KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, Ostrava.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava."

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin A10 Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková Odbor: Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Telefon: Fax: Datum: Veřejná vyhláška Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako pořizovatel podle 5 odst. 1 a 2 a 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), doručuje v souladu s 37 odst. 4 stavebního zákona a 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k rozsahu nelze návrh dokumentace zveřejnit na úřední desce v úplném znění. V souladu 172 odst. 2 správního řádu proto uvádíme následující: Zásady územního rozvoje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, určují strategii pro její naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí v kraji. Obsahem zásad územního rozvoje je stanovení účelného a hospodárného využití území kraje s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů, vymezení ploch a koridorů nadmístního významu včetně požadavků na jejich využití a vymezení veřejně prospěšných staveb. Dále zásady územního rozvoje vymezují opatření k ochraně krajiny a jejích hodnot, plochy a koridory s cílem prověřit jejich budoucí využití (územní rezervy) a ve vybraných plochách ukládají prověření změn v území územní studií. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Záměry, podmínky koncepce a omezení obsažené v zásadách územního rozvoje se mohou dotknout všech občanů, obcí a subjektů, kteří se podílí na využití území a mají na území kraje své zájmy. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vydány zastupitelstvem kraje dne jako opatření obecné povahy a nabyly účinnosti dne Na základě Zprávy o jejich uplatňování v letech jsou aktualizovány. Aktualizace zásad územního rozvoje podle 10 Vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, probíhá a bude následně vydávána pouze v rozsahu měněných částí. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 S úplným zněním návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je možné se seznámit u pořizovatele, tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, na ulici 28. října 117, v Ostravě, ode dne doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje až do dne ukončení lhůty pro podání připomínek, vždy v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto: Pondělí a středa 9:00-17:00 Úterý a čtvrtek 9:00-14:30 Pátek 9:00-13:00 Kontaktní osoby: Ing. arch. Beata Vinklárková, tel , Ing. Ervín Severa, tel , Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel , Úplné znění návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je také zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejná správa/územní plánování/krajské územně plánovací podklady/aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo také přímo na adrese Podle ustanovení 37 odst. 4 stavebního zákona může každý do 30 dnů od dne doručení k návrhu aktualizace ZÚR MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území uplatnit písemnou připomínku. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. K uplatnění písemných připomínek je možné využít formulář připravený na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejná správa/územní plánování/mohlo by vás zajímat/projednává se aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo přímo na adrese otisk razítka JUDr. Marta Wroblowská v. r. vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury za správnost vyhotovení: Ing. arch. Beata Vinklárková Vyvěšeno dne: Sňato dne: Na základě ustanovení 172 odst. 1 správního řádu žádáme tímto obce v řešeném území a obce správních obvodů, kterých se má opatření obecné povahy týkat (sousední obce) o bezodkladné vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce obce. Podle 25 odst. 3 správního řádu musí být veřejná vyhláška vyvěšena po dobu nejméně 15 dnů. Následně, po jejím sejmutí, žádáme obce o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky po uvedenou dobu. 2/10

3 Rozdělovník: 1. Obec Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice, Albrechtice 2. Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131, Albrechtičky 3. Město Andělská Hora, Andělská Hora 197, Andělská Hora 4. Obec Bartošovice, Bartošovice 135, Bartošovice 5. Obec Baška, Baška 420, Baška 6. Obec Bělá, Bělá 150, Bolatice 7. Obec Bernartice Nad Odrou, Bernartice Nad Odrou 200, Bernartice Nad Odrou 8. Obec Bílá, Bílá 142, Obec Bílčice, Bílčice 61, Dvorce 10. Obec Bílov, Bílov 5, Bílov 11. Město Bílovec, Slezské Náměstí 1, Bílovec, Bílovec 12. Obec Bítov, Bítov 117, Bílovec Obec Bocanovice, Bocanovice 21, Jablunkov 14. Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, Bohumín 15. Obec Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice, Obec Bohušov, Bohušov 15, Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, Bolatice, Obec Bordovice, Bordovice 130, Obec Branka U Opavy, Bezručovo Nábřeží 54, Branka U Opavy, Obec Brantice, Brantice 121, Obec Bratříkovice, Bratříkovice 33, Obec Bravantice, Bravantice 223, Obec Brumovice, Hlavní 75, Brumovice, Brumovice 24. Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, Bruntál Město Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, Obec Bruzovice, Bruzovice 214, Sedliště 27. Obec Březová, Březová 106, Město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná, Břidličná 29. Město Budišov Nad Budišovkou, Halaškovo Náměstí 2, Budišov Nad Budišovkou, Obec Budišovice, Opavská 112, Budišovice, Velká Polom 31. Obec Bukovec, Bukovec 270, Bukovec 32. Obec Býkov-Láryšov, Býkov-Láryšov-Býkov 68, Býkov-Láryšov 33. Obec Bystřice, Bystřice 334, Bystřice Nad Olší 34. Obec Čaková, Čaková 101, Obec Čavisov, Osvobození 91, Čavisov, Obec Čeladná, Čeladná 1, Čeladná 37. Obec Čermná Ve Slezsku, Čermná Ve Slezsku 81, Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1, Český Těšín, Český Těšín 39. Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, Darkovice, Darkovice 40. Obec Děhylov, Výstavní 17, Děhylov, Děhylov 3/10

