Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz"

Transkript

1 Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, Praha 4, IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , v Slovenské republice jednající prostřednictvím své organizační složky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, Bratislava, Slovenská republika, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Po, vložka č. 1791/B. 2) Pořadatel kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10 Záběhlice, IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka ) Technický správce SMS a WEB systému kampaně: Happy People s.r.o., Vinohradská 184, Praha 3, IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka ) Účastníkem kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v kampani. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen účastník ). 5) Kampaň probíhá od do Poslední platná registrace tedy může být provedena dne ) V rámci kampaně je možné čerpat benefity pouze na následující pračky značky Samsung: WF60F4E0W0W/LE WF60F4E0W2W/LE WF60F4E2W2W/LE WF60F4E5W2W/LE WF70F5E0W2W/LE WF70F5E0W4W/LE WF70F5E2W2W/LE WF70F5E5U4W/LE WF70F5E5W4W/LE WF80F5E0W4W/LE WF80F5E5U4W/LE WF80F5E5W4W/LE WF1124XAC/YLE WF70F5E2U2W/LE WF70F5E5U2W/LE WF80F5E5U2W/LE WF80F5E2U2W/LE Strana 1 z celkových 5

2 7) Podmínky pro účast v kampani a čerpání benefitů (musí být splněny kumulativně): a) Účastník musí zakoupit některý ze spotřebičů Samsung uvedených v bodě 6, pocházející z distribuce organizátora kampaně, společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. Nákup se musí uskutečnit v období od do a musí být realizován za ceny v daném místě a čase obvyklé. b) Účastník musí následně provést registraci na www stránkách nebo prostřednictvím SMS zprávy a nebo zasláním vyplněného formuláře (který je k dispozici v letácích u prodejců) na níže uvedený P.O.Box. Podrobnější popis registrace je uveden níže. c) Pokud účastník využije tohoto benefitu a projeví zájem o vrácení spotřebiče, pak již nemůže čerpat další benefity organizátora kampaně, společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Pokud již před využitím tohoto benefitu účastník čerpal jakýkoliv jiný benefit organizátora kampaně, bude mu vrácena kupní cena spotřebiče ponížená o částku již dříve čerpanou v rámci takového benefitu, resp. náklady vynaložené organizátorem na poskytnutí předmětného benefitu. Využití benefitu vrácení spotřebiče účastník projeví zaškrtnutím příslušného pole na www stránkách nebo zavoláním tohoto požadavku infolinku Cena hovoru je účtována dle tarifu účastníka. Dále je možné využít ovou infolinku Okamžikem využití benefitu se rozumí doručení či sdělení oznámení zájmu účastníka vrátit spotřebič na některý z výše uvedených kontaktů. Benefit 30denní záruka na vrácení peněz bez udání důvodu může každý účastník čerpat maximálně 1x za 6 měsíců, aby se předešlo zneužití benefitu. Registrace účastníka do kampaně 8) Obecné informace: a) Pokud chce účastník využívat benefitů této kampaně, musí se zaregistrovat do 14 dnů od provedení nákupu. Pozdější registrace nebude povolena. b) Účet účastníka je tvořen a identifikován telefonním číslem mobilního telefonu účastníka. Bez zadání čísla mobilního telefonu nebude registrace umožněna. c) Přístup k účtu účastníka je zabezpečen vložením mobilního telefonního čísla a hesla. Heslo se účastník dozví při registraci. Heslo si může účastník později změnit. d) Pro aktivaci bonusu je nutné zaslat kopii účtenky, a to buď poštou společně s vyplněným kuponem z letáku nebo přímo nahrát při registraci do registračního formuláře na 9) Registrace na a) Na www stránkách je připraven formulář, kde je nutné uvést všechny údaje, a to: Jméno, příjmení, adresa (ulice, čp., město, PSČ), číslo mobilního telefonu účastníka, . Zároveň účastník vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly. b) Po odeslání formuláře bude účastníkovi sdělen výsledek registrace. Zda proběhla v pořádku, nebo zda jsou některé kolonky potřeba upravit nebo doplnit. c) Pokud registrace proběhne v pořádku, zobrazí se účastníkovi heslo jako přístup k jeho vytvořenému účtu. Toto heslo přijde účastníkovi i na a je třeba si je schovat pro potřeby přístupu k účtu účastníka. d) Pro aktivaci benefitu je nutné nejen zaregistrovat spotřebič a vyplnit na další stránce typ spotřebiče, model spotřebiče, výrobní číslo spotřebiče (uvedené na štítku ze zadní strany spotřebiče), ale též doručit kopii účtenky v souladu s bodem 8 písmeno d). 10) Registrace pomocí SMS: a) SMS zpráva musí být odeslána v přesně definovaném tvaru: BONUS mezera Jméno a příjmení, adresa (ulice, čp., město, PSČ), , datum nákupu uvedené na účtence (například: Bonus Jan Noha, Hlavní 14, Brno, , 25.6.) na telefonní číslo platné pro ČR: Strana 2 z celkových 5

