všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje"

Transkript

1 ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku pochopí jejich fungování líp než kdyby je procházeli dlouhodobě jeden po druhém. všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje are you boys cleaning your room? how long have you been cleaning the room? do you boys ever clean up your room? have you cleaned your room this week? why did you clean your room after Mike left? when we came, your mother was cleaning the room I'm not going to clean that room, forget it if you give me the key to that room, I will clean it pokud budete časy vysvětlovat postupně s dlouhými časovými prodlevami, výsledkem bude (pokud nějaký výsledek bude), že studenti budou používat výhradně ten čas, který probírali naposledy. and you wouldn't like that, would ya? čas předpřítomný co se obávaného času předpřítomného týče, je nutné vysvětlit, že se používá ve dvou různých typech situací: děje v minulosti, kde se plete s minulým časem (který se při jeho překladu do češtiny používá) se slovesy be (to především), have, know etc., které se většinou nepoužívají v průběhových tvarech, a to pro děje které ještě stále trvají; tam významově odpovídá času předpřítomnému průběhovému (v češtině pak času přítomnému)

2 have you talked to Pat yet? (did you talk to him at the party?) I've seen the movie five times and I never liked it (I saw the movie last week) this has never happened before (it happened twice while I was living there) how long have you been here? (how long have you been sitting here?) we've known each other for years (we've been playing tennis together for years) je dobré tento čas spojovat se slovy jako since, yet, already, never, ever, before etc. ale už teď není od věci poukázat na obraty jako třeba is it over yet, he's already home, we never talk u času předpřítomného průběhového je zase nutné zdůraznit, že i přes jeho zdánlivou komplikovanost se jedná o velmi jednoduchý čas na tvoření, jelikož nevyžaduje nepravidlený tvar sloves. při vysvětlování časů, které v češtině neexistují, se snažte využít vět, které by studenti mohli sami použít ve svých každodenních životech. jednoznačně zabírají odkazy na pití a posedávání po hospodách. pokud vás toto téma neuráží, doporučuju jej využívat I've been sitting here drinking beer since eight. you're talking very slowly. how many beers have you had? I was drinking my seventh beer when you first walked past a couple hours ago. -- oh, you're going to have a horrible headache tomorrow morning. words of wisdom nejlépe se používání časů vysvětlí pomocí srovnání na podobných větách have you been to India before? yes, I went there in 1994 (určení času) does your dog eat a lot of cats? not really. I mean, he's eating one now but he usually eats mice je namístě zdůraznit, že každý ze tří českých časů může odpovídat několika časům v angličtině; třeba u českého

3 přítomného času se při překladu do angličtiny naskýtají čtyři možnosti What a great bar. Do you come here a lot? chodíváš sem často? (x are you coming here jdeš sem? přijdeš sem?) No, but I like this place, although we've only been here for a while líbí se mi tady, jsme tady teprve chvilku (x we are here bez uvedení jak dlouho už) Right, except the music's playing too loud. Why are you drinking wine? hudba hraje, proč piješ You see, I've been drinking a lot of beer lately so I thought poslední dobou piju (I've drunk už jsem vypil) Yeah, I understand. I've been thinking of switching to wine too přemýšlím (poslední dobou častěji, ne jenom v tuto chvíli I'm thinking) u budoucích tvarů bych nabádal k používání be going to, žádné velké chyby se tím studenti nedopustí a navíc si nacvičí používání slovesa be, které se jim bude hodit u celé řady dalších užitečných obratů některá frekventovaná spojení je záhodno se učit jako slovíčka: are you going to?, how long have you been sitting? does it happen? zaprvé proto, že se skutečně často používají a zadruhé slouží jako mustr pro stovky velmi podobných vět hodně důležité jsou samozřejmě otázky: k tomu více u vysvětlení sekce questions

