Smluvním partnerem zákazníka u všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím této webové stránky je společnost:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvním partnerem zákazníka u všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím této webové stránky je společnost:"

Transkript

1 A. Co byste měli vědět před uzavřením kupní smlouvy na dálku Smluvní partner Smluvním partnerem zákazníka u všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím této webové stránky je společnost: Epson Deutschland GmbH Commercial Registry No: Neuss District Court, HRB Managing Directors: Henning Ohlsson, Hiromi Taba, Masayoshi Maruyama Otto-Hahn-Str Meerbusch Telefon: Fax: Uzavření smlouvy Objednávka zákazníka představuje nabídku k uzavření kupní smlouvy. Pokud zákazník zašle objednávku na adresu epson.cz, společnost potvrdí obdržení této objednávky e- mailem obsahujícím výčet objednaných položek (přijetí objednávky). To zatím nepředstavuje přijetí nabídky zákazníka. Smluvní vztah vznikne teprve písemným potvrzením ( em) zakázky po kontrole údajů na objednávce. Popis produktu Podrobný popis a hlavní vlastnosti produktu naleznete v nabídce společnosti na adrese Dodání Ceny doručených produktů jsou stejné jako ceny platné v prodejně Epson. Společnost Epson přijímá platby kreditní kartou nebo v hotovosti předem, neumožňuje však zaslání na dobírku. Ve výjimečných případech je možná platba převodem na účet. V případě všech zásilek je třeba platby uhradit na účet společnosti Epson Deutschland GmbH, Deutsche Bank Prag, Směrový kód banky: 7910, Číslo účtu: , IBAN: CZ , SWIFT/BIC: DEUTCZPX. Záruka Kromě záruky popsané v 5 následujících Všeobecných obchodních podmínek společnost Epson poskytuje minimální standardní záruku na všechny hlavní produkty po dobu 12 měsíců ode dne nákupu. Pokud hlavní produkt nefunguje během záruční doby v souladu s technickými údaji, bude příslušné zařízení opraveno nebo vyměněno.

2 Oznámení o vrácení Právo na vrácení Zboží lze do dvou týdnů zaslat zpět bez udání důvodu. Uvedená lhůta začíná doručením tohoto písemného oznámení (např. dopisem, em, faxem). Uvedená lhůta však začíná teprve pro doručení zboží příjemci. Také nezačne běžet, dokud nesplníme svoji informační povinnost podle 312c odst. 2 BGB ve spojení s 1 odst. 1, 2 a 4 BGB InfoV, jakožto i dalších povinnosti podle 312e odst. 1 S. 1 BGB ve spojení s 3 BGB InfoV. Pokud zboží nelze odeslat jako balíček (např. zboží velkých rozměrů), lze jej vrátit prostřednictvím sběrné služby. V tomto případě je třeba zaslat písemnou žádost, například faxem ( ), dopisem nebo em Pro dodržení dané lhůty postačí včasné odeslání zboží nebo vyžádání sběrné služby. Vrácení zboží se v každém případě uskutečňuje na náklady a riziko společnosti. Vrácené zboží nebo žádosti o vrácení je nutno zasílat na adresu: Epson Deutschland GmbH c/o Leon GmbH Moselstr Neuss Zabalené zboží lze rovněž vrátit prostřednictvím zásilkové služby UPS. Zástupce služby UPS vyzvedne zboží od zákazníka na určeném místě. V případě odeslání zásilky prostřednictvím zásilkové služby postupujte takto: Na tel. čísle nebo v prodejně Epson (Můj Epson / Vrácení zboží) zažádejte o štítek pro vrácení. Štítek vám bude zaslán poštou nebo jej lze stáhnout prostřednictvím obchodu Epson (Můj Epson / Vrácení zboží). K balíku se zbožím, které chcete vrátit, přiložte dodací list pro vrácení a na balíček připevněte vytištěnou stvrzenku zásilkové služby UPS nebo stvrzenku o zaslaném zboží. Službu UPS kontaktujte na čísle (bezplatné číslo) a stanovte termín vyzvednutí zásilky na uvedeném místě. Důsledky vrácení zboží V případě platného vrácení zboží si společnost a zákazník vzájemně vrátí poskytnuté služby nebo produkty a vzdají se získaných požitků (např. výhody plynoucí z užívání určité věci). Pokud došlo k poškození zboží, lze požadovat náhradu. To neplatí, pokud k poškození zboží došlo kvůli jeho kontrole, jak by tomu mohlo být například u maloobchodní prodejny. Zákazník je odpovědný za náhradu ztráty hodnoty způsobenou použitím zboží pro zamýšlený účel. V tomto ohledu se můžete vyhnout povinnosti zaplatit náhradu tím, že nebudete dané zboží používat způsobem, jako byste byli jeho vlastníci, a tím, že se vyvarujete jakékoli činnosti, jež by mohla vést k poškození hodnoty daného zboží. Povinnost zaplatit náhradu za ztrátu je nutno splnit do 30 dní. Pro zákazníky začíná stanovená lhůta

