Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen

2 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo prosincové číslo Školního zpravodaje (ve skutečnosti bylo dvojčíslem, stejně jako bude uţ kaţdé další). O rozsáhlejší úvod se tentokrát postarala Jana Kašparová ml. a hned za ním na vás jako vţdy čeká spousta zajímavého čtení. A brzy taky jarní prázdniny. S chutí do toho! Za redakci J. Kubátová 2010? 2011! Tak uţ máme za sebou kulatý rok 2010 a je tu rok Zkusme se ohlédnout za rokem Byl to asi rok jako kaţdý jiný, pořád jsme chodili do školy, dospělí do práce, museli jsme dělat úkoly, učit se, měli jsme prázdniny, povídali si s kamarády, jezdili na výlety apod. Zkrátka všechno bylo stejné, pouze naši milí státní úředníci nám to komplikovali. Byl rozruch ohledně státních maturit, sniţování platů, důchodů, zvyšování daní, zrušení porodného apod. Také si jistě vzpomínáte na velké letní záplavy či na pád letadla s polskými úředníky, včetně prezidenta. Umřel známý zpěvák Petr Muk. V roce 2010 se toho stalo opravdu hodně, věci dobré i špatné. A jaké byly Vánoce v roce 2010? Asi také stejné. Pod stromečkem byl zase stojan, na stole smaţený kapr a bramborový salát, někteří z nás se zase přidusili na rybích kostech atd. Na Silvestra jsme se zase přejídali oříšky, brambůrky, jednohubkami a chlebíčky a dospělí popíjeli vínko a pivo. A pár dospělých v Novém roce leţelo s lehkou kocovinou. Opět skončila spousta lidí v nemocnici s popáleninami díky stoprocentně nezávadné pyrotechnice, v extrémních případech letos lidé skákali i z balkonů a mrzli na ulicích. Na Silvestra 2010 zemřelo 12 lidí, coţ je poměrně velké číslo, jeden člověk uhořel, jiní se otrávili alkoholem, zemřeli při dopravní nehodě, skončili svůj ţivot kvůli hádce s manţelkou Nebylo toho málo. A jaký ţe bude ten rok 2011? Podle předpovědí má být úspěšný, všechno se prý bude dařit, jak ve škole, v práci, tak i doma. V tomto roce máme dostat šanci na vyjasnění všech sporů, problémů apod. Uvidíme, co na tom bude pravdy. Ostatně takhle zněla předpověď i pro rok Kaţdopádně všem přeji co nejpohodovější rok 2011, ať máte spoustu krásných záţitků, které vás budou provázet celým ţivotem. A příští rok vás opět přivítám, uţ v roce 2012, kdy má údajně nastat konec Světa. Necháme se překvapit. =) Jana Kašparová ml. 2

3 Na návštěvě v Alšově domku 6. třída se vypravila do Mirotic Tentokrát se naše třída vypravila na výlet do Mirotic, kde podle Mirotického zpravodaje měla být výstava vánočních ozdob a betlémů. Cesta linkovým autobusem netrvala dlouho. K Alšovu domku jsme dorazili pár minut před otevřením. Paní průvodkyni, která přišla těsně před devátou, jsme tak přivítali u vchodu. Jmenuje se Hana Lišková a je to člověk neobyčejně nadšený pro svou práci. Nejenţe nás provedla výstavou, ale i seznámila se ţivotem Mikoláše Alše, jeho předků a potomků. Na děti v jejím výkladu čekaly hádanky a divadelní scénky, ve kterých si zahráli ţáci naší třídy. Jestlipak víte, proč na obrazech Mikoláše Alše vystavených v Miroticích najdeme spoustu propíchnutí jehlou? Natálka Hulešová byla nejvšímavější a první odhadla, co M. Aleš zobrazil na těchto portrétech. Ládík Kníţe objevil i vysvědčení Mikoláše Alše a zjistil, ţe se tenkrát vyučovalo náboţenství. Víme uţ i to, jak se kdysi učilo a proč tak známý malíř měl ve škole z výtvarné výchovy čtyřku. Vyprávění průvodkyně nebylo jen obyčejným vyprávěním, spíše působilo jako divadelní představení. Hlavní roli (Mikoláše Alše) si zahrál Jirka Šuk. Seznámili jsme se i se ţivotem loutkáře Matěje Kopeckého. Tady na nás čekalo ještě větší překvapení. Paní Lišková nás vzala do depozitářů, kde jsme si prohlédli 150 let staré loutkové divadlo a loutky, u kterých byly pohyblivé nejen ruce a nohy, ale i čelisti a oči. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na slíbenou výstavu betlémů. K vidění byly betlémy dřevěné, ze slámy a kukuřičného šustí, vyšívané na látku a zdobené rybími šupinami, paličkované tj. ve formě krajky. Návštěvu Mirotic jsme uzavřeli vycházkou k řece, ke kostelu sv. Jiljí a sladkou tečkou v místní cukrárně, abychom nabrali sílu na odpolední vánoční besídku. Odpovědi na otázky paní Liškové: M. Aleš zobrazil v portrétech ţen, které jsou k vidění v Miroticích, čtyři roční období. Propíchnutí jehlou vznikla při kopírování Alšových obrazů na mokrou omítku (pouţívala se jehla namočená v barvě). Čtyřku z výtvarné výchovy měl M. Aleš proto, ţe si trval na svém a nechtěl se podřídit názoru učitele O. Vilímová, J. Kubátová 3

