Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen

2 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo prosincové číslo Školního zpravodaje (ve skutečnosti bylo dvojčíslem, stejně jako bude uţ kaţdé další). O rozsáhlejší úvod se tentokrát postarala Jana Kašparová ml. a hned za ním na vás jako vţdy čeká spousta zajímavého čtení. A brzy taky jarní prázdniny. S chutí do toho! Za redakci J. Kubátová 2010? 2011! Tak uţ máme za sebou kulatý rok 2010 a je tu rok Zkusme se ohlédnout za rokem Byl to asi rok jako kaţdý jiný, pořád jsme chodili do školy, dospělí do práce, museli jsme dělat úkoly, učit se, měli jsme prázdniny, povídali si s kamarády, jezdili na výlety apod. Zkrátka všechno bylo stejné, pouze naši milí státní úředníci nám to komplikovali. Byl rozruch ohledně státních maturit, sniţování platů, důchodů, zvyšování daní, zrušení porodného apod. Také si jistě vzpomínáte na velké letní záplavy či na pád letadla s polskými úředníky, včetně prezidenta. Umřel známý zpěvák Petr Muk. V roce 2010 se toho stalo opravdu hodně, věci dobré i špatné. A jaké byly Vánoce v roce 2010? Asi také stejné. Pod stromečkem byl zase stojan, na stole smaţený kapr a bramborový salát, někteří z nás se zase přidusili na rybích kostech atd. Na Silvestra jsme se zase přejídali oříšky, brambůrky, jednohubkami a chlebíčky a dospělí popíjeli vínko a pivo. A pár dospělých v Novém roce leţelo s lehkou kocovinou. Opět skončila spousta lidí v nemocnici s popáleninami díky stoprocentně nezávadné pyrotechnice, v extrémních případech letos lidé skákali i z balkonů a mrzli na ulicích. Na Silvestra 2010 zemřelo 12 lidí, coţ je poměrně velké číslo, jeden člověk uhořel, jiní se otrávili alkoholem, zemřeli při dopravní nehodě, skončili svůj ţivot kvůli hádce s manţelkou Nebylo toho málo. A jaký ţe bude ten rok 2011? Podle předpovědí má být úspěšný, všechno se prý bude dařit, jak ve škole, v práci, tak i doma. V tomto roce máme dostat šanci na vyjasnění všech sporů, problémů apod. Uvidíme, co na tom bude pravdy. Ostatně takhle zněla předpověď i pro rok Kaţdopádně všem přeji co nejpohodovější rok 2011, ať máte spoustu krásných záţitků, které vás budou provázet celým ţivotem. A příští rok vás opět přivítám, uţ v roce 2012, kdy má údajně nastat konec Světa. Necháme se překvapit. =) Jana Kašparová ml. 2

3 Na návštěvě v Alšově domku 6. třída se vypravila do Mirotic Tentokrát se naše třída vypravila na výlet do Mirotic, kde podle Mirotického zpravodaje měla být výstava vánočních ozdob a betlémů. Cesta linkovým autobusem netrvala dlouho. K Alšovu domku jsme dorazili pár minut před otevřením. Paní průvodkyni, která přišla těsně před devátou, jsme tak přivítali u vchodu. Jmenuje se Hana Lišková a je to člověk neobyčejně nadšený pro svou práci. Nejenţe nás provedla výstavou, ale i seznámila se ţivotem Mikoláše Alše, jeho předků a potomků. Na děti v jejím výkladu čekaly hádanky a divadelní scénky, ve kterých si zahráli ţáci naší třídy. Jestlipak víte, proč na obrazech Mikoláše Alše vystavených v Miroticích najdeme spoustu propíchnutí jehlou? Natálka Hulešová byla nejvšímavější a první odhadla, co M. Aleš zobrazil na těchto portrétech. Ládík Kníţe objevil i vysvědčení Mikoláše Alše a zjistil, ţe se tenkrát vyučovalo náboţenství. Víme uţ i to, jak se kdysi učilo a proč tak známý malíř měl ve škole z výtvarné výchovy čtyřku. Vyprávění průvodkyně nebylo jen obyčejným vyprávěním, spíše působilo jako divadelní představení. Hlavní roli (Mikoláše Alše) si zahrál Jirka Šuk. Seznámili jsme se i se ţivotem loutkáře Matěje Kopeckého. Tady na nás čekalo ještě větší překvapení. Paní Lišková nás vzala do depozitářů, kde jsme si prohlédli 150 let staré loutkové divadlo a loutky, u kterých byly pohyblivé nejen ruce a nohy, ale i čelisti a oči. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na slíbenou výstavu betlémů. K vidění byly betlémy dřevěné, ze slámy a kukuřičného šustí, vyšívané na látku a zdobené rybími šupinami, paličkované tj. ve formě krajky. Návštěvu Mirotic jsme uzavřeli vycházkou k řece, ke kostelu sv. Jiljí a sladkou tečkou v místní cukrárně, abychom nabrali sílu na odpolední vánoční besídku. Odpovědi na otázky paní Liškové: M. Aleš zobrazil v portrétech ţen, které jsou k vidění v Miroticích, čtyři roční období. Propíchnutí jehlou vznikla při kopírování Alšových obrazů na mokrou omítku (pouţívala se jehla namočená v barvě). Čtyřku z výtvarné výchovy měl M. Aleš proto, ţe si trval na svém a nechtěl se podřídit názoru učitele O. Vilímová, J. Kubátová 3

