666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)"

Transkript

1 vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 PSČ, místo: 66442, Modřice Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky budovy: 6094,01 m 2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m 2 /m 3 Celková energeticky vztažná plocha: 7157,65 m 2 Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 666,7 795,3

2 Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Zemní plyn - 634,0 5% Elektřina ze sítě - 32,6 95% Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení U em W/(m 2 K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) Mimořádně úsporná 0 4 0, Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 425,5 2,5 208,6 30,2 Zpracovatel: Ing. Martin Juraček Osvědčení č.: 0976 Kontakt: Mistral ENERGY, spol. s r.o. Vyhotoveno dne: Vídeňská 103, Brno Podpis:

3 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Pro potřeby zákona 406/2000 Sb. Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : Přízřenická 1022, 1023, Modřice Katastrální území : Modřice Parcelní číslo : 460/29 Datum uvedení do provozu 2007 (nebo předpokládané uvedení do provozu) : Vlastník nebo stavebník : Společenství pro dům Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Adresa : Přízřenická Modřice IČ : Telefon : Petr Knespl , Tomáš Skřipec Erik Mikuš Tomáš Matějek Tel.: / 10

4 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy : Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m 3 ] ,0 vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] 6 094,0 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,284 Celková energeticky vztažná plocha A c [m 2 ] 7 157,6 Druhy energie (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan - butan Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do 80%, nad 80% Energie okolního prostředí : účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie Druhy energie dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné Tomáš Matějek Tel.: / 10

5 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rq,j Splněno Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j SO1 Obvodová konstrukce 1.NP - 4.NP [m 2 ] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) [-] [W/K] 1 569,8 0,32 0,30 / 0,20-1,00 506,8 OD1 OD 1.NP - Z 11,8 1,10 1,50 / 1,20-1,00 12,9 OD2 OD 1.NP - S 21,0 1,10 1,50 / 1,20-1,00 23,1 OD3 OD 1.NP - V 9,2 1,10 1,50 / 1,20-1,00 10,1 OD4 OD 2.NP - Z 221,7 1,10 1,50 / 1,20-1,00 243,8 OD5 OD 2.NP - S 31,7 1,10 1,50 / 1,20-1,00 34,9 OD6 OD 2.NP - V 244,8 1,10 1,50 / 1,20-1,00 269,2 OD7 OD 2.NP - J 60,9 1,10 1,50 / 1,20-1,00 67,0 SO2 Skladba S8 - Obvodová konstrukce 5.NP 368,4 0,29 0,30 / 0,20-1,00 106,4 OD8 OD 5.NP - Z 88,0 1,10 1,50 / 1,20-1,00 96,8 OD9 OD 5.NP - J 7,7 1,10 1,50 / 1,20-1,00 8,4 OD10 OD 5.NP - V 86,2 1,10 1,50 / 1,20-1,00 94,8 SCH1 S1 plochá střecha 1 447,0 0,22 0,24 / 0,16-1,00 313,0 SCH2 P10 Terasy 243,0 0,30 0,24 / 0,16-1,00 73,6 PDL2 P8 Komerční prostory 194,0 0,53 0,45 / 0,30-1,00 103,7 PDL1 P2 - podlaha 1.NP nad suterenem 1 489,0 0,22 0,45 / 0,30-1,00 329,4 Tepelné vazby mezi konstrukcemi 6 094,0 0, ,00 304,7 Celkem 6 094, ,7 Poznámka Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota Θ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2 K)] Zóna 1 - Celý objekt 20, ,0 0,50 Tomáš Matějek Tel.: / 10

6 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V i U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) 0,426 0,499 ANO Tomáš Matějek Tel.: / 10

