Referenční číslo modelu: Bezdrátový programovatelný elektronický pokojový termostat. Instalační příručka a návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Referenční číslo modelu: 54316 Bezdrátový programovatelný elektronický pokojový termostat. Instalační příručka a návod k obsluze"

Transkript

1 Referenční číslo modelu: Bezdrátový programovatelný elektronický pokojový termostat SUN PROG OK COMF Instalační příručka a návod k obsluze _ST301 manual_czech.indd 1 10/11/08 5:43:33 PM

2 Obsah 1. Úvod Bezdrátový programovatelný termostat Tlačítka Reset Dálková napájecí jednotka Tlačítka a přepínače Kontrolky LED Reset Technické charakteristiky Topení Modulace šířky pulzu Útlumová teplota Ochrana proti zamrznutí Chlazení Dosah dálkového ovládání a signál dálkového ovládání Popis obrazovky displeje Provoz topení / chlazení Topení Chlazení Programování Nastavení času a dne Nastavení programu Kontrola a úprava přednastavené teploty Manuální režim Dočasný manuální režim Časovač / trvalý manuální režim Radiofrekvenční komunikace Nastavení kódu adresy radiofrekvenční komunikace Ztráta komunikace Instalace dálkové napájecí jednotky Montáž dálkové napájecí jednotky na stěnu nebo do rozvodné skříně Schéma zapojení Základní nastavení Specifikace _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:33 PM

3 1. Úvod 1.1. Bezdrátový programovatelný termostat Tento bezdrátový programovatelný termostat umožňuje řízení topení nebo chladicího systému s napětím 230 V stř. a zároveň zajišťuje ochranu proti zamrznutí. Obsahuje funkci útlumu pro účely úspory energie. Rovněž umožňuje řízení pomocí modulace šířky pulzu. Tento bezdrátový termostat využívá spolehlivou komunikační technologii radiofrekvenčních přenosů na kmitočtu 868 MHz. Rovněž nabízí 9 předdefinovaných a uživatelsky nastavitelných programů, a byl navržen tak, umožňoval snadné řízení prostředí v místnosti pomocí tlačítek. Velký, přehledný a podsvícený displej je snadno čitelný i ve tmě Tlačítka Tento bezdrátový termostat je vybaven 8 zadávacími tlačítky: COMF,, PROG,,, OK,, a interním tlačítkem RE. Tlačítka COMF PROG OK a RE Button Funkce Výběr komfortní, úsporné nebo protimrazové přednastavené teploty. Upravení požadované přednastavené teploty Zrušení manuálního režimu / výběr programu v režimu nastavování Návrat do běžného režimu Nastavení útlumu topení / vypnutí chladicího systému Vstup do režimů nastavení / změna dne programu v režimu nastavování programu Vynulování termostatu do výchozího nastavení. Toto tlačítko je umístěno na tištěném obvodu _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:33 PM

4 Reset Stisknutím resetovacího tlačítka bude u tohoto bezdrátového termostatu proveden tvrdý reset. Po zapnutí bude proveden měkký reset. Výchozí hodnoty komfortní, úsporné a útlumové teploty: Když je systém nastaven na režim topení: Komfortní teplota: 21 C Úsporná teplota: 19 C Útlumová teplota: = úsporná teplota - 3 C = 16 C 6 Když je systém nastaven na režim chlazení: Komfortní teplota: 24 C Úsporná teplota: 27 C Funkce Tvrdý reset Měkký reset Provozní režim Běžný režim Teplotní stupnice Teplota v místnosti Závisí na přepínači možností Aktuální teplota v místnosti Přednastavená teplota Na základě aktuálního času a programu Předvolby Výchozí Načteno z paměti EEPROM přednastavených teplot Hodiny 00:00 Načteno z paměti EEPROM Den Pondělí Načteno z paměti EEPROM Den programu 5 2 nebo 7 závisí na možnosti Den programu Profil programu Vynulování na Načteno z paměti EEPROM výchozí hodnotu (viz kapitola 5.1.3) Program Všechny dny jsou Načteno z paměti EEPROM vynulovány na Program 1 Manuální režim Vše vymazáno Systém Režim topení nebo chlazení závisí na možnosti Systém _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:33 PM

