Čl. 1. Jednorázová koupě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1. Jednorázová koupě"

Transkript

1 Čl. 1 Jednorázová koupě Zaškrtnutím volby Jednorázová kupní smlouva Kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy s Prodávajícím, v důsledku čeho koupí od Prodávajícího množství zlata které si sám určil za cenu Prodávajícího, která je platná daný den. Kupující potvrzuje, že minimální kupní cena je 500,00 EUR, a příkazy na nižší částku se nebudou plnit. Uschování a dodávka budou realiziované podle přání Kupujícího způsobem popsaným v čl. 5 a 6. Čl. 2 Smlouva o soustavných dodávkách zvaná též Plán postupného nákupu (dále jen PPN) 2.1 Zaškrtnutím volby PPN Kupující vyjadřuje vůli provádění opakovaných nákupů zlata. Má při tom svobodnou volbu provádět platby ve výši, kterou si sám zvolil (od 50,-, 75,-, 100,- atd. / USD 100,-, 150, 200,- atd.) v pravidelných intervalech, jak měsíčních, tak i jiných /delších nebo kratších/. Kupující akceptuje podmínku, že nejdelší doba mezi dvěma platbami může činit maximálně 12 měsíců. 2.2 Účelem Smlouvy o soustavných dodávkách je koupě celkem 100 kusů jednogramových zlatých cihel za částku alespoň 5.000,-. To ale nestanoví povinnost pro Kupujícího. Předmětem Smlouvy o soustavných dodávkách je uzavření většího počtu zvláštních kupních smluv. Po každé platbě Kupujícího se realizuje nová, nezávislá kupní smlouva. 2.3 PPN se skládá ze 4 etap: a) Etapa depozitu do 25 gramů; b) Etapa nákupů od 26 kusů; c) Etapa dosažení cíle při 100 kusech; d) Etapa Superior od 101 slitků dále. a) Etapa depozitu Kupující si je vědom skutečnosti, že správa smlouvy o PPN je spojena s osobními a finančními náklady a že teprve po uzavření smlouvy o koupi nad 100 jednogramových slitků se transakce pro Prodávajícího stává ziskovou/výnosnou. Současně s volbou Smlouvy o PPN Kupující přiznává Karatbars International GmbH odměnu za správu v souvislosti s administrativními náklady, organizací, sledováním a zpracováním plateb a dodávek do doby zaplacení za 100 kusů jednogramových cihel. Výše zmíněná odměna za správu bude vypočtena z rozdílu hodnoty prvních 25 kusů jednogramových slitků a 25 gramů zlata ve velkých cihlách (od 1 kg). Kupující tak kupuje prvních 25 gramů jako podíl na velké cihle. Při plném splacení pohledávky za 100ks jednogramových cihel na žádost Kupujícího mu bude dodaná zadržovaná hodnota v jednogramových slitcích nebo pro něj bude uložena do depozitu. Jestliže si to Kupující nepřeje, je mu doporučeno uzavření Jednorázové kupní smlouvy. Tímto se smluvní strany dohodly, že Prodávající není povinen vyrobit prvních 25 ks jednogramových slitků. Kupující do okamžiku koupě celkem 100 (včetně 25 zadržovaných) gramů zlata získává podíl na cihle, odpovídající výši jím splaceného množství zlata. Velké cihly jsou uložené ve vysokobezpečnostním trezoru. Kupující má možnost ověření online, ve kterém trezoru byly uložené jeho cihly a na které z nich má právo spoluvlastnictví. V době Etapy depozitu Kupujícímu není dodáváno zlato.

