ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 24.června 2009 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu Státní zemědělský intervenční fond dne schválil 740 Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory ,- Kč. Pro informaci uvádíme, že na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR byly schváleny všechny Žádosti o dotaci, které prošly hodnocením přijatelnosti s kladným výsledkem (nebyl prováděn administrativní krok bodování). V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti). č. Registrační číslo žádosti Název subjektu Název projektu Kč* 1. 09/006/1111a/120/ Petr Miláček Technologie dojení včetně indviduálního managamentu dojnic - Dojící robot /006/1111a/120/ Družstvo Agrochmel Kněževes Rekonstrukce kravína K /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Čechtice, okres Benešov Novostavba skladovací jímky Čechtice /006/1111a/120/ Vladislava Kroftová Přestavba stáje pro hospodářská zvířata a přístavba skladu sena /006/1111a/120/ Petr Buzický Zimoviště Těchařovice /006/1111a/120/ Jan Zeman Výstavba nové odchovny kůzlat /006/1111a/120/ Zemědělské obchodní družstvo Potěhy Oprava pevných polních hnojišť v ZOD Potěhy /006/1111a/120/ Jaroslav Poživil Modernizace provozních kapacit výkrmu vepřů /006/1111a/120/ Markéta Wimmerová Rekonstrukce stájí /006/1111a/120/ Lukáš Turek Vybudování ustájení pro koně /006/1111a/120/ ZES Křivsoudov s.r.o. Výstavba jímky na skladování kejdy v ZES Křivsoudov /27

2 12. 09/006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Luštěnice Stavební úpravy dojírny farma Luštěnice /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo v Pňovicích Stavební úpravy dojírny Pňovice /006/1111a/120/ Stáj POĎOUSY s.r.o. Přestavba kravína na stáj pro koně /006/1111a/120/ Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. Modernizace stájí pro odchov telat Janov /006/1111a/120/ Neveklov a.s. Rekonstrukce stáje s přístavbou dojírny a jímek /006/1111a/120/ Montamilk, s. r. o Obnova stáje pro mladý dobytek /006/1111a/120/ Milan Krubner Zimní ustájení ovcí /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce technologie - hala č.9 zadní sekce stř. Housina /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce technologie - hala č.6 zadní sekce stř. Housina /006/1111a/120/ ZAS Bečváry a.s. Úpravy stáje pro dojnice /006/1111a/120/ AGP Beroun-Agropodnik, a.s. Rekonstrukce skladu TV výkrm II - stř. Housina /006/1111a/120/ Dvůr Kostomlaty spol. s r.o. Stavba přístřešku stáje pro mladý dobytek /006/1111a/120/ Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně Rekonstrukce senážního žlabu a stáje pro skot /006/1111a/120/ Jiří Jankásek Rekontrukce skladu na skladování sena a slámy /006/1111a/120/ JK agro s.r.o. Modernizace chovu prasat /006/1111a/120/ Zemědělská společnost Sloveč, a.s. Nadzemní nádrž na kejdu KKL 34-8R 5004 m /006/1111a/120/ Petra Charvátová Výstavba haly na skladování sena a slámy /006/1111a/120/ ZAS Úžice, a.s. Stavební úpravy OMD a novostavba hlavní skladovací jímky /006/1111a/120/ ZAS Úžice, a.s. Novostavba hnojiště s jímkou /006/1111a/120/ Petr Farář Výkrmna býků pro 30 ks /006/1111a/120/ AGRO Dolní Kralovice s.r.o. SO 03 - Odchovna mladého dobytka /006/1111a/120/ ŽIVA, a.s. Modernizace stájí pro chov prasat /006/1111a/120/ ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Teletník a hlavní skladovací hnojiště /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice-mezno /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Porodna a březí prasnice - Božkovice /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice - Božkovice /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Březí prasnice - Nová Ves /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Nosnice - Mydlářka I /006/1111a/120/ Mydlářka a.s. Nosnice - Mydlářka II /27

3 41. 09/006/1111a/120/ Rolnická společnost, a. s. Rekonstrukce silážních žlabů včetně záchytné jímky /006/1111a/120/ PROMA - družstvo Rekonstrukce hal č. 7, 10, 13 - odchovny selat /006/1111a/120/ PROMA - družstvo Rekonstrukce hal č. 8 a 9 - porodny prasnic /006/1111a/120/ ZEA Světice, a.s. Novostavba demontovatelného hnojiště a jímky /006/1111a/120/ OVUS - podnik živočišné výroby, spol. s r.o. Modernizace technologie chovu nosnic /006/1111a/120/ ZD Trhový Štěpánov a.s. Stavební a technologické úpravy stájí pro dojnice /006/1111a/120/ ZDV Krchleby, a.s. Silážní žlaby Krchleby s hlavní skladovací jímkou /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Nečín Rekonstrukce silážního žlabu Drevníky /006/1111a/120/ Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Stáj pro dojnice, skladovací a přečerpávací jímka /006/1111a/120/ Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Dojírna /006/1111a/120/ Radek Cihlář Stavební úpravy stáje pro dobytek, výstavba jímky /006/1111a/120/ AGROPRIM - zemědělská výroba, s.r.o. Výstavba jímky /006/1111a/120/ Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Stavební úpravy a technologická rekonstrukce stáje pro prasata /006/1111a/120/ VPR a.s. Modernizace farmy prasnic Smečno /006/1111a/120/ PIAS Suchdol, a.s. Rekonstrukce stáje pro teleta /006/1111a/120/ Irena Pešoutová Chov hospodářských zvířat na biofarmě Želichov /006/1111a/120/ Linda Vondráčková Výstavba hal pro uskladnění sena a slámy /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo vlastníků Veselka Modernizace stáje K 200 na odchovnu mladého dobytka Soušice /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Doplnění technologie krmení výkrmu prasat o dávkování vlhkého kukuřičného zrna /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce haly K pro odchov prasniček /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo "Vysočina" Modernizace stávajícího areálu chovu skotu Klucké Chvalovice /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce haly 3 odchovu kuřic /006/1111a/120/ Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Rekonstrukce zděné haly chovu nosnic /006/1111a/120/ AGRONA,spol. s r.o. Novostavba hnojiště s jímkou /006/1111a/120/ Zemědělská Cítov a.s. Drůbežárna Cítov, výměna technologie chovu nosnic a stavební úpravy - Hala I /006/1111a/120/ Zemědělská Cítov a.s. Drůbežárna Cítov, výměna technologie chovu nosnic a stavební úpravy - Hala II /006/1111a/120/ Zemědělské obchodní družstvo Úmonín Přestavba odchovny prasniček v Chrástu /006/1111a/120/ Družstvo vlastníků AGRO, družstvo Stáj pro jalovice Malinová /006/1111a/120/ Zemědělská Klučenice a.s. Dostavba areálu VKK Klučenice - výstavba silážních žlabů a výměna technologie chlazení mléka /27

