SDH Oucmanice Oucmanice Ústí nad Orlicí Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014"

Transkript

1 SDH Oucmanice Oucmanice Ústí nad Orlicí IČO: DIČ: Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin v Obecní hospodě. Přítomnost členů výboru: Leoš Minář - starosta SDH ANO Milan Moravec - místostarosta ANO Josef Hlávka - jednatel ANO Zbyšek Houdek - hospodář ANO Jiří Dostál - velitel JSDHO omluven Jaroslav Doležal - zástupce velitele JSDHO ANO Jiří Krška - vedoucí mladých hasičů ANO Další přítomní: Marta Dostálová - referentka pro ženy ANO Jana Minářová ANO Ivana Michalcová ANO Hosté: Iveta Kršková,,,,,,,,,,,, Program: Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem... 2 Ad. 2. Příspěvky členů výboru... 2 Ad. 3. Vyhodnocení - Taktické cvičení 2 / Ad. 4. Vyhodnocení - Anketa... 3 Ad. 5. Příprava - VVH... 4 Ad. 6. Diskuse... 5 Ad. 7. Kontrola a případné uložení úkolů... 5 Ad. 8. Závěr... 5

2 Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem Starosta sboru přivítal přítomné na výborové schůzi a seznámil je s programem. Ad. 2. Příspěvky členů výboru Starosta sboru: Dne 15. října byla na vlastní žádost přeložena Jana Džbánková k SDH Sivice. Dne 17. října se konalo Taktického cvičení 2 / 2014 viz. samostatný bod. Dne 17. října starosta sboru zajistil hudbu na Babský bál - Pyžamový bál, který se bude konat 20. února Hrát bude Jaroslav Brejl. Dne 30. října se konalo setkání starostů na OSH Ústí nad Orlicí. Setkání zahájila starostka OSH Eva Faltusová přivítáním přítomných a představila přítomné členy OSH, Václava Skalického, Rudolfa Rajneta, Josefa Matějku, Jana Růžičku a Bohuslava Broulíka. Rudolf Rajnet - ORM - informace k mládeži, soutěže a potřeba rozhodčích, kvalifikace vedoucích MH, výsledky soutěží - Liga MH v PÚ. Václav Skalický - ORV - informace k soutěžím, Taktická cvičení, odborné zkoušky Hasič II a III, výsledky soutěží VC Ústeckoorlicka v PÚ. Josef Matějka - KRR - dotace pouze při podvojném účetnictví. Jan Růžička - VOLBY - VVH volí starostu a velitele SDH a členy výboru, revizní komisi (při počtu nad 30 členů v SDH), volební období 5. let, delegáty na VVH okrsku a okresu (do 80 členů 1 delegát). VVH navrhuje kandidáty do odborných rad a výkonného výboru OSH, starostu OSH. Eva Faltusová - OSH - Školení preventistů bude od 8 hod na HZS ÚO. Setkání ZH PaK bude v Hostovicích, pozvánky byly rozeslány. Příspěvek pro okrsky - 7. okrsek 3,- Kč na člena převzal okrskový starosta. Členské příspěvky na rok ,- Kč do Hlášení o činnosti do Okresní konference v Českých Heřmanicích. Materiál k volbám - vyplnění, předání na OSH. Razítko - vyrobit nové razítko dle vzoru, OSH může zajistit do 200,- Kč. Závěrem poděkovala za spolupráci, oznámila, že nebude kandidovat na žádnou funkci v OSH. Popřála mnoho hasičského štěstí a pohody do dalších let a setkání ukončila. Starosta sboru převzal stužky k Medaili Za věrnost pro Jaroslava Doležala ml. za 40,- Kč a Výkonný výbor rozhodl, že stužku pro Jaroslava Doležala st. za 60. let obdrží sbor zdarma. Dostálová Marta: Dne 22. října byla vyzvednuta z Místní prodejny urna s anketními lístky a požádán starosta sboru o vyhodnocení ankety. Více viz. samostatný bod. Jiří Krška: Dne 18. října se mladí hasiči zúčastnili ZPV, který se konal v Dolní Dobrouči. Sobotní ráno bylo plné očekávání, protože jsme odjížděli na první závod hry Plamen 2014 / Počasí bylo podzimní, sluníčko se nejprve schovávalo za mraky, ale když došlo na náš start, tak z posledních sil ještě zahřálo svými paprsky naše těla. Startovali jsme ve složení Natálie Doležalová, Daniel Michalec, Tereza Pötterová, Nikola Sedláková a Jiří Suchánek. Poprvé 2