3 odesláním zboží nebo požadavkem na jeho vyzvednutí sběrnou službou. Pro společnost začíná stanovená lhůta přijetím zboží. Úvěrování Pokud je tato smlouva financována z prostředků získaných formou půjčky a pokud zákazník využije práva na vrácení, nebude již vázaný dohodou o půjčce v případě, že obě smlouvy tvoří ekonomický celek. Jedná se především o případ, kdy je společnost současně věřitelem nebo pokud věřitel daného zákazníka využívá služby společnosti k financování. Pokud půjčka vznikla poté, co odvolání nebo vrácení zboží nabylo platnosti, měl by věřitel zákazníka převzít práva a povinnosti společnosti vyplývající z dohody o půjčce s ohledem na právní důsledky odvolání nebo vrácení zboží. Pokud se chcete v co největším možném rozsahu vyhnout smluvním závazkům, využijte práva na vrácení zboží a odvolejte prohlášení o záměru uzavřít dohodu o půjčce. Konec oznámení o vrácení B. Informace o uzavření smlouvy v elektronické podobě Po uzavření smlouvy je daný text uložen. Kupující má k textu smlouvy přístup. Před vystavením objednávky může kupující zkontrolovat zadané informace a v případě potřeby je upravit pomocí běžných kláves na klávesnici počítače. Kupující bude okamžitě informován prostřednictvím prohlášení o přijetí v podobě elektronického potvrzení objednávky poté, co klepne na příslušné tlačítko k odeslání nabídky a společnost ji obdrží. Epson.cz a epson.de jimž byl udělen certifikát Verisign Premium EV SSL, prokazující identitu jejich držitele a umožňující bezpečnou komunikaci mezi webovou stránkou a jejími návštěvníky. C. Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné informace rozsah smlouvy 1. Podmínky, které se liší od všeobecných obchodních podmínek, odporují jim nebo je doplňují, nejsou součástí této smlouvy ani v případě, že byly uznány. Mohou platit pouze v případě, že by s jejich platností společnost výslovně písemně souhlasila. Zejména je tímto výslovně vyloučen jakýkoli zákaz nebo omezení postoupení obsažené ve Všeobecných obchodních podmínkách smluvního partnera. 2. Spotřebitel ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je fyzická osoba, která se společností uzavírá obchod za účelem, který nesmí spadat do jejích podnikatelských činností nebo samostatné profesní činnosti (podle 13 německého občanského zákoníku (BGB)). Smluvní partner ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je fyzická či právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavření transakce se společností jedná v rámci výkonu podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti ( 14 BGB).

4 K zákazníkům patří ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek smluvní partneři i spotřebitelé. 2 Dodání a služby 1. Pokud je zákazník smluvní partner, riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy společnost dodá zboží přepravci či jiné osobě nebo organizaci určené k realizaci zásilky, nebo - pokud je objednávka provedena prostřednictvím elektronické pošty v okamžiku předání daného zboží dopravci. 2. Při osobním vyzvednutí (je-li zákazník spotřebitel) přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží na zákazníka až v okamžiku, kdy převezme zboží. 3. Totéž platí v případě, že si zákazník dodávku nepřevezme nebo je v prodlení s jejím převzetím. 3 Výhrada vlastnictví 1. U smluv uzavřených se spotřebiteli si společnost vyhrazuje vlastnictví zboží až do okamžiku úhrady ceny v plné výši. 2. U smluv uzavřených se smluvním partnerem si společnost vyhrazuje vlastnictví zboží do okamžiku, kdy budou vypořádány v plné výši všechny účty vyplývající z aktuálního obchodního styku s příslušným smluvním partnerem, jak je uvedeno v následujících bodech Smluvní partner je oprávněn k dalšímu prodeji a zpracování zboží v rámci běžného obchodování. Z důvodu bezpečnosti smluvní partner již nyní souhlasí s tím, že ve výši fakturované částky postoupí všechny pohledávky související se zbožím, které by mu vznikly za třetími osobami z důvodu prodeje nebo jiného zákonného důvodu (pojištění, protiprávního činu). K inkasování pohledávky svým jménem a na svůj účet zůstává smluvní partner oprávněn i po odstoupení, a to až do odvolání. Toto oprávnění k inkasu lze zrušit pouze v případě, že smluvní partner nesplní řádně platební povinnosti, které má vůči společnosti. Právo společnosti samostatně inkasovat pohledávku zůstává nedotčeno. Společnost se však zavazuje, že nebude pohledávky inkasovat, dokud smluvní partner plní své platební povinnosti, není v prodlení a zejména pokud nepodá návrh na prohlášení konkurzního řízení nebo zastavení plateb. V tomto případě může společnost požadovat, aby nám smluvní partner oznámil postoupené pohledávky a jejich věřitele. Kromě toho je společnost poté oprávněna sdělit postoupení dluhu zákazníkovi příslušného smluvního partnera. 4. Jakékoli další zpracování zboží smluvním partnerem musí probíhat vždy jménem společnosti a na její účet. V případě sloučení s předměty, které společnosti nepatří, se společnost stává spoluvlastníkem nového předmětu v poměru hodnoty zboží dodaného společnosti k ostatním zpracovávaným předmětům. Stejný postup platí i v případě produktu vytvořeného zpracováním nebo kombinací zakoupeného zboží dodaného v souladu s ustanovením o výhradě vlastnictví. 5. Společnost souhlasí s tím, že na žádost smluvního partnera uvolní cenné papíry, na které má právo, pokud zpeněžitelná hodnota těchto cenných papírů společnosti překročí

