VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým tempem a než jsme se nadáli, tak se blíží konec roku. Pro nás to znamená, že končí stavební práce a rozpočtový rok se blíží do finále. V současné době vyhodnocujeme a předkládáme závěrečné zprávy k obdrženým dotacím. Některé z akcí nám přechází do nového roku. Začátkem příštího roku budeme mít před sebou závěrečná čísla, to znamená uzávěrku roku letošního. Myslím si, že se nám velmi dařilo, a doufám, že se nám na letošní úspěšný rok podaří navázat i v roce příštím. Dovolte mi, abych Vám s blížícím se koncem roku popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do roku starosta obce DŘEVOSOCHÁNÍ 2008 Tak se sešel rok s rokem a poslední týden v srpnu se pro nás stal znovu vyvrcholením kulturního léta v podobě akce Dřevosochání setkání tvůrčích dřevokazů. I letos jsme se snažili celou akci doplnit o atrakce, které by byly zajímavé nejen pro děti, ale i pro dospělé. Celá akce byla zahájena v neděli , kdy se sjeli jednotliví řezbáři. V pondělí jsme připravili prostřednictvím našich zaměstnanců dřevo, které si v neděli řezbáři vybrali a každý si označil svůj kmen. K dílům bylo použito dřevo, které jsme získali při kácení stromů v rámci obnovy zámeckého parku, a lípa, která se zřítila na restauraci Na Staré poště. Současně byly postaveny i přístřešky jako ochrana před nepohodou i sluncem. Pak začala týdenní tvorba, kterou jsme mohli všichni sledovat, s řezbáři mluvit a atmosféra byla skutečně výborná. Závěr celé akce byl rozložen do dvou dnů, a to na pátek a sobotu. V pátek večer byl připraven program ve znamení ohňů a koncertu v zámecké kapli. Naši zaměstnanci společně s řezbáři připravili hořící atrakce louče, hořícího čerta a další, které byly doplněny ohňovým vystoupením skupiny historického šermu. Vrcholem večera byl varhanní a houslový koncert doplněný dalšími historickými nástroji včetně vystoupení našeho pěveckého sboru Loučňáček pod vedením Mgr. Petra Lukáše. Při koncertu bylo připomenuto 100-leté výročí výroby varhan, které se nachází v naší zámecké kapli a které byly vyrobeny firmou Kolb z Pekařova. Koncertní vystoupení realizovali manželé Kocůrkovi z Rapotína spolu s dalšími členy své skupiny. Po atrakcích v zámeckém parku pokračoval program dále diskotékou na penzionu Gól. Hlavní program odstartoval v sobotu v 9:00 hodin ráno. To zde již bylo postaveno pět stánků s řemesly kovář, pletení košů a dalších včetně občerstvení. Areál byl ozvučen a komentátorem byl tradičně Ladislav Doseděl, uměleckým pseudonymem Hurikán, který měl také velký vliv na dobrou atmosféru finále celé akce. V 10:00 hodin vystoupil se svým potulným loutkovým divadlem p. Viktor Pirošuk, jehož vystoupení mělo u dětí velký úspěch. Po obědě následovalo rytířské klání skupiny historického šermu Caninas Sardis, která poté připravila i program pro děti. Vrcholem dne bylo vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sochařská díla, kdy anketní výběr prováděly děti tak, jak to má být, když tématem byl pohádkový svět. Na prvním místě se umístil Jaroslav Pecháček s monumentálním dílem pohádkového stromu, na druhém místě Milan Jochaci s missis Kropáčkovou a na třetím místě Jan Roda s Kuchtíkem. Hlavní ceny předával p. Robert Braun z Filipové, který nás v minulosti na tuto akci přivedl. Poté následovala dražba předmětů, které věnovali sami umělci ve prospěch dětských sborů při naší základní škole. Po dražbě následovala diskotéka pro děti na penzionu Gól a dále hlavní večerní program. Tento byl tentokrát rozdělen do dvou zařízení, kdy v restauraci Na Staré poště hrála živá kapela složená z dřevosochařů d Joozband a na penzionu Gól byla tradiční diskotéka doplněná o atrakce jako míchání nápojů atd. Současně s těmito akcemi proběhl na Rybářské baště závěrečný večer Dogtrekking také s živou kapelou. 1

