TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3."

Transkript

1 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN 00-:0 a ČSN EN ISO :00 SO - skladba pro variantu - stávající stav Stěna vnější Poznámka: Stěna obvodovás omítkou 0 /- MendelU Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai 0,0 + 0,0 0,0 C θ ai 0,0 C ϕ i,r,0 % si 0,0 m K/W θ se -,0 C ϕ se, % se m K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je si 0,0 m K/W p di Pa p dse Pa p" di Pa p" dse Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů Položka Položka ČSN ρ kg/m c J/(kg K) 0-0. Sádrokarton 0 00,0,0 00 0,0 0,0 0,0 0a-0.. Minerální vlna MVV () 0,0, 00 0,0 0,0 0-0e 0. Dřevotřískové desky 00 00,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0-00, 00 0, Dřevovláknité desky měkké 0 0,0,0 00 0,0 0,0 0,0-00 termo omítka 0 00,0,0 00 0,00 0,00 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM a b Dřevo měkké kolmo k vláknům 0,0 Podíl % 0 0 µ Z TM Vlhkost a kµ k Z TM Kotvení p Z TM Nehomogenní vrstvy 0 Z TM Z w z z 0 Z TM Celkem 0, 0, V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V.. Vypočítané hodnoty Položka 0-0 0a-0 0-0e Sádrokarton Minerální vlna MVV () Dřevotřískové desky Dřevovláknité desky měkké termo omítka Vr d mm,0,00,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 a ekv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 m K/W 0,0 0,0, 0,0 0,00 θ s C,,,, -, -, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 00-:00, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b µ vyp Z p 0 - m/s,0, 0,0,,0,0 0,0 0,,, 0, 0 p d Pa 0 Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

2 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 SO - skladba pro variantu - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U T Z p 0,,0,, W/(m K) m K/W m K/W 0 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w, 0, kg/m C. Průběh teploty v konstrukci θ si, C., C., C., C. -, C. -, C θ se -, C. Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par 00 Pa 00 Pa 0 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U 0, W/(m K); Zaokrouhleno:U 0, W/(m K); požadovanýu N 0,00 W/(m K); doporučený U rec 0,00 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f si,cr 0,0; f si 0, vyhovuje oční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0 < 0,00 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

3 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0. Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: MendelU Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: SO - skladba pro variantu - stávající stav Popis: Stěna obvodovás omítkou 0 /- Návrhová teplota θ i 0,0 C Nadmořská výška z 00 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

4 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 0 a 0 ČSN Mat. ρ c µ k p z Z w z z Vr d ekv θ s d p d θ ae τ c g da g db M d číslo vrstvy číslo položky v katalogu materiálů firmy POTECH, spol. s r.o. číslo položky včsn 00-, popis položky měrná hmotnost v suchém stavu měrná tepelná kapacita faktor difuzního odporu charakteristický součinitel tepelné vodivosti výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti součinitel materiálu podle tabulky B ČSN 00- vlhkostní součinitel materiálu součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B ČSN 00- součinitel způsobu zabudovánímateriálu do stavební konstrukce podle tab. B ČSN 00- výpočtová varianta vrstvy tloušťka vrstvy korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl.. ČSN 00- hodnota pro výpočet tepelnéhoodporu vrstvy. tepelný odpor vrstvy teplota na vnitřním líci vrstvy difuzní odpor vrstvy částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy teplota vnějšího vzduchu celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu dílčí množství zkondenzované(vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 0 00 ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e součinitel typu budovy podle ČSN 00- θ i výpočtová vnitřní teplota T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce d difuzní odpor konstrukce dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzovanévodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzacek vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudovanékonstrukce N normový tepelný odpor konstrukce θ w bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění θ w bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnouakumulaci konstrukce θ r výsledná teplota v místnosti kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

