AX24 NS. Řídící jednotka 24V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka. Ref. Nr V1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AX24 NS. Řídící jednotka 24V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka. Ref. Nr. 1841032 V1"

Transkript

1 AX24 NS Řídící jednotka 24V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Ref. Nr V1

2 2

3 Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost nepřebírá zodpovědnost a ztrácíte záruku. není zodpovědná za změny norem provedené po vydání těchto pokynů. Toto zařízení umožňuje instalaci (s použitím nebo bez použití bezpečnostního příslušenství) plně v souladu s evropskými normami (EN 12445, EN 12453, EN 12978, EN 13241) prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům dalším ustanovením direktivy 1995/5/EC. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese v sekci EC. Obsah Popis 4 Montáž 7 Instalace 8 Nastavení 13 Řešení problémů 22 3

4 Účel 1 Popis Jednotka AX24 NS je určena pro ovládání jednoho nebo dvou stejnosměrných motorů 24V maximálního výkonu 150W (každý) pro automatické otvírání a zavírání bran. Základní funkce Nezávislé nastavení kroutícího momentu každého motoru Programování pomoci tlačítkové klávesnice a LCD displeje Zobrazení provozních stavů systému pomocí LCD displeje Jednoduchá diagnostika poruch - zobrazení na LCD displeji Čítač provozních cyklů brány Tepelná ochrana motorů Volba rychlosti Samoučící režim Rozměry 4

5 1 Popis Popis desky řídící elektroniky 1 Pojistka 2 Transformátor 3 LCD displej 4 Tlačítková klávesnice 5 Svorky napájení 230V 6 Výstup pomocného kontaktu 7 Svorky záložního zdroje 8 Vstup 24V nepoužitý 9 Svorky pro připojení motorů a výstup napájení 24V 10 Svorky bezpečnostních a řídících okruhů 5

6 1 Popis Technické parametry Napájecí napětí Vac Ochranná pojistka 5x20 3,15 AF Napájecí napětí pro příslušenství 24 Vdc / max. 1,2 A Rozsah pracovních teplot -15 až +55 ºC Stupeň krytí IP 55 Koeficient využití - třída cyklů/den Tepelná ochrana motorů ANO Pomocný kontakt max. 500W Kapacita paměti dálkového ovladačů 16 povelů Třída II ANO Funkce bezpečnostních zařízení A1 A0 A2 A7 Nouzový stop Bezpečnostní mechanismus zavírání SEC.F1 SEC.F2 Bezpečnostní mechanismus otvírání SEC.0 Ochrana přístupného nebezpečného prostoru v dosahu pohyblivých částí ADMAP Dangerous Movement Area Open to the Public Stisk způsobí okamžité zastavení Kterýkoliv ze vstupů způsobí při zavírání okamžité zastavení (úplné nebo částečné znovuotevření závisí na parametru A1) Vstup způsobí při otvírání okamžité zastavení (úplné nebo částečné znovuzavření závisí na parametru A0) Ochrana přístupného nebezpečného prostoru v dosahu pohyblivých částí brány/vrat. Připojuje se na vstup SEC.F1. Podle nastavení parametrů: Je zamezen veškerý pohyb v případě chyby indikované před otevřením brány Brána je okamžitě zastavena a poté znovu otevřena v případě chyby indikované při zavírání brány A2 Auto-test Bezpečnostní zařízení může být automaticky testováno na správnou funkci (parametry A2 až A6) na konci každého cyklu otevření a zavření. Chyba kteréhokoliv zařízení vede k zamezení veškerého pohybu brány A6 Signalizace Pohyb brány je signalizován přerušovaným výstražným oranžovým světlem (2 x 15 W, 24Vdc přerušovaně). Osvětlení prostoru může být připojeno na výstup pomocného kontaktu (500VA, 230 V~) 6

7 2 Montáž 1 Sejměte víko 2 Nevyjímejte desku elektroniky 3 Vyvrtejte otvory pro upevnění na zadní stěně skříňky (vrták 5mm). Dbejte, abyste nepoškodili desku elektroniky. 4 Přiložte skříňku na podklad a vyznačte otvory na podklad. Vyvrtejte otvory pro uchycení do podkladu. UPOZORNĚNÍ: skříňku vždy upevněte tak, aby kabelové průchodky směřovaly dolů! 5 Po připevnění skříňky k podkladu nastrčte přiložené těsnící krytky na hlavy upevňovacích šroubů tak, aby byla zajištěna těsnost. Těsnicí krytka 7

