Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic. Silnice R52 spojující Brno a Vídeň povede přes Mikulov. Výstavba bude zahájena v březnu roku 2010 a je naplánována až do prosince Vláda dala zelenou dálnici R52 v trase přes Pohořelice a Mikulov, uvedl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Rakouská strana má naplánovanou protilehlou komunikaci, která by se měla s dálnicí R52 na hranici spojit. Výstavba u našich sousedů již probíhá a měla by být dokončena v roce Mikulovský starosta Rostislav Koštial je s konečným rozhodnutím vlády spokojený. Období Jezdecký klub Mikulov hostil mistrovské parkury Jezdecký klub Mikulov se o minulém víkendu stal hostitelem dalších soutěží v parkuru. Tentokrát se bojovalo nejen o titul mistra nejistoty je ukončeno, což je příznivá zpráva. Zaniká tak obava ze situace, že by Rakušané přivedli dálnici A5 po mikulovskou celnici, což by mohlo značně zkomplikovat dopravu, pokud by věc nebyla na české straně vyřešena, říká starosta. Vláda však nezavrhla ani variantu vedení dálnice přes Břeclav. Po letech sporů, zda vést dálniční spojení s rakouskou stranou přes Mikulov či Břeclav, to tedy nakonec vypadá, že zkrátka nepřijde ani jedno z těchto měst. Do budoucna je otevřena varianta, že by se vytvořila spojka mezi Břeclaví a R52, ale trasa přes Mikulov je v současné době prioritní, dodal Hanzelka. km Jihomoravské jezdecké oblasti, ale také o atraktivní ceny v celkové hodnotě 100 tisíc korun. V nejvyšší soutěži O cenu společnosti Vinařství Novosedly Vinofol parkuru stupně S** překonávaly jezdecké dvojice překážky vysoké až 130 cm. Z pouhých pěti jezdců, kterým se podařilo soutěž dokončit, se nejlépe vedlo Miroslavě Mráčkové na koni Atos z jezdeckého klubu Mahu Modřice. Za parkur bez ztráty jediného bodu si z Mikulova odvezla první místo. O titul mistra Jihomoravské oblasti se kromě seniorů utkali také mladí jezdci, junioři a děti. Mikulovská jezdkyně Zuzana Suchá, která nyní startuje za jezdeckou stáj Statek Našiměřice, Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Účastníci akce S Českým rozhlasem Brno po Moravských vinařských stezkách, která každý rok nabízí možnost vidět z cyklistického sedla jiný díl vinařské Moravy, mohli letos poprvé vyjet po cyklostezkách do zahraničí. Peloton totiž startoval z Mikulova a dvě z tras vedly Dolním Rakouskem. Letošní výlet, který pořádal Český rozhlas Brno, Nadace partnerství a Město Mikulov, přiblížil cyklistům zajímavá místa moravsko-rakouského příhraničí. Na každé ze tří tras bylo pro účastníky k dispozici několik zastávkových míst historických nebo přírodních památek a také sklepů místních vinařů. V odpoledních hodinách byl na Mikulov hostil vrchol Concentu Moraviae Mikulov se v tomto roce opět stal jedním z míst konání festivalu Concentus Moraviae. Letošní ročník nese podtitul Stará hudba z Visegrádu a zahrnuje 32 koncertů konaných v historických prostorách měst Jihomoravského kraje a Vysočiny. Koncert Visegrad Baroque Orchestra, který se představil ve středu 11. června na mikulovském zámku, byl jedním z vrcholů letošního festivalu. Zaznamenala jej Česká televize a Český rozhlas. Televizní záznam je zařazen do vysílání na 18. října ve 20 hodin na programu ČT2. Zvukový záznam bude vysílán 7. srpna 2008 na stanici ČRo 3 Vltava v pořadu Musica Antiqua. km vybojovala v soutěži juniorů do šestnácti let sedmé místo. Další závody se budou v JK Mikulov konat o víkendu července, kdy budou jezdecké dvojice soutěžit v drezúře stupňů Z S. km mikulovském Náměstí připraven bohatý kulturní program a losování startovních pasů, které mohli cyklisté proměnit za velice zajímavé ceny. Dle informací Juraje Flamika z Nadace partnerství se výletu letos zúčastnil rekordní počet cyklistů. Podle počtu vydaných startovních pasů jelo asi 500 lidí. Předchozí nejpočetnější akce měly kolem 400 účastníků, konstatuje Flamik. Tentokrát (pokračování na str. 4) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.:

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti části hospodářské budovy na ul. Brněnská paní K. Vankové, navýšení kapacity Mateřské školy Mikulov, Habánská 82 okres Břeclav o 20 dětí od , uzavření MŠ Habánská v období od do a MŠ Pod Strání v období od do včetně, konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Mikulov, Habánská 82 okres Břeclav s předpokládaným nástupem , smlouvu o výpůjčce platebního terminálu s Českou spořitelnou a. s., přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 100 tis. Kč na projekt Mikulovské hudební a divadelní léto 2008, přijetí dotace z Vinařského fondu v maximální výši 30 tis. Kč na akci Do Schengenu na kole, přijetí dotace z Vinařského fondu v maximální výši 49 tis. Kč na akci Výstava vín šampionů 2008, Rada města projednávala přijetí dotace z Vinařského fondu v max. výši 300 tis. Kč na akci Pálavské vinobraní 2008, zrušení výběru vstupného v městské galerii u výstav, které jsou pořádané školami, návrh zklidnění dopravy na ulici Brněnská zpracovaný firmou ELTODO dopravní systém, oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího odboru kultury Městského úřadu Mikulov. Bere na vědomí záměr vybudovat nový tenisový areál v lokalitě bývalé Bažantnice, rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav paní Aleny Hlaváčové k datu , zápis z jednání školské komise ze dne , zápis z redakční rady Zpravodaje města Mikulov ze dne , zápis z jednání podnikatelské komise ze dne , pozvánku na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne v hod. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Rada města Mikulova vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ky Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav Požadavky: předpoklady a odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., znalost řízení příspěvkových organizací včetně související legislativy, občanská a morální bezúhonnost, znalost školské problematiky a předpisů, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav. K přihlášce přiložte materiály: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, přehled o průběhu praxe včetně funkčního zařazení, strukturovaný profesní životopis, písemnou koncepci MŠ Mikulov, Habánská 82 v rozsahu max. 5 stran strojopisu, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle 4 odst. 3 z. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Předpokládaný nástup do funkce: Upozornění: Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené nejpozději do 11 hod., dne 4. července 2008 na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov PSČ Byla schválena novela živnostenského zákona Senát Parlamentu ČR schválil novelu živnostenského zákona, kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Její účinnost je od Nejvýznamnější změny Průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný dokument, výpis z živnostenského rejstříku. Nově se zavádí jediná volná živnost s 80 obory s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat. Nově se ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. Podnikatelé budou moci ohlašovat živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území České republiky a také prostřednictvím CzechPointu. Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška Větší nároky jsou však kladeny na kvalitu pracovníků živnostenských úřadů, kteří musí dát do souladu data vedená ve stávajícím živnostenském rejstříku s novelou živnostenského zákona. Postupně bude provedena změna v názvu živností u živností koncesovaných, vázaných a řemeslných. Na požádání se provede změna i u živností volných ohlašovacích, a to vše v nově připraveném programu. Od do nebude mít živnostenský úřad přístup do registru živnostenského podnikání z důvodu instalace nového programu a napojení do státních registrů. Nebude tedy moci vystavit živnostenské oprávnění. Provoz systému má být obnoven v 7 hodin. Správní poplatky od a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč b) Další ohlášení živnosti 500 Kč c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč za každou i započatou stránku 2 i) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 72 živnostenského zákona 50 Kč Předmětem poplatku není 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu. 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. 4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku. 5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Ing. Marie Dočkalová, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka, zajišťujícího agendu personalistiky, mzdového účetnictví a sekretariátu tajemníka, Městského úřadu v Mikulově zástup za mateř. a rodič. dovolenou. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov.