7 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby energie zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost distribuce energie na vytápění η H,dis Účinnost sdílení energie na vytápění [-] [-] [%] [kw] [%]/[-] [%] [%] Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 Celý objekt Kaskáda plynových kotlů η H,em Zemní plyn ,0 75,0 85,0 80,0 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby energie zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] Celý objekt Kaskáda plynových kotlů 75,0 80,0 NE b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%]/[-] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova x x x x x Soustava nepřímotopných boiler lokální Zemní plyn 100,0 75, ,9 164,3 Tomáš Matějek Tel.: / 10

8 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Soustava nepřímotopných boiler Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] lokální 75,00 80,00 NE b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2 lx)] Referenční budova x x x 0,05 Celý objekt Celý objekt ,133 0,03 Budova celkem 20,133 Tomáš Matějek Tel.: / 10

9 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově Hodnocená budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla NV1 NV2 OZE I OZE E Zóna 1 b) dílčí dodané energie Vytápění Chlazení Větrání Úprava vzduchu Příprava TV Osvětlení Budova Potřeba energie Vypočtená spotřeba energie Pomocná energie Dílčí dodaná energie Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/(m 2 rok)] Hodnocená ,4 Referenční ,2 Hodnocená ,0 Referenční ,0 Hodnocená ,3 Referenční ,5 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená ,1 Referenční ,6 Hodnocená ,2 Referenční ,3 Tomáš Matějek Tel.: / 10

10 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené energie Vyrobená energie Faktor celkové primární energie Faktor neobnovitelné primární energie Celková primární energie Neobnovitelná primární energie jednotky [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba energie/ Pomocná energie Faktor celkové primární energie Faktor neobnovitelné primární energie Celková primární energie Neobnovitelná primární energie [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Zemní plyn ,1 1, Elektřina ze sítě ,2 3, Celkem x x Tomáš Matějek Tel.: / 10

11 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova ,7 [kwh/rok] (7) Hodnocená budova ,3 (8) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 102,4 (9) Hodnocená budova 93,1 Splněno (ano/ne) ANO f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova ,2 [kwh/rok] (11) Hodnocená budova ,7 (12) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 127,5 (13) Hodnocená budova 111,1 Splněno (ano/ne) ANO g) primární energie hodnocené budovy (14) Celková primární energie [kwh/rok] ,3 (15) Obnovitelná primární energie [kwh/rok] 6 526,6 (16) Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie [%] 0,8 Tomáš Matějek Tel.: / 10

12 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o. Zakázka: modrice.stv Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie Splňuje požadavek podle 6 odst.1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii ANO D Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO 0976 Podpis energetického specialisty Ing. Martin Juraček Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Tomáš Matějek Tel.: / 10

13 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - venkovní Poznámka: Obvodová konstrukce 1.NP - 4.NP 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + θ ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa θ se = -15,0 C ϕ se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 1,0 2, a Zdící prvek 44 P+D (660) ,0 1,000 0,140 0,150 0,00 0,025 1,0 2, Omítka perlitová (350) ,0 7,0 1,000 0,100 0,110 0,00 0,022 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 19,6 6,0 0, a-027 Zdící prvek 44 P+D (660) Z vr. 440,00 0,150 0,150 2,933 19,4 0,0 0, Omítka perlitová (350) Z vr. 20,00 0,110 0,110 0,182-12,6 7,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Tomáš Matějek Tel.: / 30

14 SO1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,323 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 321,4 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,132 m 2 K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,302 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 1, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci θ si 19,6 C 1. 19,4 C ,6 C θ se -14,6 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par AB 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 0, m/s Z pb = 0, m/s A = 455 mm B = 455 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,32283 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,323 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,961 vyhovuje V konstrukci je použit neúplně zadaný materiál. Roční bilanci kondenzátu není možné určit. Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Tomáš Matějek Tel.: / 30

15 1.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: SO1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Popis: Obvodová konstrukce 1.NP - 4.NP Návrhová teplota θ i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Tomáš Matějek Tel.: / 30

