Vývojové nástroje pro multiagentové systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývojové nástroje pro multiagentové systémy"

Transkript

1 Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Znalostní technologie III materiál pro podporu studia

2 OBSAH Úvod... 3 Swarm... 3 NetLogo... 5 Repast... 6 Porovnání prostředí Swarm, NetLogo a RePast... 7 Mason... 8 Breve... 9 Ascape Jade SeSAm Další vývojová prostředí Zdroje

3 Úvod Cílem tohoto materiálu je stručně představit několik nástrojů a prostředí pro modelování a simulace multiagentových systémů, které se dnes používají nejčastěji a které tedy stojí za povšimnutí. Jak uvidíte sami, prostředí NetLogo není samotářem na poli multiagentových prostředí. K nejpoužívanějším nástrojům pro tvorbu multiagentových systémů můžeme zařadit: Swarm (vytvořeno: 1996); NetLogo (vytvořeno: 1999); Repast (vytvořeno: 2000); Mason (vytvořeno: 2003). Swarm Jedná se o jednu z nejznámějších multiagentových platforem (soubor knihoven) pro vývoj umělých světů na bázi distribuované umělé inteligence. Swarm má dlouhou tradici a stal se inspirací i pro jiná vývojová prostředí, např. RePast a Ascape. Byl vyvinut v Santa Fe institutu v Novém Mexiku panem Ch. Langtonem v roce 1994 s cílem poskytnout základní architekturu pro řešení problémů, které se vyskytují v mnoha vědních disciplínách, např. fyzice, biologii, archeologii a ekonomii. Počítačové simulace jsou Obrázek 1: Swarm logo základním nástrojem pro studium globálního a adaptivního chování, které se objevuje v komplexních systémech, které se právě snažíme blíže poznat. Cílem vytvoření Swarmu bylo ulehčit práci výzkumníkům, kteří chtějí stavět umělé světy. Dále poskytnout standardizovaný nástroj pro konfiguraci, spouštění a analýzu výsledků simulací. Jádrem Swarmu je framework postavený na bázi objektově orientovaného přístupu, který slouží pro definici chování agentů a dalších objektů, které mezi sebou interagují během simulace. Architektura Swarmu je tvořena následujícími prvky: jádro: komunikace s grafickým prostředím nebo s modelem přímo a také s operačním systémem; GUI: grafické uživatelské prostředí; model: námi vytvořený model. Základní jednotkou simulace je tzv. Swarm (roj). Jedná se o seskupení agentů, kteří provádějí určitou činnost. Taková jednotka je schopná si stavět svůj vlastní svět. Swarm je vlastně objekt, který disponuje určitou pamětí a plánovačem událostí. Objekty Swarmu jsou hierarchicky organizovány do podoby podtříd (dílčích skupin, rojů). Každý Swarm je zodpovědný za řízení své paměti a zpracovávání zdrojů, které jeho objekty požadují pro svou činnost. Obrázek 2: Architektura Swarm 3

4 Swarm obsahuje tři typy objektů: model (tvorba a kontrola aktivit agenta v modelu); pozorovatel (sbírá informace od agentů); agent (disponují akcemi a vlastnostmi). Swarm poskytuje knihovny znovupoužitelných komponent pro stavbu modelů. Dále pak nástroje pro analýzu, zobrazování a kontrolu experimentů v těchto modelech. Pro práci v tomto prostředí je vhodné znát jazyk Java (plus principy OOP). Jeho nevýhodou je poměrně složitá instalace. Swarm na webu: Hlavní stránka: Základní informace o Swarmu: 4

5 NetLogo NetLogo je multiagentové modelovací prostředí, které vzniklo roku 1999 a jehož autorem je Uri Wilensky. Uvádím zde jen ty nejzákladnější informace o prostředí, protože detailní pohled na prostředí bude uvedeno v jiném studijním materiálu. Základní pohled na prostředí: jednoduchý na instalaci; nevyžadují se žádné speciální znalosti (stačí si třeba jen pomocí NetLoga zkoumat modely v knihovně modelů (Model library) nebo přímo je spouštět na webu); velmi slušná, podrobná a rozsáhlá dokumentace široká paleta vzorových příkladů; jednoduché rozšiřování již existujících modelů pomocí záložky obsahující definované procedury; vhodné prostředí do úvodu ABM (Agent Based Modelling). Obrázek 3: NetLogo NetLogo na webu: Oficiální stránky: Wikipedia: První kroky s NetLogem: 5

