Smysl křesťanství OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysl křesťanství OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy strach? Máte strach, když posloucháte zprávy v televizi, když čtete noviny? Měli jste strach, když televize stále dokola vysílala pád dvou věží v New Yorku? Máte strach, když jdete k lékaři pro výsledky důležitého vyšetření? Máte strach, když se chystá propouštění ve vašem zaměstnání? Máte strach, nebo se spíše bráníte netečností? Strach a netečnost, tak by se z velké míry dala popsat společnost, ve které žijeme. Nedílnou součástí každého dětského tábora je stezka odvahy. Je celá škála možností, jak takovou věc připravit. Pro malé děti je vhodné připravit tuto zkoušku tak, že vedoucí se rozmístí po lese a z ukrytu pozorují malé odvážlivce, pro ty větší je lepší, když vedoucí zůstanou u ohně a tím zvýší tajuplnost toho ticha a tmy kolem dokola. Smyslem jakékoli cesty odvahy, však nikdy není děti pořádně vystrašit, jak by se mohlo zdát, ale právě naopak, dát jim jasnou a hmatatelnou zkušenost, že tento druh strachu je z drtivé většiny zbytečný a neopodstatněný. Pojďme se nyní myšlenkově posunout na počátek choroby zvané strach a její věrné družky netečnost. Nacházíme ho v okamžiku, kdy Adam s Evou utrhli a jedli zakázané ovoce. Co se stalo? 1. Moj 3,8-10a V okamžiku, kdy první lidé zhřešili, onemocněli nemocí, kterou do té doby neznali dostali strach, báli se a styděli. Před kým? Před Stvořitelem. Byl narušen strach a důsledkem byl automaticky stud a strach. Bůh už není blízký, je to někdo neznámý. Co se stalo dál, jak Bůh reagoval na novou situaci? Stojí před nimi Bůh uražený, rozzlobený, nelítostný, vysmívající se, Bůh který je straší? Co čtete ve svých Biblích? Bůh hledá člověka, volá ho, ptá se ho kde se ukrývá. Chcete říct, že vševědoucí Bůh nevěděl co se stalo a nebo dokonce to, za kterým keřem se první lidé urývají? Celou situaci vidím úplně jinak, Bůh ten proti komu zhřešili, z koho teď měli strach, přichází aby jim dal na vlastní kůži pocítit, že jeho není třeba se bát. Dal jim najevo svoji lítost nad tím co se stalo, ale zároveň svoji lásku, ujistil je že udělá vše (i za cenu největší oběti) aby jim pomohl získat zpět ztracené prostředí. Vzpomínáte na stezku odvahy? Vyzkoušet si, že není třeba mít tento konkrétní strach. Ten, který se tehdy postavil proti Bohu, propagoval nezávislost, nezávislost na Bohu, na všech. Nezávislost s sebou však automaticky přináší strach a stud, nebo méně bolestivou netečnost. Žijeme ve světě poničeném hříchem, je však bezpodmínečně nutné prožívat důsledky hříchu? Je tato planeta skutečně pouze čekárnou plnou strachu a bolesti? Jsou křesťané pouze dobře informovaní ateisté? Jaký je smysl křesťanství? Nezávislost a strach jsou ve svém důsledku velmi rozkladné. V dnešním světě lze pozorovat strach a rozklad na mnoha místech, díky němu ročně vynakládáme obrovské částky na zbrojení, nemocnice, bezpečnost, záchranu krachujících bank, sociální podpory, humanitární cesty a pod. Je však role křesťana pouze v tom, že nad tím pokrčí rameny a obrátí svou mysl k Bohu? Je role křesťana v tom, že se bude pohoršovat nad vším bezprávým a nečestností? Ježíš ve svém horském kázání (Mt 5,13-16) prohlásil: Vy jste sůl země a světlo světa Svět je temné místo, místo které způsobuje strach. Křesťan má být světlem uprostřed tmy. Světlem, ke kterému mohou přijít ti co se bojí. Podobným světlem jakým byl Bůh Adamovi a Evě tehdy na počátku, když se člověk poprvé ocitnul ve tmě plný strachu a studu. Křesťan však má být také solí. Solí, která v dobách kdy nebyli ledničky sloužila 1

2 k uchovávání potravin. Sůl brzdila rozkladu masa. Křesťan má být solí, uprostřed rozkladu být tím kdo mu bude bránit, nebo ho alespoň zpomalovat. Smysl soli je pouze v její slanosti. Při získávání soli z Mrtvého moře zůstává špinavě bílí odpad, který vypadá jako sůl, ale není slaný. Je naprosto k ničenu, vypadat jako křesťan, hlásit se ke křesťanství a nebýt slaný. Takové křesťanství je podobné neslané soli, která se hodí jen na zasypání děr v cestě. Když se křesťan přizpůsobí nekřesťanům, tím nenavádím k netoleranci ale k odlišnosti, ztrácí svůj vliv a smysl. A zároveň, když jako křesťan poodejdu do pohodlí spoluvěřících, pryč od tmy a strachu ztrácím svůj smysl a poslaní. Útěk do neviditelna je popřením povolání. Je to podobné světlu postavenému pod kbelík. Čemu nás tedy učí podobenství o světle a soli? - Je základní rozdíl mezi tím kdo následuje je křesťanem a tím kdo žije nezávisle na Bohu. - Musíme přijmout zodpovědnost, která z této odlišnosti vyplývá, být brzdou rozkladu a světlem uprostřed tmy, ke kterému mohou přicházet ti co se bojí. Sůl a světlo mají jedno společné vydávají se. Tedy opak soběstřednosti. Když se sebekriticky podíváme na ne jednu naši diskusi, neobsahuje mnohdy stopy pohoršování se a odsuzování toho špatného co kolem sebe vidíme? Není však nesmysl vinit nenasolené maso z toho že se kazí? Neznamená to spíše, že jsem selhal jako křesťan, když lidé v mém nejbližším okolí propadají strachu, nebo jsou prototypy toho nejhoršího v naší společnosti? My jsme solí a světlem, díky Bohu a jeho sebeodhalování se, nemusíme prožívat většinu strachu dnešních lidí, svět však není pouhou čekárnou na lepší časy. My křesťané, skauti a skautky zde máme nezastupitelný úkol. Být světýlkem uprostřed tmy, být brzdou rozkladu. Přeji nám k tomu Boží blízkost. Jan 3,17-20 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Dawy Na svém říjnovém setkání odbor duchovní výchovy: - vzal na vědomí příslib činnosti P. Vladislava Cialga, MIC z Hrádku u Vlašimi v ODV (projednává se jeho pověření zastupovat biskupa Františka V. Lobkowicze jako zástupce ústředního duchovní rádce za ŘK církev) - stav soutěže Stezky písmáků viz též další text tohoto čísla NDS od strany č. 3 - stanovisko ODV k podkladům vlčků s duchovním zaměřením: ODV žádá, aby barva podkladu byla pastelová (tak, aby nekolidovala s jinou skupinou), rozhodně však ne černá - činnost komise pro OČK MZHS - předsedou komise, která zahájila práci je br. Merkur tato komise vyhlásila na den 10. listopadu setkání se zájemci o tuto odbornost "Myšlenkové základy a historie skautingu" a zahájení zkoušek od 30. listopadu 2001; (předsedou připravované druhé komise je br. Edy) - vyslechla vysvětlení br. Karbouse a čtenářům NDS na internetu se omlouvá za pozdní vyvěšení od čísla 101 z důvodů přechodu internetových stránek Junáka na jiný systém 2

