Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen

2 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo prosincové číslo Školního zpravodaje (ve skutečnosti bylo dvojčíslem, stejně jako bude uţ kaţdé další). O rozsáhlejší úvod se tentokrát postarala Jana Kašparová ml. a hned za ním na vás jako vţdy čeká spousta zajímavého čtení. A brzy taky jarní prázdniny. S chutí do toho! Za redakci J. Kubátová 2010? 2011! Tak uţ máme za sebou kulatý rok 2010 a je tu rok Zkusme se ohlédnout za rokem Byl to asi rok jako kaţdý jiný, pořád jsme chodili do školy, dospělí do práce, museli jsme dělat úkoly, učit se, měli jsme prázdniny, povídali si s kamarády, jezdili na výlety apod. Zkrátka všechno bylo stejné, pouze naši milí státní úředníci nám to komplikovali. Byl rozruch ohledně státních maturit, sniţování platů, důchodů, zvyšování daní, zrušení porodného apod. Také si jistě vzpomínáte na velké letní záplavy či na pád letadla s polskými úředníky, včetně prezidenta. Umřel známý zpěvák Petr Muk. V roce 2010 se toho stalo opravdu hodně, věci dobré i špatné. A jaké byly Vánoce v roce 2010? Asi také stejné. Pod stromečkem byl zase stojan, na stole smaţený kapr a bramborový salát, někteří z nás se zase přidusili na rybích kostech atd. Na Silvestra jsme se zase přejídali oříšky, brambůrky, jednohubkami a chlebíčky a dospělí popíjeli vínko a pivo. A pár dospělých v Novém roce leţelo s lehkou kocovinou. Opět skončila spousta lidí v nemocnici s popáleninami díky stoprocentně nezávadné pyrotechnice, v extrémních případech letos lidé skákali i z balkonů a mrzli na ulicích. Na Silvestra 2010 zemřelo 12 lidí, coţ je poměrně velké číslo, jeden člověk uhořel, jiní se otrávili alkoholem, zemřeli při dopravní nehodě, skončili svůj ţivot kvůli hádce s manţelkou Nebylo toho málo. A jaký ţe bude ten rok 2011? Podle předpovědí má být úspěšný, všechno se prý bude dařit, jak ve škole, v práci, tak i doma. V tomto roce máme dostat šanci na vyjasnění všech sporů, problémů apod. Uvidíme, co na tom bude pravdy. Ostatně takhle zněla předpověď i pro rok Kaţdopádně všem přeji co nejpohodovější rok 2011, ať máte spoustu krásných záţitků, které vás budou provázet celým ţivotem. A příští rok vás opět přivítám, uţ v roce 2012, kdy má údajně nastat konec Světa. Necháme se překvapit. =) Jana Kašparová ml. 2

3 Na návštěvě v Alšově domku 6. třída se vypravila do Mirotic Tentokrát se naše třída vypravila na výlet do Mirotic, kde podle Mirotického zpravodaje měla být výstava vánočních ozdob a betlémů. Cesta linkovým autobusem netrvala dlouho. K Alšovu domku jsme dorazili pár minut před otevřením. Paní průvodkyni, která přišla těsně před devátou, jsme tak přivítali u vchodu. Jmenuje se Hana Lišková a je to člověk neobyčejně nadšený pro svou práci. Nejenţe nás provedla výstavou, ale i seznámila se ţivotem Mikoláše Alše, jeho předků a potomků. Na děti v jejím výkladu čekaly hádanky a divadelní scénky, ve kterých si zahráli ţáci naší třídy. Jestlipak víte, proč na obrazech Mikoláše Alše vystavených v Miroticích najdeme spoustu propíchnutí jehlou? Natálka Hulešová byla nejvšímavější a první odhadla, co M. Aleš zobrazil na těchto portrétech. Ládík Kníţe objevil i vysvědčení Mikoláše Alše a zjistil, ţe se tenkrát vyučovalo náboţenství. Víme uţ i to, jak se kdysi učilo a proč tak známý malíř měl ve škole z výtvarné výchovy čtyřku. Vyprávění průvodkyně nebylo jen obyčejným vyprávěním, spíše působilo jako divadelní představení. Hlavní roli (Mikoláše Alše) si zahrál Jirka Šuk. Seznámili jsme se i se ţivotem loutkáře Matěje Kopeckého. Tady na nás čekalo ještě větší překvapení. Paní Lišková nás vzala do depozitářů, kde jsme si prohlédli 150 let staré loutkové divadlo a loutky, u kterých byly pohyblivé nejen ruce a nohy, ale i čelisti a oči. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na slíbenou výstavu betlémů. K vidění byly betlémy dřevěné, ze slámy a kukuřičného šustí, vyšívané na látku a zdobené rybími šupinami, paličkované tj. ve formě krajky. Návštěvu Mirotic jsme uzavřeli vycházkou k řece, ke kostelu sv. Jiljí a sladkou tečkou v místní cukrárně, abychom nabrali sílu na odpolední vánoční besídku. Odpovědi na otázky paní Liškové: M. Aleš zobrazil v portrétech ţen, které jsou k vidění v Miroticích, čtyři roční období. Propíchnutí jehlou vznikla při kopírování Alšových obrazů na mokrou omítku (pouţívala se jehla namočená v barvě). Čtyřku z výtvarné výchovy měl M. Aleš proto, ţe si trval na svém a nechtěl se podřídit názoru učitele O. Vilímová, J. Kubátová 3