4 70. 09/006/1111a/120/ ZS Přestavlky a.s. Modernizace stáje pro skot /006/1111a/120/ Marcela Matušková Farma Dražka - výstavba stáje pro koně /006/1111a/120/ Petr Čapek Oprava střechy hospodářské budovy /006/1111a/120/ PAVEL ZÁMOSTNÝ Rekonstrukce skladu sena a slámy /006/1111a/120/ Družstvo vlastníků Krchleby Stavební úpravy dojírny v Krchlebích /006/1111a/120/ TYRES KNĚŽMOST a.s. Stavební úpravy stáje na porodnu dojnic s vestavbou dojírny a přístavbou krmiště- Kněžmost /006/1111a/120/ Jan Pazdera Farma Bojov /006/1111a/120/ Farma Chotětice s.r.o. Rekonstrukce stájí pro chov koní /006/1111a/120/ Zemědělské družstvo Sádek Rekonstrukce stávající skladovací jímky na kejdu /006/1111a/120/ Stáj Bělokozly v.o.s. Rodinná farma pro chov koní SO Stodola /006/1111a/120/ AGRO DRUŽSTVO Načeradec Silážní žlab /006/1111a/120/ František Hrubý Rekonstrukce skladu /006/1111a/120/ Hořanská a.s. Rekonstrukce skladu sena Tatce /006/1111a/120/ Petr Půlpán Zkvalitnění a modernizace způsobu ustájení koní /006/1111a/120/ Alexandra Schoesetters Rekonstrukce stáje pro koně a skladu /006/1111a/231/ Lenka Bártlová Stavební úpravy stáje /006/1111a/231/ Jan Vejčík Novostavba zimoviště ovcí - Dlouhá Stropnice /006/1111a/231/ Andrea Samohejlová Pořízení fixační klece a krmného stolu s fixací pro bezrohý skot /006/1111a/231/ Vladimír Hanžl Rekonstrukce kravína /006/1111a/231/ Radek Dubový Pastevní areál pro ovce /006/1111a/231/ Ondřej Brož Zemědělská usedlost u "Dvořáčků" - rekonstrukce stodoly skladu objemných krmiv /006/1111a/231/ KRISTINA ICHOVÁ Horní Vltavice - stavební úpravy ovčína /006/1111a/231/ Agro Čejetice s.r.o. Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat MLADĚJOVICE /006/1111a/231/ ZP Hospříz, a.s. Silážní žlab a jímka Hospříz /006/1111a/231/ Jiří Švarc Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Martina Kolářová Pořízení technologie ustájení koní /006/1111a/231/ DMP spol. s r.o. Polní hnojiště /006/1111a/231/ Statek Červený Dvůr, společnost s ručením omezeným Modernizace farmy Červený Dvůr /27

5 98. 09/006/1111a/231/ Eduard Kraml Pastevní areál - Farma Kraml /006/1111a/231/ FARMA MILNÁ, s.r.o. Pastevní areál Všímary /006/1111a/231/ ALEŠ KARAS Pastevní areál - farma Zátoň /006/1111a/231/ Jiří Brautferger PASTEVNÍ AREÁL - FARMA LIPKA /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Dolní Hořice Farma pro dojnice /006/1111a/231/ Antonín Cais Pastevní areál Cais /006/1111a/231/ AGRA Deštná, a.s. Výstavba hnojiště a modernizace dojírny /006/1111a/231/ Jan Váša Rekonstrukce skladu objemných krmiv /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Zpevněné plochy pro skladování senáže /006/1111a/231/ Miroslav Kluzák Zastřešení senážního žlabu /006/1111a/231/ David Winkler Rekonstrukce kravín - Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí /006/1111a/231/ Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o. Vybudování pastevního areálu s naháněcí uličkou /006/1111a/231/ Přírodní park Česká Kanada s.r.o. Novostavba zemědělské stavby SO2 v k.ú. Rajchéřov /006/1111a/231/ Jan Janoušek Stavební úpravy stáje a skladu sena /006/1111a/231/ Agro Sedlice, a.s. Modernizace výrobního střediska Agro Sedlice /006/1111a/231/ Michal Doležal Stavební úpravy kravína /006/1111a/231/ JIŘÍ MAYER Rekonstrukce zemědělské budovy na stáj pro koně /006/1111a/231/ Jan Šťovíček Výměna technologií ve stájích pro prasata - farma Pelejovice /006/1111a/231/ Jan Šťovíček Stavební úpravy skladu krmiv Dvůr Němčice /006/1111a/231/ JIŘÍ PODOLÁK Rekonstrukce podlah sklad sena Kojákovice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Libín Libín - stáj pro 149 dojnic /006/1111a/231/ ZEMĚDĚLSTVÍ - výroba a obchod, s.r.o. Pastevní areál -Salaš /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Chyšky Výstavba farmy pro dojný skot /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo RADELO Výstavba jímky a rekonstrukce stáje dojnic /006/1111a/231/ Josef Makovec Projekt farma Makovec - výměna střešní krytiny u budov pro skladování krmiv a steliva /006/1111a/231/ FARMA MILNÁ, s.r.o. Dostavba areálu farmy Milná a farmy Muckov /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Kunžak Zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka v areálu ZD, vč. přístavby stávajícího hnojiště /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Ločenice Rekonstrukce kravína na zimoviště masného skotu /27

6 /006/1111a/231/ Ladislav Hošna Úprava stáje pro dojnice a úprava ustájení /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Ratiboř Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Ludmila Jindrová Stavební a technologické úpravy stáje pro dojnice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Rodvínov Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Jiří Kovář Sklad sena "U Štroba" /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Přeštěnice Přestavba ocelokolny na reprodukční stáj pro dojnice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Lnáře Modernizace farmy Hajany /006/1111a/231/ AGRA Zvíkov spol. s r.o. Rekonstrukce teletníku na porodnu krav /006/1111a/231/ Podnik živočišné výroby, a.s. Rekonstrukce hal pro chov nosnic na st. p. č. 215, /006/1111a/231/ Podnik živočišné výroby, a.s. Rekonstrukce hal pro chov nosnic na st.p.č. 220, /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Strmilov Modernizace farmy Strmilov /006/1111a/231/ PAVEL VOKÁL Farma Hliniště - Stavební úpravy kravína a přístavba zimoviště /006/1111a/231/ Lubomír Pichler Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Zemědělské a obchodní družstvo Kluky Modernizace mléčné farmy /006/1111a/231/ CIZ - AGRO, a.s. Rekonstrukce výkrmny prasat /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Rekonstrukce zimoviště skotu /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Rekonstrukce ovčína a hrazení pevných výběhů /006/1111a/231/ AGROWALD s.r.o. Rekonstrukce pastevních areálů a jímek /006/1111a/231/ FARIM, s.r.o. Technologie pro manipulaci skotu /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo " Šumava" Zdíkov Modernizace farmy Zdíkovec a Putkov /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Oseva Žďár Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Mojné Rekonstrukce autotandemové dojírny AGROMILK ATDMmi 2x /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Pojbuky Kravín Rodná /006/1111a/231/ Farma u lesa a.s. Výstavba zimoviště pro koně a rekonstrukce skladu krmiv /006/1111a/231/ JIŘÍ SUŠILA Stavební a technologické úpravy stáje pro chov koní /006/1111a/231/ Růžena Skamenová Rekonstrukce budovy a nákup technologie pro odchov nosnic /006/1111a/231/ R.A.B. spol. s r. o. Výstavba a vystrojení zásobní jímky na kejdu /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Pluhův Žďár Silážní žlab s jímkou /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Branice Rekonstrukce dojírny na farmě Branice /27

7 /006/1111a/231/ BEMAGRO, a.s. Výstavba jímky /006/1111a/231/ JAN HOUŠKA Pořízení 2 ks mobilních bud pro telata /006/1111a/231/ AGROCON Kájov s.r.o. Rekonstrukce kravína na stáj pro jalovice a býky /006/1111a/231/ Mavela a.s. Dynín Modernizace haly nosnic /006/1111a/231/ JINOS - AGRO společnost s ručením omezeným Modernizace stáje výkrmu býků /006/1111a/231/ Jiří Kotrba Rekonstrukce skladu krmiv a steliv /006/1111a/231/ BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Rekonstrukce haly č.4 pro chov nosnic /006/1111a/231/ BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Rekonstrukce haly č3. pro chov nosnic /006/1111a/231/ Jaroslav Kohout Rekonstrukce stájí /006/1111a/231/ Martínkov, družstvo Modernizace chovu prasat /006/1111a/231/ Josef Ouředník Zimoviště skotu na č.k.4, katastrální území Radešov u Čestic /006/1111a/231/ Luděk Jáchim Stavební a technologické úpravy stáje a dojírny- Krejnice /006/1111a/231/ Družstvo AGRA Březnice u Bechyně Změna v technologii ustájení dojnic /006/1111a/231/ Zemědělská společnost Dubné a. s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Iva Chmelová Novostavba stáje pro koně a jímky /006/1111a/231/ Václav Kofroň Rekonstrukce dojírny /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Vacov Stavební úpravy a přístavba kravína - farma Miřetice /006/1111a/231/ Vojtěch Zeman Stavební úpravy hospodářských budov /006/1111a/231/ Václav Míka Modernizace stáje pro skot /006/1111a/231/ Jaroslav Auský Rekonstrukce stáje dojnic Mláka /006/1111a/231/ Stanislav Zídek Stavební a technologické úpravy zimoviště skotu /006/1111a/231/ Bergmüller, s.r.o. Přístavba stáje a obnova krmiště pastevního areálu pro chov skotu - Michnice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Borovany Modernizace stájí pro výkrm býků a odchov telat /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Přešťovice Stavební úpravy a přístavba OMD - farma Přešťovice /006/1111a/231/ Magdalena Červenková Modernizace farmy Koloměřice /006/1111a/231/ Michal Bárta Rekonstrukce seníku a ustájení ovcí /006/1111a/231/ Viktor Kiričenko Vybudování pastevního areálu /006/1111a/231/ Výrobně obchodní družstvo Lidmovice Modernizace stájí pro dojnice a dojírny - farma Lidmovice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Předslavice Stavební a technologické úpravy farmy Litochovice /27

