CO je to? WWW, HTML, CSS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO je to? WWW, HTML, CSS"

Transkript

1 CO je to? WWW, HTML, CSS

2 Jak vytvořit vlastní webovou stránku Potřebujete: Webový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Připojení na internet není nutné v první fázi. Mít rozmyšlený vzhled stránek. Mít rozmyšlený obsah stránek. Umět základní operace s kancelářským softwarem (kopírovat soubory, vytvářet adresáře (složka) apod.).

3 Internetové prohlížeče - zobrazení Liší se možnostmi, bezpečností, aktualizacemi, rozšířeními apod. IE: Internet Explorer FF: Mozilla Firefox Chrome: Google Chrome Opera Vyzkoušejte si: PTM Zobrazit zdrojový kód stránky Všimněte si: URL (Uniform Resource Locator) vs. jméno záložky

4 HTML editory - tvorba HTML editory zdarma vs. placené WYSIWYG vs. kód Název Cena WYSIWYG CoffeeCup free ANO KompoZer free ANO FrontPage MS Office 2003 ANO Notepad Win NE PSPad free NE HTMLPad 750,- ANO

5 Rozdíly v editorech Zvýraznění syntaxe Automatické doplňování kódu/závorek Práce s více druhy programovacích jazyků (HTML, PHP, CSS, JavaScript apod.) Podpora nových standardů (HTML 5, CSS3, Web 2.0) Nabídka předpřipravených tagů, templátů apod. Rozšiřující funkce (ColorPicker, FTP, validace, komprese, uživatelské nastavení apod.)

6 Výhody a nevýhody WYSIWYG + Jednoduchá práce (analogická práci v textovém procesoru) + Hned vidím výslednou podobu Sklon k nesystematičnosti (formátování) Nadměrná velikost kódu Náročné (ne-li nemožné) úpravy Balast v kódu, nepřehlednost, především při vkládání (CTRL+C,V) Proto je dobré znát i syntaxi a fungování zdrojového kódu.

7 CoffeeCup Stáhněte si a nainstalujte zdarma program CofeeCup

8 Základy HTML HyperText Markup Language Zdrojový kód a jeho zobrazení v prohlížeči jen náhled Otevření v editoru možnosti změn Stavba webové stránky STRUKTURA: hlava tělo ( patička ) tzv. tagy (párové <a></a>, nepárové <br>) nezáleží na velikosti písmen základní skladba stránky

9 Stavba HTML stránky doctype definuje styl HTML pro int. prohl. (HTML 4, HTML 5, XHTML) head obsahuje základní info o stránce (autor, klíčová slova, formátování apod.) Nezobrazuje se v prohlížeči. title jméno stránky (jméno záložky) odkazy na externí soubory (formátování, skripty apod.) body tělo stránky (veškerý viditelný obsah)

10 <html> <head> <title></title> </head> <body> text text text text text </body> </html>

11 Ve skutečnosti <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="coffeecup HTML Editor (www.coffeecup.com)"> <meta name="created" content="pá, :19:44 GMT"> <meta name="description" content=""> <meta name="keywords" content=""> <title>název vaší stránky</title> </head> <body> </body> </html>

12 Ve skutečnosti <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="coffeecup HTML Editor (www.coffeecup.com)"> <meta name="created" content="pá, :19:44 GMT"> <meta name="description" content=""> <meta name="keywords" content=""> <title>název vaší stránky</title> </head> <body> </body> </html>

13 Ve skutečnosti <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="coffeecup HTML Editor (www.coffeecup.com)"> <meta name="created" content="pá, :19:44 GMT"> <meta name="description" content=""> <meta name="keywords" content=""> <title>název vaší stránky</title> </head> <body> </body> </html>

