Univerzita třetího věku má za sebou další rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita třetího věku má za sebou další rok"

Transkript

1 Kdy? 7. června 2013 Univerzita třetího věku má za sebou další rok Kdo? posluchači Univerzity 3. věku ve Zlíně O co šlo? Dnem 15. května 2013 byl zakončen další ročník Univerzity 3. věku při SPŠS ve Vsetíně, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Jedna z posluchaček, paní Jana Lánská, sepsala článek pro Vsetínské noviny, který i my na tomto místě zveřejňujeme: Velké poděkování nás, posluchačů, patří ředitelce Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně Jarmile Minaříkové, která nám umožňuje tento způsob dalšího vzdělávání seniorů, a tak navazuje na tradici, kterou na škole zavedl její předchůdce Milan Drlík. Chceme poděkovat i Miroslavu Václavíkovi, který, přes své mládí, pro nás seniory obětavě zajišťuje přednášející k různým tématům, zabezpečuje návštěvy kulturně vzdělávacích akcí, operativně spolupracuje s referátem prorektorů Univerzity 3. věku ve Zlíně, zastoupeným Jaroslavou Hřebíčkovou. Vážíme si toho, že je brán ohled na náš věk a přednášející přijíždějí za námi, do Vsetína. V Akademickém roce 2012/2013 nám přednášela doc. Milada Písková z Olomouce. První semestr věnovala kapitolám z dějin knižní kultury, druhý semestr přednášela kapitoly z dějin židovské kultury. K rozšíření vědomostí na toto téma jsme absolvovali také poznávací zájezd do Olomouce, kde nám doc. Písková zajistila vstup do různých historických objektů. Je moc dobře, že v tomto přetechnizovaném světě slyšíme na přednáškách živé slovo, můžeme s přednášejícím pohovořit o tématu, zeptat se na to, co nás zajímá. Ukončili jsme vzdělávání o knižní kultuře a už se těšíme na příští semestr věnovaný historii hudby.

2 Průmyslováci u soudního přelíčení Kdy? 27. května 2013 Kde? Okresní soud ve Vsetíně Kdo? třída 2.A s organizátorem akce Mgr. Zdeňkem Drgou O co šlo? Mgr. Zdeněk Drga, jakožto náš protidrogový preventista, domluvil na 27. května pro žáky SPŠS Vsetín zajímavou akci. Žáci druhého ročníku se mohli účastnit veřejného soudního přelíčení v budově okresního soudu ve Vsetíně. Nejprve proběhl rozhovor žáků s pověřeným soudcem, který průmyslováky seznámil s případem šlo o opakované porušení zákazu řízení vozidel a krádež. Poté žáci s velkým zájmem sledovali hlavní jednání. Na závěr se mohli žáci soudce zeptat na témata, která je v souvislosti s případem i dalšími záležitostmi tohoto typu, zajímala, dostalo se jim ochotné a vstřícné reakce. Tato exkurze byla jedna z mnohých akcí, které se na naší škole konají v rámci prevence proti sociálně-patologickým negativním jevům.

3 Intr na filmovém festivalu ve Zlíně Kdy? 29. května 2013 Kde? Zlín Kdo? studenti a žáci ubytovaní na DM SPŠS Vsetín, hlavní organizátorka paní vychovatelka Pavla Prokopová O co šlo? Na přelomu května a června se konal 53. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU VE ZLÍNĚ, který svým účastníkům přinesl pestrou nabídku filmového a doprovodného programu. Promítlo se celkem 299 filmů z 53 zemí. I nás ubytované na intru, lákalo nasát festivalovou atmosféru a třeba se i dostat do blízkosti nějaké významné osobnosti. Proto jsme ve středu dne vyrazili směr Golden Aplle Cinema Zlín. Vybrali jsme si finský snímek Maarity Lalliové Skoro 18. Začátek projekce zpestřilo povídání v anglickém jazyce se dvěma představiteli hlavní role. Film byl složen z příběhů 5-ti kamarádů, kteří řeší každý své osobní nebo rodinné problémy a starosti. I přes to, že průběh letošního festivalu provázelo deštivé počasí, na nás se celé odpoledne usmívalo sluníčko. Žádnou VIPKU jsme nepotkali, ale zvolený film určitě stál za zhlédnutí. Foto z filmu:

4 Schůzka projektu Comenius Lehre, Německo Kdy? května 2013 Kde? Lehre, Německo Kdo? Jakub Mikel (2.A), Jan Maryška (2.A), pedagogický doprovod a organizace Mgr. Michaela Orságová a Mgr. Zdeněk Drga O co šlo? V německém městečku Lehre se konala v pořadí již třetí schůzka projektu Comenius Eat Better to live Better All Your Life Long, který je zaměřen na zdravý způsob stravování a zdravý životní styl. Během pobytu si účastníci předali informace o tom, jak probíhá práce na projektu v partnerských školách, předali si materiály a prodiskutovali další práci na projektu. Kromě toho německý tým připravil bohatý program s návštěvou Wolfsburgu, kde byla možnost vidět výrobu Golfu v továrně VW, a studenti si také prohlédli areál firmy s jednotlivými pavilony, kde jsou prezentovány modely aut. Dále následovala návštěva historického města Braunschweig. Poslední den každá škola uvařila typické jídlo ze svého regionu nejen pro účastníky schůzky, ale také pro hostitelské rodiny, které ubytovaly naše studenty. Naše škola se nenechala zahanbit a zvláště Zdeněk Drga se projevil jako velmi zdatný kuchař - asi dvě hodiny smažil bramborové pracky, které všem velmi chutnaly. Studenti si ze schůzky odvezli spoustu zážitků a zkušeností.

5

6

7

8

9

10

11

12 Exkurze druháků na Dny strojírenství ve Zlíně a do firmy TRIMILL, a. s Kdy? 17. května 2013 Kde? Zlín Kdo? třídy 2.A a 2.B pod vedením Ing. Miroslava Václavíka, Ing. Martina Baričáka a Ing. Iva Mrnuštíka. O co šlo? Dne se třídy 2.A a 2.B zúčastnily výstavy Dny strojírenství ve Zlíně, která se konala v budově 53/A bývalého areálu Svit a byla věnována 110. výročí založení Strojíren Baťa. Výstava byla určena jak žákům základních a středních škol, tak široké veřejnosti. Pro žáky škol zde byly přichystány přednášky s diskuzí a vědomostní kvízy. Třídy zde byly seznámeny s historií strojírenství města Zlín, a to od jeho počátků v roce 1903 až po současnost, vše bylo přehledně zpracováno a zobrazeno na panelech s fotografiemi. Prezentaci toho nejzajímavějšího, co se v současném zlínském strojírenství děje, obstaralo 16 vystavujících firem. Základem této prezentace bylo informovat střední technické školy o možnostech strojírenství a uplatnění studentů na trhu práce v tomto oboru. Historický pohled na vývoj a transformaci strojírenství ve Zlíně je zároveň také jakýmsi zmapováním rodokmenu jednotlivých současných firem. Dny strojírenství měly také za úkol ukázat dnešní areál bývalého Svitu jako stále fungující, tepající organismus s potenciálem pracovního uplatnění pro nastupující generace. Po přednášce se naši studenti přemístili na odbornou exkurzi do výrobního provozu zlínské firmy TRIMILL, a.s., která se specializuje hlavně na výrobu vysokorychlostních obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek a také pro produkci a letecký průmysl. Po skončení exkurze se všichni účastníci shodli, že návštěva výstavy i provozu výše uvedené firmy byla velmi zajímavá a přínosná.

13

14

15

16 Exkurze žáků do vsetínské teplárny Kdy? 14. května 2013 Kde? Vsetín Kdo? třída 3.B pod vedením RNDr. Miroslavy Pospíšilikové a Ing. Rudolfa Mosteckého. O co šlo? Dne se uskutečnila odborná exkurze žáků třídy 3.B do vsetínské teplárny. Za doprovodu p. učitelky Pospíšilíkové a třídního učitele p. Mosteckého žáci absolvovali prohlídku firmy Zásobování teplem, a.s. Vsetín a doplnili tak své informace jak ze strojařského oboru, tak z environmentálního hlediska. Žáci byli odbornými pracovníky firmy provedeni provozem a zhlédli tak např. plně automatizovaný provoz teplárny ve velíně, viděli největší spalovací motor v ČR v chodu, byli seznámeni s principem kogenerační jednotky a způsobem akumulace odpadního tepla a v neposlední řadě si připomněli i něco málo z předmětu chemie (iontoměniče na změkčování vody). Pro všechny zúčastněné byla exkurze vítaným zpestřením a doplněním výuky ve školních lavicích.