4 4 foto: Olga Vilímová

5 Výlet do Prahy Na čtvrtek 6. ledna 2011 naplánovaly paní učitelky výlet do hlavního města Prahy. Ţáci, kteří měli o výlet zájem, měli slíbený tento program: prohlídku muzea voskových figurín, zhlédnutí generální zkoušky muzikálu Tři mušketýři a návštěvu Národního muzea. Ve čtvrtek ráno jsme se pomalu scházeli za halou a celí nedočkaví očekávali příjezd autobusu. Zúčastnění učitelé nám mezitím řekli všechny instrukce k výletu, např. co máme dělat, kdybychom se ztratili, a dali nám svá telefonní čísla. Kdyţ přijel autobus, všichni do něj spořádaně nastoupili a vyjeli jsme. Jízda trvala zhruba hodinu a proběhla bez problémů. Autobus nás v hlavním městě vysadil poblíţ divadla Hybernia. Poté jsme šli do muzea voskových figurín, abychom si zkrátili čekání na začátek muzikálu. V muzeu jsme viděli spoustu známých a významných osobností, vytvořených z vosku. Například Alberta Einsteina, Helenu Vondráčkovou, Harryho Pottera, Adolfa Hitlera nebo Václava Klause. Po prohlédnutí muzea jsme měli moţnost zakoupit si nějaké suvenýry na praţských trzích. Kdyţ byly ukončeny naše nákupy, odebrali jsme se do divadla. Měli se hrát Tři Mušketýři a očekávali jsme, ţe budou hrát Petr Kolář, Monika Absolonová, Aleš Háma a Tomáš Beroun. V divadle jsme se posadili na svá místa a netrpělivě čekali na začátek představení. Třetí zvonění (kokrhání) signalizovalo začátek představení. Z celého představení jsme byli unešení, jenom nás zklamalo, ţe neúčinkovala Monika Absolonová. Před divadlem jsme se domluvili, ţe půjdeme do McDonalda. Ovšem devátá třída a někteří osmáci nesouhlasili, a tak šli do KFC. Po nasycení našich hladových bříšek jsme se my, sedmáci a šesťáci, vydali podívat na orloj a vánoční stromeček na Staroměstském náměstí. Osmáci a deváťáci mezitím šli do Národního muzea. Naše niţší třídy shlédly krásný orloj, avšak vánoční stromeček uţ byl odklizen. Poté jsme i my dorazili do Národního muzea, kde jsme si šli prohlédnout bohatou sbírku nerostů a také rozsáhlou sbírku savců. Všichni jsme se zcela vyčerpaní odebrali směrem k zastávce u hlavního nádraţí. Autobus za malou chvilku přijel a my jsme si sedli na svá místa. Za zmínku by určitě stála dlouhá kolona, zapříčiněná velmi namrzlou vozovkou. Uvízli jsme v ní na dobrou hodinu. Pan řidič nám chtěl zkrátit čekání, a tak pustil film Sněţní psi od Disneyho. Celí šťastní, ţe jsme ze zácpy vyvázli v pořádku, jsme se vrátili domů, kde na většinu z nás čekali rodiče, kteří uţ byli celí ustaraní. Výlet se nám všem hrozně líbil a i přes potíţe při zpáteční cestě jsme si ho naplno uţili. Doufáme, ţe takových výletů zaţijeme ještě mnohem víc. A.Kulasová, M.Valová 5

6 6 foto: Olga Vilímová

7 O princezně, která ráčkovala Před Vánocemi se jako kaţdý rok konalo vystoupení dramatického krouţku a pěveckého sboru naší školy Na Hvíţďalce. Tenhle rok jsme k programu připojili i další dva body. Jednalo se o vystoupení krouţku aerobiku - Santa a jeho pomocníci elfové v podání dívek se představili pod vedením paní učitelky Zelenkové. Po tomhle tanečním vystoupení byli všichni nabití energií a na řadu přišla scénka z Včelích medvídků, ve které si zahráli mladší herci z dramatického krouţku pod vedením paní učitelky Maštalířové. Starší herci si připravili pohádku O princezně, která ráčkovala. Uţ od září jsme se scházeli kaţdou středu v 7. třídě, abychom pilně trénovali. Vše šlo jako na drátku, ale před generální zkouškou nám odpadla princezna (pozn.red.: doslova upadla, a to z koně ). Naštěstí se hned po propuštění z nemocnice vrátila na plac. Nakonec jsme pohádku ráno 22. prosince pro školu a školku úspěšně odehráli. Následovně jsme zahráli pohádku i večer pro veřejnost. Doufáme, ţe se všem moc líbila, protoţe jsme nakonec sklidili velký aplaus. Děkujeme paní učitelce Filipové za trpělivost a vedení sboru, dále děkujeme paní učitelce Maštalířové za sepsání textů. Panu Vondráškovi za hudební doprovod a nakonec samozřejmě všem účinkujícím. N. Janešová, L. Fialová OBSAZENÍ O princezně, která ráčkovala: Kryštof, princ D.Pšeničný princezna Karolína L.Fialová královna Karolína N.Janešová rádce K.Hrabě princ Štěk,Štrunc T.Maštalířová chůva J.Kašparová Příběh medový ze Včelích medvídků: Brunda - K.Lišková Čmelda L.Vala Maminka K.Štětinová Kvapník I.Filipová Cvrček L.Počtová Pučmeloun K.Račanová Mouchy Š.Motejzíková, A.Čadková kytičky - ţáci 1. třídy 7