3 Výběr některých událostí MP Mikulov za měsíc květen 2008 V měsíci květnu uložili strážníci MP Mikulov 303 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč. Ve dnech , , , prováděla MP Mikulov na různých místech v Mikulově měření rychlosti projíždějících vozidel. Při těchto represivních měřeních bylo strážníky nachytáno celkem 117 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v daném úseku! 102 řidičům strážníci přímo na místě uložili blokové pokuty a 15 řidičů bylo oznámeno správnímu orgánu, jelikož jejich přestupek nešlo vyřešit přímo na místě. Kdy bude MP Mikulov provádět následující měření rychlosti v Mikulově, se můžete pravidelně dozvědět na internetových stránkách: v 4.45 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov na Náměstí osobu, která procházela Náměstím a porůznu zde poškozovala reklamní zařízení a vybavení předzahrádek restauračních zařízení. Proto byla na uvedené místo okamžitě vyslána autohlídka MP, která výtržníka na místě zadržela. Následně pak bylo zjištěno, že se jedná o 26letého mladíka z Brna, se kterým již měli strážníci co dočinění během jejich noční služby v 0.15 hodin, kdy tropil výtržnosti na ul. Česká. Strážníci opilého a určitě i zfetovaného výtržníka předvedli do služebny MP Mikulov, kde s ním byly provedeny další úkony. Celá záležitost byla v následujících dnech předána Policii ČR s podezřením Okénko Městské policie ze spáchání trestného činu, jelikož při vyčíslení vzniklé škody vyšlo najevo, že bude převyšovat 5000 Kč v 8.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Na Jámě, kde museli strážníci vniknout přes okno do uzamčeného domu, jelikož zde bylo důvodné podezření, že se v domě nachází těžce nemocný starší muž, který potřebuje bezodkladnou lékařskou pomoc. Strážníci staříka našli bezvládně ležet v obývacím pokoji přímo pod oknem. Muži byla poskytnuta první pomoc a na místo byl okamžitě přivolán lékařský výjezd. Vážný zdravotní stav staříka si nakonec vyžádal okamžitý převoz na jednotku intenzivní péče do Nemocnice Břeclav ve hodin byli strážníci přivoláni do prodejny Tesco Mikulov, aby zde opět řešili případ drobného zlodějíčka. Tentokrát se jednalo o 28letého mladého muže z Mikulova, který se pokusil v prodejně odcizit dvě čokolády Milka v hodnotě 150 Kč. Přichycený lapka měl pro strážníky přichystanou originální výmluvu, údajně chtěl pouze vyzkoušet ostrahu prodejny, jelikož se zde dobře krade a nikoho zde nikdy nechytí! Tato zkušenost a zjištění, že se mýlil, zlodějíčka nakonec vyšla na 500 Kč udělené blokové pokuty v hodin během poslední doby už poněkolikáté strážníci MP Mikulov opět zasahovali na Náměstí proti 43letému muži z Mikulova, který zde nevhodně obtěžoval hosty předzahrádky Bistra. Tento exhibicionista se v Mikulově často vyskytuje na různých místech, a to vždy v originálním kostýmu! Tento muž, který vykazuje typické znaky psychické lability, je vždy pod silným vlivem alkoholu. Takto pak často obtěžuje kolemjdoucí občany Mikulova, turisty, úředníky z různých úřadů, ale i samotné policisty a své rodinné příslušníky. Strážníci musí vždy čekat, až míra obtěžování stoupne nad míru únosnosti, nebo bezprostředně bude hrozit poškozování majetku. Tentokrát míra trpělivosti přetekla a muž s hladinkou 2,92 promile alkoholu v dechu putoval na Protialkoholní záchytku do Brna! Nakonec se zde naskýtá otázka, zda se jedná o případ pro Přestupkovou komisi, nebo pro psychiatra v hodin zadrželi strážníci MP Mikulov v prostoru sídliště 31letého muže z Mikulova, kterému se do té doby úspěšně dařilo oddalovat dobu nástupu výkonu trestu. Tentokrát se však štěstí přestalo naklánět na jeho stranu a konečně se otočilo také na stranu spravedlnosti. Operátorovi kamerového systému byl tento delikvent dobře znám z minulosti, takže po jeho spatření nebylo pro něj nic lehčího, než na místo vyslat hlídku MP Mikulov, která zadrženého muže okamžitě předvedla na Policii ČR ve hodin zadržela hlídka MP Mikulov na upozornění obsluhy benzínové čerpací stanice na parkovišti u Atria osádku podezřelého vozidla Audi, které jim již několikrát ujelo po natankování bez zaplacení. Strážníci u 39letého řidiče z Kyjova zjistili, že nemá u sebe žádné doklady potřebné k řízení vozidla. Proto byla na místo ihned přivolána hlídka Policie ČR, která na místě celou záležitost od strážníků převzala. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Městská policie nabízí stálý dohled nemohoucím občanům Město Mikulov zastoupené Městskou policií (dále MP) hodlá v tomto roce v měsících červenec až září napojit na pult centralizované ochrany (dále PCO) TZP spoluobčany, ale i staré spoluobčany žijící samostatně v domácnosti. Za tímto účelem hledáme zájemce, kteří by měli o tuto službu zájem. V první etapě počítáme s napojením na PCO patnácti občanů (domácností). Napojení na PCO spočívá v tom, že do každé domácnosti bude zdarma nainstalováno zařízení propojené s pevnou tel. linkou (mobilním telefonem), díky němuž stisknutím jednoho nouzového tlačítka, které bude mít občan na krku (stále u sebe na dosah), aktivuje telefonický hovor a dovolá se tak ihned na MP Mikulov a přivolá si okamžitou pomoc. Součástí zařízení je i pohybové čidlo, které se instaluje do místa nejčastějšího pohybu osoby v domácnosti, které samo zaktivuje poplach v případě, že nezaznamená žádný pohyb za posledních 24 hodin. Toto pohybové čidlo může sloužit i opačně, odjede-li osoba z domácnosti (k dětem, na rehabilitaci do lázní, atd. ), kdy jakýkoli pohyb vyhodnotí jako poplach a MP ihned vyráží do domácnosti jako napadené zlodějem. Upozorňujeme, že celé zařízení v hodnotě Kč získá klient smluvně zdarma i s instalací. Budoucí poplatky za tel. hovory uskutečněné přes toto zařízení hradí klient sám. Podmínkou je, aby zájemce měl pevnou tel. linku či mobilní telefon. Účelem je vytvořit pro naše TZP, staré a nemohoucí spoluobčany pocit bezpečí, soudržnosti a tzv. stálého dohledu, ubezpečit je, že nejsou sami a MP je tu s nimi, aby pomohla v případě krize. K tomuto oslovení veřejnosti jsme se rozhodli po uvážení, kdy jsme nebyli schopni vlastními silami naplnit kapacitu patnácti zájemců. V současnosti máme stále 7 volných přístrojů, které čekají na své uživatele. Veškeré informace získáte na tel , , nebo ových adresách 3 Poděkování MP Mikulov chce touto formou poděkovat všem bezpečnostním složkám zúčastněným na dni dětí v Mikulově: HZS Mikulov, OO P ČR Mikulov těžkooděnci, OŘ P ČR Břeclav dopravní policie, psovodi, Celní správa Brno psovodi, celní správa Praha rentgen, ICP Březí termovize. Zvláštní poděkování patří firmě SH Šrot za zápůjčku vraku vozidla, odtahové službě p. Ošonce za dopravu vraku vozidla a firmě Gumotex Břeclav za zápůjčku turbonu na výrobu pěny. V neposlední řadě děkujeme sponzorům čerpací stanici Shell MBZM Mikulov a Městu Mikulovu. Za MP Mikulov děkuje spoluorganizátor Jiří Hamerník Upozornění Úřad práce, Odbor státní sociální podpory v Mikulově, Republikánské obrany 1 bude ve dnech 26. a 27. června 2008 z technických důvodů uzavřen. úp

