ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 24.června 2009 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu Státní zemědělský intervenční fond dne schválil 740 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory ,- Kč. Pro informaci uvádíme, že na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR byly schváleny všechny Žádosti o dotaci, které prošly hodnocením přijatelnosti s kladným výsledkem (nebyl prováděn administrativní krok bodování). V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti). č. Registrační číslo žádosti Název subjektu Název projektu Kč* 1. 09/006/1111a/120/ Petr Miláček Technologie dojení včetně indviduálního managamentu dojnic - Dojící robot /006/1111a/120/ Družstvo Agrochmel Kněževes Rekonstrukce kravína K /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Čechtice, okres Benešov Novostavba skladovací jímky Čechtice /006/1111a/120/ Vladislava Kroftová Přestavba stáje pro hospodářská zvířata a přístavba skladu sena /006/1111a/120/ Petr Buzický Zimoviště Těchařovice /006/1111a/120/ Jan Zeman Výstavba nové odchovny kůzlat /006/1111a/120/ Zemědělské obchodní družstvo Potěhy Oprava pevných polních hnojišť v ZOD Potěhy /006/1111a/120/ Jaroslav Poživil Modernizace provozních kapacit výkrmu vepřů /006/1111a/120/ Markéta Wimmerová Rekonstrukce stájí /006/1111a/120/ Lukáš Turek Vybudování ustájení pro koně /006/1111a/120/ ZES Křivsoudov s.r.o. Výstavba jímky na skladování kejdy v ZES Křivsoudov /27

2 12. 09/006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Luštěnice Stavební úpravy dojírny farma Luštěnice /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo v Pňovicích Stavební úpravy dojírny Pňovice /006/1111a/120/ Stáj POĎOUSY s.r.o. Přestavba kravína na stáj pro koně /006/1111a/120/ Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. Modernizace stájí pro odchov telat Janov /006/1111a/120/ Neveklov a.s. Rekonstrukce stáje s přístavbou dojírny a jímek /006/1111a/120/ Montamilk, s. r. o Obnova stáje pro mladý dobytek /006/1111a/120/ Milan Krubner Zimní ustájení ovcí /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce technologie - hala č.9 zadní sekce stř. Housina /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce technologie - hala č.6 zadní sekce stř. Housina /006/1111a/120/ ZAS Bečváry a.s. Úpravy stáje pro dojnice /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce skladu TV výkrm II - stř. Housina /006/1111a/120/ Dvůr Kostomlaty spol. s r.o. Stavba přístřešku stáje pro mladý dobytek /006/1111a/120/ Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně Rekonstrukce senážního žlabu a stáje pro skot /006/1111a/120/ Jiří Jankásek Rekontrukce skladu na skladování sena a slámy /006/1111a/120/ JK agro s.r.o. Modernizace chovu prasat /006/1111a/120/ Zemědělská společnost Sloveč, a.s. Nadzemní nádrž na kejdu KKL 34-8R 5004 m /006/1111a/120/ Petra Charvátová Výstavba haly na skladování sena a slámy /006/1111a/120/ ZAS Úžice, a.s. Stavební úpravy OMD a novostavba hlavní skladovací jímky /006/1111a/120/ ZAS Úžice, a.s. Novostavba hnojiště s jímkou /006/1111a/120/ Petr Farář Výkrmna býků pro 30 ks /006/1111a/120/ AGRO Dolní Kralovice s.r.o. SO 03 - Odchovna mladého dobytka /006/1111a/120/ ŽIVA, a.s. Modernizace stájí pro chov prasat /006/1111a/120/ ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Teletník a hlavní skladovací hnojiště /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice-mezno /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Porodna a březí prasnice - Božkovice /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice - Božkovice /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice - Nová Ves /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Nosnice - Mydlářka I /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Nosnice - Mydlářka II /27

3 41. 09/006/1111a/120/ Rolnická společnost, a. s. Rekonstrukce silážních žlabů včetně záchytné jímky /006/1111a/120/ PROMA - družstvo Rekonstrukce hal č. 7, 10, 13 - odchovny selat /006/1111a/120/ PROMA - družstvo Rekonstrukce hal č. 8 a 9 - porodny prasnic /006/1111a/120/ ZEA Světice, a.s. Novostavba demontovatelného hnojiště a jímky /006/1111a/120/ OVUS - podnik živočišné výroby, spol. s r.o. Modernizace technologie chovu nosnic /006/1111a/120/ ZD Trhový Štěpánov a.s. Stavební a technologické úpravy stájí pro dojnice /006/1111a/120/ ZDV Krchleby, a.s. Silážní žlaby Krchleby s hlavní skladovací jímkou /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Nečín Rekonstrukce silážního žlabu Drevníky /006/1111a/120/ Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Stáj pro dojnice, skladovací a přečerpávací jímka /006/1111a/120/ Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Dojírna /006/1111a/120/ Radek Cihlář Stavební úpravy stáje pro dobytek, výstavba jímky /006/1111a/120/ AGROPRIM - zemědělská výroba, s.r.o. Výstavba jímky /006/1111a/120/ Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Stavební úpravy a technologická rekonstrukce stáje pro prasata /006/1111a/120/ VPR a.s. Modernizace farmy prasnic Smečno /006/1111a/120/ PIAS Suchdol, a.s. Rekonstrukce stáje pro teleta /006/1111a/120/ Irena Pešoutová Chov hospodářských zvířat na biofarmě Želichov /006/1111a/120/ Linda Vondráčková Výstavba hal pro uskladnění sena a slámy /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo vlastníků Veselka Modernizace stáje K 200 na odchovnu mladého dobytka Soušice /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Doplnění technologie krmení výkrmu prasat o dávkování vlhkého kukuřičného zrna /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce haly K pro odchov prasniček /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo "Vysočina" Modernizace stávajícího areálu chovu skotu Klucké Chvalovice /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce haly 3 odchovu kuřic /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce zděné haly chovu nosnic /006/1111a/120/ AGRONA,spol. s r.o. Novostavba hnojiště s jímkou /006/1111a/120/ Zemědělská Cítov a.s. Drůbežárna Cítov, výměna technologie chovu nosnic a stavební úpravy - Hala I /006/1111a/120/ Zemědělská Cítov a.s. Drůbežárna Cítov, výměna technologie chovu nosnic a stavební úpravy - Hala II /006/1111a/120/ Zemědělské obchodní družstvo Úmonín Přestavba odchovny prasniček v Chrástu /006/1111a/120/ Družstvo vlastníků AGRO, družstvo Stáj pro jalovice Malinová /006/1111a/120/ Zemědělská Klučenice a.s. Dostavba areálu VKK Klučenice - výstavba silážních žlabů a výměna technologie chlazení mléka /27

