Univerzita třetího věku má za sebou další rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita třetího věku má za sebou další rok"

Transkript

1 Kdy? 7. června 2013 Univerzita třetího věku má za sebou další rok Kdo? posluchači Univerzity 3. věku ve Zlíně O co šlo? Dnem 15. května 2013 byl zakončen další ročník Univerzity 3. věku při SPŠS ve Vsetíně, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Jedna z posluchaček, paní Jana Lánská, sepsala článek pro Vsetínské noviny, který i my na tomto místě zveřejňujeme: Velké poděkování nás, posluchačů, patří ředitelce Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně Jarmile Minaříkové, která nám umožňuje tento způsob dalšího vzdělávání seniorů, a tak navazuje na tradici, kterou na škole zavedl její předchůdce Milan Drlík. Chceme poděkovat i Miroslavu Václavíkovi, který, přes své mládí, pro nás seniory obětavě zajišťuje přednášející k různým tématům, zabezpečuje návštěvy kulturně vzdělávacích akcí, operativně spolupracuje s referátem prorektorů Univerzity 3. věku ve Zlíně, zastoupeným Jaroslavou Hřebíčkovou. Vážíme si toho, že je brán ohled na náš věk a přednášející přijíždějí za námi, do Vsetína. V Akademickém roce 2012/2013 nám přednášela doc. Milada Písková z Olomouce. První semestr věnovala kapitolám z dějin knižní kultury, druhý semestr přednášela kapitoly z dějin židovské kultury. K rozšíření vědomostí na toto téma jsme absolvovali také poznávací zájezd do Olomouce, kde nám doc. Písková zajistila vstup do různých historických objektů. Je moc dobře, že v tomto přetechnizovaném světě slyšíme na přednáškách živé slovo, můžeme s přednášejícím pohovořit o tématu, zeptat se na to, co nás zajímá. Ukončili jsme vzdělávání o knižní kultuře a už se těšíme na příští semestr věnovaný historii hudby.

2 Průmyslováci u soudního přelíčení Kdy? 27. května 2013 Kde? Okresní soud ve Vsetíně Kdo? třída 2.A s organizátorem akce Mgr. Zdeňkem Drgou O co šlo? Mgr. Zdeněk Drga, jakožto náš protidrogový preventista, domluvil na 27. května pro žáky SPŠS Vsetín zajímavou akci. Žáci druhého ročníku se mohli účastnit veřejného soudního přelíčení v budově okresního soudu ve Vsetíně. Nejprve proběhl rozhovor žáků s pověřeným soudcem, který průmyslováky seznámil s případem šlo o opakované porušení zákazu řízení vozidel a krádež. Poté žáci s velkým zájmem sledovali hlavní jednání. Na závěr se mohli žáci soudce zeptat na témata, která je v souvislosti s případem i dalšími záležitostmi tohoto typu, zajímala, dostalo se jim ochotné a vstřícné reakce. Tato exkurze byla jedna z mnohých akcí, které se na naší škole konají v rámci prevence proti sociálně-patologickým negativním jevům.

3 Intr na filmovém festivalu ve Zlíně Kdy? 29. května 2013 Kde? Zlín Kdo? studenti a žáci ubytovaní na DM SPŠS Vsetín, hlavní organizátorka paní vychovatelka Pavla Prokopová O co šlo? Na přelomu května a června se konal 53. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU VE ZLÍNĚ, který svým účastníkům přinesl pestrou nabídku filmového a doprovodného programu. Promítlo se celkem 299 filmů z 53 zemí. I nás ubytované na intru, lákalo nasát festivalovou atmosféru a třeba se i dostat do blízkosti nějaké významné osobnosti. Proto jsme ve středu dne vyrazili směr Golden Aplle Cinema Zlín. Vybrali jsme si finský snímek Maarity Lalliové Skoro 18. Začátek projekce zpestřilo povídání v anglickém jazyce se dvěma představiteli hlavní role. Film byl složen z příběhů 5-ti kamarádů, kteří řeší každý své osobní nebo rodinné problémy a starosti. I přes to, že průběh letošního festivalu provázelo deštivé počasí, na nás se celé odpoledne usmívalo sluníčko. Žádnou VIPKU jsme nepotkali, ale zvolený film určitě stál za zhlédnutí. Foto z filmu:

