17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. z á ř í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9"

Transkript

1 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ z á ř í NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů Národní cena za architekturu. Vernisáž výstavy v prvním patře zámku byla František Kinský nás všechny srdečně přivítal, zasvěceně a se zaujetím komentoval architektonickou kreativitu a některá díla. Sám celou expozici instaloval, každý panel prošel jeho rukama. Foto: Luděk Sládek Instalace v Galerii Kinský je v noblesním prostředí, v krásných zámeckých komnatách s typickou dispozicí amfilady, v propojených výstavních prostorách s překrásným výhledem do zámeckého parku. Někdy mně připadalo, že vystavené soudobé minimalistické kreace v pečlivě rekonstruovaných a restaurovaných prostorách klasicistního slohu jsou příliš prázdné, lehce se zde ztrácely v reálné konfrontaci.

2 2. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009 Foto: Jiří Mojžíš Důvod k zamyšlení nad novými projekty nad pojetím a smyslem architektury. Příjemnou atmosféru vernisáže uvedl úřadující tajemník OA Jan Melicha a Petr Fuchs, odbornou glosou doplnil hostitel František Kinský. Z významných hostů jmenuji EURO poslance Oldřicha Vlasáka, poslance Josefa Ježka a především milou starostku Kostelce nad Orlicí Ivanu Červinkovou, která je krásným obrazem prosperujícího města. Ozdobou společnosti a celého večera byla paní hraběnka Kinská, Bernardetta Merveldtová. Expozice GP architektů na zámku v Kostelci nad Orlicí je v důstojném a atraktivním prostředí. Předseda OA Oleg Haman ji označil jako nejlepší v celé historii. Na závěr poděkujme Ivě Brunclíkové a Petru Fuchsovi, kteří tuto výstavu zorganizovali. Věřím, že jsme na počátku nové tradice, nového pojetí a ušlechtilé prezentace architektury v krásném prostředí šlechtického sídla Kinských s neposkvrněnou tradicí minulých let. Tato tradice zavazuje. Kostelec nad Orlicí Jiří Mojžíš Foto: Luděk Sládek GPA zavítala pod Orlické hory Počátkem srpna 2009 se na putovní cestu po vlastech českých vydala výstava letošního ročníku Grand Prix architektů Národní cena za architekturu. V současné době, na přelomu léta a podzimu, se stala hostem Kostelce nad Orlicí, malebného to městečka pod Orlickými horami. Střechu nad hlavou tentokrát obdržela opravdu převzácnou. Každý den se totiž nepoštěstí, abyste zavítali do aristokratických prostor. Domov na necelý měsíc výstavě propůjčila Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. A nutno uznat, že pro návštěvníky pořádané akce nabídla podívanou opravdu nevšední. Nový zámek v Kostelci nad Orlicí je jedna z mála sloho- vě čistě empírových staveb s nádherným rozlehlým anglickým parkem se vzácnými dřevinami. Rod pánů Kinských sídlil v Kostelci nejprve v tzv. Starém zámku, v prosté barokní budově nedaleko dnešního centra. Kolem roku 1830 nechal hrabě Josef Kinský postavit tzv. Nový zámek, symbol a chloubu současného města. Byl postaven podle návrhů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Po architektonické stránce je srovnáván s prostším pražským letohrádkem Kinských (Petřínské sady), jelikož tato stavba pochází od stejnojmenného autora. Soutěž o nejlepší současnou českou architekturu letos završila svůj 16. ročník. Opět odhalila některé její trendy a poukázala na výjimečné stavby, které stojí za to vidět. Nakonec, v tom je i její poslání v očích široké veřejnosti. Přidáte-li k tomu ojedinělou výstavní atmosféru, je o dlouhodobý společenský zážitek postaráno. A věřte, že Nový zámek v tomto směru nabízí mnohé. Ve zvýšeném přízemí se nacházejí reprezentační místnosti, z nichž vyniká velký sál s bohatě zdobeným štukovým stropem a dnes pseudoempírově zařízená knihovna. Někdejší obytné místnosti jsou zase situovány v prvním patře. Nový zámek má klenutý suterén, do něhož byla ještě v 19. století z 1. patra přemístěna zámecká kaple. Mobiliář v empírovém slohu se vcelku intaktně zachoval dodnes. Dobré stavby mají vliv na vytříbení vkusu a tím zlepšují image a estetické parametry celé země. Zároveň mohou přivést lidi k vědomí, že stavba není jen prostým výsledkem inženýrských postupů, ale že se jedná též o produkt umělecké činnosti. Podobný úmysl zdobí i výstavu v Galerii Kinský při pohledu na nejlepší české konstruktivistické tradice, doplněné a obohacené o formální Foto: Luděk Sládek Foto: Luděk Sládek

