VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým tempem a než jsme se nadáli, tak se blíží konec roku. Pro nás to znamená, že končí stavební práce a rozpočtový rok se blíží do finále. V současné době vyhodnocujeme a předkládáme závěrečné zprávy k obdrženým dotacím. Některé z akcí nám přechází do nového roku. Začátkem příštího roku budeme mít před sebou závěrečná čísla, to znamená uzávěrku roku letošního. Myslím si, že se nám velmi dařilo, a doufám, že se nám na letošní úspěšný rok podaří navázat i v roce příštím. Dovolte mi, abych Vám s blížícím se koncem roku popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do roku starosta obce DŘEVOSOCHÁNÍ 2008 Tak se sešel rok s rokem a poslední týden v srpnu se pro nás stal znovu vyvrcholením kulturního léta v podobě akce Dřevosochání setkání tvůrčích dřevokazů. I letos jsme se snažili celou akci doplnit o atrakce, které by byly zajímavé nejen pro děti, ale i pro dospělé. Celá akce byla zahájena v neděli , kdy se sjeli jednotliví řezbáři. V pondělí jsme připravili prostřednictvím našich zaměstnanců dřevo, které si v neděli řezbáři vybrali a každý si označil svůj kmen. K dílům bylo použito dřevo, které jsme získali při kácení stromů v rámci obnovy zámeckého parku, a lípa, která se zřítila na restauraci Na Staré poště. Současně byly postaveny i přístřešky jako ochrana před nepohodou i sluncem. Pak začala týdenní tvorba, kterou jsme mohli všichni sledovat, s řezbáři mluvit a atmosféra byla skutečně výborná. Závěr celé akce byl rozložen do dvou dnů, a to na pátek a sobotu. V pátek večer byl připraven program ve znamení ohňů a koncertu v zámecké kapli. Naši zaměstnanci společně s řezbáři připravili hořící atrakce louče, hořícího čerta a další, které byly doplněny ohňovým vystoupením skupiny historického šermu. Vrcholem večera byl varhanní a houslový koncert doplněný dalšími historickými nástroji včetně vystoupení našeho pěveckého sboru Loučňáček pod vedením Mgr. Petra Lukáše. Při koncertu bylo připomenuto 100-leté výročí výroby varhan, které se nachází v naší zámecké kapli a které byly vyrobeny firmou Kolb z Pekařova. Koncertní vystoupení realizovali manželé Kocůrkovi z Rapotína spolu s dalšími členy své skupiny. Po atrakcích v zámeckém parku pokračoval program dále diskotékou na penzionu Gól. Hlavní program odstartoval v sobotu v 9:00 hodin ráno. To zde již bylo postaveno pět stánků s řemesly kovář, pletení košů a dalších včetně občerstvení. Areál byl ozvučen a komentátorem byl tradičně Ladislav Doseděl, uměleckým pseudonymem Hurikán, který měl také velký vliv na dobrou atmosféru finále celé akce. V 10:00 hodin vystoupil se svým potulným loutkovým divadlem p. Viktor Pirošuk, jehož vystoupení mělo u dětí velký úspěch. Po obědě následovalo rytířské klání skupiny historického šermu Caninas Sardis, která poté připravila i program pro děti. Vrcholem dne bylo vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sochařská díla, kdy anketní výběr prováděly děti tak, jak to má být, když tématem byl pohádkový svět. Na prvním místě se umístil Jaroslav Pecháček s monumentálním dílem pohádkového stromu, na druhém místě Milan Jochaci s missis Kropáčkovou a na třetím místě Jan Roda s Kuchtíkem. Hlavní ceny předával p. Robert Braun z Filipové, který nás v minulosti na tuto akci přivedl. Poté následovala dražba předmětů, které věnovali sami umělci ve prospěch dětských sborů při naší základní škole. Po dražbě následovala diskotéka pro děti na penzionu Gól a dále hlavní večerní program. Tento byl tentokrát rozdělen do dvou zařízení, kdy v restauraci Na Staré poště hrála živá kapela složená z dřevosochařů d Joozband a na penzionu Gól byla tradiční diskotéka doplněná o atrakce jako míchání nápojů atd. Současně s těmito akcemi proběhl na Rybářské baště závěrečný večer Dogtrekking také s živou kapelou. 1