8 8 foto: Jan Hrdina

9 Mikulášský běh 2010 V sobotu 4. prosince se v areálu zámeckého parku a na běţecké dráze v Čimelicích konal jiţ 32. ročník Mikulášského běhu. Pravděpodobně kvůli velkému mrazu nebyla letos účast našich ţáků příliš vysoká. Zástupce jsme měli pouze v nejmladších kategoriích. Jako první v kategorii nejmladší ţáci doběhl do cíle Petr Veselý z druhé třídy. Ve svých kategoriích se na druhém místě umístili Jan Kulas (2.tř.), Denisa Ţahourová (3.tř.), David Račan (2.tř) a Ţaneta Ţahourová (4.tř.). Třetí místo vybojovala Andrea Jelínková z páté třídy. V cíli všem závodníkům předával sladkou odměnu laskavý Mikuláš se svým pomocníkem Čertem, kterého se někteří malí závodníci trochu báli. Asi věděli proč. Iva Jirušová Na fotografii druhá Ţaneta Ţahourová a třetí Andrea Jelínková. 9

10 Florbalový turnaj "O pohár starosty města Mirovice" Tento mezi florbalisty velmi oblíbený turnaj se ve čtvrtek 16. prosince 2010 konal v čimelické sportovní hale jiţ podeváté! I letos se ho zúčastnili zástupci ze všech čtyř spřátelených škol - Mirovice, Mirotice, Chraštice a Čimelice a byl sehrán ve třech kategoriích. O pohár bojovali chlapci mladší ze šesté a sedmé třídy, chlapci starší z osmé a deváté a děvčata z druhého stupně dohromady. Stála jsem před nelehkým úkolem. Vybrat z osmnácti šikovných slečen, které pravidelně kaţdé úterý poctivě trénují, jenom jedno druţstvo! Přála jsem všem dívkám, aby mohly ukázat, jak se to naučily. Nakonec se mi podařilo přesvědčit zástupce ostatních škol, ţe naši školu budou reprezentovat místo jednoho hned dvě druţstva! Tím pádem si mohlo zahrát více děvčat a delší hrací dobu. Dívky jsem rozdělila na dva týmy - mladší a starší. Turnaj se hrál systémem kaţdý s kaţdým. Naše týmy se ukázaly jako velmi vyrovnané a jejich společné utkání skončilo spravedlivě remízou. Ale v zápasech s dalšími soupeři uţ neměla naše děvčata konkurenci a o tom vypovídá i konečný výsledek. První místo v turnaji a pohár pro vítěze si odnesly starší dívky. Jejich tým tvořily: kapitánka Martina Pištěláková, Kristýna Ţahourová, Nikola Počtová, Hana Ţáková, Marie Chmelová, Lucka Tesková, Jana Kašparová, Lucka Fialová, Anna Klímová a brankářka Jiřka Kůrková. Celkově druhé místo v turnaji obsadily mladší dívky. Umístění je o to cennější, ţe všechny zápasy vlastně odehrály proti starším soupeřkám. Tento tým tvořily: kapitánka a brankářka současně Simona Krajíčková, Monika Valová, Anna Kulasová, Monika Vicherková, Tereza Směšná, Gabriela Vinklerová, Lucie Vlasáková a Marie Pobříslová. Věřím, ţe tento úspěch se stane velkou motivací pro všechny florbalistky, aby pokračovaly v tréninku a zlepšovaly se! Mladší ţákyně se navíc účastní v lednu 2011 krajského kola v Sezimově Ústí, kde je čekají další těţké zápasy. Budeme jim drţet palce! Iva Jirušová 10

11 brankářky mladší dívky starší dívky 11

12 Poloviční florbalový úspěch chlapců Ve čtvrtek se v čimelické sportovní hale uskutečnil další ročník florbalového turnaje O POHÁR STAROSTY MĚSTA MIROVICE. Turnaje se zúčastnily tradičně 4 školy - ZŠ Chraštice, ZŠ Čimelice, ZŠ Mirotice a pořádající ZŠ Mirovice. Hrálo se ve třech kategoriích: dívky třída, chlapci třída a chlapci třída. Novinkou byla moţnost doplnit jednotlivé týmy aţ o 3 mladší hráče. Zápasy chlapců se hrály 1 x 10 minut. V kategorii chlapců 6. a 7. tříd nenašla naše škola přemoţitele a suverénně celý turnaj vyhrála bez ztráty bodu a obhájila tak loňské prvenství v této kategorii. Nejprve jsme porazili ZŠ Mirotice jednoznačně 6:0 (góly: 2 Honza Kuchta, 2 Dan Jizba, 2 Lukáš Válek) a poté ZŠ Chraštice 3:1 (všechny 3 góly Lukáš Válek). V posledním zápase jsme porazili ZŠ Mirovice 3:1 (2 Lukáš Válek, Honza Kuchta). Sestava ZŠ Čimelice: Ladislav Jizba, Josef Biskup, Ondřej Bernatík, Antonín Huleš, Petr Gottfried, Daniel Jizba, Pavel Hadáček, Jakub Linhart, Lukáš Válek a Jan Kuchta... 12