2 Na závěr přehled účastníků a vyrobených děl v letošním prvním ročníku i v minulém nultém ročníku Dřevosochání: - Milan Jochaci, Neratovice čarodějnice 2008 (missis Kropáčková) - Romana Krestýnová, Rejchartice babča kořenářka 2008, ohnivý muž Jan Vokoun, Třebechovice pod Orebem klaun 2008, žabí král Jaroslav Pecháček, Loučná nad Desnou pohádkový les 2008, vodní víla Tomáš Jáně, Petrov nad Desnou Otesánkova mísa - Miroslav Kovář, Záměl okno do pohádky Tomáš Würst, Šumperk krysařova píseň 2008, paní měsíčního svitu Josef Franek, Český Těšín kočičí babička Antonín Suchan, Šumperk z pohádky do pohádky 2008, vodní víla Jiří Prchal, Brno Zlatovláska Jaroslav Minář, Postřelmov Děsná vlna 2008, kytice pro paní Rybářovou Monika Seidenglancová, Sudkov zvíře Jan Roda, Praha kuchtík 2008, rybář se zlatou rybkou 2007 Jednotlivá díla se budeme snažit rozmístit po obci již letos s tím, že budou všechna opatřena názvem díla s uvedením autora. Poděkovat bych chtěl všem, kteří se na akci podíleli, jak organizačně, tak pracovně včetně všech účinkujících, a pevně věřím, že se tato akce stane tradicí, obohatí kulturní život v naší obci a zachová si přízeň Vás všech, kteří jste ji navštívili i do budoucna. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ Dne jsme byli spolupořadateli turnaje v malé kopané spolu s Policií ČR, okrskem Velké Losiny. Turnaj nesl název o pohár ředitele Policie ČR okresu Šumperk. Ve velké konkurenci osmi mužstev naše mužstvo z Loučné nad Desnou obsadilo 4. místo. Na prvním místě se umístilo mužstvo Policie ČR Jeseník, na druhém místě mužstvo Policie ČR Bruntál a na třetím místě mužstvo hasičů ze Šumperka. Celý turnaj měl velmi pěknou atmosféru, ke které svým bezvadným fanděním přispěli žáci naší školní družiny, kteří společně s paní vychovatelkou turnaj navštívili. Letošní ročník byl již druhým a pevně věřím, že příští rok znovu naváže na tuto tradici. OBNOVA HROBKY RODINY KLEINŮ I v letošním roce jsme přikročili k obnově některé z památek, a to vlastními silami. V minulém období to byla například hřbitovní kaple na staré hřbitově. V letošním roce byl proveden nátěr oplocení hrobky rodiny Kleinů a byl přečištěn štěrk vnitřního prostoru. Obnovu nátěrů oplocení provedl p. Josef Pravda, za což bych mu chtěl touto cestou poděkovat. POŠKOZENÍ ZÁMECKÉ KAPLE Musím bohužel konstatovat, že Policii ČR pachatele poškození doposud nedopadla. My jsme nechali zpracovat dva znalecké posudky na poškození této stavby, a to stavební části stavby, kdy škoda činí 118 tis. Kč (poškozená fasáda) a dále na poškození soklu kříže, kdy hodnota činí 28 tis. Kč. Budeme na základě těchto dvou posudků o to intenzivněji žádat Policii ČR o dopadení pachatelů. U stavební části stavby je nutné si uvědomit, že po opravení otvorů ve fasádě musí dojít k nátěru celé fasády pro její celkové sladění a je nutno tedy stavět lešení nebo použít plošinu. Může se tedy zdát, že se jedná o pár děr ve fasádě, ale následky jsou bohužel mnohem větší. OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU Tato akce již má za sebou řadu měsíců realizace. Při této došlo ve stavební části k dláždění přístupové hlavní cesty žulovou kostkou, osazení oplocení a brány mezi budovou zámecké oranžérie (skleníku) a zámkem a budování pískových komunikací uvnitř parku. Současně se stavebními pracemi bylo prováděno kácení zdravotně špatných dřevin a prováděna příprava pro výsadbu nových. Ke kácení dřevin musím bohužel poznamenat, že jsme velmi zklamáni rozsahem, protože stav stromů vzhledem k jejich věku je rok od roku horší. Ukázkou tohoto stavu byl výskyt dřevokazných hub (plodnic) v kořenovém systému buků, kdy probíhá uhnívání kořenů (podobně jako u lip na hřišti TJ Spartak) a rozlomení lípy na jižní straně zámku, což považujeme za velkou škodu. Práce v parku budou pokračovat do doby, co klimatické podmínky dovolí. Termín dokončení celého díla je srpen OBNOVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU SMĚREM NA PŘEMYSLOV Ještě do konce letošního roku by měl Svazek obcí údolí Desné realizovat obnovu železničního přejezdu u hřbitova v Rejhoticích. Stav přejezdu je skutečně velmi špatný. V rámci této opravy dojde k odstranění stavby betonového domku. Při této příležitosti nás okamžitě napadla myšlenka. 1. Uložit pod přejezd chráničky k uložení NN a vedení veřejného osvětlení. Tímto bychom dokázali realizovat osvětlení komunikace k hřbitovu a následně možná i objektu hřbitova a vedením NN do prostoru hřbitova dostat elektřinu. 2. Po odstranění domku realizovat chodník podél komunikace vedoucí ke hřbitovu, neboť tuto využívá poměrně dosti občanů a frekvence dopravy zde má již nejenom vzhledem k areálu Přemyslova vzrůstající tendenci. Toto by bylo jistě velmi zajímavým námětem k realizaci dotace v rámci Olomouckého kraje 2