4 Schůzka projektu Comenius Lehre, Německo Kdy? května 2013 Kde? Lehre, Německo Kdo? Jakub Mikel (2.A), Jan Maryška (2.A), pedagogický doprovod a organizace Mgr. Michaela Orságová a Mgr. Zdeněk Drga O co šlo? V německém městečku Lehre se konala v pořadí již třetí schůzka projektu Comenius Eat Better to live Better All Your Life Long, který je zaměřen na zdravý způsob stravování a zdravý životní styl. Během pobytu si účastníci předali informace o tom, jak probíhá práce na projektu v partnerských školách, předali si materiály a prodiskutovali další práci na projektu. Kromě toho německý tým připravil bohatý program s návštěvou Wolfsburgu, kde byla možnost vidět výrobu Golfu v továrně VW, a studenti si také prohlédli areál firmy s jednotlivými pavilony, kde jsou prezentovány modely aut. Dále následovala návštěva historického města Braunschweig. Poslední den každá škola uvařila typické jídlo ze svého regionu nejen pro účastníky schůzky, ale také pro hostitelské rodiny, které ubytovaly naše studenty. Naše škola se nenechala zahanbit a zvláště Zdeněk Drga se projevil jako velmi zdatný kuchař - asi dvě hodiny smažil bramborové pracky, které všem velmi chutnaly. Studenti si ze schůzky odvezli spoustu zážitků a zkušeností.

5

6

7

8

9

10

11

12 Exkurze druháků na Dny strojírenství ve Zlíně a do firmy TRIMILL, a. s Kdy? 17. května 2013 Kde? Zlín Kdo? třídy 2.A a 2.B pod vedením Ing. Miroslava Václavíka, Ing. Martina Baričáka a Ing. Iva Mrnuštíka. O co šlo? Dne se třídy 2.A a 2.B zúčastnily výstavy Dny strojírenství ve Zlíně, která se konala v budově 53/A bývalého areálu Svit a byla věnována 110. výročí založení Strojíren Baťa. Výstava byla určena jak žákům základních a středních škol, tak široké veřejnosti. Pro žáky škol zde byly přichystány přednášky s diskuzí a vědomostní kvízy. Třídy zde byly seznámeny s historií strojírenství města Zlín, a to od jeho počátků v roce 1903 až po současnost, vše bylo přehledně zpracováno a zobrazeno na panelech s fotografiemi. Prezentaci toho nejzajímavějšího, co se v současném zlínském strojírenství děje, obstaralo 16 vystavujících firem. Základem této prezentace bylo informovat střední technické školy o možnostech strojírenství a uplatnění studentů na trhu práce v tomto oboru. Historický pohled na vývoj a transformaci strojírenství ve Zlíně je zároveň také jakýmsi zmapováním rodokmenu jednotlivých současných firem. Dny strojírenství měly také za úkol ukázat dnešní areál bývalého Svitu jako stále fungující, tepající organismus s potenciálem pracovního uplatnění pro nastupující generace. Po přednášce se naši studenti přemístili na odbornou exkurzi do výrobního provozu zlínské firmy TRIMILL, a.s., která se specializuje hlavně na výrobu vysokorychlostních obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek a také pro produkci a letecký průmysl. Po skončení exkurze se všichni účastníci shodli, že návštěva výstavy i provozu výše uvedené firmy byla velmi zajímavá a přínosná.

13

14

15

16 Exkurze žáků do vsetínské teplárny Kdy? 14. května 2013 Kde? Vsetín Kdo? třída 3.B pod vedením RNDr. Miroslavy Pospíšilikové a Ing. Rudolfa Mosteckého. O co šlo? Dne se uskutečnila odborná exkurze žáků třídy 3.B do vsetínské teplárny. Za doprovodu p. učitelky Pospíšilíkové a třídního učitele p. Mosteckého žáci absolvovali prohlídku firmy Zásobování teplem, a.s. Vsetín a doplnili tak své informace jak ze strojařského oboru, tak z environmentálního hlediska. Žáci byli odbornými pracovníky firmy provedeni provozem a zhlédli tak např. plně automatizovaný provoz teplárny ve velíně, viděli největší spalovací motor v ČR v chodu, byli seznámeni s principem kogenerační jednotky a způsobem akumulace odpadního tepla a v neposlední řadě si připomněli i něco málo z předmětu chemie (iontoměniče na změkčování vody). Pro všechny zúčastněné byla exkurze vítaným zpestřením a doplněním výuky ve školních lavicích.