4 4 foto: Olga Vilímová

5 Výlet do Prahy Na čtvrtek 6. ledna 2011 naplánovaly paní učitelky výlet do hlavního města Prahy. Ţáci, kteří měli o výlet zájem, měli slíbený tento program: prohlídku muzea voskových figurín, zhlédnutí generální zkoušky muzikálu Tři mušketýři a návštěvu Národního muzea. Ve čtvrtek ráno jsme se pomalu scházeli za halou a celí nedočkaví očekávali příjezd autobusu. Zúčastnění učitelé nám mezitím řekli všechny instrukce k výletu, např. co máme dělat, kdybychom se ztratili, a dali nám svá telefonní čísla. Kdyţ přijel autobus, všichni do něj spořádaně nastoupili a vyjeli jsme. Jízda trvala zhruba hodinu a proběhla bez problémů. Autobus nás v hlavním městě vysadil poblíţ divadla Hybernia. Poté jsme šli do muzea voskových figurín, abychom si zkrátili čekání na začátek muzikálu. V muzeu jsme viděli spoustu známých a významných osobností, vytvořených z vosku. Například Alberta Einsteina, Helenu Vondráčkovou, Harryho Pottera, Adolfa Hitlera nebo Václava Klause. Po prohlédnutí muzea jsme měli moţnost zakoupit si nějaké suvenýry na praţských trzích. Kdyţ byly ukončeny naše nákupy, odebrali jsme se do divadla. Měli se hrát Tři Mušketýři a očekávali jsme, ţe budou hrát Petr Kolář, Monika Absolonová, Aleš Háma a Tomáš Beroun. V divadle jsme se posadili na svá místa a netrpělivě čekali na začátek představení. Třetí zvonění (kokrhání) signalizovalo začátek představení. Z celého představení jsme byli unešení, jenom nás zklamalo, ţe neúčinkovala Monika Absolonová. Před divadlem jsme se domluvili, ţe půjdeme do McDonalda. Ovšem devátá třída a někteří osmáci nesouhlasili, a tak šli do KFC. Po nasycení našich hladových bříšek jsme se my, sedmáci a šesťáci, vydali podívat na orloj a vánoční stromeček na Staroměstském náměstí. Osmáci a deváťáci mezitím šli do Národního muzea. Naše niţší třídy shlédly krásný orloj, avšak vánoční stromeček uţ byl odklizen. Poté jsme i my dorazili do Národního muzea, kde jsme si šli prohlédnout bohatou sbírku nerostů a také rozsáhlou sbírku savců. Všichni jsme se zcela vyčerpaní odebrali směrem k zastávce u hlavního nádraţí. Autobus za malou chvilku přijel a my jsme si sedli na svá místa. Za zmínku by určitě stála dlouhá kolona, zapříčiněná velmi namrzlou vozovkou. Uvízli jsme v ní na dobrou hodinu. Pan řidič nám chtěl zkrátit čekání, a tak pustil film Sněţní psi od Disneyho. Celí šťastní, ţe jsme ze zácpy vyvázli v pořádku, jsme se vrátili domů, kde na většinu z nás čekali rodiče, kteří uţ byli celí ustaraní. Výlet se nám všem hrozně líbil a i přes potíţe při zpáteční cestě jsme si ho naplno uţili. Doufáme, ţe takových výletů zaţijeme ještě mnohem víc. A.Kulasová, M.Valová 5

6 6 foto: Olga Vilímová

7 O princezně, která ráčkovala Před Vánocemi se jako kaţdý rok konalo vystoupení dramatického krouţku a pěveckého sboru naší školy Na Hvíţďalce. Tenhle rok jsme k programu připojili i další dva body. Jednalo se o vystoupení krouţku aerobiku - Santa a jeho pomocníci elfové v podání dívek se představili pod vedením paní učitelky Zelenkové. Po tomhle tanečním vystoupení byli všichni nabití energií a na řadu přišla scénka z Včelích medvídků, ve které si zahráli mladší herci z dramatického krouţku pod vedením paní učitelky Maštalířové. Starší herci si připravili pohádku O princezně, která ráčkovala. Uţ od září jsme se scházeli kaţdou středu v 7. třídě, abychom pilně trénovali. Vše šlo jako na drátku, ale před generální zkouškou nám odpadla princezna (pozn.red.: doslova upadla, a to z koně ). Naštěstí se hned po propuštění z nemocnice vrátila na plac. Nakonec jsme pohádku ráno 22. prosince pro školu a školku úspěšně odehráli. Následovně jsme zahráli pohádku i večer pro veřejnost. Doufáme, ţe se všem moc líbila, protoţe jsme nakonec sklidili velký aplaus. Děkujeme paní učitelce Filipové za trpělivost a vedení sboru, dále děkujeme paní učitelce Maštalířové za sepsání textů. Panu Vondráškovi za hudební doprovod a nakonec samozřejmě všem účinkujícím. N. Janešová, L. Fialová OBSAZENÍ O princezně, která ráčkovala: Kryštof, princ D.Pšeničný princezna Karolína L.Fialová královna Karolína N.Janešová rádce K.Hrabě princ Štěk,Štrunc T.Maštalířová chůva J.Kašparová Příběh medový ze Včelích medvídků: Brunda - K.Lišková Čmelda L.Vala Maminka K.Štětinová Kvapník I.Filipová Cvrček L.Počtová Pučmeloun K.Račanová Mouchy Š.Motejzíková, A.Čadková kytičky - ţáci 1. třídy 7

