3duben +P ORTUS. květen červen Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov"

Transkript

1 +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem)

2 DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek velikonočního třídenní obřad Zeleného čtvrtku nám dává možnost zamyslet se nad jednou pěknou a milou událostí v našem životě. Někteří ji prožili celkem nedávno, jiní před několika lety a další před několika desetiletími. Touto událostí bylo První svaté přijímání. Tento den se radostně slavil v minulosti právě tak jako dnes. Někteří z nás mají tento den ještě v živé paměti, ti starší, možná, už jen mlhavé vzpomínky. Věřím však, že je dost těch, kteří od tohoto dne začali psát novou náboženskou historii svého života. Bohužel však jsou i takoví, kteří žádnou historii svého vztahu s Bohem psát ani nezačali. Ve chvíli, kdy jsme poprvé přijali Ježíše, jsme zároveň vkročili do svatých a svátostných dějin spásy. Na jejich počátku byl starozákonní předobraz Poslední večeře. Židé před svým vysvobozením z Egypta měli příkaz obětovat Bohu beránka. Obětní beránek měl být jednoroční a bez vady. Pomazání veřejí dveří krví beránka mělo uchránit Židy před Božím hněvem. Následovalo jezení beránka, aby měl národ sílu na cestu. Židé si pak každý rok připomínali tuto událost, jako památku na vysvobození z Egypta. Při poslední večeři dal Ježíš této židovské slavnosti nový a jedinečný smysl. Nad chlebem pronesl: Toto je moje tělo, které se obětuje za vás. To čiňte na mou památku. A nad kalichem řekl, že je novou Smlouvou v jeho krvi. A dodal, že vždy, když se budou opakovat tato slova a když se bude jíst jeho tělo a krev, bude to neustálé zvěstování jeho smrti a vzkříšení, dokud opět nepřijde. Po Poslední večeři a zvlášť po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání obětování beránka ztratilo smysl. Už bude navěky stačit obětní smrt Božího beránka, Ježíše. A tak od té chvíle, kdy začali apoštolové plnit Ježíšův příkaz: To čiňte na mou památku, až do dnešního dne, se slavení každé Eucharistie stalo památkou Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Avšak nejen památkou, ale i neustálou přítomností jeho oběti. Zároveň při každé mši sv. zaznívají Ježíšova slova: vezměte a jezte, vezměte a pijte, a tak je Ježíšova oběť spojena s přijímáním jeho těla a jen v tomto spojení má takový smysl, jaký jí chtěl dát a dal Ježíš. Náš vstup do svátostných dějin spásy při Prvním sv. přijímání způsobil i významné důsledky pro náš duchovní život. Prvním důsledkem bylo, že až do smrti můžeme zůstat ve spojení s Kristem a tak splnit jeho slova: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (J 6, 56). Svaté přijímání nás spojuje s Kristem do té míry, že se dostáváme do sféry jeho myšlenek a skutků. Ve spojení s ním jsme schopní, podobně jako on, plnit až do smrti vůli nebeského Otce. Přijímání nás připodobňuje k Ježíši, k jeho životu, smrti a zmrtvýchvstání. Je však třeba vážně zdůraznit, že toto se děje jen tehdy, když pravidelně přistupujeme ke sv. přijímání. Druhý důsledek sv. přijímání spočívá v tom, že nás spojuje s bratry a sestrami a vytváří pravé lidské a křesťanské společenství. Toto společenství má plnit Ježíšovu prosbu při Poslední večeři: Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. (Jan 13, 15). Pěkně to vyjádřil i sv. Pavel: Je to jeden chléb, a proto my i když je nás mnoho tvoříme jedno tělo, protože všichni máme účast na tom jednom chlebě. (1 Kor 10, 17). Náš vstup do svátostných dějin spásy, který se neustále obnovuje při každém sv. přijímání, by měl mít i to, čemu se odborně říká dispozice. Myslí se tím vnitřní připravenost ve chvíli, kdy máme přijmout Ježíše. Proto je i mešní liturgie před sv. přijímáním uspořádána tak, aby věřící mohli získat

