17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. z á ř í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9"

Transkript

1 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ z á ř í NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů Národní cena za architekturu. Vernisáž výstavy v prvním patře zámku byla František Kinský nás všechny srdečně přivítal, zasvěceně a se zaujetím komentoval architektonickou kreativitu a některá díla. Sám celou expozici instaloval, každý panel prošel jeho rukama. Foto: Luděk Sládek Instalace v Galerii Kinský je v noblesním prostředí, v krásných zámeckých komnatách s typickou dispozicí amfilady, v propojených výstavních prostorách s překrásným výhledem do zámeckého parku. Někdy mně připadalo, že vystavené soudobé minimalistické kreace v pečlivě rekonstruovaných a restaurovaných prostorách klasicistního slohu jsou příliš prázdné, lehce se zde ztrácely v reálné konfrontaci.

2 2. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009 Foto: Jiří Mojžíš Důvod k zamyšlení nad novými projekty nad pojetím a smyslem architektury. Příjemnou atmosféru vernisáže uvedl úřadující tajemník OA Jan Melicha a Petr Fuchs, odbornou glosou doplnil hostitel František Kinský. Z významných hostů jmenuji EURO poslance Oldřicha Vlasáka, poslance Josefa Ježka a především milou starostku Kostelce nad Orlicí Ivanu Červinkovou, která je krásným obrazem prosperujícího města. Ozdobou společnosti a celého večera byla paní hraběnka Kinská, Bernardetta Merveldtová. Expozice GP architektů na zámku v Kostelci nad Orlicí je v důstojném a atraktivním prostředí. Předseda OA Oleg Haman ji označil jako nejlepší v celé historii. Na závěr poděkujme Ivě Brunclíkové a Petru Fuchsovi, kteří tuto výstavu zorganizovali. Věřím, že jsme na počátku nové tradice, nového pojetí a ušlechtilé prezentace architektury v krásném prostředí šlechtického sídla Kinských s neposkvrněnou tradicí minulých let. Tato tradice zavazuje. Kostelec nad Orlicí Jiří Mojžíš Foto: Luděk Sládek GPA zavítala pod Orlické hory Počátkem srpna 2009 se na putovní cestu po vlastech českých vydala výstava letošního ročníku Grand Prix architektů Národní cena za architekturu. V současné době, na přelomu léta a podzimu, se stala hostem Kostelce nad Orlicí, malebného to městečka pod Orlickými horami. Střechu nad hlavou tentokrát obdržela opravdu převzácnou. Každý den se totiž nepoštěstí, abyste zavítali do aristokratických prostor. Domov na necelý měsíc výstavě propůjčila Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. A nutno uznat, že pro návštěvníky pořádané akce nabídla podívanou opravdu nevšední. Nový zámek v Kostelci nad Orlicí je jedna z mála sloho- vě čistě empírových staveb s nádherným rozlehlým anglickým parkem se vzácnými dřevinami. Rod pánů Kinských sídlil v Kostelci nejprve v tzv. Starém zámku, v prosté barokní budově nedaleko dnešního centra. Kolem roku 1830 nechal hrabě Josef Kinský postavit tzv. Nový zámek, symbol a chloubu současného města. Byl postaven podle návrhů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Po architektonické stránce je srovnáván s prostším pražským letohrádkem Kinských (Petřínské sady), jelikož tato stavba pochází od stejnojmenného autora. Soutěž o nejlepší současnou českou architekturu letos završila svůj 16. ročník. Opět odhalila některé její trendy a poukázala na výjimečné stavby, které stojí za to vidět. Nakonec, v tom je i její poslání v očích široké veřejnosti. Přidáte-li k tomu ojedinělou výstavní atmosféru, je o dlouhodobý společenský zážitek postaráno. A věřte, že Nový zámek v tomto směru nabízí mnohé. Ve zvýšeném přízemí se nacházejí reprezentační místnosti, z nichž vyniká velký sál s bohatě zdobeným štukovým stropem a dnes pseudoempírově zařízená knihovna. Někdejší obytné místnosti jsou zase situovány v prvním patře. Nový zámek má klenutý suterén, do něhož byla ještě v 19. století z 1. patra přemístěna zámecká kaple. Mobiliář v empírovém slohu se vcelku intaktně zachoval dodnes. Dobré stavby mají vliv na vytříbení vkusu a tím zlepšují image a estetické parametry celé země. Zároveň mohou přivést lidi k vědomí, že stavba není jen prostým výsledkem inženýrských postupů, ale že se jedná též o produkt umělecké činnosti. Podobný úmysl zdobí i výstavu v Galerii Kinský při pohledu na nejlepší české konstruktivistické tradice, doplněné a obohacené o formální Foto: Luděk Sládek Foto: Luděk Sládek