4 4 foto: Olga Vilímová

5 Výlet do Prahy Na čtvrtek 6. ledna 2011 naplánovaly paní učitelky výlet do hlavního města Prahy. Ţáci, kteří měli o výlet zájem, měli slíbený tento program: prohlídku muzea voskových figurín, zhlédnutí generální zkoušky muzikálu Tři mušketýři a návštěvu Národního muzea. Ve čtvrtek ráno jsme se pomalu scházeli za halou a celí nedočkaví očekávali příjezd autobusu. Zúčastnění učitelé nám mezitím řekli všechny instrukce k výletu, např. co máme dělat, kdybychom se ztratili, a dali nám svá telefonní čísla. Kdyţ přijel autobus, všichni do něj spořádaně nastoupili a vyjeli jsme. Jízda trvala zhruba hodinu a proběhla bez problémů. Autobus nás v hlavním městě vysadil poblíţ divadla Hybernia. Poté jsme šli do muzea voskových figurín, abychom si zkrátili čekání na začátek muzikálu. V muzeu jsme viděli spoustu známých a významných osobností, vytvořených z vosku. Například Alberta Einsteina, Helenu Vondráčkovou, Harryho Pottera, Adolfa Hitlera nebo Václava Klause. Po prohlédnutí muzea jsme měli moţnost zakoupit si nějaké suvenýry na praţských trzích. Kdyţ byly ukončeny naše nákupy, odebrali jsme se do divadla. Měli se hrát Tři Mušketýři a očekávali jsme, ţe budou hrát Petr Kolář, Monika Absolonová, Aleš Háma a Tomáš Beroun. V divadle jsme se posadili na svá místa a netrpělivě čekali na začátek představení. Třetí zvonění (kokrhání) signalizovalo začátek představení. Z celého představení jsme byli unešení, jenom nás zklamalo, ţe neúčinkovala Monika Absolonová. Před divadlem jsme se domluvili, ţe půjdeme do McDonalda. Ovšem devátá třída a někteří osmáci nesouhlasili, a tak šli do KFC. Po nasycení našich hladových bříšek jsme se my, sedmáci a šesťáci, vydali podívat na orloj a vánoční stromeček na Staroměstském náměstí. Osmáci a deváťáci mezitím šli do Národního muzea. Naše niţší třídy shlédly krásný orloj, avšak vánoční stromeček uţ byl odklizen. Poté jsme i my dorazili do Národního muzea, kde jsme si šli prohlédnout bohatou sbírku nerostů a také rozsáhlou sbírku savců. Všichni jsme se zcela vyčerpaní odebrali směrem k zastávce u hlavního nádraţí. Autobus za malou chvilku přijel a my jsme si sedli na svá místa. Za zmínku by určitě stála dlouhá kolona, zapříčiněná velmi namrzlou vozovkou. Uvízli jsme v ní na dobrou hodinu. Pan řidič nám chtěl zkrátit čekání, a tak pustil film Sněţní psi od Disneyho. Celí šťastní, ţe jsme ze zácpy vyvázli v pořádku, jsme se vrátili domů, kde na většinu z nás čekali rodiče, kteří uţ byli celí ustaraní. Výlet se nám všem hrozně líbil a i přes potíţe při zpáteční cestě jsme si ho naplno uţili. Doufáme, ţe takových výletů zaţijeme ještě mnohem víc. A.Kulasová, M.Valová 5

6 6 foto: Olga Vilímová

7 O princezně, která ráčkovala Před Vánocemi se jako kaţdý rok konalo vystoupení dramatického krouţku a pěveckého sboru naší školy Na Hvíţďalce. Tenhle rok jsme k programu připojili i další dva body. Jednalo se o vystoupení krouţku aerobiku - Santa a jeho pomocníci elfové v podání dívek se představili pod vedením paní učitelky Zelenkové. Po tomhle tanečním vystoupení byli všichni nabití energií a na řadu přišla scénka z Včelích medvídků, ve které si zahráli mladší herci z dramatického krouţku pod vedením paní učitelky Maštalířové. Starší herci si připravili pohádku O princezně, která ráčkovala. Uţ od září jsme se scházeli kaţdou středu v 7. třídě, abychom pilně trénovali. Vše šlo jako na drátku, ale před generální zkouškou nám odpadla princezna (pozn.red.: doslova upadla, a to z koně ). Naštěstí se hned po propuštění z nemocnice vrátila na plac. Nakonec jsme pohádku ráno 22. prosince pro školu a školku úspěšně odehráli. Následovně jsme zahráli pohádku i večer pro veřejnost. Doufáme, ţe se všem moc líbila, protoţe jsme nakonec sklidili velký aplaus. Děkujeme paní učitelce Filipové za trpělivost a vedení sboru, dále děkujeme paní učitelce Maštalířové za sepsání textů. Panu Vondráškovi za hudební doprovod a nakonec samozřejmě všem účinkujícím. N. Janešová, L. Fialová OBSAZENÍ O princezně, která ráčkovala: Kryštof, princ D.Pšeničný princezna Karolína L.Fialová královna Karolína N.Janešová rádce K.Hrabě princ Štěk,Štrunc T.Maštalířová chůva J.Kašparová Příběh medový ze Včelích medvídků: Brunda - K.Lišková Čmelda L.Vala Maminka K.Štětinová Kvapník I.Filipová Cvrček L.Počtová Pučmeloun K.Račanová Mouchy Š.Motejzíková, A.Čadková kytičky - ţáci 1. třídy 7

