všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje"

Transkript

1 ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku pochopí jejich fungování líp než kdyby je procházeli dlouhodobě jeden po druhém. všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje are you boys cleaning your room? how long have you been cleaning the room? do you boys ever clean up your room? have you cleaned your room this week? why did you clean your room after Mike left? when we came, your mother was cleaning the room I'm not going to clean that room, forget it if you give me the key to that room, I will clean it pokud budete časy vysvětlovat postupně s dlouhými časovými prodlevami, výsledkem bude (pokud nějaký výsledek bude), že studenti budou používat výhradně ten čas, který probírali naposledy. and you wouldn't like that, would ya? čas předpřítomný co se obávaného času předpřítomného týče, je nutné vysvětlit, že se používá ve dvou různých typech situací: děje v minulosti, kde se plete s minulým časem (který se při jeho překladu do češtiny používá) se slovesy be (to především), have, know etc., které se většinou nepoužívají v průběhových tvarech, a to pro děje které ještě stále trvají; tam významově odpovídá času předpřítomnému průběhovému (v češtině pak času přítomnému)

2 have you talked to Pat yet? (did you talk to him at the party?) I've seen the movie five times and I never liked it (I saw the movie last week) this has never happened before (it happened twice while I was living there) how long have you been here? (how long have you been sitting here?) we've known each other for years (we've been playing tennis together for years) je dobré tento čas spojovat se slovy jako since, yet, already, never, ever, before etc. ale už teď není od věci poukázat na obraty jako třeba is it over yet, he's already home, we never talk u času předpřítomného průběhového je zase nutné zdůraznit, že i přes jeho zdánlivou komplikovanost se jedná o velmi jednoduchý čas na tvoření, jelikož nevyžaduje nepravidlený tvar sloves. při vysvětlování časů, které v češtině neexistují, se snažte využít vět, které by studenti mohli sami použít ve svých každodenních životech. jednoznačně zabírají odkazy na pití a posedávání po hospodách. pokud vás toto téma neuráží, doporučuju jej využívat I've been sitting here drinking beer since eight. you're talking very slowly. how many beers have you had? I was drinking my seventh beer when you first walked past a couple hours ago. -- oh, you're going to have a horrible headache tomorrow morning. words of wisdom nejlépe se používání časů vysvětlí pomocí srovnání na podobných větách have you been to India before? yes, I went there in 1994 (určení času) does your dog eat a lot of cats? not really. I mean, he's eating one now but he usually eats mice je namístě zdůraznit, že každý ze tří českých časů může odpovídat několika časům v angličtině; třeba u českého

3 přítomného času se při překladu do angličtiny naskýtají čtyři možnosti What a great bar. Do you come here a lot? chodíváš sem často? (x are you coming here jdeš sem? přijdeš sem?) No, but I like this place, although we've only been here for a while líbí se mi tady, jsme tady teprve chvilku (x we are here bez uvedení jak dlouho už) Right, except the music's playing too loud. Why are you drinking wine? hudba hraje, proč piješ You see, I've been drinking a lot of beer lately so I thought poslední dobou piju (I've drunk už jsem vypil) Yeah, I understand. I've been thinking of switching to wine too přemýšlím (poslední dobou častěji, ne jenom v tuto chvíli I'm thinking) u budoucích tvarů bych nabádal k používání be going to, žádné velké chyby se tím studenti nedopustí a navíc si nacvičí používání slovesa be, které se jim bude hodit u celé řady dalších užitečných obratů některá frekventovaná spojení je záhodno se učit jako slovíčka: are you going to?, how long have you been sitting? does it happen? zaprvé proto, že se skutečně často používají a zadruhé slouží jako mustr pro stovky velmi podobných vět hodně důležité jsou samozřejmě otázky: k tomu více u vysvětlení sekce questions