8 /006/1111a/231/ Pavel Hronek Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Lada Bártů Stáj a stodola /006/1111a/231/ KOOPRODUKT a.s. Stavební úpravy porodny prasnic - přestavba na teletník a přístavba krmiště /006/1111a/231/ František Novotný Rekonstrukce skladu na objemná krmiva /006/1111a/231/ Pošumaví, a.s. Modernizace mléčné farmy Střelské Hoštice POŠUMAVÍ a.s /006/1111a/231/ VYSOČINA DOLNÍ HRACHOVICE, spol. s r.o. Teletník Dolní Hrachovice /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Třebonín Silážní a senážní žlab /006/1111a/231/ Antonín Kroužek Výměna technologie krmení pro prasnice a selata /006/1111a/231/ CHANA - DW, s.r.o. Rekonstrukce skladu sena /006/1111a/231/ František Janovský Novostavba silážního žlabu /006/1111a/231/ Jan Vondrášek Seník Lštění /006/1111a/231/ Romana Marešová Výstavba pastevního areálu /006/1111a/231/ František Prokop Rekonstrukce pastevního areálu pro koně a skladu na objemná krmiva /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Milevsko Novostavba teletníku /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Třebohostice Novostavba stáje-modernizace farmy Třebohostice /006/1111a/231/ Zemědělské obchodní družstvo Němětice Rekonstrukce haly nosnic na výkrm brojlerů - farma Němětice /006/1111a/231/ PIVKOVICE a.s. Stavební a technologické úpravy provozů živočišné výroby /006/1111a/231/ Jan Kadlec Rekonstrukce budovy /006/1111a/231/ PVDP Invest s.r.o. Modernizace zemědělského podniku /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Brloh se sídlemv Brloze Brloh - Zemědělská stavba - silážní žlab /006/1111a/231/ Zemědělské družstvo Novosedly Výstavba silážních žlabů a jímek - farma Novosedly /006/1111a/231/ Zemědělská farma VETO s.r.o. Rekonstrukce stávajícího hnojiště /006/1111a/231/ EKOFARM LIPNO s. r.o. Rekonstrukce pastevního areálu Dvořetín /006/1111a/231/ Jiří Netík Modernizace jímek Jarošovice /006/1111a/231/ VLASTIMIL MAZANEC Výstavba seníku /006/1111a/231/ VLADIMÍR ŠAŠEK Stavební a technologická úprava stáje a stavba přístřešku /006/1111a/232/ Jaromír Janoch Rekonstrukce stáje pro koně se skladem sena a slámy Hostíčkov- I. etapa realizace /006/1111a/232/ Gustav Pech Vybudování pastevního areálu pro skot a zřízení ustájení pro koně v Chodské Lhotě /006/1111a/232/ Pošumavské zemědělství a.s. Rekonstrukce seníků v Pocinovicích a Chodské Lhotě /27

9 /006/1111a/232/ Václav Mašát Zimoviště masných krav /006/1111a/232/ Žichlická zemědělská a. s. Ploché hnojiště /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Rekonstrukce OMD a výstavba jímky Stráž /006/1111a/232/ Příkosická zemědělská a.s. Podpora chovu skotu na středisku ŽV Mirošov /006/1111a/232/ AG - PRODUKT a.s. Rekonstrukce stájí pro mladý skot /006/1111a/232/ ZUZANA DACHOVÁ Vybudování zázemí pro chov koní- farma Kříše /006/1111a/232/ Zemědělská akciová společnost Koloveč Výstavba teletníku a hnojiště /006/1111a/232/ Bílovská zemědělská a.s. Rekonstrukce silážního žlabu a stáje pro jalovice /006/1111a/232/ Zemědělské družstvo vlastníků Manětín Stáj pro chov mladého dobytka Újezd /006/1111a/232/ Osecká zemědělská a obchodníspolečnost a.s. Novostavba seníku Kříše /006/1111a/232/ PH odbyt s.r.o. Modernizace stáje pro výkrm drůbeže Černíkov /006/1111a/232/ Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Rekonstrukce dojíren /006/1111a/232/ Lubská zemědělská, a.s. Modernizace farmy pro chov prasat /006/1111a/232/ Marek Heindl Rekonstrukce střechy stodoly - Jeníkovice /006/1111a/232/ FUFA s.r.o. Novostavba skladu sena a stavební úpravy stáje - vestavba dojírny s jímkou /006/1111a/232/ TOMÁŠ ŠKALDA Úprava střechy stáje s robotem /006/1111a/232/ DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. Chov slepic na podestýlce - hala č /006/1111a/232/ KLADRUBSKÁ a.s. Hlohovice farma dojnic /006/1111a/232/ AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stavba silážních žlabů na farmě Malý Bor /006/1111a/232/ Z a S Ošelín, spol. s r.o. Rekonstrukce farmy Ošelín /006/1111a/232/ Jaroslav Uher Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ Renata Uhrová Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa II /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VI /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa IX /006/1111a/232/ Maňovická zemědělská, a.s. Modernizace stáje pro výkrm býků farma Kozlovice /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa III /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VII /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa IV /27

10 /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa I A /006/1111a/232/ Zemědělská výroba Strolený s.r.o. Dostavba farmy Kvášňovice /006/1111a/232/ František Scheinost PASTEVNÍ AREÁL - FARMA SVOJŠE /006/1111a/232/ Soběšická EKOfarma, s.r.o. Rekonstrukce pastevního areálu Strašín /006/1111a/232/ BPS Poběžovice s.r.o. Silážní žlaby a plocha pro senážní vaky /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa I B /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa V /006/1111a/232/ SP Poběžovice a.s. Rekonstrukce farmy prasat etapa VIII /006/1111a/232/ Martina Hofmanová Výstavba skladu na seno /006/1111a/232/ Václav Topol Stavební úpravy a přístavba stávající pastevní salaše /006/1111a/232/ JANA KREJČOVÁ Rekonstrukce stáje pro prasata na sklad sena /006/1111a/232/ David Bílý Modernizace haly pro odchov a výkrm krůt /006/1111a/232/ Agročas spol. s r. o. Novostavba stáje pro zaprahlé krávy - farma Ctiboř /006/1111a/232/ Zuzana Řežábková Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ FOMAS, s.r.o. Stavební úpravy stáje a přístavba kejdové koncovky - farma Starý Spálenec /006/1111a/232/ Pláňská zemědělská s.r.o. Novostavba skladu sena a slámy Pláně /006/1111a/232/ Hana Puchtová Stavby pro obhospodařování zemědělských pozemků /006/1111a/232/ Marie Ungrová Rekonstrukce hospodářských budov /006/1111a/232/ Zemědělská společnost Srbice a.s. Modernizace stáje pro dojnice /006/1111a/232/ Radovan Lyer Stavební úpravy silážního žlabu na parc.č.689/ /006/1111a/232/ Václav Dub Modernizace farmy skotu /006/1111a/232/ Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic Rekonstrukce jímek Ptenín /006/1111a/232/ VÁCLAV BÍLEK Rekonstrukce pastevního areálu a rekonstrukce zpevněných ploch pro skladování krmiv v areálu Keply /006/1111a/232/ Zemědělská společnost Čerchov, a.s. Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/232/ MIRABO a.s. Modernizace mléčné farmy Milavče /006/1111a/232/ Jan Zatloukal Oprava zemědělských objektů /006/1111a/232/ Rolnické družstvo "Úhlava" Modernizace farmy Malechov /006/1111a/232/ D-K zemědělská a.s. Modernizace hal selat - Černíkovice /006/1111a/232/ Vladimír Kollross Rekonstrukce hospodářských objektů na st.p.č. 24 v k.ú. Zahrádka u Čachrova /27