17

18 Mezinárodní soutěž v Považské Bystrici Kdy? 25. dubna 2013 Kde? SPŠ Považská Bystrica Kdo? Jiří Tkadlec (3.A), Petr Slováček (3.A), Daniel Vraj (2.A), Hynek Rafaja (3.A), Tomáš Majer (2.A), David Mynarčík (3.A), Martin Šrámek (2.B) pod vedením RNDr. Jiřího Homolky a Ing. Martina Baričáka. O co šlo? Studenti naší průmyslovky a studenti z družební školy v Považské Bystrici se dne 25. dubna 2013 setkali na 1. mezinárodní soutěži v prostorách SPŠ v Považské Bystrici. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1) ACAD talent kreslení v AutoCADu zde byla udělena dvě první místa, o která se podělili Patrik Vavrík (SPŠ DB) a Jiří Tkadlec (Vs) 2) 3D Inventor na prvním místě se umístil Tomáš Bušík (SPŠ PB), Petr Slováček (Vs) obsadil 3. místo 3) Matematicko logická disciplína vítězem se stal Filip Paulíny (SPŠ PB), 2 a 3. místo obsadili žáci SPŠ Vsetín, jmenovitě Daniel Vraj (2.A) a Hynek Rafaja (3.A) Celá soutěž probíhala v příjemné přátelské atmosféře. V době opravování soutěžních prací navštívili studenti výstavu fotografií v ART galérii školy. Autor fotografií, významný slovenský fotograf Ambróz Gabčo, se studentům osobně věnoval a hovořil s nimi o své dlouholeté tvorbě. Po vyhodnocení soutěže si učitelé i žáci obou škol byli prohlédnout Národní přírodní rezervaci Manínská úžina, která je jedním z nejkrásnějších přírodních fenoménů okolí Považské Bystrice. Těšíme se na další společné soutěže a setkání. reprezentaci školy děkujeme. Vítězům blahopřejeme a za výbornou

19

20

21 Jedeme v tom spolu, aneb z nás piráti nebudou! Kdy? 23. dubna 2013 Kde? Střední integrovaná škola ve Valašském Meziříčí Kdo? Žáci 2. ročníku, pedagogický dohled Mgr. Michaela Orságová O co šlo? Čtyři žáci 2. ročníku Jindřich Preč, Lukáš Valc, Martin a Václav Mrnuštík - postoupili do druhé fáze projektu Policie ČR Jedeme v tom spolu, aneb piráti z nás nebudou. Zástupci policie připravili ve Valašském Meziříčí bohatý program - přítomní si mohli prohlédnout závodní vozidla rallye, vozidla PČR nebo výjezdové vozidlo záchranné služby. Vyzkoušeli si také střelbu na laserové střelnici, díky alkobrýlím na vlastní kůži otestovali ztrátu koordinace při řízení a uvědomili si tak rizika řízení v opilosti, na simulátoru dopravních nehod zjistili nezbytnost použití bezpečnostních pásů. Následovala beseda s partnery projektu Olgou Lounovou a Danielem Landou. Na závěr žáci napsali test z pravidel silničního provozu, úspěšní řešitelé pak postupují mezi 10 nejlepších do finále a dostanou možnost nahlédnout do zákulisí rallye teamu při samotném závodě. Jeden soutěžící získá hlavní výhru kurz autoškoly zdarma.

22

23 Soutěž Formule 1 ve školách Kdy? 19. až 21. dubna 2013 Kde? Praha Kdo? - Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl a Hynek Rafaja - Furious skill team pod vedením Ing. Martina Baričáka. O co šlo? Ve dnech 19. až 21. dubna proběhlo na Smíchovské průmyslové škole v Praze semifinále středoškolské vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách. Ze sedmnácti zúčastněných týmů postoupilo do plzeňského finále, které se bude konat 8. června, devět nejlepších. Naši školu reprezentovali pod názvem Furious skill team žáci druhých a třetích ročníků, jmenovitě Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl (2.A) a Hynek Rafaja (3.A), pod vedením Ing. Martina Baričáka. Nutno říct, že SPŠS Vsetín reprezentovali víc než důstojně a patří jim náš dík. Ze sedmnácti zúčastněných týmů postoupilo do dalšího kola devět nejlepších: ISŠA Racing, ST Racing Team, CFR Team, Sense & Power system, Alfa Team, Moravia Industry, Powersonic, TME team a FofrForm, kteří se v Plzni dne 8. června 2013 utkají o celkové vítězství a účast ve světovém finále v texaském hlavním městě Austin. Tým naší školy se umístil na konečném 14. místě, což na nováčka soutěže není vůbec špatný výsledek, v některých kategoriích, byli naši zástupci jedni z nejlepších. Např. v kategorii specifikace jsme získali 20 bodů z možných 20, v kategorii použití CAD/CAM systému jsme dosáhli na 39 bodů ze 40, reakční čas bodové hodnocení 19,5 z celkových 20 Není tedy divu, že zkušenosti nabyté letos hodlá tým zúročit i příští rok a už dnes plánuje útok na postupové příčky. Vyhlášeny byly také jednotlivé kategorie nejlepší konstrukce modelu, nejlepší marketing a nejrychlejší model. Přesto, že byla konstrukce modelů na vysoké úrovni, technické zadání splnily pouze tři týmy: Furious skill team, Sense & Power system, Proteam. Porota tedy v kategorii nejlepší konstrukce neměla moc těžké rozhodování, cenu za ni si z Prahy odvezl Sense & Power team. Z marketingového hlediska bylo několik týmů hodně vyrovnaných. Vítězství v této kategorii patří soutěžícím z týmu CFR. Nejrychlejší čas zajel na pětadvacetimetrové dráze Proteam. Více informací naleznete na oficiálních stránkách soutěže