14 Počítače a internet v chemii Toto je moje první webová stránka se světle oranžovým pozadím. Modře jsou vyznačeny hypertextové odkazy. Methan je bezbarvý plyn. Jedná se o nejjednodušší uhlovodík, který je tvořen molekulami obsahujícími atom uhlíku a čtyři atomy vodíku. Molekula methanu (vycentrovaná stejně jako tento text.) Pokud Vás tato stránka zaujala, kontaktujte mě:

15 CoffeeCup Lišta ikon F12

16 Zápis HTML Tagy tzv. tagy (základní značky) párové <a> </a> (začátek + konec) nepárové <br /> (neukončené) zápis: <tag></tag> atributy (zpřesňují význam tagů) zápis: <tag atribut1="hodnotax" atribut2="hodnotay" ></tag>

17 Zápis HTML Mezery mezery mezi tagy 1. <tag></tag> <tag></tag> (1 mezera) 2. <tag></tag> <tag></tag> (1 mezera!) 3. <tag></tag> <tag></tag> (1 mezera!) 4. = pevná mezera

18 Základní tagy nadpisy Odstavec (p) <p></p> (align:"left", "right", "justify") Seznamy (ul, ol) <ul> </ul>, <ol></ol> <li></li> Nadpisy (h1 h6) <h1></h1>

19 Základní tagy Mezery ( ), komentáře (<!-- -->) Zalomení řádku (br) <br /> hypertextový odkaz (a), <a></a> <a href="www.jakpsatweb.cz"> <a Další atributy: href, target (_blank, self), title, subject

20 Hypertextový odkaz absolutní a relativní cesta atribut href odkaz na jinou stránku našeho webu href="odkazy2.html" stejný adresář href="adresar_pod/html_pod.html" podadresář href="../html_nad.html" - nadadresář

21 Hypertextový odkaz (a), <a z webu">pošlete mi </a> Kotvy odkazy v rámci jedné stránky seznam kapitol<a name= "nadpis1">odkaz na kapitolu 1</a> (tagy s atr. name) 1. <a href="#kapitola1">kapitola 1</a> 2. <a href="moje_prvni_stranka.html# kapitola1">kapitola1</a> nebo "nahoru"

22 Vyzkoušejte si text a odkazy vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup 1. nadpis 1 2. nadpis 2 (podnadpis) 3. min. 3 odstavce (zarovnaný vlevo, vpravo, do bloku) rolovátko 4. hypertextové odkazy 2x (nové okno, stejné okno) 5. ový odkaz (na váš bez předmětu a s předmětem z webu ) 6. kotvu ze dvou různých míst ve stránce na jiné + odkaz nahoru vyzkoušejte si jaké atributy nabízejí jednotlivé tagy

23 Základní tagy TABLE Tabulka (table) základní tagy <table border="" width="%,px"> <tr> - řádek <td></td> - buňka </tr> </table> Další tagy (<thead>,<th>, <tbody>) párové Atributy <td> (align, colspan, rowspan)

24 Vyzkoušejte si tabulka vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup 1. vytvořte tabulku podle předlohy barvy vynechte A a b c B d e f C g h i j k l vyzkoušejte si jaké atributy nabízejí jednotlivé tagy

25 Základní tagy formát Formátovací tagy (většinou budeme používat CSS) Výjimky: <sub> dolní index </sub>, <sup> horní index </sup>, <b>tučně</b>, <i>kurzíva</i>, <u>podtrženě</u>

26 Symboly a znaky Zkratky pro nejrůznější znaky a symboly, které se obvykle nezobrazují správně po vložení. Řecká abeceda Znak & příkaz &# kód IE 7 FF 2 Opera 9 Poznámka Matematické znaky a symboly & & & ano ano ano ampersan d Speciální znaky ano ano ano znak měny Akcenty ano ano ano euro CoffeCup - Characters $ $ ano ano ano dolar

27 Vyzkoušejte si znaky a formátování vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup 1. vytvořte rovnici chemické reakce 1. molekulová 2. iontová 3. použijte dolní i horní indexy 4. k popisu reakce použijte tučné písmo a kurzívu 5. najděte a použijte symbol reakční šipky (případně více typů) 6. použijte další často využívané znaky a symboly: vyzkoušejte si jaké atributy nabízejí jednotlivé tagy