3 IN / 2009 AKTUÁLNĚ + ROA 3. STRANA Foto: Luděk Sládek jazyk současné architektury. Na tomto místě stojí za to si připomenout, že členové mezinárodní jury letošního ročníku si pochvalovali český styl projektů. Líbilo se jim, že soutěžní práce nejsou internacionální, je na nich patrná tradice českého funkcionalismu, prozradil Oleg Haman, předseda Obce architektů, na slavnostním vyhlášení 18. června Prohlídnout si 101 přihlášené dílo sice zabere nějakou chvilku. Ve společnosti takových osobností, jako byli paní hraběnka Kinská, Bernardetta Merveldtová, hostitel František Kinský, starostka Kostelce nad Orlicí paní Ivanu Červinková či další četní milovníci architektury se však o plánech, prospektech či vizualizacích povídalo opravdu samo. Zvláštností uskutečněné výstavy je její východočeský symbol. Nejen město-hostitel ale i letošní vítěz, realizace budovy Fakulty chemicko-technologické a tělovýchovných zařízení Univerzity Pardubice z pera brněnského ateliéru Kuba & Pilař, se nacházejí v tomto regionu naší vlasti. Přičteme-li k tomu i knihovnu v Hradci Králové z kategorie novostaveb, potažmo víkendový dům v Rudolticích, je pomyslná nadvláda tohoto koutu Čech zřejmá. Pokud vám zbude v duši ještě trochu místa na nevšední dojmy, procházka nádherným parkem s pohledem na budovu, jejíž "antické" sloupy se zrcadlí v leknínovém jezírku, určitě stojí zato. Třešničkou na dortu pak může být prohlídka samotného Kostelce nad Orlicí. Je nejen význačným rekreačním střediskem Podorlicka, ale má i svou hodnotu historickou. Až do 20. září 2009 se lze o tom přesvědčit na vlastní oči. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Bohumír Kotora Fotografie laskavě zapůjčil Luděk Sládek šéfredaktor magazínu KAM po Česku ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA A DROA ZE DNE Přítomni: ROA: O. HAMAN, J. MOJŽÍŠ, P. FUCHS, J. HAINC, J. KOPEČNÝ, V. MASTNÝ DROA: J. MELICHAR, P. GALÁN HOST: J. MACHÁČEK DROA konstatuje, že není přítomna nadpoloviční většina členů ROA, a tudíž není usnášeníschopná. Kontrola minulých úkolů: 01/06 Sml. s FOIBOS-DODATEK / úprava vzájemných úhrad/. Úkol trvá. Pověřen Haman. 01/07 Vypsání soutěže na nové logo SALONU od ročníku Úkol trvá.pověřena Krejčí. 01/18 Vyúčtování GP Úkol trvá. Pověřeni Haman, Štulc. 03/02 Soudní pře KUNEŠOVÁ. Dle sdělení O.Hamana odvolání proti rozsudku JUDr. Paternidisovou podáno. Vypouští se ze sledování do doby obnovy soudního procesu. Pověřen Haman. 03/03 Založení V.P.S. s ČKA pro pořádání GPA. Dle ročníku 2009 jeví se jako problematické s ohledem na různorodé názory mezi OA a ČKA. Stanovisko OA bude zahrnuto do celkového vyhodnocení ročníku 2009, které bude projednáno ROA. Úkol trvá. Pověřen Haman. 03/05 Členské příspěvky v SIA. Požádání o prominutí čl. příspěvku za 2008 a 2009 provede J.Mojžíš. Úkol trvá. Pověřen Mojžíš. 06/05 Urgence propl. fa. FaT-com promont, s.r.o. ve výši Kč /přemístění tel.ú. z Veletrž. paláce do ul. Revoluční/. Projednáno s výsledkem, že OA uhradí pouze část fa. a fy vymění stávající t.ú. za t.ú.s menší kapacitou. Vypouští se ze sledování. 06/03 Smlouva s CAW. Návrh Sml. neodsouhlasen znovu projednat rozsah povinností ARCHITEKT OA,s.r.o. Úkol trvá. Pověřen Haman. 06/04 GPA Ostrava. Návrh CAW na vystavení v dubnu 2010 nebo samostatně v jiném termínu a jakém rozsahu upřesní Šafář do Úkol trvá. Pověřen Šafář. 06/05 Porota Studentský design. Vypouští se ze sledování. Nové úkoly: 07/01 GPA a) bude vypracováno celkové vyhodnocení soutěže. Pověření Haman,Štulc. b) bude vypracováno vyhodnocení o průběhu a spolupráci s ABF, a.s. Pověřeni Haman, Štulc. c) bude vypracováno zhodnocení spolupráce s ČKA a AA. Pověřen Haman. d) bude provedeno finanční vyúčtování v části ABF,a.s. a OA, následně podána informace ROA. Kontrolou metodické správnosti pověřen Melichar. 07/02 Časopis ARCHITEKT. Na základě dopisu šéfredaktora členům ROA a DROA byl J.Macháček pozván na jednání ROA k podání návrhu na další finanční zajištění a vydávání časopisu. K návrhu na snížení počtu čísel v průběhu roku 2010 a nižší úhradě za vydavatelství ROA souhlasí. Definitivní rozhodnutí podá OA do Pověřen Haman, Štulc, Melichar. 07/02 GPA 2009 v Kostelci nad Orlicí