17

18 Mezinárodní soutěž v Považské Bystrici Kdy? 25. dubna 2013 Kde? SPŠ Považská Bystrica Kdo? Jiří Tkadlec (3.A), Petr Slováček (3.A), Daniel Vraj (2.A), Hynek Rafaja (3.A), Tomáš Majer (2.A), David Mynarčík (3.A), Martin Šrámek (2.B) pod vedením RNDr. Jiřího Homolky a Ing. Martina Baričáka. O co šlo? Studenti naší průmyslovky a studenti z družební školy v Považské Bystrici se dne 25. dubna 2013 setkali na 1. mezinárodní soutěži v prostorách SPŠ v Považské Bystrici. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1) ACAD talent kreslení v AutoCADu zde byla udělena dvě první místa, o která se podělili Patrik Vavrík (SPŠ DB) a Jiří Tkadlec (Vs) 2) 3D Inventor na prvním místě se umístil Tomáš Bušík (SPŠ PB), Petr Slováček (Vs) obsadil 3. místo 3) Matematicko logická disciplína vítězem se stal Filip Paulíny (SPŠ PB), 2 a 3. místo obsadili žáci SPŠ Vsetín, jmenovitě Daniel Vraj (2.A) a Hynek Rafaja (3.A) Celá soutěž probíhala v příjemné přátelské atmosféře. V době opravování soutěžních prací navštívili studenti výstavu fotografií v ART galérii školy. Autor fotografií, významný slovenský fotograf Ambróz Gabčo, se studentům osobně věnoval a hovořil s nimi o své dlouholeté tvorbě. Po vyhodnocení soutěže si učitelé i žáci obou škol byli prohlédnout Národní přírodní rezervaci Manínská úžina, která je jedním z nejkrásnějších přírodních fenoménů okolí Považské Bystrice. Těšíme se na další společné soutěže a setkání. reprezentaci školy děkujeme. Vítězům blahopřejeme a za výbornou

19

20

21 Jedeme v tom spolu, aneb z nás piráti nebudou! Kdy? 23. dubna 2013 Kde? Střední integrovaná škola ve Valašském Meziříčí Kdo? Žáci 2. ročníku, pedagogický dohled Mgr. Michaela Orságová O co šlo? Čtyři žáci 2. ročníku Jindřich Preč, Lukáš Valc, Martin a Václav Mrnuštík - postoupili do druhé fáze projektu Policie ČR Jedeme v tom spolu, aneb piráti z nás nebudou. Zástupci policie připravili ve Valašském Meziříčí bohatý program - přítomní si mohli prohlédnout závodní vozidla rallye, vozidla PČR nebo výjezdové vozidlo záchranné služby. Vyzkoušeli si také střelbu na laserové střelnici, díky alkobrýlím na vlastní kůži otestovali ztrátu koordinace při řízení a uvědomili si tak rizika řízení v opilosti, na simulátoru dopravních nehod zjistili nezbytnost použití bezpečnostních pásů. Následovala beseda s partnery projektu Olgou Lounovou a Danielem Landou. Na závěr žáci napsali test z pravidel silničního provozu, úspěšní řešitelé pak postupují mezi 10 nejlepších do finále a dostanou možnost nahlédnout do zákulisí rallye teamu při samotném závodě. Jeden soutěžící získá hlavní výhru kurz autoškoly zdarma.

