Smysl křesťanství OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysl křesťanství OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy strach? Máte strach, když posloucháte zprávy v televizi, když čtete noviny? Měli jste strach, když televize stále dokola vysílala pád dvou věží v New Yorku? Máte strach, když jdete k lékaři pro výsledky důležitého vyšetření? Máte strach, když se chystá propouštění ve vašem zaměstnání? Máte strach, nebo se spíše bráníte netečností? Strach a netečnost, tak by se z velké míry dala popsat společnost, ve které žijeme. Nedílnou součástí každého dětského tábora je stezka odvahy. Je celá škála možností, jak takovou věc připravit. Pro malé děti je vhodné připravit tuto zkoušku tak, že vedoucí se rozmístí po lese a z ukrytu pozorují malé odvážlivce, pro ty větší je lepší, když vedoucí zůstanou u ohně a tím zvýší tajuplnost toho ticha a tmy kolem dokola. Smyslem jakékoli cesty odvahy, však nikdy není děti pořádně vystrašit, jak by se mohlo zdát, ale právě naopak, dát jim jasnou a hmatatelnou zkušenost, že tento druh strachu je z drtivé většiny zbytečný a neopodstatněný. Pojďme se nyní myšlenkově posunout na počátek choroby zvané strach a její věrné družky netečnost. Nacházíme ho v okamžiku, kdy Adam s Evou utrhli a jedli zakázané ovoce. Co se stalo? 1. Moj 3,8-10a V okamžiku, kdy první lidé zhřešili, onemocněli nemocí, kterou do té doby neznali dostali strach, báli se a styděli. Před kým? Před Stvořitelem. Byl narušen strach a důsledkem byl automaticky stud a strach. Bůh už není blízký, je to někdo neznámý. Co se stalo dál, jak Bůh reagoval na novou situaci? Stojí před nimi Bůh uražený, rozzlobený, nelítostný, vysmívající se, Bůh který je straší? Co čtete ve svých Biblích? Bůh hledá člověka, volá ho, ptá se ho kde se ukrývá. Chcete říct, že vševědoucí Bůh nevěděl co se stalo a nebo dokonce to, za kterým keřem se první lidé urývají? Celou situaci vidím úplně jinak, Bůh ten proti komu zhřešili, z koho teď měli strach, přichází aby jim dal na vlastní kůži pocítit, že jeho není třeba se bát. Dal jim najevo svoji lítost nad tím co se stalo, ale zároveň svoji lásku, ujistil je že udělá vše (i za cenu největší oběti) aby jim pomohl získat zpět ztracené prostředí. Vzpomínáte na stezku odvahy? Vyzkoušet si, že není třeba mít tento konkrétní strach. Ten, který se tehdy postavil proti Bohu, propagoval nezávislost, nezávislost na Bohu, na všech. Nezávislost s sebou však automaticky přináší strach a stud, nebo méně bolestivou netečnost. Žijeme ve světě poničeném hříchem, je však bezpodmínečně nutné prožívat důsledky hříchu? Je tato planeta skutečně pouze čekárnou plnou strachu a bolesti? Jsou křesťané pouze dobře informovaní ateisté? Jaký je smysl křesťanství? Nezávislost a strach jsou ve svém důsledku velmi rozkladné. V dnešním světě lze pozorovat strach a rozklad na mnoha místech, díky němu ročně vynakládáme obrovské částky na zbrojení, nemocnice, bezpečnost, záchranu krachujících bank, sociální podpory, humanitární cesty a pod. Je však role křesťana pouze v tom, že nad tím pokrčí rameny a obrátí svou mysl k Bohu? Je role křesťana v tom, že se bude pohoršovat nad vším bezprávým a nečestností? Ježíš ve svém horském kázání (Mt 5,13-16) prohlásil: Vy jste sůl země a světlo světa Svět je temné místo, místo které způsobuje strach. Křesťan má být světlem uprostřed tmy. Světlem, ke kterému mohou přijít ti co se bojí. Podobným světlem jakým byl Bůh Adamovi a Evě tehdy na počátku, když se člověk poprvé ocitnul ve tmě plný strachu a studu. Křesťan však má být také solí. Solí, která v dobách kdy nebyli ledničky sloužila 1

2 k uchovávání potravin. Sůl brzdila rozkladu masa. Křesťan má být solí, uprostřed rozkladu být tím kdo mu bude bránit, nebo ho alespoň zpomalovat. Smysl soli je pouze v její slanosti. Při získávání soli z Mrtvého moře zůstává špinavě bílí odpad, který vypadá jako sůl, ale není slaný. Je naprosto k ničenu, vypadat jako křesťan, hlásit se ke křesťanství a nebýt slaný. Takové křesťanství je podobné neslané soli, která se hodí jen na zasypání děr v cestě. Když se křesťan přizpůsobí nekřesťanům, tím nenavádím k netoleranci ale k odlišnosti, ztrácí svůj vliv a smysl. A zároveň, když jako křesťan poodejdu do pohodlí spoluvěřících, pryč od tmy a strachu ztrácím svůj smysl a poslaní. Útěk do neviditelna je popřením povolání. Je to podobné světlu postavenému pod kbelík. Čemu nás tedy učí podobenství o světle a soli? - Je základní rozdíl mezi tím kdo následuje je křesťanem a tím kdo žije nezávisle na Bohu. - Musíme přijmout zodpovědnost, která z této odlišnosti vyplývá, být brzdou rozkladu a světlem uprostřed tmy, ke kterému mohou přicházet ti co se bojí. Sůl a světlo mají jedno společné vydávají se. Tedy opak soběstřednosti. Když se sebekriticky podíváme na ne jednu naši diskusi, neobsahuje mnohdy stopy pohoršování se a odsuzování toho špatného co kolem sebe vidíme? Není však nesmysl vinit nenasolené maso z toho že se kazí? Neznamená to spíše, že jsem selhal jako křesťan, když lidé v mém nejbližším okolí propadají strachu, nebo jsou prototypy toho nejhoršího v naší společnosti? My jsme solí a světlem, díky Bohu a jeho sebeodhalování se, nemusíme prožívat většinu strachu dnešních lidí, svět však není pouhou čekárnou na lepší časy. My křesťané, skauti a skautky zde máme nezastupitelný úkol. Být světýlkem uprostřed tmy, být brzdou rozkladu. Přeji nám k tomu Boží blízkost. Jan 3,17-20 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Dawy Na svém říjnovém setkání odbor duchovní výchovy: - vzal na vědomí příslib činnosti P. Vladislava Cialga, MIC z Hrádku u Vlašimi v ODV (projednává se jeho pověření zastupovat biskupa Františka V. Lobkowicze jako zástupce ústředního duchovní rádce za ŘK církev) - stav soutěže Stezky písmáků viz též další text tohoto čísla NDS od strany č. 3 - stanovisko ODV k podkladům vlčků s duchovním zaměřením: ODV žádá, aby barva podkladu byla pastelová (tak, aby nekolidovala s jinou skupinou), rozhodně však ne černá - činnost komise pro OČK MZHS - předsedou komise, která zahájila práci je br. Merkur tato komise vyhlásila na den 10. listopadu setkání se zájemci o tuto odbornost "Myšlenkové základy a historie skautingu" a zahájení zkoušek od 30. listopadu 2001; (předsedou připravované druhé komise je br. Edy) - vyslechla vysvětlení br. Karbouse a čtenářům NDS na internetu se omlouvá za pozdní vyvěšení od čísla 101 z důvodů přechodu internetových stránek Junáka na jiný systém 2

