(X)HTML. Internetové publikování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(X)HTML. Internetové publikování"

Transkript

1 (X)HTML Internetové publikování 1

2 Prohlížeč Obsluhuje přenos a interpretuje obsah Hlavní prohlížeče Microsoft Internet Explorer Firefox Opera Safari

3 WWW stránka WWW stránka dokument (soubor) s informacemi a pokyny pro jejich zobrazení Určena pro WWW prohlížeč interpret WWW dokumentu Standardizace W3C World Wide Web Consortium

4 Co obsahuje WWW stránka? HyperText Markup Language HTML Text Značky (tagy) Pokyny pro interpretaci dokumentu Informace o struktuře dokumentu Odkazy na další (binární) data <html> <head> <title>title of page</title> </head> <body> This is my first homepage. <b>this text is bold</b> </body> </html>

5 Vývoj HTML Značkovací jazyk založený na SGML Standard Generalized Markup Language ISO 8879: první verze s formální specifikací 3.0 neimplementovaný návrh Příliš složitá specifikace 3.2 standard na základě podmnožiny nestandardních řešení různých výrobců 4.0, 4.01 poslední verze Kaskádové styly CSS HTML5

6 Problémy s WWW Historické Prolínání obsahu a formy v HTML Problémy se strukturou dokumentu Nekompatibilita prohlížečů Současné Vyhledávání a indexace obsahu Sémantický web RDF Mikroformáty Web se zpětnou vazbou

7 XHTML extensible HyperText Markup Language Upravená verze HTML 4.01 Vyhovuje standardu XML Nevyžaduje podporu XML na straně prohlížeče Striktnější

8 XML extensible Markup Language SGML light Orientace na informační hodnotu dokumentu Možnost definovat další jazyky založené na XML Striktnější syntaxe

9 HTML5 Specifikace i podpora se vyvíjejí Rozsáhlý standard zahrnující Markup Javascriptová API Canvas (kreslení v prohlížeči) Offline aplikace Podpora v prohlížečích 9

10 První WWW stránka Tato stránka obsahuje nějaký text, který se zobrazí Obsahuje formátovací instrukce, které mohou fungovat Ignoruje standardy a pravidla tvorby, takže funkčnost není zaručena

11 První správná WWW stránka Stránka vyhovuje standardu, takže bude fungovat ve všech prohlížečích, které jej podporují

12 Online zdoje informací Specifikace XHTML Tutorial, příklady, příručka

13 Základní komponenty HTML jazyka Element <p>příklad elementu</p> Počáteční tag Obsah elementu Ukončovací tag Nepárové bezobsahové elementy HTML 4.01: nemusí být ukončeny <br> XHTML: všechny elementy ukončené <br /> Obsahem elementu mohou být další elementy Well-formed dokumenty

14 Typy elementů Blokové Inline <p> <h1> <h6> <pre> <div> <hr> <dl> <ul> <ol> <table> <form> <a> <img> <map> <br> <script> <sub> <sup> <span> <em> <strong> <code> <cite> <dfn> <samp> <kbd> <var> <abbr> <i> <b>

15 Základní komponenty HTML jazyka Atribut Odkaz <a href="nekam.html">jinam</a> Podrobnější specifikace elementu Zapisuje se za počáteční tag Přiřazuje se mu hodnota vymezená "" U jednoho tagu více atributů Na pořadí atributů nezáleží

16 Zjednodušená struktura stránky (Je skutečně zjednodušená) <html> <head> <title>...</title> </head> <body>... </body> </html>

17 Obsah elementu head <head> <title>příklad 2</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="keywords" content="html, XHTML, tvorba stránek" /> <meta name="authors" content="petr Zámostný" /> </head> <title> Název stránky v titulkovém pruhu okna prohlížeče <meta> Metadata dokumentu Většinou se neinterpretují se prohlížečem, např. pro vyhledávače S výjimkou informace o typu a kódování dokumentu <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

18 Obsah elementu body <body> text elementy </body> Interpretace a zápis textu Implicitní chování Mezery, tabelátory, konce řádku se interpretují jako jedna mezera Blokové a řádkové (inline) elementy

19 Elementy pro členění textu div oddíl p odstavec span inline blok br zalomení řádky (bezobsahový <br />)

20 Členění textu <body> <div id= cast1"> <p>toto je 1. odstavec textu</p> <p>toto je 2. odstavec textu</p> </div> <div id= cast2"> <p>toto je 3. odstavec textu</p> <p>toto je 4. odstavec textu<br /> ručně zalomený na 2 řádky</p> </div> </body> studijni-materialy/ip-s-001/p03.html