3 IN / 2009 AKTUÁLNĚ + ROA 3. STRANA Foto: Luděk Sládek jazyk současné architektury. Na tomto místě stojí za to si připomenout, že členové mezinárodní jury letošního ročníku si pochvalovali český styl projektů. Líbilo se jim, že soutěžní práce nejsou internacionální, je na nich patrná tradice českého funkcionalismu, prozradil Oleg Haman, předseda Obce architektů, na slavnostním vyhlášení 18. června Prohlídnout si 101 přihlášené dílo sice zabere nějakou chvilku. Ve společnosti takových osobností, jako byli paní hraběnka Kinská, Bernardetta Merveldtová, hostitel František Kinský, starostka Kostelce nad Orlicí paní Ivanu Červinková či další četní milovníci architektury se však o plánech, prospektech či vizualizacích povídalo opravdu samo. Zvláštností uskutečněné výstavy je její východočeský symbol. Nejen město-hostitel ale i letošní vítěz, realizace budovy Fakulty chemicko-technologické a tělovýchovných zařízení Univerzity Pardubice z pera brněnského ateliéru Kuba & Pilař, se nacházejí v tomto regionu naší vlasti. Přičteme-li k tomu i knihovnu v Hradci Králové z kategorie novostaveb, potažmo víkendový dům v Rudolticích, je pomyslná nadvláda tohoto koutu Čech zřejmá. Pokud vám zbude v duši ještě trochu místa na nevšední dojmy, procházka nádherným parkem s pohledem na budovu, jejíž "antické" sloupy se zrcadlí v leknínovém jezírku, určitě stojí zato. Třešničkou na dortu pak může být prohlídka samotného Kostelce nad Orlicí. Je nejen význačným rekreačním střediskem Podorlicka, ale má i svou hodnotu historickou. Až do 20. září 2009 se lze o tom přesvědčit na vlastní oči. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Bohumír Kotora Fotografie laskavě zapůjčil Luděk Sládek šéfredaktor magazínu KAM po Česku ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA A DROA ZE DNE Přítomni: ROA: O. HAMAN, J. MOJŽÍŠ, P. FUCHS, J. HAINC, J. KOPEČNÝ, V. MASTNÝ DROA: J. MELICHAR, P. GALÁN HOST: J. MACHÁČEK DROA konstatuje, že není přítomna nadpoloviční většina členů ROA, a tudíž není usnášeníschopná. Kontrola minulých úkolů: 01/06 Sml. s FOIBOS-DODATEK / úprava vzájemných úhrad/. Úkol trvá. Pověřen Haman. 01/07 Vypsání soutěže na nové logo SALONU od ročníku Úkol trvá.pověřena Krejčí. 01/18 Vyúčtování GP Úkol trvá. Pověřeni Haman, Štulc. 03/02 Soudní pře KUNEŠOVÁ. Dle sdělení O.Hamana odvolání proti rozsudku JUDr. Paternidisovou podáno. Vypouští se ze sledování do doby obnovy soudního procesu. Pověřen Haman. 03/03 Založení V.P.S. s ČKA pro pořádání GPA. Dle ročníku 2009 jeví se jako problematické s ohledem na různorodé názory mezi OA a ČKA. Stanovisko OA bude zahrnuto do celkového vyhodnocení ročníku 2009, které bude projednáno ROA. Úkol trvá. Pověřen Haman. 03/05 Členské příspěvky v SIA. Požádání o prominutí čl. příspěvku za 2008 a 2009 provede J.Mojžíš. Úkol trvá. Pověřen Mojžíš. 06/05 Urgence propl. fa. FaT-com promont, s.r.o. ve výši Kč /přemístění tel.ú. z Veletrž. paláce do ul. Revoluční/. Projednáno s výsledkem, že OA uhradí pouze část fa. a fy vymění stávající t.ú. za t.ú.s menší kapacitou. Vypouští se ze sledování. 06/03 Smlouva s CAW. Návrh Sml. neodsouhlasen znovu projednat rozsah povinností ARCHITEKT OA,s.r.o. Úkol trvá. Pověřen Haman. 06/04 GPA Ostrava. Návrh CAW na vystavení v dubnu 2010 nebo samostatně v jiném termínu a jakém rozsahu upřesní Šafář do Úkol trvá. Pověřen Šafář. 06/05 Porota Studentský design. Vypouští se ze sledování. Nové úkoly: 07/01 GPA a) bude vypracováno celkové vyhodnocení soutěže. Pověření Haman,Štulc. b) bude vypracováno vyhodnocení o průběhu a spolupráci s ABF, a.s. Pověřeni Haman, Štulc. c) bude vypracováno zhodnocení spolupráce s ČKA a AA. Pověřen Haman. d) bude provedeno finanční vyúčtování v části ABF,a.s. a OA, následně podána informace ROA. Kontrolou metodické správnosti pověřen Melichar. 07/02 Časopis ARCHITEKT. Na základě dopisu šéfredaktora členům ROA a DROA byl J.Macháček pozván na jednání ROA k podání návrhu na další finanční zajištění a vydávání časopisu. K návrhu na snížení počtu čísel v průběhu roku 2010 a nižší úhradě za vydavatelství ROA souhlasí. Definitivní rozhodnutí podá OA do Pověřen Haman, Štulc, Melichar. 07/02 GPA 2009 v Kostelci nad Orlicí