13 I ve starší kategorii chlapců naše škola vstoupila do turnaje zápasem se ZŠ Mirotice. S tímto soupeřem jsme remízovali 0:0. V utkání jsme měli řadu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Naším druhým soupeřem byla ZŠ Chraštice. Toto utkání mělo od začátku jednoznačný průběh a nakonec jsme se radovali z výhry 8:0 (4 góly David Pšeničný i Vojta Mastný). V posledním utkání jsme si zahráli o 1. místo se ZŠ Mirovice. Vzhledem k lepšímu skóre nám v tomto utkání stačila remíza. Bohuţel jsme utkání prohráli 2:1 (i z důvodu neproměnění trestného střílení 20 vteřin před koncem utkání a nastřelení 3 tyček během zápasu), obsadili tak 2. místo a neobhájili 1. místo z loňského ročníku. Sestava ZŠ Čimelice: Jakub Vařenka, Jan Vašek, Martin Nosek, Martin Jouja, Martin Kaššák, Vojtěch Mastný, Dominik Bína, Jan Ziegler, David Pšeničný a Karel Hrabě Vláďa Linhart 13

14 Přeborníkem ZŠ Čimelice ve stolním tenise se stal David Pšeničný VÝSLEDKY TURNAJE O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE 1. PŠENIČNÝ David 23b 2. LINHART Jakub 20b 3. VALA Lukáš 19b 4. VÁLEK Lukáš 18b 5. HRABĚ Karel 18b 6. ZIEGLER Jan 18b 7. KUCHTA Jan 17b 8. VAŠEK Jan 16b 9. FOŘT Josef 16b 10. NOSEK Martin 14b 11. BYSTŘICKÝ Jan 12b 12. VALOVÁ Monika 12b 13. HULEŠ Antonín 11b 14. VAŘENKA Jakub 11b 15. GEREG Josef 10b 16. PIŠTĚLÁKOVÁ Martina 9b 17. PĚKNICE Jan 8b Ve středu proběhlo v hostinci Na Hvíţďalce v Čimelicích před vánočním vystoupením dramatického krouţku slavnostní vyhlášení výsledků turnaje O přeborníka ZŠ Čimelice ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 24 ţáků (20 chlapců a 4 děvčata), kteří mezi sebou sehráli 552 zápasů! Zápasy se hrály na 4 vítězné sety. Při konečné rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas mezi ţáky; při bodové rovnosti více ţáků rozhodovala minitabulka a poměr setů mezi ţáky. Celkovým vítězem turnaje se stal David Pšeničný z 9. třídy, který dokázal vyhrát všechny zápasy!! Druhé místo obsadil Jakub Linhart ze 7. třídy a třetí místo Lukáš Vala z 5. třídy. V kategorii dívek zvítězila Monika Valová ze 7. třídy. Pořadí jednotlivých účastníků turnaje i s jejich bodovým ziskem je uvedeno pod textem. Cenou a diplomem bylo oceněno prvních 5 míst v celkovém pořadí a první místo v kategorii dívek. Ceny předávala zástupkyně ředitele ZŠ Čimelice, paní Ivana Zieglerová, a diplomy ředitel ZŠ Čimelice, pan Josef Pouch. Vláďa Linhart 18. BISKUP Josef 7b 19. KNÍŢE Vladislav 6b 20. ŢAHOUROVÁ Kristýna 6b 21. HADÁČEK Pavel 3b 22. JOUJA Martin 2b 23. RAČANOVÁ Kristýna 1b 24. TOMÁŠEK Kryštof 0b 14

15 Školská futsalová liga Dne ţáci 8. a 9. třídy ZŠ Čimelice odehráli 2. kolo školské futsalové ligy. Hrálo se ve sportovní hale v Dobříši. ZŠ Čimelice se zde utkala se ZŠ Zdice, ZŠ Příbram - Březové Hory a s pořádající 2. ZŠ Dobříš. Z těchto čtyř týmů postupoval do dalšího kola pouze vítěz, kterého čekalo krajské finále. V konkurenci těchto soupeřů jsme obsadili poslední místo a ukončili jsme tak své působení v prvním ročníku školské futsalové ligy. Postup ZŠ Čimelice mezi 16 týmů divize B (Střední Čechy) lze hodnotit vzhledem k velikosti jiných škol v kraji jako úspěch. výsledky z Dobříše: Čimelice 2. Dobříš Příbram Zdice Body: Skóre: Pořadí Čimelice X 0:10 1:19 2:5 0 3: Dobříš 10:0 X 2:8 6:2 6 18:10 2. Příbram 19:1 8:2 X 13:1 9 40:4 1. Zdice 5:2 2:6 1:13 X 3 8:21 3. Sestava ZŠ Čimelice: Martin Nosek, Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, Jakub Vařenka a David Pšeničný; střídali Jan Vašek, Martin Jouja a Jan Ziegler Góly: s Příbramí Mastný, se Zdicemi Mastný a Pšeničný Vláďa Linhart 15