11 /006/1111a/232/ STATEK SOBĚTICE spol. s r. o. Modernizace statku Obytce /006/1111a/232/ Žďár Chudenice s.r.o. Úprava a modernizace stáje K 96 a stávajících silážních žlabů /006/1111a/232/ Úněšovský statek a.s. Rekonstrukce skladovacích jímek na kejdu /006/1111a/232/ VŠEZEP s.r.o. Stáj pro dojnice Myslív Buchar /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci Modernizace farmy Kolinec a Malonice /006/1111a/232/ Meclovská zemědělská, a.s. Rekonstrukce farmy skotu v Březí /006/1111a/232/ Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice Stavební úpravy a přístavba kravína Farma Nemilkov /006/1111a/232/ Druhá Poběžovická, a.s. Mutěnín - výkrm prasat /006/1111a/232/ Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o. Modernizace technologií ustájení pro chov nosnic /006/1111a/232/ KORA PS s.r.o. Farma pro chov skotu Chříč /006/1111a/232/ Lukáš Tříska Modernizace stáje pro skot /006/1111a/232/ Petr Tarantík Modernizace kravína pro ekologický chov ovcí a koz /006/1111a/232/ Pavel Moulis Technické zázemí pro chov KBTPM /006/1111a/232/ Výrobní obchodní družstvo Svatobor Rekonstrukce rybinové dojírny RDMoi 2x /006/1111a/232/ Jiří Lacina Vybavení farmy chovatelských zařízením pro skot /006/1111a/232/ INTEGRO a.s. Modernizace topení a roštů na porodnách na farmě Vítání /006/1111a/232/ INTEGRO a.s. Modernizace ustájení prasnic na farmě Vítání /006/1111a/232/ Dnešická zemědělská a.s. Farma pro chov dojnic Černotín /006/1111a/232/ Marie Hokrová Pastevní areál Slivonice /006/1111a/232/ Josef Raus Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/232/ POZEP s.r.o. Modernizace farmy /006/1111a/232/ Jan Voráček Rekonstrukce stáje pro chov koní /006/1111a/232/ SUFOLK s.r.o. Stavební úpravy objektů na st.p.č.100,101 k.ú. Čečovice /006/1111a/232/ Holstein Dairy Farms CZ s.r.o. Stavební úpravy farmy skotu /006/1111a/232/ Václav Vacík Rekonstrukce části hospodářské budovy pro mladý skot /006/1111a/232/ Michaela Kozová Vybudování pastevního areálu pro koně /006/1111a/232/ Žilovská zemědělská a.s. Rekonstrukce OMD Tatiná /006/1111a/232/ Štěpán Bečvář Modernizace farmy Hyršov /006/1111a/341/ Jiří Skalický Stavba pro živočišnou výrobu - seník /27

12 /006/1111a/341/ Petra Vraná Vybudování pastevních areálů v kú Srní, Peklo a Stráž /006/1111a/341/ Jiří Zoglauer Vybavení farmy chovatelským zařízením /006/1111a/341/ Štefan Salva Přístřešek pro ustájení skotu (Neizolovaná hala pro ustájení zvířat) /006/1111a/341/ Farma Trojmezí a. s. Pořízení chovatelského zařízení pro skot v Trojmezí /006/1111a/341/ EURAGRI s.r.o. Pořízení chovatelského zařízení pro skot v Pěkovicích /006/1111a/341/ Farma Fojtov s.r.o. Oprava kravína /006/1111a/341/ Petr Štěpánek Přístřešek pro celoroční chov ovcí a skotu /006/1111a/341/ Zdeněk Široký Rekonstrukce objektu pro volný odchov koní /006/1111a/341/ Pavel Široký Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ Pavel Široký Vybudování pastevního areálu kú Mostec /006/1111a/341/ PG-Hazlov a.s. Úprava zemědělského objektu Polná u Hazlova /006/1111a/341/ Jan Danko Oprava hnojiště p.č. 81/2 - Farma Lobzy /006/1111a/341/ C.T.S. - SD, spol. s r.o. Rekonstrukce areálu živočišné výroby Stará Voda /006/1111a/341/ JIŘÍ KUBERNÁT Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ MAVEX Cheb, spol. s r.o. Nákup voliérové technologie pro chov nosnic na halu č.1 a 2 v Plesné /006/1111a/341/ STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. Rekonstrukce dojírny a jímek /006/1111a/341/ MAVEX Cheb, spol. s r.o. Modernizace klecové technologie chovu nosnic na obohacený klecový systém, odpovídající zákonu 208/2004 Sb. a směrnici ES 1999/74 hala č. 5 a 6 v Plesné /006/1111a/341/ Miroslav Bašta Vybudování pastevního areálu v kú Osvinov /006/1111a/341/ Pavel Palacký Vybudování pastevního areálu v kú Krásný Les /006/1111a/341/ TFARMA spol. s r.o. Oprava areálu živočišné výroby - Verušičky /006/1111a/341/ Rolnická Skalná s.r.o. Oprava senážních jam /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Seník Žlutice /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Rekonstrukce senážních žlabů Žlutice /006/1111a/341/ Evžen Ifkovich Přestavba silážního žlabu na hnojiště /006/1111a/341/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. REKONSTRUKCE STÁJE ŽLUTICE /006/1111a/341/ Vladimír Vaňousek Zimoviště skotu /006/1111a/341/ Zemědělské družstvo Novosedly Modernizace stáje pro dojnice /006/1111a/341/ AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. sr.o. Rekonstrukce dojíren /006/1111a/341/ Hospodyňka CZ s.r.o. Oprava stávajícího objektu pro potřeby skladování sena /27

13 /006/1111a/341/ HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o. Krmiště Šindelová /006/1111a/341/ Statek Hlinky s.r.o. Komplexní rekonstrukce stání pro ovce a kozy /006/1111a/341/ Eva Šimáčková Rekonstrukce a dobudování jezdeckého hospodářství /006/1111a/341/ PETR POTŮČEK Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/341/ PETR POTŮČEK Oprava stávajícího objektu pro potřeby skladování sena /006/1111a/341/ ODEŘSKÝ STATEK a.s. Zimoviště pro masné jalovice /006/1111a/342/ Pavel Fiala Zimoviště pro masné krávy /006/1111a/342/ Petr Schneider Rekonstrukce odchovny selat - Háj u Duchcova /006/1111a/342/ Mydlářka a.s. Výkrm prasat - Soběsuky /006/1111a/342/ ZEMSPOL s.r.o. Rekonstrukce farmy Lipová /006/1111a/342/ Biopotraviny s.r.o. Dostavba farmy Horní Poustevna /006/1111a/342/ Verneřický Angus a.s. Oprava střechy, konstrukcí a vnitřní technologie Luskal 1 a Luskal 2 Levínské Petrovice /006/1111a/342/ VPR a.s. Modernizace výkrmny Podsedice - II. etapa /006/1111a/342/ ROJ - MK, s.r.o. Zimní ustájení jalovic Petrovice /006/1111a/342/ PROAGRO Nymburk a.s. Modernizace v chovech nosnic na farmách Jánská a Benešov nad Ploučnicí /006/1111a/342/ Stanislav Najmr Stavební a technologické úpravy dojírny /006/1111a/342/ ALEŠ VODIČKA Stavební úpravy stájí K 96 pro výkrm býků /006/1111a/342/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Seník Lestkov /006/1111a/342/ REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. REKONSTRUKCE SENÁŽNÍCH ŽLABŮ LESTKOV /006/1111a/342/ Václav Srb Výstavba stáje pro dojnice /006/1111a/342/ AGROPOS FARM s.r.o. Modernizace farmy pro masné krávy Heřmanov /006/1111a/342/ BARBORA MAREŠOVÁ Pastvina pro kozy, pozemek p.č. 278/2, katastr obce Břvany /006/1111a/342/ ASTUR Straškov, a.s. Modernizace stáje prasat Bříza /006/1111a/342/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Přístavba porodny telat Nové Kopisty /006/1111a/342/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Odchovna telat Nové Kopisty /006/1111a/342/ NATURAL AGRO s.r.o. Stavební úpravy stájí pro koně, ovce a rekonstrukce skladu krmiv /006/1111a/342/ PETR HORČÍK Vybavení farmy chovatelským zařízením pro skot /006/1111a/342/ AGRI LIBOCHOVICE a.s. VKK Libochovice - stavební úpravy a výměna technologie dojírny /006/1111a/342/ JANA MEDUNOVÁ Výstavba stájí pro koně /27

