Microsoft Office SharePoint Server 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Office SharePoint Server 2007"

Transkript

1 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno Středisko komunikačních a informačních systémů, Univerzita obrany 1

2 OBSAH Úvod 1. Základy HTML 1.1. Úvod do HTML 1.2. Vysvětlení pojmu tag 1.3. Rejstřík základních HTML tagů 1.4. Ukázkové příklady 1.5. Základní symboly 2 Základy CSS 2.1. Úvod do CSS 2.2. Základní výhoda CSS stylů 2.3. Základní vlastností CSS 2.4. Příklady 3. Webové editory 4. Odkazy 5. Seznam literatury 2

3 ÚVOD V příručce se probírají základy práce s jazykem a HTML a CSS styly. HTML je jazyk určený pro tvorbu obsahu, kdežto vzhled obsahu neboli formu budeme dotvářet CSS styly. V textu se okrajově zmíníme i o jazyku XHTML, který je rozšířením jazyka HTML o novější technologii XML. 1. ZÁKLADY HTML Hyper Text Markup Language, dále jenom HTML, je jazyk určený pro vytváření obsahu stránek v systému World Wide Web (WWW), tj. stránek, které publikujeme např. na Internetu. Jazyk HTML řeší sice částečně i vzhled textu, ale to je důsledek historického vývoje, kdy ještě CSS styly nebyly a jazyk HTML sloužil i pro tvorbu vzhledu. Dnes se doporučuje důsledně oddělovat tvorbu obsahu a vzhledu stránky. Proto i dva jazyky, HTML a CSS styly Úvod do HMTL Webovou stránku si můžeme představit jako textový soubor bez jakéhokoliv formátování, vytvořený např. pomocí Poznámkového bloku. Obsah souboru tvoří samotný text, který chceme sdělit a dále informace o struktuře obsahu: nadpisy, podnadpisy, odstavce, odrážky, odkazy na jiné stránky, na obrázky na dokumenty. Jak ale prohlížeč pozná strukturu dokumentu? To mu sdělíme právě pomocí HTML jazyka Vysvětlení pojmu tag V HTML se používají speciální značky tzv. tagy. Tagy rozdělujeme na párové a nepárové. Tagy jsou obecně tvořeny znaky < a > mezi nimiž je název tagu (takto: <tag>). U párových tagů, platí, že ke každému počátečnímu tagu musí existovat tag ukončovací, ten se liší od počátečního tím, že před názvem tagu obsahuje lomítko ( / ). Nepárový tag nemá tag ukončovací. Vše ostatní, co není mezi těmito znaky, se zobrazuje jako výsledný text na stránce. Párové tagy určují, co text uvnitř je (např. jestli se jedná o nadpis, odstavec, tabulku či hypertextový odkaz). Nepárové popisují často nějakou činnost nebo poskytují nějakou informaci. Příklad 1.1. Párový tag: <b>text zobrazeny na strance je tučný</b> Nepárový tag: <br> přesun na nový řádek 3

4 Jeden tag může být uvnitř druhého tagu, tj. tagy můžeme vnořovat, ale nesmí se křížit. Příklad 1.2. špatně: <i><b>text zobrazeny na strance bude tučně a kurzivou</i></b> dobře: <i><b>text zobrazeny na strance bude tučně a kurzivou</b></i> Nyní si povíme něco málo o elementech. Elementem nazýváme celou sekvenci počínaje počátečním tagem a konče tagem ukončovacím. Existují tři základní druhy elementů: blokové, inline a nahrazované. Podle významu, který textu přiřazuji, je můžeme rozdělit ještě na elementy pro strukturování dokumentu, textové elementy, elementy pro tvorbu odkazů, elementy pro tvorbu tabulek elementy pro tvorbu seznamů a podobně. Blokové elementy - jsou elementy, které tvoří nějaký blok. Zjednodušeně to znamená, že po takovém elementu je text dokumentu zalomen, odřádkován. Blokovými elementy jsou například h1 pro nadpis nebo p pro odstavec. Inline elementy - jsou ty, které se nachází uvnitř textu, nedochází po nich k zalomení. Obvykle plní funkci zvýraznění nějaké části textu. Je to například a pro hypertextový odkaz. Nahrazované elementy - ty jsou nahrazeny nějakým obsahem, pro začlenění dokumentu jsou důležité jejich rozměry. Například img pro obrázek. Elementy mohou mít atributy a ty nějakou hodnotu. Atributy se píší do počátečního tagu, atributů může být více (oddělují se mezerou), ale nemusí být žádný. Každý atribut musí mít svou hodnotu. Hodnota atributu nemusí být v HTML v uvozovkách, ovšem XHTML je přísnější, tam musí být zapsán v uvozovkách. Doporučujeme uvozovky používat. <element atribut="hodnota _atributu">text zobrazovaný na stránce.</element> V této části si řekneme a ukážeme konkrétní příklad struktury dokumentu HTML. Při psaní kódu v HTML nebo v XHTML, máte na výběr tři základní definice typu dokumentu (Transitional - Přechodová, Strict - Striktní, Framset S podporou rámů). Použitím značky DOCTYPE zaručujete webovému prohlížeči, že na stránce bude jen čistý kód HTML. Značka se vždy píše s vykřičníkem a je umístěna na začátek dokumentu před značkou <html>. Pokud používáte přechodovou verzi HTML 4.01, je syntaxe této značky následující: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 4.01 Transitional//EN" " 4