4 70. 09/006/1111a/120/ ZS Přestavlky a.s. Modernizace stáje pro skot /006/1111a/120/ Marcela Matušková Farma Dražka - výstavba stáje pro koně /006/1111a/120/ Petr Čapek Oprava střechy hospodářské budovy /006/1111a/120/ PAVEL ZÁMOSTNÝ Rekonstrukce skladu sena a slámy /006/1111a/120/ Družstvo vlastníků Krchleby Stavební úpravy dojírny v Krchlebích /006/1111a/120/ TYRES KNĚŽMOST a.s. Stavební úpravy stáje na porodnu dojnic s vestavbou dojírny a přístavbou krmiště- Kněžmost /006/1111a/120/ Jan Pazdera Farma Bojov /006/1111a/120/ Farma Chotětice s.r.o. Rekonstrukce stájí pro chov koní /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Sádek Rekonstrukce stávající skladovací jímky na kejdu /006/1111a/120/ Stáj Bělokozly v.o.s. Rodinná farma pro chov koní SO Stodola /006/1111a/120/ AGRO DRUŽSTVO Načeradec Silážní žlab /006/1111a/120/ František Hrubý Rekonstrukce skladu /006/1111a/120/ Hořanská a.s. Rekonstrukce skladu sena Tatce /006/1111a/120/ Petr Půlpán Zkvalitnění a modernizace způsobu ustájení koní /006/1111a/120/ Alexandra Schoesetters Rekonstrukce stáje pro koně a skladu /006/1111a/231/ Lenka Bártlová Stavební úpravy stáje /006/1111a/231/ Jan Vejčík Novostavba zimoviště ovcí - Dlouhá Stropnice /006/1111a/231/ Andrea Samohejlová Pořízení fixační klece a krmného stolu s fixací pro bezrohý skot /006/1111a/231/ Vladimír Hanžl Rekonstrukce kravína /006/1111a/231/ Radek Dubový Pastevní areál pro ovce /006/1111a/231/ Ondřej Brož Zemědělská usedlost u "Dvořáčků" - rekonstrukce stodoly skladu objemných krmiv /006/1111a/231/ KRISTINA ICHOVÁ Horní Vltavice - stavební úpravy ovčína /006/1111a/231/ Agro Čejetice s.r.o. Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat MLADĚJOVICE /006/1111a/231/ ZP Hospříz, a.s. Silážní žlab a jímka Hospříz /006/1111a/231/ Jiří Švarc Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Martina Kolářová Pořízení technologie ustájení koní /006/1111a/231/ DMP spol. s r.o. Polní hnojiště /006/1111a/231/ Statek Červený Dvůr, společnost s ručením omezeným Modernizace farmy Červený Dvůr /27

5 98. 09/006/1111a/231/ Eduard Kraml Pastevní areál - Farma Kraml /006/1111a/231/ FARMA MILNÁ, s.r.o. Pastevní areál Všímary /006/1111a/231/ ALEŠ KARAS Pastevní areál - farma Zátoň /006/1111a/231/ Jiří Brautferger PASTEVNÍ AREÁL - FARMA LIPKA /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Dolní Hořice Farma pro dojnice /006/1111a/231/ Antonín Cais Pastevní areál Cais /006/1111a/231/ AGRA Deštná, a.s. Výstavba hnojiště a modernizace dojírny /006/1111a/231/ Jan Váša Rekonstrukce skladu objemných krmiv /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Zpevněné plochy pro skladování senáže /006/1111a/231/ Miroslav Kluzák Zastřešení senážního žlabu /006/1111a/231/ David Winkler Rekonstrukce kravín - Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí /006/1111a/231/ Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o. Vybudování pastevního areálu s naháněcí uličkou /006/1111a/231/ Přírodní park Česká Kanada s.r.o. Novostavba zemědělské stavby SO2 v k.ú. Rajchéřov /006/1111a/231/ Jan Janoušek Stavební úpravy stáje a skladu sena /006/1111a/231/ Agro Sedlice, a.s. Modernizace výrobního střediska Agro Sedlice /006/1111a/231/ Michal Doležal Stavební úpravy kravína /006/1111a/231/ JIŘÍ MAYER Rekonstrukce zemědělské budovy na stáj pro koně /006/1111a/231/ Jan Šťovíček Výměna technologií ve stájích pro prasata - farma Pelejovice /006/1111a/231/ Jan Šťovíček Stavební úpravy skladu krmiv Dvůr Němčice /006/1111a/231/ JIŘÍ PODOLÁK Rekonstrukce podlah sklad sena Kojákovice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Libín Libín - stáj pro 149 dojnic /006/1111a/231/ ZEMĚDĚLSTVÍ - výroba a obchod, s.r.o. Pastevní areál -Salaš /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Chyšky Výstavba farmy pro dojný skot /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo RADELO Výstavba jímky a rekonstrukce stáje dojnic /006/1111a/231/ Josef Makovec Projekt farma Makovec - výměna střešní krytiny u budov pro skladování krmiv a steliva /006/1111a/231/ FARMA MILNÁ, s.r.o. Dostavba areálu farmy Milná a farmy Muckov /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Kunžak Zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka v areálu ZD, vč. přístavby stávajícího hnojiště /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Ločenice Rekonstrukce kravína na zimoviště masného skotu /27

6 /006/1111a/231/ Ladislav Hošna Úprava stáje pro dojnice a úprava ustájení /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Ratiboř Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Ludmila Jindrová Stavební a technologické úpravy stáje pro dojnice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Rodvínov Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Jiří Kovář Sklad sena "U Štroba" /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Přeštěnice Přestavba ocelokolny na reprodukční stáj pro dojnice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Lnáře Modernizace farmy Hajany /006/1111a/231/ AGRA Zvíkov spol. s r.o. Rekonstrukce teletníku na porodnu krav /006/1111a/231/ Podnik živočišné výroby, a.s. Rekonstrukce hal pro chov nosnic na st. p. č. 215, /006/1111a/231/ Podnik živočišné výroby, a.s. Rekonstrukce hal pro chov nosnic na st.p.č. 220, /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Strmilov Modernizace farmy Strmilov /006/1111a/231/ PAVEL VOKÁL Farma Hliniště - Stavební úpravy kravína a přístavba zimoviště /006/1111a/231/ Lubomír Pichler Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Zemědělské a obchodní družstvo Kluky Modernizace mléčné farmy /006/1111a/231/ CIZ - AGRO, a.s. Rekonstrukce výkrmny prasat /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Rekonstrukce zimoviště skotu /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Rekonstrukce ovčína a hrazení pevných výběhů /006/1111a/231/ AGROWALD s.r.o. Rekonstrukce pastevních areálů a jímek /006/1111a/231/ FARIM, s.r.o. Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo " Šumava" Zdíkov Modernizace farmy Zdíkovec a Putkov /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Oseva Žďár Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Mojné Rekonstrukce autotandemové dojírny AGROMILK ATDMmi 2x /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Pojbuky Kravín Rodná /006/1111a/231/ Farma u lesa a.s. Výstavba zimoviště pro koně a rekonstrukce skladu krmiv /006/1111a/231/ JIŘÍ SUŠILA Stavební a technologické úpravy stáje pro chov koní /006/1111a/231/ Růžena Skamenová Rekonstrukce budovy a nákup technologie pro odchov nosnic /006/1111a/231/ R.A.B. spol. s r. o. Výstavba a vystrojení zásobní jímky na kejdu /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Pluhův Žďár Silážní žlab s jímkou /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Branice Rekonstrukce dojírny na farmě Branice /27

