R A D A M Ě S T A N E J D K U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A D A M Ě S T A N E J D K U"

Transkript

1 ZÁPIS USNESENÍ 14. PROSINCE 2011 R A D A M Ě S T A N E J D K U 29. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, Mgr. Treglerová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák, p. Cingroš, Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Veřejná služba (2.2), Žádost muzea Karlovy Vary o finanční příspěvek na kulturní aktivity muzea v roce 2012 (6.7), Dohoda o finančním vypořádání neúmyslných těžeb s LČR (4.12), Výměna serveru MěÚ (2.3), Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Českého hudebního fondu (6.8), Rozpočtové provizorium (3.7) a bod Různé - Žádost Sdružení SOS dětských vesniček, Finanční příspěvek Babybox. Rada města odkládá projednání bodu Schválení výše poplatku za užívání kulturního domu v Nejdku při konání kulturních a společenských akcí (4.9) na příštím zasedání RM A. Dohoda o provedení práce s panem Lisým č. RM/718/29/11 RM schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Janem Lisým, Štúrova 914/26, Ostrov na rok termín: ihned zodpovídá: KT - PaM B. Schválení darovací smlouvy č. RM/719/29/11 RM schvaluje Darovací smlouvu na rok 2012 č. OE/1/2012 o poskytnutí peněžního daru ve výši 5 tis. Kč pro kočičí útulek "Konec toulání" se sídlem Krásná 134, Kraslice , IČO , zastoupený paní Alexandrou Jančovou, zmocněncem přípravného výboru. Strana 1 (celkem 14)

2 C. Schválení Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu č. RM/720/29/11 RM schvaluje Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1. D. Úprava finančního plánu na rok 2011 u Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., příspěvková organizace č. RM/721/29/11 RM schvaluje změnu závazného ukazatele celkové spotřeby energií (teplo, elektrická energie, voda) z částky ,- Kč na částku ,- Kč Základní škole Nejdek, nám. Karla IV., příspěvková organizace. č. RM/722/29/11 RM schvaluje změnu celkových nákladů a výnosů finančního plánu na rok 2011 z částky ,- Kč na částku ,- Kč Základní škole Nejdek, nám. Karla IV., příspěvková organizace. č. RM/723/29/11 RM bere na vědomí žádost o dodatečném schválení nákupu chladící skříně KBL 2028 ve výši ,- Kč Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., příspěvková organizace s výhradou, že nebyla dodržena Směrnice S 2009/7 pro hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Nejdek. E. Rozpočtová opatření č. RM/724/29/11 RM schvaluje v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření: 1/ Kancelář tajemníka platy kancelář tajemníka sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Zastupitelé sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč Strana 2 (celkem 14)

3 2/ platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org ostatní jiné příspěvky /výdaj/ Odd. 34, 21, Odd. 34, 29, pol. 5229, org tis. Kč + 10 tis. Kč místní poplatky poplatek za jiné technické zařízení /příjem/ Odd. -, -, pol. 1347, org tis. Kč financování úroky ze správy aktiv /příjem/ Odd. 63, 10, pol. 2141, 2142, org tis. Kč financování ČS úvěr mil. Kč - úroky /výdaj/ Odd. 63, 99, pol. 5141, org tis. Kč provoz úroky z vkladů /příjem/ Odd. 63, 10, pol. 2141, org tis. Kč daně DPH /příjem/ Odd. 63, 99, pol. 5362, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč 3/ Odbor ISM - správa majetku platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč Pronájem - pronájem pozemků /příjem/ Odd , pol. 2119, 2131, org opravy bytového a nebytového fondu revize /výdaj/ Odd. 36, 12, Odd. 36, 13, pol. 5169, org tis. Kč + 35 tis. Kč prodej prodej pozemků /příjem/ Odd , pol. 3111, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč Zimní stadion sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč Zpětný odběr odpadů Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin /výdaj/ Odd. 37, 25, pol. 2111, 2324 org Zpětný odběr odpadů Ekokom, Asekol, Ekolamp, Elektrowin /výdaj/ Odd. 37, 25, pol. 5137, 5139, 5166, 5169, org Opravy a údržba komunikací oprava chodníku /výdaj/ Odd. 22, 19, pol. 5xxx, org Opravy a údržba komunikací opravy a údržba komunikací /výdaj/ Odd. 22, 12, Odd. 22, 19, Odd. 22, 29, pol. 5xxx, org tis. Kč + 5 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4/ Městská policie platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč Strana 3 (celkem 14)