5 Příklad 1.3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html xmlns=" > <head> <title>untitled Page</title> </head> <body> </body> </html> Celý váš kód HTML kromě DOCTYPE by měl být umístěn mezi párovou značkou <html>. Nezapomeňte, že párový tag musí mít odpovídající ukončovací tag, který je stejný jako otevírací tag, ale obsahuje lomítko </html>. Váš dokument by měl podle příkladu 1.3. obsahovat ještě dvě části: hlavičku a tělo. Hlavičku dokumentu definujeme párovou značkou <head>. Tato část obsahuje ještě název stránky, který se píše do párového tagu <title>. Tento text se zobrazuje v záhlaví okna prohlížeče a na tlačítku na nástrojové liště Microsoft Windows. Hlavička obsahuje také informace tzv. metadata o dokumentu (jazyk, klíčová slova pro vyhledávače, jméno autora atd.), která se pomocí párového tagu <meta>.. Do hlavičky můžete vložit řádky kódu pro spuštění skriptů. O této problematice se zde nezmiňujeme. Nejdůležitější částí dokumentu HTML je samotné tělo dokumentu umístěné v párovém tagu <body> </body>, ve kterém budete v editoru programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 vytvářet a upravovat webové stránky Univerzity obrany. Tělo obsahuje všechny informace, které vidíte, když si stránku prohlížíte ve webovém prohlížeči. Pokud si zobrazíte zdrojový kód stránky v prohlížeči, můžete vidět všechen text a tagy, které dokument obsahuje. V další části se seznámíme s některými základními tagy, které se používají při tvorbě webové stránky. Jednotlivé značky (tagy) si ukážeme na jednotlivých ukázkových příkladech. Poznámka: V editoru programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 se všechny tagy zapisují velkými písmeny. 5

6 1.3. Rejstřík základních HTML tagů Tag Význam tagu html head body title meta začíná a končí celá stránka HTML hlavička stránky, která se v prohlížeči nezobrazuje tělo stránky, obsahuje veškerý zobrazený obsah stránky titulek stránky, je obsažen v hlavičce stránky informace o dokumentu (nepárový tag) <-- --> poznámka, všechno co je obsaženo v poznámce se nezobrazuje b i u sub sup a p br div, span font hr h1 h2 li ol ul img table tr td písmo tučné písmo kurzivou podtržení textu dolní index v textu horní index v textu odkaz, hypertextový odkaz odstavec textu řádkový zlom neutrální obalovací značka ohraničující část textu písmo, nastavování písma vodorovná čára nadpis 1. úroveň (24px) nadpis 2. úroveň (18px) položka seznamu číslovaný seznam odrážkový seznam obrázek (nepárový tag) tabulka řádek tabulky buňka tabulky 6

7 1.4. Ukázkové příklady V této kapitole si ukážeme na ukázkových příkladech, jak vypadá zdrojový kód, který obsahuje text a tagy, a jak se zobrazuje daný kód na webovém prohlížeči. V příkladech je v částí A napsán zdrojový kód a v části B je vyobrazen upravený text, obrázek, tabulka či odkaz ve webovém prohlížeči. Příklad 1.4. Ukázka textového odstavce. <p>univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.</p> Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Příklad 1.5. Úprava textu v odstavci s řádkovým zlomem v odstavci. <p> <h1>zaměření školy</h1><b>univerzita obrany</b> poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. <br /><i><b>vzdělávání</b></i> na UO se dále uskutečňuje v programech celoživotního vzdělávání v rámci kariérových účelových a jiných odborných kurzů postgraduálního charakteru.</p> Zaměření školy Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Vzdělávání na UO se dále uskutečňuje v programech celoživotního vzdělávání v rámci kariérových účelových a jiných odborných kurzů postgraduálního charakteru. Příklad 1.6. Ukázka odrážkového seznamu. <p><u>univerzitu obrany tvoří tři fakulty:</u> 7