7 /006/1111a/231/ BEMAGRO, a.s. Výstavba jímky /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Pořízení 2 ks mobilních bud pro telata /006/1111a/231/ AGROCON Kájov s.r.o. Rekonstrukce kravína na stáj pro jalovice a býky /006/1111a/231/ Mavela a.s. Dynín Modernizace haly nosnic /006/1111a/231/ JINOS - AGRO společnost s ručením omezeným Modernizace stáje výkrmu býků /006/1111a/231/ Jiří Kotrba Rekonstrukce skladu krmiv a steliv /006/1111a/231/ BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Rekonstrukce haly č.4 pro chov nosnic /006/1111a/231/ BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Rekonstrukce haly č3. pro chov nosnic /006/1111a/231/ Jaroslav Kohout Rekonstrukce stájí /006/1111a/231/ Martínkov, družstvo Modernizace chovu prasat /006/1111a/231/ Josef Ouředník Zimoviště skotu na č.k.4, katastrální území Radešov u Čestic /006/1111a/231/ Luděk Jáchim Stavební a technologické úpravy stáje a dojírny- Krejnice /006/1111a/231/ Družstvo AGRA Březnice u Bechyně Změna v technologii ustájení dojnic /006/1111a/231/ Zemědělská společnost Dubné a. s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Iva Chmelová Novostavba stáje pro koně a jímky /006/1111a/231/ Václav Kofroň Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Vacov Stavební úpravy a přístavba kravína - farma Miřetice /006/1111a/231/ Vojtěch Zeman Stavební úpravy hospodářských budov /006/1111a/231/ Václav Míka Modernizace stáje pro skot /006/1111a/231/ Jaroslav Auský Rekonstrukce stáje dojnic Mláka /006/1111a/231/ Stanislav Zídek Stavební a technologické úpravy zimoviště skotu /006/1111a/231/ Bergmüller, s.r.o. Přístavba stáje a obnova krmiště pastevního areálu pro chov skotu - Michnice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Borovany Modernizace stájí pro výkrm býků a odchov telat /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Přešťovice Stavební úpravy a přístavba OMD - farma Přešťovice /006/1111a/231/ Magdalena Červenková Modernizace farmy Koloměřice /006/1111a/231/ Michal Bárta Rekonstrukce seníku a ustájení ovcí /006/1111a/231/ Viktor Kiričenko Vybudování pastevního areálu /006/1111a/231/ Výrobně obchodní družstvo Lidmovice Modernizace stájí pro dojnice a dojírny - farma Lidmovice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Předslavice Stavební a technologické úpravy farmy Litochovice /27

8 /006/1111a/231/ Pavel Hronek Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Lada Bártů Stáj a stodola /006/1111a/231/ KOOPRODUKT a.s. Stavební úpravy porodny prasnic - přestavba na teletník a přístavba krmiště /006/1111a/231/ František Novotný Rekonstrukce skladu na objemná krmiva /006/1111a/231/ Pošumaví, a.s. Modernizace mléčné farmy Střelské Hoštice POŠUMAVÍ a.s /006/1111a/231/ VYSOČINA DOLNÍ HRACHOVICE, spol. s r.o. Teletník Dolní Hrachovice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Třebonín Silážní a senážní žlab /006/1111a/231/ Antonín Kroužek Výměna technologie krmení pro prasnice a selata /006/1111a/231/ CHANA - DW, s.r.o. Rekonstrukce skladu sena /006/1111a/231/ František Janovský Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Jan Vondrášek Seník Lštění /006/1111a/231/ Romana Marešová Výstavba pastevního areálu /006/1111a/231/ František Prokop Rekonstrukce pastevního areálu pro koně a skladu na objemná krmiva /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Milevsko Novostavba teletníku /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Třebohostice Novostavba stáje-modernizace farmy Třebohostice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Němětice Rekonstrukce haly nosnic na výkrm brojlerů - farma Němětice /006/1111a/231/ PIVKOVICE a.s. Stavební a technologické úpravy provozů živočišné výroby /006/1111a/231/ Jan Kadlec Rekonstrukce budovy /006/1111a/231/ PVDP Invest s.r.o. Modernizace zemědělského podniku /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Brloh se sídlemv Brloze Brloh - Zemědělská stavba - silážní žlab /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Novosedly Výstavba silážních žlabů a jímek - farma Novosedly /006/1111a/231/ Zemědělská farma VETO s.r.o. Rekonstrukce stávajícího hnojiště /006/1111a/231/ EKOFARM LIPNO s. r.o. Rekonstrukce pastevního areálu Dvořetín /006/1111a/231/ Jiří Netík Modernizace jímek Jarošovice /006/1111a/231/ VLASTIMIL MAZANEC Výstavba seníku /006/1111a/231/ VLADIMÍR ŠAŠEK Stavební a technologická úprava stáje a stavba přístřešku /006/1111a/232/ Jaromír Janoch Rekonstrukce stáje pro koně se skladem sena a slámy Hostíčkov- I. etapa realizace /006/1111a/232/ Gustav Pech Vybudování pastevního areálu pro skot a zřízení ustájení pro koně v Chodské Lhotě /006/1111a/232/ Pošumavské zemědělství a.s. Rekonstrukce seníků v Pocinovicích a Chodské Lhotě /27

9 /006/1111a/232/ Václav Mašát Zimoviště masných krav /006/1111a/232/ Žichlická zemědělská a. s. Ploché hnojiště /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Rekonstrukce OMD a výstavba jímky Stráž /006/1111a/232/ Příkosická zemědělská a.s. Podpora chovu skotu na středisku ŽV Mirošov /006/1111a/232/ AG - PRODUKT a.s. Rekonstrukce stájí pro mladý skot /006/1111a/232/ ZUZANA DACHOVÁ Vybudování zázemí pro chov koní- farma Kříše /006/1111a/232/ Zemědělská akciová společnost Koloveč Výstavba teletníku a hnojiště /006/1111a/232/ Bílovská zemědělská a.s. Rekonstrukce silážního žlabu a stáje pro jalovice /006/1111a/232/ Zemědělské družstvo vlastníků Manětín Stáj pro chov mladého dobytka Újezd /006/1111a/232/ Osecká zemědělská a obchodníspolečnost a.s. Novostavba seníku Kříše /006/1111a/232/ PH odbyt s.r.o. Modernizace stáje pro výkrm drůbeže Černíkov /006/1111a/232/ Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Rekonstrukce dojíren /006/1111a/232/ Lubská zemědělská, a.s. Modernizace farmy pro chov prasat /006/1111a/232/ Marek Heindl Rekonstrukce střechy stodoly - Jeníkovice /006/1111a/232/ FUFA s.r.o. Novostavba skladu sena a stavební úpravy stáje - vestavba dojírny s jímkou /006/1111a/232/ TOMÁŠ ŠKALDA Úprava střechy stáje s robotem /006/1111a/232/ DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. Chov slepic na podestýlce - hala č /006/1111a/232/ KLADRUBSKÁ a.s. Hlohovice farma dojnic /006/1111a/232/ AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stavba silážních žlabů na farmě Malý Bor /006/1111a/232/ Z a S Ošelín, spol. s r.o. Rekonstrukce farmy Ošelín /006/1111a/232/ Jaroslav Uher Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ Renata Uhrová Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa II /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VI /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa IX /006/1111a/232/ Maňovická zemědělská, a.s. Modernizace stáje pro výkrm býků farma Kozlovice /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa III /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VII /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa IV /27