8 8 foto: Jan Hrdina

9 Mikulášský běh 2010 V sobotu 4. prosince se v areálu zámeckého parku a na běţecké dráze v Čimelicích konal jiţ 32. ročník Mikulášského běhu. Pravděpodobně kvůli velkému mrazu nebyla letos účast našich ţáků příliš vysoká. Zástupce jsme měli pouze v nejmladších kategoriích. Jako první v kategorii nejmladší ţáci doběhl do cíle Petr Veselý z druhé třídy. Ve svých kategoriích se na druhém místě umístili Jan Kulas (2.tř.), Denisa Ţahourová (3.tř.), David Račan (2.tř) a Ţaneta Ţahourová (4.tř.). Třetí místo vybojovala Andrea Jelínková z páté třídy. V cíli všem závodníkům předával sladkou odměnu laskavý Mikuláš se svým pomocníkem Čertem, kterého se někteří malí závodníci trochu báli. Asi věděli proč. Iva Jirušová Na fotografii druhá Ţaneta Ţahourová a třetí Andrea Jelínková. 9

10 Florbalový turnaj "O pohár starosty města Mirovice" Tento mezi florbalisty velmi oblíbený turnaj se ve čtvrtek 16. prosince 2010 konal v čimelické sportovní hale jiţ podeváté! I letos se ho zúčastnili zástupci ze všech čtyř spřátelených škol - Mirovice, Mirotice, Chraštice a Čimelice a byl sehrán ve třech kategoriích. O pohár bojovali chlapci mladší ze šesté a sedmé třídy, chlapci starší z osmé a deváté a děvčata z druhého stupně dohromady. Stála jsem před nelehkým úkolem. Vybrat z osmnácti šikovných slečen, které pravidelně kaţdé úterý poctivě trénují, jenom jedno druţstvo! Přála jsem všem dívkám, aby mohly ukázat, jak se to naučily. Nakonec se mi podařilo přesvědčit zástupce ostatních škol, ţe naši školu budou reprezentovat místo jednoho hned dvě druţstva! Tím pádem si mohlo zahrát více děvčat a delší hrací dobu. Dívky jsem rozdělila na dva týmy - mladší a starší. Turnaj se hrál systémem kaţdý s kaţdým. Naše týmy se ukázaly jako velmi vyrovnané a jejich společné utkání skončilo spravedlivě remízou. Ale v zápasech s dalšími soupeři uţ neměla naše děvčata konkurenci a o tom vypovídá i konečný výsledek. První místo v turnaji a pohár pro vítěze si odnesly starší dívky. Jejich tým tvořily: kapitánka Martina Pištěláková, Kristýna Ţahourová, Nikola Počtová, Hana Ţáková, Marie Chmelová, Lucka Tesková, Jana Kašparová, Lucka Fialová, Anna Klímová a brankářka Jiřka Kůrková. Celkově druhé místo v turnaji obsadily mladší dívky. Umístění je o to cennější, ţe všechny zápasy vlastně odehrály proti starším soupeřkám. Tento tým tvořily: kapitánka a brankářka současně Simona Krajíčková, Monika Valová, Anna Kulasová, Monika Vicherková, Tereza Směšná, Gabriela Vinklerová, Lucie Vlasáková a Marie Pobříslová. Věřím, ţe tento úspěch se stane velkou motivací pro všechny florbalistky, aby pokračovaly v tréninku a zlepšovaly se! Mladší ţákyně se navíc účastní v lednu 2011 krajského kola v Sezimově Ústí, kde je čekají další těţké zápasy. Budeme jim drţet palce! Iva Jirušová 10

11 brankářky mladší dívky starší dívky 11

12 Poloviční florbalový úspěch chlapců Ve čtvrtek se v čimelické sportovní hale uskutečnil další ročník florbalového turnaje O POHÁR STAROSTY MĚSTA MIROVICE. Turnaje se zúčastnily tradičně 4 školy - ZŠ Chraštice, ZŠ Čimelice, ZŠ Mirotice a pořádající ZŠ Mirovice. Hrálo se ve třech kategoriích: dívky třída, chlapci třída a chlapci třída. Novinkou byla moţnost doplnit jednotlivé týmy aţ o 3 mladší hráče. Zápasy chlapců se hrály 1 x 10 minut. V kategorii chlapců 6. a 7. tříd nenašla naše škola přemoţitele a suverénně celý turnaj vyhrála bez ztráty bodu a obhájila tak loňské prvenství v této kategorii. Nejprve jsme porazili ZŠ Mirotice jednoznačně 6:0 (góly: 2 Honza Kuchta, 2 Dan Jizba, 2 Lukáš Válek) a poté ZŠ Chraštice 3:1 (všechny 3 góly Lukáš Válek). V posledním zápase jsme porazili ZŠ Mirovice 3:1 (2 Lukáš Válek, Honza Kuchta). Sestava ZŠ Čimelice: Ladislav Jizba, Josef Biskup, Ondřej Bernatík, Antonín Huleš, Petr Gottfried, Daniel Jizba, Pavel Hadáček, Jakub Linhart, Lukáš Válek a Jan Kuchta... 12

