ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 24.června 2009 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu Státní zemědělský intervenční fond dne schválil 740 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory ,- Kč. Pro informaci uvádíme, že na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR byly schváleny všechny Žádosti o dotaci, které prošly hodnocením přijatelnosti s kladným výsledkem (nebyl prováděn administrativní krok bodování). V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti). č. Registrační číslo žádosti Název subjektu Název projektu Kč* 1. 09/006/1111a/120/ Petr Miláček Technologie dojení včetně indviduálního managamentu dojnic - Dojící robot /006/1111a/120/ Družstvo Agrochmel Kněževes Rekonstrukce kravína K /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Čechtice, okres Benešov Novostavba skladovací jímky Čechtice /006/1111a/120/ Vladislava Kroftová Přestavba stáje pro hospodářská zvířata a přístavba skladu sena /006/1111a/120/ Petr Buzický Zimoviště Těchařovice /006/1111a/120/ Jan Zeman Výstavba nové odchovny kůzlat /006/1111a/120/ Zemědělské obchodní družstvo Potěhy Oprava pevných polních hnojišť v ZOD Potěhy /006/1111a/120/ Jaroslav Poživil Modernizace provozních kapacit výkrmu vepřů /006/1111a/120/ Markéta Wimmerová Rekonstrukce stájí /006/1111a/120/ Lukáš Turek Vybudování ustájení pro koně /006/1111a/120/ ZES Křivsoudov s.r.o. Výstavba jímky na skladování kejdy v ZES Křivsoudov /27

2 12. 09/006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Luštěnice Stavební úpravy dojírny farma Luštěnice /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo v Pňovicích Stavební úpravy dojírny Pňovice /006/1111a/120/ Stáj POĎOUSY s.r.o. Přestavba kravína na stáj pro koně /006/1111a/120/ Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. Modernizace stájí pro odchov telat Janov /006/1111a/120/ Neveklov a.s. Rekonstrukce stáje s přístavbou dojírny a jímek /006/1111a/120/ Montamilk, s. r. o Obnova stáje pro mladý dobytek /006/1111a/120/ Milan Krubner Zimní ustájení ovcí /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce technologie - hala č.9 zadní sekce stř. Housina /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce technologie - hala č.6 zadní sekce stř. Housina /006/1111a/120/ ZAS Bečváry a.s. Úpravy stáje pro dojnice /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce skladu TV výkrm II - stř. Housina /006/1111a/120/ Dvůr Kostomlaty spol. s r.o. Stavba přístřešku stáje pro mladý dobytek /006/1111a/120/ Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně Rekonstrukce senážního žlabu a stáje pro skot /006/1111a/120/ Jiří Jankásek Rekontrukce skladu na skladování sena a slámy /006/1111a/120/ JK agro s.r.o. Modernizace chovu prasat /006/1111a/120/ Zemědělská společnost Sloveč, a.s. Nadzemní nádrž na kejdu KKL 34-8R 5004 m /006/1111a/120/ Petra Charvátová Výstavba haly na skladování sena a slámy /006/1111a/120/ ZAS Úžice, a.s. Stavební úpravy OMD a novostavba hlavní skladovací jímky /006/1111a/120/ ZAS Úžice, a.s. Novostavba hnojiště s jímkou /006/1111a/120/ Petr Farář Výkrmna býků pro 30 ks /006/1111a/120/ AGRO Dolní Kralovice s.r.o. SO 03 - Odchovna mladého dobytka /006/1111a/120/ ŽIVA, a.s. Modernizace stájí pro chov prasat /006/1111a/120/ ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Teletník a hlavní skladovací hnojiště /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice-mezno /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Porodna a březí prasnice - Božkovice /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice - Božkovice /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice - Nová Ves /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Nosnice - Mydlářka I /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Nosnice - Mydlářka II /27

3 41. 09/006/1111a/120/ Rolnická společnost, a. s. Rekonstrukce silážních žlabů včetně záchytné jímky /006/1111a/120/ PROMA - družstvo Rekonstrukce hal č. 7, 10, 13 - odchovny selat /006/1111a/120/ PROMA - družstvo Rekonstrukce hal č. 8 a 9 - porodny prasnic /006/1111a/120/ ZEA Světice, a.s. Novostavba demontovatelného hnojiště a jímky /006/1111a/120/ OVUS - podnik živočišné výroby, spol. s r.o. Modernizace technologie chovu nosnic /006/1111a/120/ ZD Trhový Štěpánov a.s. Stavební a technologické úpravy stájí pro dojnice /006/1111a/120/ ZDV Krchleby, a.s. Silážní žlaby Krchleby s hlavní skladovací jímkou /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Nečín Rekonstrukce silážního žlabu Drevníky /006/1111a/120/ Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Stáj pro dojnice, skladovací a přečerpávací jímka /006/1111a/120/ Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Dojírna /006/1111a/120/ Radek Cihlář Stavební úpravy stáje pro dobytek, výstavba jímky /006/1111a/120/ AGROPRIM - zemědělská výroba, s.r.o. Výstavba jímky /006/1111a/120/ Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Stavební úpravy a technologická rekonstrukce stáje pro prasata /006/1111a/120/ VPR a.s. Modernizace farmy prasnic Smečno /006/1111a/120/ PIAS Suchdol, a.s. Rekonstrukce stáje pro teleta /006/1111a/120/ Irena Pešoutová Chov hospodářských zvířat na biofarmě Želichov /006/1111a/120/ Linda Vondráčková Výstavba hal pro uskladnění sena a slámy /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo vlastníků Veselka Modernizace stáje K 200 na odchovnu mladého dobytka Soušice /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Doplnění technologie krmení výkrmu prasat o dávkování vlhkého kukuřičného zrna /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce haly K pro odchov prasniček /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo "Vysočina" Modernizace stávajícího areálu chovu skotu Klucké Chvalovice /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce haly 3 odchovu kuřic /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce zděné haly chovu nosnic /006/1111a/120/ AGRONA,spol. s r.o. Novostavba hnojiště s jímkou /006/1111a/120/ Zemědělská Cítov a.s. Drůbežárna Cítov, výměna technologie chovu nosnic a stavební úpravy - Hala I /006/1111a/120/ Zemědělská Cítov a.s. Drůbežárna Cítov, výměna technologie chovu nosnic a stavební úpravy - Hala II /006/1111a/120/ Zemědělské obchodní družstvo Úmonín Přestavba odchovny prasniček v Chrástu /006/1111a/120/ Družstvo vlastníků AGRO, družstvo Stáj pro jalovice Malinová /006/1111a/120/ Zemědělská Klučenice a.s. Dostavba areálu VKK Klučenice - výstavba silážních žlabů a výměna technologie chlazení mléka /27