4 41. Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, Dětmarovice 42. Obec Dětřichov Nad Bystřicí, Dětřichov Nad Bystřicí 58, Dětřichov Nad Bystřicí 43. Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, Osoblaha 44. Obec Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, Bruntál 45. Obec Dobrá, Dobrá 230, Dobrá 46. Obec Dobratice, Dobratice 49, Obec Dobroslavice, Slezská 36, Dobroslavice, Děhylov 48. Město Dolní Benešov, Hájecká 65, Dolní Benešov, Obec Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice 4, Obec Dolní Lhota, Poštovní 250, Dolní Lhota, Dolní Lhota 51. Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, Jablunkov 52. Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, Dolní Lutyně, Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, Rýmařov 54. Obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice 121, Hnojník 55. Obec Dolní Životice, Štáblovská 35, Dolní Životice, Dolní Životice 56. Obec Doubrava, Doubrava 599, Obec Dvorce, Náměstí 13, Dvorce, Dvorce U Bruntálu 58. Město Frenštát Pod Radhoštěm, Nám. Míru 1, Frenštát Pod Radhoštěm, Frenštát Pod Radhoštěm 59. Obec Fryčovice, Fryčovice 83, Statutární Město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, Město Frýdlant Nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant Nad Ostravicí, Frýdlant Nad Ostravicí 62. Město Fulnek, Náměstí Komenského 12, Fulnek, Fulnek 63. Obec Háj Ve Slezsku, Antonína Vaška 86, Háj Ve Slezsku, Háj Ve Slezsku 64. Obec Hať, Lipová 86, Hať, Hať 65. Statutární Město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, Obec Heřmanice U Oder, Heřmanice U Oder 47, Obec Heřmánky, Heřmánky 282, Odry 68. Obec Heřmanovice, Heřmanovice 131, Heřmanovice 69. Obec Hladké Životice, Hlavní 208, Hladké Životice, Obec Hlavnice, Hlavnice 103, Hlavnice 71. Obec Hlinka, Hlinka 25, Osoblaha 72. Obec Hlubočec, Hlubočec 95, Město Hlučín, Mírové Nám. 23, Hlučín, Hlučín 74. Obec Hněvošice, Opavská 170, Hněvošice, Obec Hnojník, Hnojník 222, Obec Hodslavice, Hodslavice 211, Obec Holasovice, Holasovice 130, Holasovice 78. Obec Holčovice, Holčovice 44, Město Horní Benešov, Masarykova 32, Horní Benešov, Horní Benešov 80. Obec Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, Obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, Dobrá 82. Obec Horní Lhota, Záhumení 44, Horní Lhota, Horní Lhota 83. Obec Horní Lomná, Horní Lomná 44, /10

5 84. Obec Horní Město, Horní Město 97, Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, Horní Suchá, Horní Suchá 86. Obec Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, Hnojník 87. Obec Horní Životice, Horní Životice 126, Horní Benešov 88. Obec Hostašovice, Hostašovice 44, Obec Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, Obec Hrabyně, Hrabyně 70, Město Hradec Nad Moravicí, Opavská 265, Hradec Nad Moravicí, , Hradec Nad Moravicí 92. Obec Hrádek, Hrádek 352, Obec Hrčava, Hrčava 53, Jablunkov 94. Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, Hukvaldy 95. Obec Chlebičov, Hlavní 65, Chlebičov, Chlebičov 96. Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, Chotěbuz 97. Obec Chuchelná, Mírová 23, Chuchelná, Chuchelná 98. Obec Chvalíkovice, České Školy 63/11, Chvalíkovice, Opava Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, Jablunkov 100. Obec Jakartovice, Jakartovice 89, Jakartovice 101. Obec Jakubčovice Nad Odrou, Oderská 100, Jakubčovice Nad Odrou, Jakubčovice Nad Odrou 102. Město Janov, Janov 19, Obec Janovice, Janovice 83, Frýdlant Nad Ostravicí 104. Obec Jeseník Nad Odrou, Jeseník Nad Odrou 256, Jeseník Nad Odrou 105. Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, Litultovice 106. Obec Jindřichov, Jindřichov 58, Jindřichov 107. Obec Jiříkov, Jiříkov 85, Obec Jistebník, Jistebník 149, Obec Kaňovice, Kaňovice 33, Obec Karlova Studánka, Karlova Studánka 17, Obec Karlovice, Karlovice 138, Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, Karviná - Fryštát 113. Obec Kateřinice, Kateřinice 127, Město Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, Klimkovice 115. Obec Kobeřice, Slezská 195/53, Kobeřice, Kobeřice 116. Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, Hnojník 117. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, Kopřivnice 118. Obec Košařiska, Košařiska 88, Milíkov U Jablunkova 119. Obec Kozlovice, Kozlovice 343, Obec Kozmice, Poručíka Hoši 528/2, Kozmice, Kozmice 121. Obec Krásná, Krásná 287, Pražmo 122. Obec Krasov, Krasov 29, Město Kravaře, Náměstí 405/43, Kravaře, Kravaře 124. Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín, Krmelín 125. Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, Krnov, Krnov 126. Obec Kružberk, Kružberk 84, /10