4 troubleshooting obvyklý postup při zvládání časů bývá ten, že student zpočátku zápasí s otázkami a zápory a neodváží se vykročit mimo rámec tří základních časů. to je v pořádku, ale jen do určité doby. jakmile zvládne zápory a otázky, měl by student začít rozšiřovat svůj záběr. výrazným krokem kupředu je nalezení odvahy k opravování se při vlastním ústním projevu: I am here two hours I've been here for two hours and I am sleeping and I've been sleeping all the time the whole time what about why don't we go someplace more interesting? zde je nutné opakovaně zdůrazňovat, že pokud se student bojí nebo se mu nechce se při hodinách opravovat uprostřed řeči, dělá velkou chybu. žádný těžší obrat nepoužijeme poprvé z čisté vody, nejdříve je třeba si zažít známý red-alert moment kdy si uvědomíte, že to co zrovna říkáte je špatně, ale už víte jak se opravit chce to taky podotknout, že komplikovanější časy jako třeba předpřítomnný průběhový (have been doing) nejsou upgradem jednodušších časů a nelze je tedy začít používat namísto nich, nýbrž že je třeba znát všechny zde objasněné časy a používat vždy ten který situace vyžaduje what are you studying? math? and when did you start? well, I've been looking through my notes since noon but I haven't really learned anything well, people who don't study every day never learn much I know, I'm going to spend more time with my books from now on yeah, right

5 TWO... SMALL CHANGE hned po probrání základních časů, které by mělo zabrat asi čtvrt hodiny (vstřebání pak samozřejmě týdny, měsíce či roky), a ještě před dalšími velkými tématy (modální slovesa, trpný rod) se podíváme na to, jak se tvoří vztažné věty, kdy nastávají problémy u použití sloves want a would like, kdy u slovesa have ve významu mít (tedy ne jako pomocného slovesa) a poprvé se zmíníme o infinitivu který vyžadují určitá slovesa vztažné věty veďte studenty k tomu, aby si navykli používat bezspojkové vztažné věty tak jak se v běžné angličtině vyskytují nejčastěji the camera I bought, the book his brother wrote, I liked something you said přesvědčete je (a případně sebe) aby ve vztažných větách nepoužívali tolik which spíše that the camera that got lost the people that I saw vysvětlete proč u druhé věty jde that vynechat zatímco u první ne which se v dnešní angličtině používá hlavně tam kde zastupuje české což, tedy kdy odkazuje na celou větu a ne jenom na jedno podstatné jméno so in the end they sang me a song, which wasn't what I really came for (which singing the song) pozornost věnujte i who u životných p.j., kde z mně neznámých důvodů studenti často tápou the guy who found it people who lie will go far, those who don't won't možná nejpodstatnější je ovšem demytizovat what jako vztažné zájmeno a to především ve spojeních everything what something what nothing what, ať se studenti nenechají mást českým ten chlap co to udělal, všechno cos řekl etc.

6 everything you said was true nothing I do is good enough for my parents what's that smell? is it something you brought? want a would like to a) nezapomínat na to b) otázky s would like bez pomocných sloves c) we would like it that you stay what do you want that I will do? d) nejvíce pozornosti soustřeďte na věty s vloženým předmětem jako: what do you want us to say? I want both of you to admit you were wrong would you like me to do it now? e) pokud na to vaši studenti mají, pak jim předhoďte i věty jako: Tina wants the car she's bought to look better than she does I don't want anything to happen to you you don't want to be caught, do you? start/begin a stop a) the thief started run away started to run / began running b) významově žádný zásadní rozdíl mezi start a begin není, begin je ovšem nepravidelné, a to velmi zapeklitě c) u stop se v naprosto odlišném významu používají ing tvar a infinitiv, ale zatím bych studenty moc nemátl a důraz kladl na využitelnější stop+ing when Hillary finally stopped talking no one applauded on her way to the stage Hillary stopped to talk to us v této chvíli vysvětlete jenom pokud je nezbytně nutné kvůli testům nebo tak