4 4. STRANA VÝSTAVY + SOUTĚŽE IN / 2009 Předběžná dohoda s kurátorem na Organizačně zajišťuje I.Brunclíková. 07/03 SALON Vernisáž potvrzena na Staroměstská radnice. Organizačně zajišťuje I.Brunclíková. 07/04 Splátkový kalendář s ČKA. ROA kladně projednala návrh Sml. na splátkový kalendář dluhu Kč odeslat na ČKA. Pověřeni Haman, Melichar. Příští zasedání ROA a DROA se koná MÍSTO BUDE DODATEČNĚ UPŘESNĚNO VHLEDEM K PŘÍTOMNOST PRESIDENTŮ ARCH.SPOLKŮ V4. Zapsal: J.Melichar Schválil:O. Haman VÝSTAVY NOVÉ FORMY Místo konání: Dům umění města Brna, - Dům Pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno Termín akce: Otevřeno: út - ne , čt do 21.00, st volný vstup Výstava prací studentů FA VUT v Brně. Akce tamnímu publiku představí fenomén digitální architektury. Velmi atraktivní architektonický směr prezentovaný Guggenheimovým muzeem ve španělském Bilbau nebo návrhem Národní knihovny Jana Kaplického neunikl zájmu studentů a pedagogů brněnské FA. Prostřednictvím počítačových vizualizací a fyzických modelů výstava poodhalí svět blobů, krystalů, nekonečných stuh či shluků. Výtvarné práce doplní hudební doprovod Dany Rakové. RINTALA & EGGERTSSON Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: V rámci festivalu skandinávské kultury v Brně 2009 se v Galerii architektury připravuje výstava mezinárodně uznávaného norského ateliéru. Dagur Eggertsson a Sami Rintala tvoří autorskou dvojici pohybující se mezi výtvarným uměním a architekturou. Přestože je spojuje několik okolností (země původu - Finsko nebo rok narození ), neměli doposud možnost se setkat a pracovat na výstavním projektu, který by prezentoval jejich dosavadní práci a zároveň byl prostorem pro vzájemnou kombinaci obou tvůrčích pohledů a idejí. Jedinečnou příležitostí je brněnská výstava, přibližující tvorbu moderních domů, koncipovaných tak, aby na dalekém severu dokázaly odolat rozmarům neustále se měnícího počasí. FRAGMENTS OF A STYLE Místo konání: České centrum, Rytířská 31, Praha 1 Termín akce: do Výstava fotografií izraelského fotografa Yigala Gawzeho, která mapuje funkcionalistickou architekturu Bílého města v Tel Avivu. Autor jimi zprostředkovává fasádní a interiérové detaily staveb stejně jako jednotlivé budovy ve vztahu k celku Bílého města. Pozornost k detailu poukazuje na samou podstatu funkcionalistické architektury, zatímco druhá část fotografií nabízí exkurz do urbanismu výjimečné městské čtvrti. Dynamická kompozice a ostře pojatá perspektiva fotografií Yigala Gawzeho odkazuje k avantgardní fotografii. Rodák z Tel Avivu (*1952), absolvent architektury na School of Architecture v Torontu a poté fotografie na École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs v Paříži, volí tento postup záměrně s cílem zachytit ducha izraelského modernismu. Impulsem ke vzniku fotografií byla specifická architektonická estetika jedné z tel-avivských čtvrtí tzv. Bílého města (White City). Dnes představuje největší městskou čtvrť postavenou v internacionálním stylu na světě. Většina budov (kolem 4000) pochází z 30. let minulého století, a je z pera německých židovských architektů, absolventů Bauhausu, kteří byli nuceni po nástupu nacismu emigrovat do Palestiny. Výstava vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v Praze. PŘEHLÍDKA DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2009 Místo konání: Česká komora architektů, Josefská 34/6, , Praha 1, Termín akce: do Putovní výstava, která představuje vítěze jubilejního 10. ročníku Přehlídky diplomových prací. Každoročně tuto soutěž pro absolventy škol a fakult architektury vyhlašuje Česká komora architektů. Letos se přihlásilo celkem 57 aktérů. Cílem této akce je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Po premiéře na půdě komory budou přihlášené práce v první polovině roku 2010 k prohlédnutí i na zúčastněných školách. DOMY POD SNĚŽKOU Místo konání: Galerie Veselý Výlet, Pec pod Sněžkou Termín akce: do Až do 1. listopadu 2009 mohou všichni zájemci o historii Krkonoš, či o architekturu navštívit zajímavou výstavu s názvem Domy pod Sněžkou. Pod pořadatelským jménem figuruje jistě všem dobře známý subjekt ROMAN KOUCKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ. Akci doprovází vydání nové publikace Vývoj architektury v okolí Horní Úpy. Výstava je otevřena denně od 8:30 do 18:00 hodin. SOUTĚŽE Sluneční město v Praze - Zbraslavi Dvoukolová v 1. kole veřejná, ve 2. kole vyzvaná neanonymní ideová urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: MČ Praha-Zbraslav, zastoupená Ing. Renatou Hůrkovou - starostkou města, Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav Sekretář soutěže: Jiří Hlinka - Smart Communication, s.r.o., Vysočanská 312/11, , Praha 9 - Vysočany, tel./fax: / , mobil: , Předmět soutěže: Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu. Porota: Řádní členové: Ing. Renata Hůrková, Ing. arch.

