A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: Kód obce (IČOB): (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2:: Havlíčkův Brod A.1 Členění obce Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: Kód části obce ÚIR: Dubí Herálec Kamenice Koječín Mikulášov Pavlov u Herálce Zdislavice B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI Obec Herálec leží jihozápadně od Havlíčkova Brodu. Obec má místní části Dubí, Herálec, Kamenice, Koječín, Mikulášov, Pavlov u Herálce a Zdislavice. Stránka 1 z 9

2 B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Kód části obce PRVK: Název části obce: Počet obyvatel: Dubí Herálec Kamenice Koječín Mikulášov Pavlov u Herálce Zdislavice Herálec celkem: C. PODKLADY Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu HB, vypracoval Hydroprojekt, a.s., 10/97 Územní plán SÚ Herálec, zpracovatel : ing. Arch. Ladislav Brožek, 1997, schváleno : 12/98 Regionální plány implementace směrnic EU, zpracoval AQUAPROCON s.r.o.09/2002 Stránka 2 z 9

3 D. VODOVODY D.1 POTŘEBA VODY Z BILANCE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet zásobených obyvatel Nz obyvatel Voda vyrobená celkem VVR tis.m3/r 45,6 48,2 54,2 59,3 Voda fakturovaná celkem VFC tis.m3/r 45,6 44,4 43,8 42,1 Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m3/r 36,2 35,1 34,3 32,8 Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 97,6 94,7 92,8 95,2 Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 122,8 119, ,2 Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 122,8 130,1 146,2 171,9 Průměrná denní potřeba Qp m3/d 124,9 132,2 148,5 162,5 Max. denní potřeba Qd m3/d 187,3 198,3 222,9 243,7 Mapa D1: Vodovody Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV, šachet, komor Herálec Legenda: Stránka 3 z 9

4 D.2 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Místní část Dubí ( m.n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného SV Herálec (kol. 1997), který zásobuje pitnou vodou místní části obce Herálec - Kamenice, Dubí, Zdislavice a osadu Splav. Vodovod využívá studny, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Herálovickým studním (hloubka cca 5 m, vydatnost S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s) jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. Z čerpací stanice je voda čerpána do samostatného vodojemu Kamenice 1 x 150 m3 (627,3/624 m.n.m.). Z tohoto vodojemu jsou gravitačně zásobeny místní části Kamenice, Dubí, Zdislavice a Splav. Provozovatelem místního vodovodu je obec Herálec. Místní část Herálec ( m.n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného SV Herálec. Zdrojem pitné vody jsou tři studny s hloubkou cca 5 m. Vydatnost studny S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s. Ze studní voda proudí gravitací přes sběrnou jímku a odkyselovací stanici do 20 m3 akumulační nádrže čerpací stanice, odkud je čerpána do VDJ Herálec - Čihadlo 2 x 150 m3 (594,7 / 590,1 m.n.m.) s odradonovací věží. Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně. V roce 1996 byl dokončen veřejný vodovod pro tři místní části obce Herálec - Kamenice, Zdislavice, Dubí a osadu Splav. Ten využívá studně, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Herálovickým studním jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. V roce 2005 byl vybudován vodovodní řad v celkové délce 91 m. V roce 2007 byl pro lokalitu 11 rodinných domů vybudován vodovodní řad v celkové délce 401 m. Provozovatelem místního vodovodu je obec Herálec. Místní část Kamenice ( m.n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Herálec. V roce 1997 byl SV Herálec dokončen a zásobuje tři místní části obce Herálec - Kamenice, Zdislavice, Dubí a osadu Splav. Vodovod využívá studny, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Herálovickým studním (hloubka cca 5 m vydatnost studny S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s) jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. Z čerpací stanice je voda čerpána do samostatného vodojemu Kamenice 1 x 150 m3 (627,3/624 m.n.m.). Do spotřebišť je voda dopravována gravitačně. V roce 2008 bylo vybudování prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 115 m. Provozovatelem místního vodovodu je obec Herálec. Místní část Koječín ( m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Místní část Mikulášov ( m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který byl kolaudován v r Bližší informace o stávajícím způsobu zásobování pitnou vodou této obce se nepodařilo zpracovateli této dokumentace získat. Místní část Pavlov u Herálce ( m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zkolaudovaný v r Bližší informace o stávajícím způsobu zásobování pitnou vodou této obce se nepodařilo zpracovateli této dokumentace získat. Místní část Zdislavice ( m.n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Herálec. V roce 1997 byl SV Herálec dokončen a zásobuje tři místní části obce Herálec - Kamenice, Zdislavice, Dubí a osadu Splav. Vodovod využívá studny, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Herálovickým studním (hloubka cca 5 m vydatnost studny S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s) jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. Z čerpací stanice je voda čerpána do samostatného vodojemu Kamenice (627,3 / 624 m.n.m.) 1 x 150 m3. Do spotřebišť je voda dopravována gravitačně. Provozovatelem místního vodovodu je obec Herálec. D.3 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ Stávající stav zásobování pitnou vodou v místní části je vyhovující. Do budoucna je plánována rekonstrukce ÚV SV Herálec a připojení místní části Koječín na rozvodnou síť Herálce. Obec dále uvažuje o zkapacitnění a úpravu vodního zdroje. V místní části Koječín bude vybudován veřejný vodovod, napojený přes rozvodnou síť Herálce na SV Herálec. Voda Stránka 4 z 9

