Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem skaret 2. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/8/ - zamítnutý Senátem 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/4/ - zamítnutý Senátem 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 767/ - druhé čtení 7. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení - 1 -

2 8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - druhé čtení 9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 856/ - druhé čtení 10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení 11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení 12. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - druhé čtení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - druhé čtení 14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - druhé čtení 15. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - druhé čtení 16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení 17. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení 18. Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení 19. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení 20. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení 21. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - prvé čtení 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení 23. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení

3 24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení 25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení 26. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - prvé čtení 27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení 28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - prvé čtení 29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle 90 odst Návrh poslanců Romana Sklenáka, Miroslavy Strnadlové, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení podle 90 odst Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení 32. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení 33. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 668/ - prvé čtení 34. Návrh poslance Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení 35. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení 36. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení 37. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole /sněmovní tisk 648/ - prvé čtení 38. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ú- stavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu) /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení 39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení 40. Návrh poslanců Miroslava Opálky, Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

4 politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 458/2011 Sb., o změně některých zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení 41. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení 42. Návrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení 43. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Vlasty Bohdalové, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - prvé čtení 44. Návrh poslankyně Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 711/ - prvé čtení 45. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Marka Bendy a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony /sněmovní tisk 713/ - prvé čtení 46. Návrh poslanců Michala Babáka, Kateřiny Klasnové, Radka Johna a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení 47. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení 48. Návrh poslanců Michala Babáka, Radka Johna, Kateřiny Klasnové a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení 49. Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Michala Babáka a Jany Drastichové na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o prokazování zdrojů k jeho nabytí /sněmovní tisk 748/ - prvé čtení 50. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Jany Drastichové a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 766/ - prvé čtení 51. Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 786/ - prvé čtení 52. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení 53. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 835/ - prvé čtení 54. Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení 55. Návrh poslanců Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

5 zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 851/ - prvé čtení 56. Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otty Chaloupky, Davida Kádnera a Miroslava Petráně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/ - prvé čtení 57. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Jana Farského, Miroslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 872/ - prvé čtení 58. Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a další související zákony /sněmovní tisk 885/ - prvé čtení 59. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Jany Drastichové, Radka Johna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 893/ - prvé čtení 60. Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otto Chaloupky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení 61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení 62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 904/ - prvé čtení 63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení 64. Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Josefa Novotného, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Miroslava Petráně, Davida Kádnera, Otto Chaloupky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - prvé čtení 65. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení 66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení 67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení 68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení 69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 934/ - prvé čtení

6 70. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení 71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení 72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení 73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení 74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení 75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie /sněmovní tisk 925/ - prvé čtení 76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - třetí čtení 77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nou- zových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 767/ - třetí čtení 78. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /sněmovní tisk 768/ - třetí čtení 79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - třetí čtení 80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 856/ - třetí čtení 81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení 82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - třetí čtení 83. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - třetí čtení 84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení

7 85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - třetí čtení 86. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - třetí čtení 87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - třetí čtení 88. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení 89. Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení 90. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení 91. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení 92. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv 93. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 703/ 94. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012 /sněmovní tisk 832/ 95. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do /sněmovní tisk 837/ 96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do /sněmovní tisk 945/ 97. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišoven za rok 2011 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 847/ 98. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen září 2012 /sněmovní tisk 865/ 99. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR /sněmovní dokument 5267/ 100. Zpráva předsedy vlády z jednání Evropské rady v Bruselu konané ve dnech 22. a 23. listopadu Informace ministryně práce a sociálních věcí o způsobu řešení výplat podpor v nezaměstnanosti 102. Informace ministra financí o nehorázně vysokých platech úředníků 103. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 899/ 104. Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu použití odposlechu, záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací /sněmovní dokument 5824/ 105. Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012 /sněmovní dokument 5927/ 106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