28 Základní tagy - IMG Obrázek (img) - nepárový <img src="" /> další atributy (align, alt, title, width, height, border) Pozor, nepoužívejte absolutní odkazy! Video (video) - párový podpora prohlížečů moduly

29 Vyzkoušejte si obrázky vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup 1. vložte 3 obrázky molekul zarovnejte je doprava, doleva a nechte defaultně 2. zkuste vytvořit hypertextový odkaz z obrázku vyzkoušejte si jaké atributy nabízí tagy <img>

30 Video Link (a) <a></a> - odkaz na stránku nebo ke stažení Vložený rámec (iframe, párový) - i pro celé stránky <iframe src="http://www.youtube.com/watch?v=d5a8izm9dgm " title =" " width= "480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Vložit do stránky (embed, párový) <embed src="http://www.computerhope.com/issues/ibmlinux.mov" Pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/" width="320" height="250" CONTROLLER="true" LOOP="false" AUTOPLAY="false" name="ibm Video"></embed>

31 Video Objekt multimediální objekty <object data="intro.swf" height="200" width="200"></object> HTML 5 (video, párový) <video width="320" height="240" controls> <source src="movie.mp4" type="video/mp4"> <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> <source src="movie.webm" type="video/webm"> <object data="movie.mp4" width="320" height="240"> <embed src="movie.swf" width="320" height="240"> </object> </video>

32 Základní tagy Video (video) src - URL souboru videa, např. video.webm nebo width - šířka videa, stejně jako u obrázků height - výška videa, stejně jako u obrázků poster - URL náhledu videa, který se zobrazí, dokud video není spuštěné; v případě, pokud se náhled neuvede, prohlížeč zobrazí první snímek videa, např. nahled.png nebo controls - pokud se uvede, prohlížeč zobrazí kontrolní prvky k ovládání videa autoplay - pokud se uvede, video se začne přehrávat ihned po načtení loop - pokud se uvede, video se bude přehrávat stále dokola

33 Vyzkoušejte si video vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup 1. vložte video zkuste vložit odkaz na video z Youtube vložte inline video z Youtube vložte inline video z disku vyzkoušejte si jaké atributy nabízejí jednotlivé tagy

34 Formátování webu - CSS CSS (Cascading Style Sheets) kaskádovité formátování všech tagů PROČ? JAK? KDE? inline (atribut style) v hlavičce tag <style> </style> externí soubor *.css (odkaz z hlavičky) <link href='styl.css' rel='stylesheet' type='text/css' /> POZOR na kolizi formátování z různých pozic dokumentu! pozdější vyhrává

35 Formátování versus sémantika H1 odstavec s bílým písmem na černém pozadí odstavec s černým písmem na bílém pozadí Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3 modré pozadí stránky s bílým písmem

36 Základy CSS tagy div a span (párové) syntaxe pomoc při stylování celků neohraničených tagy span ohraničení jednotlivých slov či řádků div ohraničení větších celků závorky {} (vymezují deklaraci formátu onoho selektoru) tagy p (selektor, jméno tagu) dvojtečky : (odděluje vlastnosti a hodnoty) oddělovníky ; (oddělují jednotlivé deklarace)

37 Použití CSS Inline atribut style, tagy (font, center apod.) <body> <p style="color: blue">modrý odstavec </p> <p>normální odstavec </p> </body> Hlavička tag style : <style> p {color: red; font-style: italic} h1 {color: blue; font-weight: bold ; font-size: large} </style>

38 Externí CSS soubor Soubor New CSS Page Save as soubor.css h2 {color: blue; font-style: italic;} a {color: red; text-decoration: none} Soubor New HTML Page Save as stranka.html Head <link href="soubor.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> (atributy type a rel povinné)

