3duben +P ORTUS. květen červen Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov"

Transkript

1 +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem)

2 DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek velikonočního třídenní obřad Zeleného čtvrtku nám dává možnost zamyslet se nad jednou pěknou a milou událostí v našem životě. Někteří ji prožili celkem nedávno, jiní před několika lety a další před několika desetiletími. Touto událostí bylo První svaté přijímání. Tento den se radostně slavil v minulosti právě tak jako dnes. Někteří z nás mají tento den ještě v živé paměti, ti starší, možná, už jen mlhavé vzpomínky. Věřím však, že je dost těch, kteří od tohoto dne začali psát novou náboženskou historii svého života. Bohužel však jsou i takoví, kteří žádnou historii svého vztahu s Bohem psát ani nezačali. Ve chvíli, kdy jsme poprvé přijali Ježíše, jsme zároveň vkročili do svatých a svátostných dějin spásy. Na jejich počátku byl starozákonní předobraz Poslední večeře. Židé před svým vysvobozením z Egypta měli příkaz obětovat Bohu beránka. Obětní beránek měl být jednoroční a bez vady. Pomazání veřejí dveří krví beránka mělo uchránit Židy před Božím hněvem. Následovalo jezení beránka, aby měl národ sílu na cestu. Židé si pak každý rok připomínali tuto událost, jako památku na vysvobození z Egypta. Při poslední večeři dal Ježíš této židovské slavnosti nový a jedinečný smysl. Nad chlebem pronesl: Toto je moje tělo, které se obětuje za vás. To čiňte na mou památku. A nad kalichem řekl, že je novou Smlouvou v jeho krvi. A dodal, že vždy, když se budou opakovat tato slova a když se bude jíst jeho tělo a krev, bude to neustálé zvěstování jeho smrti a vzkříšení, dokud opět nepřijde. Po Poslední večeři a zvlášť po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání obětování beránka ztratilo smysl. Už bude navěky stačit obětní smrt Božího beránka, Ježíše. A tak od té chvíle, kdy začali apoštolové plnit Ježíšův příkaz: To čiňte na mou památku, až do dnešního dne, se slavení každé Eucharistie stalo památkou Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Avšak nejen památkou, ale i neustálou přítomností jeho oběti. Zároveň při každé mši sv. zaznívají Ježíšova slova: vezměte a jezte, vezměte a pijte, a tak je Ježíšova oběť spojena s přijímáním jeho těla a jen v tomto spojení má takový smysl, jaký jí chtěl dát a dal Ježíš. Náš vstup do svátostných dějin spásy při Prvním sv. přijímání způsobil i významné důsledky pro náš duchovní život. Prvním důsledkem bylo, že až do smrti můžeme zůstat ve spojení s Kristem a tak splnit jeho slova: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (J 6, 56). Svaté přijímání nás spojuje s Kristem do té míry, že se dostáváme do sféry jeho myšlenek a skutků. Ve spojení s ním jsme schopní, podobně jako on, plnit až do smrti vůli nebeského Otce. Přijímání nás připodobňuje k Ježíši, k jeho životu, smrti a zmrtvýchvstání. Je však třeba vážně zdůraznit, že toto se děje jen tehdy, když pravidelně přistupujeme ke sv. přijímání. Druhý důsledek sv. přijímání spočívá v tom, že nás spojuje s bratry a sestrami a vytváří pravé lidské a křesťanské společenství. Toto společenství má plnit Ježíšovu prosbu při Poslední večeři: Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. (Jan 13, 15). Pěkně to vyjádřil i sv. Pavel: Je to jeden chléb, a proto my i když je nás mnoho tvoříme jedno tělo, protože všichni máme účast na tom jednom chlebě. (1 Kor 10, 17). Náš vstup do svátostných dějin spásy, který se neustále obnovuje při každém sv. přijímání, by měl mít i to, čemu se odborně říká dispozice. Myslí se tím vnitřní připravenost ve chvíli, kdy máme přijmout Ježíše. Proto je i mešní liturgie před sv. přijímáním uspořádána tak, aby věřící mohli získat