4 Na webových stránkách města se neustále pracuje, říká místostarostka V minulém vydání Zpravodaje byla uveřejněna anketa, která vyjadřovala názory některých mikulovských zastupitelů na nové webové stránky našeho města. Požádali jsme místostarostku Ilonu Žiškovou Vágnerovou, aby se k uveřejněným připomínkám a zmíněným nedostatkům vyjádřila. V anketě se objevily názory, že je potřeba webové stránky ještě vyladit a odstranit nedostatky. Pracuje se na tom? Ano a myslím, že pozorný návštěvník si toho již všiml. Považujeme to za svůj trvalý úkol, práce na žádném webu by totiž neměly skončit jeho spuštěním. Mnozí zastupitelé se zmínili o tom, že nejdůležitější je, aby byly webové stránky neustále aktuální. Má toto Město zajištěno? Ano, za každou sekci webových stránek, tedy město, kultura a turistika, byli proškoleni zástupci, Vážení spoluobčané, Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života vašeho města. Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera MIKULOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: JMK MIKULOV informace ano novak stepan*krizikova*20. Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo Cena této odeslané SMS zprávy je 3 Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte kteří jsou za aktuálnost webových stránek zodpovědní. Zastupiteli Jiřímu Matuškovi se nelíbí, že se vložením pojmu CHKO Pálava uživatel nedostane k informaci nebo odkazu na oficiální webové stránky CHKO Pálava. Proč? Na doméně mikulov.cz sídlí oficiální webové stránky města Mikulova, nikoliv prezentace CHKO Pálava. Podobně jako jiné důležité instituce či úřady je ale i CHKO Pálava na našich stránkách uvedena i s odkazem na jejich webovou prezentaci, telefonní čísla, a uživatel si dokonce může polohu kanceláře zobrazit na interaktivní mapě. Nevím sice, co si představit pod vkládáním pojmu CHKO Pálava, tvrzení o neexistenci odkazu na webové stránky CHKO Pálava je však jednoznačně nepravdivé. V anketě se vyskytlo také tvrzení, že informace o historických památkách a turistických Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů, jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo SMS ve tvaru: JMK mezera MIKULOV mezera INFORMACE mezera NE. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera MIKULOV mezera INFORMACE mezera STAV. Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (vč. DPH). Jen samé dobré informace Vám přeje hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek cílech jsou nedostatečné. Jaký na to máte názor? Bude se obsah upravovat? Stránky byly od začátku koncipovány tak, aby bylo možné rychle a jednoduše pracovat s jejich obsahem, v budoucnu tedy máme k úpravám mnoho prostoru. Současný stav turistické části stránek však považujeme za dobrý. Jiří Matuška také poukázal na fakt, že se na webu nevyskytují informace o aktivitách CEV Pálava a jiných subjektů (např. v anketě zmíněná degustace vín hotelu Zámeček kontra taneční soutěž Jaro 2008)? Opět se jedná o nepravdivou informaci. Oslovili jsme spolky, sdružení, úřady i instituce s nabídkou jejich prezentace na našem webu. CEV Pálava je zařazeno podobně jako třeba CHKO Pálava a odkazujeme na jejich prezentaci v sekci Město Mikulov > úřady a instituce > školy, protože toto sdružení charakterizuje samo sebe jako servisní organizaci pro školy. Úkolem města rozhodně není informovat o aktivitách CEV Pálava. K takovým účelům využívá a především aktualizuje každý subjekt své vlastní webové stránky. Nejinak je tomu v případě hotelu Zámeček, který má prostor na našem webu v sekci Turistika > Služby, kde najdete také kontaktní informace a odkazy na webové stránky všech ostatních hotelů, restaurací a dalších zařízení. Soukromé akce bez účasti města, jakou byla zmiňovaná degustace vín, nemůžeme propagovat. Dostali bychom se brzy do situace, kdy by nám provozovatelé místních restaurací zasílali informace o zvěřinových hodech, grilovaných selatech nebo denních menu, které na oficiální stránky města nepatří. Prestižní mezinárodní soutěž ve sportovním tanci JARO Mikulov se konala na mikulovském zámku letos již pošestnácté. S podporou Města ji organizuje Taneční studio Morava Václava Kosmáka, které se řadí mezi kulturní a sportovní spolky našeho města, a proto do Kulturního kalendáře městských akcí patří. Zaznamenali jsme také připomínky k fóru, které nefunguje, jak by mělo. Hodlá vedení města sjednat nápravu? Náprava již byla částečně provedena. Byly odstraněny některé nedostatky, máme správce, který bude fórum bedlivě sledovat a starat se o jeho hladký chod. Děkuji za informace. km (dokončení ze str. 1) Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord jsme výlet organizovali s Městem Mikulovem a organizační zázemí bylo opravdu perfektně zvládnuté. Účast byla výborná, počasí pěkné a trasa přes Rakousko zajímavá. Jsou odtud nádherné pohledy zpátky domů. Služby byly také na úrovni, takže si myslím, že lidé mohli být spokojení. A vypadali tak, říká Flamik a dodává, že jediný problém vznikl v Hlohovci, kde někdo odstranil značení trasy. Raritou mezi cyklisty byla rozhodně Jaroslava Zigáčková z Hodonína, která se na nejkratší pětadvacetikilometrovou trasu vydala na invalidním vozíku. Bylo to perfektní, jen mi na cyklotrase chybí víc odpočinkových míst, uvedla Zigáčková a pochválila ohleduplné chování cyklistů i rakouských občanů. Projíždějící cyklisté mě zdravili a nabízeli mi pomoc. V jednom rakouském městečku jsem měla problém, zastavila jsem u nějakého domu a jeho obyvatelé mi velice ochotně poskytli pomoc. Opravdu jsem se dnes setkávala pouze s dobrými lidmi, říká potěšeně Zigáčková a už dnes se chystá na další ročník výletu s Českým rozhlasem Brno. km 4 Marek Zouhar z Českého rozhlasu Brno předává výhru Jaroslavě Zigáčkové z Hodonína, která absolvovala 25 km dlouhou trasu na invalidním vozíku.

5 HRAČKÁŘ STV na ulici Brněnská č. 12 je od 9. června znovu otevřeno. Nabízíme rozšířený sortiment! Hračky značek Mattel, Disney, Simba, Epee atd. Otevírací doba Po pá 9 17 So 9 12 Í PŮJČKY DO BEZ ZÁSTAVY A RUČITELE LEASING I PRO KLIENTY V REGISTRECH SPLÁTKY AŽ NA 72 MĚSÍCŮ HYPOTÉKY ZA NEJNIŽŠÍ ÚROK PRODEJ A KOUPĚ REALIT POMOC S ODDLUŽENÍM REALIZACE SVATEB OD A DO Z Tel.: VOLEJTE KDYKOLIV Řádková inzerce Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely! Tel Poskytujeme hotovostní půjčky, ihned, bez ručitele. Mobil: Koupím v Mikulově dům k podnikání i bydlení. Tel.: Koupím podkrovní byt. Cena do 2 mil. Tel.: Hledám RD v Mikulově (případně v okolí). Spěchá! Cena nerozhoduje. Tel.: Společenství pro dům č. 1304, 1305, 1306, Mikulov, Větrná 4, nabízí k pronájmu část společných prostorů, prádelna (15,7 m2) a sušárna (16,2 m2). Vhodné k provozování drobné živnostenské činnosti, kanceláře apod. V případě zájmu i další obdobné prostory. Topení, voda, el. rozvody, WC. Kontakt: , Nabízím pronájem garáží na ulici Hraničářů naproti budovy VaK. Tel.: Prodám vybavení do menší posilovny. Cena Kč. Tel.: Prodám saunová kamna s ovládáním, výkon 6 kw. Cena Kč. Tel.: Prodáváme velký dům k bydlení i podnikání. Tel.: Všem děvčatům, která se zúčastnila kurzů snižování nadváhy se STOBem v Mikulově přeji krásné a pohodové léto a na všechny ostatní se těším v dalším kurzu, který bude začínat v pol. září. Lektorka Irena Prokopová, tel.: , Hotel Zámeèek Mikulov Pøijïte nasát pøíjemnou atmosféru do letního COUNTRY BARU každý pátek,sobota Speciality na grilu. Pivo. Kofola. Každou sobotu navíc ŽIVÁ HUDBA více info na K Vápence 6, Mikulov Hledáme vedoucího skladu pro pracoviště v Mikulově. Nástup možný ihned. Požadujeme: dobré organizační schopnosti vedení kolektivu flexibilitu velmi dobrou znalost AJ slovem i písmem praxe v oboru vítána Nabízíme: dobré pracovní zázemí v mezinárodní společnosti mladý kolektiv dobré finanční ohodnocení Dále přijmeme dva skladníky s oprávněním na řízení vysokozdvižného vozíku. Nástup možný ihned. Vaši žádost včetně strukturovaného profesního životopisu zasílejte na ovou adresu Více informací na tel. č Rieck Procargo, Vídeňská ulice 86/1211, Mikulov BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY Vídeňská 44, Mikulov (areál KOBERCE - PVC) Nabízíme: Záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny a jiné doplňky PO PÁ So Zdeňka Babicová tel: , mobil: ZAMĚŘENÍ PROJEKT REALIZACE MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SCHODY A SCHODIŠTĚ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SAPELI PLOVOUCÍ PODLAHY tel: 724 O