39 Základy CSS Stylování odkazů <style type="text/css"> a {text-decoration: none} a:link {color: green} /*zelené odkazy*/ a:visited {color: navy} /*navštívené odkazy jsou tmavě modré*/ a:active {color: black} a:hover {color: red; text-decoration: underline} </style> Komentáře v CSS /**/ deklarace selektor vlastnost hodnota

40 Jak na to 1. vytvoříme stránku html a libovolně ji nazveme (stranka1.html) vytvoříme obsah 2. vytvoříme soubor css a libovolně ho nazveme (format.css) externí soubor nezačínáme tagem style, hned deklarace 3. do hlavičky stránky vložím odkaz na css soubor (je fyzicky uložen ve stejné složce) <link href="format.css" rel="stylesheet" type="text/css" > 4. někdy zlobí cache prohlížeče (interní style)

41 Vyzkoušejte si CSS vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup odstavec nadpis odkaz 1. Vytvořte externí css soubor + link z hlavičky html souboru na něj 2. Přiřaďte jednotlivým tagům nové vlastnosti s využitím CSS3 deklarací p {color: lightblue} a:hover {color: green; background-color: yellow;} H1 {color: blue; font-family: Arial; font-style: italic; font-weight: bold;} Vyzkoušejte vzhled formátování s a bez externího CSS Zkuste přidat i formátování stejných vlastností v hlavičce (jiné hodnoty)

42 Základy CSS Stylování odstavců: p {text-indent: 30px; margin: 0px;} Hromadná deklarce: H1, H2, H3 {color: green} důležitá je čárka mezi selektory platí pro všechny nadpisy 1, 2 i 3 Kontextová deklarce: H3 A {font-style: italic} bez čárky mezi selektory platí pro všechny odkazy v rámci nadpisů 3

43 Základy CSS Barvy: Klíčové slovo (např. red, green, blue atd.) jen základní barvy Kód RGB, RGBA či HSL, HSLA (např. rgba(0,0,255,0.75)) A- průhlednost Hexadecimálně (např. #0000FF) 0-9, A-F ( ffffff) CSS3 - gradienty (lineární, radiální atd.) např. pozadí stránek

44 Základy CSS Velikosti: (hodnoty) zvětšování v prohlížečích (ne pt a px) jednotka význam příklad velikost písma příkladu px pixel, obrazovkový bod 12px dvanáct pixelů (obrazovkových bodů) pt typografický bod (jako ve Wordu) 9pt devět typografických bodů (na windows 12px) mm milimetr 5mm pět milimetrů in palec.5in půl palce em výška písmena M 1.5em jeden a půl normální velkosti % procento 80% small, large, xx-large atd. klíčová slova x-small menší než malé osmdesát procent normální velikosti (nadřazeného prvku)

45 Vlastní CSS třídy a identifikátory Třídy vyšší priorita než zákl.tagy HTML atribut: class, CSS zápis:.tucne CSS.podtitul { text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: overline} /* zarovnání na střed, tučné písmo a nadtržení*/ </style> HTML: <h3 class="podtitul">text podtitulu</p> CSS: pseudotřídy a:visited {color: white}

46 Vlastní CSS třídy a identifikátory Identifikátory nejvyšší priorita CSS: HTML atribut: id, CSS zápis: #menu1 #podtitul { text-align: center; font-weight: bold; textdecoration: overline} HTML: <p id="podtitul">text podtitulu</p>

47 Vyzkoušejte si CSS vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup Text (bílý na černém pozadí) Nadpisy 3 úrovně (jiné styly a velikosti) Nečíslovaný seznam tabulku Použijte (v tomto pořadí) 1. Inline stylování 2. Zápis v hlavičce 3. Vytvořte externí css soubor + link z hlavičky na něj

48 Vyzkoušejte si CSS vytvořte novou stránku v programu CoffeeCup text Nadpisy 3 úrovně Nečíslovaný seznam tabulku Použijte (v tomto pořadí) 1. Inline stylování 2. Zápis v hlavičce 3. Vytvořte externí css soubor + link z hlavičky na něj

49 Další možnosti CSS - SNIPPETS Zaoblené hrany: nebo border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px; border-radius: 10px 10px 10px 10px; Stíny apod.