16 Sudová skončila v paralelní jízdě v boulích v Kanadě třináctá Lyţařka Nikola Sudová obsadila 13. místo v sobotním závodu Světového poháru v paralelní jízdě v boulích v kanadském středisku Mt. Gabriel. Dvojnásobná medailistka z mistrovství světa prošla z kvalifikace do vyřazovacích jízd jako jediná z čtveřice českých reprezentantů, v prvním kole však prohrála s domácí Audrey Robichaudovou. Nikola Sudová (* 17. března 1982, Jablonec nad Nisou) je česká sportovkyně, akrobatická lyţařka. Jejím trenérem je bývalý reprezentant v lyţování Radek Herot. Akrobatickému lyţování se věnuje i její mladší sestra Šárka Sudová. Podle této české olympioničky byl pokřtěn vrtulník letecké záchranné sluţby v Jihomoravském kraji. Na mistroství světa v jízdě v boulích získala stříbro (2005) a bronz (2009), vyhrála SP v Mont Tremblant 2005 a v Apexu 2006, na ZOH 2006 v Turíně skončila šestá. Vrcholem její dosavadní kariéry měl být olympijský závod ve Vancouveru 2010, kde chtěla zaútočit na medaili. Ovšem měsíc před olympiádou (13. ledna 2010) si při tréninku na závod Světového poháru v americkém Deer Valley přetrhla zkříţený vaz v koleni. Přesto nakonec ve Vancouveru startovala - s ortézou vyrobenou na míru - a jako jediná z trojice českých reprezentantek postoupila do finále, kde obsadila 16. místo. Připravil K. Hrabě zdroj: cs.wikipedia.org 16

17 Cesta kolem světa za sportem Další díl Cesty kolem světa za sportem nás zavede do Jiţní Korey. Tam se bude konat od 27. srpna do 4. září mistrovství světa v atletice. O pořádání tohoto mistrovství byl rekordní zájem. Dne 4. dubna 2006 IAAF oznámil, ţe o pořadatelství projevilo zájem devět zemí (Maroko - Casablanca, Jiţní Korea - Tegu, Spojené arabské emiráty, Španělsko - Barcelona nebo Valencia, Rusko - Moskva, Austrálie - Brisbane, Švédsko - Göteborg, Chorvatsko - Split a Spojené státy - Chicago, New York nebo San Francisco). 1. prosince 2006 potvrdily závazný zájem Brisbane, Tegu, Moskva a Göteborg. Göteborg ale zanedlouho odstoupil z důvodu nedostatečné finanční podpory od švédské vlády. Na zasedání rady IAAF 27. března 2007 v Mombase bylo oznámeno, ţe vítězným kandidátem je Tegu v Jiţní Koreji. Rekordy mistrovství světa Usain Bolt (Jamajka)- Sprint 9,58 s - WR Berlín m Usain Bolt (Jamajka) 19,19 s - WR Berlín m Michael Johnson (USA) 43,18 s - WR Sevilla m Billy Konchellah (Keňa) 1:43,06 Řím m Hicham El Guerrouj (Maroko) 3:27,65 Sevilla m Eliud Kipchoge (Keňa) 12:52,79 Paříţ m Kenenisa Bekele (Etiopie) 26:46,31 Berlín 2009 Usain Bolt nejrychlejší muţ planety! Připravil D. Pšeničný, zdroj: cs.wikipedia.org 17

18 Tip do vaší knihovny Hraničářův učeň Kniha první Rozvaliny Gorlanu John Flanagan Hraničářův učeň je má neoblíbenější kniha. Zatím jsem přečetl první tři díly, ale nyní si kupuji další dva. Děj se odehrává ve středověku. Hlavní postava je patnáctiletý kluk Will, který je sirotek. Jednoho dne šel spolu se svými kamarády k baronu Araldovi, aby si vybral mistra, který ho bude učit. Původně chtěl jít na školu pro bojovníky, ale na to neměl vlohy. Všiml si ho jen hraničář Halt, který ho přijal za svého učně. Hraničáři byli zvědové velmi zdatní v boji na dálku. Halt okamţitě začal Willa učit a trénovat do padnutí. Zaţili spolu spoustu dobrodruţství, například lov divočáka. Kdyţ ale jeli na schůzi hraničářů, dozvěděli se, ţe Morganth, znepřátelený vládce, vyhlašuje království válku. Také na území vnikli dvě Morganthovi zrůdy, vypadající jako medvěd. Ty se Halt, Will a bývalý Haltův učeň vydají zabít. Jak to ale dopadne, to si musíte přečíst sami. Martin Funda 18

