VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY"

Transkript

1 VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým tempem a než jsme se nadáli, tak se blíží konec roku. Pro nás to znamená, že končí stavební práce a rozpočtový rok se blíží do finále. V současné době vyhodnocujeme a předkládáme závěrečné zprávy k obdrženým dotacím. Některé z akcí nám přechází do nového roku. Začátkem příštího roku budeme mít před sebou závěrečná čísla, to znamená uzávěrku roku letošního. Myslím si, že se nám velmi dařilo, a doufám, že se nám na letošní úspěšný rok podaří navázat i v roce příštím. Dovolte mi, abych Vám s blížícím se koncem roku popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do roku starosta obce DŘEVOSOCHÁNÍ 2008 Tak se sešel rok s rokem a poslední týden v srpnu se pro nás stal znovu vyvrcholením kulturního léta v podobě akce Dřevosochání setkání tvůrčích dřevokazů. I letos jsme se snažili celou akci doplnit o atrakce, které by byly zajímavé nejen pro děti, ale i pro dospělé. Celá akce byla zahájena v neděli , kdy se sjeli jednotliví řezbáři. V pondělí jsme připravili prostřednictvím našich zaměstnanců dřevo, které si v neděli řezbáři vybrali a každý si označil svůj kmen. K dílům bylo použito dřevo, které jsme získali při kácení stromů v rámci obnovy zámeckého parku, a lípa, která se zřítila na restauraci Na Staré poště. Současně byly postaveny i přístřešky jako ochrana před nepohodou i sluncem. Pak začala týdenní tvorba, kterou jsme mohli všichni sledovat, s řezbáři mluvit a atmosféra byla skutečně výborná. Závěr celé akce byl rozložen do dvou dnů, a to na pátek a sobotu. V pátek večer byl připraven program ve znamení ohňů a koncertu v zámecké kapli. Naši zaměstnanci společně s řezbáři připravili hořící atrakce louče, hořícího čerta a další, které byly doplněny ohňovým vystoupením skupiny historického šermu. Vrcholem večera byl varhanní a houslový koncert doplněný dalšími historickými nástroji včetně vystoupení našeho pěveckého sboru Loučňáček pod vedením Mgr. Petra Lukáše. Při koncertu bylo připomenuto 100-leté výročí výroby varhan, které se nachází v naší zámecké kapli a které byly vyrobeny firmou Kolb z Pekařova. Koncertní vystoupení realizovali manželé Kocůrkovi z Rapotína spolu s dalšími členy své skupiny. Po atrakcích v zámeckém parku pokračoval program dále diskotékou na penzionu Gól. Hlavní program odstartoval v sobotu v 9:00 hodin ráno. To zde již bylo postaveno pět stánků s řemesly kovář, pletení košů a dalších včetně občerstvení. Areál byl ozvučen a komentátorem byl tradičně Ladislav Doseděl, uměleckým pseudonymem Hurikán, který měl také velký vliv na dobrou atmosféru finále celé akce. V 10:00 hodin vystoupil se svým potulným loutkovým divadlem p. Viktor Pirošuk, jehož vystoupení mělo u dětí velký úspěch. Po obědě následovalo rytířské klání skupiny historického šermu Caninas Sardis, která poté připravila i program pro děti. Vrcholem dne bylo vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sochařská díla, kdy anketní výběr prováděly děti tak, jak to má být, když tématem byl pohádkový svět. Na prvním místě se umístil Jaroslav Pecháček s monumentálním dílem pohádkového stromu, na druhém místě Milan Jochaci s missis Kropáčkovou a na třetím místě Jan Roda s Kuchtíkem. Hlavní ceny předával p. Robert Braun z Filipové, který nás v minulosti na tuto akci přivedl. Poté následovala dražba předmětů, které věnovali sami umělci ve prospěch dětských sborů při naší základní škole. Po dražbě následovala diskotéka pro děti na penzionu Gól a dále hlavní večerní program. Tento byl tentokrát rozdělen do dvou zařízení, kdy v restauraci Na Staré poště hrála živá kapela složená z dřevosochařů d Joozband a na penzionu Gól byla tradiční diskotéka doplněná o atrakce jako míchání nápojů atd. Současně s těmito akcemi proběhl na Rybářské baště závěrečný večer Dogtrekking také s živou kapelou. 1

