Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Stavebníctvo, geodézia a kartografia"

Transkript

1 Názov kvalifikácie: Tapetár Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Stavebníctvo, geodézia a kartografia SK ISCO Tapetár SK NACE Rev.2 F STAVEBNÍCTVO, 41 Výstavba budov; F STAVEBNÍCTVO, 43 Špecializované stavebné práce Doklad o získanej kvalifikácii výučný list Názov povolania Tapetár Kvalifikačný štandard Vedomosti: definovať zabezpečenie pracoviska z hľadiska zásad BOZP a PO, hygieny práce charakterizovať druhy tapiet a druhy podkladov na tapetovanie z hľadiska používaných materiálov, ich vlastnosti, prípravy a použitia popísať technologický postup zhotovenia opravy tapety na rôznych druhoch podkladov, na stene aj strope popísať technologický postup tapetovania na rôznych podkladoch, na stene aj strope opísať lepenie špeciálnych tapiet na steny a stropy, opísať opracovanie detailov a montáž zakončovacích líšt opísať prípravu, používanie, ošetrovanie a údržbu náradia, zariadenia a pracovných pomôcok vymenovať základné právne predpisy o chemických látkach a ochrane verejného zdravia popísať postup nakladania s odpadmi Zručnosti: dodržiavať zásady BOZP a PO pri práci tapetára rozlišovať druhy technickej dokumentácie určiť spotrebu materiálov pri práci tapetára spracovávať položkové rozpočty posudzovať kvalitu konkrétneho stavebného materiálu a prostriedkov, ktoré má pracovník k dispozícii kontrolovať kvalitu podkladu a stanoviť spôsob jeho úpravy pred tapetovaním pripravovať povrchy pred lepením tapiet pripevňovať zakončovacie lišty navrhovať farebné riešenie tapetovaných plôch alebo priestoru aplikovať tapety striekané a valčekované Kompetencie: zodpovednosť za kvalitu svojej práce schopnosť organizovania a plánovania práce samostatnosť v rozhodovaní schopnosť komunikovať s klientom schopnosť pracovať samostatne aj v tíme Hodnotiaci štandard Hodnotená spôsobilosť: charakterizovať druhy tapiet a druhy podkladov na tapetovanie z hľadiska používaných materiálov, ich vlastnosti, prípravy a použitia popísať technologický postup tapetovania na rôznych podkladoch, na stene aj strope popísať technologický postup zhotovenia opravy tapety na rôznych druhoch podkladov, na stene aj strope určiť spotrebu materiálov pri práci tapetára

2 spracovávať položkové rozpočty Kritériá : vymenovať druhy tapiet s ich vlastností, možností a spôsobov použitia vysvetliť technologický postup lepenia tapiet na zadaných podkladoch vysvetliť používané materiály využívané pri tapetovaní ústna metóda ústna odpoveď vysvetliť postup jednotlivých krokov opravy tapety v závislosti od druhu podkladu na akom je aplikovaná vypočítať modelovú úlohu spotreby materiálu písomná metóda písomná úloha vypracovať rozpočet podľa zadania písomná metóda projekt Hodnotená spôsobilosť: definovať zabezpečenie pracoviska z hľadiska zásad BOZP a PO, hygieny práce dodržiavať zásady BOZP a PO pri práci tapetára rozlišovať druhy technickej dokumentácie pripravovať povrchy pred lepením tapiet kontrolovať kvalitu podkladu a stanoviť spôsob jeho úpravy pred tapetovaním aplikovať tapety striekané a valčekované pripevňovať zakončovacie lišty schopnosť organizovania a plánovania práce Kritériá : vysvetliť spôsoby zabezpečenia pracoviska z hľadiska BOZP a PO a hygieny práce ústna metóda ústna odpoveď na simulovanej úlohe poukázať na nedostatky zabezpečenia pracoviska z praktické skúšanie simulovaná úloha hľadiska BOZP a PO pri práci tapetára vysvetliť význam technickej dokumentácie pre vykonávanie tapetárskych prác ústna metóda ústna odpoveď nad technickou dokumentáciou pripraviť technickú výkresovú dokumentáciu v závislosti od konkrétneho druhu vykonávania tapetárskych prác prečítať technickú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu tapetovania ústna metóda ústna odpoveď nad technickou dokumentáciou stanoviť spôsob úpravy podkladu pred tapetovaním ústna metóda ústna odpoveď odkontrolovať kvalitu podkladu pripraviť povrch pred lepením podľa zadania otapetovať plochu striekanými tapetami s použitím ochranných prostriedkov otapetovať stenu valčekovanými tapetami podľa zadania predviesť ukončovanie tapiet s použitím zakončovacích líšt odkontrolovať kvalitu realizovaných prác navrhnúť postupy opravy tapety na základe zistených vád praktické skúšanie simulovaná úloha praktické skúšanie problémová úloha

