Supermarket štěpí Skuteč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Supermarket štěpí Skuteč"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen. Poletuješ, léto babí. Jemnou svojí nitkou opřádáš všechno, co tu bylo ještě živé. Naši hlavu jako naši pláž, babí léto tiché, přičinlivé. Babí léto, očaruješ-li muže, že se opět změní v dítě, za dny, které nikdy nevzešly, navždy budu proklínat tvé nitě. Babí léto, jestli opředeš pevnou ruku, jež se k dílu napne: časný mráz chci spíše než tvou lež. Babí léto, ale léto bab ne! KRÁTCE Nové expozice v městském muzeu V pondělí 6. srpna schválili radní smlouvu o dílo s ak. arch. Karlem Lapkou, bytem Saveljevova 2/1622, Praha 4, na vytvoření návrhů výtvarného řešení expozice obuvnictví a expozice těžby a zpracování kamene pro městské muzeum. Návrh bude kromě tištěné verze zhotoven také v elektronické podobě a formou počítačové vizualizace bude představen poslancům i veřejnosti na zasedání zastupitelstva města dne 12. září. Geologické vrty Před plánovanou výstavbou nové multifunkční sportovní haly je třeba provést inženýrskogeologický průzkum. Jeho výsledky poslouží ke stanovení základových poměrů a určení základových konstrukcí. Geologické vrty na určeném místě provede v souladu se schválenou smlouvou o dílo firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim. Výměna dopravních značek V červnu provedenou kontrolou bylo zjištěno, že 40 dopravních značek ve městě je značně poškozeno nebo již nesplňuje předepsané parametry. Na některých místech je zapotřebí umístit značky nově. Výměny značek a osazení nových se zhostí firma Asig s.r.o. Chrudim. Demolice Habalovy vily Město Skuteč nabídlo zájemcům možnost demolice Habalovy vily (čp. 383) vlastními prostředky s tím, že cena provedené práce bude stanovena započtením materiálu vzniklého demolicí zhotoviteli. Jediným zájemcem, který nabídl komplexní demolici vily (což bylo upřednostněno) byl pan Josef Pantůček z Filipova. Demolice objektu, který uvolní místo výstavbě sportovní haly, včetně terénních úprav by měla podle smlouvy být dokončena do 30. listopadu tohoto roku. Překrásný pohled na Skuteč i na okolní krajinu se otevírá z věže kostela sv. Václava v Lažanech. TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA SKUTEČ Město Skuteč se ostře ohrazuje proti informacím Sdružení Za zelenou Skuteč, které neustále poskytuje médiím 1. Občanské sdružení Za zelenou Skuteč Město Skuteč neustále zatahuje do sporu ohledně výstavby marketu Plus v lokalitě na sídlišti. Přitom se v této fázi již nepochybně jedná pouze o spor mezi stavebním úřadem a orgány státu a občanským sdružením Za zelenou Skuteč. Zastupitelstvo města souhlasilo s výstavbou marketu Plus v této lokalitě a za tímto účelem prodalo dotčené pozemky a schválilo územní plán. Těmito záležitostmi angažovanost města skončila. Zastupitelstvo se rozhodlo na základě provedené ankety, v níž se pro výstavbu v této lokalitě vyjádřilo téměř 3000 občanů, což představuje 83 % místní populace. 2. Městský úřad se ostře ohrazuje proti vědomému poskytování nepravdivých informací médiím ze strany občanského sdružení Za zelenou Skuteč. Jedná se zejména o lživé tvrzení týkající se toho, že město údajně nediskutuje s občany o architektonických ztvárněních nových staveb a ohledně dialogu na téma výstavby marketu Plus. V našem městě je běžné obracet se na občany s anketami, pořádat veřejná setkání a aktuálně informovat prostřednictvím Skutečských novin. 3. Občanské sdružení Za zelenou Skuteč dosud využilo všech dostupných prostředků ke zrušení rozhodnutí o kácení stromů, jejich odvolání však byla zamítnuta jak Krajským úřadem v Pardubicích tak i Ministerstvem životního prostředí. Jejich nynější aktivita v podobě žaloby u Krajského soudu se stejnými námitkami jako v odvolacích řízeních se nám jeví zcela bez věcných argumentů. Vzhledem k vyjádření představitelů sdružení o tom, že mají podporu opozičních poslanců, se jeví jako pravděpodobné, že celý spor má politický podtext. 4. V případě dalšího šíření nepravdivých údajů ze strany Sdružení Za zelenou Skuteč se Město Skuteč bude adekvátně bránit. Radek Zeman, tajemník Městského úřadu ve Skutči T: , mobil: , ČTĚTE V TOMTO ČÍSLE Situace s výstavbou Plusu str. 1-3 Turistická hra se líbí str. 3 Nová sezóna krytého bazénu str. 3 Mateřské centrum str. 5 Ptáme se pedagogů str. 5 Co se chystá v září str. 6 Fotoreportáž z posvícení str. 8 ČTĚTE PŘÍŠTĚ: Otevření kulturního domu po ukončení II. etapy generální rekonstrukce. PŘÁNÍ ŠKOLÁKŮM Prázdniny utekly jak už to bývá, čas volna zas školní rok střídá Všem školákům, kteří po dvou měsících opět usedají do lavic i dětem, které nastupují do prvních tříd a samozřejmě též pedagogům přejeme příjemný a úspěšný školní rok 2007/08! redakce CITÁT NA TENTO MĚSÍC Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě jeho povahy. E. Claperéde NAPSALI O NÁS Supermarket štěpí Skuteč Spor o jeho stavbu se táhne již několik měsíců V ostrém sporu jsou už několik měsíců dvě skupiny obyvatel ve Skutči na Chrudimsku. Neshodnou se na tom, zda lze postavit market Plus na městském sídlišti. Občanské sdružení Za zelenou Skuteč neustále zatahuje město Skuteč do sporu ohledně výstavby marketu Plus. Přitom se v této fázi již nepochybně jedná pouze o spor mezi stavebním úřadem a orgány státu a občanským sdružením Za zelenou Skuteč, sdělil Radek Zeman, tajemník městského úřadu ve Skutči. Chrání park Podle občanského sdružení lidé Plus na sídlišti nechtějí. Proti záměru zrušit park v Družstevní ulici a postavit zde supermarket se zvedla velká vlna odporu obyvatel, ale radnice plán odmítá přehodnotit. My na zachování tohoto rekreačního území trváme, a proto jsme se obrátili na soud, vysvětlila na webových stránkách Miroslava Filipi, předsedkyně občanského sdružení Za zelenou Skuteč. Upozorňuje na to, že s marketem padne padesát stromů v ulici a lidé si to nepřejí. Radnice: lidé stavbu chtějí Podle radnice ale názor lidí je jiný. Zastupitelstvo se rozhodlo na základě provedené ankety, v níž se pro výstavbu v této lokalitě vyjádřilo téměř 3000 občanů, což představuje 83 procent místní populace, řekl Zeman a citoval z prohlášení rady města ke sporu: Městský úřad se ostře ohrazuje proti vědomému poskytování nepravdivých informací médiím ze strany občanského sdružení Za zelenou Skuteč. Jedná se zejména o lživé tvrzení týkající se toho, že město údajně nediskutuje s občany o architektonických ztvárněních nových staveb a ohledně dialogu na téma výstavby marketu Plus. Podali žalobu Občanské sdružení letos žádalo o pomoc Krajský úřad v Pardubicích a ministerstvo životního prostředí. Z obou institucí dostalo záporné stanovisko, proto podalo žalobu ke krajskému soudu. Podle skutečského tajemníka Zemana žalobě chybí chybějí věcné argumenty a skutečští radní se shodli na tom, že kauza má politický podtext. Starosta (KDU-ČSL) je toho názoru, že sdružení nedosáhne víc než zdržení investice. Věříme, že se otevře nový prostor k veřejné diskusi. Rádi bychom vedli s městem dialog i o urbanistickém pojetí rozvoje Skutče a o architektonické kvalitě nových staveb, kontrovala Filipi. Zdeněk Steiner, Právo, (vice čtěte na str. 2 a 3) Skutečské sídliště se v mnohém neliší od jiných. Relativně hustá zástavba panelových domů na okraji města. Pod ulicí Sládkovou vyrostla ulice Družstevní, vystavěn byl obchvat, v této lokalitě byla následně umístěna také čerpací stanice pohonných hmot. Co myslíte, má nájemník bytové domu právo požadovat zamezení případné další výstavby? Anebo je to tak, že jakmile se nastěhujete na sídliště (či do města vůbec), musíte počítat s tím, že vedle vašeho domu může vyrůst nová bytovka nebo např. market? Nazvali byste prostor, kde se má Plus stavět rekreačním územím?