7 have v záporech a otázkách we haven't money have you a credit card zaprvé se tak have už dnes moc nepoužívá, zadruhé je lepší používat pomocná slovesa protože si je pak člověk líp zažije we don't have a car does John have a car? have got bych prozatím nechal bokem nebo vysvětlil jen kvůli pasivní znalosti, dělá to v gramatice binec infinitiv s tell ask promise etc. slovesa, která se v angličtině většinou používají s infinitivem, zatímco v češtině s vedlejšími větami who told you to sell the bike?... ask them to shut up, will you? Ken promised to stay but didn't třeba u slovesa decide žádný velký problém nenastane, protože se po něm infinitiv používá i v češtině, proto jej do vysvětlování nijak zvlášť nezatahujte což mě přivádí k další velké myšlence: pokud o něčem prohlásíte že je to problém, bude to od té chvíle pro studenty problém. to se často týká gramatiky, která by za normálních okolností nikomu problémy nečinila, ale už jenom to, že ji oficiálně vysvětlíte a představíte jako gramatiku s velkým G, bude pro studenty signál, že do těchto vod by se neměli pouštět. příkladem (přiznávám že diskutovatelným) by mohly být výše zmíněné vztažné věty. pokud je nebudete vysvětlovat samostatně, jenom studenty budete vytrvale opravovat a budete je nenápadně vsouvat do všech testů, studenti si na ně záhy zvyknou. totéž platí třeba pro členy, míň pokročilé studenty bych s nimi moc netrápil, postupně bych je začal opravovat a oni si je aspoň v rudimentární podobě postupem času zažijí. komplikovanější bude vysvětlit, že zápory se tvoří spojením not to, hlavně ve spojení se slovesy tell a ask, to chce zvyk tell them not to drink the wine I promised not to tell anyone we both decided not to return to the castle

8 THREE... TROUBLESHOOTING nejdřív malá připomínka probraných časů z minulých kapitol a něco navíc časy si připomeneme pomocí monolgu jedné z postav v našich článcích. brian je zoufalý z toho, jak se jeho bratrovi ani po několika hodinách vysvětlování nedaří pochopit, že to na co se dívají na obrázku není bomba dammit, it's not a bomb: tenses revisited Vypadá tohle snad jako bomba? Viděls už někdy nějakou bombu? Podle mě ne. Ale já už ti to vysvětluju několik hodin. Proč to nedokážeš pochopit? Mohl by ses aspoň snažit? Ty mě ani neposloucháš, že jo? Věděl jsem že se nemám snažit ti to vysvětlit. Ty ses celou tu dobu díval z okna. Mně je jedno co teď řekneš, já už nic z toho opakovat nebudu. Co kdybys odsud vypadnul, jo? Does this look like a bomb (to you)? Have you ever seen a bomb? I don't think so. Oh, I've been explaining this to you for hours. Why can't you understand? Would / Could you at least try? You're not even listening to me, are you? (didn't even listen, haven't even been listening) I knew I shouldn't try to explain it to you. You were looking out the window the whole time. (have been looking) I don't care what you say now, I won't repeat any of it. (I'm not repeating, I'm not going to repeat) Why don't you just get out of here, ok? vocab: bomb don't think so not even listen the whole time not care get out of here

9 otázky a imperativ u otázek je třeba opětovně zdůrazňovat následující problematické body: does a were (do Jim know you, was you happy) otázky s be bez pomocných sloves (did you be ) i dlouhý podmět patří mezi pom.slov. a význ. slov. (did run away the two thieves we see) i u podmětu I je nutné používat pom. sl., where applicable (I know you? Know I you?) otázky na podmět (who did tell you this?) nepřímé otázky (you know what does this mean, we knew who are you) speciální případy (how do you call this? what this means? what is it a mole?) zde je pár příkladových vět, které se soustředí právě na tyto problémové oblasti. nejdříve otázky Why does mom always clean her room? Do a lot of people do this? Why am I explaining this to you? What do you call your mother? Does everyone clean their room every day? What does it mean when you say Do it now? What's a vacuum cleaner? Who knows how to use a vacuum cleaner? Don't ask me why I cleaned it. Were those animals dangerous? Do I know you? Do you know who I am? a potom rozkazovací způsob Clean your room or you're grounded. Don't talk to your brother while you're cleaning. Let's tell our mom we've cleaned it. But let's not let her see the room.