2 Na závěr přehled účastníků a vyrobených děl v letošním prvním ročníku i v minulém nultém ročníku Dřevosochání: - Milan Jochaci, Neratovice čarodějnice 2008 (missis Kropáčková) - Romana Krestýnová, Rejchartice babča kořenářka 2008, ohnivý muž Jan Vokoun, Třebechovice pod Orebem klaun 2008, žabí král Jaroslav Pecháček, Loučná nad Desnou pohádkový les 2008, vodní víla Tomáš Jáně, Petrov nad Desnou Otesánkova mísa - Miroslav Kovář, Záměl okno do pohádky Tomáš Würst, Šumperk krysařova píseň 2008, paní měsíčního svitu Josef Franek, Český Těšín kočičí babička Antonín Suchan, Šumperk z pohádky do pohádky 2008, vodní víla Jiří Prchal, Brno Zlatovláska Jaroslav Minář, Postřelmov Děsná vlna 2008, kytice pro paní Rybářovou Monika Seidenglancová, Sudkov zvíře Jan Roda, Praha kuchtík 2008, rybář se zlatou rybkou 2007 Jednotlivá díla se budeme snažit rozmístit po obci již letos s tím, že budou všechna opatřena názvem díla s uvedením autora. Poděkovat bych chtěl všem, kteří se na akci podíleli, jak organizačně, tak pracovně včetně všech účinkujících, a pevně věřím, že se tato akce stane tradicí, obohatí kulturní život v naší obci a zachová si přízeň Vás všech, kteří jste ji navštívili i do budoucna. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ Dne jsme byli spolupořadateli turnaje v malé kopané spolu s Policií ČR, okrskem Velké Losiny. Turnaj nesl název o pohár ředitele Policie ČR okresu Šumperk. Ve velké konkurenci osmi mužstev naše mužstvo z Loučné nad Desnou obsadilo 4. místo. Na prvním místě se umístilo mužstvo Policie ČR Jeseník, na druhém místě mužstvo Policie ČR Bruntál a na třetím místě mužstvo hasičů ze Šumperka. Celý turnaj měl velmi pěknou atmosféru, ke které svým bezvadným fanděním přispěli žáci naší školní družiny, kteří společně s paní vychovatelkou turnaj navštívili. Letošní ročník byl již druhým a pevně věřím, že příští rok znovu naváže na tuto tradici. OBNOVA HROBKY RODINY KLEINŮ I v letošním roce jsme přikročili k obnově některé z památek, a to vlastními silami. V minulém období to byla například hřbitovní kaple na staré hřbitově. V letošním roce byl proveden nátěr oplocení hrobky rodiny Kleinů a byl přečištěn štěrk vnitřního prostoru. Obnovu nátěrů oplocení provedl p. Josef Pravda, za což bych mu chtěl touto cestou poděkovat. POŠKOZENÍ ZÁMECKÉ KAPLE Musím bohužel konstatovat, že Policii ČR pachatele poškození doposud nedopadla. My jsme nechali zpracovat dva znalecké posudky na poškození této stavby, a to stavební části stavby, kdy škoda činí 118 tis. Kč (poškozená fasáda) a dále na poškození soklu kříže, kdy hodnota činí 28 tis. Kč. Budeme na základě těchto dvou posudků o to intenzivněji žádat Policii ČR o dopadení pachatelů. U stavební části stavby je nutné si uvědomit, že po opravení otvorů ve fasádě musí dojít k nátěru celé fasády pro její celkové sladění a je nutno tedy stavět lešení nebo použít plošinu. Může se tedy zdát, že se jedná o pár děr ve fasádě, ale následky jsou bohužel mnohem větší. OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU Tato akce již má za sebou řadu měsíců realizace. Při této došlo ve stavební části k dláždění přístupové hlavní cesty žulovou kostkou, osazení oplocení a brány mezi budovou zámecké oranžérie (skleníku) a zámkem a budování pískových komunikací uvnitř parku. Současně se stavebními pracemi bylo prováděno kácení zdravotně špatných dřevin a prováděna příprava pro výsadbu nových. Ke kácení dřevin musím bohužel poznamenat, že jsme velmi zklamáni rozsahem, protože stav stromů vzhledem k jejich věku je rok od roku horší. Ukázkou tohoto stavu byl výskyt dřevokazných hub (plodnic) v kořenovém systému buků, kdy probíhá uhnívání kořenů (podobně jako u lip na hřišti TJ Spartak) a rozlomení lípy na jižní straně zámku, což považujeme za velkou škodu. Práce v parku budou pokračovat do doby, co klimatické podmínky dovolí. Termín dokončení celého díla je srpen OBNOVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU SMĚREM NA PŘEMYSLOV Ještě do konce letošního roku by měl Svazek obcí údolí Desné realizovat obnovu železničního přejezdu u hřbitova v Rejhoticích. Stav přejezdu je skutečně velmi špatný. V rámci této opravy dojde k odstranění stavby betonového domku. Při této příležitosti nás okamžitě napadla myšlenka. 1. Uložit pod přejezd chráničky k uložení NN a vedení veřejného osvětlení. Tímto bychom dokázali realizovat osvětlení komunikace k hřbitovu a následně možná i objektu hřbitova a vedením NN do prostoru hřbitova dostat elektřinu. 2. Po odstranění domku realizovat chodník podél komunikace vedoucí ke hřbitovu, neboť tuto využívá poměrně dosti občanů a frekvence dopravy zde má již nejenom vzhledem k areálu Přemyslova vzrůstající tendenci. Toto by bylo jistě velmi zajímavým námětem k realizaci dotace v rámci Olomouckého kraje 2