8 3 Instalace Připojení kabelů Průřez vodičů závisí na délce kabelů l mezi motorem a řídící jednotkou - viz tabulka: 1 Provlečte kabely průchodkami a upravte jejich délku. 2 Utáhněte těsnící průchodky. POZOR! V případě nesprávné instalace kabelů a průchodek může dojít ke snížení stupně krytí IP55 a následnému vniknutí vody do skříňky! 3 Přívodní napájecí vedení musí splňovat následující : Být použito pouze pro ovládání brány Minimální průřez vodičů 1,5mm² Cu Být vybaveno proudovým jištěním (10 A pojistka nebo jistič) a proudovým chráničem (30 ma) Být připojeno přes odpojovací zařízení umožňující odpojení všech pólů (EN ) Být instalováno v souladu s platnými elektrotechnickými bezpečnostními normami Připojení ostatních prvků Pomocný kontakt Dveřní zámek Fotobuňka Autotest bezpotenciálový kontakt zatížitelný 230 Vac - Pmax = 500VA Výstup napájený 24V / 1,5A nebo 12V / 3A pro ovládání dveřního zámku, ventilátoru atd. Může být konfigurován jako NC nebo NO Napájení 24Vdc vysílače fotobuňky je přerušeno před jejím autotestem Obvod reflexní fotobuňky a kontaktní lišty je testován výstupem na svorce TEST CELL svorky 3 a 4 11 a a

9 3 Instalace Anténa Osvětlení Koax.kabel Kódová klávesnice Klíčový spínač Dveřní zámek Maják Interkom

10 3 Instalace Koax. kabel Anténa Klíčový spínač Dveřní zámek (viz par. F1 a F2) Maják Nepoužito Baterie Osvětlení Přívod napájení Kódová klávesnice Přerušovaný výstup Interkom

11 3 Instalace Připojení bezpečnostních prvků Připojení fotobuňky Viz tabulka Nouzový STOP Konfigurace vstupů bezpečnostních okruhů Nouzový STOP a bezpečnostní prvky Nouzový STOP bez bezpečnostních prvků Bezpečnostní prvky bez tlačítka STOP Bez bezpečnostních prvků a bez tlačítka STOP

12 3 Instalace Připojení bezpečnostních prvků Připojení napájení reflexní fotobuňky Připojení kontaktní lišty Viz tabulka Kontaktní lišta Všechny nepoužité bezpečnostní vstupy je nutné propojit se svorkou 19 propojovacím vodičem (viz tabulka). 12

13 4 Nastavení Uživatelské rozhraní Pro nastavení parametrů řídící jednotky slouží membránová klávesnice přímo na desce elektroniky Výběr parametru Opuštění nabídky Zapnout/vypnout Potvrzení a uložení +/- změna parametru Příklad <P0> = <05> P0 05 Stiskněte Stiskněte aktuální hodnota Stiskněte 05 <P0>zůstává<05> stiskněte 04 <P0>změní na<04> nebo stiskněte 00 <P0>změní na<00> stiskněte nebo stiskněte 00 - potvrzení změny <P0> = <00> ukončení bez uložení změny 13

14 4 Nastavení Jak nastavovat Hodnoty parametrů měňte pouze pokud brána stojí a je uzavřena. Vždy po ukončení změn překontrolujte, zda všechny bezpečnostní okruhy pracují správně. Pracovní režimy Pracovní režim řídící jednotky AX24 NS se volí pomocí parametru P0. Některé režimy vyžadují povinné připojení bezpečnostních prvků (viz strana 19) P0=00 Automatický Brána zavřena - po povelu z ovladače otvírá. Po uplynutí nastaveného zpoždění brána začne automaticky zavírat (parametr t0). Brána otvírá povel je ignorován. Brána zavírá povel způsobí opětovné otvírání P0=10 Poloautomatický Brána zavřena - po povelu z ovladače otvírá. Dokud brána otvírá, je další povel ignorován. Brána otevřena - po povelu z ovladače zavírá. Pokud brána zavírá, další povel způsobí opětovné otvírání P0=02 Blokovací Pokud dojde k aktivaci bezpečnostních vstupů SEC.F1 nebo SEC.F2 (pohyb v prostoru fotobuněk) po otevření brány, následuje automatické zavírání brány až po uvolnění a uplynutí blokovacího času (parametr t2) Jinak dojde k automatickému zavírání po uplynutí času zpoždění (parametr t0) P0=03 Sekvenční Po povelu z ovladače začne brána otvírat. Další povel bránu zastaví, další povel způsobí zavírání brány atd. P0=04 Sekvenční se zpožděním P0=05 Ruční ovládání přímo na řídící jednotce Stejně jako sekvenční režim. Pokud není po otevření zadán další povel, dojde k automatickému zavírání po uplynutí zpoždění (parametr t0) Tlačítko <+> na desce řídící elektroniky ovládá otvírání brány, tlačítko <-> zavírání Bezpečnostní funkce (vstupy SEC.0, SEC.F1 SEC.F2 ) jsou v tomto režimu vyřazeny vyjma nouzového STOP a omezování krouticího momentu 14