24

25

26

27 Vzdělávání žáků v Hi-Tech centru SPŠ Uherský Brod Kdy? 11. dubna 2013 a 14. března 2013 Kde? SPŠ Uherský Brod Kdo? třídy 3.A, 4.D + 6 žáků 3.B (obor Technické lyceum) třídy 2.B, 3.B (žáci oboru strojírenství) pedagogický dohled učitelé odborných předmětů: Ing. Martin Baričák, Ing. Lubomír Dočkal, Mgr. Josef Galetka a Ing. Lubomír Prokop O co šlo? Žáci naší školy se ve dvou výše zmíněných termínech účastnili vzdělávání na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Prohlédli si laboratoře pro 3D tisk a technologii rapid prototyping, měření pomocí měřícího ramene Faro a 3D skener. Rovněž zhlédli výukové filmy ve 3D kině. Exkurze byla přínosná z hlediska poznání nových moderních technologií a jejich využití ve výuce i praxi. Žáci zde strávili dobu od 9,30-12,00 a vzhledem ke kladným ohlasům se do toho centra jistě ještě během svého studia podívají, aby měli přehled o dalších nových trendech v technických oborech. Organizátorům akce patří dík.

28 Soutěž O nejlepšího soustružníka 3. ročníku Kdy? 18. dubna 2013 Kde? dílny SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníku, hlavní organizátor a porotce mistr odborného výcviku Josef Ďulík O co šlo? Dne 18. dubna 2013 proběhla soutěž O nejlepšího soustružníka 3. ročníku. Zúčastnilo se jí celkem 8 žáků ze tříd 3. A a 3.B. Úkolem soutěžících bylo vyrobit hřídel dle výkresu, za každý rozměr žáci získali určitý počet bodů. Vítězem se nakonec stal Jiří TKADLEC ze 3.A, který získal 200 bodů z celkového počtu 205 bodů. Na druhém místě skončil Marek POLÁŠEK ze 3.A, ten dosáhl na 190 bodů a třetí místo obsadil Radek CHMELA ze 3.B, který dostal při hodnocení 165 bodů. Vítězům gratulujeme!

29 Soutěž O největšího siláka průmyslovky Kdy? školní rok 2012/ 2013 Kde? tělocvična a posilovna SPŠS Vsetín Kdo? žáci SPŠS Vsetín, hlavní organizátoři a sledovači siláckých výkonů Mgr. Zdeněk Drga a Mgr. Karel Stančík Jednotlivé kategorie a výsledky silového čtyřboje: Jméno Tlaky Trojskok Shyby Sedy-lehy Celkem 1. Lukáš Sýkora 2.A 63-88,2b 8,10-47b 22-49,5b 64-64b 246,5b 2. Patrik Pagáč 2.A 69-96,6b 7,40-34b 10-22,5b 55-55b 208,10b 3. David Maček 1.A 45-63b 8-45b 18-40,5b 58-58b 206,50 Nejlepší individuální výkony: Tlaky Patrik Pagáč počet: 69 Trojskok Alois Šulák 4.A 8,90m Shyby Lukáš Sýkora, Petr Fojtík 2.B počet: 22 Sedy-lehy Lukáš Sýkora počet: 64