5 IN / 2009 SEMINÁŘE + ARCHITECTURE WEEK 5. STRANA Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Ivan Vavřík, Ing. akad. arch. Petr Hájek, Doc. ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D Náhradníci: Ing. Dagmar Kobylková, Ing. Zuzana Vejvodová, Ing. arch. Jiří Knesl, Ing. arch. Pavla Pannová. Předpokládané ceny a odměny celkem: Kč Datum odevzdání návrhů: (I. kolo), (II. kolo) Více informací: SEMINÁŘE Seminář o Janu Kotěrovi a o současné architektuře Místo konání: přednáškový sál Muzea východních Čech v Hradci Králové Termín akce: O Janu Kotěrovi, jeho podílu na vývoji moderní architektury a především o současné architektuře promluví Prof. Mirko Baum, prof. Mojmír Kyselka, Prof. Petr Urlich, Prof. Rostislav Švácha, Ing. arch. Irena Fialová, PhDr. Damjan Prelovšek a další. Na přednášky naváže prohlídka významných staveb Hradce Králové z 20. a 30. let minulého století a nových staveb ze současnosti. ARCHITECTURE WEEK 2009 Mezinárodní festival moderní a současné architektury Již třetím rokem v Praze proběhne festival moderní a současné architektury Architecture Week. Jeho cílem je vytvořit platformu pro setkávání odborné architektonické veřejnosti s laickými zájemci o architekturu. V období od 21. září do 4. října 2009 tak nabídne různorodé akce, od výstav přes přednášky až po procházky za architekturou. O jejich podrobnostech poskytne podrobné údaje hlavní informační centrum, AW Central, letos umístěné v budově Mánes na Masarykově nábřeží. Letošní nosné téma festivalu tvoří spojení slov Voda a architektura. Festivalu se každoročně účastní architekti z mnoha zemí Evropy i světa, v letošním roce již přislíbili účast architekti z Brazílie, Bulharska, Dánska, Francie, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švédska, Velké Británie, Valonska-Bruselu a Venezuely, veřejnosti se představí 15 výstav z domova i zahraničí, proběhnou opět Dřevěné dny otevřených dveří. Festival rovněž spolupracuje s Asociací pro urbanismus a územní plánování, vysokými a středními školami z oboru architektury a stavebního inženýrství. Úzkou spolupráci navázal festival s Nadací architektury a stavitelství, Dny stavitelství a architektury Svazu podnikatelů ve stavebnictví a jejich prestižní soutěží Stavba roku 2009, jejíž výsledky budou vyhlášeny na společném slavnostním Gala večeru architektury a stavitelství, který se bude konat dne na Žofíně a v budově Mánes. V rámci festivalu proběhnou i Dny zahraniční architektury. Závěrem pár upoutávek na 14denní svátek architektury v Praze: Výstava Bulharská architektura , vernisáž výstavy: v hodin, Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1 Výstava DÉSIRAMA, francouzská architektura , otevírací doba: hod (po -zavřeno), Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 5. patro, Výstava SAS realizací nominovaných na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 Výstava diplomových prací katedry architektury STU Bratislava , AW Central, budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 Přednáška Jürgen Mayer H.: Pre.text / for.wand Pondělí v hod., Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 Berlínský architekt představí aktuální projekty svého studia, jehož realizace se pohybují na pomezí architektury, komunikativního designu a nových technologií. Seminář AUUP ČR , hodin, AW Central, budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 Účastníci: Stellan Fryxell: Hammarby Sjostadt Stockholm - revoluční projekt obytné čtvrti, Michal Hexner: Město a řeka - jedinečné kompoziční napětí, Veronika Šindlerová: Projekty versus povodně. Výstava CZHUPLSK XXI , DANUBE HOUSE, Karolinská 654/2, Praha 8 Progresivní architektura zemí Visegrádu. Co jsme si zbourali od , Stará kanalisační čistírna (Ekotechnické museum), Papírenská 6, Praha 6 V podzemí kanalisační čistírny výstava připomíná architekturu zaniklých a nenávratně ztracených staveb a areálů průmyslového dědictví, zbořených v uplynulých deseti letech na území ČR. Akce proběhne v rámci mezinárodního bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY. Organizátorem akce je společnost Czech Architecture Week s.r.o., další informace o festivalu a aktuální program naleznete na INDUSTRIÁLNÍ STOPY popáté Ne opuštěné továrny a chátrající objekty, ale nesporné ukázky jedinečného stavitelství a estetické hodnoty nikoliv problémy, ale výzvy. Tak by se dal shrnout pohled pořadatelů 5. mezinárodního bienále Industriální stopy, jež proběhne od září do října (a v některých