4 provoz nákup služeb /výdaj/ Odd. 53, 11, pol. 5169, 5361, 5362, org tis. Kč Odchytová stanice - léčiva /výdaj/ Odd. 10, 14, pol. 5133, org tis. Kč Provoz Hasiči Nejdek příjmy z činnosti, dotace od obcí, dary /příjem/ Odd. 55, 12, pol. 4121, org tis. Kč 5/ Odbor vnitřních věcí platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč provoz knihy, učební pomůcky, tisk /výdaj/ Odd. 61, 71, pol. 5136, org tis. Kč provoz nájemné kancelářské techniky /výdaj/ Odd. 61, 71, pol. 5164, org tis. Kč Neinvestiční dotace sčítání lidu /příjem/ Odd. -, -, pol. 4111, org. 0362, UZ tis. Kč Neinvestiční dotace sčítání lidu /výdaj/ Odd. 61, 71, pol. 5021, 5162, 5169, org. 0362, UZ tis. Kč 6/ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč 7/Odbor školství a sociálních věcí platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč příspěvkové organizace ZŠ Karlovarská - příspěvek od zřizovatele /výdaj/ Odd. 31, 13, pol. 5331, org tis. Kč rozpočtová rezerva /výdaj/ Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč 8/Odbor kultury - knihovna platy sociální fond /výdaj/ Odd. 63, 30, pol. 5342, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč provoz členské poplatky /příjem/ Odd. 33, 14, pol. 2111, org tis. Kč Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč 9/Fondy sociální fond financování tvorba 2% z celk. mzdových nákladů /příjem/ Strana 4 (celkem 14)

5 Odd. --, --, pol. 4131, 4139, org. 0621, 0600, tis. Kč Realizace- ostatní výdaje Odd. 61, 71, pol. 5xxx, org. 0300, tis. Kč Realizace - příplatek na jídlo (obědy, poukázky) Odd. 61, 71, pol. 5169, org tis. Kč Financování rozpočtová rezerva (obědy, poukázky) Odd. 64, 09, pol. 5901, org tis. Kč F. Úprava plánu hospodářské činnosti č. RM/725/29/11 RM schvaluje následující úpravu plánu hospodářské činnosti: Hospodářská činnosti lesy Výnosy Trvalé odnětí pozemků , stř tis. Kč Těžba , stř tis. Kč Náklady Těžba , stř tis. Kč sociální , stř tis. Kč G. Vyřazení majetku z evidence č. RM/726/29/11 RM schvaluje na doporučení likvidační komise a v souladu s interní Směrnicí č.11/2008 o hospodaření s majetkem města vyřazení následujícího majetku z evidence a jeho následnou fyzickou likvidaci: Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace Koberec pestrobarevný, inv. č , rok poř. 1999, poř. cena ,- Kč H. Prodej pozemků Strana 5 (celkem 14)