2 Na závěr přehled účastníků a vyrobených děl v letošním prvním ročníku i v minulém nultém ročníku Dřevosochání: - Milan Jochaci, Neratovice čarodějnice 2008 (missis Kropáčková) - Romana Krestýnová, Rejchartice babča kořenářka 2008, ohnivý muž Jan Vokoun, Třebechovice pod Orebem klaun 2008, žabí král Jaroslav Pecháček, Loučná nad Desnou pohádkový les 2008, vodní víla Tomáš Jáně, Petrov nad Desnou Otesánkova mísa - Miroslav Kovář, Záměl okno do pohádky Tomáš Würst, Šumperk krysařova píseň 2008, paní měsíčního svitu Josef Franek, Český Těšín kočičí babička Antonín Suchan, Šumperk z pohádky do pohádky 2008, vodní víla Jiří Prchal, Brno Zlatovláska Jaroslav Minář, Postřelmov Děsná vlna 2008, kytice pro paní Rybářovou Monika Seidenglancová, Sudkov zvíře Jan Roda, Praha kuchtík 2008, rybář se zlatou rybkou 2007 Jednotlivá díla se budeme snažit rozmístit po obci již letos s tím, že budou všechna opatřena názvem díla s uvedením autora. Poděkovat bych chtěl všem, kteří se na akci podíleli, jak organizačně, tak pracovně včetně všech účinkujících, a pevně věřím, že se tato akce stane tradicí, obohatí kulturní život v naší obci a zachová si přízeň Vás všech, kteří jste ji navštívili i do budoucna. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ Dne jsme byli spolupořadateli turnaje v malé kopané spolu s Policií ČR, okrskem Velké Losiny. Turnaj nesl název o pohár ředitele Policie ČR okresu Šumperk. Ve velké konkurenci osmi mužstev naše mužstvo z Loučné nad Desnou obsadilo 4. místo. Na prvním místě se umístilo mužstvo Policie ČR Jeseník, na druhém místě mužstvo Policie ČR Bruntál a na třetím místě mužstvo hasičů ze Šumperka. Celý turnaj měl velmi pěknou atmosféru, ke které svým bezvadným fanděním přispěli žáci naší školní družiny, kteří společně s paní vychovatelkou turnaj navštívili. Letošní ročník byl již druhým a pevně věřím, že příští rok znovu naváže na tuto tradici. OBNOVA HROBKY RODINY KLEINŮ I v letošním roce jsme přikročili k obnově některé z památek, a to vlastními silami. V minulém období to byla například hřbitovní kaple na staré hřbitově. V letošním roce byl proveden nátěr oplocení hrobky rodiny Kleinů a byl přečištěn štěrk vnitřního prostoru. Obnovu nátěrů oplocení provedl p. Josef Pravda, za což bych mu chtěl touto cestou poděkovat. POŠKOZENÍ ZÁMECKÉ KAPLE Musím bohužel konstatovat, že Policii ČR pachatele poškození doposud nedopadla. My jsme nechali zpracovat dva znalecké posudky na poškození této stavby, a to stavební části stavby, kdy škoda činí 118 tis. Kč (poškozená fasáda) a dále na poškození soklu kříže, kdy hodnota činí 28 tis. Kč. Budeme na základě těchto dvou posudků o to intenzivněji žádat Policii ČR o dopadení pachatelů. U stavební části stavby je nutné si uvědomit, že po opravení otvorů ve fasádě musí dojít k nátěru celé fasády pro její celkové sladění a je nutno tedy stavět lešení nebo použít plošinu. Může se tedy zdát, že se jedná o pár děr ve fasádě, ale následky jsou bohužel mnohem větší. OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU Tato akce již má za sebou řadu měsíců realizace. Při této došlo ve stavební části k dláždění přístupové hlavní cesty žulovou kostkou, osazení oplocení a brány mezi budovou zámecké oranžérie (skleníku) a zámkem a budování pískových komunikací uvnitř parku. Současně se stavebními pracemi bylo prováděno kácení zdravotně špatných dřevin a prováděna příprava pro výsadbu nových. Ke kácení dřevin musím bohužel poznamenat, že jsme velmi zklamáni rozsahem, protože stav stromů vzhledem k jejich věku je rok od roku horší. Ukázkou tohoto stavu byl výskyt dřevokazných hub (plodnic) v kořenovém systému buků, kdy probíhá uhnívání kořenů (podobně jako u lip na hřišti TJ Spartak) a rozlomení lípy na jižní straně zámku, což považujeme za velkou škodu. Práce v parku budou pokračovat do doby, co klimatické podmínky dovolí. Termín dokončení celého díla je srpen OBNOVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU SMĚREM NA PŘEMYSLOV Ještě do konce letošního roku by měl Svazek obcí údolí Desné realizovat obnovu železničního přejezdu u hřbitova v Rejhoticích. Stav přejezdu je skutečně velmi špatný. V rámci této opravy dojde k odstranění stavby betonového domku. Při této příležitosti nás okamžitě napadla myšlenka. 1. Uložit pod přejezd chráničky k uložení NN a vedení veřejného osvětlení. Tímto bychom dokázali realizovat osvětlení komunikace k hřbitovu a následně možná i objektu hřbitova a vedením NN do prostoru hřbitova dostat elektřinu. 2. Po odstranění domku realizovat chodník podél komunikace vedoucí ke hřbitovu, neboť tuto využívá poměrně dosti občanů a frekvence dopravy zde má již nejenom vzhledem k areálu Přemyslova vzrůstající tendenci. Toto by bylo jistě velmi zajímavým námětem k realizaci dotace v rámci Olomouckého kraje 2