19 Na vlásku V lednu se v kinech objevila nová pohádka od Disneyho, která nese jméno Na vlásku. Já osobně ji uţ zhlédla, moc se mi líbila a viděla jsem vše, co bych očekávala. Pohádka vypráví o zázračném květu, který uzdraví nebo oţiví vše, co si jen budete přát. A stane se, ţe tento květ bude potřebovat královna čekající miminko, která těţce onemocní. Oddaní poddaní květ najdou a královna se uzdraví. Zásluhou zázračné květiny se královně narodí zdravá princezna jménem Rapunzel. Bohuţel se zázračná moc květiny přenese do princezniných vlásků a ona je tak ohroţena lidmi touţícími po moci. Královna s králem ji bedlivě střeţí, ale princezničku brzy unese po nesmrtelnosti prahnoucí ţena a vychovává ji v ukryté věţi jako vlastní. Ţena Rapunzel nikdy nepouští ven, takţe Rapunzel velmi překvapí, kdyţ v den jejích osmnáctých narozenin věţ omylem objeví mladík (Eguen) prchající před královskými stráţemi. Rapunzel Eguena omráčí a schová jeho ukradenou kořist. Nakonec uzavřou obchod : ona mu dá ukradenou korunku pod podmínkou, ţe ji vezme ven, aby se mohla podívat na miliony lampionů, které král s královnou vypouštějí pro svoji nic nevědoucí dcerku. Rapunzel je úplně unešená, kdyţ uvidí zemskou krajinu na vlastní oči. Uţívá si přírody a cítí, ţe její ţivot teprve začíná. Postupně se smráká a na řadu by měly přijít lampiony, a tak Eguen s Rapunzel sedí na loďce a čekají, aţ lampiony vzlétnou do noci. A najednou se Rapunzin sen vyplní k nebi se vznese první lampion a za ním miliony dalších. Rapunzel zaţívá nejkrásnější chvilky svého ţivota, ovšem Eguena omračují další zloději, kteří chtějí získat ukradenou korunku A teď přichází na řadu otázky. Zjistí Rapunzel, kdo jsou její praví rodiče? Vrátí se na zámek? Já vám to uţ ale nepovím. Pokud vás tento úvod do pohádky aspoň trochu zaujal a chtěli byste se zasmát, doporučuji pohádku Na vlásku zhlédnout. Monika Valová 19

20 Od učitele nejen pro učitele Od učitele to nebude tentokrát ani tak pro učitele, jako spíš pro ţáky. Ale protoţe jako my všichni neradi slyší kritiku, nejsem si jistá, zda si tohle promlouvání do duše vůbec přečtou. Nevadí, psaní funguje i jako terapie, takţe se alespoň vypíšu ze svých pocitů. Kdyţ mi paní učitelka Kašparová předávala Školní zpravodaj, zmiňovala se o tom, ţe některým jeho redaktorům uţ v závěru psala výhrůţné dopisy. Aby splnili, co slíbili tedy napsali a odeslali to, co napsat měli. Mě na výhrůţné dopisy moc neuţije, ale je pravda, ţe si uţ připadám trochu jako výběrčí daní ve středověku. Páky bohuţel nemám tak silné, jako byl ţalář a hladomorna, maximálně bych mohla pohrozit zhoršenou známkou z češtiny, ale to nedělám. Snaţím se být vstřícná a vděčná za články, které posíláte. Výsledek je, ţe některé materiály mám vzápětí po tom, co se domluvíme na zadání, některé dostanu po opakovaných upomínkách a na některé stále čekám (pokud jejich potenciální autoři ještě neumřeli, zcela jistě ţijí šťastně dodnes). V hodinách se vám občas snaţím sdělit, ţe ve škole nejde jen o ten který konkrétní předmět, ale také o to, naučit se dělat přesně a poctivě svou práci, dotáhnout věci do konce, nevymlouvat se a nevykrucovat tam, kde se od vás právem očekává nějaký výsledek. Převedu-li to do novinářské praxe, protoţe řeč tu původně byla o práci pro Školní zpravodaj, znamená to, ţe pokud v opravdové redakci neodevzdáte v patřičném termínu dobře odvedenou práci, nejen ţe nedostanete prémie, nejen ţe nedostanete zaplaceno, ale v nejbliţším moţném termínu se s vámi rozloučí. Přeloţeno do obecné češtiny: dostanete padáka. A práci si budete muset hledat jinde. Vím, zatím nejste v práci, ale ve škole. Do Školního zpravodaje přispíváte více méně dobrovolně a zadarmo. Ale pokud jste se k té činnosti zavázali, měli byste dostát svým závazkům. A to se týká všech krouţků, které navštěvujete. Není moţné se na začátku školního roku někam přihlásit a po čase tam přestat docházet, protoţe se vám uţ nechce a protoţe pohodlnější je jen tak sedět u PC a drbat na Facebooku. (Nad tímhle fenoménem se v tomto čísle zamýšlíme také.) Naštěstí má Školní zpravodaj stále dost těch redaktorů, kteří plní své úkoly svědomitě, jak se kdysi říkalo. Těm mnohokrát děkuji!!! Ona je to dnes uţ s tím svědomitým plněním úkolů vyčpělá fráze, ale nejde o frázi, jde o její obsah. Protoţe kdyby se všichni lidé vykašlali na práci v momentě, kdy se jim zrovna dvakrát nechce, neměli byste dnes ani počítač, ani Facebook, ani mobily, ani LCD televizi, ani léky proti rýmě a chřipce, natoţ pak proti rakovině a jiným zákeřným nemocem. Tak se nad tím, prosím, trochu zamyslete Jana Kubátová 20