6 Pátek v 19 hodin KULIČKY Vstupné: 70 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 75 min. / ČR Režie: Olga Dabrowská Hrají: Vladimír Škultéty, Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Jaroslav Someš Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie. Začíná to už v dětství na hřišti a nekončí ani po smrti. Postupem let se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje, až dospěje k dokonalosti. Sobota v 18 hodin KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ Komedie / přístupná od 12 let / 79 min. / Norsko Režie: Bard Breien Hrají: Fridtjov Saheim, Kjersti Holmen, Henrik Mestad Program městského kina Vstupné: 65 Kč Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl autonehodu, od té doby nemůže chodit a je impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze zachránit manželství v krizi, pozve na delší návštěvu skupinu tělesně postižených, které vede agilní psycholožka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník Johnnyho Cashe a válečných filmů se vzbouří proti nevítané invazi pozitivní energie a za pomoci místy až brutální upřímnosti se pokusí ovládnout situaci. Pátek v 19 hodin KARAMAZOVI Vstupné: 70 Kč Drama / přístupné / 100 min. / ČR, Polsko Režie: Petr Zelenka Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor Chmela, Roman Luknár, David Novotný Karamazovi jsou dramatem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, trestu a odpuštění. Film není jen psychologickou sondou do zpustošené ruské duše, ale reflektuje aktuální téma odpovědnosti člověka za své činy. Sobota v 18 hodin LOVCI POKLADŮ 2: KNIHA TAJEMSTVÍ Vstupné: 65 Kč Akční dobrodružný / přístupný / 124 min. / USA Režie: Jon Turteltaub Hrají: Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane Kruger, Jon Voight, Helen Mirren, Ed Harris Další dobrodružství lovce pokladů Benjamina Gatese plné tajemství, konspirace, překvapivých zvratů a zábavy. Pátek v 19 hodin SPEED RACER Vstupné: 65 Kč Dobrodružný / přístupný / 134 min. / USA Vstupné: 65 Kč Režie: Larry Wachowski, Andy Wachowski Hrají: Emile Hirsch, Christina Ricci, Matthew Fox, Susan Sarandon, John Goodman Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako málokdo. Soutěžení má v krvi, je přiměřeně agresivní, řídí se instinkty a nezná slovo strach. Jeho jedinou konkurencí je zesnulý vlastní bratr Rex Racer, ze kterého si Speed udělal svůj velký idol. Sobota v 19 hodin NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 97 min. / USA Režie: Rob Reiner Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Rob Morrow, Serena Reeder Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného mechanika Cartera Chamberse se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílí stejný nemocniční pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco společného touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá, než je nasypou do urny, a poznat, kdo skutečně jsou Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna Přijmeme pro středisko Mikulov elektrotechnika se znalostí práce na PC na pozici servisního technika. Dobré platové podmínky. Tel.: mob.: Přijmu kvalifikovanou účetní/asistentku pro vedení PÚ i DE, Mzdy a Sklady v ekonom. systému POHODA. Zaměstnání na HPP v Mikulově. Zájemci se mohou hlásit na 6

7 Pátek Zahájení výstavy prací žáků ZUŠ Městská galerie Do 30. června budou v Městské galerii vystaveny práce žáků Základní umělecké školy Mikulov, kteří pracují pod vedením Karla Frantela. Sobota Den květů Náměstí, začátek ve 14 hodin Květinářství U Žabáka, květinářství U Rosničky a občanské sdružení Biliculum vás srdečně zvou na 5. ročník Dne květů. Celým odpolednem bude provázet slovem Marie Hofmanová. Je připravena květinová show předních českých floristů. Uskuteční se módní přehlídky firem ZP Fashion, Svatební salon Madora a Top Optik Grůzová. Vystoupí také členové Tanečního studia Morava, break dance skupina One Day Crew a Salon Šuta provede proměnu dobrovolníka. Výtěžek akce bude věnován dennímu stacionáři v Mikulově. Poznačte si do kalendáře Program odpoledních koncertů (17.17 hodin, zámek nástupní sál): Harold Gretton (vítěz mezinárodní kytarové soutěže Forum Gittare Wien 2007), Petra Poláčková (vítězka mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora 2007), Petrit Ceku (vítěz mezinárodní kytarové soutěže Alexandria 2007), Koncert účastníků festivalu, Koncert účastníků festivalu a kytarového orchestru (dirigent Rostislav Coufal). Program večerních koncertů (20.20 hodin, zámek nástupní sál): Ricardo Jesús Gallén (Španělsko), Carles Trepat (Španělsko), Paolo Pegoraro (Itálie), Trio Nahual (Mexiko), Fellow n' Friend (Německo), elektroakustická kytara, zpěv (zámek hlavní sál), Duo Katona (Maďarsko), Timo Korhonen (Finsko), Hommage a Leo Brouwer (koncert k poctě hlavního hosta festivalu mistra Leo Brouwera, zámek velký sál): Ricardo Jesús Gallén, Duo Katona, Timo Korhonen, Paolo Pegoraro, Carles Trepat, Trio Nahual, Kytarový orchestr účastníků festivalu (diriguje Paolo Paolini), Graffovo kvarteto. Sobota 21. a neděle Janské krojované hody Koupaliště Březí Březácká chasa Vás zve na Janské krojované hody. Večerní zábavy se budou konat od 20 hodin po oba dny. K tanci a poslechu hraje v sobotu dechová hudba Túfaranka a v neděli Bílovčanka. Sobota Krojové hody v Mikulově Amfiteátr, začátek ve 12 hodin Stárci se setkají s muzikou ve 12 hodin na amfiteátru a průvodem půjdou po ulici Hliniště pro stárky. Společně se potom odeberou do kostela sv. Jana Křtitele, kde se od uskuteční Te Deum. Ve 14 hodin půjdou krojovaní průvodem k radnici, kde se setkají se zástupci našeho města. Poté se přesunou na amfiteátr, kde bude od 15 hodin probíhat odpolední hodová zábava. Večerní zábava začíná ve 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic. Vstupné je dobrovolné. Týden Kytarový festival Mikulov 2008 Zámek, začátky koncertů vždy v a hodin Mikulovský kytarový festival patří již více než dvě desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském regionu. Tak jako v minulých letech nabídne i letos řadu přednášek, seminářů a workshopů s kytarovou tématikou, výuku v mistrovských třídách a také 12 koncertů vynikajících světových interpretů i účastníků festivalu. Hlavním cílem festivalu je představit domácímu publiku i zahraničním účastníkům špičkové osobnosti světa klasické kytary a zpřístupnit naší odborné i laické veřejnosti informace o nejnovějších trendech v oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Festival pořádá občanské sdružení Kytarový festival Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov za významné podpory Města Mikulova, Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje. Generálním sponzorem je společnost BOSCH. Podrobné informace o letošním ročníku získáte na internetových stránkách Každá neděle v