem, schválení tohoto zadání a automatické rozeslání informace o nové poptávce firmám em. Pověřený pracovník konkrétní oslovené firmy se přihlásí do aplikace na internetu svým jménem a heslem, prohlédne nebo si zkopíruje kompletní zadání výběrového řízení (příp. elektronické aukce) a v rámci firmy dojde k rozhodnutí ano podáme nabídku. Svoji nabídku zpracují firmy rovněž elektronicky přímo v aplikaci (program na internetu). Následuje kontrola nabídky před odesláním a její odeslání jedním kliknutím myši. Po termínu zadaném pro podání nabídek umožní aplikace nabídky odpovědnému pracovníkovi na úřadu prohlížet a vyhodnotit. Po vybrání vítěze dochází automaticky k odeslání návrhu smlouvy nebo objednávky na vítěze a ostatním firmám poděkování za účast v soutěži. Po dodání zboží a fakturaci je veškerá dokumentace k této soutěži uložena do elektronického archivu včetně všech informací o tom, kdo, kdy, co zadal a kdo a jak rozhodl. Pokračování na str. 2 NÁZOR STAROSTY Vážení čtenáři, olympijská myšlenka nabírá rychlost a Letňany spolu s ní. Pražská samospráva ústy primátora Pavla Béma dala myšlence kandidatury pro rok 2016 zelenou. Přípravy budou probíhat takto: Do poloviny září 2007 se musí rozhodnout, zda skutečně chceme kandidaturu podat. Pokud se tak stane, budeme pracovat na vytvoření co nejlepšího obrazu Prahy a tedy i Letňan jako hostitele her. Splníme-li požadavky a kritéria Mezinárodního olympijského výboru a ten naši žádost přijme, stane se z Prahy, Letňan a celé ČR kandidát olympijských her. V roce 2009, tedy sedm let před pořádáním her, MOV v tajných volbách vybere pořadatelské město. Padne-li volba na Prahu, budeme mít na přípravu sedm let. Olympiáda by umožnila urychlit vybudování řady rozsáhlých, zejména dopravních staveb, které se dotýkají Letňan a velmi obtížně by se jinak v tak krátkém čase postavily. Vždyť třeba jenom náklady na plánované zklidnění Tupolevovy ulice se pohybují okolo 70 milonů korun. Olympiáda by byla pro Letňany velkou změnou. Chceme znát váš názor, zda si její konání v naší městské části přejete, a proto jsme na naše webové stránky umístili anketu, v níž se můžete vyjádřit. Vám, Letňanům a sportu zdar. PŘÍPRAVNÉ KROKY 2007: Podání kandidatury 2009: Rozhodnutí MOV Ivan Kabický, starosta : Příprava Olympiády 2016: Olympijský rok AKTUÁLNĚ Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Na druhém jednání Rady městské části Praha 18 konané 24. ledna rada vybrala nového nakladatele Letňanských listů. Od roku 1999 vydávala Letňanské listy firma MCH-TECH a městská část za to platila přibližně čtvrt milionu korun ročně. Firma Siréna předložila nabídku, podle níž bude vydávat Letňanské listy a po radnici za to nebude chtít žádné peníze. Na první pohled to vypadá nelogicky a podivně. V čem ale ona finta spočívá? Před pár lety by nám asi připadalo nemožné, aby někdo rozdával jakékoli komerční noviny zadarmo. Dnes dostanete u každého vstupu do metra tři takové tituly. S Letňanskými listy je to principiálně úplně totéž. Nový nakladatel je bude vydávat za to, že dostane k dispozici inzertní plochu a veškeré náklady pokryje právě z ní. Smlouva přitom ošetřuje maximální podíl inzertní plochy, aby se z Letňanských listů nemohly stát inzertní noviny. Stejně tak omezuje některé druhy reklamy, například reklamu erotickou, která se v Letňanských listech objevit nesmí. Radní vybrali po zvážení všech pro a proti konkurenční nabídku firmy Siréna. Rada zrušila komunální příspěvek na bydlení, který byl schválen těsně před volbami a před vstupem nových sociálních zákonů v platnost. Vzhledem k tomu, že finanční zatížení občanů s nižšími příjmy, kteří budou vystaveni vlivu zvýšení nájemného, je eliminováno jednak dávkou státní sociální podpory příspěvkem na bydlení a ještě dávkou hmotné nouze doplatkem na bydlení, je komunální příspěvek na bydlení dle mínění radních nadbytečný. Rada zrušila i proplácení části hovorů z domácí pevné linky starosty a jeho zástupců. Všichni používali služební mobily, a proto bylo zbytečné dotovat navíc ještě pevnou linku. Dále rada vybrala nového poskytovatele sociálních služeb. Od je totiž účinný nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé životní situaci a podmínky k vydání nezbytného oprávnění k poskytování sociálních služeb. Kromě jiného musí každý poskytovatel splňovat standardy kvality sociálních služeb. Po zhodnocení předložené kalkulace a kritérií, braných v úvahu při výběru vhodného poskytovatele pečovatelské služby pro letňanské občany, byl Český červený kříž, oblastní spolek, ul. bratří Venclíků 1070, Praha 14-Černý Most, vybrán jako nejlepší nabídka. Pokračování na str. 2

2 2 Letňanské listy únor 2007 Elektronický nákup na radnici Dokončení ze str. 1 Zároveň jsou základní informace o této soutěži zveřejněny na úvodní stránce aplikace, od termínu vypsání, až po informaci, kdo zvítězil a jaká byla cena vítězné nabídky. Nyní se krátce zmíním o obecných přínosech aplikace pro elektronický nákup: Možnost sjednání výhodných obchodních podmínek a nákupních cen. Dosažení transparentního a kontrolovatelného způsobu nákupu. Rychlý přístup ke komplexním informacím o zboží a nabízených cenách jednotlivých dodavatelů na jednom místě a ve stejné struktuře. Nástroj pro přehledné vyhodnocení nabídek a aplikační podpora při vytváření protokolu o vyhodnocení nabídek. Automatizace výběrového procesu = úspora interních nákladů. Minimalizace a kontrola nákladů na obchodní transakce. Umožňuje tyto druhy nákupních scénářů: jednoduché výběrové řízení, vícekolové výběrové řízení, on line aukce (nákupní i prodejní), přímá objednávka z katalogu výrobků. Ukázka srovnávací tabulky odevzdaných nabídek do výběrového řízení. Umožňuje reporty a analýzy (proces vytváření přehledů o obchodování). Umožňuje export dat do předem připravených šablon (Excel). Probíhá pod zabezpečenou komunikací (ssl, https). Co říci na závěr: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. umožňuje realizovat zakázky malého rozsahu (do 2 mil. Kč, resp. do 6 mil. Kč u stavebních prací) elektronickým způsobem. Rada MČ Praha 18 schválila uzavření smlouvy na provozování aplikace Softrade s firmou B2B Centrum, a. s. Pilotní provoz, školení uživatelů a prostor pro registraci firem dodavatelů předpokládám do konce dubna Pokud vše půjde dobře, elektronický nákup by mohl být zaveden od 1. května Další vývoj v této záležitosti a nové informace budou zveřejňovány na. Ing. Lubor Pavlíček, zástupce starosty Je nový stavební zákon jednodušší? Pozvánky na prezentace, konané v obřadní síni Úřadu MČ Praha 18 Dne 7. března v 17 hodin se bude konat veřejná prezentace přepracovaného projektu naší městské části na výstavbu skateparku u Tesca. Dalším projektem je svatební centrum Adina, které poskytne veškeré služby související s konáním svatby; má být umístěno na výměníkové stanici poblíž samoobsluhy