Univerzita třetího věku má za sebou další rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita třetího věku má za sebou další rok"

Transkript

1 Kdy? 7. června 2013 Univerzita třetího věku má za sebou další rok Kdo? posluchači Univerzity 3. věku ve Zlíně O co šlo? Dnem 15. května 2013 byl zakončen další ročník Univerzity 3. věku při SPŠS ve Vsetíně, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Jedna z posluchaček, paní Jana Lánská, sepsala článek pro Vsetínské noviny, který i my na tomto místě zveřejňujeme: Velké poděkování nás, posluchačů, patří ředitelce Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně Jarmile Minaříkové, která nám umožňuje tento způsob dalšího vzdělávání seniorů, a tak navazuje na tradici, kterou na škole zavedl její předchůdce Milan Drlík. Chceme poděkovat i Miroslavu Václavíkovi, který, přes své mládí, pro nás seniory obětavě zajišťuje přednášející k různým tématům, zabezpečuje návštěvy kulturně vzdělávacích akcí, operativně spolupracuje s referátem prorektorů Univerzity 3. věku ve Zlíně, zastoupeným Jaroslavou Hřebíčkovou. Vážíme si toho, že je brán ohled na náš věk a přednášející přijíždějí za námi, do Vsetína. V Akademickém roce 2012/2013 nám přednášela doc. Milada Písková z Olomouce. První semestr věnovala kapitolám z dějin knižní kultury, druhý semestr přednášela kapitoly z dějin židovské kultury. K rozšíření vědomostí na toto téma jsme absolvovali také poznávací zájezd do Olomouce, kde nám doc. Písková zajistila vstup do různých historických objektů. Je moc dobře, že v tomto přetechnizovaném světě slyšíme na přednáškách živé slovo, můžeme s přednášejícím pohovořit o tématu, zeptat se na to, co nás zajímá. Ukončili jsme vzdělávání o knižní kultuře a už se těšíme na příští semestr věnovaný historii hudby.

2 Průmyslováci u soudního přelíčení Kdy? 27. května 2013 Kde? Okresní soud ve Vsetíně Kdo? třída 2.A s organizátorem akce Mgr. Zdeňkem Drgou O co šlo? Mgr. Zdeněk Drga, jakožto náš protidrogový preventista, domluvil na 27. května pro žáky SPŠS Vsetín zajímavou akci. Žáci druhého ročníku se mohli účastnit veřejného soudního přelíčení v budově okresního soudu ve Vsetíně. Nejprve proběhl rozhovor žáků s pověřeným soudcem, který průmyslováky seznámil s případem šlo o opakované porušení zákazu řízení vozidel a krádež. Poté žáci s velkým zájmem sledovali hlavní jednání. Na závěr se mohli žáci soudce zeptat na témata, která je v souvislosti s případem i dalšími záležitostmi tohoto typu, zajímala, dostalo se jim ochotné a vstřícné reakce. Tato exkurze byla jedna z mnohých akcí, které se na naší škole konají v rámci prevence proti sociálně-patologickým negativním jevům.

3 Intr na filmovém festivalu ve Zlíně Kdy? 29. května 2013 Kde? Zlín Kdo? studenti a žáci ubytovaní na DM SPŠS Vsetín, hlavní organizátorka paní vychovatelka Pavla Prokopová O co šlo? Na přelomu května a června se konal 53. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU VE ZLÍNĚ, který svým účastníkům přinesl pestrou nabídku filmového a doprovodného programu. Promítlo se celkem 299 filmů z 53 zemí. I nás ubytované na intru, lákalo nasát festivalovou atmosféru a třeba se i dostat do blízkosti nějaké významné osobnosti. Proto jsme ve středu dne vyrazili směr Golden Aplle Cinema Zlín. Vybrali jsme si finský snímek Maarity Lalliové Skoro 18. Začátek projekce zpestřilo povídání v anglickém jazyce se dvěma představiteli hlavní role. Film byl složen z příběhů 5-ti kamarádů, kteří řeší každý své osobní nebo rodinné problémy a starosti. I přes to, že průběh letošního festivalu provázelo deštivé počasí, na nás se celé odpoledne usmívalo sluníčko. Žádnou VIPKU jsme nepotkali, ale zvolený film určitě stál za zhlédnutí. Foto z filmu:

4 Schůzka projektu Comenius Lehre, Německo Kdy? května 2013 Kde? Lehre, Německo Kdo? Jakub Mikel (2.A), Jan Maryška (2.A), pedagogický doprovod a organizace Mgr. Michaela Orságová a Mgr. Zdeněk Drga O co šlo? V německém městečku Lehre se konala v pořadí již třetí schůzka projektu Comenius Eat Better to live Better All Your Life Long, který je zaměřen na zdravý způsob stravování a zdravý životní styl. Během pobytu si účastníci předali informace o tom, jak probíhá práce na projektu v partnerských školách, předali si materiály a prodiskutovali další práci na projektu. Kromě toho německý tým připravil bohatý program s návštěvou Wolfsburgu, kde byla možnost vidět výrobu Golfu v továrně VW, a studenti si také prohlédli areál firmy s jednotlivými pavilony, kde jsou prezentovány modely aut. Dále následovala návštěva historického města Braunschweig. Poslední den každá škola uvařila typické jídlo ze svého regionu nejen pro účastníky schůzky, ale také pro hostitelské rodiny, které ubytovaly naše studenty. Naše škola se nenechala zahanbit a zvláště Zdeněk Drga se projevil jako velmi zdatný kuchař - asi dvě hodiny smažil bramborové pracky, které všem velmi chutnaly. Studenti si ze schůzky odvezli spoustu zážitků a zkušeností.

5

6

7

8

9

10

11

12 Exkurze druháků na Dny strojírenství ve Zlíně a do firmy TRIMILL, a. s Kdy? 17. května 2013 Kde? Zlín Kdo? třídy 2.A a 2.B pod vedením Ing. Miroslava Václavíka, Ing. Martina Baričáka a Ing. Iva Mrnuštíka. O co šlo? Dne se třídy 2.A a 2.B zúčastnily výstavy Dny strojírenství ve Zlíně, která se konala v budově 53/A bývalého areálu Svit a byla věnována 110. výročí založení Strojíren Baťa. Výstava byla určena jak žákům základních a středních škol, tak široké veřejnosti. Pro žáky škol zde byly přichystány přednášky s diskuzí a vědomostní kvízy. Třídy zde byly seznámeny s historií strojírenství města Zlín, a to od jeho počátků v roce 1903 až po současnost, vše bylo přehledně zpracováno a zobrazeno na panelech s fotografiemi. Prezentaci toho nejzajímavějšího, co se v současném zlínském strojírenství děje, obstaralo 16 vystavujících firem. Základem této prezentace bylo informovat střední technické školy o možnostech strojírenství a uplatnění studentů na trhu práce v tomto oboru. Historický pohled na vývoj a transformaci strojírenství ve Zlíně je zároveň také jakýmsi zmapováním rodokmenu jednotlivých současných firem. Dny strojírenství měly také za úkol ukázat dnešní areál bývalého Svitu jako stále fungující, tepající organismus s potenciálem pracovního uplatnění pro nastupující generace. Po přednášce se naši studenti přemístili na odbornou exkurzi do výrobního provozu zlínské firmy TRIMILL, a.s., která se specializuje hlavně na výrobu vysokorychlostních obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek a také pro produkci a letecký průmysl. Po skončení exkurze se všichni účastníci shodli, že návštěva výstavy i provozu výše uvedené firmy byla velmi zajímavá a přínosná.

13

14

15

16 Exkurze žáků do vsetínské teplárny Kdy? 14. května 2013 Kde? Vsetín Kdo? třída 3.B pod vedením RNDr. Miroslavy Pospíšilikové a Ing. Rudolfa Mosteckého. O co šlo? Dne se uskutečnila odborná exkurze žáků třídy 3.B do vsetínské teplárny. Za doprovodu p. učitelky Pospíšilíkové a třídního učitele p. Mosteckého žáci absolvovali prohlídku firmy Zásobování teplem, a.s. Vsetín a doplnili tak své informace jak ze strojařského oboru, tak z environmentálního hlediska. Žáci byli odbornými pracovníky firmy provedeni provozem a zhlédli tak např. plně automatizovaný provoz teplárny ve velíně, viděli největší spalovací motor v ČR v chodu, byli seznámeni s principem kogenerační jednotky a způsobem akumulace odpadního tepla a v neposlední řadě si připomněli i něco málo z předmětu chemie (iontoměniče na změkčování vody). Pro všechny zúčastněné byla exkurze vítaným zpestřením a doplněním výuky ve školních lavicích.