4 70. 09/006/1111a/120/ ZS Přestavlky a.s. Modernizace stáje pro skot /006/1111a/120/ Marcela Matušková Farma Dražka - výstavba stáje pro koně /006/1111a/120/ Petr Čapek Oprava střechy hospodářské budovy /006/1111a/120/ PAVEL ZÁMOSTNÝ Rekonstrukce skladu sena a slámy /006/1111a/120/ Družstvo vlastníků Krchleby Stavební úpravy dojírny v Krchlebích /006/1111a/120/ TYRES KNĚŽMOST a.s. Stavební úpravy stáje na porodnu dojnic s vestavbou dojírny a přístavbou krmiště- Kněžmost /006/1111a/120/ Jan Pazdera Farma Bojov /006/1111a/120/ Farma Chotětice s.r.o. Rekonstrukce stájí pro chov koní /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Sádek Rekonstrukce stávající skladovací jímky na kejdu /006/1111a/120/ Stáj Bělokozly v.o.s. Rodinná farma pro chov koní SO Stodola /006/1111a/120/ AGRO DRUŽSTVO Načeradec Silážní žlab /006/1111a/120/ František Hrubý Rekonstrukce skladu /006/1111a/120/ Hořanská a.s. Rekonstrukce skladu sena Tatce /006/1111a/120/ Petr Půlpán Zkvalitnění a modernizace způsobu ustájení koní /006/1111a/120/ Alexandra Schoesetters Rekonstrukce stáje pro koně a skladu /006/1111a/231/ Lenka Bártlová Stavební úpravy stáje /006/1111a/231/ Jan Vejčík Novostavba zimoviště ovcí - Dlouhá Stropnice /006/1111a/231/ Andrea Samohejlová Pořízení fixační klece a krmného stolu s fixací pro bezrohý skot /006/1111a/231/ Vladimír Hanžl Rekonstrukce kravína /006/1111a/231/ Radek Dubový Pastevní areál pro ovce /006/1111a/231/ Ondřej Brož Zemědělská usedlost u "Dvořáčků" - rekonstrukce stodoly skladu objemných krmiv /006/1111a/231/ KRISTINA ICHOVÁ Horní Vltavice - stavební úpravy ovčína /006/1111a/231/ Agro Čejetice s.r.o. Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat MLADĚJOVICE /006/1111a/231/ ZP Hospříz, a.s. Silážní žlab a jímka Hospříz /006/1111a/231/ Jiří Švarc Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Martina Kolářová Pořízení technologie ustájení koní /006/1111a/231/ DMP spol. s r.o. Polní hnojiště /006/1111a/231/ Statek Červený Dvůr, společnost s ručením omezeným Modernizace farmy Červený Dvůr /27

5 98. 09/006/1111a/231/ Eduard Kraml Pastevní areál - Farma Kraml /006/1111a/231/ FARMA MILNÁ, s.r.o. Pastevní areál Všímary /006/1111a/231/ ALEŠ KARAS Pastevní areál - farma Zátoň /006/1111a/231/ Jiří Brautferger PASTEVNÍ AREÁL - FARMA LIPKA /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Dolní Hořice Farma pro dojnice /006/1111a/231/ Antonín Cais Pastevní areál Cais /006/1111a/231/ AGRA Deštná, a.s. Výstavba hnojiště a modernizace dojírny /006/1111a/231/ Jan Váša Rekonstrukce skladu objemných krmiv /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Zpevněné plochy pro skladování senáže /006/1111a/231/ Miroslav Kluzák Zastřešení senážního žlabu /006/1111a/231/ David Winkler Rekonstrukce kravín - Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí /006/1111a/231/ Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o. Vybudování pastevního areálu s naháněcí uličkou /006/1111a/231/ Přírodní park Česká Kanada s.r.o. Novostavba zemědělské stavby SO2 v k.ú. Rajchéřov /006/1111a/231/ Jan Janoušek Stavební úpravy stáje a skladu sena /006/1111a/231/ Agro Sedlice, a.s. Modernizace výrobního střediska Agro Sedlice /006/1111a/231/ Michal Doležal Stavební úpravy kravína /006/1111a/231/ JIŘÍ MAYER Rekonstrukce zemědělské budovy na stáj pro koně /006/1111a/231/ Jan Šťovíček Výměna technologií ve stájích pro prasata - farma Pelejovice /006/1111a/231/ Jan Šťovíček Stavební úpravy skladu krmiv Dvůr Němčice /006/1111a/231/ JIŘÍ PODOLÁK Rekonstrukce podlah sklad sena Kojákovice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Libín Libín - stáj pro 149 dojnic /006/1111a/231/ ZEMĚDĚLSTVÍ - výroba a obchod, s.r.o. Pastevní areál -Salaš /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Chyšky Výstavba farmy pro dojný skot /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo RADELO Výstavba jímky a rekonstrukce stáje dojnic /006/1111a/231/ Josef Makovec Projekt farma Makovec - výměna střešní krytiny u budov pro skladování krmiv a steliva /006/1111a/231/ FARMA MILNÁ, s.r.o. Dostavba areálu farmy Milná a farmy Muckov /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Kunžak Zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka v areálu ZD, vč. přístavby stávajícího hnojiště /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Ločenice Rekonstrukce kravína na zimoviště masného skotu /27

6 /006/1111a/231/ Ladislav Hošna Úprava stáje pro dojnice a úprava ustájení /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Ratiboř Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Ludmila Jindrová Stavební a technologické úpravy stáje pro dojnice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Rodvínov Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Jiří Kovář Sklad sena "U Štroba" /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Přeštěnice Přestavba ocelokolny na reprodukční stáj pro dojnice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Lnáře Modernizace farmy Hajany /006/1111a/231/ AGRA Zvíkov spol. s r.o. Rekonstrukce teletníku na porodnu krav /006/1111a/231/ Podnik živočišné výroby, a.s. Rekonstrukce hal pro chov nosnic na st. p. č. 215, /006/1111a/231/ Podnik živočišné výroby, a.s. Rekonstrukce hal pro chov nosnic na st.p.č. 220, /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Strmilov Modernizace farmy Strmilov /006/1111a/231/ PAVEL VOKÁL Farma Hliniště - Stavební úpravy kravína a přístavba zimoviště /006/1111a/231/ Lubomír Pichler Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Zemědělské a obchodní družstvo Kluky Modernizace mléčné farmy /006/1111a/231/ CIZ - AGRO, a.s. Rekonstrukce výkrmny prasat /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Rekonstrukce zimoviště skotu /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Rekonstrukce ovčína a hrazení pevných výběhů /006/1111a/231/ AGROWALD s.r.o. Rekonstrukce pastevních areálů a jímek /006/1111a/231/ FARIM, s.r.o. Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo " Šumava" Zdíkov Modernizace farmy Zdíkovec a Putkov /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Oseva Žďár Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Mojné Rekonstrukce autotandemové dojírny AGROMILK ATDMmi 2x /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Pojbuky Kravín Rodná /006/1111a/231/ Farma u lesa a.s. Výstavba zimoviště pro koně a rekonstrukce skladu krmiv /006/1111a/231/ JIŘÍ SUŠILA Stavební a technologické úpravy stáje pro chov koní /006/1111a/231/ Růžena Skamenová Rekonstrukce budovy a nákup technologie pro odchov nosnic /006/1111a/231/ R.A.B. spol. s r. o. Výstavba a vystrojení zásobní jímky na kejdu /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Pluhův Žďár Silážní žlab s jímkou /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Branice Rekonstrukce dojírny na farmě Branice /27