Plus. Toto představení proběhne 22. března rovněž v 17 hodin. Oficiální pozvánky a další podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách a na vývěskách Úřadu MČ Praha 18. S nabytím účinnosti nového stavebního zákona od 1. ledna 2007 se řada stavebníků mylně domnívá, že bude možné stavět cokoliv a kdekoliv. Nový stavební zákon sice rozšířil okruh staveb, u nichž není potřeba ani stavební povolení, ani ohlášení na téměř 50 druhů staveb, terénních úprav a udržovacích prací. Tyto stavby tzv. bez ohlášení však také nelze realizovat bez vědomí stavebního úřadu. Každý záměr musí být oznámen stavebnímu úřadu a ten vydá, pokud s ním souhlasí, tzv. územní souhlas. Územní souhlas nahrazuje územní rozhodnutí, které je náročnější a je vydáváno ve správním řízení. V praxi to ale znamená, že pokud budete chtít postavit např. kůlnu, musíte oznámit záměr stavebnímu úřadu a přiložit: a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury, d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, e) souhlasy osob uvedených v 85, odst. 2, písm. a) a b), vyznačené rovněž v situačním výkresu (vlastníka pozemku, na kterém má být stavba pokud není stavebník majitelem a majitelů bezprostředně sousedních pozemků a staveb). Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů. Prakticky to znamená že místo, kde chcete stavět kůlnu, viditelně označíte a popíšete. Je-li záměr v souladu s výše uvedenými požadavky, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a opatří situační výkres ověřovací doložkou. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení. Usnesení se doručuje oznamovateli a příslušné obci (v případě, že se nejedná o obec s rozšířenou působností). Ing. Vladislav Gerhard, tajemník Velkoobjemové kontejnery Na 1. pololetí roku 2007 byl navýšen rozpočet na velkoobjemové kontejnery. Díky tomu přibyla dvě nová stanoviště, a to u školy ve Fryčovické a na křižovatce ulic Tvrdého a Rychnovská. Stanoviště a termíny přistavení VOK od ledna do června 2007: Stanoviště Termíny přistavení kontejnerů leden únor březen duben květen červen 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická a Běloveská xxx 2 xxx 13 xxx 8 3b Žamberská 12 xxx 9 xxx 11 xxx 4 Kolonie u Proseka Místecká x Jablůnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská xxx xxx 9 Terezínská xxx xxx 23 xxx xxx Fryčovická u školy xxx 2 9 xxx Tvrdého x Rychnovská xxx Přistavení kontejnerů: pátek od hod. Odvoz: sobota Žádáme občany, aby kontejnery zbytečně nepřeplňovali a neskládali odpad mimo ně. Vede to ke zbytečnému růstu nákladů na likvidaci. Upozorňujeme také na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu suti do těchto kontejnerů. Martin Hrádek, vedoucí odboru technické správy obce Martina Větrovská, pověřená vedením odboru výstavby, dopravy a životního prostředí AKTUÁLNĚ Z RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Dokončení ze str. 1 Rada zrušila záměr výstavby studní na užitkovou vodu. Pražské vodovody a kanalizace totiž zajistily, že při opravě vodovodu bude uzavřena jen přímo dotčená část Letňan. Koncem roku 2006 byly postupně měněny nefunkční uzavírací armatury v obci a probíhá propojení dvou hlavních vodovodních přivaděčů. Tím bude zajištěna dodávka vody i v případě poruchy na jednom z nich. Z výše uvedených důvodů se jeví investice do výstavby veřejných studní ve výši téměř 1,5 mil. Kč jako nadbytečná. Od 1. května 2007 bude zaveden elektronický systém zadávání zakázek malého rozsahu, tedy zakázek do 2 mil. Kč (u stavebních prací do 6 mil. Kč). Jde o průhledný a moderní systém, ve kterém komunikace s firmami probíhá elektronicky a rozhodnutí jsou archivována v elektronickém archivu. Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2007, zastupitelstvo jej projedná na svém březnovém zasedání. K rozpočtu se po schválení zastupitelstvem vrátíme samostatným článkem. Naše městská část se zúčastní projektu Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy, který realizuje Městské centrum sociálních služeb a prevence. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. V rámci projektu mohou zúčastněné správní obvody zcela bezplatně využít nabídku vzdělávání triád komunitního plánování, moderovaných veřejných setkání, vypracování analýz potřeb uživatelů sociálních služeb a po dobu trvání projektu i metodické podpory a supervize při přípravě komunitních plánů. Účelem projektu je vytvoření podmínek pro zavedení a rozvoj komunitního plánování s ohledem na celkové financování sociálních služeb ve spolupráci obce jako zadavatele s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. David Kolínský, zástupce starosty Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Letňanech Svoz se uskuteční ve dnech: středa , středa , středa Dopolední svoz 1. ul. Chlebovická (u č. 490 parkoviště) hod. 2. ul. Frýdecká (u č. 436 u štítového domu) hod. 3. ul. Ostravská (u sběrných surovin) hod. 4. křižovatka ul. Prachatická Kopřivnická hod. 5. křižovatka ul. Krausova Malkovského hod. 6. křižovatka ul. Trutnovská Choceňská hod. 7. ul. Tupolevova (u č. 477 u hl. parkoviště) hod. 8. křižovatka ul. Hořická Opočenská hod. Odpolední svoz 1. ul. Chlebovická (u č. 490 parkoviště) hod. 2. ul. Frýdecká (u č. 436 u štítového domu) hod. 3. ul. Ostravská (u sběrných surovin) hod. 4. křižovatka ul. Prachatická Kopřivnická hod. 5. křižovatka ul. Krausova Malkovského hod. 6. křižovatka ul. Trutnovská Choceňská hod. 7. ul. Tupolevova (u č. 477 u hl. parkoviště) hod. 8. křižovatka ul. Hořická Opočenská hod. Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele prostřednictvím společnosti A.S.A., s.r. o., a Imp servis, s. r. o., možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky, odpad obsahující rtuť apod.). Tyto odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby: při mobilním zastávkovém sběru ve 22 stabilních sběrnách (seznam sběren je na v lékárnách nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry (včetně použitých injekčních jehel od diabetiků) na úřadech městských částí, v základních a středních školách upotřebené suché přenosné baterie a monočlánky (do hmotnosti 750 g) Pro občany Letňan jsou nejbližší sběrné dvory: Praha 8, ul. Voctářova, tel Praha 9, ul. Pod Šancemi 444/1, tel Praha 20-Horní Počernice, ul. Chvalkovická 3, tel V těchto sběrných dvorech mohou občané zdarma odevzdávat, kromě výše jmenovaných nebezpečných odpadů také, objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atp.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, papír, sklo, plasty, stavební odpad (beton, cihly, tašky a keramické výrobky nebo jejich směsi) z bytových úprav v množství do 1 m 3 za měsíc, vyřazená elektrozařízení (lednice, televize, rádia, tiskárny, počítače, videa atp.). Za úhradu: pneumatiky 25 Kč za kus Provozní doba sběrných dvorů: Po Pá So hod. (v letním období do hod.) hod. Jana Pandadisová, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