8 8 foto: Jan Hrdina

9 Mikulášský běh 2010 V sobotu 4. prosince se v areálu zámeckého parku a na běţecké dráze v Čimelicích konal jiţ 32. ročník Mikulášského běhu. Pravděpodobně kvůli velkému mrazu nebyla letos účast našich ţáků příliš vysoká. Zástupce jsme měli pouze v nejmladších kategoriích. Jako první v kategorii nejmladší ţáci doběhl do cíle Petr Veselý z druhé třídy. Ve svých kategoriích se na druhém místě umístili Jan Kulas (2.tř.), Denisa Ţahourová (3.tř.), David Račan (2.tř) a Ţaneta Ţahourová (4.tř.). Třetí místo vybojovala Andrea Jelínková z páté třídy. V cíli všem závodníkům předával sladkou odměnu laskavý Mikuláš se svým pomocníkem Čertem, kterého se někteří malí závodníci trochu báli. Asi věděli proč. Iva Jirušová Na fotografii druhá Ţaneta Ţahourová a třetí Andrea Jelínková. 9

10 Florbalový turnaj "O pohár starosty města Mirovice" Tento mezi florbalisty velmi oblíbený turnaj se ve čtvrtek 16. prosince 2010 konal v čimelické sportovní hale jiţ podeváté! I letos se ho zúčastnili zástupci ze všech čtyř spřátelených škol - Mirovice, Mirotice, Chraštice a Čimelice a byl sehrán ve třech kategoriích. O pohár bojovali chlapci mladší ze šesté a sedmé třídy, chlapci starší z osmé a deváté a děvčata z druhého stupně dohromady. Stála jsem před nelehkým úkolem. Vybrat z osmnácti šikovných slečen, které pravidelně kaţdé úterý poctivě trénují, jenom jedno druţstvo! Přála jsem všem dívkám, aby mohly ukázat, jak se to naučily. Nakonec se mi podařilo přesvědčit zástupce ostatních škol, ţe naši školu budou reprezentovat místo jednoho hned dvě druţstva! Tím pádem si mohlo zahrát více děvčat a delší hrací dobu. Dívky jsem rozdělila na dva týmy - mladší a starší. Turnaj se hrál systémem kaţdý s kaţdým. Naše týmy se ukázaly jako velmi vyrovnané a jejich společné utkání skončilo spravedlivě remízou. Ale v zápasech s dalšími soupeři uţ neměla naše děvčata konkurenci a o tom vypovídá i konečný výsledek. První místo v turnaji a pohár pro vítěze si odnesly starší dívky. Jejich tým tvořily: kapitánka Martina Pištěláková, Kristýna Ţahourová, Nikola Počtová, Hana Ţáková, Marie Chmelová, Lucka Tesková, Jana Kašparová, Lucka Fialová, Anna Klímová a brankářka Jiřka Kůrková. Celkově druhé místo v turnaji obsadily mladší dívky. Umístění je o to cennější, ţe všechny zápasy vlastně odehrály proti starším soupeřkám. Tento tým tvořily: kapitánka a brankářka současně Simona Krajíčková, Monika Valová, Anna Kulasová, Monika Vicherková, Tereza Směšná, Gabriela Vinklerová, Lucie Vlasáková a Marie Pobříslová. Věřím, ţe tento úspěch se stane velkou motivací pro všechny florbalistky, aby pokračovaly v tréninku a zlepšovaly se! Mladší ţákyně se navíc účastní v lednu 2011 krajského kola v Sezimově Ústí, kde je čekají další těţké zápasy. Budeme jim drţet palce! Iva Jirušová 10

