3duben +P ORTUS. květen červen Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov"

Transkript

1 +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem)

2 DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek velikonočního třídenní obřad Zeleného čtvrtku nám dává možnost zamyslet se nad jednou pěknou a milou událostí v našem životě. Někteří ji prožili celkem nedávno, jiní před několika lety a další před několika desetiletími. Touto událostí bylo První svaté přijímání. Tento den se radostně slavil v minulosti právě tak jako dnes. Někteří z nás mají tento den ještě v živé paměti, ti starší, možná, už jen mlhavé vzpomínky. Věřím však, že je dost těch, kteří od tohoto dne začali psát novou náboženskou historii svého života. Bohužel však jsou i takoví, kteří žádnou historii svého vztahu s Bohem psát ani nezačali. Ve chvíli, kdy jsme poprvé přijali Ježíše, jsme zároveň vkročili do svatých a svátostných dějin spásy. Na jejich počátku byl starozákonní předobraz Poslední večeře. Židé před svým vysvobozením z Egypta měli příkaz obětovat Bohu beránka. Obětní beránek měl být jednoroční a bez vady. Pomazání veřejí dveří krví beránka mělo uchránit Židy před Božím hněvem. Následovalo jezení beránka, aby měl národ sílu na cestu. Židé si pak každý rok připomínali tuto událost, jako památku na vysvobození z Egypta. Při poslední večeři dal Ježíš této židovské slavnosti nový a jedinečný smysl. Nad chlebem pronesl: Toto je moje tělo, které se obětuje za vás. To čiňte na mou památku. A nad kalichem řekl, že je novou Smlouvou v jeho krvi. A dodal, že vždy, když se budou opakovat tato slova a když se bude jíst jeho tělo a krev, bude to neustálé zvěstování jeho smrti a vzkříšení, dokud opět nepřijde. Po Poslední večeři a zvlášť po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání obětování beránka ztratilo smysl. Už bude navěky stačit obětní smrt Božího beránka, Ježíše. A tak od té chvíle, kdy začali apoštolové plnit Ježíšův příkaz: To čiňte na mou památku, až do dnešního dne, se slavení každé Eucharistie stalo památkou Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Avšak nejen památkou, ale i neustálou přítomností jeho oběti. Zároveň při každé mši sv. zaznívají Ježíšova slova: vezměte a jezte, vezměte a pijte, a tak je Ježíšova oběť spojena s přijímáním jeho těla a jen v tomto spojení má takový smysl, jaký jí chtěl dát a dal Ježíš. Náš vstup do svátostných dějin spásy při Prvním sv. přijímání způsobil i významné důsledky pro náš duchovní život. Prvním důsledkem bylo, že až do smrti můžeme zůstat ve spojení s Kristem a tak splnit jeho slova: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (J 6, 56). Svaté přijímání nás spojuje s Kristem do té míry, že se dostáváme do sféry jeho myšlenek a skutků. Ve spojení s ním jsme schopní, podobně jako on, plnit až do smrti vůli nebeského Otce. Přijímání nás připodobňuje k Ježíši, k jeho životu, smrti a zmrtvýchvstání. Je však třeba vážně zdůraznit, že toto se děje jen tehdy, když pravidelně přistupujeme ke sv. přijímání. Druhý důsledek sv. přijímání spočívá v tom, že nás spojuje s bratry a sestrami a vytváří pravé lidské a křesťanské společenství. Toto společenství má plnit Ježíšovu prosbu při Poslední večeři: Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. (Jan 13, 15). Pěkně to vyjádřil i sv. Pavel: Je to jeden chléb, a proto my i když je nás mnoho tvoříme jedno tělo, protože všichni máme účast na tom jednom chlebě. (1 Kor 10, 17). Náš vstup do svátostných dějin spásy, který se neustále obnovuje při každém sv. přijímání, by měl mít i to, čemu se odborně říká dispozice. Myslí se tím vnitřní připravenost ve chvíli, kdy máme přijmout Ježíše. Proto je i mešní liturgie před sv. přijímáním uspořádána tak, aby věřící mohli získat