6 č. RM/727/29/11 RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku pro JUDr. Jiřího a JUDr. Věru Ettlerovy, Sokolovská 700/47, Karlovy Vary, ppč. 374 části o výměře 68 m 2 v k. ú. Vysoká Štola za ,-Kč. termín: 7. ZM zodpovídá: OISM č. RM/728/29/11 RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku pro Roberta a Kateřinu Sakarovy, Čsl. Letců 403, Nejdek, ppč. 288/5 o výměře 178 m2 v k. ú. Nejdek za ,-Kč. termín: 7. ZM zodpovídá: OISM č. RM/729/29/11 RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku pro Jindřicha a Štěpánku Cvingerovy, Letná 282, Nejdek, ppč. 510/7 o výměře 112 m 2 v k. ú. Nejdek za ,-Kč. termín: 7. ZM zodpovídá: OISM I. Pronájem pozemků č. RM/730/29/11 RM schvaluje pronájem pozemku na dobu neurčitou pro Miloslava Takáče, Stará Chodovská 96, Chodov, ppč. 1753/4 části o výměře 70 m 2 v k. ú. Nejdek za cenu 4,-Kč/m 2 ročně, tj. 280,-Kč za rok na zahradu. č. RM/731/29/11 RM schvaluje umístění oplocení na ppč. 1753/4 části o výměře 70 m 2 v k. ú. Nejdek po dobu pronájmu pozemku na zahradu. č. RM/732/29/11 RM schvaluje pronájem pozemku na dobu neurčitou pro Romana a Martu Rychlých, Rolavská 1224, Nejdek, ppč. 2407/1 části o výměře 600 m 2 v k. ú. Nejdek takto: ppč. 2407/1 část o výměře 400 m 2 za cenu 2,-Kč/m 2 ročně na zahradu, ppč. 2407/1 část o výměře 200 m 2 v k. ú. Nejdek za cenu 0,20 Kč/m 2 ročně na sekání trávy, tj. 840,-Kč za rok. č. RM/733/29/11 RM schvaluje umístění oplocení a zahradní chatky na ppč. 2407/1 části o výměře 400 m 2 v k. ú. Nejdek po dobu pronájmu pozemku na zahradu. Strana 6 (celkem 14)

7 č. RM/734/29/11 RM schvaluje pronájem pozemku na dobu neurčitou pro Jozefa Huberta a Janu Buriánkovou, Bernov 49, Nejdek a Jiřího z Poděbrad 750, Nejdek, ppč o výměře 1052 m 2 v k. ú. Nejdek za cenu 2,-Kč/m 2 ročně, tj ,-Kč za rok na zahradu. č. RM/735/29/11 RM schvaluje umístění oplocení na ppč o výměře 1052 m 2 v k. ú. Nejdek po dobu pronájmu pozemku na zahradu. č. RM/736/29/11 RM schvaluje pronájem pozemku na dobu neurčitou pro Jana Nevečeřala, Švermova 820, Nejdek, ppč. 1721/1 části o výměře 221 m 2 v k. ú. Nejdek za cenu 4,-Kč/m 2 ročně, tj. 884,-Kč za rok na zahradu. č. RM/737/29/11 RM schvaluje pronájem pozemků na dobu neurčitou pro Ingeborg Körner a Eriku Malek, Hauinger Str. 52 a Mühlestr. 16 Lörrach, ppč. 418/2 o výměře 160 m 2, ppč. 548/2 o výměře 45 m 2 a ppč. 426/1 o výměře 830 m 2 v k. ú. Tisová u Nejdku za cenu 1,-Kč/m 2 ročně, tj ,-Kč za rok na zahradu. č. RM/738/29/11 RM schvaluje umístění oplocení na ppč. 418/2 o výměře 160 m 2, ppč. 548/2 o výměře 45 m 2 a ppč. 426/1 o výměře 830 m 2 v k. ú. Tisová u Nejdku po dobu pronájmu pozemků na zahradu. J. Bezúplatný převod pozemků-přijetí daru pozemků č. RM/739/29/11 RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru pozemku ppč. 635/2 díl a o výměře 42 m 2 v k. ú. Suchá u Nejdku od Mgr. Bořka a Mgr. Evy Misíkových, Chomutovská 762/10, Karlovy Vary s tím, že dárci zajistí veškeré podklady k vypracování darovací smlouvy, znalecký posudek včetně úhrady za sepis darovací smlouvy a poplatku za zápis vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí. termín: 7. ZM zodpovídá: OISM č. RM/740/29/11 RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru pozemku ppč. 633/3 díl b o výměře 38 m 2 v k. ú. Suchá u Nejdku od Ing. Michala a MUDr. Anny Varcholových a Ing. Alice Janečkové, Trojmezní 90, Dalovice, Vysoká a Krále Jiřího Strana 7 (celkem 14)