5 bude ke spotřebitelům gravitačně dopravována z VDJ Koječín 20 m3 (572,0 / 570,0 m.n.m.). D.4 VYMEZENÍ ZDROJŮ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD UVAŽOVANÝCH PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU Pro obec Herálec a místní části Dubí, Zdislavice, Mikulášov, Pavlov U Herálce a Kamenice se s novými zdroji neuvažuje. V místní části Koječín se uvažuje s využitím nového centrálního podzemního zdroje. D.5 VARIANTY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. Pitná voda Obec (město) bude zásobena pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Studenec, Vrt DM 1. Pro obec (město) bude třeba dovézt 11 m3/d. D.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Herálec (mimo m.č. Koječín) v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. Pro místní část Koječín se nepředpokládá realizace navrženého opatření v rámci platnosti tohoto PRVK. Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Stránka 5 z 9

6 E. KANALIZACE A ČOV E.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet obyv. napoj. na kanalizaci Nk obyvatel Počet obyv. napojených na ČOV Ncov obyvatel Spec. produkce odp. vod obyv. Qov l/(os.den) Produkce odpadních vod Mov m3/den 169,6 169,4 169,4 157,9 BSK5 BSK5 kg/den 67,8 67,8 67,8 63,1 NL NL kg/den 62,2 62,1 62,1 57,9 CHSK CHSK kg/den 135,7 135,5 135,5 126,3 Mapa E1: Kanalizace Trasování sítí, lokalizace ČOV, ČS, výústě, odlehčovací komory Herálec Legenda: Stránka 6 z 9

7 E.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Provozovatel kanalizace: obec Místní část Dubí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Dubí odtékají po předčištění v biologických septicích do místní vodoteče a následně pak do Zdislavického rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Obec Herálec je v současné době ve větší části zástavby vybavena jednotnou kanalizační sítí, provozovanou obcí. Na tuto kanalizaci je napojena po předčištění v biologických septicích téměř celá obec. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. V roce 2007 byla pro lokalitu 11 rodinných domů vybudována jednotná kanalizace v celkové délce 335 m. Provozovatel kanalizace: obec V obci není vybudována čistírna odpadních vod. Místní část Kamenice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Kamenice odtékají po předčištění v biologických septicích do místní vodoteče a následně pak do Kamenického rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Místní část Koječín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Koječína odtékají po předčištění v biologických septicích přes Mlýnský a Rákosný rybník do místní vodoteče. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Místní část Mikulášov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Mikulášov odtékají po předčištění v biologických septicích do místní vodoteče. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Místní část Pavlov u Herálce nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části Pavlova u Herálce odtékají po předčištění v biologických septicích do melioračního potrubí a následně pak do Pavlovského rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Místní část Zdislavice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Zdislavic odtékají po předčištění v biologických septicích do Zdislavického rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. E.3 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU V Dubí navrhujeme individuální likvidaci odpadních vod. V Herálci navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. V současnosti napojené obce (místní části):nejsou Nově napojené obce (místní části):herálec Návrhový svoz z obcí (místních částí):není V Kamenici je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stránka 7 z 9