5 Řídicí režim Zapnuto vypnuto nebo řízení pomocí modulace šířky pulzu závisí na možnosti Řídicí režim Rozsah Rozsah závisí na možnosti Rozsah Výstraha při nízkém Vymazáno, bude obnoveno do 4 sekund napětí baterie Podsvětlení LCD Vypnuto Časovač ochrany před Resetováno krátkým cyklem Příznak vypnutí Resetováno Kód ID Resetováno na 0 Načteno z paměti EE- PROM Stav výstupu Vypnuto Je odeslána zpráva Vypnuto Dálková napájecí jednotka Přední kryt (a) 9 (b) ID ON OFF (c) Pohled zepředu (a) Tlačítko Učení: vstup do režimu učení (b) Červená kontrolka LED: značí zapnutí topení / chladicího systému (c) Zelená kontrolka LED: značí radiofrekvenční komunikaci (d) Přepínač napájení (d) _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:33 PM

6 Tlačítka a přepínače Na dálkové napájecí jednotce se nachází 1 tlačítko LEARN (UČENÍ) a 1 přepínač. Tlačítko Funkce LEARN (UČENÍ) Zahájení nebo ukončení režimu učení Přepínač Funkce OFF On ON/OFF Napájení Napájení vypnuto (Výchozí) Napájení zapnuto Reset Při zapnutí je jednotka vyresetována. Stav resetu Funkce Stav resetu Provozní režim Běžný režim Kód ID Načteno z paměti EEPROM Stav výstupu Vypnuto (COM NO otevřeno) Kontrolky LED Na dálkové napájecí jednotce se nachází 2 kontrolky LED. Kontrolka LED Funkce Červená kontrolka Svítí, když je zapnuté relé (přepínač COM NO je LED zavřený). Zelená kontrolka LED 1, Při příjmu zprávy jednou blikne v trvání 0,5 sekundy 2, V režimu učení nepřetržitě svítí 3, Při ztrátě komunikace s termostatem nepřetržitě bliká _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:33 PM

7 2. Technické charakteristiky 2.1. Topení Modulace šířky pulzu Tento bezdrátový termostat umožňuje řízení pomocí modulace šířky pulzu, což umožňuje přesné a pohodlné udržování nastavené bodové teploty. V případě podlahového topení je doba otevření ovladače ventilu regulována neustálým porovnáváním nastavené bodové teploty se skutečnou teplotou. Tímto způsobem může teplota v místnosti dosáhnout nastavené teploty s minimální odchylkou. Následně je teplota v místnosti neustále udržována prostřednictvím řízení pomocí modulace šířky pulzu. Pokud je termostat používán s radiátory nebo konvektorovým topením, je možné v případě potřeby modulaci šířky pulzu vypnout Útlumová teplota Tento bezdrátový termostat je vybaven funkcí útlumové teploty. Aktivací tlačítka útlumové teploty je přednastavená teplota o 3 C nižší než přednastavená úsporná teplota Pokud je například přednastavená úsporná teplota nastavena na 22 C, poté je útlumová teplota 19 C. 12 Stiskem tlačítk lze přepínat mezi běžnou přednastavenou teplotou a funkcí útlumu, začne blikat animovaná ikona, což značí aktivaci funkce útlumu. 0.5sec 13 (Repeat) Ochrana proti zamrznutí Tento termostat může zajišťovat ochranu proti zamrznutí. Po aktivaci této funkce bude přednastavená teplota 5 C. Chcete-li aktivovat ochranu proti zamrznutí, stiskněte a podržte tlačítka COMF po dobu 1,5 sekundy. Kontrolka ochrany proti zamrznutí se začne pohybovat, což znamená, že ochrana proti zamrznutí je aktivní. 0.25sec 0.25sec 0.25sec 0.25sec (Repeat) 2.2 Chlazení Tento bezdrátový termostat může být použit k řízení chladicího systému. V takovém případě přepnutím přepínače Heat/Cool do polohy ON aktivujete chlazení. V případě chlazení je modulace šířky pulzu automaticky vypnuta _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:34 PM