8 1268/18, Karlovy Vary s tím, že dárci zajistí veškeré podklady k vypracování darovací smlouvy, znalecký posudek včetně úhrady za sepis darovací smlouvy a poplatku za zápis vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí. termín: 7. ZM zodpovídá: OISM K. Zřízení věcného břemene na pozemku-smlouvy o zřízení věcného břemene č. RM/741/29/11 RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvu o zřízení věcného břemene práva umístění zemního kabelového vedení NN na ppč v k. ú. Fojtov, přístup k zařízení za účelem provozu a údržby včetně oprav a výměny distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 - Podmokly, IČ Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-Kč. č. RM/742/29/11 RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvu o zřízení věcného břemene práva umístění zemního kabelového vedení NN, 2 přípojkových skříní na objektu, 1 přípojkové skříně v pilíři, 2 rozpojovacích skříní v pilíři na stp. č. 498, ppč. 59/1, ppč. 60/1, ppč. 60/11, ppč. 203/6, ppč. 3117, ppč. 3118/1, ppč. 3119/1, ppč. 3119/2, ppč. 3353, ppč. 3355, ppč. 3358/1 a ppč v k. ú. Nejdek, přístup k zařízení za účelem provozu a údržby včetně oprav a výměny distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 - Podmokly, IČ Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši ,-Kč. L. Schválení záměru na snížení nájemného č. RM/743/29/11 RM schvaluje záměr na snížení nájemného za pronájem pozemků ppč. 262/1 o výměře 2640 m 2 a ppč. 126/2 o výměře 700 m 2 v k. ú. Bernov. č. RM/744/29/11 RM schvaluje snížení nájemného za pronájem pozemků ppč. 262/1 o výměře 2640 m 2 a ppč. 126/2 o výměře 700 m 2 v k. ú. Bernov u nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Nejdek a Janem Kovácsem, Bernov 27, Nejdek na výši 668,- Kč/m 2 ročně na sekání trávy. Strana 8 (celkem 14)

9 M. Záměr na prodej pavilonu MŠ na stp. č a budovy čp. 657 č. RM/745/29/11 RM schvaluje záměr na prodej IV. pavilonu Mateřské školy Nejdek, Lipová, příspěvková organizace na pozemku stp. č. 1288, pozemku stp. č o výměře 340 m 2, ppč. 2027/44 o výměře 1800 m 2 a ppč. 2037/6 o výměře 168 m 2 v k. ú. Nejdek formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu. Nejnižší podání je stanoveno ve výši ,-Kč. Nabídka bude zveřejněna do č. RM/746/29/11 RM schvaluje záměr na prodej budovy čp. 657, ulice Závodu míru v Nejdku na pozemku st. p. 742, pozemků stp. č. 742 o výměře 253 m 2, ppč. 2592/6 o výměře 363 m 2 v k. ú. Nejdek formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu. Nejnižší podání je stanoveno ve výši ,-Kč. Nabídka bude zveřejněna do N. Záměr na pronájem nebytových prostorů č. RM/747/29/11 RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 46,35 m 2, tj. kancelář I o výměře 24,42 m 2, kancelář II o výměře 12,73 m 2, WCumývárna o výměře 1.94 m 2, chodba o výměře 7,26 m 2 ve II. NP objektu Polikliniky v Nejdku, čp. 636 ul. Závodu míru Nejdek. č. RM/748/29/11 RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 87,25 m 2, tj. kancelář I o výměře 30,00 m 2, kancelář II o výměře 30,00 m 2, WCumývárna o výměře 6.50 m 2, chodba o výměře 20,75 m 2 ve II. NP objektu Polikliniky v Nejdku, čp. 636 ul. Závodu míru Nejdek. O. Schválení využití výměníkové stanice G č. RM/749/29/11 RM schvaluje využití stavebně oddělené části objektu technického vybavení čp výměníkové stanice G, náměstí Karla IV., v Nejdku pro AYIN, s. r. o., Závodu míru 636, Nejdek, IČ s podmínkou, že náklady spojené s výstavbou nebudou nikdy uplatněny vůči městu Nejdek. RM souhlasí s provedením stavebních úprav za podmínky předložení dokumentace stavby pro povolení stavebním úřadem a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu. Strana 9 (celkem 14)

