Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje"

Transkript

1 Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT svaøovací pøístroje

2 JEDNODUCHÝ, VÝKONNÝ, SPOLEHLIVÝ FRIAMAT basic FRIAMAT basic Jako všechny svařovací přístroje FRIAMAT nabízí FRIAMAT basic výhodnou kombinaci silného výkonu a jednoduchého a bezpečného ovládání. Další jedinečné vlastnosti řady FRIAMAT: svařování od průměru d 20 do d 800 mm extradlouhý svařovací a síťový kabel jednoduché navíjení kabelů robustní konstrukce z materiálu odolného proti opotřebení a povětrnostním vlivům velký úložný prostor pro příslušenství FRIAMAT basic patří k absolutně nejlehčím přístrojům svařujícím elektrotvarovky s topnou spirálou, a tím ulehčuje práce na stavbách. FRIAMAT basic eco Je cenovì výhodnou alternativou k FRIAMAT basic. Samozøejmì v kvalitì FRIATEC. Nabízí stejné technické vlastnosti a stejné obslužné funkce, váha je však o nìco vyšší.

3 VÍCE NEŽ JEN SVAØOVÁNÍ FRIAMAT prime FRIAMAT prime Prime je významem slova Primus jednička mezi svářecími přístroji svařujícími elektrotvarovky s topnou spirálou. Velký displej a jednoduché uživatelské ovládání zabraňují vzniku chyb obsluhy. K tomu nabízí možnost rozsáhlé dokumentace dat svařování a Traceability systému. dodáván včetně FRIATEC Memory-Stick (USB paměti) pro jednoduchý přenos dat grafický maxidisplej ke komfortnímu uživatelskému ovládání Supervisor-Pass k individuálnímu nastavení přístroje zadání souřadnic GPS zadání infotextu přes čárový kód infračervené dálkové ovládání jako varianta zadávání údajů přímá paměť na 500 svarů možnost rozšíření kapacity paměti přes Memory Card FRIAMAT prime eco Je tìžší než FRIAMAT prime, nabízí však všechny možnosti dokumentace dat jak svaøovacích, tak Traceability systému. Kdo neklade dùraz na komfort obsluhy, najde ve FRIAMAT prime eco výhodnou alternativu.

4 TECHNICKÁ DATA Technická data* FRIAMAT prime FRIAMAT prime eco FRIAMAT basic FRIAMAT basic eco Rozsah vstupního napětí AC V AC V AC V AC V Rozsah frekvence Hz Hz Hz Hz Příkon proudu AC 16 A max. AC 16 A max. AC 16 A max. AC 16 A max. Výkon 3,5 kw 3,5 kw 3,5 kw 3,5 kw Přístrojový jistič 16 A (vnější) 20 A (vnitřní) 16 A (vnější) 20 A (vnitřní) Kryt ochranný typ IP 54, ochranná třída II ochranný typ IP 54, ochranná třída II ochranný typ IP 54, ochranná třída II ochranný typ IP 54, ochranná třída II Hlavní vypínač ano ano ano ano Připojovací kabel 5 m s Euro zástrčkou 5 m s Euro zástrčkou 5 m s Euro zástrčkou 5 m s Euro zástrčkou Svařovací kabel 4 m 4 m 4 m 4 m Hmotnost** 11 kg 19 kg 11 kg 19 kg Typ čárového kódu čárový kód 2/5, čárový kód 128 čárový kód 2/5, čárový kód 128 čárový kód 2/5, čárový kód 128 čárový kód 2/5, čárový kód 128 Rozsah pracovní teploty*** -20 C až +50 C -20 C až +50 C -20 C až +50 C -20 C až +50 C Kontrola svařovacího proudu Komunikační rozhraní zkrat a přerušení USB, paralelní, Memory-Card-Slot (PCMCIA-standard) zkrat a přerušení zkrat a přerušení zkrat a přerušení USB ne ne Rozhraní pro servisní účely sériové sériové sériové sériové Velký displej ano ne ne ne Svařovací kontakt 4,0 mm ano ano ano ano Manuální nouzové zadávání ano ano ano ano Dálkové ovládání přes čár. kód volitelné volitelné volitelné volitelné Infračervené dálkové ovládání volitelné ne ne ne Svářečský průkaz volitelné volitelné ne ne Supervisorpas ano ne ne ne FRIATRACE software volitelné volitelné ne ne FRIATEC Memory-Stick ano ano ne ne FRIATEC Memory-Card volitelné ne ne ne Dokumentace dat svařování a Traceability ano ano ne ne Protokolování svarů v přístroji ne ne Ukládání dat přes Memory-Card ano, přes záznamů ne ne ne Varianty jazyků Známka kvality označení CE označení CE označení CE označení CE Přepravní kufr ano ano ano ano * Technické změny vyhrazeny. ** Obsahuje extradlouhý svařovací a síťový kabel. *** Při svařování tvarovek jiných výrobců bezpodmínečně dbejte údajů o rozmezí pracovní teploty!