10 /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa I A /006/1111a/232/ Zemědělská výroba Strolený s.r.o. Dostavba farmy Kvášňovice /006/1111a/232/ František Scheinost PASTEVNÍ AREÁL - FARMA SVOJŠE /006/1111a/232/ Soběšická EKOfarma, s.r.o. Rekonstrukce pastevního areálu Strašín /006/1111a/232/ BPS Poběžovice s.r.o. Silážní žlaby a plocha pro senážní vaky /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa I B /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa V /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VIII /006/1111a/232/ Martina Hofmanová Výstavba skladu na seno /006/1111a/232/ Václav Topol Stavební úpravy a přístavba stávající pastevní salaše /006/1111a/232/ JANA KREJČOVÁ Rekonstrukce stáje pro prasata na sklad sena /006/1111a/232/ David Bílý Modernizace haly pro odchov a výkrm krůt /006/1111a/232/ Agročas spol. s r. o. Novostavba stáje pro zaprahlé krávy - farma Ctiboř /006/1111a/232/ Zuzana Řežábková Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ FOMAS, s.r.o. Stavební úpravy stáje a přístavba kejdové koncovky - farma Starý Spálenec /006/1111a/232/ Pláňská zemědělská s.r.o. Novostavba skladu sena a slámy Pláně /006/1111a/232/ Hana Puchtová Stavby pro obhospodařování zemědělských pozemků /006/1111a/232/ Marie Ungrová Rekonstrukce hospodářských budov /006/1111a/232/ Zemědělská společnost Srbice a.s. Modernizace stáje pro dojnice /006/1111a/232/ Radovan Lyer Stavební úpravy silážního žlabu na parc.č.689/ /006/1111a/232/ Václav Dub Modernizace farmy skotu /006/1111a/232/ Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic Rekonstrukce jímek Ptenín /006/1111a/232/ VÁCLAV BÍLEK Rekonstrukce pastevního areálu a rekonstrukce zpevněných ploch pro skladování krmiv v areálu Keply /006/1111a/232/ Zemědělská společnost Čerchov, a.s. Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/232/ MIRABO a.s. Modernizace mléčné farmy Milavče /006/1111a/232/ Jan Zatloukal Oprava zemědělských objektů /006/1111a/232/ Rolnické družstvo "Úhlava" Modernizace farmy Malechov /006/1111a/232/ D-K zemědělská a.s. Modernizace hal selat - Černíkovice /006/1111a/232/ Vladimír Kollross Rekonstrukce hospodářských objektů na st.p.č. 24 v k.ú. Zahrádka u Čachrova /27

11 /006/1111a/232/ STATEK SOBĚTICE spol. s r. o. Modernizace statku Obytce /006/1111a/232/ Žďár Chudenice s.r.o. Úprava a modernizace stáje K 96 a stávajících silážních žlabů /006/1111a/232/ Úněšovský statek a.s. Rekonstrukce skladovacích jímek na kejdu /006/1111a/232/ VŠEZEP s.r.o. Stáj pro dojnice Myslív Buchar /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci Modernizace farmy Kolinec a Malonice /006/1111a/232/ Meclovská zemědělská, a.s. Rekonstrukce farmy skotu v Březí /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice Stavební úpravy a přístavba kravína Farma Nemilkov /006/1111a/232/ Druhá Poběžovická, a.s. Mutěnín - výkrm prasat /006/1111a/232/ Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o. Modernizace technologií ustájení pro chov nosnic /006/1111a/232/ KORA PS s.r.o. Farma pro chov skotu Chříč /006/1111a/232/ Lukáš Tříska Modernizace stáje pro skot /006/1111a/232/ Petr Tarantík Modernizace kravína pro ekologický chov ovcí a koz /006/1111a/232/ Pavel Moulis Technické zázemí pro chov KBTPM /006/1111a/232/ Výrobní obchodní družstvo Svatobor Rekonstrukce rybinové dojírny RDMoi 2x /006/1111a/232/ Jiří Lacina Vybavení farmy chovatelských zařízením pro skot /006/1111a/232/ INTEGRO a.s. Modernizace topení a roštů na porodnách na farmě Vítání /006/1111a/232/ INTEGRO a.s. Modernizace ustájení prasnic na farmě Vítání /006/1111a/232/ Dnešická zemědělská a.s. Farma pro chov dojnic Černotín /006/1111a/232/ Marie Hokrová Pastevní areál Slivonice /006/1111a/232/ Josef Raus Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ POZEP s.r.o. Modernizace farmy /006/1111a/232/ Jan Voráček Rekonstrukce stáje pro chov koní /006/1111a/232/ SUFOLK s.r.o. Stavební úpravy objektů na st.p.č.100,101 k.ú. Čečovice /006/1111a/232/ Holstein Dairy Farms CZ s.r.o. Stavební úpravy farmy skotu /006/1111a/232/ Václav Vacík Rekonstrukce části hospodářské budovy pro mladý skot /006/1111a/232/ Michaela Kozová Vybudování pastevního areálu pro koně /006/1111a/232/ Žilovská zemědělská a.s. Rekonstrukce OMD Tatiná /006/1111a/232/ Štěpán Bečvář Modernizace farmy Hyršov /006/1111a/341/ Jiří Skalický Stavba pro živočišnou výrobu - seník /27

