3duben +P ORTUS. květen červen Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov"

Transkript

1 +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem)

2 DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek velikonočního třídenní obřad Zeleného čtvrtku nám dává možnost zamyslet se nad jednou pěknou a milou událostí v našem životě. Někteří ji prožili celkem nedávno, jiní před několika lety a další před několika desetiletími. Touto událostí bylo První svaté přijímání. Tento den se radostně slavil v minulosti právě tak jako dnes. Někteří z nás mají tento den ještě v živé paměti, ti starší, možná, už jen mlhavé vzpomínky. Věřím však, že je dost těch, kteří od tohoto dne začali psát novou náboženskou historii svého života. Bohužel však jsou i takoví, kteří žádnou historii svého vztahu s Bohem psát ani nezačali. Ve chvíli, kdy jsme poprvé přijali Ježíše, jsme zároveň vkročili do svatých a svátostných dějin spásy. Na jejich počátku byl starozákonní předobraz Poslední večeře. Židé před svým vysvobozením z Egypta měli příkaz obětovat Bohu beránka. Obětní beránek měl být jednoroční a bez vady. Pomazání veřejí dveří krví beránka mělo uchránit Židy před Božím hněvem. Následovalo jezení beránka, aby měl národ sílu na cestu. Židé si pak každý rok připomínali tuto událost, jako památku na vysvobození z Egypta. Při poslední večeři dal Ježíš této židovské slavnosti nový a jedinečný smysl. Nad chlebem pronesl: Toto je moje tělo, které se obětuje za vás. To čiňte na mou památku. A nad kalichem řekl, že je novou Smlouvou v jeho krvi. A dodal, že vždy, když se budou opakovat tato slova a když se bude jíst jeho tělo a krev, bude to neustálé zvěstování jeho smrti a vzkříšení, dokud opět nepřijde. Po Poslední večeři a zvlášť po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání obětování beránka ztratilo smysl. Už bude navěky stačit obětní smrt Božího beránka, Ježíše. A tak od té chvíle, kdy začali apoštolové plnit Ježíšův příkaz: To čiňte na mou památku, až do dnešního dne, se slavení každé Eucharistie stalo památkou Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Avšak nejen památkou, ale i neustálou přítomností jeho oběti. Zároveň při každé mši sv. zaznívají Ježíšova slova: vezměte a jezte, vezměte a pijte, a tak je Ježíšova oběť spojena s přijímáním jeho těla a jen v tomto spojení má takový smysl, jaký jí chtěl dát a dal Ježíš. Náš vstup do svátostných dějin spásy při Prvním sv. přijímání způsobil i významné důsledky pro náš duchovní život. Prvním důsledkem bylo, že až do smrti můžeme zůstat ve spojení s Kristem a tak splnit jeho slova: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (J 6, 56). Svaté přijímání nás spojuje s Kristem do té míry, že se dostáváme do sféry jeho myšlenek a skutků. Ve spojení s ním jsme schopní, podobně jako on, plnit až do smrti vůli nebeského Otce. Přijímání nás připodobňuje k Ježíši, k jeho životu, smrti a zmrtvýchvstání. Je však třeba vážně zdůraznit, že toto se děje jen tehdy, když pravidelně přistupujeme ke sv. přijímání. Druhý důsledek sv. přijímání spočívá v tom, že nás spojuje s bratry a sestrami a vytváří pravé lidské a křesťanské společenství. Toto společenství má plnit Ježíšovu prosbu při Poslední večeři: Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. (Jan 13, 15). Pěkně to vyjádřil i sv. Pavel: Je to jeden chléb, a proto my i když je nás mnoho tvoříme jedno tělo, protože všichni máme účast na tom jednom chlebě. (1 Kor 10, 17). Náš vstup do svátostných dějin spásy, který se neustále obnovuje při každém sv. přijímání, by měl mít i to, čemu se odborně říká dispozice. Myslí se tím vnitřní připravenost ve chvíli, kdy máme přijmout Ježíše. Proto je i mešní liturgie před sv. přijímáním uspořádána tak, aby věřící mohli získat