6 Repast Recursive Porus Agent Simulation Toolkit Prostředí pro vývoj agentových simulací na bázi jazyka Java. Repast vychází z prostředí Swarm a proto se prostředí RePast nazývá Swarm-like prostředím. Disponuje prostředím Evolver pro tvorbu síťových simulací. Poskytuje několik velmi známých modelů jako Sugarscape, Heagbugs, Mousetrrap a samozřejmě i Game of Life. Prostředí jinak nabízí celkem velké množství modelů, např. z oblastí: sociální vědy, GIS, sociální sítě, a dalších. Vývoj modelů je časově náročnější v případě, že nemáte větší znalosti programovacího jazyka Java. V prostředí lze využívat i genetické algoritmy a regresní analýzu. Jedná se o free a open source produkt. Byl vyvinut D. Sallachem, N. Collierem, T. Howem, M. Northem a dalšími na University of Chicago. Základní vlastnosti prostředí: rozmanitost agentů a příkladů; plně objektově orientované prostředí; možný dynamický přístup k agentům a jejich modifikace; knihovna pro GA, ANN, ; modelovací nástroje pro sociální sítě; podpora GIS; prostředí je implementováno v Javě, C#, ; podpora těchto jazyků: Java, C#, Managed C++, Visual Basic.Net, Managed Lisp, Managed Prolog, and Python scripting,. RePast na webu: Wikipedia: Základní informace: První kroky s RePastem: Obrázek 4: RePast 6

7 Porovnání prostředí Swarm, NetLogo a RePast NetLogo má jednoduché rozhraní, modely mohou být vytvářeny a spouštěny třeba byť i jen s jedním či dvěma tlačítky, stačí třeba jen 50 řádků kódu pro model; s použitím prostředí Repast je třeba pro základní model až 950 řádků kódu; NetLogo je vhodné pro tvorbu jednodušších simulací a to rychlým způsobem; RePast dovoluje vytvářet složitější modely a jako prostředí je více propracovanější; Swarm je nejnáročnější ze všech tří vyžaduje znalosti programování, tak jako RePast. Vyvíjeno kým Výhody Kolik má modelových příkladů Nevýhody Čas potřebný pro tvorbu modelu v případě, že jsem programátorský zelenáč Podpora akademickou komunitou Aktivní údržba softwaru Další vlastnosti Webové stránky NetLogo RePast Swarm Northwestern University CCL (Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling) Velmi lehká tvorba modelů a jejich spouštění Repast Organization for Architecture and Development (původně University of Chicago Social Science Research Computing) Využíváno mnoha uživateli, dobrá podpora od RePast komunit Swarm Development Group (původně Santa Fe Institute) Předchůdce RePastu a o trochu rozšířenější než NetLogo Hodně Hodně Jen málo z nich je dostupných Nejvhodnější pro jednoduché modely Doporučována znalost programovacího jazyka (např. Java) Velmi obtížná instalace a spouštění pod Windows Několik hodin Několik dní Několik týdnů Vysoká Vysoká Nízká Vysoká Vysoká Nízká Možná 3D vizualizace modelů; modely mohou být součástí webových stránek (applety) logo/ GIS implementace Velmi obtížná instalace 7

8 Mason Mason je rychlý, jednoduše rozšiřitelný multiagentový simulační nástroj založený na programovacím jazyce Java. Byl vyvinut s cílem poskytnout základy pro širokou škálu multiagentových simulací od Swarm robotiky ke strojovému učení a multiagentovým modelům v sociálních systémech (politika, historie, ekonomie, ). Nástroj klade důraz na simulaci Swarm (simulaci roje), resp. na simulaci velkého množství agentů. Systém je opensource a free. Mason není odvozen z jiných nástrojů pro multiagentové simulace. Cílem vývoje prostředí bylo vyvinout knihovnu modelů založenou na zkušenostech Java programátorů, která může být lehce rozšiřována. Knihovna byla vytvořena pro výzkumníky, kteří potřebují realizovat mnoho simulací s mnoha agenty a interakcemi. Dále také pro ty, kteří chtějí provádět vizualizace a modifikace. Vizualizace se může, ale nemusí provádět. Je možné ji realizovat v 2D nebo 3D podobě. Mason neposkytuje doménově specifické prvky, jako např. fyzikální modely, vestavěné grafy, import dat z GIS systémů. To je plánováno do budoucnosti. Obrázek 5: Mason Mason na webu: Oficiální stránky: MASON: A New Multi-Agent Simulation Toolkit: 8