3 potřebnou dispozici. Začíná modlitbou Otče náš, kterou nejen potvrzujeme víru v Boha, našeho Otce, ale vyjadřujeme přání, aby bylo posvěceno jeho jméno, aby nastalo jeho království a splnila se jeho vůle jak v nebi, tak i na zemi. Prosíme ho, aby nám dal každodenní chléb. Kdo však každý den přistupuje ke sv. přijímání, nemusí myslet jen na pokrm pro tělo, ale na pokrm pro duši, tedy na Ježíšovo tělo. Pak se kněz modlí: Prosíme Tě, Otče, zbav nás všeho zlého. V této modlitbě je vyjádřena touha, abychom k sv. přijímání přistoupili osvobozeni od každého, i toho nejmenšího hříchu. Nakonec následuje modlitba, v níž kněz prosí o pokoj a která je zakončena výzvou ke znamení pokoje k podání rukou. Tato prosba žádá, aby ten, kdo chce jít ke sv. přijímání, vyloučil ze svého srdce každou nenávist, hněv a pomstu. Vraťme se v této chvíli ještě jednou ke dni našeho Prvního sv. přijímání a ptejme se ve svém nitru, před Božím pohledem, jaký význam pro náš další život měl tento den? Přeji nám všem, ať je letošní Velikonoční oběť Kristova novým začátkem, vztahem a úzkým spojením s Boží láskou! OKÉNKO PRO SENIORY Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel řeholnici Faustyně Kowalské, která zemřela r v Krakově Lagiewnikách. V řadě zjevení pověřil tuto sestru (pokračovatelku sv. Markéty Alacoque) v šíření úcty a důvěry k Božskému srdci a Božímu milosrdenství. Měla vybízet lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství Boží lásku. Papež Jan Pavel II. prohlásil Faustynu za svatou. Zavedl svátek Božího milosrdenství (první neděli po velikonocích) a novénu před tímto svátkem obdařil plnomocnými odpustky. V Krakově Lagiewnikách vznikl velkolepý chrám Božího milosrdenství a stal se významným poutním místem. Jan Pavel II. navštívil Lagiewniki 17. srpna 2002 a zde se modlil: Bože, milosrdný Otče, tys zjevil svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli. Tobě dnes svěřujeme osudy světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naše slabosti, přemoz veškeré zlo a dej všem obyvatelům země zakusit tvé milosrdenství, aby tak v tobě, trojjediný Bože, vždycky nalézali zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestnou smrt a zmrtvýchvstání tvého Syna buď milosrdný k nám i celému světu. Amen. Tato modlitba je vcelku krátká, ale myslím, že naprosto vystihuje potřeby dnešního rozbouřeného světa. Našla jsem ji v knížce s názvem Modlitby Jana Pavla II. Takových krásných modliteb obsahuje celou řadu. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří.