3 únor 2007 Letňanské listy 3 Fotbal v Letňanech Možná to mnohé obyvatele Letňan překvapí, ale i v Letňanech se hraje fotbal. A je potřeba dodat, že kvalitní! Našim fotbalovým reprezentantem je fotbalový klub slavného jména Bohemians Praha, který sídlí na pomezí Střížkova a Letňan. Úskalími kauzy Bohemians se v našich listech podrobně zabývat nebudeme. Je však potřeba zmínit, že ke slavné tradici s klokanem ve znaku se fotbalový klub hlásí právem, neboť je členem TJ Bohemians, která sdružuje všechny řádné členy zelenobílé rodiny. Podstatné je, že družstva Bohemians i přes problémy z léta roku 2005, kdy je po vyloučení zpět do soutěží vrátil až soud, hrají, a to ve všech věkových kategoriích. Stovkám dětí a mladých lidí tak zůstala smysluplná náplň jejich volného času. Od přípravky mladších žáků až po starší dorostence hrají fotbalisté Bohemians nejvyšší pražskou soutěž, kterou je přebor. Pražský přebor hraje také B tým mužů. Je chvályhodné, že v béčku Bohemky dostávají příležitost mladí hráči, kteří právě vyšli ze zelenobílého dorostu. Pro mladé fotbalisty se tak otevírá prostor pro jejich další sportovní život. Cílem pro všechny by pak mělo být působení v A týmu mužů, který hraje Českou fotbalovou ligu, tzn. třetí nejvyšší soutěž v celé republice. Naše redakce oslovila hlavního trenéra A družstva mužů pana Luboše Urbana, někdejšího dlouholetého hráče slavné Dukly Praha, a položila mu několik otázek. Jaká je spokojenost po odehrané podzimní části ČFL? Určitě veliká, neboť jsme skončili na 1. místě se ziskem 34 bodů a s náskokem 5 bodů před druhým týmem (Varnsdorf). Postupně jsme se během podzimu propracovali z 13. místa až na 1. Na humanitním odboru si můžete vyřídit všechny vaše záležitosti, které se týkají rodinných a sociálních problémů, dávek sociální péče, dávek hmotné nouze, sociálních služeb a dávek státní sociální podpory. Znamená to, že náš odbor vykonává především státní správu v přenesené působnosti. Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí se můžete mimo jiné poradit, jak postupovat při problémech v rodinných a manželských vztazích, v komplikovaných životních situacích. Sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte. V případě, že se zajímáte o náhradní rodinnou péči, můžete se obrátit rovněž na pracovnice tohoto oddělení. Kurátorka pro mládež se věnuje dětem s problémovým chováním a může vám pomoci s řešením těchto problémů. Ve spolupráci se školami a jinými organizacemi zajišťujeme pro děti preventivní protidrogové programy. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí působí na našem úřadu také komise sociálně- -právní ochrany dětí. V oddělení péče o dospělé a dávek sociální péče se věnujeme seniorům, zdravotně postiženým občanům, občanům v hmotné nouzi a dále zde pracuje kurátor pro dospělé. Funguje zde také veřejná opatrovnice pro osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Můžete se zde informovat na různá zařízení sociální péče domy V podzimní části ČFL se fotbalisté Bohemians Praha radovali z gólu třicetkrát. místo. Ale jsme pouze v polovině soutěže a musíme se dobře připravit na jaro. Došlo ke změnám v kádru? Jak doposud probíhala příprava? Odešli: brankář Pavlík do Kladna, Dvořák ukončil hostování, Zahradník si hledá angažmá. Přišli: Hajník, Winter, Galbavý, Kreuz, Šilhan z Kladna, Penc a Bartoš z Příbrami. Po třítýdenní dovolené jsme začali s přípravou 4. ledna 2007 ve všesportovním areálu v Lovosické ulici. Postupně střídáme hřiště s UMT v Lovosické a na Xaverově, kde z důvodu skvělého zázemí hrajeme svá domácí utkání. Dále jsme využívali a i nadále využíváme fitness (aerobic, spining) a posilovnu. Příprava je dlouhá, pestrá a náročná. Týden jsme byli na zimním soustředění v Jablonci nad Nisou, kde jsme měli skvělé podmínky. Vzali jsme tam 23 hráčů. Všichni hráči poctivě pracovali a věřím, že se to na jaře projeví na našich výkonech! Jaká bude herní příprava týmu? Protože máme k dispozici dvě hřiště s UMT, rozhodli jsme se hrát samostatné zápasy na domácích hřištích a nehrajeme tedy žádný turnaj. Sehnat kvalitní soupeře nebyl problém, hrajeme těžké zápasy s 1. a 2. ligou. Z výsledků zmíním remízu se Sokolovem 1:1, porážku se Slávií B 0:1, výhru nad ligovým Jabloncem 1:0, porážku s ligovým Kladnem 5:0 či výhru nad druholigovými Blšany 2:1. Musíme si zvykat na vyšší tempo hry, větší agresivitu soupeřů. Příležitost dostávají všichni hráči! Ne všechny výsledky a výkony byly podle mých představ, ale zvolili jsme náročnou přípravu a hráči se s tím musejí poprat. Jaký je momentální zdravotní stav hráčů? Bohužel v poslední dnech se nám rozrostla marodka, postupně až devět hráčů bylo mimo hru. Jedná se o svalová zranění (Ibe, Fenyk, Kreuz), nebo o chřipkové onemocnění (Beer, Zoubek). Problémy s achilovkou má Obermajer a Šilhana zlobí kotník, Kejha si zlomil malíček u nohy. Věřím, že se brzy dáme dohromady a na závěr přípravy budeme kompletní! Cíle pro jaro? Ty nejvyšší, chtěli bychom hrát o postup a postoupit do II. ligy. Hráči na podzim ukázali, že na to mají kvalitu. Při vhodném doplnění potřebujeme zvýšit konkurenci na jednotlivých postech. Vedení nám vytvořilo kvalitní podmínky pro přípravu a je jen na nás, abychom to zvládli. Soutěž je velmi vyrovnaná, dlouhá, ale já věřím, že po 34. kole se budeme radovat z postupu!!! komise pro sport a volný čas Představujeme humanitní odbor s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče apod. O dávkách hmotné nouze a příspěvku na péči jsem se podrobně zmiňovala v minulém čísle Letňanských listů, tak jen v krátkosti. Pokud se domníváte, že vaše rodina se ocitla v sociální nouzi, můžete si u nás nechat přepočítat životní minimum a naše pracovnice vás seznámí s podmínkami, za kterých je možné některou dávku hmotné nouze přiznat. V případě, že vy nebo někdo z vaší rodiny potřebuje stálou péči druhé osoby, je možné požádat o příspěvek na péči, průkazy mimořádných výhod zdravotně postiženým občanům, dále např. o příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvky na kompenzační pomůcky, příspěvky na úpravu bytu nebo motorového vozidla apod. se rovněž vyřizují v tomto oddělení. Pracovnice také sledují životní jubilea občanů starších 75 let a připravují pro ně dárkové balíčky. Podle zákona o sociálních službách má každý občan právo si od vybrat poskytovatele sociálních služeb, to znamená toho, kdo mu bude poskytovat pomoc a péči v takovém rozsahu, který už sám nemůže zvládnout. Od dubna letošního roku převezme poskytování pečovatelské služby v Letňanech Český červený kříž. Ti, kteří potřebují nebo budou potřebovat i služby domácí péče, se tak nebudou muset obracet na dalšího poskytovatele. Náš odbor bude i nadále poskytovat poradenství a konzultace v oblasti sociálních služeb. Na oddělení dávek státní sociální