3 potřebnou dispozici. Začíná modlitbou Otče náš, kterou nejen potvrzujeme víru v Boha, našeho Otce, ale vyjadřujeme přání, aby bylo posvěceno jeho jméno, aby nastalo jeho království a splnila se jeho vůle jak v nebi, tak i na zemi. Prosíme ho, aby nám dal každodenní chléb. Kdo však každý den přistupuje ke sv. přijímání, nemusí myslet jen na pokrm pro tělo, ale na pokrm pro duši, tedy na Ježíšovo tělo. Pak se kněz modlí: Prosíme Tě, Otče, zbav nás všeho zlého. V této modlitbě je vyjádřena touha, abychom k sv. přijímání přistoupili osvobozeni od každého, i toho nejmenšího hříchu. Nakonec následuje modlitba, v níž kněz prosí o pokoj a která je zakončena výzvou ke znamení pokoje k podání rukou. Tato prosba žádá, aby ten, kdo chce jít ke sv. přijímání, vyloučil ze svého srdce každou nenávist, hněv a pomstu. Vraťme se v této chvíli ještě jednou ke dni našeho Prvního sv. přijímání a ptejme se ve svém nitru, před Božím pohledem, jaký význam pro náš další život měl tento den? Přeji nám všem, ať je letošní Velikonoční oběť Kristova novým začátkem, vztahem a úzkým spojením s Boží láskou! OKÉNKO PRO SENIORY Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel řeholnici Faustyně Kowalské, která zemřela r v Krakově Lagiewnikách. V řadě zjevení pověřil tuto sestru (pokračovatelku sv. Markéty Alacoque) v šíření úcty a důvěry k Božskému srdci a Božímu milosrdenství. Měla vybízet lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství Boží lásku. Papež Jan Pavel II. prohlásil Faustynu za svatou. Zavedl svátek Božího milosrdenství (první neděli po velikonocích) a novénu před tímto svátkem obdařil plnomocnými odpustky. V Krakově Lagiewnikách vznikl velkolepý chrám Božího milosrdenství a stal se významným poutním místem. Jan Pavel II. navštívil Lagiewniki 17. srpna 2002 a zde se modlil: Bože, milosrdný Otče, tys zjevil svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli. Tobě dnes svěřujeme osudy světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naše slabosti, přemoz veškeré zlo a dej všem obyvatelům země zakusit tvé milosrdenství, aby tak v tobě, trojjediný Bože, vždycky nalézali zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestnou smrt a zmrtvýchvstání tvého Syna buď milosrdný k nám i celému světu. Amen. Tato modlitba je vcelku krátká, ale myslím, že naprosto vystihuje potřeby dnešního rozbouřeného světa. Našla jsem ji v knížce s názvem Modlitby Jana Pavla II. Takových krásných modliteb obsahuje celou řadu. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří.

4 PLÁNOVANÉ AKCE DUBEN KVĚTEN ČERVEN VELEŠÍN sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi sobota společná pouť farnosti a KDU-ČSL sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství neděle 10 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi ŘÍMOV sobota Dětská vikariátní pouť SVATÝ JAN neděle 11 hodin poutní mše svatá NESMĚŇ neděle 11 hodin poutní mše svatá v kapli LOČENICE sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli sobota 15 hodin mše svatá v kapli Aktualizace a doplnění najdete na stránkách VTIPNÉ OKÉNKO Chlubí se kamarád kamarádovi: Moje snoubenka je z dvojčat. A jak je, prosím tě, od sebe rozeznáš? Velice snadno její bratr nosí plnovous. Co děláš? Honím ve skříni myš. A co s ní chceš dělat Omlátím ji kočce o hlavu. Paní učitelka jde s třídou na vlastivědnou procházku lesem. Tu uvidí ohryzaný stromek a ptá se: Můžete mi říci, kdo tohle udělal? To my ne, to byl určitě někdo z béčka. Syn oznamuje otci: Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý stačí chyby, které nadělám sám. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Žena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Modlitba malého Vašíka: Ježíši, děkuji ti, že jsi všechno stvořil. Až to budeš dělat příště, dej, aby vitamíny byly také v čokoládě a žvýkačce a ne jen v mrkvi, zelí a špenátu. O přestávce luští náruživý křížovkář Pepa křížovku. Najednou se zamyslel a pak se zeptal spolužáka Jirky: Znáš nějakého ptáka, který vyhynul? Ne. Vlastně ano Našeho kanára. Včera ho sežrala kočka. Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil: Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a vám, kteří sem nechodíte pravidelně, přeji i šťastný nový rok, požehnané Velikonoce a vydařenou dovolenou Povídá matka synovi: Jez špenát, abys byl silný, chytrý a hezký. Nechci být silný, ani nechci být chytrý a už vůbec nechci být hezký! Chci být jako táta! U snídaně se modlí malý synáček: Pane Bože, děkuji ti za tento čaj, i když já bych si dal raději kakaíčko. Mamince to přišlo sice trochu k smíchu, ale zároveň ji to dojalo a pohotově mu jej nalila. Klučina opět sepjal ruce a pokračoval: Tak už nemusíš, maminka mi ho už uvařila. Školní třída je na výstavě obrazů. To není možné, Vopálko, že jsi prošel celou výstavu za čtvrt hodiny. To já potřebuji čtvrt hodiny na jeden obraz! No jo, pane učiteli, jenže já mám mladší nohy.

