Základy HTML (2. přednáška)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy HTML (2. přednáška)"

Transkript

1 Základy HTML (2. přednáška)

2 WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke zdrojům (HTTP, FTP,...) HTML formát textových zdrojů umožňující je vzájemě propojovat (založen na SGML)

3 URI Universal Resource Identifier Typicky má následující tvar: (obsah hranatých závorek je nepovinný) Příklady: Více viz RFC 2396 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt).

4 Protokoly HTTP (HyperText Transfer Protocol) Později... GET / HTTP/1.1 Host: google.cz User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/53 Cookie: TZ=-120; HTTP/ Ok. Date: Mon, 08. Oct :46:26 Server: Apache Set-Cookie: SESSION=askdfj123KLKJ23KJ1LK3J123kjas32 Content-Length: Content-Type: text/html; charset=utf-8 <!DOCTYPE html PUBLIC...

5 SGML Standard Generalized Markup Language Formát HTML je speciálním případem (tzv. aplikací) SGML SGML bylo původně navrženo ke sdílení strojově čitelných dokumentů 60. léta, Charles Goldfarb, Edward Mosher, and Raymond Lorie, IBM ISO standard (ISO 8879:1986) aplikace SGML sestává z: DTD (document type definition) strojově čitelná definice formátu Style Sheet určuje jak dané dokumenty zobrazovat Document Instance konkrétní dokumenty nejznámější aplikace XML HTML

6 DTD Document Type Definition Specifikuje formát dokumentu dokument má stromovou strukturu (DOM) dtd sestává ze seznamu elementů tří základních typů: ENTITY definuje základní stavební kameny pro výstavbu složitějších prvků ELEMENT definuje prvky dokumentu (každý prvek odpovídá uzlu v DOM stromu) ATTLIST definuje vlastnosti jednotlivých uzlů ENTITY <!ENTITY % alignment "center left right">

7 DTD ELEMENT <!ELEMENT % td - - > <!ELEMENT UL - - (LI)+> <!ELEMENT OPTION - O (#PCDATA)>

8 DTD ATTLIST <!ATTLIST LINK %attrs; -- %coreattrs, %i18n charset %Charset; #IMPLIED -- char encoding of href %URI; #IMPLIED -- URI for linked re hreflang %LanguageCode; #IMPLIED -- language code -- type %ContentType; #IMPLIED -- advisory content rel %LinkTypes; #IMPLIED -- forward link type rev %LinkTypes; #IMPLIED -- reverse link type media %MediaDesc; #IMPLIED -- for rendering on >

9 Style Sheet CSS Později...

10 HTML struktura souboru DOCTYPE odkaz na DTD <html> HEADER BODY </html>

11 HTML DOCTYPE <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/frameset.dtd">

12 HTML Elements stavební kameny <nazevprvku atribut1=hodnota1 atribut2=hodnota2> potomci + obsah </nazevprvku> <div id=23 class=28> Tohle je text. <img src="../images/obrazek1.jpg" width="100px" /> <p> Tohle je odstavec </p> </div>

13 HTML Elements společné atributy Atributy společné většině elementů : id, class lang Základní typy elementů: strojově čitelné anotace (link, meta, script,...) block-level (div, table, h1, p,...) inline-level (span, img,...)

14 Hlavička <head>... </head> Obsahuje titulek povinný (!!), <title>...</title> css styly (prvek style) skripty (prvek script) strojově čitelné odkazy (prvek link) meta-informace (prvek meta) Příklad <head> <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico" /> <link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css"/> <meta http-equiv="content-type" content="text/xhtml; charset=utf-8" /> <meta name="keywords" content="set theory, topology, winter school, hejnice, forcing" /> <title>winter School in Abstract Analysis, section Set Theory & Topology</title> </head>

15 Link Element <link... /> Atributy href URI+ #name rel stylesheet odkazuje na soubor se styly alternate ve spojitosti s atributem media (resp. hreflang) umožňuje mít různé varianty pro různá média (resp. v různých jazycích) next,prev,contents,... umožňuje navigaci ve větším souboru dokumentů type formát odkazovaného obsahu (např. text/css, text/javascript) media pro které médium je odkazovaný obsah relevantní (např. print) Poznámka Lze použít pouze uvnitř prvku <head> </head>. Neobsahuje další prvky. Příklad <link rel= stylesheet href= css/print.css type= text/css media= print />