9 Breve a 3d Simulation Environment for Multi-Agent Simulations and Artificial Life Jedná se o free a open-source vývojové prostředí, které usnadňuje tvorbu 3D simulací multi-agentových systémů a umělého života. Uživatelé definují chování agentů v 3D světě a sledují jejich interakci. Breve obsahuje různé fyzikální simulace a detekce kolizí pro realističtější simulaci. S pomocí enginu OpenGL můžete vizualizovat Vámi vytvořený svět. Simulace v tomto prostředí se píší v jazyce Steve. Steve je objektově orientovaný jazyk, který si bere vlastnosti Obrázek 6: Breve logo z jazyků jako C, Perl a Objective C. Chabé znalosti programování nejsou v případě tohoto prostředí velkým problémem. I bez jejich pokročilých znalostí lze modely vytvářet. Breve dále využívá různé pluginy. Ty mohou rozšiřovat funkcionalitu námi vytvořených aplikací. Jejich psaní není obtížné. K dispozici je Breve pro Mac OS X, Linux a Windows. Základní vlastnosti prostředí: stává se velmi pomalým, když je v modelu přes 1000 agentů; jak Breve tak NetLogo mají svůj programovací jazyk, který se stává nepřenostitelným a vlastně takový jazyk není až zas tak známý. Obrázek 7: Breve simulace roje Breve na webu: Oficiální stránky: 9

10 Ascape Framework pro vývoj a analýzu agentově orientovaných modelů vyvinutý institutem Brookings (The Center on Social and Exonomics Dynamics). Ascape a modely jsou napsány v Javě. Pro tvorbu modelů je vhodné mít znalosti tohoto jazyka a také něco vědět o objektově orientovaném přístupu. Komunikace mezi agenty může být v tomto prostředí limitována. Framework poskytuje nástroj pro generování grafů. Framework řídí grafické pohledy a statistiky. Pro Ascape je poměrně chudá uživatelská dokumentace (v podstatě žádná). Pro vývojáře je situace lepší. Na rozdíl od Swarmu je vývoj modelů v Ascapu jednodušší. Obrázek 8: Ascape Ascape na webu: Základní informace: Základní informace: Tutoriál: 10

11 Jade Java Agent DEvelopment Framework Jedná se o framework plně implementovaný v Javě určený pro vývoj agentově orientovaných aplikací. Cílem je zjednodušit vývoj multiagentových systémů, které vyhovují specifikacím organizace FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents). Obrázek 9: Jade logo Jedná se o agentovou platformu založenou na Javě vyvinutou společností Telecom Italia Lab. Je to free a open-source projekt. Podporuje RDF a XML. S Jadem je také možné použít pravidlový systém JESS pro agentové programování. Základní vlastnosti: free a open source; dobrá dokumentace; velmi dobré grafické uživatelské rozhraní; používá se v mnoha projektech; slabá mobilita agentů; různé komunikační protokoly. Jade na webu: Oficiální stránky: Defining Ontologies in a Multi Agent Scenario Using the JADE Framework: Jade (Java Agent Development Framework) prezentace: 11

12 SeSAm Shell for Simulated Agent Systems Jedná se o prostředí pro modelování a experimentování s agentovými simulacemi. Nástroj je zaměřený na jednoduchou tvorbu komplexních modelů. Prostředí je založeno na vizuálním modelování, tj. není třeba se učit programovací jazyk. Chování agenta lze vytvářet pomocí diagramů aktivit, který je umístěn do dvoudimenzionální mapy. Na webových stránkách prostředí jsou k dispozici nejen různé verze programu SeSAm, ale i pluginy. Za zmínku stojí např. plugin pro import ontologie, která je vytvořená v prostředí Protégé. SeSAm je použitelný pro simulace v mnoha doménách např.: logistika (koordinace, optimalizace, testování softwaru, ); produkce (plánování, ); řízení toku cestujících; doprava; zdravotnictví; biologie SeSAm na webu: Oficiální stránky: Obrázek 10: SeSAm 12

13 Další vývojová prostředí Nástrojů a prostředí pro tvorbu multiagentových systémů je opravdu mnoho, podívejte se na některé z níže uvedených webových odkazů. AgentLink.org: Přehled prostředí: Přehled prostředí: Zdroje Agent-Based Modeling Toolkits NetLogo, RePast, and Swarm Přístup z internetu: URL: State-of-the-art of software tools for agent-based simulations Přístup z internetu: URL: Další informace byly čerpány z jednotlivých stránek vývojových nástrojů, viz. jednotlivé odkazy u uvedených prostředí. 13

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR Dynamické výukové prostředí 01 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Výzkum (možné teoretické modely), literární rešerše stavu, popis procesu učení modely, aplikační rovina (možné implementace), analýza nástrojů

Více

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL Abstrakt SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL (případová studie) System fot container terminal (case study) Doc. Mgr. Roman Jašek, PhD., Vysoká škola logistiky o.p.s, roman.jasek@vslg.cz Příspěvek formou případové

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více