5 RODINNÉ OKÉNKO Převzato z webu vira.cz Nebudeš mít jiné bohy! Aleš Opatrný Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. (Ex 20,1) Proč by člověk nemohl mít i jiné bohy? Proč by si je nemohl svobodně zvolit? Proč mu má být přímo přikázáno, aby měl boha jediného, který je představován jako jediný skutečný Bůh? Kde je svoboda člověka? Tak a podobně se lze tázat. A lze vidět lidi, kteří různé bohy / Bohy mají. Člověk opravdu může svobodně ledacos. Třeba se upít k smrti. Nebo se utrápit proto, že nedosáhl toho, co chtěl. Je možné, že každý má nějakého svého boha, tedy cíl, k němuž jde. Nějakou metu, o kterou usiluje. Něco, za co by dal všechno. Anebo je sám sobě bohem, o všem rozhoduje, vše poměřuje jen podle sebe. Je takto člověk skutečně svobodný? Nebo je poután či spoután? Vyprávění třetí knihy Mojžíšovy přibližuje nespočetným generacím osvobození, kterého se od Boha Izraelitům dostalo. Nebylo to jen osvobození od poroby v Egyptě, ale osvobození ke svobodnému putování pouští i dějinami s tímto osvobozujícím Bohem. Každý vztah není cestou ke svobodě. Ale život bez vztahů by byl totální osamělostí. Hledat někoho, kdo mne věrně a trvale osvobozuje od pout, která by mne nakonec zotročila, to je životní úkol a hlavně šance. Najít osvobozujícího živého Boha, to je výhra.

6 KATECHETICKÉ OKÉNKO DUBEN Svatý Vojtěch Narodil se kolem roku 956 v Libici. Vystudoval v Magdeburku, za vlády Boleslava II. si zvolili Čechové Vojtěcha za biskupa. Staral se o chudé, potíral zbytky pohanství, zakazoval krevní mstu a mnohoženství. Až toho měli Češi dost, vyhnali ho ze země. Odešel do Říma a stal se benediktinem. Po čase si ho Češi vyžádali zpět. Založil na Břevnově klášter. Pro další neposlušnost a odpor šlechticů odešel k pohanům. Byl zavražděn pohanskými Prusy, zemřel 23. dubna 997 v Sambii. Na obrazech a sochách můžeš Vojtěcha poznat podle těchto atributů: biskupská mitra, berla, kniha, veslo, oštěp nebo svazek šípů. Zřídka orel, který údajně hlídal jeho tělo po smrti. Svatý Vojtěch patří mezi hlavní české patrony a je ještě spolu se dvěma dalšími známými světci patronem pražské katedrály. Do rámečků napiš jména všech tří patronů katedrály v Praze. S V A T Ý Í S V A T Ý Á S V A T Ý V O J T Ě CH Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo učit: Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu a pilně studoval? A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?

7 KATECHETICKÉ OKÉNKO ČERVEN Marie Magdaléna Velikonoce jsou svátky radosti z Kristova zmrtvýchvstání, z probouzejícího se jara a nového života. Ženě, která se jako první ze všech mohla radovat z toho, že Ježíš vstal z mrvých, se říká Marie Magdaléna. Ze kterého městečka pocházela? (viz tajenka) Ježíšova matka Boží posel anděl, který zvěstoval Kristovo narození židovský král, otec Šalamouna jeden ze 12 Ježíšových spolupracovníků plátno, do kterého byl Ježíš v hrobě zabalen hora, na které přistála Noemova archa