2 STRANA 2 SKUTEČSKÉ NOVINY PLUS - OŽEHAVÉ TÉMA NEBO NAFOUKNUTÁ BUBLINA? Jde skutečně o problém, který štěpí Skuteč, jak jsme se mohli v srpnu dočíst v Právu? A jaké jsou nálady veřejnosti? Odpovědět na tyto dvě otázky není tak snadné. Soudit můžeme podle dvou protichůdných reakcí. Tou první je neutuchající snaha OS Za zelenou Skuteč výstavbě Plusu v lokalitě na sídlišti za každou cenu zabránit, druhou pak mnohdy i značně podrážděné dotazy občanů, kdy už se konečně s výstavbou začne. Jediným měřitelným výsledkem veřejného mínění zůstávají výsledky ankety ve městě a přidružených obcích, v níž se 83 % obyvatel sídliště vyslovilo pro výstavbu plusu Fakta o občanském sdružení Občanské sdružení Za zelenou Skuteč vzniklo v r jako reakce na plánovanou výstavbu marketu v Družstevní ulici na sídlišti ve Skutči. Sdružuje občany, kteří nesouhlasí se stavbou v této lokalitě a chtějí bojovat za zachování zdejší zelené zóny. Podle zápisu z ustavujícího zasedání OS má 7 členů. Občanské sdružení provozuje vlastní webové stránky na adrese: Cenzura? Pravidelně býváme OS Za zelenou Skuteč v médiích obviňováni, že informace, které podáváme občanům ve Skutečských novinách (SN) podléhají cenzuře. Je tomu skutečně tak? Na Skutečské noviny přece nemůžeme pohlížet jako na klasické noviny všeobecně známé deníky, bulvární tisk či jinou celorepublikově vydávanou tiskovinu. Jde o informační měsíčník Městského úřadu ve Skutči. Již z tohoto podtitulu vyplývá, že obsahem těchto novin musí přednostně být informace o činnosti radnice, o záměrech a investicích, které v souladu s demokratickými principy schválí zastupitelstvo města, informace z jednotlivých odborů a další informace, které mohou a mají občanům usnadnit jednání s úřady. Průběžně se snažíme informovat o dění kulturním, sportovním, společenském, svůj prostor má historie, místní tradice, školství atd. Je pochopitelné, že nikdo nemůže otištění svého příspěvku vymáhat. V tomto směru je situace ve všech redakcích stejná. Napíšete-li příspěvek dejme tomu do MF Dnes, je plně na zvážení redakční rady, zda se jej rozhodne zařadit či nikoliv. A v žádném případě to nikdo cenzurou nenazývá. Úsměvné je, že i na stránkách OS Za zelenou Skuteč se v diskuzi objevila připomínka k tomu, že nevyhovující články mizí rychlostí elektřiny. Lenka Balounová, šéfredaktorka SN Ze strany OS Za zelenou Skuteč je vedení města mimo jiné vytýkáno, že neprobíhají veřejné diskuze a dotčené osoby nebyly osobně informovány o záměru. Zasedání zastupitelstva jsou bez výjimky vždy veřejná, záměry se zde diskutují a následně se i prezentují ve Skutečských novinách. OS v celé věci figuruje jako účastník řízení, což znamená, že vždy obdrží veškeré dostupné informace. Je jiná vhodná lokalita? To je jedna z otázek, která mezi občany Družstevní ulice, ale i lidmi z okolí, zaznívá asi nejčastěji. Pojďme si na ni (i když SN o tom již psali) znovu odpovědět. Pozemky za obchvatem Při jednáních, která byla se zástupci obchodních řetězců vedena, byly také jako vhodné nabízeny pozemky, které vlastní město za obchvatovou komunikací. Bohužel, bez výsledku. Za posledních 10 let projevil zájem o výstavbu ve Skutči pouze řetězec Plus a podmínil jej umístěním stavby přímo na sídlišti. Zamyslíme-li se, logiku to má. Skuteč je relativně malé město a majitelé obchodních domů chtějí záruku nejvyšší koncentrace lidí. Hlinsko s deseti tisíci obyvatel má všechny tři markety (Lidl, Penny i Plus) situovány nedaleko od sídliště, přitom vhodné lokality by určitě našlo i v jiných částech města. Faktem zůstává, že změna v územním plánu je provedena a pozemky za obchvatovou komunikací mohou být k výstavbě podobného marketu využity. Přijde-li se zájmem v budoucnu nějaký další obchodní řetězec a bude mít o tuto lokalitu zájem, třeba bude další obchoďák stát i zde. v dané lokalitě. Po celou dobu jsme se snažili podávat Vám akualní zprávy od záměru, přes výsledky ankety, schválení prodeje pozemků i samotné výstavby zastupitelstvem až představení architektonické studie včetně úprav, které by v souvislosti s výstavbou byly realizovány. A přesto se dozvídáme, že město prosinec 1998 červen 2003 srpen 2005 září 2005 září 2005 říjen 2005 prosinec 2005 březen 2006 září 2006 leden 2007 leden 2007 březen 2007 duben 2007 květen 2007 červenec 2007 červenec 2007 červenec 2007 srpen 2007 neinformuje, cenzuruje a mlží. Proto jsme se rozhodli v tomto čísle věnovat tématu, které již tak dlouho víří hladinu veřejného mínění, podstatně větší prostor s tím, že se však zdržíme jakýchkoli komentářů. Posouzení celé situace necháme jen a jen na Vás. Plus v datech Schválení územního plánu města, část dotčených pozemků (před bytovkou č.p ), které navazují na komunikaci ulice Družstevní, určena jako dopravní plocha - tzn. plochy a zařízení veřejné dopravy, autoservisy a obdobné provozovny, odstavná a parkovací stání, komunikace. Město vykupuje dotčené pozemky za účelem možného zřízení parkoviště. Vážný zájem řetězce Discount Plus o tuto lokalitu. Zadání změny územního plánu dotčených pozemků na území občanské vybavenosti. Uzavření smlouvy s firmou Agile, která pro obchodní řetězce vykupuje pozemky a staví obchody. Zastupitelstvo schvaluje zadání změny územního plánu. Zastupitelstvo prodává dotčené pozemky firmě Agile. Zastupitelstvo schvaluje konečnou změnu územního plánu. Vypracování zjišťovací studie o vlivu na životní prostředí případné stavby marketu, jejím výsledkem nebylo zjištěno žádné omezení životního prostředí. Vydání rozhodnutí o kácení stromů. Odvolání občanského sdružení proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí o odvolání občanského sdružení. Nabytí právní moci rozhodnutí o kácení stromů. Občanské sdružení podává stížnost na postup stavebního úřadu a krajského úřadu na ministerstvo životního prostředí. Inspekce životního prostředí provedla kontrolu postupu a neshledala žádná pochybení. Občanské sdružení podává žalobu ke krajskému soudu ohledně rozhodnutí o kácení stromů. Vydání rozhodnutí o umístění stavby (tzv. územní rozhodnutí). Odvolání občanského sdružení proti tomuto rozhodnutí. Radek Zeman, tajemník MěÚ Žaloba na zrušení rozhodnutí KrÚ Pardubického kraje S NÁVRHEM NA PŘIZNÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU ŽALOBY Povolení ke kácení stromů vydal SÚ ve Skutči již v lednu t.r.. Jde o cca 50 ks především ovocných stromů a dřevin (viz. foto str. 1). Proti tomu se OS Za zelenou Skuteč odvolalo. Krajský úřad v Pardubicích odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí SÚ Skuteč. OS podalo ve věci zrušení tohoto rozhodnutí stížnost na Ministerstvo životního prostředí a zároveň žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Žaloba se opírá především o tvrzení, že povolení ke kácení dřevin lez vydat pouze ze závažných důvodů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. KrÚ toto posouzení provedl a rozhodnutí SÚ Skuteč potvrdil, což je podle OS v rozporu se zákonem. V žalobě se uvádí, že nebylo rozhodnuto na základě spolehlivě zjištěného skutečného stavu věci, zejména pak že nebyly zjištěny všechny okolnosti pro ochranu veřejného zájmu. Dále žaloba napadá také provedení náhradní výsadby v jiné lokalitě. Náhradní výsadba Náhradní výsadbu uložilo Město Skuteč firmě Agile, tj. firmě, která bude zhotovitelem stavby marketu Plus. Jmenovaná společnost je povinna za vykácené stromy na stavebním pozemku vysázet nové. Logicky bychom řekli kde jinde, než na sídlišti. Regenerace sídliště V rámci regenerace sídliště došlo a dojde k vysázení celkem 100 nových stromů včetně nového osázení okolí plánovaného marketu Plus. Víc už by jich v této lokalitě umístit nešlo. Z tohoto důvodu město nařídilo náhradní výsadbu firmou Agile provést na jiném místě ve Skutči. Chcemeli zelenou Skuteč, jistě uvítáme více stromů - ať už kdekoliv. Provádění revitalizace sídliště počítá také s umístěním laviček pro odpočinek na zelených plochách. O pozemky za obchvatovou komunikací, které jsou také v majetku města, žádný z obchodních řetězců neprojevil zájem. Sebemoderní oplocené hřiště nikdy nenahradí travnatou plochu na honičku, fotbal nebo klidné posezení na lavičce pod stromem píše se v úvodním článku na webových stránkách OS. Obyvatelé sídliště by nám jistě řekli, kde se pohybuje více dětí na novém hřišti s průlezkami, pískovišti a lezeckou stěnou nebo na travnatém prostoru mezi bytovkami a obchvatem. V rámci regenerace na sídlišti vzniknou další nové prostory určené dětem. Vyjádření stavebníka VE VĚCI VÝSTAVBY OBCHODNÍHO STŘEDISKA SKUTEČ Naše stavební společnost se dlouhodobě (mimo jiné) zabývá výkupem pozemků pro výstavbu obchodních středisek pro obchodní řetězce. Tyto objekty stavíme buď na klíč, nebo je klientům dlouhodobě pronajímáme. Z našich zkušeností v této činnosti víme, že téměř u každé stavby typu obchodního střediska se vyskytují odlišné názory a z různých stran dochází i k odvolávání a jiným úkonům proti realizaci stavby. Vždy postupujeme v souladu s platnými zákony ČR a podle podmínek vyplývajících ze stavebních povolení, které jsou u nás velmi přesné. Máme informace, že ve městě Skuteč, kde máme záměr vybudovat obchodní středisko, proběhla anketa, ve které se přibližně 3000 občanů vyjádřilo pro výstavbu marketu na daném místě. V této lokalitě byl usnesením Zastupitelstva města změněn územní plán, aby náš záměr byl s tímto v souladu a byly prodány pozemky pro tento záměr. Jsme přesvědčeni, že neexistuje žádný zákonný důvod, jak stavbě zabránit. Z dosavadního vývoje lze usoudit, že stavbu lze pozdržet v rámci odvolání ve správním řízení. Přes tyto běžné procesní průtahy jsme pevně rozhodnuti po vydání všech nezbytných povolení tuto stavbu ve Skutči realizovat a nabídnout tak místním občanům novou kvalitu služeb v oblasti prodeje potravinářského i nepotravinářského zboží. Za společnost AGILE, spol. s r.o. Vít Štrupl Výstavba supermarketu - rozhodnutí vydaná ve věci Stavby tohoto typu a rozsahu stavební úřad projednává nejprve v územním a poté samostatně ve stavebním řízení. Před podáním návrhu na vydání územního rozhodnutí o povolení kácení stromů bylo zpracováno Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb. Toto oznámení bylo podkladem pro zjišťovací řízení vedené Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jeho závěr zněl, cituji: Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle 7 citovaného zákona příslušný orgán došel k závěru, že záměr Novostavba supermarketu PLUS DISCOUNT, Skuteč, nebude posuzován podle citovaného zákona. Kácení stromů V našem případě ještě územnímu řízení o umístění stavby předcházelo řízení o povolení kácení stromů rostoucích mimo les (jako tzv. předběžná otázka). Do tohoto rozhodnutí se odvolalo Občanské sdružení Za zelenou Skuteč, odvolání bylo nadřízeným orgánem Krajským úřadem Pardubického kraje zamítnuto a rozhodnutí Městského úřadu Skuteč bylo potvrzeno v celém rozsahu. Dále podalo Občanské sdružení žádost o přezkum rozhodnutí Krajského úřadu na Ministerstvo životního prostředí tento návrh byl odložen, protože ministerstvo shledalo, že postupem Městského úřadu Skuteč ani postupem Krajského úřadu Pardubického kraje nebyl porušen zákon. Ve věci samotného umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí dne , do tohoto rozhodnutí bylo podáno odvolání Občanským sdružením Za zelenou Skuteč, odvolání bude podle zákona postoupeno nadřízenému orgánu krajskému úřadu, který bude v projednávané věci dále konat. Vhodnost lokality Toto území je územním plánem sídelního útvaru, konkrétně jeho změnou z roku 2005, zařazeno jako území občanské vybavenosti. Před touto změnou bylo dotčené území v územním plánu vedeno jako zeleň ostatní, louky a pastviny a jako dopravní plochy. Možná Vám občanům připadá tento postup poněkud zdlouhavý. Správní úřad je povinen dodržovat lhůty a postupy dané zákonem, tak jako každý účastník řízení má zákonné možnosti k prosazování svých zájmů, které mohou i nemusí být využity. Iveta Kopřivová, stavební úřad