10 P. Záměr na pronájem bytu č. RM/750/29/11 RM schvaluje záměr na pronájem bytu č. 1. I. kategorie v čp. 517, Nádražní ul., v Nejdku o velikosti 1+2 o výměře 47,9 m 2. Q. Schválení zadání zakázky a uzavření Smlouvy o dílo na akci ZS realizace č. RM/751/29/11 RM schvaluje zadání veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o dílo se společností KONSTRUKT s. r. o. se sídlem Pražská třída 800, Hradec Králové, IČ: , DIČ: CZ , na dodávku a montáž schodiště z ocelové konstrukce v rámci investiční akce ZS realizace, za účelem propojení stávající podesty ve 2. NP s podestou tribuny uvnitř areálu ZS. R. Žádost o poskytnutí místa na městském webu pro informaci o naučné stezce č. RM/752/29/11 RM bere na vědomí žádost organizace O. s. JoN Jde o Nejdek, Dukelská 594, Nejdek, zastoupená koordinátorkou stezky Jarmilou Janků, a schvaluje vytvoření nové záložky -,,Naučná stezka na webových stránkách města. S. Žádost o snížení ceny mapy Technické památky a zajímavosti Krušných hor a Podkrušnohoří č. RM/753/29/11 RM schvaluje snížení prodejní ceny mapy -,,Technické památky a zajímavosti Krušných hor a Podkrušnohoří ze 40,- Kč na 0,- Kč. T. Žádost o snížení letecké mapy Nejdku č. RM/754/29/11 RM schvaluje snížení prodejní ceny letecké mapy města Nejdku ze 101,- Kč na 0,- Kč. Strana 10 (celkem 14)

11 U. Žádost o převedení letecké mapy města Nejdku do bezplatné propagace a reprezentace města č. RM/755/29/11 RM souhlasí s předáním map -,,Technické památky a zajímavosti Krušných hor a Podkrušnohoří,,,Krušné hory západ a letecká mapa města Nejdku pro potřeby místních škol. V. Nabídka zařazení města Nejdku do knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR č. RM/756/29/11 RM neschvaluje zařazení města Nejdku do knihy -,,Velká encyklopedie měst a obcí s firmou ARBOR servis, s. r. o., zastoupená Ing. Josefem Augistinem se sídlem Vintířov 45, Chodov. W. Žádost o snížení ceny turistické mapy Krušné hory západ č. RM/757/29/11 RM schvaluje snížení prodejní ceny turistické mapy -,,Krušné hory západ od firmy SHOCard ze 40,- Kč na 0,- Kč. X. Schválení Smlouvy zveřejnění čísel ve Zlatých stránkách č. RM/758/29/11 RM schvaluje smlouvu s firmou Mediatel, spol. s r. o., Thámova 137/16, Praha 8, zastoupenou panem Michaelem Vlčkem na zveřejnění vybraných telefonních čísel města Nejdku ve Zlatých stránkách. termín: ihned zodpovídá: OVV Y. Komunitní plánování sociálních služeb v Nejdku - odměny pro členky TRIÁDY č. RM/759/29/11 RM schvaluje odměnu pro p. Martinu Primasovou a p. Evu Odlovou dle předloženého návrhu. termín: ihned zodpovídá: OSVŠ Strana 11 (celkem 14)