7 /006/1111a/231/ BEMAGRO, a.s. Výstavba jímky /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Pořízení 2 ks mobilních bud pro telata /006/1111a/231/ AGROCON Kájov s.r.o. Rekonstrukce kravína na stáj pro jalovice a býky /006/1111a/231/ Mavela a.s. Dynín Modernizace haly nosnic /006/1111a/231/ JINOS - AGRO společnost s ručením omezeným Modernizace stáje výkrmu býků /006/1111a/231/ Jiří Kotrba Rekonstrukce skladu krmiv a steliv /006/1111a/231/ BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Rekonstrukce haly č.4 pro chov nosnic /006/1111a/231/ BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Rekonstrukce haly č3. pro chov nosnic /006/1111a/231/ Jaroslav Kohout Rekonstrukce stájí /006/1111a/231/ Martínkov, družstvo Modernizace chovu prasat /006/1111a/231/ Josef Ouředník Zimoviště skotu na č.k.4, katastrální území Radešov u Čestic /006/1111a/231/ Luděk Jáchim Stavební a technologické úpravy stáje a dojírny- Krejnice /006/1111a/231/ Družstvo AGRA Březnice u Bechyně Změna v technologii ustájení dojnic /006/1111a/231/ Zemědělská společnost Dubné a. s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Iva Chmelová Novostavba stáje pro koně a jímky /006/1111a/231/ Václav Kofroň Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Vacov Stavební úpravy a přístavba kravína - farma Miřetice /006/1111a/231/ Vojtěch Zeman Stavební úpravy hospodářských budov /006/1111a/231/ Václav Míka Modernizace stáje pro skot /006/1111a/231/ Jaroslav Auský Rekonstrukce stáje dojnic Mláka /006/1111a/231/ Stanislav Zídek Stavební a technologické úpravy zimoviště skotu /006/1111a/231/ Bergmüller, s.r.o. Přístavba stáje a obnova krmiště pastevního areálu pro chov skotu - Michnice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Borovany Modernizace stájí pro výkrm býků a odchov telat /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Přešťovice Stavební úpravy a přístavba OMD - farma Přešťovice /006/1111a/231/ Magdalena Červenková Modernizace farmy Koloměřice /006/1111a/231/ Michal Bárta Rekonstrukce seníku a ustájení ovcí /006/1111a/231/ Viktor Kiričenko Vybudování pastevního areálu /006/1111a/231/ Výrobně obchodní družstvo Lidmovice Modernizace stájí pro dojnice a dojírny - farma Lidmovice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Předslavice Stavební a technologické úpravy farmy Litochovice /27

8 /006/1111a/231/ Pavel Hronek Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Lada Bártů Stáj a stodola /006/1111a/231/ KOOPRODUKT a.s. Stavební úpravy porodny prasnic - přestavba na teletník a přístavba krmiště /006/1111a/231/ František Novotný Rekonstrukce skladu na objemná krmiva /006/1111a/231/ Pošumaví, a.s. Modernizace mléčné farmy Střelské Hoštice POŠUMAVÍ a.s /006/1111a/231/ VYSOČINA DOLNÍ HRACHOVICE, spol. s r.o. Teletník Dolní Hrachovice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Třebonín Silážní a senážní žlab /006/1111a/231/ Antonín Kroužek Výměna technologie krmení pro prasnice a selata /006/1111a/231/ CHANA - DW, s.r.o. Rekonstrukce skladu sena /006/1111a/231/ František Janovský Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Jan Vondrášek Seník Lštění /006/1111a/231/ Romana Marešová Výstavba pastevního areálu /006/1111a/231/ František Prokop Rekonstrukce pastevního areálu pro koně a skladu na objemná krmiva /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Milevsko Novostavba teletníku /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Třebohostice Novostavba stáje-modernizace farmy Třebohostice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Němětice Rekonstrukce haly nosnic na výkrm brojlerů - farma Němětice /006/1111a/231/ PIVKOVICE a.s. Stavební a technologické úpravy provozů živočišné výroby /006/1111a/231/ Jan Kadlec Rekonstrukce budovy /006/1111a/231/ PVDP Invest s.r.o. Modernizace zemědělského podniku /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Brloh se sídlemv Brloze Brloh - Zemědělská stavba - silážní žlab /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Novosedly Výstavba silážních žlabů a jímek - farma Novosedly /006/1111a/231/ Zemědělská farma VETO s.r.o. Rekonstrukce stávajícího hnojiště /006/1111a/231/ EKOFARM LIPNO s. r.o. Rekonstrukce pastevního areálu Dvořetín /006/1111a/231/ Jiří Netík Modernizace jímek Jarošovice /006/1111a/231/ VLASTIMIL MAZANEC Výstavba seníku /006/1111a/231/ VLADIMÍR ŠAŠEK Stavební a technologická úprava stáje a stavba přístřešku /006/1111a/232/ Jaromír Janoch Rekonstrukce stáje pro koně se skladem sena a slámy Hostíčkov- I. etapa realizace /006/1111a/232/ Gustav Pech Vybudování pastevního areálu pro skot a zřízení ustájení pro koně v Chodské Lhotě /006/1111a/232/ Pošumavské zemědělství a.s. Rekonstrukce seníků v Pocinovicích a Chodské Lhotě /27

9 /006/1111a/232/ Václav Mašát Zimoviště masných krav /006/1111a/232/ Žichlická zemědělská a. s. Ploché hnojiště /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Rekonstrukce OMD a výstavba jímky Stráž /006/1111a/232/ Příkosická zemědělská a.s. Podpora chovu skotu na středisku ŽV Mirošov /006/1111a/232/ AG - PRODUKT a.s. Rekonstrukce stájí pro mladý skot /006/1111a/232/ ZUZANA DACHOVÁ Vybudování zázemí pro chov koní- farma Kříše /006/1111a/232/ Zemědělská akciová společnost Koloveč Výstavba teletníku a hnojiště /006/1111a/232/ Bílovská zemědělská a.s. Rekonstrukce silážního žlabu a stáje pro jalovice /006/1111a/232/ Zemědělské družstvo vlastníků Manětín Stáj pro chov mladého dobytka Újezd /006/1111a/232/ Osecká zemědělská a obchodníspolečnost a.s. Novostavba seníku Kříše /006/1111a/232/ PH odbyt s.r.o. Modernizace stáje pro výkrm drůbeže Černíkov /006/1111a/232/ Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Rekonstrukce dojíren /006/1111a/232/ Lubská zemědělská, a.s. Modernizace farmy pro chov prasat /006/1111a/232/ Marek Heindl Rekonstrukce střechy stodoly - Jeníkovice /006/1111a/232/ FUFA s.r.o. Novostavba skladu sena a stavební úpravy stáje - vestavba dojírny s jímkou /006/1111a/232/ TOMÁŠ ŠKALDA Úprava střechy stáje s robotem /006/1111a/232/ DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. Chov slepic na podestýlce - hala č /006/1111a/232/ KLADRUBSKÁ a.s. Hlohovice farma dojnic /006/1111a/232/ AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stavba silážních žlabů na farmě Malý Bor /006/1111a/232/ Z a S Ošelín, spol. s r.o. Rekonstrukce farmy Ošelín /006/1111a/232/ Jaroslav Uher Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ Renata Uhrová Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa II /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VI /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa IX /006/1111a/232/ Maňovická zemědělská, a.s. Modernizace stáje pro výkrm býků farma Kozlovice /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa III /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VII /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa IV /27