3 Hodnotená spôsobilosť: vymenovať základné právne predpisy o chemických látkach a ochrane verejného zdravia opísať lepenie špeciálnych tapiet na steny a stropy, opísať opracovanie detailov a montáž zakončovacích líšt popísať postup nakladania s odpadmi opísať prípravu, používanie, ošetrovanie a údržbu náradia, zariadenia a pracovných pomôcok posudzovať kvalitu konkrétneho stavebného materiálu a prostriedkov, ktoré má pracovník k dispozícii navrhovať farebné riešenie tapetovaných plôch alebo priestoru Kritériá : vysvetliť základné právne podpisy o chemických látkach a nakladania s nimi vysvetliť lepenie špeciálnych tapiet, opracovanie detailov a montáž zakončovacích líšt vysvetliť prípravu, používanie, ošetrovanie a údržbu náradia, zariadenia ústna metóda ústna odpoveď a pracovných pomôcok využívaných pri práci tapetára určiť postup nakladania s odpadmi písomná metóda test predviesť údržbu náradia, zariadení a pracovných pomôcok predviesť posudzovanie kvality stavebných materiálov a prostriedkov s navrhnúť farebné riešenia na základe zadanej úlohy písomná metóda písomná úloha Organizačné a metodické pokyny Metodické pokyny: Pokyny na realizáciu skúšky: Proces :

4 Výsledné hodnotenie: Zloženie skúšobnej komisie: Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho: Materiálne a technické podmienky skúšky: Vybavenie pracoviska Pracovisko umožňujúce realizáciu skúšok vybavené potrebnými materiálmi, náradím, zariadeniami a pracovnými pomôckami pre vykonávanie tapetárskych prác a pomocnými zariadeniami zodpovedajúcimi požiadavkám BOZP a PO a hygienickým predpisom. Teplota prostredia zodpovedajúce realizáciu tapetárskych prác, bezprašnosť, dokončenie stavebných prác vrátane tapetárskych.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Uchádzač Meradlá: drevený meter, zvinovací meter, uholník, vodováha, olovnica Náradie a zariadenia: rebrík, lešenia (pracovná plošina), odvíjač tapiet s pozdĺžnym rezaním, tapofix, naparovačka na odstránenie tapiet, ježko k perforácii tapiet, vŕtačka s metlou, štetka, štetce niekoľko druhov, vedro 2x, huba na umývanie, valček s mriežkou na nanášanie lepidlá, tapetovacia škrabka, tapetovacia kefa, tapetovací valček, valčeky na spoje, nožnice, nôž, niekoľko škrabiek na rezanie (rôzne šírky), tapetovací plech (všetko v prevedení nerez), nerezové hladidlo, gumová miska na tmel. Pomôcky: ceruzka, značkovacia šnúra, opasok na náradie, striekačka s ihlou, savé handry. Materiál: podľa zadania úlohy. Zdroj elektrickej energie. Projektová dokumentácia súvisiaca s hodnotenými činnosťami, predpísané technologické postupy a informačné materiály (napr.technické listy). Pracovná odev a obuv. Osobné ochranné pracovné prostriedky zodpovedajúce vykonávaným prácam. Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu dňa: Platnosť karty kvalifikácie od:

Malíř, lakýrník a natěrač

Malíř, lakýrník a natěrač Tapetář (kód: 39-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

malíř Začínáte? řezník pekař řezník lakýrník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

malíř Začínáte? řezník pekař řezník lakýrník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka malíř holič knihkupec účetní lektorka Název oboru: Malíř, lakýrník Druh: ŘEMESLNÁ zedník zelinář masér

Více

malíř Začínáte? řezník pekař řezník lakýrník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

malíř Začínáte? řezník pekař řezník lakýrník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka malíř holič knihkupec účetní lektorka Název oboru: Malíř, lakýrník Druh: ŘEMESLNÁ zedník zelinář masér

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Tesař (kód: 36-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Tesař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

Hodnoticí standard. Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: 36-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: 36-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: 36-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér zateplovacích