12 /006/1111a/341/ Petra Vraná Vybudování pastevních areálů v kú Srní, Peklo a Stráž /006/1111a/341/ Jiří Zoglauer Vybavení farmy chovatelským zařízením /006/1111a/341/ Štefan Salva Přístřešek pro ustájení skotu (Neizolovaná hala pro ustájení zvířat) /006/1111a/341/ Farma Trojmezí a. s. Pořízení chovatelského zařízení pro skot v Trojmezí /006/1111a/341/ EURAGRI s.r.o. Pořízení chovatelského zařízení pro skot v Pěkovicích /006/1111a/341/ Farma Fojtov s.r.o. Oprava kravína /006/1111a/341/ Petr Štěpánek Přístřešek pro celoroční chov ovcí a skotu /006/1111a/341/ Zdeněk Široký Rekonstrukce objektu pro volný odchov koní /006/1111a/341/ Pavel Široký Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ Pavel Široký Vybudování pastevního areálu kú Mostec /006/1111a/341/ PG-Hazlov a.s. Úprava zemědělského objektu Polná u Hazlova /006/1111a/341/ Jan Danko Oprava hnojiště p.č. 81/2 - Farma Lobzy /006/1111a/341/ C.T.S. - SD, spol. s r.o. Rekonstrukce areálu živočišné výroby Stará Voda /006/1111a/341/ JIŘÍ KUBERNÁT Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ MAVEX Cheb, spol. s r.o. Nákup voliérové technologie pro chov nosnic na halu č.1 a 2 v Plesné /006/1111a/341/ STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. Rekonstrukce dojírny a jímek /006/1111a/341/ MAVEX Cheb, spol. s r.o. Modernizace klecové technologie chovu nosnic na obohacený klecový systém, odpovídající zákonu 208/2004 Sb. a směrnici ES 1999/74 hala č. 5 a 6 v Plesné /006/1111a/341/ Miroslav Bašta Vybudování pastevního areálu v kú Osvinov /006/1111a/341/ Pavel Palacký Vybudování pastevního areálu v kú Krásný Les /006/1111a/341/ TFARMA spol. s r.o. Oprava areálu živočišné výroby - Verušičky /006/1111a/341/ Rolnická Skalná s.r.o. Oprava senážních jam /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Seník Žlutice /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Rekonstrukce senážních žlabů Žlutice /006/1111a/341/ Evžen Ifkovich Přestavba silážního žlabu na hnojiště /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. REKONSTRUKCE STÁJE ŽLUTICE /006/1111a/341/ Vladimír Vaňousek Zimoviště skotu /006/1111a/341/ Zemědělské družstvo Novosedly Modernizace stáje pro dojnice /006/1111a/341/ AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. sr.o. Rekonstrukce dojíren /006/1111a/341/ Hospodyňka CZ s.r.o. Oprava stávajícího objektu pro potřeby skladování sena /27

13 /006/1111a/341/ HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o. Krmiště Šindelová /006/1111a/341/ Statek Hlinky s.r.o. Komplexní rekonstrukce stání pro ovce a kozy /006/1111a/341/ Eva Šimáčková Rekonstrukce a dobudování jezdeckého hospodářství /006/1111a/341/ PETR POTŮČEK Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ PETR POTŮČEK Oprava stávajícího objektu pro potřeby skladování sena /006/1111a/341/ ODEŘSKÝ STATEK a.s. Zimoviště pro masné jalovice /006/1111a/342/ Pavel Fiala Zimoviště pro masné krávy /006/1111a/342/ Petr Schneider Rekonstrukce odchovny selat - Háj u Duchcova /006/1111a/342/ Mydlářka a.s. Výkrm prasat - Soběsuky /006/1111a/342/ ZEMSPOL s.r.o. Rekonstrukce farmy Lipová /006/1111a/342/ Biopotraviny s.r.o. Dostavba farmy Horní Poustevna /006/1111a/342/ Verneřický Angus a.s. Oprava střechy, konstrukcí a vnitřní technologie Luskal 1 a Luskal 2 Levínské Petrovice /006/1111a/342/ VPR a.s. Modernizace výkrmny Podsedice - II. etapa /006/1111a/342/ ROJ - MK, s.r.o. Zimní ustájení jalovic Petrovice /006/1111a/342/ PROAGRO Nymburk a.s. Modernizace v chovech nosnic na farmách Jánská a Benešov nad Ploučnicí /006/1111a/342/ Stanislav Najmr Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/342/ ALEŠ VODIČKA Stavební úpravy stájí K 96 pro výkrm býků /006/1111a/342/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Seník Lestkov /006/1111a/342/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. REKONSTRUKCE SENÁŽNÍCH ŽLABŮ LESTKOV /006/1111a/342/ Václav Srb Výstavba stáje pro dojnice /006/1111a/342/ AGROPOS FARM s.r.o. Modernizace farmy pro masné krávy Heřmanov /006/1111a/342/ BARBORA MAREŠOVÁ Pastvina pro kozy, pozemek p.č. 278/2, katastr obce Břvany /006/1111a/342/ ASTUR Straškov, a.s. Modernizace stáje prasat Bříza /006/1111a/342/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Přístavba porodny telat Nové Kopisty /006/1111a/342/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Odchovna telat Nové Kopisty /006/1111a/342/ NATURAL AGRO s.r.o. Stavební úpravy stájí pro koně, ovce a rekonstrukce skladu krmiv /006/1111a/342/ PETR HORČÍK Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/342/ AGRI LIBOCHOVICE a.s. VKK Libochovice - stavební úpravy a výměna technologie dojírny /006/1111a/342/ JANA MEDUNOVÁ Výstavba stájí pro koně /27

14 /006/1111a/342/ Jakub Laušman Oprava stodoly /006/1111a/342/ VEJCE CZ s.r.o. Modernizace chovu nosnic - farma Černčice /006/1111a/342/ Jana Filipová Vybudování pastevního areálu v kú Křimov /006/1111a/342/ Jan Machač Stavební úpravy VKT Chřibská /006/1111a/342/ Dita Weberová Rekonstrukce a modernizace zemědělského podniku Weberovi - Vtelno /006/1111a/342/ Jaroslava Podolanová Modernizace a rekonstrukce zemědělských objektů v obci Svinčice /006/1111a/342/ Ivor Götz Zajištění zázemí pro ekologický chov ovcí /006/1111a/342/ ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. Zlepšení pohody chovaných dojnic a telat /006/1111a/342/ Jan Rajter Rekonstrukce stodoly u čp.10 v Moravěvsi /006/1111a/342/ Jiří Skalický Rekonstrukce zanedbaných zemědělských budov pro výkrm prasat a chov krav bez tržní produkce mléka /006/1111a/342/ Jan Trčálek Seník a stáj pro krávy na rodinné ekologické farmě v Domině /006/1111a/342/ AGROCOM HRUŠOVANY, spol. s r.o. Soubor staveb pro skladování chlévské mrvy a močůvky /006/1111a/451/ AGROJILM, s.r.o. Rekonstrukce a dostavba farmy skotu Jilemnice /006/1111a/451/ AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD Rekonstrukce dojírny /006/1111a/451/ VĚMA Štěpánovice a.s. Ventilace výkrmny prasat VĚMA /006/1111a/451/ FARMA Loukov s.r.o. Stáj pro dojnice Loukov /006/1111a/451/ Krakonošův ranč - hospodářské družstvo Modernizace mléčné farmy /006/1111a/451/ Martin Šourek Rekonstrukce dojírny Farma Filoun Plavy /006/1111a/451/ Maruše Nová SENÍK /006/1111a/451/ PV - Cvikov s.r.o. Česká Ves /006/1111a/451/ Farmy Frýdlant a.s. Krásný Les /006/1111a/451/ JAGRA spol. s r.o. Postřelná /006/1111a/451/ Jiří Řehořek Pastevní areál /006/1111a/451/ EASTLAND, s.r.o. Pastevní areál - farma Kozákov /006/1111a/451/ AGROCENTRUM JIZERAN a.s. Stavební úpravy kravínů SO 2.1, SO 2.2, rekonstrukce zpevněné plochy a pořízení bud pro telata /006/1111a/451/ Zemědělské obchodní družstvo Investice do staveb a technologií chovu krůt v ZOD Brniště /006/1111a/451/ Jindřiška Machačková Robotizovaná stáj Bzí /006/1111a/451/ Alena Pelcová Výstavba zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka a sklad sena /27