50 Ukládání souborů Pojmenování: Nikdy nepoužívat diakritiku! Nikdy nepoužívat mezery! Není doporučené používat velká písmena. přípony: web. stránka: *.html, *.htm CSS: *.css

51 Publikování webu 1. Nainstalovaný souborový manažer (Salamander, Winrar apod.) 2. Vlastnictví domény hosting a. Doména (doména 2. řádu) = adresa (registrace + hosting stovky Kč/rok) (chemie.cz) b. Subdoména (doména 3. řádu) - (obecna.chemie.cz) c. Hosting = služba zajištění provozu (prostor, služby, spolehlivost) d. Datové limity (prostor desítky až stovky MB) 3. Zabezpečený přístup (funkce SFTP/SCP) a. SFTP/SCP (Security File Transfer Protocol/Secure Copy) b. FTP nedoporučuji

52 Nahrávání na server Nakopírování souborů na server SFTP/SCP klient Defaultní nastavení načítání: index.html, index.htm, index.php Pozor na změnu názvu souboru při odkazování na něj!!!

53 HTML 5, CSS3 Nové standardy Nové tagy: <figure> (párový) kontejner, grafický obsah <figure> <img src= "obrazek1.jpg" alt= toto je obrázek 1" width="304" height="228"> <figcaption>obr.1 Toto je popisek k obrázku 1.</figcaption> </figure>

54 HTML 5, CSS3 <header>,<footer> - definují strukturu stránky nebo jiných tagů <article> nové funkce starých tagů (<b>) sémantická fce Usnadnění použití CSS a podpora formátování Podpora multimediality Podpora offline aplikací

55 Vyzkoušejte si rozdíl HTML4/5 Vyzkoušejte si: Vytvořte dvě nové stránky v CC jednu v HTML 5, druhou v HTML 4.01 Transitional zaměřte se na srovnání nabídky doposud používaných tagů a nabídky jejich atributů omezení tzv. formátovacích tagů/atributů (center, align, font) vyzkoušejte připravenost vašeho prohlížeče na HTML5 a CSS3

56 Mikroformáty Web 3.0 zkratka μf Způsob ukládání strojově čitelných info do web. Stránek Např.: <div> <div>jan Novák</div> <div>moje firma s.r.o.</div> <div> </div> <a href="http://moje-firma.cz">http://moje-firma.cz/</a> </div> <div class="vcard"> <div class="fn">jan Novák</div> //elektronická vizitka, formátované jméno <div class="org">moje firma s.r.o.</div> //organizace <div class="tel"> </div> <a class="url" href="http://mojefirma.cz">http://moje-firma.cz/</a> </div> //telefon

57 Zdroje informací

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

SIPVZ Tvorba www stránek

SIPVZ Tvorba www stránek SIPVZ Tvorba www stránek RNDr. Jana Reslová SPŠE a VOŠ Pardubice V čem vytvářet HTML stránky... 2 Editor 1stPage... 4 Instalace...4 Prostředí editoru 1stPage...4 Úprava prostředí 1stPage...5 Základy HTML...

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k 7.4. 2009 Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno 2009 2008 Středisko komunikačních

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Úvod do tvorby webových stránek

Úvod do tvorby webových stránek Úvod do tvorby webových stránek Ing. Aleš Kastner, CSc. Recenzovali: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno prom. mat. Vladimír Vrabec Tato učebnice

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah Obsah Nulové okraje stránky v Internet Exploreru 3 Nulové okraje stránky v Netscape Navigátoru 3 Nulové okraje stránky v Opeře 4 Využití atributu TITLE ve stránkách 5 Jak na klávesové zkratky v HTML stránce?

Více

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr

Více