17

18 Mezinárodní soutěž v Považské Bystrici Kdy? 25. dubna 2013 Kde? SPŠ Považská Bystrica Kdo? Jiří Tkadlec (3.A), Petr Slováček (3.A), Daniel Vraj (2.A), Hynek Rafaja (3.A), Tomáš Majer (2.A), David Mynarčík (3.A), Martin Šrámek (2.B) pod vedením RNDr. Jiřího Homolky a Ing. Martina Baričáka. O co šlo? Studenti naší průmyslovky a studenti z družební školy v Považské Bystrici se dne 25. dubna 2013 setkali na 1. mezinárodní soutěži v prostorách SPŠ v Považské Bystrici. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1) ACAD talent kreslení v AutoCADu zde byla udělena dvě první místa, o která se podělili Patrik Vavrík (SPŠ DB) a Jiří Tkadlec (Vs) 2) 3D Inventor na prvním místě se umístil Tomáš Bušík (SPŠ PB), Petr Slováček (Vs) obsadil 3. místo 3) Matematicko logická disciplína vítězem se stal Filip Paulíny (SPŠ PB), 2 a 3. místo obsadili žáci SPŠ Vsetín, jmenovitě Daniel Vraj (2.A) a Hynek Rafaja (3.A) Celá soutěž probíhala v příjemné přátelské atmosféře. V době opravování soutěžních prací navštívili studenti výstavu fotografií v ART galérii školy. Autor fotografií, významný slovenský fotograf Ambróz Gabčo, se studentům osobně věnoval a hovořil s nimi o své dlouholeté tvorbě. Po vyhodnocení soutěže si učitelé i žáci obou škol byli prohlédnout Národní přírodní rezervaci Manínská úžina, která je jedním z nejkrásnějších přírodních fenoménů okolí Považské Bystrice. Těšíme se na další společné soutěže a setkání. reprezentaci školy děkujeme. Vítězům blahopřejeme a za výbornou

19

20

21 Jedeme v tom spolu, aneb z nás piráti nebudou! Kdy? 23. dubna 2013 Kde? Střední integrovaná škola ve Valašském Meziříčí Kdo? Žáci 2. ročníku, pedagogický dohled Mgr. Michaela Orságová O co šlo? Čtyři žáci 2. ročníku Jindřich Preč, Lukáš Valc, Martin a Václav Mrnuštík - postoupili do druhé fáze projektu Policie ČR Jedeme v tom spolu, aneb piráti z nás nebudou. Zástupci policie připravili ve Valašském Meziříčí bohatý program - přítomní si mohli prohlédnout závodní vozidla rallye, vozidla PČR nebo výjezdové vozidlo záchranné služby. Vyzkoušeli si také střelbu na laserové střelnici, díky alkobrýlím na vlastní kůži otestovali ztrátu koordinace při řízení a uvědomili si tak rizika řízení v opilosti, na simulátoru dopravních nehod zjistili nezbytnost použití bezpečnostních pásů. Následovala beseda s partnery projektu Olgou Lounovou a Danielem Landou. Na závěr žáci napsali test z pravidel silničního provozu, úspěšní řešitelé pak postupují mezi 10 nejlepších do finále a dostanou možnost nahlédnout do zákulisí rallye teamu při samotném závodě. Jeden soutěžící získá hlavní výhru kurz autoškoly zdarma.