15 /006/1111a/451/ Agrome s.r.o. Rekonstrukce stáje Volfartice /006/1111a/451/ Biochov s.r.o. Kunratice /006/1111a/451/ ATOMVET s.r.o. Modernizace pastevního areálu farmy Horní Vítkov /006/1111a/451/ Farma Ploučnice a.s. Kravín Horní Police /006/1111a/451/ Angusland s.r.o. Starý Šidlov /006/1111a/451/ Zelená pastva s.r.o. Rekonstrukce farmy Písečná /006/1111a/451/ Limagro s.r.o. Oprava silážního žlabu /006/1111a/451/ Štěpán Brodský Rekonstrukce předvýkrmu prasat - Václavice /006/1111a/451/ Jiří Brodský Rekonstrukce výkrmu býků - Václavice /006/1111a/451/ PLOUŽNICE, spol. s r.o. Rekonstrukce pastevního areálu farmy PLOUŽNICE, spol. s r.o /006/1111a/451/ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA K.E.K. s.r.o. Rekonstrukce střechy stáje K96 - odchovna mladého dobytka a sklad sena v areálu ŽV Jeřmanice /006/1111a/451/ Miroslav Urban Rekonstrukce stáje pro chov ovcí a koz /006/1111a/451/ ANNA ONDŘEJÍKOVÁ Oprava střechy stodoly na stavební parcele č /006/1111a/452/ LIPRA a.s. Modernizace stájí chovu prasat /006/1111a/452/ Zemědělská a.s. Výšina Rekonstrukce střediska Střítež /006/1111a/452/ BERNARD LAINKA Modernizace ustájení skotu /006/1111a/452/ Kalenská zemědělská a.s Dostavba zemědělské farmy pro chov dojnic v Horní Kalné /006/1111a/452/ A - TAURUS s.r.o. Novostavba teletníku /006/1111a/452/ MILOŠ ŠVEC Rekonstrukce dojírny /006/1111a/452/ MILOŠ ŠVEC Rekonstrukce stáje pro koně /006/1111a/452/ Ivana Čílová Přístřešek pro zimní ustájení ovcí /006/1111a/452/ Zemědělské družstvo Bašnice Měření nádoje a identifikace v dojírně 2x /006/1111a/452/ FARMA BROCNÁ s.r.o. SENÁŽNÍ ŽLAB HRAŠTICE /006/1111a/452/ Ladislav Fof REKONSTRUKCE SENÍKU A STÁJE NA VŘESNÍKU /006/1111a/452/ Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. Výstavba haly č.5 pro chov nosnic /006/1111a/452/ MAVE Jičín, a. s. REKONSTRUKCE HAL VÝKRMU PRASAT /006/1111a/452/ Jaroslav Erban Rekonstrukce technologií na porodně prasat - Starý Ples /006/1111a/452/ Kamil Kocúr Zateplení objektu - stáje, skladu krmiv /006/1111a/452/ ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. Farma pro chov skotu České Meziříčí /27

16 /006/1111a/452/ ZEA Rychnovsko a.s. Modernizace výkrmu prasat /006/1111a/452/ R Ý C H O L K A s. r. o. Modernizace stájí pro skot a stavba jímky na kejdu /006/1111a/452/ Horal, akciová společnost, Hláska Modernizace objektů živočišné výroby /006/1111a/452/ Družstvo producentů vepřového masa v Suché Vepřový žír Suchá /006/1111a/452/ ZDOBNICE a.s. Sklad drcených krmiv Rybná nad Zdobnicí /006/1111a/452/ SMETANA EKO, s. r. o. Stáj pro zimní ustájení skotu BTPM Čermná nad Orlicí /006/1111a/452/ AGROMER s.r.o. Rekonstrukce stájí skotu /006/1111a/452/ FARMA KOUT, v.o.s. Technologie /006/1111a/452/ Oldřich Bělina Rekonstrukce stáje pro chov skotu /006/1111a/452/ Zemědělské družstvo Všestary Přestavba mléčnice a dojírna /006/1111a/452/ Družstvo vlastníků Police nad Metují SKLAD PÍCE 7000 m3 - Stavební a technologické úpravy /006/1111a/452/ DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. Rekonstrukce a modernizace chovu drůbeže Semechnice /006/1111a/452/ Volanická zemědělská, a.s. Výstavba dvou silážních žlabů a jímky /006/1111a/452/ AGRO BYSTŘICE a.s. Výstavba polního hnojiště /006/1111a/452/ Aleš Pícha Stáj Přepychy /006/1111a/452/ PETR KALHOUS Žádost o dotaci na nákup a modernizaci technologie na výkrm kuřat - brojlerů /006/1111a/452/ AGRO SLATINY a.s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/452/ Jan Bošina Udržovací práce a stavební úpravy na kravíně /006/1111a/452/ FARMA KOUT, v.o.s. Opláštění seníku /006/1111a/452/ Jaroslav Prouza Rozšíření a modernizace odchovny jatečného skotu /006/1111a/452/ ZEM, a.s. Modernizace dojírny na farmě Nepolisy /006/1111a/452/ DORO spol. s r.o. Rokytnice v Orl.horách Rokytnice v Orlických horách - Areál chovu skotu /006/1111a/452/ Jiří Kořínek Rekonstrukce haly na výkrm krůt /006/1111a/452/ David Smetana Zpevněná plocha na skladování objemných krmiv /006/1111a/452/ Vladimír Vacek Stáj Pěkov /006/1111a/452/ Červený dvůr, s.r.o. Výstavba pastevního areálu /006/1111a/452/ VOSPOL, spol. s r. o. Rekonstrukce rozmnožovacího chovu nosnic /006/1111a/453/ Milan Víšek Výměna technologie - dojení tandem 2x2 za dojícího robota /006/1111a/453/ MORAS akciová společnost Výstavba dvou hal pro výkrm brojlerů ve středisku Slepotice /27