13 I ve starší kategorii chlapců naše škola vstoupila do turnaje zápasem se ZŠ Mirotice. S tímto soupeřem jsme remízovali 0:0. V utkání jsme měli řadu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Naším druhým soupeřem byla ZŠ Chraštice. Toto utkání mělo od začátku jednoznačný průběh a nakonec jsme se radovali z výhry 8:0 (4 góly David Pšeničný i Vojta Mastný). V posledním utkání jsme si zahráli o 1. místo se ZŠ Mirovice. Vzhledem k lepšímu skóre nám v tomto utkání stačila remíza. Bohuţel jsme utkání prohráli 2:1 (i z důvodu neproměnění trestného střílení 20 vteřin před koncem utkání a nastřelení 3 tyček během zápasu), obsadili tak 2. místo a neobhájili 1. místo z loňského ročníku. Sestava ZŠ Čimelice: Jakub Vařenka, Jan Vašek, Martin Nosek, Martin Jouja, Martin Kaššák, Vojtěch Mastný, Dominik Bína, Jan Ziegler, David Pšeničný a Karel Hrabě Vláďa Linhart 13

14 Přeborníkem ZŠ Čimelice ve stolním tenise se stal David Pšeničný VÝSLEDKY TURNAJE O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE 1. PŠENIČNÝ David 23b 2. LINHART Jakub 20b 3. VALA Lukáš 19b 4. VÁLEK Lukáš 18b 5. HRABĚ Karel 18b 6. ZIEGLER Jan 18b 7. KUCHTA Jan 17b 8. VAŠEK Jan 16b 9. FOŘT Josef 16b 10. NOSEK Martin 14b 11. BYSTŘICKÝ Jan 12b 12. VALOVÁ Monika 12b 13. HULEŠ Antonín 11b 14. VAŘENKA Jakub 11b 15. GEREG Josef 10b 16. PIŠTĚLÁKOVÁ Martina 9b 17. PĚKNICE Jan 8b Ve středu proběhlo v hostinci Na Hvíţďalce v Čimelicích před vánočním vystoupením dramatického krouţku slavnostní vyhlášení výsledků turnaje O přeborníka ZŠ Čimelice ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 24 ţáků (20 chlapců a 4 děvčata), kteří mezi sebou sehráli 552 zápasů! Zápasy se hrály na 4 vítězné sety. Při konečné rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas mezi ţáky; při bodové rovnosti více ţáků rozhodovala minitabulka a poměr setů mezi ţáky. Celkovým vítězem turnaje se stal David Pšeničný z 9. třídy, který dokázal vyhrát všechny zápasy!! Druhé místo obsadil Jakub Linhart ze 7. třídy a třetí místo Lukáš Vala z 5. třídy. V kategorii dívek zvítězila Monika Valová ze 7. třídy. Pořadí jednotlivých účastníků turnaje i s jejich bodovým ziskem je uvedeno pod textem. Cenou a diplomem bylo oceněno prvních 5 míst v celkovém pořadí a první místo v kategorii dívek. Ceny předávala zástupkyně ředitele ZŠ Čimelice, paní Ivana Zieglerová, a diplomy ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch. Vláďa Linhart 18. BISKUP Josef 7b 19. KNÍŢE Vladislav 6b 20. ŢAHOUROVÁ Kristýna 6b 21. HADÁČEK Pavel 3b 22. JOUJA Martin 2b 23. RAČANOVÁ Kristýna 1b 24. TOMÁŠEK Kryštof 0b 14

15 Školská futsalová liga Dne ţáci 8. a 9. třídy ZŠ Čimelice odehráli 2. kolo školské futsalové ligy. Hrálo se ve sportovní hale v Dobříši. ZŠ Čimelice se zde utkala se ZŠ Zdice, ZŠ Příbram - Březové Hory a s pořádající 2. ZŠ Dobříš. Z těchto čtyř týmů postupoval do dalšího kola pouze vítěz, kterého čekalo krajské finále. V konkurenci těchto soupeřů jsme obsadili poslední místo a ukončili jsme tak své působení v prvním ročníku školské futsalové ligy. Postup ZŠ Čimelice mezi 16 týmů divize B (Střední Čechy) lze hodnotit vzhledem k velikosti jiných škol v kraji jako úspěch. výsledky z Dobříše: Čimelice 2. Dobříš Příbram Zdice Body: Skóre: Pořadí Čimelice X 0:10 1:19 2:5 0 3: Dobříš 10:0 X 2:8 6:2 6 18:10 2. Příbram 19:1 8:2 X 13:1 9 40:4 1. Zdice 5:2 2:6 1:13 X 3 8:21 3. Sestava ZŠ Čimelice: Martin Nosek, Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, Jakub Vařenka a David Pšeničný; střídali Jan Vašek, Martin Jouja a Jan Ziegler Góly: s Příbramí Mastný, se Zdicemi Mastný a Pšeničný Vláďa Linhart 15