15 4 Nastavení Programování dálkového ovládání Libovolné tlačítko dálkového ovladače může ovládat jednu ze tří funkcí: Úplné otevření / úplné + částečné otevření (pro pěší) / pomocný výstup. Pro přiřazení funkce Úplné + částečné otevření" musí být nejprve naprogramováno úplné otevření (F0=00) a potom přeprogramováno pro částečné otevření (F0=01). Při provozu pak je pak funkce rozlišena délkou stisku tlačítka ovladače : - krátký stisk (kratší než 0,5 sec) = částečné otevření pro průchod (otvírá jen jedno křídlo); - dlouhý stisk (delší než 0,5 sec) = úplné otevření (otvírají obě křídla). Pro každý použitý ovladač proveďte následující postup: Zvolte parametr F0 Potvrďte Zvolte žádanou funkci přiřazenou tlačítku Úplné otevření ( 2 křídla ) 00 F0 nebo Úplné + částečné otevření ( 1 křídlo ) 01 nebo Pomocný výstup ( parametrizováno F3 ) 02 nebo Úplné vymazání ovladače z paměti 03 Stiskněte a držte zvolené tlačítko ovladače a poté tlačítko pro potvrzení, dokud se na displeji nezobrazí -.-. Tlačítko je uloženo do paměti řídící jednotky Nejprve poté dokud se nezobrazí obě uvolnit uloženo 15

16 4 Nastavení Vymazání dálkového ovládání Vymaže všechny uložené ovladače (parametr F0) Zvolte parametr F0 potvrďte zvolte hodnotu Parametr F0=03 pro úplné vymazání paměti vysílačů F0 03 Dlouhým stiskem tlačítka (alespoň 5 sec.) vymažte všechny uložené vysílače z paměti zobrazí se vymazáno 16

17 4 Nastavení Automatické nastavení - samoučení Účelem automatického nastavení je stanovení úhlů otevření jednotlivých křídel, nastavení rychlostí, časových zpoždění a síly pohonů (kroutících momentů). Musí být naprogramován alespoň jeden ovladač. Automaticky jsou nastavovány parametry: P2,P4,P5,P6,P,7P8,P9,PA,Pb. Všechny parametry mohou být po automatickém nastavení ručně upraveny Automatické nastavení je ukončeno po úplném zavření brány Zastavení brány v průběhu nastavení prodlužuje proces o celý další cyklus Automatické nastavení probíhá bez bezpečnostních okruhů a signalizace a musí být prováděno pod dohledem obsluhy Pokud je brána vybavena elektrickým zámkem, nastavte nejprve parametr F1 pak spusťte automatické nastavení. Spuštění automatického nastavení Nastavte křídla brány přibližně na poloviční otevření.nastavte parametr P0 dle požadavku provozního režimu na hodnotu 00 až 04 (05 zakázáno), potvrďte a spusťte automatické nastavení změnou parametru P3 na hodnotu 01 Potvrďte a opusťte nabídku, na displeji se zobrazí H1. Dálkový ovladačem zadejte povel k otevření brány. Křídla brány se musí začít otvírat a v případě 2křídlé brány musí první křídlo (připojeno k M1) začít otvírat jako první. Překontrolujte, případně opravte zapojení. Displej zobrazuje H2 (otvírání). Vyčkejte do úplného otevření. Jakmile se na displeji objeví H1, zadejte ovladačem povel k zavření. Brána zavírá a na displeji se zobrazí H4 (zavírání). Jakmile se brána zcela uzavře, je automatické nastavení ukončeno a na displeji bude zobrazováno C1. 17

18 4 Nastavení Základní nastavení Výstraha před otvíráním P1 1 0 ANO NE Počet motorů P2 1 1 motor 0 2 motory Elektrický zámek F1 1 ANO 0 NE Pa 0 10s Zpoždění při otvírání 0 až 10 s. Časové zpoždění Pb 0 10 s Zpoždění při zavírání 0 až 10 s. V případě 2křídlé brány umožňuje při otvírání/zavírání zpoždění druhého křídla = 1 sec. 18