4 PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN KVĚTEN ČERVEN VELEŠÍN sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi sobota společná pouť farnosti a KDU-ČSL sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi ŘÍMOV sobota Dětská vikariátní pouť SVATÝ JAN neděle 11 hodin poutní mše svatá NESMĚŇ neděle 11 hodin poutní mše svatá v kapli LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete na stránkách VTIPNÉ OKÉNKO Chlubí se kamarád kamarádovi: Moje snoubenka je z dvojčat. A jak je, prosím tě, od sebe rozeznáš? Velice snadno její bratr nosí plnovous. Co děláš? Honím ve skříni myš. A co s ní chceš dělat Omlátím ji kočce o hlavu. Paní učitelka jde s třídou na vlastivědnou procházku lesem. Tu uvidí ohryzaný stromek a ptá se: Můžete mi říci, kdo tohle udělal? To my ne, to byl určitě někdo z béčka. Syn oznamuje otci: Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý stačí chyby, které nadělám sám. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Žena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Modlitba malého Vašíka: Ježíši, děkuji ti, že jsi všechno stvořil. Až to budeš dělat příště, dej, aby vitamíny byly také v čokoládě a žvýkačce a ne jen v mrkvi, zelí a špenátu. O přestávce luští náruživý křížovkář Pepa křížovku. Najednou se zamyslel a pak se zeptal spolužáka Jirky: Znáš nějakého ptáka, který vyhynul? Ne. Vlastně ano Našeho kanára. Včera ho sežrala kočka. Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil: Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a vám, kteří sem nechodíte pravidelně, přeji i šťastný nový rok, požehnané Velikonoce a vydařenou dovolenou Povídá matka synovi: Jez špenát, abys byl silný, chytrý a hezký. Nechci být silný, ani nechci být chytrý a už vůbec nechci být hezký! Chci být jako táta! U snídaně se modlí malý synáček: Pane Bože, děkuji ti za tento čaj, i když já bych si dal raději kakaíčko. Mamince to přišlo sice trochu k smíchu, ale zároveň ji to dojalo a pohotově mu jej nalila. Klučina opět sepjal ruce a pokračoval: Tak už nemusíš, maminka mi ho už uvařila. Školní třída je na výstavě obrazů. To není možné, Vopálko, že jsi prošel celou výstavu za čtvrt hodiny. To já potřebuji čtvrt hodiny na jeden obraz! No jo, pane učiteli, jenže já mám mladší nohy.

5 RODINNÉ OKÉNKO Převzato z webu vira.cz Nebudeš mít jiné bohy! Aleš Opatrný Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. (Ex 20,1) Proč by člověk nemohl mít i jiné bohy? Proč by si je nemohl svobodně zvolit? Proč mu má být přímo přikázáno, aby měl boha jediného, který je představován jako jediný skutečný Bůh? Kde je svoboda člověka? Tak a podobně se lze tázat. A lze vidět lidi, kteří různé bohy / Bohy mají. Člověk opravdu může svobodně ledacos. Třeba se upít k smrti. Nebo se utrápit proto, že nedosáhl toho, co chtěl. Je možné, že každý má nějakého svého boha, tedy cíl, k němuž jde. Nějakou metu, o kterou usiluje. Něco, za co by dal všechno. Anebo je sám sobě bohem, o všem rozhoduje, vše poměřuje jen podle sebe. Je takto člověk skutečně svobodný? Nebo je poután či spoután? Vyprávění třetí knihy Mojžíšovy přibližuje nespočetným generacím osvobození, kterého se od Boha Izraelitům dostalo. Nebylo to jen osvobození od poroby v Egyptě, ale osvobození ke svobodnému putování pouští i dějinami s tímto osvobozujícím Bohem. Každý vztah není cestou ke svobodě. Ale život bez vztahů by byl totální osamělostí. Hledat někoho, kdo mne věrně a trvale osvobozuje od pout, která by mne nakonec zotročila, to je životní úkol a hlavně šance. Najít osvobozujícího živého Boha, to je výhra.

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Vojtěch Narodil se kolem roku 956 v Libici. Vystudoval v Magdeburku, za vlády Boleslava II. si zvolili Čechové Vojtěcha za biskupa. Staral se o chudé, potíral zbytky pohanství, zakazoval krevní mstu a mnohoženství. Až toho měli Češi dost, vyhnali ho ze země. Odešel do Říma a stal se benediktinem. Po čase si ho Češi vyžádali zpět. Založil na Břevnově klášter. Pro další neposlušnost a odpor šlechticů odešel k pohanům. Byl zavražděn pohanskými Prusy, zemřel 23. dubna 997 v Sambii. Na obrazech a sochách můžeš Vojtěcha poznat podle těchto atributů: biskupská mitra, berla, kniha, veslo, oštěp nebo svazek šípů. Zřídka orel, který údajně hlídal jeho tělo po smrti. Svatý Vojtěch patří mezi hlavní české patrony a je ještě spolu se dvěma dalšími známými světci patronem pražské katedrály. Do rámečků napiš jména všech tří patronů katedrály v Praze. S V A T Ý Í S V A T Ý Á S V A T Ý V O J T Ě CH Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo učit: Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu a pilně studoval? A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO ČERVEN Marie Magdaléna Velikonoce jsou svátky radosti z Kristova zmrtvýchvstání, z probouzejícího se jara a nového života. Ženě, která se jako první ze všech mohla radovat z toho, že Ježíš vstal z mrvých, se říká Marie Magdaléna. Ze kterého městečka pocházela? (viz tajenka) Ježíšova matka Boží posel anděl, který zvěstoval Kristovo narození židovský král, otec Šalamouna jeden ze 12 Ježíšových spolupracovníků plátno, do kterého byl Ježíš v hrobě zabalen hora, na které přistála Noemova archa