3 STEZKA PÍSMÁKŮ 2. ročník soutěže ve znalosti Bible ve věku do 16 let se letos koná s podporou Ministerstva kultury ČR! REDAKCI NDS SE PŘIHLÁSILO 118 TÝMŮ A V NICH 358 SOUTĚŽÍCÍCH VČETNĚ 32 JEDNOTLIVCŮ! Právě dobře probíhá první kolo korespondenční vrácené soutěžní archy hodnotí jako vloni porota složená ze členů Odboru duchovní výchovy Junáka. 2. kolo s osobní účastí bude 17. listopadu 2001 ve sboru ČCE v Praze Nuslích, ul. Žateckých 1169/11, nedaleko stanice metra Vyšehrad - pozváni budou všichni, kteří splní minimální bodový zisk. Organizátory potěšilo, že mezi těmi, kdo posílají svá řešení, je také několik starších účastníků mimo pořadí získají-li potřebné body, mohou se přidat i v druhém kole. C HCEME VŠAK UPOZORNIT n a to, že KDOKOLIV může v Praze posílit organizační tým - pro tento účel připojujeme také telefon redakce NDS: 02/ * * * * * * * * * * Ti, kdo na řádný průběh soutěže dohlížejí, redakci napsali a my z jejich dopisů vyjímáme: Když jsem otázky dostala a přečetla si je, úplně jsem se zhrozila, jak jsou těžké. Děti si s nimi poradily lépe, než jsem předpokládala. Pomáhala jsem jim tím, že jsem vždy každou otázku přečetla, někdy i dvakrát, protože když slyšely, lépe si uvědomily, na co mají odpovídat, než když si to četly samy, což, doufám, nevadí a není porušení pravidel. Některé otázky si však vyloženě tipovaly. Musela jsem se smát, že některé i správně. (Pokud jsem ovšem správnou odpověď znala.) Otázky byly, dle mého názoru, náročné, na některé z nich jsem neznala odpověď bez Bible ani já a myslím, že ani spousta dospěláků. Především ty z Janových epištol se mi zdály těžké. I když naše děti asi nedopadly nejlépe, přesto si myslím, že ta soutěž je dobrá věc, děkuji za její přípravu. Uvítala bych informace o časopise Na dobré stopě. Děkuji. Lenka Kudělová, Bílovice * * * * * * * * * * k některým otázkám: zdají se mi pro tento věk dosti těžké, např. Janovy epištoly (reakce z diskuse nad otázkami). Jinak samozřejmě je to věc velice dobrá, kterou konáte a přeji vám hodně úspěchů. Jak bude příležitost, prodiskutuji s některými bratry celou soutěž, abych zjistil jejich názor... Jaroslav Květoň Šedý Vlk, Brno * * * * * * * * * * Tyto reakce a jistě i další, které přijdou, ukazují na několik věcí: 1. Soutěž není snadná a tedy už i ti, kdo se neprobojují do finálního kola, zaslouží uznání. 2. Stejně jako vloni zaujala soutěž i dospěláky a to nemůže nikomu být na škodu, ale naopak k užitku ( první na řadě jsou tvůrci otázek). 3. Na finální kolo se můžeme jenom těšit do Prahy přijedou opravdoví znalci Bible! Kamzík MLADŠÍ KATEGORIE ve věku do 12 let včetně soutěží v týmech o 2 až 4 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a kniha Genesis), STARŠÍ KATEGORIE = od 13 do 16 let včetně soutěží v týmech o 2 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a knihy Genesis a Exodus). 3

4 Registrace na soutěži dne 17. listopadu začíná v 9.00, konec soutěže je v h. 4

5 PRÁZDNINOVÉ OHLASY LK Intentio 2001 Od pátku 17. do neděle 26. srpna probíhal na pomezí Hrubého Jeseníku a Orlických hor na Hájence u Písařova lesní kurz Intentio. Zásadními tématy tohoto kurzu byla témata: služba a sebevýchova. Účastníci se však setkali s jógou, managementem, masážemi pod vedením fyzioterapeutky. Každý si mohl zkusit zdobení kůže. Vyřezávalo se, drátkovalo, kreslilo, vyráběly se hliněné misky. Příležitost pro vyždímání fyzických sil poskytla hra aréna. Uvítali jsme návštěvu z ekologického odboru Junáka, která vedla program spojený s přírodou a ekologií. Sami jsme navštívili Jesenický vůdcovský lesní kurz, kde jsme vyslechli přednášky o svobodě a demokracii. Na putování na Mariánský kopec u Králík odcházel každý s roverským textem, nad kterým může i kdykoliv později uvažovat o skautském zákoně. Ve středu došlo k jaderné havárii a všichni, kdo přežili, se museli rychle přesunout do neútulného jaderného krytu. Zde plnili řadu úkolů, což vrcholilo sestavením deseti zákonů nové civilizace na jiné planetě. */ Nikdo z účastníků předem nevěděl, jak vypadá znak našeho LK. Postupně se však odtajňovaly jednotlivé symboly ve znaku obsažené. V pátek pak byl sestaven znak celý a poté bylo přede všemi INTENTIO. Lesního kurzu Intentio se v roce 2001 zúčastnilo pět rangers a pět roverů. Podruhé se pokusíme tento kurz připravit v roce Filip Hlavinka - Mukóki */ Po usilovném přemýšlení účastníci této hry sestavili následující desatero: 1. Buď pravdomluvný. 2. Nepokradeš. 3. Nezabiješ. 4. Buď čistý v myšlenkách a skutcích i slovech. 5. Miluj bližního svého jako sám sebe. 6. Ochraňuj přírodu a cenné výtvory lidské. 7. Pouč se z historie. 8. Každý má právo na svobodný život. 9. Všichni lidé jsou si rovni. 10. Každý je povinen dodržovat tyto zákony. V pražském středisku Ječná č jsem skautské družině Orlíků o hře na kursu Intentio vyprávěl a navrhl, aby i oni se pokusili v rámci půlhodinového přemýšlení takových deset zákonů sestavit. Výsledek byl tento: 1. Nezabiješ. 2. Nepokradeš. 3. Nezradíš. 4. Každá rodina musí mít minimálně 2 děti. 5. Každý musí vstoupit do manželství. 6. Nesmí se znečišťovat prostředí. 7. Lidé si musí vzájemně pomáhat. 8. Lidé musí být poctiví. 9. Lidé si nesmí schválně ubližovat. 10. Lidé musí chránit své výtvory. Je zajímavé, k jakým výsledkům vede tento stresující úkol vymyslet zákony pro nové lidstvo. Pozorní čtenáři NDS si jistě hned všimnou, že jak ti účastníci hry v roverském/rangers věku na kursu IN TENTIO tak i ti skauti ve věku mladším jaksi nevědomky v duchu zakladatele br. A. B. Svojsíka svoje zákony formulovali střízlivě a věcně (ve svých Základech A. B. S. píše: Když nováček prokázal, že zná povinnosti junáků a nejdůležitější příkazy pro pobyt v přírodě, slibuje na svou čest, že se všemožně přičiní, aby řádně plnil veškeré povinnosti junáků i své vlastní, a že bude při každé příležitosti svým bližním ku pomoci. ). 5