3 v kombinaci s podporou z EU např. Revitalizace obce západ. Vše je samozřejmě otázkou projektové přípravy a projednání s majiteli přilehlých nemovitostí. OBNOVA ROZVODŮ NN A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOUTY NAD DESNOU V měsíci říjnu se dostavil na obec pracovník ČEZ Distribuce, aby informoval o záměru přikročit k obnově rozvodů NN v Koutech nad Desnou v oblasti komunikace Anenské hory. Část rozvodů v zastavěné části obce by byla uložena do země a posilovací trafo umístěno naproti mostu k rodinnému domku Purových. Předběžně bylo oznámeno, že projektové práce by proběhly v letech 2008/2009 a následná realizace Naše obec by musela přikročit také k projektu veřejného osvětlení tak, aby se obě akce realizovaly souběžně. Nyní tedy budeme čekat na další informace k této akci. OBNOVA LÍPY V ZÁMECKÉM PARKU Po několika letech sledování lípy u sochy sv. Floriána, která je zapsána jako památný strom, požádala naše obec na doporučení odborníků o dotaci na úpravu tohoto unikátního stromu, aby nedošlo k jeho rozlomení. Sledováním stavu bylo zjištěno, že strom se i přes provedené vazby koruny neustále rozevírá a mohlo by tak dojít k jeho úplné destrukci. Práce na lípě proběhly v měsíci říjnu. Provedla se redukce koruny, tzn. snížení a provedení dalšího provázání. Agentura ochrany přírody a krajiny považuje záchranu tohoto stromu za velmi významnou a poskytla na tuto akci dotaci ve výši 100 %. Pevně věřím, že se práce zdaří a strom bude bez větších defektů tvořit významný prvek při severním vstupu do zámeckého parku. LÍPY NA HŘIŠTI TJ SPARTAK V tomto případě bylo bohužel nuceno vedení TJ Spartaku přikročit k pokácení skupiny lip, která tvořila dříve součást zámeckého parku. Stav lip byl prověřen jak soudním znalcem v oboru, tak i zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny za přizvání dalšího odborníka z Ostravy. Stav těchto stromů byl označen za vysoce havarijní. Vedení TJ Spartak chtělo s kácením počkat a využít prostřednictvím obce některé z dotací, ale bohužel se prokázala závažnost stavu. Jedna z lip se zřítila na kiosek s prodejem vstupenek a další zanedlouho po této na plochu hřiště. Tlak odpovědnosti, aby nedošlo ke zranění osob, vedl k okamžitému rozhodnutí stromy pokácet. Kácení bylo provedeno bez větších finančních nákladů zkušenými místními dřevorubci díky firmě pana Karla Havlíčka, za což bych chtěl jménem TJ Spartaku poděkovat. NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI Ne vždy se nám vše podaří a u žádostí o dotační podporu se to i při naší úspěšnosti stává. Neobdrželi jsme finanční podporu na stavbu lávky na Červenohorském sedle, kdy jsme žádali o finanční podporu v rámci významných projektů Olomouckého kraje, dále na realizaci výtahu v budově základní školy v rámci Regionálních operačních programů a na obnovu zámecké zdi (zámecký park) v rámci Norských fondů. O všechny tyto dotační tituly se budeme ucházet i v dalším období. Pouze u výtahu v ZŠ je možné, že uspějeme s celkovou žádostí na dokončení ZŠ v rámci rozpočtu ČR ministerstva financí. ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Koncem měsíce září jsme ukončili akci zateplení budovy obecního úřadu. V rámci této akce byla provedena výměna oken včetně všech vstupních dveří, zateplena fasáda včetně její vzhledové podoby tak, jak tvarově vypadala po realizaci stavby této budovy v roce 1901, zatepleny stropy a rozvody tepla osazeny termoregulačními ventily. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, výzvy č. 1 v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, v primární oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR, kdy její výše činila ,- Kč. Současně jsme přikročili k vymalování vnitřních prostor budovy. U některých místností např. knihovny již nebylo vymalováno několik desetiletí. Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se velmi aktivně zapojili do všech úklidových prací. Obnovená fasáda budovy bude jistě významným vzhledovým prvkem podobně jak obnovená hlavní budova základní školy. ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Obdobně jako u budovy obecního úřadu bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy, kde byla navíc realizována obnova střechy nové budovy mateřské školy. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, výzvy č. 1 v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, v primární oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního 3