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 4.4. Sobota 21:00 Za farnost 5.4. Neděle 8:00 Za farnost 6.4. Pondělí 8:00 Za farnost 9.4. Čtvrtek 18:00 Na poděkování a za Jana a Marii Šteflovy Pátek 18:00 Za Martu Vodičkovou, manžela a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Václava Sysla, rodiče Syslovy a Tošilovy a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Pátek 18:00 Za rodinu Kořenských a celé přátelstvo Neděle Úterý 18:00 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Za rodiče Pučeglovy, syna Františka a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za rodinu Papírovu Čtvrtek 18:00 Za rodiny Smržů, Nováků, Jantačů a Podholů 5.4. Neděle 9:00 Za Františka Vrážka a Annu Vrážkovou Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče, sourozence, příbuzné a přátele Středa 18:00 Za Anastázii Táchovou, manžela jejich čtyři syny Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.4. Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně 5.4. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Emila Rataje, jeho dceru Danu Markovou, rodiče Mikolášovy a Ratajovy Středa 18:00 Za rodiče Blažkovy, rodinu Smolíkovu a Kubínovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek 5.4. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11: Středa 18:00 Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence a rodiče, strýce Jana Vaňka a celé přátelstvo Za Bohuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy, dva syny a snachu Ludmilu a celé přátelstvo Za rodiče Machovy, čtyři syny, dceru, dva zetě a za Františka a Marii Šedivých, rodiče z obojí strany, jeho sourozence a celé přátelstvo Za Jiřího a Jana Aichmajerovy, jejich otce, Ludmilu Heislérovou, manžela Ladislava, jeho sestru a celé přátelstvo Za Františka Wortnera, Bohumila Orholze, Františka Pessingera a ostatní spoluumučené LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.4. ZELENÝ ČTVRTEK 3.4. VELKÝ PÁTEK 4.4. BÍLÁ SOBOTA 5.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ neděle velikonoční neděle velikonoční Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Sv. Marek symbolika 6.4. Pondělí 11:00 HÁJEK Za P. Jiřího Jeřábka, P. Františka Panoše, P. Františka Kašíka, P. Václava Koška, P. Petra Mikeše a ostatní kněze, kteří v našich farnostech působili Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY KVĚTEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.5. Pátek 18:00 Za manžela Jana Herála a duše v očistci 3.5. Neděle 8:00 Za farnost 5.5. Úterý 18:00 Na dobrý úmysl 7.5. Čtvrtek 18:00 Za rodiče Nožičkovy, zetě Bohuslava, Miloše a Josefa, rodiče z obojí strany a duše v očistci 8.5. Pátek 18:00 Za Ladislava Kleina a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Petra Prokopce Čtvrtek 18:00 Za Františka Staňka a rodinu Staňkovu a Bobrovu Pátek 18:00 Za Jana a Marii Uretschlägerovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Josefa Fojtla, Rudolfa Pavla a jeho rodiče Čtvrtek 18:00 Za Richarda Rešetku, manžele Síkorovy, rodiče Rešetkovy a Bartůškovy Pátek 18:00 Za rodinu Hujslovu a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost 3.5. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a její rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za farnost Středa 18:00 Za rodinu Janišovu, Tampírovu a příbuzenstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle Mše ani bohoslužba nebude!!! Každou květnovou neděli je májová pobožnost od 18:30 hod Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Josefa Škodu, syna Josefa, rodiče Škodovy, rodiče Hodulákovy, bratry Stanislava a Josefa, švagra Waltra Kopaného a celé přátelstvo Středa 18:00 Za rodinu Bícovu a Bubnovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Zdeňku a Antonína Křížovy a rodiče z obojí strany Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.5. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 9: Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syny Jana a Václava, rodiče Netočných, syna Jana, manželku Annu a celé přátelstvo Za Ludmilu, Annu, Vojtěcha a Václava Mikešovy, ostatní sourozence a rodiče, rodiče Exlovy, syna Karla, Václava a Marii Pudivítrovy, syna Pavla a ostatní příbuzné Za rodiče Hosenseidlovy, jejich děti, vnučku Marii, jejího manžela, otce a celé přátelstvo Za Karla a Annu Zemanovy z Přísečna, rodiče Šedivých, Jana Šedivého a jeho sourozence, rodiče Zemanovy z Bud, dva syny a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Mše svaté budou v měsíci květnu v poutním kostele Panny Marie v Hájku Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.5. Pam. sv. Atanáše neděle velikonoční 6.5. Pam. sv. Jana Sarkandra 8.8. Pam. Panny Marie, Prostřednice všech milostí neděle velikonoční Slav. Nanebevstoupení Páně Svát. sv. Jana Nepomuckého neděle velikonoční Slav. Seslání Ducha Svatého Pam. sv. Filipa Neriho Pam. sv. Zdislavy Slav. Nejsvětější Trojice Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin a modlitby matek Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY ČERVEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 7.6. Neděle 8:00 Za farnost 9.6. Úterý 18:00 Za rod Herálů a Holých Čtvrtek 18:00 Za rodiče Šimánkovy a celý rod Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Na dobrý úmysl Pátek 18: Neděle Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Za Anastázii Osovskou, sourozence a rodiče a rodinu Krnínskou Za Marii a Jana Filausovy, rodinu Valhů, Kadleců a duše v očistci 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost pro rodiny s dětmi Za rodinu Štindlovu, Petrovu, Jarošovu a za Marka Voráčka Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Mikšátků, Havelků, Helerů a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka Chovance, Štefana Labaje a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 18:00 Za Žofii Řihoutovou, manžela, bratra a duše v očistci 7.6. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Boženu Slancovou, rodiče a prarodiče Kubatovy a Slancovy Středa 18:00 Za Radka Kleina Jánského a jeho rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 11: Středa 18:00 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo Za Václava a Marii Šedivých z Popelic, syna Františka, rodiče z obojí strany, celé přátelstvo, Jana Coufa a rodiče Za Karla a Annu Markovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Bohumila a Karla, snachy Blanku a Marii, zetě Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Petra a Růženu Drdákovy, syna Petra a celé přátelstvo LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1.6. Pam. sv. Justina 3.6. Pam. sv. Karla Lwangy a druhů 4.6. Slav. Těla a krve Páně 5.6. Pam. sv. Bonifáce neděle v mezidobí Pam. sv. Barnabáše Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova Pam. sv. Antonína z Padovy neděle v mezidobí neděle v mezidobí neděle v mezidobí Slav. Narození sv. Jana Křtitele neděle v mezidobí Slav. sv. Petra a Pavla Sv. Bonifác ( století, Německo, manuscript) Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli Neděle 11:00 NESMĚŇ Mše svatá v kapli