30 SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? 20. března 17. května 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3.A a 3.B, učitelky CJLU, hlavní organizátorka Mgr. Blanka Pazourková O co jde? Tento rok se podařilo naší škole účastnit dalšího zajímavého projektu, který tentokrát vyhlásilo periodikum MF Dnes. Projekt počítá s tím, že se žáci zapojí do psaní novinových článků na daná témata, nejlepší články jsou pak otištěny ve speciální rubrice přímo v novinách. Další výhodou je, že přihlášené třídy dostávají v době trvání projektu každý všední den 30 ks výtisků novin. Akce se setkala s nadšením, žáci se do projektu plně zapojili a reagovali na všechna tři vyhlášená témata. 1. téma - Energetika a budoucnost Země. 2. téma Hudba v životě lidí Jakou plní roli? Dokážeme si život bez hudby v běžném životě ještě představit? 3. téma Studium, práce a život v zahraničí. Bližší informace o projektu i články našich žáků jsou umístěny na

31 SPŠS Vsetín a aktivity související se Dnem Země Kdy? 22. dubna 3. května 2013 Kde? Vsetín Kdo? žáci a učitelé SPŠS Vsetín O co šlo? U příležitosti Dne Země 22. dubna 2013 hlavní koordinátorka EVVO RNDr. Miroslava Pospíšilíková naplánovala tyto akce: Ve dnech probíhá výběr obnošeného textilu a obuvi. Vybraný čistý materiál si odveze firma, která ho dále zrecykluje. Akcí přispěje SPŠS Vsetín nejenom k ochraně životního prostředí, ale rovněž dostane za každý vybraný kilogram tohoto odpadu 1 Kč. Dne 22. dubna 2013 byla zorganizována pro žáky třídy 3.A exkurze na kogeneraci Vsetín, Zásobování teplem a.s. A dne 24. dubna 2013 se konala v aule školy přednáška lektora z UTB Zlín pro žáky třetího ročníku. Tématem byla tzv. bionika, což je využití biologických poznatků v technické praxi.

32 Výsledky soutěže SOČ Kdy? březen - duben 2013 Kde? SPŠS Vsetín, SPŠ Valašské Meziříčí, Gymnázium J. A. Komenského uherský Brod Kdo? žáci SPŠS Vsetín, hlavní organizátor Ing. Miroslav Václavík O co šlo? Je tradicí, že se naše škola každý rok pravidelně účastní soutěže středoškolské odborné činnosti. Školní kolo se konalo dne 18. března 2013 a účastnili se Žák Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Žák Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) Sekce: Fyzika Žáci Vraj D., Valc L., Nohavica R., Majer T., 2.A Název práce: Skutečný a virtuální život Sekce: Problematika volného času Žákyně Pavla Tesaříková, 4.D Název práce: Co všechno víme a nevíme o papíru Sekce: Chemie Práce Skutečný a virtuální život nebyla hodnotící porotou doporučena k postupu do okresního kola. Žáci projevili zájem práci přepracovat a doplnit tak, aby se s ní mohli zúčastnit příštího ročníku SOČ. Okresní kolo soutěže se pak konalo dne 8. dubna 2013 na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, zde jsou výsledky: Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1. místo Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Fyzika 2. místo Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) 3. místo Chemie Sekce: Pavla Tesaříková, 4.D Název práce: Co všechno víme a nevíme o papíru

33 Práce Postupový sdružený nástroj a Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) byly hodnotící porotou doporučeny k postupu do krajského kola. Krajské kolo soutěže pak pokračovalo dne 19. dubna 2013 na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě, naši zástupci opět neudělali ostudu a v konkurenci škol SŠHZ Uherské Hradiště, SPŠ Polytechnická COP Zlín, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín se umístili se na těchto pozicích: Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 3. místo Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Fyzika 3. místo Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) Všem účastníkům soutěže, děkujeme za účast, dále patří poděkování i všem pedagogům, se kterými žáci své práce průběžně konzultovali a také hlavnímu organizátorovi soutěže Ing. Miroslavu Václavíkovi. Petr Olejníček při obhajobě své práce.

34 Projekt Film a škola Králova řeč Kdy? 17. dubna 2013 Kde? kino Vatra Kdo? žáci 1. ročníku O co šlo? V rámci projektu Film a škola navštívili kino Vatra tentokrát žáci 1. ročníku. V hodinách humanitních předmětů se seznámili již dříve s dějinami 2. světové války, historií Velké Británie či integrací handicapovaných do majoritní společnosti. Všechna tato témata a mnohá další jako problematiku odpovědnosti, práci na odstranění jazykové vady či význam lásky a přátelství zahrnoval film Králova řeč. Projekce snímku oceněného čtyřmi Oscary se žákům velmi líbila, byl to poslední film, který naše škola v rámci projektu Film a škola v tomto školním roce navštívila.