červenci a srpnu Koncert na neděli Náměstí, začátek v hodin Město Mikulov připravuje na letní neděle vystoupení kapel, souborů a kroužků. Čtvrtek neděle Mistrovství republiky Střelnice SSK Mikulov Střelecký klub zve všechny příznivce střelby a westernu na Otevřené mistrovství republiky ve westernovém střílení z perkusních a křesadlových zbraní. Propozice závodu naleznete na Pátek Folkový večer Zámecká zahrada, začátek v 17 hodin Na druhém ročníku folkového večera se představí kapela Přístav, Pavlína Jíšová, Žalman a spol., Poutníci a Kamelot. Vstupenky za 200 Kč (pro studenty za 150 Kč) jsou v předprodeji v TIC Mikulov na Náměstí. Připravuje se: Mikulovské výtvarné sympózium dílna Národy Podyjí Rocková noc Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. Pálavské vinobraní 2008 V TIC Mikulov jsou již v prodeji permanentky na Pálavské vinobraní 2008, které se uskuteční ve dnech září. Permanentka zakoupená do konce července 170 Kč (důchodci 150 Kč) Permanentka zakoupená do konce srpna 190 Kč (důchodci 150 Kč) Permanentka zakoupená v září 250 Kč (důchodci 200 Kč) Děti do 10 let mají vstup zdarma. Vstupné zahrnující jízdenku na Mikulovský expres 250 Kč SVATEBNÍ ŠATY šití na míru, prodej, půjčovna PRODEJ PÁNSKÝCH OBLEKŮ Po Pá So Gagarinova 1240/3, MIKULOV (objekt PEMAG) Tel.: M - STUDIO MLÝNSKÁ 2 - GALANT, MIKULOV info na Novinka na léto: ošetření celulitidy ultrazvukem Informace: Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.:

8 DEN PRO DĚTI Letošní oslavy Dne dětí jsme naplánovali na pátek 30. května. Žáčkům 1. stupně ZŠ Valtická patřil celý den již od ranních hodin. Místo klasické výuky v lavicích se se svými vyučujícími vydali poznávat krásy našeho města, zamlsat si a někteří podnikli výlet do nedalekého Jezdeckého klubu pana Hlavenky. Každý odvážlivec si zde vyzkoušel jízdu na osedlaném koni, děti si prohlédly ustájené koně a pozorovaly koně ve volném výběhu. Zázemí pro odpočinek v horkém dopoledni poskytl pan Hlavenka dětem v prostoru restaurace, kde načerpaly síly na zpáteční cestu do školy. Tím ale oslavy Dne dětí neskončily. Odpoledne byl na ozvučeném školním hřišti připraven malý kulturní program a zábavné soutěže s odměnami, kterých se zúčastnily nejen děti, ale také spousta rodičů a pedagogů školy. Příjemnému dni přálo především hezké počasí, a tak se nakonec všichni sešli u táboráku, kde se opékaly špekáčky, hrálo na kytary a zpívalo. Nechyběla dobrá nálada, legrace a spokojenost. Letošní Den dětí se vydařil díky úsilí pedagogů a také rodičů, kteří se postarali o občerstvení pro naše oslavence. Poděkování patří firmě EXVER FOOD, s. r. o. v zastoupení pana Hlaváče, firmě CRYSTALIS v zastoupení pana Ragána, společnosti COOP Mikulov. Mgr. Dagmar Němcová VÝLET DO LONDÝNA Dne 1. června se 16 žáků ZŠ Mikulov, Valtická a 4 žáci Gymnázia Mikulov vypravili na pětidenní studijně poznávací zájezd do Londýna. Účelem cesty bylo zdokonalení komunikativních (nejen jazykových), občanských a pracovních kompetencí v souladu s naším novým ŠVP. Akce byla vyvrcholením celoročního úsilí o zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků na naší škole. V letošním roce jsme zavedli cizí jazyk jako povinný předmět již od 1. ročníku, což přinese výsledky v dlouhodobé perspektivě. Na druhém stupni jsme rozdělili žáky do skupin podle jejich dosažené jazykové úrovně, čímž vznikl prostor pro uplatnění odpovídajících metod a obsahové náplně ve výuce. Jazyková laboratoř vedená rodilým mluvčím v každém ročníku pak zprostředkovává co možná nejautentičtější setkání s angličtinou. Výsledky této celoroční práce si žáci 2. stupně mohli ověřit v praxi. Po příjezdu do Londýna jsme během prvního dne navštívili Regent s park, Muzeum voskových Informace z mikulovských škol figurín Madame Tussaud s, obchodní a dopravní uzel Picadilly Circus, čtvrť Soho plnou východoasijských restaurací a obchůdků, náměstí Trafalgar, Národní Galerii a obří vyhlídkové kolo London Eye. Večer byli žáci ubytováni po dvou a tříčlenných skupinkách v anglických rodinách ve východním Londýně. Museli se sami představit, sdělit základní informace o České republice, popsat prožitý den a sdělit své požadavky, potřeby. Většina tuto životní zkoušku zvládla bez problémů, a tak jsme v průběhu historických exkurzí poslouchali mnohdy komické příběhy z večerních setkání s anglickou rodinou. Program zájezdu byl nabitý a vzhledem k deštivému počasí náročný. Během druhého dne jsme navštívili královskou rezidenci ve Windsoru, prestižní studentské koleje v Etonu, po návratu do Londýna Westminsterské opatství, budovy Parlamentu, Big Benu a Buckinghamský palác. Třetí den se nám počasí vydařilo, a tak jsme si mohli po návštěvě Toweru a doků Sv. Kateřiny užít sluníčka na vyjížďce lodí do čtvrti Greenwich. Zde jsme navštívili Národní námořní muzeum, Královskou observatoř a odpočinuli si před náročnou cestou domů v krásném parku s vyhlídkou na Londýn. Rády bychom touto cestou pochválily všechny naše žáky i studenty Gymnázia za zodpovědné chování a vnímavost k okolí. Vždy dodrželi smluvená setkání a pokyny průvodců. Ve znalostních soutěžích z prožitého dne při rozvozu do anglických rodin pak s přehledem zvítězili nad žáky z Osvětiman, Boršic a Českého Krumlova, kteří tvořili zbytek výpravy do Londýna. Mgr. Kamila F. Tomanová, Mgr. Šárka Turečková TŘETÍ V KRAJI Fotbalový tým starších žáků ZŠ Mikulov, Hraničářů se v průběhu května úspěšně zúčastnil turnajů Coca-Cola Školského poháru. V konkurenci bezmála třinácti stovek školních družstev se probojoval až do krajského kola této soutěže. Po vítězstvích v kvalifikačních turnajích ve Valticích a Lanžhotě ho čekal boj o postup do celostátního finále. V Brně-Líšni se mikulovští utkali s nejúspěšnějšími brněnskými týmy, v této konkurenci obsadili 3. místo a postup mezi nejlepších 16 týmů v republice jim tak unikl. Na úspěšném vystoupení v soutěži se podíleli Mimochodek, Minařík, Rumpa, Balala, Vala, Miker, Trávníček, Holásek, Levai, Svízela, Šuba a střídající Holka a Sobota. ZŠ VÝSTAVA V MĚSTSKÉ GALERII Novou zkušenost mají pedagogové a především děti umělci ze ZŠ Valtická Mikulov z obou jejich budov Valtická i Pavlovská. Od 3. června žáci prezentovali své výtvarné práce v Městské galerii na mikulovském Náměstí. Tento nádherný prostor zapůjčilo zdarma Město Mikulov, aby naši malí výtvarníci ukázali, jak úžasné výtvarné 8 techniky zvládnou, co všechno vyrobí a jak nádherná díla pod jejich rukama v průběhu celého školního roku vznikají. Vernisáž výstavy nazvané Rok na naší škole se uskutečnila v úterý 3. června 2008 za účasti představitelů města a odboru kultury, nechyběli také někteří známí mikulovští umělci, rodiče, a především naše děti, které se představily nejen na vystavovaných obrázcích. K příjemné atmosféře vernisáže přispěly malým hudebním programem. Paní kuchařky z obou budov připravily velmi chutné občerstvení, za což jim mnohokrát děkujeme, stejně jako paní Renatě Březinové za koláčky a panu Balounovi za víno. Zvláštní poděkování patří pedagogům, kteří se ve svém volném čase věnovali instalaci výstavy, a také všem, kteří se přišli na první výstavu našich dětí podívat. Mgr. Dagmar Němcová JAGA OXYGEN CUP VE FLORBALE ZŠ Mikulov, Hraničářů a florbalový klub FRC Mikulov se v pátek 30. května ujali pořadatelství okresního kola celorepublikového florbalového turnaje žáků 1. stupně základních škol. Na sklonku roku se v Praze a Ostravě uskuteční mistrovství světa ve florbale a tento turnaj je organizován v souvislosti s jeho propagací. Ve sportovní hale TJ Pálava Mikulov změřili své síly reprezentanti mikulovských škol a žáci ZŠ Lanžhot. Hostům z Lanžhota se příliš nedařilo, a tak se o postupujícím do krajského kola této soutěže rozhodovalo mezi domácími. Ve vyrovnaném utkání se nejprve do vedení dostali hráči ZŠ Hraničářů, ale druhý poločas vyzněl lépe pro tým sestavený z žáků obou budov ZŠ Valtická, kteří se také nakonec radovali z vítězství v poměru 5:3. Náš okres tak budou reprezentovat v dalším kole této soutěže, které se uskuteční v říjnu v Brně. ZŠ Pozvánka Dne 25. června v hod. se na zahradě Mateřské školy Zelený ráj uskuteční slavnostní ukončení školního roku. V programu nazvaném NAŠE BAREVNÉ HRANÍ se rozloučí předškoláci a zahrají žáci ZUŠ. Všechny srdečně zveme. Děti a kolektiv MŠ Mikulov, Habánská 82