podpory si můžete vyřídit všechny dávky státní sociální podpory opakované i jednorázové. Jedná se o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Všichni naši sociální pracovníci, které navštěvují rodiny v jejich domácnostech, jsou při příchodu povinni se prokázat služebním průkazem s fotografií a kulatým razítkem Úřadu MČ Praha 18. Mgr. Markéta Kolářová, vedoucí humanitního odboru Spojení na odbor: vedoucí odboru, tel oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel , , oddělení péče o dospělé a dávky sociální péče, tel , , , oddělení dávek státní sociální podpory, tel , , , fax na odbor OTÁZKY PRO tajemníka Úřadu MČ Praha 18, Ing. VLADISLAVA GERHARDA Co Vás vedlo k myšlence přihlásit se do konkurzu na funkci tajemníka ÚMČ Prahy 18? Před nástupem na ÚMČ jsem pracoval jako technický ředitel největšího hotelového a kongresového centra na opačném konci Prahy. Vzhledem k vysokému pracovnímu nasazení a situaci v pražské dopravě jsem nestíhal ani vyzvednout doporučený dopis na poště. Rozhlížel jsem se tedy na internetu po uplatnění v místě bydliště, v Praze 9. Původně jsem se chtěl přihlásit do výběrového řízení na pozici vedoucího odboru výstavby ÚMČ Praha 18, tedy na post, ke kterému mám jako autorizovaný stavební inženýr nejblíže. Zatímco jsem váhal, změnilo se po volbách vedení radnice a připravovaná změna stylu řízení a změna koncepce mě zaujala. Vyhlášením výběrového řízení na jmenování do funkce tajemníka jsem pak už neváhal a ve výběrovém řízení zvítězil. V čem si myslíte, že bude Váš největší přínos pro Letňany? Mým cílem je samozřejmě se co nejdříve zapracovat a seznámit se všemi zaměstnanci úřadu. Radě MČ navrhnu některé strukturální změny v organizaci zejména s ohledem na novou legislativu platnou od tak, aby aplikace těchto nových zákonů byla pro občany srozumitelná. Chci využít své zkušenosti zejména při rozvoji Letňan, podílet se na nových pravidlech privatizace bytového fondu, zkvalitnit správu bytového a nebytového fondu, ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Katastrálním úřadem dokončit identifikaci pozemků, pomoci při zajišťování dotací a v neposlední řadě zkvalitnit spolupráci se všemi organizačními složkami státu. Co děláte ve volném čase? Mým koníčkem je sport, hudba a rybaření. Sportu se v poslední době věnuji sice velmi sporadicky, ale hudbu provozuji aktivně. Hraji na několik hudebních nástrojů a s country kapelou jsem pravidelně dva roky vystupoval i v Letňance a v Country klubu Rikatádo. Rybaření je pro mne nejlepší způsob relaxace. Zápis do mateřských škol v Letňanech Pravidla pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2007/2008 Rada MČ Praha 18 stanovila pravidla pro přijímání dětí do letňanských mateřských škol. Zápis se uskuteční ve dnech března Podmínkou pro přijetí přihlášky je dovršení minimálně 3 let věku, zdravotní způsobilost dítěte a předložení přihlášky s evidenčním listem. Do mateřských škol budou děti přijímány podle těchto kritérií: I. Děti s odloženou povinnou školní docházkou a děti rok před nástupem do 1. třídy, jejichž trvalé bydliště je na území MČ Praha 18. Děti rodičů studujících, v pracovním či jiném obdobném poměru, jejichž trvalé bydliště je na území MČ Praha 18 a které k dosáhnou věku 3 let. II. V případě velkého počtu zájemců splňujících kritéria I a II jsou děti do MŠ přijímány s ohledem na následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority: 1) děti samoživitelů, 2) sourozenci dětí, které již navštěvují stejnou mateřskou školu, 3) děti matek zaměstnaných ve školství a zdravotnictví, 4) děti, které dosáhnou věku tří let do , v odůvodněných případech po doporučení lékaře nastoupí docházku do MŠ po dohodě s ředitelem MŠ. III. V případě, že mateřská škola umístí všechny zájemce splňující předchozí požadavky, může ředitel školy přijmout: 1) děti rodičů pobírajících rodičovský příspěvek, jejichž trvalé bydliště je na území MČ Praha 18. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou na svoji adresu nejpozději do 30 dní od odevzdání přihlášek. Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy. Podrobné znění pravidel najdete na webové adrese v sekci úřední deska. -jk- Zápis dětí do MŠ v Letňanech pro školní rok 2007/2008 Mateřská škola, Příborská Ředitelka školy Hana Kmochová stanovila termín zápisu na 13. března a 14. března 2007 od do hod. v prostorách 1. třídy MŠ. V pondělí 12. března 2007 bude mít mateřská škola Den otevřených dveří v době od 8.00 do hod. Další informace na tel Základní škola a Mateřská škola gen. Fajtla DFC, Rychnovská Ředitelka školy Mgr. Dagmar Ryčlová stanovila termín zápisu na 13. března a 14. března 2007 od 8.00 do hod. Další informace na tel , Základní škola a Mateřská škola, Tupolevova Mgr. Jarmila Urbánková, pověřená řízením školy, stanovila termín zápisu a Den otevřených dveří na 13. března a 14. března 2007 od do hod. Další informace na tel , Rada MČ Praha 18 vyjádřila usnesením č. 72/03/07 souhlas s pravidly pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2007/2008 PaedDr. Věra Ježková, radní MČ Praha 18

4 4 Letňanské listy únor 2007 Letňany udělily nová čestná občanství Jedenatřicátého ledna se na letňanské radnici odehrála malá slavnost. Třináct válečných veteránů obdrželo z rukou zástupoce starosty Kolínského a člena zastupitelstva Dobrého čestná občanství naší městské části. Možná, že mnozí z nás považují podobné ceremoniály za formální události, které nemají valný význam. Když jste však najednou v jedné místnosti s lidmi, kteří bez jakékoli nadsázky nasazovali své životy jenom proto, že to považovali za službu národu a státu, musí to na každého hluboce zapůsobit. Přesto, že se jedná o lidi vysokého věku, vyzařuje z nich charizma a energie, kterou by jim mohli závidět mnozí o generace mladší spoluobčané. Mnohdy vnímáme takové lidi jako jakési vzdálené, téměř literární hrdiny z učebnic. Zaposloucháme-li se však do jejich osudů a dovíme se například, že jeden z nich byl uvězněn v době, kdy jeho prvnímu synovi byly čtyři roky a druhý se měl právě narodit. a z vězení se vrátil, když první rukoval a druhý vycházel školu, získávají najednou jejich příběhy velmi skutečné a děsivé V Letňanských listech byla pravidelná rubriku, z níž jsme se dovídali, jak vznikaly názvy našich ulic. K napsání této úvahy mě vyprovokovala zmínka o jedné z těch leteckých, pojmenované po štábním kapitánu Františku Malkovském. Vraťme se tedy o nějaké to desetiletí zpět, kdy vzniklo sídliště Avia 2 a tehdejší národní výbor hledal názvy pro nové ulice. Úkolem byla pověřena dcera mého přítele Vládi Kantnera, který se mi s problémem svěřil. Jako člověk posedlý aviatikou jsem navrhl, aby se ulice jmenovaly po našich aviáckých pilotech, přičemž ta hlavní by mohla znít: Beneše a Hajna. To samozřejmě neprošlo. Snad proto, že jméno pana inženýra Beneše evokovalo vzpomínku