8 <ul> <li>fakulta ekonomiky a managementu</li> <li>fakulta vojenských technologií</li> <li>fakulta vojenského zdravotnictví</li> </ul> </p> Univerzitu obrany tvoří tři fakulty: Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví Příklad 1.7. Ukázka číslovaného seznamu. <div><b>univerzita obrany má ještě tři vysokoškolské ústavy:</b> <ol> <li>ústav strategických studií</li> <li>ústav operačně-taktických studií</li> <li>ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení</li> </ol> </div> Univerzita obrany má ještě tři vysokoškolské ústavy: 1. Ústav strategických studií 2. Ústav operačně-taktických studií 3. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Příklad 1.8. Kombinace odrážkového a číslovaného seznamu. <p>ukázková struktura UO: <ul><li>fakulta ekonomiky a managementu</li> <ol><li>katedra ekonomie</li> <li>katedra ekonometrie</li> <li>katedra logistiky</li></ol> <li>fakulta vojenských technologií</li> <ol><li>katedra zbraní a munice</li></ol> <li>fakulta vojenského zdravotnictví</li></ul></p> 8

9 Ukázková struktura UO: Fakulta ekonomiky a managementu 1. Katedra ekonomie 2. Katedra ekonometrie 3. Katedra logistiky Fakulta vojenských technologií 1. Katedra zbraní a munice Fakulta vojenského zdravotnictví Příklad 1.9. Použití hypertextového odkazu na webovou stránku. <a href=" Seznam</a><br /> <a href=" /> <a href=" obrany</a> Portál Seznam Google Univerzita obrany Příklad Použití hypertextového odkazu s cestou na dokument. <a title=dokument href=" target=_blank>odkaz na dokument</a> odkaz na dokument Příklad Použití hypertextového odkazu na . <a Kunes</a> Tomislav Kunes Příklad Ukázka vložení obrázku na stránku. 9

10 <img src="strom.gif" alt="strom"> Příklad Vytvoření fiktivní základní tabulky. <table> <tr><td>měsíc</td><td>počet studentů</td><td>počet zaměstnanců</td></tr> <tr><td>leden</td><td>1500</td><td>110</td></tr> <tr><td>únor</td><td>1450</td><td>108</td></tr> <tr><td>březen</td><td>1400</td><td>115</td></tr> </table> Měsíc Počet studentů Počet zaměstnanců Leden Únor Březen Příklad Ukázka textu v poznámce. <--Škola je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. Poskytuje i neakreditované nejvyšší resortní vzdělání formou kurzů pro vyšší důstojníky.--> Prohlížeč nic nezobrazí 10

11 1.5. Základní symboly Některé symboly v HTML při zobrazení zlobí. Pokud chceme mít jistotu, že opravdu se nám zobrazí znak, který chceme zobrazit, raději místo klasického symbolu použijeme tzv. znakovou entitu. Ty nejpoužívanější jsou: < pro znak < > pro znak > & pro znak & mezera se zákazem dělení řádku, využijeme ji všude tam, kde nechceme roztrhnout určité spojení např. datum spojovník 2. ZÁKLADY CSS 2.1. Úvod do CSS Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují jenom strukturu a obsah dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Dnes se tento postup se považuje za metodicky nesprávný. Pomocí HTML bychom měli vytvářet jenom strukturu a obsah stránek. Cascading Style Sheets označované zkratkou CSS a často v řeči nazývané CSS styly představují způsob, jak ovlivňovat vzhled dokumentů při prohlížení prohlížečem. CSS je jazyk pro grafickou úpravu webových stránek Základní výhoda CSS stylů Charakteristickým rysem CSS je jeho schopnost aplikovat jistá pravidla na kompletní sadu prvků v dokumentu. Obecně nezáleží na velikosti písmen, ale program Microsoft Office SharePoint Server 2007 používá určitá strukturovaná pravidla při vytváření webové stránky, kterými se musíte řídit. Jedním z nich je používání velikých písmen. Pokud jste chtěli mít v HTML text všech prvků H2 šedý, museli byste to udělat tak, že byste do všech svých prvků H2 vložili značku <FONT COLOR="gray">Text</FONT>: <H2><FONT COLOR="gray">Text záhlaví H2 je šedé</font></h2> 11