14 /006/1111a/342/ Jakub Laušman Oprava stodoly /006/1111a/342/ VEJCE CZ s.r.o. Modernizace chovu nosnic - farma Černčice /006/1111a/342/ Jana Filipová Vybudování pastevního areálu v kú Křimov /006/1111a/342/ Jan Machač Stavební úpravy VKT Chřibská /006/1111a/342/ Dita Weberová Rekonstrukce a modernizace zemědělského podniku Weberovi - Vtelno /006/1111a/342/ Jaroslava Podolanová Modernizace a rekonstrukce zemědělských objektů v obci Svinčice /006/1111a/342/ Ivor Götz Zajištění zázemí pro ekologický chov ovcí /006/1111a/342/ ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. Zlepšení pohody chovaných dojnic a telat /006/1111a/342/ Jan Rajter Rekonstrukce stodoly u čp.10 v Moravěvsi /006/1111a/342/ Jiří Skalický Rekonstrukce zanedbaných zemědělských budov pro výkrm prasat a chov krav bez tržní produkce mléka /006/1111a/342/ Jan Trčálek Seník a stáj pro krávy na rodinné ekologické farmě v Domině /006/1111a/342/ AGROCOM HRUŠOVANY, spol. s r.o. Soubor staveb pro skladování chlévské mrvy a močůvky /006/1111a/451/ AGROJILM, s.r.o. Rekonstrukce a dostavba farmy skotu Jilemnice /006/1111a/451/ AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD Rekonstrukce dojírny /006/1111a/451/ VĚMA Štěpánovice a.s. Ventilace výkrmny prasat VĚMA /006/1111a/451/ FARMA Loukov s.r.o. Stáj pro dojnice Loukov /006/1111a/451/ Krakonošův ranč - hospodářské družstvo Modernizace mléčné farmy /006/1111a/451/ Martin Šourek Rekonstrukce dojírny Farma Filoun Plavy /006/1111a/451/ Maruše Nová SENÍK /006/1111a/451/ PV - Cvikov s.r.o. Česká Ves /006/1111a/451/ Farmy Frýdlant a.s. Krásný Les /006/1111a/451/ JAGRA spol. s r.o. Postřelná /006/1111a/451/ Jiří Řehořek Pastevní areál /006/1111a/451/ EASTLAND, s.r.o. Pastevní areál - farma Kozákov /006/1111a/451/ AGROCENTRUM JIZERAN a.s. Stavební úpravy kravínů SO 2.1, SO 2.2, rekonstrukce zpevněné plochy a pořízení bud pro telata /006/1111a/451/ Zemědělské obchodní družstvo Investice do staveb a technologií chovu krůt v ZOD Brniště /006/1111a/451/ Jindřiška Machačková Robotizovaná stáj Bzí /006/1111a/451/ Alena Pelcová Výstavba zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka a sklad sena /27

15 /006/1111a/451/ Agrome s.r.o. Rekonstrukce stáje Volfartice /006/1111a/451/ Biochov s.r.o. Kunratice /006/1111a/451/ ATOMVET s.r.o. Modernizace pastevního areálu farmy Horní Vítkov /006/1111a/451/ Farma Ploučnice a.s. Kravín Horní Police /006/1111a/451/ Angusland s.r.o. Starý Šidlov /006/1111a/451/ Zelená pastva s.r.o. Rekonstrukce farmy Písečná /006/1111a/451/ Limagro s.r.o. Oprava silážního žlabu /006/1111a/451/ Štěpán Brodský Rekonstrukce předvýkrmu prasat - Václavice /006/1111a/451/ Jiří Brodský Rekonstrukce výkrmu býků - Václavice /006/1111a/451/ PLOUŽNICE, spol. s r.o. Rekonstrukce pastevního areálu farmy PLOUŽNICE, spol. s r.o /006/1111a/451/ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA K.E.K. s.r.o. Rekonstrukce střechy stáje K96 - odchovna mladého dobytka a sklad sena v areálu ŽV Jeřmanice /006/1111a/451/ Miroslav Urban Rekonstrukce stáje pro chov ovcí a koz /006/1111a/451/ ANNA ONDŘEJÍKOVÁ Oprava střechy stodoly na stavební parcele č /006/1111a/452/ LIPRA a.s. Modernizace stájí chovu prasat /006/1111a/452/ Zemědělská a.s. Výšina Rekonstrukce střediska Střítež /006/1111a/452/ BERNARD LAINKA Modernizace ustájení skotu /006/1111a/452/ Kalenská zemědělská a.s Dostavba zemědělské farmy pro chov dojnic v Horní Kalné /006/1111a/452/ A - TAURUS s.r.o. Novostavba teletníku /006/1111a/452/ MILOŠ ŠVEC Rekonstrukce dojírny /006/1111a/452/ MILOŠ ŠVEC Rekonstrukce stáje pro koně /006/1111a/452/ Ivana Čílová Přístřešek pro zimní ustájení ovcí /006/1111a/452/ Zemědělské družstvo Bašnice Měření nádoje a identifikace v dojírně 2x /006/1111a/452/ FARMA BROCNÁ s.r.o. SENÁŽNÍ ŽLAB HRAŠTICE /006/1111a/452/ Ladislav Fof REKONSTRUKCE SENÍKU A STÁJE NA VŘESNÍKU /006/1111a/452/ Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. Výstavba haly č.5 pro chov nosnic /006/1111a/452/ MAVE Jičín, a. s. REKONSTRUKCE HAL VÝKRMU PRASAT /006/1111a/452/ Jaroslav Erban Rekonstrukce technologií na porodně prasat - Starý Ples /006/1111a/452/ Kamil Kocúr Zateplení objektu - stáje, skladu krmiv /006/1111a/452/ ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. Farma pro chov skotu České Meziříčí /27