3 STEZKA PÍSMÁKŮ 2. ročník soutěže ve znalosti Bible ve věku do 16 let se letos koná s podporou Ministerstva kultury ČR! REDAKCI NDS SE PŘIHLÁSILO 118 TÝMŮ A V NICH 358 SOUTĚŽÍCÍCH VČETNĚ 32 JEDNOTLIVCŮ! Právě dobře probíhá první kolo korespondenční vrácené soutěžní archy hodnotí jako vloni porota složená ze členů Odboru duchovní výchovy Junáka. 2. kolo s osobní účastí bude 17. listopadu 2001 ve sboru ČCE v Praze Nuslích, ul. Žateckých 1169/11, nedaleko stanice metra Vyšehrad - pozváni budou všichni, kteří splní minimální bodový zisk. Organizátory potěšilo, že mezi těmi, kdo posílají svá řešení, je také několik starších účastníků mimo pořadí získají-li potřebné body, mohou se přidat i v druhém kole. C HCEME VŠAK UPOZORNIT n a to, že KDOKOLIV může v Praze posílit organizační tým - pro tento účel připojujeme také telefon redakce NDS: 02/ * * * * * * * * * * Ti, kdo na řádný průběh soutěže dohlížejí, redakci napsali a my z jejich dopisů vyjímáme: Když jsem otázky dostala a přečetla si je, úplně jsem se zhrozila, jak jsou těžké. Děti si s nimi poradily lépe, než jsem předpokládala. Pomáhala jsem jim tím, že jsem vždy každou otázku přečetla, někdy i dvakrát, protože když slyšely, lépe si uvědomily, na co mají odpovídat, než když si to četly samy, což, doufám, nevadí a není porušení pravidel. Některé otázky si však vyloženě tipovaly. Musela jsem se smát, že některé i správně. (Pokud jsem ovšem správnou odpověď znala.) Otázky byly, dle mého názoru, náročné, na některé z nich jsem neznala odpověď bez Bible ani já a myslím, že ani spousta dospěláků. Především ty z Janových epištol se mi zdály těžké. I když naše děti asi nedopadly nejlépe, přesto si myslím, že ta soutěž je dobrá věc, děkuji za její přípravu. Uvítala bych informace o časopise Na dobré stopě. Děkuji. Lenka Kudělová, Bílovice * * * * * * * * * * k některým otázkám: zdají se mi pro tento věk dosti těžké, např. Janovy epištoly (reakce z diskuse nad otázkami). Jinak samozřejmě je to věc velice dobrá, kterou konáte a přeji vám hodně úspěchů. Jak bude příležitost, prodiskutuji s některými bratry celou soutěž, abych zjistil jejich názor... Jaroslav Květoň Šedý Vlk, Brno * * * * * * * * * * Tyto reakce a jistě i další, které přijdou, ukazují na několik věcí: 1. Soutěž není snadná a tedy už i ti, kdo se neprobojují do finálního kola, zaslouží uznání. 2. Stejně jako vloni zaujala soutěž i dospěláky a to nemůže nikomu být na škodu, ale naopak k užitku ( první na řadě jsou tvůrci otázek). 3. Na finální kolo se můžeme jenom těšit do Prahy přijedou opravdoví znalci Bible! Kamzík MLADŠÍ KATEGORIE ve věku do 12 let včetně soutěží v týmech o 2 až 4 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a kniha Genesis), STARŠÍ KATEGORIE = od 13 do 16 let včetně soutěží v týmech o 2 členech (4 evangelia, 3 epištoly Janovy a knihy Genesis a Exodus). 3

4 Registrace na soutěži dne 17. listopadu začíná v 9.00, konec soutěže je v h. 4

5 PRÁZDNINOVÉ OHLASY LK Intentio 2001 Od pátku 17. do neděle 26. srpna probíhal na pomezí Hrubého Jeseníku a Orlických hor na Hájence u Písařova lesní kurz Intentio. Zásadními tématy tohoto kurzu byla témata: služba a sebevýchova. Účastníci se však setkali s jógou, managementem, masážemi pod vedením fyzioterapeutky. Každý si mohl zkusit zdobení kůže. Vyřezávalo se, drátkovalo, kreslilo, vyráběly se hliněné misky. Příležitost pro vyždímání fyzických sil poskytla hra aréna. Uvítali jsme návštěvu z ekologického odboru Junáka, která vedla program spojený s přírodou a ekologií. Sami jsme navštívili Jesenický vůdcovský lesní kurz, kde jsme vyslechli přednášky o svobodě a demokracii. Na putování na Mariánský kopec u Králík odcházel každý s roverským textem, nad kterým může i kdykoliv později uvažovat o skautském zákoně. Ve středu došlo k jaderné havárii a všichni, kdo přežili, se museli rychle přesunout do neútulného jaderného krytu. Zde plnili řadu úkolů, což vrcholilo sestavením deseti zákonů nové civilizace na jiné planetě. */ Nikdo z účastníků předem nevěděl, jak vypadá znak našeho LK. Postupně se však odtajňovaly jednotlivé symboly ve znaku obsažené. V pátek pak byl sestaven znak celý a poté bylo přede všemi INTENTIO. Lesního kurzu Intentio se v roce 2001 zúčastnilo pět rangers a pět roverů. Podruhé se pokusíme tento kurz připravit v roce Filip Hlavinka - Mukóki */ Po usilovném přemýšlení účastníci této hry sestavili následující desatero: 1. Buď pravdomluvný. 2. Nepokradeš. 3. Nezabiješ. 4. Buď čistý v myšlenkách a skutcích i slovech. 5. Miluj bližního svého jako sám sebe. 6. Ochraňuj přírodu a cenné výtvory lidské. 7. Pouč se z historie. 8. Každý má právo na svobodný život. 9. Všichni lidé jsou si rovni. 10. Každý je povinen dodržovat tyto zákony. V pražském středisku Ječná č jsem skautské družině Orlíků o hře na kursu Intentio vyprávěl a navrhl, aby i oni se pokusili v rámci půlhodinového přemýšlení takových deset zákonů sestavit. Výsledek byl tento: 1. Nezabiješ. 2. Nepokradeš. 3. Nezradíš. 4. Každá rodina musí mít minimálně 2 děti. 5. Každý musí vstoupit do manželství. 6. Nesmí se znečišťovat prostředí. 7. Lidé si musí vzájemně pomáhat. 8. Lidé musí být poctiví. 9. Lidé si nesmí schválně ubližovat. 10. Lidé musí chránit své výtvory. Je zajímavé, k jakým výsledkům vede tento stresující úkol vymyslet zákony pro nové lidstvo. Pozorní čtenáři NDS si jistě hned všimnou, že jak ti účastníci hry v roverském/rangers věku na kursu IN TENTIO tak i ti skauti ve věku mladším jaksi nevědomky v duchu zakladatele br. A. B. Svojsíka svoje zákony formulovali střízlivě a věcně (ve svých Základech A. B. S. píše: Když nováček prokázal, že zná povinnosti junáků a nejdůležitější příkazy pro pobyt v přírodě, slibuje na svou čest, že se všemožně přičiní, aby řádně plnil veškeré povinnosti junáků i své vlastní, a že bude při každé příležitosti svým bližním ku pomoci. ). 5