21 Rozhovor O rozhovor poţádali tentokrát ţáci 5. třídy paní Vlastu Štědronskou, která pracuje v naší škole od začátku školního roku 2010/2011. Na starosti má nejen úklid, ale společně s učiteli také dozor na chodbách během přestávek. Nám vyučujícím tak částečně pomáhá k tomu, abychom si o přestávkách mohli trochu vydechnout a připravit se na další hodinu (za coţ jí velmi děkujeme ). A teď uţ k otázkám ţáků 5. třídy: Proč jste si vybrala zrovna naši školu? Mám ráda věci, které mají tradici, naše škola má dlouholetou, dobře se tu cítím, znám tu spoustu ţáků a mám to v místě bydliště. Jak se vám v naší škole líbí? Škola se mi líbí, má celkovou klidovou atmosféru. Co se vám tu líbí nejvíc? To se nedá vysloveně říct. Čím jste chtěla být jako malá? To uţ je tak dávno, ţe musím přemýšlet. Asi chovatelkou koní. Zlobí vás ţáci? Je to jako na houpačce, někdy ano, někdy ne. Jaké máte záliby? Myslivost a s tím spojené aktivity, procházky v přírodě, kterou mám velmi ráda a není mi lhostejná, proto například důsledně třídím odpadky. Jinak ráda peču dobrůtky pro své nejbliţší. Vycházíte dobře s ostatními učiteli? Jsem tu krátce, neměla jsem moţnost všechny poznat, ale zatím ano. Kaţdý jsme nějaký, já mám ráda kolem sebe veselé a pohodové lidi, coţ tu nacházím. Za rozhovor děkují Václav Luzum a Vojtěch Štěpánek. 21

22 Assassin s Creed Další díl seriálu, v němţ jsme se zaměřili na PC hry, pro vás připravil M. Funda. Tuto hru jsem si díky svému slabému počítači musel zahrát u švagra. I přesto, ţe kaţdý večer jsem hrál maximálně dvě hodiny, byla tou nejlepší hrou, kterou jsem doposud hrál. Příběh se odehrává napůl v době třetí kříţové výpravy a napůl v nedaleké budoucnosti. Začíná v laboratoři, kam vás unesli vědci, kteří pouţívají přístroj Animus pro dekódování vzpomínek předků různých lidí. Desmonda, tj. postavu, za kterou hrajete, unesli proto, ţe měl předka Altaira, assassina (zabijáka) v dobách třetí kříţové výpravy. Postupně z něj dostávájí vzpomínky pomocí Anima. V těchto Desmondových vzpomínkách vlastně hrajete. Vše začíná pod městem Jeruzalém, kde máte přinést jakýsi poklad svému mistrovi, Al Mualimovi. Něco se ale zvrtne a poklad nepřinesete. Jste tedy degradováni. Později dostanete seznam devíti jmen lidí, které musíte zneškodnit. Hra je rozdělena na čtyři města: Masyaf, Acre, Damašek a Jeruzalém. V Masyafu sídlí váš mistr. V ostatních městech máte své cíle. Své cíle si nejprve musíte najít různými způsoby, jako je odposlouchávání, plnění úkolů pro informátory nebo třeba krádeţ různých dopisů. Poté se teprve vydáte svůj cíl zneškodnit. Ţánr Akční Vydavatel Ubisoft Rok vydání 2008 Průměrná herní doba ± 20 hodin Min. poţadavky: 2.0Ghz procesor 1GB RAM 128MB 3D grafická karta Windows XP SP3 / Vista / Win7 Klady - Úţasný příběh - Grafika - Volné prostředí - Poměrně dlouhá herní doba - Kompletní CZ lokalizace Zápory - Po čase se můţe zdát ohrané - Velmi otevřený závěr Mé hodnocení: 95/100 22

23 Touha nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil Poslední den loňského roku jsem měl moţnost shlédnout v divadle Kalich muzikál Touha. Byl to silvestrovský speciál, takţe jsme se těšili a účinkující si představení téţ uţívali. Za všechny bych jmenoval Dalibora Gondíka, Radku Fišarovou a Jana Kříţe. Děj muzikálu začíná ve vězení, ze kterého utekl Benedikt Berousek, zvaný Ben. Utekl do divadla, kde právě probíhal konkurz k muzikálu Můra a motýl. Tam uţ měla jistou hlavní roli Karin, do které se Ben zamiloval. Karin ale ţila s obchodníkem a producentem muzikálu Oskarem. Ben díky svým schopnostem i okolnostem získal hlavní muţskou roli, společně s Karin spolu vystupovali a také ona se do Bena zamilovala. Oskar nakonec zajistil, aby byl Ben z vězení propuštěn. Muzikál se všem moc líbil a dodnes máme báječné záţitky. Pozn. redakce: Vojtěch Mastný Muzikál Touha Mirjam a Daniela Landových volně vychází z filmového hitu stejné autorské dvojice Kvaska. Příběh z muzikálového zákulisí prošel cestou z filmového plátna na divadelní jeviště řadou změn, v divadle zní mnohem více muziky neţ v kině, navíc velký prostor dostal tanec. zdroj: foto: 23

