CECH STRECHÁROV SLOVENSKA. Ivanská cesta 27, Bratislava P R O P O Z Í C I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CECH STRECHÁROV SLOVENSKA. Ivanská cesta 27, Bratislava P R O P O Z Í C I E"

Transkript

1 CECH STRECHÁROV SLOVENSKA Ivanská cesta 27, Bratislava P R O P O Z Í C I E 20. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou v dňoch 11. a (streda a štvrtok) Stavebný veľtrh CONECO 2018 Bratislava

2 Organizačné pokyny: - súťaže sa zúčastnia 2-členné družstvá žiakov 3-ročného učebného odboru SOŠ - z každej školy jedno súťažné družstvo Termín: streda štvrtok Organizačný garant: Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, Bratislava T: 02/ Spoluorganizátor: INCHEBA a. s., Bratislava Odborný garant: - Ing. Eduard Jamrich Predseda CSS - Ing. Vladimír Regec 1. Podpredseda CSS - Ing. Tibor Dávid Krajský cechmajster CSS za Bratislavský kraj Technický realizátor: - PREFA, Lilienfeld, Austria - Juta a. s., Dvůr Králové nad Labem, ČR - Dörken SK s.r.o., Ivanka pri Dunaji - SIGA Cover AG, Ruswil, Švajčiarsko - ALITREX s.r.o., Bratislava - TOR spol. s r.o., Bratislava - R.J.R., s.r.o., Snina - PROBET Bohumil Pokštefl st., Bratislava Miesto konania: Výstavisko INCHEBA a.s., Bratislava Viedenská cesta 7-9, Bratislava (Petržalka) Doprava: Náklady na dopravu súťažného družstva a pedagogického dozoru si hradí vysielajúca organizácia, t. j. škola Ubytovanie a stravovanie: ubytovanie, stravovanie a občerstvenie súťažného družstva a pedagogického dozoru (2+1) počas celej súťaže zabezpečuje a hradí CSS UBYTOVANIE: (1 noc), resp (2 noci) je rezervované na základe záväzných prihlášok nasledovne: >> Hotel AVION, Ivanská cesta 15/a, Bratislava / , 02/ (hotel je ľahko a blízko dostupný k Prístavnému mostu, ktorým sa rýchlo a pohodlne presuniete na výstavisko Incheba, prípadné info o výjazde z areálu hotela a napojenia sa na obchvat dostanete na recepcii hotela) STRAVOVANIE: formou gastrolístkov poskytnutých z CSS vopred pred súťažou (doručených poštou na školy): raňajky, obedy, večere Iné požiadavky na stravovanie a ubytovanie je nutné uviesť v prihláške. Poistenie súťažiacich: poistenie súťažiacich proti úrazu počas súťaže zabezpečuje vysielajúca organizácia, t. j. škola S ú ť a ž n á ú l o h a Názov úlohy: PULTOVÁ STRECHA so strešnou krytinou PREFA šindel a súvisiacimi klampiarskymi konštrukciami - ostatné úlohy súťaže sú v zmysle predloženej výkresovej dokumentácie a detailov od firmy PREFA, ktoré ste dostali vopred a na základe ktorých sa žiaci pripravujú na súťaž s technickou podporu Ing. Gabriela Borosa S ú ť a ž n ý p o r i a d o k 1. Súťažné družstvá Súťaže sa zúčastnia dvojčlenné družstvá žiakov trojročného učebného odboru OŠ, z každej školy jedno súťažné družstvo V teoretickej časti súťaže pracujú členovia družstva jednotlivo V praktickej časti súťaže pracujú členovia družstva spoločne.