6 Avšak ani v jednom návrhu nenacházíme přímou odezvu prvního principu světového skautingu resp. prvního bodu skautského zákona! Jsou to tedy zákony bez duchovního rozměru? To přece nikoliv, protože jak vidíme, tak se v obou příkladech autoři inspirovali nejen ze skautského zákona, ale i z Desatera. Zákony jsou nicméně nenáboženské, neupozorňují na nic, co nás přesahuje. Nebo snad ano? Co by tak asi naši autoři dali, až by byli opravdu na nové planetě, třeba do manželského slibu, do slibu skautského (určitě by tam zase založili skauting!) a dalších podobných slibů? Kdopak takový pokus provede ve svém oddíle a napíše návrhy dětí resp. mládeže do NDS jako výsledek ke všeobecnému poučení? -red.- Vy jste světlo světa (Mt 5, 4) Pod tímto heslem se konal misijní kongres dětí 2001 v sobotu 29. září ve Špindlerově Mlýně. SKI AREÁL Svatý Petr dokázal pojmout účastníky ve velkém počtu. V dalším čísle NDS budeme informovat, jak kongres proběhl a kdo se ho zúčastnil. Pouť pro rovery a rangers "Na hranice" Prvním hraničním kamenem byl vytrvalý několikadenní déšť. Touto "suchou cestou" posíláme alespoň haničářské poselství od patronky této pouti, paní žijící na hranicích "na hranici", od sv. Zdislavy (mimo jiné i patronky ušlechtilého dospívání). Organizátoři zaslali doplněk k pozdravu z této poutě pro rovery a rangers: Ušlechtilé dospívání má svého přímluvce Krátký život paní Zdislavy ( ), manželky Havla z Jablonného a matky čtyř dětí (Havla, Markéty, Jaroslava a Zdislava) spadá do počátku vrcholného středověku, doby rytířské kultury a gotiky. Stopu najdeme ve dvou historických pramenech: latinské kronice žďárského kláštera a Dalimilově kronice. Při pohledu na život Zdislavy lze říci, že je to "světice z pralesů". Mládí prožila na Českomoravské vysočině (v Křižanově) a jako vdaná žena následuje manžela na jeho panství do severních Čech k hraničnímu území s Lužicí. Oba manželé se do historie zapsali svým bezvadným životem. Zdislava pak zvláště svými léčitelskými vlastnostmi a divotvornou mocí, bezměrnou láskou inspirovanou četbou Písma svatého (zvláště Př 31,10-31) nesena spiritualitou sv. Dominika. Umírá na hradě Lemberku v pověsti svatosti vyčerpána do posledních sil. Její manžel sám ji chválí: "Statečně si vedly mnohé ženy v našem národě, ale ty je svatostí předčíš všechny." Její hrob v Jablonném je stále velikonoční; poutníci zde nalézají skrze její přímluvu pokoj a radost jako dar Boží. Její život je "znamením doby". Zdislava je mladičkou manželkou a maminkou. V jejím životě lze jasně rozpoznat těžkost a složitost hledání svého osobního povolání pro plnění Boží vůle. Ale dospěla k rozhodnutí a vytrvala v něm. Proto může být "střelkou správného směru" pro čas dospívání. Přirozeně je sv. Zdislava nejvíce známa jako patronka rodinného života a manželství (jako nejstaršího řádu s náročnou řeholí založeného přímo Stvořitelem). Na počátku ale stálo slovo rozhodnutí a to padlo po usilovném vnitřním hledání Pravdy v poslušnosti vůči Lásce. Vy všichni, kteří se chcete přiblížit k hranici svého osobního rozhodnutí, máte zde někoho ve velmi podobné situaci. "Proste a bude vám dáno" a buďte věrni svým rozhodnutím. Krása je právě ve věrnosti. Takový je život "na hranicích". (Velká Sůva, historické údaje podle P.Ambrože Svatoše OP)" "Je ve vašich silách zůstat věrným!" /kniha Sirachovec/ Hledejte cestu, jak být věrným svému skautskému povolání, osvobozeni svým heslem "sloužím"! Postřeh a láskyplný důvtip při této praktické stopovačce přejí organizátoři poutě Velká Sůva, At-pui a Tombola. 6