2 b) Etapa nákupů Od 26, včetně, splacených slitků zlata má Kupující právo na dodání nebo uložení zlata v depozitu podle podmínek popsaných v čl. 5 a čl. 6. c) Cílová etapa Po splacení 100 kusů jednogramových slitků ve výši min ,- Kupující má právo na 100 kusů jednogramových slitků. Může tak objednat dodávku dosud nedodaných slitků podle čl. 5 nebo službu jejich uložení podle čl. 6. Prodávající zprošťuje Kupujícího povinnosti zaplacení odměny popsané v bodě a) odměny za správu v okamžiku, kdy splatí 100 kusů jednogramových slitků, za částku alespoň 5.000,-. d) Etapa Superior Současně s koupením 101-ho kusu jednogramového slitku bude mít Kupující právo kupovat slitky za preferenční ceny a bude zproštěn povinnosti hrazení nákladů za správu. Čl. 3 Práva a povinnosti Prodávajícího 3.1 Podepsání předmětné smlouvy, buď Jednorázové kupní smlouvy, nebo Smlouvy o postupných nákupech, neodůvodňuje právní nároky Prodávajícího na zaplacení kupní ceny Kupujícím, ale je nabídkou koupě pro Kupujícího. Smlouva je realizovaná teprve po její akceptaci Prodávajícím. Kupující při tom rezignuje z práva na obdržení sdělení o její akceptaci nebo zamítnutí. Teprve po připsání platby podle čl. 8 vznikají závazky Prodávajícího popsané v předmětné Smlouvě. Smlouva je tak uzavřena na podnět Kupujícího. Kupující potvrzuje, že Smlouva nebyla uzavřena ve dveřích (něm. Haustürsituation) nebo v nouzi (pod nátlakem). 3.2 V případě Jednorázové kupní smlouvy je Prodávající povinen během 3 dnů od připsání na účtu sdělit Kupujícímu prodejní cenu platnou daný den a zaslat Kupujícímu během 6 týdnů koupené slitky - jestliže budou dostupné nebo jejich uložení v depozitu. Prodejní cena platná daný den ve smyslu této Smlouvy je cena zlata zveřejňovaná podle vnitřního fixingu Prodávajícího na jeho internetových stránkách v 10:00 hodin Středoevropského času CET. 3.3 V případě uzavření Smlouvy o PPN je Prodávající povinen během 3 dnů od připsání na účet sdělit Kupujícímu prodejní cenu zlata platnou daný den. Také v tomto případě Kupující souhlasí s pozdějším stanovením kupní ceny. V Etapě depozitu Prodávající sdělí Kupujícímu během dalších 6 týdnů informaci o velikosti jeho podílu v zlaté cihle a kde je uložena. 3.4 Počínaje Etapou nákupu Prodávající je povinen během 6 týdnů od obdržení platby a fixingu dodat splacené zlaté slitky jestliže budou dostupné Kupujícímu nebo pokud to bude kupující požadovat, uloží je v depozitu. V případě výskytu vyšší síly, paniky nebo chaosu na trhu zlata může dojít ke zpožděním, za což Prodávající není zodpovědný Po připsání platby na některý z našich bankovních účtů se objednávka Kupujícího stává neodvolatelná. Obecné právo spotřebitele k odstoupení od smlouvy se neuplatňuje ( 312 d bod 6 Federální občanského zákoníku BGB).

3 3.6 Ve svém Backofficu přes KONTAKT může Kupující v každém okamžiku prověřit stav svého depozitu. Čl. 4 Kupní cena 4.1 Až do zaplacení 100 ks 1g slitků v minimální částce 5.000,- EUR se rozumí kupní cenou platná aktuální denní cena Prodávajícího v den jejího připsání na účet Prodávajícího Od 101 kusů jednogramových slitků Kupující může kupovat slitky za zvýhodněnou cenu zohledňující slevu ve výši 3%. Velké cihly zlata (od 1 kg) se objednávají v ceně platné daný den. 4.3 Náklady na zásilku do jednotlivých zemí jsou zveřejněny na internetových stránkách na adrese 4.4 Prodávající je důrazně upozorněn na skutečnost, že jedinými akceptovanými měnami jsou (euro) a USD (americký dolar). Kurzové odchylky a poplatky spojené s výměnou valut jdou k tíži Kupujícího. Jestliže Kupující neprovede platbu ve stanovené měně, Prodávající si vybere paušální poplatek za přepočtení valuty ve výši 3% nad kurz Evropské Centrální banky. 4.5 V případě platby prostřednictví kreditní karty se vybírá paušální poplatek vyplývající z nákladů ve výši 3,5% kupní ceny, odečítá se přímo z obdržené kupní ceny. Čl. 5 Dodávka 5.1 V případě Jednorázové kupní smlouvy na částku alespoň 500,00 Kupující po zaplacení ceny zásilky může žádat okamžitou dodávku ZLATA. Cena zásilky mu bude sdělena před dodáním. Termíny dodávky do 6 týdnů jsou možné při platbě v hotovosti, v případě platby kreditní kartou bude zásilka dodána do 6 měsíců (viz. čl. 6). V případě jednorázové koupě 100 kusů jednogramových cihel a více je dodávka zdarma. 5.2 V případě Smlouvy o PPN splacené Kupujícím bude zlato v množství od 26 slitků nadále uloženo v bezpečném trezoru, pokud si Kupující nevyžádá okamžitou dodávku za stanovenou cenu zásilky. K té dochází v celku, když bude splacena cena za 100 kusů jednogramových slitků, ale ne nižší než za částku 5.000,- bezpodmínečným způsobem a bez vyhrazení možnosti vrácení platby. Do té doby si Kupující může vyžádat dodání zaplacených slitků (v množství od 26 kusů) podle popsaných podmínek dodávky. Termíny dodávky podle bodu 5.1. Kupující tímto přijímá na vědomí, že zaslání jednotlivých slitků není ekonomické vzhledem k výši nákladů. Proto také Prodávající doporučuje zasílání slitků v balících alespoň po 10 kusech každý. 5.3 Dodávka je zdarma, jestliže se zasílá prvních 200 kusů jednogramových slitků v jedné dodávce, další jsou realizované zdarma vždy v částech po 100 kusech. 5.4 Kupující se zavazuje uvést plnou a správnou adresu dodávky a dodržet termín dodávky. Zvláštní náklady spojené s nepovedenými pokusy dodání Prodávajícího jdou k tíži Kupujícího.

