Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6"

Transkript

1 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6

2 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 2 Poř.č. Obec, město Název projektu Stručný popis projektu Odhad nákladů v Kč Připravenost projektu a partnerství 1 Albrechtice v Jizerských horách Úprava okolí Protržené přehrady Záměrem projektu je oprava mostku u Protržené přehrady, oprava Kramerovy boudy, instalace informačních tabulí, zřízení ohlašovny Horské služby, připomenutí 100. výročí protržení přehrady. 2 Albrechtice v Jizerských horách Rekonstrukce Hrobky Schowanek Záměrem projektu je rekonstrukce Hrobky Schwanek na hřbitově v Albrechticích v Jizerských horách. (Zrcadlový projekt připravuje partner projektu město Wlen) ,00 3 Albrechtice v Jizerských horách Rekonstrukce a modernizace Rekonstrukce a modernizace parkoviště "U Slalomáku", parkoviště "U Slalomáku" které je majetkem obce. 4 Albrechtice v Jizerských horách Setkávání seniorů z Albrechtic a z Setkávání seniorů z Albrechtic v Jizerských horácha z Wleni, ,0 Kč na jednu Wleni kdy budou realizovány společné výlety a setkání. akci 5 Bílý Potok Výstavba rozhledny nad obcí Bílý Potok Záměrem projektu je výstavba rozhledny nad obcí Bílý Potok pro podporu cestovního ruchu ,00 Plánovaný záměr 6 Bílý Potok Výstavba nových cyklotras Záměrem projektu je výstavba nových cyklotras v obci a jejich napojení na areál na Smrku na Singltrek Plánovaný záměr 7 Bílý Potok Zpracování koncepce rozvoje Záměrem projektuje zpracování koncepce rozvoje obce a definování nových rozvojových projektu s polskými partnery Plánovaný záměr

3 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 3 8 Cvikov Víceúčelové sportovní zařízení Cílem projektu je vybudovat víceúčelové sportovní zařízení pro sportovní kluby ze Cvikova. Toto zařízení bude nabízet posilovnu, bowling, šatny. 9 Harrachov Úprava běžeckých tras Pořízení techniky (rolba, skútr) na úpravu tratí na českopolské straně a rozšířit tak nabídku kvalitně upravených běžeckých tratí v lokalitě Harrachovska, které vedou až k oblíbeným běžkařským cílům na polské straně tj. např. turistická chata Orle nebo areál v Jakuszycích ,00 Plánovaný záměr 10 Harrachov Propojení běžeckých tras Propojení běžeckých tras na česko-polském území v místech, kde trať protíná železnice. Z bezpečnostních důvodů je třeba řešit tento problém přechodem přes železniční trať v podobě mostu a zcela tak vyloučit riziko střetu vlaku s běžkařem ,00 Plánovaný záměr 11 Jindřichovice pod Smrkem Nákup hasičského vozidla Záměrem projektu je nákup hasičského vozidla pro dopravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů k zásahu ,00 12 Jindřichovice pod Smrkem Výstavba klubovny pro SDH Záměrem projektu je výstavba klubovny pro sbor dobrovolných hasičů ,00 13 Jiřetín pod Bukovou Klubovna pro zájmovou činnost dětí v Jiřetíně pod Bukovou Cílem projektu je vybudovat klubovnu pro zájmovou činnost dětí v budově obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou ,00 Projektová dokumentace a rozpočet. Partnerství uzavřeno. 14 JIZERSKÁ, o.p.s. Rozšíření Jizerské magistrály Zpřístupnění Vysokého hřebene pro běžkaře přidání 5 km nových tratí, nákup techniky pro úpravu stop (PB 100) ,00 Plánovaný záměr