3 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 3 Ze strana OS Za zelenou Skuteč je městu vytýkáno, že veřejnost nebývá informována o urbanistickém řešením staveb a investic. Na stránkách Skutečských novin se však často různé vizualizace objevují. Např. ve věci sídliště to už v říjnu r bylo otištění urbanisticko architektonické části Regenerace panelového sídliště (viz. snímek). V loňském roce jste si mohli prohlédnou také plánovanou podobou nové sportovní haly. Její výstavba se navíc stala tématem Dne s deníkem takže prostor k diskuzi tu rozhodně je. KRÁTCE Kalendáře na r Nové stolní kalendáře s tématikou fauny a flory na Skutečsku jsou připraveny k distribuci. Jejich prodej bude zahájen 10. září. K dostání budou na dvou místech. Tím prvním bude jako obvykle knihovna zde si je můžete zakoupit v rámci otevíracích hodin. V budově městského úřadu budou kalendáře k dostání na pokladně ekonomického odboru v I. poschodí, a to v úředních hodinách vždy v pondělí a ve středu. Prohlídka radnic V srpnu zástupci města spolu s Ing. arch. Krausem navštívili několik nových, popř. nově rekonstruovaných radnic. V Semilech, Jičíně a Chrastavě se zajímali především o možnosti využití vestibulu jako podatelny spojené s podáváním informací (popř. informačním centrem), začlenění veřejných WC, velikost kanceláří, umístění archívu, přehlednost a přístupnost pro občany včetně výtahu. KDO HRAJE - VYHRÁVÁ! NOVÁ TURISTICKÁ HRA V REGIONU SI RYCHLE ZÍSKÁVÁ SVÉ PŘÍZNIVCE Hra Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem, která odstartovala 4. srpna sklízí mezi turisty a návštěvníky našeho regionu úspěch. Propagační materiály spolu s herními plány mizí s pultů informačních center, spolupracujících prodejen a restaurací a před informačními tabulemi se co chvíli zastaví kolemjdoucí či skupinka cyklistů. Posloucháte-li Český rozhlas Pardubice, jistě Vám neunikly reklamní spoty tuto hru propagující a možná, že jste si také omrkli webové stránky na adrese: Moc nás těší, že po dobu soutěže se výrazně zvedla návštěvnost např. v městském muzeu, kde soutěžící zkoumají velikost obří polobotky. Podobnou zkušenost jistě zaznamenala i ostatní soutěžní stanoviště. Rušno je také v informačním centru v Proseči, kde účastníky hry čeká úkol poslední a nejpříjemnější vytočit si svoji výhru na kole štěstí. Ke dni 22. srpna tu kolo roztočilo už 170 účastníků, téměř 40 dalších si výhru vylosovalo přes internet. Každý, kdo v závěru hry navíc vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, a r.č.), bude na konci turistické sezóny (v říjnu) zařazen do hlavního slosování o ty nejhodnotnější ceny. Chcete-li se tedy pobavit, zasoutěžit si a přitom se okolím projet třeba na kole, zapojte se do soutěže. Nezapomeňte, že u nás platí: kdo hraje vyhrává! Jaké námitky obsahuje odvolání OS? Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby bylo podáno v plném rozsahu dne ke Krajskému úřadu v Pardubicích. Věcné námitky lze stručně shrnout do několika bodů: vliv na životní prostředí hlučnost a znečištění ovzduší zvýšení rizika možných dopravních nehod na obchvatové komunikaci a v Družstevní ulici zvýšení prašnosti a škodlivých exhalací vedení vysokého napětí nad pozemkem další narušení faktoru pohody (s přihlédnutím k současnému provozu lomů Litická a Humperky) opěrná protihluková zeď zda bude účinně bránit nadlimitnímu akustickému zatížení a nebude bránit obyvatelům čp ve výhledu zastínění bytů v čp opěrnou protihlukovou zdí estetický vzhled krajiny zásah do krajinného rázu osvětlení parkoviště u Plusu bude rušivé rozmnožení hlodavců a hmyzu v blízkosti marketu prodejny řeznictví a pekařství nesouhlas s tvrzením ohledně navýšení hodnoty bytů nezájem o připomínky obyvatel Družstevní ulice nesouhlas s kácením stromů chybějící údaj o vynětí pozemků ze ZPF LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO Fotografie z akce, jež proběhla 21. července na letním koupališti ve Skutči, ukazují jeden z mála letošních pěkných letních dní. Šlo o společný podnik provozovatele občerstvení a společnosti Městská sportoviště Skuteč, s. r. o., provozovatele koupaliště, spojené s nabídkovou akcí čaje Lipton. Mezi atrakcemi byla u dětí hojně využívaná nafukovací skluzavka a milovníci míčových sportů mohli využít pro své měkké dopady nafukovacího hřiště, kde se uskutečnila spousta zápasů v malém fotbale a volejbale. Nejen k vidění, ale i ke koupi zde byly malé motorky a čtyřkolka. Očerstvení fungovalo, krásné počasí, teplá, průzračná voda. Prostě den jako stvořený pro koupaní. Ing. Jan Krupka Výměna oken na bytovce Bytovku s městskými byty v Družstevní ulici čp čeká s ohledem na katastrofální stav oken v nejvyšším patře jejich výměna. Z oslovených firem, které předložily své nabídky, vybralo město Skuteč jako zhotovitele skutečskou společnost Forplast. Potraviny na náměstí Jistě jste zaregistrovali dvoudenní uzavření samoobsluhy potravin na náměstí. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy provozovateli (Potraviny HT) do r Ten totiž uzavřel novou smlouvu s podnájemcem, kterým je firma Rosa market Kroměříž. V prodejně se zaváděl nový pokladní systém, také v rozsahu sortimentu mělo dojít ke změnám k lepšímu. Sběrný dvůr V srpnu se začala zpracovávat studie na řešení nového sběrného dvora. Podle návrhu ing. Chmelaře na rozsah mobiliáře (kontejnery) a potřebu velikosti zpevněných ploch a technického zázemí bude zvažováno i konečné umístění sběrného dvora. Více informací přineseme přístě. Výstava v muzeu Všem, které zaujala výstava v muzeu s názvem Počátky středověkého Skutečska a samozřejmě těm, kteří ji třeba nestihli navštívit, je určena následující informace. Termín otevření jmenované výstavy se prodlužuje až do konce září. Jeden z mladších účastníků Jan Tománek si na kole štěstí v IC vytočil pěkné tričko. Se stejnou výhrou odcházela i jeho maminka. Odpoledne v IC Proseč bývají rušná. Soutěžící přinášejí ke kontrole své herní plány, losují si ceny, v prosklených vitrínách prohlížejí co je možné vyhrát. Zde také vyplňují lístky s kontaktními údaji, díky kterým postupují do hlavního slosování. Nově jsme zde zavedli knihu, do nímž mohou psát své náměty a připomínky ke hře. Stejná rubrika se připravuje také na webových stránkách. HURÁ DO VODY Milí čtenáři, rád bych Vás seznámil s novinkami, které jsme si pro novou sezónu přichystali. Ale ještě než Vás s nimi seznámím, dovolte mi co nejsrdečněji Vás pozvat do krytého plaveckého bazénu ve Skutči, který pro veřejnost otevřeme v pondělí 17. září 2007 v 16:00 hod. Tímto datem zahajujeme plaveckou sezónu. Přijďte navštívit náš útulný bazén s příjemně teplou vodou, saunou a vířivkou. Z loňska se nám osvědčilo cvičení ve vodě, o které je zejména u něžného pohlaví velký zájem. Pro milovnice této aktivity chystáme permanentky, stejně tak pro zájemce o saunování. Dále se osvědčil rodinný program, který využívá stále více rodin s dětmi. Je to jeden z kroků, kterými chceme přilákat rodiny do krytého plaveckého bazénu. Dalším krokem je PLAVÁNÍ DĚTÍ bez rodičů, zato však pod odborným dohledem našich cvičitelek. Ty dosud získané vzdělání v tomto oboru uplatňují v Plavecké škole, kterou provozujeme pro školky a školy z celého širokého okolí v dopoledním programu. Jde nám o rozšíření této služby. Nezaměřujeme se však jen na mladé lidi a děti, chystáme také program pro seniory. Půjde o CVIČENÍ VE VODĚ PRO SENI- ORY spojené s plaváním. Cílem této nenáročné formy pohybové aktivity je rozcvičování a uvolňování kloubů horních a dolních končetin, krční a bederní páteře, protažení celého těla. Podrobnější informace budou uveřejněny na krytém plaveckém bazénu a v pokladně tamtéž. Rád bych upozornil návštěvníky, že v našem bazénu existuje možnost po domluvě pronajmout celý bazén nad rámec provozní doby pro veřejnost, bylo by to vhodné např. jako podnikové plavání apod. Myslím, že i při takových příležitostech se dobře uzavírají obchody. Dovolte mi, abych Vám popřál za kolektiv pracovníků krytého plaveckého bazénu teplou vodu a celkově pěknou sezónu. Využijte příležitosti jak zdravě využít volný čas a přijďte relaxovat. Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci Městských sportovišť. Ing. Jan Krupka PROVOZNÍ DOBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU PRO VEŘEJNOST Pondělí 16:00 19:00 hod. Úterý 6:30 7:30 hod. 16:00 20:00 hod. Středa 15:00 18:00 hod. Čtvrtek 6:30 7:30 hod. 16:00 20:00 hod. Pátek 16:00 19:00 hod. Sobota 9:00 11:00 hod. 13:00 19:00 hod. Neděle 9:00 11:00 hod. 13:00 19:00 hod. Každé první pondělí v měsíci je pro veřejnost zavřeno (sanitární den).