4 troubleshooting obvyklý postup při zvládání časů bývá ten, že student zpočátku zápasí s otázkami a zápory a neodváží se vykročit mimo rámec tří základních časů. to je v pořádku, ale jen do určité doby. jakmile zvládne zápory a otázky, měl by student začít rozšiřovat svůj záběr. výrazným krokem kupředu je nalezení odvahy k opravování se při vlastním ústním projevu: I am here two hours I've been here for two hours and I am sleeping and I've been sleeping all the time the whole time what about why don't we go someplace more interesting? zde je nutné opakovaně zdůrazňovat, že pokud se student bojí nebo se mu nechce se při hodinách opravovat uprostřed řeči, dělá velkou chybu. žádný těžší obrat nepoužijeme poprvé z čisté vody, nejdříve je třeba si zažít známý red-alert moment kdy si uvědomíte, že to co zrovna říkáte je špatně, ale už víte jak se opravit chce to taky podotknout, že komplikovanější časy jako třeba předpřítomnný průběhový (have been doing) nejsou upgradem jednodušších časů a nelze je tedy začít používat namísto nich, nýbrž že je třeba znát všechny zde objasněné časy a používat vždy ten který situace vyžaduje what are you studying? math? and when did you start? well, I've been looking through my notes since noon but I haven't really learned anything well, people who don't study every day never learn much I know, I'm going to spend more time with my books from now on yeah, right

5 TWO... SMALL CHANGE hned po probrání základních časů, které by mělo zabrat asi čtvrt hodiny (vstřebání pak samozřejmě týdny, měsíce či roky), a ještě před dalšími velkými tématy (modální slovesa, trpný rod) se podíváme na to, jak se tvoří vztažné věty, kdy nastávají problémy u použití sloves want a would like, kdy u slovesa have ve významu mít (tedy ne jako pomocného slovesa) a poprvé se zmíníme o infinitivu který vyžadují určitá slovesa vztažné věty veďte studenty k tomu, aby si navykli používat bezspojkové vztažné věty tak jak se v běžné angličtině vyskytují nejčastěji the camera I bought, the book his brother wrote, I liked something you said přesvědčete je (a případně sebe) aby ve vztažných větách nepoužívali tolik which spíše that the camera that got lost the people that I saw vysvětlete proč u druhé věty jde that vynechat zatímco u první ne which se v dnešní angličtině používá hlavně tam kde zastupuje české což, tedy kdy odkazuje na celou větu a ne jenom na jedno podstatné jméno so in the end they sang me a song, which wasn't what I really came for (which singing the song) pozornost věnujte i who u životných p.j., kde z mně neznámých důvodů studenti často tápou the guy who found it people who lie will go far, those who don't won't možná nejpodstatnější je ovšem demytizovat what jako vztažné zájmeno a to především ve spojeních everything what something what nothing what, ať se studenti nenechají mást českým ten chlap co to udělal, všechno cos řekl etc.

6 everything you said was true nothing I do is good enough for my parents what's that smell? is it something you brought? want a would like to a) nezapomínat na to b) otázky s would like bez pomocných sloves c) we would like it that you stay what do you want that I will do? d) nejvíce pozornosti soustřeďte na věty s vloženým předmětem jako: what do you want us to say? I want both of you to admit you were wrong would you like me to do it now? e) pokud na to vaši studenti mají, pak jim předhoďte i věty jako: Tina wants the car she's bought to look better than she does I don't want anything to happen to you you don't want to be caught, do you? start/begin a stop a) the thief started run away started to run / began running b) významově žádný zásadní rozdíl mezi start a begin není, begin je ovšem nepravidelné, a to velmi zapeklitě c) u stop se v naprosto odlišném významu používají ing tvar a infinitiv, ale zatím bych studenty moc nemátl a důraz kladl na využitelnější stop+ing when Hillary finally stopped talking no one applauded on her way to the stage Hillary stopped to talk to us v této chvíli vysvětlete jenom pokud je nezbytně nutné kvůli testům nebo tak

7 have v záporech a otázkách we haven't money have you a credit card zaprvé se tak have už dnes moc nepoužívá, zadruhé je lepší používat pomocná slovesa protože si je pak člověk líp zažije we don't have a car does John have a car? have got bych prozatím nechal bokem nebo vysvětlil jen kvůli pasivní znalosti, dělá to v gramatice binec infinitiv s tell ask promise etc. slovesa, která se v angličtině většinou používají s infinitivem, zatímco v češtině s vedlejšími větami who told you to sell the bike?... ask them to shut up, will you? Ken promised to stay but didn't třeba u slovesa decide žádný velký problém nenastane, protože se po něm infinitiv používá i v češtině, proto jej do vysvětlování nijak zvlášť nezatahujte což mě přivádí k další velké myšlence: pokud o něčem prohlásíte že je to problém, bude to od té chvíle pro studenty problém. to se často týká gramatiky, která by za normálních okolností nikomu problémy nečinila, ale už jenom to, že ji oficiálně vysvětlíte a představíte jako gramatiku s velkým G, bude pro studenty signál, že do těchto vod by se neměli pouštět. příkladem (přiznávám že diskutovatelným) by mohly být výše zmíněné vztažné věty. pokud je nebudete vysvětlovat samostatně, jenom studenty budete vytrvale opravovat a budete je nenápadně vsouvat do všech testů, studenti si na ně záhy zvyknou. totéž platí třeba pro členy, míň pokročilé studenty bych s nimi moc netrápil, postupně bych je začal opravovat a oni si je aspoň v rudimentární podobě postupem času zažijí. komplikovanější bude vysvětlit, že zápory se tvoří spojením not to, hlavně ve spojení se slovesy tell a ask, to chce zvyk tell them not to drink the wine I promised not to tell anyone we both decided not to return to the castle