3 jsme vyzkoušeli nové dresy, které nám pořídil Jaroslav Škop - Truhlářství Škop. Za což mu patří poděkování. Bohužel nám však štěstí nepřinesli a odmítnutí dokončení úkolu na zdravovědě nám vystavilo distanc a naše veškerá další snaha a tréninkové úsilí přišlo vniveč. Skončili jsme úplně poslední. Zbyšek Houdek: Vybraný nebezpečný odpad byl odvezen v rámci progamu Recyklujeme s hasiči. Poděkoval Josefu Hlávkovi za pomoc při zajištění odvozu. Josef Hlávka: Dne 08. listopadu se zúčastní setkání ZH Pardubického kraje v Hostovicích. Ad. 3. Vyhodnocení - Taktické cvičení 2 / 2014 Dne 17. října se od 18:00 hodin uskutečnilo v Jehnědí Taktické cvičení 2 / Tématem bylo pátrání po pohřešovaných osobách v prostoru mezi obcemi Sudislav nad Orlicí a Jehnědí. Cvičení se zúčastnili Jiří Dostál, Jakub Pavlíček, David Houdek a Leoš Minář. Od 19 hodin se konala schůze 7. okrsku. Do volební komise na volby do okrsku byl navržen zástupce z rodiny Krškovi. Byl stanoven termín jednotlivých VVH a delegáti: SDH datum čas místo delegát Sudislav nad Orlicí :00 Obecní hospoda Josef Plch Oucmanice :00 Obecní hospoda Josef Plch Svatý Jiří :00 Pod borovicí Leoš Minář Džbánov :00 Obecní budova Josef Hlávka Jehnědí :00 Požární zbrojnice Josef Plch Loučky :00 Požární zbrojnice Leoš Minář 7. okrsek :00 Obecní hospoda Václav Skalický Ad. 4. Vyhodnocení - Anketa Starosta sboru připravil anketu na volby do výboru SDH, každý registrovaný člen SDH Oucmanice obdržel jeden anketní lístek a v něm si měl vybrat svého kandidáta na starostu sboru a v níže uvedeném seznamu členů SH ČMS (členové, za které se odvádějí členské příspěvky na okresní sdružení) starších 15. let zakřížkovat 8 členů výboru, z nichž bude alespoň 1 žena, které by chtěl mít pro příští volební období ve výboru SDH Oucmanice. Většina členů nepochopila způsob vyplnění a vyplnila návrh na starostu a zároveň i udělala křížek s návrhem na kandidátku. Výsledek ankety je tak částečně zkreslený. Anketu roznesli po obci Krškovi, za což jím patří poděkování. Na základě požadavku Marty Dostálové byly z důvodu časové náročnosti (cca 1,5 hod., o které by byla výborová schůze delší) odevzdané anketní lístky sečteny 22. října 2014, ty které byly odevzdány později byly přičteny a anketní lístky byly předloženy výboru na Výborové schůzi 10/2014 k případné možné kontrole. Celkem bylo vydáno 63 anketních lístků, vrátilo se 38 anketních lístků, tj. 60,3 %. Celkem bylo podáno 34 návrhů na starostu sboru: Navržený starosta Počet hlasů procent Minář Leoš 16 42,1% Hlávka Josef 9 23,7% Vincenc Milan 5 13,2% 3