3 v kombinaci s podporou z EU např. Revitalizace obce západ. Vše je samozřejmě otázkou projektové přípravy a projednání s majiteli přilehlých nemovitostí. OBNOVA ROZVODŮ NN A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOUTY NAD DESNOU V měsíci říjnu se dostavil na obec pracovník ČEZ Distribuce, aby informoval o záměru přikročit k obnově rozvodů NN v Koutech nad Desnou v oblasti komunikace Anenské hory. Část rozvodů v zastavěné části obce by byla uložena do země a posilovací trafo umístěno naproti mostu k rodinnému domku Purových. Předběžně bylo oznámeno, že projektové práce by proběhly v letech 2008/2009 a následná realizace Naše obec by musela přikročit také k projektu veřejného osvětlení tak, aby se obě akce realizovaly souběžně. Nyní tedy budeme čekat na další informace k této akci. OBNOVA LÍPY V ZÁMECKÉM PARKU Po několika letech sledování lípy u sochy sv. Floriána, která je zapsána jako památný strom, požádala naše obec na doporučení odborníků o dotaci na úpravu tohoto unikátního stromu, aby nedošlo k jeho rozlomení. Sledováním stavu bylo zjištěno, že strom se i přes provedené vazby koruny neustále rozevírá a mohlo by tak dojít k jeho úplné destrukci. Práce na lípě proběhly v měsíci říjnu. Provedla se redukce koruny, tzn. snížení a provedení dalšího provázání. Agentura ochrany přírody a krajiny považuje záchranu tohoto stromu za velmi významnou a poskytla na tuto akci dotaci ve výši 100 %. Pevně věřím, že se práce zdaří a strom bude bez větších defektů tvořit významný prvek při severním vstupu do zámeckého parku. LÍPY NA HŘIŠTI TJ SPARTAK V tomto případě bylo bohužel nuceno vedení TJ Spartaku přikročit k pokácení skupiny lip, která tvořila dříve součást zámeckého parku. Stav lip byl prověřen jak soudním znalcem v oboru, tak i zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny za přizvání dalšího odborníka z Ostravy. Stav těchto stromů byl označen za vysoce havarijní. Vedení TJ Spartak chtělo s kácením počkat a využít prostřednictvím obce některé z dotací, ale bohužel se prokázala závažnost stavu. Jedna z lip se zřítila na kiosek s prodejem vstupenek a další zanedlouho po této na plochu hřiště. Tlak odpovědnosti, aby nedošlo ke zranění osob, vedl k okamžitému rozhodnutí stromy pokácet. Kácení bylo provedeno bez větších finančních nákladů zkušenými místními dřevorubci díky firmě pana Karla Havlíčka, za což bych chtěl jménem TJ Spartaku poděkovat. NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI Ne vždy se nám vše podaří a u žádostí o dotační podporu se to i při naší úspěšnosti stává. Neobdrželi jsme finanční podporu na stavbu lávky na Červenohorském sedle, kdy jsme žádali o finanční podporu v rámci významných projektů Olomouckého kraje, dále na realizaci výtahu v budově základní školy v rámci Regionálních operačních programů a na obnovu zámecké zdi (zámecký park) v rámci Norských fondů. O všechny tyto dotační tituly se budeme ucházet i v dalším období. Pouze u výtahu v ZŠ je možné, že uspějeme s celkovou žádostí na dokončení ZŠ v rámci rozpočtu ČR ministerstva financí. ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Koncem měsíce září jsme ukončili akci zateplení budovy obecního úřadu. V rámci této akce byla provedena výměna oken včetně všech vstupních dveří, zateplena fasáda včetně její vzhledové podoby tak, jak tvarově vypadala po realizaci stavby této budovy v roce 1901, zatepleny stropy a rozvody tepla osazeny termoregulačními ventily. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, výzvy č. 1 v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, v primární oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy její výše činila ,- Kč. Současně jsme přikročili k vymalování vnitřních prostor budovy. U některých místností např. knihovny již nebylo vymalováno několik desetiletí. Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se velmi aktivně zapojili do všech úklidových prací. Obnovená fasáda budovy bude jistě významným vzhledovým prvkem podobně jak obnovená hlavní budova základní školy. ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Obdobně jako u budovy obecního úřadu bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy, kde byla navíc realizována obnova střechy nové budovy mateřské školy. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, výzvy č. 1 v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, v primární oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního 3

4 fondu životního prostředí ČR, kdy její výše činila ,- Kč. U realizace této akce jsme byli pod silným tlakem, aby bylo vše dokončeno do konce prázdnin, aby mohli dát rodiče své děti do mateřské školy. Vše se nám přes všechny fámy, které líčily scénáře neotevření po prázdninách, podařilo stihnout, a to včetně dodávky a umístění nového nábytku. Standardem vybavení se nám podařilo pozvednout úroveň této stavby a vybavení opět výš. Dodávka nového nábytku byla realizována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Na závěr mi dovolte obdobně jako u budovy obecního úřadu poděkovat zaměstnancům mateřské školy, kteří provedli veškeré úklidové práce a významně se zasloužili o to, že se termín otevření budovy mateřské školy podařilo stihnout. OBNOVA CHODNÍKŮ VEDLE SILNICE I/44 V měsíci září jsme dokončili obnovu posledních úseků chodníků vedle silnice I/44, které doposud byly neopraveny. Současně byly realizovány tak, aby mohly být využívány i zdravotně postiženými občany, a to jak pohybově, tak i zrakově. Dotaci na tuto akci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. I příští rok bychom velmi rádi realizovali další úseky nových chodníků Filipová a Rejhotice. Nyní musíme pouze sledovat včasnost projektové přípravy, neboť žádost má velmi pevné podmínky, z nichž jednou je pravomocné stavební povolení. OBNOVA MODLITEBNY KOCIÁNOV Měsíc září se stal termínem obnovy této velmi významné stavby drobné architektury. Na tuto obnovu poskytl dotaci Olomoucký kraj. Faktem je, že nelze očekávat, že stav těchto staveb bude jako u nových, ale mnohdy se hlavně jedná o jejich záchranu. Z obnovy památek máme vždy velkou radost, neboť u této stavby jsme již žádali po několikáté. Součástí této obnovy bude zajištění lip nacházejících se u této stavby. Zde mají proběhnout práce v době vegetačního klidu a poskytovatelem finančních prostředků na tuto akci je Agentura ochrany přírody a krajiny Chráněná krajinná oblast Jeseníky, z důvodu, že se jedná o významný krajinný prvek mimolesní zeleně. PROJEKT REVITALIZACE ÚZEMÍ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU Realizace projektu byla zahájena předáním staveniště. Projekt revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou zahrnuje opravu náhonu a komunikace Nový Vízmberk a realizaci výsadby zeleně keřů a stromů v okolí hasičské zbrojnice. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, v prioritní ose 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, v oblasti podpory Rozvoj venkova z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč. Pevně věřím, že se nám akci podaří dotáhnout zdárně do konce a komunikace bude již po všech stavebních pracích, které zde proběhly v minulosti, v pořádku. REVITALIZACE STŘEDU OBCE V LOUČNÉ NAD DESNOU V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, v prioritní ose 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, v oblasti podpory Rozvoj venkova z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme obdrželi finanční podporu na realizaci projektu Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč. Projekt Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou zahrnuje obnovu přístupových komunikací k budově základní školy tvarově blízkých původnímu