11 MINISTRANTI Ministrantský florbalový turnaj Ve dnech jsme jeli na Biskupské gymnázium do Českých Budějovic na ministrantský florbalový turnaj. V pátek jsme se sešli v 17:30 před farou ve Velešíně, poté jsme vyjeli na Bigy, kde začínala v 18:00 mše v kapli. Po skončení mše jsme se odebrali do tříd, kde jsme se ubytovali. Ještě v pátek večer, to byla už tma, jsme se šli podívat na Černou věž, ze které jsme se mohli podívat na celé České Budějovice a dozvěděli jsme se také něco o Černé věži, k čemu sloužila atd. Také jsme se ještě podívali do katedrály sv. Mikuláše. Tam jsme si poslechli povídaní o katedrále a něco se o ní dozvěděli. Mohli jsme si ji celou prohlédnout. Když jsme přišli zpět na Bigy z prohlídky katedrály a Černé věže, dozvěděli jsme se, jaký bude program následujícího soutěžního dne. První zápas, který nás čekal, začínal už ráno v 6:30. My jsme měli zastoupení v kategorii 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy a středoškoláci. 1. stupeň základní školy skončil na posledním místě ze 6. družstev jako minulý rok, 2. stupeň základní školy skončil na 6. místě z 8 družstev a oproti loňsku si polepšili. Dostalo se také na vítěze středoškoláků z minulého roku, těm se ale nedařilo a nedokázali vyhrát ani jedno utkání a skončili na posledním místě. Všem patří dík za to, že reprezentovali naše farnosti a snažili se vyhrát. Vždycky vyhrávat nemusíme, ale na příští rok se budeme snažit zopakovat loňský úspěch a doufáme, že vyhrajeme. Ministrantský tábor 2015 Také v letošním roce proběhne tábor pro ministranty. Bude opět v Soběnově a to v termínu od do Zájemci z řad ministrantů se mohou přihlásit u preceptorů Tankreda, Zdislava a Sardose.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu 21:00 Velikonoční Vigilie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P ORTUS Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Marie Mlejnková, Ludmila Ehrlichová, Kamil Šedivý, Petra Šolcová.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV +P O R T U S DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění! Radostiplné svátky našeho vykoupení a pokojem