4 fondu životního prostředí ČR, kdy její výše činila ,- Kč. U realizace této akce jsme byli pod silným tlakem, aby bylo vše dokončeno do konce prázdnin, aby mohli dát rodiče své děti do mateřské školy. Vše se nám přes všechny fámy, které líčily scénáře neotevření po prázdninách, podařilo stihnout, a to včetně dodávky a umístění nového nábytku. Standardem vybavení se nám podařilo pozvednout úroveň této stavby a vybavení opět výš. Dodávka nového nábytku byla realizována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Na závěr mi dovolte obdobně jako u budovy obecního úřadu poděkovat zaměstnancům mateřské školy, kteří provedli veškeré úklidové práce a významně se zasloužili o to, že se termín otevření budovy mateřské školy podařilo stihnout. OBNOVA CHODNÍKŮ VEDLE SILNICE I/44 V měsíci září jsme dokončili obnovu posledních úseků chodníků vedle silnice I/44, které doposud byly neopraveny. Současně byly realizovány tak, aby mohly být využívány i zdravotně postiženými občany, a to jak pohybově, tak i zrakově. Dotaci na tuto akci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. I příští rok bychom velmi rádi realizovali další úseky nových chodníků Filipová a Rejhotice. Nyní musíme pouze sledovat včasnost projektové přípravy, neboť žádost má velmi pevné podmínky, z nichž jednou je pravomocné stavební povolení. OBNOVA MODLITEBNY KOCIÁNOV Měsíc září se stal termínem obnovy této velmi významné stavby drobné architektury. Na tuto obnovu poskytl dotaci Olomoucký kraj. Faktem je, že nelze očekávat, že stav těchto staveb bude jako u nových, ale mnohdy se hlavně jedná o jejich záchranu. Z obnovy památek máme vždy velkou radost, neboť u této stavby jsme již žádali po několikáté. Součástí této obnovy bude zajištění lip nacházejících se u této stavby. Zde mají proběhnout práce v době vegetačního klidu a poskytovatelem finančních prostředků na tuto akci je Agentura ochrany přírody a krajiny Chráněná krajinná oblast Jeseníky, z důvodu, že se jedná o významný krajinný prvek mimolesní zeleně. PROJEKT REVITALIZACE ÚZEMÍ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU Realizace projektu byla zahájena předáním staveniště. Projekt revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou zahrnuje opravu náhonu a komunikace Nový Vízmberk a realizaci výsadby zeleně keřů a stromů v okolí hasičské zbrojnice. Na tuto akci jsme obdrželi finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, v prioritní ose 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, v oblasti podpory Rozvoj venkova z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč. Pevně věřím, že se nám akci podaří dotáhnout zdárně do konce a komunikace bude již po všech stavebních pracích, které zde proběhly v minulosti, v pořádku. REVITALIZACE STŘEDU OBCE V LOUČNÉ NAD DESNOU V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, v prioritní ose 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, v oblasti podpory Rozvoj venkova z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme obdrželi finanční podporu na realizaci projektu Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč. Projekt Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou zahrnuje obnovu přístupových komunikací k budově základní školy tvarově blízkých původnímu projektu architekta Z. Vodičky z roku 1908, dále realizaci parkoviště pod budovou bývalé spořitelny a mezi touto budovou a budovou zdravotního střediska včetně propojovacího chodníku, dále zde proběhne výsadba nové zeleně včetně umístění laviček a odpadkových košů. Tato akce byla letos pouze zahájena a její termín dokončení je 07/2009. Parkoviště mají být provedena v dlažbě ze žulové kostky a chodníky v zámkové dlažbě. Akce by měla mít vliv na vytvoření parkovacích míst ve středu obce a dále zlepšit vzhled ploch ve středu obce. OBNOVA KULTURNÍHO DOMU SKLENÍK Na závěr měsíce září jsme obdrželi velmi dobrou zprávu, a tou je, že nám byla schválena finanční podpora na rekonstrukci kulturního domu ve výši 21,766 mil. Kč. Tímto bychom v roce 2009/2010 znovu uvedli s touto finanční pomocí do provozu toto pro nás velmi důležité kulturní zařízení, ale již ve změněné podobě, hlavně co se týká vnitřní organizace objektu (změna vchodu, zázemí pro účinkující, větší toalety, teplovzdušné vytápění atd.). Venkovní vzhled budovy bude vrácen do stavu před rokem 1945 s tím, že hlavní změnou bude opětovné prosklení jižní části budovy, ale samozřejmě již s odpovídajícími tepelně izolačními parametry. V současné době nám sál po prodeji budovy kina pro celoroční provoz chybí. Pevně věřím, že se nám akci podaří zdárně dotáhnout do konce. 4