případech i listopadu) na četných místech České republiky. Organizátorům se letos podařilo zapojit rekordní počet spolupořadatelů v různých místech republiky. Industriální stopy tak během září, října a listopadu zavedou účastníky do desítky měst, mezi kterými nebudou chybět Praha, Kladno, Liberec či Ostrava, ale nově také Brno, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Žatec či Zlín. Pár námětů na návštěvu českých měst: Praha nabídne mnohovrstevný doprovodný program. Jeden tip! Sondou do vývoje názorů generace mladých architektů na vnímání hodnot průmyslového dědictví je výstava studentských alternativních projektů s názvem Alternativa architektury konverzí. (Centrum současného umění DOX, Praha 7, ). Kladno, průmyslová dominanta Středočeského kraje, připravuje již tradičně bohatý a rozvětvený program. A podnět? Výstava Josef Hoffmann / Ornament a mo-

6 6. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009 derna pořádaná v Hornickém skanzenu Dolu Mayrau. Představí práce od návrhu a realizace reprezentačních budov až po grafické zpracování úředních hlaviček dopisních papírů, plakátů a výstavního pavilonu. Z programu jednoho z nejvýznamnějších center hutního průmyslu, Ostravy, jedna nabídka: ve dnech 10. a proběhnou dvě akce: pro veřejnost industriální projížďky Ostravou historickým autobusem a pro děti a jejich rodiče výtvarné ateliéry a ostravská zákoutí v Dolní oblasti Vítkovice. Symbolem pro Žatec je jeho slavné chmelařské tradice a široké panorama vysokých komínů, které na město a okolí shlížejí už déle než století. Sedmého října se uskuteční celodenní exkurze, která účastníkům přiblíží dominanty slavné žatecké tradice, a chybět nebude ani prohlídka největšího chmelařského muzea na světě. Součástí bienále Industriální stopy bude ve dnech 9. a 10. října 2009 rovněž odborná mezinárodní konference s názvem Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry ve Staré kanalisační čistírně v Praze 6 - Bubenči. Účastníci se zaměří na citlivé téma spolupráce profesionálních odborných institucí a dobrovolných nadšenců a občanských sdružení při uchování industriálních památek a jejich dalším využití. Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Českým národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem. Veškeré programové detaily jsou průběžně zveřejňovány na AKTUALITY Nominace RIBA na Stirling Prize 2009 Užší nominaci na letošní prestižní Stirlingovu cenu oznámil Královský institut britských architektů (RIBA). Cena je udělována autorům budovy, která byla v minulém roce největším přínosem pro britskou architekturu. Šest nominovaných vybrala komise z 22 staveb oceněných titulem RIBA Award Letošní nominované stavby ztělesňují ducha RIBA - od vinařství přes muzeum umění ve volné krajině k velkým městským zásahům v hustých aglomeracích. Je to fascinující soubor staveb, ale představuje těžkou práci pro porotu při jejich vzájemném posuzován," prohlásil Sunand Prasad, prezident RIBA. Do závěrečných bojů nakonec postoupily tyto stavby: Maggie's Centre, Londýn (Rogers Stirk Harbour + Partners), Vinařství Bodegas Protos, Španělsko (Rogers Stirk Harbour + Partners), Liverpoool One Masterplan (BDP), 5 Aldermanbury Square, Londýn (Eric Parry Architects), Kentish Town Health Centre, Londýn (Allford Hall Monaghan Morris) a Fuglsang Kunstmuseum, Dánsko (Tony Fretton Architects). Posledně jmenovaný subjekt je považován za favorita soutěže. Porota, která zasedne ve složení Benedetta Tagliabue, Thomas Heatherwick a sir John Sorrell, osobně navštíví všech šest nominovaných staveb. Vyhlášení výsledků se uskuteční 17. října Expozice NG v Praze na zámku Zbraslav končí Od tak bude objekt pro veřejnost definitivně uzavřen. Původně ohlášený červencový termín, který avizoval ukončení provozu stálé expozice NG Asijské umění byl odložen o více než 2 měsíce. K tomuto rozhodnutí vedl zvýšený zájem veřejnosti o tuto expozici poté, kdy NG ohlásila přesun Sbírky orientálního umění a uzavření stálé expozice na zámku Zbraslav. Důvody uzavření byly plánované a připravované: Objekt (zámek Zbraslav) se vrací majiteli, NG vypršela nájemní smlouva. 