4 5.5 Dodávky zlata mají pojištění dopravy hodnotných předmětů, které hradí Prodávající. Podle pokynů pojišťovny se zasílání ZLATA kontroluje dvojitě podle pravidla čtyř očí. 5.6 Kupující je povinen neprodleně prověřit zboží po jeho obdržení a přihlásit případnou reklamaci Prodávajícímu mailem nebo faxem během 3 pracovních dnů ode dne obdržení zboží. Jestliže zlaté slitky byly poškozeny tak, že byly znehodnoceny, Kupující má právo na jejich výměnu. 5.7 V případě realizace výměny zboží, které bylo poškozeno tak, že bylo znehodnoceno, zboží je třeba poslat zpět Prodávajícímu na výhradní odpovědnost Kupujícího na adresu Karatbars International GmbH, Königstr. 52, Stuttgart. Po potvrzení znehodnoceného zboží Prodávající zašle Kupujícímu slitky ve stavu, který nevzbuzuje výhrady podle objednávky. Náklady na zaslání nových slitků hradí jen Prodávající. 5.8 Jestliže Prodávající potvrdí znehodnocení vráceného zboží Kupujícím, uhradí Kupujícímu doložené náklady na zpětnou zásilku zboží. Čl. 6 Depozit /Uskladnění 6.1 Jestliže Kupující žádá, aby jeho zboží bylo uloženo nebo jestliže Kupující netrvá na dodání, Prodávající přijímá stanovené množství zlata do správy v bezpečném trezoru Kupující souhlasí s přijetím do společného depozitu jeho slitků zlata Prodávajícím. Proto také Kupující není oprávněn k odběru stanovených slitků, ale jen slitků stejného druhu, se stejnými vlastnostmi a stejné kvality Depozit Prodávajícího je bezplatný pro Kupujícího. Prodávající je odpovědný jen za následky úmyslných úkonů a značné zanedbání. Kupující má právo na uložení zlata v jakékoliv době v nezávislém, placeném depozitu V případě provedení platby Kupujícím prostřednictvím kreditní karty bez použití 3- D-Secure, má Prodávající právo zadržet zaplacené zboží po dobu 6 měsíců jako zabezpečení do doby než platba změní statut na neodvolatelnou. Čl. 7 Odstoupení 7.1. Kupující má právo v každém okamžiku odstoupit od dalšího kupování zlata. Nemá povinnost pokračovat v objednávání Právo na odstoupení Kupujícího od uzavřené Smlouvy upravují zákonem stanovené předpisy. Kupující může odstoupit od Smlouvy, např. jestliže dodané zboží je vadné a Kupující určil Prodávajícímu příslušný termín pro správné vykonání smlouvy, který uplynul bez reakce. Skutečnost politování potvrzeného nákupu platbou není důvodem pro odstoupení od smlouvy. Právo odstoupení od smlouvy má Kupující během 6 pracovních dnů ode dne obdržení zboží. Po uplynutí tohoto termínu nelze právo k odstoupení od smlouvy uplatnit Jestliže Kupující zastaví kupování, než zaplatí za 25 slitků, bude mít právo prodeje svého podílu ve velké cihle zlata, také ve prospěch Prodávajícího. Ale v takovém případě obdrží jen cenu odkoupení zlata pro velké cihly podle zveřejněného ceníku. Z ekonomického hlediska to pro něj bude nezajímavé.