8 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY DUBEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 4.4. Sobota 21:00 Za farnost 5.4. Neděle 8:00 Za farnost 6.4. Pondělí 8:00 Za farnost 9.4. Čtvrtek 18:00 Na poděkování a za Jana a Marii Šteflovy Pátek 18:00 Za Martu Vodičkovou, manžela a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Václava Sysla, rodiče Syslovy a Tošilovy a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Františka a Ludmilu Šítalovy, rodiče a sourozence Pátek 18:00 Za rodinu Kořenských a celé přátelstvo Neděle Úterý 18:00 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost, pro rodiny s dětmi Za rodiče Pučeglovy, syna Františka a celé příbuzenstvo Čtvrtek 18:00 Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za rodinu Papírovu Čtvrtek 18:00 Za rodiny Smržů, Nováků, Jantačů a Podholů 5.4. Neděle 9:00 Za Františka Vrážka a Annu Vrážkovou Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Františka a Blaženu Pártlovy, jejich rodiče, sourozence, příbuzné a přátele Středa 18:00 Za Anastázii Táchovou, manžela jejich čtyři syny Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.4. Pátek 18:00 Velkopáteční obřady Památka umučení Páně 5.4. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Emila Rataje, jeho dceru Danu Markovou, rodiče Mikolášovy a Ratajovy Středa 18:00 Za rodiče Blažkovy, rodinu Smolíkovu a Kubínovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Čtvrtek 18:00 Zelený čtvrtek 5.4. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11: Středa 18:00 Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence a rodiče, strýce Jana Vaňka a celé přátelstvo Za Bohuslava Stejskala, bratra, rodiče a za rodiče Drdákovy, dva syny a snachu Ludmilu a celé přátelstvo Za rodiče Machovy, čtyři syny, dceru, dva zetě a za Františka a Marii Šedivých, rodiče z obojí strany, jeho sourozence a celé přátelstvo Za Jiřího a Jana Aichmajerovy, jejich otce, Ludmilu Heislérovou, manžela Ladislava, jeho sestru a celé přátelstvo Za Františka Wortnera, Bohumila Orholze, Františka Pessingera a ostatní spoluumučené LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.4. ZELENÝ ČTVRTEK 3.4. VELKÝ PÁTEK 4.4. BÍLÁ SOBOTA 5.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ neděle velikonoční neděle velikonoční Svát. sv. Vojtěcha Svát. sv. Marka neděle velikonoční Sv. Marek symbolika 6.4. Pondělí 11:00 HÁJEK Za P. Jiřího Jeřábka, P. Františka Panoše, P. Františka Kašíka, P. Václava Koška, P. Petra Mikeše a ostatní kněze, kteří v našich farnostech působili Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli

9 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY KVĚTEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SV. JAN VELEŠÍN 1.5. Pátek 18:00 Za manžela Jana Herála a duše v očistci 3.5. Neděle 8:00 Za farnost 5.5. Úterý 18:00 Na dobrý úmysl 7.5. Čtvrtek 18:00 Za rodiče Nožičkovy, zetě Bohuslava, Miloše a Josefa, rodiče z obojí strany a duše v očistci 8.5. Pátek 18:00 Za Ladislava Kleina a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Petra Prokopce Čtvrtek 18:00 Za Františka Staňka a rodinu Staňkovu a Bobrovu Pátek 18:00 Za Jana a Marii Uretschlägerovy, rodiče a sourozence Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18:00 Za Josefa Fojtla, Rudolfa Pavla a jeho rodiče Čtvrtek 18:00 Za Richarda Rešetku, manžele Síkorovy, rodiče Rešetkovy a Bartůškovy Pátek 18:00 Za rodinu Hujslovu a celé příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Neděle 8:00 Za farnost 3.5. Neděle 9:45 Za Růženu Janovou a její rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za farnost Středa 18:00 Za rodinu Janišovu, Tampírovu a příbuzenstvo Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle Mše ani bohoslužba nebude!!! Každou květnovou neděli je májová pobožnost od 18:30 hod Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Josefa Škodu, syna Josefa, rodiče Škodovy, rodiče Hodulákovy, bratry Stanislava a Josefa, švagra Waltra Kopaného a celé přátelstvo Středa 18:00 Za rodinu Bícovu a Bubnovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Zdeňku a Antonína Křížovy a rodiče z obojí strany Neděle 9:45 Bohoslužba slova 3.5. Neděle 11: Neděle 11: Neděle 9: Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syny Jana a Václava, rodiče Netočných, syna Jana, manželku Annu a celé přátelstvo Za Ludmilu, Annu, Vojtěcha a Václava Mikešovy, ostatní sourozence a rodiče, rodiče Exlovy, syna Karla, Václava a Marii Pudivítrovy, syna Pavla a ostatní příbuzné Za rodiče Hosenseidlovy, jejich děti, vnučku Marii, jejího manžela, otce a celé přátelstvo Za Karla a Annu Zemanovy z Přísečna, rodiče Šedivých, Jana Šedivého a jeho sourozence, rodiče Zemanovy z Bud, dva syny a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Mše svaté budou v měsíci květnu v poutním kostele Panny Marie v Hájku Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2.5. Pam. sv. Atanáše neděle velikonoční 6.5. Pam. sv. Jana Sarkandra 8.8. Pam. Panny Marie, Prostřednice všech milostí neděle velikonoční Slav. Nanebevstoupení Páně Svát. sv. Jana Nepomuckého neděle velikonoční Slav. Seslání Ducha Svatého Pam. sv. Filipa Neriho Pam. sv. Zdislavy Slav. Nejsvětější Trojice Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon: Společenství: Velešín Společenství rodin a modlitby matek Jana Vaclíková Besednice, Svatý Jan Společenství rodin Ludmila Paťhová Farní společenství Zdeněk Bláha