4 4. STRANA VÝSTAVY + SOUTĚŽE IN / 2009 Předběžná dohoda s kurátorem na Organizačně zajišťuje I.Brunclíková. 07/03 SALON Vernisáž potvrzena na Staroměstská radnice. Organizačně zajišťuje I.Brunclíková. 07/04 Splátkový kalendář s ČKA. ROA kladně projednala návrh Sml. na splátkový kalendář dluhu Kč odeslat na ČKA. Pověřeni Haman, Melichar. Příští zasedání ROA a DROA se koná MÍSTO BUDE DODATEČNĚ UPŘESNĚNO VHLEDEM K PŘÍTOMNOST PRESIDENTŮ ARCH.SPOLKŮ V4. Zapsal: J.Melichar Schválil:O. Haman VÝSTAVY NOVÉ FORMY Místo konání: Dům umění města Brna, - Dům Pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno Termín akce: Otevřeno: út - ne , čt do 21.00, st volný vstup Výstava prací studentů FA VUT v Brně. Akce tamnímu publiku představí fenomén digitální architektury. Velmi atraktivní architektonický směr prezentovaný Guggenheimovým muzeem ve španělském Bilbau nebo návrhem Národní knihovny Jana Kaplického neunikl zájmu studentů a pedagogů brněnské FA. Prostřednictvím počítačových vizualizací a fyzických modelů výstava poodhalí svět blobů, krystalů, nekonečných stuh či shluků. Výtvarné práce doplní hudební doprovod Dany Rakové. RINTALA & EGGERTSSON Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: V rámci festivalu skandinávské kultury v Brně 2009 se v Galerii architektury připravuje výstava mezinárodně uznávaného norského ateliéru. Dagur Eggertsson a Sami Rintala tvoří autorskou dvojici pohybující se mezi výtvarným uměním a architekturou. Přestože je spojuje několik okolností (země původu - Finsko nebo rok narození ), neměli doposud možnost se setkat a pracovat na výstavním projektu, který by prezentoval jejich dosavadní práci a zároveň byl prostorem pro vzájemnou kombinaci obou tvůrčích pohledů a idejí. Jedinečnou příležitostí je brněnská výstava, přibližující tvorbu moderních domů, koncipovaných tak, aby na dalekém severu dokázaly odolat rozmarům neustále se měnícího počasí. FRAGMENTS OF A STYLE Místo konání: České centrum, Rytířská 31, Praha 1 Termín akce: do Výstava fotografií izraelského fotografa Yigala Gawzeho, která mapuje funkcionalistickou architekturu Bílého města v Tel Avivu. Autor jimi zprostředkovává fasádní a interiérové detaily staveb stejně jako jednotlivé budovy ve vztahu k celku Bílého města. Pozornost k detailu poukazuje na samou podstatu funkcionalistické architektury, zatímco druhá část fotografií nabízí exkurz do urbanismu výjimečné městské čtvrti. Dynamická kompozice a ostře pojatá perspektiva fotografií Yigala Gawzeho odkazuje k avantgardní fotografii. Rodák z Tel Avivu (*1952), absolvent architektury na School of Architecture v Torontu a poté fotografie na École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs v Paříži, volí tento postup záměrně s cílem zachytit ducha izraelského modernismu. Impulsem ke vzniku fotografií byla specifická architektonická estetika jedné z tel-avivských čtvrtí tzv. Bílého města (White City). Dnes představuje největší městskou čtvrť postavenou v internacionálním stylu na světě. Většina budov (kolem 4000) pochází z 30. let minulého století, a je z pera německých židovských architektů, absolventů Bauhausu, kteří byli nuceni po nástupu nacismu emigrovat do Palestiny. Výstava vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v Praze. PŘEHLÍDKA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2009 Místo konání: Česká komora architektů, Josefská 34/6, , Praha 1, Termín akce: do Putovní výstava, která představuje vítěze jubilejního 10. ročníku Přehlídky diplomových prací. Každoročně tuto soutěž pro absolventy škol a fakult architektury vyhlašuje Česká komora architektů. Letos se přihlásilo celkem 57 aktérů. Cílem této akce je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Po premiéře na půdě komory budou přihlášené práce v první polovině roku 2010 k prohlédnutí i na zúčastněných školách. DOMY POD SNĚŽKOU Místo konání: Galerie Veselý Výlet, Pec pod Sněžkou Termín akce: do Až do 1. listopadu 2009 mohou všichni zájemci o historii Krkonoš, či o architekturu navštívit zajímavou výstavu s názvem Domy pod Sněžkou. Pod pořadatelským jménem figuruje jistě všem dobře známý subjekt ROMAN KOUCKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ. Akci doprovází vydání nové publikace Vývoj architektury v okolí Horní Úpy. Výstava je otevřena denně od 8:30 do 18:00 hodin. SOUTĚŽE Sluneční město v Praze - Zbraslavi Dvoukolová v 1. kole veřejná, ve 2. kole vyzvaná neanonymní ideová urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: MČ Praha-Zbraslav, zastoupená Ing. Renatou Hůrkovou - starostkou města, Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav Sekretář soutěže: Jiří Hlinka - Smart Communication, s.r.o., Vysočanská 312/11, , Praha 9 - Vysočany, tel./fax: / , mobil: , Předmět soutěže: Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu. Porota: Řádní členové: Ing. Renata Hůrková, Ing. arch.