11 brankářky mladší dívky starší dívky 11

12 Poloviční florbalový úspěch chlapců Ve čtvrtek se v čimelické sportovní hale uskutečnil další ročník florbalového turnaje O POHÁR STAROSTY MĚSTA MIROVICE. Turnaje se zúčastnily tradičně 4 školy - ZŠ Chraštice, ZŠ Čimelice, ZŠ Mirotice a pořádající ZŠ Mirovice. Hrálo se ve třech kategoriích: dívky třída, chlapci třída a chlapci třída. Novinkou byla moţnost doplnit jednotlivé týmy aţ o 3 mladší hráče. Zápasy chlapců se hrály 1 x 10 minut. V kategorii chlapců 6. a 7. tříd nenašla naše škola přemoţitele a suverénně celý turnaj vyhrála bez ztráty bodu a obhájila tak loňské prvenství v této kategorii. Nejprve jsme porazili ZŠ Mirotice jednoznačně 6:0 (góly: 2 Honza Kuchta, 2 Dan Jizba, 2 Lukáš Válek) a poté ZŠ Chraštice 3:1 (všechny 3 góly Lukáš Válek). V posledním zápase jsme porazili ZŠ Mirovice 3:1 (2 Lukáš Válek, Honza Kuchta). Sestava ZŠ Čimelice: Ladislav Jizba, Josef Biskup, Ondřej Bernatík, Antonín Huleš, Petr Gottfried, Daniel Jizba, Pavel Hadáček, Jakub Linhart, Lukáš Válek a Jan Kuchta... 12

13 I ve starší kategorii chlapců naše škola vstoupila do turnaje zápasem se ZŠ Mirotice. S tímto soupeřem jsme remízovali 0:0. V utkání jsme měli řadu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Naším druhým soupeřem byla ZŠ Chraštice. Toto utkání mělo od začátku jednoznačný průběh a nakonec jsme se radovali z výhry 8:0 (4 góly David Pšeničný i Vojta Mastný). V posledním utkání jsme si zahráli o 1. místo se ZŠ Mirovice. Vzhledem k lepšímu skóre nám v tomto utkání stačila remíza. Bohuţel jsme utkání prohráli 2:1 (i z důvodu neproměnění trestného střílení 20 vteřin před koncem utkání a nastřelení 3 tyček během zápasu), obsadili tak 2. místo a neobhájili 1. místo z loňského ročníku. Sestava ZŠ Čimelice: Jakub Vařenka, Jan Vašek, Martin Nosek, Martin Jouja, Martin Kaššák, Vojtěch Mastný, Dominik Bína, Jan Ziegler, David Pšeničný a Karel Hrabě Vláďa Linhart 13

14 Přeborníkem ZŠ Čimelice ve stolním tenise se stal David Pšeničný VÝSLEDKY TURNAJE O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE 1. PŠENIČNÝ David 23b 2. LINHART Jakub 20b 3. VALA Lukáš 19b 4. VÁLEK Lukáš 18b 5. HRABĚ Karel 18b 6. ZIEGLER Jan 18b 7. KUCHTA Jan 17b 8. VAŠEK Jan 16b 9. FOŘT Josef 16b 10. NOSEK Martin 14b 11. BYSTŘICKÝ Jan 12b 12. VALOVÁ Monika 12b 13. HULEŠ Antonín 11b 14. VAŘENKA Jakub 11b 15. GEREG Josef 10b 16. PIŠTĚLÁKOVÁ Martina 9b 17. PĚKNICE Jan 8b Ve středu proběhlo v hostinci Na Hvíţďalce v Čimelicích před vánočním vystoupením dramatického krouţku slavnostní vyhlášení výsledků turnaje O přeborníka ZŠ Čimelice ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 24 ţáků (20 chlapců a 4 děvčata), kteří mezi sebou sehráli 552 zápasů! Zápasy se hrály na 4 vítězné sety. Při konečné rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas mezi ţáky; při bodové rovnosti více ţáků rozhodovala minitabulka a poměr setů mezi ţáky. Celkovým vítězem turnaje se stal David Pšeničný z 9. třídy, který dokázal vyhrát všechny zápasy!! Druhé místo obsadil Jakub Linhart ze 7. třídy a třetí místo Lukáš Vala z 5. třídy. V kategorii dívek zvítězila Monika Valová ze 7. třídy. Pořadí jednotlivých účastníků turnaje i s jejich bodovým ziskem je uvedeno pod textem. Cenou a diplomem bylo oceněno prvních 5 míst v celkovém pořadí a první místo v kategorii dívek. Ceny předávala zástupkyně ředitele ZŠ Čimelice, paní Ivana Zieglerová, a diplomy ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch. Vláďa Linhart 18. BISKUP Josef 7b 19. KNÍŢE Vladislav 6b 20. ŢAHOUROVÁ Kristýna 6b 21. HADÁČEK Pavel 3b 22. JOUJA Martin 2b 23. RAČANOVÁ Kristýna 1b 24. TOMÁŠEK Kryštof 0b 14

15 Školská futsalová liga Dne ţáci 8. a 9. třídy ZŠ Čimelice odehráli 2. kolo školské futsalové ligy. Hrálo se ve sportovní hale v Dobříši. ZŠ Čimelice se zde utkala se ZŠ Zdice, ZŠ Příbram - Březové Hory a s pořádající 2. ZŠ Dobříš. Z těchto čtyř týmů postupoval do dalšího kola pouze vítěz, kterého čekalo krajské finále. V konkurenci těchto soupeřů jsme obsadili poslední místo a ukončili jsme tak své působení v prvním ročníku školské futsalové ligy. Postup ZŠ Čimelice mezi 16 týmů divize B (Střední Čechy) lze hodnotit vzhledem k velikosti jiných škol v kraji jako úspěch. výsledky z Dobříše: Čimelice 2. Dobříš Příbram Zdice Body: Skóre: Pořadí Čimelice X 0:10 1:19 2:5 0 3: Dobříš 10:0 X 2:8 6:2 6 18:10 2. Příbram 19:1 8:2 X 13:1 9 40:4 1. Zdice 5:2 2:6 1:13 X 3 8:21 3. Sestava ZŠ Čimelice: Martin Nosek, Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, Jakub Vařenka a David Pšeničný; střídali Jan Vašek, Martin Jouja a Jan Ziegler Góly: s Příbramí Mastný, se Zdicemi Mastný a Pšeničný Vláďa Linhart 15