16 Sudová skončila v paralelní jízdě v boulích v Kanadě třináctá Lyţařka Nikola Sudová obsadila 13. místo v sobotním závodu Světového poháru v paralelní jízdě v boulích v kanadském středisku Mt. Gabriel. Dvojnásobná medailistka z mistrovství světa prošla z kvalifikace do vyřazovacích jízd jako jediná z čtveřice českých reprezentantů, v prvním kole však prohrála s domácí Audrey Robichaudovou. Nikola Sudová (* 17. března 1982, Jablonec nad Nisou) je česká sportovkyně, akrobatická lyţařka. Jejím trenérem je bývalý reprezentant v lyţování Radek Herot. Akrobatickému lyţování se věnuje i její mladší sestra Šárka Sudová. Podle této české olympioničky byl pokřtěn vrtulník letecké záchranné sluţby v Jihomoravském kraji. Na mistroství světa v jízdě v boulích získala stříbro (2005) a bronz (2009), vyhrála SP v Mont Tremblant 2005 a v Apexu 2006, na ZOH 2006 v Turíně skončila šestá. Vrcholem její dosavadní kariéry měl být olympijský závod ve Vancouveru 2010, kde chtěla zaútočit na medaili. Ovšem měsíc před olympiádou (13. ledna 2010) si při tréninku na závod Světového poháru v americkém Deer Valley přetrhla zkříţený vaz v koleni. Přesto nakonec ve Vancouveru startovala - s ortézou vyrobenou na míru - a jako jediná z trojice českých reprezentantek postoupila do finále, kde obsadila 16. místo. Připravil K. Hrabě zdroj: cs.wikipedia.org 16

17 Cesta kolem světa za sportem Další díl Cesty kolem světa za sportem nás zavede do Jiţní Korey. Tam se bude konat od 27. srpna do 4. září mistrovství světa v atletice. O pořádání tohoto mistrovství byl rekordní zájem. Dne 4. dubna 2006 IAAF oznámil, ţe o pořadatelství projevilo zájem devět zemí (Maroko - Casablanca, Jiţní Korea - Tegu, Spojené arabské emiráty, Španělsko - Barcelona nebo Valencia, Rusko - Moskva, Austrálie - Brisbane, Švédsko - Göteborg, Chorvatsko - Split a Spojené státy - Chicago, New York nebo San Francisco). 1. prosince 2006 potvrdily závazný zájem Brisbane, Tegu, Moskva a Göteborg. Göteborg ale zanedlouho odstoupil z důvodu nedostatečné finanční podpory od švédské vlády. Na zasedání rady IAAF 27. března 2007 v Mombase bylo oznámeno, ţe vítězným kandidátem je Tegu v Jiţní Koreji. Rekordy mistrovství světa Usain Bolt (Jamajka)- Sprint 9,58 s - WR Berlín m Usain Bolt (Jamajka) 19,19 s - WR Berlín m Michael Johnson (USA) 43,18 s - WR Sevilla m Billy Konchellah (Keňa) 1:43,06 Řím m Hicham El Guerrouj (Maroko) 3:27,65 Sevilla m Eliud Kipchoge (Keňa) 12:52,79 Paříţ m Kenenisa Bekele (Etiopie) 26:46,31 Berlín 2009 Usain Bolt nejrychlejší muţ planety! Připravil D. Pšeničný, zdroj: cs.wikipedia.org 17

18 Tip do vaší knihovny Hraničářův učeň Kniha první Rozvaliny Gorlanu John Flanagan Hraničářův učeň je má neoblíbenější kniha. Zatím jsem přečetl první tři díly, ale nyní si kupuji další dva. Děj se odehrává ve středověku. Hlavní postava je patnáctiletý kluk Will, který je sirotek. Jednoho dne šel spolu se svými kamarády k baronu Araldovi, aby si vybral mistra, který ho bude učit. Původně chtěl jít na školu pro bojovníky, ale na to neměl vlohy. Všiml si ho jen hraničář Halt, který ho přijal za svého učně. Hraničáři byli zvědové velmi zdatní v boji na dálku. Halt okamţitě začal Willa učit a trénovat do padnutí. Zaţili spolu spoustu dobrodruţství, například lov divočáka. Kdyţ ale jeli na schůzi hraničářů, dozvěděli se, ţe Morganth, znepřátelený vládce, vyhlašuje království válku. Také na území vnikli dvě Morganthovi zrůdy, vypadající jako medvěd. Ty se Halt, Will a bývalý Haltův učeň vydají zabít. Jak to ale dopadne, to si musíte přečíst sami. Martin Funda 18