10 /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa I A /006/1111a/232/ Zemědělská výroba Strolený s.r.o. Dostavba farmy Kvášňovice /006/1111a/232/ František Scheinost PASTEVNÍ AREÁL - FARMA SVOJŠE /006/1111a/232/ Soběšická EKOfarma, s.r.o. Rekonstrukce pastevního areálu Strašín /006/1111a/232/ BPS Poběžovice s.r.o. Silážní žlaby a plocha pro senážní vaky /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa I B /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa V /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VIII /006/1111a/232/ Martina Hofmanová Výstavba skladu na seno /006/1111a/232/ Václav Topol Stavební úpravy a přístavba stávající pastevní salaše /006/1111a/232/ JANA KREJČOVÁ Rekonstrukce stáje pro prasata na sklad sena /006/1111a/232/ David Bílý Modernizace haly pro odchov a výkrm krůt /006/1111a/232/ Agročas spol. s r. o. Novostavba stáje pro zaprahlé krávy - farma Ctiboř /006/1111a/232/ Zuzana Řežábková Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ FOMAS, s.r.o. Stavební úpravy stáje a přístavba kejdové koncovky - farma Starý Spálenec /006/1111a/232/ Pláňská zemědělská s.r.o. Novostavba skladu sena a slámy Pláně /006/1111a/232/ Hana Puchtová Stavby pro obhospodařování zemědělských pozemků /006/1111a/232/ Marie Ungrová Rekonstrukce hospodářských budov /006/1111a/232/ Zemědělská společnost Srbice a.s. Modernizace stáje pro dojnice /006/1111a/232/ Radovan Lyer Stavební úpravy silážního žlabu na parc.č.689/ /006/1111a/232/ Václav Dub Modernizace farmy skotu /006/1111a/232/ Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic Rekonstrukce jímek Ptenín /006/1111a/232/ VÁCLAV BÍLEK Rekonstrukce pastevního areálu a rekonstrukce zpevněných ploch pro skladování krmiv v areálu Keply /006/1111a/232/ Zemědělská společnost Čerchov, a.s. Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/232/ MIRABO a.s. Modernizace mléčné farmy Milavče /006/1111a/232/ Jan Zatloukal Oprava zemědělských objektů /006/1111a/232/ Rolnické družstvo "Úhlava" Modernizace farmy Malechov /006/1111a/232/ D-K zemědělská a.s. Modernizace hal selat - Černíkovice /006/1111a/232/ Vladimír Kollross Rekonstrukce hospodářských objektů na st.p.č. 24 v k.ú. Zahrádka u Čachrova /27

11 /006/1111a/232/ STATEK SOBĚTICE spol. s r. o. Modernizace statku Obytce /006/1111a/232/ Žďár Chudenice s.r.o. Úprava a modernizace stáje K 96 a stávajících silážních žlabů /006/1111a/232/ Úněšovský statek a.s. Rekonstrukce skladovacích jímek na kejdu /006/1111a/232/ VŠEZEP s.r.o. Stáj pro dojnice Myslív Buchar /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci Modernizace farmy Kolinec a Malonice /006/1111a/232/ Meclovská zemědělská, a.s. Rekonstrukce farmy skotu v Březí /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice Stavební úpravy a přístavba kravína Farma Nemilkov /006/1111a/232/ Druhá Poběžovická, a.s. Mutěnín - výkrm prasat /006/1111a/232/ Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o. Modernizace technologií ustájení pro chov nosnic /006/1111a/232/ KORA PS s.r.o. Farma pro chov skotu Chříč /006/1111a/232/ Lukáš Tříska Modernizace stáje pro skot /006/1111a/232/ Petr Tarantík Modernizace kravína pro ekologický chov ovcí a koz /006/1111a/232/ Pavel Moulis Technické zázemí pro chov KBTPM /006/1111a/232/ Výrobní obchodní družstvo Svatobor Rekonstrukce rybinové dojírny RDMoi 2x /006/1111a/232/ Jiří Lacina Vybavení farmy chovatelských zařízením pro skot /006/1111a/232/ INTEGRO a.s. Modernizace topení a roštů na porodnách na farmě Vítání /006/1111a/232/ INTEGRO a.s. Modernizace ustájení prasnic na farmě Vítání /006/1111a/232/ Dnešická zemědělská a.s. Farma pro chov dojnic Černotín /006/1111a/232/ Marie Hokrová Pastevní areál Slivonice /006/1111a/232/ Josef Raus Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ POZEP s.r.o. Modernizace farmy /006/1111a/232/ Jan Voráček Rekonstrukce stáje pro chov koní /006/1111a/232/ SUFOLK s.r.o. Stavební úpravy objektů na st.p.č.100,101 k.ú. Čečovice /006/1111a/232/ Holstein Dairy Farms CZ s.r.o. Stavební úpravy farmy skotu /006/1111a/232/ Václav Vacík Rekonstrukce části hospodářské budovy pro mladý skot /006/1111a/232/ Michaela Kozová Vybudování pastevního areálu pro koně /006/1111a/232/ Žilovská zemědělská a.s. Rekonstrukce OMD Tatiná /006/1111a/232/ Štěpán Bečvář Modernizace farmy Hyršov /006/1111a/341/ Jiří Skalický Stavba pro živočišnou výrobu - seník /27