8 Stisknutím tlačítka přepnete mezi vypnutým režimem a běžným provozem. Indikátor režimu chlazení se pohybuje, což značí nastavení vypnutého režimu. 0.5sec (Repeat) 3. Popis obrazovky displeje 2.3 Dosah dálkového ovládání a signál dálkového ovládání Tento bezdrátový termostat je s dálkovou napájení jednotkou spojen radiofrekvenčním signálem na kmitočtu 868 MHz. Rozsah radiofrekvenční komunikace v otevřeném prostoru je 80 m. Signál radiofrekvenční komunikace je přenesen, pokud během posledních 7 minut nedošlo k žádné aktualizaci. Ikona radiofrekvenční komunikace bude zobrazena tehdy, když je z vysílače přenesen signál. Poté jednou zabliká zelená kontrolka LED na dálkové napájecí jednotce, což značí příjem signálu. Kontrolky LCD Kontrolka dne v týdnu Zobrazení hodin Zobrazení teploty Kontrolka jednotek teploty Funkce Zobrazuje den v týdnu Zobrazuje čas a další informace Zobrazuje teplotu v místnosti, přednastavenou teplotu a další údaje C pro stupně Celsia / F pro stupně Fahrenheita _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:34 PM

9 Kontrolka programu Kontrolka komfortní teploty Kontrolka úsporné teploty Kontrolka režimu ochrany proti zamrznutí Kontrolka útlumu Kontrolka režimu topení Kontrolka režimu chlazení Udává, že termostat pracuje v režimu programu a zobrazuje nastavení Značí, že aktuální přednastavená teplota je komfortní teplota Značí, že aktuální přednastavená teplota je úsporná teplota Značí, že aktuální přednastavená teplota je ochrana proti zamrznutí Značí, že aktuální přednastavená teplota je útlumová teplota Značí, že termostat pracuje v režimu topení Značí provoz v režimu chlazení / Otáčející ventilátor se pohybuje, když je chlazení zapnuté / Ve vypnutém režimu vnější kružnice a středový bod blikají Kontrolka manuálního režimu Kontrolka přenosu Kontrolka slabé baterie 4. Provoz topení / chlazení Značí aktivovaný manuální režim Značí přenos radiového signálu Značí slabou baterii 4.1. Topení Když termostat řídí topení, je zobrazena ikona topení. Když je teplota v místnosti nižší nežli přednastavená teplota, dojde k zapnutí topení a zobrazí se animovaná kontrolka topení. 0.25sec 0.25sec 0.25sec 0.25sec 0.25sec (Repeat) Rozsvítí se červená kontrolka LED na dálkové napájecí jednotce značící zapnutí topení _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:34 PM

10 4.2. Chlazení Když termostat řídí chlazení, je zobrazena ikona chlazení. Když je teplota v místnosti vyšší nežli přednastavená teplota, dojde k vypnutí chlazení a zobrazí se animovaná kontrolka chlazení. 0.25sec 0.25sec (Repeat) Rozsvítí se červená kontrolka LED na dálkové napájecí jednotce značící zapnutí chlazení. 5. Programování 3. Bliká údaj s hodinami. Nastavení proveďte stiskem tlačítka nebo. 4. Stisknutím tlačítka přejděte na nastavování minut. Nastavení proveďte stisknutím tlačítka nebo. 5. Stisknutím tlačítka přejděte na nastavování dne. Nastavení proveďte stisknutím tlačítka nebo. 6. Opětovným stisknutím tlačítka (Nastavení) nastavení uložte a opusťte nebo se po 15 sekundách vrátí na hlavní obrazovku. Pokud kdykoliv stisknete tlačítko nebo vyčkáte 15 sekund, dojde k návratu OK do běžného režimu Nastavení času a dne 1. V běžném režimu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 4 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol hodin C. 2. Uvolněním tlačítka vstoupíte do režimu nastavování, hodiny se zastaví a středový bod přestane blikat Nastavení programu K dispozici je celkem 9 programů. 1. V běžném režimu stiskněte a podržte tlačítko po se na displeji nezobrazí symbol P (Program). 19 dobu 7 sekund, dokud _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:34 PM