10 confusables už poměrně záhy je třeba studentům vysvětlit rozdíl mezi say a tell (prozatím nekomplikovaně: tell komu a say bez komu) don't tell me you didn't say anything k tomu poznamenat že say a tell jsou významově shodné, ale nelze je zaměňovat s speak a talk. we've been talking for hours but we haven't really said anything interesting rozdíl mezi speak a talk bych vůbec neřešil, namísto toho bych se zaměřil na sloveso call a s ním spojené problémy ( nazvat moc nepoužíváme, call tedy odpovídá slovesu říci: řekl mi, že jsem idiot a v otázkách se nepojí s how nýbrž what: what do you call this thing?). what did you just call my mother? určitě bych zmínil i discuss: něco probrat, o něčem se seriózně bavit, použití bez předložky (discuss about st) I don't care what you say. Tell me what you think. Have you spoken with my boss yet? You want me to stop talking? What do you call this thing? Why don't we discuss this right now? a jak sami určitě víte, studenti si často pletou dvojice listen a hear a see a look, stejně jako find a look for (to vše kvůli významové podobnosti) a kvůli podobnosti zvukové taky stay a stand (kdy stay používají nesprávně ve významu stát). tak jim řekněte ať si to sakra nepletou. I've been looking for the key all day but I haven't found it yet. Listen to them talk and then tell me what you heard. Ian looked at Tanya but he couldn't see if she noticed him. Go stand in the corner. And stay there until dinner.

11 FOUR... MODALS & PASSIVE druhý olbřímí krok pro začínající studenty jsou modální slovesa a trpný rod. na ty se podíváme teď. modal verbs: modální slovesa modální slovesa je dobré vysvětlovat ve třech fázích have to, které má speciální status, protože gramaticky (otázky, zápory) funguje jako každé normální sloveso. pro studenty bude lepší když se zpočátku soustředíte jenom na něj a must vymezíte (až později) pro věty typu that must have been very embarrassing. u have to je nutné do studentů nadrilovat používání pomocných sloves v otázkách a záporech have we to go; you haven't to stay) Do we have to talk about the helicopter? You don't have to explain this to me. I had to read the article several times. The machine doesn't have to have an engine. Why do I have to listen to this? You didn't have to buy me that magazine. u pokročilejších studentů bude dobré pokud se vám podaří dosáhnout toho aby přestali používat zastaralé needn't (namísto něj používali not have to nebo not need to) u sloves should would a could je prvořadým úkolem jejich rozlišení, používání v minulém čase (should have left) přijde na řadu až o nějakou dobu později You shouldn't lie to me. You can tell me the truth. If I told you the truth you wouldn't believe me. It can't be so hard to understand. I could try to explain it again, if you want me to. u jinak poměrně srozumitelných can a could doporučuju zapracovat na zástupných tvarech be able to a be allowed to, dávat přitom pozor na to aby studenti netvořili otázky a zápory pomocí do (do you allowed to, we don't able to) You're not allowed to fly this machine without a license. Will I be able to fly it if I'm only five years old? I haven't been able to find a job for months.