7 U Tyrolského srubu nedaleko Slatiňan se o prázdninách konal kurs pro rovery a rangers S U R S U M. Br. Zdeněk Karas Roy pro jeho účastníky vybral mimo jiné pěkný příběh, který přetiskujeme: Od moře vál silný vítr. Slunce již zapadlo a klesalo k moři, velké a červené. Právě tak červené jako ten rozkvetlý tulipán, který nesl v hezkém květináči malý chlapec. Měl na sobě dlouhé a široké modré kalhoty a světlý kabátek a na nohou dřevěné pantoflíčky, které hlasitě klapaly jak běžel pobřežní ulicí. Chlapec se vesele usmíval a přemýšlel, jakou budou mít doma radost, až přinese z návštěvy na vsi dárek: červený tulipán. Vypěstovala jej malá Kat, jejíž otec má větrný mlýn. Není to snadné, vypěstovat tak krásný květ. A tak neobyčejný! Je červený a přece proužky plátků jsou skoro černé. Ťuk, ťuk, ťuk klapou dřeváčky po kamenné dlažbě. Moře šumí hlasitě a hrozivě. S hlukem udeří každou chvíli o kamennou stěnu hráze. Hleďme! Chtělo by prorazit tu mocnou stěnu, urvat kus země. Ale zemi chrání kamenná hráz. Chlapec jde stále rychleji. Chtěl by být už doma a ukázat matce kvítek. Postaví jej na okno. Myslí si, že se snad jednou stane zahradníkem. Zastavil se na chviličku, neboť jeden dřevák ho tlačil. Sklonil se, aby jej spravil a postavil tulipán na zem. Vytáhl vlněnou ponožku, aby ho netlačila. Chtěl opět vzít květináč, ale pojednou skoro zkameněl. Hleděl na stěnu hráze a nevěřil svým očím: mezi kameny prosakovala voda! Chlapec poklekl a hledal, až našel trhlinu. Ne velkou, ale voda je mocná zakrátko vyrve větší otvor a zalije pobřeží Co dělat? Kolem bylo pusto. Volat o pomoc? Běžet pro někoho? To je daleko! Otvor byl malý a tak na něj přitiskl malou dlaň a volal: Pomoc, pomoc! Míjely dlouhé, strašlivé chvíle. Nikdo volání neslyšel, nikdo nepřicházel. Pomoc, pomoc! Prudká voda si vymlela větší otvor. Již nestačila dětská dlaň. Ale přece má čapku, krásnou modrou čapku! Zacpal jí otvor a stále volal. Nyní nemůže za nic na světě odejít, protože díra se zvětší a voda stále proudí hrází. Je zima, veliká zima. Noc je chladná, zuby mu cvakají zimou. Ale sundává i červenou šálu s krku a cpe ji do díry. Bojuje se zlou vodou, s rozbouřeným mořem, kterému se zachtělo země. Díra stále roste. Čím ji má ucpat? Ale ovšem, má ještě kabátek. Moře hučí a hučí. Z jedné strany hráze silné a bouřlivé vlny, z druhé strany malý chlapec. Svlékl si už kalhoty, košili, už na sobě nemá nic. Pomoc, pomoc! Voda stále přetéká a rozlévá se po kamenných deskách. Převalila i modrý květináč s červeným tulipánem. Temnota noci začala ustupovat a přicházel šerý úsvit. V mlhavém ránu zaklapaly hlasitě dřeváky: Rybáři jdou do přístavu. Ale co to vidí? Rychle se rozeběhli a sotva se podívali zblízka, všechno pochopili. Viděli, jak strašlivou noc prožil ten malý hoch, hlídající prasklou hráz. Vzali ho za ruce. Byl studený jako to kamení. Rychle, rychle doktora! A rychle opravit hráz, nebo později už trhlinu nespraví. Hráz spravili, ale chlapci už nepomohli. Už nežil. Vděční obyvatelé města mu postavili pomník. Kamenný anděl nese na ruce malého chlapce, který spí. Chlapec se usmívá. Snad se mu zdá, že je zahradníkem na tulipánovém poli, na kusu země, kterou ubránil před zlým mořem 7

8 MOUDRÝ HUMOR z velké dálky Jeden perský spisovatel kdysi vypravoval, že v mládí byl velice zbožný a svědomitý v plnění svých náboženských povinností. Někdy probděl celou noc, aby četl Korán a modlil se. Jednou se ho otec zeptal, proč tak dlouho do noci svítí. Řekl: Tvoji ostatní synové ztrácejí drahocenný čas spaním. Já nejsem jako oni. I v noci hledím ctít Boha. Otec mu řekl: Milý synu, sice dobře činíš, když i v noci Boha ctíš, ale bylo by lépe, kdybys v noci spal, než abys pomlouval své bratry. Ve smutném světle tragických událostí teroristického útoku na USA, jehož původ je umisťován do islámského světa, se jistě sluší si třeba i takovým humorným příběhem připomenout, že četba svatých knih bez láskyplného jednání nemá na miskách pravdy žádnou váhu i z blízkého Slovenska Pán farár, len čo vyjde na kazatelnicu, povie: Skrátil som svoju dnešnú kázeň, pretože o chvíľu vám budem musieť oznámiť niečo veľmi dôležité. * * * * * Novoobrátěný píše na daňový úrad: Svedomie ma trápi tak, že nemôžem spávať. Posielam vám tisíc korún, ktoré dlhujem na daniach. P.S. Ak naďalej nebudem mocť spať, pošlem viac. INFORMACE, ZPRÁVY, POZDRAVY Z kruhu čtenářů Skautů ABS redakce obdržela pozdrav br. Stanislava Starce Vlka, vůdce 1. oddílu LENAPE z Mladé Boleslavi. Ke svému pozdravu přiložil také občasník farnosti Nanebevzetí Panny Marie, v němž jsme se m.j. dočetli, že Městský úřad v tomto městě přispěl dotací na Mateřské centrum. Slouží nejen rodičům dětí ve farnosti, ale také se v něm scházejí vždy v pátek skauti. Den před tím, ve čtvrtek, se koná keramický kroužek, v úterý bývají diskusní kroužky nad duchovními tématy (tento kroužek je vydavatelem tohoto Farního občasníku) Skautský oddíl Velena Fanderlíka zaslal redakci své poselství: My, skautky a skauti sdružení ve Skautském oddíle Velena Fanderlíka a soustředění v Třinci na svém V. sněmu ve dnech 30. srpna - 1. září 2001, pozdravujeme naše sestry a bratry všech skautských organizací v České republice. Jsme přesvědčeni o tom, že nastala doba opětovného sblížení a společné řeči všech pro rozvoj našeho Českého skautingu. Sejděme se u kulatého stolu po X.valném sněmu JU NÁKA, nejlépe v listopadu 2001 v Brně a rokujme. Skautský oddíl Velena Fanderlíka je připraven iniciovat společné setkání. Skautská mládež potřebuje naše bratrské a shovívavé stanovisko i naši práci. "Sloužím" Zástupci vůdce oddílu: MUDr. Jiří Wolf v.r. Ivo Kozák v.r. 8