16 Sudová skončila v paralelní jízdě v boulích v Kanadě třináctá Lyţařka Nikola Sudová obsadila 13. místo v sobotním závodu Světového poháru v paralelní jízdě v boulích v kanadském středisku Mt. Gabriel. Dvojnásobná medailistka z mistrovství světa prošla z kvalifikace do vyřazovacích jízd jako jediná z čtveřice českých reprezentantů, v prvním kole však prohrála s domácí Audrey Robichaudovou. Nikola Sudová (* 17. března 1982, Jablonec nad Nisou) je česká sportovkyně, akrobatická lyţařka. Jejím trenérem je bývalý reprezentant v lyţování Radek Herot. Akrobatickému lyţování se věnuje i její mladší sestra Šárka Sudová. Podle této české olympioničky byl pokřtěn vrtulník letecké záchranné sluţby v Jihomoravském kraji. Na mistroství světa v jízdě v boulích získala stříbro (2005) a bronz (2009), vyhrála SP v Mont Tremblant 2005 a v Apexu 2006, na ZOH 2006 v Turíně skončila šestá. Vrcholem její dosavadní kariéry měl být olympijský závod ve Vancouveru 2010, kde chtěla zaútočit na medaili. Ovšem měsíc před olympiádou (13. ledna 2010) si při tréninku na závod Světového poháru v americkém Deer Valley přetrhla zkříţený vaz v koleni. Přesto nakonec ve Vancouveru startovala - s ortézou vyrobenou na míru - a jako jediná z trojice českých reprezentantek postoupila do finále, kde obsadila 16. místo. Připravil K. Hrabě zdroj: cs.wikipedia.org 16

17 Cesta kolem světa za sportem Další díl Cesty kolem světa za sportem nás zavede do Jiţní Korey. Tam se bude konat od 27. srpna do 4. září mistrovství světa v atletice. O pořádání tohoto mistrovství byl rekordní zájem. Dne 4. dubna 2006 IAAF oznámil, ţe o pořadatelství projevilo zájem devět zemí (Maroko - Casablanca, Jiţní Korea - Tegu, Spojené arabské emiráty, Španělsko - Barcelona nebo Valencia, Rusko - Moskva, Austrálie - Brisbane, Švédsko - Göteborg, Chorvatsko - Split a Spojené státy - Chicago, New York nebo San Francisco). 1. prosince 2006 potvrdily závazný zájem Brisbane, Tegu, Moskva a Göteborg. Göteborg ale zanedlouho odstoupil z důvodu nedostatečné finanční podpory od švédské vlády. Na zasedání rady IAAF 27. března 2007 v Mombase bylo oznámeno, ţe vítězným kandidátem je Tegu v Jiţní Koreji. Rekordy mistrovství světa Usain Bolt (Jamajka)- Sprint 9,58 s - WR Berlín m Usain Bolt (Jamajka) 19,19 s - WR Berlín m Michael Johnson (USA) 43,18 s - WR Sevilla m Billy Konchellah (Keňa) 1:43,06 Řím m Hicham El Guerrouj (Maroko) 3:27,65 Sevilla m Eliud Kipchoge (Keňa) 12:52,79 Paříţ m Kenenisa Bekele (Etiopie) 26:46,31 Berlín 2009 Usain Bolt nejrychlejší muţ planety! Připravil D. Pšeničný, zdroj: cs.wikipedia.org 17

18 Tip do vaší knihovny Hraničářův učeň Kniha první Rozvaliny Gorlanu John Flanagan Hraničářův učeň je má neoblíbenější kniha. Zatím jsem přečetl první tři díly, ale nyní si kupuji další dva. Děj se odehrává ve středověku. Hlavní postava je patnáctiletý kluk Will, který je sirotek. Jednoho dne šel spolu se svými kamarády k baronu Araldovi, aby si vybral mistra, který ho bude učit. Původně chtěl jít na školu pro bojovníky, ale na to neměl vlohy. Všiml si ho jen hraničář Halt, který ho přijal za svého učně. Hraničáři byli zvědové velmi zdatní v boji na dálku. Halt okamţitě začal Willa učit a trénovat do padnutí. Zaţili spolu spoustu dobrodruţství, například lov divočáka. Kdyţ ale jeli na schůzi hraničářů, dozvěděli se, ţe Morganth, znepřátelený vládce, vyhlašuje království válku. Také na území vnikli dvě Morganthovi zrůdy, vypadající jako medvěd. Ty se Halt, Will a bývalý Haltův učeň vydají zabít. Jak to ale dopadne, to si musíte přečíst sami. Martin Funda 18