8 107. Ústní interpelace 108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - druhé čtení 109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - třetí čtení 110. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky 112. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky 113. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Obsah: 19. března 2013 TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 52. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané ve dnech 19. března až 3. dubna 2013 Schůzi zahájila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Usnesení schváleno (č. 1570). Strana: Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Jiřího Štětiny Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Igora Svojáka Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslance Jana Vidíma Řeč poslance Daniela Korteho Řeč poslance Františka Sivery Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Zdeňka Bezecného Řeč poslance Radka Johna Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Waltera Bartoše Řeč poslance Miroslava Váni Řeč poslance Františka Dědiče Řeč poslance Radka Johna Řeč poslance Václava Votavy Schválen pořad schůze

9 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem skaret Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Marka Bendy Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 2. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Řeč poslankyně Jany Suché Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Marka Bendy Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska...84 Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Jiřího Štětiny Řeč poslankyně Jany Suché Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva. Řeč poslankyně Jany Suché Usnesení schváleno (č. 1571). Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Jana Vidíma Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Marka Bendy Usnesení schváleno (č. 1572). 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Jana Bureše Usnesení schváleno (č. 1573). 23. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslankyně Jany Suché Usnesení schváleno (č. 1574). 68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

10 Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Usnesení schváleno (č. 1575). 66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslankyně Jany Kaslové Usnesení schváleno (č. 1576). 11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení Řeč poslance Jana Chvojky Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Jana Chvojky Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Hamáček. 14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - druhé čtení Řeč poslance Aleše Rádla Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - druhé čtení Řeč poslance Rudolfa Chlada Řeč poslance Františka Laudáta Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Petra Braného Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Rudolfa Chlada Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Radima Vysloužila Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslance Rudolfa Chlada Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - druhé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka Řeč poslankyně Jany Suché Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení Řeč poslance Josefa Šenfelda

11 Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 20. března 2013 Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Pospíšil. Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Víta Bárty Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Usnesení schváleno (č část). Řeč poslance Miroslava Opálky Usnesení schváleno (č část). 19. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení Řeč senátora Miloše Vystrčila Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč poslance Miroslava Bernáška Řeč poslance Michala Babáka Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč poslance Miroslava Bernáška Řeč poslance Michala Babáka Řeč senátora Miloše Vystrčila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 767/ - druhé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Řeč poslance Františka Sivery Řeč poslance Břetislava Petra Řeč poslance Miroslava Svobody Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - prvé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Řeč poslance Davida Šeicha Usnesení schváleno (č. 1578). 29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Milana Urbana Usnesení schváleno (č. 1579). 72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby

12 Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (č. 1580). Pokračování v projednávání bodu 20. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení Řeč poslance Josefa Šenfelda Řeč poslance Pavla Svobody Řeč poslance Igora Svojáka Řeč poslance Josefa Novotného st Řeč poslance Pavla Svobody Řeč poslance Josefa Šenfelda Řeč poslance Josefa Novotného st Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení Řeč senátora Miroslava Nenutila Řeč poslance Miroslava Petráně Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč poslance Waltera Bartoše Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Miroslava Petráně Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení Řeč ministra dopravy ČR Zbyňka Stanjury Řeč poslance Ladislava Skopala Usnesení schváleno (č. 1581). 25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení Řeč ministra dopravy ČR Zbyňka Stanjury Řeč poslance Jiřího Papeže Řeč poslance Petra Zgarby Usnesení schváleno (č. 1582). 30. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Miroslavy Strnadlové, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč poslance Romana Sklenáka Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Miroslava Jeníka Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Miroslava Jeníka Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Jaromíra Drábka Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Romana Sklenáka Řeč poslankyně Jany Kaslové Usnesení schváleno (č. 1583)

13 31. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Hamáček. Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Marka Bendy Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Vojtěcha Filipa Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva. 15. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - druhé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Davida Kádnera Řeč poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové Řeč poslance Davida Kádnera Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Michala Babáka Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslankyně Lenky Andrýsové Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 856/ - druhé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Jana Pajera Řeč poslance Jiřího Papeže Řeč poslance Davida Kádnera Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Davida Kádnera Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Radima Vysloužila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 934/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Františka Laudáta Řeč poslance Romana Sklenáka Usnesení schváleno (č. 1584)