5 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN 00-:0 a ČSN EN ISO :00 SO - skladba pro variantu - stávající stav Stěna vnější Poznámka: Stěna obvodovás obkladem0 /- MendelU Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai 0,0 + 0,0 0,0 C θ ai 0,0 C ϕ i,r,0 % si 0,0 m K/W θ se -,0 C ϕ se, % se m K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je si 0,0 m K/W p di Pa p dse Pa p" di Pa p" dse Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů Položka Položka ČSN ρ kg/m c J/(kg K) 0-0. Sádrokarton 0 00,0,0 00 0,0 0,0 0,0 0a-0.. Minerální vlna MVV () 0,0, 00 0,0 0,0 0-0e 0. Dřevotřískové desky 00 00,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0-00, 00 0, Dřevovláknité desky měkké 0 0,0,0 00 0,0 0,0 0, 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM a b a b Dřevo měkké kolmo k vláknům Dřevovláknité desky měkké Dřevo měkké kolmo k vláknům 0,0 0,0 0,0 Podíl % µ Z TM Vlhkost a kµ k Z TM Kotvení p Z TM Nehomogenní vrstvy 0, 0 Z TM Z w z z 0, 0 Z TM Celkem V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V. 0, 0,. Vypočítané hodnoty Položka 0-0 0a-0 0-0e Sádrokarton Minerální vlna MVV () Dřevotřískové desky Dřevovláknité desky měkké Vr d mm,0,00 0,00,00 0,0 0,0 0,0 0,0 a ekv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 m K/W 0,0 0,0,00 0, θ s C,,,, -, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 00-:00, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b µ vyp Z p 0 - m/s,0, 0,0,,0 0,0 0,,, 0,0 0 p d Pa 0 Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

6 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 SO - skladba pro variantu - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U T Z p 0,,,0, W/(m K) m K/W m K/W 0 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w, 0, kg/m C. Průběh teploty v konstrukci θ si, C., C., C., C. -, C θ se -, C. Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par 00 Pa 00 Pa 0 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U 0, W/(m K); Zaokrouhleno:U 0, W/(m K); požadovanýu N 0,00 W/(m K); doporučený U rec 0,00 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f si,cr 0,0; f si 0, vyhovuje oční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0 < 0,00 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

7 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0. Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: MendelU Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: SO - skladba pro variantu - stávající stav Popis: Stěna obvodovás obkladem0 /- Návrhová teplota θ i 0,0 C Nadmořská výška z 00 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

8 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 0 a 0 ČSN Mat. ρ c µ k p z Z w z z Vr d ekv θ s d p d θ ae τ c g da g db M d číslo vrstvy číslo položky v katalogu materiálů firmy POTECH, spol. s r.o. číslo položky včsn 00-, popis položky měrná hmotnost v suchém stavu měrná tepelná kapacita faktor difuzního odporu charakteristický součinitel tepelné vodivosti výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti součinitel materiálu podle tabulky B ČSN 00- vlhkostní součinitel materiálu součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B ČSN 00- součinitel způsobu zabudovánímateriálu do stavební konstrukce podle tab. B ČSN 00- výpočtová varianta vrstvy tloušťka vrstvy korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl.. ČSN 00- hodnota pro výpočet tepelnéhoodporu vrstvy. tepelný odpor vrstvy teplota na vnitřním líci vrstvy difuzní odpor vrstvy částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy teplota vnějšího vzduchu celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu dílčí množství zkondenzované(vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 0 00 ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e součinitel typu budovy podle ČSN 00- θ i výpočtová vnitřní teplota T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce d difuzní odpor konstrukce dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzovanévodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzacek vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudovanékonstrukce N normový tepelný odpor konstrukce θ w bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění θ w bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnouakumulaci konstrukce θ r výsledná teplota v místnosti kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

9 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN 00-:0 a ČSN EN ISO :00 PDL - skladba pro variantu - stávající stav Podlahanad venkovním prostorem Poznámka: Provětrávanápodlaha0 C/- C MendelU Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai 0,0 + 0,0 0,0 C θ ai 0,0 C ϕ i,r,0 % si 0,0 m K/W θ se -,0 C ϕ se, % se m K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je si 0,0 m K/W p di Pa p dse Pa p" di Pa p" dse Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů Položka Položka ČSN ρ kg/m c J/(kg K) 0-0 Koberec 0 0,0, 00 0,0 0, Beton hutný (00) 00 00,0,0 00 0,0 0, Beton hutný (00) 00 00,0,0 00 0,0 0,00-0. Fólie z PE 0 0,0 000,0 00 0,0 0, Minerální vlna MVV lis. (0) 0 0,0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0a-0.. Minerální vlna MVV () 0,0, 00 0,0 0,0 0, Dřevotřískové desky 00 00,0, 00 0,0 0,0 0,0-00, 00 0, Dřevovláknité desky měkké 0 0,0,0 00 0,0 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM a b Minerální vlna MVV lis. (0) Minerální vlna MVV () Dřevo měkké kolmo k vláknům 0,0 0,0 0,0 Podíl % 0 0 µ Z TM Vlhkost a kµ k Z TM Kotvení p Z TM Nehomogenní vrstvy 0,0 0,0 0, 0 Z TM Z w z z 0 Z TM Celkem V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V. 0,0 0,0 0,. Vypočítané hodnoty Položka a Koberec Beton hutný (00) Beton hutný (00) Fólie z PE Minerální vlna MVV lis. (0) Minerální vlna MVV () Dřevotřískové desky Dřevovláknité desky měkké Vr d mm,00,00 0,00 0,0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a ekv 0,0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 m K/W 0, 0,0 0,, 0,,0 0, θ s C,,,,,,,, -, b µ vyp Z p 0 - m/s,,0,0 000,0,0,,,,0 Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 00-:00, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. 0,,, 0,,, 0,0 0 p d Pa Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