30. září 2009 provoz stálé expozice NG na zámku Zbraslav tudíž natrvalo skončí. FOR ARCH 2009 Pět veletržních dnů = pět hlavních témat Jubilejní 20. ročník největšího stavebního veletrhu v Praze FOR ARCH bude ve znamení energeticky úsporného bydlení. Na každý veletržní den pořadatelé připravují jeden stěžejní námět. Na návštěvníky akce tak čekají témata: Vytápění a úspory energií, Dřevostavby a nízkoenergetické bydlení, Revitalizace panelových domů, Efektivní a komfortní bydlení a Budoucnost dopravy v Praze, a bohatý doprovodný program. Organizátoři veletrhu se tím snaží vyjít vstříc firmám, které v současné složité situaci hledají možnosti, jak podpořit své podnikání. Pořadatel veletrhu, společnost ABF, organizuje ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, CzechTrade a zahraničními obchodními komorami partnerských zemí návštěvu zahraničních odborníků na veletrhu. Vzhledem k 20. ročníku plánujeme více odborných akcí, firemních prezentací a praktických ukázek, říká Daniel Bartoš, ředitel veletrhu. Jeho slova dokumentujeme pozvánkou v podobě několika tipů připravovaných akcí: Křižovatky architektury Místo konání: Budova Mánes, Praha 1 Termín: od 10 hodin Zajímá Vás městská architektura a výstavba? Vstupujete do diskuzí na téma historická zástavba vs. moderní architektura? Nejen na tyto otázky bude hledat odpověď odborná konference, která otevírá mezinárodní festival architektury Architecture Week a 20. jubilejní stavební veletrh FOR ARCH Soutěžní přehlídka Architect Award 2009 Zájem veřejnosti o architekturu by měla oživit i architektonická soutěž pro mladé a začínající architekty. Chce pomoci najít studentům a mladým architektům do 33 let místo na současné architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a přilákat mladou generaci ke studiu architektury. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. září 2009 v rámci galavečera. Inteligentní digitální domácnost Místo: PVA Letňany Termín: Při řešení nových návrhů, při realizaci nebo renovaci komerčních objektů je nutné v současné době myslet i na instalaci zařízení pro digitální komunikaci, bez kte-

7 IN / 2009 PŘEDNÁŠKY 7. STRANA rých se v blízké budoucnosti neobejdeme. Parketa pro odbornou konferenci. Soutěž učňů stavebních oborů V pořadí již 13. ročník celostátní soutěže, jejímž cílem je navrácení prestiže řemesla nejen u odborné, ale především u laické veřejnosti. Poradenské centrum Státního fondu životního prostředí Sháníte informace o dotaci Zelená úsporám? Na toto v současné době důležité téma se všem zájemcům budou ve své expozici snažit poradit zástupci Státního fondu životního prostředí. Grand Prix architektů Národní cena za architekturu Místo konání: Pražský veletržní areál, Praha 9 - Letňany, Hala 4, expozice 4 C 1 Termín výstavy: ročník stavebního veletrhu FOR ARCH se stal partnerem prestižní soutěžní přehlídky, kterou ve spolupráci s vypisovateli Obcí architektů a Českou komorou architektů organizuje společnost ABF. Kompletní výstava přihlášených děl bude představena návštěvníkům i na FOR ARCHu. V letošním již 16. ročníku soutěže vybírala odborná porota složená zahraničními architekty z celkového počtu 101 přihlášených děl, mezi kterými je i 21 děl, navržených Akademií architektury. Všechna přihlášená díla do letošního ročníku soutěže jsou vystavena na stránkách Souběžně probíhající veletrhy: FOR INVEST 5. veletrh investičních příležitostí a realit FOR ELEKTRO 2. veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů FOR WOOD 4. veletrh profesního stavění ze dřeva FOR DIGITAL SIGNAGE 1. ročník veletrhu moderních digitálních komunikačních prostředků. FOR ARCH se stal také partnerem 16. ročníku soutěžní přehlídky Grand Prix architektů, národní cena za architekturu. Místo konání: Pražský veletržní areál, Praha 9 - Letňany Termín akce: Více informací: PŘEDNÁŠKY Matadoři / Matadorky Podzimní cyklus přednášek a diskusí Kruhu představuje výrazné osobnosti starší generace architektů, jejichž práce, vznikající především v 60. až 80. letech, dnes upadají v zapomnění. Věnován bude slovenským architektům a proběhne v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu ( ). Vladimír Dedeček (* 1929) Termín akce: Ve své tvorbě kladl důraz na rozvíjení funkcionalistických principů, čerpaje z praxe architektů Emila Belluše a Vladimíra Karfíka. Jako specialista na školní budovy se do povědomí zapsal komplexem Zemědělské univerzity v Nitře ( ). V Bratislavě navrhoval celou řadu monumentálních veřejných staveb, mezi kterými vynikají zvláště budova Slovenské národní galerie na Račianském nábřeží či areál internátu v Mlýnské dolině a univerzitní budovy přírodovědecké a matematickofyzikální fakulty. Ivan Matušík (* 1930) Termín akce: Tvorbou vychází z tradic funkcionalismu, mnohokrát přitom úspěšně navázal na kvality moderní evropské a světové