4 STRANA 4 SKUTEČSKÉ NOVINY POZVÁNKA Zasedání zastupitelstva města Skutče se uskuteční dne od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ. U S N E S E N Í ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/017 Dopis Biskupského gymnázia Skuteč o změně uživatele v bytě č. 3 o velikosti 1+1 ve Skutči, Palackého nám Rada města revokuje: 02/017 Usnesení RM č. 15 ve znění: odpis nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku dle příloh. 03/017 Usnesení MR č. 15 ve znění: prodej části pozemkové parcely č. 2162/1 k. ú. Skuteč o celkové výměře cca 40 m 2 manželům Bártovým, Skuteč 32 za cenu 300,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem z důvodu odstoupení od žádosti. Rada města schvaluje: 04/017 Smlouvu o dílo s ak. arch. Karlem Lapkou, bytem Saveljevova 2/1622, Praha 4 na vytvoření návrhu výtvarného řešení expozice obuvnictví pro městské muzeum. 05/017 Smlouvu o dílo s ak. arch. Karlem Lapkou, bytem Saveljevova 2/1622, Praha 4 na vytvoření návrhu výtvarného řešení expozice těžby a zpracování kamene pro městské muzeum. 06/017 Smlouvu o dílo číslo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim na provedení inženýrskogeologického průzkumu na výstavbu sportovní multifunkční haly ve Skutči dle přílohy. 07/017 Příspěvek Českému svazu bojovníků za svobodu na vydání publikace o druhém odboji v okrese Chrudim ve výši 5.000,- Kč. 08/017 Odpis nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku dle příloh. 09/017 Změnu položkového rozpočtu dle přílohy. 10/017 Čerpání rozpočtu za období I. VI./ /017 Firmu Asig s.r.o. Chrudim zhotovitelem výměny a osazení části dopravních značek ve Skutči. 12/017 Firmu Forplast Skuteč s.r.o. zhotovitelem výměny oken v posledním patře domu v ulici Družstevní č.p /017 Smlouvu s panem Josefem Pantůčkem o provedení demolice domu č. p. 383 (Habalova vila). 14/017 Ukončení nájemního poměru paní Miroslavě Vomlelové k bytu č. 29 v domě čp. 917 Družstevní ulice Skuteč dohodou ke dni /017 Přidělení bytu č. 29 o velikosti 1+2 ve Skutči 917, ul. Družstevní zaměstnankyni MěÚ paní Marcele Peterkové, Skuteč čp. 971 do /017 Podmínky k pronájmu nájemního bytu č. 27 o velikosti 2+kk v domě čp. 971 Skuteč, ul. Družstevní. 17/017 Pronájem části p.p.č. 1093/1 k. ú. Skuteč, obec Skuteč o výměře 89 m 2 za cenu 2,- Kč/m 2 /rok na dobu určitou od do s výpovědní lhůtou 3 měsíce podanou vždy k běžného roku paní Jaroslavou Pavlištovou, Skuteč /017 Pronájem části p. p. č. 1096/1 k.ú. Skuteč, obec Skuteč o výměře 16 m 2 za cenu 2,-Kč/ m 2 /rok na dobu určitou od do s výpovědní lhůtou 3 měsíce podanou vždy k běžného roku společně pro paní Jaroslavu Pavlištovou, Věru Zelenkovou a Hanu Sleziakovou. 19/017 Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do pro Potraviny HT na nebytový prostor Skuteč č. p. 379/380/381, Palackého nám., po této době na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 20/017 Zřízení vjezdu přes pozemkovou parcelu č. 661/1 k.ú. Zbožnov, která je ve vlastnictví Města Skutče, pro Ing. Petra Truhláře, Říčany. 21/017 Zřízení vjezdu přes pozemkovou parcelu č. 662/1 k. ú. Zbožnov, která je ve vlastnictví Města Skutče, pro pana Korbela, Zbožnov 3. Rada města doporučuje ZM schválit: 22/017 Prodej části pozemkové parcely č o výměře cca 150 m 2 v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, paní Ireně Dvořákové, Skuteč 78, za cenu 100,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem. 23/017 Prodej části pozem. parcely č. 1923/7 o výměře cca 60 m 2 k. ú. Skuteč za cenu 150,- Kč + náklady spojené s prodejem (připlocený pozemek) a zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemkové parcele č. 1923/7 k.ú. Skuteč, obec Skuteč pruh o šířce 4 m za cenu 25,-Kč/ m 2 + náklady spojené s prodejem ve prospěch vlastníka p. p. č. 1881/2 k. ú.skuteč, manželů Jirouškových, Skuteč /017 Zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemkové parcele č. 1923/7 k.ú. Skuteč, obec Skuteč pruh o šířce 4 m za cenu 25,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem ve prospěch vlastníka p. p. č. 1880/1 k.ú. Skuteč, manželů Horákových, Skuteč /017 Zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemkových parcelách č. 1881/1 a 1923/7 k.ú. Skuteč, obec Skuteč pruh o šířce 4 m za cenu 25,-Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem ve prospěch vlastníka p.p.č. 183/1 k. ú. Skuteč, manželů Sodomkových, Skuteč /017 Schválit zřízení věcného břemene za účelem uložení přípojky zemního plynu na p. p. č. 1149/1 k. ú. Skuteč ve prospěch VČP Hradec Králové za cenu 50,- Kč/m. Městská policie Skuteč informuje: ÚŘEDNÍ HODINY: PONDĚLÍ OD 12:30 DO 16:00 HOD. TEL.: , Auto bez řidiče Škodovka projíždějící Smetanovou ulicí zdánlivě bez řidiče, neunikla dne ve večerních hodinách skutečským strážníkům. Po zastavení vozidla bylo zjištěno, že ho řídí třináctiletý chlapec ze Srchu u Pardubic. Jeho dospělý spolujezdec uvedl, že se chtěl chlapec projet, tak mu vozidlo půjčil. Případ byl pro podezření ze spáchání trestného činu předán kolegům z OO PČR Skuteč. Boural a ujel Šestasedmdesátiletý řidič kamionu neodhadl délku své soupravy a dne v 9:40 hod. naboural na místní čerpací stanici do zaparkovaného zánovního vozidla. Majiteli vozidla tak způsobil škodu za několik desítek tisíc korun. Na místo vyřízení škodné události přes příslušnou pojišťovnu řidič z místa nehody ujel. Celou událost zpozoroval strážník MP Skuteč, který právě tankoval PHM a za kamionem okamžitě vyjel. Řidič na modrý maják a výzvy k zastavení nereagoval a proto byl na Bílém Kopečku zablokován služebním vozidlem MP. Řidič se zaječími úmysly byl předán policistům skupiny dopravních nehod DI Chrudim. Díky okamžitému zákroku MP byla poškozenému majiteli vozidla celá škoda uhrazena pojišťovnou. Tankují a neplatí Strážníci MP Skuteč řeší opakované odjezdy bez zaplacení na čerpací stanici ve Skutči. Díky kamerovému systému byla doposud objasněnost těchto krádeží 100 %. Bramboráři Zemědělci se stále častěji obracejí na strážníky se žádostmi o pomoc při dopadení zlodějů brambor. Namátkové kontroly přinesly kýžené ovoce (zeleninu) dne v 17:30 hod. Na poli za Zbožnovem byl strážníkem přistižen 54 letý muž z Luže. Muž hbitě vykopával motykou brambory do plastového kbelíku, který vysypával do jutového pytle. Cca 40 kg těžký pytel brambor hodlal odvézt na lesní cestě zaparkovaným mopedem. Strážník pro jeho pracovní zápal neměl pochopení a odměnil ho max. možnou pokutou. Zloděj bude k masu zřejmě přikusovat chleba, neboť jeho oblíbená příloha byla vrácena ZD Zderaz. Zraněný opilec K muži ležícímu na vozovce v ul. Tyršova vyjížděl strážník dne Opilý muž silně krvácel z hlavy a nebyl schopen pohybu. Strážník zraněnému přivolal LSPP Skuteč a společně s místním stomatologem poskytli zraněnému první pomoc. Opilec byl hospitalizován v chrudimské nemocnici, kde mu byla naměřena hodnota přes 4 promile alkoholu v krvi. por. Jiří Stuna nprap. Pavel Kouba Prarodiče vyprávějí O prázdninách se nám dostala do rukou vzácná věc. Na jedné z půd na Štěpánově se objevila zachovalá kronika Družstva divadelních ochotníků Štěpánov (uváděno též spolek či sdružení). Díky vlepeným plakátům si z ní je možno udělat představu o činnosti tamních ochotníků od r až do r O pamětnické vyprávění jsme požádali jednoho z dlouholetých členů, rodáka ze Štěpánova, pana Jaroslava Kropáčka. Narodil jsem se ve Štěpánově v roce 1926 a o chodu divadelního spolku i o dění na Štěpánově jsem se řadu věcí dozvěděl od svého otce, který byl také ochotníkem. Dnes jsem mezi muži na Štěpánově nejstarší. Štěpánov měl velké štěstí v tom, že spadal pod skutečský soudní i politický okres. Jeho předsedou byl p. Šťovíček, který byl ze Štěpánova. Dalším naším významným občanem byl p. Čečetka. Ten byl předsedou občanské záložny ve Skutči. Tyto dvě osoby jako takové dávaly naší obci jakousi záruku bezpečnosti. Již v r měl Štěpánov kolaudovaný obecní domek o sedmi místnostech. V r byla do obce zavedena elektřina, což v okolních obcích zdaleka nikde nebylo. Skuteč jako taková však měla vlastní elektrárnu. Tam co je dnes cejchovna býval náhonový rybník a tam údajně elektrárna stála. Štěpánov se k elektřině dostal díky těmto dvěma jmenovaným osobnostem. Ti prosadili vedení kabelu z Hroubovic přes Sv. Annu až k nám. U Sv. Anny byl postaven transformátor odkud vedlo vrchní vedení na Novou Ves. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI NA MĚSTSKÉM ÚŘADU UZAVŘELI MANŽELSTVÍ: Jiřina Růžičková a Petr Teplý 70 let Josef Malínský, Smetanova Milan Zeman, Smetanova Marie Zdražilová, V.Nováka Věra Štorková, Smetanova Jaromír Cepl, Lhota 75 let Marie Andrlová, ČSA František Lorenc, V.Nováka Jaroslava Nešetřilová, B.Němcové František Ducháček, Žďárec Jaroslav Teisler, ČSA Marie Boušková, Tylova 80 let Julie Novotná, Smetanova Božena Josková, Žďárec ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI: 85 let Emma Nováková, Smetanova Anna Holubářová, Hněvětice Růžena Martinů, Klínek Václav Vrabec, V.Nováka Diamantovou svatbu v srpnu oslavili manželé Věra a Jaroslav Kopišťovi ze Žďárce. Popřát jim přišel starosta Pavel Novotný a radní František Gargulák. Ta totiž dřív patřila pod Hroubovice (okresem pod Chrudim) a Přibylov ke Skutči (okresem Vysoké Mýto). Na Sv. Anně měl Štěpánov letovisko - Burešovu hospodu a Kohoutovu vilu. Kdo ze štěpánovských měl číslo popisné, musel se připojit. Mezi dalšími štěpánovskými osobnostmi musím jmenovat p. stavitele Karla Kusého a stavitele a podnikatele v Pardubicích Josefa Pytlíka. Štěpánov měl vždycky velmi pestrý kulturní a společenský život. Kromě ochotnického spolku, založeného v r a ještě starší činnosti hasičů, měl Štěpánov nezvykle bohatou knihovnu. Bylo to u Andrlíků. Myslivecké sdružení muselo odvádět nájem z pozemků, jejich majitelé však utržené peníze vždy věnovali na rozvoj knihovny. František Andrlík byl navíc velice šikovný vazač přes zimu vázal noviny, časopisy, zakládal kalendáře apod. Pamatuji se, když jsem tam chodil cca v r , že už paní Andrlíková měla evidenční karty, což v té době vůbec nebylo běžné. Spoustu svazků se do Štěpánova dostalo např. i z Krouny, z knihovny ze staré školy. Když tam přišli Němci a knihovnu kontrolovali, tamní písmák p. Sodomka nevhodné knihy zachránil tím, že je dal k nám. To samé co Němci udělali v r soudruzi, takže naše knihovna se rozšířila znovu. Pravidelně k nám jezdila také rodina loutkoherců Rochlovi z Dolních Libchav, kteří vždy ve Šťovíčkově hostinci hráli a po představení pořádali zábavu. Na jejich představení se scházeli lidé ze širokého okolí (pěšky ze Lhoty, Zbožnova, Hroubovic, Bělé, dolní Skutče nebylo daleko). Sokol jako takový zanikl v r (do té doby to byla společná organizace Štěpánova a Zbožnova), zůstalo jen fotbalové družstvo. Pamatuji dvě hřiště, jedno na Doležálkově poli a druhé na Šťovíčkově zahradě. Hrálo se přibližně v letech a pak se rozešli část štěpánovských sportovců hrála v Luži a část v Hroubovicích. (pokračování na str. 7) Vzadu zleva: Šinkora B., Kropáček J., Kusá A., Kysela V., Veselý Jindřich, Andrlík A., Veselá (manželka Jindřicha Veselého), Dostál O., Doležálek Rudolf,.?, Šťovíček Č., Křemenáková A., Veselý Josef, Kusá J.,...?, Dostál J., Novák J., Jůza J., Kunhart Jan Uprostřed zleva: Mencová A., Vítková A., Nováková A., Křemenáková M. Vpředu zleva: Kunhart A.(housle),?- nejasné, Šinkorová M.,?, Sahulová M., Křemenák A. (režisér),? (dvě malá děvčata), Charouz A. (harmonika) Poznáte-li někoho dalšího, koho se p. Kropáčkovi nepodařilo identifi kovat, dejte nám vědět.