22

23 Soutěž Formule 1 ve školách Kdy? 19. až 21. dubna 2013 Kde? Praha Kdo? - Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl a Hynek Rafaja - Furious skill team pod vedením Ing. Martina Baričáka. O co šlo? Ve dnech 19. až 21. dubna proběhlo na Smíchovské průmyslové škole v Praze semifinále středoškolské vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách. Ze sedmnácti zúčastněných týmů postoupilo do plzeňského finále, které se bude konat 8. června, devět nejlepších. Naši školu reprezentovali pod názvem Furious skill team žáci druhých a třetích ročníků, jmenovitě Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl (2.A) a Hynek Rafaja (3.A), pod vedením Ing. Martina Baričáka. Nutno říct, že SPŠS Vsetín reprezentovali víc než důstojně a patří jim náš dík. Ze sedmnácti zúčastněných týmů postoupilo do dalšího kola devět nejlepších: ISŠA Racing, ST Racing Team, CFR Team, Sense & Power system, Alfa Team, Moravia Industry, Powersonic, TME team a FofrForm, kteří se v Plzni dne 8. června 2013 utkají o celkové vítězství a účast ve světovém finále v texaském hlavním městě Austin. Tým naší školy se umístil na konečném 14. místě, což na nováčka soutěže není vůbec špatný výsledek, v některých kategoriích, byli naši zástupci jedni z nejlepších. Např. v kategorii specifikace jsme získali 20 bodů z možných 20, v kategorii použití CAD/CAM systému jsme dosáhli na 39 bodů ze 40, reakční čas bodové hodnocení 19,5 z celkových 20 Není tedy divu, že zkušenosti nabyté letos hodlá tým zúročit i příští rok a už dnes plánuje útok na postupové příčky. Vyhlášeny byly také jednotlivé kategorie nejlepší konstrukce modelu, nejlepší marketing a nejrychlejší model. Přesto, že byla konstrukce modelů na vysoké úrovni, technické zadání splnily pouze tři týmy: Furious skill team, Sense & Power system, Proteam. Porota tedy v kategorii nejlepší konstrukce neměla moc těžké rozhodování, cenu za ni si z Prahy odvezl Sense & Power team. Z marketingového hlediska bylo několik týmů hodně vyrovnaných. Vítězství v této kategorii patří soutěžícím z týmu CFR. Nejrychlejší čas zajel na pětadvacetimetrové dráze Proteam. Více informací naleznete na oficiálních stránkách soutěže

24

25

26

27 Vzdělávání žáků v Hi-Tech centru SPŠ Uherský Brod Kdy? 11. dubna 2013 a 14. března 2013 Kde? SPŠ Uherský Brod Kdo? třídy 3.A, 4.D + 6 žáků 3.B (obor Technické lyceum) třídy 2.B, 3.B (žáci oboru strojírenství) pedagogický dohled učitelé odborných předmětů: Ing. Martin Baričák, Ing. Lubomír Dočkal, Mgr. Josef Galetka a Ing. Lubomír Prokop O co šlo? Žáci naší školy se ve dvou výše zmíněných termínech účastnili vzdělávání na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Prohlédli si laboratoře pro 3D tisk a technologii rapid prototyping, měření pomocí měřícího ramene Faro a 3D skener. Rovněž zhlédli výukové filmy ve 3D kině. Exkurze byla přínosná z hlediska poznání nových moderních technologií a jejich využití ve výuce i praxi. Žáci zde strávili dobu od 9,30-12,00 a vzhledem ke kladným ohlasům se do toho centra jistě ještě během svého studia podívají, aby měli přehled o dalších nových trendech v technických oborech. Organizátorům akce patří dík.

28 Soutěž O nejlepšího soustružníka 3. ročníku Kdy? 18. dubna 2013 Kde? dílny SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníku, hlavní organizátor a porotce mistr odborného výcviku Josef Ďulík O co šlo? Dne 18. dubna 2013 proběhla soutěž O nejlepšího soustružníka 3. ročníku. Zúčastnilo se jí celkem 8 žáků ze tříd 3. A a 3.B. Úkolem soutěžících bylo vyrobit hřídel dle výkresu, za každý rozměr žáci získali určitý počet bodů. Vítězem se nakonec stal Jiří TKADLEC ze 3.A, který získal 200 bodů z celkového počtu 205 bodů. Na druhém místě skončil Marek POLÁŠEK ze 3.A, ten dosáhl na 190 bodů a třetí místo obsadil Radek CHMELA ze 3.B, který dostal při hodnocení 165 bodů. Vítězům gratulujeme!