22

23 Soutěž Formule 1 ve školách Kdy? 19. až 21. dubna 2013 Kde? Praha Kdo? - Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl a Hynek Rafaja - Furious skill team pod vedením Ing. Martina Baričáka. O co šlo? Ve dnech 19. až 21. dubna proběhlo na Smíchovské průmyslové škole v Praze semifinále středoškolské vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách. Ze sedmnácti zúčastněných týmů postoupilo do plzeňského finále, které se bude konat 8. června, devět nejlepších. Naši školu reprezentovali pod názvem Furious skill team žáci druhých a třetích ročníků, jmenovitě Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl (2.A) a Hynek Rafaja (3.A), pod vedením Ing. Martina Baričáka. Nutno říct, že SPŠS Vsetín reprezentovali víc než důstojně a patří jim náš dík. Ze sedmnácti zúčastněných týmů postoupilo do dalšího kola devět nejlepších: ISŠA Racing, ST Racing Team, CFR Team, Sense & Power system, Alfa Team, Moravia Industry, Powersonic, TME team a FofrForm, kteří se v Plzni dne 8. června 2013 utkají o celkové vítězství a účast ve světovém finále v texaském hlavním městě Austin. Tým naší školy se umístil na konečném 14. místě, což na nováčka soutěže není vůbec špatný výsledek, v některých kategoriích, byli naši zástupci jedni z nejlepších. Např. v kategorii specifikace jsme získali 20 bodů z možných 20, v kategorii použití CAD/CAM systému jsme dosáhli na 39 bodů ze 40, reakční čas bodové hodnocení 19,5 z celkových 20 Není tedy divu, že zkušenosti nabyté letos hodlá tým zúročit i příští rok a už dnes plánuje útok na postupové příčky. Vyhlášeny byly také jednotlivé kategorie nejlepší konstrukce modelu, nejlepší marketing a nejrychlejší model. Přesto, že byla konstrukce modelů na vysoké úrovni, technické zadání splnily pouze tři týmy: Furious skill team, Sense & Power system, Proteam. Porota tedy v kategorii nejlepší konstrukce neměla moc těžké rozhodování, cenu za ni si z Prahy odvezl Sense & Power team. Z marketingového hlediska bylo několik týmů hodně vyrovnaných. Vítězství v této kategorii patří soutěžícím z týmu CFR. Nejrychlejší čas zajel na pětadvacetimetrové dráze Proteam. Více informací naleznete na oficiálních stránkách soutěže

24

25

26

27 Vzdělávání žáků v Hi-Tech centru SPŠ Uherský Brod Kdy? 11. dubna 2013 a 14. března 2013 Kde? SPŠ Uherský Brod Kdo? třídy 3.A, 4.D + 6 žáků 3.B (obor Technické lyceum) třídy 2.B, 3.B (žáci oboru strojírenství) pedagogický dohled učitelé odborných předmětů: Ing. Martin Baričák, Ing. Lubomír Dočkal, Mgr. Josef Galetka a Ing. Lubomír Prokop O co šlo? Žáci naší školy se ve dvou výše zmíněných termínech účastnili vzdělávání na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Prohlédli si laboratoře pro 3D tisk a technologii rapid prototyping, měření pomocí měřícího ramene Faro a 3D skener. Rovněž zhlédli výukové filmy ve 3D kině. Exkurze byla přínosná z hlediska poznání nových moderních technologií a jejich využití ve výuce i praxi. Žáci zde strávili dobu od 9,30-12,00 a vzhledem ke kladným ohlasům se do toho centra jistě ještě během svého studia podívají, aby měli přehled o dalších nových trendech v technických oborech. Organizátorům akce patří dík.

28 Soutěž O nejlepšího soustružníka 3. ročníku Kdy? 18. dubna 2013 Kde? dílny SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníku, hlavní organizátor a porotce mistr odborného výcviku Josef Ďulík O co šlo? Dne 18. dubna 2013 proběhla soutěž O nejlepšího soustružníka 3. ročníku. Zúčastnilo se jí celkem 8 žáků ze tříd 3. A a 3.B. Úkolem soutěžících bylo vyrobit hřídel dle výkresu, za každý rozměr žáci získali určitý počet bodů. Vítězem se nakonec stal Jiří TKADLEC ze 3.A, který získal 200 bodů z celkového počtu 205 bodů. Na druhém místě skončil Marek POLÁŠEK ze 3.A, ten dosáhl na 190 bodů a třetí místo obsadil Radek CHMELA ze 3.B, který dostal při hodnocení 165 bodů. Vítězům gratulujeme!

29 Soutěž O největšího siláka průmyslovky Kdy? školní rok 2012/ 2013 Kde? tělocvična a posilovna SPŠS Vsetín Kdo? žáci SPŠS Vsetín, hlavní organizátoři a sledovači siláckých výkonů Mgr. Zdeněk Drga a Mgr. Karel Stančík Jednotlivé kategorie a výsledky silového čtyřboje: Jméno Tlaky Trojskok Shyby Sedy-lehy Celkem 1. Lukáš Sýkora 2.A 63-88,2b 8,10-47b 22-49,5b 64-64b 246,5b 2. Patrik Pagáč 2.A 69-96,6b 7,40-34b 10-22,5b 55-55b 208,10b 3. David Maček 1.A 45-63b 8-45b 18-40,5b 58-58b 206,50 Nejlepší individuální výkony: Tlaky Patrik Pagáč počet: 69 Trojskok Alois Šulák 4.A 8,90m Shyby Lukáš Sýkora, Petr Fojtík 2.B počet: 22 Sedy-lehy Lukáš Sýkora počet: 64