4 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 4 15 JIZERSKÁ, o.p.s. Nová Jabkenice Výstavba zázemí pro závody a společnost JIZERSKÁ, o.p.s. garáže a dílny, kanceláře společnosti a organizátorů závodů ,00 Platné územní rozhodnutí, příprava dokumentace pro stavební povolení 16 JIZERSKÁ, o.p.s. Nové Jabkenice (pracovní název) Vybudování zázemí společnosti, garáže pro rolby na úpravu lyžařských stop, kanceláří společnosti, zázemí pro pořádání velkých sportovních akcí ,00 Vydán územní souhlas 17 Josefův Důl Spolupráce základních škol V rámci projektu budou organizované společná setkání základních škol z Josefova Dolu a z Wleni. Obsahem setkání budou sportovní akce a společné výlety ,0 Kč na jednu akci 18 Liberec Statutární město Proč jezdit daleko, když u souseda je pěkně Turistické produktové balíčky pro cíl. skupinu- polští turisté na liberecku záměr 19 Liberec Statutární město Pojďme si vážit toho, co nám zanechali předkové Databáze drobných památek (foto, vlastník památky, vlastník pozemku, stav památky, mapa památek, příběh památky) záměr 20 Liberec Statutární město Liberec-prezentacja Publikace o Liberci pro polské turisty záměr 21 Liberec Statutární město Naučná cesta centrem města Vytvořit mediální web prohlídku centrem města, včetně značení prohlídky městem, tabule, propagační materiály záměr

5 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 5 22 Město Nový Bor (DDM Česko polský pobytový letní Společný letní tábor českých a polských dětí s výukou ,00 Konkretizovaný záměr Smetanka) tábor jazyka a vzájemným poznáváním česko polských zvyků ve fázi vyhledávání přeshraničního partnera 23 Město Nový Bor (Turistické Turistický navigační systém Vybudování navigačního a informačního systému v českém, ,00 Záměr ve fázi přípravy informační centrum) v česko polsko německém polském a německém jazyce pro návštěvníky města jazyce 24 Nové Město pod Smrkem Výstavba skateparku Výstavba skateparku ,00 Projektová dokumentace a rozpočet. Partnerství uzavřeno. 25 Nové Město pod Smrkem Výstavba venkovního sportoviště pro školní výuku a veřejnost Výstavba venkovního sportoviště (hřiště pro volejbal, tenis, fotbal, běžecká dráha, skok daleký) pro školní výuku a veřejnost ,00 Projektová dokumentace a rozpočet. Partnerství uzavřeno. 26 Nové Město pod Smrkem Výstavba cyklostezky Nové Město Ludvíkov Výstavby cyklostezky Nové Město Ludvíkov vč. mostku (1,2 km, cca 10 mil. Kč) ,00 27 Pěnčín (u Liberce) Výstavba rozhledny nad obcí Pěnčín Záměrem projektu je výstavba rozhledny nad obcí Pěnčín pro podporu cestovního ruchu ,00 Plánovaný záměr 28 Polevsko Výstavba tenisových kurtů Záměrem je výstavba nových tenisových kurtů Záměr

6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 6 29 Polevsko Výstavba polyfunčkního domu v Polevsku Jedná se o objekt, v kterém by v 1.patře měla být tělocvična. V obci máme ZŠaMŠ Polevsko, v budově byla tělocvična, ale pro velkou kapacitu dětí jak ve školce, tak ve škole, byla zrušena a zřízena třída (jen pro info). Vedle tělocvičny jsou plánovány WC a sprchy. V přízemí je místnost pro knihovnu a veřejný internet. Dále technické zázemí pro obec, tj. garáže, sklad a dílna. Zpracovaná projektová dokumentace 30 Rodina v centru o.s. Přeshraniční výlety dětí z miniškolky a z volnočasového klubu Společné přeshraniční česko polské výlety dětí předškolního a mladšího školního věku ,00 Záměr ve fázi přípravy 31 Rokytnice nad Jizerou Běžecké lyžování bez harnic Nákup rolby na úpravu běžeckých tratí, úprava běžeckých stop, doplnění značení běžeckých stop ,- za českou část projektu Projektový záměr 32 Rokytnice nad Jizerou Tvorba tématických a naučných Tvorba tématických a naučných stezek, turistických a ,- Kč může se Projektový záměr - stezek, turistických a cykloturistických tras míněno spíše ve formě doplňování jednat o více neprojednaný cykloturistických tras mobiláře těchto tras, laviček, stolů, informačních cedulí atd. drobnějších projektů 33 Smržovka Obnova stávajících alejí a Obnova stávajících alejí a výsadba nových. Alejí v krajině Plánovaný záměr výsadba nových ubývá, ty které se dočkaly současnosti, jsou často ve špatném stavu.