6 127. Obec Křišťanovice, Křišťanovice 92, Dvorce U Bruntálu 128. Obec Kujavy, Kujavy 86, Kujavy 129. Obec Kunčice Pod Ondřejníkem, Kunčice Pod Ondřejníkem 569, Obec Kunín, Kunín 69, Obec Kyjovice, Kyjovice 2, Obec Leskovec Nad Moravicí, Leskovec Nad Moravicí 42, Dvorce 133. Obec Lhotka, Lhotka 89, Kozlovice 134. Obec Lhotka U Litultovic, Lhotka U Litultovic 61, Obec Libhošť, Libhošť 1, Libhošť 136. Obec Lichnov, Lichnov 90, Obec Lichnov, Lichnov 42, Lichnov 138. Obec Liptaň, Liptaň 149, Městys Litultovice, Litultovice 1, Obec Lomnice, Lomnice 42, Lomnice U Rýmařova 141. Obec Luboměř, Luboměř 93, Odry 142. Obec Lučina, Lučina 1, Lučina 143. Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, Ludgeřovice 144. Obec Ludvíkov, Ludvíkov 122, Obec Malá Morávka, Malá Morávka 55, Malá Morávka 146. Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, Rýmařov Obec Malenovice, Malenovice 85, Obec Mankovice, Mankovice 73, Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, Markvartovice, Markvartovice 150. Obec Melč, Melč 6, Melč 151. Město Město Albrechtice, Nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, Město Albrechtice 152. Obec Metylovice, Metylovice 495, Metylovice 153. Obec Mezina, Mezina 2, Bruntál 154. Obec Mikolajice, Mikolajice 55, Mikolajice, Obec Milíkov, Milíkov 200, Obec Milotice Nad Opavou, Milotice Nad Opavou 55, Bruntál 157. Obec Mladecko, Mladecko 19, Mladecko 158. Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, Mokré Lazce, Obec Moravice, Moravice 15, Melč 160. Obec Morávka, Morávka 125, Pražmo 161. Obec Moravskoslezský Kočov, Moravskoslezský Kočov-Moravský Kočov 200, Moravskoslezský Kočov 162. Obec Mořkov, Horní 10, Mořkov, Mořkov 163. Obec Mosty U Jablunkova, Mosty U Jablunkova 800, Mosty U Jablunkova 164. Obec Mošnov, Mošnov 175, Mošnov 165. Obec Návsí, Návsí 327, Návsí 166. Obec Neplachovice, Na Návsi 16, Neplachovice, Neplachovice 167. Obec Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, Dobrá 168. Obec Nošovice, Nošovice 58, Dobrá 169. Obec Nová Pláň, Nová Pláň 26, /10