16 /006/1111a/452/ ZEA Rychnovsko a.s. Modernizace výkrmu prasat /006/1111a/452/ R Ý C H O L K A s. r. o. Modernizace stájí pro skot a stavba jímky na kejdu /006/1111a/452/ Horal, akciová společnost, Hláska Modernizace objektů živočišné výroby /006/1111a/452/ Družstvo producentů vepřového masa v Suché Vepřový žír Suchá /006/1111a/452/ ZDOBNICE a.s. Sklad drcených krmiv Rybná nad Zdobnicí /006/1111a/452/ SMETANA EKO, s. r. o. Stáj pro zimní ustájení skotu BTPM Čermná nad Orlicí /006/1111a/452/ AGROMER s.r.o. Rekonstrukce stájí skotu /006/1111a/452/ FARMA KOUT, v.o.s. Technologie /006/1111a/452/ Oldřich Bělina Rekonstrukce stáje pro chov skotu /006/1111a/452/ Zemědělské družstvo Všestary Přestavba mléčnice a dojírna /006/1111a/452/ Družstvo vlastníků Police nad Metují SKLAD PÍCE 7000 m3 - Stavební a technologické úpravy /006/1111a/452/ DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. Rekonstrukce a modernizace chovu drůbeže Semechnice /006/1111a/452/ Volanická zemědělská, a.s. Výstavba dvou silážních žlabů a jímky /006/1111a/452/ AGRO BYSTŘICE a.s. Výstavba polního hnojiště /006/1111a/452/ Aleš Pícha Stáj Přepychy /006/1111a/452/ PETR KALHOUS Žádost o dotaci na nákup a modernizaci technologie na výkrm kuřat - brojlerů /006/1111a/452/ AGRO SLATINY a.s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/452/ Jan Bošina Udržovací práce a stavební úpravy na kravíně /006/1111a/452/ FARMA KOUT, v.o.s. Opláštění seníku /006/1111a/452/ Jaroslav Prouza Rozšíření a modernizace odchovny jatečného skotu /006/1111a/452/ ZEM, a.s. Modernizace dojírny na farmě Nepolisy /006/1111a/452/ DORO spol. s r.o. Rokytnice v Orl.horách Rokytnice v Orlických horách - Areál chovu skotu /006/1111a/452/ Jiří Kořínek Rekonstrukce haly na výkrm krůt /006/1111a/452/ David Smetana Zpevněná plocha na skladování objemných krmiv /006/1111a/452/ Vladimír Vacek Stáj Pěkov /006/1111a/452/ Červený dvůr, s.r.o. Výstavba pastevního areálu /006/1111a/452/ VOSPOL, spol. s r. o. Rekonstrukce rozmnožovacího chovu nosnic /006/1111a/453/ Milan Víšek Výměna technologie - dojení tandem 2x2 za dojícího robota /006/1111a/453/ MORAS akciová společnost Výstavba dvou hal pro výkrm brojlerů ve středisku Slepotice /27

17 /006/1111a/453/ AGRONEA a.s. Polička Pomezí - stáj pro odchov telat /006/1111a/453/ Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Úpravy stájí pro výkrm prasat /006/1111a/453/ Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Speciální senážní žlab /006/1111a/453/ AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. Stáj pro chov dojnic /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo Květná Modernizace sřediska chovu skotu Květná /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Luže, a.s. Odchovna plemenných prasat Radim /006/1111a/453/ Pavel Sotona Rekonstrukce dojírny /006/1111a/453/ ZEMOS KŘENOV s.r.o. Rekonstrukce hal výkrmu - Dlouhá Loučka /006/1111a/453/ MACH DRŮBEŽ a.s. MODERNIZACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ODCHOVECH A CHOVECH NOSNIC /006/1111a/453/ Drůbežárny Osík, a. s. Stavební úpravy a výměna technologií pro drůbež - 2. etapa /006/1111a/453/ Jaroslav Čada Stáj pro krávy /006/1111a/453/ Zemědělské obchodní družstvo Opatovec Stavební úpravy stájí /006/1111a/453/ Zemědělské obchodní družstvo Opatovec Nádrž na kejdu /006/1111a/453/ Agro družstvo Sebranice Stavební úpravy kravína K3 na porodnu a přístavba přístřešku pro boudy pro telata /006/1111a/453/ VIKA Kameničná a.s. Úprava farmy pro chov dojnic /006/1111a/453/ Zderaz, zemědělské družstvo Nástavba střechy senážního žlabu v Hněvěticích /006/1111a/453/ Líšnická a.s. Modernizace objektu ŽV - farma dojnic LÍŠNICE /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín Změna stavby výkrmny prasat /006/1111a/453/ Milan Svoboda Úprava stáje na teletník Milan Svoboda /006/1111a/453/ AG Skořenice, akciová společnost Speciální senážní žlab /006/1111a/453/ Josef Hruštinec Modernizace rodinné mléčné farmy Kvasín /006/1111a/453/ Jaroslav Jůva Zastřešené hnojiště v Chotěšinách /006/1111a/453/ ZEMOS Orlické Podhůří a.s. Výstavba senážního žlabu /006/1111a/453/ Pavel Kýr Technologické vybavení pro třídění, chlazení a skladování bio vajec /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Vítějeves a.s. Stavební úpravy reprodukční stáje /006/1111a/453/ Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Silážní žlab Hanácká zemědělská společnost a.s /006/1111a/453/ Pavel Frýda Výměna technologie v hale pro výkrm brojlerů /006/1111a/453/ Letohradská zemědělská společnost a.s. Stavební úpravy a technologie dojírny, farma Lukavice /006/1111a/453/ Josef Podzimek Rekonstrukce kravínu v Králíkách /27

18 /006/1111a/453/ Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. Skladovací plocha krmiv pro skot a BPS Ostřetín /006/1111a/453/ ZEMOS Orlické Podhůří a.s. Modernizace systému vyhrnování kejdy včetně stavebních úprav /006/1111a/453/ Zemědělské družstvo Trstěnice Odchovna mladého skotu - Karle /006/1111a/453/ MILZA zemědělské družstvo REKONSTRUKCE STÁJE PRO DOJNICE /006/1111a/453/ Jiří Kněžour Rekonstrukce výceúčelového hospodářského objektu /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Budišov Rekonstrukce střediska Hodov /006/1111a/563/ Volší s.r.o. Modernizace ekofarmy Volší s.r.o /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Dušejov, družstvo Stavební úpravy a přístavba stáje dojnic Dušejov /006/1111a/563/ Jaromír Křivánek Kryté hnojiště /006/1111a/563/ AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani Silážní žlab Obrataň /006/1111a/563/ Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov Farma pro výkrm prasat /006/1111a/563/ Rybářství Velké Meziříčí, a.s. Modernizace třídění kuřat /006/1111a/563/ ZEOBS, spol. s r.o. Modernizace výkrmu prasat /006/1111a/563/ Agropodnik Košetice, a.s. Novostavba silážního žlabu /006/1111a/563/ Jaromír Vondrů MODERNIZACE SKLADOVACÍCH PROSTOR NA RODINNÉ FARMĚ /006/1111a/563/ ZD Police, družstvo Hnojiště a jímka - Kostníky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo Hnojiště a nadzemní jímka TŘEBELOVICE /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo Rekonstrukce hnojiště MLADOŇOVICE /006/1111a/563/ Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně Stavební úpravy stávající stáje K96 na výkrm býků /006/1111a/563/ Zdeněk Matějů Stavební úpravy stáje /006/1111a/563/ Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o. Rekonstrukce kravína na stáj pro jalovice a výstavba hnojiště /006/1111a/563/ Miloš Joch Rekonstrukce stáje výkrmu prasat /006/1111a/563/ SULPO, s.r.o. Rekonstrukce OMD a novostavba hnojiště /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo Výstavba stáje pro jalovice a úprava teletníku /006/1111a/563/ PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. Silážní žlab a sklad kejdy PROAGRO /006/1111a/563/ OSIVA a.s. Farma dojnic Pohled /006/1111a/563/ SELMA a.s. Odchovna prasniček, dochov selat /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Sedlejov Hnojiště a jímka - Nevcehle /27