3 2. Časový rozvrh súťaže streda 8,30 9,00 hod registrácia súťažiacich 9,00 12,00 hod teoretická časť súťaže (testy), praktická časť súťaže 12,00 13,00 hod obedňajšia prestávka 13,00 16,30 hod pokračovanie praktickej časti súťaže 16,30 17,00 hod upratovanie pracoviska štvrtok 9,00 12,30 hod pokračovanie praktickej časti súťaže; upratovanie pracoviska 12,30 13,00 hod hodnotenie súťažných prác komisiou 13,00 hod slávnostné vyhodnotenie súťaže 3. Teoretická časť. Teoretická časť sa uskutoční formou testu, ktoré žiaci dostanú priamo na mieste (20 otázok, 4 možné odpovede, z ktorých jedna je správna). Súťažiaci môžu získať max 20 bodov. 4. Praktická časť. V praktickej časti súťaže sa hodnotí: - dodržiavanie technologického postupu - max 30 bodov - kvalita remeselného spracovania výrobku alebo konštrukcie - max 30 bodov - dodržiavanie zásad bezpečnosti práce - max 20 bodov Spolu: max 80 bodov 5. Hodnotenie výsledkov súťaže. Do výsledkov hodnotenia družstva sa započítavajú body získané v teoretickej a praktickej časti súťaže. A/ TEORETICKÁ ČASŤ: súčet získaných bodov z písomného testu. B/ PRAKTICKÁ ČASŤ: - zhotovenie strešnej krytiny a všetkých detailov v zmysle zadania v súťažnej úlohe - vzájomná spolupráca súťažného družstva, resp. súťažiacich žiakov - bezpečnosť pri práci - poriadok na pracovisku - rozpracovanosť a ukončenie súťažnej úlohy v stanovenom čase - komplexné zhodnotenie a bodovanie aj s pokrytím strechy 6. Hodnotiaca komisia Predseda hodnotiacej komisie: Ing. Eduard Jamrich Predseda CSS Členovia hodnotiacej komisie: Ing. Tibor Dávid člen Predstavenstva CSS, Krajský cechmajster CSS za Bratislavský kraj Ing. Gabriel Boros PREFA, Austria 6.3. Počas celej súťaže budú k dispozícii kvalifikovaní hodnotiaci komisári na priebežné hodnotenie prác: Ing. Gabriel Boros, Ing. Tibor Dávid a Ing. Eduard Jamrich. 7. Náradie Súťažiaci si so sebou prinesú nasledujúce náradie a pomôcky: - pracovný odev a obuv - elektrický skrutkovač, súprava bitov - elektrická kmitacia pílka - elektrická vŕtačka - ručné náradie pre montáž latovania a krytiny - ručné tesárske náradie (rámové pílky, dláta, kladivá a pod.) - náradie pre montážne klampiarske práce a vhodné nožnice - ostatné náradie podľa pokynov Ing. Gabriela Borosa z osobnej konzultácie k súťažnej úlohe na každej škole!!!! Zabezpečte dobrý technický stav používaného náradia.!!!!

4 8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťažiaci musia byť vybavení všetkými ochrannými pomôckami BOZP príslušnej profesie - ochranné okuliare alebo štíty, a to v zmysle platných predpisov, za čo zodpovedá vysielajúca organizácia, t. j. škola a pedagogický dozor. 9. Vyhodnotenie súťaže. Výsledky súťaže budú vyhlásené po ukončení praktickej časti súťaže. Vyhlásenie sa uskutoční za účasti všetkých súťažiacich, pedagogického dozoru, organizátorov, garantov, sponzorov, spoluorganizátorov a hostí. 10. Ostatné Pre súťažiacich zabezpečte vhodné pracovné oblečenie. Žiaci budú pracovať v krytej hale Poskytovanie rád a pomoci súťažiacim zo strany pedagogického dozoru je neprípustné Zahraničné družstvá súťažia v praktickej aj teoretickej časti súťaže. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo na prípadné/ menšie operatívne úpravy súťažnej úlohy. Zmeny súťažnej úlohy budú prihláseným školám oznámené v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa žiaci vedeli včas pripraviť. Ing. Eduard J A M R I C H Predseda CSS Bratislava

5 Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, Bratislava Z Á V Ä Z N Á P R I H L Á Š K A 20. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO a (streda a štvrtok) Škola:... Adresa:... Kontaktná osoba:... Mobil: A) Prihlasujeme žiakov/ z každej školy jedno súťažné družstvo Meno a priezvisko:...ročník:... rok narodenia:... Meno a priezvisko:...ročník:... rok narodenia:... B) Pedagogický dozor (pre 1 družstvo = 1 osoba): Meno a priezvisko:... Telefonický kontakt Mobil:... C) Ubytovanie: ÁNO NIE JEDNA NOC : 1 noc: počet osôb:... raňajky: počet osôb:... DVE NOCI : 2 noci: počet osôb:... večera: počet osôb:... raňajky: počet osôb:... raňajky: počet osôb:... Záväznú prihlášku zašlite do termínu

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Střední odborná škola Pražská 1279/18 a Střední odborné učiliště 102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

povrchová úprava ZPRÁVY

povrchová úprava ZPRÁVY povrchová úprava ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) REFORMA A PRŮMYSL BAREV PDF ČASOPIS NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY ROČNÍK V. DUBEN

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace PROPOZICE MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÉ SOUTĚŢE Vyhlašovatelem a pořadatelem 13. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 13. prosince 2014 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Miškejová Veronika Společná

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2014/15

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2014/15 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2014/15 Fleret severu disciplina - fleret kadeti x, junioři x, kadetky+juniorky x společná soutěž pořadatel - TJ Baník Most oddíl sportovního šermu ředitel - Petr

Více

Číslo: 6/2002 14.6. 2002

Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Stručná

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

ŘECKO KOS SUPER LAST MINUTE 21.9. - 28.9.