7 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 7 34 Smržovka Obnova kostela sv. Archanděla Michaela Kostel sv. Archanděla Michaela je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Smržovka, město se na obnově podílí finančně a organizačně (administrace žádostí o dotace). Kostel je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR. V roce 1967 vyhořel, od roku 1991 probíhají záchranné práce. Objekt je jedinečným dílem pozdně barokní architektury, které pro svou čistotu slohu nemá v dané lokalitě Jizerských hor obdobu. V současnosti se jedná především o pokračování obnovy chybějící kamenné podlahy, která začala v roce Většinu podlahy v současnosti tvoří udusaná hlína provizorně zakrytá koberci. Jedná se o položení opukové dlažby a dvou dřevěných podií pod lavicemi shodně s původní podobou a požadavky státní památkové péče. Dalším významným záměrem je rekonstrukce hlavního oltáře movité kulturní památky. Kostel sv. Archanděla Michaela je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Smržovka, město se na obnově podílí finančně a organizačně (administrace žádostí o dotace). Kostel je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR. V roce 1967 vyhořel, od roku 1991 probíhají záchranné práce. Objekt je jedinečným dílem pozdně barokní architektury, které pro svou čistotu slohu nemá v dané lokalitě Jizerských hor obdobu. V současnosti se jedná především o pokračování obnovy chybějící kamenné podlahy, která začala v roce Většinu podlahy v současnosti tvoří udusaná hlína provizorně zakrytá koberci. Jedná se o položení opukové dlažby a dvou dřevěných podií pod lavicemi shodně s původní podobou a požadavky státní památkové péče. Dalším významným záměrem je rekonstrukce hlavního oltáře movité kulturní památky. Plánovaný záměr Poř.č. Obec, město Název projektu Stručný popis projektu Odhad nákladů v Kč Připravenost projektu a

8 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 8 partnerství 35 Albrechtice v Jizerských horách Úprava okolí Protržené přehrady Záměrem projektu je oprava mostku u Protržené přehrady, oprava Kramerovy boudy, instalace informačních tabulí, zřízení ohlašovny Horské služby, připomenutí 100. výročí protržení přehrady. 36 Albrechtice v Jizerských horách Rekonstrukce Hrobky Schowanek Záměrem projektu je rekonstrukce Hrobky Schwanek na hřbitově v Albrechticích v Jizerských horách. (Zrcadlový projekt připravuje partner projektu město Wlen) ,00 37 Albrechtice v Jizerských horách Rekonstrukce a modernizace Rekonstrukce a modernizace parkoviště "U Slalomáku", parkoviště "U Slalomáku" které je majetkem obce. 38 Albrechtice v Jizerských horách Setkávání seniorů z Albrechtic a z Setkávání seniorů z Albrechtic v Jizerských horácha z Wleni, ,0 Kč na jednu Wleni kdy budou realizovány společné výlety a setkání. akci 39 Bílý Potok Výstavba rozhledny nad obcí Bílý Potok Záměrem projektu je výstavba rozhledny nad obcí Bílý Potok pro podporu cestovního ruchu ,19 Plánovaný záměr 40 Bílý Potok Výstavba nových cyklotras Záměrem projektu je výstavba nových cyklotras v obci a jejich napojení na areál na Smrku na Singltrek ,54 Plánovaný záměr 41 Bílý Potok Zpracování koncepce rozvoje Záměrem projektuje zpracování koncepce rozvoje obce a definování nových rozvojových projektu s polskými partnery ,88 Plánovaný záměr