5 IN / 2009 SEMINÁŘE + ARCHITECTURE WEEK 5. STRANA Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Ivan Vavřík, Ing. akad. arch. Petr Hájek, Doc. ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D Náhradníci: Ing. Dagmar Kobylková, Ing. Zuzana Vejvodová, Ing. arch. Jiří Knesl, Ing. arch. Pavla Pannová. Předpokládané ceny a odměny celkem: Kč Datum odevzdání návrhů: (I. kolo), (II. kolo) Více informací: SEMINÁŘE Seminář o Janu Kotěrovi a o současné architektuře Místo konání: přednáškový sál Muzea východních Čech v Hradci Králové Termín akce: O Janu Kotěrovi, jeho podílu na vývoji moderní architektury a především o současné architektuře promluví Prof. Mirko Baum, prof. Mojmír Kyselka, Prof. Petr Urlich, Prof. Rostislav Švácha, Ing. arch. Irena Fialová, PhDr. Damjan Prelovšek a další. Na přednášky naváže prohlídka významných staveb Hradce Králové z 20. a 30. let minulého století a nových staveb ze současnosti. ARCHITECTURE WEEK 2009 Mezinárodní festival moderní a současné architektury Již třetím rokem v Praze proběhne festival moderní a současné architektury Architecture Week. Jeho cílem je vytvořit platformu pro setkávání odborné architektonické veřejnosti s laickými zájemci o architekturu. V období od 21. září do 4. října 2009 tak nabídne různorodé akce, od výstav přes přednášky až po procházky za architekturou. O jejich podrobnostech poskytne podrobné údaje hlavní informační centrum, AW Central, letos umístěné v budově Mánes na Masarykově nábřeží. Letošní nosné téma festivalu tvoří spojení slov Voda a architektura. Festivalu se každoročně účastní architekti z mnoha zemí Evropy i světa, v letošním roce již přislíbili účast architekti z Brazílie, Bulharska, Dánska, Francie, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švédska, Velké Británie, Valonska-Bruselu a Venezuely, veřejnosti se představí 15 výstav z domova i zahraničí, proběhnou opět Dřevěné dny otevřených dveří. Festival rovněž spolupracuje s Asociací pro urbanismus a územní plánování, vysokými a středními školami z oboru architektury a stavebního inženýrství. Úzkou spolupráci navázal festival s Nadací architektury a stavitelství, Dny stavitelství a architektury Svazu podnikatelů ve stavebnictví a jejich prestižní soutěží Stavba roku 2009, jejíž výsledky budou vyhlášeny na společném slavnostním Gala večeru architektury a stavitelství, který se bude konat dne na Žofíně a v budově Mánes. V rámci festivalu proběhnou i Dny zahraniční architektury. Závěrem pár upoutávek na 14denní svátek architektury v Praze: Výstava Bulharská architektura , vernisáž výstavy: v hodin, Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1 Výstava DÉSIRAMA, francouzská architektura , otevírací doba: hod (po -zavřeno), Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 5. patro, Výstava SAS realizací nominovaných na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 Výstava diplomových prací katedry architektury STU Bratislava , AW Central, budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 Přednáška Jürgen Mayer H.: Pre.text / for.wand Pondělí v hod., Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 Berlínský architekt představí aktuální projekty svého studia, jehož realizace se pohybují na pomezí architektury, komunikativního designu a nových technologií. Seminář AUUP ČR , hodin, AW Central, budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 Účastníci: Stellan Fryxell: Hammarby Sjostadt Stockholm - revoluční projekt obytné čtvrti, Michal Hexner: Město a řeka - jedinečné kompoziční napětí, Veronika Šindlerová: Projekty versus povodně. Výstava CZHUPLSK XXI , DANUBE HOUSE, Karolinská 654/2, Praha 8 Progresivní architektura zemí Visegrádu. Co jsme si zbourali od , Stará kanalisační čistírna (Ekotechnické museum), Papírenská 6, Praha 6 V podzemí kanalisační čistírny výstava připomíná architekturu zaniklých a nenávratně ztracených staveb a areálů průmyslového dědictví, zbořených v uplynulých deseti letech na území ČR. Akce proběhne v rámci mezinárodního bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY. Organizátorem akce je společnost Czech Architecture Week s.r.o., další informace o festivalu a aktuální program naleznete na INDUSTRIÁLNÍ STOPY popáté Ne opuštěné továrny a chátrající objekty, ale nesporné ukázky jedinečného stavitelství a estetické hodnoty nikoliv problémy, ale výzvy. Tak by se dal shrnout pohled pořadatelů 5. mezinárodního bienále Industriální stopy, jež proběhne od září do října (a v některých případech i listopadu) na četných místech České republiky. Organizátorům se letos podařilo zapojit rekordní počet spolupořadatelů v různých místech republiky. Industriální stopy tak během září, října a listopadu zavedou účastníky do desítky měst, mezi kterými nebudou chybět Praha, Kladno, Liberec či Ostrava, ale nově také Brno, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Žatec či Zlín. Pár námětů na návštěvu českých měst: Praha nabídne mnohovrstevný doprovodný program. Jeden tip! Sondou do vývoje názorů generace mladých architektů na vnímání hodnot průmyslového dědictví je výstava studentských alternativních projektů s názvem Alternativa architektury konverzí. (Centrum současného umění DOX, Praha 7, ). Kladno, průmyslová dominanta Středočeského kraje, připravuje již tradičně bohatý a rozvětvený program. A podnět? Výstava Josef Hoffmann / Ornament a mo-

