Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 239 ve výborech Poslanecké sněmovny 2. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/6/ - vrácený prezidentem republiky 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení 4. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení 8. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona - 1 -

2 č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - druhé čtení 9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení 10. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení 11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení 12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení 14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení 15. Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle 90 odst Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení 18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení 19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení 20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení 21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení 23. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení 24. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Vlasty Bohdalové, Jaroslava Krákory, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení

3 25. Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení 26. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení 27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení 28. Návrh poslanců Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení 29. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Ladislava Šincla, Jana Látky, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení 30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení 31. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení 32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení 33. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení 34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení 35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení 37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení 38. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení 39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení 40. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení 41. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

4 42. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišovnictví /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení 43. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o stížnostech a o změně některých zákonů (zákon o stížnostech) /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení 44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 265-E/ - prvé čtení 45. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky /kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/ /sněmovní tisk 274-E/ 46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení 47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení 48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně u- tajovaných informací /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení 49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení 50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení 51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení 52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010 /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení 53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení 54. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení 55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení 56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení 57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda

5 o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005 /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení 58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010 /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení 59. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení 60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení 61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení 62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení 63. Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení 64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení 65. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení 66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení 67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení 68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení 69. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení 70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení 71. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení 72. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o u- rychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - třetí čtení 73. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení

6 74. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury 75. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu 76. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky 77. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky 78. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky 79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny 80. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací 81. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury 82. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu 83. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu 84. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky 85. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení 86. Odvolání poslance Davida Ratha proti rozhodnutí mandátového a i- munitního výboru ze dne 3. února 2011 o uložení disciplinárního opatření (usnesení MIV č. 34) 87. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Stanislava Humla 88. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 /sněmovní tisk 37/ 89. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 64/ 90. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 69/ 91. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 /sněmovní tisk 75/ 92. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do /sněmovní tisk 89/ 93. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 /sněmovní tisk 114/ 94. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 123/ 95. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/ 96. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 /sněmovní tisk 149/ 97. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/ 98. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 213/ 99. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011 /sněmovní tisk 222/ 100. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2010 /sněmovní tisk 246/ 101. Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu 102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

7 103. Ústní interpelace 104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení 105. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/2/ - vrácený Senátem 106. Informace ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ministra obrany Alexandra Vondry o situaci v Libyi a na Středním východě 107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení 108. Informace předsedy vlády Petra Nečase o pozici České republiky na jednání Evropské rady Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Obsah: 15. března 2011 TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 14. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané ve dnech 15. až 25. března 2011 Schůzi zahájila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Slib poslance Strana: Řeč poslance Jeronýma Tejce Usnesení schváleno (č. 347). Řeč poslance Pavla Kováčika Řeč poslance Vítězslava Jandáka Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Jana Vidíma Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslance Jana Bauera Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeposlance Jiřího Petrů Řeč poslance Milana Urbana...60 Řeč poslance Vojtěcha Filipa Schválen pořad schůze. Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Jana Vidíma Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 239 ve výborech Poslanecké sněmovny

8 Řeč poslance Pavla Suchánka Usnesení schváleno (č. 348) Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové Řeč poslance Vojtěcha Filipa Usnesení schváleno (č. 349). 2. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/6/ - vrácený prezidentem republiky Řeč poslance Martina Vacka Řeč poslankyně Milady Emmerové Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Usnesení schváleno (č. 350). 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení Řeč poslankyně Soni Markové Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslankyně Hany Orgoníkové Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Michala Babáka Řeč poslance Jana Látky Řeč poslance Michala Babáka Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč poslance Petra Gazdíka Usnesení schváleno (č. 351). Řeč poslance Ladislava Velebného Řeč poslance Miroslava Váni Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč pana Drahoslava Oulehly Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslance Igora Svojáka Řeč poslance Pavla Hojdy Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení Řeč místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Radka Johna Řeč poslance Václava Klučky

9 10. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení Řeč poslance Stanislava Křečka Řeč poslance Stanislava Polčáka Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení Řeč senátora Petra Pakosty Řeč poslance Jana Floriána Řeč poslance Jaroslava Krákory Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Jana Floriána Řeč poslance Jaroslava Krákory Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslankyně Jitky Chalánkové Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Jana Chvojky Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Miroslava Opálky Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Usnesení schváleno (č. 352). Řeč poslance Miroslava Jeníka Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Romana Sklenáka Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslankyně Renáty Witoszové Řeč poslankyně Dany Váhalové Řeč poslance Stanislava Grospiče Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Usnesení schváleno (č. 353). 15. Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč poslance Pavla Bémav Řeč poslance Pavla Holíka Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Jiřího Štětiny Řeč poslance Františka Bublana Řeč poslankyně Jaroslavy Wenigerové Řeč poslance Jaroslava Krupky Usnesení schváleno (č. 354). 16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslankyně Marie Nedvědové Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Vladimíra Koníčka Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jaromíra Drábka Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Marka Bendy