29 Soutěž O největšího siláka průmyslovky Kdy? školní rok 2012/ 2013 Kde? tělocvična a posilovna SPŠS Vsetín Kdo? žáci SPŠS Vsetín, hlavní organizátoři a sledovači siláckých výkonů Mgr. Zdeněk Drga a Mgr. Karel Stančík Jednotlivé kategorie a výsledky silového čtyřboje: Jméno Tlaky Trojskok Shyby Sedy-lehy Celkem 1. Lukáš Sýkora 2.A 63-88,2b 8,10-47b 22-49,5b 64-64b 246,5b 2. Patrik Pagáč 2.A 69-96,6b 7,40-34b 10-22,5b 55-55b 208,10b 3. David Maček 1.A 45-63b 8-45b 18-40,5b 58-58b 206,50 Nejlepší individuální výkony: Tlaky Patrik Pagáč počet: 69 Trojskok Alois Šulák 4.A 8,90m Shyby Lukáš Sýkora, Petr Fojtík 2.B počet: 22 Sedy-lehy Lukáš Sýkora počet: 64

30 SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? 20. března 17. května 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3.A a 3.B, učitelky CJLU, hlavní organizátorka Mgr. Blanka Pazourková O co jde? Tento rok se podařilo naší škole účastnit dalšího zajímavého projektu, který tentokrát vyhlásilo periodikum MF Dnes. Projekt počítá s tím, že se žáci zapojí do psaní novinových článků na daná témata, nejlepší články jsou pak otištěny ve speciální rubrice přímo v novinách. Další výhodou je, že přihlášené třídy dostávají v době trvání projektu každý všední den 30 ks výtisků novin. Akce se setkala s nadšením, žáci se do projektu plně zapojili a reagovali na všechna tři vyhlášená témata. 1. téma - Energetika a budoucnost Země. 2. téma Hudba v životě lidí Jakou plní roli? Dokážeme si život bez hudby v běžném životě ještě představit? 3. téma Studium, práce a život v zahraničí. Bližší informace o projektu i články našich žáků jsou umístěny na

31 SPŠS Vsetín a aktivity související se Dnem Země Kdy? 22. dubna 3. května 2013 Kde? Vsetín Kdo? žáci a učitelé SPŠS Vsetín O co šlo? U příležitosti Dne Země 22. dubna 2013 hlavní koordinátorka EVVO RNDr. Miroslava Pospíšilíková naplánovala tyto akce: Ve dnech probíhá výběr obnošeného textilu a obuvi. Vybraný čistý materiál si odveze firma, která ho dále zrecykluje. Akcí přispěje SPŠS Vsetín nejenom k ochraně životního prostředí, ale rovněž dostane za každý vybraný kilogram tohoto odpadu 1 Kč. Dne 22. dubna 2013 byla zorganizována pro žáky třídy 3.A exkurze na kogeneraci Vsetín, Zásobování teplem a.s. A dne 24. dubna 2013 se konala v aule školy přednáška lektora z UTB Zlín pro žáky třetího ročníku. Tématem byla tzv. bionika, což je využití biologických poznatků v technické praxi.

32 Výsledky soutěže SOČ Kdy? březen - duben 2013 Kde? SPŠS Vsetín, SPŠ Valašské Meziříčí, Gymnázium J. A. Komenského uherský Brod Kdo? žáci SPŠS Vsetín, hlavní organizátor Ing. Miroslav Václavík O co šlo? Je tradicí, že se naše škola každý rok pravidelně účastní soutěže středoškolské odborné činnosti. Školní kolo se konalo dne 18. března 2013 a účastnili se Žák Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Žák Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) Sekce: Fyzika Žáci Vraj D., Valc L., Nohavica R., Majer T., 2.A Název práce: Skutečný a virtuální život Sekce: Problematika volného času Žákyně Pavla Tesaříková, 4.D Název práce: Co všechno víme a nevíme o papíru Sekce: Chemie Práce Skutečný a virtuální život nebyla hodnotící porotou doporučena k postupu do okresního kola. Žáci projevili zájem práci přepracovat a doplnit tak, aby se s ní mohli zúčastnit příštího ročníku SOČ. Okresní kolo soutěže se pak konalo dne 8. dubna 2013 na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí, zde jsou výsledky: Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1. místo Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Fyzika 2. místo Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) 3. místo Chemie Sekce: Pavla Tesaříková, 4.D Název práce: Co všechno víme a nevíme o papíru