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H)

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H) Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků (kód: 36-116-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Název příjemce dotace:

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2 Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

katalog produktů bezpečně nahoru

katalog produktů bezpečně nahoru katalog produktů bezpečně nahoru OBSAH Alve spol. s r.o. Alve spol. s r.o. 5 Eurostyl Schůdky jednostranné hliníkové Schůdky oboustranné hliníkové Schůdky PROFI Schůdky SEMIPROFI Žebřík jednodílný Žebřík

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: 36-052-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: 36-052-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Malíř, lakýrník a natěrač

Malíř, lakýrník a natěrač Malíř (kód: 39-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce roubenek a srubů (kód: 33-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Výrobce roubenek a srubů

Více

Malíř, lakýrník a natěrač

Malíř, lakýrník a natěrač Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač Doklady potvrzující

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST MADE IN GERMANY ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm s Perl-Effektem. VANE A SPRCHOVACIE VANIČKY zo smaltovanej ocele

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

jak tapetovat vliesové tapety návod

jak tapetovat vliesové tapety návod ? jak tapetovat vliesové tapety návod Budeme potřebovat: 01 penetrační nátěr, 02 lepidlo, 03 ochrannou fólii, 04 nádobu na lepidlo, 05 váleček nebo štětku na lepidlo, 06 řezák, 07 tenčí štětec, 08 úzký

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H)

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (kód: 33-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká

Více

Hodnoticí standard. Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Podlahář Kvalifikační úroveň

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Hodnoticí standard. Topenář montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

CZ SVÁŘEČKA PLASTOVÉHO POTRUBÍ 1500W - Návod k obluze 4-8. SK ZVÁRAČKA PLASTOVÉHO POTRUBIA 1500W - Návod na použitie

CZ SVÁŘEČKA PLASTOVÉHO POTRUBÍ 1500W - Návod k obluze 4-8. SK ZVÁRAČKA PLASTOVÉHO POTRUBIA 1500W - Návod na použitie CZ SVÁŘEČKA PLASTOVÉHO POTRUBÍ 1500W - Návod k obluze 4-8 SK ZVÁRAČKA PLASTOVÉHO POTRUBIA 1500W - Návod na použitie H MŰANYAG CSŐHEGESZTŐ 1500W - Kezelési utasítas 9-13 14-18 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Sklenář (kód: 36-049-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Sklenář (kód: 36-049-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Sklenář (kód: 36-049-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Sklenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

Hodnoticí standard. Studnař (kód: 36-060-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař (kód: 36-060-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař (kód: 36-060-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NORIA_1003 Výrobek Výrobce název: ponorné objemové čerpadlo typ: TERCA název: NORIA s.r.o.

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh je světovým leaderem ve vývoji baterií - monočlánků pro použití ve všech typech přístrojů. Kromě klasických typů baterií SANYO nabízí novou, revoluční technologii pod názvem eneloop", která v sobě spojuje

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

HYDRAULICKÁ PLOŠINA. Nahradí výtah a zvýší kvalitu života Nahradí výťah a zvýši kvalitu života

HYDRAULICKÁ PLOŠINA. Nahradí výtah a zvýší kvalitu života Nahradí výťah a zvýši kvalitu života HYDRAULICKÁ PLOŠINA Nahradí výtah a zvýší kvalitu života Nahradí výťah a zvýši kvalitu života Nové nosnosti LC Mini 250 kg LC Mini 320 kg LC Mini 500 kg > Bezpečnost > Maximální prostor, dokonalý design

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Kotoučová pila NG9320 návod k použití:

Kotoučová pila NG9320 návod k použití: Kotoučová pila NG9320 návod k použití: TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOST Rychlost 4500 ot./min. Rozměr kotouče 185 mm Příkon 1200W Maximální tloušťka řezaného dřeva 55 mm Sklon stolu 0-45 Třída akustického

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny MINI CANAL DBE Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. DŮLEŽITÉ / DOLEŽITÉ Upozornění:

Více

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 Montér zdicích systémů (kód: 36-056-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Zedník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KA62DA71 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (++... nízká spotřeba el. energie až D... vysoká spotřeba el.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M8602 Rozměr: Rozmer: 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY Katalog 2014 SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY Hilti. Splní nejvyšší nároky. Obsah Služby Strana 2 Shrnutí Nové Hilti Online Vždy s Vámi. Platná legislativa Strana 6 Přehled systémů požární ochrany Strana 8 Přehled