8 THREE... TROUBLESHOOTING nejdřív malá připomínka probraných časů z minulých kapitol a něco navíc časy si připomeneme pomocí monolgu jedné z postav v našich článcích. brian je zoufalý z toho, jak se jeho bratrovi ani po několika hodinách vysvětlování nedaří pochopit, že to na co se dívají na obrázku není bomba dammit, it's not a bomb: tenses revisited Vypadá tohle snad jako bomba? Viděls už někdy nějakou bombu? Podle mě ne. Ale já už ti to vysvětluju několik hodin. Proč to nedokážeš pochopit? Mohl by ses aspoň snažit? Ty mě ani neposloucháš, že jo? Věděl jsem že se nemám snažit ti to vysvětlit. Ty ses celou tu dobu díval z okna. Mně je jedno co teď řekneš, já už nic z toho opakovat nebudu. Co kdybys odsud vypadnul, jo? Does this look like a bomb (to you)? Have you ever seen a bomb? I don't think so. Oh, I've been explaining this to you for hours. Why can't you understand? Would / Could you at least try? You're not even listening to me, are you? (didn't even listen, haven't even been listening) I knew I shouldn't try to explain it to you. You were looking out the window the whole time. (have been looking) I don't care what you say now, I won't repeat any of it. (I'm not repeating, I'm not going to repeat) Why don't you just get out of here, ok? vocab: bomb don't think so not even listen the whole time not care get out of here

9 otázky a imperativ u otázek je třeba opětovně zdůrazňovat následující problematické body: does a were (do Jim know you, was you happy) otázky s be bez pomocných sloves (did you be ) i dlouhý podmět patří mezi pom.slov. a význ. slov. (did run away the two thieves we see) i u podmětu I je nutné používat pom. sl., where applicable (I know you? Know I you?) otázky na podmět (who did tell you this?) nepřímé otázky (you know what does this mean, we knew who are you) speciální případy (how do you call this? what this means? what is it a mole?) zde je pár příkladových vět, které se soustředí právě na tyto problémové oblasti. nejdříve otázky Why does mom always clean her room? Do a lot of people do this? Why am I explaining this to you? What do you call your mother? Does everyone clean their room every day? What does it mean when you say Do it now? What's a vacuum cleaner? Who knows how to use a vacuum cleaner? Don't ask me why I cleaned it. Were those animals dangerous? Do I know you? Do you know who I am? a potom rozkazovací způsob Clean your room or you're grounded. Don't talk to your brother while you're cleaning. Let's tell our mom we've cleaned it. But let's not let her see the room.

10 confusables už poměrně záhy je třeba studentům vysvětlit rozdíl mezi say a tell (prozatím nekomplikovaně: tell komu a say bez komu) don't tell me you didn't say anything k tomu poznamenat že say a tell jsou významově shodné, ale nelze je zaměňovat s speak a talk. we've been talking for hours but we haven't really said anything interesting rozdíl mezi speak a talk bych vůbec neřešil, namísto toho bych se zaměřil na sloveso call a s ním spojené problémy ( nazvat moc nepoužíváme, call tedy odpovídá slovesu říci: řekl mi, že jsem idiot a v otázkách se nepojí s how nýbrž what: what do you call this thing?). what did you just call my mother? určitě bych zmínil i discuss: něco probrat, o něčem se seriózně bavit, použití bez předložky (discuss about st) I don't care what you say. Tell me what you think. Have you spoken with my boss yet? You want me to stop talking? What do you call this thing? Why don't we discuss this right now? a jak sami určitě víte, studenti si často pletou dvojice listen a hear a see a look, stejně jako find a look for (to vše kvůli významové podobnosti) a kvůli podobnosti zvukové taky stay a stand (kdy stay používají nesprávně ve významu stát). tak jim řekněte ať si to sakra nepletou. I've been looking for the key all day but I haven't found it yet. Listen to them talk and then tell me what you heard. Ian looked at Tanya but he couldn't see if she noticed him. Go stand in the corner. And stay there until dinner.