19 4 Nastavení Shoda s normami Z hlediska přípustné síly (EN 12453, příloha A) Základní hodnoty parametru «P6=5» (vyšší rychlost) a «P8=2» (nižší rychlost), nastavené při automatickém nastavení, zajišťují maximální stupeň bezpečnosti a shodu s normou EN příloha A. Podle konkrétní instalace a při dodržení omezení uvedených v následující tabulce můžete zvýšit hodnotu parametru «P6» a zvýšit tak míru komfortu obsluhy bez ovlivnění bezpečnosti uživatele. Podle použitých motorů dodržte hodnoty parametrů «P6» a «P8» podle následující tabulky : Motor délka křídla váha křídla rameno P6 max P8 min Použijte přednastavené parametry řídící jednotky AX24 Z hlediska provozního režimu (EN 12453, Tabulka 1) Přehled povinného příslušenství Síla Menší než je definováno v EN 12453, příloha A Větší než je definováno v EN 12453, příloha A Sekvenční režim ( P0=3 ) žádné kontaktní lišta Ostatní režimy ( P0 3 ) blikající oranžové světlo osvětlení prostoru fotobuňky kontaktní lišta blikající oranžové světlo osvětlení prostoru fotobuňky 19

20 4 Nastavení Úplný seznam parametrů Parametr Provozní režim Hodnota Funkce P0 0 Automatická 1 Poloautomatická 2 Blokovací Zapnuto - ON 3 Sekvenční 4 Sekvenční se zpožděním 5 Ruční interní tlačítka +/- P1 0 S předchozí výstrahou Výstraha 1 Bez výstrahy P2 0 2 motory Počet motorů 1 1 motor P3 0 Spustíte zadání hodnoty 1 Automatické nastavení 1 Na displeji se zobrazuje H P4 Krout.moment 1.motoru (10) Krout. moment 40 až 100% P5 Krout.moment 2.motoru (10) Krout. moment 40 až 100% P6 Vyšší rychlost motorů (05) Hodnota 00 až 10 P7 Nižší rychlost motorů (04) Hodnota 00 až 10 P8 Pozice pro nižší rychlosti (02) Hodnota 00 až 10 P9 Pozice pro pěší průchod (05) Hodnota 00 až 08 Pa Zpoždění při otvírání (02) Hodnota 00 až 10 Pb (04) Hodnota 00 až 10 Zpoždění při zavírání Pb=0 nepřípustné pro křídlové brány A0 0 STOP 1 Úplná reverzace chodu A1 A2 A3 A4 A5 Aktivace bezpečnostních funkcí při otvírání Aktivace bezpečnostních funkcí (1,2) při zavírání 2 Částečná reverzace chodu 0 STOP 1 Úplná reverzace chodu 2 Částečná reverzace chodu Autotest bezp.zařízení 0 Bez funkce autotest pro otvírání 1 S funkcí autotest Autotest fotobuňky (pro 0 Bez funkce autotest zavírání) přerušením 1 S funkcí autotest napájení vstup 1 Autotest fotobuňky (pro 0 Bez funkce autotest zavírání) přerušením 1 S funkcí autotest napájení vstup 2 Autotest reflexní fotobuňky 0 Bez funkce autotest nebo kontaktní lišty (pro 1 S funkcí autotest zavírání) vstup 1 Zvýrazněné hodnoty jsou přednastaveny z výroby. 20

21 4 Nastavení Parametr Funkce Hodnota Nastavení A6 Autotest reflexní fotobuňky 0 Bez funkce autotest nebo kontaktní lišty (pro 1 S funkcí autotest zavírání) vstup 2 A7 Funkce ADMAP (pro 0 Bez funkce ADMAP zavírání) na vstupu 1 1 S funkcí ADMAP F0 0 Úplné ovládání Uložení dálkového 1 Pěší průchod ovládání 2 Pomocné 3 Vymazání všech kódů (5sec) F1 F2 F3 Elektrický zámek Elektrický zámek / ventilace Pomocný výstup 0 Bez elektrického zámku 1 S elektrickým zámkem 0 12V el. zámek 1 24V el. zámek 2 Ventilátor 3 Indikace otevřených vrat 0 Kontakt pro časový spínač 1 Indikace otevřených vrat 2 Impulsní kontakt ovládaný dálkovým ovladačem 3 Přepínací kontakt ovládaný dálkovým ovladačem 4 Osvětlení prostoru vrat 5 Alarm spouštěný přerušením paprsku fotobuněk 55 Zamknuto F4 Zamknutí klávesnice (na vstupech 24,25,26) XX Odemknuto (libovolná jiná hodnota) F5 Spotřeba příslušenství XX Proud měřený v A U0 XX Desítky U1 XX Tisíce a stovky Čítač cyklů U2 XX Stovky a desítky tisíc Př: U2=05 U1=43 U0=12 = cyklů Nastavení časového zpoždění Parametr Funkce Hodnota Nastavení t0 Čas znovuzavření (05) krok 1 sec (pro průchod) t1 Prodleva osvětlení po (00) krok 1 min ukončení cyklu t2 Prodleva po průchodu (00) krok 1 sec fotobuňkou t3 Zrychlení na max. rychlost motorů (03) krok 1 sec Zvýrazněné hodnoty jsou přednastaveny z výroby. 21