5 ROZPOČET NA ROK 2009 Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání konaném v 27. listopadu 2008 schválilo rozpočet na rok V rámci tohoto schváleného rozpočtu byl schválen následující přehled akcí, který vychází z projektové připravenosti v kombinaci se schválenými dotacemi a současně navazuje i na akce zahájené již v letošním roce. Přehled hlavních investičních akcí pro rok Kanalizace obce po budovu kina včetně stavby ČOV - 45 mil. Kč 2. Rekonstrukce kulturního domu (skleník) - 23 mil. Kč 3. Revitalizace středu obce (dokončení akce z roku 2008) - 6 mil. Kč 4. Obnova zámeckého parku (dokončení akce z roku 2008) - 23 mil. Kč 5. Rozšíření sportovně-rekreačního areálu u rybníka Kocián - 21 mil. Kč - akce je rozložena na rok 2009 a Chodník Rejhotice - 3,5 mil. Kč 7. Obnova základní školy závěrečná etapa - 15 mil. Kč - zatím nevíme, zda finanční podporu obdržíme 8. Lávka na Červenohorském sedle - 25 mil. Kč Plně se snažíme využít dotačních možností z fondů EU. Je faktem, že náš tým zapracoval velmi dobře a projekty, které předložil, byly zpracovány velmi kvalitně, což mělo dopad na schválení finančních podpor. V rámci rozpočtu pro rok 2009 byly schváleny i možné akce drobného charakteru a rozdělena podpora jednotlivým zájmovým sdružením dle dříve schválených pravidel. Z důvodu většího počtu schválených dotací jsme byli nuceni dokončit již dříve uvažovaný prodej majetku obce, abychom dokázali rozpočet obce dostatečně hned od začátku roku naplnit. Z projektů, které bychom v roce 2009 chtěli dokončit jsou: 1. Kanalizace obce v úseku od budovy bývalého kina k objektu bývalé pily Rejhotice (pod nádražím Kouty nad Desnou) 2. Chodník Filipová v úseku od rodinného domu paní Holacké po rozcestí k Maršíkovu 3. Revitalizace středu obce II sestávající z realizace parkoviště nad zdravotním střediskem, obnovy přístupové komunikace k zámku ze severní strany včetně obnovy alejí a realizace parkoviště u kulturního domu skleníku 4. Revitalizace obce západ sestávající z realizace stavby chodníku od I/44 u Strongwood s.r.o. ke hřbitovu Rejhotice včetně osvětlení, a z realizace parkoviště u hřbitova v Rejhoticích Pevně věřím, že se nám naše záměry podaří splnit a neohrozí přísun dotačních peněz z EU např. současná finanční krize. ZVÝŠENÍ CEN ZA SLUŽBY Vážení spoluobčané, je mi osobně velmi líto, že Vám tímto musím sdělit, že jsme byli nuceni přikročit k úpravě cen u služeb, které Vám poskytuje naše obec. Bohužel musíme reagovat na nedobře vyvíjející se stav v nárůstu cen vyplývajících jak ze zákona, tak z vyšších nákladů účtovaných od poskytovatelů služeb obci. My jsme již dotovali ceny za určité služby v roce 2008 a pro rok 2009 jsme se rozhodli ceny srovnat. Jedná se o zvýšení cen za likvidaci a svoz odpadů. Nové ceny za likvidaci a svoz odpadů - občan s trvalým pobytem v obci 500 Kč/osoba/rok - poplatek za rekreační objekt, nebo nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen 500 Kč/nemovitost/rok - podnikatelské subjekty 1400 Kč/popelnice/rok Dále došlo ke zvýšení ceny za vodné, a to u vodovodů provozovaných obcí (Rejhotice, Kolonka) na 16 Kč za m 3 vody. Zvýšení cen je platné od STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE Na závěr letošního roku jsme se rozhodli realizovat nový strategický plán rozvoje naší obce do konce roku Důvodem bylo, že stávající strategický plán, který platil doposud, se nám podařilo v celé řadě záměrů splnit, a tak jsme se rozhodli pro jeho aktualizaci. Tento dokument je velmi významným pro podávání žádostí o dotace. Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě a v průběhu roku bude vyvěšen na informační desky. DRUŽEBNÍ SPOLUPRÁCE PRO PŘÍŠTÍ ROK Na letošním setkání spřátelených měst a obcí v německém Machernu bylo dohodnuto, že fotbalový turnaj seniorů se v roce 2009 bude konat v německém Lindenu a mezinárodní tábor mládeže by se měl konat u nás. 5