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY ČERVEN 2015 SOBĚNOV BESEDNICE SVATÝ JAN VELEŠÍN 7.6. Neděle 8:00 Za farnost 9.6. Úterý 18:00 Za rod Herálů a Holých Čtvrtek 18:00 Za rodiče Šimánkovy a celý rod Pátek 18:00 Na dobrý úmysl Neděle 8:00 Za farnost Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Na dobrý úmysl Pátek 18: Neděle Úterý 18: Čtvrtek 18:00 Za Anastázii Osovskou, sourozence a rodiče a rodinu Krnínskou Za Marii a Jana Filausovy, rodinu Valhů, Kadleců a duše v očistci 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost pro rodiny s dětmi Za rodinu Štindlovu, Petrovu, Jarošovu a za Marka Voráčka Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Mikšátků, Havelků, Helerů a duše v očistci Pátek 18:00 Za Františka Chovance, Štefana Labaje a duše v očistci Neděle 8:00 Za farnost Pondělí 18:00 Za Žofii Řihoutovou, manžela, bratra a duše v očistci 7.6. Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Za Boženu Slancovou, rodiče a prarodiče Kubatovy a Slancovy Středa 18:00 Za Radka Kleina Jánského a jeho rodiče Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 9: Neděle 9:45 Bohoslužba slova Středa 18:00 Za rodinu Nágrovu Neděle 9:45 Bohoslužba slova 7.6. Neděle 11: Středa 18:00 Za rodiče Kubicovy, jejich zetě Jaroslava, rodiče z obou stran a celé přátelstvo Za Václava a Marii Šedivých z Popelic, syna Františka, rodiče z obojí strany, celé přátelstvo, Jana Coufa a rodiče Za Karla a Annu Markovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Bohumila a Karla, snachy Blanku a Marii, zetě Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Za Petra a Růženu Drdákovy, syna Petra a celé přátelstvo LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1.6. Pam. sv. Justina 3.6. Pam. sv. Karla Lwangy a druhů 4.6. Slav. Těla a krve Páně 5.6. Pam. sv. Bonifáce neděle v mezidobí Pam. sv. Barnabáše Slav. Nejsvětějšího srdce Ježíšova Pam. sv. Antonína z Padovy neděle v mezidobí neděle v mezidobí neděle v mezidobí Slav. Narození sv. Jana Křtitele neděle v mezidobí Slav. sv. Petra a Pavla Sv. Bonifác ( století, Německo, manuscript) Sobota 15:00 LOČENICE Mše svatá v kapli Neděle 11:00 NESMĚŇ Mše svatá v kapli