9 Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce Konec příběhu o záchraně židovského hřbitova v Mikulově Smyslem a jediným cílem tohoto příspěvku je osvětlení a definitivní ukončení uměle vykonstruované kauzy ničení židovského hřbitova v Mikulově, jejímž výsledkem by mohlo být poškození osob a organizací, které o tuto kulturní památku dlouhodobě pečují. V březnu tohoto roku se na internetu a v regionálním tisku Jihomoravského kraje objevily první informace o bezohledném pokácení dvou set stromů na historicky velmi cenném židovském hřbitově v Mikulově a dopisy podobného znění byly doručeny na adresy českých kulturních institucí a židovských obcí. Kde se vzal, nebo spíše kam se poděl onen emotivní a v tisku bez ověření opakovaný symbolický počet 200 zničených stromů? Osvětleme si podstatné údaje. Židovský hřbitov v Mikulově je majetkem Židovské obce Brno a jeho správou je pověřen Spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Dalším ze subjektů, podílejících se na péči o tuto významnou kulturní památku, je například Muzejní spolek v Mikulově, který realizoval náročné restaurování vzácných kamenných náhrobků. Před začátkem letošního vegetačního období provedla Židovská obec Brno na vlastním nemovitém majetku úpravy za účelem regulace náletových dřevin. Na základě vyjádření Ing. arch. Jaroslava Klenovského došlo v březnu tohoto roku k odstranění přebytečných náletových dřevin, převážně pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima), který v lokalitě Kozího Hrádku není původní a je jedním z nebezpečí pro místní specifickou vegetaci Panonie. Brzy po té se objevily první reakce, o kterých bylo oprávněné domnívat se, že zahynou na vlastní neživotaschopnost. Vývoj byl bohužel opačný a regionální periodika začala zveřejňovat emotivní a neověřené informace, takže místo konstruktivní debaty byl po konečném řešení (Moravský jih, , str. 2) vytažen i mrtvý z rakve (Hlas Palavy, , str. 3). Ani hlavní dramatik příběhu Jaroslav Achab Haidler hřbitov bezprostředně po úpravách porostu neviděl. Situaci okomentoval inspirován osobními dojmy zdroje z Mikulova. Na tomto vratkém základu stojí nyní amatérská kampaň vyzývající k záchraně židovského hřbitova. K záchraně před kým nebo čím? Před diletantismem s jakým Jaroslav Achab Haidler porušuje židovský zákon třeba tím, že na tento hřbitov opakovaně vodí svého psa, jak můžeme vidět právě v emotivním videu umístěném na internetu pod alarmujícím názvem Zachraňme židovský hřbitov v Mikulově? Před bezelstností, s jakou je schopen po předchozím opakovaném vulgárním napadání zaměstnance Židovské obce Brno, Ing. arch. Jaroslava Klenovského, využít synagogu, která je též majetkem této organizace, k vlastní exhibici, při které se za efektních argumentací z židovské tradice a mystiky káže voda a pije víno? Nebo snad před dětinskou naivitou, že si pravdy nikdo nevšimne? Zde nejde pouze o poškozování jména uvedených organizací a znevážení jejich systematického úsilí o revitalizaci židovských památek, ale v důsledku též o poškození samotného mikulovského hřbitova, který bez odborných zásahů zahradních architektů a restaurátorů zpustne do podoby chaosu před rokem Na místě patetického závěru příběhu o ničení doporučuji všem čtenářům, kteří nad tímto příběhem začali přemýšlet, nahlédnutí na uvedené internetové odkazy (http://n-joy.cz/ video/zachranme-zidovsky-hrbitiv-v-mikulove/ či ale především návštěvu samotného židovského hřbitova v Mikulově, který je v těchto letních dnech stinnou oázou klidu, jež je lepší vnímat vlastními smysly než prostřednictvím nesmyslů druhých. Mgr. Ivana Lísková Mladí chovatelé se ptají, proč radní města Mikulova před schvalováním rozpočtu na rok 2008 již opakovaně vyřadili ze svého scénáře požadavek na dotaci soutěže pro mladé chovatele? Je to záměr, nebo si tu zase hraje někdo na vlastním písečku, tebe znám, tak tobě dám?! Jinak se to snad nedá ani chápat. Soutěž probíhala vždy tradičně a za podpory všech našich funkcionářů ze základní organizace, protože měla a má zájem o nás mladé. V Mikulově tomu tak však asi nebude, protože dospělým se dá, to lze vyčíst ve Zpravodaji, a na mládež se klidně zapomene. Důvod si můžeme vysvětlovat každý podle svého. Základní organizace svazu chovatelů patří v rámci celého okresu mezi velmi úspěšné, tradiční soutěž pro zástupce mladých z našeho okresu, Brna venkov, Hodonína, Znojma a zástupce z družební organizace Jabloňové, okres Malacky ze Slovenska pořádala většinou z vlastních finančních prostředků při tradiční výstavě v době konání Pálavského vinobraní, ale náklady se již tak navýšily, že není možné je v plné výši z vlastního rozpočtu dotovat. Ptáme se našich radních nebo zástupců sportovní komise, která požadavky doporučuje, když se navzájem na sebe vymlouvají, proč je nám dotace odepřena a žádné jiné organizaci ve městě ne? Máme opět mezi sebou vybírat na vlastní soutěž, jako tomu bylo v loňském roce? Bohužel to nevěděla veřejnost. Teď jí to dáváme na vědomí, aby byly známy poměry v našem městě. Nebo snad chtějí naši představitelé, abychom začali s jinou činností, když na tu naši nejsou v rozpočtu města finance? A když se na jiné, méně významné akce našly? Mladí chovatelé ZO ČSCH Mikulov Na příspěvek reaguje zaměstnankyně MěÚ Mikulov Magdalena Krčmová, do jejíž kompetence spadají dotace pro spolky města Mikulova. Rada města projednala žádost o dotaci z rozpočtu města podanou dne Českým svazem chovatelů na svém jednání dne Bohužel nebylo možné této žádosti vyhovět z následujícího důvodu: S ohledem na omezené finanční možnosti rozpočtu města byly všechny žádosti o dotace zkráceny, a protože Český svaz chovatelů ve své žádosti deklaroval, že bez plného vykrytí jejich žádosti je projekt nerealizovatelný, dospěla Rada města k závěru, že dílčí dotace problém žadatele neřeší. Magdalena Krčmová, odbor kultury ZUŠ Mikulov informuje Zápis dětí do ZUŠ Mikulov Základní umělecká škola Mikulov zve rodiče a jejich děti k zápisu na školní rok 2008/2009. Zápis proběhne v úterý 24. června od do hodin v ZUŠ Mikulov, Náměstí 28. Své děti můžete přihlásit do hudebního, výtvarného nebo tanečního oddělení. V hudebním oddělení je možné studovat tyto nástroje: smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas) dechové nástroje (flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, trubka, trombon, lesní roh, tuba) lidové nástroje (cimbál, akordeon) strunné nástroje (kytara, baskytara) klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard) zpěv, sborový zpěv bicí nástroje Žáci, kteří zvládnou základy hry, mají možnost pracovat v cimbálové muzice, tanečním orchestru a dechovém orchestru. Žákům, kteří nemají vlastní nástroj, můžeme zapůjčit nástroj z našich sbírek. Ve výtvarném oboru žáci studují plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu a výtvarnou kulturu. V tanečním oboru se studuje klasický tanec a taneční technika, lidový tanec a současný tanec. Naše škola také připravuje žáky k přijímacím zkouškám na střední školy, které vyžadují talentové zkoušky. Další informace Vám rádi poskytneme osobně v naší škole nebo na telefonních číslech: , , Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu! Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov 9