19 Na vlásku V lednu se v kinech objevila nová pohádka od Disneyho, která nese jméno Na vlásku. Já osobně ji uţ zhlédla, moc se mi líbila a viděla jsem vše, co bych očekávala. Pohádka vypráví o zázračném květu, který uzdraví nebo oţiví vše, co si jen budete přát. A stane se, ţe tento květ bude potřebovat královna čekající miminko, která těţce onemocní. Oddaní poddaní květ najdou a královna se uzdraví. Zásluhou zázračné květiny se královně narodí zdravá princezna jménem Rapunzel. Bohuţel se zázračná moc květiny přenese do princezniných vlásků a ona je tak ohroţena lidmi touţícími po moci. Královna s králem ji bedlivě střeţí, ale princezničku brzy unese po nesmrtelnosti prahnoucí ţena a vychovává ji v ukryté věţi jako vlastní. Ţena Rapunzel nikdy nepouští ven, takţe Rapunzel velmi překvapí, kdyţ v den jejích osmnáctých narozenin věţ omylem objeví mladík (Eguen) prchající před královskými stráţemi. Rapunzel Eguena omráčí a schová jeho ukradenou kořist. Nakonec uzavřou obchod : ona mu dá ukradenou korunku pod podmínkou, ţe ji vezme ven, aby se mohla podívat na miliony lampionů, které král s královnou vypouštějí pro svoji nic nevědoucí dcerku. Rapunzel je úplně unešená, kdyţ uvidí zemskou krajinu na vlastní oči. Uţívá si přírody a cítí, ţe její ţivot teprve začíná. Postupně se smráká a na řadu by měly přijít lampiony, a tak Eguen s Rapunzel sedí na loďce a čekají, aţ lampiony vzlétnou do noci. A najednou se Rapunzin sen vyplní k nebi se vznese první lampion a za ním miliony dalších. Rapunzel zaţívá nejkrásnější chvilky svého ţivota, ovšem Eguena omračují další zloději, kteří chtějí získat ukradenou korunku A teď přichází na řadu otázky. Zjistí Rapunzel, kdo jsou její praví rodiče? Vrátí se na zámek? Já vám to uţ ale nepovím. Pokud vás tento úvod do pohádky aspoň trochu zaujal a chtěli byste se zasmát, doporučuji pohádku Na vlásku zhlédnout. Monika Valová 19

20 Od učitele nejen pro učitele Od učitele to nebude tentokrát ani tak pro učitele, jako spíš pro ţáky. Ale protoţe jako my všichni neradi slyší kritiku, nejsem si jistá, zda si tohle promlouvání do duše vůbec přečtou. Nevadí, psaní funguje i jako terapie, takţe se alespoň vypíšu ze svých pocitů. Kdyţ mi paní učitelka Kašparová předávala Školní zpravodaj, zmiňovala se o tom, ţe některým jeho redaktorům uţ v závěru psala výhrůţné dopisy. Aby splnili, co slíbili tedy napsali a odeslali to, co napsat měli. Mě na výhrůţné dopisy moc neuţije, ale je pravda, ţe si uţ připadám trochu jako výběrčí daní ve středověku. Páky bohuţel nemám tak silné, jako byl ţalář a hladomorna, maximálně bych mohla pohrozit zhoršenou známkou z češtiny, ale to nedělám. Snaţím se být vstřícná a vděčná za články, které posíláte. Výsledek je, ţe některé materiály mám vzápětí po tom, co se domluvíme na zadání, některé dostanu po opakovaných upomínkách a na některé stále čekám (pokud jejich potenciální autoři ještě neumřeli, zcela jistě ţijí šťastně dodnes). V hodinách se vám občas snaţím sdělit, ţe ve škole nejde jen o ten který konkrétní předmět, ale také o to, naučit se dělat přesně a poctivě svou práci, dotáhnout věci do konce, nevymlouvat se a nevykrucovat tam, kde se od vás právem očekává nějaký výsledek. Převedu-li to do novinářské praxe, protoţe řeč tu původně byla o práci pro Školní zpravodaj, znamená to, ţe pokud v opravdové redakci neodevzdáte v patřičném termínu dobře odvedenou práci, nejen ţe nedostanete prémie, nejen ţe nedostanete zaplaceno, ale v nejbliţším moţném termínu se s vámi rozloučí. Přeloţeno do obecné češtiny: dostanete padáka. A práci si budete muset hledat jinde. Vím, zatím nejste v práci, ale ve škole. Do Školního zpravodaje přispíváte více méně dobrovolně a zadarmo. Ale pokud jste se k té činnosti zavázali, měli byste dostát svým závazkům. A to se týká všech krouţků, které navštěvujete. Není moţné se na začátku školního roku někam přihlásit a po čase tam přestat docházet, protoţe se vám uţ nechce a protoţe pohodlnější je jen tak sedět u PC a drbat na Facebooku. (Nad tímhle fenoménem se v tomto čísle zamýšlíme také.) Naštěstí má Školní zpravodaj stále dost těch redaktorů, kteří plní své úkoly svědomitě, jak se kdysi říkalo. Těm mnohokrát děkuji!!! Ona je to dnes uţ s tím svědomitým plněním úkolů vyčpělá fráze, ale nejde o frázi, jde o její obsah. Protoţe kdyby se všichni lidé vykašlali na práci v momentě, kdy se jim zrovna dvakrát nechce, neměli byste dnes ani počítač, ani Facebook, ani mobily, ani LCD televizi, ani léky proti rýmě a chřipce, natoţ pak proti rakovině a jiným zákeřným nemocem. Tak se nad tím, prosím, trochu zamyslete Jana Kubátová 20