5 FRIAMAT prime eco Univerzální sva ovací automat s TRACEABILITY, dokumentací a moderní komunikací Váha 19 kg T ída ochrany II Pracovní rozmezí dimenzí od d 20 do d ,- Sva ovací p ístroj pracující s árovým kódem, ízený po íta em, smo ností dokumentace jednotlivých svár azp tnou sledovatelností tvarovek a trubek (Traceability). Pam na 500 svar, 2x USB port k p enosu dat pomocí pam ti Memory-Stick. Výstup dat také v PDF formátu. Robustní plastová konstrukce, extradlouhý sva ovací a p ipojovací kabel, velký úlo ný prostor pro p íslu enství, jednoduché ovládací menu. Pou ité materiály odolné pov trnostním podmínkám a opot ebení (plast, hliník, u lechtilá ocel). Optické tecí pero árového kódu, p ehledné a jednoduché ovládání, mo nost volby jazyka, nastavitelná hlasitost zvukového signálu, mo nost ru ního zadávání kódu, rozmezí pracovní teploty od -20 o Cdo+50 o C. Sva ovací kabel dodáván s jednodu e vym nitelnými sva ovacími kontakty 4,0 mm. Sva ovací automat je dodáván v etn pam ti Memory-Stick a v praktickém hliníkovém kufru. FRIAMAT prime Univerzální sva ovací automat s TRACEABILITY, dokumentací a moderní komunikací Váha 11 T ída ochrany II Pracovní rozmezí dimenzí od d 20 do d 800 Sva ovací p ístroj pracující s árovým kódem, ízený po íta em, smo ností dokumentace jednotlivých svár azp tnou sledovatelností tvarovek a trubek (Traceability). Pam na 500 svar, 2x USB port k p enosu dat pomocí pam ti Memory-Stick. Výstup dat také v PDF formátu. Robustní plastová konstrukce, extradlouhý sva ovací a p ipojovací kabel, velký úlo ný prostor pro p íslu enství, jednoduché ovládací menu. Pou ité materiály odolné pov trnostním podmínkám a opot ebení (plast, hliník, u lechtilá ocel). Optické tecí pero árového kódu, p ehledné a jednoduché ovládání, mo nost volby jazyka, nastavitelná hlasitost zvukového signálu, mo nost ru ního zadávání kódu, rozmezí pracovní teploty od -20 o Cdo+50 o C. Sva ovací kabel dodáván s jednodu e vym nitelnými sva ovacími kontakty 4,0 mm. Vybavení stejné jako FRIAMAT prime eco roz í eno o: ovou kartu (PC-karta dle standardu PCMCIA), která umo uje ulo it p es svár kterých funkcí (nap. zablokování funkcí, zabezpe ení proti zneu ití) ehledné ovládání ná tla ítka pro zjednodu ení obsluhy Sva ovací automat je dodáván v etn pam ti Memory-Stick a v praktickém hliníkovém kufru ,- FRIATOOLS P ÍSLU ENSTVÍ 53 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

6 FRIAMAT basic eco Univerzální sva ovací automat bez dokumentace Váha 19 kg T ída ochrany II Pracovní rozmezí dimenzí od d 20 do d ,- Sva ovací p ístroj pracující s árovým kódem, ízený po íta em, bez mo nosti dokumentace jednotlivých svár. Robustní plastová konstrukce, extradlouhý sva ovací a p ipojovací kabel, velký úlo ný prostor pro p íslu enství, jednoduché ovládací menu. Pou ité materiály odolné pov trnostním podmínkám a opot ebení (plast, hliník, u lechtilá ocel). Optické tecí pero árového kódu, p ehledné a jednoduché ovládání, mo nost volby jazyka, nastavitelná hlasitost zvukového signálu, mo nost ru ního zadávání kódu, rozmezí pracovní teploty od -20 o Cdo +50 o C. Sva ovací kabel dodáván s jednodu e vym nitelnými sva ovacími kontakty 4,0 mm. Sva ovací automat je dodáván v praktickém hliníkovém kufru. FRIAMAT basic Univerzální sva ovací automat bez dokumentace Váha 11 kg T ída ochrany II Pracovní rozmezí dimenzí od d 20 do d ,- Sva ovací p ístroj pracující s árovým kódem, ízený po íta em, bez mo nosti dokumentace jednotlivých svár. Robustní plastová konstrukce, extradlouhý sva ovací a p ipojovací kabel, velký úlo ný prostor pro p íslu enství, jednoduché ovládací menu. Pou ité materiály odolné pov trnostním podmínkám a opot ebení (plast, hliník, u lechtilá ocel). Optické tecí pero árového kódu, p ehledné a jednoduché ovládání, mo nost volby jazyka, nastavitelná hlasitost zvukového signálu, mo nost ru ního zadávání kódu, rozmezí pracovní teploty od -20 o Cdo +50 o C. Sva ovací kabel dodáván s jednodu e vym nitelnými sva ovacími kontakty 4,0 mm. Sva ovací automat je dodáván v praktickém hliníkovém kufru. 54 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