6 Avšak ani v jednom návrhu nenacházíme přímou odezvu prvního principu světového skautingu resp. prvního bodu skautského zákona! Jsou to tedy zákony bez duchovního rozměru? To přece nikoliv, protože jak vidíme, tak se v obou příkladech autoři inspirovali nejen ze skautského zákona, ale i z Desatera. Zákony jsou nicméně nenáboženské, neupozorňují na nic, co nás přesahuje. Nebo snad ano? Co by tak asi naši autoři dali, až by byli opravdu na nové planetě, třeba do manželského slibu, do slibu skautského (určitě by tam zase založili skauting!) a dalších podobných slibů? Kdopak takový pokus provede ve svém oddíle a napíše návrhy dětí resp. mládeže do NDS jako výsledek ke všeobecnému poučení? -red.- Vy jste světlo světa (Mt 5, 4) Pod tímto heslem se konal misijní kongres dětí 2001 v sobotu 29. září ve Špindlerově Mlýně. SKI AREÁL Svatý Petr dokázal pojmout účastníky ve velkém počtu. V dalším čísle NDS budeme informovat, jak kongres proběhl a kdo se ho zúčastnil. Pouť pro rovery a rangers "Na hranice" Prvním hraničním kamenem byl vytrvalý několikadenní déšť. Touto "suchou cestou" posíláme alespoň haničářské poselství od patronky této pouti, paní žijící na hranicích "na hranici", od sv. Zdislavy (mimo jiné i patronky ušlechtilého dospívání). Organizátoři zaslali doplněk k pozdravu z této poutě pro rovery a rangers: Ušlechtilé dospívání má svého přímluvce Krátký život paní Zdislavy ( ), manželky Havla z Jablonného a matky čtyř dětí (Havla, Markéty, Jaroslava a Zdislava) spadá do počátku vrcholného středověku, doby rytířské kultury a gotiky. Stopu najdeme ve dvou historických pramenech: latinské kronice žďárského kláštera a Dalimilově kronice. Při pohledu na život Zdislavy lze říci, že je to "světice z pralesů". Mládí prožila na Českomoravské vysočině (v Křižanově) a jako vdaná žena následuje manžela na jeho panství do severních Čech k hraničnímu území s Lužicí. Oba manželé se do historie zapsali svým bezvadným životem. Zdislava pak zvláště svými léčitelskými vlastnostmi a divotvornou mocí, bezměrnou láskou inspirovanou četbou Písma svatého (zvláště Př 31,10-31) nesena spiritualitou sv. Dominika. Umírá na hradě Lemberku v pověsti svatosti vyčerpána do posledních sil. Její manžel sám ji chválí: "Statečně si vedly mnohé ženy v našem národě, ale ty je svatostí předčíš všechny." Její hrob v Jablonném je stále velikonoční; poutníci zde nalézají skrze její přímluvu pokoj a radost jako dar Boží. Její život je "znamením doby". Zdislava je mladičkou manželkou a maminkou. V jejím životě lze jasně rozpoznat těžkost a složitost hledání svého osobního povolání pro plnění Boží vůle. Ale dospěla k rozhodnutí a vytrvala v něm. Proto může být "střelkou správného směru" pro čas dospívání. Přirozeně je sv. Zdislava nejvíce známa jako patronka rodinného života a manželství (jako nejstaršího řádu s náročnou řeholí založeného přímo Stvořitelem). Na počátku ale stálo slovo rozhodnutí a to padlo po usilovném vnitřním hledání Pravdy v poslušnosti vůči Lásce. Vy všichni, kteří se chcete přiblížit k hranici svého osobního rozhodnutí, máte zde někoho ve velmi podobné situaci. "Proste a bude vám dáno" a buďte věrni svým rozhodnutím. Krása je právě ve věrnosti. Takový je život "na hranicích". (Velká Sůva, historické údaje podle P.Ambrože Svatoše OP)" "Je ve vašich silách zůstat věrným!" /kniha Sirachovec/ Hledejte cestu, jak být věrným svému skautskému povolání, osvobozeni svým heslem "sloužím"! Postřeh a láskyplný důvtip při této praktické stopovačce přejí organizátoři poutě Velká Sůva, At-pui a Tombola. 6