3 v kombinaci s podporou z EU např. Revitalizace obce západ. Vše je samozřejmě otázkou projektové přípravy a projednání s majiteli přilehlých nemovitostí. OBNOVA ROZVODŮ NN A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOUTY NAD DESNOU V měsíci říjnu se dostavil na obec pracovník ČEZ Distribuce, aby informoval o záměru přikročit k obnově rozvodů NN v Koutech nad Desnou v oblasti komunikace Anenské hory. Část rozvodů v zastavěné části obce by byla uložena do země a posilovací trafo umístěno naproti mostu k rodinnému domku Purových. Předběžně bylo oznámeno, že projektové práce by proběhly v letech 2008/2009 a následná realizace Naše obec by musela přikročit také k projektu veřejného osvětlení tak, aby se obě akce realizovaly souběžně. Nyní tedy budeme čekat na další informace k této akci. OBNOVA LÍPY V ZÁMECKÉM PARKU Po několika letech sledování lípy u sochy sv. Floriána, která je zapsána jako památný strom, požádala naše obec na doporučení odborníků o dotaci na úpravu tohoto unikátního stromu, aby nedošlo k jeho rozlomení. Sledováním stavu bylo zjištěno, že strom se i přes provedené vazby koruny neustále rozevírá a mohlo by tak dojít k jeho úplné destrukci. Práce na lípě proběhly v měsíci říjnu. Provedla se redukce koruny, tzn. snížení a provedení dalšího provázání. Agentura ochrany přírody a krajiny považuje záchranu tohoto stromu za velmi významnou a poskytla na tuto akci dotaci ve výši 100 %. Pevně věřím, že se práce zdaří a strom bude bez větších defektů tvořit významný prvek při severním vstupu do zámeckého parku. LÍPY NA HŘIŠTI TJ SPARTAK V tomto případě bylo bohužel nuceno vedení TJ Spartaku přikročit k pokácení skupiny lip, která tvořila dříve součást zámeckého parku. Stav lip byl prověřen jak soudním znalcem v oboru, tak i zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny za přizvání dalšího odborníka z Ostravy. Stav těchto stromů byl označen za vysoce havarijní. Vedení TJ Spartak chtělo s kácením počkat a využít prostřednictvím obce některé z dotací, ale bohužel se prokázala závažnost stavu. Jedna z lip se zřítila na kiosek s prodejem vstupenek a další zanedlouho po této na plochu hřiště. Tlak odpovědnosti, aby nedošlo ke zranění osob, vedl k okamžitému rozhodnutí stromy pokácet. Kácení bylo provedeno bez větších finančních nákladů zkušenými místními dřevorubci díky firmě pana Karla Havlíčka, za což bych chtěl jménem TJ Spartaku poděkovat. NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI Ne vždy se nám vše podaří a u žádostí o dotační podporu se to i při naší úspěšnosti stává. Neobdrželi jsme finanční podporu na stavbu lávky na Červenohorském sedle, kdy jsme žádali o finanční podporu v rámci významných projektů Olomouckého kraje, dále na realizaci výtahu v budově základní školy v rámci Regionálních operačních programů a na obnovu zámecké zdi (zámecký park) v rámci Norských fondů. O všechny tyto dotační tituly se budeme ucházet i v dalším období. Pouze u výtahu v ZŠ je možné, že uspějeme s celkovou žádostí na dokončení ZŠ v rámci rozpočtu ČR ministerstva financí. ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Koncem měsíce září jsme ukončili akci zateplení budovy obecního úřadu. V rámci této akce byla provedena výměna oken včetně všech vstupních dveří, zateplena fasáda včetně její vzhledové podoby tak, jak tvarově vypadala po realizaci stavby této budovy v roce 1901, zatepleny stropy a rozvody tepla osazeny termoregulačními ventily. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, výzvy č. 1 v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, v primární oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy její výše činila ,- Kč. Současně jsme přikročili k vymalování vnitřních prostor budovy. U některých místností např. knihovny již nebylo vymalováno několik desetiletí. Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se velmi aktivně zapojili do všech úklidových prací. Obnovená fasáda budovy bude jistě významným vzhledovým prvkem podobně jak obnovená hlavní budova základní školy. ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Obdobně jako u budovy obecního úřadu bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy, kde byla navíc realizována obnova střechy nové budovy mateřské školy. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, výzvy č. 1 v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, v primární oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního 3

4 fondu životního prostředí ČR, kdy její výše činila ,- Kč. U realizace této akce jsme byli pod silným tlakem, aby bylo vše dokončeno do konce prázdnin, aby mohli dát rodiče své děti do mateřské školy. Vše se nám přes všechny fámy, které líčily scénáře neotevření po prázdninách, podařilo stihnout, a to včetně dodávky a umístění nového nábytku. Standardem vybavení se nám podařilo pozvednout úroveň této stavby a vybavení opět výš. Dodávka nového nábytku byla realizována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Na závěr mi dovolte obdobně jako u budovy obecního úřadu poděkovat zaměstnancům mateřské školy, kteří provedli veškeré úklidové práce a významně se zasloužili o to, že se termín otevření budovy mateřské školy podařilo stihnout. OBNOVA CHODNÍKŮ VEDLE SILNICE I/44 V měsíci září jsme dokončili obnovu posledních úseků chodníků vedle silnice I/44, které doposud byly neopraveny. Současně byly realizovány tak, aby mohly být využívány i zdravotně postiženými občany, a to jak pohybově, tak i zrakově. Dotaci na tuto akci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. I příští rok bychom velmi rádi realizovali další úseky nových chodníků Filipová a Rejhotice. Nyní musíme pouze sledovat včasnost projektové přípravy, neboť žádost má velmi pevné podmínky, z nichž jednou je pravomocné stavební povolení. OBNOVA MODLITEBNY KOCIÁNOV Měsíc září se stal termínem obnovy této velmi významné stavby drobné architektury. Na tuto obnovu poskytl dotaci Olomoucký kraj. Faktem je, že nelze očekávat, že stav těchto staveb bude jako u nových, ale mnohdy se hlavně jedná o jejich záchranu. Z obnovy památek máme vždy velkou radost, neboť u této stavby jsme již žádali po několikáté. Součástí této obnovy bude zajištění lip nacházejících se u této stavby. Zde mají proběhnout práce v době vegetačního klidu a poskytovatelem finančních prostředků na tuto akci je Agentura ochrany přírody a krajiny Chráněná krajinná oblast Jeseníky, z důvodu, že se jedná o významný krajinný prvek mimolesní zeleně. PROJEKT REVITALIZACE ÚZEMÍ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU Realizace projektu byla zahájena předáním staveniště. Projekt revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou zahrnuje opravu náhonu a komunikace Nový Vízmberk a realizaci výsadby zeleně keřů a stromů v okolí hasičské zbrojnice. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, v prioritní ose 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, v oblasti podpory Rozvoj venkova z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč. Pevně věřím, že se nám akci podaří dotáhnout zdárně do konce a komunikace bude již po všech stavebních pracích, které zde proběhly v minulosti, v pořádku. REVITALIZACE STŘEDU OBCE V LOUČNÉ NAD DESNOU V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, v prioritní ose 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, v oblasti podpory Rozvoj venkova z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme obdrželi finanční podporu na realizaci projektu Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč. Projekt Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou zahrnuje obnovu přístupových komunikací k budově základní školy tvarově blízkých původnímu projektu architekta Z. Vodičky z roku 1908, dále realizaci parkoviště pod budovou bývalé spořitelny a mezi touto budovou a budovou zdravotního střediska včetně propojovacího chodníku, dále zde proběhne výsadba nové zeleně