projektu architekta Z. Vodičky z roku 1908, dále realizaci parkoviště pod budovou bývalé spořitelny a mezi touto budovou a budovou zdravotního střediska včetně propojovacího chodníku, dále zde proběhne výsadba nové zeleně včetně umístění laviček a odpadkových košů. Tato akce byla letos pouze zahájena a její termín dokončení je 07/2009. Parkoviště mají být provedena v dlažbě ze žulové kostky a chodníky v zámkové dlažbě. Akce by měla mít vliv na vytvoření parkovacích míst ve středu obce a dále zlepšit vzhled ploch ve středu obce. OBNOVA KULTURNÍHO DOMU SKLENÍK Na závěr měsíce září jsme obdrželi velmi dobrou zprávu, a tou je, že nám byla schválena finanční podpora na rekonstrukci kulturního domu ve výši 21,766 mil. Kč. Tímto bychom v roce 2009/2010 znovu uvedli s touto finanční pomocí do provozu toto pro nás velmi důležité kulturní zařízení, ale již ve změněné podobě, hlavně co se týká vnitřní organizace objektu (změna vchodu, zázemí pro účinkující, větší toalety, teplovzdušné vytápění atd.). Venkovní vzhled budovy bude vrácen do stavu před rokem 1945 s tím, že hlavní změnou bude opětovné prosklení jižní části budovy, ale samozřejmě již s odpovídajícími tepelně izolačními parametry. V současné době nám sál po prodeji budovy kina pro celoroční provoz chybí. Pevně věřím, že se nám akci podaří zdárně dotáhnout do konce. 4

5 ROZPOČET NA ROK 2009 Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání konaném v 27. listopadu 2008 schválilo rozpočet na rok V rámci tohoto schváleného rozpočtu byl schválen následující přehled akcí, který vychází z projektové připravenosti v kombinaci se schválenými dotacemi a současně navazuje i na akce zahájené již v letošním roce. Přehled hlavních investičních akcí pro rok Kanalizace obce po budovu kina včetně stavby ČOV - 45 mil. Kč 2. Rekonstrukce kulturního domu (skleník) - 23 mil. Kč 3. Revitalizace středu obce (dokončení akce z roku 2008) - 6 mil. Kč 4. Obnova zámeckého parku (dokončení akce z roku 2008) - 23 mil. Kč 5. Rozšíření sportovně-rekreačního areálu u rybníka Kocián - 21 mil. Kč - akce je rozložena na rok 2009 a Chodník Rejhotice - 3,5 mil. Kč 7. Obnova základní školy závěrečná etapa - 15 mil. Kč - zatím nevíme, zda finanční podporu obdržíme 8. Lávka na Červenohorském sedle - 25 mil. Kč Plně se snažíme využít dotačních možností z fondů EU. Je faktem, že náš tým zapracoval velmi dobře a projekty, které předložil, byly zpracovány velmi kvalitně, což mělo dopad na schválení finančních podpor. V rámci rozpočtu pro rok 2009 byly schváleny i možné akce drobného charakteru a rozdělena podpora jednotlivým zájmovým sdružením dle dříve schválených pravidel. Z důvodu většího počtu schválených dotací jsme byli nuceni dokončit již dříve uvažovaný prodej majetku obce, abychom dokázali rozpočet obce dostatečně hned od začátku roku naplnit. Z projektů, které bychom v roce 2009 chtěli dokončit jsou: 1. Kanalizace obce v úseku od budovy bývalého kina k objektu bývalé pily Rejhotice (pod nádražím Kouty nad Desnou) 2. Chodník Filipová v úseku od rodinného domu paní Holacké po rozcestí k Maršíkovu 3. Revitalizace středu obce II sestávající z realizace parkoviště nad zdravotním střediskem, obnovy přístupové komunikace k zámku ze severní strany včetně obnovy alejí a realizace parkoviště u kulturního domu skleníku 4. Revitalizace obce západ sestávající z realizace stavby chodníku od I/44 u Strongwood s.r.o. ke hřbitovu Rejhotice včetně osvětlení, a z realizace parkoviště u hřbitova v Rejhoticích Pevně věřím, že se nám naše záměry podaří splnit a neohrozí přísun dotačních peněz z EU např. současná finanční krize. ZVÝŠENÍ CEN ZA SLUŽBY Vážení spoluobčané, je mi osobně velmi líto, že Vám tímto musím sdělit, že jsme byli nuceni přikročit k úpravě cen u služeb, které Vám poskytuje naše obec. Bohužel musíme reagovat na nedobře vyvíjející se stav v nárůstu cen vyplývajících jak ze zákona, tak z vyšších nákladů účtovaných od poskytovatelů služeb obci. My jsme již dotovali ceny za určité služby v roce 2008 a pro rok 2009 jsme se rozhodli ceny srovnat. Jedná se o zvýšení