9 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 9 42 Cvikov Víceúčelové sportovní zařízení Cílem projektu je vybudovat víceúčelové sportovní zařízení pro sportovní kluby ze Cvikova. Toto zařízení bude nabízet posilovnu, bowling, šatny ,23 43 Harrachov Úprava běžeckých tras Pořízení techniky (rolba, skútr) na úpravu tratí na českopolské straně a rozšířit tak nabídku kvalitně upravených běžeckých tratí v lokalitě Harrachovska, které vedou až k oblíbeným běžkařským cílům na polské straně tj. např. turistická chata Orle nebo areál v Jakuszycích ,58 Plánovaný záměr 44 Harrachov Propojení běžeckých tras Propojení běžeckých tras na česko-polském území v místech, kde trať protíná železnice. Z bezpečnostních důvodů je třeba řešit tento problém přechodem přes železniční trať v podobě mostu a zcela tak vyloučit riziko střetu vlaku s běžkařem ,93 Plánovaný záměr 45 Jindřichovice pod Smrkem Nákup hasičského vozidla Záměrem projektu je nákup hasičského vozidla pro dopravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů k zásahu ,28 46 Jindřichovice pod Smrkem Výstavba klubovny pro SDH Záměrem projektu je výstavba klubovny pro sbor dobrovolných hasičů ,62 47 Jiřetín pod Bukovou Klubovna pro zájmovou činnost dětí v Jiřetíně pod Bukovou Cílem projektu je vybudovat klubovnu pro zájmovou činnost dětí v budově obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou ,97 Projektová dokumentace a rozpočet. Partnerství uzavřeno. 48 JIZERSKÁ, o.p.s. Rozšíření Jizerské magistrály Zpřístupnění Vysokého hřebene pro běžkaře přidání 5 km nových tratí, nákup techniky pro úpravu stop (PB 100) ,32 Plánovaný záměr

10 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN JIZERSKÁ, o.p.s. Nová Jabkenice Výstavba zázemí pro závody a společnost JIZERSKÁ, o.p.s. garáže a dílny, kanceláře společnosti a organizátorů závodů ,67 Platné územní rozhodnutí, příprava dokumentace pro stavební povolení 50 JIZERSKÁ, o.p.s. Nové Jabkenice (pracovní název) Vybudování zázemí společnosti, garáže pro rolby na úpravu lyžařských stop, kanceláří společnosti, zázemí pro pořádání velkých sportovních akcí ,01 Vydán územní souhlas 51 Josefův Důl Spolupráce základních škol V rámci projektu budou organizované společná setkání základních škol z Josefova Dolu a z Wleni. Obsahem setkání budou sportovní akce a společné výlety ,0 Kč na jednu akci 52 Liberec Statutární město Proč jezdit daleko, když u souseda je pěkně Turistické produktové balíčky pro cíl. skupinu- polští turisté na liberecku záměr 53 Liberec Statutární město Pojďme si vážit toho, co nám zanechali předkové Databáze drobných památek (foto, vlastník památky, vlastník pozemku, stav památky, mapa památek, příběh památky) záměr 54 Liberec Statutární město Liberec-prezentacja Publikace o Liberci pro polské turisty záměr 55 Liberec Statutární město Naučná cesta centrem města Vytvořit mediální web prohlídku centrem města, včetně značení prohlídky městem, tabule, propagační materiály záměr 56 Město Nový Bor (DDM Česko polský pobytový letní Společný letní tábor českých a polských dětí s výukou ,42 Konkretizovaný záměr Smetanka) tábor jazyka a vzájemným poznáváním česko polských zvyků ve fázi vyhledávání přeshraničního

11 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN 11 partnera 57 Město Nový Bor (Turistické Turistický navigační systém Vybudování navigačního a informačního systému v českém, ,89 Záměr ve fázi přípravy informační centrum) v česko polsko německém polském a německém jazyce pro návštěvníky města jazyce 58 Nové Město pod Smrkem Výstavba skateparku Výstavba skateparku ,37 Projektová dokumentace a rozpočet. Partnerství uzavřeno. 59 Nové Město pod Smrkem Výstavba venkovního sportoviště pro školní výuku a veřejnost Výstavba venkovního sportoviště (hřiště pro volejbal, tenis, fotbal, běžecká dráha, skok daleký) pro školní výuku a veřejnost ,84 Projektová dokumentace a rozpočet. Partnerství uzavřeno. 60 Nové Město pod Smrkem Výstavba cyklostezky Nové Město Ludvíkov Výstavby cyklostezky Nové Město Ludvíkov vč. mostku (1,2 km, cca 10 mil. Kč) ,32 61 Pěnčín (u Liberce) Výstavba rozhledny nad obcí Pěnčín Záměrem projektu je výstavba rozhledny nad obcí Pěnčín pro podporu cestovního ruchu ,79 Plánovaný záměr 62 Polevsko Výstavba tenisových kurtů Záměrem je výstavba nových tenisových kurtů ,26 Záměr

