Základy WWW publikování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy WWW publikování"

Transkript

1 Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci WWW : Přednášky : Pondělí 12:30 16:00 Úterý - Čtvrtek 9:00 12:00 Cvičení : Úterý Čtvrtek 12:30 16:00 Závěrečná zkouška : Pátek 9:00 12:00

2 Anotace: Předmět poskytuje základní seznámení s problematikou vytváření WWW stránek. Zahrnuje jak techniky pro stanovení struktury stránek (jazyk XHTML a jeho konstrukce), tak tak pro řízení jejich vzhledu (CSS). Seznamuje studenty i s obecnými principy a metodikami vytváření WWW prezentací. Osnova předmětu: Základní pojmy, XHTML, kostra dokumentu, výchozí prvky pro text Formátování dokumentu, entity, seznamy Grafika pro web, odkazy, adresy a lokátory Základy CSS, selektory Barva a pozadí prvků Písmo a úprava textu Rámy a jejich vlastnosti Tabulky Obtékání, umisťování a pokročilé formátování Stanovené hodnoty v CSS, design stránek Úprava seznamů, formuláře Přístupnost a použitelnost stránek, strukturování prezentace

3 Doporučená literatura: Cederholm D.: Webdesign s webovými standardy, Zoner Press, 2004 Staníček P.: CSS kaskádové styly, Computer Press, 2003 Staníček P.: CSS hotová řešení, Computer Press, 2006 Krug S.: Webdesign: Nenuťte uživatele přemýšlet, Computer Press, 2003 Nielsen J.: Použitelnost domovských stránek, Zoner Press, 2005 Špinar D.: Tvoříme přístupné webové stránky, Zoner Press, 2004 Online materiály: Tyto přednášky na serveru TUL Vytváření informačních služeb (Doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.) HTML (Doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.) Seriál na téma XHTML (Interval.cz)

4 Základní pojmy, XHTML, kostra dokumentu, výchozí prvky pro text Formátování dokumentu, entity, seznamy Grafika pro web, odkazy, adresy a lokátory Základy CSS, selektory Barva a pozadí prvků Písmo a úprava textu Rámy a jejich vlastnosti Tabulky Obtékání, umisťování a pokročilé formátování Stanovené hodnoty v CSS, design stránek Úprava seznamů, formuláře Přístupnost a použitelnost stránek, strukturování prezentace

5 Základní pojmy SGML HTML XML XHTML Standard Generalized Markup Language je univerzální značkovací metajazyk, který umožňuje definovat značkovací jazyky jako své vlastní podmnožiny. HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému Word Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Jazyk je aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML extensible Markup Language je obecný značkovací jazyk a je primárně určen pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Samotný XML nijak neřeší vizuální prezentaci dat. extensible HyperText Markup Language je moderní značkovací jazyk pro hypertext, nahrazující zastaralý HTML. Dá se říci, že je kombinací HTML a XML a klade mnohem větší důraz na strojovou čitelnost. Podrobnosti viz dále. WWW klient prohlížeč, browser. Aplikace na uživatelově počítači, která dokáže vizuálně interpretovat obsah HTML, resp. XHTML dokumentu WWW server pro uživatele neviditelný, vyřizuje požadavky WWW klientů a zasílá jim požadované dokumenty ve formátu HTML, resp. XHTML, XML atd.

6 Co obsahuje WWW stránka 1. Zdrojový text dokumentu v jazyce HTML (XHTML) 2. HTML kód zapouzdřuje základní definice obsahu stránky 3. Může obsahovat odkazy na případný další materiál: Obrázky a další multimédia Definice vzhledu stránky pomocí CSS Prvky poskytujíćí dynamiku (JavaScript, Java applety, Flash aj..)

7 Zobrazení požadované WWW stránky Uživatel v prohlížeči zvolí požadovanou stránku (klepne na odkaz, vloží adresu stránky, vybere ze záložek ) Klient kontaktuje server a odešle požadavek na stránku formou dotazu V případě, že dokument na serveru existuje, zašle zpět požadovaná data ve formě HTML. V opačném případě vrátí chybovou stránku Klient analyzuje a parsuje vrácený HTML dokument, získá ze serveru případné další zdroje (obrázky aj.), výsledek zformátuje a zobrazí

8 Vzhled získané WWW stránky Stránku formátuje klient výsledek zobrazení závisí výhradně na jeho schopnostech a podpoře standardů. Výsledek závisí na vlastnostech uživatelova počítače (grafická obrazovka s různým rozlišením versus textový terminál versus hmatový terminál pro nevidomé) Výsledek závisí na nastavení klienta (velikost okna, velikost písma) Výsledná podoba není nikdy jistá každý prohlížeč má odchylky v zobrazení jednotlivých prvků stránky

9 Vývoj HTML 1. HyperText Markup Language 2. Vzniklo v roce 1991 jako nástroj pro spojování dokumentů z různých zdrojů 3. Vývoj zajišťuje World-Wide Web Consorcium (www.w3c.org) 4. Prošlo jistým vývojem, poslední verzí je HTML 4.01 (W3C nehodlá dále rozvíjet) 5. XHTML (extensible HTML) HTML přepsané podle pravidel XML