cen za likvidaci a svoz odpadů. Nové ceny za likvidaci a svoz odpadů - občan s trvalým pobytem v obci 500 Kč/osoba/rok - poplatek za rekreační objekt, nebo nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen 500 Kč/nemovitost/rok - podnikatelské subjekty 1400 Kč/popelnice/rok Dále došlo ke zvýšení ceny za vodné, a to u vodovodů provozovaných obcí (Rejhotice, Kolonka) na 16 Kč za m 3 vody. Zvýšení cen je platné od STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE Na závěr letošního roku jsme se rozhodli realizovat nový strategický plán rozvoje naší obce do konce roku Důvodem bylo, že stávající strategický plán, který platil doposud, se nám podařilo v celé řadě záměrů splnit, a tak jsme se rozhodli pro jeho aktualizaci. Tento dokument je velmi významným pro podávání žádostí o dotace. Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě a v průběhu roku bude vyvěšen na informační desky. DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE PRO PŘÍŠTÍ ROK Na letošním setkání spřátelených měst a obcí v německém Machernu bylo dohodnuto, že fotbalový turnaj seniorů se v roce 2009 bude konat v německém Lindenu a mezinárodní tábor mládeže by se měl konat u nás. 5

6 ZÁMEK A JEHO DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ Bohužel musím v této záležitosti konstatovat, že nedobrý stav v této pro nás velmi důležité věci se nijak zatím neposunul kupředu. Celá situace je komplikována vnitřními spory rodiny Kleinů. Budova může mít v budoucnu pro nás možná velkou důležitost. Nyní nás všechny pouze trápí vzhled této budovy, který nám hyzdí střed obce, a bohužel si nedovedu představit jiné využití než na hotel. Při posledních jednání s panem Franzem Kleinem jsem navrhl myšlenku, aby severní část zámku byla odprodána za výhodných podmínek státu a tento, aby ji využil například pro sídlo uvažované instituce Národního parku, jehož zřízení se začíná diskutovat na Ministerstvu životního prostředí ČR. Severní část zámku by se tak vrátila do podoby svého původního využití. Dříve tam byl poštovní úřad, kanceláře lesního hospodářství, hutí atd. Z pohledu Národního parku by bylo umístění v naší obci naprosto logické, kdy by se naší obce měly týkat největší zábory území ve vrcholových partiích Jeseníků. Instituce by se navíc nacházela vedle zrekonstruovaného zámeckého parku, to je v prostředí pro tuto instituci blízkém. Pro obec by to hlavně znamenalo vytvoření až 70 pracovních míst, což je malá fabrika a navíc s jistými příjmy. Zde jsem uvedl perfektní myšlenku, kterou jsme pro budovu zámku a její využití vymysleli. Naše obec v minulosti vždy čerpala z výhodnosti umístění zde institucí finančního úřadu, okresního soudu, to je soudního okresu, a v podstatě lze říci, že i my stavíme a využíváme to, co zde bylo dříve velmi promyšleně vybudováno. K této myšlence bude nutné uskutečnit celou řadu kroků a hlavně politických, protože o umístění této instituce budou mít zájem i některá města. Uvidíme, jak uspějeme, pokud se Národní park vůbec jako takový zřídí a vše odsouhlasí majitelé zámku. NÁRODNÍ PARK V měsíci září proběhlo u nás na obci za přítomnosti starostů obcí Sobotín a Vernířovice vstupní jednání s vedením Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ing. Halfarem o možnosti realizace Národního parku Jeseníky. Tento prezentoval záměr a nastínil podmínky, které by tento park měl co se týká dopadu na návštěvníky hor a trvale žijící obyvatele. Hranice národního parku by tvořily pouze vrcholové části Jeseníků, které jsou dnes tvořeny samostatnými rezervacemi. Snahou je tyto rezervace spojit v jeden ucelený celek. Je samozřejmé, že vše bude do budoucna otázkou dalších jednání a pokud by došlo k realizaci tohoto záměru, je to otázka 3 až 5 let za podmínek všeobecného souhlasu veškerých zúčastněných stran. O dalším vývoji tohoto záměru Vás budeme informovat. KRAJSKÉ VOLBY Dovolte mi, abych Vám tímto předložil výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v naší obci. Výsledky jsou předloženy za oba volební okrsky. vol.okr.1 vol.okr.2 Celkem % KSČM (1) ,33 Šance pro