PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské aktivity 7. Zaměstnavatelé I 8. Zaměstnavatelé II 9. Zemědělství, lesnictví, rybářství 10. Průmysl 11. Stavebnictví 12. Atraktivity cestovního ruchu 13. Hromadná ubytovací zařízení 14. Míra registrované nezaměstnanosti 15. Převis poptávky na trhu práce 16. Vodovod 17. Plynofikace 18. Kanalizace 19. Školství 20. Zdravotnictví 21. Sociální péče 22. Kultura 23. Sport 24. Struktura využití půdy 25. Struktura zemědělské půdy 26. Index ekologické stability 27. Chráněná území 1/55

2 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA Zobrazené hodnoty: Počet obyvatel (k 1. lednu 2012) Hustota zalidnění (k 1. lednu 2012) Tabulka č. 1: Rozpětí hodnot Práh Počet obyvatel Hustota zalidnění Minimum 2 obce: 266 Bílá: 5,37 obyvatel/km 2 Maximum Frýdlant nad Ostravicí: Horní Suchá: 460,31 obyvatel/km 2 Tabulka č. 2: Srovnání Území Počet obyvatel Hustota zalidnění Pobeskydí ,24 obyvatel/km 2 Moravskoslezský kraj ,76 obyvatel/km 2 Česká republika ,21 obyvatel/km 2 Zdroje dat: Počet obyvatel v obcích České republiky (k 1. lednu 2012) Městská a obecní statistika 2/55

3 Obrázek č. 1: Rozmístění obyvatelstva 3/55

4 INDEX VÝVOJE POČTU OBYVATEL Zobrazené hodnoty: Poměr počtu obyvatel k 1. lednu 2012 a počtu obyvatel k 3. březnu 1991 (= 1,00) Tabulka č. 3: Rozpětí hodnot Práh Index vývoje počtu obyvatel Minimum Staré Hamry: 0,7937 Maximum Malenovice: 2,2774 Tabulka č. 4: Srovnání Území Index vývoje počtu obyvatel Pobeskydí 1,1177 Moravskoslezský kraj 0,9624 Česká republika 1,0197 Zdroje dat: Historický lexikon obcí České republiky Počet obyvatel v obcích České republiky (k 1. lednu 2012) 4/55

5 Obrázek č. 2: Index vývoje počtu obyvatel 5/55

6 DYNAMIKA OBYVATELSTVA Zobrazené hodnoty: Typologie obcí podle Webbovy metody (za roky ) o Typy A a B celkový přírůstek obyvatelstva hnaný přirozenou reprodukcí o Typy C a D celkový přírůstek obyvatelstva hnaný migrací o Typy E a F celkový úbytek obyvatelstva hnaný přirozenou reprodukcí o Typy G a H celkový úbytek obyvatelstva hnaný migrací Zdroje dat: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (za roky ) 6/55

7 Obrázek č. 3: Dynamika obyvatelstva 7/55

8 INDEX DEMOGRAFICKÉHO STÁŘÍ Zobrazené hodnoty: Poměr počtu obyvatel v poproduktivním věku (65 a více let) a počtu obyvatel v předproduktivním věku (0 14 let; k 1. lednu 2012) Tabulka č. 5: Rozpětí hodnot Práh Index demografického stáří Minimum Malenovice: 0,5263 Maximum Bílá: 1,7097 Tabulka č. 6: Srovnání Území Index demografického stáří Pobeskydí 1,0637 Moravskoslezský kraj 1,0861 Česká republika 1,1039 Zdroje dat: Bilance počtu obyvatel a věkové složení v obcích Moravskoslezského kraje v roce 2011 Věková struktura obyvatel v krajích (k 31. prosinci 2011) 8/55

9 Obrázek č. 4: Index demografického stáří 9/55

10 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA Zobrazené hodnoty: Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na počtu obyvatel starších 15 let (k 1. březnu 2001) Tabulka č. 7: Rozpětí hodnot Práh Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva Minimum Žermanice: 2,65 % Maximum Staré Město: 10,69 % Tabulka č. 8: Srovnání Území Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva Pobeskydí 7,29 % Moravskoslezský kraj 7,75 % Česká republika 8,89 % Zdroje dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (k 1. březnu 2001) 10/55