8 V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod. V současnosti napojené obce (místní části):nejsou Nově napojené obce (místní části):kamenice Návrhový svoz z obcí (místních částí):není V Koječíně navrhujeme individuální likvidaci odpadních vod. V Mikulášově navrhujeme individuální likvidaci odpadních vod. V Pavlově u Herálce je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod. V současnosti napojené obce (místní části):nejsou Nově napojené obce (místní části): Pavlov u Herálce Návrhový svoz z obcí (místních částí):není Ve Zdislavicích navrhujeme individuální likvidaci odpadních vod. E.4 VÝZNAMNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod. E.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM Realizace navrženého technického řešení v MČ Herálec se předpokládá v rámci platnosti PRVKu, tj. do konce roku 2014.Technické řešení společného odkanalizování v ostatních MČ se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti. Aktualizace PRVK nebo zpracování nového PRVK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod. F. EKONOMICKÁ ČÁST Vodovody 0, Kanalizace 0, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) 0 Vodovody 0, Kanalizace 5853, ČOV 975, Celkem (tis. Kč) 6828 Vodovody 0, Kanalizace 0, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) 0 Vodovody 5670, Kanalizace 0, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) 5670 Vodovody 0, Kanalizace 11255, ČOV 1016, Celkem (tis. Kč) Vodovody 0, Kanalizace 22994, ČOV 4793, Celkem (tis. Kč) Vodovody 0, Kanalizace 0, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) 0 Celkem za obec(město) Vodovody 5670, Kanalizace 40102, ČOV 6785, Celkem (tis. Kč) Náklady uvedené v tabulce jsou vykalkulovány podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací (č.j. : / ). Součástí PRVK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí. Stránka 8 z 9

9 AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Číslo usnesení: Datum schválení: Popis: Administra Realizace opatření v oblasti zásobování pitnou a v tivní oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v změna místních částech Herálec a Kamenice. Stránka 9 z 9