7 MEMSTICK Pam Memory-Stick K ukládání a p enosu dat ze sva ovacích automat FRIAMAT prime a prime eco do softwaru FRIATRACE s mo ností tisku dokumentu ve formátu PDF ,- FRIATRACE Software FRIATRACE Software pro dal í zpracování dat ze sva ovacích automat FRIAMAT prime a prime eco v PC, v. dat funkce Traceability. Software vhodný pro opera ní systémy Windows 2000 / XP / Vista (32- bit). Databázi dat lze individuáln zpracovávat, kopírovat, t ídit, vyhledávat, formátovat, editovat atd. Obsahuje: ovací automat) ,- KOMB - DATA Sada datového p íslu enství SUPER - P Sada datového a komunika ního p íslu enství ke sva ovacím automat m FRIAMAT prime a FRIAMAT prime eco. Sada obsahuje: Memory-Stick Supervisor - pas ,- FRIATOOLS P ÍSLU ENSTVÍ Slou í k individuálnímu nastavení menu FRIAMAT prime.umo uje zabezpe ení p ístroje proti zneu ití ,- 55 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

8 SPASS Svá e ský pr kaz Slou í k identifikaci svá e e (jméno svá e e se objeví v protokolu) a k ochran sva ovacího automatu s dokumentací proti zneu ití ,- FPASS Dálkové ovládání p es árový kód Ur eno pro dálkové ovládání tla ítek START a STOP pomocí tecí tu ky nebo scaneru. Vhodné pro v echny typy sva ovacích automat FRIAMAT ,- CONTACT 4 Sva ovací kontakty 4,0 mm Náhradní kontakty 4,0 mm pro sva ovací kabel. Vhodné pro v echny typy sva ovacích automat FRIAMAT K / 2 ks 1 650,- ADFL Adaptér pro ploché kontakty Ur eno pro sva ování bezpe nostních elektrotvarovek FRIALEN s plochými kontakty. Vhodné pro v echny typy sva ovacích automat FRIAMAT K / 2 ks 1 178,- 56 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

9 ADBK Adaptér 4,7 mm Ur en pro sva ování elektrotvarovek s kolí kovými kontakty 4,7 mm. Vhodné pro v echny typy sva ovacích automat FRIAMAT K / 2 ks 1 414,- ALTK Hliníkový transportní kufr Praktický hliníkový kufr pro sva ovací automaty FRIAMAT. Pou ití FRIAMAT star í typy sva ovacích automat FRIAMAT 5 401,- na vy ádání TANGIT Rozpou t dlo ( isti ) TANGIT Ur eno pro chemické i t ní potrubí a tvarovek z PE/PP/PB/PVDF ,- FRIATOOLS P ÍSLU ENSTVÍ 57 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

10 FWSG 63 Loupací p ístroj pro potrubí d20a 63mm Ur en k odstran ní degradované vrstvy z PE-HD a PE-Xa potrubí. Dodává se s náhradním no em ,- Loupací p ístroj je dodáván v praktickém hliníkovém kufru. FWSG RA Loupací p ístroj pro konce trubek a odbo ky d32a 63mm Ur en k bezpe nému odstran ní degradované vrstvy z PE-HD a PE-Xa trubek a z odbo ek u tvarovek DAA, DAV, DAP, SA, TA a prodlou ené objímky FRIALONG. Mo nost ovládání pomocí Aku- roubováku. d , na vy ádání na vy ádání ,- ru ní klika ,- FWSG 225 Loupací p ístroj pro potrubí d 75 a 225 mm Ur en k odstran ní degradované vrstvy z PE-HD a PE-Xa potrubí. Dodává se s náhradním no em a istícím olejem ,- Loupací p ístroj je dodáván v praktickém hliníkovém kufru. FWSG 63/225 Loupací p ístroj - sada - pro potrubí d 20 a 225 mm Sada ur ena k odstran ní degradované vrstvy z PE-HD a PE-Xa potrubí. Sada obsahuje: ístroj FWSG 63 ístroj FWSG 225 e istící olej Sada je dodávána v praktickém hliníkovém kufru ,- 58 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