11 Obrázek č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva 11/55

12 KOEFICIENT PODNIKATELSKÉ AKTIVITY Zobrazené hodnoty: Poměr počtu aktivních subjektů za rok 2011 a počtu obyvatel k 1. lednu 2012 Tabulka č. 9: Rozpětí hodnot Práh Koeficient podnikatelské aktivity Minimum Horní Domaslavice: 0,0661 Maximum Bílá: 0,2112 Tabulka č. 10: Srovnání Území Koeficient podnikatelské aktivity Pobeskydí 0,1124 Moravskoslezský kraj 0,1068 Česká republika 0,1391 Zdroje dat: Veřejná databáze Počet obyvatel v obcích České republiky (k 1. lednu 2012) 12/55

13 Obrázek č. 6: Koeficient podnikatelské aktivity 13/55

14 ZAMĚSTNAVATELÉ I Zobrazené hodnoty: Počet aktivních subjektů podle počtu zaměstnanců (za rok 2011) Zdroje dat: Veřejná databáze 14/55

15 Obrázek č. 7: Zaměstnavatelé I 15/55

16 ZAMĚSTNAVATELÉ II Zobrazené hodnoty: Počet zaměstnanců podle velikostních kategorií zaměstnavatelů (aktivních subjektů; za rok 2011) Zdroje dat: Veřejná databáze 16/55

17 Obrázek č. 8: Zaměstnavatelé II 17/55

18 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ Zobrazené hodnoty: Počet subjektů působících v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství (k 31. prosinci 2011) Podíl počtu těchto subjektů na počtu všech subjektů (k 31. prosinci 2011) Tabulka č. 11: Rozpětí hodnot Práh Počet subjektů Podíl subjektů Minimum Dolní Tošanovice: 2 Hnojník: 1,11 % Maximum Frýdlant nad Ostravicí: 88 Bílá: 41,05 % Tabulka č. 12: Srovnání Území Počet subjektů Podíl subjektů Pobeskydí ,95 % Moravskoslezský kraj ,40 % Česká republika ,88 % Zdroje dat: Městská a obecní statistika 18/55

19 Obrázek č. 9: Zemědělství, lesnictví, rybářství 19/55

20 PRŮMYSL Zobrazené hodnoty: Počet subjektů působících v průmyslu (k 31. prosinci 2011) Podíl počtu těchto subjektů na počtu všech subjektů (k 31. prosinci 2011) Tabulka č. 13: Rozpětí hodnot Práh Počet subjektů Podíl subjektů Minimum Vělopolí: 3 Bílá: 5,26 % Maximum Frýdlant nad Ostravicí: 356 Vyšní Lhoty: 23,53 % Tabulka č. 14: Srovnání Území Počet subjektů Podíl subjektů Pobeskydí ,40 % Moravskoslezský kraj ,73 % Česká republika ,30 % Zdroje dat: Městská a obecní statistika 20/55

21 Obrázek č. 10: Průmysl 21/55

22 STAVEBNICTVÍ Zobrazené hodnoty: Počet subjektů působících ve stavebnictví (k 31. prosinci 2011) Podíl počtu těchto subjektů na počtu všech subjektů (k 31. prosinci 2011) Tabulka č. 15: Rozpětí hodnot Práh Počet subjektů Podíl subjektů Minimum 2 obce: 5 Morávka: 6,06 % Maximum Frýdlant nad Ostravicí: 203 Dolní Tošanovice: 22,81 % Tabulka č. 16: Srovnání Území Počet subjektů Podíl subjektů Pobeskydí ,27 % Moravskoslezský kraj ,36 % Česká republika ,11 % Zdroje dat: Městská a obecní statistika 22/55

23 Obrázek č. 11: Stavebnictví 23/55

24 ATRAKTIVITY CESTOVNÍHO RUCHU Zobrazené hodnoty: Vybrané atraktivity cestovního ruchu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Zdroje dat: 1 Archeopark Chotěbuz 2 Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 3 Městská památková zóna Brušperk 4 Vesnická památková zóna Komorní Lhotka 5 Hrad Hukvaldy 6 Národní kulturní památka Noční přechod 7 Vodní nádrž Těrlicko 8 Vodní nádrž Žermanice 9 Vodní nádrž Baška 10 Vodní nádrž Morávka 11 Vodní nádrž Šance 12 Ropice Golf Resort 13 Ostravice Golf & Ski Resort 14 Prosper Golf Resort Čeladná 15 Prašivá 16 Skalka 17 Lysá hora 18 Smrk 19 Kněhyně 20 Řeka 21 Malenovice 22 Visalaje 23 Bílý Kříž 24 Gruň 25 Bílá 26 Bílá-Mezivodí Internetové stránky Tištěné propagační materiály Turistické mapy 24/55