3 potřebnou dispozici. Začíná modlitbou Otče náš, kterou nejen potvrzujeme víru v Boha, našeho Otce, ale vyjadřujeme přání, aby bylo posvěceno jeho jméno, aby nastalo jeho království a splnila se jeho vůle jak v nebi, tak i na zemi. Prosíme ho, aby nám dal každodenní chléb. Kdo však každý den přistupuje ke sv. přijímání, nemusí myslet jen na pokrm pro tělo, ale na pokrm pro duši, tedy na Ježíšovo tělo. Pak se kněz modlí: Prosíme Tě, Otče, zbav nás všeho zlého. V této modlitbě je vyjádřena touha, abychom k sv. přijímání přistoupili osvobozeni od každého, i toho nejmenšího hříchu. Nakonec následuje modlitba, v níž kněz prosí o pokoj a která je zakončena výzvou ke znamení pokoje k podání rukou. Tato prosba žádá, aby ten, kdo chce jít ke sv. přijímání, vyloučil ze svého srdce každou nenávist, hněv a pomstu. Vraťme se v této chvíli ještě jednou ke dni našeho Prvního sv. přijímání a ptejme se ve svém nitru, před Božím pohledem, jaký význam pro náš další život měl tento den? Přeji nám všem, ať je letošní Velikonoční oběť Kristova novým začátkem, vztahem a úzkým spojením s Boží láskou! OKÉNKO PRO SENIORY Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel řeholnici Faustyně Kowalské, která zemřela r v Krakově Lagiewnikách. V řadě zjevení pověřil tuto sestru (pokračovatelku sv. Markéty Alacoque) v šíření úcty a důvěry k Božskému srdci a Božímu milosrdenství. Měla vybízet lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství Boží lásku. Papež Jan Pavel II. prohlásil Faustynu za svatou. Zavedl svátek Božího milosrdenství (první neděli po velikonocích) a novénu před tímto svátkem obdařil plnomocnými odpustky. V Krakově Lagiewnikách vznikl velkolepý chrám Božího milosrdenství a stal se významným poutním místem. Jan Pavel II. navštívil Lagiewniki 17. srpna 2002 a zde se modlil: Bože, milosrdný Otče, tys zjevil svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli. Tobě dnes svěřujeme osudy světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naše slabosti, přemoz veškeré zlo a dej všem obyvatelům země zakusit tvé milosrdenství, aby tak v tobě, trojjediný Bože, vždycky nalézali zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestnou smrt a zmrtvýchvstání tvého Syna buď milosrdný k nám i celému světu. Amen. Tato modlitba je vcelku krátká, ale myslím, že naprosto vystihuje potřeby dnešního rozbouřeného světa. Našla jsem ji v knížce s názvem Modlitby Jana Pavla II. Takových krásných modliteb obsahuje celou řadu. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří.

4 PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN KVĚTEN ČERVEN VELEŠÍN sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi sobota společná pouť farnosti a KDU-ČSL sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi ŘÍMOV sobota Dětská vikariátní pouť SVATÝ JAN neděle 11 hodin poutní mše svatá NESMĚŇ neděle 11 hodin poutní mše svatá v kapli LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete na stránkách VTIPNÉ OKÉNKO Chlubí se kamarád kamarádovi: Moje snoubenka je z dvojčat. A jak je, prosím tě, od sebe rozeznáš? Velice snadno její bratr nosí plnovous. Co děláš? Honím ve skříni myš. A co s ní chceš dělat Omlátím ji kočce o hlavu. Paní učitelka jde s třídou na vlastivědnou procházku lesem. Tu uvidí ohryzaný stromek a ptá se: Můžete mi říci, kdo tohle udělal? To my ne, to byl určitě někdo z béčka. Syn oznamuje otci: Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý stačí chyby, které nadělám sám. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Žena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Modlitba malého Vašíka: Ježíši, děkuji ti, že jsi všechno stvořil. Až to budeš dělat příště, dej, aby vitamíny byly také v čokoládě a žvýkačce a ne jen v mrkvi, zelí a špenátu. O přestávce luští náruživý křížovkář Pepa křížovku. Najednou se zamyslel a pak se zeptal spolužáka Jirky: Znáš nějakého ptáka, který vyhynul? Ne. Vlastně ano Našeho kanára. Včera ho sežrala kočka. Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil: Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a vám, kteří sem nechodíte pravidelně, přeji i šťastný nový rok, požehnané Velikonoce a vydařenou dovolenou Povídá matka synovi: Jez špenát, abys byl silný, chytrý a hezký. Nechci být silný, ani nechci být chytrý a už vůbec nechci být hezký! Chci být jako táta! U snídaně se modlí malý synáček: Pane Bože, děkuji ti za tento čaj, i když já bych si dal raději kakaíčko. Mamince to přišlo sice trochu k smíchu, ale zároveň ji to dojalo a pohotově mu jej nalila. Klučina opět sepjal ruce a pokračoval: Tak už nemusíš, maminka mi ho už uvařila. Školní třída je na výstavě obrazů. To není možné, Vopálko, že jsi prošel celou výstavu za čtvrt hodiny. To já potřebuji čtvrt hodiny na jeden obraz! No jo, pane učiteli, jenže já mám mladší nohy.