12 /006/1111a/341/ Petra Vraná Vybudování pastevních areálů v kú Srní, Peklo a Stráž /006/1111a/341/ Jiří Zoglauer Vybavení farmy chovatelským zařízením /006/1111a/341/ Štefan Salva Přístřešek pro ustájení skotu (Neizolovaná hala pro ustájení zvířat) /006/1111a/341/ Farma Trojmezí a. s. Pořízení chovatelského zařízení pro skot v Trojmezí /006/1111a/341/ EURAGRI s.r.o. Pořízení chovatelského zařízení pro skot v Pěkovicích /006/1111a/341/ Farma Fojtov s.r.o. Oprava kravína /006/1111a/341/ Petr Štěpánek Přístřešek pro celoroční chov ovcí a skotu /006/1111a/341/ Zdeněk Široký Rekonstrukce objektu pro volný odchov koní /006/1111a/341/ Pavel Široký Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ Pavel Široký Vybudování pastevního areálu kú Mostec /006/1111a/341/ PG-Hazlov a.s. Úprava zemědělského objektu Polná u Hazlova /006/1111a/341/ Jan Danko Oprava hnojiště p.č. 81/2 - Farma Lobzy /006/1111a/341/ C.T.S. - SD, spol. s r.o. Rekonstrukce areálu živočišné výroby Stará Voda /006/1111a/341/ JIŘÍ KUBERNÁT Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ MAVEX Cheb, spol. s r.o. Nákup voliérové technologie pro chov nosnic na halu č.1 a 2 v Plesné /006/1111a/341/ STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. Rekonstrukce dojírny a jímek /006/1111a/341/ MAVEX Cheb, spol. s r.o. Modernizace klecové technologie chovu nosnic na obohacený klecový systém, odpovídající zákonu 208/2004 Sb. a směrnici ES 1999/74 hala č. 5 a 6 v Plesné /006/1111a/341/ Miroslav Bašta Vybudování pastevního areálu v kú Osvinov /006/1111a/341/ Pavel Palacký Vybudování pastevního areálu v kú Krásný Les /006/1111a/341/ TFARMA spol. s r.o. Oprava areálu živočišné výroby - Verušičky /006/1111a/341/ Rolnická Skalná s.r.o. Oprava senážních jam /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Seník Žlutice /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Rekonstrukce senážních žlabů Žlutice /006/1111a/341/ Evžen Ifkovich Přestavba silážního žlabu na hnojiště /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. REKONSTRUKCE STÁJE ŽLUTICE /006/1111a/341/ Vladimír Vaňousek Zimoviště skotu /006/1111a/341/ Zemědělské družstvo Novosedly Modernizace stáje pro dojnice /006/1111a/341/ AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. sr.o. Rekonstrukce dojíren /006/1111a/341/ Hospodyňka CZ s.r.o. Oprava stávajícího objektu pro potřeby skladování sena /27

13 /006/1111a/341/ HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o. Krmiště Šindelová /006/1111a/341/ Statek Hlinky s.r.o. Komplexní rekonstrukce stání pro ovce a kozy /006/1111a/341/ Eva Šimáčková Rekonstrukce a dobudování jezdeckého hospodářství /006/1111a/341/ PETR POTŮČEK Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ PETR POTŮČEK Oprava stávajícího objektu pro potřeby skladování sena /006/1111a/341/ ODEŘSKÝ STATEK a.s. Zimoviště pro masné jalovice /006/1111a/342/ Pavel Fiala Zimoviště pro masné krávy /006/1111a/342/ Petr Schneider Rekonstrukce odchovny selat - Háj u Duchcova /006/1111a/342/ Mydlářka a.s. Výkrm prasat - Soběsuky /006/1111a/342/ ZEMSPOL s.r.o. Rekonstrukce farmy Lipová /006/1111a/342/ Biopotraviny s.r.o. Dostavba farmy Horní Poustevna /006/1111a/342/ Verneřický Angus a.s. Oprava střechy, konstrukcí a vnitřní technologie Luskal 1 a Luskal 2 Levínské Petrovice /006/1111a/342/ VPR a.s. Modernizace výkrmny Podsedice - II. etapa /006/1111a/342/ ROJ - MK, s.r.o. Zimní ustájení jalovic Petrovice /006/1111a/342/ PROAGRO Nymburk a.s. Modernizace v chovech nosnic na farmách Jánská a Benešov nad Ploučnicí /006/1111a/342/ Stanislav Najmr Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/342/ ALEŠ VODIČKA Stavební úpravy stájí K 96 pro výkrm býků /006/1111a/342/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Seník Lestkov /006/1111a/342/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. REKONSTRUKCE SENÁŽNÍCH ŽLABŮ LESTKOV /006/1111a/342/ Václav Srb Výstavba stáje pro dojnice /006/1111a/342/ AGROPOS FARM s.r.o. Modernizace farmy pro masné krávy Heřmanov /006/1111a/342/ BARBORA MAREŠOVÁ Pastvina pro kozy, pozemek p.č. 278/2, katastr obce Břvany /006/1111a/342/ ASTUR Straškov, a.s. Modernizace stáje prasat Bříza /006/1111a/342/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Přístavba porodny telat Nové Kopisty /006/1111a/342/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Odchovna telat Nové Kopisty /006/1111a/342/ NATURAL AGRO s.r.o. Stavební úpravy stájí pro koně, ovce a rekonstrukce skladu krmiv /006/1111a/342/ PETR HORČÍK Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/342/ AGRI LIBOCHOVICE a.s. VKK Libochovice - stavební úpravy a výměna technologie dojírny /006/1111a/342/ JANA MEDUNOVÁ Výstavba stájí pro koně /27

14 /006/1111a/342/ Jakub Laušman Oprava stodoly /006/1111a/342/ VEJCE CZ s.r.o. Modernizace chovu nosnic - farma Černčice /006/1111a/342/ Jana Filipová Vybudování pastevního areálu v kú Křimov /006/1111a/342/ Jan Machač Stavební úpravy VKT Chřibská /006/1111a/342/ Dita Weberová Rekonstrukce a modernizace zemědělského podniku Weberovi - Vtelno /006/1111a/342/ Jaroslava Podolanová Modernizace a rekonstrukce zemědělských objektů v obci Svinčice /006/1111a/342/ Ivor Götz Zajištění zázemí pro ekologický chov ovcí /006/1111a/342/ ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. Zlepšení pohody chovaných dojnic a telat /006/1111a/342/ Jan Rajter Rekonstrukce stodoly u čp.10 v Moravěvsi /006/1111a/342/ Jiří Skalický Rekonstrukce zanedbaných zemědělských budov pro výkrm prasat a chov krav bez tržní produkce mléka /006/1111a/342/ Jan Trčálek Seník a stáj pro krávy na rodinné ekologické farmě v Domině /006/1111a/342/ AGROCOM HRUŠOVANY, spol. s r.o. Soubor staveb pro skladování chlévské mrvy a močůvky /006/1111a/451/ AGROJILM, s.r.o. Rekonstrukce a dostavba farmy skotu Jilemnice /006/1111a/451/ AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD Rekonstrukce dojírny /006/1111a/451/ VĚMA Štěpánovice a.s. Ventilace výkrmny prasat VĚMA /006/1111a/451/ FARMA Loukov s.r.o. Stáj pro dojnice Loukov /006/1111a/451/ Krakonošův ranč - hospodářské družstvo Modernizace mléčné farmy /006/1111a/451/ Martin Šourek Rekonstrukce dojírny Farma Filoun Plavy /006/1111a/451/ Maruše Nová SENÍK /006/1111a/451/ PV - Cvikov s.r.o. Česká Ves /006/1111a/451/ Farmy Frýdlant a.s. Krásný Les /006/1111a/451/ JAGRA spol. s r.o. Postřelná /006/1111a/451/ Jiří Řehořek Pastevní areál /006/1111a/451/ EASTLAND, s.r.o. Pastevní areál - farma Kozákov /006/1111a/451/ AGROCENTRUM JIZERAN a.s. Stavební úpravy kravínů SO 2.1, SO 2.2, rekonstrukce zpevněné plochy a pořízení bud pro telata /006/1111a/451/ Zemědělské obchodní družstvo Investice do staveb a technologií chovu krůt v ZOD Brniště /006/1111a/451/ Jindřiška Machačková Robotizovaná stáj Bzí /006/1111a/451/ Alena Pelcová Výstavba zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka a sklad sena /27