11 2. Uvolněním tlačítka přejdete do režimu nastavování programu. 3. Stisknutím tlačítka vyberte den programu. Pokud je možnost Den programu nastavena na 5 2, lze vybrat dny MON FRI (pondělí pátek), SAT SUN (sobota neděle) a MON SUN (pondělí neděle). Zobrazení dat programu se příslušně změní. 4. Pro změnu programu stiskněte tlačítko PROG. Lze vybrat program 1 až Chcete-li program upravit, přesuňte kurzor stisknutím tlačítka nebo. Kontrolky času a režimu teploty se příslušně změní. Poté začne blikat černý bod a je zobrazena číslice zobrazující hodinu začátku programu. 6. Stiskem tlačítka COMF přepnete mezi komfortním a úsporným režimem teploty. Kontrolka režimu teploty se příslušně změní. 7. V níže uvedeném příkladu je ukázáno, že Program 4 je přiřazen k úterý. Kurzor se přesunul na 18:00 h a v 18:00 h se režim teploty změní na komfortní. 20 (a) (b) (a) Představuje hodinu začátku programu (b) bliká 8. Pokud není program pro dny ve skupině dnů shodný, zobrazení údajů programu bude vymazáno. 9. V tomto příkladu je zobrazena skupina dnů MON FRI (pondělí pátek). Programy pro těchto 5 dní nejsou stejné a zobrazení údajů programu bude vymazáno. V tomto zobrazení tlačítka, a COMF nejsou PROG aktivní. Pokud je stisknuto tlačítko (Programování), dojde k inicializaci programu pro všechny dny ve skupině na výchozí hodnotu (Program 1). Pokud kdykoliv stisknete tlačítko nebo vyčkáte 15 sekund, dojde k návratu OK do běžného režimu _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:35 PM

12 Poznámka: černá tečka značí, že vybraná hodina je nastavena na komfortní režim, jinak je vybrán úsporný režim. Všech 9 programů jsou předdefinované programy a nelze je měnit. Profily výchozích programů jsou uvedeny níže. Číslo programu Program 1 Vše komfortní teplota Profil programu 5.3. Kontrola a úprava přednastavené teploty Ikona komfortního režimu je, ikona úsporného režimu je. V běžném provozním režimu lze nastavit řídicí teplotu. 1. Stiskněte a podržte tlačítko nebo (ne déle než 2 sekundy) a zobrazte si aktuální přednastavenou teplotu. V příkladu je úsporná teplota přednastavena na 19 C. Uvolněním tlačítka se vrátíte do běžného režimu. Program 2 Pracovní den 1 Program 3 Pracovní den 2 Program 4 Den pracovního klidu 1 Program 5 Den pracovního klidu 2 Program 6 Poloviční pracovní den 1 Program 7 Poloviční pracovní den 2 Program 8 Dvě období Program 9 Vše úsporná teplota 2. Podržte tlačítko déle než 2 sekundy, dokud nezačne blikat přednastavená teplota, abyste mohli nastavit řídicí teplotu. 3. Stiskněte znovu tlačítko nebo a zvyšte nebo snižte nastavení teploty. 4. Podržením tlačítka nebo budou hodnoty měněny rychleji. 5. Stisknutím tlačítka COMF lze přepínat mezi přednastavenou teplotou komfortního a úsporného režimu. Kontrolka režimu teploty se příslušně změní _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:35 PM