17 /006/1111a/453/ AGRONEA a.s. Polička Pomezí - stáj pro odchov telat /006/1111a/453/ Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Úpravy stájí pro výkrm prasat /006/1111a/453/ Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Speciální senážní žlab /006/1111a/453/ AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. Stáj pro chov dojnic /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo Květná Modernizace sřediska chovu skotu Květná /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Luže, a.s. Odchovna plemenných prasat Radim /006/1111a/453/ Pavel Sotona Rekonstrukce dojírny /006/1111a/453/ ZEMOS KŘENOV s.r.o. Rekonstrukce hal výkrmu - Dlouhá Loučka /006/1111a/453/ MACH DRŮBEŽ a.s. MODERNIZACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ODCHOVECH A CHOVECH NOSNIC /006/1111a/453/ Drůbežárny Osík, a. s. Stavební úpravy a výměna technologií pro drůbež - 2. etapa /006/1111a/453/ Jaroslav Čada Stáj pro krávy /006/1111a/453/ Zemědělské obchodní družstvo Opatovec Stavební úpravy stájí /006/1111a/453/ Zemědělské obchodní družstvo Opatovec Nádrž na kejdu /006/1111a/453/ Agro družstvo Sebranice Stavební úpravy kravína K3 na porodnu a přístavba přístřešku pro boudy pro telata /006/1111a/453/ VIKA Kameničná a.s. Úprava farmy pro chov dojnic /006/1111a/453/ Zderaz, zemědělské družstvo Nástavba střechy senážního žlabu v Hněvěticích /006/1111a/453/ Líšnická a.s. Modernizace objektu ŽV - farma dojnic LÍŠNICE /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín Změna stavby výkrmny prasat /006/1111a/453/ Milan Svoboda Úprava stáje na teletník Milan Svoboda /006/1111a/453/ AG Skořenice, akciová společnost Speciální senážní žlab /006/1111a/453/ Josef Hruštinec Modernizace rodinné mléčné farmy Kvasín /006/1111a/453/ Jaroslav Jůva Zastřešené hnojiště v Chotěšinách /006/1111a/453/ ZEMOS Orlické Podhůří a.s. Výstavba senážního žlabu /006/1111a/453/ Pavel Kýr Technologické vybavení pro třídění, chlazení a skladování bio vajec /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Vítějeves a.s. Stavební úpravy reprodukční stáje /006/1111a/453/ Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Silážní žlab Hanácká zemědělská společnost a.s /006/1111a/453/ Pavel Frýda Výměna technologie v hale pro výkrm brojlerů /006/1111a/453/ Letohradská zemědělská společnost a.s. Stavební úpravy a technologie dojírny, farma Lukavice /006/1111a/453/ Josef Podzimek Rekonstrukce kravínu v Králíkách /27

18 /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Skladovací plocha krmiv pro skot a BPS Ostřetín /006/1111a/453/ ZEMOS Orlické Podhůří a.s. Modernizace systému vyhrnování kejdy včetně stavebních úprav /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo Trstěnice Odchovna mladého skotu - Karle /006/1111a/453/ MILZA zemědělské družstvo REKONSTRUKCE STÁJE PRO DOJNICE /006/1111a/453/ Jiří Kněžour Rekonstrukce výceúčelového hospodářského objektu /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Budišov Rekonstrukce střediska Hodov /006/1111a/563/ Volší s.r.o. Modernizace ekofarmy Volší s.r.o /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Dušejov, družstvo Stavební úpravy a přístavba stáje dojnic Dušejov /006/1111a/563/ Jaromír Křivánek Kryté hnojiště /006/1111a/563/ AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani Silážní žlab Obrataň /006/1111a/563/ Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov Farma pro výkrm prasat /006/1111a/563/ Rybářství Velké Meziříčí, a.s. Modernizace třídění kuřat /006/1111a/563/ ZEOBS, spol. s r.o. Modernizace výkrmu prasat /006/1111a/563/ Agropodnik Košetice, a.s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/563/ Jaromír Vondrů MODERNIZACE SKLADOVACÍCH PROSTOR NA RODINNÉ FARMĚ /006/1111a/563/ ZD Police, družstvo Hnojiště a jímka - Kostníky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo Hnojiště a nadzemní jímka TŘEBELOVICE /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo Rekonstrukce hnojiště MLADOŇOVICE /006/1111a/563/ Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně Stavební úpravy stávající stáje K96 na výkrm býků /006/1111a/563/ Zdeněk Matějů Stavební úpravy stáje /006/1111a/563/ Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o. Rekonstrukce kravína na stáj pro jalovice a výstavba hnojiště /006/1111a/563/ Miloš Joch Rekonstrukce stáje výkrmu prasat /006/1111a/563/ SULPO, s.r.o. Rekonstrukce OMD a novostavba hnojiště /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo Výstavba stáje pro jalovice a úprava teletníku /006/1111a/563/ PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. Silážní žlab a sklad kejdy PROAGRO /006/1111a/563/ OSIVA a.s. Farma dojnic Pohled /006/1111a/563/ SELMA a.s. Odchovna prasniček, dochov selat /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Sedlejov Hnojiště a jímka - Nevcehle /27

19 /006/1111a/563/ Společnost Bohuňov, a.s. Přístavba stáje pro dojnice a telata /006/1111a/563/ Zemědělské obchodní družstvo Hořice Silážní a senážní žlab 2 x 1500 m3 + jímka 185 m3 Hořice /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Podlesí" Dostavba střediska ŽV Červená Lhota /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Novostavba silážního žlabu /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Dostavba zemědělského areálu pro ŽV /006/1111a/563/ AGRO Posázaví, a.s. Zemní skladovací jímka Vadín /006/1111a/563/ A G R O Hybrálec, s.r.o. Výměna technologie ve stáji pro prasnice - farma Smrčná /006/1111a/563/ Agro Záblatí, a.s. Výstavba hlavní skladovací jímky na kontaminované vody /006/1111a/563/ Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách Stavební úpravy senážního žlabu VKV Stojčín /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Sněžné Brouzdaliště Sněžné Přihaněč a předehřev vody Daňkovice /006/1111a/563/ DS AGROS, a.s. Dostavba stájí chovu skotu I /006/1111a/563/ DS AGROS, a.s. Dostavba stájí chovu skotu II /006/1111a/563/ Stanislava Dvořáková Rekonstrukce střechy zemědělské budovy /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Velká Losenice Výstavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Silážní žlab Horní Krupá /006/1111a/563/ AGRA Ždánice, a.s. Výstavba stáje pro dojnice Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem /006/1111a/563/ SPV spol. s r.o. Pelhřimov Modernizace chovu prasat /006/1111a/563/ AGROCHEMA, družstvo Modernizace skladovací jímky Studenec /006/1111a/563/ AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. Hnojiště Útěchovice /006/1111a/563/ Jaroslav Páral Stavební úpravy vepřína na stáj pro masný skot a garáž /006/1111a/563/ FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o. Rekonstrukce seníků Jihlávka a Panské Dubenky /006/1111a/563/ AGRO družstvo vlastníků Puklice Středisko pro chov prasat ve Střížově - novostavba /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Brtnice Modernizace dojírny /006/1111a/563/ Josef Sklenář Modernizace stáje pro bio chov prasat /006/1111a/563/ ZVOZD "Horácko", družstvo Modernizace výkrmu prasat a jímka na kejdu /006/1111a/563/ ZVOZD "Horácko", družstvo Stavební úpravy dochovu selat kg /006/1111a/563/ Zemědělské obchodní družstvo Vilémov Produkční stáj Uhelná Příbram /006/1111a/563/ ZERAS a.s. Stavební úpravy hnojiště a dostavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Rekonstrukce silážních a senážních žlabů /27