7 U Tyrolského srubu nedaleko Slatiňan se o prázdninách konal kurs pro rovery a rangers S U R S U M. Br. Zdeněk Karas Roy pro jeho účastníky vybral mimo jiné pěkný příběh, který přetiskujeme: Od moře vál silný vítr. Slunce již zapadlo a klesalo k moři, velké a červené. Právě tak červené jako ten rozkvetlý tulipán, který nesl v hezkém květináči malý chlapec. Měl na sobě dlouhé a široké modré kalhoty a světlý kabátek a na nohou dřevěné pantoflíčky, které hlasitě klapaly jak běžel pobřežní ulicí. Chlapec se vesele usmíval a přemýšlel, jakou budou mít doma radost, až přinese z návštěvy na vsi dárek: červený tulipán. Vypěstovala jej malá Kat, jejíž otec má větrný mlýn. Není to snadné, vypěstovat tak krásný květ. A tak neobyčejný! Je červený a přece proužky plátků jsou skoro černé. Ťuk, ťuk, ťuk klapou dřeváčky po kamenné dlažbě. Moře šumí hlasitě a hrozivě. S hlukem udeří každou chvíli o kamennou stěnu hráze. Hleďme! Chtělo by prorazit tu mocnou stěnu, urvat kus země. Ale zemi chrání kamenná hráz. Chlapec jde stále rychleji. Chtěl by být už doma a ukázat matce kvítek. Postaví jej na okno. Myslí si, že se snad jednou stane zahradníkem. Zastavil se na chviličku, neboť jeden dřevák ho tlačil. Sklonil se, aby jej spravil a postavil tulipán na zem. Vytáhl vlněnou ponožku, aby ho netlačila. Chtěl opět vzít květináč, ale pojednou skoro zkameněl. Hleděl na stěnu hráze a nevěřil svým očím: mezi kameny prosakovala voda! Chlapec poklekl a hledal, až našel trhlinu. Ne velkou, ale voda je mocná zakrátko vyrve větší otvor a zalije pobřeží Co dělat? Kolem bylo pusto. Volat o pomoc? Běžet pro někoho? To je daleko! Otvor byl malý a tak na něj přitiskl malou dlaň a volal: Pomoc, pomoc! Míjely dlouhé, strašlivé chvíle. Nikdo volání neslyšel, nikdo nepřicházel. Pomoc, pomoc! Prudká voda si vymlela větší otvor. Již nestačila dětská dlaň. Ale přece má čapku, krásnou modrou čapku! Zacpal jí otvor a stále volal. Nyní nemůže za nic na světě odejít, protože díra se zvětší a voda stále proudí hrází. Je zima, veliká zima. Noc je chladná, zuby mu cvakají zimou. Ale sundává i červenou šálu s krku a cpe ji do díry. Bojuje se zlou vodou, s rozbouřeným mořem, kterému se zachtělo země. Díra stále roste. Čím ji má ucpat? Ale ovšem, má ještě kabátek. Moře hučí a hučí. Z jedné strany hráze silné a bouřlivé vlny, z druhé strany malý chlapec. Svlékl si už kalhoty, košili, už na sobě nemá nic. Pomoc, pomoc! Voda stále přetéká a rozlévá se po kamenných deskách. Převalila i modrý květináč s červeným tulipánem. Temnota noci začala ustupovat a přicházel šerý úsvit. V mlhavém ránu zaklapaly hlasitě dřeváky: Rybáři jdou do přístavu. Ale co to vidí? Rychle se rozeběhli a sotva se podívali zblízka, všechno pochopili. Viděli, jak strašlivou noc prožil ten malý hoch, hlídající prasklou hráz. Vzali ho za ruce. Byl studený jako to kamení. Rychle, rychle doktora! A rychle opravit hráz, nebo později už trhlinu nespraví. Hráz spravili, ale chlapci už nepomohli. Už nežil. Vděční obyvatelé města mu postavili pomník. Kamenný anděl nese na ruce malého chlapce, který spí. Chlapec se usmívá. Snad se mu zdá, že je zahradníkem na tulipánovém poli, na kusu země, kterou ubránil před zlým mořem 7

8 MOUDRÝ HUMOR z velké dálky Jeden perský spisovatel kdysi vypravoval, že v mládí byl velice zbožný a svědomitý v plnění svých náboženských povinností. Někdy probděl celou noc, aby četl Korán a modlil se. Jednou se ho otec zeptal, proč tak dlouho do noci svítí. Řekl: Tvoji ostatní synové ztrácejí drahocenný čas spaním. Já nejsem jako oni. I v noci hledím ctít Boha. Otec mu řekl: Milý synu, sice dobře činíš, když i v noci Boha ctíš, ale bylo by lépe, kdybys v noci spal, než abys pomlouval své bratry. Ve smutném světle tragických událostí teroristického útoku na USA, jehož původ je umisťován do islámského světa, se jistě sluší si třeba i takovým humorným příběhem připomenout, že četba svatých knih bez láskyplného jednání nemá na miskách pravdy žádnou váhu i z blízkého Slovenska Pán farár, len čo vyjde na kazatelnicu, povie: Skrátil som svoju dnešnú kázeň, pretože o chvíľu vám budem musieť oznámiť niečo veľmi dôležité. * * * * * Novoobrátěný píše na daňový úrad: Svedomie ma trápi tak, že nemôžem spávať. Posielam vám tisíc korún, ktoré dlhujem na daniach. P.S. Ak naďalej nebudem mocť spať, pošlem viac. INFORMACE, ZPRÁVY, POZDRAVY Z kruhu čtenářů Skautů ABS redakce obdržela pozdrav br. Stanislava Starce Vlka, vůdce 1. oddílu LENAPE z Mladé Boleslavi. Ke svému pozdravu přiložil také občasník farnosti Nanebevzetí Panny Marie, v němž jsme se m.j. dočetli, že Městský úřad v tomto městě přispěl dotací na Mateřské centrum. Slouží nejen rodičům dětí ve farnosti, ale také se v něm scházejí vždy v pátek skauti. Den před tím, ve čtvrtek, se koná keramický kroužek, v úterý bývají diskusní kroužky nad duchovními tématy (tento kroužek je vydavatelem tohoto Farního občasníku) Skautský oddíl Velena Fanderlíka zaslal redakci své poselství: My, skautky a skauti sdružení ve Skautském oddíle Velena Fanderlíka a soustředění v Třinci na svém V. sněmu ve dnech 30. srpna - 1. září 2001, pozdravujeme naše sestry a bratry všech skautských organizací v České republice. Jsme přesvědčeni o tom, že nastala doba opětovného sblížení a společné řeči všech pro rozvoj našeho Českého skautingu. Sejděme se u kulatého stolu po X.valném sněmu JU NÁKA, nejlépe v listopadu 2001 v Brně a rokujme. Skautský oddíl Velena Fanderlíka je připraven iniciovat společné setkání. Skautská mládež potřebuje naše bratrské a shovívavé stanovisko i naši práci. "Sloužím" Zástupci vůdce oddílu: MUDr. Jiří Wolf v.r. Ivo Kozák v.r. 8