3 potřebnou dispozici. Začíná modlitbou Otče náš, kterou nejen potvrzujeme víru v Boha, našeho Otce, ale vyjadřujeme přání, aby bylo posvěceno jeho jméno, aby nastalo jeho království a splnila se jeho vůle jak v nebi, tak i na zemi. Prosíme ho, aby nám dal každodenní chléb. Kdo však každý den přistupuje ke sv. přijímání, nemusí myslet jen na pokrm pro tělo, ale na pokrm pro duši, tedy na Ježíšovo tělo. Pak se kněz modlí: Prosíme Tě, Otče, zbav nás všeho zlého. V této modlitbě je vyjádřena touha, abychom k sv. přijímání přistoupili osvobozeni od každého, i toho nejmenšího hříchu. Nakonec následuje modlitba, v níž kněz prosí o pokoj a která je zakončena výzvou ke znamení pokoje k podání rukou. Tato prosba žádá, aby ten, kdo chce jít ke sv. přijímání, vyloučil ze svého srdce každou nenávist, hněv a pomstu. Vraťme se v této chvíli ještě jednou ke dni našeho Prvního sv. přijímání a ptejme se ve svém nitru, před Božím pohledem, jaký význam pro náš další život měl tento den? Přeji nám všem, ať je letošní Velikonoční oběť Kristova novým začátkem, vztahem a úzkým spojením s Boží láskou! OKÉNKO PRO SENIORY Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel řeholnici Faustyně Kowalské, která zemřela r v Krakově Lagiewnikách. V řadě zjevení pověřil tuto sestru (pokračovatelku sv. Markéty Alacoque) v šíření úcty a důvěry k Božskému srdci a Božímu milosrdenství. Měla vybízet lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství Boží lásku. Papež Jan Pavel II. prohlásil Faustynu za svatou. Zavedl svátek Božího milosrdenství (první neděli po velikonocích) a novénu před tímto svátkem obdařil plnomocnými odpustky. V Krakově Lagiewnikách vznikl velkolepý chrám Božího milosrdenství a stal se významným poutním místem. Jan Pavel II. navštívil Lagiewniki 17. srpna 2002 a zde se modlil: Bože, milosrdný Otče, tys zjevil svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli. Tobě dnes svěřujeme osudy světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naše slabosti, přemoz veškeré zlo a dej všem obyvatelům země zakusit tvé milosrdenství, aby tak v tobě, trojjediný Bože, vždycky nalézali zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestnou smrt a zmrtvýchvstání tvého Syna buď milosrdný k nám i celému světu. Amen. Tato modlitba je vcelku krátká, ale myslím, že naprosto vystihuje potřeby dnešního rozbouřeného světa. Našla jsem ji v knížce s názvem Modlitby Jana Pavla II. Takových krásných modliteb obsahuje celou řadu. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří.

4 PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN KVĚTEN ČERVEN VELEŠÍN sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi sobota společná pouť farnosti a KDU-ČSL sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi ŘÍMOV sobota Dětská vikariátní pouť SVATÝ JAN neděle 11 hodin poutní mše svatá NESMĚŇ neděle 11 hodin poutní mše svatá v kapli LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete na stránkách VTIPNÉ OKÉNKO Chlubí se kamarád kamarádovi: Moje snoubenka je z dvojčat. A jak je, prosím tě, od sebe rozeznáš? Velice snadno její bratr nosí plnovous. Co děláš? Honím ve skříni myš. A co s ní chceš dělat Omlátím ji kočce o hlavu. Paní učitelka jde s třídou na vlastivědnou procházku lesem. Tu uvidí ohryzaný stromek a ptá se: Můžete mi říci, kdo tohle udělal? To my ne, to byl určitě někdo z béčka. Syn oznamuje otci: Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý stačí chyby, které nadělám sám. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Žena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Modlitba malého Vašíka: Ježíši, děkuji ti, že jsi všechno stvořil. Až to budeš dělat příště, dej, aby vitamíny byly také v čokoládě a žvýkačce a ne jen v mrkvi, zelí a špenátu. O přestávce luští náruživý křížovkář Pepa křížovku. Najednou se zamyslel a pak se zeptal spolužáka Jirky: Znáš nějakého ptáka, který vyhynul? Ne. Vlastně ano Našeho kanára. Včera ho sežrala kočka. Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil: Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a vám, kteří sem nechodíte pravidelně, přeji i šťastný nový rok, požehnané Velikonoce a vydařenou dovolenou Povídá matka synovi: Jez špenát, abys byl silný, chytrý a hezký. Nechci být silný, ani nechci být chytrý a už vůbec nechci být hezký! Chci být jako táta! U snídaně se modlí malý synáček: Pane Bože, děkuji ti za tento čaj, i když já bych si dal raději kakaíčko. Mamince to přišlo sice trochu k smíchu, ale zároveň ji to dojalo a pohotově mu jej nalila. Klučina opět sepjal ruce a pokračoval: Tak už nemusíš, maminka mi ho už uvařila. Školní třída je na výstavě obrazů. To není možné, Vopálko, že jsi prošel celou výstavu za čtvrt hodiny. To já potřebuji čtvrt hodiny na jeden obraz! No jo, pane učiteli, jenže já mám mladší nohy.