12 Z. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem Nejdek a obcí Černava Dodatek ke smlouvě na rok 2012 č. RM/760/29/11 RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany mezi městem Nejdek a obcí Černava na rok 2012 a pověřuje starostu města podpisem dodatku této smlouvy. termín: ihned zodpovídá: MěP AA. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry Dodatek ke smlouvě na rok 2012 č. RM/761/29/11 RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry na rok 2012 a pověřuje starostu města podpisem dodatku této smlouvy. termín: ihned zodpovídá: MěP BB. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem Nejdek a obcí Vysoká Pec Dodatek ke smlouvě na rok 2012 č. RM/762/29/11 RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany mezi městem Nejdek a obcí Vysoká Pec na rok 2012 a pověřuje starostu města podpisem dodatku této smlouvy. termín: ihned zodpovídá: MěP CC. Veřejná služba č. RM/763/29/11 RM nemá zájem o využívání institutu veřejné služby v roce termín: ihned zodpovídá: KT DD. Žádost muzea Karlovy Vary o finanční příspěvek na kulturní aktivity muzea v roce 2012 č. RM/764/29/11 RM ruší své usnesení č. RM/713/27/11 RM a na základě žádosti ředitelky Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Ing. Lenky Zubačové, Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, o finanční příspěvek na kulturní aktivity Strana 12 (celkem 14)

13 muzea v roce 2012, schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. EE. Dohoda o finančním vypořádání neúmyslných těžeb s LČR č. RM/765/29/11 RM schvaluje Dohodu s Lesy ČR, s. p. LS H. Blatná, o finančním vyrovnání s městem Nejdek neúmyslně provedené těžby dřevní hmoty na lesních pozemcích spravovaných Lesy ČR s. p. a pověřuje starostu města k podpisu této dohody. FF. Výměna serveru MěÚ č. RM/766/29/11 RM souhlasí s návrhem informatika na zakoupení nového serveru z důvodu hrozící havárie a doporučuje ZM schválit usnesení o jeho zakoupení, předpokládaná hodnota je tis. Kč. termín: 6. ZM zodpovídá: KT GG. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Českého hudebního fondu č. RM/767/29/11 RM schvaluje,,smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na základě které město Nejdek přijímá příspěvek ve výši ,- Kč od Nadace Českého hudebního fondu se sídlem Besední 3, Praha 1, zastoupená Ing. Miroslavem Drozdem a pověřuje starostu jejím podpisem. HH. Rozpočtové provizorium č. RM/768/29/11 RM doporučuje ZM doplnit rozpočtové provizorium města Nejdku pro rok 2012 o bod e) v rozpočtovém provizoriu bude zakoupen nový server z důvodu hrozící havárie. termín: 6. ZM zodpovídá: OE Různé II. Žádost Sdružení SOS dětských vesniček Strana 13 (celkem 14)

14 č. RM/769/29/11 RM schvaluje finanční dar ve výši ,- Kč pro Sdružení SOS dětských vesniček, U Prašného mostu 50/4, Praha Hrad, zastoupené Mgr. Gabrielou Bártíkovou, národní ředitelkou. Finanční dar Babybox č. RM/770/29/11 RM schvaluje finanční dar ve výši ,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti, Hájek 88, Praha 10, zastoupenému panem Ludvíkem Hessem, na zřízení nového Babyboxu v Karlových Varech. JJ. Volejbalový turnaj č. RM/771/29/11 RM schvaluje finanční dar ve výši 2.600,- Kč pro SVK Nejdek, Švermova 831, Nejdek, zastoupený paní Petrou Hotovou, předsedkyní sdružení, na pořádání akce Vánočka KK. Oznámení č. RM/772/29/11 RM bere na vědomí oznámení Mgr. Gubiče, ředitele Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., příspěvková organizace o připojení k výstražné stávce dne od 8 do 9 hodin. termín: ihned zodpovídá: Sekr V Nejdku dne 14. prosince 2011 Ing. Vladimír Benda Dana Schwarzová starosta místostarostka Strana 14 (celkem 14)

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

84. SCHŮZE. A. Projednání škodní události č termín: ihned zodpovídá: OE B. Projednání škodní události č.

84. SCHŮZE. A. Projednání škodní události č termín: ihned zodpovídá: OE B. Projednání škodní události č. ZÁPIS USNESENÍ 9. ČERVNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 84. SCHŮZE Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7).

