Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W"

Transkript

1 Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

2 Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním metodikám chybí? Modelování navigace Modelování prezentace Existují dva typy aplikací Procesně orientované Hypertextově orientované

3 Co to jsou webové metodiky? Jsou to metodiky softwarového inženýrství. Navazují na skupinu hypertextových metodiky. Vznikají v 80létech. Hypertextové metodiky se zabývaly návrhem hypertextových aplikací, například encyklopedie na CDROM. A to již před vznikem Internetu/WWW. Byl třeba specifický přístup k návrhu takové aplikace. Samotné webové metodiky vznikají v 90letech. Jsou hypertextové a v současnosti i procesně orientované a silně interaktivní.

4 Proč nestačí standardní metodiky? Standardní metodiky znáte z předmětu SI a na něj navazujících. Standardní metodiky zanedbávají následující aspekty hypertextových/webových aplikací Navigaci po aplikaci (mezi stránkami) Prezentaci stránky (rozmístění prvků na stránce) Jednoduše řečeno Nemají na to standardní modely a diagramy Webové metodiky neruší standardní metodiky SI, ale je rozšiřují!

5 Co je to navigace? Je to způsob, jak se dostat z jedné stránky na druhou. Ale pozor! I klasické aplikace mají navigaci mezi formuláři/obrazovkami. Tato navigace je však oproti možnostem hypertextových/webových aplikací silně omezena. DOS menu systém, například v Borland Pascalu Windows okna aplikace, modální, nemodální U hypertextových aplikací jsou možnosti navigace odvoditelné z datového modelu! Totéž platí i pro hypertextovou stránku webových aplikací!

6 Co je to prezentace stránky? Jedná se o návrh rozmístění různých prvků/elementů vstupních/výstupních/grafických na webové stránce. Ale pozor! I klasické aplikace mají různé elementy na svých formulářích. Možnosti jsou však oproti webovým aplikacím omezeny. DOS programově nebo různé návrháře, silně omezené Windows programově nebo různé návrháře, již lepší, ale poplatné firemnímu nástroji Navíc, vzhledem k tomu, že se vždy jedná i o hypertextovou aplikaci, je nutné aby návrhář pracoval s konceptuálním modelem aplikace!

7 Proč nestačí standardní metodiky? Standardní metodiky znáte z předmětu SI a na něj navazujících. Normální metodiky zanedbávají následující aspekty hypertextových/webových aplikací Navigaci po aplikaci (mezi stránkami) Prezentaci stránky (rozmístění prvků na stránce) Jednoduše řečeno Nemají na to standardní modely a diagramy Webové metodiky neruší standardní metodiky SI, ale je rozšiřují!

8 Proč existuje tento předmět? Aby doplnil vaše znalosti standardních metodik SI o znalosti webových metodik. Podrobněji si popíšeme dvě dnes nejrozvinutější webové metodiky. WebML a UWE Další metodiky si probereme stručněji. Na cvičení se pokusíte tyto znalosti využít pro realizaci vašeho webového projektu.

9 Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí normální metodiky SI? Co normálním metodikám chybí? Modelování navigace Modelování prezentace Existují dva typy aplikací Procesně orientované Hypertextově orientované

10 Procesně orientovaná aplikace Její funkce se dá odvodit z uživatelových procesů Například: nová faktura, zrušení zakázky, výpočet ceny, atp. Uživatelovy procesy odvodíme nejlépe z Use Case ve fázi analýzy uživatelových požadavků. Takovou jsou klasické komerční aplikace, například účetnictví, KOS, objednávky. Hypertextová složka je v nich také, ale v menšině Na jejich analýzu a návrh se většinou používají standardní metodiky SI.