30 SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? 20. března 17. května 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3.A a 3.B, učitelky CJLU, hlavní organizátorka Mgr. Blanka Pazourková O co jde? Tento rok se podařilo naší škole účastnit dalšího zajímavého projektu, který tentokrát vyhlásilo periodikum MF Dnes. Projekt počítá s tím, že se žáci zapojí do psaní novinových článků na daná témata, nejlepší články jsou pak otištěny ve speciální rubrice přímo v novinách. Další výhodou je, že přihlášené třídy dostávají v době trvání projektu každý všední den 30 ks výtisků novin. Akce se setkala s nadšením, žáci se do projektu plně zapojili a reagovali na všechna tři vyhlášená témata. 1. téma - Energetika a budoucnost Země. 2. téma Hudba v životě lidí Jakou plní roli? Dokážeme si život bez hudby v běžném životě ještě představit? 3. téma Studium, práce a život v zahraničí. Bližší informace o projektu i články našich žáků jsou umístěny na

31 SPŠS Vsetín a aktivity související se Dnem Země Kdy? 22. dubna 3. května 2013 Kde? Vsetín Kdo? žáci a učitelé SPŠS Vsetín O co šlo? U příležitosti Dne Země 22. dubna 2013 hlavní koordinátorka EVVO RNDr. Miroslava Pospíšilíková naplánovala tyto akce: Ve dnech probíhá výběr obnošeného textilu a obuvi. Vybraný čistý materiál si odveze firma, která ho dále zrecykluje. Akcí přispěje SPŠS Vsetín nejenom k ochraně životního prostředí, ale rovněž dostane za každý vybraný kilogram tohoto odpadu 1 Kč. Dne 22. dubna 2013 byla zorganizována pro žáky třídy 3.A exkurze na kogeneraci Vsetín, Zásobování teplem a.s. A dne 24. dubna 2013 se konala v aule školy přednáška lektora z UTB Zlín pro žáky třetího ročníku. Tématem byla tzv. bionika, což je využití biologických poznatků v technické praxi.

32 Výsledky soutěže SOČ Kdy? březen - duben 2013 Kde? SPŠS Vsetín, SPŠ Valašské Meziříčí, Gymnázium J. A. Komenského uherský Brod Kdo? žáci SPŠS Vsetín, hlavní organizátor Ing. Miroslav Václavík O co šlo? Je tradicí, že se naše škola každý rok pravidelně účastní soutěže středoškolské odborné činnosti. Školní kolo se konalo dne 18. března 2013 a účastnili se Žák Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Žák Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) Sekce: Fyzika Žáci Vraj D., Valc L., Nohavica R., Majer T., 2.A Název práce: Skutečný a virtuální život Sekce: Problematika volného času Žákyně Pavla Tesaříková, 4.D Název práce: Co všechno víme a nevíme o papíru Sekce: Chemie Práce Skutečný a virtuální život nebyla hodnotící porotou doporučena k postupu do okresního kola. Žáci projevili zájem práci přepracovat a doplnit tak, aby se s ní mohli zúčastnit příštího ročníku SOČ. Okresní kolo soutěže se pak konalo dne 8. dubna 2013 na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, zde jsou výsledky: Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1. místo Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Fyzika 2. místo Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) 3. místo Chemie Sekce: Pavla Tesaříková, 4.D Název práce: Co všechno víme a nevíme o papíru

33 Práce Postupový sdružený nástroj a Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) byly hodnotící porotou doporučeny k postupu do krajského kola. Krajské kolo soutěže pak pokračovalo dne 19. dubna 2013 na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě, naši zástupci opět neudělali ostudu a v konkurenci škol SŠHZ Uherské Hradiště, SPŠ Polytechnická COP Zlín, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín se umístili se na těchto pozicích: Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 3. místo Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Fyzika 3. místo Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) Všem účastníkům soutěže, děkujeme za účast, dále patří poděkování i všem pedagogům, se kterými žáci své práce průběžně konzultovali a také hlavnímu organizátorovi soutěže Ing. Miroslavu Václavíkovi. Petr Olejníček při obhajobě své práce.