9 Pastorační středisko při Karmelitánském nakladatelství zaslalo výtah z myšlenek Terezy Zukic, adresovaný sice do řad církve, ale uvažujme o tom, zda to neplatí to jistě i pro skautky a skauty: Je chyba nedělat chyby. Myslím, že je chyba, nedělat žádné chyby. Kdo nedělá nic, ani je dělat nemůže. Jediní lidé, kteří nedělají chyby, leží na hřbitovech. V církvi je bohužel hodně diváků, kteří ji jen kritizují, nedělají však nic pro to, aby vytvořili novou atmosféru. Naopak: když už něco váhavě k nějaké změně směřuje, pokoušejí se titíž lidé všemi prostředky tomu zabránit. Jednou mi jeden mladík řekl, že je bezmocný a zuřivý kvůli všemu tomu šílenství ve světě, protože na tom sám nemůže nic změnit. Ale ano!, řekla jsem mu. Jestliže se v této chvíli nějaký tatínek v New Yorku mazlí se svým synem, je celý svět lepší, i když to nevidíme. A když se právě teď dělí dva Eskymáci o rybu, pak se také změnil svět. I když o tom nebude informovat žádná televizní stanice. Platí to přirozeně i naopak. Když někdo v úřadě smýšlí špatně o svých kolezích, pak se těmito myšlenkami stal horší i svět. Můžeme tedy svět každý den po čtyřiadvacet hodin zlepšovat každou myšlenkou, každým slovem a každým skutkem... Boží intenzita nepolevuje, když opustíme kostel, ať už jsme ve sprše nebo sedíme u počítače. On je přitom vždy živý, živě přítomen. Otázka, je, zda si to vždycky uvědomujeme a zda to vnitřně vnímáme. Všechno může být setkáním s Bohem, každý fotbalový zápas, každý západ slunce i každé kousnutí do broskve. Vůbec není důležité, co právě děláme, nýbrž jak to děláme a jak jsme přitom. Mohu kousat do buřtu a prožívat Boha, protože se raduji z toho, jak mi chutná. Ale při pouhém kousání se mohu vztekat nad tím, že nemám na buřtu dost hořčice. Mohu si vykládat problém, který mám dnes řešit, jako přehmat osudu, nebo ho přijmout jako výzvu, že mi Bůh něco svěřuje a že má se mnou větší záměry. Mohu se zlobit v okamžiku, kdy mi někdo zabral před nosem poslední místo k parkování, mohu to ale také chápat tak, že mne Bůh stopnul, abych se na pár minut uklidnila. V tomto nechtěném prostoji mě zase třeba přivádí k neporušenosti, vypnutí, k novým myšlenkám. O VÍŘE JENOM SOUKROMĚ? Se souhlasem autora Miroslava Brože přetiskujeme z Evangelického časopisu Český bratr č. 12/ Lidové noviny přinesly článek Martina Daneše "Náboženská propaganda je kontraproduktivní", který nás nebezpečně posouvá do doby komunistické vlády, která vykazovala křesťany stejně jako židy do ghetta, do soukromí... Daneš totiž na adresu médií říká, že "titulky vypovídají o neúměrně velkém prostoru věnovaném tématům tak či onak spojených s vírou"; té křesťanské navíc prý "přikládají viditelné znaménko plus". Ponechme stranou otázku kvantitativního poměřování různých lidských aktivit a ptejme se, proč by média neměla psát o všem, co se děje. Daneš soudí, že otázka víry je osobní věcí člověka, o níž se veřejně nediskutuje, zatímco Listina lidských práv a svobod prohlašuje, že "každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně" (čl.16,1). A jestliže i mezinárodní úmluvy nabádají státy, aby umožňovaly veřejný dialog o víře, proč by média neměla mít svobodu o víře (nebo nevěře) psát? Není odpovědností médií upozorňovat na hodnoty, které formují charakter člověka a jsou nosné pro spravedlivou společnost? Stejně tak, když společensky nebezpečná stanoviska ohrožují "veřejnou bezpečnost a pořádek, zdraví a mravnost nebo práva a svobody druhých", nemohou přece média zůstat neutrální. Ani Daneš není neutrální, když tvrdí, že náboženskou propagandu médií (?) se lidé snaží nevnímat a nepřipadá jim jako něco, čím by se měli zabývat". Měl by být přesnější a říct, kteří lidé. Někteří, zřejmě většina, se snaží otázky náboženství nevnímat - to je právě náš český problém. Ignorace, lhostejnost. Ale ta nemusí být pro média určující.

10 Vybral jsem tento článek a autorovy postřehy předkládám čtenářům NDS z jednoho prostého důvodu: několik podobných hlasů zaznělo např. na Sněmu kmene OS v Kroměříži. Nechci tím říci, že jsou to jen ti staří (kteří zažili komunistickou vládu) anebo dokonce ti nejstarší (co pamatují ještě dozvuky Rakouska-Uherska), kteří mají s veřejným projevem víry problémy. Víme, že "stud" hovořit o náboženské víře mají také ti nejmladší, a to i v Junáku. Právě v této situaci mne teší, že se vlastně všechny lesní kursy a lesní školy poctivě snaží tohoto studu zbavit. Tento článek je do této snahy podle mne dobrou "troškou do mlýna". V. J. ČTENÁŘSKÝ PROBLÉM Delegáti X. valného sněmu Junáka obdrželi sborník výsledků předsněmové diskuse (který sám o sobě má více než 290 stran) a další předepsané podklady. První reakce, kteří texty obdrželi, povětšinou je: copak to mohu vůbec přečíst? Když texty člověk drží poprvé v ruce, opravdu ten pocit může mít. Nemýlím-li se však, pak jsem obdobnou poznámku slyšel již dříve např. na lesních školách nebo kursech, když jsem se ptal, kdo pozorně čte Skauting a další skautský tisk. Abych byl přesný: takhle jsem já sám často reagoval, když jsem ještě vedl oddíl. Můj tehdejší vůdce střediska však měl zvláštní metodu: abychom o nic nepřišli, sám jako první Skauting četl a na jednání střediskové rady nás podrobně informoval. My mladí jsme někdy trochu poposedávali ba i protestovali, ale jedno je třeba uznal: skutečně jsme byli informovaní! Nevím, jak tomu je dnes, ale v letech jsme mívali také tajemníky středisek a ti zdatně vůdci střediska pomáhali Nabízí se tedy otázka: nemohou svým delegátům ostatní členové oddílů resp. středisek - zvláště z řad OS - pomoci připravit přinejmenším stanoviska. Myslím to jako bratrskou a sesterskou pomoc i v zájmu ostatních, a to bez ohledu na to, zda vlastní střediskový sněm k valnému sněmu vypracoval svoje doporučení?! A nebudou dokumenty valného sněmu vůbec užitečné i po jeho doufejme zdárném proběhnutí? Kamzík Z řad čtenářů přišel dotaz, proč byl tak velký časový odstup mezi číslem 99 a 100. Redakce proto podává vysvětlení, že NDS vychází 10 x ročně, s přestávkou vždy v červenci a srpnu. N OV É TÉ M A Alena Břeňová Jak do mého života vstoupil Duch svatý Stalo se to při mé návštěvě v Medugorje (čti Medžugorje). Pro ty, kdo toto místo neznají, podotýkám, že je to poutní místo Panny Marie, které se nachází v bývalé Jugoslávii. Medugorje jsem navštívila loni v září jako turistka či řečeno místním sloganem jako poutník. Do Medugorje přijíždí tisíce takových poutníků. Společně se účastní pravidelných bohoslužeb konaných v kostele zasvěceném Panně Marii, který se nachází v samém středu tohoto malého městečka. 10