5 RODINNÉ OKÉNKO Převzato z webu vira.cz Nebudeš mít jiné bohy! Aleš Opatrný Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. (Ex 20,1) Proč by člověk nemohl mít i jiné bohy? Proč by si je nemohl svobodně zvolit? Proč mu má být přímo přikázáno, aby měl boha jediného, který je představován jako jediný skutečný Bůh? Kde je svoboda člověka? Tak a podobně se lze tázat. A lze vidět lidi, kteří různé bohy / Bohy mají. Člověk opravdu může svobodně ledacos. Třeba se upít k smrti. Nebo se utrápit proto, že nedosáhl toho, co chtěl. Je možné, že každý má nějakého svého boha, tedy cíl, k němuž jde. Nějakou metu, o kterou usiluje. Něco, za co by dal všechno. Anebo je sám sobě bohem, o všem rozhoduje, vše poměřuje jen podle sebe. Je takto člověk skutečně svobodný? Nebo je poután či spoután? Vyprávění třetí knihy Mojžíšovy přibližuje nespočetným generacím osvobození, kterého se od Boha Izraelitům dostalo. Nebylo to jen osvobození od poroby v Egyptě, ale osvobození ke svobodnému putování pouští i dějinami s tímto osvobozujícím Bohem. Každý vztah není cestou ke svobodě. Ale život bez vztahů by byl totální osamělostí. Hledat někoho, kdo mne věrně a trvale osvobozuje od pout, která by mne nakonec zotročila, to je životní úkol a hlavně šance. Najít osvobozujícího živého Boha, to je výhra.

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Vojtěch Narodil se kolem roku 956 v Libici. Vystudoval v Magdeburku, za vlády Boleslava II. si zvolili Čechové Vojtěcha za biskupa. Staral se o chudé, potíral zbytky pohanství, zakazoval krevní mstu a mnohoženství. Až toho měli Češi dost, vyhnali ho ze země. Odešel do Říma a stal se benediktinem. Po čase si ho Češi vyžádali zpět. Založil na Břevnově klášter. Pro další neposlušnost a odpor šlechticů odešel k pohanům. Byl zavražděn pohanskými Prusy, zemřel 23. dubna 997 v Sambii. Na obrazech a sochách můžeš Vojtěcha poznat podle těchto atributů: biskupská mitra, berla, kniha, veslo, oštěp nebo svazek šípů. Zřídka orel, který údajně hlídal jeho tělo po smrti. Svatý Vojtěch patří mezi hlavní české patrony a je ještě spolu se dvěma dalšími známými světci patronem pražské katedrály. Do rámečků napiš jména všech tří patronů katedrály v Praze. S V A T Ý Í S V A T Ý Á S V A T Ý V O J T Ě CH Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo učit: Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu a pilně studoval? A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO ČERVEN Marie Magdaléna Velikonoce jsou svátky radosti z Kristova zmrtvýchvstání, z probouzejícího se jara a nového života. Ženě, která se jako první ze všech mohla radovat z toho, že Ježíš vstal z mrvých, se říká Marie Magdaléna. Ze kterého městečka pocházela? (viz tajenka) Ježíšova matka Boží posel anděl, který zvěstoval Kristovo narození židovský král, otec Šalamouna jeden ze 12 Ježíšových spolupracovníků plátno, do kterého byl Ježíš v hrobě zabalen hora, na které přistála Noemova archa