na našeho druhého prezidenta. Ty ostatní se kupodivu ujaly. Díky tomu máme ulici Jančovu, Krausovu, Kuželovu a Malkovského. Kdo však byli tito lidé a jakým způsobem se zapsali do dějin naší městské části? Štábní kapitán František Malkovský Jeden z prvních československých pilotů, který pronikl do tajů vysoké pilotáže. Jeho osud je spojen se stíhacím dvouplošníkem Avia BH-21, jenž byl ozdobou každého leteckého dne. Ten v roce 1930, konaný v Karlových Veteránům zazpívaly a zahrály děti ze základní školy Rychnovská. kontury. Asi málokdo si dovede byť jen představit, čím tito lidé prošli. V době, kdy mnoho z nás žije pouze tím, zda jsou vajíčka o padesátník levnější v jednom či druhém supermarketu a která celebrita se zrovna s kým rozchází, takové hrdiny v pravém smyslu toho slova potřebujeme možná stejně, jako Varech, se však stal letci osudným. Nezvládl poslední obrat, havaroval a namístě zahynul. Josef Kužela Psal se rok Na Slovensku vypuklo povstání a řada Čechů se ho chtěla zúčastnit. K nim patřili zalétávací piloti Avie Josef Kužela a Jiří Matička. Využili leteckého poplachu nad Prahou a uletěli se cvičným letounem Arado Ar 96B. S obavou před zásahem Luftwaffe letěli přízemním letem a nad vsetínskými vrchy havarovali. Josef jsme je potřebovali za války. Při předávání čestných občanství zazněla myšlenka, kterou zde s radostí ocituji: Není ctí pro oceněné, že jim naše MČ nabídla čestné občanství. Je ctí pro Letňany, že ho oni přijali. Všem oceněným přejeme hodně zdraví, optimismu a energie do dalších let. Kužela byl mrtev okamžitě, Jiřího Matičku si odvezlo brněnské gestapo. Čestnými občany Letňan se stali: plk. Emil Boček (nar ) plk. Václav Djačuk (nar ) genpor. Stanislav Hlučka (nar ) plk. Ing. Jan Horal (nar ) plk. Ladislav Sitenský (nar ) plk. Václav Straka (nar ) plk. Jan Wiener (nar ) plk. Jiří Poláček (nar ) plk. Jaroslav Hofrichter (nar ) plk. Jiří Benda (nar ) brig. gen. Miroslav Štandera (nar ) plk. František Kaplan (nar ). in memoriam: plk. Jaroslav Vyhnis ( ) plk. Joy Kadečková ( ) Žili mezi námi aneb Uličník ještě trochu jinak VZPOMÍNKY NA LETŇANY Červenec 1944 Dostala jsem třetí předvolánku na pracák. Teď už je definitivně zle. Nevím, co bude, ale maminku musím nějak uklidnit. Nevím, kam mne pošlou (hodně se chodí do Škodovky do Plzně). Ale je to asi fuk, protože fabriky a vlaky jsou teď módní terče. Srpen 1944 Dnes jsem byla na pracáku (pátek). Ten roh Hybernské mne dlouho strašil, ale to, co mne dnes potkalo, vypadá spíš jako pohádka nebo sen, z kterého se možná za týden probudím. Když jsem přišla do kanceláře podle předvolánky, bylo to dost zlé. Samozřejmě, že mi hned nabídli Škodovku v Plzni. Začala jsem vykládat, že nemohu Ilustrační fotografie. mimo Prahu, protože matka je vdova a nemocná. Nic to nepomáhalo a debata začala být hlasitější. Byla jsem poučena, že jiní jsou na práci v Reichu (jako bych to nevěděla, když mi to tam zabilo kamaráda Květu Růnu). Nevím, co to do mne vjelo, ale prohlásila jsem, že do Plzně nechci, že se tam bombarduje a že musím zůstat v Praze, protože matku nemohu opustit. To jsem si dala! Ale když bylo poučování nejsilnější, otevřely se z vedlejší kanceláře dveře, vyšel menší chlapík v civilu s plackou na klopě a povídá mizernou češtinou přísně: Pojďte sem! A tak jsem vešla do jeho kanceláře a řekla jsem si, že je konec. Ale nebyl. Posaďte se, povídá najednou úplně mírným hlasem. Proč nechcete do Plzně? Opakovala jsem znovu svoje důvody. Kdy zemřel váš otec? zeptal se. Najednou mi bylo jasné, že asi ví všechno o mně, o nás, o tátovi. Řekla jsem, že byl za heydrichiády zastřelen, ale že nic neudělal, že byl člověk čestný. A najednou ten mrňavý chlápek s haknkrajcem na klopě povídá: Nebojte se mne. Já jsem antifašista. Moji ženu zabila bomba v Berlíně a oba synové mně padli na frontě. Já už nemám pro nic smysl, jen někomu pomoct. Za týden sem přijďte zase v deset hodin, já vás zavedu do Letecko-technického zkušebního ústavu do Letňan. Ředitelem je tam Čech ing. Paulíček, ten vás tam zaměstná, ale nesmíte s nikým jiným mluvit o tom, že byl váš otec popraven. O mně nemluvte také s nikým ani doma. Teď -tr- František Janča Pilot, který se spolu s Antonínem Krausem zúčastnil pražského povstání v roce Jejich letoun (Arado Ar 396) byl prvním strojem s československými výsostnými znaky, který se objevil nad naším hlavním městem po dlouhých letech okupace. František Janča byl také prvním československým vrtulníkovým pilotem. Při jednom ze zkušebních letů se mu však poškodil záďový rotor, František Janča letoun opustil v malé výšce a padák se mu již neotevřel. Antonín Kraus Kopilot Arada Ar 396 nad povstaleckou Prahou a první československý proudový pilot. Přestože dokonale zvládl proudovou techniku, osudem se mu stal rekonstruovaný německý Messerschmit Bf 109. Při jednom ze zkušebních letů začaly do kabiny pronikat výpary z chladící kapaliny, Antonín Kraus ztratil vědomí a zřítil se poblíž Třeboradic. Bohužel, víc nových ulic tehdy v Letňanech nevzniklo, ale jmen pro ně je dostatek. Ať už se jedná o Oldřicha Košaře, jednoho ze zalétávacích pilotů naší nejlepší předválečné stíhačky Avia B-35, který zahynul v roce 1938, Bohumila Munzara, zalétávacího pilota první československé dolnoplošné stíhačky Avia BH-3 (na tomto stroji zahynul v roce 1922), či dalšího zalétávacího pilota Avie Vladimíra Černého (Avia B-35), kterému se nepodařilo odejít do zahraničí, zapojil se do domácího odboje a v roce 1943 byl popraven v Berlíně. Jmen je samozřejmě daleko víc, takže kdyby se všechny letňanské ulice jmenovaly po významných osobnostech československého letectví, vůbec bychom se tomu nemohli divit. Václav Šorel vyjděte ven těmito dveřmi přímo na chodbu. Já budu za vámi křičet, vyhodím vás. Neohlížejte se, jděte rychle pryč. Já se jmenuji Skolik. Vyšla jsem jako ve snu. Co je to asi za léčku? Ale neřekla jsem nic ani bratrovi. Nemá smysl s tím někoho děsit nebo dělat naději. Stejně nemohu nic jiného dělat, než tam za týden přiklusat. (Pátek) Je to neuvěřitelné! Jsem totální sazenice v Praze! V pondělí nastupuji. Budu pracovat vedle hangáru na letišti ve skupině měřících přístrojů vedoucí doc. Kunzl. Skolik nelhal. Zajímalo by mne, jestli byl antifašistou vždycky nebo až potom, když ztratil všechny členy své rodiny. Za zmoudření se platí. prof. PhDr. Jarmila Vrchotová-Pátová, CSc. Jak se střídali starostové v Letňanech aneb Od rychtáře Jíry až po dnešek Milí čtenáři, z archivu jsme pro vás vybrali seznam starostů, kteří stáli v čele obce od 15. století až po dnešek. Možná, že v něm někdo z vás najde jméno svého předka a objeví tak něco z historie, která mu dosud byla skryta rychtář Jíra 1486 Václav 1493 Martin Červenka 1729 Jiřík Špidra 1739 Tomáš Nepomucký 1765 Vojtěch Sláma 1775 Jan Škaroch Josef Dolejší 1806 Matěj Nepomucký Tomáš Nepomucký V roce 1850 se