5 RODINNÉ OKÉNKO Převzato z webu vira.cz Nebudeš mít jiné bohy! Aleš Opatrný Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. (Ex 20,1) Proč by člověk nemohl mít i jiné bohy? Proč by si je nemohl svobodně zvolit? Proč mu má být přímo přikázáno, aby měl boha jediného, který je představován jako jediný skutečný Bůh? Kde je svoboda člověka? Tak a podobně se lze tázat. A lze vidět lidi, kteří různé bohy / Bohy mají. Člověk opravdu může svobodně ledacos. Třeba se upít k smrti. Nebo se utrápit proto, že nedosáhl toho, co chtěl. Je možné, že každý má nějakého svého boha, tedy cíl, k němuž jde. Nějakou metu, o kterou usiluje. Něco, za co by dal všechno. Anebo je sám sobě bohem, o všem rozhoduje, vše poměřuje jen podle sebe. Je takto člověk skutečně svobodný? Nebo je poután či spoután? Vyprávění třetí knihy Mojžíšovy přibližuje nespočetným generacím osvobození, kterého se od Boha Izraelitům dostalo. Nebylo to jen osvobození od poroby v Egyptě, ale osvobození ke svobodnému putování pouští i dějinami s tímto osvobozujícím Bohem. Každý vztah není cestou ke svobodě. Ale život bez vztahů by byl totální osamělostí. Hledat někoho, kdo mne věrně a trvale osvobozuje od pout, která by mne nakonec zotročila, to je životní úkol a hlavně šance. Najít osvobozujícího živého Boha, to je výhra.

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Vojtěch Narodil se kolem roku 956 v Libici. Vystudoval v Magdeburku, za vlády Boleslava II. si zvolili Čechové Vojtěcha za biskupa. Staral se o chudé, potíral zbytky pohanství, zakazoval krevní mstu a mnohoženství. Až toho měli Češi dost, vyhnali ho ze země. Odešel do Říma a stal se benediktinem. Po čase si ho Češi vyžádali zpět. Založil na Břevnově klášter. Pro další neposlušnost a odpor šlechticů odešel k pohanům. Byl zavražděn pohanskými Prusy, zemřel 23. dubna 997 v Sambii. Na obrazech a sochách můžeš Vojtěcha poznat podle těchto atributů: biskupská mitra, berla, kniha, veslo, oštěp nebo svazek šípů. Zřídka orel, který údajně hlídal jeho tělo po smrti. Svatý Vojtěch patří mezi hlavní české patrony a je ještě spolu se dvěma dalšími známými světci patronem pražské katedrály. Do rámečků napiš jména všech tří patronů katedrály v Praze. S V A T Ý Í S V A T Ý Á S V A T Ý V O J T Ě CH Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo učit: Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu a pilně studoval? A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO ČERVEN Marie Magdaléna Velikonoce jsou svátky radosti z Kristova zmrtvýchvstání, z probouzejícího se jara a nového života. Ženě, která se jako první ze všech mohla radovat z toho, že Ježíš vstal z mrvých, se říká Marie Magdaléna. Ze kterého městečka pocházela? (viz tajenka) Ježíšova matka Boží posel anděl, který zvěstoval Kristovo narození židovský král, otec Šalamouna jeden ze 12 Ježíšových spolupracovníků plátno, do kterého byl Ježíš v hrobě zabalen hora, na které přistála Noemova archa