6 6. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009 derna pořádaná v Hornickém skanzenu Dolu Mayrau. Představí práce od návrhu a realizace reprezentačních budov až po grafické zpracování úředních hlaviček dopisních papírů, plakátů a výstavního pavilonu. Z programu jednoho z nejvýznamnějších center hutního průmyslu, Ostravy, jedna nabídka: ve dnech 10. a proběhnou dvě akce: pro veřejnost industriální projížďky Ostravou historickým autobusem a pro děti a jejich rodiče výtvarné ateliéry a ostravská zákoutí v Dolní oblasti Vítkovice. Symbolem pro Žatec je jeho slavné chmelařské tradice a široké panorama vysokých komínů, které na město a okolí shlížejí už déle než století. Sedmého října se uskuteční celodenní exkurze, která účastníkům přiblíží dominanty slavné žatecké tradice, a chybět nebude ani prohlídka největšího chmelařského muzea na světě. Součástí bienále Industriální stopy bude ve dnech 9. a 10. října 2009 rovněž odborná mezinárodní konference s názvem Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry ve Staré kanalisační čistírně v Praze 6 - Bubenči. Účastníci se zaměří na citlivé téma spolupráce profesionálních odborných institucí a dobrovolných nadšenců a občanských sdružení při uchování industriálních památek a jejich dalším využití. Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Českým národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem. Veškeré programové detaily jsou průběžně zveřejňovány na AKTUALITY Nominace RIBA na Stirling Prize 2009 Užší nominaci na letošní prestižní Stirlingovu cenu oznámil Královský institut britských architektů (RIBA). Cena je udělována autorům budovy, která byla v minulém roce největším přínosem pro britskou architekturu. Šest nominovaných vybrala komise z 22 staveb oceněných titulem RIBA Award Letošní nominované stavby ztělesňují ducha RIBA - od vinařství přes muzeum umění ve volné krajině k velkým městským zásahům v hustých aglomeracích. Je to fascinující soubor staveb, ale představuje těžkou práci pro porotu při jejich vzájemném posuzován," prohlásil Sunand Prasad, prezident RIBA. Do závěrečných bojů nakonec postoupily tyto stavby: Maggie's Centre, Londýn (Rogers Stirk Harbour + Partners), Vinařství Bodegas Protos, Španělsko (Rogers Stirk Harbour + Partners), Liverpoool One Masterplan (BDP), 5 Aldermanbury Square, Londýn (Eric Parry Architects), Kentish Town Health Centre, Londýn (Allford Hall Monaghan Morris) a Fuglsang Kunstmuseum, Dánsko (Tony Fretton Architects). Posledně jmenovaný subjekt je považován za favorita soutěže. Porota, která zasedne ve složení Benedetta Tagliabue, Thomas Heatherwick a sir John Sorrell, osobně navštíví všech šest nominovaných staveb. Vyhlášení výsledků se uskuteční 17. října Expozice NG v Praze na zámku Zbraslav končí Od tak bude objekt pro veřejnost definitivně uzavřen. Původně ohlášený červencový termín, který avizoval ukončení provozu stálé expozice NG Asijské umění byl odložen o více než 2 měsíce. K tomuto rozhodnutí vedl zvýšený zájem veřejnosti o tuto expozici poté, kdy NG ohlásila přesun Sbírky orientálního umění a uzavření stálé expozice na zámku Zbraslav. Důvody uzavření byly plánované a připravované: Objekt (zámek Zbraslav) se vrací majiteli, NG vypršela nájemní smlouva. 30. září 2009 provoz stálé expozice NG na zámku Zbraslav tudíž natrvalo skončí. FOR ARCH 2009 Pět veletržních dnů = pět hlavních témat Jubilejní 20. ročník největšího stavebního veletrhu v Praze FOR ARCH bude ve znamení energeticky úsporného bydlení. Na každý veletržní den pořadatelé připravují jeden stěžejní námět. Na návštěvníky akce tak čekají témata: Vytápění a úspory energií, Dřevostavby a nízkoenergetické bydlení, Revitalizace panelových domů, Efektivní a komfortní bydlení a Budoucnost dopravy v Praze, a bohatý doprovodný program. Organizátoři veletrhu se tím snaží vyjít vstříc firmám, které v současné složité situaci hledají možnosti, jak podpořit své podnikání. Pořadatel veletrhu, společnost ABF, organizuje ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, CzechTrade a zahraničními obchodními komorami partnerských zemí návštěvu zahraničních odborníků na veletrhu. Vzhledem k 20. ročníku plánujeme více odborných akcí, firemních prezentací a praktických ukázek, říká Daniel Bartoš, ředitel veletrhu. Jeho slova dokumentujeme pozvánkou v podobě několika tipů připravovaných akcí: Křižovatky architektury Místo konání: Budova Mánes, Praha 1 Termín: od 10 hodin Zajímá Vás městská architektura a výstavba? Vstupujete do diskuzí na téma historická zástavba vs. moderní architektura? Nejen na tyto otázky bude hledat odpověď odborná konference, která otevírá mezinárodní festival architektury Architecture Week a 20. jubilejní stavební veletrh FOR ARCH Soutěžní přehlídka Architect Award 2009 Zájem veřejnosti o architekturu by měla oživit i architektonická soutěž pro mladé a začínající architekty. Chce pomoci najít studentům a mladým architektům do 33 let místo na současné architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a přilákat mladou generaci ke studiu architektury. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. září 2009 v rámci galavečera. Inteligentní digitální domácnost Místo: PVA Letňany Termín: Při řešení nových návrhů, při realizaci nebo renovaci komerčních objektů je nutné v současné době myslet i na instalaci zařízení pro digitální komunikaci, bez kte-