11 FOUR... MODALS & PASSIVE druhý olbřímí krok pro začínající studenty jsou modální slovesa a trpný rod. na ty se podíváme teď. modal verbs: modální slovesa modální slovesa je dobré vysvětlovat ve třech fázích have to, které má speciální status, protože gramaticky (otázky, zápory) funguje jako každé normální sloveso. pro studenty bude lepší když se zpočátku soustředíte jenom na něj a must vymezíte (až později) pro věty typu that must have been very embarrassing. u have to je nutné do studentů nadrilovat používání pomocných sloves v otázkách a záporech have we to go; you haven't to stay) Do we have to talk about the helicopter? You don't have to explain this to me. I had to read the article several times. The machine doesn't have to have an engine. Why do I have to listen to this? You didn't have to buy me that magazine. u pokročilejších studentů bude dobré pokud se vám podaří dosáhnout toho aby přestali používat zastaralé needn't (namísto něj používali not have to nebo not need to) u sloves should would a could je prvořadým úkolem jejich rozlišení, používání v minulém čase (should have left) přijde na řadu až o nějakou dobu později You shouldn't lie to me. You can tell me the truth. If I told you the truth you wouldn't believe me. It can't be so hard to understand. I could try to explain it again, if you want me to. u jinak poměrně srozumitelných can a could doporučuju zapracovat na zástupných tvarech be able to a be allowed to, dávat přitom pozor na to aby studenti netvořili otázky a zápory pomocí do (do you allowed to, we don't able to) You're not allowed to fly this machine without a license. Will I be able to fly it if I'm only five years old? I haven't been able to find a job for months.

12 s may a might bych v této fázi zatím studentům hlavu nezahlcoval, jakkoli se jedná o velice důležitá slovesa, jejich čas ještě přijde (you may know me from school, it might have been love), použití ve významu smět/moci je v současné angličtině naprosto marginální passive: trpný rod u trpného rodu je třeba do studentů vytrvale hustit že jde veskrze jenom o práci se slovesem be, třetí tvar významového slovesa se nemění (ne že by to vedlo k nějakým výsledkům) Ow! I've been shot again. It hurts. If you were careful, you wouldn't be shot. (get shot) Oh, you will be shot one day too, no matter how careful you are. Actually, I was shot last year and I've been very careful since. (got shot) Watch out! We're being shot at again! Oh I don't want to be shot in a place like this. Me neither. I would hate to be killed by this dumb guy. Are we going to be killed? I hope not. (get killed) studenty je třeba směřovat hlavně k třema použitím trpného rodu, která jim činí největší potíže: přehozený podmět a předmět, tedy věty jako ten dopis napsal někdo koho znám, kde objasněte obě možnosti překladu a uveďte i klasický špatný překlad the letter was written by someone I know someone I know wrote this letter the letter wrote someone české zvratné tvary slovesa, tedy tento pokoj se uklízí jednou za třicet let this room is cleaned once every thirty years věty kde trpný rod odpovídá českým větám s podmětem (semtam nevysloveným) nikdo, někdo, oni Agassi wasn't beaten in thirty games in a row we've been tricked! the mystery will be explained one day

13 pozor na záměnu dvou podobných tvarů, tedy za předpokladu, že aspoň jeden z nich je student skutečně s to použít. Tom has been showing his apartment to people all week. He's tired Tom has been shown a nice apartment. I think he's going to buy it. a speciálním případem jsou pak slovesa jako tell, give nebo show (good luck explaining this ;-) I've been given this key but I haven't been told what to do with it. People were shown the best room and then they were told the others were just like it.