12 s may a might bych v této fázi zatím studentům hlavu nezahlcoval, jakkoli se jedná o velice důležitá slovesa, jejich čas ještě přijde (you may know me from school, it might have been love), použití ve významu smět/moci je v současné angličtině naprosto marginální passive: trpný rod u trpného rodu je třeba do studentů vytrvale hustit že jde veskrze jenom o práci se slovesem be, třetí tvar významového slovesa se nemění (ne že by to vedlo k nějakým výsledkům) Ow! I've been shot again. It hurts. If you were careful, you wouldn't be shot. (get shot) Oh, you will be shot one day too, no matter how careful you are. Actually, I was shot last year and I've been very careful since. (got shot) Watch out! We're being shot at again! Oh I don't want to be shot in a place like this. Me neither. I would hate to be killed by this dumb guy. Are we going to be killed? I hope not. (get killed) studenty je třeba směřovat hlavně k třema použitím trpného rodu, která jim činí největší potíže: přehozený podmět a předmět, tedy věty jako ten dopis napsal někdo koho znám, kde objasněte obě možnosti překladu a uveďte i klasický špatný překlad the letter was written by someone I know someone I know wrote this letter the letter wrote someone české zvratné tvary slovesa, tedy tento pokoj se uklízí jednou za třicet let this room is cleaned once every thirty years věty kde trpný rod odpovídá českým větám s podmětem (semtam nevysloveným) nikdo, někdo, oni Agassi wasn't beaten in thirty games in a row we've been tricked! the mystery will be explained one day

13 pozor na záměnu dvou podobných tvarů, tedy za předpokladu, že aspoň jeden z nich je student skutečně s to použít. Tom has been showing his apartment to people all week. He's tired Tom has been shown a nice apartment. I think he's going to buy it. a speciálním případem jsou pak slovesa jako tell, give nebo show (good luck explaining this ;-) I've been given this key but I haven't been told what to do with it. People were shown the best room and then they were told the others were just like it.

14 FIVE... CLASSIC MISTAKES nejhorší máme v této chvíli za sebou, aspoň co se vysvětlování týče. nyní se můžeme soustředit na základní chyby, kterými naši studenti přivádí rodilé mluvčí na pokraj šílenství. v průběhu jejich vysvětlování a procvičování si studenti budou mimoděk upevňovat znalosti nabyté v minulých lekcích. if any. the worst of Is it possible how there is hot today? Yeah, there is warm since the Monday and there started to be very hot today. I think I don't know if I could live in a really hot country. Yeah, for example Africa. How is it like to live there? Africa's not a country, all know that. I am not interested what Africa is or isn't. Let me alone. Now there is starting to be a little bit cold, what about put on a sweater? Is in this room some sweater which can I use? Yeah, in the room from what we just came is some sweater. I think it's not in here. What another thing can I take on me? výše uvedená konverzace mezi studenty nevyhnutelně vyvolá vlnu nadšení; paráda, konečně něčemu rozumíme je to samozřejmě způsobeno tím, že takovýto text v sobě nese zárodky obrovského množství příležitostí k páchání

15 kriminálních deliktů vůči anglickému jazyku, z nichž všechny byly ve výše uvedeném příkladu řádně spáchány Can you believe how hot it is today? Yeah, it's been warm since Monday and it got really hot today. I wonder if I could live in a really hot country. Yeah, like Africa. What's it like to live there? Africa's not a country, everyone knows that. I don't care what Africa is or isn't. Leave me alone. Now it's getting a bit cold, why don't you put on a sweater? Is there a sweater in this room that I can use? Yeah, there's one in the room we just came from. I don't think it's in here. What else can I wear? jde o pečlivě navybírané příklady toho jak čeští studenti nevědomky znásilňují cizí jazyk. důvodem není pochopitelně zášť vůči angličtině ani nezvladatelná hloupost (aspoň ve většině případů), nýbrž skutečnost, že čeština a angličtina jsou od sebe obrovsky vzdáleny, daleko víc než třeba čeština a němčina text projděte bod po bodu a vysvětlujte proč se studenti právě těchto chyb dopouštějí. zdůrazňujte že se jedná o chyby jichž se dopouští téměř všichni čeští studenti angličtiny Can you believe how hot it is today? there is a big cold, is there very hot? is it possible how cold? Yeah, it's been warm since Monday and it got really hot today. it is warm since noon it started to be very hot I wonder if I could live in a really hot country. I think if I don't know if I would like to know if I am curious wonder (why where when how if ) x think (that, about, of) Yeah, like Africa. What's it like to live there? how is it like, how is it to for example Africa