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 4.4. Sobota 21:00 Za farnost 5.4. Neděle 8:00 Za farnost 6.4. Pondělí 8:00 Za farnost 9.4. Čtvrtek 18:00 Na poděkování a za Jana a Marii Šteflovy Pátek 18:00 Za Martu Vodičkovou, manžela a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Václava Sysla, rodiče Syslovy a Tošilovy a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Pátek 18:00 Za rodinu Kořenských a celé přátelstvo Neděle Úterý 18:00 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Za rodiče Pučeglovy, syna Františka a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za rodinu Papírovu Čtvrtek 18:00 Za rodiny Smržů, Nováků, Jantačů a Podholů 5.4. Neděle 9:00 Za Františka Vrážka a Annu Vrážkovou Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče, sourozence, příbuzné a přátele Středa 18:00 Za Anastázii Táchovou, manžela jejich čtyři syny Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.4. Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně 5.4. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Emila Rataje, jeho dceru Danu Markovou, rodiče Mikolášovy a Ratajovy Středa 18:00 Za rodiče Blažkovy, rodinu Smolíkovu a Kubínovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek 5.4. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11: Středa 18:00 Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence a rodiče, strýce Jana Vaňka a celé přátelstvo Za Bohuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy, dva syny a snachu Ludmilu a celé přátelstvo Za rodiče Machovy, čtyři syny, dceru, dva zetě a za Františka a Marii Šedivých, rodiče z obojí strany, jeho sourozence a celé přátelstvo Za Jiřího a Jana Aichmajerovy, jejich otce, Ludmilu Heislérovou, manžela Ladislava, jeho sestru a celé přátelstvo Za Františka Wortnera, Bohumila Orholze, Františka Pessingera a ostatní spoluumučené LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.4. ZELENÝ ČTVRTEK 3.4. VELKÝ PÁTEK 4.4. BÍLÁ SOBOTA 5.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ neděle velikonoční neděle velikonoční Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Sv. Marek symbolika 6.4. Pondělí 11:00 HÁJEK Za P. Jiřího Jeřábka, P. Františka Panoše, P. Františka Kašíka, P. Václava Koška, P. Petra Mikeše a ostatní kněze, kteří v našich farnostech působili Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY KVĚTEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.5. Pátek 18:00 Za manžela Jana Herála a duše v očistci 3.5. Neděle 8:00 Za farnost 5.5. Úterý 18:00 Na dobrý úmysl 7.5. Čtvrtek 18:00 Za rodiče Nožičkovy, zetě Bohuslava, Miloše a Josefa, rodiče z obojí strany a duše v očistci 8.5. Pátek 18:00 Za Ladislava Kleina a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Petra Prokopce Čtvrtek 18:00 Za Františka Staňka a rodinu Staňkovu a Bobrovu Pátek 18:00 Za Jana a Marii Uretschlägerovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Josefa Fojtla, Rudolfa Pavla a jeho rodiče Čtvrtek 18:00 Za Richarda Rešetku, manžele Síkorovy, rodiče Rešetkovy a Bartůškovy Pátek 18:00 Za rodinu Hujslovu a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost 3.5. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a její rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za farnost Středa 18:00 Za rodinu Janišovu, Tampírovu a příbuzenstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle Mše ani bohoslužba nebude!!! Každou květnovou neděli je májová pobožnost od 18:30 hod Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Josefa Škodu, syna Josefa, rodiče Škodovy, rodiče Hodulákovy, bratry Stanislava a Josefa, švagra Waltra Kopaného a celé přátelstvo Středa 18:00 Za rodinu Bícovu a Bubnovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Zdeňku a Antonína Křížovy a rodiče z obojí strany Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.5. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 9: Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syny Jana a Václava, rodiče Netočných, syna Jana, manželku Annu a celé přátelstvo Za Ludmilu, Annu, Vojtěcha a Václava Mikešovy, ostatní sourozence a rodiče, rodiče Exlovy, syna Karla, Václava a Marii Pudivítrovy, syna Pavla a ostatní příbuzné Za rodiče Hosenseidlovy, jejich děti, vnučku Marii, jejího manžela, otce a celé přátelstvo Za Karla a Annu Zemanovy z Přísečna, rodiče Šedivých, Jana Šedivého a jeho sourozence, rodiče Zemanovy z Bud, dva syny a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Mše svaté budou v měsíci květnu v poutním kostele Panny Marie v Hájku Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.5. Pam. sv. Atanáše neděle velikonoční 6.5. Pam. sv. Jana Sarkandra 8.8. Pam. Panny Marie, Prostřednice všech milostí neděle velikonoční Slav. Nanebevstoupení Páně Svát. sv. Jana Nepomuckého neděle velikonoční Slav. Seslání Ducha Svatého Pam. sv. Filipa Neriho Pam. sv. Zdislavy Slav. Nejsvětější Trojice Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin a modlitby matek Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY ČERVEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 7.6. Neděle 8:00 Za farnost 9.6. Úterý 18:00 Za rod Herálů a Holých Čtvrtek 18:00 Za rodiče Šimánkovy a celý rod Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Na dobrý úmysl Pátek 18: Neděle Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Za Anastázii Osovskou, sourozence a rodiče a rodinu Krnínskou Za Marii a Jana Filausovy, rodinu Valhů, Kadleců a duše v očistci 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost pro rodiny s dětmi Za rodinu Štindlovu, Petrovu, Jarošovu a za Marka Voráčka Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Mikšátků, Havelků, Helerů a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka Chovance, Štefana Labaje a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 18:00 Za Žofii Řihoutovou, manžela, bratra a duše v očistci 7.6. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Boženu Slancovou, rodiče a prarodiče Kubatovy a Slancovy Středa 18:00 Za Radka Kleina Jánského a jeho rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 11: Středa 18:00 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo Za Václava a Marii Šedivých z Popelic, syna Františka, rodiče z obojí strany, celé přátelstvo, Jana Coufa a rodiče Za Karla a Annu Markovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Bohumila a Karla, snachy Blanku a Marii, zetě Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Petra a Růženu Drdákovy, syna Petra a celé přátelstvo LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1.6. Pam. sv. Justina 3.6. Pam. sv. Karla Lwangy a druhů 4.6. Slav. Těla a krve Páně 5.6. Pam. sv. Bonifáce neděle v mezidobí Pam. sv. Barnabáše Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova Pam. sv. Antonína z Padovy neděle v mezidobí neděle v mezidobí neděle v mezidobí Slav. Narození sv. Jana Křtitele neděle v mezidobí Slav. sv. Petra a Pavla Sv. Bonifác ( století, Německo, manuscript) Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli Neděle 11:00 NESMĚŇ Mše svatá v kapli