11 Hypertextově orientované aplikace Jejich funkce se dá odvodit z navigace nad datovým/konceptuálním modelem. Můžeme říci, že je řízena daty. Strukturu aplikace můžeme nejlépe odvodit z datového modelu. Use case může být triviální, potřebuji však seznam všech informací a vztahů mezi nimi, které má systém udržovat. Příkladem takových aplikací jsou například multimediální encyklopedie na CDROM (ještě před příchodem Internetu) nebo různé webové katalogy, galerie, atp. Pro návrh takovýchto aplikací vznikly právě hypertextové metodiky.

12 Webově orientované aplikace Jsou v dnešní době kombinací Hypertextových aplikací Procesních aplikací v různém poměru Hypertextová aplikace také potřebuje nějaké procesy, například pro vstup dat. Procesní aplikace Využívá hypertext pro zobrazování dat.

13 Osnova dnešní přednášky Co nás čeká Osnova přednášek Úvod do webových metodiky Tendence Web 2.0 AJAX Webové služby Webové aplikace SOA Sémantický web Agilní metodiky MDD (MDA, MDE) Zdroje

14 Osnova přednášek 1 týden Úvod 2 týden Opakování klasických metodik 3 týden Webové technologie I. 4 týden Webové technologie II. 5 týden WebML I. 6 týden WebML II. 7 týden UWE I.

15 Osnova přednášek 8 týden UWE II. 9 týden Další webové metodiky I. 10 týden Další webové metodiky II. 11 týden Web 2.0, AJAX, webové služby 12 týden SOA, CMS, frameworks 13 týden Sémantický web, ontologie 14 týden Rezerva

16 Osnova dnešní přednášky Co nás čeká Osnova přednášek Úvod do webových metodik Tendence Web 2.0 AJAX Webové služby Webové aplikace SOA Sémantický web Agilní metodiky MDD (MDA, MDE) Zdroje

17 Návrh webového sídla Návrh webového sídla si žádá svoji metodiku podobně jako návrh informačních systémů nebo jiný inženýrsko-technický úkol A to, i pokud je STATICKÝ! Webové sídlo až na výjimky není umělecký artefakt, ale informační systém - technický produkt

18 Příliš mnoho umělců V současné době převládá často důraz na grafický vzhled, ale informační (přehlednost a navigace) obsah je mnohdy velice nevyhovující a to i u renomovaných firem

19 Bludiště kolem nás Typickým znakem je nedostatečná navigace Uživatel musí projít množstvím pro něj nezajímavých stránek, než se dostane na tu kterou hledá Je obtížné rozpoznat kudy se dát ke svému cíli

20 Já dělám to a ty zas ono Mezera mezi tvůrci a zákazníky Zákazník je laik a neví o webové technologii příliš mnoho, předpokládá, že mu tvůrce poradí se strukturou sídla Tvůrce, se soustřeďuje pouze na technickou problematiku (HTML, grafika) a myslí si, že mu zákazník dodá podklady a řekne jaká je struktura webového sídla

21 Falešné ikony Grafika čím úžasnější, tím lepší, vždyť webové sídlo je přeci umění! Technologie je lepší ASP, PHP,.NET, Perl, Apache, IIS nebo JSP? Business udělej si webové sídlo a vydělávej, vyrábět nic nemusíš, jenom obchoduj! Bohužel, činnosti jako analýza, projektové řízení, kvalita, údržba a testování, které jsou pro skutečný a trvalý úspěch daleko potřebnější přicházejí vniveč.

22

23 Webové metodiky Jedná se o speciální druh metodik softwarového inženýrství Navazují na hypermediální metodiky Nejsou bohužel příliš známé Na školách se neučí Procházejí bouřlivým rozvojem Přesouvají se z akademické platformy na komerční platformu Komerční firmy zatím nejeví velký zájem

24 Webové metodiky Jejich přínos v oblasti softwarového inženýrství je zejména v oblasti analýzy Navigace uživatele po aplikaci. Uživatelského rozhraní aplikace. Proto zavádějí dva nové typy diagramu (i více) Navigační Prezentační Snaží se o automatickou generaci aplikace! Snaha o kompatibilitu s novými tendencemi XML, UML, MDD,