15 /006/1111a/451/ Agrome s.r.o. Rekonstrukce stáje Volfartice /006/1111a/451/ Biochov s.r.o. Kunratice /006/1111a/451/ ATOMVET s.r.o. Modernizace pastevního areálu farmy Horní Vítkov /006/1111a/451/ Farma Ploučnice a.s. Kravín Horní Police /006/1111a/451/ Angusland s.r.o. Starý Šidlov /006/1111a/451/ Zelená pastva s.r.o. Rekonstrukce farmy Písečná /006/1111a/451/ Limagro s.r.o. Oprava silážního žlabu /006/1111a/451/ Štěpán Brodský Rekonstrukce předvýkrmu prasat - Václavice /006/1111a/451/ Jiří Brodský Rekonstrukce výkrmu býků - Václavice /006/1111a/451/ PLOUŽNICE, spol. s r.o. Rekonstrukce pastevního areálu farmy PLOUŽNICE, spol. s r.o /006/1111a/451/ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA K.E.K. s.r.o. Rekonstrukce střechy stáje K96 - odchovna mladého dobytka a sklad sena v areálu ŽV Jeřmanice /006/1111a/451/ Miroslav Urban Rekonstrukce stáje pro chov ovcí a koz /006/1111a/451/ ANNA ONDŘEJÍKOVÁ Oprava střechy stodoly na stavební parcele č /006/1111a/452/ LIPRA a.s. Modernizace stájí chovu prasat /006/1111a/452/ Zemědělská a.s. Výšina Rekonstrukce střediska Střítež /006/1111a/452/ BERNARD LAINKA Modernizace ustájení skotu /006/1111a/452/ Kalenská zemědělská a.s Dostavba zemědělské farmy pro chov dojnic v Horní Kalné /006/1111a/452/ A - TAURUS s.r.o. Novostavba teletníku /006/1111a/452/ MILOŠ ŠVEC Rekonstrukce dojírny /006/1111a/452/ MILOŠ ŠVEC Rekonstrukce stáje pro koně /006/1111a/452/ Ivana Čílová Přístřešek pro zimní ustájení ovcí /006/1111a/452/ Zemědělské družstvo Bašnice Měření nádoje a identifikace v dojírně 2x /006/1111a/452/ FARMA BROCNÁ s.r.o. SENÁŽNÍ ŽLAB HRAŠTICE /006/1111a/452/ Ladislav Fof REKONSTRUKCE SENÍKU A STÁJE NA VŘESNÍKU /006/1111a/452/ Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. Výstavba haly č.5 pro chov nosnic /006/1111a/452/ MAVE Jičín, a. s. REKONSTRUKCE HAL VÝKRMU PRASAT /006/1111a/452/ Jaroslav Erban Rekonstrukce technologií na porodně prasat - Starý Ples /006/1111a/452/ Kamil Kocúr Zateplení objektu - stáje, skladu krmiv /006/1111a/452/ ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. Farma pro chov skotu České Meziříčí /27

16 /006/1111a/452/ ZEA Rychnovsko a.s. Modernizace výkrmu prasat /006/1111a/452/ R Ý C H O L K A s. r. o. Modernizace stájí pro skot a stavba jímky na kejdu /006/1111a/452/ Horal, akciová společnost, Hláska Modernizace objektů živočišné výroby /006/1111a/452/ Družstvo producentů vepřového masa v Suché Vepřový žír Suchá /006/1111a/452/ ZDOBNICE a.s. Sklad drcených krmiv Rybná nad Zdobnicí /006/1111a/452/ SMETANA EKO, s. r. o. Stáj pro zimní ustájení skotu BTPM Čermná nad Orlicí /006/1111a/452/ AGROMER s.r.o. Rekonstrukce stájí skotu /006/1111a/452/ FARMA KOUT, v.o.s. Technologie /006/1111a/452/ Oldřich Bělina Rekonstrukce stáje pro chov skotu /006/1111a/452/ Zemědělské družstvo Všestary Přestavba mléčnice a dojírna /006/1111a/452/ Družstvo vlastníků Police nad Metují SKLAD PÍCE 7000 m3 - Stavební a technologické úpravy /006/1111a/452/ DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. Rekonstrukce a modernizace chovu drůbeže Semechnice /006/1111a/452/ Volanická zemědělská, a.s. Výstavba dvou silážních žlabů a jímky /006/1111a/452/ AGRO BYSTŘICE a.s. Výstavba polního hnojiště /006/1111a/452/ Aleš Pícha Stáj Přepychy /006/1111a/452/ PETR KALHOUS Žádost o dotaci na nákup a modernizaci technologie na výkrm kuřat - brojlerů /006/1111a/452/ AGRO SLATINY a.s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/452/ Jan Bošina Udržovací práce a stavební úpravy na kravíně /006/1111a/452/ FARMA KOUT, v.o.s. Opláštění seníku /006/1111a/452/ Jaroslav Prouza Rozšíření a modernizace odchovny jatečného skotu /006/1111a/452/ ZEM, a.s. Modernizace dojírny na farmě Nepolisy /006/1111a/452/ DORO spol. s r.o. Rokytnice v Orl.horách Rokytnice v Orlických horách - Areál chovu skotu /006/1111a/452/ Jiří Kořínek Rekonstrukce haly na výkrm krůt /006/1111a/452/ David Smetana Zpevněná plocha na skladování objemných krmiv /006/1111a/452/ Vladimír Vacek Stáj Pěkov /006/1111a/452/ Červený dvůr, s.r.o. Výstavba pastevního areálu /006/1111a/452/ VOSPOL, spol. s r. o. Rekonstrukce rozmnožovacího chovu nosnic /006/1111a/453/ Milan Víšek Výměna technologie - dojení tandem 2x2 za dojícího robota /006/1111a/453/ MORAS akciová společnost Výstavba dvou hal pro výkrm brojlerů ve středisku Slepotice /27