stávají Letňany samostatnou obcí Josef Škrábek Tomáš Horecký Václav Nepomucký Jan Urban Václav Škrábek Václav Beneš Josef Záruba Bedřich Nepomucký František Beran (sociální demokrat) František Tvrdý (KSČ) František Sládek (národní socialista, legionář z ruské fronty) Po čtrnáctiapůlletém letém starostování byl František Sládek 12. dubna 1941 Němci zbaven funkce. Řízení obce převzal jeho úřadující náměstek Jaroslav Řejha. Dne 15. října 1941 byl německými úřady jmenován vládním komisařem a starostou obce Němec Vilem Röder. Dne 10. května 1945 byl na zahajovací schůzi místního národního výboru zvolen předsedou MNV Josef Mixan (ve funkci byl v letech ) Josef Strnad Josef Hora František Šír Ferdinand Cvejn Karel Kubín Jan Ilek František Blabol Josef Pokorný František Koktánek Štefan Pecník Dne 12. prosince 1989 bylo v Letňanech založeno Občanské fórum (OF). V roce 1990 byl schválen Českou národní radou zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. Na základě těchto zákonů byla obnovena v obcích a městských částech hl. m. Prahy samospráva a funkce starosty, který se tak stal představitelem obce odpovědným za výkon veřejné správy (tj. samosprávy a státní správy) Ing. Josef Dobrý (OF) Ing. Josef Dobrý (Sdružení ODS, ODA a nezávislých kandidátů) Ing. Josef Dobrý (ČSSD) Ing. Josef Dobrý (ČSSD) Dne 29. listopadu 2006 byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18 zvolen starostou Mgr. Ivan Kabický (ODS). V novodobé historii byli ve funkci předsedy MNV starosty nejdéle: František Koktánek 17 let Ing. Josef Dobrý 16 let František Sládek 14,5 roku Štefan Pecník 9 let -jk-

5 únor 2007 Letňanské listy 5 PEDIKÚRA MANIKÚRA MODELÁŽ NEHTŮ Tel.: ul. Vysočanská 570-Prosek (zastávka autobusu u Billy) Bus č.: 0, 136, 177, 210, 181, 187 ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , HLEDÁME BYT k pronájmu v Praze a okolí 1+1 do Kč nebo 2+kk 3+1 do Kč vč. poplatků. Tel.: Firma Zdeněk Petříček Zaměření, výroba, montáž žaluzie a rolety všech typů včetně venkovních markýzy silikonové těsnění do oken a dveří až 30% úspora tepla čalounění vstupních dveří shrnovací lamelové dveře a vanové, sprchové zástěny sítě proti hmyzu Tel.: PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO KRYTÉHO STÁNÍ V Praze-Letňanech, ul. Stará náves Garáže jsou zabezpečeny elektronickým systémem. Tel.: Doučím Vás na PC. Student IT. Tel.: Malování, tapetování, štěrková omítka. Tel.: Prodej nového obchodního prostoru (prodejna, kancelář, služby) o výměře 44,3 m 3 v přízemí novostavby, Praha 9-Letňany, Letovská ul. Cena Kč. Tel.: Jsem přímý zájemce! Scháním byt v Letňanech v OV či družstevním vlastnictví. Platím hotově při podpisu smlouvy. Za nabídky předem děkuji. Tel.: INZERUJTE V LETŇANSKÝCH LISTECH Ceny inzerce: 50 mm x 32 mm 1/ Kč 50 mm x 69 mm 1/ Kč 104 mm x 32 mm Kč 50 mm x 105 mm Kč 158 mm x 32 mm Kč 50 mm x 142 mm Kč 104 mm x 69 mm Kč 50 mm x 179 mm Kč 267 mm x 32 mm Kč 104 mm x 105 mm Kč 158 mm x 69 mm Kč 104 mm x 142 mm Kč 158 mm x 105 mm Kč 104 mm x 179 mm Kč 267 mm x 69 mm Kč 158 mm x 142 mm Kč 267 mm x 105 mm Kč 158 mm x 179 mm Kč 104 mm x 362 mm Kč 267 mm x 142 mm Kč 267 mm x 179 mm 1/ Kč 158 mm x 362 mm Kč 267 mm x 362 mm 1/ Kč Rozměry jsou udávány: šířka x výška. Další rozměry inzerce po osobní dohodě. Drobná inzerce řádková: 25 znaků včetně mezer 50 Kč (maximálně 150 znaků) Slevy: Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě. Agenturní provize %. Slevy se netýkají řádkové inzerce a inzerátů 1/50. Storno poplatky: po uzávěrce: -100 %, v den uzávěrky a tři dny předem: -50 % čtyři dny a více před uzávěrkou: -20 % Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). Firma Siréna je plátcem DPH. Uzávěrka inzerce 17. den v měsíci. Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, Praha 4 tel.: , tel./fax: , AUTOMOBILTECHNIK PRAHA Jsme dodavatelem lisovaných a svařovaných dílů pro automobilový průmysl. Sídlíme v Letňanech a poskytujeme možnost zaměstnání pro 300 lidí. Hledáme nové spolupracovníky se vzděláním technického směru nebo zkušeností s lisovacími nástroji. Tato nabídka rovněž platí pro absolvoventy, kterým tímto nabízíme perspektivní zaškolení a získání zkušeností v automobilovém průmyslu. HLEDÁME: lisaře nástrojaře (vyučené v oboru) svářeče CO2 mechaniky strojního zařízení /seřizovače (vyučené v oboru) VZV řidiče personalistu/tku (SŠ/VŠ, NJ/AJ, orientace v zákoníku práce, praxe min. 2 roky) recepční (SŠ/VŠ, aktivní NJ, praxe min.1rok, znalost PC, komunikativní) plánovače výroby (SOU/SŠ, zkušenosti s plánováním výroby, praxe min. 1 rok) asistentku obchodu a administrativy (SŠ/VŠ, aktivní NJ/AJ, praxe min. 2 roky) projektové inženýry (SŠ/VŠ, aktivní NJ/AJ, strojní kvalifikace, praxe min. 2 roky) V případě zájmu o jednu z nabízených pozic kontaktujte personální oddělení. Kontakt: V. Janeková, tel.: , Pneuservis KCM Prodej pneu a disků všech značek Jedna z nejmodernějších vyvažovaček v ČR Opravy pneumatik MOTO pneuservis Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě NON-STOP odtahová služba Tel.: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 POZVÁNKA NA AKCI: POPIS AKCE: TERMÍN: MÍSTO: PREZENTACE ZÁMĚRU VYBUDOVÁNÍ SVATEB- NÍHO CENTRA V PRAZE-LETŇANECH Záměrem tohoto projektu je vybudování svatebního centra na výměníkové stanici umístěné na parcele č. 629/23, k.ú. Letňany, které bude nabízet občanům kompletní svatební servis. Součástí prezentace bude též předložení architektonické studie, včetně virtualizace objektu ve stávající zástavbě. Daný koncept vznikl ve snaze zachovat, ale zároveň zakrýt existující stavbu výměníkové stanice a vytvořit tak příznivější a vstřícnější vzhled nové stavby. Důležitým architektonickým prvkem je popínavá zeleň, která by vzhledem k celkovému stavu zeleně na pozemcích v blízkém okolí, měla výrazně kladně přispět k ozelenění prostředí a vést tak k rychlejšímu začleňení objektu do terénu. Investorem projektu je společnost Adina svatební centrum, s. r. o. 22. BŘEZNA 2007 OD HODIN OBŘADNÍ SÍŇ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LETŇANY TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST K lednové křížovce: Milí čtenáři, Dalibor Janda a Daniel Landa jsou oba zpěváci, ale to je asi tak jediné, co je spojuje. V naší lednové křížovce záměna jednoho písmenka a tím i obou pánů způsobila, že tajenka nedávala smysl. Všichni luštitelé to ale odhalili a došlo jim, že správná tajenka měla znít: Když záhy taje, dlouho neroztaje. Za chybu se omlouváme. Ze správných odpovědí jsme vylosovali pana J. Seimla z Ostravské ulice. Křížovka na únor: Tajenku únorové křížovky zasílejte do neděle elektronicky na adresu nebo poštou na adresu: Letňanské listy, ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9-Letňany. Losování proběhne v pondělí , vylosovaný výherce obdrží velkou knihu o Letňanech. Jeho jméno uveřejníme v příštím čísle.