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Číhošť Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 440 Kód obce PRVK: 0611.011.440.00 Kód obce (IČOB): 02366 (568520) Číslo ORP3 (ČSÚ): 011 (6111) Název ORP3: Světlá nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vysoká Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vysoká Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vysoká Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_009_04_18802 Název obce: Hustopeče nad Bečvou Kód obce (IČOB): 513768 (513768) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lhota u Konice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_002_02_01272 Název obce: Brodek u Konice Kód obce (IČOB): 589314 (589314) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kyžlířov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kyžlířov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kyžlířov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_020_04_07880 Název obce: Potštát Kód obce (IČOB): 517101 (517101) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Buková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Buková. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Buková Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_007_01_01580 Název obce: Buková Kód obce (IČOB): 589357 (589357) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kladky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_010_01_06492 Název obce: Kladky Kód obce (IČOB): 589594 (589594) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Runářov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Runářov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Runářov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_011_06_14361 Název obce: Konice Kód obce (IČOB): 589624 (589624) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Mýtina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Mýtina. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.7 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Palič. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Palič. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_8) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.8 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mladoňov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mladoňov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mladoňov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_022_03_09701 Název obce: Nový Malín Kód obce (IČOB): 540544 (540501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křižanov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křižanov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Křižanov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_008_03_07647 Název obce: Hynčina Kód obce (IČOB): 536113 (536113) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice VI-Valšovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice VI-Valšovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hranice VI-Valšovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_06_41441 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bergov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bergov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Bergov Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_023_02_18378 Název obce: Vlčice Kód obce (IČOB): 541346 (541346) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Okrouhlice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 077 Kód obce PRVKUK 0611.002.077.00 Kód obce (IČOB) 10965 (569186) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Osíčany Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Osíčany Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Osíčany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_027_02_07130 Název obce: Koválovice-Osíčany Kód obce (IČOB): 589641 (589641) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rájov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rájov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_78_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.78.2 Název obce: Mnichov Kód obce (IČOB): 975 (554677) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dražov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dražov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.55.2 Název obce: Stanovice Kód obce (IČOB): 15364 (55555) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hlásnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hlásnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hlásnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_004_01_05053 Název obce: Hlásnice Kód obce (IČOB): 552330 (552330) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Štarnov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_052_02_13466 Název obce: Přemyslovice Kód obce (IČOB): 589934 (589934) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čunín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čunín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Čunín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_011_02_02438 Název obce: Konice Kód obce (IČOB): 589624 (589624) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. OBEC Horní Krupá B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Horní Krupá B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Horní Krupá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 059 Kód obce PRVKUK 0611.002.059.00 Kód obce (IČOB) 04315 (568708) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipinka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipinka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lipinka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_002_01_08410 Název obce: Lipinka Kód obce (IČOB): 540005 (540005) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skřípov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skřípov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skřípov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_018_01_14892 Název obce: Skřípov Kód obce (IČOB): 590002 (590002) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Skalka Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_056_01_14805 Název obce: Skalka Kód obce (IČOB): 589993 (589993) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Seloutky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Seloutky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Seloutky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_055_01_17471 Název obce: Seloutky Kód obce (IČOB): 506770 (506770) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Krakovec Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Krakovec Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Krakovec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_030_04_07919 Název obce: Laškov Kód obce (IČOB): 589675 (589675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rožmitál Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rožmitál Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rožmitál Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_06_19317 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kovářov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kovářov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kovářov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_020_03_07149 Název obce: Potštát Kód obce (IČOB): 517101 (517101) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Habry Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 55 Kód obce PRVKUK 611.2.55. Kód obce (IČOB) 3647 (568651) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čehovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čehovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Čehovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_008_01_01882 Název obce: Čehovice Kód obce (IČOB): 589365 (589365) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Paršovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Paršovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Paršovice Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_017_01_11810 Název obce: Paršovice Kód obce (IČOB): 516635 (516635) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otonovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otonovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Otonovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_021_02_04862 Název obce: Hrubčice Kód obce (IČOB): 589543 (589543) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Salisov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Salisov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Salisov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_07_19318 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krapice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krapice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_7_6) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.6 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Partutovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_018_01_11812 Název obce: Partutovice Kód obce (IČOB): 516686 (516686) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sítiny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sítiny. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.78.3 Název obce: Mnichov Kód obce (IČOB): 975 (554677) Číslo ORP3 (ČSÚ): 415 (415) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Milíkov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Milíkov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.14.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 9492 (53896) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vonšov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vonšov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.22.4 Název obce: Skalná Kód obce (IČOB): 1481 (554812) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Víska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_11_03719 Název obce: Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolní Bušínov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolní Bušínov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolní Bušínov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_026_02_07448 Název obce: Zábřeh Kód obce (IČOB): 541354 (541354) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kojšovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kojšovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.6 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Brodek u Konice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Brodek u Konice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brodek u Konice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_002_01_01270 Název obce: Brodek u Konice Kód obce (IČOB): 589314 (589314) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dřevnovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dřevnovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dřevnovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_017_01_03301 Název obce: Dřevnovice Kód obce (IČOB): 589489 (589489) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bílovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_003_01_00453 Název obce: Bílovice-Lutotín Kód obce (IČOB): 589276 (589276) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lazníčky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lazníčky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lazníčky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_020_01_07939 Název obce: Lazníčky Kód obce (IČOB): 514446 (514446) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Malhotice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Malhotice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Malhotice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_012_01_09093 Název obce: Malhotice Kód obce (IČOB): 515329 (515329) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Doubrava. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Doubrava. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.4 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otaslavice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otaslavice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Otaslavice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_043_01_41248 Název obce: Otaslavice Kód obce (IČOB): 589845 (589845) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hrubá Voda Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hrubá Voda Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hrubá Voda Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_013_02_04859 Název obce: Hlubočky Kód obce (IČOB): 502146 (502146) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Dvory. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Dvory. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.7 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (4481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Savín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Savín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Savín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_08_14614 Název obce: Litovel Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Huzová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Huzová. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Huzová Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_019_01_05010 Název obce: Huzová Kód obce (IČOB): 597414 (597414) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rohle. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rohle. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rohle Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_021_01_14042 Název obce: Rohle Kód obce (IČOB): 540871 (540871) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Potůčník Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Potůčník Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Potůčník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_009_03_03722 Název obce: Hanušovice Kód obce (IČOB): 535532 (535532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchonice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_035_01_15927 Název obce: Suchonice Kód obce (IČOB): 569771 (569771) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nedvězí Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nedvězí Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nedvězí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_13_10235 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybníček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_008_03_17374 Název obce: Újezd Kód obce (IČOB): 505501 (505501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