21 Rozhovor O rozhovor poţádali tentokrát ţáci 5. třídy paní Vlastu Štědronskou, která pracuje v naší škole od začátku školního roku 2010/2011. Na starosti má nejen úklid, ale společně s učiteli také dozor na chodbách během přestávek. Nám vyučujícím tak částečně pomáhá k tomu, abychom si o přestávkách mohli trochu vydechnout a připravit se na další hodinu (za coţ jí velmi děkujeme ). A teď uţ k otázkám ţáků 5. třídy: Proč jste si vybrala zrovna naši školu? Mám ráda věci, které mají tradici, naše škola má dlouholetou, dobře se tu cítím, znám tu spoustu ţáků a mám to v místě bydliště. Jak se vám v naší škole líbí? Škola se mi líbí, má celkovou klidovou atmosféru. Co se vám tu líbí nejvíc? To se nedá vysloveně říct. Čím jste chtěla být jako malá? To uţ je tak dávno, ţe musím přemýšlet. Asi chovatelkou koní. Zlobí vás ţáci? Je to jako na houpačce, někdy ano, někdy ne. Jaké máte záliby? Myslivost a s tím spojené aktivity, procházky v přírodě, kterou mám velmi ráda a není mi lhostejná, proto například důsledně třídím odpadky. Jinak ráda peču dobrůtky pro své nejbliţší. Vycházíte dobře s ostatními učiteli? Jsem tu krátce, neměla jsem moţnost všechny poznat, ale zatím ano. Kaţdý jsme nějaký, já mám ráda kolem sebe veselé a pohodové lidi, coţ tu nacházím. Za rozhovor děkují Václav Luzum a Vojtěch Štěpánek. 21

22 Assassin s Creed Další díl seriálu, v němţ jsme se zaměřili na PC hry, pro vás připravil M. Funda. Tuto hru jsem si díky svému slabému počítači musel zahrát u švagra. I přesto, ţe kaţdý večer jsem hrál maximálně dvě hodiny, byla tou nejlepší hrou, kterou jsem doposud hrál. Příběh se odehrává napůl v době třetí kříţové výpravy a napůl v nedaleké budoucnosti. Začíná v laboratoři, kam vás unesli vědci, kteří pouţívají přístroj Animus pro dekódování vzpomínek předků různých lidí. Desmonda, tj. postavu, za kterou hrajete, unesli proto, ţe měl předka Altaira, assassina (zabijáka) v dobách třetí kříţové výpravy. Postupně z něj dostávájí vzpomínky pomocí Anima. V těchto Desmondových vzpomínkách vlastně hrajete. Vše začíná pod městem Jeruzalém, kde máte přinést jakýsi poklad svému mistrovi, Al Mualimovi. Něco se ale zvrtne a poklad nepřinesete. Jste tedy degradováni. Později dostanete seznam devíti jmen lidí, které musíte zneškodnit. Hra je rozdělena na čtyři města: Masyaf, Acre, Damašek a Jeruzalém. V Masyafu sídlí váš mistr. V ostatních městech máte své cíle. Své cíle si nejprve musíte najít různými způsoby, jako je odposlouchávání, plnění úkolů pro informátory nebo třeba krádeţ různých dopisů. Poté se teprve vydáte svůj cíl zneškodnit. Ţánr Akční Vydavatel Ubisoft Rok vydání 2008 Průměrná herní doba ± 20 hodin Min. poţadavky: 2.0Ghz procesor 1GB RAM 128MB 3D grafická karta Windows XP SP3 / Vista / Win7 Klady - Úţasný příběh - Grafika - Volné prostředí - Poměrně dlouhá herní doba - Kompletní CZ lokalizace Zápory - Po čase se můţe zdát ohrané - Velmi otevřený závěr Mé hodnocení: 95/100 22