11 FWSG 710 S Loupací p ístroj pro tvarovky na tupo a potrubí d 250 a 710 mm (polovi ní délka) Ur en k odstran ní degradované vrstvy z tvarovek na tupo. Navíc je mo no pou ít pro odstran ní degradované vrstvy z PE-HD a PE-Xa potrubí (max. do polovi ní délky objímky d 710). Dodává se s náhradním no em a istícím olejem ,- Loupací p ístroj je dodáván v praktickém hliníkovém kufru. FWSG 710 L Loupací p ístroj pro potrubí d 250 a 710 mm (polovi ní a celá délka) Ur en k odstran ní degradované vrstvy z PE HD a PE-Xa potrubí v polovi ní i celé délce elektroobjímky. Dodává se s náhradním no em a istícím olejem. Loupací p ístroj je dodáván v praktickém hliníkovém kufru ,- FWSG SE Loupací p ístroj pro konce potrubí a sedlové tvarovky Ur en k bezpe nému odstran ní degradované vrstvy u potrubí z PE-HD a PE-Xa. Loupací n z tvrzené HSS-oceli s dvojnásobnou ivotností. T i dr áky umo ují jednoduché a snadné otá ení na trubce. Pru n ulo ený a nakláp cí dr ák no e vyrovnává nerovnosti a ohyby trubky. d 40 na vy ádání 50 na vy ádání ,- 75 a vy ádání , , ,- 140 na vy ádání , ,- 200 na vy ádání ,- 250 na vy ádání 280 na vy ádání 315 na vy ádání FRIATOOLS P ÍSLU ENSTVÍ FWSGA Loupací p ístroj pro potrubí a odbo ky d32a 63mm Ur en k bezpe nému odstran ní degradované vrstvy z PE-HD a PE-Xa potrubí a z odbo ek u tvarovek DAA, DAV, SA, TA (viz ceník FRIALEN). Vedení/rotace na nastavitelných prodlou ených nástavcích (d 32, d 40, d 50, d 63). Oto ný dr ák no e k vyrovnávání nerovností na trubce. Dodáván s náhradním no em a istícím olejem v praktickém hliníkovém kufru ,- 59 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

12 FWSGE Náhradní epele k loupacím p ístroj m Typ Loupací p ístroj Barva FWSGE 3 FWSG225/FWSG315/FWSGA ervená ,- FWSGE 4 FWSG63 zelená ,- FWSGE 5 FWSG710S/FWSG710L modrá ,- Náhradní no e sedodávajív etn speciálního roubováku ur eného k montá i nového no e na loupací p ístroj. Typ Loupací p ístroj FWSGE 6 FWSGS110/FWSGS ,- FWSGE 7 FWSGS ,- Náhradní n se dodává v etn speciálního roubováku ur eného k montá i nového no e na loupací p ístroj. Typ Loupací p ístroj FWSGE 8 FWSG SE (v echny typy) ,- Náhradní n se dodává v etn inbusového klí e a náhradního inbusového roubu k montá i na loupací p ístroj. No e u loupacích p ístroj jsou konstruovány tak, e je lze jednodu e abezpe n u ivatelsky vym nit. PFSP Olej - sprej 100 ml oleje k i t ní a údr b loupacích p ístroj ,- ALTK Hliníkový p epravní kufr Praktický hliníkový kufr pro loupací p ístroje. Typ FWSG 63 FWSG 225 FWSG 63/225 FWSG 710 S FWSG 710 L FWSGA FWSG SE , , , , , ,- na vy ádání 60 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

13 FWZ Ru ní krabka Ur ena k odstran ní degradované vrstvy z PE-HD potrubí, pop. z tvarovek, kde nelze pou ít k opracování loupací p ístroj. Zárove je krabka ur ena pro sra ení hrany na trubce. Typ krabka ,- náhradní no e ,- (balení 5 ks) FRIATOP P ítla né za ízení Top - Loading Ur eno pro montá sedlových elektrotvarovek FRIALEN - TL metodou Top-Loading. Toto p ítla né za ízení umo uje dosa ení optimálního sva ovacího tlaku. P ítla né za ízení je dodáváno v praktickém transportním kufru ,- FWFIT Upínací a navrtávací za ízení pro FRIAFIT FWXR Kombinované upínací a navrtávací za ízení, které se pou ívá k navrtávání potrubí p es odbo ková hrdla v ech sedlových tvarovek ASA TL a ASA TL/KG ur ených pro beztlakové odpadní systémy Zaokrouhlovací spony mechanické - sada ,- FRIATOOLS P ÍSLU ENSTVÍ Ur eno pro zaokrouhlení oválného potrubí z PE-HD a PE-Xa. Typ Reduk ní vlo ky d FWXR-S1 d32,40a ,- FWXR-S2 d ,- FWXR-S3 d ,- FWXR-S4 d ,- FWXR-S5 d ,- 61 Ceník p íslu enství FRIATOOLS