6 ZÁMEK A JEHO DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ Bohužel musím v této záležitosti konstatovat, že nedobrý stav v této pro nás velmi důležité věci se nijak zatím neposunul kupředu. Celá situace je komplikována vnitřními spory rodiny Kleinů. Budova může mít v budoucnu pro nás možná velkou důležitost. Nyní nás všechny pouze trápí vzhled této budovy, který nám hyzdí střed obce, a bohužel si nedovedu představit jiné využití než na hotel. Při posledních jednání s panem Franzem Kleinem jsem navrhl myšlenku, aby severní část zámku byla odprodána za výhodných podmínek státu a tento, aby ji využil například pro sídlo uvažované instituce Národního parku, jehož zřízení se začíná diskutovat na Ministerstvu životního prostředí ČR. Severní část zámku by se tak vrátila do podoby svého původního využití. Dříve tam byl poštovní úřad, kanceláře lesního hospodářství, hutí atd. Z pohledu Národního parku by bylo umístění v naší obci naprosto logické, kdy by se naší obce měly týkat největší zábory území ve vrcholových partiích Jeseníků. Instituce by se navíc nacházela vedle zrekonstruovaného zámeckého parku, to je v prostředí pro tuto instituci blízkém. Pro obec by to hlavně znamenalo vytvoření až 70 pracovních míst, což je malá fabrika a navíc s jistými příjmy. Zde jsem uvedl perfektní myšlenku, kterou jsme pro budovu zámku a její využití vymysleli. Naše obec v minulosti vždy čerpala z výhodnosti umístění zde institucí finančního úřadu, okresního soudu, to je soudního okresu, a v podstatě lze říci, že i my stavíme a využíváme to, co zde bylo dříve velmi promyšleně vybudováno. K této myšlence bude nutné uskutečnit celou řadu kroků a hlavně politických, protože o umístění této instituce budou mít zájem i některá města. Uvidíme, jak uspějeme, pokud se Národní park vůbec jako takový zřídí a vše odsouhlasí majitelé zámku. NÁRODNÍ PARK V měsíci září proběhlo u nás na obci za přítomnosti starostů obcí Sobotín a Vernířovice vstupní jednání s vedením Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ing. Halfarem o možnosti realizace Národního parku Jeseníky. Tento prezentoval záměr a nastínil podmínky, které by tento park měl co se týká dopadu na návštěvníky hor a trvale žijící obyvatele. Hranice národního parku by tvořily pouze vrcholové části Jeseníků, které jsou dnes tvořeny samostatnými rezervacemi. Snahou je tyto rezervace spojit v jeden ucelený celek. Je samozřejmé, že vše bude do budoucna otázkou dalších jednání a pokud by došlo k realizaci tohoto záměru, je to otázka 3 až 5 let za podmínek všeobecného souhlasu veškerých zúčastněných stran. O dalším vývoji tohoto záměru Vás budeme informovat. KRAJSKÉ VOLBY Dovolte mi, abych Vám tímto předložil výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v naší obci. Výsledky jsou předloženy za oba volební okrsky. vol.okr.1 vol.okr.2 Celkem % KSČM (1) ,33 Šance pro náš kraj ,99 (2) Nezáv.star.pro kraj ,59 (9) KDU-ČSL (12) ,98 Nezávislí (13) ,99 Strana zelených(18) ,19 Moravané (19) ,59 ODS (47) ,94 ČSSD (48) ,36 Děl. strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví (53) ,79 Koruna česká (58) 1 1 0,199 Volte pravý blok (42) 2 1 0,398 ŽÁDOST OBČANŮM NA OMEZENÍ HLUČNOSTI V posledních dnech jsme obdrželi žádost více našich spoluobčanů, abychom se snažili vyřešit problém, kterým je používání hlučných strojů, a to i ve dnech pracovního klidu, to je v neděli. Chtěl bych Vás tedy tímto vyzvat, abyste vzhledem ke svým sousedům a okolí práce s hlučnými stroji v čase dnů pracovního klidu a státních svátků omezili. Pokud by věc nešlo řešit jinak, museli bychom přikročit k tvorbě odpovídající vyhlášky, což se nám moc nechce, protože v tomto vidíme až tu krajní možnost. NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dne se na obecní úřad jako tradičně dostavila 3. třída základní školy společně s paní učitelkou Hankou Svatoňovou. Jako starosta obce jsem je seznámil s činností a organizací obecního úřadu. Děti měly o vše moc velký zájem a měly připravenou celou řadu všetečných otázek. Hodně se zajímaly o dění v obci ze svého pohledu, kdy je zajímaly hlavně věci sportovního charakteru, ale byly vzneseny i dotazy k zámku atd. Na závěr besedy jsem dostal velmi krásný dárek, a to nakreslené obrázky s motivy obce. Na obrázcích byla například škola, minigolf, hotel OÁZA, tenisové kurty. Obrázky se budeme snažit vystavit, a pokud možno na místech, ke kterým se váží. Tyto besedy se konají tradičně. Děti mají vždy velký zájem o dění kolem sebe, nelíbí se jim, když někdo něco rozbíjí a všechny to odsuzují. Potom ovšem přijde určitý zlom a u některých dojde k velké změně, kdy starší děti vidíme například sedět ve večerních hodinách po autobusových a vlakových zastávkách. Mnohdy se tyto děti bez znalosti 6