33 Práce Postupový sdružený nástroj a Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) byly hodnotící porotou doporučeny k postupu do krajského kola. Krajské kolo soutěže pak pokračovalo dne 19. dubna 2013 na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě, naši zástupci opět neudělali ostudu a v konkurenci škol SŠHZ Uherské Hradiště, SPŠ Polytechnická COP Zlín, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín se umístili se na těchto pozicích: Sekce: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 3. místo Martin Bátrla, 4.D Název práce: Postupový sdružený nástroj Sekce: Fyzika 3. místo Petr Olejníček, 3.B Název práce: Netradiční zdroje elektrické energie (Peltierův článek) Všem účastníkům soutěže, děkujeme za účast, dále patří poděkování i všem pedagogům, se kterými žáci své práce průběžně konzultovali a také hlavnímu organizátorovi soutěže Ing. Miroslavu Václavíkovi. Petr Olejníček při obhajobě své práce.

34 Projekt Film a škola Králova řeč Kdy? 17. dubna 2013 Kde? kino Vatra Kdo? žáci 1. ročníku O co šlo? V rámci projektu Film a škola navštívili kino Vatra tentokrát žáci 1. ročníku. V hodinách humanitních předmětů se seznámili již dříve s dějinami 2. světové války, historií Velké Británie či integrací handicapovaných do majoritní společnosti. Všechna tato témata a mnohá další jako problematiku odpovědnosti, práci na odstranění jazykové vady či význam lásky a přátelství zahrnoval film Králova řeč. Projekce snímku oceněného čtyřmi Oscary se žákům velmi líbila, byl to poslední film, který naše škola v rámci projektu Film a škola v tomto školním roce navštívila.

35 Aktivity DM turnaj v badmintonu Kdy? jaro 2013 Kde? Vizovice Kdo? žáci ubytovaní v našem internátu, hlavní organizátorka Zdeňka Lysáková O co šlo? Dne 20. března 2013 v odpoledních hodinách se žáci zúčastnili badmintonového turnaje, který pořádala SŠ Oděvní a Služeb Vizovice. Na akci se přihlásili tito studenti: Ladislav Holík, Ivana Struhařová, Andrea Jadavanová, Tereza Gajdová a Jitka Koutná Bylo vytvořeno dívčí a chlapecké družstvo. V dívčí skupině vyhrála Ivana Struhařová, Ladislav Holík obsadil druhé místo ve skupině chlapců. Vítězové obdrželi hezké ceny. Pro všechny pak bylo připraveno malé občerstvení. Studenti si nejen zasportovali, pobavili, ale taky navázali přátelský kontakt se studenty z Vizovic. Na závěr si účastníci dopřáli pizzu v příjemné pizzerii. Akce se velmi líbila.

36 Projektový den Přijímací pohovory nanečisto Kdy? 4. dubna 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníku O co šlo? Projektový den Přijímací pohovory nanečisto je aktivita, která je pořádána na naší škole každý rok ve spolupráci s našimi sociálními partnery. Je určen žákům třetího ročníku, kteří si mohou vyzkoušet, jaké to je žádat o zaměstnání a účastnit se přijímacího pohovoru s personalistou či vedením firmy. Žákům tříd 3.A a 3.B byly předány inzeráty pěti firem, které vypsaly fiktivní nabídky na pracovní pozici i se svými požadavky na uchazeče o zaměstnání. Úkolem žáků pak bylo vytvořit své strukturované životopisy v českém, anglickém či německém jazyce, dále zpracovat svůj motivační dopis. Z nich pak tříčlenná komise ve složení Mgr. Zdeněk Drga, Ing. Ivo Mrnuštík a Mgr. Martina Trčková vybrala 30 studentů, kteří postoupili k ústním pohovorům jednotlivých firem. Každá komise se sestávala ze zástupců daných firem a učitelů technických předmětů z naší školy. Nakonec každá přijímací komise vybrala 1 nejlepšího žáka, který při pohovorech zaujal nejvíce a teoreticky by byl na dané místo přijat. V rámci projektového dne pak také všichni žáci absolvovali přednášky na téma Pracovní kariéra a vše sní související a Základy společenského chování aneb jak se vhodně obléct pro absolvování výběrových řízení. Celý projektový den byl žáky i učiteli přijat velmi kladně, žáci si odnesli spoustu důležitých poznatků i tipů, které jim mohou pomoci zvýšit šance uplatnit se na trhu práce. KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A JMÉNA VÍTĚZŮ: 1) Ing. Jan Horn, místopředseda představenstva SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a. s. Uherský brod + Ing. Romana Rodková Martin Jakubec 3.A 2) Mgr. Lenka Maňáková, personální manažer AUSTIN DETONATOR s. r. o. + Ing. Miroslav Václavík....Jan Hajda 3.A