23 Touha nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil Poslední den loňského roku jsem měl moţnost shlédnout v divadle Kalich muzikál Touha. Byl to silvestrovský speciál, takţe jsme se těšili a účinkující si představení téţ uţívali. Za všechny bych jmenoval Dalibora Gondíka, Radku Fišarovou a Jana Kříţe. Děj muzikálu začíná ve vězení, ze kterého utekl Benedikt Berousek, zvaný Ben. Utekl do divadla, kde právě probíhal konkurz k muzikálu Můra a motýl. Tam uţ měla jistou hlavní roli Karin, do které se Ben zamiloval. Karin ale ţila s obchodníkem a producentem muzikálu Oskarem. Ben díky svým schopnostem i okolnostem získal hlavní muţskou roli, společně s Karin spolu vystupovali a také ona se do Bena zamilovala. Oskar nakonec zajistil, aby byl Ben z vězení propuštěn. Muzikál se všem moc líbil a dodnes máme báječné záţitky. Pozn. redakce: Vojtěch Mastný Muzikál Touha Mirjam a Daniela Landových volně vychází z filmového hitu stejné autorské dvojice Kvaska. Příběh z muzikálového zákulisí prošel cestou z filmového plátna na divadelní jeviště řadou změn, v divadle zní mnohem více muziky neţ v kině, navíc velký prostor dostal tanec. zdroj: foto: 23

24 Osobnost měsíce LUCIE VONDRÁČKOVÁ DATUM NAROZENÍ ZNAMENÍ RYBY LUCIE VONDRÁČKOVÁ se narodila 8. března 1980 v Praze. Lucie má mnoho koníčků, například tanec, step, balet, zpěv, studium. Roku 1993 vydala písničkové album pro děti Marmeláda, k němuţ napsal hudbu její otec Jiří Vondráček. Za toto album obdrţela zlatou a platinovou desku. Lucie Vondráčková hraje také v muzikálech. Poprvé si zahrála v muzikálu Starci na chmelu. Lucie je bezesporu jednou z nejúspěšnějších českých hereček a zpěvaček. Při své kariéře herečky a zpěvačky také hodně studovala, plynule mluví a píše čtyřmi cizími jazyky. Její nejnovější CD se jmenuje DÁREK, obsahuje 19 písní, nejen vánočních Připravila M. Vicherková zdroj:www.celebrity-planet.info 24

25 Facebooková generace Facebook, kdo by to slovo neznal, asi nejnavštěvovanější internetová síť. Má více neţ 500 miliónů aktivních uţivatelů. Dneska ten, kdo nemá Facebook, je totálně ztracenej. Neví, kdo s kým co měl, co se kdy stalo atd. Ranní téma před školou? Co je novýho na FB (zkratka pro Facebook). Na Facebooku poslední dobou vídávám čím dál, tím více učitelů, dospělých, dokonce i prarodičů. Ale největší část obyvatelstva Facebooku tvoří především náctiletí. Ani vědce Facebook nenechal na pokoji, a tak se rozhodli udělat takový průzkum. Jako pokusné králíky nabrali studenty ze středních a vysokých škol, jejich úkolem bylo 24h strávit bez Facebooku, mobilního telefonu, novin a televize. Po celou dobu tohoto testu měli zapisovat své pocity. Více neţ 90% z nich uţ po dvou hodinách psalo, ţe se cítí jako závislí, měli absťák, nevěděli, co se děje v okolí. Co z toho vyplývá? Ţe dnes je téměř kaţdý závislý na informacích, bez kterých by těţko přeţil. Vědci tento jev nazvali porucha nedostatku informací. Ale facebookové téma nenechalo na pokoji ani mne, a tak jsem se rozhodla udělat jakousi anketu v naší škole. Zamířila jsem i do první třídy, kde jsem se na fejsbůk zeptala. Jediné, co mě zaskočilo, kdyţ jsem psala tento článek, bylo to, ţe Microsoft Office Word nemá ještě slovo Facebook ve slovníku. Coţ by asi koukal kaţdý, je to přeci nejrozšířenější slovo hned po slovech sprostých. Odpovědi na mé otázky do facebookové ankety si můţete přečíst dole po jednotlivých třídách =) 1. třída Kdyţ jsem přišla do této třídy, velice mě zajímalo, jestli ví dnešní prvňáci, co je to Facebook. A ano, věděli, u většiny odpověď zněla: Je to na počítači a můţeš si tam povídat s kamarádama. A dokonce jeden nebo dva prvňáci uţ Facebook mají, hold jde dnešní generace víc a víc dopředu. 2. třída Neţ jsem vešla do této třídy, říkám si: No tolik lidí vědět nebude, tak se jich zeptám, co to FB vlastně je A reakce mi vyrazila dech. Jako odpověď jsem obdrţela: No né asi, v jaký době ţiješ? V tu chvíli ani nevím, na co jsem pomyslela 3. třída Po zkušenosti ve druhé třídě jsem se uţ radši neptala, co FB je, pouze jsem poloţila otázku, zda ho někdo má. A ano, pár dětí se tam najde, ale určitě nejde o závisláky, kteří tráví všechen čas pouze na Facebooku 4. třída Někteří jedinci uţ Facebook mají, ale většina ještě odolává

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník OBSAH 1. Úvodem 2. Literární tvorba 3. Akce 4. Závěrem 1. ÚVODEM Milé čtenářky a čtenáři, máte před sebou poslední číslo našeho

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v červnu a o prázdninách? 4.6. Oddílovka 5.-7.6. Pleskoty v Českém Ráji (závěrečný turnaj ve víceboji)

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více