16 Africa's not a country, everyone knows that. all know it, all people know it does everyone hate you? do all of your friends hate you? I don't care what Africa is or isn't. Leave me alone. x I don't mind talking to you x it doesn't matter what you say Now it's getting a bit cold, why don't you put on a sweater? it is beginning to be it is becoming cold what about that you put on Is there a sweater in this room that I can use? is in your room a sweater? have you a sweater which can I use Yeah, there's one in the room we just came from. yes, in the room from which we just now came is a sweater I don't think it's in here. What else can I wear? I think it isn't what other/another thing someone else, something else, nothing else, who else wear x carry, put st on, take st off

17 SIX... INF-GER-NONE neučte infinitiv a gerundium (respektive slovesa která se s těmito tvary pojí) tak jak se běžně učí, tedy rozdáním seznamu padesáti sloves a vysvětlením tyto s gerundiem, tyto s infinitivem. prioritizujte, vybírejte jen ta nejpodstatnější, jinak vám na to studenti budou kašlat. to nejdůležitější z infinitivu už máme za sebou, teď se podíváme na ing tvary a taky na slovesa která se pojí se základními tvary (make, see etc.) keep, enjoy ing tvary jsou noční můrou spousty studentů, v prvé řadě je nutné aby je zvládli po slovesech stop, keep a enjoy (a start / begin, kde se ovšem dá použít i infinitiv) a možná ještě mind. If you keep talking, I'll go up there myself. Stop laughing and start counting sheep. I mean it. Look, I don't enjoy beating you but it has to be done. I don't mind going to other people's weddings as long as it's not my own. pozor hlavně na keep kde upozorněte na všechny možnosti překladu (pišme dál, nepřestávej tancovat, pořád se smál) a na to že keep v podstatě znamená not stop (proto málokdy uslyšíte don't stop talking nýbrž keep talking). to že si studenti s velkým hurá vybaví keep smiling jako vždy s úsměvem je ani o krok nepřiblíží k tomu aby keep v tomto významu skutečně začali používat (bylo by potom součástí českého loga Johnny Walkera vždy s chůzí?) I want you to keep writing until you're finished. Keep dancing. We don't want you to stop. Ed tried to sound serious but Tim just kept laughing.

18 make let see hear ze sloves které se používají se základním tvarem následujícího slovesa je třeba věnovat největší pozornost make; u let už tolik chyb nenastává. s make budou studenti používat infinitiv. tisíckrát je opravte, po tisícíprvní už to řeknou správně (i když vy se toho asi nedožijete) Don't make me run up there and kick your butt. Why are you making me go to bed? We made the guy apologize and then we let him go. problémové je samozřejmě používání see a hear, kde studenty pronásleduje čeština (we saw you to steal it; did you hear how I said it). v angličtině se používá jednoduchá konstrukce see/hear sb do/doing st. rozdíl mezi do a doing v této fázi není podstatný, hlavně trvejte na tom ať neříkají see sb to do st ani see how sb did st I saw you kill the girl. yes, you let Isabelle come in, then I heard you yell at her. then you made her jump out the window prepositions & other small annoyances stejně jako u ing tvarů a infinitivů, i u předložek je potřeba postupovat opatrně a nepřecenit ochotu či schopnost vašich studentů vyrovnat se s tunami (tsunami?) více či méně užitečných ustálených spojení nejdříve je dobré se soustředit na časové předložky, spojky a podobná slova, ať už ve spojení s konkrétními časovými whatnot in 1992, in March, on Sunday, at seven, in the morning, at night, at midnight nebo všeobecně, kde na jednom z předních míst je používání since you've been (sitting) here since lunch? (since» předpřítomný čas) I sat in the café from five to seven and you never showed up (minulý čas» from - to)