14 FWXRH Zaokrouhlovací spony hydraulické pro d 280 a d 710 mm Ur eno pro zaokrouhlení oválného potrubí z PE-HD. Pro pr m ry d 280 a d 710 mm. Lze zap j it po dohod za úplatu. d FWSS Speciální klí pro navrtávání (DAA) Ur eny pro navrtávání tvarovek DAA, DAA-TL a DAA-TL/RE. SW 17 také pro v echny rozm ry SAB (viz ceník FRIALEN). d SW , , ,- FWSR Speciální klí pro navrtávání (DAP) Ur en pro navrtávání tvarovek DAP (viz ceník FRIALEN). Tento klí obsahuje rá nu ½" a nástavec. Typ rá na 1/2" klí SW 19 klí SW ,- 580,- 580,- FWDPA Adaptér pro tlakovou zkou ku p ípojek Adaptér pro p ipojení manometru na provedení tlakové zkou ky armatur a p ípojek DAA, DAP, DAA- TL, DAA-TL/RE, d = (viz ceník FRIALEN). Vnit ní závit = R ¼" ,- FWPM Zna kova Ur en pro ozna ování PE-HD a PE-X potrubí st íbrný. Balení obsahuje 10 ks (lze zakoupit i jednotliv ) K /balení 1 486,- 62 Ceník p íslu enství FRIATOOLS 2010 Ceny jsou uvedené bez DPH

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

EURO PROMO 02/2012. www.rothenberger.com

EURO PROMO 02/2012. www.rothenberger.com EURO PROMO 02/2012 www.rothenberger.com Spojování Lisovací stroje standard ROMAX 3000 Set Elektrohydraulický přistroj s akumulátorovým a síťovým provozem, pro systémové lisovaní tvarovek do 108 mm pod

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ Profesionální nářadí pro instalatérské a montážní práce S VÁŠNÍ PRO KVALITU www.rothenberger.cz VÍTEJTE V ROTHENBERGERU! JEDNOU ROTHENBERGER, NAVŽDY ROTHENBERGER Srdečně Vás

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Pokrok díky technologii

Pokrok díky technologii Pokrok díky technologii Měření tloušťky vrstvy MiniTest 7400 Přesné měřidlo tloušťky vrstvy pro nedestruktivní měření na všech kovových podkladech vysokým komfort obsluhy díky velkému grafickému displeji

Více

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032 PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2032 2033 STEFF 2033 2032 maggi TRADICE TECHNOLOGIE engineering Toskánsko je zemĕ

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu EURO 2010 CZ Výběr hlavních položek ze sortimentu www.rothenberger.cz www.rothenberger.com Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in A pro Stück, zuzüglich

Více

Kühtreiber kühtreiber

Kühtreiber kühtreiber Kühtreiber kühtreiber český výrobce svařovací techniky katalog... welding for everyone... www.kuhtreiber.cz Představení společnosti Kühtreiber, s.r.o. Společnost Kühtreiber s.r.o. byla založena v roce

Více

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě R D1 D2 2/2007 VOD-KA D3 R1 D R R R1 KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ D VOD-KA a.s. R2 R2 R2 242 D www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě 1 obsah číslo stránky Informace o společnosti

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

SeeSnake MAX rm200 systém s CS6 digitálním monitorem

SeeSnake MAX rm200 systém s CS6 digitálním monitorem AKCE 2014 SeeSnake MAX rm200 buben Je určený pro prohlížení potrubí Ø40-200mm (90 koleny od Ø50mm) Velmi kompaktní kamerová hlava (Ø25mm) s 6-ti LED diodami Samovyrovnávací: automatický svislý obraz Integrovaný

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

EURO PROMO NOVINKA! www.rothenberger.cz 01/2014

EURO PROMO NOVINKA! www.rothenberger.cz 01/2014 EURO PROMO 01/2014 NOVINKA! www.rothenberger.cz Inspekce a lokalizace ROSCOPE i2000 Multifunkční technologie propojující inspekci a lokalizaci v jednom přístroji. Nasazení Roscope i2000 pokrývá požadavky

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více