16 2 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 ρ měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 µ faktor difuzního odporu 8 λ k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 λ p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 λ korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN a λ ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 θ s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 θ ae teplota vnějšího vzduchu 22 τ c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN θ i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difuzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce R db U p R N θ w1 θ w2 θ r λ kat součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce normový tepelný odpor konstrukce bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce výsledná teplota v místnosti součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů Tomáš Matějek Tel.: / 30

17 R u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Tomáš Matějek Tel.: / 30

18 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - venkovní Poznámka: Skladba S8 - Obvodová konstrukce 5.NP 3.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + θ ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa θ se = -15,0 C ϕ se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 3.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 1,0 2, g-004 POROTHERM 24 P+D ,0 5,0 1,000 0,380 0,380 0,00 1,0 2, a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 1,0 2, deska ORSIL NF ,0 1,6 1,000 0,042 0,042 0,00 1,0 2, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 1,0 2, a ETICS-omít. silikon. zrno 2mm ,0 1,000 0,700 0,700 0,00 0,800 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 3.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 19,7 6,0 0, g-004 POROTHERM 24 P+D Z vr. 240,00 0,380 0,380 0,640 19,6 5,0 12, a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* Z vr. 10,00 0,450 0,450 0,022 13,4 15,0 0, deska ORSIL NF Z vr. 120,00 0,042 0,042 2,857 13,2 1,6 1, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 5,00 0,450 0,450 0,011-14,5 15,0 0, a-031 ETICS-omít. silikon. zrno 2mm Z vr. 2,00 0,700 0,700 0,003-14,6 70,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Tomáš Matějek Tel.: / 30

19 SO2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,289 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 255,3 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,550 m 2 K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,720 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 16, m/s 3.4 Průběh teploty v konstrukci θ si 19,7 C 1. 19,6 C 2. 13,4 C 3. 13,2 C ,5 C ,6 C θ se -14,6 C 3.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par AB 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 15, m/s Z pb = 15, m/s A = 385 mm B = 385 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,28879 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,289 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,965 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,055 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -8,728 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Tomáš Matějek Tel.: / 30

20 3.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: SO2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Popis: Skladba S8 - Obvodová konstrukce 5.NP Návrhová teplota θ i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Tomáš Matějek Tel.: / 30

21 4 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 ρ měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 µ faktor difuzního odporu 8 λ k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 λ p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 λ korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN a λ ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 θ s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 θ ae teplota vnějšího vzduchu 22 τ c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN θ i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difuzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce R db U p R N θ w1 θ w2 θ r λ kat součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce normový tepelný odpor konstrukce bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce výsledná teplota v místnosti součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů Tomáš Matějek Tel.: / 30

22 R u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Tomáš Matějek Tel.: / 30

23 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SCH1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Střecha - plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Poznámka: S1 plochá střecha 5.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + θ ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa θ se = -15,0 C ϕ se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 5.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 1,0 3, Železobeton (2500) ,0 32,0 1,000 1,480 1,740 0,00 0,080 1,0 3, Beton z keramzitu (1000) ,0 10,0 1,000 0,360 0,400 0,00 1,0 3, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3, a Polystyren pěnový EPS (15-20) ,0 20,0 1,000 0,043 0,044 0,00 0,002 1,0 3, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3, Štěrk ,0 5,0 1,000 0,580 0,580 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 5.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 20,3 6,0 0, Železobeton (2500) Z vr. 120,00 1,740 1,740 0,069 20,2 32,0 20, Beton z keramzitu (1000) Z vr. 80,00 0,400 0,400 0,200 19,7 10,0 4, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 18, ,0 265, a-062 Polystyren pěnový EPS (15-20) Z vr. 200,00 0,044 0,044 4,545 18,1 20,0 21, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 10,00 0,210 0,210 0,048-14, ,0 531, Štěrk Z vr. 30,00 0,580 0,580 0,052-14,4 5,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Tomáš Matějek Tel.: / 30