architektury. V roce 1969 získal cenu Dušana Jurkoviče za realizaci areálu obchodního domu Prior a hotelu Kyjev v Bratislavě. K architektonicky výjimečným, plasticky modelovaným stavbám 60. let se zase řadí Léčebný dům Baník v Bojnicích. V roce 1995 byl po zásluze oceněn Spolkem architektů Slovenska za celoživotní dílo (cena Emila Belluše). Místo konání: Bývalá budova Federálního shromáždění, Vinohradská 1, Praha 1 Více informací: Peter Zumthor: 3 buildings, 4 projects Termín akce: 20. října 2009 od 18.00h, Betlémská kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1 Termín akce: 21. října 2009 od 12.45h, Technická univerzita v Liberci, Kongresový sál budovy M (Modrá posluchárna), 17. listopadu 587/8, Liberec 15 Švýcarský architekt Peter Zumthor, nositel Pritzkerovy ceny za architekturu pro rok 2009, přijíždí do Čech na pozvání o.s. Šumná města a společnosti Happy Materials, na několikadenní návštěvu, během které se uskuteční dvě přednášky. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškových sálů doporučujeme objednání vstupenek v předstihu. (Přednášky proběhnou v angličtině a nebudou tlumočeny do češtiny. cena vstupenky je 200 Kč, snížené vstupné pro studenty 100 Kč na základě předloženého indexu či studentského průkazu). Více informací: Peter Zumthor ve své přednášce s názvem 3 buildings, 4 projects představí 3 realizované stavby z poslední doby, a to konkrétně dům a ateliér P. Zumthora v Haldensteinu ve Švýcarsku, Muzeum umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem, Německo a polní kapli Bruder Klaus ve Wachendorfu, Německo. Součástí přednášek budou i 4 projekty zatím nerealizovaných staveb, na kterých architekt Zumthor se svým týmem pracuje. Mezi jinými je to například projekt nového využití bývalého uhelného dolu na jihu Norska. Designblok 09: Designu neunikneš! Místo konání: Praha Termín akce: Každoroční týdenní přehlídku novinek světového designu v Praze představuje akce s názvem Designblok. Letošní, v pořadí již 11. ročník přinese 212 presentací, výstav a přehlídek na 63 místech našeho hlavního města (vybrané showroomy, prodejny a galerie). Dvě ochutnávky předem: Projekt Créme de la créme Doprovodný program včetně přehlídky designérů, designérských studií, škol, kde se ve speciálních instalacích představují výrobci, naleznete ve dvou Superstudiích: Superstudio Classic 7, Jankovcova 49, Praha 7 Superstudio A7 Holešovický pivovar, U průhonu 13, Praha 7. Design ze sbírek UPM Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 Termín akce: Výstava shrnuje nejsoučasnější český design ze sbírek UPM v Praze (UPM). Představuje výběr z kolekcí skla, porcelánu, módy, nábytku a grafického designu od různých uměleckých subjektů za uplynulé desetiletí. Zastoupeni jsou například VŠUP Praha, designéři Bára

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009

9 IN / STRANA

10 10. STRANA AKTUÁLNĚ IN / 2009 Škorpilová, Jan Kaplický, či Rony Plesl, designérská studia Najbrt, Olgoj Chorchoj a další. Výstava byla připravována speciálně pro Designblok 09. Denní zpravodajství ze světa designu a stylu naleznete na Dny stavitelství a architektury letos již potřetí Programově bohatý podzim nabídne také již třetí Dny stavitelství a architektury (DSA), které tradičně pořádá SIA ČR - Rada výstavby. A nabídka je to opravdu pestrá. Prostřednictvím Dnů otevřených dveří, které se budou konat v průběhu září až listopadu, veřejnost bude mít opět možnost navštívit rozestavěné stavby po celé republice. V tyto dny budou zpřístupněny i vybrané stavby přihlášené do soutěže Stavba roku Otevřené dveře budou také na vybraných památkách moderní architektury v rámci festivalu Architecture Week 2009 ve dnech od do v Praze. V neposlední řadě budou rovněž zpřístupněny odborné stavební školy a projektové kanceláře, a to dne Pomyslným vrcholem aktivit DSA 2009 je termín , kdy na půdě Senátu PČR a v paláci Žofín budou udělena významná ocenění. Ceny si odnesou Nejlepší stavební firma roku 2008, Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 a Osobnost stavitelství Festival 4+4 dny znovu oživí netradiční místa Jde již o 14. ročník této mezinárodní přehlídky pohybového divadla, která letos pokročí opět o kus dál. Tentokrát vdechne nový život budově bývalého Federálního shromáždění v Praze sérií odvážných uměleckých akcí. Léta nepřístupný objekt se tak přidá k již osvědčeným festivalovým prostorám, jako jsou stará kanalisační čistírna odpadních vod v Bubenči, tovární haly ČKD Karlín či bývalá