17 /006/1111a/453/ AGRONEA a.s. Polička Pomezí - stáj pro odchov telat /006/1111a/453/ Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Úpravy stájí pro výkrm prasat /006/1111a/453/ Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Speciální senážní žlab /006/1111a/453/ AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. Stáj pro chov dojnic /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo Květná Modernizace sřediska chovu skotu Květná /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Luže, a.s. Odchovna plemenných prasat Radim /006/1111a/453/ Pavel Sotona Rekonstrukce dojírny /006/1111a/453/ ZEMOS KŘENOV s.r.o. Rekonstrukce hal výkrmu - Dlouhá Loučka /006/1111a/453/ MACH DRŮBEŽ a.s. MODERNIZACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ODCHOVECH A CHOVECH NOSNIC /006/1111a/453/ Drůbežárny Osík, a. s. Stavební úpravy a výměna technologií pro drůbež - 2. etapa /006/1111a/453/ Jaroslav Čada Stáj pro krávy /006/1111a/453/ Zemědělské obchodní družstvo Opatovec Stavební úpravy stájí /006/1111a/453/ Zemědělské obchodní družstvo Opatovec Nádrž na kejdu /006/1111a/453/ Agro družstvo Sebranice Stavební úpravy kravína K3 na porodnu a přístavba přístřešku pro boudy pro telata /006/1111a/453/ VIKA Kameničná a.s. Úprava farmy pro chov dojnic /006/1111a/453/ Zderaz, zemědělské družstvo Nástavba střechy senážního žlabu v Hněvěticích /006/1111a/453/ Líšnická a.s. Modernizace objektu ŽV - farma dojnic LÍŠNICE /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín Změna stavby výkrmny prasat /006/1111a/453/ Milan Svoboda Úprava stáje na teletník Milan Svoboda /006/1111a/453/ AG Skořenice, akciová společnost Speciální senážní žlab /006/1111a/453/ Josef Hruštinec Modernizace rodinné mléčné farmy Kvasín /006/1111a/453/ Jaroslav Jůva Zastřešené hnojiště v Chotěšinách /006/1111a/453/ ZEMOS Orlické Podhůří a.s. Výstavba senážního žlabu /006/1111a/453/ Pavel Kýr Technologické vybavení pro třídění, chlazení a skladování bio vajec /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Vítějeves a.s. Stavební úpravy reprodukční stáje /006/1111a/453/ Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Silážní žlab Hanácká zemědělská společnost a.s /006/1111a/453/ Pavel Frýda Výměna technologie v hale pro výkrm brojlerů /006/1111a/453/ Letohradská zemědělská společnost a.s. Stavební úpravy a technologie dojírny, farma Lukavice /006/1111a/453/ Josef Podzimek Rekonstrukce kravínu v Králíkách /27

18 /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Skladovací plocha krmiv pro skot a BPS Ostřetín /006/1111a/453/ ZEMOS Orlické Podhůří a.s. Modernizace systému vyhrnování kejdy včetně stavebních úprav /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo Trstěnice Odchovna mladého skotu - Karle /006/1111a/453/ MILZA zemědělské družstvo REKONSTRUKCE STÁJE PRO DOJNICE /006/1111a/453/ Jiří Kněžour Rekonstrukce výceúčelového hospodářského objektu /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Budišov Rekonstrukce střediska Hodov /006/1111a/563/ Volší s.r.o. Modernizace ekofarmy Volší s.r.o /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Dušejov, družstvo Stavební úpravy a přístavba stáje dojnic Dušejov /006/1111a/563/ Jaromír Křivánek Kryté hnojiště /006/1111a/563/ AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani Silážní žlab Obrataň /006/1111a/563/ Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov Farma pro výkrm prasat /006/1111a/563/ Rybářství Velké Meziříčí, a.s. Modernizace třídění kuřat /006/1111a/563/ ZEOBS, spol. s r.o. Modernizace výkrmu prasat /006/1111a/563/ Agropodnik Košetice, a.s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/563/ Jaromír Vondrů MODERNIZACE SKLADOVACÍCH PROSTOR NA RODINNÉ FARMĚ /006/1111a/563/ ZD Police, družstvo Hnojiště a jímka - Kostníky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo Hnojiště a nadzemní jímka TŘEBELOVICE /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo Rekonstrukce hnojiště MLADOŇOVICE /006/1111a/563/ Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně Stavební úpravy stávající stáje K96 na výkrm býků /006/1111a/563/ Zdeněk Matějů Stavební úpravy stáje /006/1111a/563/ Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o. Rekonstrukce kravína na stáj pro jalovice a výstavba hnojiště /006/1111a/563/ Miloš Joch Rekonstrukce stáje výkrmu prasat /006/1111a/563/ SULPO, s.r.o. Rekonstrukce OMD a novostavba hnojiště /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo Výstavba stáje pro jalovice a úprava teletníku /006/1111a/563/ PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. Silážní žlab a sklad kejdy PROAGRO /006/1111a/563/ OSIVA a.s. Farma dojnic Pohled /006/1111a/563/ SELMA a.s. Odchovna prasniček, dochov selat /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Sedlejov Hnojiště a jímka - Nevcehle /27

19 /006/1111a/563/ Společnost Bohuňov, a.s. Přístavba stáje pro dojnice a telata /006/1111a/563/ Zemědělské obchodní družstvo Hořice Silážní a senážní žlab 2 x 1500 m3 + jímka 185 m3 Hořice /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Podlesí" Dostavba střediska ŽV Červená Lhota /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Novostavba silážního žlabu /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Dostavba zemědělského areálu pro ŽV /006/1111a/563/ AGRO Posázaví, a.s. Zemní skladovací jímka Vadín /006/1111a/563/ A G R O Hybrálec, s.r.o. Výměna technologie ve stáji pro prasnice - farma Smrčná /006/1111a/563/ Agro Záblatí, a.s. Výstavba hlavní skladovací jímky na kontaminované vody /006/1111a/563/ Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách Stavební úpravy senážního žlabu VKV Stojčín /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Sněžné Brouzdaliště Sněžné Přihaněč a předehřev vody Daňkovice /006/1111a/563/ DS AGROS, a.s. Dostavba stájí chovu skotu I /006/1111a/563/ DS AGROS, a.s. Dostavba stájí chovu skotu II /006/1111a/563/ Stanislava Dvořáková Rekonstrukce střechy zemědělské budovy /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Velká Losenice Výstavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Silážní žlab Horní Krupá /006/1111a/563/ AGRA Ždánice, a.s. Výstavba stáje pro dojnice Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem /006/1111a/563/ SPV spol. s r.o. Pelhřimov Modernizace chovu prasat /006/1111a/563/ AGROCHEMA, družstvo Modernizace skladovací jímky Studenec /006/1111a/563/ AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. Hnojiště Útěchovice /006/1111a/563/ Jaroslav Páral Stavební úpravy vepřína na stáj pro masný skot a garáž /006/1111a/563/ FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o. Rekonstrukce seníků Jihlávka a Panské Dubenky /006/1111a/563/ AGRO družstvo vlastníků Puklice Středisko pro chov prasat ve Střížově - novostavba /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Brtnice Modernizace dojírny /006/1111a/563/ Josef Sklenář Modernizace stáje pro bio chov prasat /006/1111a/563/ ZVOZD "Horácko", družstvo Modernizace výkrmu prasat a jímka na kejdu /006/1111a/563/ ZVOZD "Horácko", družstvo Stavební úpravy dochovu selat kg /006/1111a/563/ Zemědělské obchodní družstvo Vilémov Produkční stáj Uhelná Příbram /006/1111a/563/ ZERAS a.s. Stavební úpravy hnojiště a dostavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Rekonstrukce silážních a senážních žlabů /27