12 Je evidentní, že je to pracný proces, obsahuje-li váš dokument hodně tagů H2. Jak uvidíme CSS umožňuje rychlejší a pohodlnější změny. V CSS stačí na příslušném místě napsat: H2 {COLOR: gray} a efekt změny barvy se projeví na všech nadpisech H Základní vlastností CSS V této části uvedeme stručný přehled některých vybraných vlastností CSS stylů, které se nejvíce využívají při tvorbě webových stránek. Aplikaci si později ukážeme na příkladech. Přehled některých používaných vlastností CSS: Vlastnost FONT FONT-FAMILY FONT-STYLE Příklady hodnot FONT: italic bold 15px Arial Arial; Tahoma; FONT-STYLE: normal; FONT-SIZE FONT-SIZE: 12px; FONT-SIZE: 14pt; FONT-SIZE: 80%; FONT-WEIGHT FONT-WEIGHT: 400; TEXT-DECORATION TEXT-ALIGN COLOR BACKGROUND-COLOR BACKGROUND-POSITION WIDTH HEIGHT FLOAT BORDER-WIDTH BORDER-COLOR BORDER-STYLE TEXT-DECORATION: none; TEXT-ALIGN: center; TEXT-ALIGN: justify; COLOR: blue; BACKGROUND-COLOR: transparent; BACKGROUND-POSITION: top; WIDTH: 100% = WIDTH: auto; WIDTH: 400px; HEIGHT: 70%; HEIGHT: 200px; FLOAT: right; FLOAT: left; FLOAT: none; BORDER-WIDTH: 5px; BORDER-COLOR: green; BORDER.STYLE: solid; BORDER-STYLE: outset; 12

13 LIST-STYLE-TYPE LIST-STYLE-POSITION LIST-STYLE-TYPE: circle; LIST-STYLE-TYPE: disc; LIST-STYLE-POSITION: inside; Některé vlastnosti, o kterých se nyní budu zmiňovat v tomto odstavci, lze spolehlivě aplikovat pouze na tzv. blokové elementy, což jsou většinou buňky, tabulky nebo odstavce. Jedná se o vlastnost MARGIN a PADDING. MARGIN určuje šířku vnějšího okraje prvku a vlastnost PADDING určuje šířku vnitřního okraje prvku. Obě vlastnosti se zadávají v procentech nebo pomocí pixelů Příklady V této části si ukážeme na ukázkových příkladech, jak vypadá zdrojový kód, který obsahuje text, tagy a CSS styly, a jak vypadá daný kód na webovém prohlížeči. V příkladech je v částí A napsán zdrojový kód s CSS styly a v části B je vyobrazen upravený text, obrázek, tabulka či odkaz ve webovém prohlížeči. V bodě A je opět zdrojový text a v bodě B ukázka vzhledu v prohlížeči. Příklad 2.0. Úprava textu v odstavci pomocí stylů. <P style="color: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; TEXT-ALIGN: justify;">uo udržuje zahraniční styky s pedagogickými a armádními institucemi vyspělých států světa, spolupráci rozvíjí zejména s vojenskými školami členských států Severoatlantické aliance.</p> UO udržuje zahraniční styky s pedagogickými a armádními institucemi vyspělých států světa, spolupráci rozvíjí zejména s vojenskými školami členských států Severoatlantické aliance. Příklad 2.1. Vložení obrázku do textu <IMG style="float: left; WIDTH: 100px; HEIGHT: 50px;" src="vojenske_auto.jpg" alt=auto vojenské budoucnosti > 13

14 Příklad 2.2. Vložení hypertextového odkazu do textu <A href=" style="font-size: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: Blue; FONT-WEIGHT: 800; BACKGROUND-COLOR: #ffcc00">univerzita obrany</span></a> Univerzita obrany Příklad 2.3. Hypertextový odkaz obrázku na webovou stránku v kódu. <A title=obrazek href=" target=_blank><img style=" height: 150px; width: 220px; BORDER-COLOR: red; BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 5px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 10px solid" alt=ekonomie src=" Příklad 2.4. Ukázka úpravy tabulky s využitím některých vlastností CSS. <P>Tabulka ukázková <TABLE border="2" style="font-size: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; bordercolor:red"> <TR style="background-color: Gray; color:aqua"><td>měsíc</td><td>počet studentů</td><td>počet zaměstnanců</td></tr> <TR><TD>Leden</TD><TD>1500</TD><TD>110</TD></TR> <TR><TD>Únor</TD><TD>1450</TD><TD>108</TD></TR> <TR><TD>Březen</TD><TD>1400</TD><TD>115</TD></TR> </TABLE></P> Vzhled tabulky v prohlížeči 14