22 4 Nastavení Provoz z baterie Bezpečnostní okruhy nejsou v provozu. U dvoukřídlé brány se křídla pohybují jednotlivě jedno za druhým. Nelze ukládat do paměti dálkové ovladače, měnit nebo mazat uložené parametry ani používat vnitřní tlačítka ON/OFF. Výstupy pro připojení majáku, výstup 24V ani pomocný kontakt nejsou napájeny. V závislosti na typu motorů vydrží napájení z baterie až pro 10 cyklů nebo max. 24 hodin. Ochrana proti násilnému otevření V případě pokusu o násilné otevření brány je motor napájen po dobu dalších 5 sec (brána zavřena a držena motorem). 5 Diagnostika, řešení problémů Displej Význam Displej Význam C1/H1 Očekáván povel E1 Chyba bezpeč.vstupu pro otvírání C2/H2 Brána otevírá E2 Chyba bezpeč.vstupu 1 pro zavírání C3 Očekáváno znovuzavření E3 Chyba bezpeč.vstupu 2 pro zavírání C4/H4 Brána zavírá E4 Chyba autotestu bezpeč.vstupu pro otvírání C5 Aktivován bezp.okruh ADMAP E5 Chyba autotestu bezp. vstupu 1 pro zavírání C6 Aktivován bezp.okruh fotobuňky E6 Chyba autotestu bezp. vstupu 2 pro otvírání pro zavírání C7 Aktivován bezp.okruh fotobuňky E7 Přetížení zdroje 24 V pro zavírání C8 Povel zadán z interních tlačítek E8 Pokus o násilné otevření C9 Nouzový STOP E9 Tepelná ochrana zdroje Ca Autotest bezp. okruhů Ea Ochrana motoru proti zkratu Cb Trvalý povel Eb Nedokončené programování Cd Nouzový provoz z baterií D0-D9 Historie posledních 10 chyb Dd Paměť chyb vymazána (stiskněte na 5sec tlačítko Potvrzení a uložení ) Pokud AX24 trvale zobrazuje poruchu, vymažte ji v nabídce «Dd». Pokud nelze změnit žádný parametr, překontrolujte hodnotu «F4». 22

23 Poznámky 23

24 spol.s r.o. Türkova Praha 4

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

400 C NS. Pohon pro posuvné brány. Instalační a uživatelská příručka. Ref. Nr: 1 216 085 - V1 1 216 086 - V1

400 C NS. Pohon pro posuvné brány. Instalační a uživatelská příručka. Ref. Nr: 1 216 085 - V1 1 216 086 - V1 400 C NS Pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelská příručka Ref. Nr: 1 216 085 - V1 1 216 086 - V1 Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při

Více

K přijímači AXROLL mohou být připojena různá bezpečnostní zařízení, např. kontaktní lišta, infrazávora, maják, osvětlení.

K přijímači AXROLL mohou být připojena různá bezpečnostní zařízení, např. kontaktní lišta, infrazávora, maják, osvětlení. Přijímač pro rolovací vrata NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídící jednotky AXROLL, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Přijímač AXROLL umožňuje ovládání rolovacích

Více

Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata

Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata NS Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata Instalační a uživatelská příručka 2013-05 2 Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata Instalační a uživatelská příručka Abyste mohli optimálně využít

Více

Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka

Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka Ref. Nr: 1 216 077- V1 Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MC101 NÁVOD K POUŽITÍ

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MC101 NÁVOD K POUŽITÍ 1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MC101 NÁVOD K POUŽITÍ ON 2 3 4 00. OBSAH REJSTŘÍK 01. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY bezpečnostní pokyny strana 01.A 02. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA technické parametry strana 01.B popis DIP přepínačů strana

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

Centralis Receiver RTS 2

Centralis Receiver RTS 2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Receiver RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis Receiver RTS je řídicí jednotka - přijímač dálkového ovládání

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ 2.1 Montáž.