24 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,216 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 478,5 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,955 m 2 K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 5,095 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 844, m/s 5.4 Průběh teploty v konstrukci θ si 20,3 C 1. 20,2 C 2. 19,7 C 3. 18,3 C 4. 18,1 C ,0 C ,4 C θ se -14,7 C 5.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par AB 2300 Pa 1150 Pa 575 Pa Zp p d p" d Z pa = 312, m/s Z pb = 312, m/s A = 420 mm B = 420 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,21629 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,216 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,240 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,160 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,980 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,031 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,005 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Tomáš Matějek Tel.: / 30

25 5.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: SCH1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Popis: S1 plochá střecha Návrhová teplota θ i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny θ e ϕ i ϕ e RK gc1a gc1b gc Ma C mm kg/m 2 s kg/m 2 s kg/m 2 s kg/m 2 říjen 8,9 0,59 0, , , ,22559 listopad 3,5 0,58 0, , , ,83638 prosinec -0,2 0,59 0, , , ,61761 leden -2,2 0,56 0, , , ,71746 únor -0,4 0,59 0, , , ,68483 březen 3,6 0,58 0, , , ,60536 duben 9,1 0,59 0, , , ,66774 květen 13,4 0,61 0, , ,38076 červen 17,0 0,64 0, červene c 18,0 0,66 0, srpen 17,9 0,65 0, , , , , , , , , , , září 13,8 0,62 0, , , ,00000 Množství kondenzátu v 4. měsíci Ma (kg/m 2 ) = 0,026 < 0,100 - konstrukce vyhovuje 0, , , , , , , , , , , , Tomáš Matějek Tel.: / 30

26 6 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 ρ měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 µ faktor difuzního odporu 8 λ k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 λ p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 λ korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN a λ ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 θ s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 θ ae teplota vnějšího vzduchu 22 τ c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN θ i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difuzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce R db U p R N θ w1 θ w2 θ r λ kat součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce normový tepelný odpor konstrukce bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce výsledná teplota v místnosti součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů Tomáš Matějek Tel.: / 30

27 R u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Tomáš Matějek Tel.: / 30

28 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SCH2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Střecha - plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Poznámka: P10 Terasy 7.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + θ ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa θ se = -15,0 C ϕ se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 7.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 1,0 3, Železobeton (2500) ,0 32,0 1,000 1,480 1,740 0,00 0,080 1,0 3, a Polystyren pěnový EPS (15-20) ,0 20,0 1,000 0,043 0,044 0,00 0,002 1,0 3, Fólie z PE , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 0,000 1,0 3, Beton hutný (2100) ,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1,0 3, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3, Tmely pro stavební použití , ,0 1,000 0,220 0,220 0,00 0,000 1,0 3, Keram. dlažba ,0 200,0 1,000 1,010 1,010 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 7.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 20,0 6,0 0, Železobeton (2500) Z vr. 180,00 1,740 1,740 0,103 19,8 32,0 30, a-062 Polystyren pěnový EPS (15-20) Z vr. 140,00 0,044 0,044 3,182 18,8 20,0 14, Fólie z PE Z vr. 0,50 0,350 0,350 0,001-13, ,0 329, Beton hutný (2100) Z vr. 60,00 1,230 1,230 0,049-13,7 17,0 5, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024-14, ,0 265, Tmely pro stavební použití Z vr. 2,00 0,220 0,220 0,009-14, ,0 14, Keram. dlažba Z vr. 8,00 1,010 1,010 0,008-14,5 200,0 8, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Tomáš Matějek Tel.: / 30

29 SCH2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,303 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 629,5 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,393 m 2 K/W Teplota rosného bodu θ w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,533 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 669, m/s 7.4 Průběh teploty v konstrukci θ si 20,0 C 1. 19,8 C 2. 18,8 C ,7 C ,7 C ,2 C ,4 C ,5 C θ se -14,6 C 7.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par AB 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 46, m/s Z pb = 46, m/s A = 335 mm B = 335 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,30302 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,303 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,240 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,160 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,972 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,243 > 0,022 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = 0,083 kg/m 2 - konstrukce nevyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Tomáš Matějek Tel.: / 30