10 Děti budou vystavovat v atraktivních prostorách Mikulov bude mít další atraktivní a především netradiční výstavní prostor. Ve dvoře za galerií Efram budou od konce června po celé léto vystavovat děti z mikulovských mateřských, základních škol, Gymnázia a ZUŠ. Tímto projektem by však využití venkovního prostoru na Husově ulici nemělo skončit. Když došlo k rozšíření Galerie Efram, která je v městských prostorách, s její provozovatelkou Sylvou Chludilovou jsme přišly na myšlenku, že by nebylo špatné využít jako výstavní prostor i dvůr nacházející se za galerií. Je to opravdu Další brigáda v zeleném ráji Ve středu 11. června se konala již druhá brigáda v projektu Proměna zahrady MŠ Habánská, jehož předmětem je společná snaha rodičů, učitelek a dětí této mateřské školky vytvořit z neoptimálně využité současné zahrady mnohem bohatší a bezpečnější zázemí k vyvíjení smyslů, dovedností a citu pro přírodu dětí. Tentokrát rodiče, učitelky a děti stavěli zelinářskou zahrádku v zadní části areálu školky, která umožní dětem s učitelkami, aby samy krásné místo, které by mohlo vhodně doplňovat Galerii Efram, popisuje prvotní myšlenku místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Dvůr jsme zkulturnili, ale stále není technicky zajištěn tak, aby zde mohli vystavovat renomovaní umělci. Proto mě napadlo, že první výstavu bychom mohli zrealizovat společně se školami. Nápad vystavit práce žáků po celé léto se setkal s obrovským ohlasem ze strany ředitelů i učitelů. Myšlenka vernisáže pod širým nebem mě velice oslovila nejen v tom smyslu, že tato výstava pomůže rozvíjet estetické cítění V mikulovském chodníku slávy je již sedmá hvězda Již sedm let se v první červnový pátek koná v Mikulově vzpomínkový den věnovaný mikulovskému rodákovi, slavnému jazzmanovi Mikulov postoupil do finálové desítky o nejromantičtější kout jižní Moravy. Hlasovat o vítězi můžete do soboty 21. června do 12 hodin na webové stránce zpravy.idnes.cz. Karlu Krautgartnerovi. Po hollywoodském vzoru bývá v odpoledních hodinách odhalena pamětí destička v chodníku slávy a večer se koná koncert na zámku. Sedmá bronzová hvězda v chodníku před domem, kde se Krautgartner narodil, patří opět slavnému jazzovému muzikantovi. Tentokrát si ji vysloužil Karel Vlach, jehož orchestr byl předním českým orchestrem druhé poloviny 20. století v oblasti swingu a taneční hudby. Pamětní destičku odhalil jazzový zpěvák Richard Adam. Ne v každém městě v této zemi, kde se narodili známí muzikanti, spisovatelé a výtvarníci, se ke svým rodákům chovají tak, jak se Mikulov chová ke Karlu Krautgartnerovi. Děkuji Radnici, že ctí památku tohoto slavného jazzmana a podporuje nás v tom, abychom si ji každý první pátek v červnu mohli připomenout, řekl při odhalování hvězdy vedoucí hudební redakce Českého rozhlasu Brno Max Wittman, který také moderoval večerní koncert. Tam na počest Karla Krautgartnera vystoupil orchestr Karla Vlacha pod vedením dirigenta Jaroslava Dřevikovského. km pěstovaly zeleninu a bylinky. Rozmístili jsme tři Avie štěrku, sestavili ohradníky pro záhony a vystavěli cestičky kolem záhonů. Další etapa projektu bude spočívat v rekonstrukci centrální části přední zahrady, kde se počítá s novým kvalitním trávníkem, dále budeme budovat městečko s dřevěnými domečky na pískové ploše a velkou hrací stěnu pod hřištěm. Tato větší etapa by se mohla realizovat už během prázdnin a na podzim tohoto roku díky finančním prostředkům získaným od místních firem, z městského rozpočtu a z krajského rozpočtu díky panu starostovi Koštialovi. hl Upozornění V době letních prázdnin bude v Mikulově v provozu pouze jedna mateřská škola. MŠ Habánská bude uzavřena v období od 1. do 31. července 2008 a MŠ Pod Strání v období od 1. do 31. srpna. Km všech dětí a podpoří talentované, ale také proto, že se má zkulturnit zapomenutý kout naší historie, uvedla ředitelka MŠ Pod Strání Lenka Říhová. Vernisáž je záměrně naplánována na pátek 27. června od 16 hodin, kdy začínají oslavy šestého výročí založení Galerie Efram. Do budoucna bychom chtěli, aby se prostor ve dvoře otevíral současně se zahájením sezóny. Uvidíme, zda bude toto místo i v následujících letech věnováno tematickým výstavám škol, nebo se nám podaří jej upravit tak, aby tam mohli vystavovat i renomovaní umělci, osvětlila místostarostka plány do budoucna. km Galerie Efram slaví šesté výročí Galerie Efram na Husově ulici v letošním roce oslaví šesté výroční své činnosti. Do dnešního dne zde proběhlo 52 výstav známých umělců, mezi něž patřili i Jaroslav Hutka a Vlasta Třešňák. V poslední době se však Galerie Efram snaží dát prostor také amatérským výtvarníkům. Záměrem Galerie Efram není jen představovat veřejnosti známé umělce a výtvarníky, ale dát šanci a prostor i začínajícím nebo neprofesionálním autorům, říká majitelka Galerie Efram Sylva Chludilová. Její slova dokazuje například výstava Made in Mikulov, která v nedávné době prezentovala díla obyvatel Mikulova okolí. Další podobnou akcí je výstava obrázků dětí mikulovských škol a školek, která se v Eframu uskuteční právě u příležitosti oslav výročí. Velmi mě potěšil také zájem veřejnosti o výchovně-vzdělávací pořady a výstavy, např. přednášky o kabale či výstava na téma Židé v boji a odboji, hodnotí Chludilová. V rámci letošních oslav výročí je v Galerii Efram opět připraven velmi zajímavý program. V pátek 27. června se v dvorním traktu za Galerií Efram v 16 hodin uskuteční vernisáž výstavy prací dětí z mikulovských škol a školek a od 18 hodin zahraje skupina Romano hangos. Program bude možná rozšířen i o autorské čtení. V sobotu 28. června opět v 16 hodin se uskuteční vernisáž výstavy obrazů Sylvy Chludilové a od 17 hodin proběhne koncert Matiné Jana Matěje Raka, známého pražského kytarového virtuosa a zpěváka, který se řadu let věnoval židovské hudbě. Je také autorem projektu Ježkovy VWoči, jehož ukázky si budou moci návštěvníci Galerie Efram poslechnout. Ve 20 hodin můžete zhlédnout divadelní představení Pan Theodor. Na závěr oslav se v neděli 29. června od 15 hodin uskuteční prezentace nového projektu a CD s názvem Efram a proběhne beseda s Jaroslavem Achabem Haidlerem. km Poděkování Občanské sdružení Dětem ze zeleného ráje by chtělo poděkovat panu starostovi Rostislavu Koštialovi za zajištění prostředků z krajského rozpočtu ve výši Kč na projekt Proměna zahrady MŠ Habánská. hl 10