13 6. V režimu topení dojde stisknutím a podržením tlačítka COMF po dobu 1,5 sekundy ke změně na přednastavenou teplotu ochrany proti zamrznutí. Ochrana proti zamrznutí je nastavena na 5 C nelze ji změnit. Zobrazení teploty nebude blikat a stisk tlačítka nebo ji nezmění. Údaj slouží pouze ke kontrole. 7. U režimu topení, pokud byl před tím nastaven režim útlumové teploty, dojde stisknutím tlačítka ke zobrazení útlumové teploty určené k nastavení. Pokud nebyl režim útlumové teploty nastaven, tlačítko nebude reagovat. Přednastavená útlumová teplota je inicializována na přednastavenou úspornou teplotu mínus 3 C, ale po jejím nastavení je až do další aktivaci funkce útlumové teploty nezávislá na přednastavené úsporné teplotě. Přednastavená útlumová teplota nemůže být vyšší než přednastavená úsporná teplota. V režimu chlazení nevyvolá stisk tlačítka žádnou akci. Pokud kdykoliv stisknete tlačítko nebo vyčkáte 10 sekund, dojde k návratu OK do běžného režimu. Poznámka: Řídicí teplotu lze nastavit pouze v rozsahu od 10 C do 35 C v krocích po 0,5 C. 24 V režimu topení nemůže být přednastavená úsporná teplota vyšší než komfortní teplota. V režimu chlazení tato podmínka platí opačně Manuální režim Manuální režim je funkce v běžném režimu, kdy je přednastavená teplota programu dočasně změněna. Jsou 3 typy manuálního režimu. Když je nastaven manuální režim, bliká jeho kontrolka. 0.25sec (Repeat) Dočasný manuální režim 1. Stisknutím tlačítka dojde v režimu topení k přepnutí mezi běžnou přednastavenou teplotou a funkcí útlumu. Stisknutím tlačítka v režimu chlazení dojde k přepnutí mezi běžnou přednastavenou teplotou a režimem vypnutí. 2. Stisknutím a uvolněním tlačítka COMF (méně než 1,5 sekundy) dojde k přepnutí mezi přednastavenou komfortní a úspornou teplotou. Bude zo _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:35 PM

14 brazena ikona manuálního režimu teploty. a příslušný režim dočasně nastavené 3. Podržením tlačítka déle než 1,5 sekundy dojde ke změně přednastavené teploty na ochranu proti zamrznutí. 4. Bliká kontrolka manuálního režimu a je nastaven dočasný manuální režim. Poznámka: V režimu chlazení nejsou útlumová teplota a teplota ochrany proti zamrznutí dostupné a jako přednastavená teplota se zobrazí -- - nebo Časovač / trvalý manuální režim 1. V běžném režimu stiskněte a podržte tlačítko (méně než 3 sekundy), dokud se na displeji nezobrazí symbol manuálního režimu O. 2. Je zobrazena aktuální přednastavená teplota a čas manuálního režimu. Čas manuálního režimu bliká. Pokud před tím nebyl nastaven žádný manuální režim (řízení programu) zobrazí se nápis 00h a dojde k vymazání indikátoru manuálního režimu. U režimu vypnutí při chlazení bude na místě teploty zobrazen symbol -- - nebo --. Pokud před tím byl nastaven dočasný manuální režim, poté bude zobrazen symbol -- - a kontrolka manuálního režimu. Pokud již byl časovač a trvalý manuální režim nastaven, poté bude zobrazen zbývající čas nebo údaj 9999 (trvalý manuální režim) a kontrolka manuálního režimu. Pro nastavení doby manuálního režimu stiskněte tlačítko nebo _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:35 PM