12 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán část B česká strana ERN Polevsko Výstavba polyfunčkního domu v Polevsku Jedná se o objekt, v kterém by v 1.patře měla být tělocvična. V obci máme ZŠaMŠ Polevsko, v budově byla tělocvična, ale pro velkou kapacitu dětí jak ve školce, tak ve škole, byla zrušena a zřízena třída (jen pro info). Vedle tělocvičny jsou plánovány WC a sprchy. V přízemí je místnost pro knihovnu a veřejný internet. Dále technické zázemí pro obec, tj. garáže, sklad a dílna ,74 Zpracovaná projektová dokumentace 64 Rodina v centru o.s. Přeshraniční výlety dětí z miniškolky a z volnočasového klubu Společné přeshraniční česko polské výlety dětí předškolního a mladšího školního věku ,21 Záměr ve fázi přípravy 65 Rokytnice nad Jizerou Běžecké lyžování bez harnic Nákup rolby na úpravu běžeckých tratí, úprava běžeckých stop, doplnění značení běžeckých stop ,- za českou část projektu Projektový záměr 66 Rokytnice nad Jizerou Tvorba tématických a naučných Tvorba tématických a naučných stezek, turistických a ,- Kč může se Projektový záměr - stezek, turistických a cykloturistických tras míněno spíše ve formě doplňování jednat o více neprojednaný cykloturistických tras mobiláře těchto tras, laviček, stolů, informačních cedulí atd. drobnějších projektů

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

MOŽNOSTI PODPORY ROZVOJE OBCÍ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČLÁNEK 20 V LEADERu , TŘEBOŇ

MOŽNOSTI PODPORY ROZVOJE OBCÍ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČLÁNEK 20 V LEADERu , TŘEBOŇ MOŽNOSTI PODPORY ROZVOJE OBCÍ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČLÁNEK 20 V LEADERu 28. 5. 2019, TŘEBOŇ PRO KOHO JE ČL. 20? - MAS, které mají zpracovanou evaluaci Strategie CLLD - MAS, jejichž Strategie CLLD

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

OBEC RADEŠÍNSKÁ SVRATKA

OBEC RADEŠÍNSKÁ SVRATKA . PLÁN ROZVOJE SPORTU Červen 2018 1 Identifikační údaje: Zadavatel: Obec Radešínská Svratka Radešínská Svratka 85 59233 Radešínská Svratka IČO: 00295205 Tel.: 566673326 Email: obec.radsvratka@tiscali.cz

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Předmětné aktivity byly definovány s ohledem na jejich očekávaný příspěvek k naplnění cílů projektu a

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu v obci byl schválen radou města dne 9. 1. 2017, usnesením č. 51/II/2. Tento plán rozvoje sportu v obci na období od 2017

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK 2018 18. 10. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 STRATEGICKÝ RÁMEC PODPORY AKTIVNÍ MOBILITY, ZEJMÉNA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY. Existence koncepčního dokumentu PROGRAM ROZVOJE

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

1. výzva měrná jednotka (parametr) zdroj ověření. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Příjemci dotace.

1. výzva měrná jednotka (parametr) zdroj ověření. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Počet. Příjemci dotace. Příjemci dotace. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Parametry / indikátory podprogramu na úrovni projektů Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100) Národní program podpory

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 468 12 Bedřichov č.p. 218 Telefon: +420 483 380 034 GSM: +420 775 682 299 www.jizerskaops.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna Číslo účtu: 199300296/0300 Zapsána

Více

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Předmětné aktivity byly definovány s ohledem na jejich očekávaný příspěvek k naplnění cílů projektu a stanovených měřitelných

Více

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková...

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Obsah Základní údaje... 2 Personální obsazení... 3 Naše činnost v r. 2016... 4 Finanční zpráva... 6 1. Rozvaha... 6 2. Výsledovka celková... 8 3. Výsledovka hlavní činnost... 9 4. Výsledovka

Více

Město Meziboří. Plán rozvoje sportu. na období

Město Meziboří. Plán rozvoje sportu. na období Město Meziboří Plán rozvoje sportu na období 2018-2026 1 Úvod Plán rozvoje sportu je zpracován ve smyslu 6 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

komplexní rekonstrukce a nové vybavení zřízení a vybavení bezbariérového WC rekonstrukce a nové vybavení kuchyně pro MŠ a ZŠ

komplexní rekonstrukce a nové vybavení zřízení a vybavení bezbariérového WC rekonstrukce a nové vybavení kuchyně pro MŠ a ZŠ 2014-2015 zřízení bezbariérového vstupu do budovy Fojtství a stavební úpravy v přízemí budovy Fojtství - rekonstrukce bývalé cukrářské výrobny na novou klubovnu a zázemí pro zaměstnance (denní místnost