9 Pastorační středisko při Karmelitánském nakladatelství zaslalo výtah z myšlenek Terezy Zukic, adresovaný sice do řad církve, ale uvažujme o tom, zda to neplatí to jistě i pro skautky a skauty: Je chyba nedělat chyby. Myslím, že je chyba, nedělat žádné chyby. Kdo nedělá nic, ani je dělat nemůže. Jediní lidé, kteří nedělají chyby, leží na hřbitovech. V církvi je bohužel hodně diváků, kteří ji jen kritizují, nedělají však nic pro to, aby vytvořili novou atmosféru. Naopak: když už něco váhavě k nějaké změně směřuje, pokoušejí se titíž lidé všemi prostředky tomu zabránit. Jednou mi jeden mladík řekl, že je bezmocný a zuřivý kvůli všemu tomu šílenství ve světě, protože na tom sám nemůže nic změnit. Ale ano!, řekla jsem mu. Jestliže se v této chvíli nějaký tatínek v New Yorku mazlí se svým synem, je celý svět lepší, i když to nevidíme. A když se právě teď dělí dva Eskymáci o rybu, pak se také změnil svět. I když o tom nebude informovat žádná televizní stanice. Platí to přirozeně i naopak. Když někdo v úřadě smýšlí špatně o svých kolezích, pak se těmito myšlenkami stal horší i svět. Můžeme tedy svět každý den po čtyřiadvacet hodin zlepšovat každou myšlenkou, každým slovem a každým skutkem... Boží intenzita nepolevuje, když opustíme kostel, ať už jsme ve sprše nebo sedíme u počítače. On je přitom vždy živý, živě přítomen. Otázka, je, zda si to vždycky uvědomujeme a zda to vnitřně vnímáme. Všechno může být setkáním s Bohem, každý fotbalový zápas, každý západ slunce i každé kousnutí do broskve. Vůbec není důležité, co právě děláme, nýbrž jak to děláme a jak jsme přitom. Mohu kousat do buřtu a prožívat Boha, protože se raduji z toho, jak mi chutná. Ale při pouhém kousání se mohu vztekat nad tím, že nemám na buřtu dost hořčice. Mohu si vykládat problém, který mám dnes řešit, jako přehmat osudu, nebo ho přijmout jako výzvu, že mi Bůh něco svěřuje a že má se mnou větší záměry. Mohu se zlobit v okamžiku, kdy mi někdo zabral před nosem poslední místo k parkování, mohu to ale také chápat tak, že mne Bůh stopnul, abych se na pár minut uklidnila. V tomto nechtěném prostoji mě zase třeba přivádí k neporušenosti, vypnutí, k novým myšlenkám. O VÍŘE JENOM SOUKROMĚ? Se souhlasem autora Miroslava Brože přetiskujeme z Evangelického časopisu Český bratr č. 12/ Lidové noviny přinesly článek Martina Daneše "Náboženská propaganda je kontraproduktivní", který nás nebezpečně posouvá do doby komunistické vlády, která vykazovala křesťany stejně jako židy do ghetta, do soukromí... Daneš totiž na adresu médií říká, že "titulky vypovídají o neúměrně velkém prostoru věnovaném tématům tak či onak spojených s vírou"; té křesťanské navíc prý "přikládají viditelné znaménko plus". Ponechme stranou otázku kvantitativního poměřování různých lidských aktivit a ptejme se, proč by média neměla psát o všem, co se děje. Daneš soudí, že otázka víry je osobní věcí člověka, o níž se veřejně nediskutuje, zatímco Listina lidských práv a svobod prohlašuje, že "každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně" (čl.16,1). A jestliže i mezinárodní úmluvy nabádají státy, aby umožňovaly veřejný dialog o víře, proč by média neměla mít svobodu o víře (nebo nevěře) psát? Není odpovědností médií upozorňovat na hodnoty, které formují charakter člověka a jsou nosné pro spravedlivou společnost? Stejně tak, když společensky nebezpečná stanoviska ohrožují "veřejnou bezpečnost a pořádek, zdraví a mravnost nebo práva a svobody druhých", nemohou přece média zůstat neutrální. Ani Daneš není neutrální, když tvrdí, že náboženskou propagandu médií (?) se lidé snaží nevnímat a nepřipadá jim jako něco, čím by se měli zabývat". Měl by být přesnější a říct, kteří lidé. Někteří, zřejmě většina, se snaží otázky náboženství nevnímat - to je právě náš český problém. Ignorace, lhostejnost. Ale ta nemusí být pro média určující.

10 Vybral jsem tento článek a autorovy postřehy předkládám čtenářům NDS z jednoho prostého důvodu: několik podobných hlasů zaznělo např. na Sněmu kmene OS v Kroměříži. Nechci tím říci, že jsou to jen ti staří (kteří zažili komunistickou vládu) anebo dokonce ti nejstarší (co pamatují ještě dozvuky Rakouska-Uherska), kteří mají s veřejným projevem víry problémy. Víme, že "stud" hovořit o náboženské víře mají také ti nejmladší, a to i v Junáku. Právě v této situaci mne teší, že se vlastně všechny lesní kursy a lesní školy poctivě snaží tohoto studu zbavit. Tento článek je do této snahy podle mne dobrou "troškou do mlýna". V. J. ČTENÁŘSKÝ PROBLÉM Delegáti X. valného sněmu Junáka obdrželi sborník výsledků předsněmové diskuse (který sám o sobě má více než 290 stran) a další předepsané podklady. První reakce, kteří texty obdrželi, povětšinou je: copak to mohu vůbec přečíst? Když texty člověk drží poprvé v ruce, opravdu ten pocit může mít. Nemýlím-li se však, pak jsem obdobnou poznámku slyšel již dříve např. na lesních školách nebo kursech, když jsem se ptal, kdo pozorně čte Skauting a další skautský tisk. Abych byl přesný: takhle jsem já sám často reagoval, když jsem ještě vedl oddíl. Můj tehdejší vůdce střediska však měl zvláštní metodu: abychom o nic nepřišli, sám jako první Skauting četl a na jednání střediskové rady nás podrobně informoval. My mladí jsme někdy trochu poposedávali ba i protestovali, ale jedno je třeba uznal: skutečně jsme byli informovaní! Nevím, jak tomu je dnes, ale v letech jsme mívali také tajemníky středisek a ti zdatně vůdci střediska pomáhali Nabízí se tedy otázka: nemohou svým delegátům ostatní členové oddílů resp. středisek - zvláště z řad OS - pomoci připravit přinejmenším stanoviska. Myslím to jako bratrskou a sesterskou pomoc i v zájmu ostatních, a to bez ohledu na to, zda vlastní střediskový sněm k valnému sněmu vypracoval svoje doporučení?! A nebudou dokumenty valného sněmu vůbec užitečné i po jeho doufejme zdárném proběhnutí? Kamzík Z řad čtenářů přišel dotaz, proč byl tak velký časový odstup mezi číslem 99 a 100. Redakce proto podává vysvětlení, že NDS vychází 10 x ročně, s přestávkou vždy v červenci a srpnu. N OV É TÉ M A Alena Břeňová Jak do mého života vstoupil Duch svatý Stalo se to při mé návštěvě v Medugorje (čti Medžugorje). Pro ty, kdo toto místo neznají, podotýkám, že je to poutní místo Panny Marie, které se nachází v bývalé Jugoslávii. Medugorje jsem navštívila loni v září jako turistka či řečeno místním sloganem jako poutník. Do Medugorje přijíždí tisíce takových poutníků. Společně se účastní pravidelných bohoslužeb konaných v kostele zasvěceném Panně Marii, který se nachází v samém středu tohoto malého městečka. 10