10 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 PDL - skladba pro variantu - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U T Z p 0,,,,0 W/(m K) m K/W m K/W 0 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w, 0, kg/m C. Průběh teploty v konstrukci θ si, C., C., C., C., C., C., C., C. -, C θ se -, C. Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par 00 Pa 00 Pa 0 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U 0, W/(m K); Zaokrouhleno:U 0, W/(m K); požadovanýu N 0,0 W/(m K); doporučený U rec 0,0 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f si,cr 0,0; f si 0, vyhovuje oční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0 < 0,00 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Pavel Nosek Tel.: /

11 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0. Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: MendelU Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: PDL - skladba pro variantu - stávající stav Popis: Provětrávanápodlaha0 C/- C Návrhová teplota θ i 0,0 C Nadmořská výška z 00 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

12 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 0 a 0 ČSN Mat. ρ c µ k p z Z w z z Vr d ekv θ s d p d θ ae τ c g da g db M d číslo vrstvy číslo položky v katalogu materiálů firmy POTECH, spol. s r.o. číslo položky včsn 00-, popis položky měrná hmotnost v suchém stavu měrná tepelná kapacita faktor difuzního odporu charakteristický součinitel tepelné vodivosti výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti součinitel materiálu podle tabulky B ČSN 00- vlhkostní součinitel materiálu součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B ČSN 00- součinitel způsobu zabudovánímateriálu do stavební konstrukce podle tab. B ČSN 00- výpočtová varianta vrstvy tloušťka vrstvy korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl.. ČSN 00- hodnota pro výpočet tepelnéhoodporu vrstvy. tepelný odpor vrstvy teplota na vnitřním líci vrstvy difuzní odpor vrstvy částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy teplota vnějšího vzduchu celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu dílčí množství zkondenzované(vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 0 00 ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e součinitel typu budovy podle ČSN 00- θ i výpočtová vnitřní teplota T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce d difuzní odpor konstrukce dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzovanévodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzacek vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudovanékonstrukce N normový tepelný odpor konstrukce θ w bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění θ w bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnouakumulaci konstrukce θ r výsledná teplota v místnosti kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

13 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN 00-:0 a ČSN EN ISO :00 SCH - skladba pro variantu - stávající stav Střecha plochá a šikmá se sklonem do včetně Poznámka: Střecha plochá 0 C/- C MendelU Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai 0,0 + 0,0 0,0 C θ ai 0,0 C ϕ i,r,0 % si 0,00 m K/W θ se -,0 C ϕ se, % se m K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je si 0,0 m K/W p di Pa p dse Pa p" di Pa p" dse Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů Položka Položka ČSN ρ kg/m c J/(kg K) µ a kµ k 0,0 p 0,0 0 Z TM Z w z z e e Sádrokarton Vz. - tok zdola nahoru Dřevotřískové desky Dřevovláknité desky měkké ,0 00,0 00,0 0,0,0 0,0,,, 00, ,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,,00 0,0 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM a b a b Dřevo měkké kolmo k vláknům Dřevo měkké kolmo k vláknům Dřevovláknité desky měkké 0,0 0,0 0,0 Podíl % Z TM Vlhkost,00 Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy 0, 0, 0 Z TM Celkem V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTM-N (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTM-V. 0, 0,,00. Vypočítané hodnoty Položka e e Sádrokarton Vz. - tok zdola nahoru Dřevotřískové desky Dřevovláknité desky měkké Vr d mm,0,00,00 0,0 0,0 0,0 a ekv 0,0 0,0 0,0 0,0 0, m K/W 0,0 0,0 0,0,, 0,00 θ s C,,,, -, -, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN 00-:00, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b µ vyp Z p 0 - m/s,0 0, 0,0,,, 0,0 0,0,,0,0 0,0 0 p d Pa 0 Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