10 Řeč poslance Jeronýma Tejce Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Usnesení schváleno (č část). 16. března 2011 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Petra Gazdíka Řeč poslance Jana Farského Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Usnesení schváleno (č. 355). 55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Řeč poslance Davida Šeicha Usnesení schváleno (č. 356). 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Petra Braného Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Heleny Langšádlové Řeč poslance Michala Doktora Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslankyně Heleny Langšádlové Řeč poslance Michala Doktora Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Suchánka Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Usnesení schváleno (č část). 19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Josefa Cogana

11 Usnesení schváleno (č. 358). Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Radima Fialy Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Usnesení schváleno (č. 359). Pokračování v projednávání bodu 16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle 90 odst. 2 Řeč poslance Marka Bendy Usnesení schváleno (č. 360). 17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení Řeč ministra zemědělství ČR Ivana Fuksy Řeč poslance Františka Dědiče Usnesení schváleno (č. 361). 21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně o- vzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Josefa Šenfelda Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslance Tomáše Úlehly Usnesení schváleno (č. 362). 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení Řeč ministra zemědělství ČR Ivana Fuksy Řeč poslance Jiřího Olivy Usnesení schváleno (č. 363). 23. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Františka Laudáta Usnesení schváleno (č. 364). Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Pavla Kováčika Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. 24. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Vlasty Bohdalové, Jaroslava Krákory, Hany Orgoníkové a dalších na

12 vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Ladislava Jirků Řeč poslankyně Anny Putnové Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše Řeč poslance Waltera Bartoše Řeč poslance Pavla Béma Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Ladislava Jirků Usnesení schváleno (č. 365). 25. Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení Řeč poslance Martina Peciny Řeč poslankyně Jany Suché Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslankyně Marie Nedvědové Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Martina Peciny Usnesení schváleno (č. 366). Řeč poslance Pavla Kováčika Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Viktora Paggia Řeč poslance Zdeňka Boháče Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslance Viktora Paggia Řeč poslance Daniela Korteho Řeč poslance Antonína Sedi Usnesení schváleno (č. 367). 27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Michala Doktora Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. 44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 265-E/ - prvé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Jana Bauera Řeč poslankyně Dany Váhalové Řeč poslance Jana Bauera Usnesení schválena (č. 368 a č. 368/1). 30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o

13 podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení Řeč místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Radka Johna Řeč poslankyně Heleny Langšádlové Usnesení schváleno (č. 369). Pokračování v projednávání bodu 27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení Řeč poslance Josefa Cogana Řeč poslance Davida Šeicha Řeč poslance Martina Peciny Řeč poslance Davida Ratha Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Josefa Cogana Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Jiřího Dolejše Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Martina Peciny Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Jiřího Paroubka Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Josefa Cogana Řeč poslance Jeronýma Tejce Řeč poslance Martina Peciny Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Josefa Cogana Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Martina Peciny Řeč poslance Alfréda Michalíka Řeč poslance Michala Doktora Usnesení schváleno (č. 370). 28. Návrh poslanců Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení Řeč poslankyně Milady Halíkové Řeč poslance Jiřího Krátkého Řeč poslance Václava Horáčka Řeč poslankyně Milady Halíkové Usnesení schváleno (č. 371). 29. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Ladislava Šincla, Jana Látky, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Jana Klána Řeč poslance Luïka Jeništy Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Stanislava Křečka Řeč poslance Jiřího Paroubka Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Usnesení schváleno (č. 372). 31. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslankyně Jitky Chalánkové Řeč poslankyně Lenky Kohoutové Řeč poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové

14 Řeč poslance Jiřího Koskuby Řeč poslance Rudolfa Chlada Řeč poslance Borise Šastného Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslankyně Soni Markové Řeč poslance Antonína Sedi Řeč poslankyně Vlasty Bohdalové Řeč poslance Jana Čechlovského Řeč poslankyně Dany Váhalové Řeč poslance Jiřího Olivy Řeč poslance Pavla Béma Řeč poslankyně Heleny Langšádlové Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Jiřího Šulce Řeč poslankyně Ivany Levé Řeč poslankyně Anny Putnové Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslance Marka Bendy Usnesení schváleno (č. 373). Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. 46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Jany Fischerové Řeč poslance Zdeňka Boháče Usnesení schváleno (č. 374). 47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Gabriely Peckové Řeč poslance Petra Hulinského Řeč poslankyně Gabriely Peckové Usnesení schváleno (č. 375). 48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně u- tajovaných informací /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Květy Matušovské Řeč poslankyně Jany Černochové Řeč poslankyně Květy Matušovské Usnesení schváleno (č. 376). 50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Kristýny Kočí Usnesení schváleno (č. 377). 51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Roma Kostřici Řeč poslankyně Miloslavy Vostré Řeč poslance Roma Kostřici Usnesení schváleno (č. 378)