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

KVĚTEN 2015 26. DUBNA 2015. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (Jan Pavel II.)

KVĚTEN 2015 26. DUBNA 2015. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (Jan Pavel II.) Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Pane, neděle 28. 2. 2016 - neděle 13. 3. 2016

Pane, neděle 28. 2. 2016 - neděle 13. 3. 2016 neděle 28. 2. 2016 - neděle 13. 3. 2016 Pane, chci vzít alespoň na chvíli do rukou tvůj kříž, pohlédnou na něj, a tak ho povýšit tváří tvář tomu, čím teď žiji, svým vztahům, úkolům, starostem. Klaním se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Fiat velikonoční 2016

Fiat velikonoční 2016 Fiat velikonoční 2016 Občasník farnosti Vlachovo Březí Slovo jáhna Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které slaví Církev každý rok o Velikonocích a každou neděli, je klíčem

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE

SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV ČERVEN 2009 SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE Miluji tě od věků, přitáhl jsem tě na své srdce, praví Bůh (srov. Jer 31,3) V dnešním světě, ve kterém se

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov

Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov Postní doba 2010 Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov Řimskokatolicki uřad, Lobendavska 112, 407 82 Dolní Poustevna, te l. 412 331 543 cena : podle možnosti I kdyby duše byla jako rozkládající

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Petra Šolcová SVATÁ RODINA. prosinec leden únor 2013/14

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Petra Šolcová SVATÁ RODINA. prosinec leden únor 2013/14 +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov Petra Šolcová SVATÁ RODINA 1 prosinec leden únor 2013/14 P. Martin SLAVIT VÁNOCE Slavit vánoce neznamená hrát si

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně.

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jan 14,23 To čiňte na mou památku Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Dr. E. Dönges Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 1 prosinec leden A.D. 2015/16 Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin VÁNOČNÍ ČAS Adventní doba nás připravuje na

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

MUDRCI Z VÝCHODU A ÚTĚK DO EGYPTA

MUDRCI Z VÝCHODU A ÚTĚK DO EGYPTA MUDRCI Z VÝCHODU A ÚTĚK DO EGYPTA DĚTEM: pavouk v jeskyni ÚVODNÍ PROMLUVA: Milí přátelé, bratři a sestry, dnešní nedělí končí první část nového církevního roku, doba adventní a vánoční, a na úterý 6. ledna

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více