14 FIVE... CLASSIC MISTAKES nejhorší máme v této chvíli za sebou, aspoň co se vysvětlování týče. nyní se můžeme soustředit na základní chyby, kterými naši studenti přivádí rodilé mluvčí na pokraj šílenství. v průběhu jejich vysvětlování a procvičování si studenti budou mimoděk upevňovat znalosti nabyté v minulých lekcích. if any. the worst of Is it possible how there is hot today? Yeah, there is warm since the Monday and there started to be very hot today. I think I don't know if I could live in a really hot country. Yeah, for example Africa. How is it like to live there? Africa's not a country, all know that. I am not interested what Africa is or isn't. Let me alone. Now there is starting to be a little bit cold, what about put on a sweater? Is in this room some sweater which can I use? Yeah, in the room from what we just came is some sweater. I think it's not in here. What another thing can I take on me? výše uvedená konverzace mezi studenty nevyhnutelně vyvolá vlnu nadšení; paráda, konečně něčemu rozumíme je to samozřejmě způsobeno tím, že takovýto text v sobě nese zárodky obrovského množství příležitostí k páchání

15 kriminálních deliktů vůči anglickému jazyku, z nichž všechny byly ve výše uvedeném příkladu řádně spáchány Can you believe how hot it is today? Yeah, it's been warm since Monday and it got really hot today. I wonder if I could live in a really hot country. Yeah, like Africa. What's it like to live there? Africa's not a country, everyone knows that. I don't care what Africa is or isn't. Leave me alone. Now it's getting a bit cold, why don't you put on a sweater? Is there a sweater in this room that I can use? Yeah, there's one in the room we just came from. I don't think it's in here. What else can I wear? jde o pečlivě navybírané příklady toho jak čeští studenti nevědomky znásilňují cizí jazyk. důvodem není pochopitelně zášť vůči angličtině ani nezvladatelná hloupost (aspoň ve většině případů), nýbrž skutečnost, že čeština a angličtina jsou od sebe obrovsky vzdáleny, daleko víc než třeba čeština a němčina text projděte bod po bodu a vysvětlujte proč se studenti právě těchto chyb dopouštějí. zdůrazňujte že se jedná o chyby jichž se dopouští téměř všichni čeští studenti angličtiny Can you believe how hot it is today? there is a big cold, is there very hot? is it possible how cold? Yeah, it's been warm since Monday and it got really hot today. it is warm since noon it started to be very hot I wonder if I could live in a really hot country. I think if I don't know if I would like to know if I am curious wonder (why where when how if ) x think (that, about, of) Yeah, like Africa. What's it like to live there? how is it like, how is it to for example Africa

16 Africa's not a country, everyone knows that. all know it, all people know it does everyone hate you? do all of your friends hate you? I don't care what Africa is or isn't. Leave me alone. x I don't mind talking to you x it doesn't matter what you say Now it's getting a bit cold, why don't you put on a sweater? it is beginning to be it is becoming cold what about that you put on Is there a sweater in this room that I can use? is in your room a sweater? have you a sweater which can I use Yeah, there's one in the room we just came from. yes, in the room from which we just now came is a sweater I don't think it's in here. What else can I wear? I think it isn't what other/another thing someone else, something else, nothing else, who else wear x carry, put st on, take st off

17 SIX... INF-GER-NONE neučte infinitiv a gerundium (respektive slovesa která se s těmito tvary pojí) tak jak se běžně učí, tedy rozdáním seznamu padesáti sloves a vysvětlením tyto s gerundiem, tyto s infinitivem. prioritizujte, vybírejte jen ta nejpodstatnější, jinak vám na to studenti budou kašlat. to nejdůležitější z infinitivu už máme za sebou, teď se podíváme na ing tvary a taky na slovesa která se pojí se základními tvary (make, see etc.) keep, enjoy ing tvary jsou noční můrou spousty studentů, v prvé řadě je nutné aby je zvládli po slovesech stop, keep a enjoy (a start / begin, kde se ovšem dá použít i infinitiv) a možná ještě mind. If you keep talking, I'll go up there myself. Stop laughing and start counting sheep. I mean it. Look, I don't enjoy beating you but it has to be done. I don't mind going to other people's weddings as long as it's not my own. pozor hlavně na keep kde upozorněte na všechny možnosti překladu (pišme dál, nepřestávej tancovat, pořád se smál) a na to že keep v podstatě znamená not stop (proto málokdy uslyšíte don't stop talking nýbrž keep talking). to že si studenti s velkým hurá vybaví keep smiling jako vždy s úsměvem je ani o krok nepřiblíží k tomu aby keep v tomto významu skutečně začali používat (bylo by potom součástí českého loga Johnny Walkera vždy s chůzí?) I want you to keep writing until you're finished. Keep dancing. We don't want you to stop. Ed tried to sound serious but Tim just kept laughing.