35 Aktivity DM turnaj v badmintonu Kdy? jaro 2013 Kde? Vizovice Kdo? žáci ubytovaní v našem internátu, hlavní organizátorka Zdeňka Lysáková O co šlo? Dne 20. března 2013 v odpoledních hodinách se žáci zúčastnili badmintonového turnaje, který pořádala SŠ Oděvní a Služeb Vizovice. Na akci se přihlásili tito studenti: Ladislav Holík, Ivana Struhařová, Andrea Jadavanová, Tereza Gajdová a Jitka Koutná Bylo vytvořeno dívčí a chlapecké družstvo. V dívčí skupině vyhrála Ivana Struhařová, Ladislav Holík obsadil druhé místo ve skupině chlapců. Vítězové obdrželi hezké ceny. Pro všechny pak bylo připraveno malé občerstvení. Studenti si nejen zasportovali, pobavili, ale taky navázali přátelský kontakt se studenty z Vizovic. Na závěr si účastníci dopřáli pizzu v příjemné pizzerii. Akce se velmi líbila.

36 Projektový den Přijímací pohovory nanečisto Kdy? 4. dubna 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníku O co šlo? Projektový den Přijímací pohovory nanečisto je aktivita, která je pořádána na naší škole každý rok ve spolupráci s našimi sociálními partnery. Je určen žákům třetího ročníku, kteří si mohou vyzkoušet, jaké to je žádat o zaměstnání a účastnit se přijímacího pohovoru s personalistou či vedením firmy. Žákům tříd 3.A a 3.B byly předány inzeráty pěti firem, které vypsaly fiktivní nabídky na pracovní pozici i se svými požadavky na uchazeče o zaměstnání. Úkolem žáků pak bylo vytvořit své strukturované životopisy v českém, anglickém či německém jazyce, dále zpracovat svůj motivační dopis. Z nich pak tříčlenná komise ve složení Mgr. Zdeněk Drga, Ing. Ivo Mrnuštík a Mgr. Martina Trčková vybrala 30 studentů, kteří postoupili k ústním pohovorům jednotlivých firem. Každá komise se sestávala ze zástupců daných firem a učitelů technických předmětů z naší školy. Nakonec každá přijímací komise vybrala 1 nejlepšího žáka, který při pohovorech zaujal nejvíce a teoreticky by byl na dané místo přijat. V rámci projektového dne pak také všichni žáci absolvovali přednášky na téma Pracovní kariéra a vše sní související a Základy společenského chování aneb jak se vhodně obléct pro absolvování výběrových řízení. Celý projektový den byl žáky i učiteli přijat velmi kladně, žáci si odnesli spoustu důležitých poznatků i tipů, které jim mohou pomoci zvýšit šance uplatnit se na trhu práce. KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A JMÉNA VÍTĚZŮ: 1) Ing. Jan Horn, místopředseda představenstva SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a. s. Uherský brod + Ing. Romana Rodková Martin Jakubec 3.A 2) Mgr. Lenka Maňáková, personální manažer AUSTIN DETONATOR s. r. o. + Ing. Miroslav Václavík....Jan Hajda 3.A

37 3) Ing. Jitka Šimarová, personalistka firmy INDET SAFETY SYSTEMS a. s. + Ing. Lubomír Dočkal Patrik Bělota 3.A 4) Bc. Radek Adamec, personální ředitel TES VSETÍN s. r. o. + Ing. Rudolf Mostecký..Jiří Tkadlec 3.A 5) Bc. Tereza Rochowanská, personalistka firmy AIRCRAFT INDUSTRIES a. s. + Ing. Ivo Mrnuštík..David Mynarčík 3.A

38 Matematický klokan Kdy? 22. března 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci ročníků, hlavní organizátorka Mgr. Marie Frydrychová O co šlo? Dne 22. března 2013 proběhlo na naší škole celostátní kolo soutěže Matematický klokan. Celkem se na SPŠS Vsetín zapojilo 55 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: - Junior (pro 1. a 2. ročník) - Kadet (pro 3. a 4. ročník). V kategorii Junior vyhrál Jan Únar z 1.A a mezi staršími studenty byl nejlepší Hynek Rafaja ze 3.A. V kategorii Junior se dále výborně umístili Jakub Haša (1.A), Adam Mana (1.C), Petr Rapant (1.C) a Mirek Pivoda (1.A). V kategorii Kadet patří do první pětky Josef Bělaška (4.D), Lucie Naňáková (4.D), Miloslav Filák (4.A) a Miroslav Šipula (3.A). Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