24 Osobnost měsíce LUCIE VONDRÁČKOVÁ DATUM NAROZENÍ ZNAMENÍ RYBY LUCIE VONDRÁČKOVÁ se narodila 8. března 1980 v Praze. Lucie má mnoho koníčků, například tanec, step, balet, zpěv, studium. Roku 1993 vydala písničkové album pro děti Marmeláda, k němuţ napsal hudbu její otec Jiří Vondráček. Za toto album obdrţela zlatou a platinovou desku. Lucie Vondráčková hraje také v muzikálech. Poprvé si zahrála v muzikálu Starci na chmelu. Lucie je bezesporu jednou z nejúspěšnějších českých hereček a zpěvaček. Při své kariéře herečky a zpěvačky také hodně studovala, plynule mluví a píše čtyřmi cizími jazyky. Její nejnovější CD se jmenuje DÁREK, obsahuje 19 písní, nejen vánočních Připravila M. Vicherková zdroj:www.celebrity-planet.info 24

25 Facebooková generace Facebook, kdo by to slovo neznal, asi nejnavštěvovanější internetová síť. Má více neţ 500 miliónů aktivních uţivatelů. Dneska ten, kdo nemá Facebook, je totálně ztracenej. Neví, kdo s kým co měl, co se kdy stalo atd. Ranní téma před školou? Co je novýho na FB (zkratka pro Facebook). Na Facebooku poslední dobou vídávám čím dál, tím více učitelů, dospělých, dokonce i prarodičů. Ale největší část obyvatelstva Facebooku tvoří především náctiletí. Ani vědce Facebook nenechal na pokoji, a tak se rozhodli udělat takový průzkum. Jako pokusné králíky nabrali studenty ze středních a vysokých škol, jejich úkolem bylo 24h strávit bez Facebooku, mobilního telefonu, novin a televize. Po celou dobu tohoto testu měli zapisovat své pocity. Více neţ 90% z nich uţ po dvou hodinách psalo, ţe se cítí jako závislí, měli absťák, nevěděli, co se děje v okolí. Co z toho vyplývá? Ţe dnes je téměř kaţdý závislý na informacích, bez kterých by těţko přeţil. Vědci tento jev nazvali porucha nedostatku informací. Ale facebookové téma nenechalo na pokoji ani mne, a tak jsem se rozhodla udělat jakousi anketu v naší škole. Zamířila jsem i do první třídy, kde jsem se na fejsbůk zeptala. Jediné, co mě zaskočilo, kdyţ jsem psala tento článek, bylo to, ţe Microsoft Office Word nemá ještě slovo Facebook ve slovníku. Coţ by asi koukal kaţdý, je to přeci nejrozšířenější slovo hned po slovech sprostých. Odpovědi na mé otázky do facebookové ankety si můţete přečíst dole po jednotlivých třídách =) 1. třída Kdyţ jsem přišla do této třídy, velice mě zajímalo, jestli ví dnešní prvňáci, co je to Facebook. A ano, věděli, u většiny odpověď zněla: Je to na počítači a můţeš si tam povídat s kamarádama. A dokonce jeden nebo dva prvňáci uţ Facebook mají, hold jde dnešní generace víc a víc dopředu. 2. třída Neţ jsem vešla do této třídy, říkám si: No tolik lidí vědět nebude, tak se jich zeptám, co to FB vlastně je A reakce mi vyrazila dech. Jako odpověď jsem obdrţela: No né asi, v jaký době ţiješ? V tu chvíli ani nevím, na co jsem pomyslela 3. třída Po zkušenosti ve druhé třídě jsem se uţ radši neptala, co FB je, pouze jsem poloţila otázku, zda ho někdo má. A ano, pár dětí se tam najde, ale určitě nejde o závisláky, kteří tráví všechen čas pouze na Facebooku 4. třída Někteří jedinci uţ Facebook mají, ale většina ještě odolává

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Jsme si opravdu rovni? Metodický list

Jsme si opravdu rovni? Metodický list Jsme si opravdu rovni? Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - v čem se lišíme, sociální a osobnostní nerovnost práce s textem - příběhy, vnímání a hodnocení odlišností druhých skupinová

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Úvodník. Valná hromada TJ Sokol Senožaty. Sobotní volejbalový turnaj v tělocvičně naší školy

Úvodník. Valná hromada TJ Sokol Senožaty. Sobotní volejbalový turnaj v tělocvičně naší školy 1 Úvodník Už se to blíží. Ptáte se co? No přece pololetí. Pro nás deváťáky je tohle vysvědčení hodně důležité. Proto jsme celé první pololetí důsledně studovali, abychom měli co nejlepší prospěch, případně

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015 ŠKOLÁČEK časopis č.2 2014/2015 ADVENTNÍ SETKÁNÍ ROZHOVOR ZÁBAVA ZEPTALI JSME SE AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ KDY? KDE? CO? Dne 2.12.2014 se v areálu naší školy konalo Adventní setkání. Každá třída se podílela

Více

Patronus 2/06. Trojlístek od Veni z Havraspáru

Patronus 2/06. Trojlístek od Veni z Havraspáru Patronus 2/06 Trojlístek od Veni z Havraspáru Elrond už má všechny tři děti! Mistr Elrond z Roklinky.CZ je konečně po třetí otcem. Oficiální přijetí Charlieho Weasleyho do Roklinky jako Elladana bylo provedeno

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více