Sčítání cyklistů a pěších

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sčítání cyklistů a pěších"

Transkript

1 Sčítání cyklistů a pěších Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost jednotlivých lokalit i celých oblastí. Data z monitoringu slouží pro plánování kapacit cyklostezek a pěších komunikací ve městech i pro sledování pohybu turistů v chráněných oblastech. Údaje o návštěvnosti jsou nezbytné pro efektivní rozhodování a zdůvodnění investic. V souladu s vašimi plány pro šetrný rozvoj Poptávka po automatickém sčítání stále roste a využívá jej stále více obcí, krajů i chráněných území. Výsledky sčítání jim pomáhají vyhodnotit například projekty financované z evropských dotací. V Nadaci Partnerství pracujeme se špičkovým sčítacím zařízením Eco-counter, se kterým se můžete setkat v 15 zemích světa, v nejznámějších národních parcích a metropolích jako Paříž či San Francisco. Luboš Kala koordinátor sčítání cyklistů a pěších

2 Sčítání cyklistů a pěších Pět dobrých důvodů, proč monitorovat pohyb cyklistů a pěších: Zdůvodníte potřebnost a efektivnost investic do nemotorové dopravy pomocí přesných čísel. Získáte přehled o atraktivitě turistických destinací. Zhodnotíte vliv publicity na turistickou návštěvnost. Získáte přehled o pohybu turistů v národních parcích a CHKO. Partnerům a médiím vykážete věrohodná data o návštěvnosti. Nabízíme služby nejvyšší kvality: Pracujeme se špičkovým systémem Eco-counter, jehož jsme výhradními zástupci v ČR. Poradíme vám s návrhem monitorovacího systému (výběr vhodného stanoviště, volba technologického řešení). Dodáme a instalujeme monitorovací systém. Zpracujeme a vyhodnotíme data. Do letošního roku jsme monitorovali pouze návštěvníky na lodích, kterých například za rok 2009 bylo na 70 tisíc. Předpokládáme ale, že tito návštěvníci tvoří jen menší část a první výsledky sčítání cyklistů, pěších a in-line bruslařů nám dávají za pravdu. Ukázalo se také, že nemalé procento uživatelů cyklostezky představují místní obyvatelé, kteří cestují do práce a z práce na kole. Jiří Durďák projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Služby Nadace Partnerství v souvislosti s provozem sčítacích zařízení Eco-counter využíváme od jara 2010, tedy přibližně jeden rok. S dosavadním provozem jsme zatím vrcholně spokojeni, sčítací zařízení fungují bezporuchově, manipulace s daty je velmi pohodlná. Data o pohybu návštěvníků na stezkách v Národním parku Podyjí budou pro nás velmi cenná po vyhodnocení víceleté řady měření. Jan Kos náměstek ředitele Správy Národního parku Podyjí KONTA K T Luboš Kala, koordinátor sčítání cyklistů a pěších telefon: (+420) , www. partnerstvi- ops.cz Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, Brno, telefon (+420) / IČ: , DIČ: CZ

3 Plány mobility Ranní cesta do práce: auta stojí v zácpě a čas běží. Stres, hluk, venku nedýchatelno. Máte vůbec na výběr, když vlak ani tramvaj v blízkosti vaší práce nestaví? Jak tuto neuspokojivou situaci řešit? V Nadaci Partnerství vám ukážeme, že řešení je spousta. Zjistíte, že svůj drahocenný čas nemusíte ztrácet v dopravní zácpě. Možná také zjistíte, že díky lepší psychické i fyzické kondici klesla zaměstnancům nemocnost. Určitě ušetříte nemalé soukromé i fi remní peníze. Pro chytrou, levnou a efektivní dopravu V ČR jsou v praxi plány mobility poměrně novou záležitostí. Jejich podstatou je změna dopravních návyků a zlepšení podmínek pro využívání šetrných forem dopravy. Důležité je, aby nabízené alternativy byly na dobrovolné bázi často jsou iniciovány zaměstnanci a ne vedením. Zavedení plánů mobility přináší celou řadu benefitů, klíčový je však projev odpovědného chování společnosti v oblasti dopravy. Petr Šmíd projektový manažer plánů mobility