15 Měsíc Počet studentů Počet zaměstnanců Leden Únor Březen Příklad 2.5. Ukázka v kódu úprava textu s obrázkem. <P style="color: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><img style="border-color: red; BORDER-RIGHT: 4px solid; BORDER- TOP: 2px solid; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 4px solid; BORDER-BOTTOM: 2px solid; WIDTH: 120px; HEIGHT: 80px" alt="bystrc" src= border="3">univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Vzdělávání na UO se dále uskutečňuje v programech celoživotního vzdělávání v rámci kariérových účelových a jiných odborných kurzů postgraduálního charakteru. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.</p> 3. Webové editory Na trhu je celá řada webových editorů, které lze volně stáhnou z internetu a začít s nimi pracovat. Doporučujeme vyzkoušet a pracovat s webový editory TopStyle Life, EasyPad, které jsou pro začátečníky přehledné. Jak instalovat EasyPad: Editor EasyPad je možné stáhnout volně z internetu z webové stránky na adrese: Na stránce najdete v sekci Downland verzi 3.5 STANDART, na kterou kliknete myší. Zobrazí se Vám na nové stránce informace o stažení softwaru příslušná věta: Pokud se nespustí automatické stahování souboru ep35.exe, klikněte na tento odkaz. Klinete tedy myší na daný odkaz a zobrazí se nové okno a v tomto okně zmáčknete myší tlačítko Uložit. Otevře se nové okno, kde vyberete, kam daný soubor chcete uložit v PC. Po vybrání místa uložení stisknete tlačítko Uložit a soubor se uloží na příslušné místo, které jste vybrali. Uložený soubor si najdete ve vašem PC a kliknete na něj dvakrát myší. Poté se objeví nové okno s informací, zda opravdu chcete spustit tento software, vyberte myší 15

16 tlačítko Spustit a software se začne instalovat. Postupujte následně podle pokynů, které se budou zobrazovat na monitoru. Zobrazí se uvítací okno instalace EasyPadu. Kliknete v okně na tlačítko Další, objeví se okno Informace a stisknete tlačítko Další a pokračujete v instalaci. Zobrazí se další nové okno, kde musíte vybrat cílový adresář, kam uložíte daný software. Vyberte příslušné místo na vašem PC a klikněte na tlačítko Další, aby jste mohli pokračovat v instalaci. Nyní se zobrazí okno o tom, že instalace je připravena a můžete kliknutím na tlačítko Instalovat dokončit instalaci EasyPadu. Po instalování se zobrazí samotné okno EasyPadu. Registrace EasyPadu: Než začnete s editorem pracovat, musíte se zaregistrovat. Registraci provedete následujícím způsobem: V panelu nabídka najeďte myší na Nápovědu a klikněte. Zobrazí se nabídka, ze které vyberete Registrovat. Po kliknutí se na monitoru objeví nové okno Registrace a musíte zadat Uživatele. Do pole Uživatel napište svoje jméno a příjmení a do pole Registrační číslo zadejte následující registrační číslo Potom vše potvrďte myší a zobrazí se informace, že EasyPad je zaregistrovaný. Jak instalovat TopStyle Lite Editor TopStyle Lite ve verzi 3.1 můžete stáhnout zcela zdarma na uvedené adrese Instalace tohoto produktu bude podobná jako je uvedené výše v textu o instalaci EasyPadu, ale pro začátečníky ji zde popíšeme. Po otevření odkazu na uvedené adrese klikněte myší na tlačítko Stáhnout zdarma. Otevře se nová stránka s příslušnou informační větou: Stahování TopStyle Lite 3.1 začne automaticky, pokud ne, klikněte na některý z následujících odkazů: stáhnout z Kliknete myší na daný hypertextový odkaz a zobrazí se nové okno s informací o stažení souboru. Vyberete, kam daný soubor chcete uložit v PC. Po vybrání místa uložení stisknete tlačítko Uložit a soubor se uloží na příslušné místo, které jste vybrali. Uložený soubor si najdete ve vašem PC a kliknete na něj dvakrát myší. Poté se objeví nové okno s informací, zda opravdu chcete spustit tento software, vyberte myší tlačítko Spustit a software se začne instalovat. Poté se objeví nové okno s informací, zda opravdu chcete spustit tento software, vyberte myší tlačítko Spustit a software se začne instalovat. Postupujte následně podle pokynů, které se budou zobrazovat na monitoru. Zobrazí se uvítací okno Welcome instalace TopStyle Lite. Kliknete v okně na tlačítko Next a objeví se okno s licenčními podmínkami. Kliknete myší na tlačítko Yes a pokračujete dál v instalaci. 16