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ 2.1 Montáž. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ Chronis Smart UNO NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

Jednotky HY 7005 HY 7100

Jednotky HY 7005 HY 7100 Návod HYPPO 7005 Typy pohonů a jejich charakteristika HY 7005 HY 7100 S kloubovým ramenem, ireversibilní s odjištěním. Se zabudovanými koncovými spínači. S teleskopickým ramenem, ireversibilní s odjištěním.

Více

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF Úvodní upozornění Přezkoušení směru otáčení Po prvním připojení k síťovému napětí se přijímač CENTRALIS RTS PR/PF nachází ve speciálním režimu se sníženou citlivostí (dosah omezen na cca 0,5-1 m) a reaguje

Více

Bezpečnostní pokyny 4 Úvod 4

Bezpečnostní pokyny 4 Úvod 4 CZ Návod k montáži Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Úvod 4 Bezpečnostní pokyny 4 Popis výrobku 5 Obsah soupravy 5 Sestava pohonné jednotky 6 Rozměrový výkres pohonu 7 Typ montáže 7 Technické parametry 8 Popis

Více

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty NÁVOD K POUŽITÍ Abyste optimálně využili vlastnosti pohonu Roll Up WireFree TM RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k montáži a obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití. A. Technické

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2011-06 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento Návod k montáži a použití si pečlivě přečtěte dříve, než začnete s montáží, zapojením a uváděním pohonu J4 WT do provozu.

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

ELIXO 500 3S io. CZ Uživatelská příručka

ELIXO 500 3S io. CZ Uživatelská příručka ELIXO 500 3S io CZ Uživatelská příručka Elixo 500 3S io OBSAH OBECNÉ INFORMACE 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1 POPIS PRODUKTU 2 POUŽITÍ A PROVOZ 2 ÚDRŽBA 5 RECYKLACE 5 TECHNICKÉ ÚDAJE 5 OBECNÉ INFORMACE Děkujeme,

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

Systém pro indikaci doby taktu - uživatelský a instalační návod

Systém pro indikaci doby taktu - uživatelský a instalační návod Systém pro indikaci doby taktu - uživatelský a instalační návod Verze 01, vydáno 9/2016 Stránka 1 z 8 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1. Nepoužívejte zařízení před prostudováním tohoto uživatelského manuálu.

Více

Souprava Ixengo S/L a FX24

Souprava Ixengo S/L a FX24 Souprava Ixengo S/L a FX24 CZ Návod k obsluze (12 2010) Obsah Úvod 3 Svět řešení Somfy 3 Technická podpora 3 Prohlášení o shodě 3 Bezpečnostní pokyny 3 Popis výrobku 4 Obsluha 4 Částečné pootevření pro

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

FA00679-CZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO POHONY NA 120 V NEBO 230 V ZF1N110 / ZF1N NÁVOD PRO INSTALACI. Česky

FA00679-CZ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO POHONY NA 120 V NEBO 230 V ZF1N110 / ZF1N NÁVOD PRO INSTALACI. Česky ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO POHONY NA 120 V NEBO 230 V FA00679-CZ ZF1N110 / ZF1N NÁVOD PRO INSTALACI CZ Česky LEGENDA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ VAROVÁNÍ: NESPRÁVNĚ PROVEDENÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT

Více

OMNI. Základní charakteristika. Instalace. Předběžné kontroly. Řetězová bariéra. Kabel

OMNI. Základní charakteristika. Instalace. Předběžné kontroly. Řetězová bariéra. Kabel OMNI Základní charakteristika Řetězová bariéra Kabel Obr.1 1. Řetězová bariéra Tecno Cat New 4. Řetěz 2. Řídící jednotka 5. Rádiový vysílač 3. Profil pro podklad řetězu Délka řetězu (m) 4 6 8 10 12 14

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

AXIL. Součásti kompletní instalace. Manuální ovládání. Doporučujeme použití elektrozámku pro vratová křídla s délkou nad 2,5 m.