19 /006/1111a/563/ Společnost Bohuňov, a.s. Přístavba stáje pro dojnice a telata /006/1111a/563/ Zemědělské obchodní družstvo Hořice Silážní a senážní žlab 2 x 1500 m3 + jímka 185 m3 Hořice /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Podlesí" Dostavba střediska ŽV Červená Lhota /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Novostavba silážního žlabu /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Dostavba zemědělského areálu pro ŽV /006/1111a/563/ AGRO Posázaví, a.s. Zemní skladovací jímka Vadín /006/1111a/563/ A G R O Hybrálec, s.r.o. Výměna technologie ve stáji pro prasnice - farma Smrčná /006/1111a/563/ Agro Záblatí, a.s. Výstavba hlavní skladovací jímky na kontaminované vody /006/1111a/563/ Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách Stavební úpravy senážního žlabu VKV Stojčín /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Sněžné Brouzdaliště Sněžné Přihaněč a předehřev vody Daňkovice /006/1111a/563/ DS AGROS, a.s. Dostavba stájí chovu skotu I /006/1111a/563/ DS AGROS, a.s. Dostavba stájí chovu skotu II /006/1111a/563/ Stanislava Dvořáková Rekonstrukce střechy zemědělské budovy /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Velká Losenice Výstavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Silážní žlab Horní Krupá /006/1111a/563/ AGRA Ždánice, a.s. Výstavba stáje pro dojnice Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem /006/1111a/563/ SPV spol. s r.o. Pelhřimov Modernizace chovu prasat /006/1111a/563/ AGROCHEMA, družstvo Modernizace skladovací jímky Studenec /006/1111a/563/ AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. Hnojiště Útěchovice /006/1111a/563/ Jaroslav Páral Stavební úpravy vepřína na stáj pro masný skot a garáž /006/1111a/563/ FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o. Rekonstrukce seníků Jihlávka a Panské Dubenky /006/1111a/563/ AGRO družstvo vlastníků Puklice Středisko pro chov prasat ve Střížově - novostavba /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Brtnice Modernizace dojírny /006/1111a/563/ Josef Sklenář Modernizace stáje pro bio chov prasat /006/1111a/563/ ZVOZD "Horácko", družstvo Modernizace výkrmu prasat a jímka na kejdu /006/1111a/563/ ZVOZD "Horácko", družstvo Stavební úpravy dochovu selat kg /006/1111a/563/ Zemědělské obchodní družstvo Vilémov Produkční stáj Uhelná Příbram /006/1111a/563/ ZERAS a.s. Stavební úpravy hnojiště a dostavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Rekonstrukce silážních a senážních žlabů /27

20 /006/1111a/563/ Jiří Musil Oprava kolny - využití stáj pro ovce /006/1111a/563/ Liber, družstvo vlastníků Silážní žlab a jímka /006/1111a/563/ ZP Ostrov,a.s. Silážní žlab 2980 m3 s jímkou a modernizace roštů /006/1111a/563/ AGROS Vysočina, a.s. Stavební úpravy a přestavba stáje /006/1111a/563/ František Bláha Stavební úpravy hnojiště, k. ú. Řemenov /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. "Silážní žlab Blízkov" /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Rekonstrukce silážního žlabu Černá /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Hnojiště NUCLEUS Černá /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. " Hnojiště VKK Blízkov I " /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Hnojiště VKK Blízkov II /006/1111a/563/ Josef Tesař Vybudování pastevního areálu pro chov koní /006/1111a/563/ LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o. Rekonstrukce hal pro nosnice a kuřice /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Okrouhlička Silážní žlab Okrouhlička m /006/1111a/563/ ZEOS-L, s.r.o. Silážní žlab ZEOS-L, s.r.o /006/1111a/563/ Eduard Kadrnka Výkrmna prasat Mikálka /006/1111a/563/ AGROFARM, a.s. Rekonstrukce stájí pro prasata /006/1111a/563/ Josef Sklenář Prodloužení a zastřešení silážních žlabů /006/1111a/563/ Jan Škaryd Rekonstrukce farmy skotu Střížov /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Křižanovsko" Novostavba jímky /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo "Křižanovsko" Farma pro chov dojnic KŘIŽANOV /006/1111a/563/ JHYB s.r.o. Rekonstrukce stájí pro chov prasat společnosti JHYB s.r.o /006/1111a/563/ /006/1111a/563/ Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Herálec jímka III Herálec jímka I /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Jalovice Pavlínov /006/1111a/563/ Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s. Herálec jímka II /006/1111a/563/ AGRO - Měřín, a.s. Silážní žlab Rokytno /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě Novostavba silážního žlabu ZD Nové Město na Moravě /006/1111a/563/ Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě Chlazení mléka - VKK Slavkovice /27

Přehled některých realizovaných akcí

Přehled některých realizovaných akcí Přehled některých realizovaných akcí Stagra Studená s.r.o. farma Heřmaneč Stagra Studená s.r.o. farma Skrýchov Nožní pedometry Autotandem 2x3 Nožní pedometry ZD Sedlejov AS Lípa a.s. okr.havl.brod Farma

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 8.listopadu 2007 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Orientační měrné náklady zemědělských staveb

Orientační měrné náklady zemědělských staveb Tab. : 155 Orientační měrné náklady zemědělských staveb Celkové náklady stavby [Kč/měr.jedn.] Měrná jedn. a. Skot - novostavby - dojnice 1 Bezstelivová stáj, rozpon 32 m, pro 300 dojnic. Třířadé uspořádání,

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRAVODAJSTVÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 27.dubna 2007 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: 222

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 16.července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 11. listopadu 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 26. září 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.:

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB

KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB ...stavební servis KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB S.O.K. stavební, s.r.o. Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 Česká republika tel.: +420 568 838 811 e-mail: sok@sok.cz Výrobní haly s

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRAVODAJSTVÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU Oddělení metodiky opatření OP V Praze dne 2. prosince 2004 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŠ CHLEBA. OPATŘENÍ I.1.1: Modernizace zemědělských podniků

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŠ CHLEBA. OPATŘENÍ I.1.1: Modernizace zemědělských podniků FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŠ CHLEBA OPATŘENÍ I.1.1: Modernizace zemědělských podniků PODOPATŘNÍ I.1.1.1: Modernizace zemědělských podniků záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu Popis podpatření:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 25.března 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

20.Kolo příjmu žádostíz Programu rozvoje venkova. RO SZIF ČeskéBudějovice 18. 2 2014 Ing. Jana Skálová Email: jana.skalova@szif.cz tel: 739 322 694

20.Kolo příjmu žádostíz Programu rozvoje venkova. RO SZIF ČeskéBudějovice 18. 2 2014 Ing. Jana Skálová Email: jana.skalova@szif.cz tel: 739 322 694 20.Kolo příjmu žádostíz Programu RO SZIF ČeskéBudějovice 18. 2 2014 Ing. Jana Skálová Email: jana.skalova@szif.cz tel: 739 322 694 Termín : od 3. 3. do 14.03. 2014 Podopatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 3.července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB

KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB R...stavební servis KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB S.O.K. stavební, s.r.o. Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 Česká republika tel.: +420 568 838 811 e-mail: sok@sok.cz Výrobní haly

Více

KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB

KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB ...stavební servis KATALOG ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB S.O.K. stavební, s.r.o. Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 Česká republika www.sok.cz tel.: +420 568 838 811 e-mail: sok@sok.cz Výrobní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 18. července 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Eva Neudörflová, kontakt: Ing. Eva Neudörflová,

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OPERACE 4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR H VÝSLEDKY

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OPERACE 4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR H VÝSLEDKY DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OPERACE 4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR H VÝSLEDKY V Praze dne 29. října 2015 Státní zemědělský intervenční fond dne

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

IV. Přehled specifik jednotlivých opatření

IV. Přehled specifik jednotlivých opatření IV. Přehled specifik jednotlivých opatření O S A I Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 15.února 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: 222

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

I.1.2.1 Lesnická technika schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

I.1.2.1 Lesnická technika schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova I.1.2.1 Lesnická technika schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova Praha 15. dubna 2015 Státní zemědělský intervenční fond dne 14.4.2015 schválil na základě alokace stanovené

Více

IV. Přehled specifik jednotlivých opatření

IV. Přehled specifik jednotlivých opatření IV. Přehled specifik jednotlivých opatření O S A I Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií určených

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 30. srpna 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Ekologická zemědělská produkce

Ekologická zemědělská produkce diverzifikace zemědělství - spolupráce v rámci místních akčních skupin Vlaské u Hanušovic 22.4.2010 OBSAH PREZENTACE pojem diverzifikace podpora diverzifikace opatření PRV zaměřená na diverzifikaci příklady

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 21. března 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Eva Neudörflová, kontakt: Ing. Eva Neudörflová,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Letošní ročník proběhl s lehce pozměněným složením komise...