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Projektové záměry, program rozvoje obce pro období

Projektové záměry, program rozvoje obce pro období ové záměry, program rozvoje obce pro období 2014-2020 NÁZEV OBCE: VOJTĚCHOV, místní část PLÁŇAVY 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (místní komunikace včetně příslušenství, chodníky, autobusové a vlakové zastávky,

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

TURISMUS Skrytá prosperita cestovní ruch Moravskoslezského kraje

TURISMUS Skrytá prosperita cestovní ruch Moravskoslezského kraje TURISMUS Skrytá prosperita cestovní ruch Moravskoslezského kraje Zpracoval(a): Mgr. Nazim Afana, LL.M. Datum: 30. 11. 2017 Podpora rozvoje cestovního ruchu v rámci dotací Dotační programy Podpora systémů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz

v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz Využití IT v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz 2 Funkce:! nabídka, propagace, prezentace! neomezený

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více

Strategie rozvoje obce Drozdov

Strategie rozvoje obce Drozdov Obec Drozdov ------------------------------------------------------------------------------ Drozdov 150 789 01 Zábřeh Telefon, fax: 583 427 245 www.obecdrozdov.cz vypracoval: Bc. Marek Karger - starosta

Více

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Tanvaldsko Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Ze zastávky Tanvaldský špičák je to kousek do největšího lyžařského areálu v Jizerských horách - skiareálu Tanvaldský Špičák (linka L12). Je zde pro vás

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2011 2014 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZDŮVODNĚNÍ... 4 3. AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU... 5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov Nečlenové TJ, cizí osoby OBJEDNÁVKY MOŽNÉ NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 604834740, 720750326, 739407321 nebo na : sokoldobrikov@gmail.com CELÝ AREÁL bez sportovišť kiosek a příslušenství pro cizí organizace 5000,-

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů

Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů Návod k vyplnění Informačního zásobníku projektů K vyplnění formuláře potřebujete program Adobe Acrobat Reader verze 8 a vyšší. Pokud tento prohlížeč nevlastníte, doporučujeme vám stáhnout jej bezplatně

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

OBEC RATMĚŘICE Přehled získaných dotací v letech

OBEC RATMĚŘICE Přehled získaných dotací v letech OBEC RATMĚŘICE Přehled získaných dotací v letech 2007 2016 Rok Přiznaná dotace Spoluúčast obce Celkové náklady 2007 303 200 146 273 449 473 2008 959 783 519 179 1 478 962 2009 3 975 000 977 000 4 952 000

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku

Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Tanvaldsko Vlakem na Tanvaldský Špičák a Smržovku Ze zastávky Tanvaldský špičák je to kousek do největšího lyžařského areálu v Jizerských horách skiareálu Tanvaldský Špičák (linka L12). Je zde pro vás

Více

Vize a priority nového vedení MSK v oblasti podpory CR v MSK

Vize a priority nového vedení MSK v oblasti podpory CR v MSK Vize a priority nového vedení MSK v oblasti podpory CR v MSK Zpracoval(a): Ing. Ema Havelková, MBA Datum: 15. 3. 2017 Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji Stručná statistika: 2012 2013 2014 2015 2016

Více

Rychleby Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu. Akční plán

Rychleby Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu. Akční plán Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Rychleby Góry Złote, rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Akční plán Zadavatel: Sdružení obcí u nám. Svobody 134

Více

WEB: strategie-zdarns.cz

WEB: strategie-zdarns.cz WEB: strategie-zdarns.cz Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz ČÁSTI STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA Realizace

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

FOND MALÝCH PROJEKTŮ FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2014-2020 FMP 2014-2020 Součást programů přeshraniční česko / saské nebo česko / polské spolupráce Bez saského nebo polského partnera nelze požádat o dotaci Projekty musejí být přínosné

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Bielsko-Biała, 30. října 2007 Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa

Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa Fond malých projektů a Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 Ing. Lucie Havlová Bc. Petra Bulířová Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ na období 2015-2025 Schváleno Zastupitelstvem obce Krhová, dne 29.1.2015, usnesením č. 3/2015/Z-051 Doplnění č. 1 schváleno Zastupitelstvem obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesením

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období 2016 2021 Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role obce 1.1. Doprava a komunikace Zlepšení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍCH FÓR

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍCH FÓR 2018 ZÁPIS ZE ŠKOLNÍCH FÓR Mgr. Ondřej Syrovátka Bc. Kateřina Imrýšková ZÁPIS ZE ŠKOLNÍCH FÓR 2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉM FÓRU Datum konání: Školní fórum na ZŠ Jubilejní: 22.5.2018 Školní fórum

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2011 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní i dozorčí radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11

Více

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka...

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 Obsah Základní údaje... 2 Personální obsazení... 3 Naše činnost v r. 2017... 4 Finanční zpráva... 5 1. Rozvaha... 5 2. Výsledovka... 6 Další povinné údaje... 8 Poděkování... 8 1 Základní

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 Počet odevzdaných dotazníků: 67 Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava? Komunikace obecního úřadu s občany celkem odpovědí: 59 1 30 50,8% 2 23 39,0% 3

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

24 Hraniční přechod Srbská Miloszów

24 Hraniční přechod Srbská Miloszów 25 / 34 24 Hraniční přechod Srbská Miloszów Pořadové číslo 24 Srbská Miloszów silniční Hraniční znak IV 79/13-80 III/2918 Specifikace přístupové pozemní komunikace (Polsko) 12367 pěší, cyklisté, motocykly,

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice. Aktualizace

Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice. Aktualizace Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice Aktualizace 2018 2023 Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strahovice, vyjadřující předpokládaný vývoj daného

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA architektonická studie 9/2017 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název projektu Architektonické řešení sportoviště obce Bystřička lokalita sportovní areál TJ Sokol Bystřička

Více

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40.

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40. NAD ORLICÍ, o.p.s. 517 41 Kostelecká Lhota 40 www.nadorlici.cz Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 18. 6. 2010 od 9 hodin v Kosteleckých Horkách Přítomni:

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města)

Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města) Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města) Pořadí Počet hlasů* A Sociální a zdravotní oblast 1. Absence nemocnice, nedostatek

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. - 1 - Vážení a milí přátelé, tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdružení Krušnohorská bílá stopa pro návštěvníky a turisty kvalitní zázemí

Více

Strategický rozvojový plán obce Rokytno. (místní části Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava)

Strategický rozvojový plán obce Rokytno. (místní části Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava) Strategický rozvojový plán obce Rokytno (místní části Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava) Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Rokytno, vyjadřující předpokládaný

Více

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období 2014 2020 zápis 13. 11. 2014 Návrh Strategických cílů, specifických cílů a opatření Pracovní skupina Rozvoj obcí Vize Ekoregion

Více

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020 Místní program obnovy vesnice Mníšek r. 2014-2020 Obsah 1. Úvod - Program obnovy vesnice Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je zaměřen na stavební obnovu obytných

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2010

Vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2010 Vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu za rok 1 Tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a komunikační aktivity na podporu zvýšení návštěvnosti 2 Vybudování rezervačního

Více

Finanční plán oprav a investic na rok 2019 a výhled na roky

Finanční plán oprav a investic na rok 2019 a výhled na roky Finanční plán oprav a investic na rok 2019 a výhled na roky 20202022 Místní komunikace Schválené akce Opravy výmolů a silničních vpustí SÚS Pardubického kraje Vjezdy k RD majitelé RD Projekt Úprava přechodu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SPORTU

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SPORTU AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2018 Mgr. Dušan Kubica, leden 2018 1/6 1. ÚVOD Plánování patří k rozhodujícím procesům koncepčního řízení rozvoje města. Mezi důležité oblasti, na

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERVENÁ VODA

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERVENÁ VODA PLÁN ROZVOJE OBCE ČERVENÁ VODA na období 2018 2031 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze 1.0 ZÁŘÍ 2018 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRATEGICKÁ VIZE OBCE ČERVENÁ VODA... 4 3. ROZVOJOVÉ OBLASTI... 4 1) Živá obec... 4 2) Obecní

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více