11 MINISTRANTI Ministrantský florbalový turnaj Ve dnech jsme jeli na Biskupské gymnázium do Českých Budějovic na ministrantský florbalový turnaj. V pátek jsme se sešli v 17:30 před farou ve Velešíně, poté jsme vyjeli na Bigy, kde začínala v 18:00 mše v kapli. Po skončení mše jsme se odebrali do tříd, kde jsme se ubytovali. Ještě v pátek večer, to byla už tma, jsme se šli podívat na Černou věž, ze které jsme se mohli podívat na celé České Budějovice a dozvěděli jsme se také něco o Černé věži, k čemu sloužila atd. Také jsme se ještě podívali do katedrály sv. Mikuláše. Tam jsme si poslechli povídaní o katedrále a něco se o ní dozvěděli. Mohli jsme si ji celou prohlédnout. Když jsme přišli zpět na Bigy z prohlídky katedrály a Černé věže, dozvěděli jsme se, jaký bude program následujícího soutěžního dne. První zápas, který nás čekal, začínal už ráno v 6:30. My jsme měli zastoupení v kategorii 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy a středoškoláci. 1. stupeň základní školy skončil na posledním místě ze 6. družstev jako minulý rok, 2. stupeň základní školy skončil na 6. místě z 8 družstev a oproti loňsku si polepšili. Dostalo se také na vítěze středoškoláků z minulého roku, těm se ale nedařilo a nedokázali vyhrát ani jedno utkání a skončili na posledním místě. Všem patří dík za to, že reprezentovali naše farnosti a snažili se vyhrát. Vždycky vyhrávat nemusíme, ale na příští rok se budeme snažit zopakovat loňský úspěch a doufáme, že vyhrajeme. Ministrantský tábor 2015 Také v letošním roce proběhne tábor pro ministranty. Bude opět v Soběnově a to v termínu od do Zájemci z řad ministrantů se mohou přihlásit u preceptorů Tankreda, Zdislava a Sardose.

12 VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN SVATÝ JAN BESEDNICE SOBĚNOV Květná neděle 8:00 9:45 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Bohoslužba slova Mše svatá Zelený čtvrtek 18: Mše svatá na památku Večeře Páně s bděním v Getsemanech Velký pátek 15:00 15:00 15:00 15: Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele Křížová cesta v kostele 18:00 Velkopáteční obřad Památka umučení Páně Křížová cesta v kostele Bílá sobota 9:00 12: Možnost soukromé adorace u Božího hrobu 21:00 Velikonoční Vigilie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:00 9:00 9:45 11: Mše svatá Mše svatá Mše svatá Mše svatá Pondělí v oktávu velikonočním 8:00 Kostel Panny Marie v Hájku 11: Mše svatá Mše svatá Pro farníky bude na Bílou sobotu na velikonoční Vigilii do Velešína přistaven autobus. Zastávky autobusu: Smrhov 19:55 Bída (křižovatka) Soběnov 20:00 Besednice 20:10 Nesměň Ločenice Svatý Jan +P ORTUS Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Martin Ehrlich, Zdeněk Bláha, Jana Vaclíková, Marie Mlejnková, Ludmila Ehrlichová, Kamil Šedivý, Petra Šolcová.

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV +P O R T U S DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění! Radostiplné svátky našeho vykoupení a pokojem

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ Měsíční zpravodaj farností Velešín, Besednice a Soběnov Prosinec 2007 ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ Advent slovo, které nás naplňuje příjemnými vzpomínkami na dobu nabitou energií blížících se Vánoc času, který

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ FARNÍČEK 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. ŘÍJNA 2016 41//2016 Poslední neděle jsme narazili na základní témata duchovního života: 27. neděle pokora, 28. neděle vděčnost a tuto neděli připojíme téma vytrvalost.

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

+P ORTUS. Zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 3duben. květen červen Peter Paul Rubens: Večeře v Emauzích

+P ORTUS. Zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 3duben. květen červen Peter Paul Rubens: Večeře v Emauzích +P ORTUS Zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2016 Peter Paul Rubens: Večeře v Emauzích VELIKONOCE P. Jenda SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE Nastává čas jara

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Seznam příloh: Přílohy A: Texty:

Seznam příloh: Přílohy A: Texty: Seznam příloh: Přílohy A: Texty: A. 1 Ustanovení eucharistie lukášovsko-pavlovská tradice A. 2 Ustanovení eucharistie matoušovsko-markovská tradice A. 3 Tzv. Ježíšova eucharistická řeč v Kafarnau v Janově

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

+P ORTUS. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2únor. březen

+P ORTUS. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2únor. březen +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2únor březen 2013 DOBA POSTNÍ P. Martin V jednom starém postním kalendáři stojí: Moderní Jidáš už polibkem nezrazuje.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

KVĚTEN 2015 26. DUBNA 2015. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (Jan Pavel II.)

KVĚTEN 2015 26. DUBNA 2015. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (Jan Pavel II.) Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více