6 6 Letňanské listy únor 2007 Poděkování letňanským hasičům Vážení, chtěla bych vám prostřednictvím Letňanských listů moc poděkovat za pomoc při odklízení spadlého smrku v důsledku silného větru v noci v ulici Tvrdého. Dosud jsem neměla nikdy možnost ani čest na vlastní oči sledovat vaši dobrovolnou práci ve prospěch nás všech, ale zásah v noci za největšího lijáku mně jen potvrdil, jak náročný je a jak vysoké nasazení vyžaduje váš koníček. Říká se od chvíle, kdy byly vynalezeny peníze, neděkujte. Přesto vám ještě jednou velice děkuji. Ing. Květa Kroupová, Tvrdého 132 Odpověď SDH: Mockrát děkuji za poděkování. Nicméně dělali jsme to rádi, protože jsme tu pro vás, tím myslím pro všechny, kteří potřebují pomoci. Je to poprvé, kdy nám někdo tímto způsobem poděkoval, a moc si toho vážíme. Pro vaši informaci: během uvedeného dne a následujících dvou jsme měli 32 zásahů podobného charakteru. Zřizovatel Jednotky hasičů v Letňanech je Úřad Městské části Praha 18. Mirek Blaha, starosta SDH Letňany Orkán Kyrill řádil i v Letňanech. Na odstraňování škod se podíleli profesionální i dobrovolní hasiči. Valentýnské rozjímání o lásce Jako každý únor, i nyní mě nevlídné počasí nutí hluboce filosoficky uvažovat nad mnohými vznešenými věcmi. Ptáte se jakými? Tak třeba nad láskou. Zvláštní slovo. Schválně si ho řekněte nahlas. Cítíte něco? Já tedy ano a povím vám na rovinu, že mě to poněkud zneklidňuje. Láska je koneckonců JEN pojem. Nevidíme ji, nemá tvar, chuť ani vůni. Můžou za ni hormony. Květinářství a čokoládovny na ní pěkně vydělávají. Romeo a Julie a taky sám svatý Valentýn nakonec špatně dopadli. Všimli jste si, kam se láska všude cpe? Do písniček, knih, filmů, zkrátka všude. Zidealizovaná i zparodovaná. Všichni po ní tajně touží. A přitom je tak blízko. Uvnitř každého z nás. Čeká na odpal jako silvestrovská rachejtle. Láska je sympatie, nálada, momentální stav mysli. Je v srdečném úsměvu, pohlazení, v milém slovu. Mít rád a nic neočekávat. Pracuji na tom, přátelé. Věřte mi nebo ne, je to vážně strašně těžké, ale nakonec to stojí za to. Pro Letňanské Listy Monika Votavová Kateřina Smetanová: Kytice, Kytice s jeřabinami (olej na plátně) O LÁSCE Monika Votavová Láska Tě udrží Celý den na nohou Tancuješ nad strží Když jiní nemohou stát Láska, ta pravá, neumí bráti Láska, ta pravá, mládí Ti vrátí Každý, kdo miluje, musí ji znát Láska Tě mocí svou nad hory pozvedne Kdo lásku rozdává, srdce má bezedné Kdo láskou nešetří, tisíckrát tolik jí dostane zpět Láska je výsadou nejen pánů Láska je chlebem, co snídáš k ránu Láska je nejprostší, nejhezčí květ O roli Městské policie v Letňanech Po roce 1989 se v ulicích českých měst začali objevovat noví policisté. K policii republikové přibyli městští strážníci. Městská policie vznikla proto, aby dohlížela zejména na dodržování veřejného pořádku a strážníci byli v těsnějším kontaktu se svými okrsky. I Letňany mají své městské strážníky. Jejich sídlo se nalézá v budově Úřadu městské části (Bechyňská 639) a slouží v něm celkem osm strážníků. Ti mají sice přiděleny své okrsky, v případě potřeby ale každý z nich může a musí zasáhnout kdekoli na území Letňan. V jakých případech Městská policie zasahuje? Její pravomoc je dána zákonem a k jejím povinnostem patří zejména: a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Strážník je však povinen zasáhnout kdykoli, když zjistí podezření z páchání jakéhokoli trestného činu, přestupku či správního deliktu. Spolupracuje přitom s Policií České republiky. V následujícím přehledu vám představujeme letňanské strážníky: OKRSEK č. 1: ulice Toužimská Křivoklátská Místecká Jančova Ostravská OKRSEK č. 2: ulice Beranových Příborská Chlebovická Šumperská Křivoklátská OKRSEK č. 3: ulice Beranových Tupolevova Rýmařovská Chlebovická Broumovská Opočenská Petr Brunclík Radek Lhota Karel Videcký Martina Budová POD LETŇANSKOU POKLIČKOU Objev nového jídla znamená pro štěstí člověka víc, než objev nové hvězdy. Tato slova napsal orákul všech labužníků, Anthelme Brillant Savarine. Tento slavný Francouz, který žil v letech 1755 až 1826, původně politik, je zakladatelem moderní gastronomie. Jeho kniha O labužnictví fyziologie chutí vyšla v roce 1839 v Paříži a stala se biblí všech gurmánů. Slavný mistr sice nejspíš nikdy neslyšel o výborném sýru značky Ricotta, ale my si z něj právě dnes upečme vynikající dort. Ricottový dort Jedno balení hnědých sušenek (nejlepší jsou Esíčka, Bebe apod.) rozmixujeme, nebo jinak rozdrtíme, například válečkem, a vysypeme do dortové formy, vyložené pečícím papírem. Na to nalejeme peroutkou 50 ml rozpuštěného másla. V míse smícháme: 3 balení sýru Ricotta, 1 balíček skořicového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 200 ml smetany na šlehání, 200 ml zakysané smetany, 1 celé vejce, 1 čajovou lžičku škrobu (Solamyl, Maizena). Tuto směs nalijeme na rozdrcené sušenky polité máslem a pečeme asi 50 minut při 180 stupních. Na horký dort namažeme džem podle chuti a možností a po vychladnutí navrchu ozdobíme např. mandlovými lupínky, drcenými mandlemi, ořechy, lentilkami, čokoládovým sypáním, gumovými medvídky, drobnými ozdobami z marcipánu, prostě dle vlastní fantazie. A pro slavnostní chvíle můžeme dort ještě ozdobit šlehačkou. Moc dobrou chuť přeje Evita OKRSEK č. 4: ulice Rýmařovská Tupolevova Žamberská Veselská Ivančická Jančova Šumperská Erik Tischer Vladislav Býma Petr Zemach Ladislav Švagera Kontakt na strážníky Městské policie Praha 18-Letňany: nebo hodin denně je v provozu také tísňová linka Městské policie č. 156