ŘECKO KOS SUPER LAST MINUTE 21.9. - 28.9. ŘECKO KOS SUPER LAST MINUTE 21.9. - 28.9. 8 denní odlety Brno, Ostrava Marmari Hotel Blue Jay Beach **+ polopenze 7.990 Psalidi Hotel Niriides *** polopenze 7.990 Marmari Hotel Roseland *** all inclusive

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1

Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1 Školení Roto 2014 Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1 2 Program profesního rozvoje Roto RotoKampus Společnost Roto střešní okna s.r.o. pro vás v roce 2014 připravila nabídku školení, ze kterých

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice SPORT: cyklistika DATUM (včetně příjezdu / odjezdu): 16. - 22. června 2014 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE: Český svaz mentálně postižených sportovců ZEMĚ: Česká

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 1 2014/15

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 1 2014/15 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 1 2014/15 Změny v kalendáři: 1. Čermákův memoriál ve fleretu v Ostravě 21.9.2014: samostatné soutěže kadetek a juniorek byly změněny na společnou soutěž J+Kx od 10

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

1. - 5. kolo 2014/2015

1. - 5. kolo 2014/2015 SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Liga curlingu vozíčkářů 1. - 5. kolo 2014/2015 V. ročník PRAHA 2014/2015

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Sponzorský-/ vystavovatelský balíček

Sponzorský-/ vystavovatelský balíček Pořádá VYSTAVOVATEL TYP I odpadků, montáž o Plocha stánku 4 x 4 m = 16 m 2. paušál netto 1920,- VYSTAVOVATEL TYP II odpadků, montáž o Plocha stánku 5 x 4 m = 20 m 2 ; o Každý další m 2 výstavní plochy

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov za odborné spolupráce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního si Vás dovolují pozvat na X. mezinárodní konferenci O KATASTRU

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

ROČNÍK 47. (2014) ČÍSLO 1 (161) ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

ROČNÍK 47. (2014) ČÍSLO 1 (161) ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII ROČNÍK 47. (2014) ČÍSLO 1 (161) ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII ÚSPĚŠNÁ OLYMPIÁDA! Setkání Olympsportu BRNO 19. 4. 2014 XXII. zimní olympijské hry 2014 v Soči již patří minulosti.

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

Vnitřní směrnice Řád školní jídelny

Vnitřní směrnice Řád školní jídelny Vnitřní směrnice Řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, 691 03 RAKVICE Vypracoval: Mgr. Jaroslav Vysloužil Schválil: Mgr. Jaroslav Vysloužil ředitel školy ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

ŠKOLENÍ 2012 PRO REALIZAČNÍ FIRMY

ŠKOLENÍ 2012 PRO REALIZAČNÍ FIRMY ŠKOLENÍ 2012 PRO REALIZAČNÍ FIRMY Vážení zákazníci, vážení přátelé, chtěl bych Vás srdečně pozvat na tradiční školení se zaměřením na sdílení zkušeností a prohloubení znalostí v používání námi dodávaných

Více

Umět správně reagovat při zachování sebeúcty a úcty ke komunikačnímu partnerovi. Posílit svou odvahu aktivně a efektivně hovořit téměř o všem

Umět správně reagovat při zachování sebeúcty a úcty ke komunikačnímu partnerovi. Posílit svou odvahu aktivně a efektivně hovořit téměř o všem 2. 3. 12. 2015 Zásadní rozhovory aneb Fakt byly ty boxerské rukavice nutné? Už se vám stalo, že po rozhovoru přesně víte, co jste protistraně měli říct a jak? A naopak co jste říct neměli a proč? A to

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Ligy curlingu vozíčkářů IV. ročník PRAHA 2013/2014 Curlingová

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na 10. 1. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 15. 1. 2013 BRNO 17. 1. 2013 OSTRAVA 22. 1. 2013 PLZEŇ 24. 1. 2013 PRAHA 29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ 31.

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více