11 MINISTRANTI Ministrantský florbalový turnaj Ve dnech jsme jeli na Biskupské gymnázium do Českých Budějovic na ministrantský florbalový turnaj. V pátek jsme se sešli v 17:30 před farou ve Velešíně, poté jsme vyjeli na Bigy, kde začínala v 18:00 mše v kapli. Po skončení mše jsme se odebrali do tříd, kde jsme se ubytovali. Ještě v pátek večer, to byla už tma, jsme se šli podívat na Černou věž, ze které jsme se mohli podívat na celé České Budějovice a dozvěděli jsme se také něco o Černé věži, k čemu sloužila atd. Také jsme se ještě podívali do katedrály sv. Mikuláše. Tam jsme si poslechli povídaní o katedrále a něco se o ní dozvěděli. Mohli jsme si ji celou prohlédnout. Když jsme přišli zpět na Bigy z prohlídky katedrály a Černé věže, dozvěděli jsme se, jaký bude program následujícího soutěžního dne. První zápas, který nás čekal, začínal už ráno v 6:30. My jsme měli zastoupení v kategorii 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy a středoškoláci. 1. stupeň základní školy skončil na posledním místě ze 6. družstev jako minulý rok, 2. stupeň základní školy skončil na 6. místě z 8 družstev a oproti loňsku si polepšili. Dostalo se také na vítěze středoškoláků z minulého roku, těm se ale nedařilo a nedokázali vyhrát ani jedno utkání a skončili na posledním místě. Všem patří dík za to, že reprezentovali naše farnosti a snažili se vyhrát. Vždycky vyhrávat nemusíme, ale na příští rok se budeme snažit zopakovat loňský úspěch a doufáme, že vyhrajeme. Ministrantský tábor 2015 Také v letošním roce proběhne tábor pro ministranty. Bude opět v Soběnově a to v termínu od do Zájemci z řad ministrantů se mohou přihlásit u preceptorů Tankreda, Zdislava a Sardose.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu 21:00 Velikonoční Vigilie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P ORTUS Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Marie Mlejnková, Ludmila Ehrlichová, Kamil Šedivý, Petra Šolcová.

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Nové Město na Moravě květen

Nové Město na Moravě květen Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov.

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov. BŘEZEN Ř E Z E N 2008 2 0 0 6 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XIX. č. 3 2. března 2008 Cena 7 Kč Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) Milí

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce!

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce! Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Únor 2015 1 Rá j, prostor Otcová srdce! Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně. (Žid 10,19) Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký

Více