15 52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010 /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslankyně Jany Fischerové Řeč poslankyně Miloslavy Vostré Řeč poslankyně Jany Fischerové Usnesení schváleno (č. 379). 54. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka Řeč poslankyně Renáty Witoszové Usnesení schváleno (č. 380). 58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010 /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka Řeč poslankyně Renáty Witoszové Usnesení schváleno (č. 381). 59. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Usnesení schváleno (č. 382). 60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslance Davida Vodrážky Usnesení schváleno (č. 383). 61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslankyně Květy Matušovské Usnesení schváleno (č. 384). 22. března 2011 Další část schůze řídila předsedkyně PSP Miroslava Němcová. Řeč poslance Jana Vidíma Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Vladislava Vilímce Řeč poslance Pavla Ploce Řeč poslance Petra Tluchoře Řeč poslance Pavla Suchánka Řeč poslance Zbyňka Stanjury Řeč poslance Jiřího Petrů Řeč poslance Petra Tluchoře

16 Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o u- rychlení výstavby dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení Řeč senátora Pavla Eyberta Řeč poslance Františka Sivery Řeč poslance Luïka Jeništy Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslance Františka Laudáta Řeč ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Řeč poslance Karla Šidla Řeč poslance Petra Bendla Řeč poslance Karla Šidla Řeč poslance Stanislava Humla Řeč poslankyně Ludmily Bubeníkové Řeč poslance Karla Šidla Řeč poslance Stanislava Humla Řeč poslankyně Ludmily Bubeníkové Řeč poslance Karla Šidla Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Usnesení schváleno (č. 385). 39. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení Řeč senátora Jiřího Oberfalzera Řeč poslance Jana Chvojky Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč senátora Jiřího Oberfalzera Usnesení schváleno (č. 386). 41. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení Řeč hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera Řeč poslance Jana Bureše Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Václava Klučky Řeč hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera Usnesení schváleno (č. 387). 42. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišovnictví /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení Řeč poslance Davida Ratha Řeč poslance Radima Fialy Řeč poslance Františka Laudáta Řeč poslance Radima Fialy Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Davida Ratha Usnesení schváleno (č. 388) Informace ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ministra obrany Alexandra Vondry o situaci v Libyi a na Středním východě Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč ministra obrany ČR Alexandra Vondry Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga

17 Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč poslance Jana Vidíma Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Řeč poslance Vojtěcha Filipa Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 389). Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. 32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka Řeč poslankyně Květy Matušovské Usnesení schváleno (č. 390).. ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Pavla Staňka Řeč poslankyně Ivany Weberové Řeč poslankyně Marie Nedvědové Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Usnesení schváleno (č část). Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová. Řeč místopředsedy PSP Lubomíra Zaorálka Další část schůze řídil místopředseda PSP Lubomír Zaorálek. Usnesení schváleno (č část). 33. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení Řeč předsedkyně PSP Miroslavy Němcové Řeč poslance Stanislava Křečka Řeč poslance Jana Husáka Řeč poslance Jaroslava Krupky Řeč poslance Jaroslava Lobkowicze Řeč poslance Václava Votavy Řeč poslance Jaroslava Krupky Usnesení schváleno (č. 391). Řeč poslance Jana Látky Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soud- 36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Pospíšila Řeč poslankyně Jany Kaslové Usnesení schváleno (č. 393). Řeč poslance Petra Gazdíka března 2011 Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová. Řeč poslance Zbyňka Stanjury

18 Řeč poslance Jeronýma Tejce Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Suchánka Usnesení schváleno (č. 394). 67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Řeč poslance Pavla Hojdy Řeč poslankyně Heleny Langšádlové Řeč poslance Pavla Hojdy Usnesení schváleno (č. 395). 65. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení Řeč poslance Otto Chaloupky Řeč pana Drahoslava Oulehly Usnesení schváleno (č. 396). 68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Michala Doktora Řeč poslance Petra Braného Řeč poslance Michala Doktora Usnesení schváleno (č. 397). 69. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Michala Doktora Usnesení schváleno (č. 398). 70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení Řeč místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Radka Johna Řeč poslance Václava Klučky Usnesení schváleno (č. 399). Řeč poslance Petra Skokana Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslance Petra Gazdíka Řeč poslance Stanislava Polčáka Řeč poslankyně Karolíny Peake Řeč poslance Bohuslava Sobotky Řeč poslance Petra Gazdíka