5 7.4. Jestliže Kupující zastaví další kupování, než zaplatí za 100 jednogramových slitků, bude mu dodané objednané zlato (jednogramové slitky od 26 kusů) po uhrazení ceny zásilky. Jeho podíl ve velké cihle bude moci prodat nebo nabídnout jeho koupi Prodávajícímu za cenu výkupu zlata (ceník velkých cihel) Kupující má možnost prokázat, že nárok na odškodné Prodávajícího je menší Jestliže Kupující během delší doby než 12 měsíců neprovede žádnou platbu, Prodávající bude mít právo ignorovat další nabídky a provést vyúčtování. Za tím účelem dodá Kupujícímu zlato výše popsaným způsobem a sdělí mu výši jeho podílu ve spoluvlastnictví velké cihly. Jestliže Kupující do tohoto okamžiku zaplatil méně než 25 kusů jednogramových slitků, nevzniká povinost toto doplatit. Čl. 8 Platba 8.1 Kupující platí za zboží bankovním převodem, kreditní kartou nebo trvalým bankovním příkazem. Objednávka je realizovaná jen na platbách, které byly bezpodmínečně a bez možnosti stažení připsané na účet, při čemž jsou odečteny výdaje a poplatky podle čl. 4. Akceptovány jsou pouze platby v eurech a amerických dolarech. 8.2 Platby lze provádět jen převodem na následující bankovní účet prodávajícího: Č. účtu:... IBAN / BIC:... Bank. spojení:. Výhradně platnými měnami jsou (Evropa) a USD (USA a Kanada). 8.3 Při realizaci platby je Kupující povinen uvést číslo smlouvy, uživatelské jméno a informaci, zda platba byla za Jednorázovou kupní smlouvu nebo Smlouvu o soustavných dodávkách, jinak se můžou vyskytnout problémy s přiřazením jeho platby, která bude přesměrovaná na společný účet, co může dovést k závažným zpožděním. Čl. 9 Zpětný odkup Kupující má právo na volný prodej získaného a zaplaceného ZLATA v každém okamžiku. Může také nabídnout Prodávajícímu odkoupení zlata za cenu platnou v daný den odkupu. Ceníky prezentující ceny výkupu se nacházejí na internetových stránkách. Čl. 10 Zajištění Prodávající zajišťuje, že dodané zlato má uvedenou úroveň čistoty. Prodávající nedává žádné jiné záruky, především v souvislosti s dalším vývojem cen zlata.

6 Čl. 11 Ochrana údajů 11.1 Veškeré údaje klientů jsou považované za důvěrné podle platného práva o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zapisováním a zpracováním údajů o jeho osobě Kupující souhlasí se zasíláním důležitých informací od Prodávajícího, např. o akcích a speciálních edicích. Kupující, který nevydává takový souhlas nebo bude chtít odvolat dříve daný souhlas, zašle Prodávajícímu příslušné sdělení elektronickou poštou. Čl. 12 Příslušné právo 12.1 V případě veškerých sporů spojených s touto Smlouvou se bude uplatňovat právo Spolkové Republiky Německo. Místem řešení Smlouvy je Stuttgart. Jazykem smlouvy je němčina Veškeré spory v souvislosti s touto Smlouvou vzniklé mezi smluvními stranami budou v první řadě řešeny smírnou cestou smírčím řízením v místě příslušného soudního obvodu. V případě, že takové řešení nebude možné, příslušným soudem bude soud ve městě Stuttgart. Čl. 13 Dědictví, Odstoupení Vzniknou-li pohledávky po splatnosti Kupujícího/vlastníka zlata vůči Prodávajícímu, např. platba, vydání, zaslání nebo uložení, je odstoupení vyloučeno. V případě úmrtí vlastníka pohledávek přechází ze zákona nebo závěti pohledávky na oprávněného dědice. Tento musí svoje právo formálně doložit. Čl. 14 Písemná forma Veškerá ujednání smluvních stran jsou prováděna písemnou formou. Účastníci smlouvy zároveň uznávají neexistenci jakýchkoliv ústních dodatků. Jakékoli změny a dodatky ke smlouvě lze provést pouze písemnou formou. Předložená smlouva zastupuje předchozí dohody. Čl. 15 Salvátorská klauzule

7 Jestliže kterékoliv z ustanovení této Smlouvy by mělo být celé nebo v části neúčinné nebo nesplnitelné, nebude to vylučovat účinnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude zastoupeno ustanovením požadovaným smluvními stranami, jestliže by si dříve uvědomily předmětné ustanovení. To se vztahuje ve stejném rozsahu na veškeré právní mezery ve Smlouvě. Čl. 16 Právo odstoupení od smlouvy Kupující potvrzuje, že si je vědom, že v souvislosti s transakcí koupě zlata nemůže uplatnit spotřebitelské právo odstoupení od smlouvy. Čl. 17 Praní špinavých peněz Plně si vědom trestní odpovědnosti Kupující prohlašuje, že částky placené ve prospěch Prodávajícího pocházejí z jeho legálně získaného a příslušně zdaněného majetku, nejsou předmětem trestných činů, nepocházejí z teroristických činů a nepocházejí z obchodu s drogami nebo jejich použití. Čl. 18 Sestava nákladů Kupující prohlašuje, že si je vědom vzniku následujících dodatečných nákladů a souhlasí s nimi: - Odměna za správu podle čl a - Poplatek za přepočet valut podle čl Poplatek za použití kreditní karty podle čl Cena zásilky podle čl. 5.1, 5.2, 5.7, Zvýšená cena zásilky podle čl Sleva: od 101 cihly ve výši 3%

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více