7 IN / 2009 PŘEDNÁŠKY 7. STRANA rých se v blízké budoucnosti neobejdeme. Parketa pro odbornou konferenci. Soutěž učňů stavebních oborů V pořadí již 13. ročník celostátní soutěže, jejímž cílem je navrácení prestiže řemesla nejen u odborné, ale především u laické veřejnosti. Poradenské centrum Státního fondu životního prostředí Sháníte informace o dotaci Zelená úsporám? Na toto v současné době důležité téma se všem zájemcům budou ve své expozici snažit poradit zástupci Státního fondu životního prostředí. Grand Prix architektů Národní cena za architekturu Místo konání: Pražský veletržní areál, Praha 9 - Letňany, Hala 4, expozice 4 C 1 Termín výstavy: ročník stavebního veletrhu FOR ARCH se stal partnerem prestižní soutěžní přehlídky, kterou ve spolupráci s vypisovateli Obcí architektů a Českou komorou architektů organizuje společnost ABF. Kompletní výstava přihlášených děl bude představena návštěvníkům i na FOR ARCHu. V letošním již 16. ročníku soutěže vybírala odborná porota složená zahraničními architekty z celkového počtu 101 přihlášených děl, mezi kterými je i 21 děl, navržených Akademií architektury. Všechna přihlášená díla do letošního ročníku soutěže jsou vystavena na stránkách Souběžně probíhající veletrhy: FOR INVEST 5. veletrh investičních příležitostí a realit FOR ELEKTRO 2. veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů FOR WOOD 4. veletrh profesního stavění ze dřeva FOR DIGITAL SIGNAGE 1. ročník veletrhu moderních digitálních komunikačních prostředků. FOR ARCH se stal také partnerem 16. ročníku soutěžní přehlídky Grand Prix architektů, národní cena za architekturu. Místo konání: Pražský veletržní areál, Praha 9 - Letňany Termín akce: Více informací: PŘEDNÁŠKY Matadoři / Matadorky Podzimní cyklus přednášek a diskusí Kruhu představuje výrazné osobnosti starší generace architektů, jejichž práce, vznikající především v 60. až 80. letech, dnes upadají v zapomnění. Věnován bude slovenským architektům a proběhne v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu ( ). Vladimír Dedeček (* 1929) Termín akce: Ve své tvorbě kladl důraz na rozvíjení funkcionalistických principů, čerpaje z praxe architektů Emila Belluše a Vladimíra Karfíka. Jako specialista na školní budovy se do povědomí zapsal komplexem Zemědělské univerzity v Nitře ( ). V Bratislavě navrhoval celou řadu monumentálních veřejných staveb, mezi kterými vynikají zvláště budova Slovenské národní galerie na Račianském nábřeží či areál internátu v Mlýnské dolině a univerzitní budovy přírodovědecké a matematickofyzikální fakulty. Ivan Matušík (* 1930) Termín akce: Tvorbou vychází z tradic funkcionalismu, mnohokrát přitom úspěšně navázal na kvality moderní evropské a světové architektury. V roce 1969 získal cenu Dušana Jurkoviče za realizaci areálu obchodního domu Prior a hotelu Kyjev v Bratislavě. K architektonicky výjimečným, plasticky modelovaným stavbám 60. let se zase řadí Léčebný dům Baník v Bojnicích. V roce 1995 byl po zásluze oceněn Spolkem architektů Slovenska za celoživotní dílo (cena Emila Belluše). Místo konání: Bývalá budova Federálního shromáždění, Vinohradská 1, Praha 1 Více informací: Peter Zumthor: 3 buildings, 4 projects Termín akce: 20. října 2009 od 18.00h, Betlémská kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1 Termín akce: 21. října 2009 od 12.45h, Technická univerzita v Liberci, Kongresový sál budovy M (Modrá posluchárna), 17. listopadu 587/8, Liberec 15 Švýcarský architekt Peter Zumthor, nositel Pritzkerovy ceny za architekturu pro rok 2009, přijíždí do Čech na pozvání o.s. Šumná města a společnosti Happy Materials, na několikadenní návštěvu, během které se uskuteční dvě přednášky. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškových sálů doporučujeme objednání vstupenek v předstihu. (Přednášky proběhnou v angličtině a nebudou tlumočeny do češtiny. cena vstupenky je 200 Kč, snížené vstupné pro studenty 100 Kč na základě předloženého indexu či studentského průkazu). Více informací: Peter Zumthor ve své přednášce s názvem 3 buildings, 4 projects představí 3 realizované stavby z poslední doby, a to konkrétně dům a ateliér P. Zumthora v Haldensteinu ve Švýcarsku, Muzeum umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem, Německo a polní kapli Bruder Klaus ve Wachendorfu, Německo. Součástí přednášek budou i 4 projekty zatím nerealizovaných staveb, na kterých architekt Zumthor se svým týmem pracuje. Mezi jinými je to například projekt nového využití bývalého uhelného dolu na jihu Norska. Designblok 09: Designu neunikneš! Místo konání: Praha Termín akce: Každoroční týdenní přehlídku novinek světového designu v Praze představuje akce s názvem Designblok. Letošní, v pořadí již 11. ročník přinese 212 presentací, výstav a přehlídek na 63 místech našeho hlavního města (vybrané showroomy, prodejny a galerie). Dvě ochutnávky předem: Projekt Créme de la créme Doprovodný program včetně přehlídky designérů, designérských studií, škol, kde se ve speciálních instalacích představují výrobci, naleznete ve dvou Superstudiích: Superstudio Classic 7, Jankovcova 49, Praha 7 Superstudio A7 Holešovický pivovar, U průhonu 13, Praha 7. Design ze sbírek UPM Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 Termín akce: Výstava shrnuje nejsoučasnější český design ze sbírek UPM v Praze (UPM). Představuje výběr z kolekcí skla, porcelánu, módy, nábytku a grafického designu od různých uměleckých subjektů za uplynulé desetiletí. Zastoupeni jsou například VŠUP Praha, designéři Bára