5 zajišťované dluhy o více než 20 %. Výběr cenných papírů, které budou uvolněny, se řídí rozhodnutím společnosti. 6. V případě přístupu třetí osoby ke zboží, především při exekuci, musí smluvní partner společnost okamžitě písemnou formou informovat o vlastnictví třetí osobou. 4 Platební podmínky Všechny platby s uvedením čísla objednávky poukazujte na tento účet: Epson Deutschland GmbH Deutsche Bank Prag Směrový kód banky: 7910 Číslo účtu: IBAN: CZ SWIFT/BIC: DEUTCZPX 1. Všechny poplatky za bankovní převody hradí zákazník. Pokud používáte číslo IBAN, nejsou účtovány žádné poplatky za zahraniční platební příkaz. 2. Dodatečná oprava faktury v případě ztráty, nesprávné nebo neúplné specifikace daňového registračního čísla smluvního partnera je vyloučena. Společnost Epson si dále vyhrazuje právo dodatečně účtovat jakékoli zákonné DPH platné v Německu. 3. V případě platby na účet je kupní cena splatná do 14 dnů od data faktury. Zákazník se bez dalšího upozornění společnosti dostává do prodlení s platbou, pokud neuhradí platbu do data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě závady je smluvní partner oprávněn uplatnit zadržovací právo k věci jen v případě, že existuje důvodná souvislost se závadou a pravděpodobnými náklady na dodatečné výkony (především odstranění závady). 4. Případný zápočet několika dlužných částek musí být proveden v souladu s 366 odst. 2 BGB (německý občanský zákoník). 5. Pokud je zákazník v prodlení s placením, má společnost právo požadovat úroky z prodlení do výše 5% nad základní sazbu ( 247 BGB). 6. Pokud je zákazník v prodlení s placení, je společnost oprávněna odstoupit od smlouvy nebo požadovat vrácen zboží. 7. Právo na započtení pohledávky a uplatnění zadržovacího práva má zákazník jen tehdy, pokud jsou jeho protinároky nesporné a právoplatné. 5 Záruka 1. Smluvní partner je povinen písemně oznámit společnosti případnou vadu do dvou týdnů od jejího zjištění. V opačném případě dojde k promlčení nároků vyplývajících ze záruky. K dodržení stanovené lhůty pro oznámení postačuje včasné odeslání. Důkazní břemeno

6 prokázání všech podmínek nároku spočívá v plné míře na smluvním partnerovi, zejména pokud jde o závadu samotnou, datum zjištění závady a včasnost podání nároku. Pokud je zákazník smluvní partner, může společnost v případě poškození zboží především dle svého uvážení rozhodnout, zda splní svou povinnost vyplývající ze záruky opravou závady nebo výměnou zboží. Pokud se smluvní partner rozhodne od smlouvy odstoupit z důvodu právní vady nebo zásadní závady poté, co se dodatečné plnění nezdařilo, nemá současně nárok na náhradu z důvodu závady. 2. Na spotřebitele se vztahují právní předpisy pro záruky. 6 Omezení odpovědnosti 1. Společnost dodržuje právní předpisy v případě úmyslné nebo závažné nedbalosti z její strany nebo ze strany zástupců nebo pověřených zmocněnců. V ostatních ohledech společnost dodržuje pouze zákon o odpovědnosti za vady výrobků v případě smrti nebo újmy na zdraví nebo v případě zaviněného porušení zásadní smluvní povinnosti. Nároky na kompenzaci za porušení zásadní smluvní povinnosti jsou však omezeny na předvídatelná zranění, která jsou v rámci smluv typická. Smluvní povinnosti jsou považovány za zásadní pouze v případě, že jejich splnění zaručuje řádné splnění smlouvy a pokud se lze obvykle spolehnout na to, že smluvní partneři budou tyto povinnosti plnit. 2. Ustanovení bodu 1 výše platí pro kompenzaci spolu s platbou i pro kompenzaci místo platby, a to z jakéhokoli důvodu uvedeného v právních předpisech, a to především za účelem získání odškodného za závady, porušení smluvních povinností nebo protiprávní čin. Vztahuje se rovněž na náhradu zbytečných výdajů. 7 Rozhodné právo 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí německými zákony s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. 2. Pokud má zákazník statut obchodníka ve smyslu ustanovení Německého obchodního zákoníku (HGB), bude příslušným místem soudní pravomoci Düsseldorf. Henning Ohlsson Hiromi Taba Masayoshi Maruyama Výkonní ředitelé společnosti Epson Deutschland GmbH

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více