34 Projekt Film a škola Králova řeč Kdy? 17. dubna 2013 Kde? kino Vatra Kdo? žáci 1. ročníku O co šlo? V rámci projektu Film a škola navštívili kino Vatra tentokrát žáci 1. ročníku. V hodinách humanitních předmětů se seznámili již dříve s dějinami 2. světové války, historií Velké Británie či integrací handicapovaných do majoritní společnosti. Všechna tato témata a mnohá další jako problematiku odpovědnosti, práci na odstranění jazykové vady či význam lásky a přátelství zahrnoval film Králova řeč. Projekce snímku oceněného čtyřmi Oscary se žákům velmi líbila, byl to poslední film, který naše škola v rámci projektu Film a škola v tomto školním roce navštívila.

35 Aktivity DM turnaj v badmintonu Kdy? jaro 2013 Kde? Vizovice Kdo? žáci ubytovaní v našem internátu, hlavní organizátorka Zdeňka Lysáková O co šlo? Dne 20. března 2013 v odpoledních hodinách se žáci zúčastnili badmintonového turnaje, který pořádala SŠ Oděvní a Služeb Vizovice. Na akci se přihlásili tito studenti: Ladislav Holík, Ivana Struhařová, Andrea Jadavanová, Tereza Gajdová a Jitka Koutná Bylo vytvořeno dívčí a chlapecké družstvo. V dívčí skupině vyhrála Ivana Struhařová, Ladislav Holík obsadil druhé místo ve skupině chlapců. Vítězové obdrželi hezké ceny. Pro všechny pak bylo připraveno malé občerstvení. Studenti si nejen zasportovali, pobavili, ale taky navázali přátelský kontakt se studenty z Vizovic. Na závěr si účastníci dopřáli pizzu v příjemné pizzerii. Akce se velmi líbila.

36 Projektový den Přijímací pohovory nanečisto Kdy? 4. dubna 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníku O co šlo? Projektový den Přijímací pohovory nanečisto je aktivita, která je pořádána na naší škole každý rok ve spolupráci s našimi sociálními partnery. Je určen žákům třetího ročníku, kteří si mohou vyzkoušet, jaké to je žádat o zaměstnání a účastnit se přijímacího pohovoru s personalistou či vedením firmy. Žákům tříd 3.A a 3.B byly předány inzeráty pěti firem, které vypsaly fiktivní nabídky na pracovní pozici i se svými požadavky na uchazeče o zaměstnání. Úkolem žáků pak bylo vytvořit své strukturované životopisy v českém, anglickém či německém jazyce, dále zpracovat svůj motivační dopis. Z nich pak tříčlenná komise ve složení Mgr. Zdeněk Drga, Ing. Ivo Mrnuštík a Mgr. Martina Trčková vybrala 30 studentů, kteří postoupili k ústním pohovorům jednotlivých firem. Každá komise se sestávala ze zástupců daných firem a učitelů technických předmětů z naší školy. Nakonec každá přijímací komise vybrala 1 nejlepšího žáka, který při pohovorech zaujal nejvíce a teoreticky by byl na dané místo přijat. V rámci projektového dne pak také všichni žáci absolvovali přednášky na téma Pracovní kariéra a vše sní související a Základy společenského chování aneb jak se vhodně obléct pro absolvování výběrových řízení. Celý projektový den byl žáky i učiteli přijat velmi kladně, žáci si odnesli spoustu důležitých poznatků i tipů, které jim mohou pomoci zvýšit šance uplatnit se na trhu práce. KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A JMÉNA VÍTĚZŮ: 1) Ing. Jan Horn, místopředseda představenstva SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a. s. Uherský brod + Ing. Romana Rodková Martin Jakubec 3.A 2) Mgr. Lenka Maňáková, personální manažer AUSTIN DETONATOR s. r. o. + Ing. Miroslav Václavík....Jan Hajda 3.A

37 3) Ing. Jitka Šimarová, personalistka firmy INDET SAFETY SYSTEMS a. s. + Ing. Lubomír Dočkal Patrik Bělota 3.A 4) Bc. Radek Adamec, personální ředitel TES VSETÍN s. r. o. + Ing. Rudolf Mostecký..Jiří Tkadlec 3.A 5) Bc. Tereza Rochowanská, personalistka firmy AIRCRAFT INDUSTRIES a. s. + Ing. Ivo Mrnuštík..David Mynarčík 3.A