21 Nadpisy <body> <h1>nadpis 1</h1> <h2>nadpis 2</h2> <h3>nadpis 3</h3> <h4>nadpis 4</h4> <h5>nadpis 5</h5> <h6>nadpis 6</h6> </body> -materialy/ip-s-001/p04.html

22 Formátování <body> <p><em>zdůrazněný text</em></p> <p><strong>silně tištěný text</strong></p> <p><b>tučný text</b></p> <p><i>kurzíva</i></p> <p>text<sub>dolní index</sub></p> <p>text<sup>horní index</sup></p> <p><code>zdrojové texty se zobrazují neproporcionálním písmem</code></p> <pre> Obsah se zobrazí neproporcionálním písmem přesně tak, jak je v dokumentu zapsán, včetně formátovacích znaků A B C </pre> </body>

23 Rozdělení formátovacích elementů Elementy strong a em vyjadřují logický formát, vyjadřují, že obsah je důležitý Elementy b a i (implicitně vypadají stejně jako ty předchozí) definují vzhled bez logického významu

24 Seznamy <body> <h1>nečíslovaný seznam</h1> <ul> <li type="disc">kolečko</li> <li type="circle">kroužek</li> <li type="square">čtvereček</li> </ul> <h1>číslovaný seznam</h1> <ol type="a"> <li>položka 1</li> <li>položka 2</li> <li>položka 3</li> </ol> <h1>definiční seznam</h1> <dl> <dt>html</dt><dd>hypertext Markup Language</dd> <dt>xml</dt><dd>extensible Markup Language</dd> </dl> </body>

25 Grafika <body> <hr /> <img src=" alt="valid XHTML 1.0!" height="31" width="88" /> </body>

26 Odkazy <body> <p><a href=" odkaz na jinou stránku</a></p> <p><a href="priklad02-07.html">relativní odkaz na předchozí příklad</a></p> <p><a href="#navesti1">odkaz na návěští v tomto dokumentu</a></p> <p><a href="priklad02-08.html#navesti1">odkaz na návěští v tomto dokumentu</a></p> <p><a name="navesti1" />Příklad definice návěští</p> </body>

27 Cvičení Stáhněte si cvičný text Vytvořte na základě textu XHTML dokument se strukturou podobnou ukázce vpravo URL loga: URL odkazu na FCHT: Zkontrolujte, zda je vytvořený dokument XHTML 1.0 validní

28 Struktura XHTML stránky <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html> <head> <title>...</title> </head> <body>... </body> </html> Prolog XML Definice typu dokumentu použitý standard Vlastní dokument

29 Definice Typu Dokumentu Určuje standard podle kterého je dokument psán Vymezuje elementy, které se mohou použít Určuje pravidla vnoření elementů

30 Definice Typu Dokumentu Transitional (volnější) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " Strict (přísnější, nepovoluje HTML formátování ) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " Frameset (rámce <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "

31 Standard vs Quirk mód Standard(s) prohlížeč interpretuje data v souladu se standardy které podporuje Quirks Režim zpětné kompatibility Almost standards Jako standards, kromě obrázků v tabulkách (kvůli starým tabulkovým návrhům) ious_gaps 31

32 Standards vs. Quirks čím se liší MSIE box model (do 5.5) Zarovnání inline elementů Quirks: často ke spodnímu okraji boxu Standards: k základní čáře Dědičnost velikosti fontů v tabulkách 32

33 Kdy se použije jaký mód Starší standardy a nedokonale specifikované standardy mají tendenci přepínat starší prohlížeče do Quirks módu Podrobná tabulka Zjištění módu PageInfo (Mozilla, Opera) Vlastnost DOM document.compatmode 33

34 Vlastní dokument element <html> <html xmlns=" <head>... </head> <body>... </body> </html> Musí obsaovat deklaraci jmenného prostoru xmlns= Pokud se deklarace vynechá nedochází k problémům, jedná-li se o čisté XHTML

35 Prolog XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Určuje verzi XML a kódování pro programy které by dokument zpracovával jako XML Není povinná, ale některé editory (PSPad) ji vkládají Může působit problémy na některých instalacích MSIE Doporučení: neuvádět/smazat v kombinaci s UTF-8 Deklarace XML není vyžadována ve všech XML dokumentech; nicméně doporučujeme všem XHTML autorům používat XML deklaraci ve všech svých dokumentech. Takováto deklarace je potřebná, je-li kódování dokumentu jiné než UTF-8 nebo UTF-16 a nadřazeným protokolem nebylo určeno jiné. Toto je ukázka XHTML dokumentu, obsahujícího XML deklaraci.