18 make let see hear ze sloves které se používají se základním tvarem následujícího slovesa je třeba věnovat největší pozornost make; u let už tolik chyb nenastává. s make budou studenti používat infinitiv. tisíckrát je opravte, po tisícíprvní už to řeknou správně (i když vy se toho asi nedožijete) Don't make me run up there and kick your butt. Why are you making me go to bed? We made the guy apologize and then we let him go. problémové je samozřejmě používání see a hear, kde studenty pronásleduje čeština (we saw you to steal it; did you hear how I said it). v angličtině se používá jednoduchá konstrukce see/hear sb do/doing st. rozdíl mezi do a doing v této fázi není podstatný, hlavně trvejte na tom ať neříkají see sb to do st ani see how sb did st I saw you kill the girl. yes, you let Isabelle come in, then I heard you yell at her. then you made her jump out the window prepositions & other small annoyances stejně jako u ing tvarů a infinitivů, i u předložek je potřeba postupovat opatrně a nepřecenit ochotu či schopnost vašich studentů vyrovnat se s tunami (tsunami?) více či méně užitečných ustálených spojení nejdříve je dobré se soustředit na časové předložky, spojky a podobná slova, ať už ve spojení s konkrétními časovými whatnot in 1992, in March, on Sunday, at seven, in the morning, at night, at midnight nebo všeobecně, kde na jednom z předních míst je používání since you've been (sitting) here since lunch? (since» předpřítomný čas) I sat in the café from five to seven and you never showed up (minulý čas» from - to)

19 pak taky další slůvka která se často nachází ve větách s předpřítomným časem (součástí terapie je odvykací kůra od slůvka ever, které studenti cpou do každé věty v pp čase) have you ever seen a nine-legged dog (ever je silné slovo, použijte jen pokud chcete opravdu říct vůbec někdy, jinak může znít urážlivě: have you ever read anything by Theroux?) have you been to the new café yet? (yet očekávaný děj často pres-perf, ne ovšem vždy: is it over yet? dad wasn't home yet) haven't I been to this café before? (jsem zde teď, nebyl jsem tu už někdy (dřív)?) obzvláště velkou teflonovitostí vůči paměti studentů vynika slovo anymore people don't write letters anymore (už ne x still yet already always not anymore, not yet) je třeba trvat na používání for pro označení časových úseků, nezamrzí přihodit about jako české přibližně it's been raining for (at least, about) thirty minutes I haven't been to the dentist in/for years (vždy v záporu, s pres-perf, nemusíte použít several ani many years) a vysvětlete rozdíl mezi during a while, odvykací kůra od during přijde později (in the war, in the next five minutes) during the fight x while we were fighting a další občas těžko uchopitelné, použitelné či zapamatovatelné kousky Sue hasn't done much work lately (last time) x she published a book recently I'm sorry but you missed Jeannie, she left two hours ago ago (before two hours, two hours before vysvětlíte až mnohem později) the show will start in (about) five minutes (five minutes from now, x five minutes later I left) co se předložek místa týče, je klíčem asi pochopení toho jak funguje at. k tomu by mohly pomoci následující příklady at the cottage (x in, on) at school (nebo in school) at a bank, hotel / at an airport, bus stop, train station / at a party, at a concert, funeral etc. at Mike's, at my place k dalším předložkám místa se dostaneme později

20 SEVEN... LOOSE ENDS requests & suggestions ke zvládnutí aspoň základní angličtiny je samozřejmě potřeba se naučit spoustu gramatiky, slovíček, ale i pokud toho dosáhnete, je pořád možné, že při setkání s rodilým mluvčím se vám stáhne hrdlo a nebudete vědět kudy kam. proto je potřeba ovládat základy společenské konverzace, v prvé řadě pak návrhy a zdvořilé dotazy některé jsou jednoduché, stejně jako v češtině Could you speak up please? I can't hear you. Would you tell me your name so I know what to call you. ale více pozornosti bych věnoval jiným a také bych od studentů vyžadoval jejich používání I wonder if you could write down my name. Would you mind calling again? aby studenti v různých typech žádostí neměli totální zmatek, je dobré rozdělit žádosti na dva typy. výše uvedené se ptají, zda by pro vás váš konverzační společník mohl něco udělat (což mi připomíná: would you do me a favor?) ale pak jsou zde dotazy kdy se ptáte, zda sami můžete něco provést Do you mind if I write down your name? Is it okay if I give your address to my friends? Would it be all right if I came to visit you someday? a co se návrhů týče, tak jednoznačně preferujte věty typu why don't? Why don't we continue this conversation tomorrow? a sdělte studentům, že pokud se chtějí v konverzaci zaskvět krásným obratem uvozujícím návrh, pak se jim dva nabízí