AXIL. Součásti kompletní instalace. Manuální ovládání. Doporučujeme použití elektrozámku pro vratová křídla s délkou nad 2,5 m. AXIL Součásti kompletní instalace Doporučujeme použití elektrozámku pro vratová křídla s délkou nad 2,5 m. Elektrické zapojení A: Hlavní napájení B: Maják C: Fotobuňky (Tx / Rx) D: Klíčový nebo pulzní

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Model SWING 90 Sada pohonu pro dvoukřídlá vrata

Model SWING 90 Sada pohonu pro dvoukřídlá vrata POHONY VRAT MOVETO Model SWING 90 Sada pohonu pro dvoukřídlá vrata Určeno pro železná, dřevěná nebo PVC vrata. Otevíraní dovnitř nebo na vnější stranu. Funkce zavírání krok za krokem nebo automatického

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS

TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS Napájení 1F 230V 50Hz / 4A 3F 400V 50Hz / 2A Max. odběr 5,6A / 3A Max. výkon motoru 1 200W / 1 270W Pojistky 10A Napájení příslušenství 24Vac 0,5A Maják + osvětlení 230Vac 200W

Více

VIVOM201. Prvky systému

VIVOM201. Prvky systému VIVOM201 Prvky systému Obecné zapojení Pulzní vstup (plné otevření) Vnější fotobuňka Pulzní vstup (průchod pro pěší) Vnitřní fotobuňka DL2: příjem RSD rádiového signálu Připojení pohonného ramena A1 Připojení

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění Řídící jednotka MC2 pro pohony křídlových bran Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů křídlových bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230 Vac

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 Instalační manuál BC-2000 Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 ZAPOJENÍ... 5 2.2 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 5 3.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 21 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 20 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Eolis RTS. Větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Eolis RTS. Větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností větrné automatiky Eolis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Eolis RTS je větrná automatika s bezdrátovým dálkovým ovládáním, určená

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

ROSSO STROPNÍ POHON PRO SEKČNÍ VRATA ROSSO60 A ROSSO100. Návod Na instalaci a obsluhu

ROSSO STROPNÍ POHON PRO SEKČNÍ VRATA ROSSO60 A ROSSO100. Návod Na instalaci a obsluhu ROSSO STROPNÍ POHON PRO SEKČNÍ VRATA ROSSO60 A ROSSO100 Návod Na instalaci a obsluhu technické PaRaMEtRY PohoNu ŘadY Rosso Model ROSSO60 ROSSO100 Napájení 230v, 50hz 230v, 50hz Napájení motoru 24 vdc,

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Sebury Q3. Instalační manuál

Sebury Q3. Instalační manuál Sebury Q3 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB Spínací hodiny ZUE / ZU 2 / ZU Návod k použití Strana 5 Návod k montáži Strana 7 Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách Šablona pro montážní otvor (rozměry nebo vyplývají z obrázků pro montáž,

Více

ESII Roletová jednotka

ESII Roletová jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze

QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze QC300 3fáze 400V řídící jednotka / QC300R 3fáze 230V / QC301 1fáze Technická specifikace Dodávka energie Dodávka energie pro externí příslušenství Síla motoru Ochranná pojistka Ochrana Pracovní teplota

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart RTS. Programovatelné spínací hodiny s rádiovým přenosem povelu

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart RTS. Programovatelné spínací hodiny s rádiovým přenosem povelu Programovatelné spínací hodiny s rádiovým přenosem povelu Chronis Smart RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí 1 (Verze 1/2017) 1. Bezpečnostní pokyny Instalaci a servis zařízení je oprávněna provádět pouze poučená osoba, instalace musí být provedena v souladu

Více

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Posuvné brány Elektroinstalace ( standard ) Obr.3 1) Pohon FAAC 2) Fotobuňky 3) Klíčový ovladač 4)

Více

PLUS. Součásti kompletní instalace

PLUS. Součásti kompletní instalace PLUS Součásti kompletní instalace Montážní úrovně: Úroveň H: dráha by měla zůstat 10 mm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Úroveň L: dráha by měla být alespoň 35 mm pod stropem. Kabeláž: Typ Počet

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt firmy Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. Děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 20 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

11.15 Inteo Centralis indoor RTS

11.15 Inteo Centralis indoor RTS Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho rádiového přijímače Centralis indoor RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis indoor RTS je rádiový přijímač pro bezdrátové ovládání

Více

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu Návod k použití CZ Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu 4731553 - FKGE2 24 HODIN MONTÁŽ NA DIN LIŠTU NEPŘEHLÉDNĚTE Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění,

Více

Návod k obsluze ( )