včetně umístění laviček a odpadkových košů. Tato akce byla letos pouze zahájena a její termín dokončení je 07/2009. Parkoviště mají být provedena v dlažbě ze žulové kostky a chodníky v zámkové dlažbě. Akce by měla mít vliv na vytvoření parkovacích míst ve středu obce a dále zlepšit vzhled ploch ve středu obce. OBNOVA KULTURNÍHO DOMU SKLENÍK Na závěr měsíce září jsme obdrželi velmi dobrou zprávu, a tou je, že nám byla schválena finanční podpora na rekonstrukci kulturního domu ve výši 21,766 mil. Kč. Tímto bychom v roce 2009/2010 znovu uvedli s touto finanční pomocí do provozu toto pro nás velmi důležité kulturní zařízení, ale již ve změněné podobě, hlavně co se týká vnitřní organizace objektu (změna vchodu, zázemí pro účinkující, větší toalety, teplovzdušné vytápění atd.). Venkovní vzhled budovy bude vrácen do stavu před rokem 1945 s tím, že hlavní změnou bude opětovné prosklení jižní části budovy, ale samozřejmě již s odpovídajícími tepelně izolačními parametry. V současné době nám sál po prodeji budovy kina pro celoroční provoz chybí. Pevně věřím, že se nám akci podaří zdárně dotáhnout do konce. 4

5 ROZPOČET NA ROK 2009 Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání konaném v 27. listopadu 2008 schválilo rozpočet na rok V rámci tohoto schváleného rozpočtu byl schválen následující přehled akcí, který vychází z projektové připravenosti v kombinaci se schválenými dotacemi a současně navazuje i na akce zahájené již v letošním roce. Přehled hlavních investičních akcí pro rok Kanalizace obce po budovu kina včetně stavby ČOV - 45 mil. Kč 2. Rekonstrukce kulturního domu (skleník) - 23 mil. Kč 3. Revitalizace středu obce (dokončení akce z roku 2008) - 6 mil. Kč 4. Obnova zámeckého parku (dokončení akce z roku 2008) - 23 mil. Kč 5. Rozšíření sportovně-rekreačního areálu u rybníka Kocián - 21 mil. Kč - akce je rozložena na rok 2009 a Chodník Rejhotice - 3,5 mil. Kč 7. Obnova základní školy závěrečná etapa - 15 mil. Kč - zatím nevíme, zda finanční podporu obdržíme 8. Lávka na Červenohorském sedle - 25 mil. Kč Plně se snažíme využít dotačních možností z fondů EU. Je faktem, že náš tým zapracoval velmi dobře a projekty, které předložil, byly zpracovány velmi kvalitně, což mělo dopad na schválení finančních podpor. V rámci rozpočtu pro rok 2009 byly schváleny i možné akce drobného charakteru a rozdělena podpora jednotlivým zájmovým sdružením dle dříve schválených pravidel. Z důvodu většího počtu schválených dotací jsme byli nuceni dokončit již dříve uvažovaný prodej majetku obce, abychom dokázali rozpočet obce dostatečně hned od začátku roku naplnit. Z projektů, které bychom v roce 2009 chtěli dokončit jsou: 1. Kanalizace obce v úseku od budovy bývalého kina k objektu bývalé pily Rejhotice (pod nádražím Kouty nad Desnou) 2. Chodník Filipová v úseku od rodinného domu paní Holacké po rozcestí k Maršíkovu 3. Revitalizace středu obce II sestávající z realizace parkoviště nad zdravotním střediskem, obnovy přístupové komunikace k zámku ze severní strany včetně obnovy alejí a realizace parkoviště u kulturního domu skleníku 4. Revitalizace obce západ sestávající z realizace stavby chodníku od I/44 u Strongwood s.r.o. ke hřbitovu Rejhotice včetně osvětlení, a z realizace parkoviště u hřbitova v Rejhoticích Pevně věřím, že se nám naše záměry podaří splnit a neohrozí přísun dotačních peněz z EU např. současná finanční krize. ZVÝŠENÍ CEN ZA SLUŽBY Vážení spoluobčané, je mi osobně velmi líto, že Vám tímto musím sdělit, že jsme byli nuceni přikročit k úpravě cen u služeb, které Vám poskytuje naše obec. Bohužel musíme reagovat na nedobře vyvíjející se stav v nárůstu cen vyplývajících jak ze zákona, tak z vyšších nákladů účtovaných od poskytovatelů služeb obci. My jsme již dotovali ceny za určité služby v roce 2008 a pro rok 2009 jsme se rozhodli ceny srovnat. Jedná se o zvýšení cen za likvidaci a svoz odpadů. Nové ceny za likvidaci a svoz odpadů - občan s trvalým pobytem v obci 500 Kč/osoba/rok - poplatek za rekreační objekt, nebo nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen 500 Kč/nemovitost/rok - podnikatelské subjekty 1400 Kč/popelnice/rok Dále došlo ke zvýšení ceny za vodné, a to u vodovodů provozovaných obcí (Rejhotice, Kolonka) na 16 Kč za m 3 vody. Zvýšení cen je platné od STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE Na závěr letošního roku jsme se rozhodli realizovat nový strategický plán rozvoje naší obce do konce roku Důvodem bylo, že stávající strategický plán, který platil doposud, se nám podařilo v celé řadě záměrů splnit, a tak jsme se rozhodli pro jeho aktualizaci. Tento dokument je velmi významným pro podávání žádostí o dotace. Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě a v průběhu roku bude vyvěšen na informační desky. DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE PRO PŘÍŠTÍ ROK Na letošním setkání spřátelených měst a obcí v německém Machernu bylo dohodnuto, že fotbalový turnaj seniorů se v roce 2009 bude konat v německém Lindenu a mezinárodní tábor mládeže by se měl konat u nás. 5

6 ZÁMEK A JEHO DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ Bohužel musím v této záležitosti konstatovat, že nedobrý stav v této pro nás velmi důležité věci se nijak zatím neposunul kupředu. Celá situace je komplikována vnitřními spory rodiny Kleinů. Budova může mít v budoucnu pro nás možná velkou důležitost. Nyní nás všechny pouze trápí vzhled této budovy, který nám hyzdí střed obce, a bohužel si nedovedu představit jiné využití než na hotel. Při posledních jednání s panem Franzem Kleinem jsem navrhl myšlenku, aby severní část zámku byla odprodána za výhodných podmínek státu a tento, aby ji využil například pro sídlo uvažované instituce Národního parku, jehož zřízení se začíná diskutovat na Ministerstvu životního prostředí ČR. Severní část zámku by se tak vrátila do podoby svého původního využití. Dříve tam byl poštovní úřad, kanceláře lesního hospodářství, hutí atd. Z pohledu Národního parku by bylo umístění v naší obci naprosto logické, kdy by se naší obce měly týkat největší zábory území ve vrcholových partiích Jeseníků. Instituce by se navíc nacházela vedle zrekonstruovaného zámeckého parku, to je v prostředí pro tuto instituci blízkém. Pro obec by to hlavně znamenalo vytvoření až 70 pracovních míst, což je malá fabrika a navíc s jistými příjmy. Zde jsem uvedl perfektní myšlenku, kterou jsme pro budovu zámku a její využití vymysleli. Naše obec v minulosti vždy čerpala z výhodnosti umístění zde institucí finančního úřadu, okresního soudu, to je soudního okresu, a v podstatě lze říci, že i my stavíme a využíváme to, co zde bylo dříve velmi promyšleně vybudováno. K této myšlence bude nutné uskutečnit celou řadu kroků a hlavně politických, protože o umístění této instituce budou mít zájem i některá města. Uvidíme, jak uspějeme, pokud se Národní park vůbec jako takový zřídí a vše odsouhlasí majitelé zámku. NÁRODNÍ PARK V měsíci září proběhlo u nás na obci za přítomnosti starostů obcí Sobotín a Vernířovice vstupní jednání s vedením Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ing. Halfarem o možnosti realizace Národního parku Jeseníky. Tento prezentoval záměr a nastínil podmínky, které by tento park měl co se týká dopadu na návštěvníky hor a trvale žijící obyvatele. Hranice národního parku by tvořily pouze vrcholové části Jeseníků, které jsou dnes tvořeny samostatnými rezervacemi. Snahou je tyto rezervace spojit v jeden ucelený celek. Je samozřejmé, že vše bude do budoucna otázkou dalších jednání a pokud by došlo k realizaci tohoto záměru, je to otázka 3 až 5 let za podmínek všeobecného souhlasu veškerých zúčastněných stran. O dalším vývoji tohoto záměru Vás budeme informovat. KRAJSKÉ VOLBY Dovolte mi, abych Vám tímto předložil výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v naší obci. Výsledky jsou předloženy za oba volební okrsky. vol.okr.1 vol.okr.2 Celkem % KSČM (1) ,33 Šance pro náš kraj ,99 (2) Nezáv.star.pro kraj ,59 (9) KDU-ČSL (12) ,98 Nezávislí (13) ,99 Strana zelených(18) ,19 Moravané (19) ,59 ODS (47) ,94 ČSSD (48) ,36 Děl. strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví (53) ,79 Koruna česká (58) 1 1 0,199 Volte pravý blok (42) 2 1 0,398 ŽÁDOST OBČANŮM NA OMEZENÍ HLUČNOSTI V posledních