10 XHTML W3C doporučení z 26. ledna 2000 revidovaný 1. srpna První specifikace, jejíž cílem bylo převedení staršího jazyka HTML tak, aby vyhovoval podmínkám tvorby XML dokumentů a přitom byla zachována zpětná kompatibilita. 3. Existuje ve třech verzích: Strict, Transitional a Frameset. XHTML 1.0 Strict se používá pro strukturovaný dokument osvobozený od formátovacích značek souvisejících s rozvržením stránky. Předpokládá se užití společně s CSS pro potřebné grafické efekty. Nicméně i tato verze obsahuje formátovací elementy, například <b> nebo <i> a naopak zavrhuje některé sémantické elementy, například <menu>. XHTML 1.0 Transitional je přechodným DTD pro webové stránky, který umožní používat překonané tagy. Je vhodný pro formátování stránek vytvářených pro staré prohlížeče, které nerozumí kaskádovým stylům CSS nebo chcete-li používat ve svých dokumentech některé zavržené, ale sémantické elementy, například již zmíněné <menu>. XHTML 1.0 Frameset umožňuje používat zastaralé značky jako XHTML 1.0 Transitional a přidává podporu pro rámce. V dnešní době by se mělo rámům vyhýbat použitím CSS, AJAXu nebo serverových skriptů jako například PHP.

11 XHTML 1.0 rozdíly oproti HTML Jak bylo řečeno, XHTML lze chápat jako kombinaci HTML a XML a z toho vyplývají některá omezení Současný trend tvorby WWW dokumentů doporučuje nejdříve vytvořit obsah pomocí HTML tagů a až poté jednotlivým značkám přiřazovat CSS vlastnosti (vlastnosti vzhledu) Každá XHTML stránka musí obsahovat validní přesně definovanou strukturu včetně hlavičky viz dále V XHTML není povoleno křížení značek (HTML tagů) I nepárové tagy musí být ukončeny : <br/> nebo <br></br> <img/> nebo <img></img> Hodnoty atributů musí být v uvozovkách špatně : <p class=dark> správně: <p class="dark" > Veškeré tagy jsou psány malými písmeny XHTML rozlišuje velikost písmen

12 XHTML 1.0 kostra dokumentu Každý validní XHTML dokument má následující strukturu : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>titulek stránky (nadpis okna)</title> </head> <body> vlastní obsah (tělo) stránky... </body> </html>

13 XHTML 1.0 základní prvky 1. HTML kód dokumentu se skládá z jednotlivých elementů (značek, tagů) 2. Jednotlivé elementy v sobě definují typ a obsah 3. Každý element má otevírací a uzavírací část 4. Otevírací část elementu je vždy tvořena znakem <, jménem elementu (např. form), případnými atributy a znakem >. 5. Uzavírací část je vždy tvořena znakem <, /, jménem elementu a znakem >. Zde již nejsou povoleny žádné atributy, tato část slouží pouze k vymezení působnosti elementu. 6. Pokud do sebe vnořujeme více elementů, není je možné křížit mezi sebou. 7. Atributy elementu někdy též vlastnosti nebo parametry - se nachází v otevírací části elementu, oddělené alespoň jednou mezerou jak od jména elementu, tak od ostatních atributů. Slouží k upřesnění významu elementu nebo k přiřazení různých vlastností elementu (například u elementu sloužícího k vyznačení odkazu mohu pomocí atributu definovat, kam má odkaz vést). Každý atribut je tvořen jménem atributu, dále následuje znak = a hodnota atributu, obklopená uvozovkami (") nebo apostrofy (') - tedy jmenoatributu="hodnotaatributu" nebo jmenoatributu='hodnotaatributu'. Kolem znaku = se navíc může nacházet libovolný počet mezer.

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Metodický pokyn. Verze 1.00

Metodický pokyn. Verze 1.00 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

3.4.1 Zoner In-Shop 4... 20 3.4.2 oxyshop... 20 3.4.3 KarsaV2... 20. 3.5.1 oscommerce... 20 3.5.2 Quick.Cart... 21

3.4.1 Zoner In-Shop 4... 20 3.4.2 oxyshop... 20 3.4.3 KarsaV2... 20. 3.5.1 oscommerce... 20 3.5.2 Quick.Cart... 21 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzální šablony pro produkt In-Shop 4 společnosti ZO ER Tomáš Havránek Bakalářská práce 2008 SOUHR Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou

Více

podklady pro vzdělávací kursy pedagogů Pavel Satrapa

podklady pro vzdělávací kursy pedagogů Pavel Satrapa podklady pro vzdělávací kursy pedagogů Vytváření WWW stránek Pavel Satrapa Obsah Obsah.................................... 2 1 Pokyny pro pořádání kursů 7 1.1 Úroveň absolventů.........................

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více