5 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 5 Školství a jeho reformy ve 20. století Současná školská reforma je mnohdy považována za nejvýznamnější změnu za poslední roky, ve 20. století se ale školství výrazně reformovalo mnohokrát. Řekla to Lenka Kločková z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze. Často se měnil například systém základních a středních škol. Velkými změnami prošla gymnázia, ale i vývoj základních škol. Hlavně počet let povinné základní docházky, který ve druhé polovině 20. století několikrát kolísal mezi osmi a deseti povinnými roky, nebo zakotvení povinného devátého ročníku základní školy. Změnami ale procházelo také například hodnocení žáků, a to včetně známkování, které je v současné reformě doplňováno dalšími způsoby, například sebehodnocením žáka. Za Rakouska-Uherska třeba slovní zápis známky neodpovídal stejným stupínkům jako v současnosti. Dnešní děti by zřejmě také překvapilo, kdyby dostávaly známky například za píli a vnější úpravu písemných prací, uvedla Kločková s tím, že to bylo běžné za první republiky. V současnosti se podle ní žáci méně srovnávají mezi Loňští deváťáci v těchto dnech již usedli v lavicích středních škol a učilišť. Co odmítlo Národní muzeum, s povděkem přijala Skuteč Téměř ve všech životopisech českého cestovatele MUDr. Emila Holuba (* 7. října února 1902), který se narodil v nedalekých Holicích, se uvádí, že... Z Afriky si dovezl nejenom spoustu vědeckých poznatků ale také rozsáhlou sbírku přírodnin i etnografického materiálu. Pro nepochopení Národního muzea však začal své sbírky postupně prodávat, ale hlavně rozdávat muzeím, vědeckým ústavům a zejména pak školám.... Kdo byl kdo v našich dějinách do roku Praha, Libri, 1998, s. 138 Téměř nikde se ale není možné dočíst, že také Obecná i měšťanská škola chlapecká ve Skutči (tj. dnešní ZŠ Skuteč na ul. Smetanově) před 105 lety (tj. v roce 1902) obdržela z této rozsáhlé sbírky nepatrnou část.... Dr. Emil Holub zaslal dne 21. února 1902 naší škole (tj. Obecné i měšťanské škole chlapecké ve Skutči) dvě plné bedny s nejrůznějšími velmi cennými přírodninami.... Školní kronika Obecné i měšťanské školy chlapecké ve Skutči (sv. I.), s. 47 Skutečská škola byla tak poslední, která od cestovatele MUDr. Emila Holuba získala takovýto dar. Výše zmíněná zásilka s průvodním, dnes již s největší pravděpodobností nenávratně ztraceným dopisem, který byl po dlouhá léta uložen na čestném místě ve školním archivu, byla totiž odeslána z Vídně do Skutče jen několik pár hodin před Holubovou smrtí.... Slavný cestovatel Dr. Emil Holub zemřel dne 21. února 1902 v 9 h večer ve Vídni (jeho tělesné pozůstatky byly pohřbeny na čestném oddělení vídeňského ústředního hřbitova)... Tento nezištný a šlechetný člověk žil skoro v nedostatku. Veškeré své skromné příjmy věnoval na to, aby zdarma mohl rozeslat své sbírky skoro všem českým, ale i jiným školám. Budiž mu za to, že českému národu umožnil poznat krásy Afriky, zachována trvalá paměť.... Školní kronika Obecné i měšťanské školy chlapecké ve Skutči (sv. I.), s. 47 Do dnešních dnů se toho v přírodopisném kabinetu ZŠ Skuteč na ul. Smetanově z cenného daru MUDr. Emila Holuba bohužel z nejrůznějších příčin moc nedochovalo. Pouhé dvě vycpaniny (Bülbüla japonského z Japonska a Kormorána obecného z okolí dolního Dunaje) a dva lihové preparáty (Kambaly obecné ze Severního moře a Pražmy zlaté ze Středozemního moře). Jan F. Teister ze ZŠ Smetanova Z darů Dr. Emila Holuba se dochovaly pouze dvě vycpaniny a dva lihové exponáty (včetně autentických popisek). sebou a více se hodnotí jejich pokrok, své místo má i slovní hodnocení. Měnil se ovšem i obsah výuky a jednotlivé předměty, v této oblasti dostávají školy současnou reformou poprvé větší volnost. Za Marie Terezie bylo základem, aby se děti naučily číst, psát a počítat, později přibývaly i v nejnižších školách další předměty. Například za první republiky se ve školách objevila občanská nauka. Za druhé světové války byla na středních školách pozastavena výuka literatury a dějepisu, po ní zase přibyla do osnov třeba politická výchova. Střídal se také výběr cizích jazyků, na které se v současnosti klade velký důraz. Až v roce 1866 se mohli i žáci vyšších škol učit česky, povinná němčina se vrátila do škol za války, později ji nahradila povinná ruština. Po roce 1989 získaly školy ve výuce jazyků větší svobodu. V současnosti se předpokládá, že prvním jazykem, se kterým se žáci ve škole seznámí, bude angličtina. Mění se také klima ve školách, které bude v budoucnu měřit i Česká školní inspekce. Rakousko-uherské školství znamenalo kázeň, podobně to vypadalo i za první republiky. I ve filmech pro pamětníky je důraz na kázeň ve školách nepřehlédnutelný, řekla Kločková. Uvolnění podle ní přinesla až poslední léta. Myslí si, že je zajímavé, že mezi lidmi stále přežívá diskuse o tělesných trestech ve školách, přestože byly zrušeny už v roce V poslední době je podle ní z připravované reformy zřejmé, že české školství míří ke Komenského odkazu a opouští memorování faktů, které učitel národů kritizoval už za svého života. čerpáno z Portálu pro školy Děkujeme za krásný koncert. Je neděle odpoledne 12. srpna. Doba odpočinku, rodinné pohody. Přesto se našlo více než dost těch, kteří vyhledali kulturní zážitek. V kostele Nanebevzetí Panny Marie PTÁME SE PEDAGOGŮ Také v oblasti školství probíhá řada šetření a průzkumů veřejného mínění. Jejich výsledky jsou zajímavé, ale jistě se nedají paušalizovat. Mnohdy bývá situace školu od školy rozdílná. Proto jsme se rozhodli zeptat se přímo ředitelů skutečských základních škol. Základní uměleckou školu pro její specifické zaměření (prozatím) vynecháváme. VÝSLEDKY PRŮZKUMU NA TÉMA ŠIKANA Šikana se objevuje ve více než polovině škol Šikana se objevuje ve ¾ základních a ½ středních škol s tím, že případy šikany jsou častější v největších základních školách. Vyplývá to z výsledků projektu Rychlá šetření za rok Nějaký případ šikany zjistilo 93 % velkých základních škol, aspoň jeden případ zaznamenala také necelá polovina malých škol. Obětí jsou většinou chlapci, převaha chlapců je ještě výraznější mezi agresory. Na menších školách je možná lepší spolupráce s vedením školy i rodiči, uvádí se ve zprávě k výsledkům průzkumu. Jak je to se šikanou na Vaší škole? ZŠ Smetanova ředitel Mgr. Leoš Lukaštík Pojem šikana má dvě podoby, může se jednat o fyzický nebo psychický nátlak. Klasický případ šikany, kdy někdo někoho k něčemu nutí pod pohrůžkou násilí se u nás naštěstí nestal. V uplynulém školním roce se objevily náznaky, nešlo o jasný případ šikany, opakovaného psychického nátlaku. Celý případ byl vyřešen domluvou bez kázeňských trestů. Ve všech případech takového chování škola konzultuje svůj postup s odborně proškolenými lidmi. Škola má vypracovaný systematický postup prevence před šikanou a jinými firmami násilí, sociálně patologickými jevy, rasismem aj. Jeho dodržováním se daří eliminovat tento druh závadného chování žáků. ZŠ Komenského ředitel Mgr. Jiří Navrátil Protože se i na naší škole vyskytují ojedinělé případy šikany, klademe velký důraz nejen na jejích vyřešení a následnou nápravu vztahů mezi žáky, ale především na prevenci. Zavedli jsme schránky důvěry, prostřednictvím kterých se žáci mohou svěřovat se svými problémy a starostmi. Na každém patře i v jednotlivých třídách mají děti k dispozici nástěnky s osvětovou tematikou, užitečnými informacemi a telefonními čísly. Učitelé s žáky na toto téma často diskutují. Provádíme dotazníková šetření, informujeme o problematice šikany rodiče, úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chrudimi a se sdružením ARCHA. Výchovný poradce a školní metodik prevence se pravidelně účastní školení. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali na jaře 2007 celodenní seminář zaměřený na řešení šikany. Také se vzdělávají prostřednictvím odborné literatury, o kterou obohacujeme školní knihovnu. Speciální základní škola ředitelka Bc. Eva Rybenská Dle našich zkušeností šikanu v celkovém důsledku v žádné škole neodstraníte. V určité podobě se s ní shledáte všude. Velice záleží na účinnosti opatření školy v rámci prevence sociálně patologických jevů důvěra žáků ke svým pedagogům, systém propracovanosti poradenských zařízení, spolupráce s rodiči i s veřejností. ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče ředitelka Mgr. Radka Červinková Na naší škole jsme doposud neřešili žádný závažný případ šikanování, avšak mimo školu se nám přiznal chlapec,že ho kamarádi šikanovali a to velmi brutálně. Celý případ jsme předali policii. Za odpovědi poděkovala L. Balounová zazněly tóny varhan a trubky začíná první akce v rámci Skutečského posvícení. Kdo navštívil koncert varhaníka Petra Hostinského a trumpetisty Jiřího Houdka, odcházel jistě velmi spokojen. Na programu byly barokní tance ve ztvárnění světových hudebních skladatelů. Z některých skladeb na nás dýchla i doba gotická, což v uvedeném nástrojovém obsazení a prostorách kostela znělo obzvláště podmanivě. Již monumentální vstup Boellmannova Chorálu pro varhany dával tušit, že se návštěvníci mají na co První žačkou Petra Hostinského je Karolína Talácková. těšit. Dramaturgie koncertu byla velmi dobře promyšlena. 