dnech jsme obdrželi žádost více našich spoluobčanů, abychom se snažili vyřešit problém, kterým je používání hlučných strojů, a to i ve dnech pracovního klidu, to je v neděli. Chtěl bych Vás tedy tímto vyzvat, abyste vzhledem ke svým sousedům a okolí práce s hlučnými stroji v čase dnů pracovního klidu a státních svátků omezili. Pokud by věc nešlo řešit jinak, museli bychom přikročit k tvorbě odpovídající vyhlášky, což se nám moc nechce, protože v tomto vidíme až tu krajní možnost. NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dne se na obecní úřad jako tradičně dostavila 3. třída základní školy společně s paní učitelkou Hankou Svatoňovou. Jako starosta obce jsem je seznámil s činností a organizací obecního úřadu. Děti měly o vše moc velký zájem a měly připravenou celou řadu všetečných otázek. Hodně se zajímaly o dění v obci ze svého pohledu, kdy je zajímaly hlavně věci sportovního charakteru, ale byly vzneseny i dotazy k zámku atd. Na závěr besedy jsem dostal velmi krásný dárek, a to nakreslené obrázky s motivy obce. Na obrázcích byla například škola, minigolf, hotel OÁZA, tenisové kurty. Obrázky se budeme snažit vystavit, a pokud možno na místech, ke kterým se váží. Tyto besedy se konají tradičně. Děti mají vždy velký zájem o dění kolem sebe, nelíbí se jim, když někdo něco rozbíjí a všechny to odsuzují. Potom ovšem přijde určitý zlom a u některých dojde k velké změně, kdy starší děti vidíme například sedět ve večerních hodinách po autobusových a vlakových zastávkách. Mnohdy se tyto děti bez znalosti 6

7 hodnot jako je nevážení si společných věcí podílí z dlouhé chvíle na ničení majetku. Peníze, které bychom mohli dát na jiné věci např. doplnění dětských hřišť, tak musíme investovat do oprav. PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Obecní úřad Loučná nad Desnou bude v době od do z důvodu čerpání dovolené uzavřen. VÝVOZ ODPADŮ Z POPELNIC O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Pravidelný svoz domovního odpadu připadá na středu Z důvodu, že se jedná o vánoční svátek, bude vývoz odpadu proveden mimořádně v sobotu ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2008 Činnost Klubu důchodců v roce 2008 se vyznačovala bohatým zájezdovým a společenským programem. Klub důchodců celkem organizoval: - 4 turistické zájezdy, konkrétně do: * LIBERCE - návštěva Ještědu, historické části města, Botanické zahrady a společenského střediska Babylon * ŠTERNBERKA a SLEZKÉ HARTY - návštěva hradu a kláštera, historické části města, shlédnutí přehrady Slezská Harta, výstup na sopku Velké Roudno s rozhlednou * NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ A ADRŠPACHSKÝCH SKAL - návštěva zámku, zámeckých zahrad a historické části města, turistická procházka Skalním městem Adršpach * BRATISLAVY - 3 hodinová procházka historickým centrem s průvodcem, návštěva hradu Děvín - 3 zájezdy na společenské akce, konkrétně na * SOUTĚŽ HARMONIKÁŘŮ V BLUDOVĚ kde soutěžil i člen KD p.gola * FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL - shlédnutí Festivalového představení Národního divadla Praha PRODANÁ NEVĚSTA, návštěva zámku, prohlídka historického centra města, * DOŽÍNKY DRUŽEBNÍ OBCE SOSNICOWICE v Polsku, kde se účastníkům, kromě hezkého zážitku z dožínkového průvodu a vystoupení dostalo i bohatého občerstvení - 1 zájezd do divadla, konkrétně na * operetu KRÁL TULÁKŮ v Moravském divadle Olomouc, ve spojení s exkursí do Českého Rozhlasu Olomouc - 2 nákupní zájezdy do KLODZKA a OLOMOUCE - 3 společenská odpoledne s hudeb. skupinami (Bludověnka, Losiňanka, sk.p.bartfaye) - 3 sportovní klubové turnaje 2 x bowling, 1 x minigolf - pravidelné schůzky jedenkrát za 14 dní spojené s oslavami narozenin členů Klubu Výbor Klubu důchodců, resp. celá členská základna si je vědoma, že k takovému rozsahu činnosti v roce 2008 výrazně přispěl příspěvek z rozpočtu obce a děkuje za něj vedení a zastupitelstvu obce. Příspěvek umožnil v účastnického poplatku slevu 40 50% ze skutečných nákladů akce. Současný počet členů se pohybuje kolem 70 členů. Přesto by jsme s radostí uvítali další nové aktivní členy, zvláště pak ročníky , případně i mladší. ( Poznámka pro ty, kteří často při osobní agitaci říkají Necítíme se ještě tak staří, abychom vstoupili do Klubu důchodců : Podívejte se na výše uvedený výčet aktivit a zvažte zda takováto odpověď je namístě. Prosím nečekejte, až nebudete schopni vzhledem k fyzické kondici se aktivně účastnit zájezdů či sportovních klubových aktivit a přijděte mezi nás již nyní v mladším věku.) Přihlásit se do Klubu je možné při pravidelných schůzkách každé sudé pondělí ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice od 13,30 hod. Členský poplatek činí 50,-Kč/rok. Vybraných akcí Klubu se mohou účastnit i nečlenové bez ohledu na věk sledujte prosím informační tabuli Klubu u prodejny paní Hetmánkové. Předseda KD, Ing. Miloslav Čech 7

8 SOUKROMÁ INZERCE Kalendář Jeseníky 2009 Podpořte Jeseníky nákupem výjimečného kalendáře Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2009, který ze svého výtěžku podporuje rozvoj Jeseníků, je v prodeji. Tucet snímků vystihujících nálady našich hor je doplněn o zajímavé turistické informace umístěné na zadní straně každého listu. Díky nim poznáte krásná místa Jeseníků a najdete ta, která stojí za návštěvu při vašem sobotním výletu s rodinou. Třináctým listem kalendáře a příjemným bonusem je pexeso s jesenickou tématikou. Putování po Jeseníkách tak můžete začít už doma se svými dětmi. Fotografie pochází z objektivů předních jesenických fotografů: Ivo Netopila, Petra Pavlíčka, Tomáše Slívy a dalších. Podpořte rozvoj Jeseníků nákupem krásného vánočního dárku. Nástěnný kalendář Jeseníky 2009 hledejte za cenu 250,- Kč v nejbližším informačním centru, knihkupectví nebo objednávejte na tel a na Kalendář Jeseníky 2009 oficiálně podporuje Obec Loučná nad Desnou a dalších 27 měst a obcí Jeseníků. Nově otevřeno od 1.prosince Kadeřnictví AFRESH VERONIKA VAŇATKOVÁ Přijďte si příjemně odpočinout do klidného prostředí nového kadeřnictví, kde Vám budou poskytnuty jakékoliv vlasové úpravy, které si budete přát. Nabízím Vám vlasové poradenství, kreativní střihy, moderní melíry a nové techniky barvení. Trvalé ondulace, regenerační zábaly i masáže vlasové pokožky. Také foukanou, vodovou, žehlení vlasů, svatební a společenské účesy. Pletení dredů. Prodej dárkových poukázek v různých hodnotách. Nové kadeřnictví najdete v Provozní doba PO-PÁ 8:00-20:00 Loučné nad Desnou, Kociánov 25 V lichý týden 8:00-14:00 ( bývalá Cukrárna ) V sudý týden 14:00-20:00 Mimo pracovní dobu a v sobotu po domluvě. Objednávky přijímám na telefonním TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven : na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti 8

9 na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách : na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Informace Svaz důchodců ČR,ve spolupráci s občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR, Informace Boženy Němcové 1652/9 Přerov,úřední den každé pondělí od h Tel ,mob ,mail NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA Nově otevřená kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU KANCELÁŘ ČESKÉ POJIŠŤOVNY VE VELKÝCH LOSINÁCH V BUDOVĚ DOMU SLUŽEB PROVOZNÍ DOBA PO ( Račáková Miloslava ) ÚT ( Plášek Petr ) Čt ( Urbášková Ludmila ) Ostatní dny dle domluvy NABÍZÍME Veškeré informace týkající se pojištění a pojistných událostí Životní a úrazové pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění vozidel Cestovní pojištění Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici Penzijní připojištění Prodej podílových listů NOVINKA : Hypotéka ČP KONTAKT: Urgošíková Monika tel Račáková Miloslava tel Plášek Petr - tel Urbášková Ludmila tel

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2009 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 23.3.2009 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2009 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 23.3.2009 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2009 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 23.3.2009 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám tímto předložil

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více