25 Osnova dnešní přednášky Co nás čeká Osnova přednášek Úvod do webových metodiky Tendence Web 2.0 AJAX Webové služby Webové aplikace SOA Sémantický web Agilní metodiky MDD (MDA, MDE) Zdroje

26 Trendy Snaha o podporu vývoje bohatých webových aplikací AJAX Umožňuje v prohlížeči pracovat jako kdyby se jednalo o lokální aplikaci Webové služby rozhraní, které umožňuje RPC (vzdálené volání procedur) přes internet Webová aplikace Nahrazuje lokální aplikaci, využívá AJAX WEB 2.0 Spíše marketingový pojem, označuje vše výše uvedené a ještě více

27 Trendy Snaha o užití moderních principů v návrhu aplikací SOA Architektura orientovaná na služby Služba je cíl a nikoliv aplikace! MDD (MDA, MDE) Vývoj řízený modelem Celý vývoj je založen na modelech a jejich transformacích! Agilní metodiky XP, OOSP Klasický vývoj je rigidní, potřebuje lepší způsob!

28 Trendy Porozumění více informacím, které jsou na webu! Sémantický web Ontologie Ve velkém množství informací se uživatel ztrácí, je nutné mu podat pomocnou ruku! Informace mají svůj sémantický obsah, ale ten často na webu chybí! Ontologie také poskytují teoretický základ pro modelování! Formální popis, například pomocí deskriptivní logiky, umožňuje pevný teoretický základ oboru.

29 Trendy CASE nástroje Pro ulehčení práce uživatele při vytváření modelu Pokrytí celého životního cyklu produktu požadavky, analýza, návrh, vývoj, údržba UML Protože je v dnešní době standardem, přestože nedostačuje Naštěstí se dají využít profily a stereotypy XML Jako interní formát pro data nástroje CASE Jako externí formát pro generátory aplikace

30 Bohužel V současné době je bohužel v praxi upřednostňována grafická stránka věci V českých zdrojích jsou prozatím diskutovány pouze technické aspekty (až na výjimky) Ve světě však existují dostupné zdroje k této problematice Je nezbytné si uvědomit, že pro správný návrh webového sídla je metodika nezbytně nutná, podobně jako u jiného inženýrského technického díla.

31 Závěr Webové metodiky jsou stále málo známé mezi odbornou veřejností, nejsou vyučovány na většině VŠ u nás i ve světě a jsou ignorovány velkými firmami na trhu vývojových nástrojů.

32 Osnova dnešní přednášky Co nás čeká Osnova přednášek Úvod do webových metodiky Tendence Web 2.0 AJAX Webové služby Webové aplikace SOA Sémantický web Agilní metodiky MDD (MDA, MDE) Zdroje

33 Zdroje České Knihy nejsou Web Moje stránky (ale není tam všechno ) Od Petra Zelenky, seriál článků o WebML Ve světě Knihy existují Web Budou uvedeny u jednotlivých přednášek

34 Na závěr Dotazy a připomínky? Pochopitelně k věci

35

METODIKY ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL

METODIKY ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL METODIKY ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Martin Molhanec České vysoké učení technické FEL, K-313, Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Dejvice, Česká republika, tel.: (++420) 2 2435 2118 mailto: molhanec@fel.cvut.cz,

Více

TVORBA WEBOVÝCH SÍDEL JAKO INŽENÝRSKÝ ÚKOL

TVORBA WEBOVÝCH SÍDEL JAKO INŽENÝRSKÝ ÚKOL TVORBA WEBOVÝCH SÍDEL JAKO INŽENÝRSKÝ ÚKOL Martin Molhanec ČVUT, Elektrotechnická fakulta v Praze, Katedra elektrotechnologie Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Dejvice, Česká republika Telefon:++420(2)24352118,

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012

Redakční systémy. doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Redakční systémy doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. Pardubice, listopad 2012 Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 375/2012 s názvem "Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek".

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více