7 170. Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, Obec Nové Lublice, Nové Lublice 75, Vítkov 172. Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, Nové Sedlice, Nové Sedlice 173. Město Nový Jičín, Masarykovo Náměstí 1, Nový Jičín, Obec Nýdek, Nýdek 251, Obec Oborná, Oborná 80, Město Odry, Masarykovo Náměstí 25, Odry, Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, Obec Oldřišov, Slezská 135, Oldřišov, Oldřišov 179. Statutární Město Opava, Horní Náměstí 69, Opava, Opava 180. Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, Obec Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, Osoblaha 182. Statutární Město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, Ostrava, Obec Ostravice, Ostravice 577, Ostravice 184. Obec Otice, Hlavní 1, Otice, Obec Palkovice, Palkovice 619, Město Paskov, Nádražní 700, Paskov, Paskov 187. Obec Pazderna, Pazderna 61, Obec Petrovice, Petrovice 34, Janov U Krnova 189. Obec Petrovice U Karviné, Petrovice U Karviné 251, Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, Petřvald 191. Obec Petřvald, Petřvald 175, Petřvald 192. Obec Písečná, Písečná 42, Obec Písek, Písek 51, Obec Píšť, Píšť 58, Píšť 195. Obec Pražmo, Pražmo 153, Pražmo 196. Obec Pržno, Pržno 50, Frýdlant Nad Ostravicí 197. Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, Příbor 198. Obec Pstruží, Pstruží 93, Frýdlant Nad Ostravicí 199. Obec Pustá Polom, Slezská 94, Pustá Polom, Pustá Polom 200. Obec Pustějov, Pustějov 54, Pustějov 201. Obec Radkov, Radkov 58, Radkov 202. Obec Raduň, Poštovní 239, Raduň, Raduň 203. Obec Raškovice, Raškovice 207, Pražmo 204. Obec Razová, Razová 351, Bruntál Obec Rohov, Hlavní 180, Rohov, Sudice 206. Obec Ropice, Ropice 110, Ropice 207. Obec Roudno, Roudno 56, Bruntál 208. Obec Rudná Pod Pradědem, Stará Rudná 89, Rudná Pod Pradědem, Rudná Pod Pradědem 209. Obec Rusín, Rusín 53, Osoblaha 210. Obec Rybí, Rybí 380, Rybí 211. Město Rychvald, Orlovská 678, Rychvald, Město Rýmařov, Náměstí Míru 1, Rýmařov, Rýmařov 7/10

8 213. Obec Ryžoviště, Náměstí Míru 105, Ryžoviště, Obec Řeka, Řeka 73, Smilovice 215. Obec Řepiště, Mírová 178, Řepiště, Řepiště 216. Obec Sedliště, Sedliště 271, Obec Sedlnice, Sedlnice 109, Sedlnice 218. Obec Skotnice, Skotnice 24, Skotnice 219. Obec Skřipov, Skřipov 107, Obec Slatina, Slatina 1, Obec Slavkov, Ludvíka Svobody 30, Slavkov, Slavkov U Opavy 222. Obec Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice 16, Slezské Pavlovice 223. Obec Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, Obec Služovice, Služovice 135, Obec Smilovice, Smilovice 13, Obec Soběšovice, Soběšovice 10, Soběšovice 227. Obec Sosnová, Sosnová 11, Sosnová, Městys Spálov, Spálov 62, Spálov 229. Obec Stará Ves, Dlouhá 287/32, Stará Ves, Obec Stará Ves Nad Ondřejnicí, Zámecká 1, Stará Ves Nad Ondřejnicí, Obec Staré Hamry, Staré Hamry 283, Obec Staré Heřminovy, Staré Heřminovy 129, Horní Benešov 233. Obec Staré Město, Staré Město 66, Staré Město 234. Obec Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek 235. Obec Staré Těchanovice, Staré Těchanovice 48, Vítkov 236. Obec Starý Jičín, Starý Jičín 133, Starý Jičín 237. Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč, Staříč 238. Obec Stěbořice, Stěbořice 28, Obec Stonava, Stonava 730, Stonava 240. Obec Strahovice, Strahovice 190, Obec Střítež, Střítež 118, Střítež U Českého Těšína 242. Město Studénka, Nám. Republiky 762, Studénka, Obec Sudice, Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, Sudice, Sudice 244. Městys Suchdol Nad Odrou, Komenského 318, Suchdol Nad Odrou, Suchdol Nad Odrou 245. Obec Svatoňovice, Svatoňovice 70, Obec Světlá Hora, Světlá Hora-Světlá 374, Obec Sviadnov, Na Drahách 119, Sviadnov, Obec Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, Svobodné Heřmanice, Město Šenov, Radniční Náměstí 300, Šenov, Šenov 250. Obec Šenov U Nového Jičína, Dukelská 245, Šenov U Nového Jičína, Šenov U Nového Jičína 251. Obec Šilheřovice, Střední 305, Šilheřovice, Šilheřovice 252. Obec Široká Niva, Široká Niva 79, Obec Štáblovice, Štáblovice 166, Obec Štěpánkovice, Slezská 520/13, Štěpánkovice, Štěpánkovice 8/10