16 Metadata <meta... /> Kódování <meta http-equiv="content-type" content="text/xhtml; charset=utf-8" /> (<meta charset="utf-8"/> funguje též) Klíčová slova <meta name="keywords" content="set theory, topology, winter school, hejnice, forcing" /> Poznámka Může být přítomen pouze v hlavičce (<head>... </head>)

17 HTML Body <body>... </body> Obsahuje veškerý obsah Atributy žádné speciální

18 HTML Značkování/formátování textu h1,..., h6 nadpisy/sekce/kapitoly em, strong zdůraznění (em typicky italikou, strong typicky bold face) cite odkazy na literaturu blockquote, q citace (má atribut cite, jehož hodnotou je URI dokumentu, odkud citace pochází) sub, sup horní a dolní index ul, ol nečíslovaný a očíslovaný seznam (jednotlivé položky jsou v <li>...</li> prvcích) dl slovníkový seznam (definované slovo v <dt>...</dt> prvku, definice v <dd>...</dd> prvku) ins, del změny v dokumentu (ins vložené pasáže, del vypuštěné pasáže) br vynucený konec řádky p odstavec

19 Obrázky <img /> Atributy Příklad src alt url obrázku textový popis obrázku (povinný) width šířka obrázku height délka obrázku (důležité, umožní prohlížeči zobrazit stránku před načtením obrázku) <img src=../obrazky/fotka.jpg widht=20px height=35px alt= Moje malickost />

20 Tabulky <table>... </table> Atributy cellspacing cellpadding Obsahuje prvky caption popisek tabulky thead záhlaví tabulky tbody tělo tabulky tfoot patička tabulky tr řádek tabulky th, td buňka tabulky

21 Tabulky <td>... </td> Atributy rowspan colspan align valign headers sloučí buňky vertikálně sloučí buňky horizontálně horizontální zarovnání obsahu buňky (left, center, right, justify, char) vertikální zarovnání obsahu buňky (top, middle, bottom, baseline) id buňky, kde je nadpis sloupečku, ke kterému daná buňka náleží

22 Tabulky příklad <table id="demo-table"> <caption> Oceans </caption> <thead> <tr><th> </th><th> Area </th><th>mean depth</th></tr> <tr><th> </th><th>million km<sup>2</sup></th><th>m </th></tr> </thead> <tbody> <tr><th>arctic </th><td> 13,000 </td><td> 1,200 </td></tr> <tr><th>atlantic</th><td> 87,000 </td><td> 3,900 </td></tr> <tr><th>indian </th><td> 75,000 </td><td> 3,900 </td></tr> <tr><th>southern</th><td> 20,000 </td><td> 4,500 </td></tr> </tbody> <tfoot> <tr><th>total </th><td> 361,000 </td><td> </td></tr> <tr><th>mean </th><td> 72,000 </td><td> 3,800 </td></tr> </tfoot> </table> Table : Oceans Area Mean depth million km 2 m Arctic 13,000 1,200 Atlantic 87,000 3,900 Indian 75,000 3,900 Southern 20,000 4,500 Total 361,000 Mean 72,000 3,800

23 Shrnutí HTML je formát pro "značkování" textů a jejich vzájemné provázání je to "potomek" tzv. SGML formální specifikace je částečně daná strojově čitelným dtd dokumentem, částečně standardem sestává z tzv. prvků, které tvoří stromovou strukturu (DOM) prvky můžou mít vlastnosti (atributy) a potomky vizuální prezentace dokumentu (jak vypadá) je určena pomocí css stylů (viz dále) K dalšímu studiu... https://developer.mozilla.org/en-us/docs/html

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

CO je to? WWW, HTML, CSS

CO je to? WWW, HTML, CSS CO je to? WWW, HTML, CSS Jak vytvořit vlastní webovou stránku Potřebujete: Webový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Připojení na internet není nutné v první fázi.

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext.

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. HTML aneb jak psát webové stránky 1. Historie HTML a souvislost s Internetem Historie HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. V roce 1980, fyzik CERNu Tim

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k 7.4. 2009 Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno 2009 2008 Středisko komunikačních

Více

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více