11 FC Pálava Mikulov FC Mokrá 5:0 (1:0) Domácí Pálava se celý první poločas trápila proti beznadějně poslednímu celku tabulky. Ve druhém poločase podala lepší výkon a jen velké množství neproměnění brankových příležitostí zabránilo dosáhnout dvoucifernému skóre. Tím, že Miroslav překvapivě vyhrála na Spartě Brno, rozluštění nepříjemné sestupové tajenky padne až v posledním kole v Moravském Krumlově, kam v neděli Pálava zajíždí. Branky: 15. min. Očenášek, 53. a 64. min. Kauer, 61. min. Holec, 86. min. Žárský. Sestava: Špalek Kubánek Hrouzek, Stehlík, Koubek Holec, Žárský, Švancar (74. min. Gábor), Kauer, Očenášek (81. min. Poredský), Macík. fc FC Pálava Mikulov B Slavoj Velké Pavlovice B 4:0 (1:0) Povinné vítězství zaznamenali hráči béčka nad posledním týmem tabulky. Utkání mělo slabou úroveň, v němž obě mužstva, až na malé výjimky, mnoho nepředvedla. Skóre otevřel v 27. min. Radim Fiala z pokutového kopu, který rozhodčí odpískal za faul na Hlaváčka. V 42. minutě měli velkou šanci hosté, kdy od poloviny hřiště unikl velmi snadno mikulovské obraně 120kilový útočník, který naštěstí svou šanci zahodil. Ve druhém poločase se domácí alespoň prosadili střelecky. V 62. minutě rozehrál Kunc trestný kop a Hrušovský dal hlavou na 2:0. V 70. minutě rozhodčí odpískal druhou penaltu, když byl Hatlapatka ve vyložené šanci podražen brankářem hostů. Bohužel sám postižený pokutový kop neproměnil. Teprve v 80. minutě střídající Adamčo domácí tým uklidnil, když v úniku přehodil špatně postaveného brankáře a zvýšil na 3:0. V samotném závěru utkání uzavřel skóre na 4:0 Radim Fiala. Sestava: Pospíšil Beránek, Novosák, Polášek, Gál (72. min. Adamčo), Hatlapatka, Kunc (85. Komoň), R. Fiala, Konečný Hrušovský, Hlaváček (50. min. Roháček). Branky: R. Fiala 2x, Hrušovský, Adamčo. fc Mikulov jede na Velké finále E.ON ČR Junior Cup Po nedělním turnaji v Břeclavi zná jižní Morava třetího zástupce ve Velkém finále největšího poháru pro malé fotbalisty do deseti let E.ON ČR Junior Cup K borcům ze Šardic a Rajhradu se připojí malí fotbalisté z Mikulova. Od první chvíle, co jsme se dozvěděli o pořádání tohoto turnaje, jsme byli touto myšlenkou nadšeni. Po bližším seznámení jsme se rozhodli turnaj zorganizovat, neboť takovýto turnaj je velkou podporou fotbalu a mladých fotbalistů. Mrzí mě pouze, že nepřijelo všech 10 týmů, které svou účast potvrdilo. Je vidět, že zde lidský faktor selhal, a je mi moc líto, že mladí fotbalisté nepřijeli, neboť přišli rozhodně o veliký zážitek, okomentoval organizaci turnaje šéftrenér mládeže MSK Břeclav Josef Banetka. Absence dvou nahlášených týmů byla jedinou vadou celého turnaje, ve kterém tedy nastoupila osmička vybraných týmů z Břeclavska a Znojemska. V zápasech ve skupině I. se zadařilo nejlépe týmu FC Miroslav, který v semifinále ale nestačil na 1.SC Znojmo a prohrál 1:2. Vítěz druhé skupiny FC Pálava Mikulov nedal šanci Moravskému Krumlovu a vyhrál nekompromisně 3:1, a stal se tak se Znojmem druhým finalistou. Samotné finále bylo vyrovnané a v hrací době skončilo 2:2. Nakonec o vítězi rozhodly penalty, ve kterých se více dařilo mikulovským. O tom, že se jednalo o skutečně těžkého soupeře, se zmínil i nejlepší hráč turnaje Jakub Salaj, který se již nyní těší na osobní setkání s Karlem Poborským. Byl to velice slušný turnaj, dobře obsazený velmi kvalitními soupeři. Ve srovnání s jinými musím říci, že objíždíme dost turnajů, ale tento turnaj je svým zázemím a kvalitou nesrovnatelně lepší, pochválil E.ON ČR Junior Cup hlavní trenér FC Pálava Mikulov Libor Lehotský. První tři celky znovu jako na všech oblastních turnajích vybojovaly sadu dresů a každý hráč dostal balón od generálního partnera poháru E.ON ČR Junior Cup, energetické společnosti E.ON. Mikulovští se mohou těšit i na další ocenění ve Velkém finále, a pokud v turnaji dokáží zvítězit, pojedou na mezinárodní turnaj do německého Gilchingu. fc 11 Strávili týden na kole V pátek 6. června se v Mikulově zastavil peloton účastníků akce Týden na kole. Cyklisté se letos vydali po stezkách Greenways z Drážďan do Prahy a poté do Vídně. Po cestě se setkali se zástupci různých měst, ve kterých pro ně byl připraven doprovodný program. V Mikulově peloton přivítal zpěv Mužáků z Březí a starosta Rostislav Koštial, který s nimi druhý den vyjel na kole směrem k Vídni. km Turnaj JARO OPEN 2008 I v letošním roce zahájil sezónu 2008 Tenisový oddíl Mikulov tímto prvním turnajem. Za velmi příznivého počasí proběhlo dne 24. května klání ve čtyřhrách, a to ve dvou kategoriích dvojice se součtem roků do 90 a dvojice nad 90 let. Zúčastnilo se celkem 12 dvojic z Mikulova i okolí. V kategorii dvojic do 90 let vybojovali první místo K. Čížek a J. Opletal, druzí byli P. Novák a V. Robeš a třetí skončili V. Martincová a M. Grůbl. Z dvojic nad 90 let si nejlépe vedli J. Šilinek a J. Martinec, na druhou příčku dosáhli M. Novák a M. Lípa a třetí místo získali F. Vlasák a Z. Hapala. Turnaj byl ukončen jako vždy společnou tiskovou konferencí spojenou s bohatým občerstvením. Děkujeme sponzorům, firmám Víno Šilinek a Klinmam za hodnotné ceny, správci panu Odrujovi a řediteli turnaje JUDr. Novákovi, samozřejmě také všem za účast. TO Mikulov Přebor žáků TOM V sobotu 7. června se za krásného počasí uskutečnil přebor oddílu žáků ve třech kategoriích. V kategorii začátečníků se na prvním místě umístila Soňa Radkovičková, druhé místo vybojoval Adam Doušek a třetí byl Tony Jirásek. Adam Michálek si vedl nejlépe v kategorii pokročilých, na druhou příčku dosáhl Radim Bunďálek a třetí místo získal Martin Žluva. V nejvíce obsazené kategorii nejlepších vybojovala první místo Darina Špakovičková, druhý byl Zdeněk Kocman a třetí skončil Dominik Ryšánek. Děkujeme firmám KLINMAM, Agip, Elektro Servis, panu Kubrychtovi a panu Sýkorovi, kteří se na turnaji sponzorsky podíleli. Prezident klubu JUDr. Novák věnoval vítězům kategorií sady nových míčů a zúčastnil se zahájení turnaje a slavnostního vyhlášení výsledků. Dík patří i správci panu Ondrujovi. Děkuji i všem rodičům, kteří se zúčastnili a pomohli mi při organizaci turnaje. Za TOM Čeněk Kubrycht

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Itálie Bibione Kč za osobu Kč za osobu Kč za osobu Kč za osobu Cena zahrnuje: 7 ubytování v apartmánu bez specifikace za ředpokladu obsazení apartmánu 4 osobami, pro 2 3 osoby nabízíme ubytování v samostatné ložnici (společná kuchyň a soc. zařízení), dopravu busem, delegáta v místě pobytu, všechny spotřeby, pojištění proti úpadku. Cena nezahrnuje: Možnost dokoupení plážového servisu (1 slunečník a 2 lehátka na pláži) cena dle sezóny, možnost dokoupení fakultativních výletů v místě pobytu-benátky, Terst, Verona, zábavné parky-aqua splash, Gulliverlandia, lodní výlet po lagunách a další, povlečení, pojištění léčebných výloh v zahraničí. RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Nabídka: Výměna RD v obci Perná za byt 1+1 v Mikulově s doplatkem. Zastavěná plocha 185 m2, z toho 77 m2 hosp. stav. Zahrada m2, velké pokoje, kuchyň, komora 4 4, koupelna 4 2,5, veranda 3 3. Veškeré inž. sítě a přípojky. Ihned k bydlení. Vhodné k rekonstrukci. Nutná oprava střechy. PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 9. července 2008 Distribuce července 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 1. července 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 18. června 2008

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Závodníci budou označeni žlutými startovními čísly.

Závodníci budou označeni žlutými startovními čísly. Obecní vysílání 3C Vážení občané, organizátoři závody K24 vás prosí o zvýšení pozornosti při přecházení hlavní silnice ve dnech 19. a 20. června 2015. V tomto termínu budou naší obcí projíždět účastníci

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více