Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1"

Transkript

1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava

2 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě hodnotových řetězců Výhody Lze odhalit podobné nebo opakované aktivity, které probíhají v různých útvarech lépe vyhovuje SOA principu Nutí analytika k odpovědi na otázku proč se ta či ona činnost děje Nevýhody Hodnotové řetězce neuvažují s časovými závislostmi Důsledek: Nejsou rozvedeny do úrovně úloh 2009, Ostrava

3 Absence časové složky: není jasné, kdy a kdo proces spustí, jaké jsou časové návaznosti jednotlivých procesů, podmínky jejich vykonání, rozvětvování a slučování. Dynamizace hodnotově orientovaných modelů je předmětem současně probíhajících výzkumů ukazuje se, že hlavní dynamické charakteristiky se definují až v procesu definice programových modulů, je však možná. 2009, Ostrava

4 «ekonomický agent» Skladový úředník «ekonomický agent» Kontrolor «ekonomický agent» Dělník «ekonomický agent» Kontrolor «poskytuje» «poskytuje» «přijímá» «poskytuje» «přijímá» «zdroj» Díl (součástka) 1 «spotřeba» 0..* «snížení» Výdej materiálu 0..* 0..* «zvýšení» Výroba (montáž a kontrola) 0..* «konverze» 0..* «zdroj» Nástroj (nářadí) «užití» «snížení» Užití nástrojů «výroba» 1 0..* 1 «zdroj» Práce 1 «spotřeba» 0..* «snížení» Spotřeba práce 0..* «zdroj» Produkt (výrobek) «přijímá» «přijímá» «poskytuje» «ekonomický agent» Dělník «ekonomický agent» Kontrolor Zdroj: přeloženo z HRUBY, Pavel, et al. Model-Driven Design Using Business Patterns. Springer-Verlag, str , Ostrava

5 Hrubý navrhuje používat standardní vzory chování služeb Malá obtíž : standardní vzory chování zpravidla nezachycují cíle aktérů musíme mít na zřeteli, že i interní podnikové útvary mají určité hierarchie svých cílů, ne vždy přímo odvozených z cílů podniku je tedy nutno vzít do úvahy modely chování podnikových součástí a specifikovat způsob komunikace mezi nimi Z povahy reálné vnitropodnikové komunikace plyne, že se uskutečňuje přenosem zpráv zpravidla v asynchronním režimu 2009, Ostrava

6 Pojmout podnikový řídící systém jako regulační obvod Zahrnout do modelu vzory procesů a základní modely chování Respektovat podnikové i skupinové cíle Vzít do úvahy vliv okolí a vnitropodnikové interakce jako poruchy působící na systém 2009, Ostrava

7 2009, Ostrava

8 Změny vyvolávající řídicí zásahy nemají stejný zdroj, charakteristiky ani význam pro řízení Jen s obtížemi lze nalézt postupy, které by na změny určitým standardním způsobem reagovaly Jedná se zřejmě o heterogenní systém jak na úrovni vstupů, tak na úrovni regulačních výstupů Řešení: jednotlivé funkce či služby vykazují určitý stupeň lokální inteligence. Nástroj řešení - použití agentů 2009, Ostrava

9 Agent je autonomní má do určité míry kontrolu nad vlastními akcemi a za určitých okolností může přijímat rozhodnutí vedoucí k dosažení stanoveného cíle. Agent je aktivní nejen že reaguje na externí impulsy, může vykazovat cílové chování, případně vyvíjet vlastní iniciativy. Agent má sociální chování je schopen a má potřebu komunikovat s jinými agenty. 2009, Ostrava

10 Komunikace mezi agenty není založena na vzdálených voláních (RPC- remote procedure call), ale na systému asynchronních zpráv. Princip asynchronních zpráv umožňuje agentům komunikovat s jinými agenty, aniž by jejich jiné činnosti byly vázány na výsledek komunikace. Výsledek - nutnost standardizace chování agentů a jejich vzájemné komunikace. Standard konsorcia FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents ) 2009, Ostrava

11 JADE = Java Development Environment Autor : Telecom Italia Základní charakteristika: Citace: JADE je open source middleware vytvořené laboratoří TILAB pro vývoj distribuovaných multigaentních aplikací založených na komunikaci peer-to-peer * Představuje framework založený na podpoře standardu FIPA Dva hlavní aspekty JADE distribuovaná topologie s komunikací peer-to-peer Software založené na agentovém paradigma * * 2009, Ostrava