11 Do Medugorje jsem jela se zcela zřejmým záměrem. Chtěla jsem si vyprosit u Panny Marie pomoc při záchraně našeho manželství, které se již delší dobu potýkalo se spoustou problémů. Hned po příjezdu se mě ujala starší paní (později jsem zjistila, že byla dlouholetou učitelkou katechismu) a začala mě nenásilně zasvěcovat do tajů víry v Krista a Pannu Marii. Také mi nabídla, že mi může domluvit zpověď u pana faráře, kterého zná osobně. Ubezpečila mě, že je to velmi vstřícný mladý muž a jistě mě nebude nutit, abych se zpovídala v kostele, když je to má první zpověď v životě. Ještě tentýž den večer jsem seděla s panem farářem v pokoji a společně jsme procházeli jednotlivá přikázání Desatera. Tento postup zvolil pan farář proto, aby mi pomohl snáze se zorientovat, v čem jsem chybovala. Při Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na Zemi jsem se zarazila. Uvědomila jsem si, že léta mám svým rodičům za zlé všechny možné chyby, kterých se vůči mně v mém dětství a dospívání dopustili. Moje pyšné ego, které vidělo vždy přednostně mé vlastní zájmy, nikoli úsilí mých rodičů, aby mi předali to nejlepší, se vzpouzelo tomu, aby se sklonilo před těmi, kteří mi dali život a vychovali mě. Panu faráři jsem upřímně sdělila, že si s tím nevím rady a že rodičům odpustit nedokážu, i když se o to upřímně snažím. A že nedokážu odpustit ani sama sobě, to, že jsem je tak nemilosrdně odsuzovala a soudila. Pan farář na to reagoval slovy: Poprosíme tedy o pomoc Ducha svatého, neboť on je milosrdný a má tu moc obměkčit srdce, které se vzpouzí lásce. Pokynul mi, abych zavřela oči a uvolnila se. Pak jsem zaslechla jeho tichý, klidný hlas, kterým volal Ducha svatého, aby přišel do oné místnosti a pomohl mně, služebnici Boží k pokoře a přijetí svých rodičů. A pak se to stalo. Pocítila jsem náhle ohromný příliv energie v konečcích prstů u rukou, který jsem vnímala jako brnění či chvění takové intenzity, že jsem ruce nedokázala udržet v klidu. Třásly se mi a přitom mi po tvářích samy od sebe začaly stékat slzy. Cítila jsem hluboké pohnutí, které po chvíli vystřídal hluboký mír a pocit tepla u srdce. O tři dny později, v den, kdy slavili v Medugorje narozeniny Panny Marie, jsem byla poprvé v životě na Svatém přijímání. Ale to už je jiný příběh. Ten okamžik, kdy jsem na sobě poprvé pocítila tajemný závan síly, kterou křesťané nazývají Duchem svatým, zcela změnil můj život. Byl jedním z těch důležitých okamžiků, které mě dovedly k uvědomění si své Božské podstaty a odhalení své skryté touhy prožívat ji v každodenním životě neustále - celým svým srdcem a celou svou duší. Tímto příběhem bychom chtěli zahájit téma, které má nejen vztah k blížící se adventní době, ale je také závažné pro dobu, ve které žijeme. Autorka bude jistě svým upřímným, vlastním příběhem inspirovat naše další uvažování Redakce chce toto místo využít k omluvě právě této autorce v nepříjemné situaci: v minulém čísle Na dobré stopě č. 100 jsme na str. 9 uveřejnili báseň autorky A. Břeňové Toužím po Tvém objetí, avšak neviditelný rámeček v elektronickém textu při tisku zakryl poslední verš poslední sloky této básně. Prosíme proto všechny čtenáře, aby si laskavě doplnili poslední řádek, který má znít: žij s námi příběh odvěký. P O E Z I E Právě, když kráčí století Reiner Maria Rilke Právě, když kráčí století, žijí své při práci. Je cítit van, jak list by veliký to byl, jejž Bůh a ty a já svým písmem naplnil a jenž teď, v cizích rukou vysoko, se obrací. Je cítit přímo lesk té strany nové, na níž se všecko ještě může stát. A tiché síly zkoušejí svou šíři, pohotové, měří se temným pohledem, než vyjdou bojovat. Z autorovy Knihy hodinek přeložil v r Jozef Tkadlec 11