19 Na vlásku V lednu se v kinech objevila nová pohádka od Disneyho, která nese jméno Na vlásku. Já osobně ji uţ zhlédla, moc se mi líbila a viděla jsem vše, co bych očekávala. Pohádka vypráví o zázračném květu, který uzdraví nebo oţiví vše, co si jen budete přát. A stane se, ţe tento květ bude potřebovat královna čekající miminko, která těţce onemocní. Oddaní poddaní květ najdou a královna se uzdraví. Zásluhou zázračné květiny se královně narodí zdravá princezna jménem Rapunzel. Bohuţel se zázračná moc květiny přenese do princezniných vlásků a ona je tak ohroţena lidmi touţícími po moci. Královna s králem ji bedlivě střeţí, ale princezničku brzy unese po nesmrtelnosti prahnoucí ţena a vychovává ji v ukryté věţi jako vlastní. Ţena Rapunzel nikdy nepouští ven, takţe Rapunzel velmi překvapí, kdyţ v den jejích osmnáctých narozenin věţ omylem objeví mladík (Eguen) prchající před královskými stráţemi. Rapunzel Eguena omráčí a schová jeho ukradenou kořist. Nakonec uzavřou obchod : ona mu dá ukradenou korunku pod podmínkou, ţe ji vezme ven, aby se mohla podívat na miliony lampionů, které král s královnou vypouštějí pro svoji nic nevědoucí dcerku. Rapunzel je úplně unešená, kdyţ uvidí zemskou krajinu na vlastní oči. Uţívá si přírody a cítí, ţe její ţivot teprve začíná. Postupně se smráká a na řadu by měly přijít lampiony, a tak Eguen s Rapunzel sedí na loďce a čekají, aţ lampiony vzlétnou do noci. A najednou se Rapunzin sen vyplní k nebi se vznese první lampion a za ním miliony dalších. Rapunzel zaţívá nejkrásnější chvilky svého ţivota, ovšem Eguena omračují další zloději, kteří chtějí získat ukradenou korunku A teď přichází na řadu otázky. Zjistí Rapunzel, kdo jsou její praví rodiče? Vrátí se na zámek? Já vám to uţ ale nepovím. Pokud vás tento úvod do pohádky aspoň trochu zaujal a chtěli byste se zasmát, doporučuji pohádku Na vlásku zhlédnout. Monika Valová 19

20 Od učitele nejen pro učitele Od učitele to nebude tentokrát ani tak pro učitele, jako spíš pro ţáky. Ale protoţe jako my všichni neradi slyší kritiku, nejsem si jistá, zda si tohle promlouvání do duše vůbec přečtou. Nevadí, psaní funguje i jako terapie, takţe se alespoň vypíšu ze svých pocitů. Kdyţ mi paní učitelka Kašparová předávala Školní zpravodaj, zmiňovala se o tom, ţe některým jeho redaktorům uţ v závěru psala výhrůţné dopisy. Aby splnili, co slíbili tedy napsali a odeslali to, co napsat měli. Mě na výhrůţné dopisy moc neuţije, ale je pravda, ţe si uţ připadám trochu jako výběrčí daní ve středověku. Páky bohuţel nemám tak silné, jako byl ţalář a hladomorna, maximálně bych mohla pohrozit zhoršenou známkou z češtiny, ale to nedělám. Snaţím se být vstřícná a vděčná za články, které posíláte. Výsledek je, ţe některé materiály mám vzápětí po tom, co se domluvíme na zadání, některé dostanu po opakovaných upomínkách a na některé stále čekám (pokud jejich potenciální autoři ještě neumřeli, zcela jistě ţijí šťastně dodnes). V hodinách se vám občas snaţím sdělit, ţe ve škole nejde jen o ten který konkrétní předmět, ale také o to, naučit se dělat přesně a poctivě svou práci, dotáhnout věci do konce, nevymlouvat se a nevykrucovat tam, kde se od vás právem očekává nějaký výsledek. Převedu-li to do novinářské praxe, protoţe řeč tu původně byla o práci pro Školní zpravodaj, znamená to, ţe pokud v opravdové redakci neodevzdáte v patřičném termínu dobře odvedenou práci, nejen ţe nedostanete prémie, nejen ţe nedostanete zaplaceno, ale v nejbliţším moţném termínu se s vámi rozloučí. Přeloţeno do obecné češtiny: dostanete padáka. A práci si budete muset hledat jinde. Vím, zatím nejste v práci, ale ve škole. Do Školního zpravodaje přispíváte více méně dobrovolně a zadarmo. Ale pokud jste se k té činnosti zavázali, měli byste dostát svým závazkům. A to se týká všech krouţků, které navštěvujete. Není moţné se na začátku školního roku někam přihlásit a po čase tam přestat docházet, protoţe se vám uţ nechce a protoţe pohodlnější je jen tak sedět u PC a drbat na Facebooku. (Nad tímhle fenoménem se v tomto čísle zamýšlíme také.) Naštěstí má Školní zpravodaj stále dost těch redaktorů, kteří plní své úkoly svědomitě, jak se kdysi říkalo. Těm mnohokrát děkuji!!! Ona je to dnes uţ s tím svědomitým plněním úkolů vyčpělá fráze, ale nejde o frázi, jde o její obsah. Protoţe kdyby se všichni lidé vykašlali na práci v momentě, kdy se jim zrovna dvakrát nechce, neměli byste dnes ani počítač, ani Facebook, ani mobily, ani LCD televizi, ani léky proti rýmě a chřipce, natoţ pak proti rakovině a jiným zákeřným nemocem. Tak se nad tím, prosím, trochu zamyslete Jana Kubátová 20