60 minut čistého času hudby nedovolilo posluchači ani na chvíli odlákat pozornost někam jinam, než právě tam, kam se mysl ubírá při soustředěném poslechu vážné hudby. V tancích C. Gervaise pro trubku a varhany předvedl sólista své technické mistrovství zejména v barokních ozdobách, tolik Mateřské centrum ve Skutči? Vážení spoluobčané, dovolte nám představit novou službu, kterou pro vás ve Skutči připravujeme. Zpříjemnit každodenní život chceme zejména rodičům a prarodičům, kteří denně pečují o naše nejmenší, ale i budoucím maminkám, které se aktivně připravují na porod a mateřství. Touto službou je MATEŘSKÉ CENT- RUM, jehož činnost je již úspěšně vyzkoušena na 223 místech ČR. Pro děti zde bude herna plná hraček a pro jejich doprovod posezení s občerstvením v příjemném prostředí. Nejen maminky na mateřské dovolené zde najdou se charakteristických pro francouzskou hudbu tohoto období. Hovoříme li o barokní době, nesmí chybět jména Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela. I tvorba těchto hudebních velikánů byla zastoupena. Zvláště zajímavá a interpretačně jistě náročná byla Händelova slavná suita Vodní hudba, zkomponovaná v originále pro orchestrální obsazení. Kontrastem k dramatické varhanní passacaglii skladatele 20. století Maxe Regera byla něžná a vznešená Vejvanovského Sonata g moll pro trubku s doprovodem varhan. Koncert vyvrcholil romantickou varhanní toccatou ze symfonie CH. M. Widora. Petr Hostinský zejména v sólových skladbách předvedl nepřeberné množství nádherných barevných rejstříkových kombinací a technické mistrovství. Skutečská ZUŠ nabízí výuku hry na varhany Oba umělci jsou rodáci z východočeského regionu. Studovali v Praze svými dětmi útočiště, když například počasí nepřeje pobytu venku. Mateřské centrum je také připraveno nabízet pravidelné činnosti pro nejmenší formou zájmových kroužků, dále oslavy narozenin, velikonoc, Mikuláše a Vánoc pro děti, které tyto chvíle chtějí trávit ve společnosti svých vrstevníků přesto, že ještě nenavštěvují mateřskou školu, ale i pro děti, které je chtějí prožít dvakrát. Stejně tak pro rodiče a prarodiče, kteří chtějí tyto chvíle prožívat se svými dětmi, přestože mají čas pouze o víkendech. Mateřská centra také spolupracují s mateřskými školami, protože jak mateřská škola připravuje děti na pobyt ve škole, tak mateřské centrum připravuje děti na pobyt v mateřských školách. V neposlední řadě využívají maminky s dětmi mateřská centra na schůzky s ostatními maminkami a tím se dostávají ze sociální izolace, ve které se při celodenní péči o dítě ocitají. Z dalších služeb uvádíme např. hlídání dětí, předporodní kurzy, laktační poradenství, cvičení pro těhotné a jiné aktivity řídící se poptávkou. Vážení spoluobčané, dovolte abychom vás požádali o aktivní účast v anketě, která právě probíhá a která má za úkol zmapovat a mají na kontě ocenění z českých i zahraničních soutěží a festivalů.varhaník Petr Hostinský se v současné době věnuje koncertní činnosti, působí v nejrůznějších hudebních tělesech (vokálně - instrumentální soubor Re Belcanto, skupina Sto zvířat, Pardubický dětský sbor). Jsme rádi, že přijal i nabídku vyučovat varhanní hru na základní umělecké škole ve Skutči. Žáci tak mají - na menších městech ne příliš častou příležitost - setkávat se s uměleckou osobností takových kvalit. Ráda bych tímto také upozornila všechny případné zájemce, že od minulého školního roku byla nově na škole otevřena varhanní třída. První žačkou, která úspěšně vykonala na konci školního roku postupové zkoušky ve hře na varhany je Karolína Talácková a těšíme se samozřejmě na další. Předpokladem ke studiu jsou základy v klavírní hře na úrovni nejméně 4. ročníku I. cyklu. Iveta Jánková, ředitelka ZUŠ V. Nováka ZUŠ V. Nováka, Skuteč oznamuje, že ve školním roce 2007/2008 bude opět otevřen LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR!! váš zájem o mateřské centrum. Současně vás zveme na informační besedu o mateřském centru ve Skutči, která proběhne v zasedací místnosti městského úřadu, kde rádi zodpovíme případné dotazy. Sběrná místa s anketními lístky jsou v prostorách: u kanceláře matriky MěÚ, pediatrie MUDr. Kovářové, gynekologie MUDr. Remešové, MŠ Poršova, MŠ Osady Ležáků, Lékárna U Červeného raka, Nová lékárna, Discont Coop, potraviny Sobotka, cukrárna U Pražanů, zmrzlina na náměstí M. Kratochvíl a Arex Prosetín. Pavla Černohousová, členka o.s. Hrajte si u nás

6 STRANA 6 SKUTEČSKÉ NOVINY Dny otevřených památek září Dny evropského dědictví se pod záštitou Rady Evropy konají od r a k jejich myšlenkám se hlásí bezmála 50 zemí. Letos v ČR proběhnou ve dnech září s tématem Památky, řemesla a lidová kultura. Jde o velkorysý projekt, který je považován za největší celoevropskou kulturní akci. Ve zmíněném období se otevírají i běžně nepřístupné památky a objekty a vnáší se do nich nebo vrací život. Také ve Skutči se k tomuto svátku připojujeme každý rok akcí Dny otevřených památek. Letos o víkendu 15. a 16. září můžete zdarma navštívit tyto památky a prostory: - kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Božího těla ve Skutči po oba dny h. - kostel sv. Václava v Lažanech a kostel sv. Matouše ve Štěpánově po oba dny h. - Městské muzeum ve Skutči po oba dny a hodin. - rodný dům Václava Jana Tomáška včetně stálého památníku v sobotu 9 12 a h. a v neděli h. Česká hasičská jednota Hlinsko pořádá a zve Vás na MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ČESKÝCH A MORAVSKÝCH HASIČSKÝCH JEDNOT V POŽÁRNÍM SPORTU Hlinsko Skuteč 2007 které proběhne v sobotu 8. září na fotbalovém stadionu Jiskra Skuteč Program: hod. Prezence 7.45 hod. Slavnostní nástup 8.15 hod. Porada vedoucích a rozhodčích, trénink hod. Běh na 100 m s překážkami hod. Štafeta 4 x 100 m s překážkami hod. Požární útok Kategorie: muži, ženy Občerstvení zajištěno! ČESKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA Česká hasičská jednota (ČHJ) je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Obnovená ČHJ zahájila činnost zaregistrováním svých stanov na Ministerstvu vnitra dne 10. května 1990 s cílem vytvořit organizaci na demokratických principech a pokračovat v tradici, kterou založili naši předkové a na kterou byli tak hrdi. V rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů požární ochrany, především na úseku požární prevence a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Sdružuje kolem 6500 členů ve 152 hasičských sborech a v pěti župách: Povltavské, Sionské, Východočeské, Sv. Markéty a Podvysocké. Činnost ČHJ potvrzuje obětavost členů a připravenost našich sborů pomáhat spoluobčanům při požárech, povodních a dalších krizových situacích. Vedle toho se zaměřuje na zajišťování úkolů spojených s vypsanými granty, zajišťování soutěží, odbornou přípravu a práci s mládeží. HASIČSKÝ SBOR ČHJ HLINSKO V Hlinsku působí na úseku požární ochrany dobrovolné občanské sdružení s názvem Česká hasičská jednota. V současné době má hlinecký sbor celkem 71 členů, z toho 46 mužů a 25 žen. Věkový průměr členů je 32 let. Nejstaršímu je 70 a nejmladšímu 15 let. Veškeré volené funkce v našich řadách jsou funkcemi čestnými a bezplatnými. Hasičská zásahová jednotka města Hlinska má 15 členů z řad ČHJ Hlinsko. Při zásazích používáme vlastní techniku, mezi kterou patří: CAS 24 Tatra T 815 4x4 Ternno, CAS 32 Tatra T 148, DA Citroen Jumper, nafukovací člun, přetlakový ventilátor Hurricane, plovoucí čerpadla, elektrocentrála Honda, motorová pila Husqvarna, zvedací vak (40 tun), dýchací přístroje Saturn, křísící přístroj Saturn OXI, svolávací zařízení Maxon, kapesní radiostanice Motorola atd. ČHJ má také sportovní družstva, která se účastní soutěží v požárním sportu. Jsou to družstva jak mužů, tak i žen a dětí. Náš sbor má okolo 40 dětí do 15 let, kteří se již odmalička učí formou her a zábavy některým hasičským dovednostem. Mnoho malých hasičů se v dospělosti stává profesionálními hasiči. U příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádáme soutěže v požárním sportu pro dětské kategorie. Dále pro děti pořádáme mnoho her, různých soutěží a také letní tábor, kterého se každoročně účastní 60 dětí. Pro dospělé pořádáme v našem městě tradiční hasičský ples. V Hlinsku se každý rok koná soutěž v požárním útoku s názvem Memoriál Michala Denka, které se účastní asi 50 hasičských sborů z celé České republiky. ČHJ Hlinsko je v současné době sedminásobným Mistrem republiky Českých a Moravských hasičských jednot v požárním sportu a vítězem Ligy okresu Chrudim v požárním útoku roku V roce 2007 oslavíme již 132. výročí založení dobrovolných hasičů v Hlinsku a 17. výročí obnovení ČHJ v Hlinsku. Česká hasičská jednota je otevřená všem, kteří mají o činnost v jejich řadách zájem a chtějí aktivně a obětavě pracovat pro obecný prospěch. Milan Jindřichovský, ČHJ Hlinsko MĚSTO SKUTEČ přijme pro kulturní dům brigádníka na pomocné práce spojené s provozem tohoto zařízení (příprava kulturních akcí). Podmínky: časová flexibilita (práce zejména o víkendech), nástup od listopadu, nejlépe místní. Informace podá správce KD p. J. Stolařík. Tel.: , Zájemci se mohou hlásit u tajemníka MěÚ p. R. Zemana DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI III. ROČNÍK Již potřetí na skutečském letišti proběhne společná akce Aeroklubu Skuteč a Hamzovy léčebny. Jde o zábavný den pro dětské pacienty Hamzovy léčebny, který kromě Pardubického kraje podporuje také řada významných sponzorů. Děti, které se léčí s poruchami pohybového ústrojí, si budou moci vychutnat vyhlídkový let nad překrásným okolím města Luže úplně zdarma. Jistě pro ně bude zážitkem prolétnout nad pavilony léčebny, kterou dosud znaly pouze z perspektivy vozíku. A možnost sedět vedle pilota a držet v ruce ovládací páku letadla je jistě splněným snem každého kluka. Pro ty, kterým lékaři let nedoporučí i pro všechny ostatní návštěvníky je zde další, velmi pestrý doprovodný program na zemi. Připravena bude řada soutěží a hry, chybět nebude hudba ani občerstvení. Letošní, v pořadí již III. ročník, proběhne v neděli 9. září. Jako moto celé akce si dovolujeme otisknout vyjádření ředitele Hamzovy odborné léčebny v Luži MUDr. Václava Volejníka,CSc. Hamzova léčeba se stará o nemocné s pohybovými vadami, včetně dětí. K dosažení dobrého léčebného efektu musíme řešit víc, než poruchy pohybu jedné či obou končetin. Musíme Křižovatky času Ležáky v datech Díky úsilí rodiny Doležalovy a za pomoci brněnského historika Františka Vaška spatřila světlo světa kniha s názvem Křižovatky času Ležáky v datech. V neděli ji na pietním aktu u příležitosti 65. výročí vyhlazení osady Ležáky a přilehlého mlýna požehnal královéhradecký biskup Dominik Duka. Kmotrou knihy je paní Josefina Napravilová z Bechyně, která jako repatriační styčný důstojník v letech hledala ležácké a lidické děti v poválečné Evropě. Barevná kniha o 128 stránkách obsahuje víc jak 200 fotografií a dvě mapy. Zobrazuje osud ležáckého údolí od první písemné zmínky až do roku Paní Jarmila Šťulíková Doležalová se narodila v roce 1039 v ležáckém mlýně. Se svou mladší sestrou Marií byla po vypálení osady Ležáky i rodného mlýna patřícího katastrálně k Dachovu vybrána ze třinácti dětí k poněmčení. Po válce byla vrácena do vlasti. Nyní se svými dětmi připravila tuto publikaci. Ačkoliv je publikace zaměřena především na Ležáky, naleznete v ní také množství informací o chrudimském a pardubickém odboji i o spolupracovnících paravýsadku SILVER A. Knihu vydanou k 65. výročí vyhlazení Ležáků je možné si zakoupit v Pardubicích, v Knihkupectví Lejhanec na Třídě Míru čp. 65 nebo přímo u Jarmily Doležalové, , Včelákov 84. Výpravná publikace by mohla být vhodným dárkem k pomalu se blížícím Vánocům. dle dodaných informací Tradice pouštění draků První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před n.l. a podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. V devatenáctém století se draci používali různě. Například pan Polock si v roce 1826 nechal patentovat kočár tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin používal draky k pokusům s elektřinou a o něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách. V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi oblíbené zábavy malých i velkých. Jakmile se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění draků. Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, způsobem výroby a použitým materiálem. V dnešní době rozlišujeme draky hlavně podle tvaru na plošné a krabicové a podle využití na rekreační a závodní. Ty závodní pak dále na draky akrobatické a bojové. Plošní draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi nejznámější tvary plošných draků patří kosočtvercové (tzv. diamond) a trojúhelníkové (delta). Krabicový draci jsou trojrozměrní, dokážou létat ve velmi vysoké výšce a vyznačují se výjimečnou aerodynamickou rovnováhou. Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho akrobatických kousků. Bojový draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a vyznačují se velmi velkou rychlostí pohybu. Úkolem je chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Velké dračí bitvy se konají v Japonsku, kdy každý takový drak má určitou část šňůry polepenou lepidlem, mletým sklem a pískem. Každý se snaží svého draka řídit tak, aby přeřezal šňůru soupeřova draka. Úryvek z knihy Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim POZVÁNKA NA DRAKIÁDU Také letos si všichni velcí i malí příznivci pouštění draků přijdou na své. Členové SDH na svém hřišti připravili další ročník DRAKIÁDY. Proběhne při štěpánovském posvícení, tj. o víkendu září Bližší informace najdete na plakátcích. se starat o pacienta, jako člověka, a řečeno básnicky, se musíme starat i o jeho duši. To je úkol velmi přetěžký, protože samozřejmě není hrazen žádnou zdravotní pojišťovnou a musíme hledat i dobré lidi a přátele, která nám ho pomáhají naplnit. Celá parta v Aeroklubu Skuteč toto pochopila zcela jednoznačně a přináší již opakovaně našim dětem i dospělým pacientům radost i nové poznatky, které by možná jinak ani nezažili. Všem těm lidem patří proto veliký dík a vždy se těšíme na každé nové setkání. Současně připojujeme také stanovisko starosty Skutče Pavla Novotného. Město Skuteč se trvale a cílevědomě věnuje rovnoměrnému rozvoji ať v oblasti kulturní, sportovní, občanské vybavenosti a dalších, sociální oblast nevyjímaje. Máme zájem na tom, aby město bylo přívětivé pro čím dál větší počet návštěvníků, kteří k nám přijíždějí. Je tedy naprosto přirozené, že vítáme podobné akce jako je zábavný den na letišti pro dětské pacienty Hamzovy odborné léčebny. Děkuji všem pořadatelům a obětavým lidem, kteří se nezištně starají o druhé a zároveň mohu slíbit naši podporu i do budoucna. Klub rodáků a přátel Skutče Možná si vzpomínáte, na Klub rodáků a přátel Skutče ve svém příspěvku před několika měsíci zavzpomínal náš dlouholetý dopisovatel, pan Věran Porš. Od něho také pochází aktuální informace o tom, že v srpnu uplynulo již 40 let od založení jmenovaného spolku. Z původních 250 registrovaných členů zbyla jen hrstka věrných přátel (8 9), která se pravidelně schází 2. čtvrtek v měsíci v Restauraci v Korunní na Praze 2 Vinohradech. Budete-li mít tedy cestu do Prahy a k tomu chuť zavzpomínat nebo si poslechnout zajímavá vyprávění, zajděte do uvedené restaurace. Najdete ji u stanice tramvaje 10 a 16. Schůzky probíhají v době mezi hodinou. Jak pan Věran Porš píše, přátelé Skutče budou vítáni. MOUDRO Z MAILU RODINA VERSUS PRÁCE Jsi si vědom(a) toho, že když zítra zemřeme, společnost pro kterou pracujeme nás může lehce nahradit ze dne na den. Ale rodina, kterou tu zanecháme, pocítí ztrátu pro zbytek života. A když se to tak vezme, stále víc se zabýváme svojí prací, místo toho abychom se věnovali svojí rodině... a to je hloupé, nemyslíš? Takže co je za tímto příběhem? Víš, co znamená slovo RODINA (FAMILY)? FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OU Rodina = Táto a Mámo, miluji Vás. Místní organizace ČRS MO Skuteč Vás zve na tradiční PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY konané v sobotu 29. září 2007 Na rybníku Štěpánov o rozloze vodní plochy 5,6 ha Prezence závodníků od 4:30 hod. na závodišti. Losování míst bude probíhat při prezenci závodníků. Startovné 300,- Kč Podmínky závodu: 1. Chytat se bude na dva pruty na nástrahy používané dle rybářského řádu 2. Závodů se mohou zúčastnit i nerybáři a děti starší 10 let v doprovodu rodičů 3. Soutěžit se bude o délku ryb, které mají stanovenou zákonnou délku, tj. 1 cm- 1 bod. Plevelná ryba se nebude hodnotit. 4. Každý závodník si může ponechat 1 ks kapra od 43 cm do 70 cm délky, nebo amura od 60 cm délky. Ostatní ryby budou šetrně vráceny zpět do vody. 5. Podrobné informace o podmínkách závodu budou na závodišti vyvěšeny. 6. Soutěžit se bude o ceny, které budou vystaveny předem na závodišti. 7. Závody se konají za každého počasí. Bohaté zarybnění a občerstvení zajištěno! Srdečně zve organizační výbor rybářských závodů ČRS MO Skuteč. TJ SOKOL RADČICE hlásí Letos se volejbalového turnaje ročníku Memoriálu Franty Faláře dne zúčastnilo 25 mužstev z toho 5 slovenských.výsledky, volejbalového turnaje šesti volejbalových kurtech ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích. Výsledky : ŽENY 1. USK Pardubice 2. JAMAJKA Praha 3. JISKRA Vratislavice 4. UNIVERS Nitra 5. CHROUSTI Praha 6. JUPÍCI Hlinsko Výsledky : MUŽI 1. KAPKY Praha 2. BENEŠOV I. 3. ZOBOR Nitra 4. RISSI Ždár n. S. 5. BOUŘLIVÁCI Pardubice 6. OLD BOYS Nitra 7. KULINSKÉHO SBOR Brno 8. PEKÁRNA Dolínek 9. TŘEMOŠNICE I. Turnaj se vydařil,počasí nám přálo.výhodnocení proběhlo v chatě Doupnice a poté již následovalo posezení s hudbou. Poděkování patří všem,kteří se podíleli na zajištění této prestižní akce se zahraniční účastí. Děkujeme a zveme vás na další akce. Václav Sodomka - starosta TJ

7 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 7 OČNÍ STŘEDISKO Optika - Olivová - Skuteč VÁM NABÍZÍ: AKCE ZÁŘÍ Nový školní rok přivítejte v nových brýlích od nás. Školáci 10 % sleva. Skuteč, Sládkova 849 tel SKUTEČ agentura Novoměstská 960, Chrudim, Bc. Alena Krupauerová, Tel.: nebo na CYKLOSTEZKY NA ÚSTECKOORLICKU Z Ústí nad Orlicí se letos staví cyklostezky na tři strany. Práce na prvním 15 km dlouhém úseku z Ústí n.o. do Letohradu jsou v plném proudu a směřují ke slavnostnímu otevření 1.etapy projektu Aktivní turistika na Orlicko Třebovsku již 7. září. Protáhnout stezku některými úseky není snadné. Jen na trase do Letohradu se buduje 6 lávek přes řeku, náhon a slepé rameno. Na doporučení řídícího týmu bude celý úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad opatřen cykloznačkami to jsou ty žlutočerné směrovky - respektujícími existující turistické křižovatky i centra koncových měst vnímaná jako důležité výchozí body a bude vybaven mobiliářem pro chvíle odpočinku všech uživatelů cyklokomunikace, v nichž budou všichni jistě vnímat krásnou přírodu v bezprostředním sousedství stezky. Vegetační úpravy, tedy výsadba keřů a zatravnění budou provedeny v podzimních měsících. V témže termínu jako cyklokomunikace Ústí nad Orlicí - Letohrad, tedy již zmíněného 7.září, budou pro veřejnost k prohlédnutí i další části 1. etapy projektu, kterými jsou Turistická ubytovna v Cakli o kapacitě 11 lůžek a Zpřístupnění hradu Lanšperka s vyhlídkovou plošinou. V počátcích jsou také práce na cyklostezce do České Třebové, kombinované s nefrekventovanými místními komunikacemi a směrem na Choceň, s 1. částí po Bezpráví Dokončení obou úseků se v základních obrysech předpokládá ještě letos, plné zprovoznění od jara příštího roku. Starostové a všechny řídící úrovně zde projektu po právu říkají projekt desetiletí. Už jenom proto, že 40 km cyklostezek vede přes území více než 10 vesnic a měst a také proto, při jak velké solidaritě a soudržnosti obcí i kraje a jak těžce projekt vznikal. Letos začne 65 tisíc obyvatel spádového regionu a množství návštěvníků sklízet první užitky tohoto velkolepého díla. Vždyť v exponované letní době, podle srovnání s podobnými lokalitami, projede po stezce přes tisíc uživatelů denně. Orlicko Třebovsko pro všechny své obyvatele i pro návštěvníky cílevědomě dlouhodobě buduje značku a podmínky pro aktivní turistiku. Jejím centrem je areál Cakle v Ústí n.orl., kde se v rámci jmenovaného projektu dokončuje turistická ubytovna. Již dnes zde mají horolezeckou stěnu, Tarzanovu lanovou dráhu a půjčovnu lodí, kol a dalšího vybavení. Právě přes Cakli vede cyklostezka skýtající díky kvalitě povrchu také unikátní podmínky pro moderní kolečkové bruslení. Region Orlicko Třebovsko se tak značkou aktivních pobytů, sportu a nevšedních zážitků pyšní zcela po právu. Jste zváni k návštěvě. Vybráno ze zaslané tiskové zprávy. Účetní služby Odhady cen ve strojírenství Správa bytových domů Zpracování daňových přiznání AUDIT, Palackého náměstí 369, Skuteč tel.: Prarodiče vyprávějí (dokončení ze str.4) V roce 1932 se na Štěpánově odehrála velká sláva. Hasiči, jejichž spolek byl založen již v r slavili 50 let výročí vzniku. V té době bylo ještě několik zakládajících členů, proběhl tedy župní sjezd, dále dožínky, tancovala se Moravská beseda. Už tenkrát si Štěpánov dovolil zábavu na dva dny. Při té příležitosti šel hasičský průvod při ostatcích vesnicí a ochotnický spolek sehrál divadlo ve prospěch akce. Z této oslavy vzešel první impuls k zakoupení motorové stříkačky. Ta byla zakoupena v r od Stratílků. Ochotnický spolek byl založen, jak jsem už říkal, v r. 1913, tj. rok před válkou. První představení s názvem Poklad bylo odehráno dne (se vstupným od 40 do 80 haléřů). Činnost se mohla více rozvíjet až po skončení války, ve dvacátých letech. Na Štěpánově nikdy nebyly žádné náboženské, stavovské ani politické třenice. Byla to obec, ve které lidé drželi hodně pospolu. Pantáta mohl hrát čeledína, repertoár mohl být velmi rozmanitý. Až do r u nás byly 3 strany: agrární, lidová a národně socialistická. Vyhrávala agrární, protože jsme byli převážně zemědělská vesnice, silní tam byli i národní socialisti (ti sdružovali kameníky, zemědělce, ševce apod.). Já jsem se stal členem spolku až v r Dělal jsem co bylo potřeba, hrál a později fungoval jako scénárista. Vystupovali jsme v Radčicích (Na Bajkale) na Předhradí (Restaurace Na Sklenářce), v Bělé (Restaurace U Suchomelů), v Hroubovicích. S každým větším kusem se jezdilo, byla to práce, do které jsme se zapojili všichni. Mezi nejdůležitější režiséry patřili Vinca Šťovíček a Josef Veselý, který v r odešel na Přibylov. Za léta existence to byli také Jar. Uchytil, Anna Škrochová, Josef Pytlík, Alois Veselý, A. Křemenák a další. Hlavní rozkvět nastal před válkou (r ) a za války. Za války divadlo vzkvétalo, protože nic jiného vlastně nebylo. Pan Veselý uměl dobře zpívat, stejně tak děvčata Křemenákovy a Anička Nováková, tak se pustili i do operetek. Rodina Jůzová, s nimi Kunhart, Kysela to byla celá kapela. Nebyl tedy problém udělat si vlastní bál. Tou dobou (za války) se taky hrálo na dvě party. Výjimkou nebyly 3 4 nová představení ročně. Za vrcholné a současně konečné považuji