12 SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Mattias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ,zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. Úvodem: Co je spiritualita? Nejprve je třeba říci, že spiritualita se v posledních letech stává velmi často používaným pojmem. Jednoduše přeloženo to znamená tolik jako "duchovnost, duchovní směřování". Ale co to vlastně znamená? Můžeme nejspíše říci, že spiritualitou se myslí vnitřní základ, z něhož žijeme. A co to znamená pro členy našeho skautského hnutí? Co to znamená pro vůdce vlčat a vůdkyně světlušek a pro světlušky a vlčata samotné? Domníváme se, že náš spirituální základ je zřejmý z našeho směřování v životě a to ze způsobu, jak jej praktikujeme. Vyvstává tu otázka, zda je mé základní jednání určováno Božím duchem a zda přitakává životu a chrání jej. Boží duch je nám zřejmý v osobě a jednání Ježíše Nazaretského. V něm přijal Bůh lidskou podobu a osobnost. Křesťanské učení a vyznání víry Kristovy nám říkají, že je zároveň bohem i člověkem. Jeho poselství je pro nás věřící měřítkem pro naše myšlení, mluvení a jednání ve společnosti, v církvi i ve skautském společenství. Je měřítkem pro náš přístup k ostatním nám svěřeným osobám i k jiným lidem, stejně jako pro náš přístup k celému stvoření, s nímž žijeme. Přitom není spiritualita pouze křesťanskou záležitostí. Každé náboženské společenství žije ze svých spirituálních základů. Spiritualita znamená: - ptát se "odkud" a "kam" - vnímat, že existuje cosi, co nás přesahuje - divit se malým i velkým zázrakům světa. Každý člověk, i přesvědčený ateista, má nějakou spiritualitu, která se projevuje v jeho životě. Co máme na mysli, když mluvíme o skautské spiritualitě? Od té doby, co existují skauti a skautky, věnují se tělem i duší hledání a objevování Boží přítomnosti ve světě i u lidí. Činí to podle pokynu a požadavku zakladatele světového skautského hnutí, lorda Baden - Powella, který řekl, že každý skaut a každá skautka "potřebují náboženství". Jakožto vůdkyně a vůdci světlušek a vlčat cítíme, že je tím osloveno i naše já: 12 Vnímám (zcela) Boží přítomnost? Co to pro mne znamená? Dává mi to sílu do života? Ovlivňuje víra v něho mé jednání? Mám s ním skrze své životní zkušenosti a skrze rozhovor s ním (modlitbou) nějaké "styčné body"? Neznamená to však, že budu vše ve svém životě Bohu křečovitě podsouvat. Máme vybraná místa, sakrální prostory i určené doby k prožívání přírody, bohoslužeb, mezilidských setkání, zažívání období klidu, okamžiků zklamání a smutku, období radosti a úspěchu i nesčetné jemné situace a příležitosti, v nichž cítíme, že ne všechno, co se týká našeho života, se dá vysvětlit a dokázat. To platí pro věřící i nevěřící lidi, pro skauty, skautky, světlušky, vlčata i pro jejich vůdce i vůdkyně. Spiritualita se neomezuje jen na pobožnosti a plnění náboženských povinností. Bohudík. Spiritualitu si vysvětlujeme ve třech klasických krocích: - nejprve je třeba poznat, co to znamená žít duchovně a vědět, jak se to projevuje v různých oblastech života světlušek a vlčat, - za druhé je třeba si o tom udělat úsudek a vysvětlit si to, co prožíváme - a za třetí vše dovést k činu, jednání. (pokračování příště)

13 Význam termínu ateista, ateismus se v dějinách měnil (poprvé byl užíván křesťany ve starém Římě, neboť neuznávali císaře za Boha). Většího rozšíření došel v 18. století, kdy jím byli označováni útoční kritici křesťanství (příkladně francouzští encyklopedisté Holbach, Diderot ap.) V této době znamenal ateismus otevřené a útočné odmítání církevního křesťanství. Třetí fázi pak přináší marxismus, jehož ideálem je ateismus jako naprostá lhostejnost vůči otázkám souvisejícím s Bohem. To vyplývalo z přesvědčení, že vůbec všechno, co souvisí s ideou Boha, je jen falešným obrazem neuspokojivých reálných poměrů - a automaticky to pomine "systémovou" změnou těchto reálných poměrů. Ve druhé polovině 19. století a ve století našem se pak termín "ateismus" začal používat ještě v dalším významu, a to ve spojeni *praktický ateismus* = postoj, který sice připouští, že "nějaký bůh je, ale nic to neznamená". A poslední proměnu prodělal termín ateismus poté, co se výrazně prohloubilo filosofické a religionistické pojetí Boha (boha), kdy jednak v roce 1931 rakouský logik Kurt Godel prokázal větu o principiální neuzavřenosti všech deduktivních systémů (tj. že v každém logickém systému je alespoň jedno tvrzení nedokazatelné, což je ekvivalentní nutnosti přijmout alespoň "nějakého boha"), jednak teologové a filosofové začali důsledně rozlišovat mezi samotnou *skutečností Bůh* a *obrazy (modely), které si o ní vytváříme*. Tehdy se totiž stal teoretický ateismus nehajitelným, byl v teoretické rovině nahrazen *agnosticismem* - a termínu ateismus bylo nadále rozuměno jako *naproste lhostejnosti k jakékoli transcendenci*. Tomu celkem dobře odpovídá charakteristika, kterou (od mého velmi milého židovského filosofa Martina Bubera) Marek Bárta překládá: >Ateisty bych tedy nazval ty lidi, co odmítají život ve světe JA - TY<. Vždyť v každém vztahu, do kterého vstupujeme, je zároveň vztah k "věčnému Ty" = Bohu, řádu, který naši skutečnost přesahuje, či "absolutnímu horizontu", jak o něm mluví pan prezident. Člověk, který nehodlá usilovat o život ve světě vztahů, světě dialogu, podle mne nemůže být skaut. Já osobně bych to nejraději vyjádřil podobně, jako význačný protestantský teolog Paul Tillich takto: "Nekonečná, nevyčerpatelná hlubina a zaklad všeho bytí - to se míní slovem *Bůh*. A jestliže pro vás toto slovo mnoho neznamená, odpuzuje vás nebo mu nerozumíte, přeložte si jej a mluvte o hlubinách svého života, o zdroji své bytosti, o tom, co se vás týká nejvíce a co přijímáte vážně a bez jakékoli výhrady. Abyste to dokázali, budete možná muset zapomenout na všechno tradiční, čemu vás o Bohu naučili - a třebas i samo to slovo. Neboť víte-li, ze Bůh znamená *hlubinu*, víte o něm hodně. Pak už se *nemůžete* nazývat ateistou nebo nevěřícím. Nemůžete si totiž opravdu myslet a říkat 'Život nemá hloubku! Život je mělký - nic nemá cenu. Všechno bytí je jen povrch...' Ano - kdybyste tohle dokázali tvrdit opravdu úplně vážně, byli byste ateisté; ale jinak nejste. Kdo ví o hlubině, ví o Bohu - i když mu tak neříká." (viz "Otřásání základů", 1949). Jiří Zajíc Edy KORÁN obsahuje obdobu křesťanského DESATERA ano, je tomu skutečně tak! Jeho zakladatel Mohamed se narodil pravděpodobně okolo roku 570 po Kr. v Mekce. Ve svých prorockých viděních přednesl a jeho žáci zapsali v Koránu mnoho podobenství, příběhů a naučení. Řada z nich souzní především se Starým Zákonem židovskou Tórou, jiné jsou paralelou ke křesťanským tradicím ovšem ten, kdo se Koránem blíže zabývá, pozná, jak je poznamenaný snahou o čisté předání prorokova učení. Obdobně jako to vidíme v Novém Zákoně, a to především ve Skutcích a dále v epištolách a knize Zjevení, i v Koránu jsou patrné důsledky sporů s jinak věřícími a s nevěřícími. V kapitole 17 jinak také súře LXV nacházíme obdobu ustanovení o desateru Božích 13