11 Do Medugorje jsem jela se zcela zřejmým záměrem. Chtěla jsem si vyprosit u Panny Marie pomoc při záchraně našeho manželství, které se již delší dobu potýkalo se spoustou problémů. Hned po příjezdu se mě ujala starší paní (později jsem zjistila, že byla dlouholetou učitelkou katechismu) a začala mě nenásilně zasvěcovat do tajů víry v Krista a Pannu Marii. Také mi nabídla, že mi může domluvit zpověď u pana faráře, kterého zná osobně. Ubezpečila mě, že je to velmi vstřícný mladý muž a jistě mě nebude nutit, abych se zpovídala v kostele, když je to má první zpověď v životě. Ještě tentýž den večer jsem seděla s panem farářem v pokoji a společně jsme procházeli jednotlivá přikázání Desatera. Tento postup zvolil pan farář proto, aby mi pomohl snáze se zorientovat, v čem jsem chybovala. Při Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na Zemi jsem se zarazila. Uvědomila jsem si, že léta mám svým rodičům za zlé všechny možné chyby, kterých se vůči mně v mém dětství a dospívání dopustili. Moje pyšné ego, které vidělo vždy přednostně mé vlastní zájmy, nikoli úsilí mých rodičů, aby mi předali to nejlepší, se vzpouzelo tomu, aby se sklonilo před těmi, kteří mi dali život a vychovali mě. Panu faráři jsem upřímně sdělila, že si s tím nevím rady a že rodičům odpustit nedokážu, i když se o to upřímně snažím. A že nedokážu odpustit ani sama sobě, to, že jsem je tak nemilosrdně odsuzovala a soudila. Pan farář na to reagoval slovy: Poprosíme tedy o pomoc Ducha svatého, neboť on je milosrdný a má tu moc obměkčit srdce, které se vzpouzí lásce. Pokynul mi, abych zavřela oči a uvolnila se. Pak jsem zaslechla jeho tichý, klidný hlas, kterým volal Ducha svatého, aby přišel do oné místnosti a pomohl mně, služebnici Boží k pokoře a přijetí svých rodičů. A pak se to stalo. Pocítila jsem náhle ohromný příliv energie v konečcích prstů u rukou, který jsem vnímala jako brnění či chvění takové intenzity, že jsem ruce nedokázala udržet v klidu. Třásly se mi a přitom mi po tvářích samy od sebe začaly stékat slzy. Cítila jsem hluboké pohnutí, které po chvíli vystřídal hluboký mír a pocit tepla u srdce. O tři dny později, v den, kdy slavili v Medugorje narozeniny Panny Marie, jsem byla poprvé v životě na Svatém přijímání. Ale to už je jiný příběh. Ten okamžik, kdy jsem na sobě poprvé pocítila tajemný závan síly, kterou křesťané nazývají Duchem svatým, zcela změnil můj život. Byl jedním z těch důležitých okamžiků, které mě dovedly k uvědomění si své Božské podstaty a odhalení své skryté touhy prožívat ji v každodenním životě neustále - celým svým srdcem a celou svou duší. Tímto příběhem bychom chtěli zahájit téma, které má nejen vztah k blížící se adventní době, ale je také závažné pro dobu, ve které žijeme. Autorka bude jistě svým upřímným, vlastním příběhem inspirovat naše další uvažování Redakce chce toto místo využít k omluvě právě této autorce v nepříjemné situaci: v minulém čísle Na dobré stopě č. 100 jsme na str. 9 uveřejnili báseň autorky A. Břeňové Toužím po Tvém objetí, avšak neviditelný rámeček v elektronickém textu při tisku zakryl poslední verš poslední sloky této básně. Prosíme proto všechny čtenáře, aby si laskavě doplnili poslední řádek, který má znít: žij s námi příběh odvěký. P O E Z I E Právě, když kráčí století Reiner Maria Rilke Právě, když kráčí století, žijí své při práci. Je cítit van, jak list by veliký to byl, jejž Bůh a ty a já svým písmem naplnil a jenž teď, v cizích rukou vysoko, se obrací. Je cítit přímo lesk té strany nové, na níž se všecko ještě může stát. A tiché síly zkoušejí svou šíři, pohotové, měří se temným pohledem, než vyjdou bojovat. Z autorovy Knihy hodinek přeložil v r Jozef Tkadlec 11