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7). ZÁPIS USNESENÍ 26. ÚNORA 2013 RADA MĚ STA N EJDKU 62. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 17. ČERVNA 2014 R A D A M Ě S T A N E J D K U 95. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák přišel v 8:20 Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 116. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

99. SCHŮZE. B. Změna odpisového plánu. termín: ihned zodpovídá: OE C. Rozpočtová opatření

99. SCHŮZE. B. Změna odpisového plánu. termín: ihned zodpovídá: OE C. Rozpočtová opatření ZÁPIS USNESENÍ 1. PROSINCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 99. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Kaššák, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Kočanová v zastoupení tajemníka MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 Pozn.:

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. SRPNA 2015 R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, p. Cingroš Omluveni: Hosté: p. Mgr. Částka Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 52. schůze ZÁPIS USNESENÍ 1. PROSINCE 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 52. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ schůze, datum konání od 09:00 do 10:35

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ schůze, datum konání od 09:00 do 10:35 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 104. schůze, datum konání 31.10.2018 od 09:00 do 10:35 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/2704/104/2018 schvaluje předložený program jednání 2.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 27. ČERVENCE 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 118. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 75. schůze ZÁPIS USNESENÍ 10. LISTOPADU 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 75. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 11. ÚNORA 2014 R A D A M Ě S T A N E J D K U 87. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 64. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 64. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. BŘEZNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný Omluveni: p. Kaššák, p. Cingroš Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 71. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání. A. Prodej pozemku. o výměře 30 m 2 v k. ú. Nejdek za 4.500,-Kč.

R A D A MĚSTA NEJDKU 71. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání. A. Prodej pozemku. o výměře 30 m 2 v k. ú. Nejdek za 4.500,-Kč. ZÁPIS USNESENÍ 18. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 71. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Kaššák, p. Drobný Omluveni: p. Schwarzová, p. Cingroš, Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

56. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod V. Provozování sněžného vozidla (4.9).

56. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod V. Provozování sněžného vozidla (4.9). ZÁPIS USNESENÍ 6. PROSINCE 2012 RADA MĚ STA N EJDKU 56. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Kaššák Omluveni: p. Cingroš Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 1. schůze, datum konání od 09:00 do 12:12

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 1. schůze, datum konání od 09:00 do 12:12 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 1. schůze, datum konání 15.11.2018 od 09:00 do 12:12 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/1/1/2018 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 50. schůze ZÁPIS USNESENÍ 3. LISTOPADU 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 50. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Bc. Zdeněk Plas

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 34. schůze ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 34. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 55. schůze ZÁPIS USNESENÍ 26. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 55. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni: Ludmila Vocelková Hosté:

Více

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013 ZÁPIS USNESENÍ 3. PROSINCE 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 83. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 45. schůze ZÁPIS USNESENÍ 25. SRPNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 45. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Bc. Zdeněk Plas Hosté:

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 2. schůze, datum konání od 08:30 do 11:28

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 2. schůze, datum konání od 08:30 do 11:28 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 2. schůze, datum konání 23.11.2018 od 08:30 do 11:28 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/36/2/2018 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 7. schůze, datum konání od 08:30 do 12:00

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 7. schůze, datum konání od 08:30 do 12:00 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 7. schůze, datum konání 31.01.2019 od 08:30 do 12:00 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/216/7/2019 schvaluje předložený program jednání. 2. ZPRÁVA

Více

55. SCHŮZE. A. Přijetí finančního příspěvku

55. SCHŮZE. A. Přijetí finančního příspěvku ZÁPIS USNESENÍ 20. LISTOPADU 2012 RADA MĚ STA N EJDKU 55. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Cingroš, p. Drobný, Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 48. schůze ZÁPIS USNESENÍ 6. ŘÍJNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 48. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání. A. Volba přísedícího pro období 2014-2018