7 hodnot jako je nevážení si společných věcí podílí z dlouhé chvíle na ničení majetku. Peníze, které bychom mohli dát na jiné věci např. doplnění dětských hřišť, tak musíme investovat do oprav. PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Obecní úřad Loučná nad Desnou bude v době od do z důvodu čerpání dovolené uzavřen. VÝVOZ ODPADŮ Z POPELNIC O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Pravidelný svoz domovního odpadu připadá na středu Z důvodu, že se jedná o vánoční svátek, bude vývoz odpadu proveden mimořádně v sobotu ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2008 Činnost Klubu důchodců v roce 2008 se vyznačovala bohatým zájezdovým a společenským programem. Klub důchodců celkem organizoval: - 4 turistické zájezdy, konkrétně do: * LIBERCE - návštěva Ještědu, historické části města, Botanické zahrady a společenského střediska Babylon * ŠTERNBERKA a SLEZKÉ HARTY - návštěva hradu a kláštera, historické části města, shlédnutí přehrady Slezská Harta, výstup na sopku Velké Roudno s rozhlednou * NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ A ADRŠPACHSKÝCH SKAL - návštěva zámku, zámeckých zahrad a historické části města, turistická procházka Skalním městem Adršpach * BRATISLAVY - 3 hodinová procházka historickým centrem s průvodcem, návštěva hradu Děvín - 3 zájezdy na společenské akce, konkrétně na * SOUTĚŽ HARMONIKÁŘŮ V BLUDOVĚ kde soutěžil i člen KD p.gola * FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL - shlédnutí Festivalového představení Národního divadla Praha PRODANÁ NEVĚSTA, návštěva zámku, prohlídka historického centra města, * DOŽÍNKY DRUŽEBNÍ OBCE SOSNICOWICE v Polsku, kde se účastníkům, kromě hezkého zážitku z dožínkového průvodu a vystoupení dostalo i bohatého občerstvení - 1 zájezd do divadla, konkrétně na * operetu KRÁL TULÁKŮ v Moravském divadle Olomouc, ve spojení s exkursí do Českého Rozhlasu Olomouc - 2 nákupní zájezdy do KLODZKA a OLOMOUCE - 3 společenská odpoledne s hudeb. skupinami (Bludověnka, Losiňanka, sk.p.bartfaye) - 3 sportovní klubové turnaje 2 x bowling, 1 x minigolf - pravidelné schůzky jedenkrát za 14 dní spojené s oslavami narozenin členů Klubu Výbor Klubu důchodců, resp. celá členská základna si je vědoma, že k takovému rozsahu činnosti v roce 2008 výrazně přispěl příspěvek z rozpočtu obce a děkuje za něj vedení a zastupitelstvu obce. Příspěvek umožnil v účastnického poplatku slevu 40 50% ze skutečných nákladů akce. Současný počet členů se pohybuje kolem 70 členů. Přesto by jsme s radostí uvítali další nové aktivní členy, zvláště pak ročníky , případně i mladší. ( Poznámka pro ty, kteří často při osobní agitaci říkají Necítíme se ještě tak staří, abychom vstoupili do Klubu důchodců : Podívejte se na výše uvedený výčet aktivit a zvažte zda takováto odpověď je namístě. Prosím nečekejte, až nebudete schopni vzhledem k fyzické kondici se aktivně účastnit zájezdů či sportovních klubových aktivit a přijděte mezi nás již nyní v mladším věku.) Přihlásit se do Klubu je možné při pravidelných schůzkách každé sudé pondělí ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice od 13,30 hod. Členský poplatek činí 50,-Kč/rok. Vybraných akcí Klubu se mohou účastnit i nečlenové bez ohledu na věk sledujte prosím informační tabuli Klubu u prodejny paní Hetmánkové. Předseda KD, Ing. Miloslav Čech 7