3 ; telefonní číslo platné pro SR: Odesláním SMS zprávy souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. b) Každý účastník může odeslat pouze jednu SMS zprávu. Další SMS zprávy od stejného účastníka nebudou přijímány. Pokud chce účastník opravit zaslané údaje, pak je nutné volat na infolinku číslo nebo změnit údaje na www stránkách kampaně. c) Po odeslání platné SMS obdrží účastník zpětnou SMS zprávu s informací buď o platné registraci a nebo důvod, proč nemohla být SMS přijata. d) Pokud bude registrace platná, obdrží účastník heslo jako přístup k jeho vytvořenému účtu. e) SMS zprávy zaslané z jedné SIM karty (MSISDN) jsou považovány za SMS zprávy jednoho účastníka. Pokud účastník zasílá SMS zprávy z více SIM karet, jsou tyto SMS zprávy považovány za SMS zprávy jednoho účastníka bez ohledu na skutečnost, ze které SIM karty (MSISDN) byly zaslány. Za účastníka se považuje osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Každý účastník svojí účastí v kampani potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS. V opačném případě ztrácí nárok na čerpání benefitů v kampani. f) Pro aktivaci bonusu je třeba doručit kopii účtenky poštou se jménem a telefonním číslem na níže uvedenou adresu P.O.Boxu nebo ji nahrát přes svůj účet na přes registraci spotřebiče. 11) Registrace pomocí P.O.Boxu: a) Účastník získá na prodejně letáček, kde bude uveden formulář k vyplnění. Prostřednictvím formuláře vyjádří účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly. b) Vyplněný formulář musí účastník odeslat na adresu: Soutěž Samsung, Na zájezdu 8, Praha 10, c) Předpokládaná doba na zpracování formulářů do systému je 5 dní od doručení formuláře do P.O.Boxu. d) Po zpracování formuláře a zavedení do systému bude účastníkovi odeslán s výsledkem registrace. Pokud bude vše v pořádku, bude účastníkovi zasláno heslo (pomocí u) jako přístup na jeho účet na V případě nedokončení registrace bude účastníkovi volat infolinka kampaně na zákazníkem uvedené číslo. e) Organizátor neodpovídá za nedoručení formulářů od účastníka na P.O.Box. f) Pro aktivaci bonusu je třeba doručit kopii účtenky poštou se jménem a telefonním číslem na níže uvedenou adresu P.O.Boxu nebo ji nahrát přes svůj účet na přes registraci spotřebiče. Popis a uplatnění benefitu 12) Popis benefitu: a) Účastník, který zakoupil spotřebič uvedený v bodě 6 uvedeném výše, se může mezi 1. (prvním) a 30. (třicátým) dnem (včetně) od nákupu rozhodnout spotřebič vrátit. Účastníkovi bude následně, za níže uvedených podmínek, vrácena kupní cena a spotřebič bude odvezen. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že v případě zakoupení spotřebiče na splátky se vrací účastníkovi pouze samotná kupní cena spotřebiče. b) Podmínkou pro využití tohoto benefitu je registrace popsaná výše. c) Žádost o vrácení zboží účastník projeví tak, že se přihlásí na svůj profil na a vyplní údaje potřebné k identifikaci požadavku: kopii účtenky nákupu, datum nákupu, číslo štítku pračky (identifikace zboží = jedinečné číslo), eventuálně o vrácení zboží požádá prostřednictvím infolinky. 13) Využití benefitu: Strana 3 z celkových 5