R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání. A. Volba přísedícího pro období 2014-2018 ZÁPIS USNESENÍ 28. LEDNA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 47. schůze ZÁPIS USNESENÍ 22. ZÁŘÍ 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 47. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Omluveni: Bc. Jaromír Trtík Hosté:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 51. schůze ZÁPIS USNESENÍ 16. LISTOPADU 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 51. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková Omluveni: Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 56/2019/04/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 9. schůze, datum konání od 08:30 do 11:50

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 9. schůze, datum konání od 08:30 do 11:50 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 9. schůze, datum konání 27.02.2019 od 08:30 do 11:50 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/316/9/2019 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 40. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 40. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 14.1. 2008 Přítomni: 4 členové RM a tajemník Omluveni: pí. Šoustalová Hosté : / 1 R A D A MĚSTA NEJDEK 40. SCHŮZE RM schvaluje změnu programu schůze s odložením bodu 4.6 na příští schůzi

Více

R ADA M Ě STA N EJDEK

R ADA M Ě STA N EJDEK ZÁPIS USNESENÍ 2. ZÁŘÍ 2008 R ADA M Ě STA N EJDEK 61. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : 0 RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 11. schůze, datum konání od 08:30 do 12:05

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 11. schůze, datum konání od 08:30 do 12:05 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 11. schůze, datum konání 29.03.2019 od 08:30 do 12:05 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/392/11/2019 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis z 168. zasedání rady města

Zápis z 168. zasedání rady města Zápis z 168. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 02.10.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 BILLA Mariánské Lázně Úšovice ul. Plzeňská žádost o

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 15. ŘÍJNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 25. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: 0 Hosté: 0 Zapisovatel: Ing.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 65. schůze ZÁPIS USNESENÍ 29. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 65. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas Omluveni: Bc. Jaromír Trtík Hosté:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 4. schůze, datum konání od 09:00 do 11:09

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 4. schůze, datum konání od 09:00 do 11:09 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 4. schůze, datum konání 07.12.2018 od 09:00 do 11:09 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/104/4/2018 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Z A S T U P I T E L S T V O MĚSTA NEJDEK

Z A S T U P I T E L S T V O MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 18.9.2008 Z A S T U P I T E L S T V O MĚSTA NEJDEK Počet přítomných členů ZM: 12 Omluveni: 2 Neomluveni: 1 Hosté: Mgr. Michálek, Mgr. Částka 11.ZASEDÁNÍ Jednání zahájil a vedl : starosta

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 Přítomni: 5 radních + tajemník Omluveni: pí. Šoustalová (od 16.45hod.) Hosté : R A D A MĚSTA NEJDEK 47. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod Různé

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 12. schůze, datum konání od 08:30 do 11:45

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 12. schůze, datum konání od 08:30 do 11:45 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 12. schůze, datum konání 12.04.2019 od 08:30 do 11:45 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/424/12/2019 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 27. ŘÍJNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 26. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: 0 Hosté: 0 Zapisovatel: Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 21/11/D. 3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM I. ZM bere na vědomí: USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června 2018 05/2018/ZM 05.2018/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 6. schůze, datum konání od 08:30 do 11:10

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 6. schůze, datum konání od 08:30 do 11:10 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 6. schůze, datum konání 18.01.2019 od 08:30 do 11:10 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/183/6/2019 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Z ASTUPITELSTVO M Ě STA N EJDEK

Z ASTUPITELSTVO M Ě STA N EJDEK ZÁPIS USNESENÍ 18. BŘEZNA 2010 Z ASTUPITELSTVO M Ě STA N EJDEK 20. ZASEDÁNÍ Počet přítomných členů ZM: 12, od 15:20 14 (Lev, Schwarzová) Omluveni: Horáková Neomluveni: 0 Hosté: 16 Jednání zahájil a vedl:

Více

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 ZÁPIS USNESENÍ 10. SRPNA 2010 R ADA MĚ STA N EJDKU 119. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 16. 11. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

XXX,

XXX, Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73) - 1 - U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu 2017 (č. 962/73 981/73) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více