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 4.4. Sobota 21:00 Za farnost 5.4. Neděle 8:00 Za farnost 6.4. Pondělí 8:00 Za farnost 9.4. Čtvrtek 18:00 Na poděkování a za Jana a Marii Šteflovy Pátek 18:00 Za Martu Vodičkovou, manžela a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Václava Sysla, rodiče Syslovy a Tošilovy a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Pátek 18:00 Za rodinu Kořenských a celé přátelstvo Neděle Úterý 18:00 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Za rodiče Pučeglovy, syna Františka a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za rodinu Papírovu Čtvrtek 18:00 Za rodiny Smržů, Nováků, Jantačů a Podholů 5.4. Neděle 9:00 Za Františka Vrážka a Annu Vrážkovou Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče, sourozence, příbuzné a přátele Středa 18:00 Za Anastázii Táchovou, manžela jejich čtyři syny Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.4. Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně 5.4. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Emila Rataje, jeho dceru Danu Markovou, rodiče Mikolášovy a Ratajovy Středa 18:00 Za rodiče Blažkovy, rodinu Smolíkovu a Kubínovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek 5.4. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11: Středa 18:00 Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence a rodiče, strýce Jana Vaňka a celé přátelstvo Za Bohuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy, dva syny a snachu Ludmilu a celé přátelstvo Za rodiče Machovy, čtyři syny, dceru, dva zetě a za Františka a Marii Šedivých, rodiče z obojí strany, jeho sourozence a celé přátelstvo Za Jiřího a Jana Aichmajerovy, jejich otce, Ludmilu Heislérovou, manžela Ladislava, jeho sestru a celé přátelstvo Za Františka Wortnera, Bohumila Orholze, Františka Pessingera a ostatní spoluumučené LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.4. ZELENÝ ČTVRTEK 3.4. VELKÝ PÁTEK 4.4. BÍLÁ SOBOTA 5.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ neděle velikonoční neděle velikonoční Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Sv. Marek symbolika 6.4. Pondělí 11:00 HÁJEK Za P. Jiřího Jeřábka, P. Františka Panoše, P. Františka Kašíka, P. Václava Koška, P. Petra Mikeše a ostatní kněze, kteří v našich farnostech působili Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY KVĚTEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.5. Pátek 18:00 Za manžela Jana Herála a duše v očistci 3.5. Neděle 8:00 Za farnost 5.5. Úterý 18:00 Na dobrý úmysl 7.5. Čtvrtek 18:00 Za rodiče Nožičkovy, zetě Bohuslava, Miloše a Josefa, rodiče z obojí strany a duše v očistci 8.5. Pátek 18:00 Za Ladislava Kleina a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Petra Prokopce Čtvrtek 18:00 Za Františka Staňka a rodinu Staňkovu a Bobrovu Pátek 18:00 Za Jana a Marii Uretschlägerovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Josefa Fojtla, Rudolfa Pavla a jeho rodiče Čtvrtek 18:00 Za Richarda Rešetku, manžele Síkorovy, rodiče Rešetkovy a Bartůškovy Pátek 18:00 Za rodinu Hujslovu a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost 3.5. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a její rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za farnost Středa 18:00 Za rodinu Janišovu, Tampírovu a příbuzenstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle Mše ani bohoslužba nebude!!! Každou květnovou neděli je májová pobožnost od 18:30 hod Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Josefa Škodu, syna Josefa, rodiče Škodovy, rodiče Hodulákovy, bratry Stanislava a Josefa, švagra Waltra Kopaného a celé přátelstvo Středa 18:00 Za rodinu Bícovu a Bubnovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Zdeňku a Antonína Křížovy a rodiče z obojí strany Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.5. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 9: Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syny Jana a Václava, rodiče Netočných, syna Jana, manželku Annu a celé přátelstvo Za Ludmilu, Annu, Vojtěcha a Václava Mikešovy, ostatní sourozence a rodiče, rodiče Exlovy, syna Karla, Václava a Marii Pudivítrovy, syna Pavla a ostatní příbuzné Za rodiče Hosenseidlovy, jejich děti, vnučku Marii, jejího manžela, otce a celé přátelstvo Za Karla a Annu Zemanovy z Přísečna, rodiče Šedivých, Jana Šedivého a jeho sourozence, rodiče Zemanovy z Bud, dva syny a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Mše svaté budou v měsíci květnu v poutním kostele Panny Marie v Hájku Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.5. Pam. sv. Atanáše neděle velikonoční 6.5. Pam. sv. Jana Sarkandra 8.8. Pam. Panny Marie, Prostřednice všech milostí neděle velikonoční Slav. Nanebevstoupení Páně Svát. sv. Jana Nepomuckého neděle velikonoční Slav. Seslání Ducha Svatého Pam. sv. Filipa Neriho Pam. sv. Zdislavy Slav. Nejsvětější Trojice Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin a modlitby matek Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY ČERVEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 7.6. Neděle 8:00 Za farnost 9.6. Úterý 18:00 Za rod Herálů a Holých Čtvrtek 18:00 Za rodiče Šimánkovy a celý rod Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Na dobrý úmysl Pátek 18: Neděle Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Za Anastázii Osovskou, sourozence a rodiče a rodinu Krnínskou Za Marii a Jana Filausovy, rodinu Valhů, Kadleců a duše v očistci 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost pro rodiny s dětmi Za rodinu Štindlovu, Petrovu, Jarošovu a za Marka Voráčka Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Mikšátků, Havelků, Helerů a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka Chovance, Štefana Labaje a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 18:00 Za Žofii Řihoutovou, manžela, bratra a duše v očistci 7.6. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Boženu Slancovou, rodiče a prarodiče Kubatovy a Slancovy Středa 18:00 Za Radka Kleina Jánského a jeho rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 11: Středa 18:00 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo Za Václava a Marii Šedivých z Popelic, syna Františka, rodiče z obojí strany, celé přátelstvo, Jana Coufa a rodiče Za Karla a Annu Markovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Bohumila a Karla, snachy Blanku a Marii, zetě Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Petra a Růženu Drdákovy, syna Petra a celé přátelstvo LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1.6. Pam. sv. Justina 3.6. Pam. sv. Karla Lwangy a druhů 4.6. Slav. Těla a krve Páně 5.6. Pam. sv. Bonifáce neděle v mezidobí Pam. sv. Barnabáše Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova Pam. sv. Antonína z Padovy neděle v mezidobí neděle v mezidobí neděle v mezidobí Slav. Narození sv. Jana Křtitele neděle v mezidobí Slav. sv. Petra a Pavla Sv. Bonifác ( století, Německo, manuscript) Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli Neděle 11:00 NESMĚŇ Mše svatá v kapli