12 SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Mattias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ,zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. Úvodem: Co je spiritualita? Nejprve je třeba říci, že spiritualita se v posledních letech stává velmi často používaným pojmem. Jednoduše přeloženo to znamená tolik jako "duchovnost, duchovní směřování". Ale co to vlastně znamená? Můžeme nejspíše říci, že spiritualitou se myslí vnitřní základ, z něhož žijeme. A co to znamená pro členy našeho skautského hnutí? Co to znamená pro vůdce vlčat a vůdkyně světlušek a pro světlušky a vlčata samotné? Domníváme se, že náš spirituální základ je zřejmý z našeho směřování v životě a to ze způsobu, jak jej praktikujeme. Vyvstává tu otázka, zda je mé základní jednání určováno Božím duchem a zda přitakává životu a chrání jej. Boží duch je nám zřejmý v osobě a jednání Ježíše Nazaretského. V něm přijal Bůh lidskou podobu a osobnost. Křesťanské učení a vyznání víry Kristovy nám říkají, že je zároveň bohem i člověkem. Jeho poselství je pro nás věřící měřítkem pro naše myšlení, mluvení a jednání ve společnosti, v církvi i ve skautském společenství. Je měřítkem pro náš přístup k ostatním nám svěřeným osobám i k jiným lidem, stejně jako pro náš přístup k celému stvoření, s nímž žijeme. Přitom není spiritualita pouze křesťanskou záležitostí. Každé náboženské společenství žije ze svých spirituálních základů. Spiritualita znamená: - ptát se "odkud" a "kam" - vnímat, že existuje cosi, co nás přesahuje - divit se malým i velkým zázrakům světa. Každý člověk, i přesvědčený ateista, má nějakou spiritualitu, která se projevuje v jeho životě. Co máme na mysli, když mluvíme o skautské spiritualitě? Od té doby, co existují skauti a skautky, věnují se tělem i duší hledání a objevování Boží přítomnosti ve světě i u lidí. Činí to podle pokynu a požadavku zakladatele světového skautského hnutí, lorda Baden - Powella, který řekl, že každý skaut a každá skautka "potřebují náboženství". Jakožto vůdkyně a vůdci světlušek a vlčat cítíme, že je tím osloveno i naše já: 12 Vnímám (zcela) Boží přítomnost? Co to pro mne znamená? Dává mi to sílu do života? Ovlivňuje víra v něho mé jednání? Mám s ním skrze své životní zkušenosti a skrze rozhovor s ním (modlitbou) nějaké "styčné body"? Neznamená to však, že budu vše ve svém životě Bohu křečovitě podsouvat. Máme vybraná místa, sakrální prostory i určené doby k prožívání přírody, bohoslužeb, mezilidských setkání, zažívání období klidu, okamžiků zklamání a smutku, období radosti a úspěchu i nesčetné jemné situace a příležitosti, v nichž cítíme, že ne všechno, co se týká našeho života, se dá vysvětlit a dokázat. To platí pro věřící i nevěřící lidi, pro skauty, skautky, světlušky, vlčata i pro jejich vůdce i vůdkyně. Spiritualita se neomezuje jen na pobožnosti a plnění náboženských povinností. Bohudík. Spiritualitu si vysvětlujeme ve třech klasických krocích: - nejprve je třeba poznat, co to znamená žít duchovně a vědět, jak se to projevuje v různých oblastech života světlušek a vlčat, - za druhé je třeba si o tom udělat úsudek a vysvětlit si to, co prožíváme - a za třetí vše dovést k činu, jednání. (pokračování příště)

13 Význam termínu ateista, ateismus se v dějinách měnil (poprvé byl užíván křesťany ve starém Římě, neboť neuznávali císaře za Boha). Většího rozšíření došel v 18. století, kdy jím byli označováni útoční kritici křesťanství (příkladně francouzští encyklopedisté Holbach, Diderot ap.) V této době znamenal ateismus otevřené a útočné odmítání církevního křesťanství. Třetí fázi pak přináší marxismus, jehož ideálem je ateismus jako naprostá lhostejnost vůči otázkám souvisejícím s Bohem. To vyplývalo z přesvědčení, že vůbec všechno, co souvisí s ideou Boha, je jen falešným obrazem neuspokojivých reálných poměrů - a automaticky to pomine "systémovou" změnou těchto reálných poměrů. Ve druhé polovině 19. století a ve století našem se pak termín "ateismus" začal používat ještě v dalším významu, a to ve spojeni *praktický ateismus* = postoj, který sice připouští, že "nějaký bůh je, ale nic to neznamená". A poslední proměnu prodělal termín ateismus poté, co se výrazně prohloubilo filosofické a religionistické pojetí Boha (boha), kdy jednak v roce 1931 rakouský logik Kurt Godel prokázal větu o principiální neuzavřenosti všech deduktivních systémů (tj. že v každém logickém systému je alespoň jedno tvrzení nedokazatelné, což je ekvivalentní nutnosti přijmout alespoň "nějakého boha"), jednak teologové a filosofové začali důsledně rozlišovat mezi samotnou *skutečností Bůh* a *obrazy (modely), které si o ní vytváříme*. Tehdy se totiž stal teoretický ateismus nehajitelným, byl v teoretické rovině nahrazen *agnosticismem* - a termínu ateismus bylo nadále rozuměno jako *naproste lhostejnosti k jakékoli transcendenci*. Tomu celkem dobře odpovídá charakteristika, kterou (od mého velmi milého židovského filosofa Martina Bubera) Marek Bárta překládá: >Ateisty bych tedy nazval ty lidi, co odmítají život ve světe JA - TY<. Vždyť v každém vztahu, do kterého vstupujeme, je zároveň vztah k "věčnému Ty" = Bohu, řádu, který naši skutečnost přesahuje, či "absolutnímu horizontu", jak o něm mluví pan prezident. Člověk, který nehodlá usilovat o život ve světě vztahů, světě dialogu, podle mne nemůže být skaut. Já osobně bych to nejraději vyjádřil podobně, jako význačný protestantský teolog Paul Tillich takto: "Nekonečná, nevyčerpatelná hlubina a zaklad všeho bytí - to se míní slovem *Bůh*. A jestliže pro vás toto slovo mnoho neznamená, odpuzuje vás nebo mu nerozumíte, přeložte si jej a mluvte o hlubinách svého života, o zdroji své bytosti, o tom, co se vás týká nejvíce a co přijímáte vážně a bez jakékoli výhrady. Abyste to dokázali, budete možná muset zapomenout na všechno tradiční, čemu vás o Bohu naučili - a třebas i samo to slovo. Neboť víte-li, ze Bůh znamená *hlubinu*, víte o něm hodně. Pak už se *nemůžete* nazývat ateistou nebo nevěřícím. Nemůžete si totiž opravdu myslet a říkat 'Život nemá hloubku! Život je mělký - nic nemá cenu. Všechno bytí je jen povrch...' Ano - kdybyste tohle dokázali tvrdit opravdu úplně vážně, byli byste ateisté; ale jinak nejste. Kdo ví o hlubině, ví o Bohu - i když mu tak neříká." (viz "Otřásání základů", 1949). Jiří Zajíc Edy KORÁN obsahuje obdobu křesťanského DESATERA ano, je tomu skutečně tak! Jeho zakladatel Mohamed se narodil pravděpodobně okolo roku 570 po Kr. v Mekce. Ve svých prorockých viděních přednesl a jeho žáci zapsali v Koránu mnoho podobenství, příběhů a naučení. Řada z nich souzní především se Starým Zákonem židovskou Tórou, jiné jsou paralelou ke křesťanským tradicím ovšem ten, kdo se Koránem blíže zabývá, pozná, jak je poznamenaný snahou o čisté předání prorokova učení. Obdobně jako to vidíme v Novém Zákoně, a to především ve Skutcích a dále v epištolách a knize Zjevení, i v Koránu jsou patrné důsledky sporů s jinak věřícími a s nevěřícími. V kapitole 17 jinak také súře LXV nacházíme obdobu ustanovení o desateru Božích 13