Letošní ročník proběhl s lehce pozměněným složením komise... Vyhlášení výsledků Pár slov úvodem... Velké poděkování Ing. Syrůčkovi (VÚŽV) za zpracování dat KU-MPD! Ing. Ježkové za zpracování dokumentace! Členům komise soutěže za zodpovědný přístup! Chovatelům za

Více

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846

VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 VEPASPOL Olomouc, a. s. Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 IČ: 47672846 okres Olomouc Olomoucký kraj Česká republika NABÍDKA NA PRODEJ Hospodářství Velký Týnec, Bystřická č.p. 415, PSČ 783 72 Hospodářství je

Více

Z p r á v a. z akce Inspirace pro zemědělské podnikatele. konané v rámci CSV ve dnech 14. a 15. listopadu 2013

Z p r á v a. z akce Inspirace pro zemědělské podnikatele. konané v rámci CSV ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 Kutná Hora 19.11.2013 Čj: 756/2013-131305 Z p r á v a z akce Inspirace pro zemědělské podnikatele konané v rámci CSV ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 Organizátor : CSV Kutná Hora Partneři : Účastníci

Více

REFERENČNÍ STAVBY. katalog realizovaných zemědělských staveb. www.pamaas.cz

REFERENČNÍ STAVBY. katalog realizovaných zemědělských staveb. www.pamaas.cz REFERENČNÍ STAVBY katalog realizovaných zemědělských staveb Slovo výkonného ředitele: Firma pevně stojí na léty prověřené tradici a stabilním teamu spolehlivých pracovníků. Výsledkem bohatých zkušeností

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, (okres Třebíč)

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, (okres Třebíč) Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, (okres Třebíč) Manažer pokusu: Ing. Jan Bogaň Agronom: Ing. Vít Ševčík Datum setí: 16. 4. 2014 Nadmořská výška: 437 m.n.m Datum sklizně: 29. 10. 2014 14% i KONTROLA

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

Financování projektů z fondů Evropské unie specifika a možnosti PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Bystřice

Financování projektů z fondů Evropské unie specifika a možnosti PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Bystřice Financování projektů z fondů Evropské unie specifika a možnosti PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bystřice 27. 5. 2016 Lubomír Smrček smrcek@agroteam.cz, 702 040 883 Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 08. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY CHOV SKOTU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 16. února 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Iva Rojková, kontakt: Ing. Iva Rojková, tel.:

Více

Metodika pro stanovení maximálních přijatelných výdajů - limitů

Metodika pro stanovení maximálních přijatelných výdajů - limitů 1. Úvod Metodika pro stanovení maximálních přijatelných výdajů - limitů Níže uvedená metodika blíže specifikuje Přílohu 11 Pravidel pro žadatele ( Maximální přijatelné výdaje pro podopatření 1.1.1. ) a

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 13. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Alena Šoborová, kontakt: Alena Šoborová, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 20. března 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Printed březen 19, 2016 at 15:17

Printed březen 19, 2016 at 15:17 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 102 19,38 5,2632 115,0000 100,00 17 Tomek, Petr 2 97 39,51 2,4551 53,6434 46,65 18 Tomek, Jan STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 107 14,93 7,1668

Více

Žádám Vás v zastoupení provozovatele o vydání závazného stanoviska ke změně stavby zdroje: Chov skotu Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice, porodna.

Žádám Vás v zastoupení provozovatele o vydání závazného stanoviska ke změně stavby zdroje: Chov skotu Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice, porodna. Krajský úřad MSK odbor životního prostředí Ing. R. Hybnerová 28. října 117 702 11 Ostrava Mokré Lazce, 17.12.2015 Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby stacionárního zdroje znečišťování

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 9. července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Ing. Viktor Simon,

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Závazná Stanoviska vydaná dle 11 odst. 3 zákona. 201/2012 o ochraně ovzduší Rok 2016 datum vydání číslo jednací řízení Kamberk k ÚŘ a SŘ 2.1.2017 33184/16-6479/2016CvJ k ÚŘ a SŘ 2B GROUP CZ, s. r. o.,

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Popis zdroje Zdroj emisí Příkon/ roční emise/kapacita 1. Kotelna pro objekt truhlárny k.ú. Otín Zplynovací kotel na dřevo 40,7 kw

Popis zdroje Zdroj emisí Příkon/ roční emise/kapacita 1. Kotelna pro objekt truhlárny k.ú. Otín Zplynovací kotel na dřevo 40,7 kw Popis zdroje Zdroj emisí Příkon/ roční emise/kapacita 1. Kotelna pro objekt truhlárny k.ú. Otín Zplynovací kotel na dřevo 40,7 kw 2. Novostavba RD na p.č. 3425/5 k.ú. Jindřichův Hradec Zplynovací kotel

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšová kvality ovzduší a omezová

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Předem si Vás dovoluji pozdravit a poděkovat za zájem o spolupráci s naší firmou REUS group, s.r.o. a o předložení naší technické specifikace a cenové nabídky. Něco o společnosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

13. kolo příjmu žádostí

13. kolo příjmu žádostí I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 13. kolo příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Charakteristika opatření dotace je zaměřena na investice

Více

Tab. č.: 157. Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu. Měrná jednotka (měr.j.)

Tab. č.: 157. Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu. Měrná jednotka (měr.j.) Tab. č.: 157 Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu Bezstelivová boxová stáj, dřevěná konstrukce, kapacita 300 dojnic 1. Skot - dojnice 1 Stavební náklady Kč/UM 48 000 X 2 Technologie (dojení,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

ROZDĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČELOVÉ VÝSTAVBY

ROZDĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČELOVÉ VÝSTAVBY ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY ROZDĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČELOVÉ VÝSTAVBY DLE VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ: ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / CHOV DOJNIC, VÝKRM PRASAT, KUŘAT APOD. / ROSTLINÁ VÝROBA / PĚSTOVÁNÍ ZELENINY, OVOCE, SKLADOVÁNÍ PLODIN

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Název kroužku Adresa kroužku Kontaktní osoba Bartošovice Územní svaz: MORAVSKOSLEZSKÝ Telefon nebo : Bílovec Telefon nebo : Bohumín MO Bohumín Rolnická č.3 Sedlák Jan 735 51

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

KATALÓG POĽNOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB

KATALÓG POĽNOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB R...stavebný servis KATALÓG POĽNOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB S.O.K. stavební, s.r.o. Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 Česká republika tel.: +420 568 838 811 e-mail: sok@sok.cz Výrobné

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/1305/2011-5 Pelhřimov, dne: 14.12.2011 Žadatel: Obec Chyšná (IČ - 00583448), Chyšná 33, 394 22 Chyšná V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský

Více

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Příloha 3 Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních

Více

15. ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 28.3. 2016

15. ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 28.3. 2016 . ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 8.. 06 Hlavní závod muži -7, km St.č. Příjmení a jméno Klub Kat. Roč. Čas Poř. Muži A do 9 80 Nerad Karel Tábor ma 988, 9 Novák Patrik Kamenice nad

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 8.listopadu 2007 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12

Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12 Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12 MP1 KK Dopravní podniky Praha A - SK Uhelné sklady Praha B 2:14 2228-2340 23.11. SK Meteor Praha A - SC Radotín A 14:2 2684-2589 22.11. KK Slavia Praha B -

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 0766/15/Pa 2310/15/SÚ Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Podopatření I Modernizace zemědělských podniků

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Podopatření I Modernizace zemědělských podniků OSA I Podopatření I.1.1.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb

Více

STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Jitka Mrázková Ing. Ondřej Hrubý BD TECH s.r.o. BD TECH s.r.o. 1 ÚVOD Veškeré objekty pozemních staveb sloužící živočišné a rostlinné výrobě V uplynulých letech velká progrese

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 11 123 2. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 120 3. místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 17 117 4. místo KV0112 Zdeněk Prečan, Nové Sedlo 17 111

Více