37 3) Ing. Jitka Šimarová, personalistka firmy INDET SAFETY SYSTEMS a. s. + Ing. Lubomír Dočkal Patrik Bělota 3.A 4) Bc. Radek Adamec, personální ředitel TES VSETÍN s. r. o. + Ing. Rudolf Mostecký..Jiří Tkadlec 3.A 5) Bc. Tereza Rochowanská, personalistka firmy AIRCRAFT INDUSTRIES a. s. + Ing. Ivo Mrnuštík..David Mynarčík 3.A

38 Matematický klokan Kdy? 22. března 2013 Kde? SPŠS Vsetín Kdo? žáci ročníků, hlavní organizátorka Mgr. Marie Frydrychová O co šlo? Dne 22. března 2013 proběhlo na naší škole celostátní kolo soutěže Matematický klokan. Celkem se na SPŠS Vsetín zapojilo 55 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: - Junior (pro 1. a 2. ročník) - Kadet (pro 3. a 4. ročník). V kategorii Junior vyhrál Jan Únar z 1.A a mezi staršími studenty byl nejlepší Hynek Rafaja ze 3.A. V kategorii Junior se dále výborně umístili Jakub Haša (1.A), Adam Mana (1.C), Petr Rapant (1.C) a Mirek Pivoda (1.A). V kategorii Kadet patří do první pětky Josef Bělaška (4.D), Lucie Naňáková (4.D), Miloslav Filák (4.A) a Miroslav Šipula (3.A). Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

39 Frézárna CUP 2013 Kdy? 22. března 2013 Kde? dílny SPŠS Vsetín Kdo? žáci 3. ročníků a mistr odborného výcviku Miroslav Olšák O co šlo? V pátek proběhl v našich dílnách 1. ročník dovednostní soutěže Frézárna CUP Podle slov hlavního organizátora bylo velmi nesnadné určit konečné pořadí soutěžících, všichni odvedli kvalitní práci, o pořadí rozhodovaly jen drobné detaily. Pořadí nejlepších žáků: 1. Polášek Marek 2. Martinek Marek 3. Tkadlec Jiří 4. Slováček Petr 5. Novosad Martin Žánrový obrázek z dílen

40 Vítěz soutěže Marek Polášek ze 3.A

41 Průmyslováci na lezecké stěně Kdy? 21. března 2013 Kde? ZŠ Vsetín- Luh Kdo? žáci SPŠS Vsetín a Mgr. Zdeněk Drga O co šlo? Další akcí, která byla pro naše žáky uspořádána, se týkala dobrovolných volnočasových sportovních aktivit. Učitel TEV Zdeněk Drga zorganizoval pro zájemce možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu v tělocvičně ZŠ Luh. Od půl sedmé večer si tak šestice nadšenců navlékla úvazky a po základní instruktáži o technice lezení a bezpečném jištění se pustili do zdolávání stěny. Stěna poskytuje nepřeberné množství cest různé obtížnosti. Nakonec došlo i na pár menších převisů, odměnou byl příjemný pocit z dobrého sportovního výkonu, úspěšní sportovci se dokonce začali zajímat, zda by mohli chodit na stěnu častěji, což organizátora velmi potěšilo. Nicméně se ale hoši se shodli, že jestli budou příští den psát nějakou písemku, tak asi ani neudrží tužku. Slovy jednoho účastníka: Holt lezení není žádná sranda.