14 70. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Suchánka Usnesení schváleno (č. 1585). 71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Suchánka Řeč poslance Milana Urbana Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Usnesení schváleno (č. 1586). 26. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Radima Vysloužila Řeč poslance Petra Braného Řeč poslance Milana Urbana Řeč poslance Pavola Lukši Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Michala Babáka Usnesení schváleno (č. 1587). 27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Radima Vysloužila Řeč poslance Miroslava Opálky Usnesení schváleno (č. 1588). 21. března 2013 Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč ministra dopravy ČR Zbyňka Stanjury Řeč poslance Pavla Kováčika Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Hamáček. 73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslankyně Lenky Andrýsové Usnesení schváleno (č. 1589). 74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho

15 Řeč poslance Václava Kubaty Usnesení schváleno (č. 1590). 75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie /sněmovní tisk 925/ - prvé čtení Řeč ministra vnitra ČR Jana Kubiceho Řeč poslance Františka Novosada Usnesení schváleno (č. 1591). 93. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 703/ Řeč poslance Milana Urbana Usnesení schváleno (č. 1592). 94. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012 /sněmovní tisk 832/ Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Svobody Řeč poslance Vladimíra Koníčka Řeč poslance Pavla Svobody Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do /sněmovní tisk 837/ Řeč poslance Vladimíra Koníčka Usnesení schváleno (č. 1593). 96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do /sněmovní tisk 945/ Řeč poslance Vladimíra Koníčka Usnesení schváleno (č. 1594). 97. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišoven za rok 2011 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 847/ Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč poslankyně Soni Markové Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslankyně Soni Markové Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslankyně Soni Markové Řeč poslance Roma Kostřici Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Jiřího Skalického Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč poslance Roma Kostřici Řeč poslance Jiřího Štětiny Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč poslankyně Soni Markové Usnesení schváleno (č. 1595). Řeč poslance Petra Gazdíka Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva

16 107. Ústní interpelace Řeč poslance Václava Zemka Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč poslance Petra Zgarby Řeč poslance Miroslava Váni Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Miroslava Váni Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Miroslava Váni Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Petra Zgarby Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč poslance Ivana Ohlídala Řeč poslance Václava Neubauera Řeč poslance Martina Vacka Řeč poslance Petra Hulinského Řeč poslance Jana Bureše Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč poslance Karla Černého Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Pavla Béma Řeč poslance Antonína Sedi Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč poslance Romana Sklenáka Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Pospíšil. Řeč poslance Romana Sklenáka Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslankyně Vlasty Bohdalové Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslankyně Vlasty Bohdalové Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč poslance Antonína Sedi Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč ministra zemědělství ČR Petra Bendla Řeč poslance Václava Klučky Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslance Václava Klučky Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslance Václava Votavy Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Antonína Sedi Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Václava Klučky Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové března 2013 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. 21. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů

17 (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - prvé čtení Řeč ministra obrany ČR Vlastimila Picka Řeč poslance Antonína Sedi Usnesení schváleno (č. 1596). Řeč poslance Milana Urbana Pokračování v projednávání bodu 31. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení Řeč místopředsedy PSP Jiřího Pospíšila Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Marka Bendy Řeč místopředsedkyně vlády ČR Karolíny Peake Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Viktora Paggia Řeč místopředsedy PSP Jiřího Pospíšila Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Františka Laudáta Řeč poslankyně Jany Kaslové Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslankyně Anny Putnové Usnesení schváleno (č. 1597). 32. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení Řeč poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Jiřího Koskuby Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Vojtěcha Filipa Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Pavla Ploce Řeč poslance Roma Kostřici Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Marka Bendy Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva. Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Marka Bendy Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Pokračování v projednávání bodu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem skaret Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Romana Sklenáka Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslankyně Lenky Kohoutové Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslankyně Lenky Kohoutové Řeč poslance Jeronýma Tejce