představení Matka provedené v r Tehdy jsme se byli podívat i v Praze, jak to hrají oni. Po tomto roce jsme činnost, s ohledem na neustálé peripetie s okresním výborem, ukončili. Štěpánov měl nouzi o vodu. Když Skuteč stavěla vodovod (myslím v r. 1933), vyzvali Štěpánov, že by dostali velké subvence, ať se připojí, jenže štěpánováci měli už vlastní vrt na svém pozemku pod kopcem, tak to odmítli. Voda byla nahoru do obce přivedena v r. 1958, vedl i na Svatou Annu. Tady dřív využívali zařízení zvané trkač, jehož prostřednictvím se voda čerpala od Sv. Anny do rezervoáru na Nové Vsi. Na Štěpánově bylo poměrně hodně řemeslníků. Např. kolářství u Hubených p. Hubený se přiženil, měl tu dílnu, dělal celé vozy, dokonce svého času dělal v Karose u Sodomky na kočárech. Pekařství u Hromádků, to původně postavili bratři Rybenští, ale protože neprosperovali přebrali to po nich Hromádkovi. Ti měli u pekařství ještě prodej smíšeného zboží. Jinak byly ve vesnici 2 hospody (mimo Sv. Annu). U Novotných (tam byla ještě trafika) a u Šťovíčků byla hospoda a ještě koloniál (tam mohli prodávat ještě kafe a petrolej). Také vzpomínám na kovárnu u Menců. Pamatuji si dva kováře, Renčína a Volfa. Pak tam byl krejčí Bureš, Putnar stavební truhlářství a to by asi bylo všechno. Z toho všeho vidíte, že Štěpánov byl po všech stránkách pokroková obec a jistě bych mu to přál i do budoucna. Za rozhovor p. Kropáčkovi poděkovala Lenka Balounová SKUTEČ TEL: VYHLEDÁME PRO VÁS NEJLEPŠÍ ZÁJEZDY LAST MINUTE NA ČESKÉM TRHU OBJEDNÁVÁNÍ ZÁJEZDŮ INTERNETOVÝCH SPOLEČNOSTÍ INVIA, ZÁJEZDY CZ, NET TRAVEL A DALŠÍCH PŘÍMO U CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ PORADÍME VÁM S VÝBĚREM OBLÍBENÝCH LETOVISEK ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY 170 PARTNERSKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá , NEBANKOVNÍ PŮJČKY od 6000 do Kč,- bez nahlédnutí do bank.registrů vyřízení zdarma TEL: Poděkování Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se na pietní akt přišli naposledy rozloučit s paní Boženou Formánkovou ze Skutče. Dále děkujeme za květinové dary, písemné i ústní projevy soustrasti a panu Cemperovi za důstojné vypravení pohřbu. Poděkování patří také paní Škrochové za smuteční řeč. manžel a děti s rodinami Řádková inzerce Koupím byt 2+1 ve Skutči Tel: Skuteč spol. s r.o. přijme pracovníky pro následující profese DLAŽDIČ KAMENÍK Požadavky: řemeslná zručnost, kladný vztah k práci Nabízíme zaškolení, kvalitní zázemí prosperující firmy, možnost odborného růstu a zajímavé finanční ohodnocení závislé na výkonu a kvalitě provedené práce. Kontaktní údaje: GRANO Skuteč spol. s r.o., Tyršova 389, Skuteč Tel.: , fax: , Řeznictví a uzenářství Čejka ve Skutči přijme: vedoucí prodejny, prodavačku, řezníka, kuchaře k úseku masa a přípravě polotovarů, řezníka na bourárnu a brigádníky na odpolední čtyřhodinovou směnu do výroby. Informace na tel. čísle: , Hledám podnájem na přespání z důvodu pracovní příležitosti od pondělí do pátku. Tel.: POZVÁNKA NA DNY PARDUBICKÉHO KRAJE 8. září 2007 od hodin Národní hřebčín Kladruby nad Labem V programu vystoupí hudební skupiny: Šmehydlo, Do větru, Věneband, Xilt, Chrpa, Black Bell, Kmochova hudba, Pouličníci h. Slavnostní průvod u příležitosti příjezdu Františka Josefa I. s doprovodem h. skupina Ultrablue h. OHŇOSTROJ h. skupina Nil Dále jsou pro Vás připraveny: prohlídky stájí, projíž ky v kočáře, kopaná na koních, křest hříběte, předvádění plemenných koní, ukázky výcviku a spřežení, barokní ježdění. V programu nechybí: dětské soutěže, loutkové divadlo, prohlídky zámku, Jan Honza Lušovský, vojenská historie, historické tržiště, sokolníci, dravci, dobové tance, audience u mocnáře, projíž ka a piknik s mocnářem. Těšit se můžete na: prezentaci pivovarů Pardubice, Hlinsko a Polička (14 16 Kč), staročeskou kuchyni, rožněná selátka, klobásy a další. VSTUP ZDARMA Více informací na:

8 STRANA 8 SKUTEČSKÉ NOVINY SKUTEČSKÉ NÁMĚSTÍ V ATMOSFÉŘE STŘEDOVĚKU PROGRAM SKUTEČSKÉHO POSVÍCENÍ PŘILÁKAL TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ NA JARMARK, SPORTOVNÍ UTKÁNÍ, KONCERTY A NA MÍSTNÍ LETIŠTĚ. Berně královské jsi odevzdal?poplatky městu řádně platíš? Zboží poctivé, nekašírované, nabízíš? Tak vrchní královský výběrčí zpovídal prodejce na náměstí. Bylo-li vše v pořádku, popřál jim dobrého výdělku a přihlížející přizval k výhodnému nákupu. Ke konci kontroly trhovců se skupina výběrčích náhodně potkala se starostou města. Aby přihlížejícím dokázali svoji nezávislost, zkusili jak by prvnímu muži radnice padla konopná oprátka. Slogan uvidíte, co jste ještě neviděli v sobotu prokázal, že nebyl planým slibem. Všichni návštěvníci posvícenského jarmarku se na několik hodin mohli ponořit do nepříliš laskavé atmosféry středověku. S protagonisty, jimiž bylo Společenství svobodných pánu z Jihlavy však šlo o víceméně zábavnou podívanou. Hned po prvním písňovém bloku vyrazila mezi stánky prodejců a trhovců skupina historických kontrolorů, aby provedli řádnou průbu prodeje poctivého, za velikého bubnování a ruchu všelikého. Hlavní královský výběrčí Bublas kontroloval, zda mají prodejci platné osvědčení, uhrazené poplatky a zda nenabízejí zboží kašírované, ale poctivé a za slušný peníz. Po dalším bloku kramářských V sobotním mistrovském utkání proti mužstvu z Vysokého Mýta se více dařilo domácím. FC Skuteč si na své konto zcela zaslouženě a ke spokojenosti diváků mohl připsat výsledek 2:1. Na sváteční posvícenské nedělní odpoledne čekala všechny fanoušky opravdová lahůdka. Stará garda vyzvala k utkání ženské družstvo Slavie Praha. Ukázalo se, že ženy měly rychlejší nohy. V zápase zvítězily 4 : 2 a za svůj výkon sklidily spravedlivé uznání svých soupeřů i osazenstva tribuny. a jiných písní se již zcela zaplněná horní část náměstí dočkala hlavního programu předvedení ukázek práva útrpného, tzv. Tortury. Naše fotografie dokumentují některé z tehdejších (dozajista velmi účinných) praktik, jakými bylo např. nasazení palečnice nebo španělské boty, natažení na skřipec, vsazení do klády, pranýřování, pálení žhavým železem, vyříznutí jazyka apod. Ukázky byly provedeny nadmíru věrohodně a při představě toho, co museli tehdejší odsouzenci (byť za drobné přestupky) vytrpět, mnohým divákům i přes palčivé sluneční paprsky běhal mráz po zádech. Lehčí formy trestu si vyzkoušeli i někteří z diváků, např. dvě půvabná děvčata vsazená do klády, další připoutaná na lavici či starší muž uvězněný v jakémsi dřevěném chomoutu. Čas od času sice byli osvěženi vodou, kterou na Dvě krásné slečny z publika byly zadrženy za to, že údajně šidily zákazníky, ke kterémužto účelu svých půvabů využívaly. Za to byly obě vsazeny do klády. Další pak byla uvázána na lavici a řádně (především k potěše kata) vyplacena na zadnici. ně kat nebo jeho pohunek vychrstli z kbelíku, ale přesto cca 20 minut podobného trestu nebylo jistě ničím příjemným. Skutečně, něco takového se hned tak nevidí. A je to dobře. I když. s představou lámaní v kole, useknutí ruky, nebo nalévání vodou by se dnešní zločinci pravděpodobně rozmysleli, zda se jim jejich činnost vyplatí či ne. V sobotu odpoledne se dění přesunulo do sportovního areálu, kde v režii FC Skuteč proběhla dvě fotbalová utkání - první sehráli elévové a po nich se v mistrovském utkání střetlo mužstvo domácích proti Vysokému Mýtu. Uvolnění a pohodu při krásných melodiích si mohli vychutnat návštěvníci sobotního večerního koncertu v muzeu. Neděle slibovala další zábavu jednak fotbalovým fanouškům, kteří si vychutnali lahůdku v podobě utkání staré gardy proti ženám pražské Slavie a po zbytek odpoledne příjemné posezení ve sportovním areálu, kde všem přítomným vyhrávala dechová kapela Turnovanka. Zde bych se chtěla omluvit za chybu na plakátech začátek koncertu byl v 16 hodin (ve Skutečských novinách uvedeno správně, ale na plakátech zůstala chybně 17 hodina). Snad Ti kdo přišli později, nepřišli o velkou část produkce. Přijměte, prosím, naši omluvu. Ať jde o šermíře či jiné historické postavy, folklórní vystoupení, mažoretky, pěvecké sbory nebo třeba ohňostroj máme radost pokaždé, když se náměstí zaplní lidmi. Když přijdete a bavíte se děti, rodiče, prarodiče. Tak tomu bylo i o posvícení. Za Vaši návštěvu děkujeme a napříště slibujeme opět dobrou zábavu. L. Balounová Za lehčí přestupky byli provinilci nejdříve veřejně zmrskáni a poté ponecháni připoutáni k pranýři tak, aby byli vystaveni hanbě a opovržení okolojdoucích. Ti po nich směli plivat, házet kamením apod. Možná by se takový pranýř hodil i dnes Na skutečském letišti bylo rušno po oba víkendové dny. Kromě vyhlídkových letů si návštěvníci mohli prohlédnout vystavená letadla všech tipů, zhlédli ukázky letového provozu i činnosti leteckých modelářů. Dostatek prostoru, sluníčka, čerstvého větříku i občerstvení zaručovali pohodu. STAVEBNÍ SDRUŽENÍ START Šmejda & Trunec - Jenišovice, tel.: ZEDNICKÉ A FASÁDNÍ PRÁCE První z těžších předvedených forem mučení bylo natažení na skřipec. Po něm následovaly scény, při kterých i otrlejším navzdory palčivým slunečním paprskům naskakovala husí kůže (pálení žhavým železem, nalévání vodou, lámání v kole, vytržení jazyka a nakonec i - naštěstí jen fingované oběšení). Společenstvo svobodných pánů i dobrovolníci z řad publika byli za své výkony odměněni bouřlivým potleskem. Napjaté chvíle poté naposled vystřídala pohoda v podání hudebního dua, říkajícího si Sádlo v pohybu. Také jim a jejich evergreenům (lidovkám, Hašlerkám a dalším) návštěvníkům po celé dopoledne nemizel úsměv z tváří. Vydává Město Skuteč Povoleno referátem kultura OkÚ v Chrudimi pod registrační značkou MK ČR E Za obsah novin zodpovídá Rada Města Skutče, šéfredaktorka - Lenka Balounová. Příjem příspěvků vč. inzerce: MěÚ ve Skutči, paní Lenka Balounová, ved. odboru kultury, tel.: , Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou, tel.: , fax:

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Chronologický přehled kauzy Šalamounka

Chronologický přehled kauzy Šalamounka 2009 Březen 24.3.2009 Majitel pozemku požádal OOP MHMP o vyjádření k novostavbě hospodářské budovy pro účely vydání územního souhlasu. 22.4.2009 Pražská plynárenská vydala technické podmínky pro připojení

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/01/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 18. 8. 2015 Účinnost od: 18. 8. 2015 Platnost

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Usnesení z 8. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 8. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 8. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 4. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 178/8/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé K bodu

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více