4 Plány mobility Pět dobrých důvodů, proč realizovat plán mobility: Ušetříte například snížením nákladů za provoz vozového parku nebo za výstavbu a údržbu parkovacích stání. Zlepšíte dostupnost pro zaměstnance, nákladní dopravu i návštěvníky. Zlepšíte bezpečnost, zdraví a kondici zaměstnanců. Snížíte náklady na nemocenské. Zvýšíte spokojenost zaměstnanců a jejich loajalitu ke společnosti (méně stresu během dojíždění, finanční úspory na cestovném, více volného času). Zlepšíte image podniku: vaše společnost je odpovědná vůči životnímu prostředí a okolnímu světu. Jak realizujeme plány mobility: Provedeme analýzu stávající situace. Společně se zaměstnavatelem a zaměstnanci vytipujeme vhodné alternativní druhy dopravy pro cestu do zaměstnání. Navrhneme konkrétní opatření vhodná právě pro vaši společnost. Doporučíme vhodná motivační opatření. Budeme asistovat ve všech částech projektu. Jak Helge našla kamarádky Helge pracuje v telekomunikační společnosti STMicroelectronic v Grenoblu. Tento obří podnik zaměstnává téměř 17 tisíc lidí. Vzhledem k velikosti podniku a provozu je doprava zaměstnanců autem nemožná. Firma proto vytvořila rozsáhlý plán mobility, díky jehož opatřením využívá dnes již více než polovina zaměstnanců alternativní způsoby dopravy. Pro Helge, která dojíždí do práce více jak 70 kilometrů, by však jiný způsob dopravy byl velice obtížný. Firma jí zaplatila 80 % nákladů spojených s přechodem vozidla na LPG a Helge dál dojíždí do práce autem, cestou však postupně nabírá tři kolegyně. Díky car-poolingu (spolujízdě) našla ve firmě přítelkyně, se kterými se setkává i mimo pracovní dobu. A jízda do práce ji přijde výrazně levněji. KONTA K T Petr Šmíd, projektový manažer plánů mobility telefon: (+420) , mobil: (+420) , www. partnerstvi- ops.cz Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, Brno, telefon (+420) / IČ: , DIČ: CZ

5 Interpretace místního dědictví Místo, kde jsme zapustili kořeny. Bohatství, které nám věnovali naši předkové. Genius loci. Jak uchopit kouzlo místa, jeho podstatu, historii? Jak ji předat dalším generacím, návštěvníkům? Jak toto dědictví využít pro rozvoj obce? S těmito tématy pracujeme při interpretaci místního dědictví. S vašimi plány pro šetrnou turistiku a místní rozvoj Zapomeňte na nudné výklady o průvodcovství nebo nezáživná školení. Čeká vás interaktivní zážitkový kurz. Společně s vámi hledáme tu správnou formu interpretace vašeho místa či objektu, ať jde o zámek, obec nebo přírodní rezervaci. Tomáš Růžička lektor kurzů interpretace místního dědictví

6 Interpretace místního dědictví Čtyři dobré důvody, proč se pustit do interpretace místního dědictví: Posílíte identitu místa, která je určena především místním kulturním a přírodním dědictvím. Rozvinete šetrné formy cestovního ruchu. Posílíte místní ekonomiku, podpoříte místní výrobky a služby. Hlubší poznání místa kde žijeme, pomáhá posilovat komunitu. Nadace Partnerství vám nabízí dva typy kurzů: Průvodcovská činnost (osobní interpretace) Kurz je vhodný pro průvodce po kulturních památkách, průvodce muzejních expozic, průvodce v jeskyních a po přírodních lokalitách. Seznámíme vás s prezentačními dovednostmi. Naučíme vás rozpoznat jednotlivé typy návštěvníků. Na praktických cvičeních s vámi připravíme novou verzi výkladu pro vaši konkrétní průvodcovskou trasu. Inspirujeme vás našimi bohatými tuzemskými i zahraničními zkušenostmi. Základy prezentace přírodního a kulturního dědictví (základy interpretace) Kurz je vhodný pro zástupce měst a obcí, informační a návštěvnická centra, správy CHKO a národních parků, muzea, kulturní památky, neziskové organizace, informační a prezentační centra firem. Seznámíme vás se zásadami dobré interpretace. Proč je potřebná? Kde a jak ji využít? Identifikujeme společně místní přírodní, kulturní a historické zajímavosti. Společně s vámi najdeme vhodnou marketingovou a prezentační strategii. Naučíme vás, jak vytvářet informační panely a naučné stezky. Představíme vám netradiční formy prezentace (eventy, nové přístupy při tvorbě expozic a výstav). Zajistíme realizaci interpretace se zapojením hlavních zájmových skupin ve vaší lokalitě. Za uspořádání třídílného kurzu velice děkuji. Hodnotím seminář jako zásadně přínosný. Pro nás byla účast na něm velmi užitečná, především coby zdroj výborných nápadů a sdílení zkušeností s ostatními. Zároveň byl seminář užitečnou korekcí v našich dosavadních postupech. Díky za výbornou akci! Připravte další seminář. KONTA K T Tomáš Růžička, výkonný ředitel Nadace Partnerství telefon: (+420) , www. partnerstvi- ops.cz Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. Jakub Kašpar, náměstek ředitele Krkonošského národního parku Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, Brno, telefon (+420) / IČ: , DIČ: CZ