15 PROG 3. Stiskem tlačítka dojde k okamžité změně času manuálního režimu na 00h, což termostat vrátí na řízení programu. h znamená hodiny a d znamená dny znamená trvalý manuální režim znamená dočasný manuální režim. 4. Stisknutím tlačítka COMF vyberte přednastavenou komfortní nebo úspornou teplotu. 5. Stisknutím tlačítka vyberte útlumovou teplotu (režim topení) nebo aktivujte režim vypnutí (režim chlazení) 6. Stisknutím a podržením tlačítka COMF po dobu 1,5 sekundy vyberte přednastavenou teplotu ochrany proti mrazu (pouze režim chlazení). 6. Radiofrekvenční komunikace 6.1. Nastavení kódu adresy radiofrekvenční komunikace Než začne termostat komunikovat s dálkovou napájecí jednotkou, musí být přístroje spárovány. Párování znamená naučení kódu ID termostatu, aby dálková napájecí jednotka komunikovala neustále se stejným termostatem. Na dálkové napájecí jednotce se po zapnutí rozsvítí červená kontrolka LED. 1. Stiskněte tlačítko UČENÍ a vstupte do režimu učení. V režimu učení dojde opakovaným stiskem tlačítka UČENÍ k okamžitému návratu do běžného režimu. V režimu učení nepřetržitě svítí zelená kontrolka LED. Pokud kdykoliv stisknete tlačítko nebo OK návratu do běžného režimu. 28 vyčkáte 10 sekund, dojde k Na hlavní jednotce: 1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, dokud se na displeji nezobrazí nápis ID 2. Uvolněte tlačítko a přístroj přejde do režimu párování. Na LCD by se měl zobrazit aktuální kód ID (výchozí kód je po vynulování jednotky 00) _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:36 PM

16 3. Stiskem tlačítka nebo kód ID zvýšíte nebo snížíte (rozsah: 0 255). 4. Stiskněte tlačítko nebo vyčkejte 15 sekund. Kód ID přestane blikat, OK termostat vyšle párovací zprávu a vrátí se do běžného režimu. Když dálková napájecí jednotka přijme zprávu, aktualizuje svůj kód ID podle této zprávy a uloží ho. Poté dojde k ukončení režimu učení a přechodu do běžného režimu Ztráta komunikace Jelikož termostat musí alespoň jednou za 7 minut odeslat zprávu, pokud dálková napájecí jednotka během 7 minut tuto zprávu neobdrží, je spojení pravděpodobně ztraceno. Pokud dálková napájecí jednotka nedostane žádnou zprávu během 15 minut, vypne vysílání. Zelená kontrolka LED bude nepřetržitě blikat. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud nedojde k příjmu nové zprávy a dokud se dálková napájecí jednotka nevrátí do běžného řídicího provozu. Pokud do 3 minut nedojde z dálkové napájecí jednotky k příjmu párovací zprávy, jednotka ukončí učení a přejde bez změny kódu ID do běžného režimu. Termostat po ukončení režimu párování zařízení rovněž znovu odešle řídicí zprávu. Tato zpráva slouží k inicializaci dálkové napájecí jednotky, která je pravděpodobně právě zapnuta _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:36 PM