9 255. Obec Štítina, Hlavní 68, Štítina, Štítina 256. Město Štramberk, Náměstí 9, Štramberk, Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, Těrlicko, Těrlicko 258. Obec Těškovice, Těškovice 170, Obec Tichá, Tichá 1, Obec Tísek, Tísek 62, Bílovec Obec Trnávka, Trnávka 1, Trnávka 262. Obec Trojanovice, Trojanovice 210, Frenštát Pod Radhoštěm 263. Obec Třanovice, Třanovice 250, Hnojník 264. Obec Třebom, Třebom 3, Sudice 265. Obec Třemešná, Třemešná 304, Třemešná 266. Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, Třinec 267. Obec Tvrdkov, Tvrdkov 57, Horní Město 268. Obec Uhlířov, Uhlířov 55, Obec Úvalno, Úvalno 58, Obec Václavov U Bruntálu, Horní Václavov 69, Václavov U Bruntálu, Obec Václavovice, Obecní 130, Václavovice, Obec Valšov, Valšov 72, Bruntál 273. Obec Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom, Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, Břidličná 275. Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, Obec Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice, Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, Velké Hoštice, Obec Vělopolí, Vělopolí 48, Střítež U Českého Těšína 279. Obec Vendryně, Vendryně 500, Obec Veřovice, Veřovice 70, Veřovice 281. Obec Větřkovice, Větřkovice 197, Město Vítkov, Náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, Vítkov 283. Obec Vojkovice, Vojkovice 88, Dobrá 284. Město Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov, Obec Vražné, Vražné 37, Město Vrbno Pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno Pod Pradědem, Obec Vrchy, Vrchy 65, Obec Vršovice, Vršovice 38, Raduň 289. Obec Vřesina, 21. Dubna 247/1, Vřesina, Vřesina 290. Obec Vřesina, Hlavní 24, Vřesina, Vřesina 291. Obec Vysoká, Vysoká 90, Vysoká, Obec Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, Obec Zátor, Zátor 107, Obec Závada, Závada 106, Bohuslavice 295. Obec Závišice, Závišice 115, Kopřivnice 296. Obec Zbyslavice, Ve Dvoře 81, Zbyslavice, Klimkovice 297. Obec Žabeň, Žabeň 62, Frýdek - Místek 9/10

10 298. Obec Ženklava, Ženklava 243, Ženklava 299. Obec Žermanice, Žermanice 48, Obec Životice U Nového Jičína, Životice U Nového Jičína 128, Mořkov Obce sousedící s řešeným územím Olomoucký kraj: 1. Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 1 2. Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, Moravský Beroun 3. Město Potštát, Zámecká 1, Potštát 4. Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk, Šternberk 1 5. Město Zlaté Hory, nám. Svobody 80, Zlaté Hory v Jeseníkách 6. Městys Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 21, Hustopeče nad Bečvou 7. Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381, Bělá pod Pradědem, Jeseník 1 8. Obec Bělotín, Bělotín 151, Bělotín 9. Obec Dlouhá Loučka, 1. máje 116, Dlouhá Loučka 10. Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice 114, Horní Loděnice 11. Obec Huzová, Huzová 325, Huzová 12. Obec Jindřichov, Jindřichov 19, Hranice Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, Loučná nad Desnou 14. Obec Norberčany, Norberčany 58, Moravský Beroun 15. Obec Oskava, Oskava 112, Oskava 16. Obec Paseka, Paseka 17, Paseka u Šternberka 17. Obec Polom, Polom 52, Bělotín 18. Obec Sobotín, Sobotín 89, Sobotín 19. Obec Šumvald, Šumvald 17, Šumvald u Uničova 20. Obec Vernířovice, Vernířovice 53, Velké Losiny 21. Vojenský újezd Libavá, Náměstí 2, Město Libavá Zlínský kraj: 1. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 2. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí 3. Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří 4. Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, Dolní Bečva 5. Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, Horní Bečva 6. Obec Krhová, Hlavní 205, Krhová 7. Obec Lešná, Lešná 36, Lešná 8. Obec Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, Prostřední Bečva 9. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, Velké Karlovice 10. Obec Zašová, Zašová 36, Zašová 10/10

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Zpracovatel: odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s pracovními skupinami zapojenými

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky Albrechtice Albrechtice,nákupní středisko 42 543 Albrechtice Albrechtice,sídliště 42 543 Albrechtice Albrechtice,střed 42 543 Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 42 ESKO S1,R1 Albrechtičky Albrechtičky,Jednota

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Usnesení č. 10/626 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 23. Strana 1

Usnesení č. 10/626 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 23. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. pro rok 2005

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 3855/ENV/12 Ing. Slezák/l. 2442 22. 2. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

II.2.1f1 - Přehled odběrů podzemních vod a jejich přiřazení útvarům podzemních vod

II.2.1f1 - Přehled odběrů podzemních vod a jejich přiřazení útvarům podzemních vod - Přehled odběrů a jejich přiřazení útvarům 2012 15100 611073 SmVaK OOV - ODRY OVHS 1 3.05 3.83 árenství 15100 611074 SmVaK OOV - ODRY OVHS 2 4.75 4.78 árenství 15100 611148 SmVaK OOV - ODRY NP 769 0.04

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek Správní vývoj okresu Frýdek-Místek Okresní archivy uchovávají písemnosti vzniklé na území okresu. Náš současný okres prošel v minulosti několika územními reorganizacemi, proto se některé prameny k historii

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ DOPLNĚNÝ GEOGRAFICKÝM VYZNAČENÍM... 53

VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ DOPLNĚNÝ GEOGRAFICKÝM VYZNAČENÍM... 53 OBSAH ÚVOD... 5 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 7 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 7 A.2. MAPA... 13 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI... 13 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA

Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA Obec/část obce Branka u Opavy Bratříkovice Brumovice Budišovice Dolní Životice Háj ve Slezsku Hlavnice Hlubočec Hněvošice Holasovice Název strany Hasiči

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA KVĚTEN 2008 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TĚCHANOV (OKR.BR) Rekreační objekt 4+1ve velmi dobrém stavu je vhodný jak k rekreaci, tak k trvalému bydlení, v klidném

Více

NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO

NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO TYPY VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ TYPY VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJE Dagmar Saktorová říjen 2009 1 východiska proč zkoumat historické typy osídlení geografické,

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Úvod Veřejné knihovny jsou nejčastěji využívaným zařízením mimoškolního vzdělávání a kultury. Reagují na proměny

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA LEDEN 2009 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO BLUDOVICE (OKR.KA) Krásný a prostorově skvěle řešený rodinný dům, který se nachází v okolí Havířova v žádané lokalitě

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel: Moravskoslezský

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel: Moravskoslezský

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0586-12-701 Spis.zn.: 11/730/0072/LKMT/02/11 V Praze dne 30. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING leden / únor 2012 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Metylovice Prodej novostavby srubového RD 5+kk stojícího na pozemku o výměře přes 15.000

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Závěrečná zpráva. (Pracovní skupina č. 7) Raná péče. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (Pracovní skupina č. 7) Raná péče. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (Pracovní skupina č. 7) Raná péče projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní skupina

Více

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING září / říjen 2011 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Pržno, okr. Frýdek-Místek Kompletně dokončená dřevostavba RD kolaudovaná v roce 2008 o

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

Uzávěrka aktualizace dat: 15. června 2009

Uzávěrka aktualizace dat: 15. června 2009 Legenda: A agroturistické ubytování sociální zařízení na pokoji, pokud není ikona tak na patře ATC autokemp stravování (max. 5 minut pěšky) H hotel bezbariérový vstup HD hotelový dům televize na pokoji

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA BŘEZEN, DUBEN 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO MORÁVKA, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK Luxusní rodinný dům v podhůří, který je nadstandartní velikostí i vybavením. Obytná

Více

MAGAZÍN SEVERNÍ MORAVA

MAGAZÍN SEVERNÍ MORAVA ZDARMA Chcete prodat svou nemovitost do 1 týdne? MAGAZÍN SEVERNÍ MORAVA červenec / srpen 2014 Nejpřehlednější katalog s nabídkou nemovitostí od Realitní kanceláře STING Pobočka Strana Výběr...1 - Poruba...

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010 ROČNÍK xx říjen 2010 ČÁSTKA 8 10 OBSAH REsortní předpisy 12. Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 13. Jednací

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Přítomni: dle prezenční listiny

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Přítomni: dle prezenční listiny Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 93 Třanovice č. p. 1 Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve společenském sále obecního úřadu

Více

5. května 96/720, 741 01 Nový Jičín. Kopřivnice. Družst. byt 2+kk po rekostrukci s balkónem. Pocha 58m 2 + 12 m 2 sklep.dům porevitalizaci.

5. května 96/720, 741 01 Nový Jičín. Kopřivnice. Družst. byt 2+kk po rekostrukci s balkónem. Pocha 58m 2 + 12 m 2 sklep.dům porevitalizaci. leden / únor 2014 POBOČKA STRANA Nový Jičín... 1-3 Třinec... 4 Havířov... 5 Opava... 6-7 Ostrava... 8-9 Ostrava - Poruba... 10 Bruntál... 11... 12-13 Karviná... 14-15 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NOVÝ JIČÍN

Více

5. května 96/720, 741 01 Nový Jičín. Nový Jičín / Loučka. Byt v os.vl. 2+1, původní stav, revitalizovaný dům, skvělá cena, spěchá. 590 000 Kč.

5. května 96/720, 741 01 Nový Jičín. Nový Jičín / Loučka. Byt v os.vl. 2+1, původní stav, revitalizovaný dům, skvělá cena, spěchá. 590 000 Kč. březen / duben 2013 POBOČKA STRANA Nový Jičín... 1-2... 3-4 Třinec... 5-6 Havířov... 7 Ostrava... 8-9 Ostrava - Poruba... 10 Opava... 11-12 Karviná... 13-14 Bruntál... 15 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NOVÝ

Více

Tržní 31, 738 01 Frýdek-Místek. Metylovice. RD 4+1, garáž, celopodsklepeno, před rekonstrukcí, vyt. na TP, pozemek 1.269 m 2, výhled na hory.