8 SOUKROMÁ INZERCE Kalendář Jeseníky 2009 Podpořte Jeseníky nákupem výjimečného kalendáře Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2009, který ze svého výtěžku podporuje rozvoj Jeseníků, je v prodeji. Tucet snímků vystihujících nálady našich hor je doplněn o zajímavé turistické informace umístěné na zadní straně každého listu. Díky nim poznáte krásná místa Jeseníků a najdete ta, která stojí za návštěvu při vašem sobotním výletu s rodinou. Třináctým listem kalendáře a příjemným bonusem je pexeso s jesenickou tématikou. Putování po Jeseníkách tak můžete začít už doma se svými dětmi. Fotografie pochází z objektivů předních jesenických fotografů: Ivo Netopila, Petra Pavlíčka, Tomáše Slívy a dalších. Podpořte rozvoj Jeseníků nákupem krásného vánočního dárku. Nástěnný kalendář Jeseníky 2009 hledejte za cenu 250,- Kč v nejbližším informačním centru, knihkupectví nebo objednávejte na tel a na Kalendář Jeseníky 2009 oficiálně podporuje Obec Loučná nad Desnou a dalších 27 měst a obcí Jeseníků. Nově otevřeno od 1.prosince Kadeřnictví AFRESH VERONIKA VAŇATKOVÁ Přijďte si příjemně odpočinout do klidného prostředí nového kadeřnictví, kde Vám budou poskytnuty jakékoliv vlasové úpravy, které si budete přát. Nabízím Vám vlasové poradenství, kreativní střihy, moderní melíry a nové techniky barvení. Trvalé ondulace, regenerační zábaly i masáže vlasové pokožky. Také foukanou, vodovou, žehlení vlasů, svatební a společenské účesy. Pletení dredů. Prodej dárkových poukázek v různých hodnotách. Nové kadeřnictví najdete v Provozní doba PO-PÁ 8:00-20:00 Loučné nad Desnou, Kociánov 25 V lichý týden 8:00-14:00 ( bývalá Cukrárna ) V sudý týden 14:00-20:00 Mimo pracovní dobu a v sobotu po domluvě. Objednávky přijímám na telefonním TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven : na pojištění domácnosti na pojištění nemovitosti 8

9 na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách : na elektrickou energii u vybraného dodavatele na dodávku plynu u vybraného dodavatele na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky na pojištění domácnosti a nemovitosti na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů Informace Svaz důchodců ČR,ve spolupráci s občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR, Informace Boženy Němcové 1652/9 Přerov,úřední den každé pondělí od h Tel ,mob ,mail NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA Nově otevřená kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU KANCELÁŘ ČESKÉ POJIŠŤOVNY VE VELKÝCH LOSINÁCH V BUDOVĚ DOMU SLUŽEB PROVOZNÍ DOBA PO ( Račáková Miloslava ) ÚT ( Plášek Petr ) Čt ( Urbášková Ludmila ) Ostatní dny dle domluvy NABÍZÍME Veškeré informace týkající se pojištění a pojistných událostí Životní a úrazové pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění vozidel Cestovní pojištění Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici Penzijní připojištění Prodej podílových listů NOVINKA : Hypotéka ČP KONTAKT: Urgošíková Monika tel Račáková Miloslava tel Plášek Petr - tel Urbášková Ludmila tel

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se vám na úvod omluvil

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Janem Velem ( dále jako předsedající ).

Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Janem Velem ( dále jako předsedající ). Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Loučky, konaného dne 27. ledna 2011, od 17: 00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Loučky (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Plnění volebního programu za období 2006-2013

Plnění volebního programu za období 2006-2013 Plnění volebního programu za období 2006-2013 Z návrhů a námětů jednotlivých volebních stran připravila rada města v prosinci 2006 návrh volebního programu na období 2006 2010. V průběhu roku 2007 se ukázalo,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2009 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 23.3.2009 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2009 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 23.3.2009 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2009 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 23.3.2009 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám tímto předložil

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 28.12.2016 Obec Tlustice Obsah Východiska... 3 Manažerské shrnutí... 4 Infrastruktura a komunikace... 5 Aktuální stav... 5 Výhled pro rok 2017...

Více

Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne

Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009 Smlouva o půjčce mezi obcí a Invest CZ a.s. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.7.2009 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016 Začátek: 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Karel Dibus Omluveni:

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více