Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS"

Transkript

1 Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková člen komise Jana Nováková člen komise Dana Kořínková člen komise Barbora Jelínková tajemník komise určený ÚMČ Praha Zbraslav Michaela Bernardová Radní pro sociální a zdravotní oblast Program jednání komise 1. Představení členů Projednání principů práce jednotlivých členů komise Stanovení okruhů zájmů komise pro rok Sociální bydlení... 2 DSPS Byty zvláštního určení... 2 Komunitní plánování komunitní služby... 3 Bezbariérovost... 4 Zdravotnictví... 4 Senioři... 4 Protidrogová tematika... 5

2 1. Představení členů Jiří Kabát požádal jednotlivé členy o představení a vymezení jejich působnosti a zájmů v komisi. Navrhnul jednotlivé oblasti, ke kterým se lze přihlásit. Výsledkem bylo rozdělení oblastí: 1. Terénní zdravotní a sociální služby Jiří Kabát 2. Ambulantní zdravotní péče Karolína Králová, David Macků 3. Bariérové/bezbariérové řešení Jana Nováková 4. Komunitní plánování, koncepce sociálních služeb Marta Zoubková, Dana Kořínková 2. Projednání principů práce jednotlivých členů komise Jiří Kabát navrhl, aby jednotliví členové připravili návrh či vizi ve vztahu k přidělené oblasti. Do příštího jednání tak všichni členové připraví dokument svých nápadů či potřeb, které budou představovat nová řešení v jejich oblastech. 3. Stanovení okruhů zájmů komise pro rok Sociální bydlení Komise nezná situaci obecních bytů ve Zbraslavi, měla by existovat povinná kapacita sociálních bytů? Kolik má MČ bytů ve správě? Jaké kategorie? Jak probíhá přidělování bytů mimo DsPS? Jaká jsou kritéria pro budoucí nájemníky? Komise pověřila Barboru Jelínkovou, aby do příštího jednání připravila informace o právní a věcné situaci bytů ve Zbraslavi, které odpoví na požadované dotazy. DSPS Byty zvláštního určení Jiří Kabát navrhuje se v roce 2015 zabývat revizí, případně rekonstrukcí pravidel přidělování bytů DsPS. Pravidla byla vyhotovena v letech 2003 a v současné době nemusí sledovat potřebná kritéria, na kterých je postavena sociální podpora či pomoc.

3 Jana Nováková doporučila, aby se komise seznámila s principy přidělování bytů v jiných městských částech. Kontakty má údajně paní Milena Svobodová členka komise. Jiří Kabát informoval o účasti na jednáních na MPSV, kde se problematika DsPS v současné době řeší. Obce chtějí pozměnit omezení, které neumožňuje nakládat s byty jinak než v souladu s dotačním titulem po dobu 20 let. MPSV tvrdí, že o tento typ bydlení klesá zájem to údajně potvrzuje i svaz obcí. Poptávka je více po terénních službách do vlastní domácnosti. Senioři se nechtějí stěhovat. Tato skutečnost neodpovídá zkušenostem v rámci MČ Praha Zbraslav. Komunitní plánování komunitní služby Marta Zoubková seznámila komisi s komunitním plánováním, které bylo v předchozím období pozastaveno pro nezájem MČ. Komunitní plánování je metoda, která pomáhá zjistit potřeby občanů v daném místě. Městská část pak může lépe naplánovat potřebné sociální služby, které budou využívány. Komunitní plánování by se nemělo týkat pouze sociálních služeb (ve smyslu povinnosti stanovené zákonem o sociálních službách), ale i dalších aktivit ve prospěch místa a jejich obyvatel. Marta Zoubková připraví pro příští jednání návrh postupu získávání informací o potřebách obyvatel ve vztahu k sociálním a zdravotním službám. Komise vydefinovala současné sociální služby, o kterých mají členové přehled. Pečovatelská služba, zajišťována MČ Praha Zbraslav, 3 úvazky pracovníků v sociálních službách. Chráněná dílna, chráněné bydlení, pobytová respitní péče provozována Helpless. Sociální poradenství Pexeso, zaměřeno na chování dětí a pomoc seniorům. Činnost ve vztahu k seniorům není doposud plně využívána. Důvodem bude asi malá medializace. Komise navrhuje zajistit na obci, ve spolupráci s dalšími subjekty, činnosti a poskytování informací pro občany, jak to pro obec vyplývá z 94 zákona o sociálních službách a další poradenství MČ a neziskových organizací, které bude podporou pro všechny skupiny obyvatel. Výsledkem bude širší aktivita pomoci

4 občanům v rámci vlastního sociálního prostředí a širší využití sociálních služeb financovaných MHMP. Bezbariérovost Jana Nováková informuje komisi o nepříznivém stavu bezbariérovosti na Zbraslavi. Připraví dokument, který popisuje kritická místa veřejného prostoru, do kterých se člověk s postižením nemůže bez pomoci druhé osoby dostat. Na dalších jednáních bude komise hledat řešení. Jana Nováková informuje, že by bylo vhodné vyzvat i ostatní skupiny lidí s různým typem postižení, aby se mohli vyjádřit k diskutovaným tématům a případně se i společensky scházet. Doporučuje nahlédnout do činností jiných organizací např. Pražské matky a převzít jejich zkušenosti. David Macků informuje komisi o existujících programech zpřístupňování. Zdravotnictví Komise se shodla na potřebě zjistit dostupnost ambulantní a terénní lékařské péče na Zbraslavi a pokud bude potřeba, hledat cesty, jak dostupnost zajistit. Tématem je také budova zdravotnického střediska Zbraslav. Marta Zoubková nabídla, že připraví aktuální seznam poskytovatelů zdravotní péče na Zbraslavi, který se dále zveřejní včetně ordinační doby. Michaela Bernardová do příštího jednání zjistí stávající právní stav budovy zdravotnického střediska, informace o vlastníkovi a případný jeho záměr. Senioři Jiří Kabát vznesl dotaz na pokračování tradice blahopřání lidem k významnému jubileu. Barbora Jelínková seznámila komisi s problémem zveřejňování osobních dat, který zamezuje získávání informací o daném věku. Tato tradice je prováděna dále samotným úřadem MČ. Marta Zoubková informovala komisi o nevyužívané venkovní posilovně pro veřejnost. Veřejný prostor posilovna pro seniory, údajně není využívána širokou veřejností. Marta Zoubková se rozhodla napsat článek do novin, aby o tomto lépe informovala i občany, kteří nemají internet.

5 Protidrogová tematika Komise se shodla na závažnosti tohoto tématu. Je třeba připravovat preventivní programy, které budou prostupovat širším sociálním prostředí. Panuje shoda, že je nutné v této problematice úzce spolupracovat s komisí školskou. V budoucnu připraví společná setkání. V rámci sociální komise bude k tomuto tématu přizván pan učitel Vojta ze ZŠ Zbraslav, který se touto problematikou dlouhá léta zabývá. Jedním z preventivních opatření může být větší podpora volnočasových aktivit pro rizikové skupiny. Zkušenosti lze čerpat od organizace Magdaléna Mníšek pod Brdy. Dále je třeba využít preventivní programy, které organizuje PČR spolupráce se street workrem. Zapsal: Jiří Kabát, Dana Kořínková Příloha: (1) Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Sociální poradenství 37 (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Obec DÍL 4 Působnost při zajišťování sociálních služeb 94

6 a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více