Leština u Světlé. Název části obce

Leština u Světlé. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Leština u Světlé Číslo obce PRVKUK 456 Kód obce PRVKUK 611.11.456. Kód obce (IČOB) 854 (56911) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Budov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Budov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.63.2 Název obce: Verušičky Kód obce (IČOB): 1831 (555711) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Janoslavice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Janoslavice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janoslavice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_021_02_05685 Název obce: Rohle Kód obce (IČOB): 540871 (540871) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křtomil. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křtomil. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Křtomil Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_019_01_08462 Název obce: Křtomil Kód obce (IČOB): 552780 (552780) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Lipina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Lipina. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.3 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrka. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.1.2 Název obce: Libá Kód obce (IČOB): 8161 (554618) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mrsklesy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mrsklesy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Mrsklesy Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_027_01_10015 Název obce: Mrsklesy Kód obce (IČOB): 554944 (554944) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): VII-Trnávka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_05_41452 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poustka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poustka. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_21_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.21.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12661 (577979) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žárovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žárovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žárovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_048_04_19466 Název obce: Plumlov Kód obce (IČOB): 589896 (589896) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hněvkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hněvkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hněvkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_026_03_04005 Název obce: Zábřeh Kód obce (IČOB): 541354 (541354) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Želeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Želeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Želeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_075_01_19584 Název obce: Želeč Kód obce (IČOB): 590240 (590240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): VI-Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_04_41449 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Haukovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Haukovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Haukovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_008_02_17373 Název obce: Újezd Kód obce (IČOB): 505501 (505501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

Název části obce. Obec Věž leží na jihozápad od Havlíčkova Brodu. Obec má místní části Jedouchov, Leština, Mozerov, Skála a Věž.

Název části obce. Obec Věž leží na jihozápad od Havlíčkova Brodu. Obec má místní části Jedouchov, Leština, Mozerov, Skála a Věž. A. OBEC Věž Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 98 Kód obce PRVKUK 611.2.98. Kód obce (IČOB) 18132 (569691) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Komárov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Komárov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.7 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vsisko Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vsisko Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vsisko Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_043_03_18697 Název obce: Velký Týnec Kód obce (IČOB): 505650 (505650) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kladruby. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kladruby. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_82_13) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.415.82.13 Název obce: Teplá Kód obce (IČOB): 16596 (555631) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kozlov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kozlov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kozlov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_03_32067 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kojetín II-Popůvky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kojetín II-Popůvky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_016_02_41446 Název obce: Kojetín Kód obce (IČOB): 514055 (514055) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rájec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rájec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rájec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_020_01_13888 Název obce: Rájec Kód obce (IČOB): 540854 (540854) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipová. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lipová Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_012_01_08460 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 589691 (589691) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolní Nětčice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolní Nětčice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolní Nětčice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_002_01_02986 Název obce: Dolní Nětčice Kód obce (IČOB): 569259 (569259) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Ratiboř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Ratiboř. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_66_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.66.4 Název obce: Žlutice Kód obce (IČOB): 19776 (555762) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Drozdov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Drozdov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Drozdov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_003_01_03261 Název obce: Drozdov Kód obce (IČOB): 570141 (570141) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Oskava. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Oskava. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Oskava Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_022_01_11314 Název obce: Oskava Kód obce (IČOB): 540544 (540544) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesík. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesík. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.46.4 Název obce: Nejdek Kód obce (IČOB): 1262 (55538) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

Název části obce. Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Jabloňov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 625 Kód obce PRVKUK 0615.014.625.00 Kód obce (IČOB) 05625 (595730) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chromeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_012_01_05422 Název obce: Chromeč Kód obce (IČOB): 569305 (569305) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více