18 Řeč ministra dopravy ČR Zbyňka Stanjury Řeč poslankyně Lenky Kohoutové Řeč poslance Jaromíra Drábka Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslance Vítězslava Jandáka Řeč poslance Jaromíra Drábka Řeč poslance Michala Babáka Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Petra Skokana Řeč poslankyně Dagmar Navrátilové Řeč poslance Jiřího Petrů Řeč ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmily Müllerové Řeč poslance Michala Babáka Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Romana Sklenáka Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Radima Jirouta Usnesení schváleno (č část). Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Miroslava Váni Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Usnesení schváleno (č část). Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslance Vojtěcha Filipa Usnesení schváleno (č. 1599). Řeč poslance Vojtěcha Filipa Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 668/ - prvé čtení Řeč ministra bez portfeje ČR Petra Mlsny Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Petra Skokana Řeč místopředsedy PSP Jiřího Pospíšila Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč ministra bez portfeje ČR Petra Mlsny Usnesení schváleno (č. 1600). Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva. Pokračování v projednávání bodu 32. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení Řeč místopředsedy PSP Jiřího Pospíšila března 2013 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Michala Babáka Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska

19 Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva. Řeč předsedkyně PSP Miroslavy Němcové Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Ladislava Velebného Řeč poslance Marka Bendy Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení Řeč senátorky Veroniky Vrecionové Řeč poslance Jiřího Papeže Řeč poslance Bořivoje Šarapatky Řeč poslance Josefa Šenfelda Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslance Miroslava Petráně Řeč poslance Petra Zgarby Řeč místopředsedy PSP Jiřího Olivy Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslance Tomáše Úlehly Řeč senátorky Veroniky Vrecionové Řeč poslance Jiřího Papeže Usnesení schváleno (č. 1601). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - druhé čtení Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslankyně Jany Černochové Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslance Ladislava Jirků Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslance Viktora Paggia Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Františka Laudáta Řeč poslankyně Jitky Chalánkové Řeč poslankyně Jaroslavy Wenigerové Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Vítězslava Jandáka Řeč poslance Roma Kostřici Řeč předsedkyně PSP Miroslavy Němcové Řeč poslankyně Marty Semelové Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslance Miroslava Grebeníčka Řeč poslance Ladislava Šincla Řeč poslance Josefa Šenfelda Řeč poslance Ladislava Jirků Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Ladislava Jirků Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Zdeňka Boháče Řeč poslance Antonína Sedi Usnesení schváleno (č. 1602). 34. Návrh poslance Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České

20 republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Zdeňka Boháče Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč poslance Víta Bárty Řeč poslance Stanislava Grospiče Usnesení schváleno (č. 1603). 35. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení Řeč poslankyně Marie Nedvědové Řeč poslance Jana Farského Usnesení schváleno (č. 1604). Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Oliva. 36. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení Řeč poslance Vojtěcha Filipa Usnesení schváleno (č. 1605). 37. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole /sněmovní tisk 648/ - prvé čtení Řeč poslance Rudolfa Chlada Řeč poslance Jiřího Šlégra Řeč poslance Jiřího Štětiny Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Václava Horáčka Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Pavla Ploce Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Václava Kubaty Řeč poslance Aleše Roztočila Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslance Pavla Ploce Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Jana Smutného Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Aleše Roztočila Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč poslance Stanislava Humla Řeč poslance Jana Pajera Řeč poslance Václava Kubaty Řeč poslance Rudolfa Chlada Řeč poslance Jiřího Šlégra Řeč poslance Jaroslava Krákory Usnesení schváleno (č. 1606). Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Hamáček. 38. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ú- stavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu) /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení Řeč ministra bez portfeje ČR Petra Mlsny Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslankyně Kateřiny Klasnové Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč ministra bez portfeje ČR Petra Mlsny

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Volební speciál Martina Veselovského - 16 dílu, vţdy v úterý a čtvrtek, ze všech krajů (14)

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 17. dubna 2015 Cena Kč 176, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 17. dubna 2015 Cena Kč 176, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 17. dubna 2015 Cena Kč 176, O B S A H : 77. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : 64. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 65. Vyhláška o

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : 56. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více