30 7.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: SCH2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Popis: P10 Terasy Návrhová teplota θ i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny θ e ϕ i ϕ e RK gc1a gc1b gc Ma C mm kg/m 2 s kg/m 2 s kg/m 2 s kg/m 2 září 13,8 0,62 0, , , ,00000 říjen 8,9 0,59 0, , , ,45126 listopad 3,5 0,58 0, , , ,86101 prosinec -0,2 0,59 0, , , ,34540 leden -2,2 0,56 0, , , ,23430 únor -0,4 0,59 0, , , ,66089 březen 3,6 0,58 0, , , ,46589 duben 9,1 0,59 0, , , ,23297 květen 13,4 0,61 0, , , , , ,2217 červen 17,0 0,64 0, , červene -126, , , ,0 0,66 0, c , , ,6077 srpen 17,9 0,65 0, Množství kondenzátu v 4. měsíci Ma (kg/m 2 ) = 0,216 > 0,022 - konstrukce nevyhovuje 0, , , , , , , , , , , , Tomáš Matějek Tel.: / 30

31 8 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 1 č.v. číslo vrstvy 2 KC číslo položky v katalogu materiálů firmy PROTECH, spol. s r.o. 3 ČSN číslo položky v ČSN , Mat. popis položky 5 ρ měrná hmotnost v suchém stavu 6 c měrná tepelná kapacita 7 µ faktor difuzního odporu 8 λ k charakteristický součinitel tepelné vodivosti 9 λ p výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 10 z 2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN Z w vlhkostní součinitel materiálu 12 z 1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN z 3 součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3 ČSN Vr výpočtová varianta vrstvy 15 d tloušťka vrstvy 16 λ korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN a λ ekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 17 R tepelný odpor vrstvy 18 θ s teplota na vnitřním líci vrstvy 19 R d difuzní odpor vrstvy 20 p d částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 21 θ ae teplota vnějšího vzduchu 22 τ c celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 23 g da hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace 24 g db hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu 25 M d dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu R i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce R e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e 1 součinitel typu budovy podle ČSN θ i výpočtová vnitřní teplota R T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce R d difuzní odpor konstrukce R dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci R da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce R db U p R N θ w1 θ w2 θ r λ kat součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce normový tepelný odpor konstrukce bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce výsledná teplota v místnosti součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů Tomáš Matějek Tel.: / 30