21 I was wondering, would you be interested in joining me? (napadlo mě jestli) Ted, I've been thinking. Why don't we? (tak jsem si říkal) zástupné one a ones stovky teoretických keců nenahradí pár dobře zvolených příkladových vět. platí to pro každou gramatiku a pro vysvětlení zástupného one stonásob (tedy deset tisíc teoretických keců) are you sure you want the blue car? if you ask me, the red one is nicer than the blue one we went to see the other houses in the area and honestly, the ones we saw were worse than the one you bought I saw a lion. A big one. Not the one you saw. This one was even bigger. none, most, not many/much, a lot, a few x few (little) slova vyjadřující množství nebo počet jde učit několika způsoby. soustředit se na rozlišení few x a little a many x much je málo. studenti by určitě měli znát rozdíl mezi few x a few a little x a little a politicky nekorektně je nutné poznamenat, že a few a a little jsou daleko častější few students knew the answer (which is bad lépe not many students) x a few students knew the answer (which is good) a to proto, že pro české málo se spíš než few a little používá zápor not much a not many not many people know this there wasn't much water in the lake (lepší než few a little) a jinak bych je nechal u a lot of, ze začátku klidně i v záporech a otázkách (a později ostatně taky) a lot of what happened was my fault, Claude met a lot of people in his job: a lot (of) je lepší než much a many (ty hlavně v záporech, i když: we didn't do a lot of work today)

22 míň je less, fewer je daleko za horizontem potřeb průměrného studenta jasně řekněte, že mezi someone a somebody není významově lautr žádný rozdíl (totéž no one, everyone) a doporučte tvary s one, mají o slabiku míň (tisíc přebytečných slabik umořilo osla), právě takovéto nonproblémy zaměstnávají mysl studentů nejvíc, proto je třeba je co nejdřív odklidit z cesty naučte je používat none no one says it better than John does none of us says it better than John does (neither až časem) I needed money but had none prozraďte že neexistuje tvar the most of people (ostatně ani most of people) most people know nothing about world music most of the people at the concert cheered and clapped their hands (x the most popular band úplně jiné použití most) a pokud se chtějí vyjadřovat přesně, tak je nutné aby uměli kromě o trochu lepší (a bit, a little to znají nebo se rychle naučí) říkat i daleko/výrazně lepší (nikoli more better jak velí sviňa instinkt, nýbrž a lot better nebo much better) this is much better, you're much more intelligent (far příliš formální, way příliš hovorové) troubleshooting ještě pořešíme pár základních překážek a zbytek už necháme na samotných textech. při jejich procházení během poměrně krátké doby nevyhnutelně narazíte na veškeré podstatné jevy stojící za objasnění, budete mít možnost si ověřit do jaké míry se vám zažraly pod kůži pomocí testů, v průběhu nichž si mimochodem budete neustále upevňovat znalosti nabyté v těchto několika základních lekcích. happen není v angličtině vztažné zájmeno (what was happened?) a pro překlad českého je třeba se nepoužívá it is needed (i když gramaticky jde o správný tvar) what happened when you raised your hand, Mr Till? you need to tell the truth the truth has to be told (needs to be told)

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner Boris Renner Ostravo, to jsi ty Ostravo, Ty svůdná děvucho, ty holko černovlasá. Ty víš, že Tě nedám - jsi nezkažená, neposkvrněná krása! Ty s byla moje první láska, první gang a první cigareta, Polský

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

53rd Ostrava Golden Spike

53rd Ostrava Golden Spike Florence Kiplagat (KEN) 20000 Metres W FLASH QUOTES The coach of Florence Kiplagat Mr. Canova said after she did not finish the race: She did not have any problems before the race, she was perfectly prepared

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE ALMANACH 60 GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE 1948 2008 Nihil est annis velocius (Ovidius) PhDr. Jiří Vlček ředitel školy abs. 1977 Prolog Hora ruit, čas se řítí, tempora labuntur tacitisque senescimus

Více