39 Frézárna CUP 2013 Kdy? 22. března 2013 Kde? dílny SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníků a mistr odborného výcviku Miroslav Olšák O co šlo? V pátek proběhl v našich dílnách 1. ročník dovednostní soutěže Frézárna CUP Podle slov hlavního organizátora bylo velmi nesnadné určit konečné pořadí soutěžících, všichni odvedli kvalitní práci, o pořadí rozhodovaly jen drobné detaily. Pořadí nejlepších žáků: 1. Polášek Marek 2. Martinek Marek 3. Tkadlec Jiří 4. Slováček Petr 5. Novosad Martin Žánrový obrázek z dílen

40 Vítěz soutěže Marek Polášek ze 3.A

41 Průmyslováci na lezecké stěně Kdy? 21. března 2013 Kde? ZŠ Vsetín- Luh Kdo? žáci SPŠS Vsetín a Mgr. Zdeněk Drga O co šlo? Další akcí, která byla pro naše žáky uspořádána, se týkala dobrovolných volnočasových sportovních aktivit. Učitel TEV Zdeněk Drga zorganizoval pro zájemce možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu v tělocvičně ZŠ Luh. Od půl sedmé večer si tak šestice nadšenců navlékla úvazky a po základní instruktáži o technice lezení a bezpečném jištění se pustili do zdolávání stěny. Stěna poskytuje nepřeberné množství cest různé obtížnosti. Nakonec došlo i na pár menších převisů, odměnou byl příjemný pocit z dobrého sportovního výkonu, úspěšní sportovci se dokonce začali zajímat, zda by mohli chodit na stěnu častěji, což organizátora velmi potěšilo. Nicméně se ale hoši se shodli, že jestli budou příští den psát nějakou písemku, tak asi ani neudrží tužku. Slovy jednoho účastníka: Holt lezení není žádná sranda.

42 Kluci v akci

43 Žáci průmyslovky na prohlídce hemodialyzačního střediska Kdy? 14. března 2013 Kde? Vsetínská nemocnice a.s. Kdo? žáci třídy 3.B pod vedením Mgr. Zdenka Drgy O co šlo? U příležitosti Světového dne ledvin uspořádalo hemodialyzační středisko Vsetínské nemocnice a.s. Den otevřených dveří. Zájemcům se ve čtvrtek 14. března od 8 do 12 hodin otevřely prostory, kam veřejnost běžně nemá přístup, dostalo se jim informací o různých možnostech léčby onemocnění ledvin, včetně transplantace. Naši žáci byli seznámeni s přístroji, které provádějí u nemocných pacientů čištění krve, vzhledem k zaměření našich žáků se výklad zaměřil také na technické parametry, zároveň se návštěvníci dověděli spoustu zajímavostí souvisejících s poruchami ledvin, s velkou pozorností si vyslechli krátkou přednášku týkající se transplantace, dotazovali se např. i na tzv. příbuzenské transplantace ledvin. Návštěva hemodialyzačního střediska Vsetínské nemocnice a.s. byla pro naše žáky jistě přínosná, děkujeme organizátorům akce za milé přijetí a čas, který nám věnovali.

44 Domov mládeže soutěž v Sudoku Kdy? 11. března 2013 Kde? Domov mládeže SPŠS Vsetín Kdo? ubytovaní žáci organizátorka akce paní vychovatelka Zina Kašparová O co šlo? Dne 11. března se na našem DM uskutečnila další aktivita. Tentokrát se jednalo o soutěž v Sudoku. Zúčastnilo se celkem 10 žáků, po těžkých bojích se nakonec na pomyslnou bednu vyšplhali: 1. Kateřina Šenkeříková (MG Vsetín) 2. Nikol Grobelná (SOŠ J. Sousedíka) 3. Ladislav Holík (VZŠ) Vítězové obdrželi věcné ceny nepotřebné maličkosti pro radost a všichni soutěžící sladkou odměnu.

45

46 Projekt Film a škola Oněgin Kdy? 7. března 2013 Kde? kino Vatra Kdo? žáci 2. a 3. ročníku O co šlo? V rámci projektu Film a škola navštívili kino Vatra tentokrát žáci 2. a 3. ročníku. V hodinách českého jazyka, literatury a umění se seznámili již dříve s pojmem romantismus a osobností a dílem A. S. Puškina. Nyní tedy viděli adaptaci slavného románu ve verších Evžen Oněgin. Studenti i pedagogové akci hodnotili kladně, všichni věříme, že film byl pro žáky přínosem.