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009

9 IN / STRANA

10 10. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009 Škorpilová, Jan Kaplický, či Rony Plesl, designérská studia Najbrt, Olgoj Chorchoj a další. Výstava byla připravována speciálně pro Designblok 09. Denní zpravodajství ze světa designu a stylu naleznete na Dny stavitelství a architektury letos již potřetí Programově bohatý podzim nabídne také již třetí Dny stavitelství a architektury (DSA), které tradičně pořádá SIA ČR - Rada výstavby. A nabídka je to opravdu pestrá. Prostřednictvím Dnů otevřených dveří, které se budou konat v průběhu září až listopadu, veřejnost bude mít opět možnost navštívit rozestavěné stavby po celé republice. V tyto dny budou zpřístupněny i vybrané stavby přihlášené do soutěže Stavba roku Otevřené dveře budou také na vybraných památkách moderní architektury v rámci festivalu Architecture Week 2009 ve dnech od do v Praze. V neposlední řadě budou rovněž zpřístupněny odborné stavební školy a projektové kanceláře, a to dne Pomyslným vrcholem aktivit DSA 2009 je termín , kdy na půdě Senátu PČR a v paláci Žofín budou udělena významná ocenění. Ceny si odnesou Nejlepší stavební firma roku 2008, Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 a Osobnost stavitelství Festival 4+4 dny znovu oživí netradiční místa Jde již o 14. ročník této mezinárodní přehlídky pohybového divadla, která letos pokročí opět o kus dál. Tentokrát vdechne nový život budově bývalého Federálního shromáždění v Praze sérií odvážných uměleckých akcí. Léta nepřístupný objekt se tak přidá k již osvědčeným festivalovým prostorám, jako jsou stará kanalisační čistírna odpadních vod v Bubenči, tovární haly ČKD Karlín či bývalá cihelna v Šáreckém údolí. V památkově chráněné ukázce architektury 60. let minulého století se uskuteční například unikátní site specific projekty s názvem Místa činu. Budou je tvořit výtvarné a video instalace českých umělců, performance a architektonické přednášky. Dvě významné osobnosti slovenské architektury zase přiblíží přednášky v rámci cyklu nazvaném Matadoři /Matadorky (více sekce PŘEDNÁŠKY v dnešním IN). Dalším stěžejním prvkem festivalu se stane Parlament budoucnosti - kulturní fórum na téma proměny" současného světa a procesů s touto transformací spojených. Dvě desítky představení, koncertů a unikátních projektů poběží již tradičně v divadlech Archa a Alfred ve dvoře, v holešovických postindustriálních prostorách Hala ALTA a v rámci 5. bienále Industriální stopy v holešovické La Fabrice. Letos jsme se zaměřili především na mimoevropské soubory, zabývající se ve své tvorbě pohybem a jeho vizualizací pomocí nejrůznějších moderních technologií i klasických výtvarných a scénografických prvků, vysvětluje Pavel Štorek, umělecký ředitel festivalu 4+4 dny v pohybu. Poprvé v historii našeho festivalu se diváci budou moci seznámit se současnou uměleckou tvorbou z Austrálie, Nového Zélandu, Izraele, Mali nebo Jihoafrické republiky, dodává. Z programu tak lze upozornit například na světelnou choreografickou esej australského souboru Chunky Move nebo představení Singular Sensation významnými cenami ověnčené izraelské choreografky Yasmeen Godder. V rámci festivalu budou i premiéry mezinárodních projektů s účastí českých umělců. Jde o vystoupení skupiny STAGE CODE, respektive česko-izraelský projekt Terezy Lenerové a Iinat Ganz. Divácky úspěšná představení jsou v programu zařazena vícekrát. Diváci proto nemusí volit mezi dostupnými představeními vzhledem k přesunům mezi divadelními prostory. Kompletní informace o akci nabízí portál Místo konání: Divadlo Archa & La Fabrika & Divadlo Alfred ve dvoře & Hala Alta & budova bývalého Federálního shromáždění Termín akce: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V říjnu 2009 oslaví svá jubilea a dny narození: Ing.arch. KOPŘIVA Miloš, Praha 6, (60) Ing.arch. PLAVEC Leopold, Ostrava, (84) Ing.arch. TYPOVSKÝ Karel, Olomouc, (86) Ing.arch. ŠIMEČEK Pavel, Brno, (65) Ing.arch. SLÁMA František, Brno, (86) Prof. Ak.arch. FIŠER Jan, Praha 8, (65) Ing.arch. FIŠAROVÁ Svatava, Valašské Meziříčí,( Ing.arch. OBENAUS Milan, Olomouc, (55) Ing.arch. ČEHOVSKÁ Irena, Olomouc, (65) Ing.arch. SLANINA Jan, Luhačovice, (65) Ing.arch. ULMANN Radim, Klimkovice, (81) Ing.arch. KVĚT Radko, Brno, (55) Ing.arch. SVOBODA Martin, Brno, (55) Ing.arch. STANKO Tomáš, Ústí nad Labem, (70) Ing.arch. NYTRA Milan, Brno, (50) Ing.arch. KUČA Otakar, Praha 10, (82) Ing.arch. FROLÍK Petr, Praha 8, (70) Ing.arch. LEŠETICKÝ Josef, Praha 1, (70) Ing.arch. ČEJKA Zdeněk, Pardubice, (75) Profesor HLAVÁČEK Emil, DrSc., Praha 6, (84) Ak.arch. KAMENÍK František, Most, (90) Ing.arch. CAJTHAMLOVÁ Markéta, Praha 1, (50) Ing.arch. ŽÍŽALA Petr, České Budějovice, (55) Ing.arch. LAKOMÝ Jiří, Brno, (70) Ing.arch. SLAVÍČEK Ivo, Karlovy Vary, (80) Ing.arch. ŠVASTAL Josef, Praha 6, (92) Ing.arch. ŠLOSAR Ivo, Frýdek Místek, (75) Ing.arch. NOVÁK Jiří, PRAHA 4, (65) Ing.arch. HOHAUSOVÁ Jarmila, České Budějovice, (75) Ing.arch. BĚLECKÝ František, Karlovy Vary, (80) Ing.arch. RUŽIČKA Vladislav, Kuřim, (55) Ing.arch. ČERMÁK Karel, Čáslav, (55) Ak.arch. HABART Richard, Ostrava, (75) Ing.arch. WRATNY Tadeáš, Karviná, (80) Ing.arch. SMEJKAL Jiří, Ostrava, (70) Ing.arch. KAUT Vlastislav, Liberec, (60) Ing.arch. KOPECKÝ Jaroslav, Halenkov 630, (75) Ing.arch. KUNOVÁ Eva, Praha 4, (83) Ing.arch. STAŠEK Zdeněk, Praha 10, (83) Ing.arch. ZAVADIL Emil, Praha 4, (84) Ing.arch. VONDRKA Juraj, České Budějovice,(87) Ing.arch. HUBIČKA Jan, Tábor, (65) Ing.arch. DVOŘÁKOVÁ Naděžda, České Budějovice, (70) Ing.arch. JANKOVEC Otakar, Tábor, (86) Ing.arch. CRHÁK František, Zlín, (83) Ing.arch. MULLER Ladislav, Brno, (60) Ing.arch. HOFEREK Leopold, Olomouc, (88) Ing.arch. GABRIEL Michal, Ústí nad Labem, (60) Ing.arch. TŮMA Miroslav, Praha 6, (65) INformační servis Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné. Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová, Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Údaje o firmě. Realizační tým Profil Media. Profil Media, s.r.o. Sídlo Komunardů 32, 170 00 Praha 7 IČ 25726501 DIČ CZ25726501.