Tržní 31, 738 01 Frýdek-Místek. Metylovice. RD 4+1, garáž, celopodsklepeno, před rekonstrukcí, vyt. na TP, pozemek 1.269 m 2, výhled na hory. září / říjen 2013 POBOČKA STRANA... 1-3 Třinec... 4-5 Opava... 6 Havířov... 7... 8-9 - Poruba... 10 Bruntál... 11 Nový Jičín... 12-13 Karviná... 14-15 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO FRÝDEK - MÍSTEK Tržní 31,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020 pracovní verze srpen 2014 Zpracovatelský tým: Ing. Jiří Krist Bc. Petr Chroust Ing. Kateřina Andělová

Více

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek září / říjen 2012 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Luxusní dům 4+1 v krásné, lukrativní části obce Nýdek. V 1. NP je kuchyň s jídelnou

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace OBSAH Moravskoslezský kraj... 1 Knihovny v

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

5. května 96/720, 741 01 Nový Jičín. Nový Jičín. Byt 1+1, v os. vl. ve 3p./4p. po část. rekonstrukci. Dům po evitalizaci, klidná lokalita.

5. května 96/720, 741 01 Nový Jičín. Nový Jičín. Byt 1+1, v os. vl. ve 3p./4p. po část. rekonstrukci. Dům po evitalizaci, klidná lokalita. listopad / prosinec 2013 POBOČKA STRANA Nový Jičín... 1-3 Třinec... 4-5 Opava... 6 Havířov... 7... 8-9 - Poruba... 10 Bruntál... 11... 12-13 Karviná... 14-15 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO NOVÝ JIČÍN 5. května

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

Havířov / Podlesí. DR 3+1, ul. A. Jiráska, se zasklenou lodžií, 4p./4p. 74 m 2, byt po rekonstrukci, 1 290 000 Kč. Nový Bohumín

Havířov / Podlesí. DR 3+1, ul. A. Jiráska, se zasklenou lodžií, 4p./4p. 74 m 2, byt po rekonstrukci, 1 290 000 Kč. Nový Bohumín ZDARMA MAGAZÍN SEVERNÍ MORAVA červenec / srpen 2015 Nejpřehlednější katalog s nabídkou nemovitostí od Realitní kanceláře STING Pobočka Strana Výběr...1 Karviná... 10-11 Ostrava... 2-3 Třinec... 12 Ostrava

Více

A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Z geografické pozice Moravskoslezského kraje a vymezení jeho územního obvodu vyplývají požadavky na koordinaci využívání území v rámci

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2013 Do: 2014

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2013 Do: 2014 226975 Nová stavba Výstavba patrového nebo přízemního rodinného domu - projekt, realizace, financování Rodinné domy Nový Jičín Nový Jičín Hodnota: 0.0 mil. Kč Od: 2013 Do: 2014 zájem o nabídky projektů

Více

II.1.1a - Přehled zdrojů bodového znečištění

II.1.1a - Přehled zdrojů bodového znečištění - Přehled zdrojů bodového znečištění Název Druh 2 VÚ 8129 MĚSTO LIBAVÁ - ČOV stará 335.9 ostatní 618439 Libavský potok 3.900-525073 -1109883 2 ČOV Heroltovice 6.1 komunální 618743 Heroltovický potok 2.000-528432.38-1107490.3

Více

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů:

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů: Losování o školní výlety: V tabulce jsou třídy, které splnili podmínky (objednávka 10 publikací na třídu) (konečný stav) V případě, že škola splnila kvótu např. na 3 třídy (objednávka více než 30 publikací),

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. E64/2015 70640289 Základní škola Heleny Salichové 2. E52/2015 Ostrava - Polanka nad Odrou, 75029162 Mokřady

Více

VOL É REKLAM Í PLOCHY BEZ POPISU AUTOMOBILY Všechny automobily se pohybují v rámci Moravskoslezského kraje Škoda Felicie tmavě modrá (500-800km měsíčně) Škoda Felicie tmavě modrá (1000km měsíčně) Škoda

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01F7YWG* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145187/2014 Sp. zn.: KŘ/28840/2014/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji

Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském i Pro zachování si osobní autonomie seniorů může být v dnešní době velmi důležitá odpovídající nabídka sociálních služeb určená této skupině obyvatel.