17 7. Instalace dálkové napájecí jednotky Tento elektronický termostat musí být nainstalován autorizovaným, kvalifikovaným technikem a to pouze v souladu se schématem zapojení. Instalace musí být provedena v souladu s nařízeními dodavatele elektrické energie. Instalaci je třeba provést pouze u napájecí jednotky (dálková napájecí jednotka). Aby mohla být přesně sledována a regulována teplota v místnosti, musí být dálková napájecí jednotka nainstalována na vhodném místě. Instalace dálkové napájecí jednotky by měla být provedena v místě, které není zakryté závěsy, nábytkem a jinými předměty. Termostat nesmí být nainstalován v těsné blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, světla a přímý sluneční svit. Rovněž by neměla být instalována v místě, kde by byla vystavena průvanu. Důležité: Dálková napájecí jednotky musí být před otevřením jejího krytu odpojena od přívodu energie Montáž dálkové napájecí jednotky na stěnu nebo do rozvodné skříně Před připojením řídicí jednotky je třeba kryt oddělit od základní desky. Postupujte podle níže uvedených kroků: 1. Odstraňte přední kryt dálkové napájecí jednotky. (Pokud je jednotka nainstalována v rozvodové skříni, přejděte na krok 4). 2. Označte polohy otvorů. 3. Vyvrtejte dva otvory a vložte do nich opatrně plastové hmoždinky, aby nevyčnívaly ze zdi. 4. Zapojte kabely. 5. Zatlačte kabely do zdi. 6. Pomocí dvou šroubů dálkovou napájecí jednotku připevněte ke stěně. 7. Jednotku zakryjte předním krytem a instalace je hotová. 7.2 Schéma zapojení Připojte systémové kabely ke svorkám dle níže uvedeného schématu zapojení. 1. Připojte fázový vodič 230 V stř. ke koncovce označené Live. 2. Připojte nulový vodič 230 V stř. ke koncovce označené neutral. 3. Svorku output připojte k topení / chladicímu zařízení _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:36 PM

18 N L Live Output Neutral Heating Cooling device L N Heating System = Heating 34 L N Close if RTEMP < STEMP L N Cooling System = Cooling L N Close if RTEMP > STEMP 8. Základní nastavení Svorky Na dálkové napájecí jednotce se nachází pět svorek, které slouží k připojení k přívodu energie a ovládaného zařízení. Svorka Funkce L-in Vstup 230 V stř. fáze N-in Vstup 230 V stř. nulový vodič L-out Vstup 230 V stř. fáze switching output 9. Specifikace Rozměry: Vysílač 135 (š) x 105 (v) x 32 (h) mm Dálkové napájení 91,5 (š) x 91,5 (v) x 42 (h) mm Materiály: Polykarbonát (PC) Hmotnost: 400 g Baterie vysílače: Alkalické AA 1,5 V x 2 Napájení dálkové napájecí : ~ 230 V stř. / 50 Hz Jmenovitý výstup dálkové napájecí ~ 3(1) A / 230 V stř. jednotky: Rozsah regulace teploty: C Interval regulace teploty: 0,5 / 1 / 1.5 / 2 C Pracovní teplota: 0 50 C Teplota skladování: -20 C 60 ºC _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:36 PM

19 _ST301 manual_czech.indd /11/08 5:43:36 PM

20 _ST301 manual_czech.indd 38 10/11/08 5:43:36 PM

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Termostat V22 N512/R00(02.10.12)

Termostat V22 N512/R00(02.10.12) Termostat V22 N512/R00(02.10.12) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální programovatelný termostat V22 3-54 2 DŮLEŽITÉ! Před instalací si důkladně prostudujte instalační a uživatelskou příručku, seznamte se s pokyny

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR NÁVOD K OBSLUZE SALUS 093 A SALUS 093TX + SALUS 093 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM SALUS 093TX+ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM Obsah 1. SEZNAM

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Tydenní programovatelný bezdrátový termostat pro ovládání vytápění

Tydenní programovatelný bezdrátový termostat pro ovládání vytápění Tydenní programovatelný bezdrátový termostat pro ovládání vytápění - 1 - Popis Spotřeba baterií Hodina Běžný režim činnosti (např. komfort) Běžný den Teplota (zadaná nebo změřená) Vytápění zapnuto Tlačítka

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 VYSÍLAČ PŘIJÍMAČ 1 BPT321- PŘIJÍMAČ Přijímač BPT321 slouží k řízení otáček ventilátorů

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU

TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU OSOBNÍ BEZDRÁTOVÝ ČASOMĚRNÝ SYSTÉM CHRONOSPLIT HL 640 ZKRÁCENÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1, 10/2005 1. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ CHRONOSPLIT HL 640... 2 2.

Více

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE ph_hd1:layout 1 11.2.2009 22:11 Page 1 PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-BHD Obousměrná rádiová komunikace na

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více