21 Rozhovor O rozhovor poţádali tentokrát ţáci 5. třídy paní Vlastu Štědronskou, která pracuje v naší škole od začátku školního roku 2010/2011. Na starosti má nejen úklid, ale společně s učiteli také dozor na chodbách během přestávek. Nám vyučujícím tak částečně pomáhá k tomu, abychom si o přestávkách mohli trochu vydechnout a připravit se na další hodinu (za coţ jí velmi děkujeme ). A teď uţ k otázkám ţáků 5. třídy: Proč jste si vybrala zrovna naši školu? Mám ráda věci, které mají tradici, naše škola má dlouholetou, dobře se tu cítím, znám tu spoustu ţáků a mám to v místě bydliště. Jak se vám v naší škole líbí? Škola se mi líbí, má celkovou klidovou atmosféru. Co se vám tu líbí nejvíc? To se nedá vysloveně říct. Čím jste chtěla být jako malá? To uţ je tak dávno, ţe musím přemýšlet. Asi chovatelkou koní. Zlobí vás ţáci? Je to jako na houpačce, někdy ano, někdy ne. Jaké máte záliby? Myslivost a s tím spojené aktivity, procházky v přírodě, kterou mám velmi ráda a není mi lhostejná, proto například důsledně třídím odpadky. Jinak ráda peču dobrůtky pro své nejbliţší. Vycházíte dobře s ostatními učiteli? Jsem tu krátce, neměla jsem moţnost všechny poznat, ale zatím ano. Kaţdý jsme nějaký, já mám ráda kolem sebe veselé a pohodové lidi, coţ tu nacházím. Za rozhovor děkují Václav Luzum a Vojtěch Štěpánek. 21

22 Assassin s Creed Další díl seriálu, v němţ jsme se zaměřili na PC hry, pro vás připravil M. Funda. Tuto hru jsem si díky svému slabému počítači musel zahrát u švagra. I přesto, ţe kaţdý večer jsem hrál maximálně dvě hodiny, byla tou nejlepší hrou, kterou jsem doposud hrál. Příběh se odehrává napůl v době třetí kříţové výpravy a napůl v nedaleké budoucnosti. Začíná v laboratoři, kam vás unesli vědci, kteří pouţívají přístroj Animus pro dekódování vzpomínek předků různých lidí. Desmonda, tj. postavu, za kterou hrajete, unesli proto, ţe měl předka Altaira, assassina (zabijáka) v dobách třetí kříţové výpravy. Postupně z něj dostávájí vzpomínky pomocí Anima. V těchto Desmondových vzpomínkách vlastně hrajete. Vše začíná pod městem Jeruzalém, kde máte přinést jakýsi poklad svému mistrovi, Al Mualimovi. Něco se ale zvrtne a poklad nepřinesete. Jste tedy degradováni. Později dostanete seznam devíti jmen lidí, které musíte zneškodnit. Hra je rozdělena na čtyři města: Masyaf, Acre, Damašek a Jeruzalém. V Masyafu sídlí váš mistr. V ostatních městech máte své cíle. Své cíle si nejprve musíte najít různými způsoby, jako je odposlouchávání, plnění úkolů pro informátory nebo třeba krádeţ různých dopisů. Poté se teprve vydáte svůj cíl zneškodnit. Ţánr Akční Vydavatel Ubisoft Rok vydání 2008 Průměrná herní doba ± 20 hodin Min. poţadavky: 2.0Ghz procesor 1GB RAM 128MB 3D grafická karta Windows XP SP3 / Vista / Win7 Klady - Úţasný příběh - Grafika - Volné prostředí - Poměrně dlouhá herní doba - Kompletní CZ lokalizace Zápory - Po čase se můţe zdát ohrané - Velmi otevřený závěr Mé hodnocení: 95/100 22

23 Touha nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil Poslední den loňského roku jsem měl moţnost shlédnout v divadle Kalich muzikál Touha. Byl to silvestrovský speciál, takţe jsme se těšili a účinkující si představení téţ uţívali. Za všechny bych jmenoval Dalibora Gondíka, Radku Fišarovou a Jana Kříţe. Děj muzikálu začíná ve vězení, ze kterého utekl Benedikt Berousek, zvaný Ben. Utekl do divadla, kde právě probíhal konkurz k muzikálu Můra a motýl. Tam uţ měla jistou hlavní roli Karin, do které se Ben zamiloval. Karin ale ţila s obchodníkem a producentem muzikálu Oskarem. Ben díky svým schopnostem i okolnostem získal hlavní muţskou roli, společně s Karin spolu vystupovali a také ona se do Bena zamilovala. Oskar nakonec zajistil, aby byl Ben z vězení propuštěn. Muzikál se všem moc líbil a dodnes máme báječné záţitky. Pozn. redakce: Vojtěch Mastný Muzikál Touha Mirjam a Daniela Landových volně vychází z filmového hitu stejné autorské dvojice Kvaska. Příběh z muzikálového zákulisí prošel cestou z filmového plátna na divadelní jeviště řadou změn, v divadle zní mnohem více muziky neţ v kině, navíc velký prostor dostal tanec. zdroj: foto: 23