19 Řeč poslance Alexandera Černého Řeč poslance Bohuslava Sobotky Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení Řeč poslance Jana Floriána Usnesení schváleno (č. 400). 88. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 /sněmovní tisk 37/ Řeč ministra dopravy ČR Víta Bárty Řeč poslance Františka Sivery Usnesení schváleno (č. 401). 97. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/ Řeč ministra životního prostředí ČR Tomáše Chalupy Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslankyně Kateřiny Konečné Řeč poslance Bořivoje Šarapatky Usnesení schváleno (č. 402). 37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení Řeč předsedy vlády ČR Petra Nečase Řeč poslance Zdeňka Boháče Usnesení schváleno (č. 403). 40. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení Řeč poslance Davida Ratha Řeč poslankyně Marie Nedvědové Řeč poslance Josefa Novotného ml Řeč poslance Marka Bendy Řeč ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera Řeč poslance Pavla Holíka Řeč poslance Václava Klučky Řeč poslance Marka Bendy Řeč poslance Rudolfa Chlada Řeč poslance Davida Ratha Řeč poslankyně Marie Nedvědové Usnesení schváleno (č. 404). Řeč poslance Jana Floriána Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 64/ Řeč poslance Václava Mencla Usnesení schváleno (č. 405). 90. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 69/ Řeč poslance Václava Mencla Usnesení schváleno (č. 406). 91. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 /sněmovní tisk 75/

20 Řeč poslance Petra Skokana Usnesení schváleno (č. 407). 93. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 /sněmovní tisk 114/ Řeč poslankyně Ivany Levé Usnesení schváleno (č. 408). Řeč poslankyně Ivany Levé Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 123/ Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslance Vladimíra Koníčka Usnesení schváleno (č. 409). 95. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/ Řeč poslance Václava Mencla Řeč poslance Vladimíra Koníčka Řeč poslankyně Jitky Chalánkové Usnesení schváleno (č. 410). 96. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 /sněmovní tisk 149/ Řeč ministra financí ČR Miroslava Kalouska Řeč poslance Pavla Suchánka Usnesení schváleno (č. 411). 74. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 412). Řeč poslance Jana Vidíma Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 413). Řeč poslance Jana Vidíma Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 414). Řeč poslance Jana Vidíma Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky Řeč poslance Jana Vidíma Usnesení schváleno (č. 415). Řeč poslance Jana Vidíma Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Volební speciál Martina Veselovského - 16 dílu, vţdy v úterý a čtvrtek, ze všech krajů (14)

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

è. 1 / IX. ROÈNÍK LEDEN 2013 18 Kè Cena v pøedplatném 16 Kè Nestárnoucí hvìzda Co chce pro seniory Miloš Zeman

è. 1 / IX. ROÈNÍK LEDEN 2013 18 Kè Cena v pøedplatném 16 Kè Nestárnoucí hvìzda Co chce pro seniory Miloš Zeman Pøejeme úspìšný rok 2013! è. 1 / IX. ROÈNÍK LEDEN 2013 18 Kè Cena v pøedplatném 16 Kè Nestárnoucí hvìzda Yvetta str. 16 Simonová Bolesti léèí jehlièkami Jiøí Dienstbier chce pomáhat zmìnám str. 16 str.

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Obsah: 1) Úvodní slovo prezidenta Asociace NNO v ČR 2) Kdo jsme 3) Co děláme 4)

Více

Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013

Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013 Přehled zpráv 17.9.2013-18.9.2013 MÚ Česká Lípa Brněnský deník Stranické menu je hotové. Vybírejte... 4 18.9.2013 Brněnský deník str. 13 Události MÚ Česká Lípa Českobudějovický deník Stranické menu je

Více

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Únor 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Obsah Strana Obsah 1 I. Úvodem 2 Členové Kolegia 3 Členové předsednictva 3 Členové kontrolní a revizní komise 4 II. Seniorské demonstrace

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Rok 2013 byl pro Radu seniorů ČR doslova rokem hektickým. Pokračování restriktivních politik Topolánkovy a Nečasovy vlády z minulých let

Rok 2013 byl pro Radu seniorů ČR doslova rokem hektickým. Pokračování restriktivních politik Topolánkovy a Nečasovy vlády z minulých let VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH I. Úvodem...3 Členové Kolegia Rady seniorů České republiky druhé funkční období, tj. 1. leden až 17. květen 2013...4 Členové Kolegia

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 2003 Praha 17.3. 2003 âástka 1 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více