11 MINISTRANTI Ministrantský florbalový turnaj Ve dnech jsme jeli na Biskupské gymnázium do Českých Budějovic na ministrantský florbalový turnaj. V pátek jsme se sešli v 17:30 před farou ve Velešíně, poté jsme vyjeli na Bigy, kde začínala v 18:00 mše v kapli. Po skončení mše jsme se odebrali do tříd, kde jsme se ubytovali. Ještě v pátek večer, to byla už tma, jsme se šli podívat na Černou věž, ze které jsme se mohli podívat na celé České Budějovice a dozvěděli jsme se také něco o Černé věži, k čemu sloužila atd. Také jsme se ještě podívali do katedrály sv. Mikuláše. Tam jsme si poslechli povídaní o katedrále a něco se o ní dozvěděli. Mohli jsme si ji celou prohlédnout. Když jsme přišli zpět na Bigy z prohlídky katedrály a Černé věže, dozvěděli jsme se, jaký bude program následujícího soutěžního dne. První zápas, který nás čekal, začínal už ráno v 6:30. My jsme měli zastoupení v kategorii 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy a středoškoláci. 1. stupeň základní školy skončil na posledním místě ze 6. družstev jako minulý rok, 2. stupeň základní školy skončil na 6. místě z 8 družstev a oproti loňsku si polepšili. Dostalo se také na vítěze středoškoláků z minulého roku, těm se ale nedařilo a nedokázali vyhrát ani jedno utkání a skončili na posledním místě. Všem patří dík za to, že reprezentovali naše farnosti a snažili se vyhrát. Vždycky vyhrávat nemusíme, ale na příští rok se budeme snažit zopakovat loňský úspěch a doufáme, že vyhrajeme. Ministrantský tábor 2015 Také v letošním roce proběhne tábor pro ministranty. Bude opět v Soběnově a to v termínu od do Zájemci z řad ministrantů se mohou přihlásit u preceptorů Tankreda, Zdislava a Sardose.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu 21:00 Velikonoční Vigilie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P ORTUS Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Marie Mlejnková, Ludmila Ehrlichová, Kamil Šedivý, Petra Šolcová.

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2březen duben 2014 Petra Šolcová Sv. JIŘÍ POSVÁTNÁ POSTNÍ DOBA Postní období, do kterého vstupujeme, nás vybízí k

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. +P O R T U S PROSINEC 2010 LEDEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1, 5 SVĚTLO V TEMNOTÁCH Michael Leopold

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

DUBEN 2015 29. BŘEZNA 2015

DUBEN 2015 29. BŘEZNA 2015 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015 JARO JAktařská ROdina Postní vydání březen 2015 Drazí farníci! V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme čtvrtou neděli postní, která se nazývá laetare veselte se. Samotný název

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV BŘEZEN 2008 PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ Zahájili jsme dobu velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, a prosíme, abychom hlouběji pronikli

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A OBŘADŮ

PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB A OBŘADŮ Zpravodaj FARNOSTÍ SKUTEČ, RANÁ A PŘEDHRADÍ V e l i k o n o c e 2 0 1 4 Drazí přátelé, milí farníci, vstupujeme do velmi silného období, do svatého týdne. Církev předkládá na Květnou neděli jako první

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více