19 pak taky další slůvka která se často nachází ve větách s předpřítomným časem (součástí terapie je odvykací kůra od slůvka ever, které studenti cpou do každé věty v pp čase) have you ever seen a nine-legged dog (ever je silné slovo, použijte jen pokud chcete opravdu říct vůbec někdy, jinak může znít urážlivě: have you ever read anything by Theroux?) have you been to the new café yet? (yet očekávaný děj často pres-perf, ne ovšem vždy: is it over yet? dad wasn't home yet) haven't I been to this café before? (jsem zde teď, nebyl jsem tu už někdy (dřív)?) obzvláště velkou teflonovitostí vůči paměti studentů vynika slovo anymore people don't write letters anymore (už ne x still yet already always not anymore, not yet) je třeba trvat na používání for pro označení časových úseků, nezamrzí přihodit about jako české přibližně it's been raining for (at least, about) thirty minutes I haven't been to the dentist in/for years (vždy v záporu, s pres-perf, nemusíte použít several ani many years) a vysvětlete rozdíl mezi during a while, odvykací kůra od during přijde později (in the war, in the next five minutes) during the fight x while we were fighting a další občas těžko uchopitelné, použitelné či zapamatovatelné kousky Sue hasn't done much work lately (last time) x she published a book recently I'm sorry but you missed Jeannie, she left two hours ago ago (before two hours, two hours before vysvětlíte až mnohem později) the show will start in (about) five minutes (five minutes from now, x five minutes later I left) co se předložek místa týče, je klíčem asi pochopení toho jak funguje at. k tomu by mohly pomoci následující příklady at the cottage (x in, on) at school (nebo in school) at a bank, hotel / at an airport, bus stop, train station / at a party, at a concert, funeral etc. at Mike's, at my place k dalším předložkám místa se dostaneme později

20 SEVEN... LOOSE ENDS requests & suggestions ke zvládnutí aspoň základní angličtiny je samozřejmě potřeba se naučit spoustu gramatiky, slovíček, ale i pokud toho dosáhnete, je pořád možné, že při setkání s rodilým mluvčím se vám stáhne hrdlo a nebudete vědět kudy kam. proto je potřeba ovládat základy společenské konverzace, v prvé řadě pak návrhy a zdvořilé dotazy některé jsou jednoduché, stejně jako v češtině Could you speak up please? I can't hear you. Would you tell me your name so I know what to call you. ale více pozornosti bych věnoval jiným a také bych od studentů vyžadoval jejich používání I wonder if you could write down my name. Would you mind calling again? aby studenti v různých typech žádostí neměli totální zmatek, je dobré rozdělit žádosti na dva typy. výše uvedené se ptají, zda by pro vás váš konverzační společník mohl něco udělat (což mi připomíná: would you do me a favor?) ale pak jsou zde dotazy kdy se ptáte, zda sami můžete něco provést Do you mind if I write down your name? Is it okay if I give your address to my friends? Would it be all right if I came to visit you someday? a co se návrhů týče, tak jednoznačně preferujte věty typu why don't? Why don't we continue this conversation tomorrow? a sdělte studentům, že pokud se chtějí v konverzaci zaskvět krásným obratem uvozujícím návrh, pak se jim dva nabízí