24 Osobnost měsíce LUCIE VONDRÁČKOVÁ DATUM NAROZENÍ ZNAMENÍ RYBY LUCIE VONDRÁČKOVÁ se narodila 8. března 1980 v Praze. Lucie má mnoho koníčků, například tanec, step, balet, zpěv, studium. Roku 1993 vydala písničkové album pro děti Marmeláda, k němuţ napsal hudbu její otec Jiří Vondráček. Za toto album obdrţela zlatou a platinovou desku. Lucie Vondráčková hraje také v muzikálech. Poprvé si zahrála v muzikálu Starci na chmelu. Lucie je bezesporu jednou z nejúspěšnějších českých hereček a zpěvaček. Při své kariéře herečky a zpěvačky také hodně studovala, plynule mluví a píše čtyřmi cizími jazyky. Její nejnovější CD se jmenuje DÁREK, obsahuje 19 písní, nejen vánočních Připravila M. Vicherková zdroj:www.celebrity-planet.info 24

25 Facebooková generace Facebook, kdo by to slovo neznal, asi nejnavštěvovanější internetová síť. Má více neţ 500 miliónů aktivních uţivatelů. Dneska ten, kdo nemá Facebook, je totálně ztracenej. Neví, kdo s kým co měl, co se kdy stalo atd. Ranní téma před školou? Co je novýho na FB (zkratka pro Facebook). Na Facebooku poslední dobou vídávám čím dál, tím více učitelů, dospělých, dokonce i prarodičů. Ale největší část obyvatelstva Facebooku tvoří především náctiletí. Ani vědce Facebook nenechal na pokoji, a tak se rozhodli udělat takový průzkum. Jako pokusné králíky nabrali studenty ze středních a vysokých škol, jejich úkolem bylo 24h strávit bez Facebooku, mobilního telefonu, novin a televize. Po celou dobu tohoto testu měli zapisovat své pocity. Více neţ 90% z nich uţ po dvou hodinách psalo, ţe se cítí jako závislí, měli absťák, nevěděli, co se děje v okolí. Co z toho vyplývá? Ţe dnes je téměř kaţdý závislý na informacích, bez kterých by těţko přeţil. Vědci tento jev nazvali porucha nedostatku informací. Ale facebookové téma nenechalo na pokoji ani mne, a tak jsem se rozhodla udělat jakousi anketu v naší škole. Zamířila jsem i do první třídy, kde jsem se na fejsbůk zeptala. Jediné, co mě zaskočilo, kdyţ jsem psala tento článek, bylo to, ţe Microsoft Office Word nemá ještě slovo Facebook ve slovníku. Coţ by asi koukal kaţdý, je to přeci nejrozšířenější slovo hned po slovech sprostých. Odpovědi na mé otázky do facebookové ankety si můţete přečíst dole po jednotlivých třídách =) 1. třída Kdyţ jsem přišla do této třídy, velice mě zajímalo, jestli ví dnešní prvňáci, co je to Facebook. A ano, věděli, u většiny odpověď zněla: Je to na počítači a můţeš si tam povídat s kamarádama. A dokonce jeden nebo dva prvňáci uţ Facebook mají, hold jde dnešní generace víc a víc dopředu. 2. třída Neţ jsem vešla do této třídy, říkám si: No tolik lidí vědět nebude, tak se jich zeptám, co to FB vlastně je A reakce mi vyrazila dech. Jako odpověď jsem obdrţela: No né asi, v jaký době ţiješ? V tu chvíli ani nevím, na co jsem pomyslela 3. třída Po zkušenosti ve druhé třídě jsem se uţ radši neptala, co FB je, pouze jsem poloţila otázku, zda ho někdo má. A ano, pár dětí se tam najde, ale určitě nejde o závisláky, kteří tráví všechen čas pouze na Facebooku 4. třída Někteří jedinci uţ Facebook mají, ale většina ještě odolává

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 1 Úvodem Je pondělí 8. dubna a dnes, kdy píšu tohle úvodem, to vypadá, že konečně přišlo jaro. Zítra i pozítří to nejspíš bude zase vypadat úplně jinak,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Estraráda bude až v únoru.

Estraráda bude až v únoru. listopad prosinec 2011 Rozhovor s Pavlem Štrynclem účastníkem mistrovství světa AR XPD 2011 Tasmania Divadelní dílna Pozdrav z Aberdeenu Dementi PKTV Z jihu na sever a zase zpět Filmová noc Přací, aneb

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Pohoda. Kouzlo Mrtvého moře. Lázeňská. Podrobně na stranách 14 15 WELLNESS MASÁŽE V BERTINÝCH LÁZNÍCH:

Pohoda. Kouzlo Mrtvého moře. Lázeňská. Podrobně na stranách 14 15 WELLNESS MASÁŽE V BERTINÝCH LÁZNÍCH: OSLAVA: Restaurace Adéla slaví 10. výročí str. 2 NOVINKA: Internetové rezervace pobytů str. 10-11 ROZHOVOR: Olympionička Kateřina Emmons str. 16-18 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ Í ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH S SLATINNÝCH

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více