36 Standardní atributy Lze je použít pro všechny elementy s výjimkou base, head, html, meta, param, script, style a title Zjednodušeně: lze je použít u všech viditelných elementů

37 Standardní atributy class definuje třídu (skupinu) elementů do které element patří id přiřazuje elementu unikátní identifikátor ( pojmenovává jej ) style umožňuje přímo vepsat styl elementu Výše uvedené atributy mají význam pro aplikaci stylů (vzhledu, umístění) a nastavení dynamického chování title definuje popisek elementu, který se zobrazí v bublině, ukáže-li se na element myší

38 Jazykové atributy Lze je použít pro všechny elementy s výjimkou base, br, frame, frameset, hr, iframe, param a script dir nabývá hodnot ltr rtl a určuje směr toku textu zleva doprava nebo zprava doleva lang identifikuje jazyk ve kterém je psán obsah elementu

39 Kódování znaků Počítače přirozeně pracují pouze s čísly Zprostředkování práce se znaky definice párování číslo ~ znak soubor definic = kódová stránka, kódování počet znaků které může kódování obsahovat = 2 bity Původní kódování ASCII 7 bitové, 128 znaků

40 Kódování znaků Osmibitová rozšíření 256 znaků různá kódování pro různé jazyky podle různých standardů Různá kódování češtiny CP852 osmibitové kódování češtiny v systému MS-DOS ISO osmibitové kódování češtiny v UNIXových systémech Windows-1250 osmibitové kódování češtiny používané v systémech Microsoft Windows

41 Kódování znaků Nelze použít více kódování najednou Vícebytová kódování (vícekrát 8 bit na 1 znak) utf-8 proměnná délka jednotky, min 8 bitů kompatibilní s ASCII utf-16 proměnná délka jednotky, min 16 bitů nekompatibilní s ASCII, varianty další, např. kódování čínštiny

42 Nastavení kódování Specifikace použitého kódování v dokumentu <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> Specifikace kódování před/při uložení souboru

43 Nastavení kódování Kódování souboru Určuje fyzický způsob reprezentace znaků neobsažených v ASCII v souboru Označení kódování v dokumentu Informuje prohlížeč a umožňuje mu automaticky zvolit správné zobrazení <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1250"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> Obě kódování musí být nastavena stejně

44 Prvky HTML jazyka Znakové entity Znaky které neumíme zadat z klávesnice Znaky jejichž použití je vyhrazeno HTML <, >, & Příklad &název_entity; > > < < & & " Pevná mezera &#číslo_unicode_znaku; Й Й

45 Prvky HTML jazyka Entity definované XHTML Přehlednější v češtině (písmenné)

46 Prvky HTML jazyka Entity zadané číslem znaku v tabulce UNICODE - Seznam znaků Tyto znaky se zobrazí správně pokud je podporuje prohlížeč a jsou dostupné v použitém fontu

47 Tvořte validní kód Zvykněte si u každé stránky,kterou vytvoříte ověřit její validitu Validace uploadem souboru nemusí fungovat správně při použití MSIE

48 Publikace stránky na WWW Návod na publikaci na serveru VŠCHT e

49 Tabulky <table summary="anotace tabulky" border="1"> <tr> <th>záhlaví sloupce 1</th> <th>záhlaví sloupce 2</th> </tr> <tr> <td>buňka 1</td> <td>buňka 2</td> </tr> <tr> <td>buňka 3</td> <td>buňka 4</td> </tr> </table>

50 Strukturování <table summary="anotace tabulky" border="1"> <caption>sklizeň ovoce</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>hrušky</th> <th>jablka</th> </tr> </thead> <tfoot> <tr> <th>celkem</th> <td>25</td> <td>17</td> </tr> </tfoot> <tbody> <tr> <th>petr</th> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>pavel</th> <td>15</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>

51 Rozměry tabulky <table border="1"> <caption>implicitní chování</caption> <tr> <td>1. buňka</td> <td>2. trochu větší buňka</td> </tr> </table> <table border="1" width="500"> <caption>pevná šířka</caption> <tr> <td>1. buňka</td> <td>2. trochu větší buňka</td> </tr> </table> <table border="1" width="80%"> <caption>šířka v % okna</caption> <tr> <td>1. buňka</td> <td>2. trochu větší buňka</td> </tr> </table>