14 přikázání, které pro svůj lid i pro nás Mojžíš převzal. Přečtěme si pasáže, které nám nejvíce Desatero připomínají: SÚRA 17 NOČNÍ CESTA Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 1 Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý. 2 A darovali jsme Mojžíšovi Písmo a učinili jsme je pro dítka Izraele vedením řkouce: Nevezmete sobě vedle mne nikoho jiného za ochránce, 3 ó potomci těch, jež nesli jsme v arše s Noemem, jenž služebníkem byl Naším vděčným. 23 A nepřidávej k Bohu božstva jiného, abys nezůstal zahanben a opuštěn. 24 Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. 33 Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velikým. 34 A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta. 35 A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li by někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo. 36 A nepřibližujte se k majetku sirotka, leda způsobem co nejlepším, pokud nedosáhne dospělosti. Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku! 37 A buďte spravedliví v míře, když odměřujete, a važte vahami přímými to pro vás je lepší i nejlepší co do výsledku. 38 A nenásleduj to, o čem vědění nemáš, vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly. 39 A nevykračuj si po zemi troufale, vždyť zemi nemůžeš rozpoltit a nedosáhneš výškou svou hor vrcholku. 80 Konej modlitbu při sklonku slunce až do setmění nočního a přednášej Korán za jitra 111 Rci: Chvála Bohu, jenž nevzal si pro sebe dítě žádné, jenž nemá společníka ve vládě a nepotřebuje před ponížením ochránce! A oslavuj velikost Jeho! Převzato z knihy Korán, vydané v r nakladatelstvím Odeon v překladu Ivana Hrbka. Br. Robert Kohoutek Brent ze střediska Pražská Dvojka napsal do předsněmové diskuse větší příspěvek. Výsledkem dalšího rozhovoru po internetu je výběr následujících myšlenek pro NDS: Přibývá dětí, které jsou jedináčky. Neznají tedy sourozenecký vztah. Jestliže byli jedináčky i rodiče, děti pak nepoznají ani vztah k tetám, strýcům, bratrancům a sestřenicím. Nemohou mít své přirozené rodinné vzory, se kterými by se identifikovaly. Stále častěji děti vyrůstají jen s matkou a úloha otce v rodině je pro ně abstrakcí. V této situaci Junák nabízí plnohodnotný prožitek bratrství dětem, které v souladu s křesťanskými duchovními základy skautingu věří, že mají společného Otce, který je stvořitelem vesmíru i jich samých, společného prvorozeného bratra Ježíše, a že jsou si tedy i opravdovými sourozenci navzájem. I děti, jejichž víra se týká třeba jen hodnot materiálních, si zpravidla ve skautingu na bratrství aspoň hrají a mohou i tímto způsobem získat sourozenecké zkušenosti. 14

15 Chlapci a děvčata mohou navazovat nesobecké vztahy, které podobně jako ve skutečné rodině mezi sourozenci nejsou milostné, ale přesto jsou citově hluboké a někdy i zdravě žárlivé v případech, kdy je skautský sourozenec lákán třetí osobou k nějakému vztahu povrchnímu Když si jako činovníci začínáme překvapeně všímat, že stromy na našich tábořištích jsou už o pár metrů vyšší než na našich prvních oddílových výpravách, vzpomínáme na prožité chvíle ve skautském prostředí i mimo něj. Na některé s radostí, na další s rozpaky. Vzpomínky na prožitá skautská bratrství dokážou po letech přinést nejen tu radost, ale i sílu rvát se s překážkami. Asi se vyplatí namáhat mozkové závity a přemýšlet, jak vytvořit prostředí pro vznik dobrých vztahů ve střediscích i pro ty, kterým dnes ta naše tábořiště předáváme do užívání. Ve dnech se na území ORJ Frýdek-Místek na úpatí Beskyd sešlo již 5. třístranné mezinárodní setkání oldskautů z Polska, Slovenska a Česka. Jako servisní tým působili na tomto setkání 2 roveři (Dalibor Milkula - Ločin a Tomáš Mazoch - Hinša) z 6. oddílu skautů Tate O-Šota z Místku (patří do střediska 8. pěšího pluku slezského */ ), dále vůdce střediska Marek Matýsek Mara a Leona Gurecká výchovná zpravodajka ORJ Frýdek-Místek. Tato čtveřice připravila účastníkům pozoruhodné překvapení: z ničeho nic se v místě jednání objevil stan prérijních indiánů a rodina z kmene Dým ve větru předvedla celé vybavení. Všechny předměty ve stanu byly perfektně propracovány a krásně a věrně barevné. Opravdové prostředí rámovala pravá bizoní kůže. Zajímalo mne, s jakou životní filosofií se prérijní indiáni, representovaní touto rodinou, ve světě pohybují. Především mne překvapilo, že Velký Duch, jak bílé tváře označují indiány uznávaný princip, který člověka přesahuje, by se správně měl překládat Velké tajemství. Pro prérijní indiány je mnoho různých tajemství, která má mít člověk v úctě. Prérijní indiáni pečlivě dbají na soudržnost rodu, dozvěděl jsem se dále, což však hlavně souvisí s tím, že stany i prakticky všechno jejich zařízení vlastní ženy kmene to proto, že to samy vyrobily. Muži ti vlastní jen svoje zbraně! Jsou-li dobrými lovci a statečnými bojovníky, zasedají jak známo v kmenové radě. Poprvé v životě jsem zde slyšel, že existují bizoní ženy ženy, které vykonaly pro kmen mimořádný čin. Taková žena pak má právo zasedat v kmenové radě spolu s muži, radit jim a spolurozhodovat. 15

16 Další zajímavou charakteristikou kmenů prérijních indiánů je snaha o minimum konfliktů v kmeni. Nejvíce si váží těch, kdo se dovedou dohodnout. Nicméně mají i zajímavé tresty např. za nevěru: nevěrné ženě uříznou špičku nosu aby dál muže nesváděla, zatímco nevěrný muž může přijít díky pomstě příbuzných podvedené ženy - i o život Moje poučení prozatím ukončila informace, že v USA dosud potomci prérijních indiánských kmenů žijí a každý rok se scházejí i za účasti bílých tváří až z Česka! Kamzík */ Vysvětlení: 8. pěší pluk slezský se v březnu 1939 proslavil tím, že se postavil ve zbrani německým okupantům a dodnes je vzorem vlastenectví! NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků. * Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík..* Předplatné pro rok 2001 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100, Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45, Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * Prosíme o přesné údaje. Bez jazykové korekce. * 16

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více