7 Zapojování veřejnosti Cenné poznatky o fungování obce, města, čtvrti či konkrétního místa a návrhy na jeho zlepšení pocházejí od místních lidí, kteří vědí, co je pro ně nejdůležitější. Komunita by se měla do plánování zapojit co možná nejdříve, v ideálním případě před začátkem odborné přípravy projektů. Lidé by měli být motivováni k tomu, aby se účastnili celého procesu a stali se tak spolumajiteli a správci daného záměru. Investice do procesu spolupráce v obci úspora při realizaci Zastupitelům obcí, měst i krajů, pracovníkům státní správy i dalším zájemcům nabízíme nástroje, jak přeměnit obecnou snahu o demokratické zapojení veřejnosti v odborně vedenou účast obyvatel na řešení konkrétních problémů daného místa a obce. Včasná investice do komunity se vyplatí z politického i ekonomického hlediska, neboť lidský potenciál obce je důležitější než jakákoliv infrastruktura. Martin Nawrath facilitátor a ředitel Partnerství, o.p.s.

8 Zapojování veřejnosti Pět dobrých důvodů, proč zapojit veřejnost do rozhodování: Předejdete bezdůvodnému odmítání. Poznáte názory, potřeby a přání veřejnosti. Získáte nová řešení a nápady. Dostanete cennou zpětnou vazbu od různých skupin občanů. Omezíte projevy vandalismu. Lidé chrání to, co sami vymysleli. Posílíte vzájemné vztahy obyvatel v obci a vztahy obyvatel k obci samotné. Nabízíme vám služby na míru: Vytvoříme plán zapojení veřejnosti pro konkrétní projekt. Vybereme a zrealizujeme s vámi konkrétní techniky zapojování veřejnosti (rozhovory, plánovací dílnu, diskuzní fórum, tvorbu vize komunity, facilitaci veřejných projednávání). Zajistíme propagaci projektu s využitím adekvátních informačních nástrojů. Poskytneme vám zkušené facilitátory veřejných setkání i experty zvyklé tvořit projekty s lidmi. Vyhodnotíme proces zapojování veřejnosti. Připravíme podklady pro realizaci. Není nic vzácnějšího a důležitějšího než najít nadšence, který skutečně miluje svoji čtvrť, žije tam a ví, jaký význam toto místo má. Takový člověk je nesmírně cenný. Bývá také zpravidla napojený na další osoby, což umožňuje navázat s nimi dialog a získat zdroj energie, která bude celý projekt pohánět kupředu. Zapojení veřejnosti do projektu Revitalizace vnitrobloků nám velmi pomohla při určování podmínek ideové architektonické soutěže. Zjistili jsme, že lidé, kteří v daném místě žijí či pracují, mají naprosto jasné představy o jeho fungování. Na řadu věcí bychom sami bez znalostí místních obyvatel nepřišli. Betsy Rogers krajinná architektka, která se zásadním způsobem podílela na změnách v newyorském Central Parku Ing. Tereza Tučková Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna KONTA K T Martin Nawrath, facilitátor a ředitel Partnerství, o.p.s. telefon: (+420) , www. partnerstvi- ops.cz Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, Brno, telefon (+420) / IČ: , DIČ: CZ

9 Cyklisté vítáni Snad každý, kdo jezdí po Čechách na kole, se setkal s problémy nedostatečných služeb pro cyklisty. V hotelu není kam dát kolo, personál netuší, kde je nejbližší opravna nebo prodejna, jídelní lístky v restauracích obvykle nepočítají se sportovním výkonem. Pro zlepšení kvality služeb pro cyklisty je tu certifi kace Cyklisté vítáni. Myslíme na vás i vaše kolo Cílem je zvyšování kvality doplňkových služeb pro cyklisty, aby tak byla srovnatelná se známými cyklistickými destinacemi v Evropě. V současné době je certifikováno přes objektů v celé republice a jejich počet se dále zvyšuje. Zelenobílá známka s usmívajícím se kolem je již dobře známá nejen mezi cyklisty. Petr Kazda koordinátor certifikace Cyklisté vítáni