Návod k obsluze ( ) CZ Návod k obsluze (12 2010) Obsah Úvod 3 Svět řešení Somfy 3 Technická podpora 3 Prohlášení o shodě 3 Bezpečnostní pokyny 3 Popis výrobku 4 Obsluha x Částečné pootevření pro pěší průchod / úplné otevření

Více

Montážní nákresy. JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran. Elektron. nastavení síly. Provozní napájení 230V+/-10%

Montážní nákresy. JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran. Elektron. nastavení síly. Provozní napájení 230V+/-10% Montážní nákresy JEDNOTNÁ mikroprocesorová řídící elektronika pro automatizaci vrat a bran Typ GE 1 GE 2 GE 124x GE 224x Přehled dodávaných modelů Napájení Počet motorů k zapojení 1 2 GEBOX Provozní napájení

Více

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 TD-1 PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 1. Použití Detektor měří teplotu a může poskytovat informaci o: příliš nízké teplotě, např. ve sklenících, květinářstvích, dětských pokojích aj.; příliš

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Centronic EasyControl EC513

Centronic EasyControl EC513 Centronic EasyControl EC513 cs Návod na montáž a obsluhu 3kanálové kódové tlačítko Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Instrukce pro použití. Elektrický servopohon pro křídlové brány ULIXES

Instrukce pro použití. Elektrický servopohon pro křídlové brány ULIXES Elektrický servopohon pro křídlové brány 1 2 Bezpečnostní upozornění Tato příručka je určena výhradně kvalifikovaným pracovníkům, nikoliv koncovým uživatelům. Úkolem osoby provádějící instalaci je vysvětlit

Více

Série SMARTY. Návod k montáži

Série SMARTY. Návod k montáži Série SMARTY Návod k montáži Důležité informace (přečtěte si před instalací pohonů) Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. POZOR! Důkladně si přečtěte tyto instrukce. Nesprávná instalace nebo nesprávné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY C 124 vč. ampérmetru nárazu na překážku Obsah: Technický popis zařízení..2 Schéma a popis zapojení 3 Montáž - zprovoznění....4 Servis, bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2011-06 OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 3 2 Důležité pokyny pro instalaci a používání pohonu

Více

PROBO R POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU. Rev /2018 LG

PROBO R POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU. Rev /2018 LG PROBO 60-80 R CZ POHONY PRO SEKČNÍ VRATA POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU F Rev. 0-0/08 LG UPOZORNĚNÍ Důležité bezpečnostní pokyny. Pro uživatele je velmi důležité dodržovat následující pokyny.

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 01 Návod k obsluze AS 100 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například

Více

Katalogový list WIA101

Katalogový list WIA101 Katalogový list WIA101 Vytvořeno: 8.10.2017 Verze dokumentu 2.1 Strana 1 Katalogový list WIA101 Větrná automatika Obsah: 1 Funkce... 2 2 Druhy provozu... 2 3 Montážní pokyny... 2 4 Uvedení do provozu...

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

1. Technické údaje. 2. Montáž a instalace NÁVOD K POUŽITÍ GPS V. Skupinová řídící jednotka. GPS V DC obj. č.

1. Technické údaje. 2. Montáž a instalace NÁVOD K POUŽITÍ GPS V. Skupinová řídící jednotka. GPS V DC obj. č. Skupinová řídící jednotka GPS 1020 24 V NÁVOD K POUŽITÍ Řídící jednotka GPS 1020 je určená k řízení skupiny SOMFY 24 V pohonů. Skupinu pohonů (řídící jednotku GPS 1020) můžete ovládat lokálním tlačítkem,

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

TR12A011 RE / Rozšířené nabídky Pohon garážových vrat

TR12A011 RE / Rozšířené nabídky Pohon garážových vrat TR12A011 RE / 06.2012 CS Rozšířené nabídky Pohon garážových vrat 1 Nabídky Pokyny: U funkčních bloků sestávajících z několika nabídek je možno aktivovat jen jednu nabídku na jeden blok. Po naprogramování

Více

Centralis Indoor RTS2

Centralis Indoor RTS2 Abyste mohli optimálně využít všech výhod rádiového přijímače Centralis Indoor RTS2, přečtěte si pozorně následující návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte svého dodavatele nebo

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. antivandal kódová klávesnice. Série ROCK

INSTALAČNÍ MANUÁL. antivandal kódová klávesnice. Série ROCK INSTALAČNÍ MANUÁL antivandal kódová klávesnice Série ROCK 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Vlastnosti systému...2 3. Instalace klávesnice na zeď...2 4. Popis a zapojení...2 5. Programování klávesnice...3 5.1.

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více