Více

Multifunkční halogenová trouba FA-5032

Multifunkční halogenová trouba FA-5032 Multifunkční halogenová trouba FA-5032 Multifunkční halogenová trouba návod k používání Před prvním použitím halogenové trouby prosíme přečíst návod k obsluze. Obecné podmínky pro zachování bezpečnosti:

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ

BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ TPV 1/2008 - DSUH SKANSKA DS a. s., ZÁVOD 86 UHERSKÉ HRADIŠTĚ BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1. NÁVRH Účinnost TPV od 2008. september 2008 OBSAH 1 ÚVODNÁ

Více

pohony krídlových brán Inštrukcie aupozornenia pre montérov

pohony krídlových brán Inštrukcie aupozornenia pre montérov pohony krídlových brán Inštrukcie aupozornenia pre montérov 1 2 wingo OBSAH: strana 1 Charakteristika pohonu 2 3 Ručné ovládanie alebo odištenie 6 2 Montáž 2 2.1 Prípravné práce 2 2.2 Limity pre použitie

Více

CZ PÁSOVÁ BRUSKA 800W - Návod k obsluze 4-9 10-15 16-21. RO ŞLEFUITOR CU BANDĂ 800W - Instructiuni de utilizare 22-27

CZ PÁSOVÁ BRUSKA 800W - Návod k obsluze 4-9 10-15 16-21. RO ŞLEFUITOR CU BANDĂ 800W - Instructiuni de utilizare 22-27 CZ PÁSOVÁ BRUSKA 800W - Návod k obsluze 4-9 SK PÁSOVÁ BRÚSKA 800W H SZALLAG CSISZOLÓ 800W - Návod na obsluhu - Kezelési utasítas 10-15 16-21 RO ŞLEFUITOR CU BANDĂ 800W - Instructiuni de utilizare 22-27

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Kombinovaná chladnička s mrazničkou Modely: FC - 37 LA FC - 37 XLA FC - 39 LAM FC - 39 XLAM FX - 39 XLA FC - 39 A FC - 39 LA 3FC - 37 LA/LAX 3FC - 39 LA/LAX CH 24C Návod k obsluze a instalaci Návod na

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání sklnoria_1001 Výrobek Výrobce název: ponorné kalové čerpadlo typ: LUCA název: NORIA s.r.o.

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT. H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas

CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT. H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas AE9K45 HEDGE TRIMMER 500W CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT - Návod na obsluhu 8-12 H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas 13-17 RO APARAT

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: ARES NEO DIJON 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H)

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

Technická zpráva OBSAH

Technická zpráva OBSAH HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

WELL ST100, WiFi VoIP tel.

WELL ST100, WiFi VoIP tel. WELL ST100, WiFi VoIP tel. Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

man-cmt-enlock1_v1,2.pdf SPOJOVACÍ SYSTÉM Návod k obsluze CZ s. 2-6 Návod na obshluhu SK s. 7-11

man-cmt-enlock1_v1,2.pdf SPOJOVACÍ SYSTÉM Návod k obsluze CZ s. 2-6 Návod na obshluhu SK s. 7-11 man-cmt-enlock1_v1,2.pdf SPOJOVACÍ SYSTÉM Návod k obsluze CZ s. 2-6 Návod na obshluhu SK s. 7-11 Návod k obsluze CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento seznam povolených a zakázaných činností není vyčerpávající

Více

P ehled pouûit ch»sn EN norem

P ehled pouûit ch»sn EN norem ČSN 05 0000 ČSN ISO 857 ČSN 05 0002 ČSN EN ISO 6520-1 (H) ČSN 05 0006 ČSN EN 12345 ČSN EN 1792 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO 6947 ČSN EN 29692 ČSN EN ISO 9692-2 (H) ČSN EN 1708-1 (H) ČSN EN 1708-2 ČSN 05

Více

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Strana 1 (celkem 20) Návod k používání Obsluha zařízení je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NORIA.T_140 Výrobek Výrobce název: Ovládací automatika s akustickou signalizací poruchy

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Prodejní označení KA 62DA70 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KGV 33X27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016

Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016 Návod k obsluze Zahradní gril maxi Korfun s udírnou Obj. číslo SA 016 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č. p. 3, Karlovy Vary (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Svářecí invertor SH 140A Provozní manuál

Svářecí invertor SH 140A Provozní manuál Svářecí invertor SH 140A Provozní manuál Obj.číslo SHK 229 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více