52 Ohraničení tabulky <table border="0"> <caption>bez okraje</caption> <tr><td>1. buňka</td><td>2. buňka</td></tr> <tr><td>3. buňka</td><td>4. buňka</td></tr> </table> <br /> <table border="1"> <caption>s okrajem</caption> <tr><td>1. buňka</td><td>2. buňka</td></tr> <tr><td>3. buňka</td><td>4. buňka</td></tr> </table> <br /> <table border="1" frame="void"> <caption>vnější okraj tabulky</caption> <tr><td>1. buňka</td><td>2. buňka</td></tr> <tr><td>3. buňka</td><td>4. buňka</td></tr> </table> <br /> <table border="1" rules="none"> <caption>vnitřní okraj tabulky</caption> <tr><td>1. buňka</td><td>2. buňka</td></tr> <tr><td>3. buňka</td><td>4. buňka</td></tr> </table> <br />

53 Zarovnání tabulky <table border="1" width="100%"> <caption>vodorovné zarovnání</caption> <tr><td align="left">buňka zarovnaná vlevo </td></tr> <tr><td align="right">buňka zarovnaná vpravo </td></tr> <tr><td align="center">buňka zarovnaná na střed </td></tr> <tr><td align="justify">buňka zarovnaná do bloku </td></tr> </table> <br /> <table border="1" width="100%"> <caption>svislé zarovnání</caption> <tr height="50"><td valign="top">buňka zarovnaná nahoru </td></tr> <tr height="50"><td valign="middle">buňka zarovnaná na střed </td></tr> <tr height="50"><td valign="bottom">buňka zarovnaná dolů </td></tr> <tr height="50"><td valign="baseline">buňka zarovnaná na základní čáru</td></tr> </table> <br />

54 Sloučení buněk tabulky <table border="1"> <tr><td>buňka</td><td>buňka</td><td>buňka</td><td>buňka</td></tr> <tr><td>buňka</td><td rowspan="2" colspan="2">expandovaná buňka</td><td>buňka</td></tr> <tr><td>buňka</td><td>buňka</td></tr> <tr><td>buňka</td><td>buňka</td><td>buňka</td><td>buňka</td></tr> </table><br />

55 Publikace dat na webserver Většinou použití FTP protokolu (nebo modernějších variant) klient např. WinSCP Lokální síť např. uživatelské stránky na VŠCHT WWW formuláře omezený přístup většinou u služeb zdarma

56 Správa webové prezentace Webová prezentace se skládá ze 2 částí layout (rozložení) šablona, která určuje vzhled, způsob prezentace fixní část stránek, která je společná celému webu (hlavička, logo, navigace) obsah vlastní informace, typicky jiné na různých stránkách

57 Správa webové prezentace Systém samostatných stránek každá stránka je sama sobě svou šablonou tvoří se typicky tak, že se vytvoří jedna stránka jako šablona, ostatní stránky se vytvoří ručně jako kopie a přepíše se obsah funkční, ale pracné při údržbě nemá další požadavky na vybavení serveru

58 Správa webové prezentace Off-line generování obsahu obsah je tvořen odděleně od šablony HTML fragmenty data v jiném formátu program (skript), který dávkově zpracuje HTML fragmenty a vytvoří systém samostatných stránek automaticky nutná znalost / vytvoření skládacího programu dávkové generování po každé aktualizaci

59 Definice rozdělení <head> <title></title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <frameset rows="15%, 85%"> <frame src= 1.html" /> <frame src= 2.html" /> <noframes> <body> <p>prohlížeè nepodporuje rámy.</p> </body> </noframes> </frameset>

60 Element <frameset> Definován pouze v <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" " frameset.dtd"> Atributy cols počet rámců vedle sebe rows počet rámců nad sebou cols="25%, 75%" cols="250, *, 20%"

61 Element <frame> Opět pouze ve FRAMESET DTD Atributy frameborder ="0 1" zobrazovat ohraničení marginwidth, marginheight velikost okraje noresize="noresize" zákaz změny velikosti name="jméno_rámu" scrolling="yes no auto" režim rolování