20 /006/1111a/563/ Jiří Musil Oprava kolny - využití stáj pro ovce /006/1111a/563/ Liber, družstvo vlastníků Silážní žlab a jímka /006/1111a/563/ ZP Ostrov,a.s. Silážní žlab 2980 m3 s jímkou a modernizace roštů /006/1111a/563/ AGROS Vysočina, a.s. Stavební úpravy a přestavba stáje /006/1111a/563/ František Bláha Stavební úpravy hnojiště, k. ú. Řemenov /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. "Silážní žlab Blízkov" /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Rekonstrukce silážního žlabu Černá /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Hnojiště NUCLEUS Černá /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. " Hnojiště VKK Blízkov I " /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Hnojiště VKK Blízkov II /006/1111a/563/ Josef Tesař Vybudování pastevního areálu pro chov koní /006/1111a/563/ LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o. Rekonstrukce hal pro nosnice a kuřice /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Okrouhlička Silážní žlab Okrouhlička m /006/1111a/563/ ZEOS-L, s.r.o. Silážní žlab ZEOS-L, s.r.o /006/1111a/563/ Eduard Kadrnka Výkrmna prasat Mikálka /006/1111a/563/ AGROFARM, a.s. Rekonstrukce stájí pro prasata /006/1111a/563/ Josef Sklenář Prodloužení a zastřešení silážních žlabů /006/1111a/563/ Jan Škaryd Rekonstrukce farmy skotu Střížov /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Křižanovsko" Novostavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Křižanovsko" Farma pro chov dojnic KŘIŽANOV /006/1111a/563/ JHYB s.r.o. Rekonstrukce stájí pro chov prasat společnosti JHYB s.r.o /006/1111a/563/ /006/1111a/563/ Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Herálec jímka III Herálec jímka I /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Jalovice Pavlínov /006/1111a/563/ Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Herálec jímka II /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Silážní žlab Rokytno /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě Novostavba silážního žlabu ZD Nové Město na Moravě /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě Chlazení mléka - VKK Slavkovice /27

Adresář ekologických zemědělců

Adresář ekologických zemědělců Adresář ekologických zemědělců Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz?

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Odpověď naleznete v detailních údajích životní situace výměna řidičských průkazů zde. Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Na příslušném pracovišti

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 23. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

M,Ž Pú Ps Ivan Kiefer, Dolní Loučky 189, tel: 604 511 676 2.3.2013 JC Miletín Šmodrch MH uzle Plamen Bedřich Hak 603 495 188

M,Ž Pú Ps Ivan Kiefer, Dolní Loučky 189, tel: 604 511 676 2.3.2013 JC Miletín Šmodrch MH uzle Plamen Bedřich Hak 603 495 188 5.1.2013 TP Osek Memoriál Nelsonské katastrofy MH + D ZPV VL Šedý Václav 723 122 200 1.2.2013 ZL Napajedla Velké okrskové uzlování MH VL. Alena Škopíková, 737 508 806 2.2.2013 JC Dřevěnice Zimní soutěž

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika 2002 Adámková Lenka,

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPORUČENÝCH ŘÍDÍCÍM VÝBOREM MINISTROVI KE SCHVÁLENÍ 13.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPORUČENÝCH ŘÍDÍCÍM VÝBOREM MINISTROVI KE SCHVÁLENÍ 13. SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPORUČENÝCH ŘÍDÍCÍM VÝBOREM MINISTROVI KE SCHVÁLENÍ 13. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA..

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. 338 13 Zvíkovec 71 Česká republika 2242 Adam Miroslav K.Marxe 1685 431

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšová kvality ovzduší a omezová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor INDEX 1) Pozemní stavby (s. 2) 2) Dopravní stavby (s. 12) 3) Technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb (s. 18) 4) Geotechnika (s. 21)

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011) NÁZEV PUBLIC FUNDING PAID TO BENEFICIARY UNDER FUND TOTAL 1. výzva ROP NUTS II Jihozápad The first application call of ROP NUTS II Southwest Správa a údržba silnic Přeložka komunikace II/196 v 112 961

Více

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014 1 2085 Šigut Jakub 1980 Znojmo 00:40:58 00:00:48 2 317 Vyštejn Jiří 1981 Slaný 00:41:21 00:01:11 3 1676 Podzimek Jakub 1997 Hrádek nad Nisou 00:44:06 00:03:56 4 2340 Vacík Jiří 1989 Praha 5 00:44:57 00:04:47

Více

K odeslání ze zdrojů členství v Kč. z toho počet mezi 18 a 70 lety. z toho počet mladších 18 let. z toho počet starších 70 let

K odeslání ze zdrojů členství v Kč. z toho počet mezi 18 a 70 lety. z toho počet mladších 18 let. z toho počet starších 70 let Praha 1 AFK SLAVIA MALEŠICE 1010041 45 29 16 0 6075,00 Praha 1 Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. 1010061 59 7 52 0 7965,00 Praha 1 SK ADVOKÁT PRAHA o.s. 1010011 26 26 0 0 3510,00 Praha 10 AFK Záběhlice

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Velikost: Hodnota: 250.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 1.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2015

Velikost: Hodnota: 250.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 1.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2015 280975 Rekonstrukce, a rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení, Přístavba, nástavba Rekonstrukce a Dostavba Stadion Míru TZM Tábor Typ: Sportovně rekreační Nový charakter:sport,

Více

FLORA OLOMOUC 2013 PODZIMNÍ ETAPA 18. ročník výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků OLIMA 2013 PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2013

FLORA OLOMOUC 2013 PODZIMNÍ ETAPA 18. ročník výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků OLIMA 2013 PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2013 FLORA OLOMOUC 2013 PODZIMNÍ ETAPA 18. ročník výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků OLIMA 2013 18. ročník festivalu gastronomie a nápojů PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2013 24. ročník trhů květin,

Více

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement RED_IZO Name Street ZIP Town 600106144 Základní škola Komenského 4 679 04 Adamov 600003132 Základní umělecká škola Osvobození 11 679 04 Adamov 600136108 ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Školní 11 735 43 Albrechtice

Více

PROGRAM ENERSOL 2013

PROGRAM ENERSOL 2013 PROGRAM ENERSOL 2013 úspory energií - obnovitelné zdroje energií - snižování emisí v dopravě Program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol Tento sborník vznikl zásluhou finanční

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více