7 únor 2007 Letňanské listy 7 NEJVĚTŠÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA VŠECH PLEMEN PSŮ ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ srdečně zve všechny vystavovatele i diváky na XIII. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU PSŮ VŠECH PLEMEN CACIB FCI PRAHA v Praze 9, PVA Letňany Beranových 667 Sobota skupiny plemen: I., III., IV., VI., VII., VIII., X. Neděle skupiny plemen: II., V., IX. a FCI dosud neuznaná plemena Možnost podání přihlášky do: uzávěrka PRAHA Tel./fax: Výstavní kancelář tel.: Ojai Club v Letňanech Nalézá se uprostřed letňanského sídliště, na rohu ulic Křivoklátské a Vamberské. Oficiální otevření proběhlo Klub se nachází v bývalé prodejně textilu, ještě dříve to byla prodejna potravin Včela. Název pochází od města Ojai ve Ventura County (Kalifornie, USA). Město se nachází v původní domovině čumašských indiánů (Chumash). V klubu se pořádají koncerty živé hudby, sportovní přenosy (velké plátno), divadelní představení pro děti, turnaje ve stolním fotbálku a v šipkách. Na zahrádce návštěvníci klubu využívají kroketové hřiště, hřiště na petanque, dětský park (pískoviště, houpačky a skluzavky) a zahradní gril. Kontakt do klubu najdete na stránkách bar restaurant se zahrádkou a grilem, koncerty, oslavy, sportovní přenosy, turnaje ve fotbálku a šipkách, kroketové hřiště, petanque, pro děti dětský park, divadelní představení... V březnu jsou na programu tato představení (sledujte www stránky klubu, změna programu je možná): Sobota hod. 12x EXPERIMENTAL FILM Projekce krátkých nezávislých evropských filmů Sobota hod. PUNK N ROLL. Vystoupení několika pražských punkových formací. Vstup: 50 Kč Sobota hod. crossover-nu-metal Praha FREEON rock-crossover Praha. Vstup: 50 Kč Pátek hod. NEŽFALEŠ punk-rock Praha PARAGRAF 219 alkopunk Praha. Vstup: 50 Kč Sobota hod. FOUSY MOUDŽOU RAJZIN psychedelic etno underground. Soubor pochází z Kladna a na světě je už od Vstup: 50 Kč Pátek hod. JAZZIKA latino fusion jazz Praha Karlovy Vary Vstup: 50 Kč PŘIJMEME PRODEJCE inzertní plochy v radničních novinách v oboru telekomunikačních služeb vhodné i pro studenty a důchodce volná pracovní doba odpovídající platové ohodnocení Siréna, spol. s r. o., tel.: Bezpečná alternativa bankovních domů SPOŘITELNÍ DRUŽSTVA Jsme bezpečnou alternativou pro nadstandardní zhodnocení finančních prostředků klienta, tvrdí Martin Kušmirek, obchodní ředitel WPB Capital, spořitelní družstvo Pojem spořitelní družstvo vyvolává v očích veřejnosti pocit nedůvěry. Vy naopak používáte slova jako bezpečí a nadstandard. Jak jdou tato dvě odlišná tvrzení dohromady? To, o čem hovoříte, je podstatou celého neporozumění v oblasti spořitelních družstev. Vysoká setrvačnost v povědomí veřejnosti nemá s realitou, v jaké se toto odvětví v současnosti nachází, téměř nic společného. V souvislosti se vstupem ČR do EU došlo v této oblasti i k úplnému převzetí její legislativy. Důsledkem tohoto zpřísnění pravidel hry bylo navýšení základního kapitálu WPB Capital na předepsanou výši. Tento fakt významně přispěl k dalšímu růstu WPB Capital, které je tak v současnosti spořitelním družstvem s nejvyšším kapitálem v České republice. Ten je téměř pětinásobně vyšší, než je předepsáno v zákonné normě a dosahuje přibližně třetinové úrovně některých bank. Jeho výše v současnosti činí 155 mil. Kč. Co dalšího se ještě u vás změnilo po vstupu ĆR do EU? Mimo již zmíněného navýšení základního kapitálu došlo také například ke změně dozorčího orgánu. Funkci Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami převzala Česká národní banka. Ta vyžaduje od spořitelních družstev dodržování stejných legislativních norem, jako je tomu u bank. Jsou vklady u vaší společnosti nějak pojištěné a jedná se o stejně bezpečnou investici jako v případě banky? Ano, vklady u nás jsou stejně bezpečnou investicí jako u kterékoli banky. Ostatně Zákon 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech v části týkající se pojištění vkladů plně přejímá právě zákon o bankách. Ten také stanovuje, že garantem ochrany vkladů střadatelů spořitelních družstev je shodný subjekt, jako je tomu u vkladů bankovních Fond pojištění vkladů. A co rozsah zmiňovaných služeb, tam nabízejí banky určitě více? Pravdou je, že v rozsahu služeb bankám konkurovat nemůžeme a ani to není naším cílem. Naším cílem je vyplnit mezeru na trhu, kterou nám tyto instituce svým přístupem nabízejí. Jinými slovy chceme dát našim klientům to, co v bance nedostanou: Nadstandardní péči a kreativní přístup. Jak je možné, že jsou úrokové sazby vkladových účtů u WPB Capital dvakrát vyšší než u nejštědřejších bank? WPB Capital, spořitelní družstvo přijímá pouze vklady převyšující CZK s dobou trvání vkladu min. 6 měsíců a snaží se do maximální možné míry optimalizovat časové náklady klientských pracovníků na administraci platebního styku. Výnosnější zhodnocení prostředků uložených na vkladových účtech může WPB Capital nabídnout svým klientům také díky vyšším úrokovým sazbám u námi poskytovaných úvěrů. Ty jsou z pohledu klienta o něco dražší, rychlost a flexibilita vyřízení žádosti o úvěr této ceně však určitě odpovídá. Můžete nám prozradit, jaký je nosný úvěrový produkt vaší společnosti? Nosným úvěrovým produktem naší společnosti je tzv. Americká hypotéka. Minimální výše úvěru činí ,- Kč. Produkt je poskytován jako neúčelový. Doba úvěru se standardně pohybuje mezi třemi měsíci a osmi lety. Tyto úvěry jsou zajištěné většinou zástavním právem k nemovitostem, přičemž je možné úvěr zajistit i nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby. Daný produkt je vhodný jak pro rozběh podnikání, tak i pro financování investičních projektů a akvizic, kde sehrává hlavní roli rychlost čerpání úvěru. Jak byste charakterizoval vašeho typického klienta? V případě vkladatelů jsou to osoby fyzické i právnické preferující na rozdíl např. od investic do podílových fondů nebo akcií pojištěné vklady s nadstandardním výnosem. V případě žadatelů o úvěr jsou to fyzické i právnické osoby, kterým námi nabízený rychlý a flexibilní přístup vyhovuje více než v bankovních domech. (Placená inzerce)

8 Letňanské listy únor 2007 (Placená inzerce) 8 Letňanské listy. Měsíčník (ročně vychází 10 čísel ročně kromě měsíců červenec a srpen). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9-Letňany. Redakční rada: Ing. Tomáš Raška, předseda, David Kolínský, PaedDr. Josef Kuneš, Radek Čermák, Mgr. Viliam Dekan. Redakce tel , Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Přetisk povolen jen se svolením redakce. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Uzávěrka tohoto čísla 15. února Vydáváno v nakladatelské péči Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, a. s. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 28. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. března 2012 čís. 393/28 408/28 1/5 393/28 Rada městského obvodu Martinov 12. března 2012

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Usn.č. 56/02 1) ukládá tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění předmětného bytu

Usn.č. 56/02 1) ukládá tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění předmětného bytu USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 56. zasedání konaného dne 21. 12. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost Obec Tuklaty Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více