42 Kluci v akci

43 Žáci průmyslovky na prohlídce hemodialyzačního střediska Kdy? 14. března 2013 Kde? Vsetínská nemocnice a.s. Kdo? žáci třídy 3.B pod vedením Mgr. Zdenka Drgy O co šlo? U příležitosti Světového dne ledvin uspořádalo hemodialyzační středisko Vsetínské nemocnice a.s. Den otevřených dveří. Zájemcům se ve čtvrtek 14. března od 8 do 12 hodin otevřely prostory, kam veřejnost běžně nemá přístup, dostalo se jim informací o různých možnostech léčby onemocnění ledvin, včetně transplantace. Naši žáci byli seznámeni s přístroji, které provádějí u nemocných pacientů čištění krve, vzhledem k zaměření našich žáků se výklad zaměřil také na technické parametry, zároveň se návštěvníci dověděli spoustu zajímavostí souvisejících s poruchami ledvin, s velkou pozorností si vyslechli krátkou přednášku týkající se transplantace, dotazovali se např. i na tzv. příbuzenské transplantace ledvin. Návštěva hemodialyzačního střediska Vsetínské nemocnice a.s. byla pro naše žáky jistě přínosná, děkujeme organizátorům akce za milé přijetí a čas, který nám věnovali.

44 Domov mládeže soutěž v Sudoku Kdy? 11. března 2013 Kde? Domov mládeže SPŠS Vsetín Kdo? ubytovaní žáci organizátorka akce paní vychovatelka Zina Kašparová O co šlo? Dne 11. března se na našem DM uskutečnila další aktivita. Tentokrát se jednalo o soutěž v Sudoku. Zúčastnilo se celkem 10 žáků, po těžkých bojích se nakonec na pomyslnou bednu vyšplhali: 1. Kateřina Šenkeříková (MG Vsetín) 2. Nikol Grobelná (SOŠ J. Sousedíka) 3. Ladislav Holík (VZŠ) Vítězové obdrželi věcné ceny nepotřebné maličkosti pro radost a všichni soutěžící sladkou odměnu.

45

46 Projekt Film a škola Oněgin Kdy? 7. března 2013 Kde? kino Vatra Kdo? žáci 2. a 3. ročníku O co šlo? V rámci projektu Film a škola navštívili kino Vatra tentokrát žáci 2. a 3. ročníku. V hodinách českého jazyka, literatury a umění se seznámili již dříve s pojmem romantismus a osobností a dílem A. S. Puškina. Nyní tedy viděli adaptaci slavného románu ve verších Evžen Oněgin. Studenti i pedagogové akci hodnotili kladně, všichni věříme, že film byl pro žáky přínosem.

47 Průmyslovka a sjezdové lyžování Kdy? 5. března 2013 Kde? Valašská Bystřice Kdo? žáci Jakub Stodůlka a Jiří Cáb O co šlo? Dne 5. března 2013 se žáci naší školy Jakub Stodůlka a Jiří Cáb zúčastnili krajského kola ve sjezdovém lyžování. Na sjezdovce Búřov nad Valašskou Bystřicí vzorně reprezentovali SPŠS Vsetín a umístili se na prvním a druhém místě. Díky sportovnímu klubu Valašské Meziříčí byly závody tohoto typu uspořádány po dlouhé odmlce i pro žáky středních škol. Žáci i učitelé tuto aktivitu přivítali, doufejme, že příští rok se bude v započaté tradici pokračovat. Náš obrázek je z Valašské Bystřice.skoro.:)

Očima dítěte beseda o holocaustu

Očima dítěte beseda o holocaustu Kdy? 20. a 27. květen 2014 Kde? SPŠS Vsetín učebna č. 212 Kdo: žáci 1.A, 1.B a 1.C Očima dítěte beseda o holocaustu O co šlo? Očima dítěte, očima 12leté Ilsy Eichnerové si žáci prvního ročníku připomínali

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více