38 Matematický klokan Kdy? 22. března 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci ročníků, hlavní organizátorka Mgr. Marie Frydrychová O co šlo? Dne 22. března 2013 proběhlo na naší škole celostátní kolo soutěže Matematický klokan. Celkem se na SPŠS Vsetín zapojilo 55 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: - Junior (pro 1. a 2. ročník) - Kadet (pro 3. a 4. ročník). V kategorii Junior vyhrál Jan Únar z 1.A a mezi staršími studenty byl nejlepší Hynek Rafaja ze 3.A. V kategorii Junior se dále výborně umístili Jakub Haša (1.A), Adam Mana (1.C), Petr Rapant (1.C) a Mirek Pivoda (1.A). V kategorii Kadet patří do první pětky Josef Bělaška (4.D), Lucie Naňáková (4.D), Miloslav Filák (4.A) a Miroslav Šipula (3.A). Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

39 Frézárna CUP 2013 Kdy? 22. března 2013 Kde? dílny SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníků a mistr odborného výcviku Miroslav Olšák O co šlo? V pátek proběhl v našich dílnách 1. ročník dovednostní soutěže Frézárna CUP Podle slov hlavního organizátora bylo velmi nesnadné určit konečné pořadí soutěžících, všichni odvedli kvalitní práci, o pořadí rozhodovaly jen drobné detaily. Pořadí nejlepších žáků: 1. Polášek Marek 2. Martinek Marek 3. Tkadlec Jiří 4. Slováček Petr 5. Novosad Martin Žánrový obrázek z dílen

40 Vítěz soutěže Marek Polášek ze 3.A

41 Průmyslováci na lezecké stěně Kdy? 21. března 2013 Kde? ZŠ Vsetín- Luh Kdo? žáci SPŠS Vsetín a Mgr. Zdeněk Drga O co šlo? Další akcí, která byla pro naše žáky uspořádána, se týkala dobrovolných volnočasových sportovních aktivit. Učitel TEV Zdeněk Drga zorganizoval pro zájemce možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu v tělocvičně ZŠ Luh. Od půl sedmé večer si tak šestice nadšenců navlékla úvazky a po základní instruktáži o technice lezení a bezpečném jištění se pustili do zdolávání stěny. Stěna poskytuje nepřeberné množství cest různé obtížnosti. Nakonec došlo i na pár menších převisů, odměnou byl příjemný pocit z dobrého sportovního výkonu, úspěšní sportovci se dokonce začali zajímat, zda by mohli chodit na stěnu častěji, což organizátora velmi potěšilo. Nicméně se ale hoši se shodli, že jestli budou příští den psát nějakou písemku, tak asi ani neudrží tužku. Slovy jednoho účastníka: Holt lezení není žádná sranda.

42 Kluci v akci

43 Žáci průmyslovky na prohlídce hemodialyzačního střediska Kdy? 14. března 2013 Kde? Vsetínská nemocnice a.s. Kdo? žáci třídy 3.B pod vedením Mgr. Zdenka Drgy O co šlo? U příležitosti Světového dne ledvin uspořádalo hemodialyzační středisko Vsetínské nemocnice a.s. Den otevřených dveří. Zájemcům se ve čtvrtek 14. března od 8 do 12 hodin otevřely prostory, kam veřejnost běžně nemá přístup, dostalo se jim informací o různých možnostech léčby onemocnění ledvin, včetně transplantace. Naši žáci byli seznámeni s přístroji, které provádějí u nemocných pacientů čištění krve, vzhledem k zaměření našich žáků se výklad zaměřil také na technické parametry, zároveň se návštěvníci dověděli spoustu zajímavostí souvisejících s poruchami ledvin, s velkou pozorností si vyslechli krátkou přednášku týkající se transplantace, dotazovali se např. i na tzv. příbuzenské transplantace ledvin. Návštěva hemodialyzačního střediska Vsetínské nemocnice a.s. byla pro naše žáky jistě přínosná, děkujeme organizátorům akce za milé přijetí a čas, který nám věnovali.