25 Obrázek č. 12: Atraktivity cestovního ruchu 25/55

26 HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ Zobrazené hodnoty: Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních (k 31. prosinci 2011) Tabulka č. 17: Rozpětí hodnot Práh Počet lůžek Minimum 31 obcí: 0 Maximum Ostravice: 939 Poznámka: vzhledem k tomu, že zveřejněná evidence Českého statistického úřadu není úplná, mají informace uvedené v této mapě a doprovodném textu pouze orientační charakter. Zdroje dat: Veřejná databáze 26/55

27 Obrázek č. 13: Hromadná ubytovací zařízení 27/55

28 MÍRA REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Zobrazené hodnoty: Míra registrované nezaměstnanosti (za rok 2011) Tabulka č. 18: Rozpětí hodnot Práh Míra registrované nezaměstnanosti Minimum Smilovice: 5,48 % Maximum Horní Suchá: 16,92 % Tabulka č. 19: Srovnání Území Míra registrované nezaměstnanosti Pobeskydí 9,67 % Moravskoslezský kraj 11,35 % Česká republika 8,66 % Zdroje dat: Měsíční statistika nezaměstnanosti 28/55

29 Obrázek č. 14: Míra registrované nezaměstnanosti 29/55

30 PŘEVIS POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE Zobrazené hodnoty: Poměr počtu uchazečů o volná pracovní místa a počtu volných pracovních míst (za rok 2011) Tabulka č. 20: Rozpětí hodnot Práh Převis poptávky na trhu práce Minimum Nošovice: 0,22 Maximum 7 obcí: Žádná volná pracovní místa Tabulka č. 21: Srovnání Území Převis poptávky na trhu práce Pobeskydí 8,57 Moravskoslezský kraj 16,02 Česká republika 13,68 Zdroje dat: Měsíční statistika nezaměstnanosti 30/55

31 Obrázek č. 15: Převis poptávky na trhu práce 31/55

32 VODOVOD Zobrazené hodnoty: Podíl domů vybavených vodovodem na celkovém počtu domů (k 1. březnu 2001) Plánovaná výše investic do infrastruktury (k 14. prosinci 2011) Tabulka č. 22: Rozpětí hodnot Práh Podíl vybavených domů Investice Minimum Bílá: 79,59 % 17 obcí: 0,000 mil. Kč Maximum 2 obce: 100,00 % Krmelín: 153,000 mil. Kč Tabulka č. 23: Srovnání Území Podíl vybavených domů Investice Pobeskydí 98,27 % 401,774 mil. Kč Moravskoslezský kraj 98,75 %. Česká republika 97,79 %. Zdroje dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (k 1. březnu 2001) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (aktualizace k 14. prosinci 2011) 32/55

33 Obrázek č. 16: Vodovod 33/55

34 PLYNOFIKACE Zobrazené hodnoty: Podíl domů vybavených plynem na celkovém počtu domů (k 1. březnu 2001) Tabulka č. 24: Rozpětí hodnot Práh Podíl vybavených domů Minimum Bílá: 2,04 % Maximum Brušperk: 87,60 % Tabulka č. 25: Srovnání Území Podíl vybavených domů Pobeskydí 58,50 % Moravskoslezský kraj 69,74 % Česká republika 56,61 % Zdroje dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (k 1. březnu 2001) 34/55

35 Obrázek č. 17: Plynofikace 35/55

36 KANALIZACE Zobrazené hodnoty: Podíl domů vybavených přípojkou na kanalizační síť na celkovém počtu domů (k 1. březnu 2001) Plánovaná výše investic do infrastruktury, včetně čistíren odpadních vod (k 14. prosinci 2011) Tabulka č. 26: Rozpětí hodnot Práh Podíl vybavených domů Investice Minimum 16 obcí: 0,00 % 23 obcí: 0,000 mil. Kč Maximum Pražmo: 86,36 % Baška: 166,530 mil. Kč Tabulka č. 27: Srovnání Území Podíl vybavených domů Investice Pobeskydí 21,66 % 2 235,510 mil. Kč Moravskoslezský kraj 41,22 %. Česká republika 52,40 %. Zdroje dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (k 1. březnu 2001) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (aktualizace k 14. prosinci 2011) 36/55