cihelna v Šáreckém údolí. V památkově chráněné ukázce architektury 60. let minulého století se uskuteční například unikátní site specific projekty s názvem Místa činu. Budou je tvořit výtvarné a video instalace českých umělců, performance a architektonické přednášky. Dvě významné osobnosti slovenské architektury zase přiblíží přednášky v rámci cyklu nazvaném Matadoři /Matadorky (více sekce PŘEDNÁŠKY v dnešním IN). Dalším stěžejním prvkem festivalu se stane Parlament budoucnosti - kulturní fórum na téma proměny" současného světa a procesů s touto transformací spojených. Dvě desítky představení, koncertů a unikátních projektů poběží již tradičně v divadlech Archa a Alfred ve dvoře, v holešovických postindustriálních prostorách Hala ALTA a v rámci 5. bienále Industriální stopy v holešovické La Fabrice. Letos jsme se zaměřili především na mimoevropské soubory, zabývající se ve své tvorbě pohybem a jeho vizualizací pomocí nejrůznějších moderních technologií i klasických výtvarných a scénografických prvků, vysvětluje Pavel Štorek, umělecký ředitel festivalu 4+4 dny v pohybu. Poprvé v historii našeho festivalu se diváci budou moci seznámit se současnou uměleckou tvorbou z Austrálie, Nového Zélandu, Izraele, Mali nebo Jihoafrické republiky, dodává. Z programu tak lze upozornit například na světelnou choreografickou esej australského souboru Chunky Move nebo představení Singular Sensation významnými cenami ověnčené izraelské choreografky Yasmeen Godder. V rámci festivalu budou i premiéry mezinárodních projektů s účastí českých umělců. Jde o vystoupení skupiny STAGE CODE, respektive česko-izraelský projekt Terezy Lenerové a Iinat Ganz. Divácky úspěšná představení jsou v programu zařazena vícekrát. Diváci proto nemusí volit mezi dostupnými představeními vzhledem k přesunům mezi divadelními prostory. Kompletní informace o akci nabízí portál Místo konání: Divadlo Archa & La Fabrika & Divadlo Alfred ve dvoře & Hala Alta & budova bývalého Federálního shromáždění Termín akce: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V říjnu 2009 oslaví svá jubilea a dny narození: Ing.arch. KOPŘIVA Miloš, Praha 6, (60) Ing.arch. PLAVEC Leopold, Ostrava, (84) Ing.arch. TYPOVSKÝ Karel, Olomouc, (86) Ing.arch. ŠIMEČEK Pavel, Brno, (65) Ing.arch. SLÁMA František, Brno, (86) Prof. Ak.arch. FIŠER Jan, Praha 8, (65) Ing.arch. FIŠAROVÁ Svatava, Valašské Meziříčí,( Ing.arch. OBENAUS Milan, Olomouc, (55) Ing.arch. ČEHOVSKÁ Irena, Olomouc, (65) Ing.arch. SLANINA Jan, Luhačovice, (65) Ing.arch. ULMANN Radim, Klimkovice, (81) Ing.arch. KVĚT Radko, Brno, (55) Ing.arch. SVOBODA Martin, Brno, (55) Ing.arch. STANKO Tomáš, Ústí nad Labem, (70) Ing.arch. NYTRA Milan, Brno, (50) Ing.arch. KUČA Otakar, Praha 10, (82) Ing.arch. FROLÍK Petr, Praha 8, (70) Ing.arch. LEŠETICKÝ Josef, Praha 1, (70) Ing.arch. ČEJKA Zdeněk, Pardubice, (75) Profesor HLAVÁČEK Emil, DrSc., Praha 6, (84) Ak.arch. KAMENÍK František, Most, (90) Ing.arch. CAJTHAMLOVÁ Markéta, Praha 1, (50) Ing.arch. ŽÍŽALA Petr, České Budějovice, (55) Ing.arch. LAKOMÝ Jiří, Brno, (70) Ing.arch. SLAVÍČEK Ivo, Karlovy Vary, (80) Ing.arch. ŠVASTAL Josef, Praha 6, (92) Ing.arch. ŠLOSAR Ivo, Frýdek Místek, (75) Ing.arch. NOVÁK Jiří, PRAHA 4, (65) Ing.arch. HOHAUSOVÁ Jarmila, České Budějovice, (75) Ing.arch. BĚLECKÝ František, Karlovy Vary, (80) Ing.arch. RUŽIČKA Vladislav, Kuřim, (55) Ing.arch. ČERMÁK Karel, Čáslav, (55) Ak.arch. HABART Richard, Ostrava, (75) Ing.arch. WRATNY Tadeáš, Karviná, (80) Ing.arch. SMEJKAL Jiří, Ostrava, (70) Ing.arch. KAUT Vlastislav, Liberec, (60) Ing.arch. KOPECKÝ Jaroslav, Halenkov 630, (75) Ing.arch. KUNOVÁ Eva, Praha 4, (83) Ing.arch. STAŠEK Zdeněk, Praha 10, (83) Ing.arch. ZAVADIL Emil, Praha 4, (84) Ing.arch. VONDRKA Juraj, České Budějovice,(87) Ing.arch. HUBIČKA Jan, Tábor, (65) Ing.arch. DVOŘÁKOVÁ Naděžda, České Budějovice, (70) Ing.arch. JANKOVEC Otakar, Tábor, (86) Ing.arch. CRHÁK František, Zlín, (83) Ing.arch. MULLER Ladislav, Brno, (60) Ing.arch. HOFEREK Leopold, Olomouc, (88) Ing.arch. GABRIEL Michal, Ústí nad Labem, (60) Ing.arch. TŮMA Miroslav, Praha 6, (65) INformační servis Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné. Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová, Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2011 Ročník XXI. 10 Smíšený pěvecký sbor KOS slaví desáté narozeniny Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem je pedagogická

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více