12 Nákupčí chce koupit knihu s názvem skripta Existuje celá řada prodejců, kteří prodávají skripta za různou cenu Nákupčí vysílá zprávu o zamýšleném nákupu Prodejci nabízejí cenu Nákupčí vybírá knihu od prodejce, u něhož je cena nejnižší Vysílání zpráv se děje podle standardu FIPA a způsob a obsah zpráv je součástí chování agentů Logika výběru podle ceny probíhá uvnitř agenta nákupčí Celý příklad je součástí příkladů dodávaných s platformou JADE 2009, Ostrava

13 2009, Ostrava

14 2009, Ostrava

15 2009, Ostrava

16 2009, Ostrava

17 Náš cíl Ověřit použitelnost agentového přístupu k simulaci podniku jako regulačního obvodu Ověřit použitelnost agentového přístupu pro modelování pomocí hodnotových řetězců V kladném případě použít výsledky ve výuce Postup Zvládnout platformu JADE Nadefinovat strukturu jednotlivých modulů tak, aby bylo možno postupovat od jednoduchých případů ke složitějším Provést postupně simulace 2009, Ostrava

18 Konceptuální návrh systému simulace a vyhodnocování poruch působících na podnikový systém a příslušných regulačních zásahů P1 P2 P3 Pn O1 O2 On vrstva simulací výstupů a poruch Pi - poruchy Oi výstupy ze systému Agenty cílové hodnoty H1 H2 Hn vrstva analýzy a hodnocení Hi moduly hodnocení R1 R2 Rn Ri regulační zásahy R3 R4 vrstva navrhovaných regulačních zásahů Regulovaný objekt 2009, Ostrava

19 Prověření použitelnosti již existujících agentů JADE pro první jednoduché modely; Prověření použitelnosti distribuované komunikace agentů v uvedených jednoduchých modelech; Návrh simulace poruch; Postupná realizace navržené struktury a její úpravy. Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji 2009, Ostrava

20 2009, Ostrava

21 modulární zobrazení jednotlivých procesů a činností s tím, že systém má být otevřený a má se rozšiřovat postupně počínaje základními jednoduchými moduly; modelování úzkých míst a regulačních zásahů při normálním stavu charakterizovaném sadou požadovaných hodnot; modelování poruch a jejich vlivu na kvalitu regulovaných veličin; v této fázi není cílem komplexní simulace celého podniku, ale vyzkoušení modulárního přístupu s postupnou integrací jednotlivých částí modelu. 2009, Ostrava

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS

Úvod do softwarového inženýrství IUS Úvod do softwarového inženýrství IUS Studijní opora Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Ing. Radek Kočí, Ph.D. 6. prosince 2006 Tento učební text vznikl za podpory projektu Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : : Ing. Roman Hauptvogl : Ing. Alena Buchalcevová,

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Úvod do problematiky multiagentních systémů

Úvod do problematiky multiagentních systémů OBSAH: Úvod do problematiky multiagentních systémů 1. Současný stav dané problematiky MAS 1.1 Základní pojmy 1.2 Motivace vzniku 2. Agentní systémy 2.1 Charakteristiky a typy agentů 2.2 Sociální znalosti

Více

The implementation of e-commerce systems interfaces in recent companies

The implementation of e-commerce systems interfaces in recent companies MPRA Munich Personal RePEc Archive The implementation of e-commerce systems interfaces in recent companies Dominik Vymětal and Petr Suchánek Silesian University - School of Business Administration August

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP)

Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro podnikatele (InMP) Analýza procesů a řízení projektu veřejného IS Informační místa pro () Autoři RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, vladimír.krajcik@vsp.cz Ing. Jan Ministr, Ph.D. VŠB-TU

Více

2 SWI JAKO DISCIPLINA TVORBY PROGRAMŮ

2 SWI JAKO DISCIPLINA TVORBY PROGRAMŮ 2 SWI JAKO DISCIPLINA TVORBY PROGRAMŮ Na základě analýzy softwarové krize, byly nalezeny její příčiny a důsledky a proto bylo SWI postupně obohacováno vším co krizi vylučuje. Obecným závěrem analýzy bylo

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE JAN POUR V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U kapitola 1 Informační systém firmy (IS) Informační systém firmy (IS) Kapitola

Více

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání)

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání) Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA (Druhé rozšíření vydání) Vydavatelství ČVUT 2003 Vladimír Svoboda, Patrik Latýn, 2003 ISNB XXXXXXXXXXXXX 2 Předmluva První vydání skript

Více

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více