32 R u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Tomáš Matějek Tel.: / 30

33 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: BD Modřice Místo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 Modřice Zadavatel: SVJ v domě Přízřenická 1022,1023, 1024 Modřice Zpracovatel: Tomáš Matějek Zakázka: Archiv: Projektant: Tomáš Matějek Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: PDL1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Podlaha - nad venkovním prostorem Poznámka: P2 - podlaha 1.NP nad suterenem 9.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai = θ i + θ ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C θ ai = 21,0 C ϕ i,r = 55,0 % R si = 0,170 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa θ se = -15,0 C ϕ se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 9.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál ρ c µ kµ λ k λ p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Keram. dlažba ,0 200,0 1,000 1,010 1,010 0,00 1,0 0, Tmely pro stavební použití , ,0 1,000 0,220 0,220 0,00 0,000 1,0 0, Beton hutný (2100) ,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1,0 0, Fólie z PE , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 0,000 1,0 0, ORSIL N 4, ,0 1,0 1,000 0,036 0,036 0,00 1,0 0, Železobeton (2500) ,0 32,0 1,000 1,480 1,740 0,00 0,080 1,0 0, a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 1,0 0, a Polystyren pěnový EPS (15-20) ,0 20,0 1,000 0,043 0,044 0,00 0,002 1,0 0, a ETICS-výztužná vrstva ,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 1,0 0, a ETICS-omít. silikon. zrno 2mm ,0 1,000 0,700 0,700 0,00 0,800 1,0 0,5 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 9.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d λ λ ekv R θ s µ vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Keram. dlažba Z vr. 8,00 1,010 1,010 0,008 19,8 200,0 8, Tmely pro stavební použití Z vr. 2,00 0,220 0,220 0,009 19, ,0 14, Beton hutný (2100) Z vr. 50,00 1,230 1,230 0,041 19,6 17,0 4, Fólie z PE Z vr. 0,50 0,350 0,350 0,001 19, ,0 329, ORSIL N 4,0 Z vr. 40,00 0,036 0,036 1,111 19,3 1,0 0, Železobeton (2500) Z vr. 250,00 1,740 1,740 0,144 11,3 32,0 42, a-025 ETICS-lep. malta nanes. 60%* Z vr. 5,00 0,450 0,450 0,011 10,2 15,0 0, a-062 Polystyren pěnový EPS (15-20) Z vr. 150,00 0,044 0,044 3,409 10,2 20,0 15, a-026 ETICS-výztužná vrstva Z vr. 10,00 0,450 0,450 0,022-14,5 15,0 0, a-031 ETICS-omít. silikon. zrno 2mm Z vr. 2,00 0,700 0,700 0,003-14,7 70,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Tomáš Matějek Tel.: / 30

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy Pekařská 6 Blansko Průkaz energetické náročnosti budovy Vypracoval: Bc. Jan Hvězda Kontroloval: Ing. Jiří Reitknecht BRES spol. s r.o. nám. Republiky 1, 614 Brno Brno, Duben 215 Průkaz ENB podle vyhlášky

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871] PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.2.9 PROTECH spol. s r.o. 32632 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 12.5.216 Archiv: H86/216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 3.9.215 Zakázka: penb158123 Archiv: 5436 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 156 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 14

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 151 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 12

Více

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 157 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 13

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1399 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1438 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky č. 78/213 Sb. Osadní 2/1474, 17 Praha, Holešovice Investor: SVJ Osadní 2/1474 IČ: 2854152 Osadní 2/1474 17 Praha 7 Arch.č.: 213121 Zpracovatel: Ing. David

Více

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Bohatice 9 PSČ, místo: 47 2 Bohatice Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům B PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům A PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Labská louka 656 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům E1 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Krakovská 583/9, 11 Prague 1, Czech Republic PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb Objekt E STAZAP a.s. Tiskařská 12, 198, Praha 14 vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření

Více

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: SO 37.1 RD 64 PSČ, místo: 31 Plzeň Lhota Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: k.ú. 649864, p.č. 62 PSČ, místo: 693 1 Hustopeče Typ budovy: polyfunkční dům

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům F2 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2466/194, k.ú. Tišnov [767379] OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský STAVEBNÍK: Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125A,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Průkaz Energetické Náročnosti Budov

Průkaz Energetické Náročnosti Budov ENVIRONMENTAL ENGINEERING Průkaz Energetické Náročnosti Budov (dle vyhlášky 78/2013 Sb.) Prodej, pronájem budovy nebo její části Bytový dům Rezidence Strašnice Strančická č.p. 3339, Praha 10 Strašnice,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, 16 Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A Datum: Vypracoval: duben 215 Zbyněk Ulbrich kopie: vydaný podle zákona č.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Krakovská 583/9, 11 Prague 1, Czech Republic PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb Budova A1A4,B1B5 areál Big Bo Horní Počernice Ve Žlíbku 18, 193, Praha 9 Horní Počernice vydaný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Průkaz energetické náročnosti budovy 213 Průkaz 213 v.1..9 PROTECH spol. s r.o. 366 Prometheus, energetické služby a.s. Datum tisku: 3.5.213 Zakázka: Rezidence U Muzea Archiv: 18 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více