14 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 SCH - skladba pro variantu - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U T Z p 0,,,,0 W/(m K) m K/W m K/W 0 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w, 0, kg/m C. Průběh teploty v konstrukci θ si, C., C., C., C. -, C. -, C θ se -, C. Průběh tlaku vodních par p dx a p" dxv konstrukci Tlak par 00 Pa 00 Pa 0 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U 0, W/(m K); Zaokrouhleno:U 0, W/(m K); požadovanýu N 0,0 W/(m K); doporučený U rec 0,0 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn 00, TNI 0 a 0) U 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f si,cr 0,0; f si 0, vyhovuje oční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0 < 0,00 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

15 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0. Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: MendelU Zakázka: Projektant: Pavel Nosek POTECH s r.o. Archiv: Datum: Telefon: SCH - skladba pro variantu - stávající stav Popis: Střecha plochá 0 C/- C Návrhová teplota θ i 0,0 C Nadmořská výška z 00 m n.m. Vlhostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

16 TOB v... POTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Legenda Značky veličin a zkratky v hlavičkách tiskových sestav 0 a 0 ČSN Mat. ρ c µ k p z Z w z z Vr d ekv θ s d p d θ ae τ c g da g db M d číslo vrstvy číslo položky v katalogu materiálů firmy POTECH, spol. s r.o. číslo položky včsn 00-, popis položky měrná hmotnost v suchém stavu měrná tepelná kapacita faktor difuzního odporu charakteristický součinitel tepelné vodivosti výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti součinitel materiálu podle tabulky B ČSN 00- vlhkostní součinitel materiálu součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B ČSN 00- součinitel způsobu zabudovánímateriálu do stavební konstrukce podle tab. B ČSN 00- výpočtová varianta vrstvy tloušťka vrstvy korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl.. ČSN 00- hodnota pro výpočet tepelnéhoodporu vrstvy. tepelný odpor vrstvy teplota na vnitřním líci vrstvy difuzní odpor vrstvy částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy teplota vnějšího vzduchu celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu k hranici A oblasti kondenzace hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu dílčí množství zkondenzované(vypařené) vodní páry Ostatní veličiny θ ai výpočtová teplota vnitřního vzduchu θ e výpočtová venkovní teplota podle ČSN 0 00 ϕ i relativní vlhkost vnitřního vzduchu ϕ e relativní vlhkost vnějšího vzduchu i odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce e odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce p di částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí p de částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí p" di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí p" de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí e součinitel typu budovy podle ČSN 00- θ i výpočtová vnitřní teplota T odpor konstrukce při prostupu tepla U součinitel prostupu tepla konstrukce m měrná hmotnost konstrukce d difuzní odpor konstrukce dt odpor konstrukce při prostupu vodní páry ν teplotní útlum konstrukce ψ fázové posunutí teplotních kmitů θ w teplota rosného bodu M c roční množství zkondenzovanévodní páry v konstrukci M ev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci da difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace db difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzacek vnějšímu povrchu konstrukce U p součinitel prostupu tepla zabudovanékonstrukce N normový tepelný odpor konstrukce θ w bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění θ w bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnouakumulaci konstrukce θ r výsledná teplota v místnosti kat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů u tepelný odpor nevytápěných prostorů µ faktor difuzního odporu Pavel Nosek Tel.: +0 0 /

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 PSČ, místo: 66442, Modřice Typ budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 6/ Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 8/ Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc.č. / PSČ, místo: 6, Kolová Karlovy Vary Typ budovy: Požární stanice Plocha

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle zák. 406/2000 Sb. A vyhl. 78/2013 Sb. AKCE : Prodej RD Knínice 212 679 34 Knínice VLASTNÍK : Marta Zamykalová Knínice 212 679 34 Knínice OBJEDNATEL : Marta Zamykalová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A NRGTICKÝ ŠTÍTK OBÁLKY BUDOVY RD Na Svahu 74, 35707 Oloví PODL VYHLÁŠKY 48/007 A ČSN 73 0540:0 www.budovyprukaz.cz Ing.arch. Petr Kvasnička Projektová