14 přikázání, které pro svůj lid i pro nás Mojžíš převzal. Přečtěme si pasáže, které nám nejvíce Desatero připomínají: SÚRA 17 NOČNÍ CESTA Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 1 Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý. 2 A darovali jsme Mojžíšovi Písmo a učinili jsme je pro dítka Izraele vedením řkouce: Nevezmete sobě vedle mne nikoho jiného za ochránce, 3 ó potomci těch, jež nesli jsme v arše s Noemem, jenž služebníkem byl Naším vděčným. 23 A nepřidávej k Bohu božstva jiného, abys nezůstal zahanben a opuštěn. 24 Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. 33 Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velikým. 34 A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta. 35 A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li by někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo. 36 A nepřibližujte se k majetku sirotka, leda způsobem co nejlepším, pokud nedosáhne dospělosti. Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku! 37 A buďte spravedliví v míře, když odměřujete, a važte vahami přímými to pro vás je lepší i nejlepší co do výsledku. 38 A nenásleduj to, o čem vědění nemáš, vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly. 39 A nevykračuj si po zemi troufale, vždyť zemi nemůžeš rozpoltit a nedosáhneš výškou svou hor vrcholku. 80 Konej modlitbu při sklonku slunce až do setmění nočního a přednášej Korán za jitra 111 Rci: Chvála Bohu, jenž nevzal si pro sebe dítě žádné, jenž nemá společníka ve vládě a nepotřebuje před ponížením ochránce! A oslavuj velikost Jeho! Převzato z knihy Korán, vydané v r nakladatelstvím Odeon v překladu Ivana Hrbka. Br. Robert Kohoutek Brent ze střediska Pražská Dvojka napsal do předsněmové diskuse větší příspěvek. Výsledkem dalšího rozhovoru po internetu je výběr následujících myšlenek pro NDS: Přibývá dětí, které jsou jedináčky. Neznají tedy sourozenecký vztah. Jestliže byli jedináčky i rodiče, děti pak nepoznají ani vztah k tetám, strýcům, bratrancům a sestřenicím. Nemohou mít své přirozené rodinné vzory, se kterými by se identifikovaly. Stále častěji děti vyrůstají jen s matkou a úloha otce v rodině je pro ně abstrakcí. V této situaci Junák nabízí plnohodnotný prožitek bratrství dětem, které v souladu s křesťanskými duchovními základy skautingu věří, že mají společného Otce, který je stvořitelem vesmíru i jich samých, společného prvorozeného bratra Ježíše, a že jsou si tedy i opravdovými sourozenci navzájem. I děti, jejichž víra se týká třeba jen hodnot materiálních, si zpravidla ve skautingu na bratrství aspoň hrají a mohou i tímto způsobem získat sourozenecké zkušenosti. 14

15 Chlapci a děvčata mohou navazovat nesobecké vztahy, které podobně jako ve skutečné rodině mezi sourozenci nejsou milostné, ale přesto jsou citově hluboké a někdy i zdravě žárlivé v případech, kdy je skautský sourozenec lákán třetí osobou k nějakému vztahu povrchnímu Když si jako činovníci začínáme překvapeně všímat, že stromy na našich tábořištích jsou už o pár metrů vyšší než na našich prvních oddílových výpravách, vzpomínáme na prožité chvíle ve skautském prostředí i mimo něj. Na některé s radostí, na další s rozpaky. Vzpomínky na prožitá skautská bratrství dokážou po letech přinést nejen tu radost, ale i sílu rvát se s překážkami. Asi se vyplatí namáhat mozkové závity a přemýšlet, jak vytvořit prostředí pro vznik dobrých vztahů ve střediscích i pro ty, kterým dnes ta naše tábořiště předáváme do užívání. Ve dnech se na území ORJ Frýdek-Místek na úpatí Beskyd sešlo již 5. třístranné mezinárodní setkání oldskautů z Polska, Slovenska a Česka. Jako servisní tým působili na tomto setkání 2 roveři (Dalibor Milkula - Ločin a Tomáš Mazoch - Hinša) z 6. oddílu skautů Tate O-Šota z Místku (patří do střediska 8. pěšího pluku slezského */ ), dále vůdce střediska Marek Matýsek Mara a Leona Gurecká výchovná zpravodajka ORJ Frýdek-Místek. Tato čtveřice připravila účastníkům pozoruhodné překvapení: z ničeho nic se v místě jednání objevil stan prérijních indiánů a rodina z kmene Dým ve větru předvedla celé vybavení. Všechny předměty ve stanu byly perfektně propracovány a krásně a věrně barevné. Opravdové prostředí rámovala pravá bizoní kůže. Zajímalo mne, s jakou životní filosofií se prérijní indiáni, representovaní touto rodinou, ve světě pohybují. Především mne překvapilo, že Velký Duch, jak bílé tváře označují indiány uznávaný princip, který člověka přesahuje, by se správně měl překládat Velké tajemství. Pro prérijní indiány je mnoho různých tajemství, která má mít člověk v úctě. Prérijní indiáni pečlivě dbají na soudržnost rodu, dozvěděl jsem se dále, což však hlavně souvisí s tím, že stany i prakticky všechno jejich zařízení vlastní ženy kmene to proto, že to samy vyrobily. Muži ti vlastní jen svoje zbraně! Jsou-li dobrými lovci a statečnými bojovníky, zasedají jak známo v kmenové radě. Poprvé v životě jsem zde slyšel, že existují bizoní ženy ženy, které vykonaly pro kmen mimořádný čin. Taková žena pak má právo zasedat v kmenové radě spolu s muži, radit jim a spolurozhodovat. 15

16 Další zajímavou charakteristikou kmenů prérijních indiánů je snaha o minimum konfliktů v kmeni. Nejvíce si váží těch, kdo se dovedou dohodnout. Nicméně mají i zajímavé tresty např. za nevěru: nevěrné ženě uříznou špičku nosu aby dál muže nesváděla, zatímco nevěrný muž může přijít díky pomstě příbuzných podvedené ženy - i o život Moje poučení prozatím ukončila informace, že v USA dosud potomci prérijních indiánských kmenů žijí a každý rok se scházejí i za účasti bílých tváří až z Česka! Kamzík */ Vysvětlení: 8. pěší pluk slezský se v březnu 1939 proslavil tím, že se postavil ve zbrani německým okupantům a dodnes je vzorem vlastenectví! NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků. * Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík..* Předplatné pro rok 2001 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100, Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45, Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * Prosíme o přesné údaje. Bez jazykové korekce. * 16

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více