Údaje o firmě. Realizační tým Profil Media. Profil Media, s.r.o. Sídlo Komunardů 32, 170 00 Praha 7 IČ 25726501 DIČ CZ25726501. Údaje o firmě Firma Profil Media, s.r.o. Sídlo Komunardů 32, 170 00 Praha 7 IČ 25726501 DIČ CZ25726501 Právní forma společnost s ručením omezeným zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

Doprovodný program. Doprovodné akce 22. - 25.3. 2012 DOPROVODNÝ PROGRAM. Design Shaker - špičkový český a zahraniční design Hala 2 sektor D

Doprovodný program. Doprovodné akce 22. - 25.3. 2012 DOPROVODNÝ PROGRAM. Design Shaker - špičkový český a zahraniční design Hala 2 sektor D Doprovodný program Doprovodné akce 22. - 25.3. 202 DOPROVODNÝ PROGRAM Design Shaker - špičkový český a zahraniční design Hala 2 sektor D Nábytek roku 202 - přehlídka finalistů soutěže pořádané AČN Vstupní

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

POZNEJME společně architekturu, NAUČME se rozlišovat kvalitu a tuto kvalitu PODPORUJME. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. motto:

POZNEJME společně architekturu, NAUČME se rozlišovat kvalitu a tuto kvalitu PODPORUJME. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. motto: CENA ZA ARCHITEKTURU PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ motto: POZNEJME společně architekturu, NAUČME se rozlišovat kvalitu a tuto kvalitu PODPORUJME. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ...o soutěži \ CÍL Cílem architektonické soutěže

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy 4. - 6. 10. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Pravé křídlo Průmyslového paláce, Střední hala Průmyslového paláce DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2015 Poř.č. 8/2015/258 295902/2015 Mgr. PhDr. Zdeňka Čechová :62884123 BETLÉMSKÁ ODYSEA - VIDEO MAPPING Audiovizuální projekce na budovu Betlémské

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 CURRICULUM VITAE Lenka Trubačová E-Mail: info@lenkatrubacova.com URL: www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 Zaměření: Zakázková výroba autorských šperků pro nejnáročnější klienty. Individuální

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

fasáda roku FASÁDA ROKU 2002 VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty)

fasáda roku FASÁDA ROKU 2002 VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty) FASÁDA ROKU VÝSLEDKY SOUTĚŽE (z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty) Porota soutěže Fasáda roku ve složení doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, Ing. Ladislav Brett, doc. Ing. akad. arch.

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA

ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA Výsledky soutěží o nejlepší exponát GRAND PRIX a o nejpůsobivější expozice TOP EXPO u příležitosti veletrhů FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE 2013 Soutěže o nejlepší exponát/technologii,

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009 ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Praha, květen 2010 1. Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2009

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Galerie Jaroslava Fragnera/ výstavní program 2014

Galerie Jaroslava Fragnera/ výstavní program 2014 Galerie Jaroslava Fragnera/ výstavní program 2014 1/ architektura a víno ve střední Evropě Prezentace fenoménu rozvoje současných vinařství středoevropského regionu ve vztahu k současné architektuře představuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Smyslem Ceny Francouzsko-české obchodní komory je přispět ke zviditelnění obchodních vztahů mezi Francií a Českou

Více

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Celoživotní profesní vzdělávání obsahuje aktivity v předepsaných oblastech a aktivity v jiných oblastech.

Celoživotní profesní vzdělávání obsahuje aktivity v předepsaných oblastech a aktivity v jiných oblastech. SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Systém celoživotního profesního vzdělávání je založen na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit. Cyklus CPV je dvouletý, předpokládá splnění

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více