Více

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 72. ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského

Více

Adresa sídla, doručovací adresa. Název

Adresa sídla, doručovací adresa. Název Název Adresa sídla, doručovací adresa Rozsah pověření Místo výkonu 1 Bílý nosorožec, o.p.s. Ladislava Ševčíka 420/26, Hulváky, 709 00 Ostrava 9 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR STŘELECTVÍ 1. ZO.AVZO TSČ ČR-40025 Velká Hleďsebe 2. ZO.AVZO TSČ ČR-40027 AK Libavské Údolí 3. ZO.AVZO TSČ ČR-40031 Cheb Město 4. ZO.AVZO TSČ ČR-40178 SSK Jáchymov-Ostrov 5. ZO.AVZO

Více

RESTAURACE S TYPICKOU ČESKOU KUCHYNÍ

RESTAURACE S TYPICKOU ČESKOU KUCHYNÍ KRAJOVÉ SPECIALITY Typické pokrmy Severní Moravy a Slezska jsou známy a oblíbeny široko daleko. Říká se, že láska prochází žaludkem. Chcete-li si opravdu tento pohostinný kraj zamilovat, ochutnejte některé

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2010 http://www.kct-vpfm.cz 1 Vážení přátelé turistiky, vstupujeme do roku 2010, a tak mi dovolte, abych Vám předložila nový kalendář turistických akcí KČT TJ VP Frýdek-Místek.

Více

Zařízení a organizace pro 2. ročník mimo Ostravská

Zařízení a organizace pro 2. ročník mimo Ostravská Zařízení a organizace pro 2. ročník mimo Ostravská Ústav soc. péče pro tělesně postižené 747 67 Hrabyně 3/202 ředitel: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček kont.os.: Zdeňka Steuerová, DiS. 553 607 820 720 512 265

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

Rekonstrukce domů zneužívají podvodníci už i v Ostravě

Rekonstrukce domů zneužívají podvodníci už i v Ostravě informační magazín pro naše nájemníky 01 březen 2009 Přibývá nájemníků, kteří mají zájem komunikovat, říká ředitel Klientských služeb RPG Byty Zdeněk Vozník. Klientská centra společnosti RPG Byty, s. r.

Více

Seznam integrovaných linek v ODIS stav k 1. 9. 2014

Seznam integrovaných linek v ODIS stav k 1. 9. 2014 Seznam integrovaných linek v 1 915001 DPO MHD Ostrava 2 915002 DPO MHD Ostrava 3 915003 DPO MHD Ostrava 4 915004 DPO MHD Ostrava 5 915005 DPO MHD Ostrava 6 915006 DPO MHD Ostrava 7 915007 DPO MHD Ostrava

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 8. února 2005 Částka 1 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168 o dalších majetkových změnách a konečných

Více

ZÁPIS Z METODICKÝCH CHŮZEK ZÁSTUPCŮ PPP A VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZŠ V OKRESE N. JIČÍN - 10/2012

ZÁPIS Z METODICKÝCH CHŮZEK ZÁSTUPCŮ PPP A VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZŠ V OKRESE N. JIČÍN - 10/2012 ZÁPIS Z METODICKÝCH CHŮZEK ZÁSTUPCŮ PPP A VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ZŠ V OKRESE N. JIČÍN - 10/2012 Základní zdroj informací o PPP: Webové stránky: www.pppnj.cz - kontakty, informační texty, formuláře, odborné

Více

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 2. zasedání. Datum: 22.6.2015

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 2. zasedání. Datum: 22.6.2015 Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 2. zasedání Datum: 22.6.2015 Návrh programu Informace o aktuálním stavu přípravy programového období EU 2014-2020 Informace o Operačním programu Výzkum,

Více

2007-2013 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2007-2013 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2007-2013 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚVODEM Venkov je místo, kde žijeme a pracujeme. Publikace, kterou držíte v rukou, je společným dílem dvanácti místních akčních skupin v Moravskoslezském

Více

SOkA Karviná Kroniky okresu Karviná 02.04.2007

SOkA Karviná Kroniky okresu Karviná 02.04.2007 Místo Časový rozsah Název Signatura Inv.číslo 1945-1987 ZO SPB (Svaz protifašistických bojovníků) Stonava 800 1970-1974 Kronika PO při ODPM 292 1981 Kronika Okresního pionýrského štábu (OPŠ) 303 Martegrafeheide

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - E Aktualizační úložiště INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je nově zpracovanou přílohou ke Studii

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Analytická část (aktualizována k 30.11.2004) Zpracovatel:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Zdeňka ŠPOKOVÁ ANALÝZA DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Zdeňka ŠPOKOVÁ ANALÝZA DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Zdeňka ŠPOKOVÁ ANALÝZA DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Václav TOUŠEK, CSc.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

RADA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Odbor mládeţe územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. pořádá ve dnech 18. - 20. června 2010

RADA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Odbor mládeţe územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. pořádá ve dnech 18. - 20. června 2010 RADA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Odbor mládeţe územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko pořádá ve dnech 18. - 20. června 2010 NÁRODNÍ KOLO RYBÁŘSKÉ SOUTĚŢE MLÁDEŢE ZLATÁ UDICE 2010 Vedení soutěţe: Ředitel

Více

Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence

Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. sociolog, statistik- prostorové plánování předseda správní rady a hlavní expert společnosti Ing. Ivana Foldynová

Více