4 Houdek Zbyšek 2 5,3% Dostál Jiří 1 2,6% Marek Pavel Ing. 1 2,6% návrh neuveden 4 10,5% Celkem bylo podáno 289 návrhů na člena výboru: Navržený kandidát Počet hlasů procent Dostál Jiří 31 81,6% Krška Jiří 31 81,6% Moravec Milan 22 57,9% Hlávka Josef 21 55,3% Doležal Jaroslav ml ,6% Houdek Zbyšek 20 52,6% Kršková Iveta 20 52,6% Džbánek Jan 18 47,4% Pavlíček Jakub 14 36,8% Minářová Jana 12 31,6% Michalcová Ivana 11 28,9% Minář Leoš 10 26,3% Vincenc Milan 10 26,3% Houdek David 7 18,4% Dostálová Marta 7 18,4% Lesák Zbyněk 6 15,8% Pavlíček Josef 4 10,5% Suchánek Jan 4 10,5% Marek Pavel Ing. 3 7,9% Jirásek Aleš 3 7,9% Dostálová Hana 3 7,9% Džbánková Věra 2 5,3% Pražáková Lucie 2 5,3% Suchánková Romana 2 5,3% Jiroušek Milan 2 5,3% Bis Jaroslav 1 2,6% Marková Markéta 1 2,6% Michalcová Alena 1 2,6% Raba Richard 1 2,6% Starosta SDH navrhnul do přípravné volební komise Martu Dostálovou, Ivetu Krškovou a Janu Minářovou. Přípravná volební komise si vybrala jako předsedkyni přípravné volební komise Martu Dostálovou. Hlasování PRO: 8 PROTI: 1 (Jana Minářová) ZDRŽELO SE: 0 - komise byla schválena. Předsedkyně přípravné volební komise byla pověřena navštívit postupně navržené kandidáty v pořadí dle počtu všech získaných hlasů s podpisovým archem za účelem získání souhlasu či nesouhlasu se zařazením na kandidátku - volební lístek až do získání maximálně 15 souhlasů. V případě souhlasu se zapsáním na kandidátku - volební lístek byla pověřena pozvat kandidáty na společnou Výborovou a Členskou schůzi, která se uskuteční v termínu 14. listopadu Ad. 5. Příprava - VVH Dne 06. prosince se uskuteční VVH SDH Oucmanice spojená s volbami do výboru. Program: 4

5 1) Zahájení a přivítání hostů 2) Vystoupení mladých hasičů 3) Schválení programu VVH 4) Volba návrhové komise 5) Schválení volebního řádu 6) Ohlédnutí za volebním obdobím starosta sboru 7) Volby - Výboru SDH (tajné hlasování - vyhodnotí volební komise) 5 minut 8) Zpráva výboru SDH o činnosti za období od poslední valné hromady - starosta sboru 9) Zpráva o činnosti soutěžních družstev a zásahové jednotky - Jiří Dostál 10) Zpráva o činnosti mladých hasičů - Jiří Krška 11) Zpráva o hospodaření SDH - Zbyšek Houdek 12) Zpráva revizorů účtu SDH - Alena Michalcová 13) Výsledek voleb do výboru SDH - předseda volební komise 14) Volby - Revizní komise (veřejné hlasování - hlasují členové SDH Oucmanice) 15) Výběr delegátů SDH na VVH SDH v okrsku 16) Návrh kandidátů do výboru 7. okrsku 17) Návrh plánu činnosti na rok ) Diskuse (ocenění členů) 19) Návrh a schválení - Usnesení, Plánu činnosti na rok ) Závěr V případě, že výsledky voleb nebudou ještě zpracovány, bude bod 13) a 14) přiměřeně přesunut na pozdější čas. Starosta sboru ukládá všem členům výboru vypracovat zprávy o činnosti za své úseky a zaslat je v elektronické podobě starostovi sboru. Starosta sboru požádal Jiřího Kršku o zajištění dárkového balíčku na VVH pro Jaroslava Doležala st. a zajistit poděkování za činnost mladým hasičům Kateřině Doležalové a Jakubu Krškovi, kteří končí a přecházejí mezi hasiče. Zajistit program na VVH. Návrh na vyznamenání: stužka za 30. let Jaroslav Doležal ml., stužka za 60. let Jaroslav Doležal st., Volební komise: Marta Dostálová - předsedkyně, Jana Minářová a Iveta Kršková. Řízením VVH byl pověřen Josef Hlávka Ad. 6. Diskuse Starosta sboru: Navrhuje, aby se příští schůze výboru konala jako Členská schůze za přítomnosti všech kandidátů do výboru. Hlasování PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 - návrh byl schválen. Ad. 7. Kontrola a případné uložení úkolů Úkoly z předchozí schůze byly splněny. Nové úkoly: Členové výboru vypracují na VVH zprávy o činnosti za své úseky a zašlou v elektronické podobě starostovi SDH termín: do VVH Ad. 8. Závěr Starosta přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil Příští schůze výboru - Členská schůze se uskuteční od 18:00 hodin v Obecní hospodě 5

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách 1 Zápis č. 4/2015 z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek s. Hana Flídrová,

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

ZÁPIS z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 12. Prosince 2013 v zasedací místnosti OSH v Plzni

ZÁPIS z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 12. Prosince 2013 v zasedací místnosti OSH v Plzni ZÁPIS z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 12. Prosince 2013 v zasedací místnosti OSH v Plzni Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Frána J., Hanus F., Hanus K., Ing. Luftner, p.

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více