náš kraj ,99 (2) Nezáv.star.pro kraj ,59 (9) KDU-ČSL (12) ,98 Nezávislí (13) ,99 Strana zelených(18) ,19 Moravané (19) ,59 ODS (47) ,94 ČSSD (48) ,36 Děl. strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví (53) ,79 Koruna česká (58) 1 1 0,199 Volte pravý blok (42) 2 1 0,398 ŽÁDOST OBČANŮM NA OMEZENÍ HLUČNOSTI V posledních dnech jsme obdrželi žádost více našich spoluobčanů, abychom se snažili vyřešit problém, kterým je používání hlučných strojů, a to i ve dnech pracovního klidu, to je v neděli. Chtěl bych Vás tedy tímto vyzvat, abyste vzhledem ke svým sousedům a okolí práce s hlučnými stroji v čase dnů pracovního klidu a státních svátků omezili. Pokud by věc nešlo řešit jinak, museli bychom přikročit k tvorbě odpovídající vyhlášky, což se nám moc nechce, protože v tomto vidíme až tu krajní možnost. NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dne se na obecní úřad jako tradičně dostavila 3. třída základní školy společně s paní učitelkou Hankou Svatoňovou. Jako starosta obce jsem je seznámil s činností a organizací obecního úřadu. Děti měly o vše moc velký zájem a měly připravenou celou řadu všetečných otázek. Hodně se zajímaly o dění v obci ze svého pohledu, kdy je zajímaly hlavně věci sportovního charakteru, ale byly vzneseny i dotazy k zámku atd. Na závěr besedy jsem dostal velmi krásný dárek, a to nakreslené obrázky s motivy obce. Na obrázcích byla například škola, minigolf, hotel OÁZA, tenisové kurty. Obrázky se budeme snažit vystavit, a pokud možno na místech, ke kterým se váží. Tyto besedy se konají tradičně. Děti mají vždy velký zájem o dění kolem sebe, nelíbí se jim, když někdo něco rozbíjí a všechny to odsuzují. Potom ovšem přijde určitý zlom a u některých dojde k velké změně, kdy starší děti vidíme například sedět ve večerních hodinách po autobusových a vlakových zastávkách. Mnohdy se tyto děti bez znalosti 6

7 hodnot jako je nevážení si společných věcí podílí z dlouhé chvíle na ničení majetku. Peníze, které bychom mohli dát na jiné věci např. doplnění dětských hřišť, tak musíme investovat do oprav. PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Obecní úřad Loučná nad Desnou bude v době od do z důvodu čerpání dovolené uzavřen. VÝVOZ ODPADŮ Z POPELNIC O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Pravidelný svoz domovního odpadu připadá na středu Z důvodu, že se jedná o vánoční svátek, bude vývoz odpadu proveden mimořádně v sobotu ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2008 Činnost Klubu důchodců v roce 2008 se vyznačovala bohatým zájezdovým a společenským programem. Klub důchodců celkem organizoval: - 4 turistické zájezdy, konkrétně do: * LIBERCE - návštěva Ještědu, historické části města, Botanické zahrady a společenského střediska Babylon * ŠTERNBERKA a SLEZKÉ HARTY - návštěva hradu a kláštera, historické části města, shlédnutí přehrady Slezská Harta, výstup na sopku Velké Roudno s rozhlednou * NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ A ADRŠPACHSKÝCH SKAL - návštěva zámku, zámeckých zahrad a historické části města, turistická procházka Skalním městem Adršpach * BRATISLAVY - 3 hodinová procházka historickým centrem s průvodcem, návštěva hradu Děvín - 3 zájezdy na společenské akce, konkrétně na * SOUTĚŽ HARMONIKÁŘŮ V BLUDOVĚ kde soutěžil i člen KD p.gola * FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL - shlédnutí Festivalového představení Národního divadla Praha PRODANÁ NEVĚSTA, návštěva zámku, prohlídka historického centra města, * DOŽÍNKY DRUŽEBNÍ OBCE SOSNICOWICE v Polsku, kde se účastníkům, kromě hezkého zážitku z dožínkového průvodu a vystoupení dostalo i bohatého občerstvení - 1 zájezd do divadla, konkrétně na * operetu KRÁL TULÁKŮ v Moravském divadle Olomouc, ve spojení s exkursí do Českého Rozhlasu Olomouc - 2 nákupní zájezdy do KLODZKA a OLOMOUCE - 3 společenská odpoledne s hudeb. skupinami (Bludověnka, Losiňanka, sk.p.bartfaye) - 3 sportovní klubové turnaje 2 x bowling, 1 x minigolf - pravidelné schůzky jedenkrát za 14 dní spojené s oslavami narozenin členů Klubu Výbor Klubu důchodců, resp. celá