44 Domov mládeže soutěž v Sudoku Kdy? 11. března 2013 Kde? Domov mládeže SPŠS Vsetín Kdo? ubytovaní žáci organizátorka akce paní vychovatelka Zina Kašparová O co šlo? Dne 11. března se na našem DM uskutečnila další aktivita. Tentokrát se jednalo o soutěž v Sudoku. Zúčastnilo se celkem 10 žáků, po těžkých bojích se nakonec na pomyslnou bednu vyšplhali: 1. Kateřina Šenkeříková (MG Vsetín) 2. Nikol Grobelná (SOŠ J. Sousedíka) 3. Ladislav Holík (VZŠ) Vítězové obdrželi věcné ceny nepotřebné maličkosti pro radost a všichni soutěžící sladkou odměnu.

45

46 Projekt Film a škola Oněgin Kdy? 7. března 2013 Kde? kino Vatra Kdo? žáci 2. a 3. ročníku O co šlo? V rámci projektu Film a škola navštívili kino Vatra tentokrát žáci 2. a 3. ročníku. V hodinách českého jazyka, literatury a umění se seznámili již dříve s pojmem romantismus a osobností a dílem A. S. Puškina. Nyní tedy viděli adaptaci slavného románu ve verších Evžen Oněgin. Studenti i pedagogové akci hodnotili kladně, všichni věříme, že film byl pro žáky přínosem.

47 Průmyslovka a sjezdové lyžování Kdy? 5. března 2013 Kde? Valašská Bystřice Kdo? žáci Jakub Stodůlka a Jiří Cáb O co šlo? Dne 5. března 2013 se žáci naší školy Jakub Stodůlka a Jiří Cáb zúčastnili krajského kola ve sjezdovém lyžování. Na sjezdovce Búřov nad Valašskou Bystřicí vzorně reprezentovali SPŠS Vsetín a umístili se na prvním a druhém místě. Díky sportovnímu klubu Valašské Meziříčí byly závody tohoto typu uspořádány po dlouhé odmlce i pro žáky středních škol. Žáci i učitelé tuto aktivitu přivítali, doufejme, že příští rok se bude v započaté tradici pokračovat. Náš obrázek je z Valašské Bystřice.skoro.:)

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj duben č.2-2017 Budova gymnázia se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci elektrorozvodů, topení, vodovodů a odpadů za více jak 10 mil. Kč. O provozním zabezpečení

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Ekologická exkurze pedagogů

Ekologická exkurze pedagogů Ekologická exkurze pedagogů Kdy? 24. březen 2016 Kde? Zlín O co šlo? Dne 24.3.2016, v den, kdy žáci mají velikonoční prázdniny, se učitelský sbor vsetínské průmyslovky zúčastnil exkurze s ekologickou tématikou.

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství).

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). 6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 8. 3. 2013 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 6. ročník regionální soutěže

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI d SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI Naše škola je již několik let tradičním pořadatelem přeboru ČR stavebních škol v silovém čtyřboji. V červnu v roce 2015 na slavnostní schůzi sportovní komise

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kadet body Junior body Student body

Kadet body Junior body Student body KLOKAN V pátek 20.3.2015 proběhla na škole mezinárodní soutěž Matematický klokan, které se letos zúčastnilo 132 studentů. 58 v kategorii Kadet, 42 v kategorii Junior a 32 v kategorii Student Výsledky studentů,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012

Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012 2012_leden 9.3.14 22:18 Stránka 80 Hromadný start přespolního běhu Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012 V období od 1. února do 16. března 2012 probíhalo internetové kolo mistrovské soutěže České republiky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

K O V O J u n i o r STROJNÍ MECHANIK

K O V O J u n i o r STROJNÍ MECHANIK 6. ročník C E L O S T Á T N Í O D B O R N É S O U T Ě Ž E K O V O J u n i o r 2 0 1 6 STROJNÍ MECHANIK Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France P R O P O Z I C E C E L O S T Á

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Předvánoční návštěva kina

Předvánoční návštěva kina Předvánoční návštěva kina Kdy? 22. prosinec 2015 Kde? Kino Vatra Vsetín O co šlo? Poslední vyučovací den v tomto kalendářním roce byla na naší škole speciální výuka. V rámci tohoto projektového dne byl

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Uherský Brod 20. 9. 2012 Tires* elektro silno + slaboproud strojaři CNC zpracování plastů a pryže chemik polymerní

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců.

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců. PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců Karviná 6. - 7. dubna 2017 A.Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace z

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia aby se zaměřili

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více