37 Obrázek č. 18: Kanalizace 37/55

38 ŠKOLSTVÍ Zobrazené hodnoty: Zdroje dat: Počet mateřských škol (školní rok 2010/2011) Počet základních škol nižšího stupně (1. až 5. ročník; školní rok 2010/2011) Počet základních škol vyššího stupně (1. až 9. ročník; školní rok 2010/2011) Počet středních škol (školní rok 2010/2011) Městská a obecní statistika 38/55

39 Obrázek č. 19: Školství 39/55

40 ZDRAVOTNICTVÍ Zobrazené hodnoty: Zdroje dat: Počet ordinací praktického lékaře pro dospělé (včetně detašovaných pracovišť; k 31. prosinci 2011) Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost (včetně detašovaných pracovišť; k 31. prosinci 2011) Počet ordinací praktického lékaře stomatologa (včetně detašovaných pracovišť; k 31. prosinci 2011) Počet zařízení lékárenské péče (včetně detašovaných pracovišť; k 31. prosinci 2011) Městská a obecní statistika 40/55

41 Obrázek č. 20: Zdravotnictví 41/55

42 SOCIÁLNÍ PÉČE Zobrazené hodnoty: Zdroje dat: Počet domů (domovů) pro seniory (k 31. prosinci 2011) Počet domů (domovů) pro osoby se zdravotním postižením (k 31. prosinci 2011) Počet domů s pečovatelskou službou (k 31. prosinci 2011) Městská a obecní statistika 42/55

43 Obrázek č. 21: Sociální péče 43/55

44 KULTURA Zobrazené hodnoty: Zdroje dat: Počet veřejných knihoven (včetně poboček; k 31. prosinci 2006) Počet muzeí a galerií (včetně poboček, samostatných památníků a výstavních síní; k 31. prosinci 2006) Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže (k 31. prosinci 2006) Městská a obecní statistika 44/55

45 Obrázek č. 22: Kultura 45/55

46 SPORT Zobrazené hodnoty: Zdroje dat: Počet koupališť a bazénů (k 31. prosinci 2006) Počet hřišť (s provozovatelem nebo správcem; k 31. prosinci 2006) Počet tělocvičen (včetně školních; k 31. prosinci 2006) Počet otevřených stadionů (k 31. prosinci 2006) Městská a obecní statistika 46/55

47 Obrázek č. 23: Sport 47/55

48 STRUKTURA VYUŽITÍ PŮDY Zobrazené hodnoty: Struktura využití půdy (k 1. lednu 2012) Zdroje dat: Městská a obecní statistika 48/55

49 Obrázek č. 24: Struktura využití půdy 49/55

50 STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Zobrazené hodnoty: Struktura zemědělské půdy (k 1. lednu 2012) Zdroje dat: Městská a obecní statistika 50/55

51 Obrázek č. 25: Struktura zemědělské půdy 51/55

52 INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY Zobrazené hodnoty: Poměr výměry ekologicky stabilních ploch (chmelnic, vinic, zahrad, sadů, trvalých travních porostů, lesní půdy a vodních ploch) a výměry ekologicky nestabilních ploch (orné půdy, zastavěných a ostatních ploch; k 1. lednu 2012) Tabulka č. 28: Rozpětí hodnot Práh Index demografického stáří Minimum Nižní Lhoty: 0,3090 Maximum Staré Hamry: 44,0745 Tabulka č. 29: Srovnání Území Index demografického stáří Pobeskydí 2,4318 Moravskoslezský kraj 1,3155 Česká republika 1,0567 Zdroje dat: Městská a obecní statistika Veřejná databáze 52/55

53 Obrázek č. 26: Index ekologické stability 53/55

54 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Zobrazené hodnoty: Velkoplošná zvláště chráněná území o Chráněné krajinné oblasti Maloplošná zvláště chráněná území o Národní přírodní rezervace o Přírodní rezervace o Národní přírodní památky o Přírodní památky Zdroje dat: Ústřední seznam ochrany přírody 54/55

55 Obrázek č. 27: Chráněná území 55/55

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY Vedoucí: Členové: Mgr. Karel Zrůbek starosta města Ing. Miloslav Chlan podnikatel Jaroslava Škudrnová vedoucí ÚP Marie Šolcová vedoucí Živnostenského odboru MěÚ Výchozí

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce.

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. 2013 Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. Obec Smilovice Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí 1. 273

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více