20 /006/1111a/563/ Jiří Musil Oprava kolny - využití stáj pro ovce /006/1111a/563/ Liber, družstvo vlastníků Silážní žlab a jímka /006/1111a/563/ ZP Ostrov,a.s. Silážní žlab 2980 m3 s jímkou a modernizace roštů /006/1111a/563/ AGROS Vysočina, a.s. Stavební úpravy a přestavba stáje /006/1111a/563/ František Bláha Stavební úpravy hnojiště, k. ú. Řemenov /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. "Silážní žlab Blízkov" /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Rekonstrukce silážního žlabu Černá /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Hnojiště NUCLEUS Černá /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. " Hnojiště VKK Blízkov I " /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Hnojiště VKK Blízkov II /006/1111a/563/ Josef Tesař Vybudování pastevního areálu pro chov koní /006/1111a/563/ LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o. Rekonstrukce hal pro nosnice a kuřice /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Okrouhlička Silážní žlab Okrouhlička m /006/1111a/563/ ZEOS-L, s.r.o. Silážní žlab ZEOS-L, s.r.o /006/1111a/563/ Eduard Kadrnka Výkrmna prasat Mikálka /006/1111a/563/ AGROFARM, a.s. Rekonstrukce stájí pro prasata /006/1111a/563/ Josef Sklenář Prodloužení a zastřešení silážních žlabů /006/1111a/563/ Jan Škaryd Rekonstrukce farmy skotu Střížov /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Křižanovsko" Novostavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Křižanovsko" Farma pro chov dojnic KŘIŽANOV /006/1111a/563/ JHYB s.r.o. Rekonstrukce stájí pro chov prasat společnosti JHYB s.r.o /006/1111a/563/ /006/1111a/563/ Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Herálec jímka III Herálec jímka I /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Jalovice Pavlínov /006/1111a/563/ Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Herálec jímka II /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Silážní žlab Rokytno /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě Novostavba silážního žlabu ZD Nové Město na Moravě /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě Chlazení mléka - VKK Slavkovice /27

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 11. listopadu 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 21. března 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Eva Neudörflová, kontakt: Ing. Eva Neudörflová,

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Předem si Vás dovoluji pozdravit a poděkovat za zájem o spolupráci s naší firmou REUS group, s.r.o. a o předložení naší technické specifikace a cenové nabídky. Něco o společnosti

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšová kvality ovzduší a omezová

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 8.listopadu 2007 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Číslo Fiche Název Fiche 3 Rozvoj zemědělského podnikání Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Regionu Poodří, o. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Chceme být dobří v Poodří Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Spolupráce Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV. nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV. nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů PŘEHLED PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ LEADER 2014-2020 oblast realizovaných projektů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 9

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 9 1.Vězeňská služba České republiky - PP 64341 Objekt podzemních parkovacích stání bez čp/če v ulici Ve Lhotce, Praha 4 - Kamýk, bez pozemků 9 816 tis. Kč Nabyvatel: Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA, Růženínská

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Sdružení SPLAV,o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Modernizace zemědělské výroby na území MAS Sdružení SPLAV. Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz strana 1. D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby věcí

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Číslo Fiche Název Fiche 8 Investice do zemědělských podniků Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

REFERENCE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

REFERENCE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost EUROGRANT působí na území celé České republiky od roku 1999. Poskytováním služeb v oboru odborného dotačního, finančního poradenství se zabývá od druhé poloviny

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 3.července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Od roboty k práci Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

AKREDITOVANÉ OBJEKTY PRO CHOV POKUSNÝCH ZVÍŘAT

AKREDITOVANÉ OBJEKTY PRO CHOV POKUSNÝCH ZVÍŘAT AKREDITOVANÉ OBJEKTY PRO CHOV POKUSNÝCH ZVÍŘAT 2013 VÚŽV, V.V.I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. je rezortní vědeckou institucí, řízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. Od svého založení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Příloha k účetním výkazům

Příloha k účetním výkazům AGRA Deštná, a.s., 378 25 Deštná 311, okr. Jindřichův Hradec Příloha k účetním výkazům v plném rozsahu k 31. 12. 2013 Rok měsíc IČ 2013 12 25172735 I. Obecné údaje Název obchodní jméno: AGRA Deštná, a.s.

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

1992 Rekonstrukce klauzury kláštera Vyšší Brod církev Rekonstrukce věže Stráž n/n obec Novostavba chaty Štěpánovice soukromý investor

1992 Rekonstrukce klauzury kláštera Vyšší Brod církev Rekonstrukce věže Stráž n/n obec Novostavba chaty Štěpánovice soukromý investor Seznam referenčních staveb 1990 Rekonstrukce rodinného domu Praha soukromý investor Rekonstrukce fasád správní budovy Tábor mrazírny Rekonstrukce zámecké kašny Třeboň státní zámek Oprava střechy starý

Více

Seznam referenčních staveb - zateplovací systémy -

Seznam referenčních staveb - zateplovací systémy - Refer zateplené Seznam referenčních staveb - zateplovací systémy - 1994 Technologie polyuretan + vrchní krycí silikon Panelové domy spáry J. Hradec správa bytů Technologie polystyren a tenkovrstvá omítka

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 16. února 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Petra Myslíková, kontakt: Ing. Petra Myslíková,

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 Sb., ZÁKON O

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 TJ Squash Turnov název: TJ Turnov, o.s. - TJ Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Plán kontrolní činnosti

Plán kontrolní činnosti Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 157 Část A Plán kontrolní činnosti 3. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 (II) Číslo kontrolní akce: 13/02 Daňové nedoplatky spravované finančními úřady

Více

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011.

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. PF 2011 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. 1. výzva k překládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2 MAS Pobeskydí

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída 1.-5.třída chess-results Organizátor : KM ŠSZK a ŠK Zlín Ředitel turnaje : Pavel Růčka Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Město : Zlín Datum : 30.01.2013 Konečné pořadí Poř. Družstvo Part. + =

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 2.července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 21.října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.: 222

Více