10 Cyklisté vítáni Proč navštívit zařízení s certifikací Cyklisté vítáni: Najdete kvalitní ubytování a služby evropského standardu. Certifikovaná zařízení jsou pravidelně kontrolována. Samozřejmostí je bezplatné stání a nářadí pro vaše kolo. Určitě si vyberete z nabídky jídel a nápojů, která je uzpůsobená cyklistům. Setkáte se s informovaným personálem, který vám rád poradí s výběrem cyklotrasy. Usnadníte si plánování dovolené. Na jednoduše vyhledáte objekty v mapě podle regionu, který hodláte navštívit. Čtyři dobré důvody, proč certifikovat svoje zařízení: Dáte o sobě vědět. Certifikovaná zařízení se objevují na turistických mapách (např. SHOCart, Žaket), postupně jsou zmiňována i v průvodcích, katalozích služeb. Získáte značku kvality. Za svou pětiletou historii se známka Cyklisté vítáni stala známým certifikátem kvalitních služeb nejen mezi cyklisty. Zvýšíte zájem zahraniční klientely. Zahraniční turisté jsou zvyklí na obdobný systém certifikací (např. Bett&Bikes v Německu). Zlepšíte atraktivitu vašeho regionu pro cyklisty. Hotel Ve Dvoře úspěšně prošel certifikací v programu Cyklisté vítáni. Cyklistům poskytujeme speciální služby. V hotelové hale je info-tabule s aktuálními informacemi o počasí v regionu. Mimo jiné najdeme vhodné spojení v letní sezoně tudy jezdí pravidelně cyklobus. Jsme připraveni poradit těm, kdo terén jižní části Brd neznají. Připravili jsme úplný návod na prodloužený víkend na kole pro jednotlivce i skupiny, které se chtějí podívat například po loni nově zpřístupněných cyklotrasách k Padrťským rybníkům nebo do krásných lesních oblastí Kozelského polesí. Jako cyklistka vnímám značku Cyklisté vítáni jednoznačně pozitivně. Mám pocit, že dost značná část veřejnosti cyklistu pořád příliš kladně nevnímá překáží autům na silnici, chodcům na stezkách, turistům v lese. Zde mám ale pocit, že mě i moje kolo chtějí vidět. Marie Klementová cyklistka Pavel Hrouda Hotel Ve Dvoře, Spálené Poříčí KONTA K T Petr Kazda, koordinátor certifikace Cyklisté vítáni telefon: (+420) , www. partnerstvi- ops.cz Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, Brno, telefon (+420) / IČ: , DIČ: CZ

11 Festival otevřených sklepů Díky Festivalu otevřených sklepů se důvěrně a zblízka seznámíte s vinaři, víny i kulturou jižní Moravy. Několikrát ročně můžete navštívit desítky vinařů a ochutnat stovky vín v nejproslulejších jihomoravských vinařských obcích. Kdykoli během roku jsme připraveni realizovat pro vás a vaše obchodní partnery či zaměstnance program přímo na míru. Poznejte jihomoravská vína přímo v místě jejich zrodu Proč Nadace Partnerství a víno? Právě Nadace Partnerství stála u zrodu cyklistické a vinařské turistiky na jižní Moravě. Projekt Moravských vinařských stezek jsme rozjeli už v roce Za tu dobu jsme navázali pevné partnerské vztahy s mnoha vinařskými obcemi. Odtud byl již jen krok k Festivalu otevřených sklepů, jedinečné akci, kde se seznámíte s místními vinaři a jejich víny, sklepními uličkami, kuchyní i folklorem. Martin Gillár PR manažer Festivalu otevřených sklepů

12 Festival otevřených sklepů Pět dobrých důvodů, proč přijet na Festival otevřených sklepů Ochutnáte jedinečná vína přímo v místě jejich zrodu. Poznáte malebné prostředí vinařských vesnic a sklepních uliček. Setkáte se s vyhlášenými moravskými vinaři, jejichž jména znáte z etiket svých oblíbených vín. Seznámíte se s vinařskými řemesly a uměleckými díly inspirovanými vínem. Najdete si to své na celý život. Nabízíme služby na míru: Hledáte program firemního semináře, relaxační cestu pro zaměstnance nebo obchodní partnery? Jste skupina přátel s rodinou či bez ní a chcete poznat sklepy, vinaře a vína jižní Moravy důvěrně a zblízka? Chcete si mezi vinicemi a památkami jižní Moravy užít cyklistických výletů a večer degustovat vína přímo s vinaři, kteří je vyrobili? Vaše požadavky a představy zpracujeme podle vašich představ do časového a finančního plánu a vytvoříme vám vinařský balíček přímo na míru. Dejte si festivalová vína. Není nic krásnějšího než najít víno přesně podle svého gusta. A co teprve když víte, kdo ho vyrobil. Ve státě Washington máme podél řeky Columbia také vinice, ale takovou akci jsem tam nezažil. U nás by to byla obrovská akce pro tisíce lidí. Bohužel takové malé útulné vinné sklepy u nás nemáme. Apetit Robert Zverina Seattle KONTA K T Martin Gillár, PR manažer Festivalu otevřených sklepů mobil: (+420) , www. partnerstvi- ops.cz Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství / Údolní 33, Brno, telefon (+420) / IČ: , DIČ: CZ

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více