členská základna si je vědoma, že k takovému rozsahu činnosti v roce 2008 výrazně přispěl příspěvek z rozpočtu obce a děkuje za něj vedení a zastupitelstvu obce. Příspěvek umožnil v účastnického poplatku slevu 40 50% ze skutečných nákladů akce. Současný počet členů se pohybuje kolem 70 členů. Přesto by jsme s radostí uvítali další nové aktivní členy, zvláště pak ročníky , případně i mladší. ( Poznámka pro ty, kteří často při osobní agitaci říkají Necítíme se ještě tak staří, abychom vstoupili do Klubu důchodců : Podívejte se na výše uvedený výčet aktivit a zvažte zda takováto odpověď je namístě. Prosím nečekejte, až nebudete schopni vzhledem k fyzické kondici se aktivně účastnit zájezdů či sportovních klubových aktivit a přijděte mezi nás již nyní v mladším věku.) Přihlásit se do Klubu je možné při pravidelných schůzkách každé sudé pondělí ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice od 13,30 hod. Členský poplatek činí 50,-Kč/rok. Vybraných akcí Klubu se mohou účastnit i nečlenové bez ohledu na věk sledujte prosím informační tabuli Klubu u prodejny paní Hetmánkové. Předseda KD, Ing. Miloslav Čech 7

8 SOUKROMÁ INZERCE Kalendář Jeseníky 2009 Podpořte Jeseníky nákupem výjimečného kalendáře Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2009, který ze svého výtěžku podporuje rozvoj Jeseníků, je v prodeji. Tucet snímků vystihujících nálady našich hor je doplněn o zajímavé turistické informace umístěné na zadní straně každého listu. Díky nim poznáte krásná místa Jeseníků a najdete ta, která stojí za návštěvu při vašem sobotním výletu s rodinou. Třináctým listem kalendáře a příjemným bonusem je pexeso s jesenickou tématikou. Putování po Jeseníkách tak můžete začít už doma se svými dětmi. Fotografie pochází z objektivů předních jesenických fotografů: Ivo Netopila, Petra Pavlíčka, Tomáše Slívy a dalších. Podpořte rozvoj Jeseníků nákupem krásného vánočního dárku. Nástěnný kalendář Jeseníky 2009 hledejte za cenu 250,- Kč v nejbližším informačním centru, knihkupectví nebo objednávejte na tel a na Kalendář Jeseníky 2009 oficiálně podporuje Obec Loučná nad Desnou a dalších 27 měst a obcí Jeseníků. Nově otevřeno od 1.prosince Kadeřnictví AFRESH VERONIKA VAŇATKOVÁ Přijďte si příjemně odpočinout do klidného prostředí nového kadeřnictví, kde Vám budou poskytnuty jakékoliv vlasové úpravy, které si budete přát. Nabízím Vám vlasové poradenství, kreativní střihy, moderní melíry a nové techniky barvení. Trvalé ondulace, regenerační zábaly i masáže vlasové pokožky. Také foukanou, vodovou, žehlení vlasů, svatební a společenské účesy. Pletení dredů. Prodej dárkových poukázek v různých hodnotách. Nové kadeřnictví najdete v Provozní doba PO-PÁ 8:00-20:00 Loučné nad Desnou, Kociánov 25 V lichý týden 8:00-14:00 ( bývalá Cukrárna ) V sudý týden 14:00-20:00 Mimo pracovní dobu a v sobotu po domluvě. Objednávky přijímám na telefonním TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven : na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti 8

9 na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách : na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Informace Svaz důchodců ČR,ve spolupráci s občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR, Informace Boženy Němcové 1652/9 Přerov,úřední den každé pondělí od h Tel ,mob ,mail NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA Nově otevřená kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU KANCELÁŘ ČESKÉ POJIŠŤOVNY VE VELKÝCH LOSINÁCH V BUDOVĚ DOMU SLUŽEB PROVOZNÍ DOBA PO ( Račáková Miloslava ) ÚT ( Plášek Petr ) Čt ( Urbášková Ludmila ) Ostatní dny dle domluvy NABÍZÍME Veškeré informace týkající se pojištění a pojistných událostí Životní a úrazové pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění vozidel Cestovní pojištění Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici Penzijní připojištění Prodej podílových listů NOVINKA : Hypotéka ČP KONTAKT: Urgošíková Monika tel Račáková Miloslava tel Plášek Petr - tel Urbášková Ludmila tel

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více