17 Dále se zobrazí se další nové okno Choose Deestination Location, kde musíte vybrat cílový adresář, kam uložíte daný software pokud již není adresář vybrán sám. Jinak vyberte příslušné místo na vašem PC a klikněte na tlačítko Next, aby jste mohli pokračovat v instalaci. Nyní se zobrazí okno Start Installation, že instalace je připravena a můžete kliknutím na tlačítko Next a začne se software instalovat. Po instalaci se ještě zobrazí kontrolní okno Installation Complete, klinete na tlačítko Finish a na tlačítko OK. Po samotné instalaci se zobrazí pracovní prostředí editoru TopStyle Lite a můžete začít s editorem pracovat. Přejeme Vám hodně štěstí při práci. 4. Odkazy Jak psát web Tvorba webu Jak na web HTML v příkladech World Wibe Web Consortium Wikipedia - HTML 5. Seznam literatury WEMPE, Faithe; HTML a CSS Krok za krokem. Brno: Computer Press a.s., ISBN , 324s. GRUSOVÁ, Lucie; CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press a.s., 2003 ISBN , 130s. STANÍČEK, Petr; Kompletní průvodce CSS. Praha: Computer Press a.s., 2003, 192s. MEYER, Eric A.; Eric Meyer o CSS Kompletní původce. Brno: Zoner Software s.r.o., ISBN , 560s 17

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Tvorba webu Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Motivace Proč používat kaskádové styly k formátování HTML? Dovolují více možností formátování než klasické HTML atributy a stále přibývají další (možnosti).

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Tématická oblast: dědičnost, kaskáda. CSS a média. Stylové předpisy pro různé typy zobrazovacích zařízení

Tématická oblast: dědičnost, kaskáda. CSS a média. Stylové předpisy pro různé typy zobrazovacích zařízení Tématická oblast: dědičnost, kaskáda CSS a média Stylové předpisy pro různé typy zobrazovacích zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ( Ing. Petr Měrka). VY_32_INOVACE_185

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 9 U k á z k a k n i h

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Jdeme tvořit webové stránky!

Jdeme tvořit webové stránky! Jdeme tvořit webové stránky! Díky prezentaci jsme se již dozvěděli, že na tvorbu základních webových stránek v podstatě nepotřebujeme žádné speciální programy a stačí nám obyčejný poznámkový blok, který

Více

Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm.

Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm. KAPITOLA 2 Úskalí jazyka HTML Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm. Počkat každou změnu adresáře doprovázel znak /. portfolio/obrazky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS.

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. K vytváření webových stránek se používají různé editory. Z pohledu tvůrce je nejednodušší způsob jak napsat stránku použít např. editor MS-Word a soubor

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Programování webových stránek

Programování webových stránek Gymnázium J. K. Tyla Programování webových stránek Seminární práce z IVT Autor: Roman Lamberský Třída: 2.B Hradec Králové 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval samostatně

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem CSS styly - úvod Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem Formátování HTML Každý text má obsah a formu. Když mluvím o formátu

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Tagů je spousta. Pokud bych teď měl zpaměti všechny napsat, do kupy bych to nedal.

Tagů je spousta. Pokud bych teď měl zpaměti všechny napsat, do kupy bych to nedal. Přehled tagů ů je spousta. Pokud bych teď měl zpaměti všechny napsat, do kupy bych to nedal. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejčastěji používané tagy, se kterými si často vystačíme. Pokud Vám však

Více

CO je to? WWW, HTML, CSS

CO je to? WWW, HTML, CSS CO je to? WWW, HTML, CSS Jak vytvořit vlastní webovou stránku Potřebujete: Webový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Připojení na internet není nutné v první fázi.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy

Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Uvádí

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Jak vytvořit jednoduché webové stránky.

Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Od vynálezu protokolu HTTP pro přenos dokumentů a jazyka HTML pro jejich popis již uběhlo více než 17 let. Za tu dobu se vyvíjel jak protokol, tak i jazyk. Od původního

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i>

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> 1 Tvorba WWW stránek Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod.

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více