21 I was wondering, would you be interested in joining me? (napadlo mě jestli) Ted, I've been thinking. Why don't we? (tak jsem si říkal) zástupné one a ones stovky teoretických keců nenahradí pár dobře zvolených příkladových vět. platí to pro každou gramatiku a pro vysvětlení zástupného one stonásob (tedy deset tisíc teoretických keců) are you sure you want the blue car? if you ask me, the red one is nicer than the blue one we went to see the other houses in the area and honestly, the ones we saw were worse than the one you bought I saw a lion. A big one. Not the one you saw. This one was even bigger. none, most, not many/much, a lot, a few x few (little) slova vyjadřující množství nebo počet jde učit několika způsoby. soustředit se na rozlišení few x a little a many x much je málo. studenti by určitě měli znát rozdíl mezi few x a few a little x a little a politicky nekorektně je nutné poznamenat, že a few a a little jsou daleko častější few students knew the answer (which is bad lépe not many students) x a few students knew the answer (which is good) a to proto, že pro české málo se spíš než few a little používá zápor not much a not many not many people know this there wasn't much water in the lake (lepší než few a little) a jinak bych je nechal u a lot of, ze začátku klidně i v záporech a otázkách (a později ostatně taky) a lot of what happened was my fault, Claude met a lot of people in his job: a lot (of) je lepší než much a many (ty hlavně v záporech, i když: we didn't do a lot of work today)

22 míň je less, fewer je daleko za horizontem potřeb průměrného studenta jasně řekněte, že mezi someone a somebody není významově lautr žádný rozdíl (totéž no one, everyone) a doporučte tvary s one, mají o slabiku míň (tisíc přebytečných slabik umořilo osla), právě takovéto nonproblémy zaměstnávají mysl studentů nejvíc, proto je třeba je co nejdřív odklidit z cesty naučte je používat none no one says it better than John does none of us says it better than John does (neither až časem) I needed money but had none prozraďte že neexistuje tvar the most of people (ostatně ani most of people) most people know nothing about world music most of the people at the concert cheered and clapped their hands (x the most popular band úplně jiné použití most) a pokud se chtějí vyjadřovat přesně, tak je nutné aby uměli kromě o trochu lepší (a bit, a little to znají nebo se rychle naučí) říkat i daleko/výrazně lepší (nikoli more better jak velí sviňa instinkt, nýbrž a lot better nebo much better) this is much better, you're much more intelligent (far příliš formální, way příliš hovorové) troubleshooting ještě pořešíme pár základních překážek a zbytek už necháme na samotných textech. při jejich procházení během poměrně krátké doby nevyhnutelně narazíte na veškeré podstatné jevy stojící za objasnění, budete mít možnost si ověřit do jaké míry se vám zažraly pod kůži pomocí testů, v průběhu nichž si mimochodem budete neustále upevňovat znalosti nabyté v těchto několika základních lekcích. happen není v angličtině vztažné zájmeno (what was happened?) a pro překlad českého je třeba se nepoužívá it is needed (i když gramaticky jde o správný tvar) what happened when you raised your hand, Mr Till? you need to tell the truth the truth has to be told (needs to be told)

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý

Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý Děj, který se stal v nedávné době v minulosti; v období, které trvá doteď. Důsledek děje trvá, např. I have bought a new

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4 Shrnutí anglické gramatiky Pro studenty BAN4 POZNÁMKA následující slidy shrnují gramatické jevy probírané kapitolách 7-12 učebnice International Express Intermediate Student s Book a jsou tedy určeny pro

Více

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: Why did he spend so... money? more a lot of much Otázka č. 2: In my opinion Fiat is...

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel 1.Present Simple Přítomný prostý a) pravidelně se opakující děje..i get up at seven o clock. b) stálá fakta.. I live in Hradec Králové. c) jízdní řády.. The

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přečtěte si následující inzerát na seznámení. Doplňte chybějící výrazy a vypracujte následné otázky.

Přečtěte si následující inzerát na seznámení. Doplňte chybějící výrazy a vypracujte následné otázky. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Vítězslav Jindra aj9-doc-jin-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si následující inzerát na seznámení. oplňte chybějící výrazy a vypracujte

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více