62 Vícenásobné dělení <frameset rows="15%, *, 15%"> <frame src="zahlavi.html" /> <frameset cols="200, *"> <frame src="obsah.html" /> <frame name="zobrazeni_kapitol" src="kap1.html" /> </frameset> <frame src="zapati.html" /> <noframes> <body> <p>prohlížeè nepodporuje rámy. Zde je <a href="obsah.html">obsah stránek</a>.</p> </body> </noframes> </frameset>

63 Odkazy v rámech <a href="url" target="cíl_odkazu">text</a> Atribut target určuje ve kterém rámci/okně se otevře odkazované URL target= _top _self _blank _parent Jméno_rámce

64 Správa webové prezentace iframe Vložení html z jiného souboru <iframe src = navigace.html" width="100%" height="300"> <p>your browser does not support iframes.</p> </iframe>

65 Správa webové prezentace Skriptování na serveru nutné aby server podporoval skriptování SSI <!--#include file= navigace.html "--> ASP <!--#include file= navigace.html "--> PHP <?php include navigace.html";?> možno složit stránku na serveru z více kousků v PHP a ASP ale i řadu dalších věcí

66 Správa webové prezentace Redakční systém pokročilé skriptování na serveru + databáze Wordpress Drupal Joomla

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger HTML HyperText Markup Language 25.9.2013 Josef Steinberger HTML historie, verze Hypertext Jazyk popisující strukturu dokumentu SGML/XML Aplikace Verze: HTML 1 1990+ TBL, CERN HTML 2.0 1995 as RFC 1866

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML

Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML Dodatky Petr Pexa 2007 pepe@pf.jcu.cz 1. Upravená kapitola 5.1 Vývojové verze jazyka XHTML Modularizace XHTML Modularizace je proces zařazení jednotlivých elementů do fiktivních modulů podle jejich funkce

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HTML PIA 2012/2013 Téma 1 P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek XHTML 1 Jazyk HTML značkovací jazyk, speciálně vyvinutý pro popis Internetových dokumentů. HTML umožňuje popis: struktury dokumentu; obsahu dokumentu; způsobu zobrazení obsahu prohlížečem na displeji.

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Internet a tvorba WWW stránek

Internet a tvorba WWW stránek Internet a tvorba WWW stránek HTML hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language) označuje (značkuje) části dokumentu. Určuje např. která část textu se má zobrazit jako nadpis, který kus textu

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ

UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ÚVOD DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DATUM ODEVZDÁNÍ 7.2.2007 JIŘÍ KALINA,

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Co se jinam nevešlo. a co se nám v přehledu témat modralo...

Co se jinam nevešlo. a co se nám v přehledu témat modralo... Co se jinam nevešlo a co se nám v přehledu témat modralo... Validita, XHTML/HTML Dokument by měl začínat definicí typu, aby bylo jasno, co v něm je. - zavedeno od verze HTML5 Předtím...

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS.

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. K vytváření webových stránek se používají různé editory. Z pohledu tvůrce je nejednodušší způsob jak napsat stránku použít např. editor MS-Word a soubor

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Označení: C8 Stručná charakteristika modulu Modul si klade za cíl seznámit detailněji s tvorbou webových stránek pomocí kódovacího jazyka

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 4 Vývoj Internetových Aplikací HTML5 Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je HTML5? - HTML5 je směr, kam se ubírá web budoucnost webových aplikací a vývoje - HTML5 je multiplatformní - HTML5

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext.

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. HTML aneb jak psát webové stránky 1. Historie HTML a souvislost s Internetem Historie HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. V roce 1980, fyzik CERNu Tim

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Podpora nových webových technologií HTML5 a CSS3 v aktuálních verzích prohlížečů

Podpora nových webových technologií HTML5 a CSS3 v aktuálních verzích prohlížečů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Podpora nových webových technologií HTML5 a CSS3 v aktuálních verzích prohlížečů PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 9. dubna 2014

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Kapitola 1 Než se pustíme do práce 15 Internet, web, WWW co to vlastně je? 15 Jak se tvoří internetové stránky 16

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR Martin Smítka Souhrn Současný svět Internetu se velmi rychle vyvýjí a tento vývoj mění zažité způsoby tvorby webových stránek. Posun

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy

Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy Název: VY_32_INOVACE_PG4120 Literatura, online zdroje informací, testy Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Uvádí

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CO je to? WWW, HTML, CSS

CO je to? WWW, HTML, CSS CO je to? WWW, HTML, CSS Jak vytvořit vlastní webovou stránku Potřebujete: Webový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Připojení na internet není nutné v první fázi.

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více