47 Průmyslovka a sjezdové lyžování Kdy? 5. března 2013 Kde? Valašská Bystřice Kdo? žáci Jakub Stodůlka a Jiří Cáb O co šlo? Dne 5. března 2013 se žáci naší školy Jakub Stodůlka a Jiří Cáb zúčastnili krajského kola ve sjezdovém lyžování. Na sjezdovce Búřov nad Valašskou Bystřicí vzorně reprezentovali SPŠS Vsetín a umístili se na prvním a druhém místě. Díky sportovnímu klubu Valašské Meziříčí byly závody tohoto typu uspořádány po dlouhé odmlce i pro žáky středních škol. Žáci i učitelé tuto aktivitu přivítali, doufejme, že příští rok se bude v započaté tradici pokračovat. Náš obrázek je z Valašské Bystřice.skoro.:)

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství).

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). 6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 8. 3. 2013 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 6. ročník regionální soutěže

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Schůzka projektu Comenius

Schůzka projektu Comenius Schůzka projektu Comenius Kdy? 4. - 10. února 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? Studenti a učitelé SPŠS Vsetín spolu s partnerskými školami projektu Comenius Eat Better to Live Better All Your Life Long Celý

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Výsledky silového čtyřboje Okresní a krajské finále AŠSK Teplice a Ústí nad Labem

Výsledky silového čtyřboje Okresní a krajské finále AŠSK Teplice a Ústí nad Labem Výsledky silového čtyřboje Okresní a krajské finále AŠSK Teplice a Ústí nad Labem Dne: 17. prosince 2014 Místo: Pořadatel: Bodování disciplín Pořadí sloupců: tělocvična SŠ stavební v Teplicích ŠSK při

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Free Powerpoint Templates Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 25 Demografie: Free Powerpoint vzdělanostní Templates struktura 7,2% 7,0%

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Let the Music Come to You

Let the Music Come to You Let the Music Come to You Ondřej Hejma, předseda poroty Let the World Come to You Propozice V rámci projektu Statutárního města Ostravy pro zvýšení motivace učení se cizím jazykům 1st International School

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Uherský Brod 20. 9. 2012 Tires* elektro silno + slaboproud strojaři CNC zpracování plastů a pryže chemik polymerní

Více

Očima dítěte beseda o holocaustu

Očima dítěte beseda o holocaustu Kdy? 20. a 27. květen 2014 Kde? SPŠS Vsetín učebna č. 212 Kdo: žáci 1.A, 1.B a 1.C Očima dítěte beseda o holocaustu O co šlo? Očima dítěte, očima 12leté Ilsy Eichnerové si žáci prvního ročníku připomínali

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí CO? již 15.ročník nadregionální přehlídky vzdělávání a pracovních příležitostí KDY? 6. 7. listopadu 2007 KDE? KDO? Dům kultury ve Vsetíně 64 středních škol ze 14-ti okresů, 4 krajů (2 školy ze Slovenska)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2007 PROJEKT ENERSOL 2007 zhodnotil práce téměř 350 zapojených soutěžících z 67 škol České republiky. Vítězkou v této tvrdé konkurenci se v

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 2012 2013 Vážení mladí přátelé, stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce jsme pro vás připravili přehledný kalendář dnů otevřených

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

BRNO. nabídka spolupráce

BRNO. nabídka spolupráce BRNO nabídka spolupráce 2 4 5 6 8 10 13 14 BEST board of european students of technology BEST Brno local best group brno VUT vysoké učení technické v brně EBEC european BEST engineering competition historie

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Beseda s polárníkem Miroslavem Jakešem

Beseda s polárníkem Miroslavem Jakešem Beseda s polárníkem Miroslavem Jakešem Kdy? 19. prosince 2013 Kde? aula SPŠS Vsetín O co šlo? Ve čtvrtek dne 19.12.2013 se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku besedy s českým polárníkem Miroslavem Jakešem

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. 25.- 27.5.2015 OV 18.- 19.5.2015 Úč.

TERMÍNOVÁ LISTINA MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. 25.- 27.5.2015 OV 18.- 19.5.2015 Úč. Třída Obor Třídní učitel Didaktické testy 4. AM Autotronik Ing. Třetina 4. - 8.5.2015 Mechanik seřizovač 4. - 13.5.2015 2.N Mgr. Pfeilerová 4. - 8.5.2015 POD2/14 Podnikání 4. - 13.5.2015 PN2/13 POD2/13

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Kategorie A - CZECH CARVING CUP 2008

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Kategorie A - CZECH CARVING CUP 2008 diplom bronz stříbro zlato Pořadí Příjmení, jméno Škola, firma, město Body celkem 1. Šrejber Martin Police nad Metují 126 2. Szpalek Tomasz Owocowe dekoracje, Polsko 119 3. Molnár Péter Maďarsko 112 4.

Více