Více

Zadavatel: Jócsik Group Ing. Milan Toman 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Upas,20,d = Upas,d = Pa 139 Pa. pdi = pdse =

Zadavatel: Jócsik Group Ing. Milan Toman 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Upas,20,d = Upas,d = Pa 139 Pa. pdi = pdse = Posouzní konstruk podl ČSN -: TOB v... PROTECH spol. s r.o. Datum tisku:.. - Ing.Milan Toman - Plzň Tplný odpor, tplota rosného bodu a průběh kondnza. Stavba: Místo: Zpraovatl: Zakázka: Projktant: E-mail:

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

TOB v.15.1.7 PROTECH spol. s r.o. 014230 - Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: 18.2.2015 Zateplení stropu 15002

TOB v.15.1.7 PROTECH spol. s r.o. 014230 - Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: 18.2.2015 Zateplení stropu 15002 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Administrativní budova Místo: Hodonín, Štefánikova 28 Zadavatel: ÚPZSVVM Zpracovatel: Ing. Jiří Bury Zakázka: Zateplení stropu Archiv: 15002

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

4,8 8,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

4,8 8,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 6/ Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/3 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.p.č. 6/87, k.ú. Rostoklaty PSČ, místo: Rostoklaty Typ budovy: Rodinný dům Plocha

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Změna Stručný popis změny Datum Podpis Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st.

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v.3.5.6 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, ístní označení: BD - Bytový dů Adresa budovy:

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. DÍLNA A KANCELÁŘ Dolní Nivy č.p.21, 3561 Dolní Nivy Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry

Více

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost Voda - skupenství led voda vodní pára ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost ve stavebních konstrukcích nežádoucí účinky... zdroje: srážková v. zemní v.

Více

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Poznámky k zadání: Roční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci se ve cvičení určí pro zadanou konstrukci početně-grafickou

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Návrhy zateplení střechy

Návrhy zateplení střechy Návrhy zateplení střechy Vstupní údaje pro výpočet: Návrhová venkovní teplota Tae: -15 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: 84% 21 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: 50%

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. Rodinný dům Jiřího z Poděbrad 67/6, 35751 Kynšperk nad Ohří Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax +420-271750448 VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

Stavební tepelná technika 1

Stavební tepelná technika 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika 1 Část B Prof.Ing.Jan Tywoniak,CSc. Praha 2011 04/11/2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Energetický audit budov Seminář č. 2 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Tepelná ochrana budov Přehled základních požadavků na stavební

Více

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ V14114 Portfolio služeb společnosti ArchEnergy s.r.o. Ů SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ ERGETICKÝ PRŮKAZ Průkaz energetické náročnosti budovy známý pod označením energetický štítek

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. RODINNÝ DŮM Luční 886, 3561 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 855 Vedeno

Více

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci

Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Téma: Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci Poznámky k zadání: Roční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci se ve cvičení určí pro zadanou konstrukci A

Více

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy Tepelně technické vlastnosti konstrukcí Energetický štítek obálky budovy Dle ČSN 730540-2/2007 Příloha průkazu energetické náročnosti budovy tab. D5. Tepelně technické vlastnosti budovy AKCE : Novostavba

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 b. RODINNÝ DŮM Dolní Nivy č.p.21, 3561 Dolní Nivy Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba č. 212 Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 Zkušebna tepelných vlastností materiálů, konstrukcí a budov T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zakázka

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

TOB - Tepelná ochrana budov

TOB - Tepelná ochrana budov Charakteristika programu TOB Program TOB v. 13 je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov a ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Umožňuje

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. BYTOVÝ DŮM RD Limnická 1639, 36222 Nejdek Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 855

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR VÍC NEŽ ALTERNARIVA PRO MINERÁLNÍ VLNU A POLYSTYREN Thermano je revolucí na trhu s tepelnou izolací. Jeden panel izoluje téměř dvakrát lépe než stejně tlustý polystyren

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 5 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí

Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí Difúze vodní páry a její kondenzace uvnitř konstrukcí Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání... 2 2. Seznam podkladů... 2 2.1. Normy a předpisy... 2 2.2. Odborný software... 2 3. Charakteristika situace... 2 4. Místní šetření... 2 5. Obecné podmínky

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více