4 a) Účastník buď kontaktuje infolinku anebo vyplní požadovaný formulář na www stránkách Na infolince nebo na webu se dozví, zda splňuje podmínky pro využití benefitu. b) Do 5 pracovních dnů bude účastník informován infolinkou nebo em o dalším postupu. Účastníkovi budou nabídnuty dva termíny v pracovních dnech od 9:00 do 17:30 s časovým intervalem cca 4 hodin v každý svozový den. Pokud si účastník nevybere z nabízených termínů, mohou mu být nabídnuty další dva termíny následujícího svozového týdne. c) Další možností je zajistit odvoz mimo nabízený termín, avšak tento odvoz bude zpoplatněn a cena bude odečtena od ceny pračky. d) Poslední možností je doručení pračky na vlastní náklady účastníka na předem domluvené místo v Praze v předem domluveném čase, kde bude při předání vyplacena plná částka za nákup pračky. Adresu a termín je třeba domluvit na infolince. e) Pokud si zákazník nevybere ani jednu z nabízených možností předání b), c), d), nárok na využití benefitu zaniká. f) Nepoškozený spotřebič musí být účastníkem připraven a vhodně zabalen k transportu před vchodovými dveřmi. Dále účastník musí zřetelně označit na vnější straně svoji identifikaci, tedy jméno, adresu a identifikační údaje o spotřebiči. Pračka musí být předána transportní službě před vchodovými dveřmi domu. g) Transportní služba s účastníkem vyplní potřebné dokumenty a vyplatí na základě předložení účtenky i obnos za pračku. Účastník musí předat originál účtenky o zakoupení spotřebiče. Další ustanovení 14) Účastník si musí po nákupu uschovat účtenku prokazující nákup spotřebiče. V případě uplatnění nároku na benefit musí účastník organizátorovi kampaně nebo transportní službě účtenku předložit. Bez předložení příslušné účtenky ztrácí účastník nárok na využití benefitu. Povinností každého účastníka je vyžádat si od prodávajícího účtenku prokazující zakoupení spotřebiče a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci spotřebiče a razítko prodávajícího. Bez uvedených údajů nebudou účtenky považovány za platné. Vzhledem k tomu, že originál účtenky o zakoupení spotřebiče bude zákazníkovi odebrán, zákazník musí při zakoupení spotřebiče spolu s jiným zbožím požádat o vystavení samostatné účtenky ke spotřebiči. 15) Fyzická osoba, plátce DPH, která zakoupila spotřebič v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnila nárok na odpočet DPH, je při uplatnění kupónu v souladu s 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty povinna v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH). 16) Registrací vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. V rámci registrace dále účastník vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly. 17) Vymáhání účasti či benefitu v kampani soudní cestou je vyloučeno. 18) Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo, adresa bydliště, ová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, Praha 4, IČ: jako správci a společnostem Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10 Záběhlice, , IČ , a Happy People, s.r.o., IČO , se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, PSČ jako zpracovatelům za účelem provádění a vyhodnocení kampaně, předání benefitu a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může účastník bezplatně kdykoliv odvolat. Účastník Strana 4 z celkových 5

5 prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 19) Souhlasem s těmito pravidly kampaně poskytuje účastník organizátorovi bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a místa bydliště, ve formě: Jméno, příjmení, město a podobizny a případných obrazových či zvukových záznamů účastníků v souvislosti s prezentací výsledků kampaně v médiích a reklamních materiálech organizátora po dobu 10 let od skončení kampaně. 20) Výsledky kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované benefity jinými obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání benefitů. Organizátor je dále oprávněn odmítnout poskytnutí benefitu zákazníkovi, přestože splní podmínky pro získání benefitu, pokud by kupní cena vraceného zboží významně převyšovala průměrnou cenu obdobného zboží na daném trhu. Uplatnění benefitu se nedotýká případných nároků účastníka kampaně vyplývajících z odpovědnosti za vady. 21) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) benefitů. 22) Registrační SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek jsou z kampaně vyloučené. 23) U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. 24) Informace platné pro ČR: Cena odeslané SMS je 3 Kč vč. DPH. Více informací na Číslo infolinky je: Cena hovoru je účtována dne tarifu účastníka. 25) Úplná a přesná pravidla kampaně jsou dostupná na a v advokátní kanceláři Mgr. Karla Šebesty, se sídlem v Burzovním paláci, Rybná 682/14, Praha 1. 26) Organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení SMS. Organizátor neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výher Českou poštou nebo přepravní společností. 27) Organizátor kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla kampaně či technické nebo organizační zabezpečení kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách kampaně V případě, že účastník nebude se změnou pravidel kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v kampani bezplatně ukončit jednostranným oznámením doručeným organizátorovi prostřednictvím webových stránek nebo zavoláním na infolinku Strana 5 z celkových 5

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více